akramentskirken & ankt Ansgars Kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "akramentskirken & ankt Ansgars Kirke"

Transkript

1 S akramentskirken & ankt Ansgars Kirke Sommer _1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:21

2 Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken sommer 2011 Sankt Ansgars Kirkes og Sakramentskirkens sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende chefredaktør: Niels Engelbrecht Redaktion: Maria K. Hammershøy Fotos: Kirsten Poulsen og Ulla Elmquist Sats og tryk: BookPartnerMedia Sankt Ansgars Kirke Bredgade København K Tlf: Sakramentskirken Nørrebrogade København N. Tlf: Bøn Herre, du min Gud, Jeg har sådan en stærk længsel efter at kunne bede med inderlig hengivenhed. Jeg ville gerne synke ned i dit nærvær, ikke tænke på andet end dig, ikke ville andet end at være foran dig; ikke være forhindret af min træthed, ikke være lammet af følelsen af indre tomhed, ikke styret af mine ønsker, ikke tabe modet på grund af min tvivl. Jeg venter på din Ånd, at den kommer mig til hjælp. Kom, du min Gud, og ban dig vej til mit hjerte, så det åbner sig til grænseløs tillid. Jeg takker dig for, at jeg længes efter at være dig nær, for min længsel er din kalden på mig. Sabine Naegli 2 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:26

3 Præsten skriver: Firmelsen i Grundtvigskirken på pinsefesten med dens kommunikationsunder var en stor oplevelse. 45 firmander på én gang, knapt mennesker i kirken, flot musik fra flere kor og fremragende solister. Der var stor enighed om, at det var en enestående begivenhed, men tilfredsheden med arrangementet var lidt afhængig af, hvor man befandt sig i det himmelstræbende men også meget smalle og langstrakte kirkeskib. I den ene ende biskoppen omgivet af præster og ministranter, som var tæt på begivenhederne, og som kunne se og høre alt. I den anden ende firmandernes gæster, som kun kunne ane, hvad der skete oppe i den anden ende, da der var mennesker foran dem, som tog udsynet, og da lyden ikke fungerede optimalt. Nogle valgte at få sig en snak om noget hyggeligt med de nærmest siddende eller at gå ud i sideskibet og kommunikere lidt ved hjælp af mobilen, mens andre fik stillet deres nikotinhunger ude på kirkepladsen. Meget forståeligt, når man nu var så langt fra den centrale begivenhed. Den efterfølgende evaluering har fokuseret på, hvordan vi gør det bedre næste gang, så ingen føler sig sat udenfor; men at alle kan deltage aktivt i fejringen af firmelsen af de unge der er forslag om et højt podium til alteret eller storskærme nede i kirkerummet, samt om bedre styring af lyden. Vi håber bestemt, at vi kan optimere omstændighederne til næste år. Oplevelsen er måske et billede på vores almindelige kirkelige situation, hvor vi også befinder os i forskellige nærhedsgrader til det, der sker centralt i Kirken. Biskoppens forkyndelse i Grundtvigskirken var klar, tydelig og forståelig, men desværre kun, hvis man var tæt på. De, der sad bagest i kirken, havde ikke valgt at distancere sig; men der var kun plads til dem der. Det var ikke deres ansvar, at de ikke blev nået. De ville gerne, men måtte give op på grund af den manglende gen- 3 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:26

4 nemslagskraft. Det er nøjagtig den situation, vi tit befinder os i som kirke og menighed, at vi ikke trænger igennem med budskabet. Næste sæson vil vi i menighedsrådene arbejde målrettet med denne situation bl.a. på baggrund af den meget omhyggelige menighedsundersøgelse, som et udvalg under Pastoralrådet har lavet ved at spørge alle menigheder om deres visioner, ønsker, mål, men også manglende tilfredshed og frustrationer. Vi kan ikke bygge Grundtvigskirken om inden næste firmelse der er nogle givne omstændigheder, vi ikke er herre over. Der er også givne omstændigheder i Kirken, som vi ikke er herre over; men vi kan bestemt slå bedre igennem, hvis vi lytter og beder. Sognepræsten Vi skriver historie sammen Velkommen til det nye menighedsblad for Sakramentskirken og Skt. Ansgars Kirke. Bladet er et håndgribeligt bevis på, at vi er ved at skifte tidsregning i vores menigheder. Farvel til en tid, hvor hver menighed passer sig selv. Goddag til en tid, hvor vi samler kræfter på tværs af menigheder og nærmer os dét, vi beder for hver søndag, nemlig kirkens enhed. Vi skriver faktisk historie sammen. I Sakramentskirken har vi flere frivillige, der gør en stor indsats for at menigheden kan blomstre. Vi har trofaste blomsterdamer, der sørger for friske blomsterdekorationer søndag efter søndag. Vi har den tålmodige rengøringshjælp, der uge efter uge fjerner vores tyggegummi fra kirkebænken og skrubber gulvet efter, at vi og vores snavsede støvler er gået hjem efter søndagens messe. Selvom vi har mange gode frivillige ved Sakramentskirken, er vi ikke nok. For eksempel har vi manglet en frivillig til at føre vores regnskab. Det er en krævende opgave, som fordrer tid og erfaring med regnskabsføring. 4 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:28

5 Vores menighed har simpelthen ikke haft en person, der matchede den jobprofil. Heldigvis har Skt. Ansgars Kirke lige netop sådan en person, som vi nu drager nytte af. Hver menighed har sine kompetencer. Så hvorfor ikke drage nytte af det? I Sakramentskirken har vi natkirke 2. torsdag i måneden. Vi har en tradition for, at menigheden er medforfatter på forbønnerne. Menigheden rummer 3 sproggrupper, der bidrager med hver deres musiktradition: Grundtvig, spirituals og afrikansk trommespil. Omvendt kan Sakramentskirken lære meget af Skt. Ansgars Kirke. For eksempel har Skt. Ansgars Kirke en lang tradition for børne- og ungdomsarbejde, som vi i Sakramentskirken gerne vil blive bedre til. Menighedsrådet ved Sakramentskirken glæder sig til det videre samarbejde med Skt. Ansgars Kirke. Tak fordi I vil skrive historie sammen med os! Ewa siekierski, menighedsrådsformand Sakramentskirken Vi glæder os til samarbejdet Pilotprojektet, Sambetjeningen mellem Sankt Ansgars kirke og Sakramentskirken, fungerer godt med et voksende samarbejde mellem de to menighedsråd, der nu har resulteret i, at I læser vores første fælles menighedsblad. Siden august 2010 har vi holdt to fællesmøder, hvor vi bl.a. har arbejdet med at danne os overblik over undervisningstilbud og andre aktiviteter i sognene. Planen er at undgå parallelle forløb og skabe fælles undervisningstilbud og aktiviteter for de to menigheder. De knappe præsteressourcer kan så bruges på anden måde f.eks. til messer, sjælesorg og udvikling. Et andet emne har været fælles sognekontor for de storkøbenhavnske sogne, som er blevet diskuteret i årevis. Det er nu delvist effektueret ved, at Sakramentskirkens sognekontor er flyttet til Bredgade. Menighedsrådet byder Sakramentskirkens og Sankt Ansgars Kirkes me- 5 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:29

6 nigheder velkommen til samarbejdet og til vores fælles sogneblad ønsker vi held og lykke og modtager gerne konstruktive forslag til input. Til orientering mødes menighedsrådene igen i slutningen af september måned. Som vi tidligere har orienteret om nedsatte biskoppen i august 2010 en arbejdsgruppe, der skulle undersøge muligheden for at omstrukturere den pastorale betjening i området omfattende Sankt Ansgars, Sankt Mariæ, Sakraments og Jesu Hjerte menigheder. Arbejdsgruppen har mødtes to gange og samles igen til efteråret, hvor vi bl.a. skal se på, hvordan ovennævnte pilotprojekt fungerer. For nogle uger side har vi desværre haft tyveri ved kirkekaffen i Menighedssalen. Menighedsrådet ser med stor alvor på sagen. For at forebygge tyveri anmoder vi om, at menigheden tager tasker og personlige genstande med sig også i kirken, når vi går til kommunion eller andet. Samtidig gør vi opmærksom på, at tyveri er strafbart og vil blive politianmeldt. Vi ser frem til et spændende efterår med nye tiltag. Vi kan f.eks. tilbyde katekeseundervisning for børn eller voksne og temakirkekaffe bl.a. med orientering om Pastoralrådets sogneundersøgelse, som blev foretaget i foråret. Programmer udsendes i august måned. Sæt allerede nu et kryds i kalenderen til en fælles grillaften mellem Sankt Ansgars kirkes og Sakramentskirkens menigheder: Lørdag den 27. august 2011 med messe kl i Sankt Ansgars kirke og efterfølgende grillmiddag og hygge i præstegårdshaven. Menighedsrådet ønsker alle en god sommerferie med mange dejlige oplevelser, Beatrix Carlsen, menighedsrådsformand Sankt Ansgars Kirke En rund fødselsdag og en bøn I år skal vi fejre en meget speciel fødselsdag i Sakramentskirken: det er vores pragtfulde orgel som fylder ét hundrede år! Vores fødselar så verdens lys i 1911 i et fint privat hjem, hos organist, komponist og lærer ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Edgar Henrichsen. Instrumentet blev byg- 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:29

7 get personligt til ham som husorgel af det ikke længere eksisterende firma I. Starup, hvis fabrikslokaler i øvrigt kun lå et stenkast fra vores kirke på Fælledvej nr. 16. Af ukendte årsager blev orglet afhændet allerede i 1918 til den nyopførte Sakramentskirke, sandsynligvis ved Sakramentskirkens daværende organist Bernard Hussons mellemkomst, som var elev af Edgar Henrichsen. Flere gange i sine næste 93 leveår har instrumentet været udsat for både heldige og mindre heldige ombygninger, men i al den tid har det glædet utallige kirkegængere og organister ved sin fine klang. Og hvordan har fødselaren det efter alle disse år? Jo, tak for spørgsmålet, men ikke særlig godt. Instrumentet har været temmelig forsømt i de sidste mange år. Det har stået og samlet støv i over tyve år i sådan en grad, at det ifølge flere eksperter, iblandt dem vores egen katolske orgelkonsulent, Michael Thomsen, efterhånden er meget vanskeligt at stemme rent og desuden kan man risikere at ødelægge piberne. For at redde vores gamle instrument trænger det uundgåeligt til en hovedrengøring og en efterfølgende justering af mekanikken og piberne. Og det koster jo alt sammen penge rigtig mange endda. Menighedsrådet har indhentet flere tilbud fra diverse orgelbyggerfirmaer, og selv det mest gunstige af dem fra firmaet Th. Frobenius & Sønner ligger på lidt over kroner. Efter mange drøftelser og overvejelser har menighedsrådet dog besluttet at prioritere projektet højt. De gik i gang med at søge diverse fonde, og til sidst lykkedes det ved hjælp af Katolsk Bispekontor at tilvejebringe kroner til projektet. Betingelsen for modtagelsen af dette beløb er dog, at vi som menighed selv bidrager med det resterende beløb på kroner. Vi menighedsråd og organister henvender os derfor til alle jer i menigheden med en bøn om en særlig økonomisk støtte til vores store projekt. Vi har hård brug for alle de bidrag I måtte komme med, store som små, for at kunne sætte renoveringen af vores kære orgel i gang så snart som muligt. Bidragene tager vi imod med stor tak på følgende bankkonto: Reg.nr.: 4280 Konto nr.: Mærket: Orgel Med tak og venlig hilsen, György Sajó, Organist 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:29

8 1. kommunion 2012 Sankt Ansgars Kirke 1. kommunionen bliver i 2012 søndag den 15. april kl Undervisningen finder sted i præstegården hver onsdag kl.16.30, første gang den 14. september, eller for elever på Institut Sankt Joseph i undervisningstiden. Tilmelding for begge grupper er ved orienteringsmødet for forældrene tirsdag den 23. august kl i Menighedssalen, Bredgade 69 A. Husk at medbringe en kopi af børnenes dåbsattest og 100 kr til undervisningsmidler. (Undervisningsbidraget gælder kun de børn, der undervises i præstegården ikke børn, der bliver forberedt på skolen). Sakramentskirken 1. kommunionen bliver i 2012 søndag den 15. april kl Undervisningen finder sted i præstegården hver anden lørdag kl _1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:29

9 Tilmelding er ved orienteringsmødet for forældrene onsdag den 17. august kl i Krypten, Nørrebrogade 27. Husk at medbringe en kopi af børnenes dåbsattest og 100 kr til undervisningsmidler. Firmelse 2012 Ligesom i år bliver firmelsesforberedelsen fælles for Sankt Ansgar og Sakramentskirken. Selve firmelsen bliver i 2012 pinselørdag den 19. maj kl sandsynligvis i Grundtvigskirken. Undervisningen foregår i Sankt Ansgars Menighedslokaler, Bredgade 69 A, hver anden lørdag kl Firmanderne skal deltage i en obligatorisk weekend. Tilmelding ved orienteringsmødet for forældrene og de unge tirsdag den 16. august kl i Menighedssalen, Bredgade 69 A. Husk at medbringe en kopi af de unges dåbsattest og 500 kr til undervisningsudgifter. Kun messe kl i Sankt Ansgar hverdage i juli og august På grund af præsternes sommerferier og deltagelse i sommerlejre vil der kun være én messe i hverdagene i juli og august nemlig kl _1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:30

10 Konvertitkursus Konvertitkurset for Storkøbenhavn begynder torsdag den 1. september kl i menighedssalen, Bredgade 69 A. Kurset løber frem til maj måned med undervisning hver torsdag. Tilmelding ikke nødvendig. Natkirke i Sakramentskirken Siden februar har Sakramentskirken slået dørene op for natkirke den anden torsdag i måneden. Initiativtager har været diakon Kaare Nielsen og hans hold fra natkirken i Skt. Andreas. De henvendte sig til os med forslag om at afholde natkirke her på Nørrebro, som jo ligger en del mere centralt og med mange potentielle besøgende. Gruppen bag arrangementet består dels af folk fra St. Andreas og dels af frivillige fra vores egen menighed. Der er plads til flere, hvis nogen har tid, lyst og idéer til at videreudvikle natkirken. Vi mødes ca. en time før natkirken åbner og stiller stearinlys frem, hænger banner op på kirkedøren, lægger papir og pen frem til skrivning af bønner, sætter lamper op, rokerer rundt med bænkene mv. Klokken 20 starter vi med lystænding, lidt musik og ellers fred og ro til at gå rundt og studere kirkerummet, sidde og meditere, samtale eller hvad man har brug for. Senere er der lidt tekstlæsning, evt. en kort prædiken og oplæsning af de bønner der er nedskrevet og lagt i en bønnekurv. Der er udstilling af sakramentet under hele natkirken. Der er musik under noget af forløbet og stilhed i andre perioder. Vi har haft lidt forskellig afprøvning af det musikalske med computerstyret elektronisk musik, orgelmusik eller afspilning af CD er med taize, gregoriansk sang og andet på ghettoblasteren. 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:32

11 Der har været mange besøgende i den korte tid vi har afholdt natkirke, og især her i sommerperioden hvor vejret har været lunere, har den åbentstående kirkedør trukket mange indenfor. Vi fortsætter med natkirke også i sommeren, og hvis nogen skulle få lyst til at give en hånd med til det praktiske, kan I henvende jer til diakon Kaare Nielsen på eller kontakte Marianne Lipka enten i kirken om søndagen eller på tlf / Familiesøndage 1. søndag i måneden vil der i begge menigheder være familiesøndag dvs at messen vil være rettet mod børnene og bagefter vil der være spisning for familierne og en aktivitet, der knytter sig til dagens tema. 1. gang søndag den 4. september. Reserver allerede nu dagene i kalenderen. Tilskud til skolepenge Til mit 10-års præstejubilæum fik jeg en flot pengegave på kr. til et evangeliar til Domkirken. I de forløbne 5 år har der været mange tiltag for at få produceret en bog med alle evangelieteksterne til søndage og fester. Desværre er de alle gået i vasken pga. mangel på kvalificeret arbejdskraft til opsætning og lay-out. Hvis et projekt ikke kan gennemføres på 5 år, må man nok indse, at det ikke er til at realisere, så jeg har sammen med menighedsrådet i Sankt Ansgar valgt at overføre pengene til hjælp til skolepenge i menigheden. Nogle af vores familier med mange børn vil gerne have deres børn på Niels Steensens Gymnasium, hvad der ikke er gratis. De ,- kr. vil blive fordelt til disse familier. Hvis andre i menigheden vil være med til at støtte, at vores unge får en katolsk gymnasieuddannelse, er de velkomne til at overføre penge til menighedens konto på Netbank Reg.nr.: 3121 Konto nr.: Mærket: Skolepenge. Niels Engelbrecht 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:32

12 Kirkeskat Hvis der i vores menigheder stadig er nogle, der ikke betaler kirkeskat, har de chancen for at komme med i flokken af ydende og ikke kun nydende medlemmer. Ring blot til Katolsk Bispekontor og bed om at tale med Kirkeskattekontoret. Voksenkatekese Voksenkatekesen begynder i år lørdag den 3. september, hvor Ulla Elmquist gennemgår Pave Benedikts nye bog, Jesus af Nazareth II. Voksenkatekesen finder sted i menighedssalen, Bredgade 69 A kl Pris for deltagelsen er 40,- kr. Programmet for resten af sæsonen er under udarbejdelse og vil blive præsenteret i næste nummer af menighedsbladet. Loppemarked til fordel for Caritas Lørdag den 3. september kl er der loppemarked til fordel for Caritas i Sakramentskirken. Vi har brug for frivillige hjælpere ring og meld jer til hos Sylvie, på , eller mobil Der er også brug for varer til loppemarkedet, som kan afleveres i forbindelse med messerne _1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:32

13 Det sker Sankt Ansgars Kirke Juli Hverdagsmesser i Juli: kun kl Søndagsmesser kl og kl Klaus Munk Nielsen og Aase Morling vikarierer på orgelet for Rolf Tönshoff i ferien August Lør 13. Tir 16. Tir 23. Lør 27. Menighedsplejernes sommermarked i menighedssalen AFLYST PGA. VANDSKADE kl Messe og frokost for menigheden fra Bornholm, der besøger Sankt Ansgar kl Info- og tilmeldingsmøde for firmander i menighedssalen, Bredgade 69A kl Info- og tilmeldingsmøde for 1.kommunion i menighedssalen, Bredgade 69A kl Messe med efterfølgende grillfest i haven for Sankt Ansgars og Sakramentskirkens Menighed eller menighedssalen i tilfælde af regn September Lør 3. Søn Voksenkatekese. Ulla Elmquist gennemgår pave Benedikts Jesus-bog II Domkirkens konsekrationsfest. Familiemesse med efterfølgende familiedag _1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:32

14 Det sker Sakramentskirken August Tors 11. Tir 16. Ons 17. Lør 27. kl Natkirke kl Info- og tilmeldingsmøde for firmander i Sankt Ansgars menighedssal, Bredgade 69A kl Info- og tilmeldingsmøde for 1. kommunion i Krypten under kirken. kl Messe med efterfølgende grillfest i haven bag Sankt Ansgars kirke for Sankt Ansgars og Sakramentskirkens Menighed eller menighedssalen i tilfælde af regn September Tors 8. Lør 3. Søn 4. kl Natkirke kl Caritas Loppemarked ved kirken kl Familiemesse med efterfølgende arrangement for familierne i krypten 14 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:32

15 Menighedsråd Sankt Ansgar Kirke Beatrix Carlsen (formand) Kristine Rude (næstformand) Bjarne von Benzon (sekretær) Elisabeth Thomsen Christian Veng Ingeborg Jørgensen Jørgen Boesen Vita Trolle Pastor Niels Engelbrecht Pastor Marcos Romero Bernus Menighedsråd Sakramentskirken Ewa Siekierski (formand) Jean Mwepele (næstformand) Marianne Lipka (sekretær) Joan Campbell-Tofte Rafael M. Silva Katrine Ørum (suppleant) Francois Baustert (suppleant Pastor Niels Engelbrecht Pater Carroll Parker Pastor Robert Culat 15 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:32

16 Afsender: Sankt Ansgars Kirke Bredgade København K Kirkernes messetider Sankt Ansgars Kirke Hverdage (mandag-fredag) kl. 8:00 og kl. 17:00 Lørdage kl. 17:00 Søndage kl. 8:00 og kl. 11:00 (højmesse) Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 7:30 Tilbedelse torsdag kl. 16:00-17:00 Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter aftale med præsterne. Sognepræst Niels Engelbrecht, tlf , 2. præst: Marcos Romero Bernus, tlf , Sakramentskirkens messetider Søndag kl Dansk Højmesse kl Engelsk messe Tirsdag kl Sakramental tilbedelse Onsdag kl Novena og engelsk messe Sognepræst: Niels Engelbrecht Præst for engelsktalende: Carroll Parker Præst for fransktalende: Robert Culat _1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:32

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør.

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør. Sankt Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Referat af menighedsrådsmøde søndag den 10. august 2014. Til stede: Pastor Daniel Nørgaard (DN), pastor Daniel Jiménez Raga (DJR), Ulla Elmquist,

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke december 2012 februar 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke vinter 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke marts maj 2014 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forside: Rør mig ikke! Af Fra Angelico, San Marco Firenze. Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sommeren 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke sommer 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

marts maj 2014 marts - maj 2015

marts maj 2014 marts - maj 2015 marts maj 2014 1 marts - maj 2015 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Diakonvielse 24. januar 2015 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Sakramentskirken & ankt Ansgars Kirke

Sakramentskirken & ankt Ansgars Kirke Sakramentskirken & ankt Ansgars Kirke december 2011 februar 2012 1 Sankt Ansgar Kirke og Sakramentskirken efterår 2011 Sankt Ansgar kirkes og Sakramentskirkens sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd.

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding.

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding. Side 1 af 6 sider Pastorralrådet har iværksat en sogneundersøgelse, ud fra den intention at være funderet i og at have god kontakt til menighederne. Undersøgelsen er opbygget på flg. Måde: 4 overordnede

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD nr. 13, april - juli 2012 Kære alle. Som næsten alle har hørt, døde biskop Hans Martensen tirsdag d. 13. marts. Ved hans død er der en stor del af den moderne Katolske

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Møde nr. 2 Allan Olsen (fravær med afbud) Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg Christian Seidelin Claus

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort 2. udgave maj 2015 Indholdsfortegnelse Høringssvar 2. høringsrunde 2. runde Høringssvar Sankt Pauls Kirke, Taastrup... 2 2. runde Høringssvar

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015 SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015 27 Lørdag d. 4. juli Kl. 17.30 Kaldæisk barnedåb Søndag d. 5. juli Kl. 10.00

Læs mere

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Denne beretning er udarbejdet som forberedelse til menighedsmødet den 26. april 2015 Af indholdet: Kirkestatistik Regnskab for 2014 og budget for

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Sognebladet. Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 Sommer 2012

Sognebladet. Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 Sommer 2012 Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 Sommer 2012 2 Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør), p. Gerhard Sanders S. J. ansvarshavende) Elisabeth Jørgensen. Sognebladets e-mail er: sogneblad@stenosgade.dk

Læs mere

simeon-sanktjohannessogn.dk juni juli august Sommer

simeon-sanktjohannessogn.dk juni juli august Sommer simeon-sanktjohannessogn.dk nyhedsbrev juni juli august 2014 Sommer 2014 2 Kalender Juni Søn. 1/6 15:00 BaBymusikgudstjeneste For de allermindste og deres familier v. sognemedhjælper Frederikke Hultberg

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs i dette nummer: Lys i vinduet Program for juni, juli og august 2010 Præsternes træffetider Wow så blev der lys Medlem af kirken? Hvordan? Det pibler frem i BØRNEKIRKEN Sæt dig på knæ Tak Nye medarbejdere

Læs mere

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 Våd midsommerfest Det gode liv på Toftehaven Redaktion Indhold 3...Leder 4...Det gode liv 7...Beboer og personalenyt 8...Blomsterambassadøren

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere