MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Installationsmanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Installationsmanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Installationsmanual Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

2 Sikkerhed og konformitet Sikkerhed og konformitet Sikkerhed Alle, der installerer og yder servicering i forbindelse med invertere, skal: Være uddannet og have erfaring med generelle retningslinjer for sikkerhed ved arbejde med elektrisk udstyr Være bekendt med lokale regler for og krav til installationen Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende for personers sikkerhed. Advarsler anvendes til at angive potentielt farlige situationer, der kan medføre alvorlige skader eller dødsfald. Forsigtighed med symbol anvendes til at angive potentielt farlige situationer, der kan medføre mindre eller moderate skader. Forsigtighed uden symbol anvendes til at angive situationer, der kan medføre skader på udstyr eller ejendom. BEMÆRK! Note anvendes til at angive fremhævet information, der kræver særlig opmærksomhed. Generel sikkerhed BEMÆRK! Før installation Kontrollér inverter og emballage for skader. I tvivlstilfælde kontaktes leverandøren før installation af inverteren. Installation Følg de beskrevne trin i denne manual for optimal sikkerhed. Husk, at inverteren har to spændingsbærende sider: PV-input og AC-nettet. ADVARSEL Afbrydelse af inverteren Før påbegyndelse af arbejde på inverteren afbrydes ACnettet ved hovedafbryderen og PV ved brug af PVeffektafbryderen. Kontrollér, at enheden ikke utilsigtet kan tilsluttes igen. Brug et voltmeter til at kontrollere, at enheden er afbrudt og spændingsfri. Inverteren kan stadig stå under meget høje og farlige spændingsniveauer, selvom den er koblet fra nettet/ledningsnettet og solcellemoduler. Vent mindst 30 minutter efter afbrydelse fra nettet og solcellepanelerne, før arbejdet fortsættes. Vedligeholdelse og modificering Kun autoriseret personale har tilladelse til at reparere eller modificere inverteren. For at sikre personalesikkerhed må der kun anvendes originale reservedele fra leverandøren. Hvis der anvendes ikke-originale reservedele, kan overholdelsen af CE-retningslinjer for elektrisk sikkerhed, EMC og maskinsikkerhed ikke garanteres. Temperaturen for kølestativerne og komponenterne i inverteren kan overstige 70 ºC. Tag hensyn til risikoen for brandskader. Parametre for sikkerhedsfunktioner Inverterens parametre må aldrig ændres uden tilladelse fra det lokale energiforsyningsselskab og retningslinjer fra Danfoss. Uautoriserede ændringer af parametrene for sikkerhedsfunktioner kan medføre skader eller ulykker for mennesker eller inverteren. Endvidere vil det medføre en ophævelse af alle driftstilladelser og Danfoss-garantier til inverteren. Danfoss kan ikke gøres ansvarlig for sådanne skader eller ulykker. L _01

3 Sikkerhed og konformitet Farer ved PV-systemer DC-spændinger på op til 1000 V er til stede i PV-systemet, selv når AC-nettet er afbrudt. Fejl eller upassende brug kan medføre elektrisk lysbuedannelse. ADVARSEL Arbejd aldrig på inverteren, når DC og AC afbrydes. Kortslutningsstrømmen i solcellepanelerne er kun en smule højere end den maksimale driftsstrøm og afhænger af niveauet af indstråling. PV-belastningsafbryder PV-effektafbryderen (1) garanterer sikker frakobling af DCstrøm. Overensstemmelse Mere information findes i downloadområdet under Godkendelser og certificeringer. CE-mærkning Dette certificerer udstyrets overensstemmelse med de gældende regler i henhold til direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tabel 1.1 L _01

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Installationsrækkefølge Oversigt over inverter 4 2 Installation Installationsdimensioner og -mønstre Montering af inverteren Sådan fjernes inverteren Åbning og lukning af inverteren AC-nettilslutning Parallel PV-strengkonfiguration PV-tilslutning Auxiliary Input/Output Autotestprocedure 14 3 Idriftsættelse og kontrol af indstillinger Indledende opsætning Fejlfinding Mastertilstand 17 4 Tekniske data Generelle data Normer og standarder UTE-krav i Frankrig Installation Krav til kabler Momentspecifikationer for installation Specifikationer for hovedkredsløb Specifikationer for auxiliary interface RS-485- og Ethernetforbindelser 28 L _01 1

5 Introduktion 1 1 Introduktion Denne manual forklarer installation og opsætning af TLX Series solinverteren til installationsteknikeren. Illustration 1.1 Solinverter -inverterserien omfatter følgende varianter: TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ Almindelige funktioner Effekt Kabinet PV-stik Brugergrænseflade Sprog TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ 6 kva - 15 kva IP54 MC4-stik Display Service web interface Web interface DK, GB, DE, FR, ES, ITA, CZ, NL, GR Tabel 1.1 Almindelige funktioner 2 L _01

6 Introduktion Produktetiket 11. Bekræft installationen ved at sammenligne med auto-detektionsresultatet i displayet som beskrevet i 2.7 PV-tilslutning. 12. Inverteren er nu klar til drift. 1 1 Illustration 1.2 Produktetiket Produktetiketten på siden af inverteren angiver: Invertertype Vigtige specifikationer Serienummer, se (1) for identifikation af Danfoss Installationsrækkefølge 1. Vær særlig opmærksom på 1 Sikkerhed og konformitet. 2. Installer inverteren i henhold til 2.1 Installationsdimensioner og -mønstre og 2.2 Montering af inverteren. 3. Åbn inverteren i henhold til 2.4 Åbning og lukning af inverteren. 4. Installer AC i henhold til 2.5 AC-nettilslutning. 5. Installer PV. 6. Installer aux. indgang i henhold til 2.8 Auxiliary Input/Output. 7. Luk inverteren i henhold til 2.4 Åbning og lukning af inverteren. 8. Tænd for AC på hovedafbryderen. 9. Indstil sprog, tid, dato, installeret PV-effekt, land og net: - For opsætning via web interfacet, se brugermanualen for, Web Server afsnittet Quick Guide. - For opsætning via displayet, se 3 Idriftsættelse og kontrol af indstillinger. 10. Tænd PV ved at slå PV-effektafbryderen til. L _01 3

7 Introduktion Oversigt over inverter 1 Illustration 1.3 Oversigt over Danfoss TLX inverter Strømførende dele 1. AC-tilslutningsområde 2. DC-tilslutningsområde 3. Klemmerække til parallel forbindelse 4. Auxiliary output: Potentialfrit relæ PELV (Kan berøres) Øvrigt 5. Auxiliary interface: RS Auxiliary interface: Temperatur, indstråling, elmåler (S0) 7. Auxiliary interface: Ethernet 8. PV-effektafbryder Varianterne TLX Pro og TLX Pro+ kan også konfigureres via web interfacet. For yderligere information, se brugermanualen for Web Server. 4 L _01

8 Installation 2 Installation 2.1 Installationsdimensioner og -mønstre Følg disse retningslinjer nøje for at sikre korrekt installation af inverteren. BEMÆRK! Ved valg af installationssted kontrolleres det, at alle etiketter altid er synlige. Yderligere oplysninger findes i 4 Tekniske data. Illustration 2.4 Kontrollér korrekt luftstrømning 2 2 Illustration 2.5 Monteres på ikke-antændelig overflade Illustration 2.1 Undgå konstant strøm af vand Illustration 2.6 Monteres stående på en lodret overflade Illustration 2.2 Undgå direkte sollys Illustration 2.7 Undgå støv og ammoniakgasser Illustration 2.3 Kontrollér korrekt luftstrømning L _01 5

9 Installation 2 Illustration 2.8 Sikkerhedsafstande Overhold disse afstande ved installation af en eller flere invertere. Montering på en række anbefales. Kontakt leverandøren for information om montering på flere rækker. 6 L _01

10 2 2 Installation Illustration 2.9 Vægplade BEMÆRK! Det er obligatorisk at benytte den vægplade, der leveres med inverteren. Brug skruer, der på sikker vis kan bære vægten af inverteren. Inverteren skal justeres, og det er vigtigt, at der er adgang til inverteren fra fronten, så der er plads til servicering. L _01 7

11 Installation Montering af inverteren For at garantere sikker håndtering af inverteren skal der altid være to personer til at bære enheden, eller der skal anvendes en passende transportvogn. Der skal bæres sikkerhedssko. Skub inverteren opad (2) over toppen af monteringspladen, indtil inverteren hælder mod væggen (3). Illustration 2.12 Anbring inverteren i monteringsbeslaget Illustration 2.10 Anbringelse af inverteren Anbring den nederste del af inverteren mod monteringsbeslaget. Hæld inverteren som vist på billedet, og anbring toppen af inverteren mod monteringsbeslaget. Brug de to styrehåndtag (1) øverst på pladen til at styre inverteren vandret. Illustration 2.13 Fastgør skruerne Illustration 2.11 Fastgør inverteren Sænk (4) inverteren og kontrollér, at krogen på inverterens bundplade er anbragt i den nederste del af monteringsbe- 8 L _01

12 Installation slaget (5). Kontrollér, at det ikke er muligt at løfte inverterens bund væk fra monteringsbeslaget. (6) Fastgør skruerne på begge sider af vægpladen for at fastgøre inverteren. 2.3 Sådan fjernes inverteren Løsn låseskruerne på begge sider af inverteren. 2 2 Fjernelsen udføres i modsat rækkefølge af monteringen. Med et fast greb i den nederste del af inverteren løftes inverteren ca. 20 mm lodret op. Træk inverteren lidt væk fra væggen. Skub opad i en ret vinkel, indtil vægpladen løsner inverteren. Løft inverteren væk fra vægpladen. 2.4 Åbning og lukning af inverteren ADVARSEL Sørg for at overholde alle ESD-sikkerhedsregler. Enhver elektrostatisk ladning skal aflades ved at røre ved det jordforbundne kabinet før håndtering af eventuelle elektroniske komponenter. Illustration 2.15 Åbn inverteren Træk frontlågen opad. Når du mærker en let modstand, skal du trykke på bunden af frontlågen, så den klikker på plads i holdeposition. Det anbefales at anvende holdepositionen frem for at afmontere frontlågen helt. Illustration 2.14 Løsn frontskruer Brug en TX 30-skruetrækker til at løsne de to frontskruer. Drej skruetrækkeren, indtil skruerne hopper ud. Skruerne er fastgjort med en fjeder og kan ikke falde ud. L _01 9

13 Installation 2 Illustration 2.16 Luk inverteren For at lukke inverteren skal der holdes fast i den nederste del af frontlågen med hånden, og der gives et let tryk på toppen, indtil den falder på plads. Før frontlågen på plads, og fastgør de to forreste skruer. Illustration 2.17 Fastgør frontskruer De to forreste skruer er jordforbindelsen til frontlågen. Sørg for, at begge skruer er monteret og tilspændt med det foreskrevne moment. 2.5 AC-nettilslutning BEMÆRK! Ved valg af installationssted kontrolleres det, at alle etiketter altid er synlige. Yderligere oplysninger findes i 4 Tekniske data. 10 L _01

14 Installation 150AA Kontrollér, at inverteren passer til netspændingen. 2. Frigør afbryderen og træf forholdsregler til at forhindre reetablering af forbindelse. 3. Åbn frontlågen. 4. Indsæt kablet gennem AC-forskruningen til klemmerækkerne mm 140mm L1 L2 L3 N 5. De tre netledninger (L1, L2 og L3) samt nullederen (N) er obligatoriske og skal forbindes til den 4-polede klemmerække med de respektive markeringer. 6. Jordledningen (PE) er obligatorisk og skal forbindes direkte til kabinettets PE-terminal. Indsæt ledningen, og spænd skruen for at fastgøre ledningen. 10mm Illustration 2.18 Afisolering af AC-kabel PE 7. Alle ledninger skal fastgøres korrekt med det rette moment. Se 4.6 Momentspecifikationer for installation. 8. Luk frontlågen, og husk at kontrollere, at begge skruer er tilspændt med korrekt moment (6-8 Nm) for at opnå jordforbindelse. Illustrationen viser afisolering af alle 5 ledninger i ACkablet. Længden af PE-kablet skal være længere end nettet og nullederne AA Luk for afbryderen. Kontrollér for en sikkerheds skyld al ledningsføring. Tilslutning af en faseledning til den neutrale terminal kan forårsage permanent skade på inverteren. Fjern ikke kortslutningsbroen ved (1). L1 L2 L3 N PE PE Illustration 2.19 AC-tilslutningsområde 1 Kortslutningsbro L1, L2, 3 net (L1, L2, L3) og neutrale (N) poler L3, N PE Jordledning Tabel 2.1 Forklaring til Illustration 2.19 L _01 11

15 Installation 2.6 Parallel PV-strengkonfiguration Ved parallel PV-strengkonfiguration anvendes altid intern parallel jumper sammen med en ekstern parallel kobling. 2 1 Inverter Cabling 2 PV module 150AA A 1 7A 7A 7A 7A 3 Illustration 2.20 Korrekt parallel forbindelse 1 Parallel jumper 2 Parallel forbindelse, 3 indgange 3 Parallel forbindelse, 2 indgange Tabel 2.2 Forklaring til Illustration L _01

16 Installation 1 Inverter 2 Cabling 7A 7A 7A 7A PV module 150AA A 4 30A Illustration 2.21 Forkert parallel forbindelse 1 Parallel jumper 2 Parallel forbindelse, 1 indgang. Strømmen i første indgang overskrides, hvilket medfører overbelastning af kabel og PVeffektafbryder. 3 Parallel forbindelse mangler. Den fulde PV-effekt tilføres en indgang, hvilket medfører risiko for overbelastning af PV-stik, kabel og PV-effektafbryder. 4 Parallel jumper mangler, hvilket medfører risiko for overbelastning af PV-stik, kabel og PV-effektafbryder i tilfælde af inverterfejl. Tabel 2.3 Forklaring til Illustration 2.21 L _01 13

17 Installation PV-tilslutning ADVARSEL PV må IKKE tilsluttes jorden! BEMÆRK! Brug et egnet voltmeter, der kan måle op til 1000 V DC. Procedure for PV-tilslutning: 1. Først bekræftes polariteten og den maksimale spænding for solcellepanelerne ved at måle PVtomgangsspændingen. PV-tomgangsspændingen må ikke overstige 1000 V DC. 2. Mål DC-spændingen mellem solcellepanelets pluspol og jorden (eller det grønne/gule jordingskabel). Den målte spænding skal være ca. nul. Hvis spændingen er konstant og ikke nul, er der en isoleringsfejl et sted i solcellepanelet. Lokaliser og udbedr fejlen, før der fortsættes. 3. Gentag denne procedure for alle paneler. Det er tilladt at fordele indgangseffekten ujævnt på inputs, forudsat at: Den nominelle PV-effekt for inverteren ikke overstiges (6,2/8,2/10,3/12,9/15,5 kw). Den maksimale kortslutningsstrøm for PV-modulerne ikke overstiger 12 A pr. indgang. 4. På inverteren drejes PV-effektafbryderen til slukket position. Forbind PV-kablerne ved hjælp af MC4-stik. Kontrollér korrekt polarisering! PVeffektafbryderen kan nu tændes, når dette er påkrævet. Hvis de er uparrede, er MC4-stikkene ikke IP54. Indtrængen af fugt kan forekomme. I situationer, hvor PV-stikkene ikke er monteret, skal der påsættes en tætningshætte (er inkluderet i leveringen). Alle invertere med MC4-forbindelser leveres med blændpropper på indgang 2 og 3. Under installationen skal blændpropperne på de indgange, som skal bruges, kasseres. BEMÆRK! Inverteren beskyttes mod fejlpolarisering, men den genererer ingen effekt, før polariteten korrigeres. For at opnå maksimal produktion skal PV-modulernes tomgangsspænding (STC) være lavere end den maksimale indgangsspænding for inverteren (se 4.1 Generelle data) multipliceret med en faktor på 1,13. UOC, STC x 1,13 UMAX, inv. 2.8 Auxiliary Input/Output Inverteren har følgende auxiliary input/output: 2 x RJ-45 til RS x RJ-45 til Ethernet 1 x 8 pol klemmerække til RS x 10 pol klemmerække til - PT1000 temperatursensorinput x 3 - Indstrålingssensorinput - Elmåler (S0) input 1 x 2 pol klemmerække til relæudgange Se specifikationerne for en oversigt over kommunikationskortet samt brugermanualen til inverteren for yderligere oplysninger vedrørende konfiguration af aux. indgang via displayet. 2.9 Autotestprocedure Der kan initialiseres en automatisk test af inverteren ved aktivering af proceduren for inverterautotest: Gå til [Opsætning Autotest] på displayet, og tryk OK. Via web interfacen, gå til [Inverterniveau: Opsætning Indstillinger Autotest], og klik på [Start Test]. Illustration 2.22 DC-tilslutningsområde Manualen til autotest af inverteren kan downloades fra 14 L _01

18 Idriftsættelse og kontrol a... 3 Idriftsættelse og kontrol af indstillinger Indledende opsætning Inverteren leveres med et foruddefineret sæt af indstillinger for forskellige net. Alle netspecifikke grænser er lagret i inverteren og skal vælges ved installation. Det er altid muligt at se de anvendte netgrænser i displayet. Inverteren justerer automatisk efter sommertid. Efter installation kontrolleres alle kabler, og herefter lukkes inverteren. Tænd for AC på hovedafbryderen. 3 3 Følg opsætningsguiden i displayet, eller foretag alternativ opsætning af inverteren via web interfacen. Indstil sprog iht. anvisningerne i displayet. Dette valg har ingen indvirkning på driftsparametrene for inverteren og er ikke et valg af netindstilling. Illustration 3.2 Indstilling af tid Indstil tid iht. anvisningerne i displayet. Tryk på OK for at vælge tallet. Tryk på ' ' for at rulle opad igennem tallene. Vælg ved at trykke på "OK". Uret er i 24-timers format. BEMÆRK! Det er yderst vigtigt, at dato og tid indstilles nøjagtigt, da inverteren bruger denne til registrering. Hvis der ved et uheld indstilles forkert dato/tid, skal dette korrigeres øjeblikkeligt i menuen for indstilling af dato og tid [Opsætning Inverteroplysninger Indstil dato og tid]. Illustration 3.1 Vælg sprog Sproget er indstillet til engelsk ved første idriftsættelse. Tryk OK for at ændre denne indstilling. Tryk på ' ' for at rulle nedad igennem sprogene. Vælg sprog ved at trykke på "OK". BEMÆRK! For at anvende standardsproget (engelsk) trykkes OK to gange for at vælge og acceptere. Illustration 3.3 Indstil dato Indstil dato iht. anvisningerne i displayet. Tryk på OK for at vælge. Tryk på ' ' for at rulle opad igennem tallene. Vælg ved at trykke på "OK". L _01 15

19 Idriftsættelse og kontrol a... 3 Illustration 3.4 Installeret PV-effekt Illustration 3.6 Vælg netindstilling Indtast mængden af installeret PV-effekt for hvert PV-input. Hvis to eller flere PV-input er parallelt forbundet, skal hvert PV-input i den parallelle gruppe indstilles til den samlede mængde PV-effekt, der er installeret for denne gruppe, divideret med antallet af parallel-input. Se Tabel 3.1. Displayet viser nu "Vælg net". Netindstillingen er indstillet til "ikke defineret" ved første idriftsættelse. Tryk OK for at vælge netindstilling. Tryk på ' ' for at rulle nedad igennem listen over lande. Vælg netindstillingen for installationen ved at trykke på "OK". Det er yderst vigtigt at vælge den korrekte netindstilling. Illustration 3.5 Vælg land Illustration 3.7 Bekræft valg af netindstilling Vælg det land, som inverteren er installeret i. Tryk på ' ' for at rulle nedad i listen over lande. Tryk OK for at vælge land. Bekræft valget ved at vælge netindstillingen igen, og tryk herefter "OK". Indstillingerne for den valgte netindstilling er nu aktiveret. 16 L _01

20 Idriftsættelse og kontrol a... Korrekt valg af netindstilling er afgørende for overholdelse af lokale og nationale standarder. netværket, hvilket gør idriftsættelse og datastyring af større netværk nemmere. BEMÆRK! Hvis de to netindstillingsvalg ikke stemmer overens, annulleres disse, og valgene skal foretages endnu engang. Hvis en forkert netindstilling ved et uheld accepteres ved første valg, accepteres "Net: ikke defineret" i skærmbilledet til bekræftelse af netindstilling. Dette annullerer landevalget, og der kan herefter foretages et nyt valg. 3 3 BEMÆRK! Hvis der vælges en forkert netindstilling to gange, ringes efter service. Inverteren starter automatisk, når der er tilstrækkelig solindstråling til rådighed. Idriftsættelsen tager nogle minutter. I dette tidsrum gennemfører inverteren en selvtest. Aktuel konfigurering PV1, PV2 og PV3 er alle indstillet til individuel tilstand. Følgende nominelle PV-effekt er installeret: PV 1: 6000 W PV 2: 6000 W PV 3: 3000 W PV1 og PV2 er indstillet til parallel tilstand og har en samlet installeret PV-effekt på 10 kw. PV3 er indstillet til individuel tilstand og har en nominel PV-effekt på 4 kw. PV1 og PV2 er indstillet til parallel tilstand og har en samlet installeret PV-effekt på 11 kw. PV3 er indstillet til "Off" og har ingen PV installeret. Tabel 3.1 Eksempler på installeret PV-effekt 3.2 Fejlfinding Installeret PV-effekt, der skal programmeres PV 1: 6000 W PV 2: 6000 W PV 3: 3000 W PV 1: 5000 W PV 2: 5000 W PV 3: 4000 W PV 1: 5500 W PV 2: 5500 W PV 3: 0 W Se TLX-referencemanualen for oplysninger om fejlfinding. 3.3 Mastertilstand Inverterne TLX Pro og TLX Pro+ indeholder funktionen mastertilstand, der gør det muligt at udpege en inverter til master-inverter. Fra master-inverterens web interface er det muligt at få adgang til enhver inverter i netværket fra ét sted ved brug af en standardwebbrowser. Masterinverteren kan fungere som en datalogger, der indsamler data fra alle invertere i netværket. Disse data kan vises grafisk fra master-inverterens web interface, eller disse data kan uploades til eksterne webportaler eller eksporteres direkte til en PC. Master-inverteren kan også replikere indstillinger til de andre invertere TLX Proog TLX Pro+ i Illustration 3.8 Mastertilstand Gå til menuen Inverteroplysninger [Opsætning Inverteroplysninger Mastertilstand] for at aktivere mastertilstand, og indstil mastertilstanden til Aktiveret. Kontrollér, at der ikke findes andre master-invertere i netværket, før denne handling foretages. Når mastertilstand er aktiveret, er det muligt at indlede en netværksscanning [Opsætning Inverteroplysninger Mastertilstand Netværk]. Dette vil vise alle invertere, der er tilsluttet master-inverteren. BEMÆRK! Kun 1 master pr. netværk er muligt. BEMÆRK! Master-inverteren kan fungere i et netværk på op til 99 slave-invertere. Alle invertere, der er tilsluttet internettet via Ethernet, skal være beskyttet af en firewall. Første gang du logger på webserveren, skal standardpasswordet ændres. Anlægsniveau: [Opsætning Webserver Admin]. L _01 17

21 Tekniske data 4 Tekniske data 4.1 Generelle data 4 Nomenklat ur1) S Parameter AC Nominel tilsyneladende effekt 6k 8k 10k 12.5k 15k 6000 VA 8000 VA VA VA VA Pac,r Nominel aktiv effekt *) 6000 W 8000 W W W W Vac,r Aktiv effekt ved cos(phi) = 5700 W 7600 W 9500 W W W 0,95 **) Aktiv effekt ved cos(phi) = 5400 W 7200 W 9000 W W W 0,90 **) Reaktivt effektområde 0-3,6 kvar 0-4,8 kvar 0-6,0 kvar 0-7,5 kvar 0-9,0 kvar Nominel netspænding (område) 3P + N + PE V/400 V (± 20 %) Nominel AC-strøm 3 x 8,7 A 3 x 11,6 A 3 x 14,5 A 3 x 18,1 A 3 x 21,7 A Iacmax Maks. AC-strøm 3 x 9,0 A 3 x 11,9 A 3 x 14,9 A 3 x 18,7 A 3 x 22,4 A AC-strømforvrængning (THD %) cosphiac,r Effektfaktor ved 100 % belastning Kontrolleret effektfaktorområde Effekttab, tilslutningstilstand Effekttab om natten (ikke på net) < 4% < 5% > 0,99 0,8 overspændt 0,8 underspændt 10 W < 5 W fr Netfrekvens (interval) 50 Hz (± 5 Hz) Pmpptmax ΣP mpptmax DC Maks. PV-indgangseffekt pr. MPPT Maks./nom. konverteret PVindgangseffekt, i alt 8000 W 6200 W 8250 W W W W Vdc,r Nominel DC-spænding 700 V Vmppmin - Vmppmax MPP-spænding - nominel effekt 2) V V V V V MPP virkningsgrad, statisk 99,9 % MPP virkningsgrad, dynamisk 99,7 % Vdcmax Maks. DC-spænding 1000 V Vdcstart Tænd for DC-spænding 250 V Vdcmin Sluk for DC-spænding 250 V Idcmax Maks. DC-strøm 2 x 12 A 3 x 12 A Maks. DC-kortslutningsstrøm ved STC 2 x 12 A 3 x 12 A Min. på neteffekt 20 W 18 L _01

22 Tekniske data Nomenklat ur1) Parameter Effektivitet 6k 8k 10k 12.5k Maks. effektivitet 97,8 % 97,9 % 98,0 % Europæisk virkningsgrad, V ved dc,r Øvrigt Dimensioner (H, B, D) Montage Vægt Akustisk støjniveau 15k 96,5 % 97,0 % 97,0 % 97,3 % 97,4 % 700 x 525 x 250 mm Vægbeslag 35 kg 56 db(a) MPP-søgere 2 3 Driftstemperaturområde C Nom. temperaturområde C Opbevaringstemperatur C Drift under overbelastning Aktiv effektstyring 3) Reaktiv effektstyring Ændring af driftspunkt Indeholdt TLX+ og TLX Pro+ 4 4 Tabel 4.1 Generelle specifikationer 1) I henhold til FprEN 50524, hvis relevant. 2) Ved identiske indgangsspændinger. Ved uens indgangsspændinger kan Vmppmin være så lav som 250 V afhængigt af den samlede indgangseffekt. 3) Fjernstyret via CLX-produktet til overvågning og netstyring eller en enhed fra tredjepart. *) Ved nominel netspænding (Vac,r), Cos(phi) = 1. **) Ved nominel netspænding (Vac,r). Parameter Sikkerhedsfunktioner Passiv Aktiv ACafbrydelse Sikkerhed (beskyttelsesklasse) Klasse I PELV på kommunikations- og kontrolkort Klasse II Overvågning af ødrift - tab af netforsyning Trefaset overvågning ROCOF Størrelse på spænding Indeholdt Frekvens Indeholdt Isolationsmodstand Indeholdt RCMU - Type B Indeholdt Indirekte berøringsbeskyttelse Ja (klasse I, jordet) Tabel 4.2 Specifikationer for sikkerhedsfunktioner L _01 19

23 Tekniske data 4.2 Normer og standarder 4 Normativ Referencer 6k 8k 10k 12.5k 15k Direktiv LVD 2006/95/EC Direktiv EMC 2004/108/EC Sikkerhed IEC /IEC Integreret PV-effektafbryder VDE EMC-immunitet EN EN EMC-emission EN EN Nytteinterferens EN /-3 EN /-12 CE Ja Nyttekarakteristika IEC EN S0-elmåler EN Bilag D Sikkerhedsfunktioner Til transformatorløs inverter Tyskland VDE /A1 1) VDE AR-N 4105 (August 2011) 2) Grækenland Tekniske krav til tilslutning af uafhængig generering til nettet, samarbejde om el-net (PPC). Italien - CEI 0-21: , Terna Guida Tecnica Allegato A.70 2) Spanien RD1699 (2011) RD661 (2007) Portugal VDE , ISO/IEC Guide 67: System No.5 UK - G59/2-1, G83/1-1 G59/2-1 Støttefunktioner TLX+ og TLX Pro+ 6k 8k 10k 12.5k 15k Østrig TOR Hauptabschnitt D4, TOR Hauptabschnitt D2 Belgien Synergrid C10/11 Revisie , Synergrid C10/17- revisie 8 mei 2009 Tjekkiet Den tjekkiske energilov (lov nr. 458/2000), artikel 24, stk. 10, del I,II,III rev UTE NF C (UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE, GUIDE PRATIQUE, Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution). Frankrig NF C (Installations électriques à basse tension). Journal Officiel, Décret n du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité. Tyskland - BDEW- Technische Richtlinie Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz Ausgabe, Juni 2008 und Ergänzungen von 01/2009, 07/2010, 02/2011 2) Spanien REE BOE núm. 254 Tabel 4.3 Normer og standarder 1) Som en afvigelse fra VDE , afsnit 4.7.1, er målegrænsen for isolationsmodstand fastsat til 200 kω i overensstemmelse med myndighederne. 2) kun TLX+ og TLX Pro+. 20 L _01

24 4 4 Tekniske data 4.3 UTE-krav i Frankrig BEMÆRK! I Frankrig skal kravene i UTE C og NF C overholdes. Parameter Betingelse Specifikation Vægplade Huldiameter 30 x 9 mm Nivellering Vinkelret ± 5 alle vinkler Tabel 4.5 Vægpladespecifikationer På installationer i Frankrig vedhæftes advarselsmærkatet på inverterens forside. Illustration 4.1 Placering af advarselsmærkat 4.4 Installation Parameter Specifikation Temperatur 25 C C (>45 C derating) Miljøklasse i henhold IEC til IEC 3K6/3B3/3S3/3M2 Luftkvalitet - generelt ISA S Niveau G2 (ved 75 % RH) Luftkvalitet - Skal måles og klassificeres iht. ISA kystområder, S områder med tung industri og landbrugsområder Vibration 1G Tæthedsklasse 54 Maks. driftshøjde 3000 m over havets overflade. PELV-beskyttelse er kun effektiv op til 2000 m over havets overflade. Installation Undgå konstant strøm af vand. Undgå direkte sollys. Kontrollér korrekt luftstrømning. Monteres på ikke-antændelig overflade. Monteres stående på en lodret overflade. Undgå støv og ammoniakgasser. Tabel 4.4 Betingelser for installation L _01 21

25 Tekniske data 4.5 Krav til kabler 4 Kabel Betingelse Specifikation AC Kabel med 5 ledninger Kobber Ydre diameter mm Maks. anbefalet kabellængde 6k, 8k og 10k Maks. anbefalet kabellængde 12.5k Maks. anbefalet kabellængde 15k 2,5 mm 2 21 m 4 mm 2 34 m 6 mm 2 52 m 10 mm 2 87 m 4 mm 2 28 m 6 mm 2 41 m 10 mm 2 69 m 6 mm 2 34 m 10 mm 2 59 m DC Maks V, 12 A Kabellængde 4 mm 2-4,8 Ω /km < 200 m* Kabellængde 6 mm 2-3,4 Ω /km > m* Parret stik Multikontakt PV-ADSP4./PV-ADBP4. * Afstanden mellem inverter og solcellepanel og tilbage igen plus den samlede længde af kabelføringen til solcellepanelet. Tabel 4.6 Kabelspecifikationer BEMÆRK! Undgå effekttab på mere end 1 % af inverterens nominelle klassifikation i kablerne. [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA Illustration 4.2 6k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m] [m] 22 L _01

26 Tekniske data [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA Illustration 4.3 8k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m] [m] [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA Illustration k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m] [m] L _01 23

27 Tekniske data [%] mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA Illustration k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m] [m] [%] mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA Illustration k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m] [m] Overvej ligeledes følgende ved valg af kabeltype og tværsnitsområde: - Omgivelsestemperatur - Layouttype (i væg, under jorden, i fri luft osv.) - UV-modstand 24 L _01

28 4 4 Tekniske data 4.6 Momentspecifikationer for installation Illustration 4.7 Oversigt over inverter med momentangivelser, AA Illustration 4.8 Oversigt over inverter med momentangivelser, 4-7 Parameter Værktøj Tilspændingsmoment 1 Klemmerækker (store) Lige kærv 1,0 x 5,5 mm Min. 1,2 Nm 2 Klemmerækker (små) Lige kærv 1,0 x 5,5 mm 0,5 Nm 3 PE Lige kærv 1,0 x 5,5 mm 2,2 Nm 4 M16 SW 19 mm 2-3 Nm 5 M25 SW 30 mm 2-3 Nm 6 Frontskrue TX Nm 7 Låseskrue TX 30 5 Nm Tabel 4.7 Forklaring til Illustration 4.7 og Illustration 4.8, Nm-specifikationer L _01 25

29 Tekniske data 4.7 Specifikationer for hovedkredsløb 4 6k 8k 10k 12.5k 15k Maksimal inverterstrømstyrke Iacmax. 9,0 A 11,9 A 14,9 A 18,7 A 22,4 A Anbefalet blæsesikringstype gl/gg 13 A 16 A 20 A 20 A 25 A Anbefalet automatisk 16 A 20 A 20 A 25 A 32 A sikringstype B Tabel 4.8 Specifikationer for ledningsnet 4.8 Specifikationer for auxiliary interface Parameter Parameteroplysninger Specifikation Seriekommunikation RS-485 Specifikation for almindeligt kabel Kabelkappes diameter ( ) 2 x 5-7 mm Kabeltype Shielded Twisted Pair (STP) (Cat 5e) 2) Karakteristisk impedans for kabel 100 Ω 120 Ω Maks. kabellængde 1000 m RJ45-stik (2 stk.) Ledningskvadrat AWG (afhængigt af parring af metallisk RJ45-stik) Afslutning af kabelskærm Via metallisk RJ45-stik Klemmerække Maksimal ledningskvadrat 2,5 mm 2 Afslutning af kabelskærm Via EMC-kabelaflastning Maks. antal inverternoder 63 4) Galvaniseret grænsefladeisolering Ja, 500 Vrms Direkte berøringsbeskyttelse Dobbelt/forstærket isolering Ja Beskyttelse mod kortslutning Ja Kommunikation Stjerne og daisy chain Ethernet Almindeligt kabel Maks. kabellængde mellem invertere 100 m (samlet netværkslængde: ubegrænset) Specifikation Maks. antal invertere 100 1) Kabeltype Shielded Twisted Pair (STP) (Cat 5e) 2) Temperatursensorinput 3 x PT1000 3) Kabelspecifikation Kabelkappes diameter ( ) 4-8 mm Kabeltype Skærmet parsnoet - 2-ledninger Afslutning af kabelskærm Via EMC-kabelaflastning Maksimal ledningskvadrat 2,5 mm 2 Maksimal modstand pr. ledning 10 Ω Maksimal kabellængde 30 m Sensorspecifikation Nominel modstand/temperaturkoefficient 3,85 Ω/ o C Måleområde -20 o C o C Målenøjagtighed ±3% Direkte berøringsbeskyttelse Dobbelt/forstærket isolering Ja Beskyttelse mod kortslutning Ja Indstrålingssensorinput x 1 26 L _01

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Installationsmanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Installationsmanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og overensstemmelse 2 Vigtige sikkerhedsinformationer

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerheds informationer,

Læs mere

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de SMA Solar Technology AG Solar Inverters GSM Option Kit Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Outdoor Installationsmanual. ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Outdoor Installationsmanual. ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Outdoor Installationsmanual ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Software Opdateringsguide Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Ansvarsfraskrivelse 2 2. Krav

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Installationsmanual ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

SOLAR INVERTERS Installationsvejledning FLX Series www.danfoss.com/solar

SOLAR INVERTERS Installationsvejledning FLX Series www.danfoss.com/solar MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning FLX Series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser Følgende

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Referencemanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Referencemanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Referencemanual Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Sikkerhed og konformitet Sikkerhed og konformitet Sikkerhed Alle, der installerer og yder servicering

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Referencemanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Referencemanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Referencemanual Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og konformitet 5 Vigtige sikkerhedsinformationer

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Fronius Symo / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. N W E S / Koncept for udskiftning af printkort SnapINverterteknologi Integreret datakommunikation

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Fronius Symo / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. N W E S / Koncept for udskiftning af printkort SnapINverterteknologi Integreret datakommunikation

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / Smart Grid Ready

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / Smart Grid Ready / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. 1 Integreret datakommunikation SnapINverterteknologi / SuperFlex Design / Dynamic

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

S8VK strømforsyninger Pålidelig og nem drift - på verdensplan

S8VK strømforsyninger Pålidelig og nem drift - på verdensplan S8VK strømforsyninger Pålidelig og nem drift - på verdensplan Et af de mest kompakte design på markedet Modstandsdygtig i barske miljøer Nem og hurtig installation industrial.omron.dk 2 S8VK strømforsyninger

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

FarmOnline WebLink. Teknisk Info

FarmOnline WebLink. Teknisk Info Teknisk Info Teknisk Info 3 1 Produktbeskrivelse er en hardware enhed med netværksfunktionalitet. Den kan dels fungere som fjernadgang via internettet, og dels sætte managementprogrammet FarmOnline Explorer

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Technote. Aktuator Frese OPTIMA. Anvendelse. Funktioner aktuator DN15-DN32. Funktioner aktuator DN40-DN50. Normer og Standarder.

Technote. Aktuator Frese OPTIMA. Anvendelse. Funktioner aktuator DN15-DN32. Funktioner aktuator DN40-DN50. Normer og Standarder. Side 1 af 7 Anvendelse Proportional eller 3-punkt modulerende kontrol af Frese OPTIMA ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition Funktioner aktuator D-DN32 Nominel slaglængde 2.0... mm. 3-punkt

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Referencemanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Referencemanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TripleLynx Referencemanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og overensstemmelse 5 Vigtige sikkerhedsinformationer

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Funktions tilbehør

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Funktions tilbehør Acti 9 Hovedkatalog 2012 Funktions tilbehør Relæer Transmittering af tidsforsinkelser anvendes i servicesektoren og industribygninger til små automatiske kontrolsystemer: ventilation, opvarmning, animering,

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

FarmOnline WebLink. Teknisk Info

FarmOnline WebLink. Teknisk Info Teknisk Info Teknisk Info 3 1 Produktbeskrivelse er en hardware enhed med netværksfunktionalitet. Den kan dels fungere som fjernadgang via internettet, og dels sætte managementprogrammet FarmOnline Explorer

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Tryktransmitter til anvendelse i luft og vand applikationer, type MBS 1900. Teknisk brochure

Tryktransmitter til anvendelse i luft og vand applikationer, type MBS 1900. Teknisk brochure Tryktransmitter til anvendelse i luft og vand applikationer, type MBS 1900 Teknisk brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i luft og vand applikationer. Medieberørt del af rustfast stål (AISI 304).

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Home Installationsmanual SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Sikkerhedsvejledning 2 Produktoversigt 3 Leveringsomfang 4 2.

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg 01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold af Gaia Solar-solcelleanlæg Drift- og vedligeholdelsesmanual for solcelleanlæg Funktionsbeskrivelse... 3 Driftsvejledning... 3 Sikkerhed... 4 Start og

Læs mere

Nanovip Energimåler. El-Nr:

Nanovip Energimåler. El-Nr: Nanovip Energimåler El-Nr: 63 98 300 102 144 Nanovip PLUS Side 2 INTRODUKTION...3 GENERELT...3 MENU OVERSIGT...4 MEM FUNKTION...6 SPIDS MÅLING...8 HARMONISK ANALYSE...9 PROGRAMMERING...15 RESET MENU...17

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF)

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF) Installations-/betjeningsvejledning Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF Overvågning af isolationsmodstand på et AC net Arbejdsspænding op til 690V AC, modstår op til 1000V DC Arbejdsfrekvens ned til

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere