Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne"

Transkript

1 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som i større eller mindre grad markedsfører et grønt alternativ. Det gælder især innovative virksomheder og virksomheder, der har en nedskrevet forretningsplan. 60 procent af detailhandlen har grønne tilbud - og 7 procent af hotel- og restaurationsbranchen. 39 procent af alle virksomheder udvikler selv grønne produkter og services, og hver tredje virksomhed har hørt om konceptet cradle-to-cradle. Hos de virksomheder, der markedsfører grønne produkter og ydelser, udgør omsætningen fra de grønne produkter og ydelser i gennemsnit 37 procent af den samlede omsætning. Det skønnes, at andelen af virksomheder, der markedsfører grønne produkter og ydelser og har en omsætning vil stige fra 42 procent af virksomhederne i dag til 49 procent af virksomhederne om 2-3 år. Virksomhederne udpeger bl.a. højere kundekrav, bedre tid og standarder for godt miljø som faktorer, der ville øge udbuddet af grønne produkter og ydelser. Grønne alternativer på hylderne 29 procent af virksomhederne markedsfører i høj grad eller i nogen grad produkter og ydelser, der er mere miljø- eller energivenlige end det generelle udbud procent markedsfører sig i høj grad på grønne produkter eller ydelser. Yderligere 18 procent har i mindre grad grønne produkter og ydelser. Se Figur 1. 1 Produkter og ydelser, der er mere miljø- eller energivenlige end det generelle udbud, vil i det følgende blive betegnet grønne produkter og ydelser. 1

2 Figur 1 Næsten halvdelen har grønne produkter eller ydelser I hvilken grad markedsfører I produkter eller ydelser, der er mere miljø- eller energivenlige end det generelle udbud? 11% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 53% 18% 18% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2010 (479 svar), 25 ved ikke-svar udeladt. Innovative virksomheder har oftere grønne produkter eller ydelser Virksomheder, der har grønne produkter eller ydelser på hylderne, er oftere innovative, professionelt organiserede med nedskrevne forretningsplaner, og ofte er det virksomheder, som har brug for en miljøtilladelse. Se Tabel procent af de innovative virksomheder markedsfører i høj eller nogen grad grønne produkter og ydelser. Innovative virksomheder er her defineret som virksomheder, der inden for de sidste 2 år har udviklet og solgt nye produkter ellers ydelser. 23 procent af de ikke-innovative virksomheder markedsfører i høj eller i nogen grad grønne produkter og ydelser. 43 procent af virksomhederne, der har brug for en miljøtilladelse, markedsfører i høj eller i nogen grad grønne produkter og ydelser, hvilket kun gælder for 25 procent af de virksomheder, der ikke har brug for en miljøtilladelse. Detailhandlen og engroshandlen formidler de fleste varer, som vi bruger i private hjem. 60 procent af detailhandelsvirksomhederne og 56 procent af de engroshandlende markedsfører i høj eller i nogen grad grønne produkter og ydelser, mens det samme kun gælder for 7 procent af virksomhedernes i hotel- og restaurationsbranchen. Se Figur 1. 2

3 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Jysk Analyse Tabel 1 Virksomheder, der markedsfører grønne produkter I hvilken grad markedsfører I produkter eller ydelser, der er mere miljø- eller energivenlige end det generelle udbud? Alle 11% 18% 18% 53% 479 Innovative virksomheder Udvikler ikke nye produkter 8% 15% 21% 56% 264 Udvikler nye produkter 14% 22% 14% 50% 215 Miljøbelastning Ingen krav miljøtlladelse 8% 17% 17% 58% 382 Drift kræver miljøtilladelse 20% 23% 22% 34% 98 Professionalisme Har ikke forretningsplan 11% 10% 20% 59% 207 Har forretningsplan 11% 24% 16% 49% 270 Branche Primære erhverv og forsyning 6% 6% 11% 78% 18 Industri 10% 18% 24% 48% 103 Bygge- og anlæg 12% 22% 19% 47% 113 Handel med motorkøretøjer 6% 23% 29% 42% 31 Engroshandel og agentur 25% 31% 15% 29% 48 Detailhandel 20% 40% 10% 30% 20 Transport og post 7% 3% 17% 72% 29 Hotel og restauration 7% 21% 71% 14 Videnservice 9% 13% 3% 75% 64 Anden service 10% 21% 69% 39 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august Forskelle i tabellerne er statistisk signifikante. -svar udeladt. 3

4 4 ud af 10 udvikler selv deres grønne produkter Blandt de, der markedsfører grønne produkter og ydelser, udvikler 4 ud af 10 virksomheder selv produkter eller ydelser, der er mere miljø- eller energivenlige end tilsvarende produkter og ydelser fra andre udbydere. Det svarer til 12 procent af samtlige virksomheder i Region Midtjylland. Se Figur 2. Figur 2 39 procent blandt de, der sælger miljøvenlige produkter, udvikler dem selv Udvikler I selv produkter eller ydelser, der er mere miljø- eller energivenlige end tilsvarende produkter eller ydelser fra andre udbydere? 1% Ja Nej 39% 60% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2010 (158 svar). Svar kun fra virksomheder med mere en omsætning større end 0 fra miljøvenlige produkter. 4

5 Hver tredje har hørt om cradle-to-cradle Cradle-to-cradle er et produktions- og forretningskoncept, hvor produktet designes, så det ikke bliver til affald efter brugen, men i stedet til råvarer, der kan bruges i andre produkter. Cradle-to-Cradle er et produktions- og forretningskoncept udviklet af kemiprofessor Michael Braungart og arkitekt William McDonough. Det kræver licens at anvende cradle-to-cradle 2. Se Figur 3. 6 procent af virksomhederne i Region Midtjylland svarer, at de anvender cradle-tocradle og yderligere 26 procent, at de kender til princippet uden at anvende det. Figur 3 Hver 3 virksomheder kender til cradle-to-cradle CRADLE TO CRADLE er et produktions- og forretningskoncept, hvor produktet designes, så det ikke bliver til affald efter brugen, men i stedet til råvarer, der kan bruges i andre produkter. Hvad er jeres kendskab til cradle to cradle? 2% Vi anvender cradle to cradle i designfasen 6% Vi kender til princippet i cradle to cradle, bruger det ikke Vi har ikke hørt om cradle to cradle 26% 66% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2010 (504 svar) 5 procent af respondenterne kender til andre metoder end cradle-to-cradle. Virksomhederne nævner alt fra affaldssortering, genbrug, kommunekemi, færre kemikalier, diverse retur- og affaldsbehandlingsordninger, green technology og Greenline

6 Grønne produkter også i fremtiden Det skønnes, at andelen af virksomheder, der markedsfører grønne produkter og ydelser og har en omsætning, vil stige fra 42 procent af virksomhederne i dag til 49 procent af virksomhederne om 2-3 år. 5 procent af de virksomheder, der har grønne produkter i dag har ingen omsætning af de grønne produkter. Se Figur 4. I dag kan i gennemsnit 37 procent af omsætningen henføres til grønne produkter i de virksomheder, der har et salg af grønne produkter. Om 2-3 år forventer en lidt større andel af virksomhederne at sælge grønne produkter, og på det tidspunkt skønnes det, at i gennemsnit 38 procent af omsætningen henføres til grønne produkter i de virksomheder, der har et salg af grønne produkter. Altså cirka samme niveau per virksomhed. Figur 4 Omsætning fra grønne produkter om 2-3 år Omtrent, hvor stor en andel af virksomhedens omsætning stammer fra produkter eller ydelser, der er mere miljø- eller energivenlige end det generelle udbud? Ingen grønne produkter Har grønne produkter - men omsætningen er ukendt Har grønne produkter - men Ingen omsætning 1-25 procent procent 16% 1% 10% 6% 53% procent procent 5% 9% Hvis du skal se 2-3 år frem i tiden, omtrent hvor stor en andel af virksomhedens omsætning, tror du vil stamme fra produkter eller ydelser, der er mere miljø- eller energivenlige end det generelle udbud? Ingen omsætning 1-25 procent 4% 14% 8% 22% procent procent procent 23% 29% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2010 (479 svar og 504 svar) 6

7 Kunderne får, hvad de beder om Blot 1 procent af virksomhederne kan huske, at de har mistet kunder eller ordrer, fordi virksomheden ikke kunne tilbyde produkter eller ydelser, der levede op til kundernes krav på miljø- og energiområdet. Se Figur 5. Figur 5 Virksomhederne lever op til kundekrav på miljø- og energiområdet Har I mistet kunder eller ordrer, fordi virksomheden ikke kunne tilbyde produkter eller ydelser, der levede op til kundernes krav på miljø- og energiområdet? 1% 1% Ja Nej 98% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2010 (504 svar) Højere krav fra kunderne vil skaffe flere grønne produkter og ydelser Virksomhederne er ikke i tvivl. Det er kunderne, der bestemmer, og 65 procent svarer, at en større efterspørgsel fra kunderne ville fremme produktudviklingen af miljø- og energivenlige produkter. Se Figur 6. På spørgsmålet om, hvad der ville fremme udviklingen af grønne produkter og ydelser svarer 43 procent, at klare standarder for energi- og miljøvenlighed for produkterne også ville fremme produktudviklingen. Det er ikke underligt, for hvis et produkts forbedrede miljø- og energiegenskaber ikke kan vurderes eller ses, så er det vanskeligt at udnytte konkurrencefordelen. Endelig peger mere end hver tredje virksomhed på, at strengere lovkrav (37 procent) eller højere afgifter på ressourcer som energi eller vand (34 procent) vil have en effekt. 7

8 Figur 6 Højere kundekrav ville sætte gang i udviklingen Ville det fremme produktudviklingen af mere miljø- eller energivenlige produkter på virksomheden, hvis der var? 0% 20% 40% 60% 80% Større efterspørgsel fra kunderne 65% Klare standarder for miljø- eller energivenlighed for jeres type af produkter Højere miljø- og energikrav i lovgivningen Højere afgifter på ressourcer som fx energi eller vand 37% 34% 43% Ingen af disse 21% 4% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2010 (504 svar) Mangler virksomhederne tid til at tænke grønt? De to væsentligste faktorer, der ville kunne fremme virksomhedernes produktudvikling i forhold til miljøvenlige produkter, er de rette samarbejdspartnere og bedre tid. 44 procent af virksomhederne mener således, at det ville fremme udviklingen af mere miljø- eller energivenlige produkter på virksomheden, hvis de selv havde mere tid. Når tid nævnes som begrænsning, kan forklaringen være, at miljø og energi ikke nødvendigvis er stærke konkurrenceparametre og dermed kan det i nogle tilfælde være en ekstra luksus eller omkostning at sikre, at produkterne udvikles, så de bruger mindre energi og belaster miljøet mindre. Se Figur 7. Derudover er det værd at bemærke, at bedre tid i lignende undersøgelser om innovation er en stor barriere for mange virksomheders udviklingsplaner, da især små og mellemstore virksomheder ofte ikke har ressourcer til at afsætte mandetimer til udvikling og derfor opererer under konstant tidspres. 46 procent af virksomhederne mener, de mangler de rette samarbejdspartnere, hvilket kan kobles til andre væsentlige faktorer, som virksomhederne efterspørger. Fx nævner 33 procent af virksomhederne bedre markedskendskab og forklaringen kan også her være, at kundekravet og dermed markedet ikke er umiddelbart synligt for virksomhederne. Bedre viden om teknologiske muligheder og medarbejdere med de rette kvalifikationer efterlyses af henholdsvis 36 og 33 procent af virksomhederne som faktorer, der 8

9 kan fremme produktudviklingen. Samtlige tre faktorer, markedskendskab, viden og kvalificeret arbejdskraft kunne til dels imødekommes med de rette samarbejdspartnere. Figur 7 Hvis bare der var tid Ville det fremme produktudviklingen af mere miljø- eller energivenlige produkter på virksomheden, hvis I selv havde? 0% 20% 40% 60% 80% De rette samarbejdspartnere Bedre tid 46% 44% Mere viden om teknologiske muligheder Bedre markedskendskab Medarbejdere med de rette kvalifikationer Bedre adgang til finansiering Ingen af disse Bedre adgang til resultater og ydelser fra universiteter o.l. 36% 33% 33% 30% 27% 24% 6% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2010 (504 svar) 9

10 29. oktober 2010 Etik og ansvar er drivkraften bag virksomheder, der ønsker at gå foran Holdninger til miljø. Hver femte direktør ønsker at virksomheden skal gå foran andre, når det gælder om at reducere miljø- og energibelastningen. Hovedforklaringen er etik og ansvar og i mindre grad også branding og økonomi. Direktører, der ikke ønsker at gå forrest, begrunder det hovedsageligt med manglende kundekrav og økonomisk risiko. Hver femte direktør vil gå foran andre 17 procent af direktørerne mener, at deres virksomhed bør gå foran andre, når det gælder om at reducere miljø- og energibelastningen. Se Figur 1. Spørgsmålet I hvilken grad vil du mene, at jeres virksomhed bør gå foran andre, når det gælder om at reducere miljø- og energibelastningen? deler direktørerne i fire næsten lige store grupper. Lidt over halvdelen synes i mindre grad eller slet ikke, at det er virksomhedens opgave at gå forrest, når det handler om at reducere miljø- og energibelastningen. 44 procent synes derimod at virksomheden i høj eller nogen grad bør gå forrest. Se Figur 1. Figur 1 Holdningen til at gå foran de andre I hvilken grad vil du mene, at jeres virksomhed bør gå foran andre, når det gælder om at reducere miljø- og energibelastningen? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 21% 3% 17% 27% 32% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2010 (504 svar) 1

11 Etik er vigtigt for dem, der vil gå forrest De direktører, som i høj grad eller i nogen grad ønsker, at deres virksomhed skal gå forrest, begrunder det ofte (63 procent) med et udgangspunkt i ansvarlighed og etik. Branding betyder noget for 21 procent af virksomhederne, og kundetilfredsheden betyder noget for 12 procent af virksomhederne. 19 procent vil gå forrest, fordi det er en god investering. Se Figur 2. Især styrkeforholdet mellem den økonomiske argumentation og den etiske argumentation er værd at bemærke, da der i høj grad også er økonomiske fordele i form af effektiviseringer af ressourceforbrug og konkurrencefordele ved at gå forrest. Økonomisk risiko spiller en rolle for de mere forsigtige De direktører, som mener, at deres virksomhed kun skal gå foran i mindre grad, peger både på argumenter for og imod at gå foran. 27 procent peger på ansvarlighed og etik som argumenter for at gå foran, mens 22 procent mener at den økonomiske risiko taler imod at gå foran. 15 procent peger på manglende efterspørgsel hos kunderne som deres argument imod at gå foran, mens 63 procent peger på helt andre grunde til deres holdning. Økonomi og manglende kundeefterspørgsel er forklaringen fra dem, der ikke vil gå forrest. Økonomisk risiko (19 procent) og manglende efterspørgsel (16 procent) og andet angives som årsager til ikke at gå forrest, hos de virksomheder, der slet ikke er interesseret i at gå forrest. Se Figur 2. 2

12 I høj grad eller nogen grad I mindre grad Slet ikke Jysk Analyse Figur 2 Holdningen til at gå foran I hvilken grad vil du mene, at jeres virksomhed bør gå foran andre, når det gælder om at reducere miljø- og energibelastningen? Hvad er grunden til, at du mener det? Virksomheden bør gå foran Ansvar/etisk holdning 63% 27% Andet 42% 63% 71% Bedre branding af virksomheden 21% God investering på sigt 19% 1% Stort markedspotentiale 13% Større oms ætni ng 13% 1% Højere kundeti l freds hed 12% 1% Overlevelsesstrategi 6% 2% Højere meda rbejderti l freds hed 6% Ved i kke 2% 3% 7% Gode eks portmul i gheder 0% For stor økonomisk risiko 22% 19% Ma ngl ende efters pørgs el fra kunder 15% 16% Manglende kendskab til markedets behov 3% 6% Manglende adgang til kapital 2% 4% Manglende tid 2% 6% Mangel på kvalificeret personale 0% 1% Lang tilbagebetalingstid 0% 0% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2010 (488 svar) svar udeladt. 3

13 FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske Vækstlag er et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i perioden 19. august til 13. september Svarene er vægtet i forhold til branchefordelingen i Region Midtjylland. Det betyder, at der kan være små forskelle i procenter og antal på tværs af tabeller og figurer. Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Søren Tranberg Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tlf.:

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Jysk Analyse 10. september 2012 To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Uddannelser. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland 6% 14% 24% 22% 12% 17% 16% 42% 37% 46% 36% 37% 38% 36% 41% 41% 42% 48% 42% 26% 32% 52% 46% 34% 18% 14% 32% 38% 50% 36% 32% 3. marts 2012 Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. På

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Jysk Analyse 15. september 2009 Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Arbejdskraft. Både store og små midtjyske virksomheder har lettere ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Jysk Analyse 15. september 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Mere end hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte.

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer

Region Syddanmarks Vækstbarometer Region Syddanmarks Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 4. kvartal 0 Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 00 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.

Læs mere

Små virksomheder efteruddanner mindst

Små virksomheder efteruddanner mindst Jysk Analyse 12. september 2009 Små virksomheder efteruddanner mindst Efteruddannelse. Selvom et stort flertal af de midtjyske virksomheder har haft deres medarbejdere på efteruddannelse indenfor det seneste

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013 VÆKST BAROMETER juni 20 Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks

Læs mere

Optimismen tager et kraftigt dyk

Optimismen tager et kraftigt dyk Optimismen tager et kraftigt dyk Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 0 - - - -

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder 21. januar 2010 Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder Internationale markeder. Næsten halvdelen af virksomhederne i Region Midtjylland har ikke kontakt til andre

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2017 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark 20. februar 2009 Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark Figur 3 I hvilken grad køber virksomheden varer og ydelser via Internettet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 44% 40% 30% 28% 20% 10% 0% 12% 13% 2%

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal Konjunkturerne for 2. kvartal 16 viser generelt positive til vækst blandt de syddanske virksomheder. Men ne til omsætning viser dalende tendens, og et

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job VÆKST BAROMETER August 21 Konjunktur for 3. kvartal 21: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job Vækstoptimismen i Region Syddanmark er vokset støt siden januar 213. Nu forventer mere

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012 VÆKST BAROMETER oktober 0 Flad vækstoptimisme I Syddanmark Vækstoptimismen er faldet svagt i forhold til sidste måling. Der er dog stadig en overvægt af optimistiske virksomheder, hvad angår omsætningen.

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Fortsat tro på vækst i omsætning

Fortsat tro på vækst i omsætning Fortsat tro på vækst i omsætning og flere job Konjunktur for 3. kvartal De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har overvejende positive til omsætning og ansættelser i 3. kvartal. De positive

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 3. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små- og mellemstore virksomheder

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er en anelse mere optimistiske når det gælder forventing til job og vækst i årets

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011 VÆKST BAROMETER december Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012 VÆKST BAROMETER Februar 01 Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal 01 Sidste måling af de økonomiske pejlemærker fra september viste en stigning i antallet af krisetegn. Og med endnu

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer. Elever og lærlinge

Region Hovedstadens Vækstbarometer. Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Investering og innovation 2011 Syv ud af ti virksomheder forventer at investere eller udvikle nye produkter, services, markeder eller egen organisation i 2011. Det gælder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer Ringby-samarbejdet

Region Hovedstadens Vækstbarometer Ringby-samarbejdet Region Hovedstadens Vækstbarometer Ringby-samarbejdet Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012 BORGER- PANEL 6. februar 2012 Hver tredje ramt af den økonomiske krise Den økonomiske krise påvirker hver tredje borgers hverdag. Krisen sætter sine tydelige spor. bl.a. i form af færre penge til forbrug,

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

BORGER- PANEL. Boligejere frygter stavnsbinding i eget hjem. August 2015

BORGER- PANEL. Boligejere frygter stavnsbinding i eget hjem. August 2015 BORGER- PANEL August 2015 Boligejere frygter stavnsbinding i eget hjem Mange boligejere i Region Syddanmark frygter, at det kan blive vanskeligt at sælge deres bolig. Det gælder især i landområder, hvor

Læs mere

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012 BORGER- PANEL 6. februar 2012 Hver tredje ramt af den økonomiske krise Den økonomiske krise påvirker hver tredje borgers hverdag. Krisen sætter sine tydelige spor. bl.a. i form af færre penge til forbrug,

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere