Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK"

Transkript

1 Nr. 8 april 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Et meget vellykket Med afsæt i temaet fra den kommende Verdenspræsident Sakuji Tanaka Peace through Service og tanker omkring temaet Hvad kan jeg gøre for Rotary holdt DGE Vibeke Gamst, lørdag den 24. marts 2012 sit PETS og Instruktionsmøde. Ca. 160 glade Rotarianere var samlet på Paderup Gymnasium i Randers, der dannede rammerne om dette års PETS. Som I jo alle ved, er Vibeke kommet lidt hovedkulds ind i dette års arrangementer, derfor har hun også valgt at det praktiske arrangement omkring PETS og distriktsgolfturnering, skulle være et samarbejde mellem Randers Vestre Rotary Klub og Aalborg Vestre Rotary Klub. Nu er PETS og instruktionsmødet overstået, og som almindelig deltager i dette års PETS, kan jeg kun sige, at alt klappede perfekt. En stor tak til de to klubber for et fantastisk godt tilrettelagt arrangement. Fik vi så noget med os hjem? PETS er jo obligatorisk for de kommende præsidenter. Hvis ikke man deltager, kan man ikke blive præsident, sådan siger Rotarys love og vedtægter. I Danmark praktiserer vi det således, at hvis det undtagelsesvis skulle ske man bliver forhindret, kan man deltage i et af de andre distrikters PETS møde; det er faktisk således, at de bliver holdt på forskellige dage, så der er altså fem skud i bøssen for at nå det. Kan det heller ikke lade sig gøre, må man lave en Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK personlig aftale med den kommende guvernør om hvordan uddannelse så kan foregå, eller om man skal abdisere før man er tiltrådt. Det er også på PETS møde, at det kommende års budget skal godkendes. På PETS og instruktionsmødet holder vi også kurser for andre af medlemmerne i de kommende klubbestyrelser. Der holdes bl.a. kursus for de kommende sekretærer, og alt i alt vil jeg sige, at det er en fantastisk stor hjælp for de kommende sekretærer at have deltage i dette kursus, der er mange af de daglige opgaver der herefter vil være meget nemmere at foretage. Ligeledes havde DGE Vibeke Gamst valgt noget helt nyt, nemlig at lave caféborde hvor forskellige emner som PR og kommunikation, Den levende Klub, Future Vison Plan og New Generation service blev behandlet, og interessen var stor for at besøge caféborde. Der blev som noget nyt i år holdt et lille kursus i det webbaserede Saldi finanssystem som IT-firmaet Danosoft ApS, Hillerød, stiller gratis til rådighed for Rotary og vore klubber. Ni interesserede klubkasserere og en CICO deltog, og alle var enige om, at systemet kun kan anbefales til alle andre klubber i distriktet, således at klubregnskaberne fremadrettet vil være på denne platform, der giver nogle fantastiske muligheder for kontinuitet, selv om kassererne skifter over år. Så jo, vi fik noget med os hjem, dels på det Rotary-faglige plan, og dels på det menneskelige plan, hvor vi mødte mange glade Rotarianere, som nu alle skulle have lagt de sidste brikker for det Rotary år, hvor de skal stå i spidsen for netop deres klub. Det blev en glad dag, hvor man var enige om at vi KAN gøre noget for Rotary hver især. Asbjørn Isaksen Guvernør 12 sider Nyt i 1440 Det er absolut ikke guvernørens eller redaktørens mål at producere så mange sider som muligt til Nyt i Men dels har vi valgt at dokumentere, at pressen faktisk skriver meget om os - dels har PR-udvalget en kampagne i gang, som denne gang affødte tre sider som tillæg til Nyt i God fornøjelse med læsningen! red.

2 Nyt i 1440 April - Side 2 Hvis klubben vil... -skal sekretæren kun vedligeholde medlemsdata et sted! Skal din klub være med i dataudvekslingen mellem www. Roatry.dk og så bør du læse nedenstående! Baggrund De skandinaviske IT-ansvarlige for Rotary Danmark og vore søsterorganisationer, har siden foråret 2008 arbejdet på at gøre det muligt for Rotaryklubberne, at få deres medlemsdata synkroniseret med de data, som også findes i Rotary Internationals database. De skandinaviske guvernører har ved flere lejligheder givet projektet deres fulde opbakning, og i efteråret 2010 accepterede Rotary International, at dette kunne tillades. Et fælles skandinavisk projekt under ledelse af Kent Vesterberg fra Sverige er nu aftestet og god kendt af Rotary International, så vi er nu klar til at gå i gang. En lille sten i skoen De danske regler om forvaltning af persondata er ikke helt klare på, om det er tilladt at lave en sådan udveksling uden medlemmets udtrykkelige tilladelse. Derfor anbefales det, at der i klubbens vedtægter indføjes en formulering herom. Forslag I vedtægterne vedrørende medlemmerne, eller hvor det passer bedst, tilføjes følgende:?? - Stk.?? (navn) Rotary Klub registrerer data om klubbens medlemmer i det omfang det er nødvendigt for at administrere klubbens og opfylde Rotary Internationals krav til klubbens medlemskab. Klubbens medlemsdata administreres i Rotary Danmarks medlemssystem, og medlemsdata udveksles elektronisk med Rotary Internationals database under Rotary Danmarks ansvar. Hvad gør klubbestyrelsen Når klubberne fremsender godkendte vedtægter tilføjet denne formulering, kan klubbens medlemsdata automatisk flyde mellem Rotary Danmark og Rotary International, hvorfor sekretæren fremover KUN skal oprette og vedligeholde medlemsdata på Dette medfører selvfølgelig også, at hvis klubben ikke indsender en sådan vedtægtsændring, så skal den vedligeholde medlemsdata begge steder, da vi kun udveksler data for de klubber der opfylder kravene. HUSK Godkendte og underskrevne vedtægter skal fremsendes til landssekretær Anders Quade Rasmusen, mail: dk og gerne med mig som CC mail: Asbjørn Isaksen Guvernørerne for og Da fristen var udløbet, var der ingen indsigelser kommet imod de nominerede kandidater. Det mig derfor en stor glæde at kunne meddele, at følgende er indtrådt i guvernørgruppen: Guvernør (DGN) Jan Brinck, Hadsten Rotary Klub. Guvernør (DGND) Jens Søndergaard, Sydthy Rotary Klub. Et stor tillykke til de to og tak fordi I vil give af jeres fritid til distriktet. Ligeledes et stort tillykke til jeres klubber, som nu godt kan begynde at tænke på, at der med jeres nominering følger nogle helt konkrete arbejdsopgaver for klubberne. Jan Brinck Jens Søndergaard Distriktstrænings- og AG-seminar Kontinuitet, forandringsvillighed og decentralisering Det er den kommende guvernørs ret og pligt at afholde et distriktstrænings- og AG-seminar umiddelbart efter at han/hun er kommet hjem fra Assembly. Dette gjorde Vibeke også lørdag den 3. marts, hvor 11 fra distriktsrådet for det kommende år mødte op til manduktion i de tanker, visoner og ideer, som Vibeke ønsker, vi skal arbejde med i hendes år. Kontinuitet, forandringsvillighed og decentralisering var nogle af overskrifterne for en meget spændende dag, og som snart IPDG kan jeg kun glæde mig over, at når hjulet drejer endnu engang, er der nye og energiske personer klar til at tage over.

3 Nyt i 1440 April - Side 3 Rekordstort opbud i Hadsten Rotary Klub, da Kurt Westergaard kom på besøg Muhammedtegneren Kurt Westergaard gæstede onsdag den 22. februar Hadsten Rotary Klub, hvilket udløste det største fremmøde i nyere tid. Der var dækket op til 91 gæster i Kulturhuset i Hadsten, da Kurt Westergaard forleden var gæstetaler i Hadsten Rotary Klub. Og det endda selvom foredraget ikke måtte annonceres offentligt! Det er lidt af et scoop at få en mand som Kurt Westergaard til at komme og fortælle om sine betragtninger, siger Dorthe Gårdbo-Pedersen, som havde skaffet aftenens foredragsholder. Hun fortsætter: Men jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig det sikkerhedsopbud, der følger i kølvandet på at engagere Kurt som foredragsholder. Og Kulturhuset i Hadsten var onsdag aften i den grad sat på den anden ende. Samtlige Rotarymedlemmer og deres gæster skulle både kropsvisiteres og scannes med metaldetektorer, inden de fik lov at gå igennem de til lejligheden opstillede sluser. Bombehundene snusede rundt, mens repræsentanter fra PET og politiet holdt øje både ude og inde. Kurt Westergaard selv kom ind ad bagdøren - men så ud til at tage alt postyret meget roligt. Selvom det snart er syv år siden, muhammedtegningerne gik deres gang verden over, er konflikten ikke blevet mindre. Just another day at the office Westergaard fortalte, at hans tegning var inspireret af Oehlenschlägers Aladdin, der fik en appelsin i sin turban som symbol på, at der sker noget heldigt. Westergaard udskiftede bare appelsinen med en bombe på sin tegning af Muhammed. Som tegneren selv sagde, var det bare another day at the office. I de følgende dage skulle han dog finde ud af, at dette ikke var tilfældet. Fra venstre Dorthe Gårdbo-Pedersen, Hadsten Rotary Klubs formand for samfundsudvalget og arrangør af aftnen, i midten muhammedtegneren Kurt Westergaard og til højre klubbens præsident Hans Thysen Westergaard befandt sig ved swimmingpoolen i sin søns hus i Florida, da han i nyhederne så Dannebrog blive brændt af. Selv mener han i dag, at tegningerne kun var katalysator for den udvikling, der skete i Mellemøsten. Verden ville være brudt i brand alligevel måske bare på et andet tidspunkt. Tegneren mener, at man i Danmark ville have fred for enhver pris. Han forstår godt, at det havde konsekvenser, at de danske varer blev boykottet etc. Men han understreger, at der er fundamentale værdier, der står over religiøse dogmer. Og han vil aldrig komme til at undskylde sin tegning! Heller ikke selvom han er blevet tilbudt 72 jomfruer, en stor sum penge samt Allahs nåde, hvis han ville undskylde offentligt. Psykolog eller PET Spørgelysten blandt publikum var stor, og der var stor interesse for tegnerens liv, som det har formet sig efter Muhammedkrisen. Westergaard sagde, at den irrationelle frygt for ham var den værste. Den følelsesbestemte frygt, som andre folk går rundt med. Selv læner han sig til PET s rationelle frygt. Tegneren gentog flere gange, at han skylder PET alt. De er den store trygge autoritet i hans liv, som består af menneskekloge personer. Kurt og hans kone har ikke (som de fleste andre af de 12 tegnere) gået til psykolog de har haft PET. Hemmelighedsfuld loge, eller? Efter aftenens foredrag funderer værten, Dorthe Gårdbo- Pedersen, over arrangementet: Westergaard giver stof til eftertanke. At han er højaktuel kan direkte aflæses af aftenens store fremmøde. Dorthe fortsætter: Af sikkerhedsmæssige årsager var vi nødt til at flytte arrangementet fra Rotarys lokaler, men det havde den sidegevinst, at der var plads til flere gæster. Og så er der nogle, der kalder Rotary for en hemmelighedsfuld loge. Det har vi da fået modbevist i aften, slutter hun. Klubbens pressekontakt Som tillæg til dette månedsbrev er PRudvalgets inspiration til pressekontakt. Tilbuddet om fremstilling af bannere - roll-ups - som var med i sidste måneds Nyt i 1440, er forlænget til 1. maj.

4 Nyt i 1440 April - Side 4 Polio indsamling - har din klub indfriet løftet? Det er nu ved at være sidste mulighed for at være med i indsamlingen til Polio via 200 mio. US$ udfordringen som Bill Gates gav os. Vi har nået de 200 mio. US$, men har hver klub i distrikt 1440 indbetalt det, de gav håndslag på at give, nemlig min US$, eller hvis man er færre end 30 medlemmer så 100 US$ pr. medlem, indbetalt til polio konto med tydelig angivelse af klubnavn og klubnummer, inden den 30. juni 2012? Hvis ikke så har vi vel en moralsk forpligtigelse til at gøre det. På mine klubbesøg har jeg giver jeres præsident en liste over hvordan jeres indbetaling så ud på dette tidspunkt, så alle skulle være informeret, ellers er man velkommen til at kontakte mig. Der er lavet mange tiltag for at samle penge ind til Polio. I vores distrikt har man bl.a. cyklet til Paris, lavet velgørenhedsmiddage og i det hele taget tænkt kreativt for at skaffe penge. I distrikt 1450 har de fået en særforestilling af sommerspillet My Fair Lady. Vi ved, at mange Rotarianere i vores område, ja hele Danmark normalt deltager i Sommerspillene i Varde, derfor har vi valgt at bringe orienteringen om denne ekstraforestilling i alle vore 5 distrikter i Danmark. Det bliver en dag, hvor du kan møde glade rotarianere fra hele Danmark - så alene derfor bør du deltage!

5 Nyt i 1440 April - Side 5 Fra venstre: Michael Villekjær, Bertha Flensborg, Gitte Hamann Pedersen, Mai Bjørn Sandgaard-Laursen, teamleder Egon Jensen. GSE teamet bestod eksamen Fredag den 16. marts holdt GSE Chair Finn Munk eksamen for det GSE-hold, vi skal udsende nu her den 9. april. Det ende- lige hold er teamleder overlæge Egon Jensen fra Grenå Rotary Klub, teamdeltagerne er Bertha Flensborg, bygningskonstruktør, indstillet af Rosenholm Rotary Klub. Gitte Hamann Pedersen, afdelingsleder, indstillet af Hinnerup Rotary Klub. Michael Villekjær, civilingeniør, indstillet af Viborg-Asmild Rotary Klub og Mai Bjørn Sandgaard-Laursen, lektor, indstillet af Aalborg Vestre. Mai afløste Hanne Pedersen, miljø- og jagtkonsulent, indstillet af Viborg-Asmild Rotary Klub, der måtte melde afbud på grund af lykkelige omsændigheder. Endnu engang må vi skuffe reserveholdet de gamle GSE er de skal ikke udsendes! 2012-holdet gjorde det fremragende, og glæden var stor, som jeg synes billedet tydeligt viser. For første gang med publikum, nemlig GSE nomineringsudvalget for D1440, fremviste de deres indlæg og fortalte om det på engelsk. Et flot veldisponeret program havde de sammensat, og det kan de og vi i D1440 med rette være stolte af, det bliver nogle gode repræsentanter for Rotary og de indstillende klubber at udsende. Vi ønsker dem en rigtig god tur til Australien og glæder os til at høre om deres tur undervejs, og når de vender tilbage! Til venstre: Det store gruppebillede ved Nørresundby Rotary Klubs 60-års fødselsdagsfest Herunder: Klubbens gamle Viking Poul, lykønsker John Stanion fra Brentwood med den nye titel som viking. Nørresundby Rotary Klub fyldte 60 år Lørdag den 17. marts holdt Nørresundby sit 60-års jubilæum (Charterdag den 11/2 1952). Det foregik i Niras kantine, Vestre Havnepromenade 9, som var rammerne omkring den meget festlige dag. Præsident for Nørresunby Rotary Klub, Poul Risager tog imod i døren, og man følte straks, at her var hjertevarme i klubben. Mange var mødt op, også repræsentanter fra Klubbens Engelske venskabsklub, Brentwood Rotary Klub. Dagen bød på festligt samvær, underholdning af De galvaniserede Leoparder, indlæg af præsidenten, udnævnelse af John Stanion fra Brentwood RK som Viking, hilsen fra RI præsident Kalyan Banerjee og distriktet overbragt af guvernøren - og selvfølgelig megen god mad og drikke. Det blev en fantastisk og minderig dag for Nørresundby Rotary Klub, et stort tillykke fra distrikt 1440!

6 Nyt i 1440 April - Side 6 Fem forskellige guvernører, der swinger godt sammen Årgangsmøde for guvernørerne Lørdag den 31. marts holdt årgangen af guvernører i Danmark det 4. møde af i alt fem i deres regeringsperiode. Erfa-udvekslingen omkring hvordan andre distrikter gør tingene, og samarbejdet i Rotary Danmarks forretningsudvalg er for mig noget meget værdifuldt. At det så også kan gøres i en afslappet atmosfære, med et glimt i øjet, gør jo tingene meget bedre. Det er mærkeligt, at fem helt forskellige rotarianere, der helt tilfældigt sættes sammen i en guvernørårgang, faktisk kommer til at fungere fantastisk godt sammen. Det har vi i hvert fald i vor årgang fundet ud af. Trods forskelligheder kan der findes fodslaw i de samme Rotary-værdier, men sådan er det jo også i klubbestyrelserne rundt omkring. Inner Wheel og Rotary - konkurrenter eller samarbejdspartnere? Fra venstre DG 1460 Carl Peder Adolph, DG 1470 Steen Malherbe, DG 1440 Asbjørn Isaksen, DG 1480 Flemming Pulz Egholm og DG 1450 Thomas Locht Nåede vi det, vi havde sat os som mål i vores år? Hvis ikke, har vi godt nok travlt vi var kommet til evalueringen af klubbesøgene, og jeg tror, alle er enige om, at det har været en helt fantastisk positiv oplevelse for os alle fem. Konkurrerer vi om de samme kunder? Er der plads til både Inner Wheel og Rotary i Danmark om 10 år? Det var nogle af overskrifterne for det første dialogmøde mellem Rotary distrikt 1440 s guvernørgruppe og Inner Wheel distrikt 44 s præsidentgruppe, som blev afholdt den 27. marts på Rebildhus med D1440 som initiativtager. Der blev diskuteret livligt, og ord som strandhugst, vi henvender os til de samme kunder, fusion, forandring, forandringsvillighed, pilotprojekter osv. føg gennem luften, men på en venlig og gemytlig måde. Konklusionen på aftenen blev, at vi vil starte en turnus med et halvårligt dialogmøde mellem de to organisationers distriktsledelser, i et forsøg på at finde nøglen til samarbejdet Fra venstre Vibeke Simonsen, vicedistriktspræsident D44, Jens Søndergaard DGND, Andrea Welzel, distriktspræsident D44, Vibeke Gamst, DGE, Jan Brinck, DGN og Lene Krüger Schade, pastdistriktspræsident D44 og kommende vice nationalrepræsentant for IW Danmark. DG Asbjørn Isaksen var fotograf. i Rotaryfamilien. Næste møde blev derfor fastsat til i oktober måned, hvor temaet skal være Hvordan og på hvilke områder kan vi samarbejde. Glade cykel-entusiaster med kurs mod Paris Sakset fra Vendelbo Posten Der er stadig halvandet år til den dag, hvor Team Hjørring sætter kursen mod den franske hovedstad Paris for at mødes med cykelentusiaster fra hele Danmark og Tour de Francefeltet, men forventningens glæde bobler allerede lystigt i de glade motionister. Lørdag eftermiddag var 56 ud af de 72 ryttere i Team Hjørring samlet i Bønnehuset i Mygdal til et fællesmøde om det store projekt, som ikke bare skal ende med en laaaaaang cykeltur til Paris, men også med at indsamle en masse penge til gode lokale formål. Allerede nu er der indsamlet kroner til projektet, som også får kommunal opbakning. Den var Arne Boelt mødt op for at fortælle lidt om. Initiativtagerne bag kunne også fortælle, at 2012 vil byde på alt fra koncerter til cykelløb og golfturneringer ene og alene med det formål at samle penge ind til projektet. Bag står Rotaryklubberne i Hjørring Kommune, så halvdelen af deltagerne til Paris er også medlem af Rotary. Resten er bare cykelglade motionister, der gerne vil gøre en forskel. toto Presseklip

7 Nyt i 1440 April - Side 7 Team Rotary Favrskov er fyldt op Sakset fra Lokalavisen.dk - artikel af Erling Baastrup Sidste års overrækkelse af handicap-bussen til Hammel Neurocenter. Efter succes en sidste år er Team Rotary Favrskov godt i gang med at tilrettelægge og træne til dette års tur til Paris i juli måned. Mange gencyklere Deltagelse er ikke kun for rotarianere fra de tre lokale Rotary-klubber, men det er nu også lige meget, for holdet har allerede et stykke tid været fyldt op med 40 deltagere. Af dem er de 13 gencyklere fra Ud over rytterne er der et servicepersonale på 10 med. Af dem var de seks med sidste år. De 40 går nu til spinning, og hver weekend fra nu af står den Øverst: byrådsmedlem Anders G. Christensen er igen holdkaptajn. Nederst: byrådsmedlem Charlotte Green er med igen i år. Presseklip på cykeltur på omkring 100 km. Frem til 13. juli. Ruten lægges i år af Ole Nørgaard fra Hammel. Holdkaptajn er igen Anders G. Christensen. Bil-simulator Sidste år gav Paris-touren på grundlag af sponsorkontrakter og deltagerbidrag på kr. et beløb på næsten kr. der blev afleveret til Hammel Neurocenter, som fik sig en handicapbus. I år skal de indkørte penge også gå til Hammel Neurocenter. Her ønsker man sig til genoptræningen en bil-simulator. En dyr sag, men Team Rotary Favrskov forventer at kunne køre et pænt tilskud ind til den. Hans Christian Holst: - Udbytterigt at have en studerende. Foto: Kurt Bering Udveksling giver oplevelse for livet Sakset 12. marts 2012 fra Nordjyske.dk - Som udvekslingsstudent får man en oplevelse for livet. Det var Andrew Nybo fra Dronninglund et lysende eksempel på. Rotary i Dronninglund har holdt en aften om udveksling. - Vi vil gerne have flere unge til at søge ud i verden, siger counseler Jan Nybo fra Dronninglund RK. En halv snes unge og forældre var mødt op for at høre om muligheder ne. For tiden er Dronninglund Rotary Klub vært for Eduardo Reede fra Mexico, og til sommer sendes Mads Borregaard Pedersen ud. Han skal til Brasilien. - Det var fantastisk at være i Brasilia. Jeg boede i hovedstaden Brasilia med ca. fem millioner indbyggere, fortæller han. - Man får enorme sprogkundskaber, tilføjer han. I løbet af to måneder forstod jeg brasiliansk og i løbet af et halvt år kunne jeg tale sproget flydende. - Efter et år hjemmefra, vokser man markant. Jeg er blevet langt mere moden, og har fået større selvtillid. - Og det har givet mig mere entusiasme i skolen. Jeg har sat mig det mål, at jeg bare vil have en uddannelse. Andrew Nybos bror, Steven Nybo, er i dag udvekslingsstudent i Brasilien. Til sommer skal Andrew Nybo besøge sine forældre i Brasilien. Der er typisk behov for at spare kr. op. Den lokale Presseklip Rotary Klub sørger for ophold, mens Dronninglund-klubben sørger for lommepenge. Er man ikke til et helt år, er der også camp på et par ugers varighed. Maria Buchhardt fra Asaa, der arbejder på advokatkontor i Hellerup, var for 10 år siden to uger i Tyrkiet. - Det var en meget stor oplevelse, fortæller hun. Jeg lærte blandt andet at dykke. Dronninglund Rotary Klub er hvert andet år vært for en camp for unge. Hans Christian Holst fra Asaa, der flere gange har været vært for unge studerende fra andre lande, siger, at det giver ham og familien stort udbytte. Som ung har han selv rejst en del i blandt andet Australien og USA.

8 Nyt i 1440 April - Side 8 Distrikt 1440 s anden Rotaract klub er på vej. I lang tid har vi i vores distrikt kun haft en Rotaract klub, nemlig i Aalborg. Nu får de konkurrence fra Randers. Fra Amtsavisen i Randers har jeg sakset følgende: Rotaract Kronjylland holder åbent hus Mandag den 19. marts Af Knud Mogensen, Presseklip Nathalie Sørensen (til venstre) og Pernille Bræmer-Jensen er blandt initiativtagerne til den nye klub. Foto: Richard Sylvestersen Portræt: To 18-årige elever på Randers Statsskole, Pernille Bræmer-Jensen og Nathalie Sørensen, er blandt en kreds af unge mennesker, som har etableret Rotaract Kronjylland. Onsdag aften 21. marts holdes der åbent hus for alle interesserede mellem 18 og 30 år i Rotary Huset, Odinsgade 12 A, Randers, hvor man kan få mere at vide om Rotaract. Efter reglerne i Rotary-familien, som Rotaract er udsprunget af, skal en ny klub fungere tilfredsstillende i et halvt år, før den kan blive officielt godkendt, chartret. Det forventes, at Rotaract Kronjylland kan chartres i oktober. Ansøgningen er allerede sendt til Rotarys europæiske hovedkvarter i Zürich. Både Pernille Bræmer-Jensen og Nathalie Sørensen har været sendt ud som udveklingsstudenter af Randers Østre Rotary Klub, begge til USA i Rotary redder menneskeliv Sakset fra Oplandsavisen - Rotary har reddet mindst 10 millioner mennesker fra at få polio. Det konkluderede Birgit Bech og Torben Folmer Bech, Torben Folmer Bech vaccinerer her et indisk barn der var gæster hos Rotary i Brønderslev, for at fortælle om det store polio-projekt, som Rotary er med i. Birgit Bech og Torben Folmer Bech deltog i 2004 i Rotarys polio-vaccinationsprogram i Sydindien, og efter kort tid var Sydindien poliofrit. I 2010 deltog de igen i Nordindien. Siden har der kun været ét nyt poliotilfælde i hele Indien. Sidste poliotilfælde var i Danmark i 1976, og siden 1998 har der i Europa ikke været et poliotilfælde. I Danmark er der personer, der lever med polio. Brønderslev Rotary Klub har støttet projektet med ca. 600 kr. pr. medlem om året i tre år, og der er i Brønderslev-klubben ca. 50 medlemmer. Torben Folmer Bech fortæller, at på én dag blev vaccineret 160 millioner børn i Indien. Parret var med på denne dag november Vi kom til en spændende landsby med beboere. Vejbelægningen var jord med store huller - bortset fra hovedgaden, der var asfalteret. Til gengæld var den meget trafikeret med gående, cykler, personbiler og lastbiler blandet med hestevogne, hvoraf nogle blev trukket af kameler. - Til trods for, at området er yderst fattigt, er børnene velernærede, iklædt rent tøj, ser glade ud, og de vil gerne i kontakt med os, fortæller parret. Torben Folmer Bech fortæller, at der i Indien var to millioner hjælpere, der kommer fra det lokale sundhedsvæsen og frivillige. - Vi rotaryanere betalte selv rejsen. Alle pengene går dermed til vaccinen. I dag lever ca. 20 millioner mennesker i verden, der er invalideret af polio. I 1979 indledte Rotary International et fem-års projekt med at polioimmunisere seks millioner børn i Filippinerne. Det er lykkedes over al forventning og til en omkostning på dollars. På FN s 40-års fødselsdag indgik Rotary en aftale med FN om at udrydde polio i hele verden. Grundlaget var erfaringerne fra Filippinerne. Således skulle 1,2 milliarder børn kunne blive immuniseret for 150 mio. dollars, og Rotary lovede at yde 120 mio. dollars. Men det blev meget dyrere. Bill Gate har bidraget med 550 millioner dollars. - Vi er glade for, at vi er til så stor hjælp, siger præsident i Rotary Brønderslev, Jens Jørgen Krogh Jensen. Vi har gjort en forskel, og det gør vi gerne. Presseklip

9 Nyt i 1440 April - Side 9 AG erne og deres områder Hvem er din assisterende guvernør? En AG er ikke kun guvernørens assistent, men i høj grad også din klubs assistent. område 1: Henning Krabbe, Brønderslev RK: Dronninglund, Hirtshals, Hjallerup Morgen, Hjørring, Hjørring Morgen, Hjørring Vestre, Sindal, Skagen. område 2: Pernille Hovaldt, Hjørring morgen RK: Frederikshavn, Frederikshavn Bangsbostrand, Frederikshavn City, Skagen Morgen, Aalborg City, Aalborg City, Aalborg Stigsborg, Aalborg Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg Østre. dk område 3: Ubesat pga. dødsfald: Farsø, Hadsund, Rebild, Skive, Skivefjord morgen, Skivehus, Sydthy. område 4 - Jan Brinck, Sydthy RK: Fjerritslev, Hanstholm, Nykøbing Mors, Nørresundby, Pandrup, Thisted, Åbybro. område 5 - Jens Martin Hansen, Aars RK: Brønderslev, Hals, Løgstør, Nibe, Viborg, Viborg morgen, Viborg-Asmild, Aars. område 6 - Kim Holst, Randers Vestre RK: Bjerringbro, Hobro, Kjellerup, Langå, Randers Business Breakfast, Randers Søndre, Randers Vestre, Randers Østre. holst. område 7 - Erik Salomonsen, Rønde RK: Ebeltoft, Grenaa, Grenaa-Djurs, Hadsten, Hinnerup, Rosenholm, Rønde, Sæby. Guvernør Asbjørn Isaksen: Klaksvikar, Torshavnar. Rotary donation til Broen Mariagerfjord Sakset fra Hadsund Folkeblad Hadsund Rotary Klub har med støtte fra Rotary Danmarks Hjælpefond overrakt Broen Mariagerfjord kr. 8000,- PR ansvarlig Helena Dylmer fortæller, at præsident Frede Thisted havde den glæde, at overrække checken på kr ,- til Marianne Ladefoged der er formand for Broen Mariagerfjord. Broen Mariagerfjord der startede op i 2008, yder en stor indsats med at hjælpe udsatte børn der uanset social status og økonomisk baggrund således får mulighed for, at dyrke en fritidsinteresse. Det sociale Forskningscenter for Velfærd har opgjort, at der er cirka danske børn, som lever i familier med sociale og økonomiske problemer og i disse familier er der ikke mulighed for eller råd til at foreningsliv og idræt kan prioriteres. Det at dyrke en fritidsinteresse er med til at give fællesskab, hvilket igen er medvirkende til at fremme sundhed og velfærd. Broen Mariagerfjord arbejder med at give disse børn samme gode oplevelse som andre børn. Det at være en del af foreningslivet, giver børnene et tilhørsforhold ud over deres hverdag i skolen og bidrager i stor grad til deres personlige selvværd. Yderligere får disse børn et afbræk i hverdagen, som ofte kan være præget af spekulationer, usikkerhed, ensomhed og måske tillige misbrug. Det sker i april kl : Guvernørgruppemøde, Algade 6, 9300 Sæby 28. april kl : Teambuilding for den nye D-ledelse på Hotel Hesselet, Nyborg maj RI Convention i Bangkok maj kl : Guvernørgruppemøde på Rebildhus 24. maj kl : AG møde på Rebildhus. 24. maj kl : Distriktsrådsmøde på Rebildhus 15. juni kl : RDR-FU møde i Lemvig juni Rotary Danmarks Sommermøde i Lemvig 21. juni kl : Guvernørgruppemøde som telefonmøde 25. juni kl : Guvernørskifte Asbjørn Vibeke, Aalborg Vestre 30. juni kl : Guvernøroverdragelse for Guvernørgruppen, Algade 6, Sæby 29. august til 1. september: GETS og Institute i Sundvall, Sverige 31. august kl. 9.00: Distriktsgolf 2012 i Randers 29. september kl. 8.00: Distriktskonference 2012 NYT i 1440 Guvernørens Månedsbrev, distrikt Udkommer hver den 1. i måneden. Deadline den 15. i måneden forud. Alle personer kan blive støtte-medlem af foreningen Broen Mariagerfjord. Broen Mariagerfjord har brug for frivillige, der bl.a. har lyst til at hjælpe med at transportere et barn til og fra sport eller anden fritidsaktivitet 1-2 gange om ugen. Broen Mariagerfjord betaler for transporten, så det du skal investere i, er din tid, og være villig til at bruge egen bil. Kontakt Broen Mariagerfjord, hvis du har lyst til at være frivillig. Præsident Frede Thisted, Hadsund Rotary Klub overrækker 8.000,- kr. til formanden for Broen Alle indlæg sendes til: guvernør Asbjørn Isaksen, mobil Redaktør og layout: Carsten Thomasen Frederikshavn Rotary Klub Presseklip

10

11

12

Distriktskonferencen -

Distriktskonferencen - Nr. 4 oktober 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Distriktskonferencen - Distriktskonferencen bliver af mange betragtet som årets største Rotary begivenhed. Mange mennesker

Læs mere

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Det er søndag den 4. december. Man står op om morgenen, hvor er det dejligt, solen skinner, morgenmad sammen med konen, endnu

Læs mere

Guvernørnomineringen

Guvernørnomineringen Nr. 7 marts 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Guvernørnomineringen Dagen Hvert år i januar/februar skal den næste guvernør i rækken nomineres. Personen, der nomineres, skal

Læs mere

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent NR. 4 - NOVEMBER 2014 Har din klub et projekt? November er Foundation måned, hvor alle klubber opfordres til at sætte fokus på projekter. Projektarbejde er med til at sammentømre en klub og øger kammeratskabet.

Læs mere

NR. 12 - JUNI 2011. Prøv at dumpe ind i en klub under ferien...

NR. 12 - JUNI 2011. Prøv at dumpe ind i en klub under ferien... NR. 12 - JUNI 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Besøgsven I forbindelse med optagelse af et nyt medlem i enhver Rotaryklub oplæses en formular, der blandt andet indeholder følgende udsagn:

Læs mere

Derfor har vi assisterende guvernører!

Derfor har vi assisterende guvernører! Nr. 5 november 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Derfor har vi assisterende guvernører! Nogle få klubledelser har stillet mig spørgsmålet: Er det med AG er ikke bare et fordyrende led i

Læs mere

NR. 6 - DECEMBER Rotary har utrolig mange fantastiske uddannelsestilbud til unge - her er et af dem.

NR. 6 - DECEMBER Rotary har utrolig mange fantastiske uddannelsestilbud til unge - her er et af dem. NR. 6 - DECEMBER 2010 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Peace Scholar en kæmpe chance for et dygtig ungt menneske. Kender du en kandidat? AG er søges! En Peace Scholar en freds- og konfliktforsker

Læs mere

LIGHT ROTARY i det nye år

LIGHT ROTARY i det nye år NR. 5 - DECEMBER 2014 LIGHT ROTARY i det nye år Første halvdel af Rotaryåret nærmer sig sin afslutning. I distriktets klubber har der været årsmøder. Klubberne skal huske at oprette den nye bestyrelse

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Nyt i 1440. Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind!

Nyt i 1440. Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind! Guvernørens Månedsbrev - nr. 3 oktober 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind! - sagde

Læs mere

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 3 - oktober 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Fællesskab, forskellighed og engagement Det er temaet for mit år som guvernør

Læs mere

Nåede vi det vi gerne

Nåede vi det vi gerne Nr. 9 maj 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Nåede vi det vi gerne Vi nærmer os snart det tidspunkt hvor de nye bestyrelser skal til at tage over. Hjulet drejer endnu en gang,

Læs mere

Nyt i 1440. PR- og kommunikation

Nyt i 1440. PR- og kommunikation Guvernørens Månedsbrev - nr. 2 september 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck PR -kommunikation og distriktskonference Vores verdenspræsident

Læs mere

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER!

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Guvernørens Månedsbrev - nr. 1 august 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Med udgangen af juni måned har alle klubber

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev

Guvernørens Månedsbrev Guvernørens Månedsbrev Distrikt 1450 Nr.3. september 2010 Distriktet har: 53 klubber 2.244 medlemmer (1.5.2010) Danmark: 278 Klubber 11.575 medlemmer Distriktsguvernør 2010-11 Kære Rotarianere. Rotarys

Læs mere

Klubbesøg - en god oplevelse

Klubbesøg - en god oplevelse Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør NR. 2 - september 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Klubbesøg - en god oplevelse Så er Rotary-året godt i gang, og det er jeg også med at besøge

Læs mere

NR. 8 - FEBRUAR 2011 NYE KLUBBER. City RK 20. februar 2007 og Hjørring Morgen RK 24. juli 2007.

NR. 8 - FEBRUAR 2011 NYE KLUBBER. City RK 20. februar 2007 og Hjørring Morgen RK 24. juli 2007. NR. 8 - FEBRUAR 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen NYE KLUBBER Rotary Internationals bestyrelse godkendte den 31. december 2010 Viborg Morgen og Skagen Morgen som nye Rotaryklubber.

Læs mere

Skoleuniformer til børnene på Sct. Jose Elementary School på Filippinerne

Skoleuniformer til børnene på Sct. Jose Elementary School på Filippinerne Guvernørens Månedsbrev - nr. 8 maj 2014 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Skoleuniformer til børnene på Sct. Jose Elementary School på Filippinerne På PETS

Læs mere

EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag

EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag NR. 7 - JANUAR 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag Polio plus kampagnen til udryddelse af den forfærdelige

Læs mere

NYT i Et ny Rotaryår begynder! Nr. 1 JULI med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

NYT i Et ny Rotaryår begynder! Nr. 1 JULI med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen NYT i 1440 Nr. 1 JULI 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Guvernørskiftedagen den 30. juni 2011 - en dejlig dag en glad dag der startede om eftermiddagen på Skovlyst med

Læs mere

Be a Gift to the World

Be a Gift to the World Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør NR. 5 - december 2015 Julen står for døren, og det er sæson for hygge i familiens skød, og at vi betænker hinanden med gaver og ekstra opmærksomhed. Det fører

Læs mere

Klubbesøg - en god oplevelse

Klubbesøg - en god oplevelse Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 2 - september 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Klubbesøg - en god oplevelse Så er Rotary-året godt i gang, og det er jeg

Læs mere

fordi jeg fik lov Vi er nu meget tæt på at Rotary hjulet drejer for 107. gang. Man synes lige, man er begyndt, og så er det ved at være ovre

fordi jeg fik lov Vi er nu meget tæt på at Rotary hjulet drejer for 107. gang. Man synes lige, man er begyndt, og så er det ved at være ovre Nr. 10 juni 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen fordi jeg fik lov Vi er nu meget tæt på at Rotary hjulet drejer for 107. gang. Man synes lige, man er begyndt, og så er det

Læs mere

Distriktskonference og gallamiddag

Distriktskonference og gallamiddag Folder 21/08/06 20:50 Side 1 Velkommen til Distrikt 1470 Distriktskonference og gallamiddag lørdag, den 30. september 2006 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39 Hillerød Kære Rotary medlem! Efter det største

Læs mere

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 3 - oktober 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Fællesskab, forskellighed og engagement Det er temaet for mit år som guvernør

Læs mere

Vellykket forårsseminar Godt der var så mange stole!

Vellykket forårsseminar Godt der var så mange stole! Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 9 - april 2016 Vellykket forårsseminar Godt der var så mange stole! Til alle deltagerne: TAK for sidst! Og tak for stort fremmøde. Det

Læs mere

Godt nytår og glædelig glugmåned!

Godt nytår og glædelig glugmåned! Nyt i 1440 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Nr. 6, januar 2018 Godt nytår og glædelig glugmåned! Hermed ønsker jeg alle distriktets klubber og medlemmer et rigtig godt nytår. Glugmåned er et gammelt

Læs mere

Husk at videregive de gode ideer. En af de ting, jeg efter de første klubbesøg har tænkt på, er, hvordan jeg kan formidle de mange spændende ting, der

Husk at videregive de gode ideer. En af de ting, jeg efter de første klubbesøg har tænkt på, er, hvordan jeg kan formidle de mange spændende ting, der Nr. 3 september 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen højdepunkts I distrikt 1440 har vi nu 57 klubber hvoraf de 7 er morgenklubber. Det betyder at guvernøren skal ud af huset

Læs mere

Nyt i 1440. Guvernørskifte i Hadsten Jan Brinck overdrog guvernørkæden til Jens Søndergaard, Hadsten RK. Guvernørens Månedsbrev - nr.

Nyt i 1440. Guvernørskifte i Hadsten Jan Brinck overdrog guvernørkæden til Jens Søndergaard, Hadsten RK. Guvernørens Månedsbrev - nr. Guvernørens Månedsbrev - nr. 9 juni 2014 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Guvernørskifte i Hadsten Jan Brinck overdrog guvernørkæden til Jens

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

At tiltrække NYE MEDLEMMER handler om SYNLIGHED og gode oplevelser

At tiltrække NYE MEDLEMMER handler om SYNLIGHED og gode oplevelser Nyt i 1440 nr. 3 - november 2016 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Om USYNLIGHED!! Selvfølgelig vil de fleste af os gerne have lidt flere medlemmer i Rotaryklubben. Af tre grunde:

Læs mere

Distriktet har i år valgt at gøre distriktskonferencen

Distriktet har i år valgt at gøre distriktskonferencen Nyt i 1440 Nr. 2 september 2017 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Kære rotarianere! Jeg er kommet godt i gang med guvernørmøderne, og tak for en god modtagelse overalt. Under mottoet Rotary: Making

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

Det er Light up Rotary lige nu

Det er Light up Rotary lige nu NR. 2 - SEPTEMBER 2014 Det er Light up Rotary lige nu I skrivende stund er alle forhåbentlig godt i gang med det nye rotaryår. Jeg fornemmer masser af aktiviteter allerede er sat i værk rundt om i klubberne

Læs mere

The invisible indvandrer. - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen NR. 10 - APRIL 2011

The invisible indvandrer. - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen NR. 10 - APRIL 2011 NR. 10 - APRIL 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør DECORUM Decorum er en juridisk betegnelse for de moralske krav, som stilles til en tjenestemands opførsel både i tjenesten og i privatlivet.

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

Rotarianere i gule veste

Rotarianere i gule veste NR. 3 - OKTOBER 2014 Rotarianere i gule veste Overalt i distriktet var der på Rotary dagen den 6. september masser af aktiviteter i gang - og med rotarianere iført gule veste, der var meget synlige i bybilledet.

Læs mere

Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med!

Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med! Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 4 - november 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med! Efteråret er traditionelt

Læs mere

Inspiration til klubberne

Inspiration til klubberne Disse inspirationssider er tænkt som gode ideer til at udvikle Inner Wheel i Danmark. Siderne skal være dynamiske, så gode ideer til ændringer sendes via distriktsbestyrelsen til Inner Wheel Danmarks webmaster.

Læs mere

NYT i Nødudgave! PRE-PETS. Åh, alle de forkortelser! Nr. 4 - November 2012 En venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst

NYT i Nødudgave! PRE-PETS. Åh, alle de forkortelser! Nr. 4 - November 2012 En venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst NYT i 1440 Nr. 4 - November 2012 En venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Nødudgave! November måneds brev fra guvernøren udkommer i en nødudgave. Det skyldes, at vores formand for PR-udvalget

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Guvernørens månedsbrev THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Nr. 8 - MARTS 2010 Vi har en fælles opgave der trænger sig på Af PER FLEMMING SØRENSEN distriktsguvernør 2009-10 På mine besøg rundt omkring

Læs mere

I foråret 2016 blev rotarianerne i Danmark spurgt om, hvad Rotary er for dem! Godt 2000 svar kom tilbage.

I foråret 2016 blev rotarianerne i Danmark spurgt om, hvad Rotary er for dem! Godt 2000 svar kom tilbage. Et halvstort netværk! --- PLUS! Nyt i 1440 nr. 6 - februar 2017 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen I foråret 2016 blev rotarianerne i Danmark spurgt om, hvad Rotary er for dem! Godt

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Netværk nuancering og ny viden

Netværk nuancering og ny viden Netværk nuancering og ny viden Velkommen i klubben Mere end 1,2 millioner ledere og selvstændige fra det private og det offentlige. I 165 lande. Med næsten 12.000 medlemmer i Danmark i 277 klubber. Og

Læs mere

EndPolioNow. Glæden ved at være i morgenklubben. Business Breakfast. - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen

EndPolioNow. Glæden ved at være i morgenklubben. Business Breakfast. - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen NR. 7 - JANUAR 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag Polio plus kampagnen til udryddelse af den forfærdelige

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

Årsskifte i Rotary. Verdenspræsidenten

Årsskifte i Rotary. Verdenspræsidenten NR. 1 - AUGUST 2014 Årsskifte i Rotary I skrivende stund er det knapt en måned siden, vi overalt i distriktet markerede årsskiftet. Dette indebærer som altid nye folk på næsten alle poster. Velkommen til

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Nyt i 1440. Her finder du bl.a. vores nye folder om kurset. Vi glæder os til også at se dig på Rotary Leadership Institute.

Nyt i 1440. Her finder du bl.a. vores nye folder om kurset. Vi glæder os til også at se dig på Rotary Leadership Institute. Guvernørens Månedsbrev - nr. 6 februar 2014 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Har du tilmeldt dig RLI - Rotary Leadership Institute i foråret?

Læs mere

JOIN THE TEAM TEAM ROTARY FAVRSKOV Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål.

JOIN THE TEAM TEAM ROTARY FAVRSKOV Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål. TEAM ROTARY FAVRSKOV 2018 JOIN THE TEAM Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål. Rotary klubberne i Favrskov Kommune er i 2018 for ottende år i træk

Læs mere

Velkommen på ARENA. SKAGEN IK vs. AALBORG KFUM kl

Velkommen på ARENA. SKAGEN IK vs. AALBORG KFUM kl Foto og layout: KLITHYTTEN.COM Velkommen på ARENA SKAGEN IK vs. AALBORG KFUM 22-10 2011 kl. 15.00 Du støtter ungdomsarbejdet i SIK som passivt medlem! - meld dig ind allerede i dag... DAGENS KAMP: Skagen

Læs mere

Instruktionsmøder 2013. Sekretærens opgaver

Instruktionsmøder 2013. Sekretærens opgaver Instruktionsmøder 2013 Sekretærens opgaver Præsentation for hinanden Navn Klub Hvor længe i Rotary Funktion i klubben i 2013-14 Asbjørn Isaksen, Landssekretær PETS & Instruktionsmøde 2 Hvem er jeg? Asbjørn

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers Guvernørens Månedsbrev - nr. 4 november 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet Mandag den 7.

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev

Guvernørens Månedsbrev Guvernørens Månedsbrev Distrikt 1450 Nr. 8.marts 2011 Distriktet har: 54 klubber 2.297 medlemmer Danmark: 278 Klubber 11.266 medlemmer Torben Andreasen Distriktsguvernør 2010-11 Guvernør for Rotary året

Læs mere

At nikke ja-tak! Året skal være særligt, fordi det er året, hvor der nikkes ja rotarianerens foretrukne hovedbevægelse.

At nikke ja-tak! Året skal være særligt, fordi det er året, hvor der nikkes ja rotarianerens foretrukne hovedbevægelse. At nikke ja-tak! Nyt i 1440 nr. 1 - august 2016 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Det er dejligt at ønske jer alle velkommen til et nyt Rotary-år 2016-17. Året 2016-17 skal gå over

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013 Motto: Hvad kan jeg gøre for Rotary? Nyt i 1440 Nr. 10 - Maj 2013 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Lyst for last! Den slags spørgsmål siger man jo ikke nej til, svarede min klubkammerat,

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Kære Rotarianere i distrikt 1470, Kære Rotary Præsidenter og Rotary Venner. December 2007. Nyhedsbrev nr. 3

Kære Rotarianere i distrikt 1470, Kære Rotary Præsidenter og Rotary Venner. December 2007. Nyhedsbrev nr. 3 Nyhedsbrev nr. 3 December 2007 Kære Rotarianere i distrikt 1470, Nyhedsbrevet for december følger hermed. Grundet sygdom er vi blevet noget forsinkede, men af hensyn til historikken og rækkefølgen af interessante

Læs mere

18.15 Repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, Nordjylland i Støvringhallen

18.15 Repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, Nordjylland i Støvringhallen www.skoleidraet.dk/nordjylland www.skoleidraet.dk/n KURSER Idrætslærerens halve dag Tirsdag den 25.marts 204 kl. 3.00-8.00 i Støvring 8.5 Repræsentantskabsmøde i, Nordjylland i Støvringhallen Vælg to af

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

100 mand og én bajer!

100 mand og én bajer! 100 mand og én bajer! Osvald Helmuth i 50 erne. Nogle husker den... Nyt i 1440 nr. 8 - maj 2017 100 år og én mands idé i 1917 der gør, at milliarder af kroner til godgørende formål bruges over hele jordkloden.

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Guvernørens månedsbrev THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Nr. 11 - JUNI 2010 200 mio. dollars udfordringen: Verdenspræsident 2010-11 Ray Klinginsmith kommer til København alle klubber i DK bliver inviteret

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Nyt i 1440. Glædelig jul og godt nytår!

Nyt i 1440. Glædelig jul og godt nytår! Guvernørens Månedsbrev - nr. 5 december 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Glædelig jul og godt nytår! I denne tid hvor julen og nytåret nærmer

Læs mere

Fokus på distriktet og nyhedsbrevet

Fokus på distriktet og nyhedsbrevet Nyt i 1440 nr. 7 - marts-april 2017 Fokus på distriktet og nyhedsbrevet Vi har tradition for at omtale nærværende publikation som Guvernørens Måneds brev. Vi vil gerne lægge vægt på, at det skal være et

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr.

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee februar 2017 1 Navn og hjemsted Stk.1. Klubbens

Læs mere

Gak hen og gør ligeså! Nyt i 1440 nr. 2 - september-oktober 2016

Gak hen og gør ligeså! Nyt i 1440 nr. 2 - september-oktober 2016 Nyt i 1440 nr. 2 - september-oktober 2016 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Helt ærligt... Rotary serving Humanity (Rotary tjener menneskeheden) Service above self 4 punktsprøve (vores

Læs mere

ROTARYFAMILIENS AKTIVITETSDAG For danske Rotary-, Rotaract og Inner Wheel-klubber

ROTARYFAMILIENS AKTIVITETSDAG For danske Rotary-, Rotaract og Inner Wheel-klubber Idékatalog til ROTARYFAMILIENS AKTIVITETSDAG For danske Rotary-, Rotaract og Inner Wheel-klubber Lørdag den 6. september 2014 Side 1 Kære Rotary-, Rotaract- og Innerwheel-klub På opfordring fra Rotarys

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Velkommen til Distriktets forårsseminarer

Velkommen til Distriktets forårsseminarer Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 7 - februar 2016 Velkommen til Distriktets forårsseminarer Lørdag den 19. marts bliver dagen for distriktets forårsseminarer også kendt

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Månedsbrev for august og september 2010 Kære rotarianere Rotary året 2010 2011 er nu i fuld gang, og de fleste er landet efter sommerferien.

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Mødested: Færgekroen, Færgevej 1, 9560 Hadsund 2. onsdag i hver måned - Afbud senest tirsdag kl. 16.00 på www.hadsundinnerwheel.dk Side 1 Onsdag,

Læs mere

Retten til vind i håret

Retten til vind i håret Retten til vind i håret Det, der begyndte som kærlighed til cykling og almindelig medmenneskelig nysgerrig, er vokset til en verdensomspændende organisation for Ole Kassow og hans frivillige netværk Cykling

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

v/asbjørn Isaksen, Landssekretær

v/asbjørn Isaksen, Landssekretær Sekretærkurset 2016 v/asbjørn Isaksen, Landssekretær Hvem er jeg? Asbjørn Isaksen, Landssekretær 66 år, uddannet svagstrømsteknikker, Merkonom i Markedsføring og Civiløkonom i afsætning Arbejdsliv som

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011.

Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011. Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011. Nyt fra kontoret. Ifølge kalenderen, så er det sommer, men vi har ikke lige haft det bedste vejr, men nu skulle det da blive bedre. Derfor vover vi også at indbyde

Læs mere