akramentskirken & ankt Ansgars Kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "akramentskirken & ankt Ansgars Kirke"

Transkript

1 S akramentskirken & ankt Ansgars Kirke Sommer _1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:21

2 Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken sommer 2011 Sankt Ansgars Kirkes og Sakramentskirkens sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende chefredaktør: Niels Engelbrecht Redaktion: Maria K. Hammershøy Fotos: Kirsten Poulsen og Ulla Elmquist Sats og tryk: BookPartnerMedia Sankt Ansgars Kirke Bredgade København K Tlf: Sakramentskirken Nørrebrogade København N. Tlf: Bøn Herre, du min Gud, Jeg har sådan en stærk længsel efter at kunne bede med inderlig hengivenhed. Jeg ville gerne synke ned i dit nærvær, ikke tænke på andet end dig, ikke ville andet end at være foran dig; ikke være forhindret af min træthed, ikke være lammet af følelsen af indre tomhed, ikke styret af mine ønsker, ikke tabe modet på grund af min tvivl. Jeg venter på din Ånd, at den kommer mig til hjælp. Kom, du min Gud, og ban dig vej til mit hjerte, så det åbner sig til grænseløs tillid. Jeg takker dig for, at jeg længes efter at være dig nær, for min længsel er din kalden på mig. Sabine Naegli 2 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:26

3 Præsten skriver: Firmelsen i Grundtvigskirken på pinsefesten med dens kommunikationsunder var en stor oplevelse. 45 firmander på én gang, knapt mennesker i kirken, flot musik fra flere kor og fremragende solister. Der var stor enighed om, at det var en enestående begivenhed, men tilfredsheden med arrangementet var lidt afhængig af, hvor man befandt sig i det himmelstræbende men også meget smalle og langstrakte kirkeskib. I den ene ende biskoppen omgivet af præster og ministranter, som var tæt på begivenhederne, og som kunne se og høre alt. I den anden ende firmandernes gæster, som kun kunne ane, hvad der skete oppe i den anden ende, da der var mennesker foran dem, som tog udsynet, og da lyden ikke fungerede optimalt. Nogle valgte at få sig en snak om noget hyggeligt med de nærmest siddende eller at gå ud i sideskibet og kommunikere lidt ved hjælp af mobilen, mens andre fik stillet deres nikotinhunger ude på kirkepladsen. Meget forståeligt, når man nu var så langt fra den centrale begivenhed. Den efterfølgende evaluering har fokuseret på, hvordan vi gør det bedre næste gang, så ingen føler sig sat udenfor; men at alle kan deltage aktivt i fejringen af firmelsen af de unge der er forslag om et højt podium til alteret eller storskærme nede i kirkerummet, samt om bedre styring af lyden. Vi håber bestemt, at vi kan optimere omstændighederne til næste år. Oplevelsen er måske et billede på vores almindelige kirkelige situation, hvor vi også befinder os i forskellige nærhedsgrader til det, der sker centralt i Kirken. Biskoppens forkyndelse i Grundtvigskirken var klar, tydelig og forståelig, men desværre kun, hvis man var tæt på. De, der sad bagest i kirken, havde ikke valgt at distancere sig; men der var kun plads til dem der. Det var ikke deres ansvar, at de ikke blev nået. De ville gerne, men måtte give op på grund af den manglende gen- 3 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:26

4 nemslagskraft. Det er nøjagtig den situation, vi tit befinder os i som kirke og menighed, at vi ikke trænger igennem med budskabet. Næste sæson vil vi i menighedsrådene arbejde målrettet med denne situation bl.a. på baggrund af den meget omhyggelige menighedsundersøgelse, som et udvalg under Pastoralrådet har lavet ved at spørge alle menigheder om deres visioner, ønsker, mål, men også manglende tilfredshed og frustrationer. Vi kan ikke bygge Grundtvigskirken om inden næste firmelse der er nogle givne omstændigheder, vi ikke er herre over. Der er også givne omstændigheder i Kirken, som vi ikke er herre over; men vi kan bestemt slå bedre igennem, hvis vi lytter og beder. Sognepræsten Vi skriver historie sammen Velkommen til det nye menighedsblad for Sakramentskirken og Skt. Ansgars Kirke. Bladet er et håndgribeligt bevis på, at vi er ved at skifte tidsregning i vores menigheder. Farvel til en tid, hvor hver menighed passer sig selv. Goddag til en tid, hvor vi samler kræfter på tværs af menigheder og nærmer os dét, vi beder for hver søndag, nemlig kirkens enhed. Vi skriver faktisk historie sammen. I Sakramentskirken har vi flere frivillige, der gør en stor indsats for at menigheden kan blomstre. Vi har trofaste blomsterdamer, der sørger for friske blomsterdekorationer søndag efter søndag. Vi har den tålmodige rengøringshjælp, der uge efter uge fjerner vores tyggegummi fra kirkebænken og skrubber gulvet efter, at vi og vores snavsede støvler er gået hjem efter søndagens messe. Selvom vi har mange gode frivillige ved Sakramentskirken, er vi ikke nok. For eksempel har vi manglet en frivillig til at føre vores regnskab. Det er en krævende opgave, som fordrer tid og erfaring med regnskabsføring. 4 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:28

5 Vores menighed har simpelthen ikke haft en person, der matchede den jobprofil. Heldigvis har Skt. Ansgars Kirke lige netop sådan en person, som vi nu drager nytte af. Hver menighed har sine kompetencer. Så hvorfor ikke drage nytte af det? I Sakramentskirken har vi natkirke 2. torsdag i måneden. Vi har en tradition for, at menigheden er medforfatter på forbønnerne. Menigheden rummer 3 sproggrupper, der bidrager med hver deres musiktradition: Grundtvig, spirituals og afrikansk trommespil. Omvendt kan Sakramentskirken lære meget af Skt. Ansgars Kirke. For eksempel har Skt. Ansgars Kirke en lang tradition for børne- og ungdomsarbejde, som vi i Sakramentskirken gerne vil blive bedre til. Menighedsrådet ved Sakramentskirken glæder sig til det videre samarbejde med Skt. Ansgars Kirke. Tak fordi I vil skrive historie sammen med os! Ewa siekierski, menighedsrådsformand Sakramentskirken Vi glæder os til samarbejdet Pilotprojektet, Sambetjeningen mellem Sankt Ansgars kirke og Sakramentskirken, fungerer godt med et voksende samarbejde mellem de to menighedsråd, der nu har resulteret i, at I læser vores første fælles menighedsblad. Siden august 2010 har vi holdt to fællesmøder, hvor vi bl.a. har arbejdet med at danne os overblik over undervisningstilbud og andre aktiviteter i sognene. Planen er at undgå parallelle forløb og skabe fælles undervisningstilbud og aktiviteter for de to menigheder. De knappe præsteressourcer kan så bruges på anden måde f.eks. til messer, sjælesorg og udvikling. Et andet emne har været fælles sognekontor for de storkøbenhavnske sogne, som er blevet diskuteret i årevis. Det er nu delvist effektueret ved, at Sakramentskirkens sognekontor er flyttet til Bredgade. Menighedsrådet byder Sakramentskirkens og Sankt Ansgars Kirkes me- 5 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:29

6 nigheder velkommen til samarbejdet og til vores fælles sogneblad ønsker vi held og lykke og modtager gerne konstruktive forslag til input. Til orientering mødes menighedsrådene igen i slutningen af september måned. Som vi tidligere har orienteret om nedsatte biskoppen i august 2010 en arbejdsgruppe, der skulle undersøge muligheden for at omstrukturere den pastorale betjening i området omfattende Sankt Ansgars, Sankt Mariæ, Sakraments og Jesu Hjerte menigheder. Arbejdsgruppen har mødtes to gange og samles igen til efteråret, hvor vi bl.a. skal se på, hvordan ovennævnte pilotprojekt fungerer. For nogle uger side har vi desværre haft tyveri ved kirkekaffen i Menighedssalen. Menighedsrådet ser med stor alvor på sagen. For at forebygge tyveri anmoder vi om, at menigheden tager tasker og personlige genstande med sig også i kirken, når vi går til kommunion eller andet. Samtidig gør vi opmærksom på, at tyveri er strafbart og vil blive politianmeldt. Vi ser frem til et spændende efterår med nye tiltag. Vi kan f.eks. tilbyde katekeseundervisning for børn eller voksne og temakirkekaffe bl.a. med orientering om Pastoralrådets sogneundersøgelse, som blev foretaget i foråret. Programmer udsendes i august måned. Sæt allerede nu et kryds i kalenderen til en fælles grillaften mellem Sankt Ansgars kirkes og Sakramentskirkens menigheder: Lørdag den 27. august 2011 med messe kl i Sankt Ansgars kirke og efterfølgende grillmiddag og hygge i præstegårdshaven. Menighedsrådet ønsker alle en god sommerferie med mange dejlige oplevelser, Beatrix Carlsen, menighedsrådsformand Sankt Ansgars Kirke En rund fødselsdag og en bøn I år skal vi fejre en meget speciel fødselsdag i Sakramentskirken: det er vores pragtfulde orgel som fylder ét hundrede år! Vores fødselar så verdens lys i 1911 i et fint privat hjem, hos organist, komponist og lærer ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Edgar Henrichsen. Instrumentet blev byg- 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:29

7 get personligt til ham som husorgel af det ikke længere eksisterende firma I. Starup, hvis fabrikslokaler i øvrigt kun lå et stenkast fra vores kirke på Fælledvej nr. 16. Af ukendte årsager blev orglet afhændet allerede i 1918 til den nyopførte Sakramentskirke, sandsynligvis ved Sakramentskirkens daværende organist Bernard Hussons mellemkomst, som var elev af Edgar Henrichsen. Flere gange i sine næste 93 leveår har instrumentet været udsat for både heldige og mindre heldige ombygninger, men i al den tid har det glædet utallige kirkegængere og organister ved sin fine klang. Og hvordan har fødselaren det efter alle disse år? Jo, tak for spørgsmålet, men ikke særlig godt. Instrumentet har været temmelig forsømt i de sidste mange år. Det har stået og samlet støv i over tyve år i sådan en grad, at det ifølge flere eksperter, iblandt dem vores egen katolske orgelkonsulent, Michael Thomsen, efterhånden er meget vanskeligt at stemme rent og desuden kan man risikere at ødelægge piberne. For at redde vores gamle instrument trænger det uundgåeligt til en hovedrengøring og en efterfølgende justering af mekanikken og piberne. Og det koster jo alt sammen penge rigtig mange endda. Menighedsrådet har indhentet flere tilbud fra diverse orgelbyggerfirmaer, og selv det mest gunstige af dem fra firmaet Th. Frobenius & Sønner ligger på lidt over kroner. Efter mange drøftelser og overvejelser har menighedsrådet dog besluttet at prioritere projektet højt. De gik i gang med at søge diverse fonde, og til sidst lykkedes det ved hjælp af Katolsk Bispekontor at tilvejebringe kroner til projektet. Betingelsen for modtagelsen af dette beløb er dog, at vi som menighed selv bidrager med det resterende beløb på kroner. Vi menighedsråd og organister henvender os derfor til alle jer i menigheden med en bøn om en særlig økonomisk støtte til vores store projekt. Vi har hård brug for alle de bidrag I måtte komme med, store som små, for at kunne sætte renoveringen af vores kære orgel i gang så snart som muligt. Bidragene tager vi imod med stor tak på følgende bankkonto: Reg.nr.: 4280 Konto nr.: Mærket: Orgel Med tak og venlig hilsen, György Sajó, Organist 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:29

8 1. kommunion 2012 Sankt Ansgars Kirke 1. kommunionen bliver i 2012 søndag den 15. april kl Undervisningen finder sted i præstegården hver onsdag kl.16.30, første gang den 14. september, eller for elever på Institut Sankt Joseph i undervisningstiden. Tilmelding for begge grupper er ved orienteringsmødet for forældrene tirsdag den 23. august kl i Menighedssalen, Bredgade 69 A. Husk at medbringe en kopi af børnenes dåbsattest og 100 kr til undervisningsmidler. (Undervisningsbidraget gælder kun de børn, der undervises i præstegården ikke børn, der bliver forberedt på skolen). Sakramentskirken 1. kommunionen bliver i 2012 søndag den 15. april kl Undervisningen finder sted i præstegården hver anden lørdag kl _1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:29

9 Tilmelding er ved orienteringsmødet for forældrene onsdag den 17. august kl i Krypten, Nørrebrogade 27. Husk at medbringe en kopi af børnenes dåbsattest og 100 kr til undervisningsmidler. Firmelse 2012 Ligesom i år bliver firmelsesforberedelsen fælles for Sankt Ansgar og Sakramentskirken. Selve firmelsen bliver i 2012 pinselørdag den 19. maj kl sandsynligvis i Grundtvigskirken. Undervisningen foregår i Sankt Ansgars Menighedslokaler, Bredgade 69 A, hver anden lørdag kl Firmanderne skal deltage i en obligatorisk weekend. Tilmelding ved orienteringsmødet for forældrene og de unge tirsdag den 16. august kl i Menighedssalen, Bredgade 69 A. Husk at medbringe en kopi af de unges dåbsattest og 500 kr til undervisningsudgifter. Kun messe kl i Sankt Ansgar hverdage i juli og august På grund af præsternes sommerferier og deltagelse i sommerlejre vil der kun være én messe i hverdagene i juli og august nemlig kl _1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:30

10 Konvertitkursus Konvertitkurset for Storkøbenhavn begynder torsdag den 1. september kl i menighedssalen, Bredgade 69 A. Kurset løber frem til maj måned med undervisning hver torsdag. Tilmelding ikke nødvendig. Natkirke i Sakramentskirken Siden februar har Sakramentskirken slået dørene op for natkirke den anden torsdag i måneden. Initiativtager har været diakon Kaare Nielsen og hans hold fra natkirken i Skt. Andreas. De henvendte sig til os med forslag om at afholde natkirke her på Nørrebro, som jo ligger en del mere centralt og med mange potentielle besøgende. Gruppen bag arrangementet består dels af folk fra St. Andreas og dels af frivillige fra vores egen menighed. Der er plads til flere, hvis nogen har tid, lyst og idéer til at videreudvikle natkirken. Vi mødes ca. en time før natkirken åbner og stiller stearinlys frem, hænger banner op på kirkedøren, lægger papir og pen frem til skrivning af bønner, sætter lamper op, rokerer rundt med bænkene mv. Klokken 20 starter vi med lystænding, lidt musik og ellers fred og ro til at gå rundt og studere kirkerummet, sidde og meditere, samtale eller hvad man har brug for. Senere er der lidt tekstlæsning, evt. en kort prædiken og oplæsning af de bønner der er nedskrevet og lagt i en bønnekurv. Der er udstilling af sakramentet under hele natkirken. Der er musik under noget af forløbet og stilhed i andre perioder. Vi har haft lidt forskellig afprøvning af det musikalske med computerstyret elektronisk musik, orgelmusik eller afspilning af CD er med taize, gregoriansk sang og andet på ghettoblasteren. 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:32

11 Der har været mange besøgende i den korte tid vi har afholdt natkirke, og især her i sommerperioden hvor vejret har været lunere, har den åbentstående kirkedør trukket mange indenfor. Vi fortsætter med natkirke også i sommeren, og hvis nogen skulle få lyst til at give en hånd med til det praktiske, kan I henvende jer til diakon Kaare Nielsen på eller kontakte Marianne Lipka enten i kirken om søndagen eller på tlf / Familiesøndage 1. søndag i måneden vil der i begge menigheder være familiesøndag dvs at messen vil være rettet mod børnene og bagefter vil der være spisning for familierne og en aktivitet, der knytter sig til dagens tema. 1. gang søndag den 4. september. Reserver allerede nu dagene i kalenderen. Tilskud til skolepenge Til mit 10-års præstejubilæum fik jeg en flot pengegave på kr. til et evangeliar til Domkirken. I de forløbne 5 år har der været mange tiltag for at få produceret en bog med alle evangelieteksterne til søndage og fester. Desværre er de alle gået i vasken pga. mangel på kvalificeret arbejdskraft til opsætning og lay-out. Hvis et projekt ikke kan gennemføres på 5 år, må man nok indse, at det ikke er til at realisere, så jeg har sammen med menighedsrådet i Sankt Ansgar valgt at overføre pengene til hjælp til skolepenge i menigheden. Nogle af vores familier med mange børn vil gerne have deres børn på Niels Steensens Gymnasium, hvad der ikke er gratis. De ,- kr. vil blive fordelt til disse familier. Hvis andre i menigheden vil være med til at støtte, at vores unge får en katolsk gymnasieuddannelse, er de velkomne til at overføre penge til menighedens konto på Netbank Reg.nr.: 3121 Konto nr.: Mærket: Skolepenge. Niels Engelbrecht 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:32

12 Kirkeskat Hvis der i vores menigheder stadig er nogle, der ikke betaler kirkeskat, har de chancen for at komme med i flokken af ydende og ikke kun nydende medlemmer. Ring blot til Katolsk Bispekontor og bed om at tale med Kirkeskattekontoret. Voksenkatekese Voksenkatekesen begynder i år lørdag den 3. september, hvor Ulla Elmquist gennemgår Pave Benedikts nye bog, Jesus af Nazareth II. Voksenkatekesen finder sted i menighedssalen, Bredgade 69 A kl Pris for deltagelsen er 40,- kr. Programmet for resten af sæsonen er under udarbejdelse og vil blive præsenteret i næste nummer af menighedsbladet. Loppemarked til fordel for Caritas Lørdag den 3. september kl er der loppemarked til fordel for Caritas i Sakramentskirken. Vi har brug for frivillige hjælpere ring og meld jer til hos Sylvie, på , eller mobil Der er også brug for varer til loppemarkedet, som kan afleveres i forbindelse med messerne _1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:32

13 Det sker Sankt Ansgars Kirke Juli Hverdagsmesser i Juli: kun kl Søndagsmesser kl og kl Klaus Munk Nielsen og Aase Morling vikarierer på orgelet for Rolf Tönshoff i ferien August Lør 13. Tir 16. Tir 23. Lør 27. Menighedsplejernes sommermarked i menighedssalen AFLYST PGA. VANDSKADE kl Messe og frokost for menigheden fra Bornholm, der besøger Sankt Ansgar kl Info- og tilmeldingsmøde for firmander i menighedssalen, Bredgade 69A kl Info- og tilmeldingsmøde for 1.kommunion i menighedssalen, Bredgade 69A kl Messe med efterfølgende grillfest i haven for Sankt Ansgars og Sakramentskirkens Menighed eller menighedssalen i tilfælde af regn September Lør 3. Søn Voksenkatekese. Ulla Elmquist gennemgår pave Benedikts Jesus-bog II Domkirkens konsekrationsfest. Familiemesse med efterfølgende familiedag _1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:32

14 Det sker Sakramentskirken August Tors 11. Tir 16. Ons 17. Lør 27. kl Natkirke kl Info- og tilmeldingsmøde for firmander i Sankt Ansgars menighedssal, Bredgade 69A kl Info- og tilmeldingsmøde for 1. kommunion i Krypten under kirken. kl Messe med efterfølgende grillfest i haven bag Sankt Ansgars kirke for Sankt Ansgars og Sakramentskirkens Menighed eller menighedssalen i tilfælde af regn September Tors 8. Lør 3. Søn 4. kl Natkirke kl Caritas Loppemarked ved kirken kl Familiemesse med efterfølgende arrangement for familierne i krypten 14 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:32

15 Menighedsråd Sankt Ansgar Kirke Beatrix Carlsen (formand) Kristine Rude (næstformand) Bjarne von Benzon (sekretær) Elisabeth Thomsen Christian Veng Ingeborg Jørgensen Jørgen Boesen Vita Trolle Pastor Niels Engelbrecht Pastor Marcos Romero Bernus Menighedsråd Sakramentskirken Ewa Siekierski (formand) Jean Mwepele (næstformand) Marianne Lipka (sekretær) Joan Campbell-Tofte Rafael M. Silva Katrine Ørum (suppleant) Francois Baustert (suppleant Pastor Niels Engelbrecht Pater Carroll Parker Pastor Robert Culat 15 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:32

16 Afsender: Sankt Ansgars Kirke Bredgade København K Kirkernes messetider Sankt Ansgars Kirke Hverdage (mandag-fredag) kl. 8:00 og kl. 17:00 Lørdage kl. 17:00 Søndage kl. 8:00 og kl. 11:00 (højmesse) Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 7:30 Tilbedelse torsdag kl. 16:00-17:00 Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter aftale med præsterne. Sognepræst Niels Engelbrecht, tlf , 2. præst: Marcos Romero Bernus, tlf , Sakramentskirkens messetider Søndag kl Dansk Højmesse kl Engelsk messe Tirsdag kl Sakramental tilbedelse Onsdag kl Novena og engelsk messe Sognepræst: Niels Engelbrecht Præst for engelsktalende: Carroll Parker Præst for fransktalende: Robert Culat _1559_Menighedsblad_2011_august.indd :29:32

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke december 2012 februar 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke vinter 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sommeren 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke sommer 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke marts maj 2014 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forside: Rør mig ikke! Af Fra Angelico, San Marco Firenze. Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015 SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015 27 Lørdag d. 4. juli Kl. 17.30 Kaldæisk barnedåb Søndag d. 5. juli Kl. 10.00

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

MunkebjergBladet. Velkommen til ny sognepræst Jonas Bjertrup Hennild. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2015 60. årgang. Sct.

MunkebjergBladet. Velkommen til ny sognepræst Jonas Bjertrup Hennild. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2015 60. årgang. Sct. MunkebjergBladet Juni, juli og august 2015 60. årgang Velkommen til ny sognepræst Jonas Bjertrup Hennild Redaktionen har bedt Jonas om at skrive lidt om sin baggrund. Hvad holder du af at lave sammen med

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding.

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding. Side 1 af 6 sider Pastorralrådet har iværksat en sogneundersøgelse, ud fra den intention at være funderet i og at have god kontakt til menighederne. Undersøgelsen er opbygget på flg. Måde: 4 overordnede

Læs mere

Sankt Knud Lavard Kirke. Forår 2015

Sankt Knud Lavard Kirke. Forår 2015 Sankt Knud Lavard Kirke Forår 2015 1 Sognebladet for Sankt Knud Lavard Kirke Ansvarshavende redaktør: P. Marcos Romero Redaktør: Marta Castrillón Deadline næste nummer: 1.Maj 2015 Leder fra sognepræsten

Læs mere

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet...

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet... ansgarnyt Indhold Maj juni juli aug 2015 Adresser...side 2 Præsten har ordet...side 3 Aktiviteter i kirken...side 4 Koncerter i kirken...side 5 Oversigtskalender...side 6 Nyt fra Menighedsrådet...side

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

bel Fra formanden... Indhold: FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Marts 2006 9. årgang Nr. 1

bel Fra formanden... Indhold: FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Marts 2006 9. årgang Nr. 1 Jeg oplever, at det kan være svært for forældrene at komme igennem med de ønsker og behov, som de har til deres barns fortsatte skolegang. Det kan være unge mennesker, som kommer i klemme imelbel FAMILIEFORENINGEN

Læs mere

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke.

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke. Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010 FASTE - PÅSKE - PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver....................

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere