Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted..."

Transkript

1 Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til også kaldet hyperlink). Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...7 Opret et nyt websted... 7 Opret ny side... 7 Ny linje og afsnit... 8 Forskellige fonte, -størrelser og -farver... 9 Overskrifter...10 Gem websiden på harddisken...11 Titel på websiden...11 Opstilling af lister tal- og punktopstilling...12 Billeder på websider...13 Billedbehandling i FrontPage...13 Indsæt et billede...14 Ændr et billedes størrelse på skærmen...14 Opret miniaturebillede automatisk...15 Gem et billede...16 Link på websider...17 Link mellem siderne på et websted...17 Lokale link Bogmærker...18 Eksterne link...19 Send en fra webstedet...20 Baggrunde på websider...21 Farver på sidebaggrund, tekst og hyperlink...21 Indsæt et baggrundsbillede...22 Brug af tabeller...23 Brug en tabel til at styre teksten...23 Opret en tabel...24 Formatering af celler...25 Lav et synligt skema...26 Ud på internettet...26 It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 1 af 36

2 Få eget webhotel på EMU...27 Klargøring af webhotellet til FrontPage...28 Udgiv direkte med FrontPage...29 Download et FTP-program...31 Udgiv med et FTP-program...32 It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 2 af 36

3 Websted? Webside? Hjemmeside? Tre begreber er grundlæggende, når man arbejder med at opbygge websteder og redigere websider, nemlig websted, webside og hjemmeside. Hvad er de, og hvordan adskiller de sig fra hinanden? Et websted består af en samling websider, der emnemæssigt eller organisatorisk hører sammen. Det kan fx være et websted for et firma, en organisation, en skole, en person eller et undervisningsemne. Webstedet har en bestemt adresse, hvor man kan finde det på internettet (UNI-Cs adresse er f.eks. De enkelte websider er elektroniske dokumenter, der ligger på en computer og her normalt er organiseret i et system af mapper. Der er adgang til dem på internettet via en internetbrowser som f.eks. Internet Explorer, og de er bundet sammen af link. Hvis man vil se en webside på et websted, kan man eksempelvis skrive webstedets adresse i browserens adresselinje og derefter følge link på webstedet frem til denne bestemte side. Betegnelsen hjemmeside benyttes ofte i flæng som en betegnelse for både et helt websted og en enkelt webside. Men strengt taget og helt korrekt er hjemmeside eller homepage en betegnelse for webstedets indgangsside. Den side, man som gæst først og helt automatisk kommer ind på, når man skriver et websteds adresse (f.eks. i internetbrowserens adresselinje uden at angive nærmere, hvilken bestemt side på webstedet man vil se. Og den side, som man altid kan vende hjem til, når man via link bevæger sig rundt mellem websiderne på det pågældende websted. Et websted er med dette in mente som regel bygget op, så der fra hjemmesiden er link til nogle underliggende websider, ligesom der er link mellem de underliggende sider indbyrdes: It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 3 af 36

4 På UNI-Cs websted ser noget af strukturen f.eks. sådan ud: Vigtigt: Når du skal til at lave et websted, skal du altid huske at give hjemmesiden filnavnet index.htm. Gæster på dit websted vil nemlig i deres internetbrowser automatisk få vist en fil med dette navn, når de skriver webstedets adresse i browserens adresselinje. Ved at kalde hjemmesiden index.htm sikrer du, at det bliver den, gæsterne først møder. Og så kan du selv sørge for, at der er link, som gæsterne kan benytte til at komme videre til andre websider på webstedet. De værktøjer, der bliver anvendt til at opbygge websteder og redigere de enkelte websider med, kaldes webeditorer. De er forholdsvis enkle at arbejde med, og man behøver ikke at kende til det bagvedliggende HTML-kodesprog. Mange af webeditorernes funktioner er oven i købet kendt i forvejen fra tekstbehandlingsprogrammer. FrontPage er en sådan webeditor. Arbejdsmåden i FrontPage I denne tastevejledning er tanken, at du først via FrontPage opretter et nyt websted i en mappe på din egen maskine til de filer (websider, billeder oa.), som der skal være på webstedet. For at holde orden på filerne kan du med fordel oprette undermapper i mappen. Du kan f.eks. have en særlig mappe, hvor du placerer de billeder, du bruger på webstedet. Det nye websted er egentlig blot en mappe i dit private Windows filsystem, og det betyder, at webstedet kun kan ses fra din egen maskine. Det er altså ikke et rigtigt websted endnu, for der er ikke adgang til det fra internettet. Den arbejdsmåde, der lægges op til i det følgende, går ud på, at du først arbejder med webstedet på din egen maskine som en kladde. Kladdearbejdet omfatter i denne sammenhæng også det at teste siderne i en eller helst flere internet-browsere for at sikre, at de vises, It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 4 af 36

5 som du ønsker, de skal. Det er nemlig internetbrowseres opgave at fortolke websidernes underliggende html-kode, og det kan sagtens falde helt forskelligt ud fra browser til browser. Den side, der i én browser ser ud, som du ønsker, kan i en anden se helt forkert ud. Hvis den gør det, må du prøve, om du kan redigere den, så siden kommer til at se rigtig ud i den eller de browsere, som du forventer, at dine gæster bruger (fx finde farver, som ser rigtige ud). Først når kladden er gennemarbejdet, udgiver du den via FrontPage til en maskine, som der er adgang til fra internettet f.eks. person.emu.dk, hvor du har mulighed for gratis at oprette dit eget private websted. De sidste øvelser i denne tastevejledning handler med person.emu.dk som eksempel om, hvordan man udgiver sine websider, så der bliver adgang til dem fra internettet. Visningerne i FrontPage Når du arbejder med dit websted i FrontPage, kan du vælge at se det i forskellige visninger. I illustrationen er det den vigtige visning Mapper, der er valgt: Hvis man sørger for, at fanebladet Websted er aktiveret (klik på fanebladet, så det farves hvidt), kan man skifte mellem visningerne i den bjælke, der vises nede i bunden af FrontPage visningsvinduet: Der er, som det ses, seks forskellige visninger. Visningen Mapper benyttes løbende, når man arbejder med webstedets filer (når man skal oprette, omdøbe, flytte og slette filer og mapper) lidt ligesom man bruger Windows Stifinder -, men det er nyttigt at vide, at man også altid kan få vist en mappeliste til venstre på It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 5 af 36

6 skærmen, mens man har valgt en af de andre visninger. Mappelisten aktiveres fra værktøjslinjen: Når mappelisten er aktiveret, kan du lave de fleste af de operationer, du ellers foretager i visningen Mapper også når du samtidig har gang i en af de andre visninger i FrontPage visningsruden. Du vil i denne tastevejledning derudover også stifte bekendtskab med visningen Fjernwebsted, nemlig når du skal have dit websted udgivet til en webserver på internettet. De øvrige visninger, som altså ikke berøres i tastevejledningen, kan kort beskrives her: Rapporter: Som navnet siger en række rapporter, der analyserer webstedets tilstand og hjælper med at administrere dets indhold. Man kan fx få en rapport, der fortæller, om der er link på webstedet, som ikke virker. Navigation: Giver mulighed for at sætte et hierarki op mellem websiderne på webstedet (hvilke sider er underordnet hvilke sider). Det opsatte hierarki kan derefter bruges, hvis man benytter FrontPages funktion til opsætning af et navigationspanel på websiderne. Hyperlinks: Giver en grafisk oversigt over de link, der henholdsvis linker til og linker fra en givet fil på webstedet. For at se noget i visningen, skal man derfor først vælge en fil i mappelisten. Opgaver: En opgave på webstedet oprettes via menuen Rediger. Opgavevisningen giver en oversigt over de opgaver, der er oprettet på webstedet, hvilke redaktører der har fået tildelt opgaven, hvilken prioritet den har, og hvilken fil eller webside opgaven er knyttet til. Start af FrontPage FrontPage kan startes ved at klikke på Startknappen i Windows og vælge Programmer Microsoft Office FrontPage Såfremt der er oprettet en genvej på skrivebordet, startes programmet ved at klikke på ikonet for FrontPage: It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 6 af 36

7 Opret et websted Opret et nyt websted Først skal du oprette et websted på din egen computer (altså en kladde til det websted, som du senere skal have på internettet). Webstedet skal du bagefter fylde med et indhold (det vil sige hjemmesiden, websiderne plus billeder - og evt. andre filer - som du får brug for på webstedet): Vælg Filer Ny Ude i højre side af skærmen dukker nu en såkaldt opgaverude op: Vælg Flere webstedsskabeloner Herefter dukker der en dialogboks op: Check, at Tomt Websted er markeret Under Angiv adressen på det nye websted indstiller man, hvor på sin maskines harddisk man vil have webstedet gemt, og hvad det skal hedde. Du kan evt. finde den mappe, du vil bruge til webstedet ved at benytte knappen Gennemse Klik på OK. Opret ny side Nu har du oprettet et nyt websted og skal have indhold på det. Du skal med andre ord have oprettet en eller flere websider på webstedet. Vælg Filer Ny I opgaveruden ude til højre vælges Tom side. Den nye side åbner nu: It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 7 af 36

8 Her ses, at både menulinje og værktøjslinje er tæt på at ligne dem fra tekstbehandlingsprogrammerne. Hvis dit skærmbillede ser anderledes ud, så prøv, om du har aktiveret fanebladet med den nye websides filnavn, ny_side_1.htm. Du aktiverer fanebladet ved at klikke på det (fanebladet farves da hvidt). Du kan også aktivere den nye webside på flg. måde: Vælg i menulinjen Vis Side. Nederst er der fire faneblade, ét for hver af de måder en webside kan vises i FrontPage: Som regel arbejder man i Design, hvor den enkelte side opbygges og redigeres. Når man vil se, hvordan det kommer til at se ud i browseren, klikker man på Eksempel. Man kan dog ikke være sikker på, at det i alle internetbrowsere og hos alle gæster på webstedet vil se ud helt som i Eksempel. Forskellige browsere, skærmopløsninger, installerede fonte m.m. på gæsternes maskiner kan have betydning for, hvordan websiden kommer til fremstå i deres konkrete browservindue. Ny linje og afsnit Man kan bare skrive løs på websiden som var det et almindeligt tekstbehandlingsprogram. Dog kan det være en fordel at huske på, at har man indsat et tvungent linjeskift (vha. Enter-tasten), udløser det både et tvungent linjeskift og en tom linje i Front- Page. Såfremt man ikke ønsker den tomme linje, skal man holde Shift-tasten nede, mens man klikker på Enter-tasten. It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 8 af 36

9 Tip: Såfremt man skal kopiere tekster fra et tekstbehandlingsprogram over på en webside, er det ofte en god idé først at kopiere teksten ind i programmet Notesblok og derefter kopiere teksten fra Notesblok ind på websiden. Ved at gå denne omvej renser man teksten for diverse koder fra fx et tekstbehandlingsprogram, og man får derved lettere ved at styre tekstens udseende, når man arbejder på websiden. Notesblok følger automatisk med Windows og vælges ved at gå ind under Programer Tilbehør Notesblok. Forskellige fonte, -størrelser og -farver Akkurat som i et tekstbehandlingsprogram kan man bruge de forskellige fonte, der er installeret på computeren. Men man skal huske, at visningen af websiden er afhængig af, hvad der ligger af fonte på gæstens computer. Ved at holde sig til standardindstillinger og bruge de mest almindelige fonte såsom Arial og Times New Roman, kan man undgå problemer med, at gæsterne på webstedet ikke har de installeret de fonte, der er brugt på websiderne. Selve formateringen af teksten foregår på samme måde som i tekstbehandling. Markér teksten Klik fx på den lille nedadvendte trekantpil i feltet til indstilling af skriftstørrelse oppe til venstre i værktøjslinjen Vælg skriftstørrelsen Farven på tekster vælges på samme måde som i tekstbehandling: Markér teksten Klik på den lille nedadvendte trekantpil i feltet til indstilling af skriftfarve oppe i værktøjslinjen Vælg skriftfarven It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 9 af 36

10 Overskrifter Man kan med fordel bruge programmets forudindstillede overskriftsniveauer, hvis man vil formatere overskrifter og afsnit: Markér teksten, der skal formateres Klik på den lille nedadvendte trekantpil ud for Typgrafimenuen helt ude til venstre i værktøjslinjen: Vælg den ønskede formatering i den liste over typografier, der nu dukker frem. Overskriftstypografierne kan fx se sådan ud: Bemærk: Der er seks overskriftsniveauer, hvor overskriftsniveau 1 er den største. It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 10 af 36

11 Gem websiden på harddisken En HTML-fil gemmes på harddisken på følgende måde: Vælg Filer Gem som Find den mappe på dit websted, som filen skal gemmes i, og åbn mappen Skriv sidens filnavn i feltet Filnavn. Hvis det er hjemmesiden, du laver, skal du huske at give den filnavnet index.htm. Klik på knappen Gem Navngivning af filer: Husk, at alle filnavne kun bør indeholde små bogstaver. Samt at de danske bogstaver æ, ø, å og specialtegn ikke må bruges i filnavne. Det kan godt være, at navne med fx æ, ø, å og specialtegn fungerer, mens du arbejder med webstedet på din egen Windows-maskine, men når siderne senere kommer til at ligge på et webhotel, accepteres de ikke længere. Titel på websiden Når filen gemmes, er det hensigtsmæssigt også at give websiden en titel (ikke at forveksle med filnavnet!). Titlen kommer til at stå i den blå bjælke øverst i browservinduet, når en gæst på webstedet åbner filen i browseren. Det er derfor en god ide at give sine websider en meningsfuld titel, der siger noget om indholdet og fortæller gæsten, om han er på rette spor. It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 11 af 36

12 Klik på knappen Rediger titel i dialogboksen Gem som (den samme som tidligere, da du gemte filen første gang): Skriv i den dialogboks, der dukker frem, titlen på siden Klik på OK Klik på Gem. Websiden er nu gemt i webstedet på din maskine og kan ses i browseren. Tip: Titlen på siden kan altid redigeres: Højreklik på siden Vælg Egenskaber for side Vælg fanebladet Generelt I feltet Titel kan der nu redigeres i sidens titel Klik på OK. Opstilling af lister tal- og punktopstilling Akkurat som i tekstbehandling kan opremsninger, indholdsfortegnelser og instruktioner på en webside gøres mere overskuelige ved at bruge opstilling i lister. Markér det eller de afsnit på websiden, der skal opstilles på liste (du laver et nyt afsnit ved at trykke på Enter-tasten) Vælg Formater Punktopstilling Vælg f.eks. fanebladet Almindelige punkttegn: It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 12 af 36

13 Markér, hvilket punkttegn du ønsker til din liste ved at klikke på det tilsvarende eksempel på fanebladet. I fanebladet Tal og bogstaver har du mulighed for at vælge lister med tal og bogstaver, altså lister, hvor en rækkefølge eller proiritering kan angives Klik på OK. Alternativt kan du lave en liste via ikonerne på værktøjslinjen. Du kan også her vælge en talliste eller en liste med punkttegn: Punktopstilling kan også aktiveres, før man begynder at skrive, således at opstillingen sker løbende, mens man skriver. Et nyt punkt oprettes da ved at trykke på Enter-tasten. Når man er færdig med at skrive punktopstillingen, deaktiveres den ved igen at klikke på ikonet i værktøjslinjen. Billeder på websider Billedbehandling i FrontPage Det bedste, når man vil arbejde med billeder, er et billedbehandlingsprogram. Men FrontPage giver også nogle muligheder for at arbejde med billeder. Under Vis Værktøjslinjer sætter du et flueben ved Billeder. Herved dukker en billedværktøjslinje op, som bliver aktiv, når man har klikket på det billede, man vil arbejde med. Vi skal kun se på nogle af mulighederne her, men viser alligevel hele værktøjslinjen: It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 13 af 36

14 Indsæt et billede Placer markøren på det sted på siden, hvor billedet skal placeres. Billedet indsættes således: Vælg Indsæt Billede Fra fil eller klik på ikonet i værktøjslinjen Find billedet på din computer ved at klikke dig frem i dialogboksen Billede og klik så på Indsæt: Billedet indsættes automatisk på markørens plads på websiden. Det kan placeres til venstre, i midten eller til højre på siden med justeringsknapperne på værktøjslinjen: Husk, når du arbejder med billeder på websider, at de ikke må fylde mange kilobytes og skal være i JPG-, GIF- eller PNG-format. Indeholder billederne mange informationer (f.eks. et stort antal farver) bliver de på mange kilobytes, og så tager det lang tid at flytte dem over internettet. Gæsterne på dit websted kan derfor komme til at vente længe, før de vises i deres internetbrowser. Ændr et billedes størrelse på skærmen Man ændrer, hvor meget plads et billede optager på skærmen, på følgende måde: Højreklik på billedet Vælg Egenskaber for billede: It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 14 af 36

15 I fanebladet Udseende sætter du et flueben ud for Angiv størrelse Sæt et flueben i Bevar højde-bredde-forhold Indstil bredde til det ønskede Klik på OK. Tip: Efter i FrontPage at have ændret billedets dimensioner på skærmen, kan man danne nye billeddata, så billedet tilsvarende kommer til at være på færre kilobytes (færre informationer). Billedet bliver dermed hurtigere at hente over internettet, men samtidig går information altså også tabt, og billedets kvalitet forringes også selv om det måske ikke er umiddelbart synligt på skærmen. Klik på for at omstrukturere billeddata. Opret miniaturebillede automatisk Pga. de mange informationer, billeder indeholder, er de som nævnt langsomme at hente over internettet. Derfor viser man på websiden ofte et miniaturebillede af det originale billede. Fra miniaturebilledet kan man derefter lave et link til det originale og større billede, sådan at en gæst på webstedet selv kan vælge, om han vil bruge tid på at få vist originalbilledet. FrontPage giver mulighed for at oprette sådanne miniaturebilleder på følgende måde. Klik på det store billede, som er indsat på websiden Klik i billedværktøjslinjen på ikonet It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 15 af 36

16 På websiden oprettes der nu automatisk et miniaturebillede af det pågældende billede. Fra miniaturebilledet opretter FrontPage også automatisk et link til originalbilledet. Tip: FrontPage giver mulighed for at oprette et helt fotogalleri bestående af miniaturebilleder. Dette sker ved at vælge Indsæt Billede Nyt fotogalleri. Fremgangsmåden omtales ikke nærmere i denne tastevejledning. Gem et billede Når du vil gemme siden, hvor du har indsat billedet, dukker dialogboksen Gem integrerede filer automatisk op: Det skyldes, at FrontPage har registreret, at der fra websiden nu henvises til en eller flere billedfiler, som ikke findes på dit websted, og programmet foreslår derfor nu at gemme dem på webstedet. Billeder kan ofte med fordel gemmes i en bestemt undermappe på webstedet, da det så kan være lettere at finde dem igen. Udpeg mappen ved først i dialogboksen Gem integrerede filer at klikke på knappen Skift mappe Dobbeltklik derefter i dialogboksen Skift mappe på den mappe på dit websted, hvor filen skal gemmes It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 16 af 36

17 Klik på OK Klik på OK (igen). Tip: Undgå ligesom ved filnavne i almindelighed også æ, ø, å og specialtegn i navne på billedfiler. Link på websider Link mellem siderne på et websted Markér den tekst, der skal udgøre linket (dvs. den tekst, som gæsten på dit websted kan se og klikke på) Vælg Indsæt Hyperlink eller klik på ikonet i værktøjslinjen Vælg i dialogboksen Indsæt hyperlink den fil på webstedet, som der skal linkes til Klik på OK FrontPage har nu nu oprettet linket på websiden det er understreget og skrevet med blå tekstfarve. Men du kan ikke følge det umiddelbart i FrontPage ved at klikke på det. For at gøre det skal du enten bruge Ctrl+venstre museklik eller få siden vist i internetbrowseren via ikonet Når alle linkene er oprettet, så test siden i browseren for at være sikker på, at de ser ud og opfører sig, som de skal. It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 17 af 36

18 Lokale link Bogmærker Der kan også linkes fra et sted til et andet på den samme webside. Det kan fx være hensigtsmæssigt at oprette en indholdsfortegnelse i toppen af en længere tekst. Fra denne indholdsfortegnelse kan man så springe direkte ned til et bestemt afsnit: Giv afsnittene på websiden en overskrift brug fx overskriftsniveau 2 (vælges i typografiboksen oppe til venstre i værktøjslinjen) Skriv en indholdsfortegnelse i begyndelsen af dokumentet med overskrifterne fra hvert afsnit. Nu skal du lave et bogmærke i hvert enkelt afsnits overskrift Markér den overskrift, der skal udgøre et bogmærke Vælg Indsæt Bogmærke FrontPage foreslår automatisk, den markerede overskrift også gøres til navnet på bogmærket I dialogboksen Bogmærke klikkes på OK. Det markerede kommer nu til at optræde i listen over bogmærker på siden: Næste led er at få gjort punkterne i indholdsfortegnelsen øverst på siden klikbare, så der kan springes ned til det ønskede afsnit (hvor du nu har sat bogmærker). Markér punktet i indholdsfortegnelsen Vælg Indsæt Hyperlink eller brug ikonet i værktøjslinjen Markér i dialogboksen den side på dit websted, som du vil oprette hyperlink til. I dette tilfælde er It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 18 af 36

19 det den samme side, som du allerede står i (den er åben): Klik på knappen Bogmærke Klik på det bogmærke, der skal springes til fra overskriften: Klik på OK. Gentag proceduren for hvert bogmærke, der skal oprettes. Du kan på den måde oprette link fra et hvilket som helst sted i teksten til et hvilket som helst andet sted i teksten. Stedet, der skal springes til, skal defineres som bogmærke. Derefter oprettes et lokalt link, som fører hen til det nu definerede bogmærke. Eksterne link Et link fra egen webside ud til en webside på internettet laves på følgende måde. Markér den tekst på websiden, der skal linkes fra, og som gæsten på dit websted skal kunne klikke på (du kan altid redigere i den senere, hvis du får brug for det) Vælg i menulinjen Indsæt Hyperlink eller brug ikonet i værktøjslinjen. Følgende dialogboks dukker i begge tilfælde op: It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 19 af 36

20 Den tekst, du markerede på websiden, vises nu i feltet Tekst, der skal vises (og kan redigeres der). Skriv webadressen på den webside, du vil linke til, i feltet Adresse Klik på OK På din webside er den markerede tekst nu blå og understreget. Denne tekstformatering anvendes hyppigt til hyperlink. Hvis man ikke kan huske webadressen på linket eller vil være helt sikker på at undgå tastefejl kan man bruge en anden fremgangsmetode: Markér den tekst, der skal linkes fra på din webside Vælg Indsæt Hyperlink i menulinjen eller brug ikonet i værktøjslinjen I dialogboksen klikkes på ikonet, hvorved browseren åbnes Find via browseren det websted, hvortil linket skal gå Skift via proceslinjen til FrontPage: Tilbage i FrontPage: klik på OK i dialogboksen. Linket til webstedet er nu oprettet. Fremgangsmåden kræver selvfølgelig, at maskinen er koblet op til internettet. Send en fra webstedet Et link kan også aktivere computerens postprogram. Det kan være praktisk, hvis du vil give gæsterne på dit websted mulighed for f.eks. at skrive en til dig. Udover at åbne postprogrammet på din gæsts computer, gør linket mailen klar til at sende til en bestemt e- mail-adresse, som du skriver, og du kan også angive, hvilket emne der skal være i mailens emnelinje. På den måde kan du gøre det lettere for dig selv at bevare overblikket, når du modtager mange mails fra dit websted: It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 20 af 36

21 Markér teksten, der skal udgøre linket på websiden, og som gæsten på dit websted skal kunne klikke på Vælg Indsæt Hyperlink eller klik på ikonet i værktøjslinjen Klik på -adresse i dialogboksen Indsæt hyperlink (se illustration næste side) og skriv i feltet den mailadresse, der skal sendes til. Skriv evt. også en emnelinje til mailen Klik på OK Når du i internetbrowseren åbner websiden med linket på, kan du nu afprøve, om postprogrammet åbnes, og om en er rigtigt adresseret (modtages den i din mailboks?). Baggrunde på websider Farver på sidebaggrund, tekst og hyperlink Sidens baggrundsfarve vælges på følgende måde: Vælg Formater Baggrund Herved dukker følgende dialogboks op: It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 21 af 36

22 Fanebladet Formatering vises automatisk. Ved at klikke på trekantpilene ved rulned-menuerne kan der bestemmes farver for følgende: Baggrund: Sidens baggrundsfarve Tekst: Standardfarve for teksten. Den kan dog også ændres for enkeltord og bogstaver via farvepaletten i værktøjslinjen (ikonet. Klik på den lille trekantpil ud for ikonet for at få paletten frem) Hyperlink: Tekstfarve på link Besøgt hyperlink: Farven på link, der har været besøgt inden for 30 dage (indstillingen 30 dage er standard i browserens indstillinger). På den måde kan man som gæst på dit websted se, at siden ligger i det midlertidige lager på ens egen computer og altså ikke behøver at blive hentet på internettet Aktivt hyperlink: Farven på et link, der er kaldt. Når farverne er valgt klikkes på OK. Indsæt et baggrundsbillede Et billede kan bruges som baggrund på en webside. Hvis billedet ikke fylder hele skærmen, vil det i stedet blive gentaget flere gange hen over skærmen. Hvis man fx bruger et billede, der måler 400 pixels i bredden, vil det blive placeret to gange ved siden af hinanden på en skærm, der er 800 pixels i bredden. Placér den billedfil, der skal bruges som baggrund, i en mappe webstedet (importér den til webstedet via Filer Importer, mens du står i den mappe, hvor filen skal placeres): Vælg Formater Baggrund I fanebladet Formatering sætter du et flueben ved Baggrundsbillede It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 22 af 36

23 Klik nu på knappen Gennemse Udpeg i dialogboksen Vælg baggrundsbillede, som nu dukker op, den billedfil, der skal danne baggrund for websiden. Du skal via dialogboksen finde den mappe på dit websted, hvor du placerede billedet Klik på Åbn Klik på OK FrontPage indsætter nu billedet som baggrund på websiden. Kontrollér resultatet i browseren (brug ikonet værktøjslinjen). i Brug af tabeller Brug en tabel til at styre teksten Du har måske bemærket, at webeditoren ikke giver samme muligheder for layout som et tekstbehandlingsprogram. Det skyldes bl.a., at en funktion som tabulatoren ikke kendes i HTML-sproget, som er det sprog, der ligger bag websiderne. Hvis man vil have lidt mere kontrol over placeringen af tekst og billeder på siden, kan man i stedet benytte en tabel. Tabellen består af et vilkårligt antal rækker og kolonner. Hver celle i tabellen kan indeholde en tekst, et billede eller begge dele. I eksemplet herunder er anvendt to tabeller. Første afsnit efter overskriften øverst på siden er indsat i en tabel, hvis formål er at få teksten til stå midt på siden med en margen i begge sider. Herved undgås, at teksten står tæt på browservinduets kant. Den anden tabel deler tekstfeltet op i to kolonner. Den venstre bruges til overskrifter/link, mens den højre indeholder brødteksten. It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 23 af 36

24 Opret en tabel Placér markøren der på websiden, hvor du vil sætte tabellen ind. Vælg Tabel Indsæt Tabel I tabellens dialogboks bestemmes følgende: Størrelse: Rækker og Kolonner: Hvor mange rækker (vandret) og kolonner (lodret) tabellen skal indeholde. Layout: Justering: Her angives, hvor på siden tabellen skal placeres Kanttykkelse: Her angives i pixels, hvor tyk kanten rundt om tabellen og de enkelte celler skal være. Kanttykkelsen skal være 0, når tabellen ikke skal være synlig Angiv bredde: Det ser ikke altid godt ud, at teksten står helt ude ved kanten af skærmen. Med en tabel kan man bestemme, hvor langt ude tekst og billeder skal stå. I pixels/procent: Hvis størrelsen angives i pixels, vil størrelsen være det samme antal pixels uanset skærmopløsning (dvs. uanset, om skærmen er 800x600 pixels, 1024x768 pixels eller noget andet). Hvis en tabels bredde angives i procent, vil størrelsen tilpasse sig til forskellige skærmopløsninger. Når tabellen er placeret, kan billeder og tekst sættes ind i hver celle. It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 24 af 36

25 Formatering af celler Efterfølgende kan man formatere hver celle ved at højreklikke i cellen. Herved åbnes en menu: Vælg Egenskaber for celle I dialogboksen Egenskaber for celle indstiller du, hvordan cellen skal se ud: Layout: Vandret justering: I dette felt fastlægges, om indholdet (tekst eller billede) skal stå venstrejusteret, højrejusteret eller centreret Lodret justering: Her fastlægges, om indholdet (tekst eller billede) skal stå øverst, i midten eller nederst i cellen Angiv bredde: Angiv bredden af cellen i enten pixels (absolut) eller i procent (relativ). Ved at vælge procent tilpasses cellernes størrelse forskellige tabelstørrelser. It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 25 af 36

26 Lav et synligt skema Når tabellen anvendes til at styre opsætning af tekst og billede, skal tabellinjerne være usynlige. Men tabellerne kan naturligvis også bruges som skemaer på websiden, hvis man skal præsentere fx talmateriale, der kan opstilles mere overskueligt i en tabel. Opret en tabel som beskrevet tidligere Placer markøren i tabellen Højreklik Vælg Egenskaber for tabel i menuen, der dukker frem Angiv en tykkelse på tabellens kanter i Kanter Størrelse Vælg under Kanter Farve evt. også farve på kanterne I Baggrund kan vælges om baggrunden inde i tabellen skal have en farve Klik på OK: Tip: Vær opmærksom på, at synlige kanter på tabeller let kan komme til få en webside til at se tung ud. Ud på internettet Når alle filerne ligger på din egen computer i kladden til dit websted, og alt fungerer, som det skal i browseren, skal de udgives. Dvs., at kladdens indhold skal It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 26 af 36

27 flyttes til en mappe på en webserver, der er på internettet hele tiden. Vigtigt: Alle filnavne skal være med små bogstaver, og der må ikke bruges æ, ø, å eller specialtegn. Check det, før du udgiver dine sider. Få eget webhotel på EMU Alle lærere har mulighed for at få eget websted på Det kaldes et webhotelværelse. Inden man kan bruge webstedet, skal man oprettes på webhotellet: Gå ind på og vælg 2. Hvordan opretter man en plads på person.emu.dk? I løbet af en til tre arbejdsdage vil der komme en e- mail til din postkasse på SkoleKom. Herefter vil værelset stå klar, og filer kan nu lægges ind, så de kan ses på internettet. It-værktøjskassen FrontPage 2003 Side 27 af 36

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

WEB kursus I. Grundkursus i CMS

WEB kursus I. Grundkursus i CMS WEB kursus I Grundkursus i CMS 1 Link til manual på intranet: http://intranet.regionsyddanmark.dk/cmsmanual Nyttig information Support telefonnummer: 65 41 32 25 Support e-mail: websupport@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser, skriver ale.dk/typo3 i Adressefeltet, og klikker på ordet Side i menuen

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Dit personlige SkoleKom

Dit personlige SkoleKom Dit personlige SkoleKom Når du første gang åbner dit skrivebord på SkoleKom har det et standardudseende I form af en standard-baggrund og et standard-resumé. Du kan nu tilpasse baggrunden, så den passer

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Side 1 Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Login til mine websider Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Øvelser rundt på computeren

Øvelser rundt på computeren Øvelser rundt på computeren Kursister med it-færdigheder bør læse øvelserne igennem. Hvis der er elementer, som er ukendte, bør du udføre øvelserne. Hvis øvelserne derimod er kendt information kan øvelserne

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Indsæt og opret et billede på én gang

Indsæt og opret et billede på én gang Indsæt og opret et billede på én gang Du kan nu oprette og indsætte billeder på forside og tekst-sider og felter i én arbejdsgang altså uden at først oprette dem i Mediearkivet. Billeder kan indsættes

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP)

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Microsoft Excel Kodehusker

Microsoft Excel Kodehusker Side 1 af 6 En kodehusker der kan bruges til alle de koder man efterhånden får til mange ting. Åbn Excel regnearket. Gem det som Kodehusker på computeren. Regnearket består som regel af tre ark Start med

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP)

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word er et fantastisk program til tekstbehandling og nærmest en de facto standard i verden for den slags. Igennem en række øvelser (og mange timer foran skærmen)

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere