KOGEBOG. Indlæsning af FOT-data FOT GML 2.1.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOGEBOG. Indlæsning af FOT-data FOT 3.2.1 GML 2.1.2"

Transkript

1 FOTdanmark Weidekampsgade København S KOGEBOG Indlæsning af FOT-data FOT GML Version 1.0

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Generelt FOT version GML version Beskrivelse af funktion Installation af importprogram Hvad installeres Download af programmet Installation Afinstallation af FOTMapper Indlæsning af FOT-data ArcGIS Forudsætninger Opret Featuredata i geodatabase Indlæsning Logfil Link til metadata Geomedia Forudsætninger Indlæsning af FOT-data i Geomedia Logfil Link til metadata Mapinfo Forudsætninger Indlæsning af FOT-data i Mapinfo Logfil Link til metadata Om genindlæsning af data Særligt om Metadata Farveopsætning og lagrækkefølge ArcGIS Geomedia Mapinfo Logisk datamodel og begrundelser for datastruktur Featureklasser og attributter Featureklasser Attributter Objektmetadata Begrundelser for datastruktur Overordnede principper: Konkrete designkriterier Gennemgang af featureklasser Version 1.0 Side 2 af 41

3 1 Indledning I forbindelse med at de første data blev trukket ud af FOT2007-databasen i GML format blev det klart, at der var behov for en nem måde at indlæse FOT-data i de 3 mest udbredte GIS platforme i Danmark. Samtidig var der behov for at antallet af featureklasser blev reduceret og datamodellen i øvrigt tilpasset kommunal anvendelse. FOT Danmark igangsatte derfor et arbejde med dette formål og nærværende kogebog og program til indlæsning af FOT-data er resultatet af dette arbejde. Anvendelsen af programmet og den datamodel som FOT-data indlæses i er et tilbud til de danske kommuner fra FOT Danmark med henblik på at gøre anvendelsen af FOT-data på tværs af kommunegrænserne så ensartet som muligt. Det står enhver frit for at anvende dette program eller andre indlæsningsrutiner og datamodeller. Arbejdet er udført af Geodata Danmark med LIFA A/S som underleverandør i månederne januar til maj FOT Danmark og Geodata Danmark påtager sig intet ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte tab, herunder mistet fortjeneste, eller for skader eller tab opstået hos brugeren som følge af anvendelse af programmet. 2 Generelt 2.1 FOT version Det program du downloader, er beregnet til at indlæse FOT-data i FOT version Dette indebærer, at FOT data i andre versioner ikke kan forventes indlæst korrekt. 2.2 GML version Programmet er udviklet til at indlæse data leveret i GML version FOT-data leveret i GML version 3.1 kan derfor ikke forventes indlæst korrekt. 2.3 Beskrivelse af funktion Programmet indlæser FOT-data downloadet fra FOT s FTP-site. Inden data kan indlæses skal de unzippes. Programmet kan indlæse én eller flere GML-filer ad gangen. Ved indlæsningen sletter programmet evt. eksisterende FOT-data med samme placering, før de nye data indlæses. Ved indlæsningen lægges data i den datamodel, der er beskrevet i Bilag 1. Objektmetadata lægges i en særskilt tabel og på hver enkelt feature skrives et Metadata ID ID_Objmetadata, som henviser til de tilhørende metadata i metadatatabellen. Ved indlæsning til Mapinfo gives data tillige en symbolisering. Indlæsningen af data kan godt tage flere timer afhængig af størrelsen af GMLfil(er) og hvor kraftig maskinen der skal importere data er. Version 1.0 Side 3 af 41

4 3 Installation af importprogram 3.1 Hvad installeres Ved installationen installeres Programmet FOTMapper til én af de tre GIS platforme FWTools, som er en programpakke der anvendes af FOTMapper programmet. Visual C++ Runtime Libraries, som også er nødvendige for FOTMapper programmet FOTMapper programmet anvender en Open Source GML læser. 3.2 Download af programmet Programmet downloades via FTP fra FOT Danmarks hjemmeside: Gå til ftp.geodata.dk Bruger: FOTMapper Adgangskode: HentM1g Download zipfilen: FOTMapper_SETUP.zip Pak zipfilen ud. Kataloget indeholder også 3 filer til farveopsætning på de 3 platforme. Disse 3 filer er ikke nødvendige for installationen. 3.3 Installation Start installationen ved at dobbeltklikke på Setup.exe i det bibliotek du har udpakket zipfilen. Version 1.0 Side 4 af 41

5 Ud over selve importprogrammet installeres følgende komponenter på computeren: Klik [Install] for at starte installationen. Dette kan godt tage lidt tid. Version 1.0 Side 5 af 41

6 Herefter installeres selve importprogrammet: Klik [Next]. Du skal nu vælge hvilken GISplatform du ønsker at installere FOTMapper til: Her i eksemplet er valgt Mapinfo. Bemærk, at du kun kan importere til én platform en given PC. Vælg GIS-platform og klik [Next]. Vælg hvor programmet skal installeres og hvem der skal have adgang til programmet på den computer programmet installeres på. Klik [Next]. Det anbefales at installere i det bibliotek installationsprogrammet foreslår. Klik [Next] Version 1.0 Side 6 af 41

7 Klik [Next] for at starte installationen. Når Installationen er afsluttet vises følgende: Klik [Close] for at afslutte. Programmet er nu klar til at indlæse data. Version 1.0 Side 7 af 41

8 3.4 Afinstallation af FOTMapper Klik på Setup.exe og installationsprogrammet starter. Først installeres FWTool og Visual C++ Runtime Libraries (igen) Derefter får du mulighed for at reparere eller fjerne installationen af FOTMapper. For at afinstallere skal du vælge Remove Geodata Danmark FOTMapper og klik [Finish] Version 1.0 Side 8 af 41

9 Dette fjerner IKKE FWTools. FWTools skal afinstalleres via Kontrolpanel Tilføj / fjern programmer. FOTMapper kan også afinstalleres via Kontrolpanel Tilføj / fjern programmer. Version 1.0 Side 9 af 41

10 4 Indlæsning af FOT-data 4.1 ArcGIS Forudsætninger Programmet kan kun anvendes sammen med ArcGIS version 9.3. ArcGIS må ikke væres startet på den PC, hvor programmet skal installeres. Data indlæses til en ArcGIS Geodatabase, dvs. en Personlig Geodatabase, en Filbaseret Geodatabase eller i en Spatial Database (SDE). Et Feature Dataset til FOT-data være oprettet i Geodatabasen i forvejen. Eksisterende FOT-data i samme geodatabase slettes ved indlæsning af nye data. Dette gælder også hvis kun en enkelt featureklasse indlæses. Data kan ikke indlæses til SHAPE-filer. Hvis data skal lægges i SHAPE-filer, må de først lægges i en geodatabase og derfra eksporteres til SHAPE Opret Feature Dataset i geodatabase I dette eksempel oprettes en personlig Geodatabase med et tomt Feature Dataset til FOT-data. Bemærk at skærmbillederne kan variere om det er en Personlig Geodatabase, en Filbaseret Geodatabase eller en Spatial Database feature dataset et oprettes i. Start ArcCatalog og opret en ny tom Personal Geodatabase. Navngiv Geodatabasen, f.eks. FOT.mdb Opret et Feature dataset: Version 1.0 Side 10 af 41

11 Navngiv Feature Dataset et Vælg Plan koordinatsystem: Projected Coordinate Systems UTM Other GCS ETRF 1989 UTM Zone32N Version 1.0 Side 11 af 41

12 Vælg Højdekoordinatsystem: Vertical Coordinate Systems Europe DVR90 Vælg Tolerancer: Klik [Finish] Version 1.0 Side 12 af 41

13 4.1.3 Indlæsning Start Alle programmer FOT Danmark FOT til ArcGIS FOT Oversætter Vælg den eller de GML-filer der skal indlæses. Klik på Browse knappen [ ] og udpeg GML-fil(er). Klik på [Åbn] Version 1.0 Side 13 af 41

14 Klik på Browse knappen og udpeg Feature Dataset: Klik på [Vælg] Version 1.0 Side 14 af 41

15 Klik på [Start] og indlæsningen igangsættes. Når indlæsningen er færdig vises: Klik på [OK] og logfilen bliver vist i Notepad Logfil Logfilen skives i Temp biblioteket. Sædvanligvis C:\Temp\FOT2Arc.log. Filen kan læses med en almindelig teksteditor, som f.eks. Notepad. Version 1.0 Side 15 af 41

16 4.1.5 Link til metadata For at forbinde (linke) features i en bestemt featureklasse med de tilhørende objektmetadata skal der oprettes en join. I ArcGIS er der flere måder at oprette et join på. Før der oprettes en join har en feature i featureklassen FOT_BYGNING følgende attributter: I ArcMap oprettes et join således: Højreklik på den featureklasse du ønsker at oprette et join på, f.eks. FOT_BYGNING. Version 1.0 Side 16 af 41

17 Udfyld skemaet som vist og klik [OK] Efter oprettelse af join kan man også se metadata på bygningen: Version 1.0 Side 17 af 41

18 4.2 Geomedia Forudsætninger Programmet kan anvendes med Geomedia version 6.0 og 6.1. Et Geomedia Warehouse skal være oprettet på forhånd. Warehouset må gerne indeholde data i forvejen. FOT_Oversætteren opretter selv featureklasserne i Warehouset. Det er dog en betingelse af Geomedias egne metadata tabeller er oprettet Indlæsning af FOT-data i Geomedia START Alle programmer FOT Danmark FOT til Geomedia FOT Oversætter Vælg GML-fil(er) til indlæsning og vælg Warehouse type: Version 1.0 Side 18 af 41

19 Vælg Geomedia Warehouse: Hvis det er et Access Warehouse vælg da Access database, og udfyld de nødvendige informationer. Hvis det er et Oracle Warehouse vælg da Oracle database, og udfyld de nødvendige informationer. Hvis det er et SQL Warehouse vælg da SQL Server, og udfyld de nødvendige informationer. Version 1.0 Side 19 af 41

20 Test databaseforbindelsen: Klik [OK] Start indlæsningen af data: Klik på [Start] Version 1.0 Side 20 af 41

21 Når indlæsningen er færdig vises: Klik på [OK] og logfilen bliver vist i Notepad Logfil Logfilen skives i Temp biblioteket. Sædvanligvis C:\Temp\FOT2Geo.log. Filen kan læses med en almindelig teksteditor, som f.eks. Notepad Link til metadata For at forbinde (linke) features i en bestemt featureklasse med de tilhørende objektmetadata skal der oprettes en join. Før der oprettes en join har en feature i featureklassen FOT_BYGNING følgende attributter: Version 1.0 Side 21 af 41

22 I Geomedia kan en join oprettes på følgende måde: Vælg Analysis Join Version 1.0 Side 22 af 41

23 Felterne udfyldes som vist ovenfor. at- Efter Join vises følgende tributter på FOT_BYGNING: Version 1.0 Side 23 af 41

24 4.3 Mapinfo Forudsætninger Der er ingen særlige forudsætninger Indlæsning af FOT-data i Mapinfo Start FOTMapper fra START Alle programmer FOT Danmark FOT til Mapinfo FOT Oversætter Klik på FOT Oversætter og programmet starter. Du skal nu vælge det bibliotek som indeholder den eller de FOT GML-filer du ønsker at indlæse. Klik på Browseknappen. Vælg den eller de GMLfiler der skal indlæses og klik på [Åbn]. Version 1.0 Side 24 af 41

25 Klik på den anden Browseknap for at vælge hvilket bibliotek Mapinfo tabellerne skal lægges i. F.eks.: Vælg bibliotek og klik [OK] Når du har valgt de rigtige biblioteker, så klik [Start] Version 1.0 Side 25 af 41

26 Herefter indlæses data: Når indlæsningen af færdig, vises følgende: Klik [OK] Når du har klikket OK bliver logfilen vist i Notepad. Når du har kigget på logfilen og lukket den vender man tilbage til startvinduet. Programmet lukkes ved at klikke på det røde kryds i øverste højre hjørne. Bemærk! TAB-filerne skrives først til disken når programmet lukkes. Version 1.0 Side 26 af 41

27 4.3.3 Logfil Logfilen skives i Temp biblioteket. Sædvanligvis C:\Temp\FOT2MI.log. Filen kan læses med en almindelig teksteditor, som f.eks. Notepad Link til metadata Objektmetadata er placeret i tabellen FOT_Objektmetadata. Man kan få vist Metadata sammen med data i Mapinfo ved at lave forespørgsler: Hvis man f.eks. ønsker at se metadata på FOT_BYGNING kan man oprette en forespørgsel med Forespørgsel SQL valg Udfyld felterne som vist. Resultatet at forespørgslen bliver gemt i en temporær tabel FOT_BYGNING_Metadata når man klikker på [OK]. I Lag kontrol kan man herefter tilføje FOT_BYGNING_Metadata-tabellen og placere den ved siden af FOT_BYGning tabellen. Sluk FOT_BYGNING tabellen som vist. Version 1.0 Side 27 af 41

28 Når man herefter bruger værktøjet Info på en bygning får man også vist metadata attributterne på bygningen: Hvis man gemmer sit arbejdsområde (WOR_filen) som f.eks. FOT_Meta.wor vil metadata også være tilgængelige på bygninger næste gang arbejdsområdet åbnes. Version 1.0 Side 28 af 41

29 4.4 Om genindlæsning af data Ved indlæsning af GML-data til et eksisterende datalager (et bibliotek med FOTtabeller i Mapinfo-format eller en Geomedia Warehouse eller en ArcGIS Geodatabase) vil eksisterende data i lageret blive overskrevet. Hvis kun en eller nogle få FOT objekttyper indlæses i et eksisterende datalager vil de øvrige FOT featureklasser således også blive slettet. Hvis man ønsker at indlæse en featureklasse i et eksisterende datalager, skal man først indlæse featureklassen i et nyt tomt datalager, og derefter anvende GISplatformens egne værktøjer til at tilføje eller erstatte featureklassen i det eksisterende datalager Særligt om Metadata Ved indlæsning af en eller flere GML-filer på én gang oprettes metadata-tabellen og ID_OBJMETADATA dannes som et fortløbende nummer startende ved 1. Ved næste kørsel sker det samme igen. Metadata fra den første indlæsning bliver således overskrevet af metadata fra den sidste indlæsning. Metadata-tabellen fra den sidste indlæsning vil herefter ikke passe sammen med data og Metadata-ID er fra den første indlæsning. Det betyder, at hvis man ønsker at bruge metadata, så skal de data og metadata der skal bruges sammen, indlæses i én og samme kørsel. 5 Farveopsætning og lagrækkefølge Sammen med indlæsningsprogrammet leveres en farveopsætning af de forskellige features og filer til styring af lagrækkefølge og zoomniveauer. Farveopsætningen har taget udgangspunkt i den tilsvarende farveopsætning fra KMS s KORT10, dog med visse modifikationer. Farveopsætningen er gjort så ens som mulig på tværs af de tre GIS platforme, men da symbolbibliotekerne ikke er ens har det ikke været mulig at gøre dem fuldstændig ens. 5.1 ArcGIS Opsætningsfilerne hentes fra FTP-sitet beskrevet i afsnit 3.2. I ArcGIS leveres farveopsætningen, lagrækkefølge og zoom som et MXD projekt. MXD-projekter indeholder den fulde sti til data og det kan derfor være vanskelligt at flytte et MXD-projekt. I ArcMAP kan man højreklikke på en featureklasse og vælge Data Repair Data Source Version 1.0 Side 29 af 41

30 Man får så mulighed for at angive hvor data ligger. Valget bliver anvendt automatisk for de øvrige featureklasser. 5.2 Geomedia Filen FOT.GWS hentes fra FTP-sitet og gemmes i det bibliotek hvor du gemmer GeoWorkspaces. Når du forsøger at åbne GeoWorkspacet får du et vindue svarende til dette: Brug Browse til at finde dit Warehouse med FOT data. Tilsvarende vinduer åbnes hvis du har en Oracle eller SQL-server database. 5.3 Mapinfo Filen FOT.wor hentes fra FTP-sitet og gemmes i det bibliotek, hvor de indlæste TABfiler ligger. Du kan nu åbne WOR-filen i Mapinfo og få vist data med den lagrækkefølge og de zoom-niveauer der er defineret i WORfilen. Hvis du ønsker WOR-filen placeret et andet sted skal du i Mapinfo gemme arbejdsområdet på den nye placering og evt. med et nyt navn. Version 1.0 Side 30 af 41

31 6 Logisk datamodel og begrundelser for datastruktur 6.1 Featureklasser og attributter Featureklasser FOT Datamodel Ny logisk datamodel FOT Objekttype FOT Attribut Værdi Featureklasse Underklasse AFVANDINGSGROEFT FOT_AFVANDINGSGROEFT Grøft ANLAEG_DIVERSE FOT_ANLAEG Diverse BADE_BAADEBRO FOT_ANLAEG Bade Bådebro BASSIN Bassintype Ikke tildelt FOT_SOE Bassin Ikke tildelt BASSIN Bassintype Andet FOT_SOE Bassin Andet BASSIN Bassintype Svømmebassin FOT_SOE Svømmebassin BASSIN Bassintype Overløbsbassin FOT_SOE Overløbsbassin BASSIN Bassintype Rensningsanlæg FOT_SOE Rensningsanlæg BASSIN Bassintype Ukendt FOT_SOE Bassin Ukendt BROENDDAEKSEL FOT_TEKNIK Brønddæksel BRUGSGRAENSE FOT_HEGN_GRAENSE Brugsgrænse BY_ FOT_BY By BYGNING Bygningstype Drivhus FOT_BYGNING Drivhus BYGNING Bygningstype Tank/Silo FOT_BYGNING Tank Silo BYGNING Bygningstype Ikke tildelt FOT_BYGNING Ikke tildelt BYGNING Bygningstype Bygning FOT_BYGNING Bygning BYGNING Bygningstype Husbåd FOT_BYGNING Husbåd BYGNING Bygningstype Ukendt FOT_BYGNING Ukendt BYGNING_BBR_PUNKT FOT_BYGNING_BBR_PUNKT BBR Punkt BYGNINGSADSKILLELSE FOT_BYGNING_LINIE Bygningsadskillelse BYGNINGSSPRING FOT_BYGNING_LINIE Bygningsspring BYGVAERK FOT_ANLAEG Bygværk BYHEGN FOT_HEGN_GRAENSE Byhegn BYKERNE FOT_BEBYGGELSE Bykerne CHIKANE FOT_VEJ Chikane DIGE FOT_DIGE Dige FREDET_FORTIDSOMRAADE FOT_FREDET_FORTIDSOM- RAADE Fredet fortidsområde FREDET_FORTIDSPUNKT FOT_FREDET_FORTIDSPUNKT Fredet fortidspunkt HAVN Havntype Ikke tildelt FOT_ANLAEG Havn Ikke tildelt HAVN Havntype Bade/Bådebro FOT_ANLAEG Havn Bade Bådebro HAVN Havntype Sø FOT_ANLAEG Havn Sø HAVN Havntype Hav FOT_KYSTLINIE Havn HAVN Havntype Vandløb FOT_VANDLOEBSBRED Havn HEDE FOT_NATUROMRAADE Hede HELLE FOT_VEJ Helle HOEFDE FOT_ANLAEG Høfde HOEJ_BEBYGGELSE FOT_BEBYGGELSE Høj bebyggelse HOEJSPAENDINGSLEDNING HOEJSPAENDINGSMASTE- FUNDAMENT FOT_HOEJSPAENDINGSLED- NING FOT_MASTEFUNDAMENT Højspændingsledning Højspænding INDUSTRI FOT_BEBYGGELSE Erhverv INSTALLATIONSSKAB FOT_TEKNIK Installationsskab JERNBANE_BRUDT Sportype Hovedspor FOT_JERNBANE Hovedspor JERNBANE_BRUDT Sportype Gennemgående spor FOT_JERNBANE Gennemgående spor JERNBANE_BRUDT Sportype Øvrige togvejsspor FOT_JERNBANE Øvrige togvejsspor Version 1.0 Side 31 af 41

32 FOT Datamodel Ny logisk datamodel FOT Objekttype FOT Attribut Værdi Featureklasse Underklasse JERNBANE_BRUDT Sportype Sidespor FOT_JERNBANE Sidespor JERNBANE_BRUDT Sportype Ikke tildelt FOT_JERNBANE Ikke tildelt KOMMUNE FOT_KOMMUNE Kommune KRAT_BEVOKSNING FOT_NATUROMRAADE Krat Bevoksning KYST FOT_KYSTLINIE Kyst LANDHEGN FOT_HEGN_GRAENSE Landhegn LAV_BEBYGGELSE FOT_BEBYGGELSE Lav bebyggelse MAST FOT_MAST Mast NEDLOEBSRIST FOT_TEKNIK Nedløbsrist OMRAADEPOLYGON FOT_OMRAADEPOLYGON Områdepolygon ORTOPOLYGON FOT_ORTOPOLYGON Ortopolygon PARKERING FOT_VEJ Parkering RAASTOFOMRAADE FOT_NATUROMRAADE Råstofområde SAND_KLIT FOT_NATUROMRAADE Sand Klit SKOV FOT_NATUROMRAADE Skov SKRAENT FOT_HEGN_GRAENSE Skrænt SOE Soetype Sø FOT_SOE Sø SOE Soetype Ikke tildelt FOT_SOE Sø Ikke tildelt SOE Soetype Fiskedam FOT_SOE Fiskedam STANDSNINGSSTED FOT_STANDSNINGSSTED Tog STATUE_STEN FOT_TEKNIK Statue Sten STEDNAVN FOT_STEDNAVN Stednavn SYSTEMLINIE FOT_VEJSYSTEMLINIE Systemlinie TEKNISK_AREAL Arealtype Startbane FOT_STARTBANE Startbane TEKNISK_AREAL Arealtype Kirkegård FOT_TEKNISK_AREAL Kirkegård TEKNISK_AREAL Arealtype Ukendt FOT_TEKNISK_AREAL Ukendt TEKNISK_AREAL Arealtype Ikke tildelt FOT_TEKNISK_AREAL Ikke tildelt TEKNISK_AREAL Arealtype Parkeringsanlæg FOT_TEKNISK_AREAL Parkeringsanlæg TEKNISK_AREAL Arealtype Lufthavn FOT_TEKNISK_AREAL Lufthavn TEKNISK_AREAL Arealtype Togstation- /rangéranlæg FOT_TEKNISK_AREAL Togstation rangeranlæg TEKNISK_AREAL Arealtype Militært_anlæg FOT_TEKNISK_AREAL Militært anlæg TEKNISK_AREAL Arealtype Materielgård FOT_TEKNISK_AREAL Materielgård TEKNISK_AREAL Arealtype Genbrugsplads FOT_TEKNISK_AREAL Genbrugsplads TEKNISK_AREAL Arealtype Affaldsanlæg FOT_TEKNISK_AREAL Affaldsanlæg TEKNISK_AREAL Arealtype Vandrensningsanlæg FOT_TEKNISK_AREAL Vandrensningsanlæg TEKNISK_AREAL Arealtype Vandværk FOT_TEKNISK_AREAL Vandværk TEKNISK_AREAL Arealtype Sportsanlæg FOT_TEKNISK_AREAL Sportsanlæg TEKNISK_AREAL Arealtype Vindmøllepark FOT_TEKNISK_AREAL Vindmøllepark FOT_TEKNISK_AREAL TELEMAST FOT_MAST Telemast TELEMASTEFUNDAMENT FOT_MASTEFUNDAMENT Tele TRAE FOT_TRAEER Træ TEKNISK_AREAL Arealtype Energiforsyningsanlæg Energiforsyningsanlæg TRAEGRUPPE FOT_TRAEER Trægruppe TRAFIKHEGN FOT_HEGN_GRAENSE Trafikhegn VANDLOEB_BRUDT FOT_VANDLOEBSMIDTE Vandløbsmidte VANDLOEBSBRED FOT_VANDLOEBSBRED Vandløbsbred VEJKANT FOT_VEJ Vejkant VEJMIDTE_BRUDT Vejklasse_BRUDT Hovedsti FOT_STIMIDTE Hovedsti VEJMIDTE_BRUDT Vejklasse_BRUDT Stiforbindelse FOT_STIMIDTE Stiforbindelse VEJMIDTE_BRUDT Vejklasse_BRUDT Cykelsti langs vej FOT_STIMIDTE Cykelsti langs vej VEJMIDTE_BRUDT Vejklasse_BRUDT Sti, diverse FOT_STIMIDTE Sti diverse VEJMIDTE_BRUDT Vejklasse_BRUDT Europavej FOT_VEJMIDTE Europavej VEJMIDTE_BRUDT Vejklasse_BRUDT Ikke tildelt FOT_VEJMIDTE Ikke tildelt VEJMIDTE_BRUDT Vejklasse_BRUDT Primærvej FOT_VEJMIDTE Primærvej VEJMIDTE_BRUDT Vejklasse_BRUDT Sekundærvej FOT_VEJMIDTE Sekundær vej VEJMIDTE_BRUDT Vejklasse_BRUDT Anden vigtig vej FOT_VEJMIDTE Anden vigtig vej Version 1.0 Side 32 af 41

33 FOT Datamodel Ny logisk datamodel FOT Objekttype FOT Attribut Værdi Featureklasse Underklasse VEJMIDTE_BRUDT Vejklasse_BRUDT Lokalvej FOT_VEJMIDTE Lokalvej VEJMIDTE_BRUDT Vejklasse_BRUDT Vej, diverse FOT_VEJMIDTE Vej diverse VEJMIDTE_BRUDT Vejklasse_BRUDT Større lokalvej FOT_VEJMIDTE Større lokalvej VEJMIDTE_BRUDT Vejklasse_BRUDT Indkørselsvej FOT_VEJMIDTE Indkørselsvej VINDMOELLE FOT_MAST Vindmølle VAADOMRAADE FOT_NATUROMRAADE Vådområde Attributter Følgende attributter findes på alle featureklasser: Attributnavn Underklasse Indhold Navnet på underklassen, dvs. underopdelingen af Featureklasse * Plads til indsættelse af attributter der er specifikke for den enkelte Featureklasse (Kote) FOT_ID FOT_Objekttype Fra_dato_FOT Til_dato_FOT Status_Objekt Status_Geometri ID_Objmetadata Kun Featureklasser med punktfeatures. Punktets Z-koordinat lagres i attributten. ID på featuren i FOT-databasen Navnet på den objekttype i FOTspecifikationen, som featuren tilhører Featurens gyldighedsperiode start Featurens gyldighedsperiode slut Featurens status Geometriens status Link til tabellen med objektmetadata. ID er er entydige for hver oversættelse af GML-data. Attributter der er specifikke for den enkelte featureklasse indsættes i tabellerne efter underklasse og før FOT_ID vist med * ovenfor. Attributnavnene er fastlagt ud fra at de skal kunne trunkeres til 10 tegn uden at entydighed og genkendelighed forsvinder. Dette gælder også for attributter der er specifikke for den enkelte featureklasse. Alle punktfeatures tilføjes attributten Kote, hvori punktets Z-koordinat lægges Objektmetadata Objektmetadata lagres i særskilt tabel med unikke poster, hvortil der er oprettet links fra objekterne. Dette reducerer mængden af attributter, som præsenteres for brugeren ved almindelig visning. Version 1.0 Side 33 af 41

34 Objektmetadatatabellen får herefter følgende indhold: Attributnavn i fysisk datamodel Navn i GML-fil ID_Objmetadata Plan_Noejagtighed Plan_Tid_Stedfaestelse Plan_Metode_Stedfaestelse Kote_Noejagtighed Kote_Tid_Stedfaestelse Kote_Metode_Stedfaestelse Spec_Version Prod_Navn Mynd_Kontakt Spec_Dato Prod_Rolle Mynd_Rolle Proceshistorie Spec_Datotype Plan_Enhed_Noejagtighed Kote_Enhed_Noejagtighed OPLquanValDQPosAcc OPLstepDateTm OPLstepDesc OLVquanValDQPosAcc OLVstepDateTm OLVstepDesc OresTitle OPROOrgName ORPOrgName OresRefDate OPROrole ORProle Ostatement OresDateType OPLquanValUnitDQPosAcc OLVquanValUnitDQPosAcc Rækkefølgen af attributter er fastlagt ud fra hvilke attributter, der har størst betydning for brugeren, altså: hvor godt objektet er, hvornår det er lavet, hvordan det er lavet og hvilken version af FOT specifikationen objektet er registreret i henhold til. Navnene er fastlagt ud fra at de kan trunkeres til 10 tegn uden at entydighed og genkendelighed forsvinder. Dette bevirker at navnene ikke er helt mundrette. Ved fastlæggelse af de fysiske datamodeller til FOT er der valgt følgende principper som designkriterier. 6.2 Begrundelser for datastruktur Overordnede principper: Fokus på den almindelige GIS-bruger. Der er taget udgangspunkt i den almindelige bruger (GIS-brugeren i kommunen) Fokus på enkelhed og overskuelighed i forhold til den almindelige bruger Korte attributlister og logisk organiserede attributlister Umiddelbart forståelige navne på featureklasser, underklasser og attributter (undgå forkortelser) Version 1.0 Side 34 af 41

35 Egnet til tematisering Forenklet struktur ved opdeling i featureklasser Samling af logisk samhørende FOT-objekttyper i fysiske featureklasser af hensyn til nem styring af visning (zoom, tænd/sluk), f. eks. hegn og grænser Samling af flere FOT-objekttyper i én featureklasse, hvor dette vil være logisk for brugeren f. eks. kystlinje og havn mod hav Opdeling af FOT-objekttyper i flere featureklasser, hvor dette vil være logisk for brugeren af hensyn til særskilt visning, f. eks. vejmidter og stimidter Objektmetadata lagres i særskilt tabel, hvortil der er oprettet links fra objekterne. Hermed reduceres mængden af attributter, som præsenteres for brugeren. Ensartethed på tværs af GIS-platforme. Udgangspunkt i ensartethed på tværs af platforme Samme logiske datamodel på alle platforme Ensartet navngivning af featureklasser og attributter Ensartet organisering af attributter på tværs af featureklasser Hensyn til særlige egenskaber på platformene, eks. anvendelse af øæå Hastighed ved anvendelse af data. Fokus på hastighed ved søgning og visning Hensyn til egnethed på alle platforme Så få featureklasser som praktisk muligt (og hensigtsmæssigt) - især vigtigt for web-applikationer og web services, eks. WMS. Lagring iht. simple feature standarden. Grundlæggende lagringsstruktur i overensstemmelse med ISO-standarder for databasebaserede løsninger (Simple Feature SQL) Kun simpel feature geometrier, dog ikke collections Kun én geometritype pr. featureklasse Konkrete designkriterier. Alle FOT-objekttyper medtages i den fysiske datamodel Alle FOT-attributter medtages i den fysiske datamodel Ingen æøå eller specialtegn i featureklassenavne eller i attributnavne KAPITÆLER til featureklassenavne FOT_ som præfiks på alle featureklasser af hensyn til sortering, overskuelighed og muligheden for umiddelbart at adskille FOT-featureklasser fra andre featureklasser i GIS-systemerne. Attributter organiseres så mest anvendte felter står øverst / forrest. Version 1.0 Side 35 af 41

36 Attributnavne skal kunne trunkeres til 10 tegn og stadig være unikke og meningsgivende (af hensyn til dataudveksling med shape formatet) Pga. sammenlægning af flere FOT-objekttyper til én featureklasse vil der være attributter som ikke er anvendte. Disse attributter tildeles værdien Ikke anvendt for tekster og 9999 for numeriske felter for at sikre, at brugeren ikke kommer i tvivl. Metadata for objekter udskilles i særskilt tabel pr. kommune, indeholdende unikke metadata-poster, Metadatafelter navngives på dansk Metadatafelter organiseres så mest anvendte felter står øverst / forrest. Underklasser oprettes som en slags type-betegnelse, som det vil være oplagt at bruge til diffentieret visning (symbol / størrelse / farve) FOT-objekttypenavnet oprettes som attribut på alle featureklasser, så man nemt kan se hvilken FOT-objekttype featuren tilhører. Z-koordinater for punktdata lagres som attributter (kote) Der tages hensyn til nye objekter/strukturer i FOT 4 på de områder, hvor det umiddelbart giver mening. De valgte principper medfører, at der skal foretages en skemamapning som en del af indlæsningsrutinerne ved indlæsning af de GML-filer, som distribueres fra FOTmaskinen. Brugere, som selv råder over egne GML indlæsningværktøjer mv., vil naturligvis kunne lagre og strukturere i en anden struktur, såfremt det foretrækkes Gennemgang af featureklasser Gennemgang af featureklasser i den fysiske datamodel med beskrivelse af de justeringer, der er foretaget i forhold til FOT-objekttyperne FOT_AFVANDINGSGROEFT Dannet uændret ud fra: Hydro Afvandingsgrøft FOT_ANLAEG Dannet ud fra følgende FOT-objekttyper Teknik Bygværk Teknik Anlæg diverse Teknik Høfde Hydro Bade/Bådebro Hydro Havn (Havntype = Sø) Hydro Havn (Havntype = Vandløb) Hydro Havn (Havntype = Bade/Bådebro) Hydro Havn (Havntype = Ikke tildelt) Version 1.0 Side 36 af 41

37 Featureklassen er en samling af forskellige anlæg og bygværker, som brugeren typisk vil vise og tænde / slukke sammen, og som ikke indgår i et samlet hele med andre FOT-objekttyper. Se også FOT_KYST. FOT_BEBYGGELSE Featureklasse dannet ved samling af: Bebyggelse - Bykerne Bebyggelse - Industri Bebyggelse - Lav_bebyggelse Bebyggelse - Høj_bebyggelse Underklassen for Industri ændret til Erhverv, da objekttypen betegnes Erhverv i FOT version 4. FOT_BYGNING Dannet uændret ud fra: Bygninger - Bygning FOT_BYGNING_BBR_PUNKT Dannet uændret ud fra: Bygninger Bygning_BBR_punkt FOT_BYGNING_LINIE Ikke med i FOT specifikationen, men distribueres sammen med FOT-data. Dannet ud fra objekttyperne: Bygningsadskillelse Bygningsspring FOT_BY Dannet uændret ud fra: Administrativ By_ FOT_DIGE Dannet uændret ud fra: Natur Dige Featureklassen er ikke sammenlagt med øvrige grænser pga. dens særlige oprindelse. FOT_FREDET_FORTIDSOMRAADE Dannet uændret ud fra: Version 1.0 Side 37 af 41

38 Natur Fredet_fortidsområde FOT_FREDET_FORTIDSPUNKT Dannet uændret ud fra: Natur - Fredet_fortidspunkt FOT_HEGN_GRAENSE Featureklasse dannet ved samling af: Trafik Trafikhegn Natur Landhegn Natur Byhegn Natur Brugsgrænse Natur Skrænt Featureklassen er en samling af FOT-objekttyper, som brugeren typisk vil vise og tænde / slukke sammen, og som ikke indgår i et samlet hele med andre FOTobjekttyper. FOT_HOEJSPAENDINGSLEDNING Dannet uændret ud fra: Teknik Højspændingsledning FOT_JERNBANE Dannet uændret ud fra: Trafik Jernbane FOT_KOMMUNE Dannet uændret ud fra: Administrativ Kommune FOT_KYSTLINIE Featureklasse dannet ved samling af: Hydro Kyst Hydro Havn (Havntype = Hav) Featureklassen udgør den samlede afgrænsning mod havet, idet FOT-objekttype Kyst suppleret med FOT-objekttype Havn, hvor havntypen er Hav, danner et den samlede ubrudte kystlinie, dvs. der undgås huller i kystlinjen ved visning. FOT_MAST Featureklasse dannet ved samling af: Version 1.0 Side 38 af 41

39 Teknik Mast Teknik Telemast Teknik Vindmølle FOT_MASTEFUNDAMENT Featureklasse dannet ved samling af: Teknik Telemastefundament Teknik Højspændingsmastefundament FOT_NATUROMRAADE Featureklasse dannet ved samling af: Natur Skov Natur Hede Natur Vådområde Natur Krat/Bevoksning Natur Sand/Klit Natur Råstofområde Featureklassen er en samling af flader, som brugeren typisk vil vise og tænde / slukke sammen. FOT-objekttyperne, der indgår i featureklassen, overlapper ikke hinanden indbyrdes. FOT_OMRAADEPOLYGON Dannet uændret ud fra: Diverse - Områdepolygon FOT_ORTOPOLYGON Dannet uændret ud fra: Diverse Ortopolygon FOT_SOE Featureklasse dannet ved samling af: Hydro Sø Teknik Bassin Featureklassen er en samling af flader, som brugeren typisk vil vise og tænde / slukke sammen. FOT-objekttyperne der indgår i featureklassen overlapper ikke hinanden indbyrdes. FOT_STANDSNINGSSTED Dannet uændret ud fra: Version 1.0 Side 39 af 41

FOT version 4.0: Ændringer i forhold til forrige udgave

FOT version 4.0: Ændringer i forhold til forrige udgave FOT version 4.0: Ændringer i forhold til forrige udgave De ændringer, der er foretaget med FOT version 4.0, handler hovedsagligt om forenkling og operationalisering i forhold til produktion og kvalitetssikring

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Furesø, HRKS

Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Furesø, HRKS HRKS nord Erfa møde nr. 1, 2009 Tid Torsdag den 26. februar 2009, kl. 13.00-16.00 Sted Kommuner Mødets formål Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Allerød, Egedal, Fredensborg,

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Tilmelding til Karsten Brauner eller Lennart senest fredag 6.3.2009.

Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Tilmelding til Karsten Brauner eller Lennart senest fredag 6.3.2009. HRKS syd Erfa møde nr. 1, 2009 Tid Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13.00-16.00 Sted Kommuner Mødets formål Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Tilmelding til Karsten Brauner eller Lennart

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

FOT2007 systemet: Overordnet systembeskrivelse af funktionalitet og arkitektur

FOT2007 systemet: Overordnet systembeskrivelse af funktionalitet og arkitektur FOT2007 systemet: Overordnet systembeskrivelse af funktionalitet og arkitektur PHS20080422 Indholdsfortegnelse FOT2007 systemet: Overordnet systembeskrivelse af funktionalitet og arkitektur...1 Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Thorbjørn Vang Søndergaard, GISkonsulent, Kolding Kommune Rasmus Klog, GIS-administrator, Vejle Kommune Baggrund Vi har deltaget i s pilotprojekt

Læs mere

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Når du har fået bekræftelse på dit webhotel er blevet oprettet er du klar til at installere webtrees. En god idé er at installere et FTP program

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009 Vejledning til KORT fra COWI Version 30-10-2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hvad er KORT fra COWI?... 3 3. Hvordan installeres KORT fra COWI?... 3 4. HJÆLP, jeg kan ikke få KORT fra COWI til at virke

Læs mere

Installation af webtrees på et webhotel ved one.com

Installation af webtrees på et webhotel ved one.com Installation af webtrees på et webhotel ved one.com Når du har fået bekræftelse på dit webhotel er blevet oprettet er du klar til at installere webtrees. En god idé er at installere et FTP program (er

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2 Windows Vista Oversigt Inden installationen... 3 Udpakning af softwaren... 4 Kopiér licensen ind... 6 Installationen... 7 Yderligere

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold DET KONGELIGE Indhold Download driver... 2 Find version af Windows 7.... 2 Hent drivers til Windows Windows 7.... 5 Udpak driver... 6 Windows 7 installation af printer.... 8 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

TOP10DK. Geometrisk registrering. Specifikation udgave 3.1.0. juni 1999

TOP10DK. Geometrisk registrering. Specifikation udgave 3.1.0. juni 1999 TOP10DK Geometrisk registrering Specifikation udgave 3.1.0 juni 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Forord... 3 Ændringer i forhold til forrige

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Brugermanual Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Indholdsfortegnelse Udbud Materiale ansvarlig... 5 Indledning... 5 Indledning materialeansvarlig... 5 Udbudsmateriale... 6 Opret mappe... 6 Omdøb mappe...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen.

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen. CIP 4.3 er på gaden! Opdateringen til CIP 4.3 er på gaden med en lang række nye forbedringer, der giver CIP endnu mere værdi for brugeren. Forbedringerne er centreret omkring præsentation af data i web

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 MapInfo Professional integrationen MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation)

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Side 1 Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Denne vejledning henvender sig til brugere der skifter den server-pc der tidligere har tjent som netværkserver for EDB-Brugsens

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer GIS 1 og GIS 2 Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Metadata om geodata.

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask Før: Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Efter: Fra GST; Pia: Ang. rundkørsler, det ser umiddelbart ud til at

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Compass GPS installation

Compass GPS installation Compass GPS installation Billederne i dette dokument er alle taget fra en computer med Windows XP, og kan derfor se en smule anderledes ud, hvis Compass GPS installeres på en computer med Windows 7 eller

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Security, Government and Infrastructure. Training brochure 2007

Security, Government and Infrastructure. Training brochure 2007 Training brochure 2007 Intergraph kursuskatalog 1. halvår 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Velkommen...3 Generel Information...4 Kursusoversigt...5 Kursus beskrivelser...6 GeoMedia 6.1

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Brugernavnet og kodeordet til databasen kan du evt. finde i /webtrees/data/config.ini.php

Brugernavnet og kodeordet til databasen kan du evt. finde i /webtrees/data/config.ini.php Backup med MySQLDumper Installation Først hentes programmet fra følgende adresse http://sourceforge.net/projects/mysqldumper/files/mysqldumper/ herefter udpakkes filen. Undermappen (msdx.xx) som blev dannet

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 1 Indhold 1 Om Privat-konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Oprettelse og indretning... 4 2.1.1 Nu skal du navngive konferencen og foretage andre tilpasninger...

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12)

Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion (11 p) 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Info-database om geodata.

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop

Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop Indhold Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop... 1 Download og installation af Oracle BI Publisher Desktop...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata

Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata 1. Indledning Denne hjælpefil beskriver applikationens formål, dens opbygning samt, hvordan man indberetter en fejl/mangel/ajorføringsdata. Den Fælles IndberetningsPortal

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Installation af WeroShop 2.8

Installation af WeroShop 2.8 2013 Installation af WeroShop 2.8 Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 01-01-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 Peter Horsbøll Møller, Systems Engineer Pitney Bowes Software MapInfo for Windows MapInfo Professional Start på Microsoft.NET integration Investeringer

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere