MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Installationsmanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Installationsmanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Installationsmanual Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

2 Sikkerhed og konformitet Sikkerhed og konformitet Sikkerhed Alle, der installerer og yder servicering i forbindelse med invertere, skal: Være uddannet og have erfaring med generelle retningslinjer for sikkerhed ved arbejde med elektrisk udstyr Være bekendt med lokale regler for og krav til installationen Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende for personers sikkerhed. Advarsler anvendes til at angive potentielt farlige situationer, der kan medføre alvorlige skader eller dødsfald. Forsigtighed med symbol anvendes til at angive potentielt farlige situationer, der kan medføre mindre eller moderate skader. Forsigtighed uden symbol anvendes til at angive situationer, der kan medføre skader på udstyr eller ejendom. BEMÆRK! Note anvendes til at angive fremhævet information, der kræver særlig opmærksomhed. Generel sikkerhed BEMÆRK! Før installation Kontrollér inverter og emballage for skader. I tvivlstilfælde kontaktes leverandøren før installation af inverteren. Installation Følg de beskrevne trin i denne manual for optimal sikkerhed. Husk, at inverteren har to spændingsbærende sider: PV-input og AC-nettet. ADVARSEL Afbrydelse af inverteren Før påbegyndelse af arbejde på inverteren afbrydes ACnettet ved hovedafbryderen og PV ved brug af PVeffektafbryderen. Kontrollér, at enheden ikke utilsigtet kan tilsluttes igen. Brug et voltmeter til at kontrollere, at enheden er afbrudt og spændingsfri. Inverteren kan stadig stå under meget høje og farlige spændingsniveauer, selvom den er koblet fra nettet/ledningsnettet og solcellemoduler. Vent mindst 30 minutter efter afbrydelse fra nettet og solcellepanelerne, før arbejdet fortsættes. Vedligeholdelse og modificering Kun autoriseret personale har tilladelse til at reparere eller modificere inverteren. For at sikre personalesikkerhed må der kun anvendes originale reservedele fra leverandøren. Hvis der anvendes ikke-originale reservedele, kan overholdelsen af CE-retningslinjer for elektrisk sikkerhed, EMC og maskinsikkerhed ikke garanteres. Temperaturen for kølestativerne og komponenterne i inverteren kan overstige 70 ºC. Tag hensyn til risikoen for brandskader. Parametre for sikkerhedsfunktioner Inverterens parametre må aldrig ændres uden tilladelse fra det lokale energiforsyningsselskab og retningslinjer fra Danfoss. Uautoriserede ændringer af parametrene for sikkerhedsfunktioner kan medføre skader eller ulykker for mennesker eller inverteren. Endvidere vil det medføre en ophævelse af alle driftstilladelser og Danfoss-garantier til inverteren. Danfoss kan ikke gøres ansvarlig for sådanne skader eller ulykker. L _01

3 Sikkerhed og konformitet Farer ved PV-systemer DC-spændinger på op til 1000 V er til stede i PV-systemet, selv når AC-nettet er afbrudt. Fejl eller upassende brug kan medføre elektrisk lysbuedannelse. ADVARSEL Arbejd aldrig på inverteren, når DC og AC afbrydes. Kortslutningsstrømmen i solcellepanelerne er kun en smule højere end den maksimale driftsstrøm og afhænger af niveauet af indstråling. PV-belastningsafbryder PV-effektafbryderen (1) garanterer sikker frakobling af DCstrøm. Overensstemmelse Mere information findes i downloadområdet under Godkendelser og certificeringer. CE-mærkning Dette certificerer udstyrets overensstemmelse med de gældende regler i henhold til direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tabel 1.1 L _01

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Installationsrækkefølge Oversigt over inverter 4 2 Installation Installationsdimensioner og -mønstre Montering af inverteren Sådan fjernes inverteren Åbning og lukning af inverteren AC-nettilslutning Parallel PV-strengkonfiguration PV-tilslutning Auxiliary Input/Output Autotestprocedure 14 3 Idriftsættelse og kontrol af indstillinger Indledende opsætning Fejlfinding Mastertilstand 17 4 Tekniske data Generelle data Normer og standarder UTE-krav i Frankrig Installation Krav til kabler Momentspecifikationer for installation Specifikationer for hovedkredsløb Specifikationer for auxiliary interface RS-485- og Ethernetforbindelser 28 L _01 1

5 Introduktion 1 1 Introduktion Denne manual forklarer installation og opsætning af TLX Series solinverteren til installationsteknikeren. Illustration 1.1 Solinverter -inverterserien omfatter følgende varianter: TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ Almindelige funktioner Effekt Kabinet PV-stik Brugergrænseflade Sprog TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ 6 kva - 15 kva IP54 MC4-stik Display Service web interface Web interface DK, GB, DE, FR, ES, ITA, CZ, NL, GR Tabel 1.1 Almindelige funktioner 2 L _01

6 Introduktion Produktetiket 11. Bekræft installationen ved at sammenligne med auto-detektionsresultatet i displayet som beskrevet i 2.7 PV-tilslutning. 12. Inverteren er nu klar til drift. 1 1 Illustration 1.2 Produktetiket Produktetiketten på siden af inverteren angiver: Invertertype Vigtige specifikationer Serienummer, se (1) for identifikation af Danfoss Installationsrækkefølge 1. Vær særlig opmærksom på 1 Sikkerhed og konformitet. 2. Installer inverteren i henhold til 2.1 Installationsdimensioner og -mønstre og 2.2 Montering af inverteren. 3. Åbn inverteren i henhold til 2.4 Åbning og lukning af inverteren. 4. Installer AC i henhold til 2.5 AC-nettilslutning. 5. Installer PV. 6. Installer aux. indgang i henhold til 2.8 Auxiliary Input/Output. 7. Luk inverteren i henhold til 2.4 Åbning og lukning af inverteren. 8. Tænd for AC på hovedafbryderen. 9. Indstil sprog, tid, dato, installeret PV-effekt, land og net: - For opsætning via web interfacet, se brugermanualen for, Web Server afsnittet Quick Guide. - For opsætning via displayet, se 3 Idriftsættelse og kontrol af indstillinger. 10. Tænd PV ved at slå PV-effektafbryderen til. L _01 3

7 Introduktion Oversigt over inverter 1 Illustration 1.3 Oversigt over Danfoss TLX inverter Strømførende dele 1. AC-tilslutningsområde 2. DC-tilslutningsområde 3. Klemmerække til parallel forbindelse 4. Auxiliary output: Potentialfrit relæ PELV (Kan berøres) Øvrigt 5. Auxiliary interface: RS Auxiliary interface: Temperatur, indstråling, elmåler (S0) 7. Auxiliary interface: Ethernet 8. PV-effektafbryder Varianterne TLX Pro og TLX Pro+ kan også konfigureres via web interfacet. For yderligere information, se brugermanualen for Web Server. 4 L _01

8 Installation 2 Installation 2.1 Installationsdimensioner og -mønstre Følg disse retningslinjer nøje for at sikre korrekt installation af inverteren. BEMÆRK! Ved valg af installationssted kontrolleres det, at alle etiketter altid er synlige. Yderligere oplysninger findes i 4 Tekniske data. Illustration 2.4 Kontrollér korrekt luftstrømning 2 2 Illustration 2.5 Monteres på ikke-antændelig overflade Illustration 2.1 Undgå konstant strøm af vand Illustration 2.6 Monteres stående på en lodret overflade Illustration 2.2 Undgå direkte sollys Illustration 2.7 Undgå støv og ammoniakgasser Illustration 2.3 Kontrollér korrekt luftstrømning L _01 5

9 Installation 2 Illustration 2.8 Sikkerhedsafstande Overhold disse afstande ved installation af en eller flere invertere. Montering på en række anbefales. Kontakt leverandøren for information om montering på flere rækker. 6 L _01

10 2 2 Installation Illustration 2.9 Vægplade BEMÆRK! Det er obligatorisk at benytte den vægplade, der leveres med inverteren. Brug skruer, der på sikker vis kan bære vægten af inverteren. Inverteren skal justeres, og det er vigtigt, at der er adgang til inverteren fra fronten, så der er plads til servicering. L _01 7

11 Installation Montering af inverteren For at garantere sikker håndtering af inverteren skal der altid være to personer til at bære enheden, eller der skal anvendes en passende transportvogn. Der skal bæres sikkerhedssko. Skub inverteren opad (2) over toppen af monteringspladen, indtil inverteren hælder mod væggen (3). Illustration 2.12 Anbring inverteren i monteringsbeslaget Illustration 2.10 Anbringelse af inverteren Anbring den nederste del af inverteren mod monteringsbeslaget. Hæld inverteren som vist på billedet, og anbring toppen af inverteren mod monteringsbeslaget. Brug de to styrehåndtag (1) øverst på pladen til at styre inverteren vandret. Illustration 2.13 Fastgør skruerne Illustration 2.11 Fastgør inverteren Sænk (4) inverteren og kontrollér, at krogen på inverterens bundplade er anbragt i den nederste del af monteringsbe- 8 L _01

12 Installation slaget (5). Kontrollér, at det ikke er muligt at løfte inverterens bund væk fra monteringsbeslaget. (6) Fastgør skruerne på begge sider af vægpladen for at fastgøre inverteren. 2.3 Sådan fjernes inverteren Løsn låseskruerne på begge sider af inverteren. 2 2 Fjernelsen udføres i modsat rækkefølge af monteringen. Med et fast greb i den nederste del af inverteren løftes inverteren ca. 20 mm lodret op. Træk inverteren lidt væk fra væggen. Skub opad i en ret vinkel, indtil vægpladen løsner inverteren. Løft inverteren væk fra vægpladen. 2.4 Åbning og lukning af inverteren ADVARSEL Sørg for at overholde alle ESD-sikkerhedsregler. Enhver elektrostatisk ladning skal aflades ved at røre ved det jordforbundne kabinet før håndtering af eventuelle elektroniske komponenter. Illustration 2.15 Åbn inverteren Træk frontlågen opad. Når du mærker en let modstand, skal du trykke på bunden af frontlågen, så den klikker på plads i holdeposition. Det anbefales at anvende holdepositionen frem for at afmontere frontlågen helt. Illustration 2.14 Løsn frontskruer Brug en TX 30-skruetrækker til at løsne de to frontskruer. Drej skruetrækkeren, indtil skruerne hopper ud. Skruerne er fastgjort med en fjeder og kan ikke falde ud. L _01 9

13 Installation 2 Illustration 2.16 Luk inverteren For at lukke inverteren skal der holdes fast i den nederste del af frontlågen med hånden, og der gives et let tryk på toppen, indtil den falder på plads. Før frontlågen på plads, og fastgør de to forreste skruer. Illustration 2.17 Fastgør frontskruer De to forreste skruer er jordforbindelsen til frontlågen. Sørg for, at begge skruer er monteret og tilspændt med det foreskrevne moment. 2.5 AC-nettilslutning BEMÆRK! Ved valg af installationssted kontrolleres det, at alle etiketter altid er synlige. Yderligere oplysninger findes i 4 Tekniske data. 10 L _01

14 Installation 150AA Kontrollér, at inverteren passer til netspændingen. 2. Frigør afbryderen og træf forholdsregler til at forhindre reetablering af forbindelse. 3. Åbn frontlågen. 4. Indsæt kablet gennem AC-forskruningen til klemmerækkerne mm 140mm L1 L2 L3 N 5. De tre netledninger (L1, L2 og L3) samt nullederen (N) er obligatoriske og skal forbindes til den 4-polede klemmerække med de respektive markeringer. 6. Jordledningen (PE) er obligatorisk og skal forbindes direkte til kabinettets PE-terminal. Indsæt ledningen, og spænd skruen for at fastgøre ledningen. 10mm Illustration 2.18 Afisolering af AC-kabel PE 7. Alle ledninger skal fastgøres korrekt med det rette moment. Se 4.6 Momentspecifikationer for installation. 8. Luk frontlågen, og husk at kontrollere, at begge skruer er tilspændt med korrekt moment (6-8 Nm) for at opnå jordforbindelse. Illustrationen viser afisolering af alle 5 ledninger i ACkablet. Længden af PE-kablet skal være længere end nettet og nullederne AA Luk for afbryderen. Kontrollér for en sikkerheds skyld al ledningsføring. Tilslutning af en faseledning til den neutrale terminal kan forårsage permanent skade på inverteren. Fjern ikke kortslutningsbroen ved (1). L1 L2 L3 N PE PE Illustration 2.19 AC-tilslutningsområde 1 Kortslutningsbro L1, L2, 3 net (L1, L2, L3) og neutrale (N) poler L3, N PE Jordledning Tabel 2.1 Forklaring til Illustration 2.19 L _01 11

15 Installation 2.6 Parallel PV-strengkonfiguration Ved parallel PV-strengkonfiguration anvendes altid intern parallel jumper sammen med en ekstern parallel kobling. 2 1 Inverter Cabling 2 PV module 150AA A 1 7A 7A 7A 7A 3 Illustration 2.20 Korrekt parallel forbindelse 1 Parallel jumper 2 Parallel forbindelse, 3 indgange 3 Parallel forbindelse, 2 indgange Tabel 2.2 Forklaring til Illustration L _01

16 Installation 1 Inverter 2 Cabling 7A 7A 7A 7A PV module 150AA A 4 30A Illustration 2.21 Forkert parallel forbindelse 1 Parallel jumper 2 Parallel forbindelse, 1 indgang. Strømmen i første indgang overskrides, hvilket medfører overbelastning af kabel og PVeffektafbryder. 3 Parallel forbindelse mangler. Den fulde PV-effekt tilføres en indgang, hvilket medfører risiko for overbelastning af PV-stik, kabel og PV-effektafbryder. 4 Parallel jumper mangler, hvilket medfører risiko for overbelastning af PV-stik, kabel og PV-effektafbryder i tilfælde af inverterfejl. Tabel 2.3 Forklaring til Illustration 2.21 L _01 13

17 Installation PV-tilslutning ADVARSEL PV må IKKE tilsluttes jorden! BEMÆRK! Brug et egnet voltmeter, der kan måle op til 1000 V DC. Procedure for PV-tilslutning: 1. Først bekræftes polariteten og den maksimale spænding for solcellepanelerne ved at måle PVtomgangsspændingen. PV-tomgangsspændingen må ikke overstige 1000 V DC. 2. Mål DC-spændingen mellem solcellepanelets pluspol og jorden (eller det grønne/gule jordingskabel). Den målte spænding skal være ca. nul. Hvis spændingen er konstant og ikke nul, er der en isoleringsfejl et sted i solcellepanelet. Lokaliser og udbedr fejlen, før der fortsættes. 3. Gentag denne procedure for alle paneler. Det er tilladt at fordele indgangseffekten ujævnt på inputs, forudsat at: Den nominelle PV-effekt for inverteren ikke overstiges (6,2/8,2/10,3/12,9/15,5 kw). Den maksimale kortslutningsstrøm for PV-modulerne ikke overstiger 12 A pr. indgang. 4. På inverteren drejes PV-effektafbryderen til slukket position. Forbind PV-kablerne ved hjælp af MC4-stik. Kontrollér korrekt polarisering! PVeffektafbryderen kan nu tændes, når dette er påkrævet. Hvis de er uparrede, er MC4-stikkene ikke IP54. Indtrængen af fugt kan forekomme. I situationer, hvor PV-stikkene ikke er monteret, skal der påsættes en tætningshætte (er inkluderet i leveringen). Alle invertere med MC4-forbindelser leveres med blændpropper på indgang 2 og 3. Under installationen skal blændpropperne på de indgange, som skal bruges, kasseres. BEMÆRK! Inverteren beskyttes mod fejlpolarisering, men den genererer ingen effekt, før polariteten korrigeres. For at opnå maksimal produktion skal PV-modulernes tomgangsspænding (STC) være lavere end den maksimale indgangsspænding for inverteren (se 4.1 Generelle data) multipliceret med en faktor på 1,13. UOC, STC x 1,13 UMAX, inv. 2.8 Auxiliary Input/Output Inverteren har følgende auxiliary input/output: 2 x RJ-45 til RS x RJ-45 til Ethernet 1 x 8 pol klemmerække til RS x 10 pol klemmerække til - PT1000 temperatursensorinput x 3 - Indstrålingssensorinput - Elmåler (S0) input 1 x 2 pol klemmerække til relæudgange Se specifikationerne for en oversigt over kommunikationskortet samt brugermanualen til inverteren for yderligere oplysninger vedrørende konfiguration af aux. indgang via displayet. 2.9 Autotestprocedure Der kan initialiseres en automatisk test af inverteren ved aktivering af proceduren for inverterautotest: Gå til [Opsætning Autotest] på displayet, og tryk OK. Via web interfacen, gå til [Inverterniveau: Opsætning Indstillinger Autotest], og klik på [Start Test]. Illustration 2.22 DC-tilslutningsområde Manualen til autotest af inverteren kan downloades fra 14 L _01

18 Idriftsættelse og kontrol a... 3 Idriftsættelse og kontrol af indstillinger Indledende opsætning Inverteren leveres med et foruddefineret sæt af indstillinger for forskellige net. Alle netspecifikke grænser er lagret i inverteren og skal vælges ved installation. Det er altid muligt at se de anvendte netgrænser i displayet. Inverteren justerer automatisk efter sommertid. Efter installation kontrolleres alle kabler, og herefter lukkes inverteren. Tænd for AC på hovedafbryderen. 3 3 Følg opsætningsguiden i displayet, eller foretag alternativ opsætning af inverteren via web interfacen. Indstil sprog iht. anvisningerne i displayet. Dette valg har ingen indvirkning på driftsparametrene for inverteren og er ikke et valg af netindstilling. Illustration 3.2 Indstilling af tid Indstil tid iht. anvisningerne i displayet. Tryk på OK for at vælge tallet. Tryk på ' ' for at rulle opad igennem tallene. Vælg ved at trykke på "OK". Uret er i 24-timers format. BEMÆRK! Det er yderst vigtigt, at dato og tid indstilles nøjagtigt, da inverteren bruger denne til registrering. Hvis der ved et uheld indstilles forkert dato/tid, skal dette korrigeres øjeblikkeligt i menuen for indstilling af dato og tid [Opsætning Inverteroplysninger Indstil dato og tid]. Illustration 3.1 Vælg sprog Sproget er indstillet til engelsk ved første idriftsættelse. Tryk OK for at ændre denne indstilling. Tryk på ' ' for at rulle nedad igennem sprogene. Vælg sprog ved at trykke på "OK". BEMÆRK! For at anvende standardsproget (engelsk) trykkes OK to gange for at vælge og acceptere. Illustration 3.3 Indstil dato Indstil dato iht. anvisningerne i displayet. Tryk på OK for at vælge. Tryk på ' ' for at rulle opad igennem tallene. Vælg ved at trykke på "OK". L _01 15

19 Idriftsættelse og kontrol a... 3 Illustration 3.4 Installeret PV-effekt Illustration 3.6 Vælg netindstilling Indtast mængden af installeret PV-effekt for hvert PV-input. Hvis to eller flere PV-input er parallelt forbundet, skal hvert PV-input i den parallelle gruppe indstilles til den samlede mængde PV-effekt, der er installeret for denne gruppe, divideret med antallet af parallel-input. Se Tabel 3.1. Displayet viser nu "Vælg net". Netindstillingen er indstillet til "ikke defineret" ved første idriftsættelse. Tryk OK for at vælge netindstilling. Tryk på ' ' for at rulle nedad igennem listen over lande. Vælg netindstillingen for installationen ved at trykke på "OK". Det er yderst vigtigt at vælge den korrekte netindstilling. Illustration 3.5 Vælg land Illustration 3.7 Bekræft valg af netindstilling Vælg det land, som inverteren er installeret i. Tryk på ' ' for at rulle nedad i listen over lande. Tryk OK for at vælge land. Bekræft valget ved at vælge netindstillingen igen, og tryk herefter "OK". Indstillingerne for den valgte netindstilling er nu aktiveret. 16 L _01

20 Idriftsættelse og kontrol a... Korrekt valg af netindstilling er afgørende for overholdelse af lokale og nationale standarder. netværket, hvilket gør idriftsættelse og datastyring af større netværk nemmere. BEMÆRK! Hvis de to netindstillingsvalg ikke stemmer overens, annulleres disse, og valgene skal foretages endnu engang. Hvis en forkert netindstilling ved et uheld accepteres ved første valg, accepteres "Net: ikke defineret" i skærmbilledet til bekræftelse af netindstilling. Dette annullerer landevalget, og der kan herefter foretages et nyt valg. 3 3 BEMÆRK! Hvis der vælges en forkert netindstilling to gange, ringes efter service. Inverteren starter automatisk, når der er tilstrækkelig solindstråling til rådighed. Idriftsættelsen tager nogle minutter. I dette tidsrum gennemfører inverteren en selvtest. Aktuel konfigurering PV1, PV2 og PV3 er alle indstillet til individuel tilstand. Følgende nominelle PV-effekt er installeret: PV 1: 6000 W PV 2: 6000 W PV 3: 3000 W PV1 og PV2 er indstillet til parallel tilstand og har en samlet installeret PV-effekt på 10 kw. PV3 er indstillet til individuel tilstand og har en nominel PV-effekt på 4 kw. PV1 og PV2 er indstillet til parallel tilstand og har en samlet installeret PV-effekt på 11 kw. PV3 er indstillet til "Off" og har ingen PV installeret. Tabel 3.1 Eksempler på installeret PV-effekt 3.2 Fejlfinding Installeret PV-effekt, der skal programmeres PV 1: 6000 W PV 2: 6000 W PV 3: 3000 W PV 1: 5000 W PV 2: 5000 W PV 3: 4000 W PV 1: 5500 W PV 2: 5500 W PV 3: 0 W Se TLX-referencemanualen for oplysninger om fejlfinding. 3.3 Mastertilstand Inverterne TLX Pro og TLX Pro+ indeholder funktionen mastertilstand, der gør det muligt at udpege en inverter til master-inverter. Fra master-inverterens web interface er det muligt at få adgang til enhver inverter i netværket fra ét sted ved brug af en standardwebbrowser. Masterinverteren kan fungere som en datalogger, der indsamler data fra alle invertere i netværket. Disse data kan vises grafisk fra master-inverterens web interface, eller disse data kan uploades til eksterne webportaler eller eksporteres direkte til en PC. Master-inverteren kan også replikere indstillinger til de andre invertere TLX Proog TLX Pro+ i Illustration 3.8 Mastertilstand Gå til menuen Inverteroplysninger [Opsætning Inverteroplysninger Mastertilstand] for at aktivere mastertilstand, og indstil mastertilstanden til Aktiveret. Kontrollér, at der ikke findes andre master-invertere i netværket, før denne handling foretages. Når mastertilstand er aktiveret, er det muligt at indlede en netværksscanning [Opsætning Inverteroplysninger Mastertilstand Netværk]. Dette vil vise alle invertere, der er tilsluttet master-inverteren. BEMÆRK! Kun 1 master pr. netværk er muligt. BEMÆRK! Master-inverteren kan fungere i et netværk på op til 99 slave-invertere. Alle invertere, der er tilsluttet internettet via Ethernet, skal være beskyttet af en firewall. Første gang du logger på webserveren, skal standardpasswordet ændres. Anlægsniveau: [Opsætning Webserver Admin]. L _01 17

21 Tekniske data 4 Tekniske data 4.1 Generelle data 4 Nomenklat ur1) S Parameter AC Nominel tilsyneladende effekt 6k 8k 10k 12.5k 15k 6000 VA 8000 VA VA VA VA Pac,r Nominel aktiv effekt *) 6000 W 8000 W W W W Vac,r Aktiv effekt ved cos(phi) = 5700 W 7600 W 9500 W W W 0,95 **) Aktiv effekt ved cos(phi) = 5400 W 7200 W 9000 W W W 0,90 **) Reaktivt effektområde 0-3,6 kvar 0-4,8 kvar 0-6,0 kvar 0-7,5 kvar 0-9,0 kvar Nominel netspænding (område) 3P + N + PE V/400 V (± 20 %) Nominel AC-strøm 3 x 8,7 A 3 x 11,6 A 3 x 14,5 A 3 x 18,1 A 3 x 21,7 A Iacmax Maks. AC-strøm 3 x 9,0 A 3 x 11,9 A 3 x 14,9 A 3 x 18,7 A 3 x 22,4 A AC-strømforvrængning (THD %) cosphiac,r Effektfaktor ved 100 % belastning Kontrolleret effektfaktorområde Effekttab, tilslutningstilstand Effekttab om natten (ikke på net) < 4% < 5% > 0,99 0,8 overspændt 0,8 underspændt 10 W < 5 W fr Netfrekvens (interval) 50 Hz (± 5 Hz) Pmpptmax ΣP mpptmax DC Maks. PV-indgangseffekt pr. MPPT Maks./nom. konverteret PVindgangseffekt, i alt 8000 W 6200 W 8250 W W W W Vdc,r Nominel DC-spænding 700 V Vmppmin - Vmppmax MPP-spænding - nominel effekt 2) V V V V V MPP virkningsgrad, statisk 99,9 % MPP virkningsgrad, dynamisk 99,7 % Vdcmax Maks. DC-spænding 1000 V Vdcstart Tænd for DC-spænding 250 V Vdcmin Sluk for DC-spænding 250 V Idcmax Maks. DC-strøm 2 x 12 A 3 x 12 A Maks. DC-kortslutningsstrøm ved STC 2 x 12 A 3 x 12 A Min. på neteffekt 20 W 18 L _01

22 Tekniske data Nomenklat ur1) Parameter Effektivitet 6k 8k 10k 12.5k Maks. effektivitet 97,8 % 97,9 % 98,0 % Europæisk virkningsgrad, V ved dc,r Øvrigt Dimensioner (H, B, D) Montage Vægt Akustisk støjniveau 15k 96,5 % 97,0 % 97,0 % 97,3 % 97,4 % 700 x 525 x 250 mm Vægbeslag 35 kg 56 db(a) MPP-søgere 2 3 Driftstemperaturområde C Nom. temperaturområde C Opbevaringstemperatur C Drift under overbelastning Aktiv effektstyring 3) Reaktiv effektstyring Ændring af driftspunkt Indeholdt TLX+ og TLX Pro+ 4 4 Tabel 4.1 Generelle specifikationer 1) I henhold til FprEN 50524, hvis relevant. 2) Ved identiske indgangsspændinger. Ved uens indgangsspændinger kan Vmppmin være så lav som 250 V afhængigt af den samlede indgangseffekt. 3) Fjernstyret via CLX-produktet til overvågning og netstyring eller en enhed fra tredjepart. *) Ved nominel netspænding (Vac,r), Cos(phi) = 1. **) Ved nominel netspænding (Vac,r). Parameter Sikkerhedsfunktioner Passiv Aktiv ACafbrydelse Sikkerhed (beskyttelsesklasse) Klasse I PELV på kommunikations- og kontrolkort Klasse II Overvågning af ødrift - tab af netforsyning Trefaset overvågning ROCOF Størrelse på spænding Indeholdt Frekvens Indeholdt Isolationsmodstand Indeholdt RCMU - Type B Indeholdt Indirekte berøringsbeskyttelse Ja (klasse I, jordet) Tabel 4.2 Specifikationer for sikkerhedsfunktioner L _01 19

23 Tekniske data 4.2 Normer og standarder 4 Normativ Referencer 6k 8k 10k 12.5k 15k Direktiv LVD 2006/95/EC Direktiv EMC 2004/108/EC Sikkerhed IEC /IEC Integreret PV-effektafbryder VDE EMC-immunitet EN EN EMC-emission EN EN Nytteinterferens EN /-3 EN /-12 CE Ja Nyttekarakteristika IEC EN S0-elmåler EN Bilag D Sikkerhedsfunktioner Til transformatorløs inverter Tyskland VDE /A1 1) VDE AR-N 4105 (August 2011) 2) Grækenland Tekniske krav til tilslutning af uafhængig generering til nettet, samarbejde om el-net (PPC). Italien - CEI 0-21: , Terna Guida Tecnica Allegato A.70 2) Spanien RD1699 (2011) RD661 (2007) Portugal VDE , ISO/IEC Guide 67: System No.5 UK - G59/2-1, G83/1-1 G59/2-1 Støttefunktioner TLX+ og TLX Pro+ 6k 8k 10k 12.5k 15k Østrig TOR Hauptabschnitt D4, TOR Hauptabschnitt D2 Belgien Synergrid C10/11 Revisie , Synergrid C10/17- revisie 8 mei 2009 Tjekkiet Den tjekkiske energilov (lov nr. 458/2000), artikel 24, stk. 10, del I,II,III rev UTE NF C (UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE, GUIDE PRATIQUE, Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution). Frankrig NF C (Installations électriques à basse tension). Journal Officiel, Décret n du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité. Tyskland - BDEW- Technische Richtlinie Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz Ausgabe, Juni 2008 und Ergänzungen von 01/2009, 07/2010, 02/2011 2) Spanien REE BOE núm. 254 Tabel 4.3 Normer og standarder 1) Som en afvigelse fra VDE , afsnit 4.7.1, er målegrænsen for isolationsmodstand fastsat til 200 kω i overensstemmelse med myndighederne. 2) kun TLX+ og TLX Pro+. 20 L _01

24 4 4 Tekniske data 4.3 UTE-krav i Frankrig BEMÆRK! I Frankrig skal kravene i UTE C og NF C overholdes. Parameter Betingelse Specifikation Vægplade Huldiameter 30 x 9 mm Nivellering Vinkelret ± 5 alle vinkler Tabel 4.5 Vægpladespecifikationer På installationer i Frankrig vedhæftes advarselsmærkatet på inverterens forside. Illustration 4.1 Placering af advarselsmærkat 4.4 Installation Parameter Specifikation Temperatur 25 C C (>45 C derating) Miljøklasse i henhold IEC til IEC 3K6/3B3/3S3/3M2 Luftkvalitet - generelt ISA S Niveau G2 (ved 75 % RH) Luftkvalitet - Skal måles og klassificeres iht. ISA kystområder, S områder med tung industri og landbrugsområder Vibration 1G Tæthedsklasse 54 Maks. driftshøjde 3000 m over havets overflade. PELV-beskyttelse er kun effektiv op til 2000 m over havets overflade. Installation Undgå konstant strøm af vand. Undgå direkte sollys. Kontrollér korrekt luftstrømning. Monteres på ikke-antændelig overflade. Monteres stående på en lodret overflade. Undgå støv og ammoniakgasser. Tabel 4.4 Betingelser for installation L _01 21

25 Tekniske data 4.5 Krav til kabler 4 Kabel Betingelse Specifikation AC Kabel med 5 ledninger Kobber Ydre diameter mm Maks. anbefalet kabellængde 6k, 8k og 10k Maks. anbefalet kabellængde 12.5k Maks. anbefalet kabellængde 15k 2,5 mm 2 21 m 4 mm 2 34 m 6 mm 2 52 m 10 mm 2 87 m 4 mm 2 28 m 6 mm 2 41 m 10 mm 2 69 m 6 mm 2 34 m 10 mm 2 59 m DC Maks V, 12 A Kabellængde 4 mm 2-4,8 Ω /km < 200 m* Kabellængde 6 mm 2-3,4 Ω /km > m* Parret stik Multikontakt PV-ADSP4./PV-ADBP4. * Afstanden mellem inverter og solcellepanel og tilbage igen plus den samlede længde af kabelføringen til solcellepanelet. Tabel 4.6 Kabelspecifikationer BEMÆRK! Undgå effekttab på mere end 1 % af inverterens nominelle klassifikation i kablerne. [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA Illustration 4.2 6k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m] [m] 22 L _01

26 Tekniske data [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA Illustration 4.3 8k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m] [m] [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA Illustration k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m] [m] L _01 23

27 Tekniske data [%] mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA Illustration k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m] [m] [%] mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA Illustration k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m] [m] Overvej ligeledes følgende ved valg af kabeltype og tværsnitsområde: - Omgivelsestemperatur - Layouttype (i væg, under jorden, i fri luft osv.) - UV-modstand 24 L _01

28 4 4 Tekniske data 4.6 Momentspecifikationer for installation Illustration 4.7 Oversigt over inverter med momentangivelser, AA Illustration 4.8 Oversigt over inverter med momentangivelser, 4-7 Parameter Værktøj Tilspændingsmoment 1 Klemmerækker (store) Lige kærv 1,0 x 5,5 mm Min. 1,2 Nm 2 Klemmerækker (små) Lige kærv 1,0 x 5,5 mm 0,5 Nm 3 PE Lige kærv 1,0 x 5,5 mm 2,2 Nm 4 M16 SW 19 mm 2-3 Nm 5 M25 SW 30 mm 2-3 Nm 6 Frontskrue TX Nm 7 Låseskrue TX 30 5 Nm Tabel 4.7 Forklaring til Illustration 4.7 og Illustration 4.8, Nm-specifikationer L _01 25

29 Tekniske data 4.7 Specifikationer for hovedkredsløb 4 6k 8k 10k 12.5k 15k Maksimal inverterstrømstyrke Iacmax. 9,0 A 11,9 A 14,9 A 18,7 A 22,4 A Anbefalet blæsesikringstype gl/gg 13 A 16 A 20 A 20 A 25 A Anbefalet automatisk 16 A 20 A 20 A 25 A 32 A sikringstype B Tabel 4.8 Specifikationer for ledningsnet 4.8 Specifikationer for auxiliary interface Parameter Parameteroplysninger Specifikation Seriekommunikation RS-485 Specifikation for almindeligt kabel Kabelkappes diameter ( ) 2 x 5-7 mm Kabeltype Shielded Twisted Pair (STP) (Cat 5e) 2) Karakteristisk impedans for kabel 100 Ω 120 Ω Maks. kabellængde 1000 m RJ45-stik (2 stk.) Ledningskvadrat AWG (afhængigt af parring af metallisk RJ45-stik) Afslutning af kabelskærm Via metallisk RJ45-stik Klemmerække Maksimal ledningskvadrat 2,5 mm 2 Afslutning af kabelskærm Via EMC-kabelaflastning Maks. antal inverternoder 63 4) Galvaniseret grænsefladeisolering Ja, 500 Vrms Direkte berøringsbeskyttelse Dobbelt/forstærket isolering Ja Beskyttelse mod kortslutning Ja Kommunikation Stjerne og daisy chain Ethernet Almindeligt kabel Maks. kabellængde mellem invertere 100 m (samlet netværkslængde: ubegrænset) Specifikation Maks. antal invertere 100 1) Kabeltype Shielded Twisted Pair (STP) (Cat 5e) 2) Temperatursensorinput 3 x PT1000 3) Kabelspecifikation Kabelkappes diameter ( ) 4-8 mm Kabeltype Skærmet parsnoet - 2-ledninger Afslutning af kabelskærm Via EMC-kabelaflastning Maksimal ledningskvadrat 2,5 mm 2 Maksimal modstand pr. ledning 10 Ω Maksimal kabellængde 30 m Sensorspecifikation Nominel modstand/temperaturkoefficient 3,85 Ω/ o C Måleområde -20 o C o C Målenøjagtighed ±3% Direkte berøringsbeskyttelse Dobbelt/forstærket isolering Ja Beskyttelse mod kortslutning Ja Indstrålingssensorinput x 1 26 L _01

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Installationsmanual ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Brugermanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Brugermanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Brugermanual Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 1.1 Introduktion 2 1.2 Definition af driftstilstande

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 5 Introduktion 5 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL

Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL Indhold Erklæring om ophavsret... 3 1. Indledning... 4 1.1. Introduktion... 4 1.2. Sådan bruges manualen... 4 1.3. Anvendte betegnelser (Advarsel, Bemærkning, Note)...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TripleLynx Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Definition af driftstilstand

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Home Installationsmanual SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Sikkerhedsvejledning 2 Produktoversigt 3 Leveringsomfang 4 2.

Læs mere

2.5. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

2.5. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 2.5 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 EU DANSK Denne manual kan ændres. På vores webside www.solar-inverter.com kan du finde manualens nyeste version. Copyright Delta Energy Systems (Tyskland)

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning Indhold

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Montage- und Bedienungsanleitung DA Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. IMPRESSUM KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg

Læs mere

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 da Installation Manual_da VIDEOJET connect 7000 da 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4. Om denne vejledning 4.2 Juridiske oplysninger 4.3 Sikkerhedsforskrifter 4.4 Vigtige

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

OPTISONIC 7300 Håndbog

OPTISONIC 7300 Håndbog OPTISONIC 7300 Håndbog Ultralyd gas flowmåler KROHNE : KOLOFON ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rettigheder forbeholdt. Det er forbudt at reproducere denne dokumentation, eller dele deraf,

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sådan læses denne 6 2 Introduktion til VLT HVAC Drive 11 2.1 Sikkerhed 11

Læs mere

OpTIDRIVE E2. INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE. FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA 200-480 V. NEM INSTAllATION

OpTIDRIVE E2. INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE. FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA 200-480 V. NEM INSTAllATION OpTIDRIVE E2 INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA 200-480 V NEM INSTAllATION OVERENSTEMMElSES ERKlæRING Invertek Drives Ltd erklærer hermed at Optidrive E2 produkter

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere