PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater"

Transkript

1 PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning og uddannelser med tilknytning til lys og lydsektorerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Kortlægning af lyd-sektorerne gennemføres i samarbejde med Netværk for Dansk Lydteknologi, DTU Informatik

2 Indhold Introduktion Konkurrenceevnen i en global verden carriers barriers fremtidens marked Videndeling & innovation videndeling innovation nye teknologier & trends Nye teknologier Trends uddannelser og forskning uddannelser forskning afsluttende a. Hvad skulle der til, hvis DK skulle blive blandt de førende nationer inden for viden om/produktion af lyd? Har du en god ide? Næste skridt Dine interesser... Bilag 1 Værdikæde Bilag 2 De lyd-teknologiske domæner... 15

3 Introduktion Projekt LysLyd ledes af Københavns Internationale Teater, K.I.T., og har deltagelse af 10 kommuner i hovedstadsområdet, udviklingsselskabet By & Havn, Wonderful Copenhagen, Arkitekterne Juul & Frost samt virksomhederne Moto PA og Seelite. Projektet er støttet af Region Hovedstaden, Vækstforums erhvervsstrategi, samt gennem EU. Projektet fokuserer på lyd og lys som en del af byrummets æstetik og søger at øge kvalitet og brug af disse teknologier i byrummene. Det bringer internationale kunstnere og arkitekter ud i de deltagende kommuner, hvor der arbejdes aktivt med anvendelse af de to elementer i planlægning og udvikling af forskellige former for byrum. Se for nærmere omtale, program med mere. Der afvikles en række projekter i perioderne august-september 2009 og februar En erhvervsklynge Ét af målene for projektet er at afsøge mulighederne for at udvikle en kreativ erhvervsklynge (cluster) med deltagelse af lys og lydvirksomheder, forskning og uddannelse. Derfor kortlægger vi i sommeren 2009 omfanget af virksomheder i regionerne samt gennemfører kvalitative interviews og spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder, forskere og netværk. Afgrænsninger vi har afgrænset målene for kortlægningen 1. teknologisk (videnmæssigt) 2. værdikædemæssigt (kernekompetence og arbejdsområder) 3. markedsmæssigt (position og målgrupper) Disse afgrænsninger er vedhæftet sidst i spørgeskemaet og vi opfordrer dig til at tage et kig på dem. Dine inputs Det følgende skema stiller en række spørgsmål, som vi beder dig svare på. Alle inputs bliver anonymiserede, vi vil blot gerne have dit navn og kontaktdata for at kunne opklare evt. misforståelser. Spørgsmål er meget velkomne og kan rettes til Flemming Madsen tel mail: Jakob Hornbeck mail:

4 Virksomheden oplysninger Flere end 500 ansatte Sæt X note ansatte ansatte ansatte 2-10 ansatte enkeltmandsvirksomhed Produkt/branche Beskriv kort hvilken del af markedet virksomheden opererer indenfor 1. Konkurrenceevnen i en global verden a. Hvis der var en top 10 over de lande der er længst fremme inde for kvalitativ udvikling og produktion af lyd, vil DK så være at finde her? Og har du et bud på en top 3-5? Nation nr note 1.1. carriers c. Hvad er de danske styrker, hvad er sektorerne, virksomheder og forskning, især gode til i dag? d. er der udvikling (på vej) i markedet, som vil frembyde en særlig gunstig situation og mulighed for danske virksomheder på det globale marked? 1.2. barriers e. Er der svagheder indenfor virksomhederne og forskningen, som hæmmer udvikling og vækst i dag? f. trusler. Er der nogen udefra kommende trusler, fx ændringer i råvarer, forsyning, politik og marked mm, som vil gøre det sværere for danske virksomheder at konkurrere? 1.3. andre forhold g. er det offentliges planlægning, indkøbspolitik og investeringer med til at drive udviklingen - positivt?

5 I høj grad I nogen grad Godt/middel I ringe grad Helt utilstrækkeligt Kommentar: h. er der barrierer indenfor rammebetingelserne, som gør det vanskeligt for danske lydvirksomheder at konkurrere globalt? Hvis ja, hvilke? Støtteboks Rammebetingelser er de vilkår, som det offentlige og investorer stiller til rådighed for virksomhederne, f.eks: udbuddet af uddannelser og deres kvalitet udbud af kvalificerede medarbejdere forskning lovgivningen adgang til kapital andet? 1.3. fremtidens marked g. Hvordan vurderer du generelt markedsudviklingen de kommende 5 år? Evt. Kommentar: h. indenfor hvilke områder ligger mulighederne i fremtidens marked for danske virksomheder?

6 2. Videndeling & innovation 2.1. videndeling a. Har din virksomhed/du indenfor de sidste 3 år haft samarbejde med: Institution Ja/nej Hvilken form for samarbejde? universitet/ forskningsinstitutioner GTS Anden ekspertise (skriv hvilken) b. hvordan vil du generelt karakterisere samarbejdet mellem danske virksomheder og GTS/forskningsmiljøer? Stærkt Udmærket Godt/middel Utilstrækkeligt Helt utilstrækkeligt Begrund gerne svaret: c. Deltager du eller dine medarbejdere i videndeling igennem: Netværk (skriv hvilke) faglige fora (skriv hvilke) konferencer (skriv hvilke) andet (skriv hvad) d. har videndelingaktiviteterne i virksomheden igennem de seneste år været

7 Stærkt stigende noget stigende uændret Gået lidt tilbage gået meget tilbage Hvorfor? 2.2. innovation e. Hvilke af følgende udsagn passer bedst på jer (sæt KUN 1 kryds) Vi arbejder altid med at skabe nye og innovative produkter/ydelser Innovation er en vigtig del af vores forretningsplan Innovation er godt, men det har ikke vores fokus Vi arbejder slet ikke med innovation Uddyb evt. dit svar: f. Har din virksomhed/du indenfor de sidste 3 år lanceret nye produkter eller services? Hvis Ja hvor mange cirka per år: Hvis nej er der særlige grunde til det? g. hvordan vurderer du behovet for udvikling af nye produkter eller services i de kommende år? h. er der særlige typer af produkter, som vil øge efterspørgslen? 2.3. ophavsret og patenter i Har du eller din virksomhed (skriv hvilke) Udtaget patenter eller har del i patenter

8 Registreret anden form for ophavsret (produktdesign, kunstnerisk ophavsret o.l.) j. hvad er dine forventninger til, at du og din virksomhed i stigende grad vil udtage patenter eller registrere ophavsret i de kommende år? k. hvad kunne fremme din virksomheds brug af ophavsret og patenter, dvs gøre at I udtog flere patenter eller registrerede flere værker? 3. nye teknologier & trends 3.1. Nye teknologier a. findes der betydelige teknologiske trends, som er på vej? Teknologi/område Note: b. Hvad er udfordringerne i forhold til disse teknologier? c. Du får nu mulighed for et wildcard. Kan man forstille sig, at der i fremtiden vil ske et paradigmeskift, altså en radikal omlægning eller påvirkning af sektoren som følge af Skriv hvad du tror på 1. en ny killer-applikation i form af en eller flere nye teknologier, som vil forandre markedet 2. en forandring i råvare- eller forsyningssituation 3. ændret lovgivning og krav

9 3.2. Trends Vi vil bede dig om at vurdere hvorvidt betydningen af følgende elementer vil øges i en 5 års horisont samt de danske kompetencer indenfor området. Giv tallene fra 1 til 5. Hvor 1 er mindst/lidt og 5 er mest Meget kompetente Godt rustede Middel Under middel ringe kommentarer, uddybning og anbefalinger er velkomne. Trends: a. energiforbrug og bæredygtighed hvor godt står Danske virksomheder rustet indenfor området? Hvor godt står dansk forskning rustet indenfor området? b. design & funktionalitet hvor godt står Danske virksomheder rustet indenfor området? Hvor godt står dansk forskning rustet indenfor området?

10 c. interaktivitet og dynamik hvor godt står Danske virksomheder rustet indenfor området? Hvor godt står dansk forskning rustet indenfor området? d. multifunktionalitet lyd som en del af andre funktioner/produkter hvor godt står Danske virksomheder rustet indenfor området? Hvor godt står dansk forskning rustet indenfor området? g. andet? skriv hvad 4. uddannelser og forskning 4.1. uddannelser a. Er de danske uddannelser, som kvalificerer til arbejde indenfor lydsektorerne gode nok? Anvend karakterne

11 verdensklasse Meget gode Middel Under middel Helt utilfredsstillende Støtteboks Der findes følgende uddannelsestyper indenfor området: ingeniøruddannelserne arkitekt (akustisk rådgiver) -- kunstfaglige uddannelser - praktikeruddannelser (tonemestre, lydtekniker o.l.) - efteruddannelsestilbud Uddannelse (skriv hvilken Karakter kommentar b. Er der uddannelsestiltag som du savner og som kunne forbedre konkurrenceevne og kvalitet i sektorerne? Hvilke? 4.2. forskning c. Hvordan vurderer du generelt dansk forskning indenfor lyd-domænerne: verdensklasse Meget god Middel Under middel Helt utilfredsstillende Domæne/område (skriv hvilket) Karakter kommentar d. Har du forslag til hvordan dansk forskning kunne understøtte udvikling og vækst i danske virksomheder bedre? 5. afsluttende a. Hvad skulle der til, hvis DK skulle blive blandt de førende nationer inden for viden om/produktion af lyd? Har du en god ide? b. Er du enig i, at der er en koncentration af lydvirksomheder, forskning og udvikling i hovedstadsområdet eller er der andre regioner som er betydningsfulde?

12 c. på hvilke områder er hovedstadsregionen stærk Næste skridt Vi har kortlægningen med anbefalinger færdig primo september og den får du selvfølgelig tilsendt. Alle udsagn er anonymiserede og dit navn vil alene stå på en liste over interviewede. Projektet afholder i den kommende tid workshops og konferencer, sammensætter forskellige arbejdsgrupper og netværk og du vil fremover modtage invitationer til og information om dette. Har du øvrige kommentarer:

13 Matrix 2 Værdikæde Sådan ser vi aktørerne indenfor lydsektorerne. Nogle forsker og udvikler og producerer fysisk andre rådgiver og designer løsninger andre igen bruger udstyret professionelt til lydproduktioner, målinger, medieproduktion med mere. Hvor er din virksomhed placeret?

14 Matrix 3 lydteknologiske domæner Sådan ser de lyd-teknologiske hoveddomæner ud. I figuren til venstre er det de nøgne teknologi domæner. I figuren til højre er den kontekst som disse teknologier indgår i, medtaget. Transformation af lydteknologierne 12 Netværk for Dansk Lydteknologi Hvilke teknologier og kontekster anvender din virksomhed? Jan Larsen

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

LYS & LYD PROJEKTET KULTUR OG ERHVERV. Interviewguide

LYS & LYD PROJEKTET KULTUR OG ERHVERV. Interviewguide LYS & LYD PROJEKTET KULTUR OG ERHVERV Interviewguide Udarbejdet i samarbejde mellem Mark Lorenzen, CBS Jens Friis Nielsen, RUC Henrik Sparre-Ulrich, Region Hovedstaden Henrik Haubro, Horisont-amba September

Læs mere

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE 2014 til medarbejderen Leder: Medarbejder: Dato: 1 Velkommen til din udviklingssamtale I DEAS ønsker vi at have fokus på din trivsel og din udvikling både for din og

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

LYS. kunst byrum vækst & arbejdspladser. Erfaringer

LYS. kunst byrum vækst & arbejdspladser. Erfaringer Erfaringer LYS kunst byrum vækst & arbejdspladser Musicon Valley Dansk Lydteknologi Kommunale strategier og udvikling LysLyd i Region Hovedstaden og Region Sjælland Projekt LYS/LYD hjp://www.lyslyd.com/da/

Læs mere

Lean energy klyngen I REGION SYDDANMARK. - en faktabaseret analyse af Region Syddanmarks specialisering indenfor Cleantech

Lean energy klyngen I REGION SYDDANMARK. - en faktabaseret analyse af Region Syddanmarks specialisering indenfor Cleantech Lean energy klyngen I REGION SYDDANMARK - en faktabaseret analyse af Region Syddanmarks specialisering indenfor Cleantech Udarbejdet af REG X - Det Danske Klyngeakademi Glenda Napier Lotte Langkilde Henrik

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Behovsanalyse: Kreative erhverv i Danmark 2011 Del I

Behovsanalyse: Kreative erhverv i Danmark 2011 Del I Behovsanalyse: Kreative erhverv i Danmark 2011 Del I Indhold De kreative erhverv skaber vækst i Danmark... 2 Service, Synlighed og Sammenhæng... 2 Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi... 3 Konklusioner...

Læs mere

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Rapportens formål... 1 1.2 Analysedesign...

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche

Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Erhvervspotentialet i branchen for hjælpemidler og tilknyttede serviceydelser Januar 2009 Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Erhvervspotentialet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder

vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder 2 forår 2011 Cleantech som vækstmotor forår 2011 Cleantech som vækstmotor 3 Pointer og perspektiver ÅBEN TILGANG

Læs mere

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder Analyserapport Faglig rapport fra AU Herning Forår 2014 Jens Holmgren og Ole Friis AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Det danske biotek økosystem

Det danske biotek økosystem Erhvervsstyrelsen, november 2012 Økosystemer for nye vækstvirksomheder Det danske biotek økosystem Thomas Ebdrup Kommenterende sammenfatning af Jørgen Rosted All rights reserved. November 2012. Indholdsfortegnelse

Læs mere