Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK"

Transkript

1 Nr. 8 april 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Et meget vellykket Med afsæt i temaet fra den kommende Verdenspræsident Sakuji Tanaka Peace through Service og tanker omkring temaet Hvad kan jeg gøre for Rotary holdt DGE Vibeke Gamst, lørdag den 24. marts 2012 sit PETS og Instruktionsmøde. Ca. 160 glade Rotarianere var samlet på Paderup Gymnasium i Randers, der dannede rammerne om dette års PETS. Som I jo alle ved, er Vibeke kommet lidt hovedkulds ind i dette års arrangementer, derfor har hun også valgt at det praktiske arrangement omkring PETS og distriktsgolfturnering, skulle være et samarbejde mellem Randers Vestre Rotary Klub og Aalborg Vestre Rotary Klub. Nu er PETS og instruktionsmødet overstået, og som almindelig deltager i dette års PETS, kan jeg kun sige, at alt klappede perfekt. En stor tak til de to klubber for et fantastisk godt tilrettelagt arrangement. Fik vi så noget med os hjem? PETS er jo obligatorisk for de kommende præsidenter. Hvis ikke man deltager, kan man ikke blive præsident, sådan siger Rotarys love og vedtægter. I Danmark praktiserer vi det således, at hvis det undtagelsesvis skulle ske man bliver forhindret, kan man deltage i et af de andre distrikters PETS møde; det er faktisk således, at de bliver holdt på forskellige dage, så der er altså fem skud i bøssen for at nå det. Kan det heller ikke lade sig gøre, må man lave en Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK personlig aftale med den kommende guvernør om hvordan uddannelse så kan foregå, eller om man skal abdisere før man er tiltrådt. Det er også på PETS møde, at det kommende års budget skal godkendes. På PETS og instruktionsmødet holder vi også kurser for andre af medlemmerne i de kommende klubbestyrelser. Der holdes bl.a. kursus for de kommende sekretærer, og alt i alt vil jeg sige, at det er en fantastisk stor hjælp for de kommende sekretærer at have deltage i dette kursus, der er mange af de daglige opgaver der herefter vil være meget nemmere at foretage. Ligeledes havde DGE Vibeke Gamst valgt noget helt nyt, nemlig at lave caféborde hvor forskellige emner som PR og kommunikation, Den levende Klub, Future Vison Plan og New Generation service blev behandlet, og interessen var stor for at besøge caféborde. Der blev som noget nyt i år holdt et lille kursus i det webbaserede Saldi finanssystem som IT-firmaet Danosoft ApS, Hillerød, stiller gratis til rådighed for Rotary og vore klubber. Ni interesserede klubkasserere og en CICO deltog, og alle var enige om, at systemet kun kan anbefales til alle andre klubber i distriktet, således at klubregnskaberne fremadrettet vil være på denne platform, der giver nogle fantastiske muligheder for kontinuitet, selv om kassererne skifter over år. Så jo, vi fik noget med os hjem, dels på det Rotary-faglige plan, og dels på det menneskelige plan, hvor vi mødte mange glade Rotarianere, som nu alle skulle have lagt de sidste brikker for det Rotary år, hvor de skal stå i spidsen for netop deres klub. Det blev en glad dag, hvor man var enige om at vi KAN gøre noget for Rotary hver især. Asbjørn Isaksen Guvernør 12 sider Nyt i 1440 Det er absolut ikke guvernørens eller redaktørens mål at producere så mange sider som muligt til Nyt i Men dels har vi valgt at dokumentere, at pressen faktisk skriver meget om os - dels har PR-udvalget en kampagne i gang, som denne gang affødte tre sider som tillæg til Nyt i God fornøjelse med læsningen! red.

2 Nyt i 1440 April - Side 2 Hvis klubben vil... -skal sekretæren kun vedligeholde medlemsdata et sted! Skal din klub være med i dataudvekslingen mellem www. Roatry.dk og så bør du læse nedenstående! Baggrund De skandinaviske IT-ansvarlige for Rotary Danmark og vore søsterorganisationer, har siden foråret 2008 arbejdet på at gøre det muligt for Rotaryklubberne, at få deres medlemsdata synkroniseret med de data, som også findes i Rotary Internationals database. De skandinaviske guvernører har ved flere lejligheder givet projektet deres fulde opbakning, og i efteråret 2010 accepterede Rotary International, at dette kunne tillades. Et fælles skandinavisk projekt under ledelse af Kent Vesterberg fra Sverige er nu aftestet og god kendt af Rotary International, så vi er nu klar til at gå i gang. En lille sten i skoen De danske regler om forvaltning af persondata er ikke helt klare på, om det er tilladt at lave en sådan udveksling uden medlemmets udtrykkelige tilladelse. Derfor anbefales det, at der i klubbens vedtægter indføjes en formulering herom. Forslag I vedtægterne vedrørende medlemmerne, eller hvor det passer bedst, tilføjes følgende:?? - Stk.?? (navn) Rotary Klub registrerer data om klubbens medlemmer i det omfang det er nødvendigt for at administrere klubbens og opfylde Rotary Internationals krav til klubbens medlemskab. Klubbens medlemsdata administreres i Rotary Danmarks medlemssystem, og medlemsdata udveksles elektronisk med Rotary Internationals database under Rotary Danmarks ansvar. Hvad gør klubbestyrelsen Når klubberne fremsender godkendte vedtægter tilføjet denne formulering, kan klubbens medlemsdata automatisk flyde mellem Rotary Danmark og Rotary International, hvorfor sekretæren fremover KUN skal oprette og vedligeholde medlemsdata på Dette medfører selvfølgelig også, at hvis klubben ikke indsender en sådan vedtægtsændring, så skal den vedligeholde medlemsdata begge steder, da vi kun udveksler data for de klubber der opfylder kravene. HUSK Godkendte og underskrevne vedtægter skal fremsendes til landssekretær Anders Quade Rasmusen, mail: dk og gerne med mig som CC mail: Asbjørn Isaksen Guvernørerne for og Da fristen var udløbet, var der ingen indsigelser kommet imod de nominerede kandidater. Det mig derfor en stor glæde at kunne meddele, at følgende er indtrådt i guvernørgruppen: Guvernør (DGN) Jan Brinck, Hadsten Rotary Klub. Guvernør (DGND) Jens Søndergaard, Sydthy Rotary Klub. Et stor tillykke til de to og tak fordi I vil give af jeres fritid til distriktet. Ligeledes et stort tillykke til jeres klubber, som nu godt kan begynde at tænke på, at der med jeres nominering følger nogle helt konkrete arbejdsopgaver for klubberne. Jan Brinck Jens Søndergaard Distriktstrænings- og AG-seminar Kontinuitet, forandringsvillighed og decentralisering Det er den kommende guvernørs ret og pligt at afholde et distriktstrænings- og AG-seminar umiddelbart efter at han/hun er kommet hjem fra Assembly. Dette gjorde Vibeke også lørdag den 3. marts, hvor 11 fra distriktsrådet for det kommende år mødte op til manduktion i de tanker, visoner og ideer, som Vibeke ønsker, vi skal arbejde med i hendes år. Kontinuitet, forandringsvillighed og decentralisering var nogle af overskrifterne for en meget spændende dag, og som snart IPDG kan jeg kun glæde mig over, at når hjulet drejer endnu engang, er der nye og energiske personer klar til at tage over.

3 Nyt i 1440 April - Side 3 Rekordstort opbud i Hadsten Rotary Klub, da Kurt Westergaard kom på besøg Muhammedtegneren Kurt Westergaard gæstede onsdag den 22. februar Hadsten Rotary Klub, hvilket udløste det største fremmøde i nyere tid. Der var dækket op til 91 gæster i Kulturhuset i Hadsten, da Kurt Westergaard forleden var gæstetaler i Hadsten Rotary Klub. Og det endda selvom foredraget ikke måtte annonceres offentligt! Det er lidt af et scoop at få en mand som Kurt Westergaard til at komme og fortælle om sine betragtninger, siger Dorthe Gårdbo-Pedersen, som havde skaffet aftenens foredragsholder. Hun fortsætter: Men jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig det sikkerhedsopbud, der følger i kølvandet på at engagere Kurt som foredragsholder. Og Kulturhuset i Hadsten var onsdag aften i den grad sat på den anden ende. Samtlige Rotarymedlemmer og deres gæster skulle både kropsvisiteres og scannes med metaldetektorer, inden de fik lov at gå igennem de til lejligheden opstillede sluser. Bombehundene snusede rundt, mens repræsentanter fra PET og politiet holdt øje både ude og inde. Kurt Westergaard selv kom ind ad bagdøren - men så ud til at tage alt postyret meget roligt. Selvom det snart er syv år siden, muhammedtegningerne gik deres gang verden over, er konflikten ikke blevet mindre. Just another day at the office Westergaard fortalte, at hans tegning var inspireret af Oehlenschlägers Aladdin, der fik en appelsin i sin turban som symbol på, at der sker noget heldigt. Westergaard udskiftede bare appelsinen med en bombe på sin tegning af Muhammed. Som tegneren selv sagde, var det bare another day at the office. I de følgende dage skulle han dog finde ud af, at dette ikke var tilfældet. Fra venstre Dorthe Gårdbo-Pedersen, Hadsten Rotary Klubs formand for samfundsudvalget og arrangør af aftnen, i midten muhammedtegneren Kurt Westergaard og til højre klubbens præsident Hans Thysen Westergaard befandt sig ved swimmingpoolen i sin søns hus i Florida, da han i nyhederne så Dannebrog blive brændt af. Selv mener han i dag, at tegningerne kun var katalysator for den udvikling, der skete i Mellemøsten. Verden ville være brudt i brand alligevel måske bare på et andet tidspunkt. Tegneren mener, at man i Danmark ville have fred for enhver pris. Han forstår godt, at det havde konsekvenser, at de danske varer blev boykottet etc. Men han understreger, at der er fundamentale værdier, der står over religiøse dogmer. Og han vil aldrig komme til at undskylde sin tegning! Heller ikke selvom han er blevet tilbudt 72 jomfruer, en stor sum penge samt Allahs nåde, hvis han ville undskylde offentligt. Psykolog eller PET Spørgelysten blandt publikum var stor, og der var stor interesse for tegnerens liv, som det har formet sig efter Muhammedkrisen. Westergaard sagde, at den irrationelle frygt for ham var den værste. Den følelsesbestemte frygt, som andre folk går rundt med. Selv læner han sig til PET s rationelle frygt. Tegneren gentog flere gange, at han skylder PET alt. De er den store trygge autoritet i hans liv, som består af menneskekloge personer. Kurt og hans kone har ikke (som de fleste andre af de 12 tegnere) gået til psykolog de har haft PET. Hemmelighedsfuld loge, eller? Efter aftenens foredrag funderer værten, Dorthe Gårdbo- Pedersen, over arrangementet: Westergaard giver stof til eftertanke. At han er højaktuel kan direkte aflæses af aftenens store fremmøde. Dorthe fortsætter: Af sikkerhedsmæssige årsager var vi nødt til at flytte arrangementet fra Rotarys lokaler, men det havde den sidegevinst, at der var plads til flere gæster. Og så er der nogle, der kalder Rotary for en hemmelighedsfuld loge. Det har vi da fået modbevist i aften, slutter hun. Klubbens pressekontakt Som tillæg til dette månedsbrev er PRudvalgets inspiration til pressekontakt. Tilbuddet om fremstilling af bannere - roll-ups - som var med i sidste måneds Nyt i 1440, er forlænget til 1. maj.

4 Nyt i 1440 April - Side 4 Polio indsamling - har din klub indfriet løftet? Det er nu ved at være sidste mulighed for at være med i indsamlingen til Polio via 200 mio. US$ udfordringen som Bill Gates gav os. Vi har nået de 200 mio. US$, men har hver klub i distrikt 1440 indbetalt det, de gav håndslag på at give, nemlig min US$, eller hvis man er færre end 30 medlemmer så 100 US$ pr. medlem, indbetalt til polio konto med tydelig angivelse af klubnavn og klubnummer, inden den 30. juni 2012? Hvis ikke så har vi vel en moralsk forpligtigelse til at gøre det. På mine klubbesøg har jeg giver jeres præsident en liste over hvordan jeres indbetaling så ud på dette tidspunkt, så alle skulle være informeret, ellers er man velkommen til at kontakte mig. Der er lavet mange tiltag for at samle penge ind til Polio. I vores distrikt har man bl.a. cyklet til Paris, lavet velgørenhedsmiddage og i det hele taget tænkt kreativt for at skaffe penge. I distrikt 1450 har de fået en særforestilling af sommerspillet My Fair Lady. Vi ved, at mange Rotarianere i vores område, ja hele Danmark normalt deltager i Sommerspillene i Varde, derfor har vi valgt at bringe orienteringen om denne ekstraforestilling i alle vore 5 distrikter i Danmark. Det bliver en dag, hvor du kan møde glade rotarianere fra hele Danmark - så alene derfor bør du deltage!

5 Nyt i 1440 April - Side 5 Fra venstre: Michael Villekjær, Bertha Flensborg, Gitte Hamann Pedersen, Mai Bjørn Sandgaard-Laursen, teamleder Egon Jensen. GSE teamet bestod eksamen Fredag den 16. marts holdt GSE Chair Finn Munk eksamen for det GSE-hold, vi skal udsende nu her den 9. april. Det ende- lige hold er teamleder overlæge Egon Jensen fra Grenå Rotary Klub, teamdeltagerne er Bertha Flensborg, bygningskonstruktør, indstillet af Rosenholm Rotary Klub. Gitte Hamann Pedersen, afdelingsleder, indstillet af Hinnerup Rotary Klub. Michael Villekjær, civilingeniør, indstillet af Viborg-Asmild Rotary Klub og Mai Bjørn Sandgaard-Laursen, lektor, indstillet af Aalborg Vestre. Mai afløste Hanne Pedersen, miljø- og jagtkonsulent, indstillet af Viborg-Asmild Rotary Klub, der måtte melde afbud på grund af lykkelige omsændigheder. Endnu engang må vi skuffe reserveholdet de gamle GSE er de skal ikke udsendes! 2012-holdet gjorde det fremragende, og glæden var stor, som jeg synes billedet tydeligt viser. For første gang med publikum, nemlig GSE nomineringsudvalget for D1440, fremviste de deres indlæg og fortalte om det på engelsk. Et flot veldisponeret program havde de sammensat, og det kan de og vi i D1440 med rette være stolte af, det bliver nogle gode repræsentanter for Rotary og de indstillende klubber at udsende. Vi ønsker dem en rigtig god tur til Australien og glæder os til at høre om deres tur undervejs, og når de vender tilbage! Til venstre: Det store gruppebillede ved Nørresundby Rotary Klubs 60-års fødselsdagsfest Herunder: Klubbens gamle Viking Poul, lykønsker John Stanion fra Brentwood med den nye titel som viking. Nørresundby Rotary Klub fyldte 60 år Lørdag den 17. marts holdt Nørresundby sit 60-års jubilæum (Charterdag den 11/2 1952). Det foregik i Niras kantine, Vestre Havnepromenade 9, som var rammerne omkring den meget festlige dag. Præsident for Nørresunby Rotary Klub, Poul Risager tog imod i døren, og man følte straks, at her var hjertevarme i klubben. Mange var mødt op, også repræsentanter fra Klubbens Engelske venskabsklub, Brentwood Rotary Klub. Dagen bød på festligt samvær, underholdning af De galvaniserede Leoparder, indlæg af præsidenten, udnævnelse af John Stanion fra Brentwood RK som Viking, hilsen fra RI præsident Kalyan Banerjee og distriktet overbragt af guvernøren - og selvfølgelig megen god mad og drikke. Det blev en fantastisk og minderig dag for Nørresundby Rotary Klub, et stort tillykke fra distrikt 1440!

6 Nyt i 1440 April - Side 6 Fem forskellige guvernører, der swinger godt sammen Årgangsmøde for guvernørerne Lørdag den 31. marts holdt årgangen af guvernører i Danmark det 4. møde af i alt fem i deres regeringsperiode. Erfa-udvekslingen omkring hvordan andre distrikter gør tingene, og samarbejdet i Rotary Danmarks forretningsudvalg er for mig noget meget værdifuldt. At det så også kan gøres i en afslappet atmosfære, med et glimt i øjet, gør jo tingene meget bedre. Det er mærkeligt, at fem helt forskellige rotarianere, der helt tilfældigt sættes sammen i en guvernørårgang, faktisk kommer til at fungere fantastisk godt sammen. Det har vi i hvert fald i vor årgang fundet ud af. Trods forskelligheder kan der findes fodslaw i de samme Rotary-værdier, men sådan er det jo også i klubbestyrelserne rundt omkring. Inner Wheel og Rotary - konkurrenter eller samarbejdspartnere? Fra venstre DG 1460 Carl Peder Adolph, DG 1470 Steen Malherbe, DG 1440 Asbjørn Isaksen, DG 1480 Flemming Pulz Egholm og DG 1450 Thomas Locht Nåede vi det, vi havde sat os som mål i vores år? Hvis ikke, har vi godt nok travlt vi var kommet til evalueringen af klubbesøgene, og jeg tror, alle er enige om, at det har været en helt fantastisk positiv oplevelse for os alle fem. Konkurrerer vi om de samme kunder? Er der plads til både Inner Wheel og Rotary i Danmark om 10 år? Det var nogle af overskrifterne for det første dialogmøde mellem Rotary distrikt 1440 s guvernørgruppe og Inner Wheel distrikt 44 s præsidentgruppe, som blev afholdt den 27. marts på Rebildhus med D1440 som initiativtager. Der blev diskuteret livligt, og ord som strandhugst, vi henvender os til de samme kunder, fusion, forandring, forandringsvillighed, pilotprojekter osv. føg gennem luften, men på en venlig og gemytlig måde. Konklusionen på aftenen blev, at vi vil starte en turnus med et halvårligt dialogmøde mellem de to organisationers distriktsledelser, i et forsøg på at finde nøglen til samarbejdet Fra venstre Vibeke Simonsen, vicedistriktspræsident D44, Jens Søndergaard DGND, Andrea Welzel, distriktspræsident D44, Vibeke Gamst, DGE, Jan Brinck, DGN og Lene Krüger Schade, pastdistriktspræsident D44 og kommende vice nationalrepræsentant for IW Danmark. DG Asbjørn Isaksen var fotograf. i Rotaryfamilien. Næste møde blev derfor fastsat til i oktober måned, hvor temaet skal være Hvordan og på hvilke områder kan vi samarbejde. Glade cykel-entusiaster med kurs mod Paris Sakset fra Vendelbo Posten Der er stadig halvandet år til den dag, hvor Team Hjørring sætter kursen mod den franske hovedstad Paris for at mødes med cykelentusiaster fra hele Danmark og Tour de Francefeltet, men forventningens glæde bobler allerede lystigt i de glade motionister. Lørdag eftermiddag var 56 ud af de 72 ryttere i Team Hjørring samlet i Bønnehuset i Mygdal til et fællesmøde om det store projekt, som ikke bare skal ende med en laaaaaang cykeltur til Paris, men også med at indsamle en masse penge til gode lokale formål. Allerede nu er der indsamlet kroner til projektet, som også får kommunal opbakning. Den var Arne Boelt mødt op for at fortælle lidt om. Initiativtagerne bag kunne også fortælle, at 2012 vil byde på alt fra koncerter til cykelløb og golfturneringer ene og alene med det formål at samle penge ind til projektet. Bag står Rotaryklubberne i Hjørring Kommune, så halvdelen af deltagerne til Paris er også medlem af Rotary. Resten er bare cykelglade motionister, der gerne vil gøre en forskel. toto Presseklip

7 Nyt i 1440 April - Side 7 Team Rotary Favrskov er fyldt op Sakset fra Lokalavisen.dk - artikel af Erling Baastrup Sidste års overrækkelse af handicap-bussen til Hammel Neurocenter. Efter succes en sidste år er Team Rotary Favrskov godt i gang med at tilrettelægge og træne til dette års tur til Paris i juli måned. Mange gencyklere Deltagelse er ikke kun for rotarianere fra de tre lokale Rotary-klubber, men det er nu også lige meget, for holdet har allerede et stykke tid været fyldt op med 40 deltagere. Af dem er de 13 gencyklere fra Ud over rytterne er der et servicepersonale på 10 med. Af dem var de seks med sidste år. De 40 går nu til spinning, og hver weekend fra nu af står den Øverst: byrådsmedlem Anders G. Christensen er igen holdkaptajn. Nederst: byrådsmedlem Charlotte Green er med igen i år. Presseklip på cykeltur på omkring 100 km. Frem til 13. juli. Ruten lægges i år af Ole Nørgaard fra Hammel. Holdkaptajn er igen Anders G. Christensen. Bil-simulator Sidste år gav Paris-touren på grundlag af sponsorkontrakter og deltagerbidrag på kr. et beløb på næsten kr. der blev afleveret til Hammel Neurocenter, som fik sig en handicapbus. I år skal de indkørte penge også gå til Hammel Neurocenter. Her ønsker man sig til genoptræningen en bil-simulator. En dyr sag, men Team Rotary Favrskov forventer at kunne køre et pænt tilskud ind til den. Hans Christian Holst: - Udbytterigt at have en studerende. Foto: Kurt Bering Udveksling giver oplevelse for livet Sakset 12. marts 2012 fra Nordjyske.dk - Som udvekslingsstudent får man en oplevelse for livet. Det var Andrew Nybo fra Dronninglund et lysende eksempel på. Rotary i Dronninglund har holdt en aften om udveksling. - Vi vil gerne have flere unge til at søge ud i verden, siger counseler Jan Nybo fra Dronninglund RK. En halv snes unge og forældre var mødt op for at høre om muligheder ne. For tiden er Dronninglund Rotary Klub vært for Eduardo Reede fra Mexico, og til sommer sendes Mads Borregaard Pedersen ud. Han skal til Brasilien. - Det var fantastisk at være i Brasilia. Jeg boede i hovedstaden Brasilia med ca. fem millioner indbyggere, fortæller han. - Man får enorme sprogkundskaber, tilføjer han. I løbet af to måneder forstod jeg brasiliansk og i løbet af et halvt år kunne jeg tale sproget flydende. - Efter et år hjemmefra, vokser man markant. Jeg er blevet langt mere moden, og har fået større selvtillid. - Og det har givet mig mere entusiasme i skolen. Jeg har sat mig det mål, at jeg bare vil have en uddannelse. Andrew Nybos bror, Steven Nybo, er i dag udvekslingsstudent i Brasilien. Til sommer skal Andrew Nybo besøge sine forældre i Brasilien. Der er typisk behov for at spare kr. op. Den lokale Presseklip Rotary Klub sørger for ophold, mens Dronninglund-klubben sørger for lommepenge. Er man ikke til et helt år, er der også camp på et par ugers varighed. Maria Buchhardt fra Asaa, der arbejder på advokatkontor i Hellerup, var for 10 år siden to uger i Tyrkiet. - Det var en meget stor oplevelse, fortæller hun. Jeg lærte blandt andet at dykke. Dronninglund Rotary Klub er hvert andet år vært for en camp for unge. Hans Christian Holst fra Asaa, der flere gange har været vært for unge studerende fra andre lande, siger, at det giver ham og familien stort udbytte. Som ung har han selv rejst en del i blandt andet Australien og USA.

8 Nyt i 1440 April - Side 8 Distrikt 1440 s anden Rotaract klub er på vej. I lang tid har vi i vores distrikt kun haft en Rotaract klub, nemlig i Aalborg. Nu får de konkurrence fra Randers. Fra Amtsavisen i Randers har jeg sakset følgende: Rotaract Kronjylland holder åbent hus Mandag den 19. marts Af Knud Mogensen, Presseklip Nathalie Sørensen (til venstre) og Pernille Bræmer-Jensen er blandt initiativtagerne til den nye klub. Foto: Richard Sylvestersen Portræt: To 18-årige elever på Randers Statsskole, Pernille Bræmer-Jensen og Nathalie Sørensen, er blandt en kreds af unge mennesker, som har etableret Rotaract Kronjylland. Onsdag aften 21. marts holdes der åbent hus for alle interesserede mellem 18 og 30 år i Rotary Huset, Odinsgade 12 A, Randers, hvor man kan få mere at vide om Rotaract. Efter reglerne i Rotary-familien, som Rotaract er udsprunget af, skal en ny klub fungere tilfredsstillende i et halvt år, før den kan blive officielt godkendt, chartret. Det forventes, at Rotaract Kronjylland kan chartres i oktober. Ansøgningen er allerede sendt til Rotarys europæiske hovedkvarter i Zürich. Både Pernille Bræmer-Jensen og Nathalie Sørensen har været sendt ud som udveklingsstudenter af Randers Østre Rotary Klub, begge til USA i Rotary redder menneskeliv Sakset fra Oplandsavisen - Rotary har reddet mindst 10 millioner mennesker fra at få polio. Det konkluderede Birgit Bech og Torben Folmer Bech, Torben Folmer Bech vaccinerer her et indisk barn der var gæster hos Rotary i Brønderslev, for at fortælle om det store polio-projekt, som Rotary er med i. Birgit Bech og Torben Folmer Bech deltog i 2004 i Rotarys polio-vaccinationsprogram i Sydindien, og efter kort tid var Sydindien poliofrit. I 2010 deltog de igen i Nordindien. Siden har der kun været ét nyt poliotilfælde i hele Indien. Sidste poliotilfælde var i Danmark i 1976, og siden 1998 har der i Europa ikke været et poliotilfælde. I Danmark er der personer, der lever med polio. Brønderslev Rotary Klub har støttet projektet med ca. 600 kr. pr. medlem om året i tre år, og der er i Brønderslev-klubben ca. 50 medlemmer. Torben Folmer Bech fortæller, at på én dag blev vaccineret 160 millioner børn i Indien. Parret var med på denne dag november Vi kom til en spændende landsby med beboere. Vejbelægningen var jord med store huller - bortset fra hovedgaden, der var asfalteret. Til gengæld var den meget trafikeret med gående, cykler, personbiler og lastbiler blandet med hestevogne, hvoraf nogle blev trukket af kameler. - Til trods for, at området er yderst fattigt, er børnene velernærede, iklædt rent tøj, ser glade ud, og de vil gerne i kontakt med os, fortæller parret. Torben Folmer Bech fortæller, at der i Indien var to millioner hjælpere, der kommer fra det lokale sundhedsvæsen og frivillige. - Vi rotaryanere betalte selv rejsen. Alle pengene går dermed til vaccinen. I dag lever ca. 20 millioner mennesker i verden, der er invalideret af polio. I 1979 indledte Rotary International et fem-års projekt med at polioimmunisere seks millioner børn i Filippinerne. Det er lykkedes over al forventning og til en omkostning på dollars. På FN s 40-års fødselsdag indgik Rotary en aftale med FN om at udrydde polio i hele verden. Grundlaget var erfaringerne fra Filippinerne. Således skulle 1,2 milliarder børn kunne blive immuniseret for 150 mio. dollars, og Rotary lovede at yde 120 mio. dollars. Men det blev meget dyrere. Bill Gate har bidraget med 550 millioner dollars. - Vi er glade for, at vi er til så stor hjælp, siger præsident i Rotary Brønderslev, Jens Jørgen Krogh Jensen. Vi har gjort en forskel, og det gør vi gerne. Presseklip

9 Nyt i 1440 April - Side 9 AG erne og deres områder Hvem er din assisterende guvernør? En AG er ikke kun guvernørens assistent, men i høj grad også din klubs assistent. område 1: Henning Krabbe, Brønderslev RK: Dronninglund, Hirtshals, Hjallerup Morgen, Hjørring, Hjørring Morgen, Hjørring Vestre, Sindal, Skagen. område 2: Pernille Hovaldt, Hjørring morgen RK: Frederikshavn, Frederikshavn Bangsbostrand, Frederikshavn City, Skagen Morgen, Aalborg City, Aalborg City, Aalborg Stigsborg, Aalborg Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg Østre. dk område 3: Ubesat pga. dødsfald: Farsø, Hadsund, Rebild, Skive, Skivefjord morgen, Skivehus, Sydthy. område 4 - Jan Brinck, Sydthy RK: Fjerritslev, Hanstholm, Nykøbing Mors, Nørresundby, Pandrup, Thisted, Åbybro. område 5 - Jens Martin Hansen, Aars RK: Brønderslev, Hals, Løgstør, Nibe, Viborg, Viborg morgen, Viborg-Asmild, Aars. område 6 - Kim Holst, Randers Vestre RK: Bjerringbro, Hobro, Kjellerup, Langå, Randers Business Breakfast, Randers Søndre, Randers Vestre, Randers Østre. holst. område 7 - Erik Salomonsen, Rønde RK: Ebeltoft, Grenaa, Grenaa-Djurs, Hadsten, Hinnerup, Rosenholm, Rønde, Sæby. Guvernør Asbjørn Isaksen: Klaksvikar, Torshavnar. Rotary donation til Broen Mariagerfjord Sakset fra Hadsund Folkeblad Hadsund Rotary Klub har med støtte fra Rotary Danmarks Hjælpefond overrakt Broen Mariagerfjord kr. 8000,- PR ansvarlig Helena Dylmer fortæller, at præsident Frede Thisted havde den glæde, at overrække checken på kr ,- til Marianne Ladefoged der er formand for Broen Mariagerfjord. Broen Mariagerfjord der startede op i 2008, yder en stor indsats med at hjælpe udsatte børn der uanset social status og økonomisk baggrund således får mulighed for, at dyrke en fritidsinteresse. Det sociale Forskningscenter for Velfærd har opgjort, at der er cirka danske børn, som lever i familier med sociale og økonomiske problemer og i disse familier er der ikke mulighed for eller råd til at foreningsliv og idræt kan prioriteres. Det at dyrke en fritidsinteresse er med til at give fællesskab, hvilket igen er medvirkende til at fremme sundhed og velfærd. Broen Mariagerfjord arbejder med at give disse børn samme gode oplevelse som andre børn. Det at være en del af foreningslivet, giver børnene et tilhørsforhold ud over deres hverdag i skolen og bidrager i stor grad til deres personlige selvværd. Yderligere får disse børn et afbræk i hverdagen, som ofte kan være præget af spekulationer, usikkerhed, ensomhed og måske tillige misbrug. Det sker i april kl : Guvernørgruppemøde, Algade 6, 9300 Sæby 28. april kl : Teambuilding for den nye D-ledelse på Hotel Hesselet, Nyborg maj RI Convention i Bangkok maj kl : Guvernørgruppemøde på Rebildhus 24. maj kl : AG møde på Rebildhus. 24. maj kl : Distriktsrådsmøde på Rebildhus 15. juni kl : RDR-FU møde i Lemvig juni Rotary Danmarks Sommermøde i Lemvig 21. juni kl : Guvernørgruppemøde som telefonmøde 25. juni kl : Guvernørskifte Asbjørn Vibeke, Aalborg Vestre 30. juni kl : Guvernøroverdragelse for Guvernørgruppen, Algade 6, Sæby 29. august til 1. september: GETS og Institute i Sundvall, Sverige 31. august kl. 9.00: Distriktsgolf 2012 i Randers 29. september kl. 8.00: Distriktskonference 2012 NYT i 1440 Guvernørens Månedsbrev, distrikt Udkommer hver den 1. i måneden. Deadline den 15. i måneden forud. Alle personer kan blive støtte-medlem af foreningen Broen Mariagerfjord. Broen Mariagerfjord har brug for frivillige, der bl.a. har lyst til at hjælpe med at transportere et barn til og fra sport eller anden fritidsaktivitet 1-2 gange om ugen. Broen Mariagerfjord betaler for transporten, så det du skal investere i, er din tid, og være villig til at bruge egen bil. Kontakt Broen Mariagerfjord, hvis du har lyst til at være frivillig. Præsident Frede Thisted, Hadsund Rotary Klub overrækker 8.000,- kr. til formanden for Broen Alle indlæg sendes til: guvernør Asbjørn Isaksen, mobil Redaktør og layout: Carsten Thomasen Frederikshavn Rotary Klub Presseklip

10

11

12

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Det er søndag den 4. december. Man står op om morgenen, hvor er det dejligt, solen skinner, morgenmad sammen med konen, endnu

Læs mere

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent NR. 4 - NOVEMBER 2014 Har din klub et projekt? November er Foundation måned, hvor alle klubber opfordres til at sætte fokus på projekter. Projektarbejde er med til at sammentømre en klub og øger kammeratskabet.

Læs mere

Derfor har vi assisterende guvernører!

Derfor har vi assisterende guvernører! Nr. 5 november 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Derfor har vi assisterende guvernører! Nogle få klubledelser har stillet mig spørgsmålet: Er det med AG er ikke bare et fordyrende led i

Læs mere

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER!

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Guvernørens Månedsbrev - nr. 1 august 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Med udgangen af juni måned har alle klubber

Læs mere

Nyt i 1440. PR- og kommunikation

Nyt i 1440. PR- og kommunikation Guvernørens Månedsbrev - nr. 2 september 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck PR -kommunikation og distriktskonference Vores verdenspræsident

Læs mere

Klubbesøg - en god oplevelse

Klubbesøg - en god oplevelse Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør NR. 2 - september 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Klubbesøg - en god oplevelse Så er Rotary-året godt i gang, og det er jeg også med at besøge

Læs mere

EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag

EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag NR. 7 - JANUAR 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag Polio plus kampagnen til udryddelse af den forfærdelige

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

Det er Light up Rotary lige nu

Det er Light up Rotary lige nu NR. 2 - SEPTEMBER 2014 Det er Light up Rotary lige nu I skrivende stund er alle forhåbentlig godt i gang med det nye rotaryår. Jeg fornemmer masser af aktiviteter allerede er sat i værk rundt om i klubberne

Læs mere

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers Guvernørens Månedsbrev - nr. 4 november 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet Mandag den 7.

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

Instruktionsmøder 2013. Sekretærens opgaver

Instruktionsmøder 2013. Sekretærens opgaver Instruktionsmøder 2013 Sekretærens opgaver Præsentation for hinanden Navn Klub Hvor længe i Rotary Funktion i klubben i 2013-14 Asbjørn Isaksen, Landssekretær PETS & Instruktionsmøde 2 Hvem er jeg? Asbjørn

Læs mere

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013 Motto: Hvad kan jeg gøre for Rotary? Nyt i 1440 Nr. 10 - Maj 2013 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Lyst for last! Den slags spørgsmål siger man jo ikke nej til, svarede min klubkammerat,

Læs mere

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Guvernørens månedsbrev THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Nr. 11 - JUNI 2010 200 mio. dollars udfordringen: Verdenspræsident 2010-11 Ray Klinginsmith kommer til København alle klubber i DK bliver inviteret

Læs mere

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Månedsbrev for august og september 2010 Kære rotarianere Rotary året 2010 2011 er nu i fuld gang, og de fleste er landet efter sommerferien.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012 1.Juli 2011 30. Juni 2012 RI President Kalian Banerji Ritch within, to embrase humanity Distriktsguvernør Thomas Locht Past distriktsguvernør Torben Andreasen

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Sekretærkurset 2015. v/asbjørn Isaksen, Landssekretær

Sekretærkurset 2015. v/asbjørn Isaksen, Landssekretær Sekretærkurset 2015 v/asbjørn Isaksen, Landssekretær Hvem er jeg? Asbjørn Isaksen, Landssekretær 64 år, uddannet svagstrømsteknikker, Merkonom i Markedsføring og Civiløkonom i afsætning Arbejdsliv som

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Netværk nuancering og ny viden

Netværk nuancering og ny viden Netværk nuancering og ny viden Velkommen i klubben Mere end 1,2 millioner ledere og selvstændige fra det private og det offentlige. I 165 lande. Med næsten 12.000 medlemmer i Danmark i 277 klubber. Og

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang Distriktspræsident Lis Spurré: IW året går på hæld så dette Nyhedsbrev, bliver det sidste i dette IW år. Vi skal snart igen have hjulet til at dreje. For mit vedkommende

Læs mere

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med håndbogen 2. Beskrivelse af Distrikt 1460 3. Distriktets organisation 3.1. Guvernørgruppen/Distriktsledelsen 3.2. Distriktsrådet

Læs mere

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Vogn 1 1 DA-NI busser Vogngr. 20 313,63 313,63 448,40 448,40 448,40 448,40 X 2 2 2 Skanderborg Taxa Vogngr. 20 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

18.15 Repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, Nordjylland i Støvringhallen

18.15 Repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, Nordjylland i Støvringhallen www.skoleidraet.dk/nordjylland www.skoleidraet.dk/n KURSER Idrætslærerens halve dag Tirsdag den 25.marts 204 kl. 3.00-8.00 i Støvring 8.5 Repræsentantskabsmøde i, Nordjylland i Støvringhallen Vælg to af

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev

Guvernørens Månedsbrev Guvernørens Månedsbrev Distrikt 1450 Nr. 6. december 2010 Distriktet har: 53 klubber 2.272 medlemmer (1.11.2010) Danmark: 278 Klubber 11.496 medlemmer Torben Andreasen Distriktsguvernør 2010-11 Kære Rotary

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Kirsten Kann og Solveig Bisgaard side 1 af 6 august 2015 Ledes af Verdenspræsidenten Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Sidder 2 år Ledes af Distriktspræsidenten Sidder 1 år Executive Committee

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Indhold 1. Formål med Håndbogen 2. Mission 2.1 Rotary International s mission 2.1.1 Årets Internationale Tema 2.2 Distriktets mission 3. Vision, fokusområder

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v.

1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v. 1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v. Distriktets Skatmester Lars Stig Andersen. 6. Beretning v. BF-assistent

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Inner Wheels forårsdistriktsmøde i Hellerup

Inner Wheels forårsdistriktsmøde i Hellerup Nyhedsbrev nr. 7 Maj 2008 Inner Wheels forårsdistriktsmøde i Hellerup Kære Distrikts Præsident Solveig Bisgaard Birthe og jeg takker for invitationen til at deltage i Inner Wheels forårsmøde, som vi nød

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 Februar 2008 I overensstemmelse med Rotary International s retningslinier

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014

UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014 UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning 2) Baggrund og formål 3) Udbyder og kontaktpersoner 4) Tidsplan for udbud, tilbud og valg af samarbejdspartner(e)

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere :

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Møde nr. 16 / 2013 Dato : 5. august 2013, kl. 16.30 Sted : Lindehuset i Fredensborg Jernbanegade 28 B Laila Rohde Mortensen ( LRM) Formand Annemette Samuelsson

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder.

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder. KLUBBERNES HUSKELISTE 2015-2016 GENERELT Klubbernes huskeliste er en vejledning til bestyrelsens medlemmer og skal kun betragtes som et supplement til Inner Wheels love for klubber, distrikter og Dansk

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG

Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG Side 1 af 11 Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG Indhold: Fra Guvernørens dagbog mv. Nyt fra Rotary International. Nyt fra D-1470. Landssekretariatet orienterer.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere