NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4."

Transkript

1 NetPro Uninterruptible Power Supply VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / Switzerland Website NetPro UPS Technology for the Digital World. ver DK

2 DK BRUGERVEJLEDNING NetPro Uninterruptible Power Supply VA Læs omhyggeligt vejledningen igennem før installation og opstart af NetPro UPS. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted at hensyn til fremtidig brug. INDHOLD 1 INDLEDNING Indledning 1.2 Sikkerhedsregler 1.3 Transport/opbevaring 2 INSTALLATION Installationsregler 2.2 Installationsprocedure 3 DRIFT Start Start, strømforsyning til stede Start, strømforsyning ikke til stede ( batteristart ) 3.2 Anvendelse: Normal drift Normale driftsbetingelser Belastningsindikation Automatisk afbrydelse (tomgangsnedlukning) Automatisk skift til bypass Slukning 3.3 Anvendelse: Status- og alarmindikatorer Oplader aktiveret Online: Normal drift Batteridrift Lav batteristand (slut på nødtid) På bypass Bypass uden for tolerancen Overbelastning Høj temperatur Udskiftning af batteri Programmeret nedlukning 3.4 Anvendelse: Opsætningsfunktion 3.5 Batterikontrol 4 KOMMUNIKATION RS232-port 4.2 Relay-interfacekort (ekstraudstyr) 4.3 SNMP-interfacekort (ekstraudstyr) 5 EKSTRAUDSTYR Udvidet nøddriftstid (NetPro 1000) 5.2 Skilletransformator (NetPro 1000) 5.3 PowerFLAG SerVICe Box til modemtilslutning 6 VEDLIGEHOLDELSE Generelt 6.2 Batterier 7 FEJLFINDING SPECIFIKATIONER...12 General Electric Digital Energy. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse af denne vejledning eller dele deraf uden forudgående tilladelse er forbudt. Ret til ændringer forbeholdes; producenten påtager sig intet ansvar i forbindelse med fejl og udeladelser. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 1 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

3 1 - Inledning 1.1 Inledning GE (General Electric) Digital Energy NetPro UPS er en ægte, online afbrydelsesfri strømforsyning, der beskytter dit udstyr mod alle former for strømforstyrrelser, herunder totalt strømsvigt. 1.2 Sikkerhedsregler! ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. UPS en indeholder batterier. Apparatets udgange kan være strømførende, også når UPS en er frakoblet lysnettet.! UPS en indeholder potentielt farlige spændinger. UPS en må ikke åbnes, apparatet indeholder ingen dele, som brugeren kan servicere.! Alt vedligeholdelses- og servicearbejde, herunder udskiftning af batterierne, skal udføres af uddannet servicepersonale. 1.3 Transport/opbevaring! Fabrikanten påtager sig intet ansvar for transportskader, når udstyret sendes i uoriginal emballage.! Opbevar UPS en tørt med batterierne fuldt opladet. Opbevaringstemperaturen skal ligge mellem - 20 og +45"C. Hvis enheden opbevares i en periode, der overstiger 3 måneder, opnås optimal holdbarhed, hvis opbevaringstemperaturen ikke overstiger 25"C.! Hvis enheden opbevares i længere tid, skal batterierne genoplades jævnligt. Tilslut enheden til en stikkontakt i en periode på ca. 24 timer: - hvis opbevaringstemperaturen ligger mellem -20 og +30 C: hver 3. måned, - hvis opbevaringstemperaturen ligger mellem -20 og +45 C: hver måned. 2 - Installation Emballagen indeholder en NetPro UPS, to IEC-kabler, et datakabel, en CD-ROM, en lille låseplade samt denne vejledning. Kontroller UPS en for skader efter udpakning. I tilfælde af beskadigelse skal fragtføreren samt købsstedet straks informeres herom. VIGTIGT: Før tilslutninger foretages, og før NetPro UPS tilkobles, skal det kontrolleres, at:! ledningsnettets spænding er Volt og 50 Hz (hvis ledningsnettets frekvens er 60 Hz, kan UPS ens udgangsfrekvens ændres, se afsnit 3.4), og! det samlede effektbehov for det tilkoblede udstyr ikke overstiger NetPro UPS ens mærkeeffekt (anført på mærkepladen). (Se 6, fig. 1). ADVARSEL Med mindre UPS en er en "NetPro+", dvs. udstyret med skilletransformator, må dens udgang ikke tilsluttes nul eller jord, da der opstår fejlfunktion for UPS ens vedkommende. 2.1 Installationsregler! UPS en er beregnet til almindelig anvendelse i hjemmet og på kontorer.! Beskyt UPS en - i henhold til reglerne - med en 16A D-type sikring.! UPS en skal forsynes fra en enfaset stikdåse med jordforbindelse. Forlængerledninger må ikke anvendes.! Undgå placeringer på fugtige steder, nær vand, i nærheden af varmekilder eller i direkte sollys.! Omgivelsernes temperatur må ikke overstige 40"C. Optimal batterilevetid opnås, hvis omgivelsernes temperatur ikke overstiger 30"C.! Det er vigtigt at ventilationsluften kan bevæge sig frit omkring og gennem enheden. Bloker ikke udluftningshullerne.! Tilslut ikke apparater som f.eks. elradiatorer, brødristere og støvsugere til UPS en.! Vær forsigtig ved tilkobling af laserprintere: kontroller at den nødvendige effekt ikke overstiger UPS ens kapacitet.! Summen af lækstrøm fra UPS en og de tilkoblede enheder må ikke overstige 3,5 ma. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 2 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

4 2.2 Installationsprocedure fig NetPro OK RESET Sluk for computeren og tag stikket ud af stikkontakten. 2 Tag kablet ud af computeren (mærkespænding 250 Vac/10 A) og sæt dette kabel i hanstikket (2, fig. 1) bag på UPS en. Se fig Med de medfølgende kabler kobles computeren til apparatets udgange (4, fig. 1). Fordel belastningerne over apparatudgangene så jævnt som muligt. Ved anvendelse af en fordelingskasse til tilslutning af mere end ét apparat pr. udgang skal man være opmærksom på, at den maksimale mærkevekselstrøm for hver apparatudgang er 10 A. Se fig. 3. fig. 2 Hvis din UPS er en 600 VA- eller 1500 VA-model fortsættes med punkt 5. fig. 3 Kun NetPro Der kan installeres batteriudvidelsespakker så batteriets driftstid forlænges. Åbn batteriholderens sikringspakke (8, fig. 1), og kontroller, at sikringen er taget ud. Tilslut batteripakkens jævnstrømsstik (9, fig. 1/4) til UPS ens jævnstrømsstik (7, fig. 1/4). Der lyder et klik, når ledningen er korrekt sat i. Bloker jævnstrømsstikket: Monter den lille låseplade (9a, fig. 4), der fulgte med batteripakken, og skru den fast med den medleverede skrue Sæt batteripakkens sikring i, og luk sikringsholderen. Når du bruger batteripakkens jævnstrømsstik (10, fig. 1), kan du installere pakke nr. to, tre etc. Se 5.1 for yderligere oplysninger. 7 9a 9 fig. 4 5 Sæt UPS ens kabel i en vekselstrømsstikdåse med jordforbindelse. Den grønne lysdiode on (8, fig. 6) blinker nu: Der er strømforsyning, og batterierne oplader. Hvis lysdioden ikke blinker men lyser vedvarende, trykkes kortvarigt på 0. 6 Det anbefales, at man lader UPS en genoplade batterierne i cirka 2 timer. Du kan bruge UPS en uden først at oplade batterierne, men batterierne skal så muligvis oplades igen efter kort tid. 7 Til avancerede kommunikationsformål kan RS232 interfaceporten (3, fig. 1) tilkobles et computersystem og/eller de interfacekort, der fås som ekstraudstyr, (5, fig. 1) kan tilføjes. Se kapitel 4. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 3 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

5 3 - Drift Se fig Start Start, strømforsyning til stede 1 Tryk kortvarigt på I (14, fig. 6) på tastaturet; lysdioden on (der allerede blinker) vil nu lyse konstant. 2 Det udstyr, der er tilkoblet UPS en, kan nu startes Start, strømforsyning ikke til stede Hvis der ikke er strømforsyning til stede (kabel ikke tilkoblet, eller strømsvigt): 1 Tryk kortvarigt på I på tastaturet, indtil lydsignalet lyder. Lysdioderne on og on battery (13, fig. 6) lyser nu. UPS en kører batteridrift: Den aflader batterierne. 3.2 Anvendelse: Normal drift Normale driftsbetingelser:! strømforsyning til stede,! UPS en aktiveret,! belastningen overstiger ikke UPS ens kapacitet og! driftstemperaturen er under alarmniveau. fig Belastningsindikation (fig. 5) 1 Under normal anvendelse trykkes kortvarigt på I på tastaturet. 2 Gule lysdioder blinker i 3 sekunder afhængig af belastningen (i tilfælde af overbelastning blinker også alarm -dioden (9, fig. 6)) Automatisk afbrydelse (tomgangsnedlukning) Hvis denne funktion aktiveres, afbrydes UPS en ved strømsvigt, når belastningen er mindre end 5% af maksimalbelastningen. På den måde forhindres unødvendig afladning af batterierne. Enheden tilsluttes automatisk igen, når netforsyningen igen er etableret. Standardindstillingen for tomgangsfunktionen er aktiv. Ændring af indstillingen er beskrevet i afsnit Automatisk skift til bypass UPS en er forsynet med automatisk skift til bypass. Denne funktion overfører automatisk belastningen til ledningsnettet, hvis UPS en ikke er i stand til at levere den forlangte effekt på grund af overbelastning eller høj temperatur. UPS en skifter tilbage til normal drift, når overbelastningen er fjernet, eller temperaturen er faldet til under alarmniveau. I tilfælde af strømsvigt under bypass-drift skifter UPS en til batteridrift, og til sidst, når batterierne er brugt op, går den afgivne effekt tabt. Hvis UPS en arbejder under overbelastningsbetingelser, er det ikke sikkert, at den kan beskytte forbrugeren. Se også og Slukning 1 Tryk kortvarigt på 0 (15, fig. 6). Hvis der er slukket for UPS en, vil den afgivne effekt altid være væk i et par sekunder for at sikre, at det tilsluttede udstyr kan genstarte. 2 Hvis der er brug for elektrisk isolering, tages kablet ud af stikdåsen. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 4 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

6 3.3 Anvendelse: Status- og alarmindikatorer o statusindicationer anvendelsesfunktion! lavt prioriteret alarm unormale anvendelsessituationer!! højt prioriterede alarmer situationer hvor UPS ens faktiske udgangsspænding ikke længere er sikker; der skal straks gribes ind fig Indikatorer på frontpanelet Situation on alarm on bypass progr. shutd. repl. batt. on batt. lydalarm * o Oplader til (3.3.1) o Normal anvendelse (3.3.2) ###! Batteridrift (3.3.3) ### ### x/8 s.!! Lav batteristand (3.3.4) ### ### x/s.!! På bypass (3.3.5) ### ! Bypass uden for tolerancen (3.3.6) ###!! Overbelastning (3.3.7) ### !! Høj temperatur (3.3.8) ### x/s x/8s x/s x/s.! Udskift batteri (3.3.9) ### ### o o Progr. nedlukning forestående (3.3.10) Progr. nedlukning i gang (3.3.10) ### ### x/8s. Funktioner og de dertil hørende indikationer, se = med afbrydelser ## = konstant * = kan nulstilles: tryk på I > 2 sekunder. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 5 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

7 3.3.1 Oplader aktiveret Batterierne oplader, se Online: Normal drift Se Batteridrift UPS en bruger den energi, der er lagret i batterierne: se kapitel 7 Batterier nødtid. UPS en lukker ned! når batterierne er afladet (automatisk genstart) eller! hvis der trykkes på O på tastaturet (manuel genstart nødvendig) eller! hvis computeren giver UPS shutdown kommando (manuel genstart nødvendig). Nødtidsindikation (fig. 7) Under batteridrift trykkes kortvarigt på I. De 4 gule lysdioder viser i 3 sekunder den resterende nødtid for den faktiske belastning fig Lav batteristand (slut på nødtid)) Batterierne er næsten afladede: Den resterende nødtid er mindre end 2 minutter. En styret nedlukning af evt. computerudstyr er absolut nødvendig på nuværende tidspunkt. Hvis UPS en arbejder ved en belastning på 100%, skal nedlukningsproceduren være afsluttet inden for 2 minutter efter, at alarmen battery low afgives. Hvis UPS en kun er delvist belastet, kan dette tidsrum være længere og ved ældre batterier kortere. Når batterierne er helt afladede, kan UPS en ikke længere drive det tilsluttede udstyr På bypass UPS en arbejder i bypass-funktionen: Belastningen er tilknyttet ledningsnettet direkte, enten på grund af overbelastning eller høj temperatur. Ved et kortvarigt tryk på tasten I virker de 4 gule lysdioder i 3 sekunder som belastningsangivelse. Se også Hvis 4 gule lysdioder og den røde lysdiode tændes, er bypass-drift forårsaget af overbelastning. Hvis kun gule lysdioder er tændt (den røde lysdiode er slukket), skyldes det høj temperatur. Foretag det nødvendige: Reducer belastning og/eller temperatur Bypass uden for tolerancen Netspændingen eller netfrekvensen er uden for bypass-indgangstolerancen men inden for UPSindgangstolerancen (se kapitel 7). Bypass-drift er forhindret: Hvis UPS en af en eller anden grund ikke er i stand til at levere den forlangte effekt, går den afgivne effekt tabt. Hvis indgangsfrekvensen ofte ligger uden for tolerancen hvor bypass-drift er forhindret, og der opstår alarm - kan det være nyttigt at deaktivere bypass-funktionen, hvorefter enheden arbejder som en UPS uden automatisk skift til bypass. Se Overbelastning Den krævede effekt overstiger UPS-enhedens normale kapacitet. Et kortvarigt tryk på tasten I får alle de gule lysdioder til at blinke, og den røde lysdiode vedbliver med det. Alarmen afgives, når belastningen er > 100%. Hvis den overstiger 150%, skifter UPS en øjeblikkeligt til bypass, idet det antages, at betingelserne er til stede for et skift til bypass. Ved vedvarende overbelastning på mellem % vil UPS en også til sidst skifte til bypass-drift. Under en overbelastning kan det være, at UPS en automatisk afbrydes inden for nogle få minutter (belastningsafhængig), og den afgivne effekt går tabt:! hvis et skift til bypass-drift ikke er muligt (se 3.3.6), eller! hvis bypass-funktionen er deaktiveret (se 3.4) eller! hvis UPS en arbejder på batteri (se 3.3.3). For at undgå sådanne problemer skal man være helt sikker på, at den effekt, som er påkrævet til det beskyttede udstyr, ligger inden for UPS ens tolerancer. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 6 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

8 3.3.8 Høj temperatur Lysdiodeangivelsen er den samme som under overbelastning (se 3.3.7), men ved et kortvarigt tryk på tasten I for at få en angivelse af belastningen slukkes den røde lysdiode. Høj temperatur kan være for forårsaget af:! ekstrem omgivelsestemperatur,! mangel på ordentlig ventilation,! en overbelastningssituation. Foretag det nødvendige: Hvis temperaturen får lov til at stige yderligere, skifter enheden til bypass (hvis muligt). Hvis bypass-drift er forhindret, afbrydes UPS en og den afgivne effekt går tabt Udskiftning af batteri Enten er batterierne slidt op rent kemisk, eller der er fejl på batteriledningerne, herunder batterisikringen. Hvis batterierne er gamle, skal de udskiftes hurtigst muligt for at sikre fuld beskyttelse af dit udstyr (se 6.2). Alarmen replace battery vil muligvis forekomme efter en test foretaget umiddelbart efter installation eller efter et strømsvigt. I sådanne tilfælde kan alarmen være forkert, da batterierne har været (delvist) afladet under transport, opbevaring eller under strømsvigtet. Lad UPS en genoplade batterierne. Se også Programmeret nedlukning UPS-overvågningssoftwaren giver mulighed for at programmere en sleep -tid ved at sende to kommandoer til UPS en:! luk ned efter # minutter (blinkende lysdiode), og efterfølgende:! luk ned i # timer (konstant lysende lyddiode). I sleep -tiden er UPS en ikke helt afbrudt, da systemet skal holde øje med den resterende sleep -tid. Men hvis der opstår strømsvigt i løbet af sleep -tiden, og batterikapaciteten til sidst kommer under 80% af den normale kapacitet, afbrydes UPS en automatisk for at spare på batteristrømmen. Når netstrømmen igen vender tilbage, starter UPS en automatisk igen. Den programmerede sleep -tid går dog tabt. Den programmerede, igangværende sleep -tid kan annulleres:! tryk på tasten I i mindst 5 sekunder for at annullere nedlukningen og tænde for UPS en.! tryk på tasten 0 i mindst 5 sekunder for at annullere nedlukningen og slukke for UPS en. 3.4 Anvendelse: Opsætningsfunktion Du kan kun gå ind i opsætningsfunktionen, hvis UPS en er tilsluttet en strømførende stikdåse og afbrudt (lysdioden on blinker). Tryk tasterne O og I ned samtidig. Tryk på O før I, ellers tændes der for enheden. Tre gule lysdioder kan tænde: Lysdioden er Lysdiode Angivelse on* off on bypass : skift til bypass er aktiv ikke aktiv progr. shutdown : tomgangsnedlukning er aktiv ikke aktiv replace battery : udgangsfrekvensen er 50 Hz 60Hz * = standard 1 Ved at trykke på tasten I kan man bladre gennem de tre funktioner. Den valgte blinker. 2 Ved at trykke på O i ca. 1 sek. (lysdioden blinker ikke mere) kan man skifte indstilling for den valgte funktion. 3 Ved at trykke tasterne O og l ned samtidig kan de nye indstillinger gemmes og opsætningsfunktionen forlades. BEMÆRK: Enheden kan anvendes som frekvensomformer: indgangsfrekvensen er mellem Hz, og 50 eller 60 Hz kan vælges som udgangsfrekvens. Hvis enheden anvendes som frekvensomformer, er bypass-funktionen ikke længere til rådighed. Som følge heraf frembringes en konstant hørbar alarm (se 3.3.6). For at undgå dette anbefales det at deaktivere bypass en. ADVARSEL: Ændring af udgangsfrekvensen kan medføre alvorlig beskadigelse af det udstyr, som er tilsluttet apparatudgangene på UPS en. Sørg for, at den nye frekvens passer til det tilsluttede udstyr! LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 7 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

9 3.5 Batterikontrol Batteriets levetid og holdbarhed maksimeres ved hjælp af følgende:! Hurtig batteritest Den hurtige batteritest kontrollerer, om batterierne og ledningerne er i orden. Hvis en hurtig batteritest viser, at batterierne er tæt på at være slidt op, afgives alarmen replace battery (se 3.3.9). Batterierne skal udskiftes så hurtigt som muligt (se 6.2). Automatisk batteritest NetPro UPS en udfører automatiske batteritests med jævne mellemrum:! 5 timer efter manuel indkobling! 5 timer efter genetablering af netstrøm efter strømsvigt og! 30 dage efter den seneste batteritest Manuel batteritest En hurtig batteritest kan også startes manuelt ved hjælp af UPS-software via RS232- interfaceporten. For nærmere oplysninger, se brugervejledningen for overvågningssoftwaren. BEMÆRK: Hvis testen startes manuelt umiddelbart efter installation eller strømsvigt, kan UPS en afgive en falsk alarm for replace battery, da batterierne er blevet (delvist) afladede under transporten/opbevaringen eller under strømsvigtet. discharged during transport/storage or during the power failure..! Dybtgående batteritest En dybtgående batteritest, der skal startes ved hjælp af UPS ens software via RS232-porten, kontrollerer den faktiske batterikapacitet for at sikre en nøjagtig prognose for nødtiden. Under en dybtgående batteritest aflades batterierne til niveauet for alarmen battery low. Vær opmærksom på, at lige efter en dybtgående batteritest er den forventede nødtid meget kort: Lad UPS en lade sine batterier op. For nærmere oplysninger, se brugervejledningen for UPS-softwaren.! Temperaturkompenseret batteriopladning Med denne funktion kan batteriladespændingen tilpasses den omgivende temperatur. Som følge heraf forhindres ringe opladning af batterierne under forhold med lave temperaturer og overopladning under forhold med høje temperaturer.! Belastningsafhængig batterislutspænding Den tilladelige batterislutspænding afhænger af afladestrømmen: jo kraftigere strømmen er, jo lavere er batterispændingen ved afslutningen af afladningen. På den måde opnås maksimal batterikapacitet uden dybdeafladning. Dybdeafladning giver en kortere levetid og forhindrer genopladning til normal kapacitet.! Lader afbrydes efter endt opladning Batteriernes levetid øges, hvis opladning kun finder sted, når det er nødvendigt.! Automatisk lynopladning Med denne funktion reduceres batteriets opladningstid betydeligt. Hvis batterierne er tømt helt, kan de genoplades 90% på ca. 1,5 time, forudsat at afladningen finder sted ved en belastning på 100%. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 8 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

10 4 - Kommunikation 4.1 RS232 Port (fig. 8) RS232-porten er en indstiksinterfaceport (9-benet, Sub-D, hanstik) til avanceret kommunikation mellem UPS en og computeren (UPS-software nødvendig). Interfaceporten er driftsklar, så snart netledningen er sat i en strømførende stikkontakt, også selvom UPS en er afbrudt. Vi anbefaler på det kraftigste kun at bruge originale GE Digital IMV softwareprodukter sammen med interfaceporten. Ben nr. Funktion 1 RS232-indgang (UPS-nedlukning) 2 RS232-udgang 3 Generel alarm 1) 4 Plug-and-Play 5 Fælles 6 Bypass aktiv 7 Lav batteristand 8 UPS tilsluttet 9 Strømsvigt fig. 8 5 = COMMON 8 = UPS CONNECTED PnP MAINS FAILURE DC GENERAL ALARM BATTERY LOW RS232 BYPASS ACTIVE DATA FROM UPS DC RS232 RS232 PORT DATA TO UPS DC REMOTE UPS SHUT DOWN RS232 MAX: +48V 100mA 1) Aktiv, hvis UPS ens afgivne effekt ikke længere er garanteret på grund af andre omstændigheder end allerede angivet ud for ben 6-7-9: - Overbelastning af udgangsomformer - (For-)alarm for høj temperatur - Bypass uden for tolerancen - Inverter-nedlukning (pga. inverter- eller batterifejl) 4.2 Relay-interfacekort (ekstraudstyr) Kortet er udstyret med potentialfrie omskiftere til følgende alarmtilstande:! strømsvigt,! generel alarm,! lav batteristand,! bypass aktiv. Se venligst yderligere oplysninger i den brugsvejledning, der følger med interfacekortet. 4.3 SNMP-interfacekort (ekstraudstyr) Med dette kort kan datainterfacen tilkobles direkte til et Ethernet netværk. Se venligst yderligere oplysninger i den brugsvejledning, der følger med interfacekortet. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 9 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

11 5 - Ekstraudstyr Ud over det ekstraudstyr, der er beskrevet i 4.2 og 4.3, fås følgende ekstraudstyr: 5.1 Udvidet nøddriftstid (NetPro 1000) Der kan opnås en forlænget driftstid ved at tilslutte en separat batteriudvidelsespakke til UPS en. I så fald skal UPS en have oplysninger om den nye totale batterikapacitet for at kunne udføre en ny, sikker beregning af den nøddriftstid, som er til rådighed (kontakt forhandleren). Afhængig af ladebetingelserne for de nye batterier kan beregningerne af den nye nøddriftstid midlertidigt være forbundet med en vis usikkerhed. De ekstra batterier øger genopladningstiden for enheden. Ellers er alle andre oplysninger om driften de samme som for standardmodeller. Det er ikke tilladt at tilslutte en ekstern lader til UPS en! 5.2 Skilletransformator (NetPro 1000) Enheder med en temperaturbeskyttet skilletransformator ( NetPro+ ) er anbragt i et større kabinet end standardenheden. Med skilletransformatoren kan udgangsnullederen enten tilsluttes til - beskyttelsesjordingen (standardindstilling) - indgangsnullederen eller være isoleret. Kontakt forhandleren for nærmere oplysninger. 5.3 PowerFLAG SerVICe Box til modemtilslutning Hvis du tilslutter PowerFLAG SerVICe Box en mellem UPS ens kommunikationsport og et modem, kan et programmeret nummer ringes op i tilfælde af en UPS-alarm. Endvidere kan servicepersonale kalde op og kontrollere UPS ens status for at udføre fjerndiagnostisering. På den måde kan serviceomkostninger, specielt for fjerntliggende steder, reduceres betragteligt. 6 - Vedligeholdelse 6.1 Generelt NetPro UPS en er stort set vedligeholdsfri. Vær opmærksom på korrekte miljømæssige forhold, og hold luftkanaler fri for støv. Læs afsnit Batterier Batteriets levetid er 3-6 år, afhængig af driftstemperaturen og antallet af afladninger. Da et sundt batteri er afgørende for UPS ens ydelse, udføres med jævne mellemrum en hurtig batteritest af hensyn til driftssikkerheden (se afsnit 3.5). Når batteriets tilstand er kritisk, aktiveres alarmen replace battery (se 3.3.9). Lad forhandleren udskifte batterierne så hurtigt som muligt. BEMÆRK: under visse betingelser kan en manuel batteritest føre til afgivelse af en falsk alarm. Se afsnit 3.5 hurtig batteritest. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

12 7 - Fejlfinding Uanset hvornår der opstår en fejl, skal man først kontrollere de eksterne faktorer (f.eks. tilslutninger, temperatur, fugtighed eller belastning) for at afgøre, om problemet skyldes selve enheden eller miljøet. Derefter kontrolleres termosikringen, den kan være udløst. I så fald nulstilles den (se 1, fig. 1) og det kontrolleres, at UPS en ikke er overbelastet. Nedenstående skema er kun en checkliste. Hvis den foreslåede løsning ikke virker, eller hvis oplysningerne er utilstrækkelige til at løse problemet, så kontakt forhandleren eller gå ind på PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING Termosikring (Thermal Circuit Breaker, TCB) udløst Lysdioden on bypass blinker UPS starter ikke (uden brug af batteristart ), og udgangen har været frakoblet i nogle få sek. (se også 3.2.5) UPS starter ikke efter installation, lysdioden on forbliver slukket UPS-overbelastning Systemfejl Formentlig overbelastning Reducér belastningen, nulstil TCB (1, fig. 1) Kontakt forhandleren eller gå ind på Se 3.3.7, reducér belastningen Overtemperatur Se Lad UPS en køle ned Elledning ikke tilsluttet Læs 2.2 Tilslut elledningen Strømløs stikdåse, eller netspænding uden for tolerance Kontakt elektriker For høj UPS-temperatur Se Lad UPS en køle ned Udløst termosikring Batterierne er blevet for kraftigt afladede under transport og/eller opbevaring Se ovenfor Kontakt forhandleren eller gå ind på UPS afbryder automatisk For høj UPS-temperatur Se Lad UPS en køle ned Lysdioden udskift batteri lyser, ingen brummetone Strømsvigt, batteri afladet Programmeret nedlukning i gang Belastningen er < 5% af maks. belastningen, og ingen netstrøm er til stede. (Faciliteten, tomgangsnedlukning, er aktiv, se afsnit 3.2.3) Batteritest lige efter installation eller strømsvigt Batteritesten viser svagt batteri Vent til strømmen vender tilbage Se Vent til strømmen vender tilbage Lad UPS en genoplade batterierne Læs 6.2, få batterierne udskiftet LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

13 8 - Specificationer NetPro model : Mærkedata Voltampere (VA) : med computertypebelastning Watt (W) : med resistiv belastning Indgang, termosikring (A) : Indgang sikring (A) : Indgangsomformer Indgangsvekselspænding : V Indgangsvekselspænding, område : 100% belastning: V 70% belastning: V indgang >264 Vac: UPS en skifter til batteridrift indgang >312 Vac: UPS lukker ned, manuel genstart nødvendig Min. startvekselspænding : 187 V (ved alle belastninger) Indgangsstrøm, kurveform : sinusformet i overensstemmelse med eller bedre end EN (IEC 555-2) Indgangsstrøm (A) ved nom. indgangsspænding : Indgang, effektfaktor : 1 Indgang, frekvensområde : Hz Startstrøm : ingen Udgangsomformer Udgangsvekselspænding : 230 V (passer til V belastninger) Udgangsvekselspænding, tolerance : ± 2% Udgangsfrekvens : 50 er 60 Hz, kan vælges på fronten Udgangsfrekvens, område : nominel ± 0,15% medmindre den er synkroniseret til ledningsnettet Udgang, kurveform : sinus Harmonisk forvrængning : < 2% (typisk 1,5%) med lineær belastning Effektfaktor : 0,6 (0,7 ved 90% belastning) Amplitude (spidsværdi i forhold til effektiv værdi (strøm)) : passer til belastninger med amplitude op til 6:1 Kapacitet, apparatudgange : maks. 10 A pr. udgang Bypass Indgangsvekselspænding, område : V Frekvensreguleringshastighed : 2 Hz/sek. Frekvensreguleringsområde : nominel ± 10% Faseforskel : < 7º Omkoblingstid : 4 msek. Overbelastningskapabilitet : Fuldt beskyttet mod overbelastning og kortslutning Overbelastningsforløb : 110% i 5 minutter (batteridrift) : 150% i 5 sekunder Overbelastningsforløb i bypassdrift : afhænger af mærkedataene for termosikringen typisk: 125% af TCB mærkedataene for termosikringen i 200 sek. 200% af TCB mærkedataene for termosikringen i 10 sek. 300% af TCB mærkedataene for termosikringen i 4 sek. Batterier (mærkedata ved 25ºC) Nominel spænding (Vdc) : Antal 7 Ah batterier : Type : gastætte, vedligeholdsfri Levetid : op til 6 år (afhængig af anvendelse) Genopladning, strøm : 1,5 A Genopladning, tid (batteri afladet ved 100% belastning) : 1,5 time til 90% kapacitet, standardbatteri Nøddriftstid i minutter ved en typisk belastning (75%) : VA/Watt 100/60 : /120 : /240 : /360 : /600 : /900 : Generelt Vægt (kg) : 13 15,5 18 Mål (hxbxd, mm) : 225x185x430 Indkapsling/beskyttelse : stål/plastik / IP20 Miljø Sikkerhed : EN , EN 60950, IEC 950 Elektromagnetisk kompatibilitet : EN Omgivende temperatur : -10 to +40ºC Hørbar støj ved en afstand på 1 meter : < 45 db(a), afhængig af belastning og temperatur Maks. relativ luftfugtighed : 95% (ikke-kondensation) LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

Match 19" UPS Technology for the Digital World. ver 3.0 - DK

Match 19 UPS Technology for the Digital World. ver 3.0 - DK Match 19" Uninterruptible Power Supply 700-1500 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

g GE Industrial Systems

g GE Industrial Systems GE Industrial Systems Digital Energy ML Series Uninterruptible Power Supply 350-500-700-1000 VA GE Digital Energy General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA

700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Digital Energy Brugervejledning Digital Energy Uninterruptible Power Supply On-line VH Series UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial SA General Electric Company CH 6595 Riazzino

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning. Uninterruptible Power Supply Line-interactive VCL Series UPS VA

Brugervejledning. Uninterruptible Power Supply Line-interactive VCL Series UPS VA Brugervejledning Uninterruptible Power Supply Line-interactive VCL Series UPS 400 600 800 1000 1500 VA GE Consumer & Industrial SA General Electric Company CH 6595 Riazzino (Locarno) Switzerland T +41

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Back-UPS RS 550 Installation og betjening

Back-UPS RS 550 Installation og betjening Back-UPS RS 550 Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed Installér ikke UPS'en idirekte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. bu001a Undlad at tilslutte en laserprinter

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

UPS 425 / 625 Energy Protector

UPS 425 / 625 Energy Protector UPS 425 / 625 Energy Protector Brugervejledning Version 1.31 Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugervejledning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 2 3 7 6 5 4 English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker-strøminverter er beregnet

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Manual til NE batteri

Manual til NE batteri Manual til NE batteri Batteriet SKAL oplades flere gange om måneden OGSÅ selv om det ikke bliver brugt. Ellers aflader det helt og kan ikke genoplades. Når du modtager batteriet, start da med at sætte

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

KORREKT LADNING HVER GANG

KORREKT LADNING HVER GANG Stay in charge KORREKT LADNING HVER GANG EN NY GENERATION AF LADERE FRA EXIDE Pas godt på dine batterier, så holder de længere. Exide Technologies har som verdens førende batteriproducent, al den nødvendige

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) DK 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere