Menighedens statistik... 8 INDBERETNING TIL MBUA s GENERALFORSAMLING 3. FEBRUAR Børnekirken... 9 VoP... 9 YGV... 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedens statistik... 8 INDBERETNING TIL MBUA s GENERALFORSAMLING 3. FEBRUAR 2013... 9 Børnekirken... 9 VoP... 9 YGV... 10"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Dagsorden:... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL PASTORATSKONFERENCEN... 4 DEN 23. februar Ny ansættelse... 4 Ny visionsproces... 4 Tilbedelse... 4 Discipelskab... 5 Fællesskab... 5 Evangelisation... 6 Tjeneste... 7 Børne- og ungdomsarbejdet... 7 Fremtiden... 7 Menighedens statistik... 8 INDBERETNING TIL MBUA s GENERALFORSAMLING 3. FEBRUAR Børnekirken... 9 VoP... 9 YGV... 1 Spejderne KIRKEVÆRGERNE Ejendommen Nørre Alle Kirkebygningen Farmen Menighedens regnskab Særlig opsparing fra Nørre Allé Bevillinger (211) fra opsparingen fra Nørre Allé Bevillinger (212) fra opsparingen fra Nørre Allé Forslag til bevillinger fra Nørre Allé 86 opsparing Regnskab for Nørre Allé Regnskab for Farmen Regnskab for spejderne Regnskab for Aarhus MBUA Revisionserklæring ud af 27

3 Dagsorden: Konstituering a. Formand for konferencen (distriktsforstanderen) b. Medlemmer af konferencen c. Sekretær for konferencen d. Stemmetællere Menighedens beretning a. Menighedsforstanderens beretning b. Menighedens statistik c. Menighedens målsætning d. Supplerende beretninger - Børne- og ungdomsarbejdet - Spejderne - Kirkeværgerne - Farmen e. Valg - Formand for menighedsrådet - Lægleder - Kasserer - Sekretær for menighedsrådet (vælges af menighedsrådet) - Pastoralkomité - Kirkeværger f. Godkendelse af ledere - Leder for MBUA (Metodistkirkens Børne- og Ungdomsarbejde) - Leder for MS (Metodistkirkens Spejdere) - Leder for Kor Økonomi a. Menighedens regnskab b. Menighedens budget for året 213 c. Økonomi til landsmødet d. Arbejdsgrenenes regnskaber og budget e. Er der regnskaber, der ikke er fremlagt, godkendt eller revideret? f. Valg - Finanskomité - Revisionskomité Andre valg a. Repræsentanter til årskonferencen b. Forslagskomite c. Andre udvalg d. Øvrige tillidshverv (vælges af menighedsrådet) Fuldmagter til undervisning og forkyndelse a. Lægprædikanter b. Smågruppeledere c. Kandidater til tjeneste som ordineret Andre forretninger 3 ud af 27

4 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL PASTORATSKONFERENCEN DEN 23. februar 213 v42 De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. v43 Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved apostlene. v44 Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. v45 De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. v46 De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet v47 priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. (Ap. Ger.2:42-47) Ovenstående afsnit fra Apostlenes Gerninger er stadig grundteksten for menighedens forståelse af dens organisering, virke og tjeneste i samfundet. Derfor er det vigtigt, at vi til stadighed har opmærksomhed på de 5 fokusområder, så menighedens arbejde er i balance mellem det udadrettede evangeliserende og det indadrettede opbyggende. Ny ansættelse Det har været en stor glæde, at Christina Preisler efter endt uddannelse er blevet ansat som præst på prøve i en deltidsstilling (25%) i menigheden fra 1.august 212. Christinas specielle fokusområder er: børnegudstjenester, ungdomsevents, gospel og opstart af alphakurser. For at have kontakt med så mange som muligt har Christina også enkelte gudstjenester søndag formiddag. Ny visionsproces Det er menighedsrådets opfattelse, at menigheden og dens arbejdsgrene i stigende grad har mistet visionen for menigheden og derfor også har mistet evnen til at fokusere og prioritere. Menighedsrådet har derfor startet en ny visionsproces Vision 217. Hvordan tror vi, Gud vil have at vores menighed skal se ud i 217? De foreløbige overvejelser har været ude i et antal grupper til samtale og inspiration. På denne årsfest vil vi fortsætte samtalen frem mod en endelig formulering af Vision 217 med tilhørende strategiplan. Tilbedelse Gudstjenesterne står centralt i menighedens liv. Det er et samlingssted, hvor vi i fællesskab kan tilbede Gud og lytte til hans røst. Der er formiddagsgudstjeneste tre gange om måneden og gospelgudstjeneste en eftermiddag om måneden. Desuden er der to børnegudstjenester om året. Det er derfor meget betænkeligt, at vi i 212 har haft tilbagegang i det gennemsnitlige gudstjenestebesøg. Præsterne og den øvrige ledergruppe tager dette meget alvorligt og er i gang med at analysere, hvad årsagen kan være. Formiddagsgudstjenesterne har et fælles tema for en måned ad gangen. 4 ud af 27

5 Temaerne er forhåbentlig relevante og de bedekort, der bliver skrevet for både menighedens interne liv, ved gudstjenesterne samt for byen men også for vores daglige liv i og det øvrige samfund. Gruppen har samfundet. Det er ønsket, at som en vision talt om, at tilbyde at gudstjenesterne kan tale både til den tage ud til mennesker for at bede kristne og den kirkefremmede. med o g t ilbyde forbøn efter Lovsangsgruppen medvirker ved gudstjenesten. Dette arbejdes der stort set alle mere med. formiddagsgudstjenester. De ønsker Discipelskab sammen med menigheden, at Vi er som kristne først og fremmest arbejde målrettet på at komme til at kaldet til at være discipel af Jesus kende Gud bedre dag for dag. Det er Kristus. For at blive formet som også et stærkt ønske for discipel er bibelstudim, samtale og lovsangsgruppen at udvikle sig rent bøn af yderste vigtighed. musikalsk med henblik på at kunne Derfor er cellegrupperne et så vigtigt lede menigheden bedre i lovsang og forum. Her har vi mulighed for at tilbedelse. Det viser sig dog tale sammen om tro, bede sammen vanskeligt rent praktisk at skaffe den og på alle måder også praktiske fornødne tid til at øve tilstrækkeligt for at indfri deres mål. hjælpe h inanden. D er e r i ø jeblikket 6 g rupper, d er m ødes. Gospelgudstjenesterne er fortsat én Vi har i 212 fortsat "Bibel, Tro og gang om måneden og godt besøgt. Kirke" kurset. I efteråret begyndte vi REJOICE stiller et nyt forløb med bibelstudium. velvilligt op og er en stor del af Baggrunden er et spændende gospelgudstjenesteoplevelsen. Der har materiale, der lægger vægt på at vise været tiltag, som det enkelte bibelske skrifts plads i har gjort, at Guds frelseshistorie med mennesket. arrangementet har Ellers er bibelen naturligvis den fået endnu stærkere absolut centrale tekst. Kurset er gudstjenestepræg. ikke alene til for at give en teoretisk Der er stadig en viden om bibelen, men vi reflekterer prædiken/tale, en også sammen over denne videns stillestund, hvor der betydning for vort daglige liv som er tid til bøn, lystænding m.m. Men kristne. Kurset henvender sig til alle, også nadver har der gerne vil vide mere om bibelen fået sin plads til og ønsker at blive dygtiggjort som gospelgudstjenesterne, og det er discipel. Vi regner med at kunne blevet taget virkelig godt imod. begynde et nyt kursusforløb hvert Der er tydeligvis en fast gruppe af halve år. mennesker, som kommer til hver Fællesskab gospelgudstjeneste og Fællesskab er grundlæggende i den også hver gang helt nye folk. Så det er kristne tro. Fællesskab med Gud og virkelig et sted, hvor folk kan lide at med hinanden. være. Også menighedens to andre Derfor er det også rigtig trist, at vi gospelkor YGV og VoP har medvirket har haft vanskeligt ved at få ved enkelte gospelgudstjenester. bemandet caféen i efteråret 212, Bedemøderne afholdes hver mandag idet caféen er et meget velegnet sted aften. En gruppe beder for menigheden 5 ud af 27

6 for socialt fællesskab i forlængelse af Størst var nok oplevelsen i julen gudstjenestefællesskabet. Denne 212, hvor koret turnerede med problematik forsøges løst ved at vi sangeren Allan Mortensen. arbejder på at holde café 2 gange om Det blev til 8 koncerter rundt om i måneden, og landet med band og en veloplagt det er efter Allan Mortensen. Det min mening krævede ekstra øvning fra vigtigt, at dette korsangere og en del tid på arbejde landevejen. Men alt i alt en virkelig prioriteres. Af god og udfordrende oplevelse for samme grund koret, som blev rigtig godt modtaget har vi indtil af publikum alle viderevalgt at steder. Det var med til at udvikle stoppet gospelbrunch indtil vi har koret både vokalt, tilstrækkelige ressourcer til det også. performancemæssigt o g i kke m indst Vi har desværre måttet nedlægge socialt. Turnéen vil naturligvis blive Total Torsdag på grund af evalueret, idet en evt. lignende tur manglende deltagelse. På trods af næste jul sandsynligvis er en initiativer med spejderarbejde og mulighed. klubaktiviteter i foråret 212 Et lille tiltag til de ugentlige lykkedes det ikke at fastholde øveaftener er muligheden for at endsige udbygge deltagerantallet. tænde lys i lysgloben sidst på Det betyder ikke at nye aftenen, for at bringe musik, fællesskabsskabende initiativer ikke mennesket og Gud lidt mere i direkte kan komme på tale senere. Dette fokus. Det er blevet aspekt indgår i den brede taget rigtig godt imod og mange visionsproces. benytter sig af muligheden for at tænde lys under en stille Evangelisation sang. Menighedens evangelisation er på For korets leder og dirigent er det en mange måde centreret omkring stor velsignelse at være sammen vores musikarbejde. Det har med REJOICE. Det primært været gennem vores kor, vi er en stor musikalsk tilfredsstillelse har haft kontakt med mennesker og koret er blevet en ekstra "lille" uden for kirken. Derfor er det gospelfamilie, og ønsket er, vigtigt, at vi i langt højere grad end at korets sangere med tiden vil blive det er tilfældet nu, tænker over en del af vores kirkefamilie. hvordan vi kan bygge bro mellem Både Young Gospel Voices og Voices mennesker i gospelmiljøet og den of Praise bidrager ligeledes på øvrige menighed. fornemmeste v is t il v ores REJOICE har haft en spændende tid gospelmiljø og evangelisation. det sidste år. Koret tæller ca 35 Beretning fra deres arbejde kan i sangere, som viser øvrigt læses i MBUA rapporten. stort engagement. Udover evangelisation med udgangspunkt i gospelkorene Udover øveaftener hver tirsdag, er der begyndes der i februar 213 et stadig stor tilslutning til deltagelse i ALPHA kursus. Kurset afholdes midt kirkens på dagen i forsøget på at nå gospelgudstjenester og andre koncerter i kalenderen. 6 ud af 27

7 mennesker, der af den ene eller anden grund går hjemme om dagen. understrege, at børne- og ungdomsarbejdet er en afgørende del af menighedens nutid og fremtid. Tjeneste Derfor er det vigtigt, at både Menigheden har stadig fokus på bestyrelsen og arbejdsgrupperne primært tre missionsprojekter: hver f or s ig o g i f ællesskab t ænker Letland, hvor vi samler penge ind til vision og strategi. Således arbejdes forskellige formål i kirken i Letland der på at skabe et forum for og sender pænt brugt tøj og andre ungdomsevents, således at effekter til brug for kirkens arbejde. menigheden har et mere varieret Vi har oplevet en stor interesse i at udbud til de unge. give tøj. Det er opløftende, men også Fremtiden behæftet med et stort arbejde fra dem, der pakker tøjet til forsendelse. Som det fremgår af denne Det er blevet en fin tradition, at indberetning og af regnskabet, står mennesker fra menigheden menigheden over for store regelmæssigt besøger Letland for at udfordringer i 213. Det skal vi på holde kontakten ved lige. ingen måde blive modløse over. Det Indien, hvor vi samler penge ind har kirken i lange perioder af dens primært til forskellige historie gjort. Vi skal derimod alle skoleprojekter, som vi har kontakt gøre det, som de gamle med gennem Anna og Hero Davids benediktinere anbefalede: Bed og relationer dér. arbejd. B ede o m i nspiration o g k raft Congo, hvor det glæder os at kunne og arbejde målrettet på visionen og hjælpe økonomisk, så også de nye strategiplanen og arbejde målrettet vandprojekter kan realiseres til gavn på at forbedre økonomien. Med det for lokalbefolkningens sundhed. in m ente g år v i f ortrøstningsfulde frem gennem 213. Børne- og ungdomsarbejdet Børne- og ungdomsarbejdet har sin Jeres i Kristus egen indberetning her i hæftet. Jeg Ove S Sørensen skal i denne sammenhæng blot 7 ud af 27

8 Menighedens statistik Bekendende medlemmer pr. 1. januar Optaget Tilflyttede Fraflyttede Udmeldte Slettet efter pastoratskonferencens beslutning Døde Bekendende medlemmer pr. 31. december Døbte medlemmer under 18 år Døbte medlemmer over 18 år Samlet metodistbefolkning Reel kontaktkreds Gudstjenestedeltagelse Gudstjenestedeltagelse, søndag formiddag Lægprædikanter Metodistkirkens Ungdomsforening (1/1) KLUK (1/1) Metodistkirkens Spejdere (1/1) Børnearbejdet (Børnekirken) (1/1) 21 Young Gospel Voices (1/1) 16 Voices of Praise (1/1) REJOICE (31/12) ud af 27

9 INDBERETNING TIL MBUA s GENERALFORSAMLING 3. FEBRUAR 213 MBUA er en paraplyorganisation, der organisatorisk rummer Betlehemskirkens børne- og ungdomsarbejde (undtagen spejderarbejdet). I øjeblikket er der en børnekirke, et gospelkor (VoP) og et børnekor (YGV) i MBUA s regi. Arbejdet er organiseret med en bestyrelse, der tager sig af det administrative og økonomiske og arbejdsgrupper, der tager sig af arbejdet i de enkelte arbejdsgrene. Børnekirken I 212 har Børnekirken bestået af medarbejderne: Lene Pedersen, Lis Sørensen, Marie Flinck Hansen, Nina Nice, Carsten Løndal, John Williams og Per Carlsen Der har været Børnekirke de fleste søndage med formiddags gudstjeneste, når der har været nogle børn. Der har i 212 gennemsnitligt været 3-4 børn til Børnekirken. Nogle gange var der 2 andre gange 1. Børnekirken henvender sig til ca. 25 børn af medlemmer i kirken plus dem, som kommer på besøg. En normal børnekirke vil indholde: Sang, Bøn, Bibelhistorie, aktiviteter, leg og samtaler. Både sommer og vinter kan vi godt lide at tage børnene med ud for at nyde vejret med spil, sjov og snekamp. I 212 har undervisningen handlet om Jesus - Historierne om ham og hans virke, og de historier/lignelser han fortalte. Børnene deltog med et par sange ved gudstjenesten 25. marts. Vi satte fingeraftryk på døren til Børnekirken 19. august. Lene, Lis og Per deltog i B.M.K. i Vejle 4. november. Der er blevet sat nye vinduer i børnelokalet i december - et krav fra brandmyndighederne. I november og december var Børnekirken derfor henvist til konferencelokalet og samtalerummet ved kirkens kontor. Endvidere arrangeres der børnegudstjenester to gange årligt af Emilie Holm og Christina Preisler. VoP 212 var et år med stor vækst for Voices of Praise. Det lille kor blev henover sin første og dernæst anden sæson større og større. Senest, er der kommet 3 mænd med, så koret nu også har en tenor gruppe. Dermed er korets stemmegrupper alle med: Sopraner, Alter samt tenorer hvilket gør harmonier og stemmefordeling mere gospellignende i gruppen, til stor glæde for alle. Efter en forrygende opstart af koret i 212, begyndte vi over sommeren og i efteråret på at teknisk dygtiggøre sangerne i koret for langsomt men sikkert at højne det tekniske niveau blandt sangerne. Dette blev gjort alt imens koret medvirkede og optrådte til forskellige arrangementer. For eksempel var Voices of Praise med 9 ud af 27

10 til Gospelbrunch i efteråret ånd, hvor øvedag. Dette var ærgerligt for koret de optrådte og deltog i som gruppe. Glædeligt er det derfor gospelworkshoppen ved lejligheden. at meddele, at der pr. januar 213 Yderligere afholdte Voices of Praise i igen øves torsdag mellem julen 212 sin første Med denne ændring håbes gospelgudstjeneste, som også var en det, at de unge som i efteråret ikke afslutnings kunne være med, igen har mulighed koncert i for at deltage og på julens. Dette tilbagemeldinger fra sangere og var for koret forældre, virker dette til at være en stor tilfældet. Yderligere, var Young oplevelse, Gospel Voices som sædvanligt med i som der København til Young Copenhagen stadigvæk Gospel Festival. Her arbejdedes der tales om både med internationale samt lokale både blandt undervisere. Turen til København, tilhørere og i koret. og m ødet m ed a ndre g ospelglade Koret forsætter i 213 med unge mennesker var for koret en yderligere vækst, og yderligere stor oplevelse, hvorfor der ses frem arrangementer. Voices of Praise er til gentagelse med stor iver. Så der præget af glade mennesker, med højt deltages selvfølgelig også i 213. energiniveau, som alle har det sjovt Hver øvegang afsluttes med med at lære gospelmusikken og stilhedstid og lystænding, kirkelivet at kende igennem tekster hvorigennem de unge lærer om, og melodier fra både traditionel og moderne gospel.. Voices of Praise fortsætter som hidtil med at øveunder ledelse af Mathias Aaen onsdag aften fra kl , hvor alle er velkomne til at deltage i det glade budskabs udbredelse igennem musisk udfoldelse. YGV Young Gospel Voices, der ledes af Mathias Aaen, er som altid et ungt kor bestående af unge mennesker med masser af energi og glæde. Dette kommer til udtryk, når de unge giver den fuld skrue til diverse arrangementer i kirken eller til andre arrangementer. Dette gælder således både gudstjenester, gospelgudstjenester, julegospel og da koret var inviteret til at optræde til Aarhus Kommunes Børne og Ungdomsfællesdag. Koret oplevede i 212 en mindre tilbagegang i medlemstal, da koret måtte flytte hvad kirke også kan være, foruden en gammel grå bygning. Denne afslutning synes vigtig, og dette kendskab til kirken søges fremmet i de kommende sæsoner. Young Gospel Voices ser frem til nye sæsoner med fremdrift i koret, og med yderligere arbejde med om muligt endnu mere teknisk krævende sange. Endnu en udfordrende og lærerig sæson er i vente, og Young Gospel Voices er fit- for- fight. 1 ud af 27

11 Sommeren 212 blev vi desværre nød til at lukke Total Torsdag på grund af manglende deltagelse. Christina Preisler og Emilie Holm forsøger i foråret 213 at begynde et månedligt ungdomsevent. Spejderne Spejderne er ikke så aktive i tiden. I starten af 212 var der lidt spejderarbejde under Total Torsdag, men det ebbede ud inden sommerferien. Siden har der været gjort et enkelt forsøg på at invitere kvarterets børn og unge til en spejderdag, men uden held. Nogle store spejdere mødes ca. en gang om måneden i Højbjerg til Fra MBUA skal der lyde en stor tak og Guds velsignelse til alle ledere og medarbejdere, der muliggør, at evangeliet også kan forkyndes og fællesskab opleves i MBUA regi. Ove S Sørensen roverlignende aktiviteter, og de var 4, der deltog i LPK (landspatruljekonkurrence) på Farmen i foråret. Vi havde nogle få deltagere med på den store fælles landslejr i Holstebro sidste sommer, og 4 deltagere med på patruljeførertræning på Farmen i uge 42. På stabens vegne. Jette B 11 ud af 27

12 KIRKEVÆRGERNE Ejendommen Nørre Alle 86 I 212 har der været stort set fuld udlejning, hvilket kan ses af regnskabet, der udviser et pænt overskud. Der har ikke været foretaget større reparationsarbejder, men blot løbende vedligeholdelse. Der er af en bygningssagkyndig udarbejdet en rapport over ejendommens stand med en vedligeholdelsesplan for de næste 1 år. Ejendommen betegnes i rapporten som værende i normal vedligeholdelsesstand. Kirkebygningen Kirketrappen og reposen blev grundigt repareret efter sidste vinter. Desværre er der også denne vinter opstået skader, der kræver reparation. Vi må iflg. mureren påregne vedligeholdelse og reparation af trappen hvert år, hvis den skal holde tæt. Brandmyndighederne har krævet, at to vinduer i børnekirken skal kunne åbnes, hvilket har betydet, at vi har måttet udskifte et vindusfag i hvert vindusparti. I øvrigt er der kun lavet mindre vedligeholdelsesarbejde og kirken fremstår ud- og indvendig i almindelig pæn stand. Når budgettet tillader det, vil kirkeværgerne gerne have etableret ny belægning i kirkens gård, samt et halvtag til cykler og barnevogne. Endvidere står en ny flagstang på ønskelisten. For kirkeværgerne Ove S Sørensen Farmen blev året hvor Farmen kunne afvikle resten af realkredit- gælden, således at Farmen nu som eneste lån har det rente og afdragsfrie lån hos MBUF (der blev givet i forbindelse med MBUF s salg af en grund på Djursland). Afviklingen af gælden er muliggjort via den længere årrække med driftsoverskud. Farmen har i år dannet ramme om Metodistkirkens Spejderes Lands Patrulje Konkurrence, LPK, der igen i år var en indledende runde i KFUMs DM i Spejd, ligeledes blev Patrulje Fører Træningen hos MS afholdt på Farmen. På denne måde har der været ca. 2 MS- spejder x dage på Farmen i år. Der er i år blevet etableret automatisk bomme ved togoverskæringen imod naboen ved Tange Å. Der er intet nyt ( hvilket er godt nyt ) i forbindelse med etablering af moto cross bane på genbrugs pladsen bag Farmen. Husforsikringen er flyttet til Danske Forsikring og indboforsikringen er opsagt. De gamle møbler fra Øgadehusets festsal har fået og givet nyt liv på Farmens spisesal. For Farmen Ole Marqversen 12 ud af 27

13 Menighedens regnskab Betlehemskirken - Metodistkirken i Århus Årsregnskab 212 RESULTAT-OPGØRELSE FOR 212 INDTÆGTER Bidrag, kollekter og gaver: Menighedsbidrag Kollekter Efterårsindsamling Gaver m.v. Bidrag, kollekter og gaver, i alt: Kollekter til bevilling og formål Kollekter og gaver til formål (Note 1) Kollekter og gaver til mission (Note 2) Aktiviteter og uddannelse Arrangementer/aktiviteter (Note 3) Gaver til uddannelse (Note 4) Andre indtægter Lejeindtægt Refusioner/tilskud (Note 5) Diverse indtægter Hovedkassens tilskud til præsteløn Hovedkassens tilskud til præsteløn andre menigheder MBUF's tilskud til andet i andre menigheder Renteindtægter INDTÆGTER I ALT Budget Budget Budget , , , , , 34.33, , , , , , , , , 9.484, , , , , , , 53, ,94 196, , , ud af 27

14 Betlehemskirken - Metodistkirken i Århus Årsregnskab 212 UDGIFTER Illigninger: Illigninger til Metodistkirkens Hovedkasse Kollekter til bevilling og formål: Kollekter og gaver til formål (Note 1) Kollekter og gaver til mission (Note 2) Aktiviteter og uddannelse Arrangementer/aktiviteter (Note 3) Uddannelse (Note 4) Medarbejder-omkostninger: Præsteløn, Aarhus Præsteløn for andre menigheder Løn til andre i andre menigheder Husleje CKS Aarhus' andel Husleje CKS andre menigheders andel Forsikringer ansatte Musikarbejde Rengøringsløn Børne- og ungdomsarbejde Kørsel Lønadministration Varme, ATP, barselsfond Kontorhold og blad: Kontorhold (Note 6) Nyhedsbrev Husleje kontor Bygninger og inventar: Varme, el, vand og renovation (Note 7) Forsikringer Reparationer (Note 8) Nyanskaffelser (Note 9) Andre udgifter: Alter, køkken mv. Fælleskirkeligt samarbejde Abonnementer, blade Gaver Gebyr bank Renter Budget Budget Budget , , 24.26, , , , 5.234, , , , , , , 3.942, , , , 456, , , , , , , , , , , , , ,66 525, , ,5 325, 645, SUM AF UDGIFTER , , ÅRETS RESULTAT , , ud af 27

15 Betlehemskirken - Metodistkirken i Århus Årsregnskab 212 BALANCE PR. 31. DECEMBER 212 AKTIVER Likvide midler: Bankkonto, Djurslands Bank Andre værdier: Tilgodehavender/forudbetalinger (Note 1) Underskud dækket af bevilling fra Nørre Allé opspar. Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital: Egenkapital pr. 1.januar Årets resultat Underskud dækket af bevilling fra Nørre Allé opspar. Ny egenkapital pr. 31.december Fremmedkapital mv.: Forskud på arv Lån, Nørre Allé opsparing Tilbageholdte lønomkostninger (Note 11) Hensat til CVI musikuddannelse Skyldige omkostninger/forudbetalte tilskud (Note 12) Passiver i alt Budget Budget Budget , , , , , , , , , Budget Budget Budget , , , , , , , , , , , ud af 27

16 Note 1 - Kollekter og gaver til formål Forårsblomsten Årsmødekollekt Præsteuddannelse Børnekirken Forårsindsamlingen Indtægter ,5 718, ,5 Note 2 - Kollekter og gaver til mission Mission Letland Indien Congo Juleaftens kollekt Janis Grunte Missionslodsedler Udgifter ,5 718, ,5 Indtægter , 9.514, , 2.763, Udgifter , 9.514, , 2.764,5-1, ,5 Note 3 - Arrangementer/aktiviteter Menighedens årsmøde Gospelgudstjenester Gospelkoret Rejoice Gospelkoret Voices of Praise Gospelkoret Young Gospel Voices Årsmødedeltagelse Andre arrangementer Indtægter , Udgifter 3.944, -114, , 48.42, , , , Note 4 - Uddannelse Præsternes Efterårsmøde Konfirmationsforberedelse Willow Creek CVI musikuddannelse Anden uddannelse Indtægter 8.884, 6 Note 5 - Refusioner og tilskud Momskompensation Tilskud fra Nørre Allé HB, lottogave 2.182, Udgifter 9.252, , ,5 16 ud af 27

17 Note 6 - Kontorhold Kontoromkostninger Porto, telefon og internet Gebyrer , ,79 675, ,15 Note 7 - Varme, el, vand og renovation Fjernvarme+vand+afledning El Renovation 26.49, ,3 148, ,18 Note 8 - Reparationer Tensid (graffiti-fjerning) Trappe Orgel Lås og el-pærer 5.575, ,5 4.35, 1.6, ,88 Note 9 - Nyanskaffelser Inventar Cafe Mindre nyanskaffelser , , ,35 Note 1 - Tilgodehavender / forudbetalinger Præsteløn for januar Løntilskud vedr. Holstebro 27. REJOICE Turne efterår Kollekter 2.699,5 Diverse 2.983, ,5 Note 11 - Tilbageholdte lønomkostninger A-skat Arbejdsmarkedsbidrag Medarbejder- og arbejdsgiver-atp Feriepenge , 6.637, , , Note 12 - Skyldige omkostninger/forudbetalte tilskud Forudbetalt tilskud til præsteløn , Kollekter til videresendelse 7.38, Aarhus MBUA 5.887,5 Esbjerg EXULT 3.875, MBUF For meget tilskud til EXULT 13.4 Arrangementer afholdt i , Manglende udbetaling af feriepenge 1.512,5 Diverse 144, 65.6, 17 ud af 27

18 Særlig opsparing Overført fra Nørre Allé 86 Særlig opsparing fra Nørre Allé 86 Indtægter: Renter obligationer Renter fra Garantkronekonto Renter fra Nordeakonto Indtægter i alt: Udgifter: Overført til menigheden bevilget 211 Overført til menigheden dækning af driftsunderskud 211 Overført til menigheden bevilget 212 Overført til MBUA bevilget 212 Gebyr Udgifter i alt: Årets resultat , , , , , , , ,51 Likvide midler: Nordea konto Sparekassen Kronjylland Garantkonto Sparekassen Kronjylland Garantkronekonto Likvide midler i alt: Obligationer Nom. 9. 2% RD 215 købspris Kursværdi Forventes indfriet til 9. Aktiver i alt: ,56 Passiver: Formue 1/1 212 Årets resultat Kursregulering af ikke realiseret kursgevinst Formue 31/ , , , , , , , 18 ud af 27

19 Bevillinger fra opsparingen fra Nørre llé 86 Bevillinger (211)(211) fra opsparingen fra Nørre Allé A86. Indretning af festsalen med nye møbler, storskærm m.v. (kr. 15.) Storskærm Kaffemaskine IDEmøbler IDEmøbler Flemming Sørensen VVS, bøjlestænger Diverse møbler Møbler Møbler Møbler Opgradering af projektor Fryser Barstole og barbord Hjørnesofa Nespresso div tilbehør Grundig reparation af kirketrappe- og repos. (kr. 5.) Brugt til trappe/repos og til tagsten VVS: nedløbsrør, tærede vandrør, toiletter Udgifter , , 77.52, 1.967, , 999, 3.327,5 483, , 9.77, 7.498, 756, ,35 Udgifter , ,94 Lønning af musikere til gospelcelebration og gospelgudstjenester (kr. 3.) Gospelgudstjeneste i marts Gospelgudstjeneste i april Gospelgudstjeneste i september Udgifter , , Medlemsfremmende aktiviteter (kr. 5.) Opstart af VoP 1. halvår 212 Udgifter Opgørelse ved årsfesten 212 Formue 31/ Manglende udbetalinger til sidste års bevillinger (udbetales i 212) Tilbagebetaling af lån fra menigheden Disponibel formue Hensat til tag Hensat til eventuel renovering af lejlighed i Nørre Allé 86 Til reel disponering ud af 27

20 Bevillinger (212) Bevillinger (212) fra fra opsparingen opsparingen fra fra Nørre Nørre Allé Allé Dækning af underskud 211 (kr. 83.) Underskud Gospelarrangementer (underskudsgaranti) (kr. 1.) Musik til gospelgudstjeneste 16/12-12 Ikke overført pr. 31/12 212, men brugt som en del af driften i 212. Udgifter , ,38 Udgifter Medlemsfremmende aktiviteter (VoP 2. halvår) (kr. 1.) Overført til MBUA til løn/uddannelse Medlemsfremmende aktiviteter (andre) (kr. 2.) Disponeret til ALPHA-kursus Kirkebygning (kr. 75.) Kirketrappe reparation Disponeret til vinduer i Børnekirken Udgifter Udgifter Udgifter , ,5 Opgørelse ved årsfesten 213 Formue 31/ Manglende udbetalinger til sidste års bevillinger (udbetales i 213) Forventet overført fra overskud i Nørre Allé 86 Disponibel formue Hensat til tag på kirken Hensat til renovering i Nørre Allé 86 Til reel disponering Forslag til bevillinger fra Nørre Allé 86 opsparing 213 Forslag til bevillinger fra Nørre Allé 86 opsparing 213 Dækning af underskud Dækning af ekstra præstelig betjening (25% i perioden 1/ /7 214) Gospelarrangementer (underskudsgaranti) Medlemsfremmende aktiviteter (VoP & YGV frem til sommeren 214 Medlemsfremmende aktiviteter (andre) Kirkebygning (kirketrappen) ud af 27

21 Regnskab for Nørre Allé Regnskab for Nørre Allé 21 ud af 27

22 22 ud af 27

23 Regnskab for Farmen 23 ud af 27

24 Regnskab for spejderne 24 ud af 27

25 Regnskab for Aarhus MBUA 212 Indtægter Udgifter MBUA Fælles (75 medlemmer) Kontingenter Forårsindsamlingen Kontingent, Århus Ungdommens Fællesråd Landsmøde Porto Gebyrer til bank Overskud Total Torsdag ( medl. < 13, 11 medl. ml 3, 9 13 og medl. Aktivitetsbidrag (mad) Mad Underskud Børnekirken (19 medlemmer, heraf 1 ledere) Kommunalt tilskud til kursus Gave til kursus Materialer BMK kursus (3 deltagere) Adventskalendere Overskud Young Gospel Voices (16 medlemmer, heraf 1 leder) Aktivitetsbidrag PR Annoncer Kursusdeltagelse Hensat til kursusdeltagelse Young Copenhagen Gospel Festival Underskud , , , , , , , ,5 > 3) , , , , ,91 675, , 3.675, 234, ,95 19, , 6.225, 3.329, , ,38 14, 6.329, , , , ,85 25 ud af 27

26 Voices of Praise (22 medlemmer) Aktivitetsbidrag Tilskud til løn PR Annoncer Kursusdeltagelse Hensat til kursusdeltagelse Overskud Status 31/ Kassebeholdning Girobeholdning Tilgode MBUF DK Kontingent Tilgode menigheden Tilskud MBUF til projekt, hensat Hensat til kursus YGV Hensat til kursus VoP Formue MBUA primo overskud Formue Total Torsdag primo underskud Formue Børnekirken primo overskud Formue YGV primo underskud , , , , , , , , ,86 455, , , , ,95 429,44 19,5 1.22, ,85 Formue VoP primo overskud Aarhus d. 23. januar , , , , , ,15 Mogens Hansen Revideret, Aarhus d. 3. januar 213 Henrik Jensen Emilie Holm Godkendt på generalforsamling 3. februar ud af 27

27 Revisionserklæring 27 ud af 27

DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4. Tilbedelse... 4. Discipelskab... 5. Fællesskab...

DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4. Tilbedelse... 4. Discipelskab... 5. Fællesskab... 1 Indhold DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4 Tilbedelse... 4 Discipelskab... 5 Fællesskab... 5 Evangelisation... 5 Tjeneste... 6 Børne- og ungdomsarbejdet...

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken.

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken. Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Velkomst Visionstalen Rapport vedr. projekt Gospelkirke Ledergruppens mål for 2014 CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken Kirkeværgerne Budget for 2014 Valg til særlige tjenester

Læs mere

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Den Evangelisk-Lutherske Frikirke CVR nr. 27 05 91 12 Årsregnskab 1. januar 2014-31. december

Læs mere

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER:

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER: 5 RESULTATOPGØRELSE Note INDTÆGTER: Kontingenter 1 1.206.400 1.211.550 Kommunale tilskud 2 692.110 590.468 Sponsorer/reklame mv. 3 67.285 76.122 Arrangementer 4 123.404 98.870 Indtægter i alt 2.089.199

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Skåde Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8104. CVR-nr. 35889612

REGNSKABSTAL 2012. for Skåde Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8104. CVR-nr. 35889612 REGNSKABSTAL for Skåde Sogns Menighedsråd i Århus Søndre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8104 CVR-nr. 35889612 Skåde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 35889612,, Afleveret d. 27-03-2013 09:20 Side 1 1

Læs mere

Å B R I N K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G B R E D E. Budget for periode 1. juni 2011-31. maj 2012

Å B R I N K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G B R E D E. Budget for periode 1. juni 2011-31. maj 2012 Å B R I N K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G I B R E D E Budget for periode 1. juni 2011-31. maj 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling, den 5. oktober 2011 Som dirigent: 23. august 2004

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2003 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Rytmisk Musikforening

Rytmisk Musikforening Rytmisk Musikforening ORANGE Rytmisk Musikforening Layout og tryk: ØVELOKALER STUDIE P.A. UDLEJNING BOOKING ARRANGØR Fajabefa lokalafdeling Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 30 11 Giro

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf. 97 44 22 85 Fax 97 44 17 49 Giro 565-1387 Internet: www.visitholstebro.dk www.vinderupegnen.dk.dk E-mail: vinderup@visitholstebro.dk

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7499 CVR-nr. 25052013 Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 25052013,, Afleveret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro Årsregnskab for 2012 Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro BESTYRELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for kajakklubben Pagaj for regnskabsåret 2012.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015

Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Godkendt på generalforsamlingen den 17. September 2015 Dirigent Årsregnskabet Bestyrelsenharfornøjelsenataflæggeregnskabforperioden1.Juli2014 30.Juni2015.Årets

Læs mere

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Tømmerby Sogns Menighedsråd. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8714. CVR-nr. 60474915

REGNSKABSTAL 2012. for Tømmerby Sogns Menighedsråd. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8714. CVR-nr. 60474915 REGNSKABSTAL for Tømmerby Sogns Menighedsråd i Thisted Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 8714 CVR-nr. 60474915 Tømmerby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60474915,, Afleveret d. 01-04-2013 11:54 Side

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 16. september 2003 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

BDO DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR. 18 05 00 13. www.bclo.dk. Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk

BDO DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR. 18 05 00 13. www.bclo.dk. Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk BDO Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk www.bclo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gammel Markedsvej 1 DK-9320 Hjallerup CVR-nr. 20 22 26 70 DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR.

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Revisionsfirmoet Jon Honsen

Revisionsfirmoet Jon Honsen Revisionsfirmoet Jon Honsen stotsoutoriseret revisionsoktieselskob STATUSECGINI Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 476 Vordingborg Årsregnskab for214 Morievei 3, 263 Toostrup CVR-nr.

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915 REGNSKABSTAL for Stenløse Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7791 CVR-nr. 40174915 Stenløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40174915,, Afleveret d. 26-03-2013 14:11 Side

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Mejrup gymnastik og ungdomsforening

Mejrup gymnastik og ungdomsforening Side 1 af 7 Regnskab: Mejrup gymnastik og ungdomsforening Dato: 01-01-2012-31-12-2012 Mejrup gymnastik og ungdomsforening 11 Cykling Resultatopgørelse Indtægter kiosk 902 Varesalg m/moms 903 Varesalg arrangementer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 534 Generalforsamling den 27. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 OG LIKVIDITETSBUDGET 2011 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Årsregnskab 2009. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2009. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Kregme Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Halsnæs Kommune. Myndighedskode 7399. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Kregme Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Halsnæs Kommune. Myndighedskode 7399. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Kregme Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode 7399 CVR-nr. 54664613 Kregme Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 54664613,, Afleveret d. 27-03-2013 16:14 Side

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sejerslev Sogns Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode 8668. CVR-nr. 60544611

REGNSKABSTAL 2012. for Sejerslev Sogns Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode 8668. CVR-nr. 60544611 REGNSKABSTAL for Sejerslev Sogns Menighedsråd i Morsø Provsti i Morsø Kommune Myndighedskode 8668 CVR-nr. 60544611 Sejerslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60544611,, Afleveret d. 26-03-2013 13:09 Side 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Holmens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18195917,, Afleveret d. 18-03-2013

Læs mere

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2010

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2010 EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Mou Sogns Menighedsråd. i Aalborg Østre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8324. CVR-nr. 54440510

REGNSKABSTAL 2012. for Mou Sogns Menighedsråd. i Aalborg Østre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8324. CVR-nr. 54440510 REGNSKABSTAL for Mou Sogns Menighedsråd i Aalborg Østre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8324 CVR-nr. 54440510 Mou Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 54440510,, Afleveret d. 28-03-2013 10:24 Side 1 1

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere