MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Installationsmanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Installationsmanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Installationsmanual Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

2 Sikkerhed og konformitet Sikkerhed og konformitet Sikkerhed Alle, der installerer og yder servicering i forbindelse med invertere, skal: Være uddannet og have erfaring med generelle retningslinjer for sikkerhed ved arbejde med elektrisk udstyr Være bekendt med lokale regler for og krav til installationen Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende for personers sikkerhed. Advarsler anvendes til at angive potentielt farlige situationer, der kan medføre alvorlige skader eller dødsfald. Forsigtighed med symbol anvendes til at angive potentielt farlige situationer, der kan medføre mindre eller moderate skader. Forsigtighed uden symbol anvendes til at angive situationer, der kan medføre skader på udstyr eller ejendom. BEMÆRK! Note anvendes til at angive fremhævet information, der kræver særlig opmærksomhed. Generel sikkerhed BEMÆRK! Før installation Kontrollér inverter og emballage for skader. I tvivlstilfælde kontaktes leverandøren før installation af inverteren. Installation Følg de beskrevne trin i denne manual for optimal sikkerhed. Husk, at inverteren har to spændingsbærende sider: PV-input og AC-nettet. ADVARSEL Afbrydelse af inverteren Før påbegyndelse af arbejde på inverteren afbrydes ACnettet ved hovedafbryderen og PV ved brug af PVeffektafbryderen. Kontrollér, at enheden ikke utilsigtet kan tilsluttes igen. Brug et voltmeter til at kontrollere, at enheden er afbrudt og spændingsfri. Inverteren kan stadig stå under meget høje og farlige spændingsniveauer, selvom den er koblet fra nettet/ledningsnettet og solcellemoduler. Vent mindst 30 minutter efter afbrydelse fra nettet og solcellepanelerne, før arbejdet fortsættes. Vedligeholdelse og modificering Kun autoriseret personale har tilladelse til at reparere eller modificere inverteren. For at sikre personalesikkerhed må der kun anvendes originale reservedele fra leverandøren. Hvis der anvendes ikke-originale reservedele, kan overholdelsen af CE-retningslinjer for elektrisk sikkerhed, EMC og maskinsikkerhed ikke garanteres. Temperaturen for kølestativerne og komponenterne i inverteren kan overstige 70 ºC. Tag hensyn til risikoen for brandskader. Parametre for sikkerhedsfunktioner Inverterens parametre må aldrig ændres uden tilladelse fra det lokale energiforsyningsselskab og retningslinjer fra Danfoss. Uautoriserede ændringer af parametrene for sikkerhedsfunktioner kan medføre skader eller ulykker for mennesker eller inverteren. Endvidere vil det medføre en ophævelse af alle driftstilladelser og Danfoss-garantier til inverteren. Danfoss kan ikke gøres ansvarlig for sådanne skader eller ulykker. L _01

3 Sikkerhed og konformitet Farer ved PV-systemer DC-spændinger på op til 1000 V er til stede i PV-systemet, selv når AC-nettet er afbrudt. Fejl eller upassende brug kan medføre elektrisk lysbuedannelse. ADVARSEL Arbejd aldrig på inverteren, når DC og AC afbrydes. Kortslutningsstrømmen i solcellepanelerne er kun en smule højere end den maksimale driftsstrøm og afhænger af niveauet af indstråling. PV-belastningsafbryder PV-effektafbryderen (1) garanterer sikker frakobling af DCstrøm. Overensstemmelse Mere information findes i downloadområdet under Godkendelser og certificeringer. CE-mærkning Dette certificerer udstyrets overensstemmelse med de gældende regler i henhold til direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tabel 1.1 L _01

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Installationsrækkefølge Oversigt over inverter 4 2 Installation Installationsdimensioner og -mønstre Montering af inverteren Sådan fjernes inverteren Åbning og lukning af inverteren AC-nettilslutning Parallel PV-strengkonfiguration PV-tilslutning Auxiliary Input/Output Autotestprocedure 14 3 Idriftsættelse og kontrol af indstillinger Indledende opsætning Fejlfinding Mastertilstand 17 4 Tekniske data Generelle data Normer og standarder UTE-krav i Frankrig Installation Krav til kabler Momentspecifikationer for installation Specifikationer for hovedkredsløb Specifikationer for auxiliary interface RS-485- og Ethernetforbindelser 28 L _01 1

5 Introduktion 1 1 Introduktion Denne manual forklarer installation og opsætning af TLX Series solinverteren til installationsteknikeren. Illustration 1.1 Solinverter -inverterserien omfatter følgende varianter: TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ Almindelige funktioner Effekt Kabinet PV-stik Brugergrænseflade Sprog TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ 6 kva - 15 kva IP54 MC4-stik Display Service web interface Web interface DK, GB, DE, FR, ES, ITA, CZ, NL, GR Tabel 1.1 Almindelige funktioner 2 L _01

6 Introduktion Produktetiket 11. Bekræft installationen ved at sammenligne med auto-detektionsresultatet i displayet som beskrevet i 2.7 PV-tilslutning. 12. Inverteren er nu klar til drift. 1 1 Illustration 1.2 Produktetiket Produktetiketten på siden af inverteren angiver: Invertertype Vigtige specifikationer Serienummer, se (1) for identifikation af Danfoss Installationsrækkefølge 1. Vær særlig opmærksom på 1 Sikkerhed og konformitet. 2. Installer inverteren i henhold til 2.1 Installationsdimensioner og -mønstre og 2.2 Montering af inverteren. 3. Åbn inverteren i henhold til 2.4 Åbning og lukning af inverteren. 4. Installer AC i henhold til 2.5 AC-nettilslutning. 5. Installer PV. 6. Installer aux. indgang i henhold til 2.8 Auxiliary Input/Output. 7. Luk inverteren i henhold til 2.4 Åbning og lukning af inverteren. 8. Tænd for AC på hovedafbryderen. 9. Indstil sprog, tid, dato, installeret PV-effekt, land og net: - For opsætning via web interfacet, se brugermanualen for, Web Server afsnittet Quick Guide. - For opsætning via displayet, se 3 Idriftsættelse og kontrol af indstillinger. 10. Tænd PV ved at slå PV-effektafbryderen til. L _01 3

7 Introduktion Oversigt over inverter 1 Illustration 1.3 Oversigt over Danfoss TLX inverter Strømførende dele 1. AC-tilslutningsområde 2. DC-tilslutningsområde 3. Klemmerække til parallel forbindelse 4. Auxiliary output: Potentialfrit relæ PELV (Kan berøres) Øvrigt 5. Auxiliary interface: RS Auxiliary interface: Temperatur, indstråling, elmåler (S0) 7. Auxiliary interface: Ethernet 8. PV-effektafbryder Varianterne TLX Pro og TLX Pro+ kan også konfigureres via web interfacet. For yderligere information, se brugermanualen for Web Server. 4 L _01

8 Installation 2 Installation 2.1 Installationsdimensioner og -mønstre Følg disse retningslinjer nøje for at sikre korrekt installation af inverteren. BEMÆRK! Ved valg af installationssted kontrolleres det, at alle etiketter altid er synlige. Yderligere oplysninger findes i 4 Tekniske data. Illustration 2.4 Kontrollér korrekt luftstrømning 2 2 Illustration 2.5 Monteres på ikke-antændelig overflade Illustration 2.1 Undgå konstant strøm af vand Illustration 2.6 Monteres stående på en lodret overflade Illustration 2.2 Undgå direkte sollys Illustration 2.7 Undgå støv og ammoniakgasser Illustration 2.3 Kontrollér korrekt luftstrømning L _01 5

9 Installation 2 Illustration 2.8 Sikkerhedsafstande Overhold disse afstande ved installation af en eller flere invertere. Montering på en række anbefales. Kontakt leverandøren for information om montering på flere rækker. 6 L _01

10 2 2 Installation Illustration 2.9 Vægplade BEMÆRK! Det er obligatorisk at benytte den vægplade, der leveres med inverteren. Brug skruer, der på sikker vis kan bære vægten af inverteren. Inverteren skal justeres, og det er vigtigt, at der er adgang til inverteren fra fronten, så der er plads til servicering. L _01 7

11 Installation Montering af inverteren For at garantere sikker håndtering af inverteren skal der altid være to personer til at bære enheden, eller der skal anvendes en passende transportvogn. Der skal bæres sikkerhedssko. Skub inverteren opad (2) over toppen af monteringspladen, indtil inverteren hælder mod væggen (3). Illustration 2.12 Anbring inverteren i monteringsbeslaget Illustration 2.10 Anbringelse af inverteren Anbring den nederste del af inverteren mod monteringsbeslaget. Hæld inverteren som vist på billedet, og anbring toppen af inverteren mod monteringsbeslaget. Brug de to styrehåndtag (1) øverst på pladen til at styre inverteren vandret. Illustration 2.13 Fastgør skruerne Illustration 2.11 Fastgør inverteren Sænk (4) inverteren og kontrollér, at krogen på inverterens bundplade er anbragt i den nederste del af monteringsbe- 8 L _01

12 Installation slaget (5). Kontrollér, at det ikke er muligt at løfte inverterens bund væk fra monteringsbeslaget. (6) Fastgør skruerne på begge sider af vægpladen for at fastgøre inverteren. 2.3 Sådan fjernes inverteren Løsn låseskruerne på begge sider af inverteren. 2 2 Fjernelsen udføres i modsat rækkefølge af monteringen. Med et fast greb i den nederste del af inverteren løftes inverteren ca. 20 mm lodret op. Træk inverteren lidt væk fra væggen. Skub opad i en ret vinkel, indtil vægpladen løsner inverteren. Løft inverteren væk fra vægpladen. 2.4 Åbning og lukning af inverteren ADVARSEL Sørg for at overholde alle ESD-sikkerhedsregler. Enhver elektrostatisk ladning skal aflades ved at røre ved det jordforbundne kabinet før håndtering af eventuelle elektroniske komponenter. Illustration 2.15 Åbn inverteren Træk frontlågen opad. Når du mærker en let modstand, skal du trykke på bunden af frontlågen, så den klikker på plads i holdeposition. Det anbefales at anvende holdepositionen frem for at afmontere frontlågen helt. Illustration 2.14 Løsn frontskruer Brug en TX 30-skruetrækker til at løsne de to frontskruer. Drej skruetrækkeren, indtil skruerne hopper ud. Skruerne er fastgjort med en fjeder og kan ikke falde ud. L _01 9

13 Installation 2 Illustration 2.16 Luk inverteren For at lukke inverteren skal der holdes fast i den nederste del af frontlågen med hånden, og der gives et let tryk på toppen, indtil den falder på plads. Før frontlågen på plads, og fastgør de to forreste skruer. Illustration 2.17 Fastgør frontskruer De to forreste skruer er jordforbindelsen til frontlågen. Sørg for, at begge skruer er monteret og tilspændt med det foreskrevne moment. 2.5 AC-nettilslutning BEMÆRK! Ved valg af installationssted kontrolleres det, at alle etiketter altid er synlige. Yderligere oplysninger findes i 4 Tekniske data. 10 L _01

14 Installation 150AA Kontrollér, at inverteren passer til netspændingen. 2. Frigør afbryderen og træf forholdsregler til at forhindre reetablering af forbindelse. 3. Åbn frontlågen. 4. Indsæt kablet gennem AC-forskruningen til klemmerækkerne mm 140mm L1 L2 L3 N 5. De tre netledninger (L1, L2 og L3) samt nullederen (N) er obligatoriske og skal forbindes til den 4-polede klemmerække med de respektive markeringer. 6. Jordledningen (PE) er obligatorisk og skal forbindes direkte til kabinettets PE-terminal. Indsæt ledningen, og spænd skruen for at fastgøre ledningen. 10mm Illustration 2.18 Afisolering af AC-kabel PE 7. Alle ledninger skal fastgøres korrekt med det rette moment. Se 4.6 Momentspecifikationer for installation. 8. Luk frontlågen, og husk at kontrollere, at begge skruer er tilspændt med korrekt moment (6-8 Nm) for at opnå jordforbindelse. Illustrationen viser afisolering af alle 5 ledninger i ACkablet. Længden af PE-kablet skal være længere end nettet og nullederne AA Luk for afbryderen. Kontrollér for en sikkerheds skyld al ledningsføring. Tilslutning af en faseledning til den neutrale terminal kan forårsage permanent skade på inverteren. Fjern ikke kortslutningsbroen ved (1). L1 L2 L3 N PE PE Illustration 2.19 AC-tilslutningsområde 1 Kortslutningsbro L1, L2, 3 net (L1, L2, L3) og neutrale (N) poler L3, N PE Jordledning Tabel 2.1 Forklaring til Illustration 2.19 L _01 11

15 Installation 2.6 Parallel PV-strengkonfiguration Ved parallel PV-strengkonfiguration anvendes altid intern parallel jumper sammen med en ekstern parallel kobling. 2 1 Inverter Cabling 2 PV module 150AA A 1 7A 7A 7A 7A 3 Illustration 2.20 Korrekt parallel forbindelse 1 Parallel jumper 2 Parallel forbindelse, 3 indgange 3 Parallel forbindelse, 2 indgange Tabel 2.2 Forklaring til Illustration L _01

16 Installation 1 Inverter 2 Cabling 7A 7A 7A 7A PV module 150AA A 4 30A Illustration 2.21 Forkert parallel forbindelse 1 Parallel jumper 2 Parallel forbindelse, 1 indgang. Strømmen i første indgang overskrides, hvilket medfører overbelastning af kabel og PVeffektafbryder. 3 Parallel forbindelse mangler. Den fulde PV-effekt tilføres en indgang, hvilket medfører risiko for overbelastning af PV-stik, kabel og PV-effektafbryder. 4 Parallel jumper mangler, hvilket medfører risiko for overbelastning af PV-stik, kabel og PV-effektafbryder i tilfælde af inverterfejl. Tabel 2.3 Forklaring til Illustration 2.21 L _01 13

17 Installation PV-tilslutning ADVARSEL PV må IKKE tilsluttes jorden! BEMÆRK! Brug et egnet voltmeter, der kan måle op til 1000 V DC. Procedure for PV-tilslutning: 1. Først bekræftes polariteten og den maksimale spænding for solcellepanelerne ved at måle PVtomgangsspændingen. PV-tomgangsspændingen må ikke overstige 1000 V DC. 2. Mål DC-spændingen mellem solcellepanelets pluspol og jorden (eller det grønne/gule jordingskabel). Den målte spænding skal være ca. nul. Hvis spændingen er konstant og ikke nul, er der en isoleringsfejl et sted i solcellepanelet. Lokaliser og udbedr fejlen, før der fortsættes. 3. Gentag denne procedure for alle paneler. Det er tilladt at fordele indgangseffekten ujævnt på inputs, forudsat at: Den nominelle PV-effekt for inverteren ikke overstiges (6,2/8,2/10,3/12,9/15,5 kw). Den maksimale kortslutningsstrøm for PV-modulerne ikke overstiger 12 A pr. indgang. 4. På inverteren drejes PV-effektafbryderen til slukket position. Forbind PV-kablerne ved hjælp af MC4-stik. Kontrollér korrekt polarisering! PVeffektafbryderen kan nu tændes, når dette er påkrævet. Hvis de er uparrede, er MC4-stikkene ikke IP54. Indtrængen af fugt kan forekomme. I situationer, hvor PV-stikkene ikke er monteret, skal der påsættes en tætningshætte (er inkluderet i leveringen). Alle invertere med MC4-forbindelser leveres med blændpropper på indgang 2 og 3. Under installationen skal blændpropperne på de indgange, som skal bruges, kasseres. BEMÆRK! Inverteren beskyttes mod fejlpolarisering, men den genererer ingen effekt, før polariteten korrigeres. For at opnå maksimal produktion skal PV-modulernes tomgangsspænding (STC) være lavere end den maksimale indgangsspænding for inverteren (se 4.1 Generelle data) multipliceret med en faktor på 1,13. UOC, STC x 1,13 UMAX, inv. 2.8 Auxiliary Input/Output Inverteren har følgende auxiliary input/output: 2 x RJ-45 til RS x RJ-45 til Ethernet 1 x 8 pol klemmerække til RS x 10 pol klemmerække til - PT1000 temperatursensorinput x 3 - Indstrålingssensorinput - Elmåler (S0) input 1 x 2 pol klemmerække til relæudgange Se specifikationerne for en oversigt over kommunikationskortet samt brugermanualen til inverteren for yderligere oplysninger vedrørende konfiguration af aux. indgang via displayet. 2.9 Autotestprocedure Der kan initialiseres en automatisk test af inverteren ved aktivering af proceduren for inverterautotest: Gå til [Opsætning Autotest] på displayet, og tryk OK. Via web interfacen, gå til [Inverterniveau: Opsætning Indstillinger Autotest], og klik på [Start Test]. Illustration 2.22 DC-tilslutningsområde Manualen til autotest af inverteren kan downloades fra 14 L _01

18 Idriftsættelse og kontrol a... 3 Idriftsættelse og kontrol af indstillinger Indledende opsætning Inverteren leveres med et foruddefineret sæt af indstillinger for forskellige net. Alle netspecifikke grænser er lagret i inverteren og skal vælges ved installation. Det er altid muligt at se de anvendte netgrænser i displayet. Inverteren justerer automatisk efter sommertid. Efter installation kontrolleres alle kabler, og herefter lukkes inverteren. Tænd for AC på hovedafbryderen. 3 3 Følg opsætningsguiden i displayet, eller foretag alternativ opsætning af inverteren via web interfacen. Indstil sprog iht. anvisningerne i displayet. Dette valg har ingen indvirkning på driftsparametrene for inverteren og er ikke et valg af netindstilling. Illustration 3.2 Indstilling af tid Indstil tid iht. anvisningerne i displayet. Tryk på OK for at vælge tallet. Tryk på ' ' for at rulle opad igennem tallene. Vælg ved at trykke på "OK". Uret er i 24-timers format. BEMÆRK! Det er yderst vigtigt, at dato og tid indstilles nøjagtigt, da inverteren bruger denne til registrering. Hvis der ved et uheld indstilles forkert dato/tid, skal dette korrigeres øjeblikkeligt i menuen for indstilling af dato og tid [Opsætning Inverteroplysninger Indstil dato og tid]. Illustration 3.1 Vælg sprog Sproget er indstillet til engelsk ved første idriftsættelse. Tryk OK for at ændre denne indstilling. Tryk på ' ' for at rulle nedad igennem sprogene. Vælg sprog ved at trykke på "OK". BEMÆRK! For at anvende standardsproget (engelsk) trykkes OK to gange for at vælge og acceptere. Illustration 3.3 Indstil dato Indstil dato iht. anvisningerne i displayet. Tryk på OK for at vælge. Tryk på ' ' for at rulle opad igennem tallene. Vælg ved at trykke på "OK". L _01 15

19 Idriftsættelse og kontrol a... 3 Illustration 3.4 Installeret PV-effekt Illustration 3.6 Vælg netindstilling Indtast mængden af installeret PV-effekt for hvert PV-input. Hvis to eller flere PV-input er parallelt forbundet, skal hvert PV-input i den parallelle gruppe indstilles til den samlede mængde PV-effekt, der er installeret for denne gruppe, divideret med antallet af parallel-input. Se Tabel 3.1. Displayet viser nu "Vælg net". Netindstillingen er indstillet til "ikke defineret" ved første idriftsættelse. Tryk OK for at vælge netindstilling. Tryk på ' ' for at rulle nedad igennem listen over lande. Vælg netindstillingen for installationen ved at trykke på "OK". Det er yderst vigtigt at vælge den korrekte netindstilling. Illustration 3.5 Vælg land Illustration 3.7 Bekræft valg af netindstilling Vælg det land, som inverteren er installeret i. Tryk på ' ' for at rulle nedad i listen over lande. Tryk OK for at vælge land. Bekræft valget ved at vælge netindstillingen igen, og tryk herefter "OK". Indstillingerne for den valgte netindstilling er nu aktiveret. 16 L _01

20 Idriftsættelse og kontrol a... Korrekt valg af netindstilling er afgørende for overholdelse af lokale og nationale standarder. netværket, hvilket gør idriftsættelse og datastyring af større netværk nemmere. BEMÆRK! Hvis de to netindstillingsvalg ikke stemmer overens, annulleres disse, og valgene skal foretages endnu engang. Hvis en forkert netindstilling ved et uheld accepteres ved første valg, accepteres "Net: ikke defineret" i skærmbilledet til bekræftelse af netindstilling. Dette annullerer landevalget, og der kan herefter foretages et nyt valg. 3 3 BEMÆRK! Hvis der vælges en forkert netindstilling to gange, ringes efter service. Inverteren starter automatisk, når der er tilstrækkelig solindstråling til rådighed. Idriftsættelsen tager nogle minutter. I dette tidsrum gennemfører inverteren en selvtest. Aktuel konfigurering PV1, PV2 og PV3 er alle indstillet til individuel tilstand. Følgende nominelle PV-effekt er installeret: PV 1: 6000 W PV 2: 6000 W PV 3: 3000 W PV1 og PV2 er indstillet til parallel tilstand og har en samlet installeret PV-effekt på 10 kw. PV3 er indstillet til individuel tilstand og har en nominel PV-effekt på 4 kw. PV1 og PV2 er indstillet til parallel tilstand og har en samlet installeret PV-effekt på 11 kw. PV3 er indstillet til "Off" og har ingen PV installeret. Tabel 3.1 Eksempler på installeret PV-effekt 3.2 Fejlfinding Installeret PV-effekt, der skal programmeres PV 1: 6000 W PV 2: 6000 W PV 3: 3000 W PV 1: 5000 W PV 2: 5000 W PV 3: 4000 W PV 1: 5500 W PV 2: 5500 W PV 3: 0 W Se TLX-referencemanualen for oplysninger om fejlfinding. 3.3 Mastertilstand Inverterne TLX Pro og TLX Pro+ indeholder funktionen mastertilstand, der gør det muligt at udpege en inverter til master-inverter. Fra master-inverterens web interface er det muligt at få adgang til enhver inverter i netværket fra ét sted ved brug af en standardwebbrowser. Masterinverteren kan fungere som en datalogger, der indsamler data fra alle invertere i netværket. Disse data kan vises grafisk fra master-inverterens web interface, eller disse data kan uploades til eksterne webportaler eller eksporteres direkte til en PC. Master-inverteren kan også replikere indstillinger til de andre invertere TLX Proog TLX Pro+ i Illustration 3.8 Mastertilstand Gå til menuen Inverteroplysninger [Opsætning Inverteroplysninger Mastertilstand] for at aktivere mastertilstand, og indstil mastertilstanden til Aktiveret. Kontrollér, at der ikke findes andre master-invertere i netværket, før denne handling foretages. Når mastertilstand er aktiveret, er det muligt at indlede en netværksscanning [Opsætning Inverteroplysninger Mastertilstand Netværk]. Dette vil vise alle invertere, der er tilsluttet master-inverteren. BEMÆRK! Kun 1 master pr. netværk er muligt. BEMÆRK! Master-inverteren kan fungere i et netværk på op til 99 slave-invertere. Alle invertere, der er tilsluttet internettet via Ethernet, skal være beskyttet af en firewall. Første gang du logger på webserveren, skal standardpasswordet ændres. Anlægsniveau: [Opsætning Webserver Admin]. L _01 17

21 Tekniske data 4 Tekniske data 4.1 Generelle data 4 Nomenklat ur1) S Parameter AC Nominel tilsyneladende effekt 6k 8k 10k 12.5k 15k 6000 VA 8000 VA VA VA VA Pac,r Nominel aktiv effekt *) 6000 W 8000 W W W W Vac,r Aktiv effekt ved cos(phi) = 5700 W 7600 W 9500 W W W 0,95 **) Aktiv effekt ved cos(phi) = 5400 W 7200 W 9000 W W W 0,90 **) Reaktivt effektområde 0-3,6 kvar 0-4,8 kvar 0-6,0 kvar 0-7,5 kvar 0-9,0 kvar Nominel netspænding (område) 3P + N + PE V/400 V (± 20 %) Nominel AC-strøm 3 x 8,7 A 3 x 11,6 A 3 x 14,5 A 3 x 18,1 A 3 x 21,7 A Iacmax Maks. AC-strøm 3 x 9,0 A 3 x 11,9 A 3 x 14,9 A 3 x 18,7 A 3 x 22,4 A AC-strømforvrængning (THD %) cosphiac,r Effektfaktor ved 100 % belastning Kontrolleret effektfaktorområde Effekttab, tilslutningstilstand Effekttab om natten (ikke på net) < 4% < 5% > 0,99 0,8 overspændt 0,8 underspændt 10 W < 5 W fr Netfrekvens (interval) 50 Hz (± 5 Hz) Pmpptmax ΣP mpptmax DC Maks. PV-indgangseffekt pr. MPPT Maks./nom. konverteret PVindgangseffekt, i alt 8000 W 6200 W 8250 W W W W Vdc,r Nominel DC-spænding 700 V Vmppmin - Vmppmax MPP-spænding - nominel effekt 2) V V V V V MPP virkningsgrad, statisk 99,9 % MPP virkningsgrad, dynamisk 99,7 % Vdcmax Maks. DC-spænding 1000 V Vdcstart Tænd for DC-spænding 250 V Vdcmin Sluk for DC-spænding 250 V Idcmax Maks. DC-strøm 2 x 12 A 3 x 12 A Maks. DC-kortslutningsstrøm ved STC 2 x 12 A 3 x 12 A Min. på neteffekt 20 W 18 L _01

22 Tekniske data Nomenklat ur1) Parameter Effektivitet 6k 8k 10k 12.5k Maks. effektivitet 97,8 % 97,9 % 98,0 % Europæisk virkningsgrad, V ved dc,r Øvrigt Dimensioner (H, B, D) Montage Vægt Akustisk støjniveau 15k 96,5 % 97,0 % 97,0 % 97,3 % 97,4 % 700 x 525 x 250 mm Vægbeslag 35 kg 56 db(a) MPP-søgere 2 3 Driftstemperaturområde C Nom. temperaturområde C Opbevaringstemperatur C Drift under overbelastning Aktiv effektstyring 3) Reaktiv effektstyring Ændring af driftspunkt Indeholdt TLX+ og TLX Pro+ 4 4 Tabel 4.1 Generelle specifikationer 1) I henhold til FprEN 50524, hvis relevant. 2) Ved identiske indgangsspændinger. Ved uens indgangsspændinger kan Vmppmin være så lav som 250 V afhængigt af den samlede indgangseffekt. 3) Fjernstyret via CLX-produktet til overvågning og netstyring eller en enhed fra tredjepart. *) Ved nominel netspænding (Vac,r), Cos(phi) = 1. **) Ved nominel netspænding (Vac,r). Parameter Sikkerhedsfunktioner Passiv Aktiv ACafbrydelse Sikkerhed (beskyttelsesklasse) Klasse I PELV på kommunikations- og kontrolkort Klasse II Overvågning af ødrift - tab af netforsyning Trefaset overvågning ROCOF Størrelse på spænding Indeholdt Frekvens Indeholdt Isolationsmodstand Indeholdt RCMU - Type B Indeholdt Indirekte berøringsbeskyttelse Ja (klasse I, jordet) Tabel 4.2 Specifikationer for sikkerhedsfunktioner L _01 19

23 Tekniske data 4.2 Normer og standarder 4 Normativ Referencer 6k 8k 10k 12.5k 15k Direktiv LVD 2006/95/EC Direktiv EMC 2004/108/EC Sikkerhed IEC /IEC Integreret PV-effektafbryder VDE EMC-immunitet EN EN EMC-emission EN EN Nytteinterferens EN /-3 EN /-12 CE Ja Nyttekarakteristika IEC EN S0-elmåler EN Bilag D Sikkerhedsfunktioner Til transformatorløs inverter Tyskland VDE /A1 1) VDE AR-N 4105 (August 2011) 2) Grækenland Tekniske krav til tilslutning af uafhængig generering til nettet, samarbejde om el-net (PPC). Italien - CEI 0-21: , Terna Guida Tecnica Allegato A.70 2) Spanien RD1699 (2011) RD661 (2007) Portugal VDE , ISO/IEC Guide 67: System No.5 UK - G59/2-1, G83/1-1 G59/2-1 Støttefunktioner TLX+ og TLX Pro+ 6k 8k 10k 12.5k 15k Østrig TOR Hauptabschnitt D4, TOR Hauptabschnitt D2 Belgien Synergrid C10/11 Revisie , Synergrid C10/17- revisie 8 mei 2009 Tjekkiet Den tjekkiske energilov (lov nr. 458/2000), artikel 24, stk. 10, del I,II,III rev UTE NF C (UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE, GUIDE PRATIQUE, Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution). Frankrig NF C (Installations électriques à basse tension). Journal Officiel, Décret n du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité. Tyskland - BDEW- Technische Richtlinie Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz Ausgabe, Juni 2008 und Ergänzungen von 01/2009, 07/2010, 02/2011 2) Spanien REE BOE núm. 254 Tabel 4.3 Normer og standarder 1) Som en afvigelse fra VDE , afsnit 4.7.1, er målegrænsen for isolationsmodstand fastsat til 200 kω i overensstemmelse med myndighederne. 2) kun TLX+ og TLX Pro+. 20 L _01

24 4 4 Tekniske data 4.3 UTE-krav i Frankrig BEMÆRK! I Frankrig skal kravene i UTE C og NF C overholdes. Parameter Betingelse Specifikation Vægplade Huldiameter 30 x 9 mm Nivellering Vinkelret ± 5 alle vinkler Tabel 4.5 Vægpladespecifikationer På installationer i Frankrig vedhæftes advarselsmærkatet på inverterens forside. Illustration 4.1 Placering af advarselsmærkat 4.4 Installation Parameter Specifikation Temperatur 25 C C (>45 C derating) Miljøklasse i henhold IEC til IEC 3K6/3B3/3S3/3M2 Luftkvalitet - generelt ISA S Niveau G2 (ved 75 % RH) Luftkvalitet - Skal måles og klassificeres iht. ISA kystområder, S områder med tung industri og landbrugsområder Vibration 1G Tæthedsklasse 54 Maks. driftshøjde 3000 m over havets overflade. PELV-beskyttelse er kun effektiv op til 2000 m over havets overflade. Installation Undgå konstant strøm af vand. Undgå direkte sollys. Kontrollér korrekt luftstrømning. Monteres på ikke-antændelig overflade. Monteres stående på en lodret overflade. Undgå støv og ammoniakgasser. Tabel 4.4 Betingelser for installation L _01 21

25 Tekniske data 4.5 Krav til kabler 4 Kabel Betingelse Specifikation AC Kabel med 5 ledninger Kobber Ydre diameter mm Maks. anbefalet kabellængde 6k, 8k og 10k Maks. anbefalet kabellængde 12.5k Maks. anbefalet kabellængde 15k 2,5 mm 2 21 m 4 mm 2 34 m 6 mm 2 52 m 10 mm 2 87 m 4 mm 2 28 m 6 mm 2 41 m 10 mm 2 69 m 6 mm 2 34 m 10 mm 2 59 m DC Maks V, 12 A Kabellængde 4 mm 2-4,8 Ω /km < 200 m* Kabellængde 6 mm 2-3,4 Ω /km > m* Parret stik Multikontakt PV-ADSP4./PV-ADBP4. * Afstanden mellem inverter og solcellepanel og tilbage igen plus den samlede længde af kabelføringen til solcellepanelet. Tabel 4.6 Kabelspecifikationer BEMÆRK! Undgå effekttab på mere end 1 % af inverterens nominelle klassifikation i kablerne. [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA Illustration 4.2 6k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m] [m] 22 L _01

26 Tekniske data [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA Illustration 4.3 8k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m] [m] [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA Illustration k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m] [m] L _01 23

27 Tekniske data [%] mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA Illustration k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m] [m] [%] mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA Illustration k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m] [m] Overvej ligeledes følgende ved valg af kabeltype og tværsnitsområde: - Omgivelsestemperatur - Layouttype (i væg, under jorden, i fri luft osv.) - UV-modstand 24 L _01

28 4 4 Tekniske data 4.6 Momentspecifikationer for installation Illustration 4.7 Oversigt over inverter med momentangivelser, AA Illustration 4.8 Oversigt over inverter med momentangivelser, 4-7 Parameter Værktøj Tilspændingsmoment 1 Klemmerækker (store) Lige kærv 1,0 x 5,5 mm Min. 1,2 Nm 2 Klemmerækker (små) Lige kærv 1,0 x 5,5 mm 0,5 Nm 3 PE Lige kærv 1,0 x 5,5 mm 2,2 Nm 4 M16 SW 19 mm 2-3 Nm 5 M25 SW 30 mm 2-3 Nm 6 Frontskrue TX Nm 7 Låseskrue TX 30 5 Nm Tabel 4.7 Forklaring til Illustration 4.7 og Illustration 4.8, Nm-specifikationer L _01 25

29 Tekniske data 4.7 Specifikationer for hovedkredsløb 4 6k 8k 10k 12.5k 15k Maksimal inverterstrømstyrke Iacmax. 9,0 A 11,9 A 14,9 A 18,7 A 22,4 A Anbefalet blæsesikringstype gl/gg 13 A 16 A 20 A 20 A 25 A Anbefalet automatisk 16 A 20 A 20 A 25 A 32 A sikringstype B Tabel 4.8 Specifikationer for ledningsnet 4.8 Specifikationer for auxiliary interface Parameter Parameteroplysninger Specifikation Seriekommunikation RS-485 Specifikation for almindeligt kabel Kabelkappes diameter ( ) 2 x 5-7 mm Kabeltype Shielded Twisted Pair (STP) (Cat 5e) 2) Karakteristisk impedans for kabel 100 Ω 120 Ω Maks. kabellængde 1000 m RJ45-stik (2 stk.) Ledningskvadrat AWG (afhængigt af parring af metallisk RJ45-stik) Afslutning af kabelskærm Via metallisk RJ45-stik Klemmerække Maksimal ledningskvadrat 2,5 mm 2 Afslutning af kabelskærm Via EMC-kabelaflastning Maks. antal inverternoder 63 4) Galvaniseret grænsefladeisolering Ja, 500 Vrms Direkte berøringsbeskyttelse Dobbelt/forstærket isolering Ja Beskyttelse mod kortslutning Ja Kommunikation Stjerne og daisy chain Ethernet Almindeligt kabel Maks. kabellængde mellem invertere 100 m (samlet netværkslængde: ubegrænset) Specifikation Maks. antal invertere 100 1) Kabeltype Shielded Twisted Pair (STP) (Cat 5e) 2) Temperatursensorinput 3 x PT1000 3) Kabelspecifikation Kabelkappes diameter ( ) 4-8 mm Kabeltype Skærmet parsnoet - 2-ledninger Afslutning af kabelskærm Via EMC-kabelaflastning Maksimal ledningskvadrat 2,5 mm 2 Maksimal modstand pr. ledning 10 Ω Maksimal kabellængde 30 m Sensorspecifikation Nominel modstand/temperaturkoefficient 3,85 Ω/ o C Måleområde -20 o C o C Målenøjagtighed ±3% Direkte berøringsbeskyttelse Dobbelt/forstærket isolering Ja Beskyttelse mod kortslutning Ja Indstrålingssensorinput x 1 26 L _01

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Installationsmanual ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Software Opdateringsguide Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Ansvarsfraskrivelse 2 2. Krav

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Referencemanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Referencemanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TripleLynx Referencemanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og overensstemmelse 5 Vigtige sikkerhedsinformationer

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Home Installationsmanual SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Sikkerhedsvejledning 2 Produktoversigt 3 Leveringsomfang 4 2.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

FarmOnline WebLink. Teknisk Info

FarmOnline WebLink. Teknisk Info Teknisk Info Teknisk Info 3 1 Produktbeskrivelse er en hardware enhed med netværksfunktionalitet. Den kan dels fungere som fjernadgang via internettet, og dels sætte managementprogrammet FarmOnline Explorer

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Saphire Power Systems

Saphire Power Systems Saphire Power Systems System Sommer 6000 Masser af solstrøm til at dække 4 personers elforbrug Vælg mellem de elegante blåsorte "Blue Diamond" eller sorte "Black Diamond" solceller. Begge med sort baggrund

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8372 Bullet Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia Outdoor Day & Night

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere