Menighedens statistik... 8 INDBERETNING TIL MBUA s GENERALFORSAMLING 3. FEBRUAR Børnekirken... 9 VoP... 9 YGV... 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedens statistik... 8 INDBERETNING TIL MBUA s GENERALFORSAMLING 3. FEBRUAR 2013... 9 Børnekirken... 9 VoP... 9 YGV... 10"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Dagsorden:... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL PASTORATSKONFERENCEN... 4 DEN 23. februar Ny ansættelse... 4 Ny visionsproces... 4 Tilbedelse... 4 Discipelskab... 5 Fællesskab... 5 Evangelisation... 6 Tjeneste... 7 Børne- og ungdomsarbejdet... 7 Fremtiden... 7 Menighedens statistik... 8 INDBERETNING TIL MBUA s GENERALFORSAMLING 3. FEBRUAR Børnekirken... 9 VoP... 9 YGV... 1 Spejderne KIRKEVÆRGERNE Ejendommen Nørre Alle Kirkebygningen Farmen Menighedens regnskab Særlig opsparing fra Nørre Allé Bevillinger (211) fra opsparingen fra Nørre Allé Bevillinger (212) fra opsparingen fra Nørre Allé Forslag til bevillinger fra Nørre Allé 86 opsparing Regnskab for Nørre Allé Regnskab for Farmen Regnskab for spejderne Regnskab for Aarhus MBUA Revisionserklæring ud af 27

3 Dagsorden: Konstituering a. Formand for konferencen (distriktsforstanderen) b. Medlemmer af konferencen c. Sekretær for konferencen d. Stemmetællere Menighedens beretning a. Menighedsforstanderens beretning b. Menighedens statistik c. Menighedens målsætning d. Supplerende beretninger - Børne- og ungdomsarbejdet - Spejderne - Kirkeværgerne - Farmen e. Valg - Formand for menighedsrådet - Lægleder - Kasserer - Sekretær for menighedsrådet (vælges af menighedsrådet) - Pastoralkomité - Kirkeværger f. Godkendelse af ledere - Leder for MBUA (Metodistkirkens Børne- og Ungdomsarbejde) - Leder for MS (Metodistkirkens Spejdere) - Leder for Kor Økonomi a. Menighedens regnskab b. Menighedens budget for året 213 c. Økonomi til landsmødet d. Arbejdsgrenenes regnskaber og budget e. Er der regnskaber, der ikke er fremlagt, godkendt eller revideret? f. Valg - Finanskomité - Revisionskomité Andre valg a. Repræsentanter til årskonferencen b. Forslagskomite c. Andre udvalg d. Øvrige tillidshverv (vælges af menighedsrådet) Fuldmagter til undervisning og forkyndelse a. Lægprædikanter b. Smågruppeledere c. Kandidater til tjeneste som ordineret Andre forretninger 3 ud af 27

4 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL PASTORATSKONFERENCEN DEN 23. februar 213 v42 De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. v43 Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved apostlene. v44 Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. v45 De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. v46 De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet v47 priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. (Ap. Ger.2:42-47) Ovenstående afsnit fra Apostlenes Gerninger er stadig grundteksten for menighedens forståelse af dens organisering, virke og tjeneste i samfundet. Derfor er det vigtigt, at vi til stadighed har opmærksomhed på de 5 fokusområder, så menighedens arbejde er i balance mellem det udadrettede evangeliserende og det indadrettede opbyggende. Ny ansættelse Det har været en stor glæde, at Christina Preisler efter endt uddannelse er blevet ansat som præst på prøve i en deltidsstilling (25%) i menigheden fra 1.august 212. Christinas specielle fokusområder er: børnegudstjenester, ungdomsevents, gospel og opstart af alphakurser. For at have kontakt med så mange som muligt har Christina også enkelte gudstjenester søndag formiddag. Ny visionsproces Det er menighedsrådets opfattelse, at menigheden og dens arbejdsgrene i stigende grad har mistet visionen for menigheden og derfor også har mistet evnen til at fokusere og prioritere. Menighedsrådet har derfor startet en ny visionsproces Vision 217. Hvordan tror vi, Gud vil have at vores menighed skal se ud i 217? De foreløbige overvejelser har været ude i et antal grupper til samtale og inspiration. På denne årsfest vil vi fortsætte samtalen frem mod en endelig formulering af Vision 217 med tilhørende strategiplan. Tilbedelse Gudstjenesterne står centralt i menighedens liv. Det er et samlingssted, hvor vi i fællesskab kan tilbede Gud og lytte til hans røst. Der er formiddagsgudstjeneste tre gange om måneden og gospelgudstjeneste en eftermiddag om måneden. Desuden er der to børnegudstjenester om året. Det er derfor meget betænkeligt, at vi i 212 har haft tilbagegang i det gennemsnitlige gudstjenestebesøg. Præsterne og den øvrige ledergruppe tager dette meget alvorligt og er i gang med at analysere, hvad årsagen kan være. Formiddagsgudstjenesterne har et fælles tema for en måned ad gangen. 4 ud af 27

5 Temaerne er forhåbentlig relevante og de bedekort, der bliver skrevet for både menighedens interne liv, ved gudstjenesterne samt for byen men også for vores daglige liv i og det øvrige samfund. Gruppen har samfundet. Det er ønsket, at som en vision talt om, at tilbyde at gudstjenesterne kan tale både til den tage ud til mennesker for at bede kristne og den kirkefremmede. med o g t ilbyde forbøn efter Lovsangsgruppen medvirker ved gudstjenesten. Dette arbejdes der stort set alle mere med. formiddagsgudstjenester. De ønsker Discipelskab sammen med menigheden, at Vi er som kristne først og fremmest arbejde målrettet på at komme til at kaldet til at være discipel af Jesus kende Gud bedre dag for dag. Det er Kristus. For at blive formet som også et stærkt ønske for discipel er bibelstudim, samtale og lovsangsgruppen at udvikle sig rent bøn af yderste vigtighed. musikalsk med henblik på at kunne Derfor er cellegrupperne et så vigtigt lede menigheden bedre i lovsang og forum. Her har vi mulighed for at tilbedelse. Det viser sig dog tale sammen om tro, bede sammen vanskeligt rent praktisk at skaffe den og på alle måder også praktiske fornødne tid til at øve tilstrækkeligt for at indfri deres mål. hjælpe h inanden. D er e r i ø jeblikket 6 g rupper, d er m ødes. Gospelgudstjenesterne er fortsat én Vi har i 212 fortsat "Bibel, Tro og gang om måneden og godt besøgt. Kirke" kurset. I efteråret begyndte vi REJOICE stiller et nyt forløb med bibelstudium. velvilligt op og er en stor del af Baggrunden er et spændende gospelgudstjenesteoplevelsen. Der har materiale, der lægger vægt på at vise været tiltag, som det enkelte bibelske skrifts plads i har gjort, at Guds frelseshistorie med mennesket. arrangementet har Ellers er bibelen naturligvis den fået endnu stærkere absolut centrale tekst. Kurset er gudstjenestepræg. ikke alene til for at give en teoretisk Der er stadig en viden om bibelen, men vi reflekterer prædiken/tale, en også sammen over denne videns stillestund, hvor der betydning for vort daglige liv som er tid til bøn, lystænding m.m. Men kristne. Kurset henvender sig til alle, også nadver har der gerne vil vide mere om bibelen fået sin plads til og ønsker at blive dygtiggjort som gospelgudstjenesterne, og det er discipel. Vi regner med at kunne blevet taget virkelig godt imod. begynde et nyt kursusforløb hvert Der er tydeligvis en fast gruppe af halve år. mennesker, som kommer til hver Fællesskab gospelgudstjeneste og Fællesskab er grundlæggende i den også hver gang helt nye folk. Så det er kristne tro. Fællesskab med Gud og virkelig et sted, hvor folk kan lide at med hinanden. være. Også menighedens to andre Derfor er det også rigtig trist, at vi gospelkor YGV og VoP har medvirket har haft vanskeligt ved at få ved enkelte gospelgudstjenester. bemandet caféen i efteråret 212, Bedemøderne afholdes hver mandag idet caféen er et meget velegnet sted aften. En gruppe beder for menigheden 5 ud af 27

6 for socialt fællesskab i forlængelse af Størst var nok oplevelsen i julen gudstjenestefællesskabet. Denne 212, hvor koret turnerede med problematik forsøges løst ved at vi sangeren Allan Mortensen. arbejder på at holde café 2 gange om Det blev til 8 koncerter rundt om i måneden, og landet med band og en veloplagt det er efter Allan Mortensen. Det min mening krævede ekstra øvning fra vigtigt, at dette korsangere og en del tid på arbejde landevejen. Men alt i alt en virkelig prioriteres. Af god og udfordrende oplevelse for samme grund koret, som blev rigtig godt modtaget har vi indtil af publikum alle viderevalgt at steder. Det var med til at udvikle stoppet gospelbrunch indtil vi har koret både vokalt, tilstrækkelige ressourcer til det også. performancemæssigt o g i kke m indst Vi har desværre måttet nedlægge socialt. Turnéen vil naturligvis blive Total Torsdag på grund af evalueret, idet en evt. lignende tur manglende deltagelse. På trods af næste jul sandsynligvis er en initiativer med spejderarbejde og mulighed. klubaktiviteter i foråret 212 Et lille tiltag til de ugentlige lykkedes det ikke at fastholde øveaftener er muligheden for at endsige udbygge deltagerantallet. tænde lys i lysgloben sidst på Det betyder ikke at nye aftenen, for at bringe musik, fællesskabsskabende initiativer ikke mennesket og Gud lidt mere i direkte kan komme på tale senere. Dette fokus. Det er blevet aspekt indgår i den brede taget rigtig godt imod og mange visionsproces. benytter sig af muligheden for at tænde lys under en stille Evangelisation sang. Menighedens evangelisation er på For korets leder og dirigent er det en mange måde centreret omkring stor velsignelse at være sammen vores musikarbejde. Det har med REJOICE. Det primært været gennem vores kor, vi er en stor musikalsk tilfredsstillelse har haft kontakt med mennesker og koret er blevet en ekstra "lille" uden for kirken. Derfor er det gospelfamilie, og ønsket er, vigtigt, at vi i langt højere grad end at korets sangere med tiden vil blive det er tilfældet nu, tænker over en del af vores kirkefamilie. hvordan vi kan bygge bro mellem Både Young Gospel Voices og Voices mennesker i gospelmiljøet og den of Praise bidrager ligeledes på øvrige menighed. fornemmeste v is t il v ores REJOICE har haft en spændende tid gospelmiljø og evangelisation. det sidste år. Koret tæller ca 35 Beretning fra deres arbejde kan i sangere, som viser øvrigt læses i MBUA rapporten. stort engagement. Udover evangelisation med udgangspunkt i gospelkorene Udover øveaftener hver tirsdag, er der begyndes der i februar 213 et stadig stor tilslutning til deltagelse i ALPHA kursus. Kurset afholdes midt kirkens på dagen i forsøget på at nå gospelgudstjenester og andre koncerter i kalenderen. 6 ud af 27

7 mennesker, der af den ene eller anden grund går hjemme om dagen. understrege, at børne- og ungdomsarbejdet er en afgørende del af menighedens nutid og fremtid. Tjeneste Derfor er det vigtigt, at både Menigheden har stadig fokus på bestyrelsen og arbejdsgrupperne primært tre missionsprojekter: hver f or s ig o g i f ællesskab t ænker Letland, hvor vi samler penge ind til vision og strategi. Således arbejdes forskellige formål i kirken i Letland der på at skabe et forum for og sender pænt brugt tøj og andre ungdomsevents, således at effekter til brug for kirkens arbejde. menigheden har et mere varieret Vi har oplevet en stor interesse i at udbud til de unge. give tøj. Det er opløftende, men også Fremtiden behæftet med et stort arbejde fra dem, der pakker tøjet til forsendelse. Som det fremgår af denne Det er blevet en fin tradition, at indberetning og af regnskabet, står mennesker fra menigheden menigheden over for store regelmæssigt besøger Letland for at udfordringer i 213. Det skal vi på holde kontakten ved lige. ingen måde blive modløse over. Det Indien, hvor vi samler penge ind har kirken i lange perioder af dens primært til forskellige historie gjort. Vi skal derimod alle skoleprojekter, som vi har kontakt gøre det, som de gamle med gennem Anna og Hero Davids benediktinere anbefalede: Bed og relationer dér. arbejd. B ede o m i nspiration o g k raft Congo, hvor det glæder os at kunne og arbejde målrettet på visionen og hjælpe økonomisk, så også de nye strategiplanen og arbejde målrettet vandprojekter kan realiseres til gavn på at forbedre økonomien. Med det for lokalbefolkningens sundhed. in m ente g år v i f ortrøstningsfulde frem gennem 213. Børne- og ungdomsarbejdet Børne- og ungdomsarbejdet har sin Jeres i Kristus egen indberetning her i hæftet. Jeg Ove S Sørensen skal i denne sammenhæng blot 7 ud af 27

8 Menighedens statistik Bekendende medlemmer pr. 1. januar Optaget Tilflyttede Fraflyttede Udmeldte Slettet efter pastoratskonferencens beslutning Døde Bekendende medlemmer pr. 31. december Døbte medlemmer under 18 år Døbte medlemmer over 18 år Samlet metodistbefolkning Reel kontaktkreds Gudstjenestedeltagelse Gudstjenestedeltagelse, søndag formiddag Lægprædikanter Metodistkirkens Ungdomsforening (1/1) KLUK (1/1) Metodistkirkens Spejdere (1/1) Børnearbejdet (Børnekirken) (1/1) 21 Young Gospel Voices (1/1) 16 Voices of Praise (1/1) REJOICE (31/12) ud af 27

9 INDBERETNING TIL MBUA s GENERALFORSAMLING 3. FEBRUAR 213 MBUA er en paraplyorganisation, der organisatorisk rummer Betlehemskirkens børne- og ungdomsarbejde (undtagen spejderarbejdet). I øjeblikket er der en børnekirke, et gospelkor (VoP) og et børnekor (YGV) i MBUA s regi. Arbejdet er organiseret med en bestyrelse, der tager sig af det administrative og økonomiske og arbejdsgrupper, der tager sig af arbejdet i de enkelte arbejdsgrene. Børnekirken I 212 har Børnekirken bestået af medarbejderne: Lene Pedersen, Lis Sørensen, Marie Flinck Hansen, Nina Nice, Carsten Løndal, John Williams og Per Carlsen Der har været Børnekirke de fleste søndage med formiddags gudstjeneste, når der har været nogle børn. Der har i 212 gennemsnitligt været 3-4 børn til Børnekirken. Nogle gange var der 2 andre gange 1. Børnekirken henvender sig til ca. 25 børn af medlemmer i kirken plus dem, som kommer på besøg. En normal børnekirke vil indholde: Sang, Bøn, Bibelhistorie, aktiviteter, leg og samtaler. Både sommer og vinter kan vi godt lide at tage børnene med ud for at nyde vejret med spil, sjov og snekamp. I 212 har undervisningen handlet om Jesus - Historierne om ham og hans virke, og de historier/lignelser han fortalte. Børnene deltog med et par sange ved gudstjenesten 25. marts. Vi satte fingeraftryk på døren til Børnekirken 19. august. Lene, Lis og Per deltog i B.M.K. i Vejle 4. november. Der er blevet sat nye vinduer i børnelokalet i december - et krav fra brandmyndighederne. I november og december var Børnekirken derfor henvist til konferencelokalet og samtalerummet ved kirkens kontor. Endvidere arrangeres der børnegudstjenester to gange årligt af Emilie Holm og Christina Preisler. VoP 212 var et år med stor vækst for Voices of Praise. Det lille kor blev henover sin første og dernæst anden sæson større og større. Senest, er der kommet 3 mænd med, så koret nu også har en tenor gruppe. Dermed er korets stemmegrupper alle med: Sopraner, Alter samt tenorer hvilket gør harmonier og stemmefordeling mere gospellignende i gruppen, til stor glæde for alle. Efter en forrygende opstart af koret i 212, begyndte vi over sommeren og i efteråret på at teknisk dygtiggøre sangerne i koret for langsomt men sikkert at højne det tekniske niveau blandt sangerne. Dette blev gjort alt imens koret medvirkede og optrådte til forskellige arrangementer. For eksempel var Voices of Praise med 9 ud af 27

10 til Gospelbrunch i efteråret ånd, hvor øvedag. Dette var ærgerligt for koret de optrådte og deltog i som gruppe. Glædeligt er det derfor gospelworkshoppen ved lejligheden. at meddele, at der pr. januar 213 Yderligere afholdte Voices of Praise i igen øves torsdag mellem julen 212 sin første Med denne ændring håbes gospelgudstjeneste, som også var en det, at de unge som i efteråret ikke afslutnings kunne være med, igen har mulighed koncert i for at deltage og på julens. Dette tilbagemeldinger fra sangere og var for koret forældre, virker dette til at være en stor tilfældet. Yderligere, var Young oplevelse, Gospel Voices som sædvanligt med i som der København til Young Copenhagen stadigvæk Gospel Festival. Her arbejdedes der tales om både med internationale samt lokale både blandt undervisere. Turen til København, tilhørere og i koret. og m ødet m ed a ndre g ospelglade Koret forsætter i 213 med unge mennesker var for koret en yderligere vækst, og yderligere stor oplevelse, hvorfor der ses frem arrangementer. Voices of Praise er til gentagelse med stor iver. Så der præget af glade mennesker, med højt deltages selvfølgelig også i 213. energiniveau, som alle har det sjovt Hver øvegang afsluttes med med at lære gospelmusikken og stilhedstid og lystænding, kirkelivet at kende igennem tekster hvorigennem de unge lærer om, og melodier fra både traditionel og moderne gospel.. Voices of Praise fortsætter som hidtil med at øveunder ledelse af Mathias Aaen onsdag aften fra kl , hvor alle er velkomne til at deltage i det glade budskabs udbredelse igennem musisk udfoldelse. YGV Young Gospel Voices, der ledes af Mathias Aaen, er som altid et ungt kor bestående af unge mennesker med masser af energi og glæde. Dette kommer til udtryk, når de unge giver den fuld skrue til diverse arrangementer i kirken eller til andre arrangementer. Dette gælder således både gudstjenester, gospelgudstjenester, julegospel og da koret var inviteret til at optræde til Aarhus Kommunes Børne og Ungdomsfællesdag. Koret oplevede i 212 en mindre tilbagegang i medlemstal, da koret måtte flytte hvad kirke også kan være, foruden en gammel grå bygning. Denne afslutning synes vigtig, og dette kendskab til kirken søges fremmet i de kommende sæsoner. Young Gospel Voices ser frem til nye sæsoner med fremdrift i koret, og med yderligere arbejde med om muligt endnu mere teknisk krævende sange. Endnu en udfordrende og lærerig sæson er i vente, og Young Gospel Voices er fit- for- fight. 1 ud af 27

11 Sommeren 212 blev vi desværre nød til at lukke Total Torsdag på grund af manglende deltagelse. Christina Preisler og Emilie Holm forsøger i foråret 213 at begynde et månedligt ungdomsevent. Spejderne Spejderne er ikke så aktive i tiden. I starten af 212 var der lidt spejderarbejde under Total Torsdag, men det ebbede ud inden sommerferien. Siden har der været gjort et enkelt forsøg på at invitere kvarterets børn og unge til en spejderdag, men uden held. Nogle store spejdere mødes ca. en gang om måneden i Højbjerg til Fra MBUA skal der lyde en stor tak og Guds velsignelse til alle ledere og medarbejdere, der muliggør, at evangeliet også kan forkyndes og fællesskab opleves i MBUA regi. Ove S Sørensen roverlignende aktiviteter, og de var 4, der deltog i LPK (landspatruljekonkurrence) på Farmen i foråret. Vi havde nogle få deltagere med på den store fælles landslejr i Holstebro sidste sommer, og 4 deltagere med på patruljeførertræning på Farmen i uge 42. På stabens vegne. Jette B 11 ud af 27

12 KIRKEVÆRGERNE Ejendommen Nørre Alle 86 I 212 har der været stort set fuld udlejning, hvilket kan ses af regnskabet, der udviser et pænt overskud. Der har ikke været foretaget større reparationsarbejder, men blot løbende vedligeholdelse. Der er af en bygningssagkyndig udarbejdet en rapport over ejendommens stand med en vedligeholdelsesplan for de næste 1 år. Ejendommen betegnes i rapporten som værende i normal vedligeholdelsesstand. Kirkebygningen Kirketrappen og reposen blev grundigt repareret efter sidste vinter. Desværre er der også denne vinter opstået skader, der kræver reparation. Vi må iflg. mureren påregne vedligeholdelse og reparation af trappen hvert år, hvis den skal holde tæt. Brandmyndighederne har krævet, at to vinduer i børnekirken skal kunne åbnes, hvilket har betydet, at vi har måttet udskifte et vindusfag i hvert vindusparti. I øvrigt er der kun lavet mindre vedligeholdelsesarbejde og kirken fremstår ud- og indvendig i almindelig pæn stand. Når budgettet tillader det, vil kirkeværgerne gerne have etableret ny belægning i kirkens gård, samt et halvtag til cykler og barnevogne. Endvidere står en ny flagstang på ønskelisten. For kirkeværgerne Ove S Sørensen Farmen blev året hvor Farmen kunne afvikle resten af realkredit- gælden, således at Farmen nu som eneste lån har det rente og afdragsfrie lån hos MBUF (der blev givet i forbindelse med MBUF s salg af en grund på Djursland). Afviklingen af gælden er muliggjort via den længere årrække med driftsoverskud. Farmen har i år dannet ramme om Metodistkirkens Spejderes Lands Patrulje Konkurrence, LPK, der igen i år var en indledende runde i KFUMs DM i Spejd, ligeledes blev Patrulje Fører Træningen hos MS afholdt på Farmen. På denne måde har der været ca. 2 MS- spejder x dage på Farmen i år. Der er i år blevet etableret automatisk bomme ved togoverskæringen imod naboen ved Tange Å. Der er intet nyt ( hvilket er godt nyt ) i forbindelse med etablering af moto cross bane på genbrugs pladsen bag Farmen. Husforsikringen er flyttet til Danske Forsikring og indboforsikringen er opsagt. De gamle møbler fra Øgadehusets festsal har fået og givet nyt liv på Farmens spisesal. For Farmen Ole Marqversen 12 ud af 27

13 Menighedens regnskab Betlehemskirken - Metodistkirken i Århus Årsregnskab 212 RESULTAT-OPGØRELSE FOR 212 INDTÆGTER Bidrag, kollekter og gaver: Menighedsbidrag Kollekter Efterårsindsamling Gaver m.v. Bidrag, kollekter og gaver, i alt: Kollekter til bevilling og formål Kollekter og gaver til formål (Note 1) Kollekter og gaver til mission (Note 2) Aktiviteter og uddannelse Arrangementer/aktiviteter (Note 3) Gaver til uddannelse (Note 4) Andre indtægter Lejeindtægt Refusioner/tilskud (Note 5) Diverse indtægter Hovedkassens tilskud til præsteløn Hovedkassens tilskud til præsteløn andre menigheder MBUF's tilskud til andet i andre menigheder Renteindtægter INDTÆGTER I ALT Budget Budget Budget , , , , , 34.33, , , , , , , , , 9.484, , , , , , , 53, ,94 196, , , ud af 27

14 Betlehemskirken - Metodistkirken i Århus Årsregnskab 212 UDGIFTER Illigninger: Illigninger til Metodistkirkens Hovedkasse Kollekter til bevilling og formål: Kollekter og gaver til formål (Note 1) Kollekter og gaver til mission (Note 2) Aktiviteter og uddannelse Arrangementer/aktiviteter (Note 3) Uddannelse (Note 4) Medarbejder-omkostninger: Præsteløn, Aarhus Præsteløn for andre menigheder Løn til andre i andre menigheder Husleje CKS Aarhus' andel Husleje CKS andre menigheders andel Forsikringer ansatte Musikarbejde Rengøringsløn Børne- og ungdomsarbejde Kørsel Lønadministration Varme, ATP, barselsfond Kontorhold og blad: Kontorhold (Note 6) Nyhedsbrev Husleje kontor Bygninger og inventar: Varme, el, vand og renovation (Note 7) Forsikringer Reparationer (Note 8) Nyanskaffelser (Note 9) Andre udgifter: Alter, køkken mv. Fælleskirkeligt samarbejde Abonnementer, blade Gaver Gebyr bank Renter Budget Budget Budget , , 24.26, , , , 5.234, , , , , , , 3.942, , , , 456, , , , , , , , , , , , , ,66 525, , ,5 325, 645, SUM AF UDGIFTER , , ÅRETS RESULTAT , , ud af 27

15 Betlehemskirken - Metodistkirken i Århus Årsregnskab 212 BALANCE PR. 31. DECEMBER 212 AKTIVER Likvide midler: Bankkonto, Djurslands Bank Andre værdier: Tilgodehavender/forudbetalinger (Note 1) Underskud dækket af bevilling fra Nørre Allé opspar. Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital: Egenkapital pr. 1.januar Årets resultat Underskud dækket af bevilling fra Nørre Allé opspar. Ny egenkapital pr. 31.december Fremmedkapital mv.: Forskud på arv Lån, Nørre Allé opsparing Tilbageholdte lønomkostninger (Note 11) Hensat til CVI musikuddannelse Skyldige omkostninger/forudbetalte tilskud (Note 12) Passiver i alt Budget Budget Budget , , , , , , , , , Budget Budget Budget , , , , , , , , , , , ud af 27

16 Note 1 - Kollekter og gaver til formål Forårsblomsten Årsmødekollekt Præsteuddannelse Børnekirken Forårsindsamlingen Indtægter ,5 718, ,5 Note 2 - Kollekter og gaver til mission Mission Letland Indien Congo Juleaftens kollekt Janis Grunte Missionslodsedler Udgifter ,5 718, ,5 Indtægter , 9.514, , 2.763, Udgifter , 9.514, , 2.764,5-1, ,5 Note 3 - Arrangementer/aktiviteter Menighedens årsmøde Gospelgudstjenester Gospelkoret Rejoice Gospelkoret Voices of Praise Gospelkoret Young Gospel Voices Årsmødedeltagelse Andre arrangementer Indtægter , Udgifter 3.944, -114, , 48.42, , , , Note 4 - Uddannelse Præsternes Efterårsmøde Konfirmationsforberedelse Willow Creek CVI musikuddannelse Anden uddannelse Indtægter 8.884, 6 Note 5 - Refusioner og tilskud Momskompensation Tilskud fra Nørre Allé HB, lottogave 2.182, Udgifter 9.252, , ,5 16 ud af 27

17 Note 6 - Kontorhold Kontoromkostninger Porto, telefon og internet Gebyrer , ,79 675, ,15 Note 7 - Varme, el, vand og renovation Fjernvarme+vand+afledning El Renovation 26.49, ,3 148, ,18 Note 8 - Reparationer Tensid (graffiti-fjerning) Trappe Orgel Lås og el-pærer 5.575, ,5 4.35, 1.6, ,88 Note 9 - Nyanskaffelser Inventar Cafe Mindre nyanskaffelser , , ,35 Note 1 - Tilgodehavender / forudbetalinger Præsteløn for januar Løntilskud vedr. Holstebro 27. REJOICE Turne efterår Kollekter 2.699,5 Diverse 2.983, ,5 Note 11 - Tilbageholdte lønomkostninger A-skat Arbejdsmarkedsbidrag Medarbejder- og arbejdsgiver-atp Feriepenge , 6.637, , , Note 12 - Skyldige omkostninger/forudbetalte tilskud Forudbetalt tilskud til præsteløn , Kollekter til videresendelse 7.38, Aarhus MBUA 5.887,5 Esbjerg EXULT 3.875, MBUF For meget tilskud til EXULT 13.4 Arrangementer afholdt i , Manglende udbetaling af feriepenge 1.512,5 Diverse 144, 65.6, 17 ud af 27

18 Særlig opsparing Overført fra Nørre Allé 86 Særlig opsparing fra Nørre Allé 86 Indtægter: Renter obligationer Renter fra Garantkronekonto Renter fra Nordeakonto Indtægter i alt: Udgifter: Overført til menigheden bevilget 211 Overført til menigheden dækning af driftsunderskud 211 Overført til menigheden bevilget 212 Overført til MBUA bevilget 212 Gebyr Udgifter i alt: Årets resultat , , , , , , , ,51 Likvide midler: Nordea konto Sparekassen Kronjylland Garantkonto Sparekassen Kronjylland Garantkronekonto Likvide midler i alt: Obligationer Nom. 9. 2% RD 215 købspris Kursværdi Forventes indfriet til 9. Aktiver i alt: ,56 Passiver: Formue 1/1 212 Årets resultat Kursregulering af ikke realiseret kursgevinst Formue 31/ , , , , , , , 18 ud af 27

19 Bevillinger fra opsparingen fra Nørre llé 86 Bevillinger (211)(211) fra opsparingen fra Nørre Allé A86. Indretning af festsalen med nye møbler, storskærm m.v. (kr. 15.) Storskærm Kaffemaskine IDEmøbler IDEmøbler Flemming Sørensen VVS, bøjlestænger Diverse møbler Møbler Møbler Møbler Opgradering af projektor Fryser Barstole og barbord Hjørnesofa Nespresso div tilbehør Grundig reparation af kirketrappe- og repos. (kr. 5.) Brugt til trappe/repos og til tagsten VVS: nedløbsrør, tærede vandrør, toiletter Udgifter , , 77.52, 1.967, , 999, 3.327,5 483, , 9.77, 7.498, 756, ,35 Udgifter , ,94 Lønning af musikere til gospelcelebration og gospelgudstjenester (kr. 3.) Gospelgudstjeneste i marts Gospelgudstjeneste i april Gospelgudstjeneste i september Udgifter , , Medlemsfremmende aktiviteter (kr. 5.) Opstart af VoP 1. halvår 212 Udgifter Opgørelse ved årsfesten 212 Formue 31/ Manglende udbetalinger til sidste års bevillinger (udbetales i 212) Tilbagebetaling af lån fra menigheden Disponibel formue Hensat til tag Hensat til eventuel renovering af lejlighed i Nørre Allé 86 Til reel disponering ud af 27

20 Bevillinger (212) Bevillinger (212) fra fra opsparingen opsparingen fra fra Nørre Nørre Allé Allé Dækning af underskud 211 (kr. 83.) Underskud Gospelarrangementer (underskudsgaranti) (kr. 1.) Musik til gospelgudstjeneste 16/12-12 Ikke overført pr. 31/12 212, men brugt som en del af driften i 212. Udgifter , ,38 Udgifter Medlemsfremmende aktiviteter (VoP 2. halvår) (kr. 1.) Overført til MBUA til løn/uddannelse Medlemsfremmende aktiviteter (andre) (kr. 2.) Disponeret til ALPHA-kursus Kirkebygning (kr. 75.) Kirketrappe reparation Disponeret til vinduer i Børnekirken Udgifter Udgifter Udgifter , ,5 Opgørelse ved årsfesten 213 Formue 31/ Manglende udbetalinger til sidste års bevillinger (udbetales i 213) Forventet overført fra overskud i Nørre Allé 86 Disponibel formue Hensat til tag på kirken Hensat til renovering i Nørre Allé 86 Til reel disponering Forslag til bevillinger fra Nørre Allé 86 opsparing 213 Forslag til bevillinger fra Nørre Allé 86 opsparing 213 Dækning af underskud Dækning af ekstra præstelig betjening (25% i perioden 1/ /7 214) Gospelarrangementer (underskudsgaranti) Medlemsfremmende aktiviteter (VoP & YGV frem til sommeren 214 Medlemsfremmende aktiviteter (andre) Kirkebygning (kirketrappen) ud af 27

21 Regnskab for Nørre Allé Regnskab for Nørre Allé 21 ud af 27

22 22 ud af 27

23 Regnskab for Farmen 23 ud af 27

24 Regnskab for spejderne 24 ud af 27

25 Regnskab for Aarhus MBUA 212 Indtægter Udgifter MBUA Fælles (75 medlemmer) Kontingenter Forårsindsamlingen Kontingent, Århus Ungdommens Fællesråd Landsmøde Porto Gebyrer til bank Overskud Total Torsdag ( medl. < 13, 11 medl. ml 3, 9 13 og medl. Aktivitetsbidrag (mad) Mad Underskud Børnekirken (19 medlemmer, heraf 1 ledere) Kommunalt tilskud til kursus Gave til kursus Materialer BMK kursus (3 deltagere) Adventskalendere Overskud Young Gospel Voices (16 medlemmer, heraf 1 leder) Aktivitetsbidrag PR Annoncer Kursusdeltagelse Hensat til kursusdeltagelse Young Copenhagen Gospel Festival Underskud , , , , , , , ,5 > 3) , , , , ,91 675, , 3.675, 234, ,95 19, , 6.225, 3.329, , ,38 14, 6.329, , , , ,85 25 ud af 27

26 Voices of Praise (22 medlemmer) Aktivitetsbidrag Tilskud til løn PR Annoncer Kursusdeltagelse Hensat til kursusdeltagelse Overskud Status 31/ Kassebeholdning Girobeholdning Tilgode MBUF DK Kontingent Tilgode menigheden Tilskud MBUF til projekt, hensat Hensat til kursus YGV Hensat til kursus VoP Formue MBUA primo overskud Formue Total Torsdag primo underskud Formue Børnekirken primo overskud Formue YGV primo underskud , , , , , , , , ,86 455, , , , ,95 429,44 19,5 1.22, ,85 Formue VoP primo overskud Aarhus d. 23. januar , , , , , ,15 Mogens Hansen Revideret, Aarhus d. 3. januar 213 Henrik Jensen Emilie Holm Godkendt på generalforsamling 3. februar ud af 27

27 Revisionserklæring 27 ud af 27

DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4. Tilbedelse... 4. Discipelskab... 5. Fællesskab...

DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4. Tilbedelse... 4. Discipelskab... 5. Fællesskab... 1 Indhold DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4 Tilbedelse... 4 Discipelskab... 5 Fællesskab... 5 Evangelisation... 5 Tjeneste... 6 Børne- og ungdomsarbejdet...

Læs mere

Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense!

Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense! DM GUIDE Så langt har Gud hjulpet os 2008 Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense! Igen i år samles vi i Store Bededagsferien på tværs af MU, MB, MM og MS til møder og fællesskab. Fredag er sat

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Årsberetning

Metodistkirken i Odense. Årsberetning Metodistkirken i Odense Årsberetning 2008 Forord Kære medlem eller ven af menigheden. Velkommen til menighedens årsmøde pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige generalforsamling, hvor alle

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde

Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde MBUK s generalforsamling Søndag d. 8. marts 2015 1 Dagsorden Lovprisning og nadver Brunch Indberetning for 2014 Vision 2020 Statistik regnskab budget Vedtægter

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012 Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 2 www.metodistkirken-odense.dk Kære medlem eller ven af menigheden Velkommen til menighedens årsmøde - pastoratskonferencen.

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævne 2014 Musikalsk børneklub i Kaas Ansgarskolerne i Norge Rumænien Thailand Arrow - for ledere Tro bygger bro MAGASINET

Læs mere

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken.

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken. Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Velkomst Visionstalen Rapport vedr. projekt Gospelkirke Ledergruppens mål for 2014 CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken Kirkeværgerne Budget for 2014 Valg til særlige tjenester

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRSMØDE 2015 Torsdag d. 26. februar 2015 HILSEN FRA RÅDMANDEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE HILSEN TIL ÅUF S ÅRSMØDE FRA RABIH AZAD-AHMAD, RÅDMAND FOR KULTUR OG BORGERSERVICE I

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Landsmøde 2012. Dagsorden

Landsmøde 2012. Dagsorden Landsmøde 2012 Dagsorden Landsmøde2012 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen af at udsende dagsorden til FDFs Landsmøde, der finder sted på Hotel Nyborg Strand fra den 9.-11. november 2012.

Læs mere

Referat fra landskonference I - 2013

Referat fra landskonference I - 2013 Referat fra landskonference I - 2013 Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen.

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand kreds:kontakt april : maj : juni 2013 Arken i Esbjerg Anno 1993 Arkens medarbejdere 2. kvartal 2013 årgang 46 Arken i Esbjerg Anno 2007 andagt fra afdelingen virksund lm kids cafe kilden jubilæumsår lmu

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 14. MARTS 2014 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg

Læs mere

Funpark på efterskole

Funpark på efterskole 03 inspiration nærvær holdning 8. februar 2013 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Redelighed Redelighed er en god ting. Det er godt og næstekærligt at være redelig, det vil sige ærlig, oprigtig, sandfærdig, pligtopfyldende

Læs mere

LMVESTNYT. Februar 2015. 40 års jubilæum på SE. 40 års jubilæum på»arken«

LMVESTNYT. Februar 2015. 40 års jubilæum på SE. 40 års jubilæum på»arken« LMVESTNYT Årsskrift for LM-Vestjylland Februar 2015 40 års jubilæum på SE 40 års jubilæum på»arken«udsendelsesfest 11. januar 2015 1 Indhold»Frem mod afdelingsmødet«v/ Thomas Beck... 3 Dagsorden til afdelingsmødet...

Læs mere

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE ÅRS RAPPORT 2015 INDHOLD KIRKELIGE ANLIGGENDER Dåbsprocenten falder, og derfor sætter vi nu fokus på, hvad vi som menighedsråd kan gøre. side 4 PERSONALE Det var ikke nogen nem opgave, som vores forhandlere

Læs mere