SeniorNyt. Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 41 Feb afholdt på Domus Statoil med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SeniorNyt. Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 41 Feb. 2013. afholdt på Domus Statoil med"

Transkript

1 SeniorNyt Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 41 Feb Årets generalforsamling blev afholdt på Domus Statoil med rekordstort deltagerantal. Læs referatet og formandens årsberetning her i bladet. Kommende arrangementer: Medicinsk Museion Andelslandsbyen Nyvang Udlandstur til Budapest

2 Kære medlemmer Vi er kommet vældig godt i gang, her i det nye år. Det var en fornøjelse, at der mødte hele 93 deltagere op til vores generalforsamling den 7. februar, hvor vi som sædvanlig havde en hyggelig aften. Der er en overvældende interesse for årets udlandstur til Budapest. Turen er allerede udsolgt. Der er endda flere tilmeldte end turen kan rumme, men vi forsøger at få de sidste med. P John Rostholmrogrammet for næsteå V Velkommen Nye medlemmer i Statoil Pensionistforening Øst ommen John From-Poulsen IT Allerød Alex Hansen IT Glostrup John Dewar IT Frederiksberg Børge Keller Løn & Adm. Kirke Hyllinge. Endnu engang havde Statoil inviteret til juletræsfest for ansatte med familie og pensionister med familie. Hele 456 glade deltagere, heraf 212 børn, kunne derfor mødes den 8. december i Domus Statoil, fordelt på et formiddags- og eftermiddagsarrangement. Ved ankomsten kunne man konstatere, at juletræet var meget flottere pyntet end tidligere år. Festen startede med en ung nisse, der tryllede for børnene og optrådte som bugtaler med bl.a. en drage. Bagefter gik vi ind i kantinen, hvor børnene fik pølser med brød og sodavand og vi voksne fik glögg og æbleskiver. Så dukkede den rigtige nissemand op, som sammen med den unge nisse underholdt og sang, mens vi gik rundt om juletræet og sang med. Fin underholdning. Der var mere fart over feltet end med den nissefamilie, som har været der i mange år. Børnene fulgte nisserne og fik udleveret godteposer, og kort efter var det tid til fine julegaver til alle børnene, først til de mindste. Alt i alt - en fin og hyggelig juletræsfest. Birte og Johnny Flindt Tillykke Lise Løie 75 år 19. april Per Nørregaard 85 år 5. maj Erik K. Harritshøj 80 år 5. maj Hans Jørgen Sterndal 70 år 13. maj Poul Tommerup 70 år 13. maj Ole Steen Nielsen 70 år 19. maj Herbert Vesti 85 år 29. maj Knud E. Stentoft 75 år 30. maj Jørn Brandt 70 år 6. juni Ole Arne Jensen 70 år 16. juni SeniorNyt Medlemsblad for Statoil Pensionistforening ØST Redaktion: John Rostholm Tlf: Tryk: Statoil Kontorservice/Grafisk Oplag: 230 eksemplarer Forsiden: Vinterstemning. 2. Næste nummer af Seniornyt udkommer den 22. maj 2013 Find flere billeder på: https://picasaweb.google.com/ /StatoilJuletr2012

3 Pkt. 7. Behandling af indkomne forslag Der var ikke modtaget nogen forslag. Pkt 9. Eventuelt Per Brinck-Lund fandt det var en god idé at placere den årlige generalforsamling på forskellige ugedage år for år. Klokken 17:00 indledtes den årlige generalforsamling i Statoil Pensionistforening Øst med følgende dagsorden: 1 Valg af dirigent 2. Foreningens årsberetning for Foreningens regnskab for Fastlæggelse af kontingent for Forelæggelse af budget for Valg til bestyrelsen 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Behandling af indkomne forslag 9. Eventuelt Pkt. 1. Valg af dirigent Formanden, John Rostholm, bød velkommen til de 93 fremmødte og oplyste, at der var fri udskænkning af drikkevarer. Han foreslog Jørgen Bahl valgt som dirigent. Han blev valgt uden modkandidat og med applaus. Jørgen takkede for valget og huskede da også lidt senere at oplyse, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. Pkt. 2. Foreningens årsberetning 2012 Formandens beretning blev sædvanen tro illustreret med et ledsagende billedshow fra årets otte arrangementer. Han kommenterede salget af Statoil Fuel & Retail til canadiske Couche Tard og takkede Statoil Fuel og Syge- og Ægtefællefonden for hjælp og tilskud til Foreningen. Ligeledes blev Foreningens hjemmeside og SeniorNyt omtalt med opfordring til medlemmerne om at indsende indlæg. Forsamlingen havde ingen spørgsmål eller kommentarer, og beretningen blev godkendt med stor applaus. (Formandens skriftelige beretning er gengivet her i bladet). Pkt. 3. Foreningens 2012 regnskab Det reviderede regnskab, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev gennemgået af kasserer Lars H. Jensen. Regnskabet for 2012 udviser et overskud på kr. Kassebeholdningen ved årets udgang udgjorde kr. Regnskabet blev godkendt med applaus. Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent for 2013 Kontingentet blev, som foreslået, uændret fastsat til 100 kr. Pkt. 5. Forelæggelse af budget for 2013 Budgettet for 2013 blev forelagt og gennemgået af kassereren. Det udviser et forbrug af kassebeholdningen på kr. Forsamlingen havde ingen kommentarer og spørgsmål. Kassereren nævnte, at budgettet ikke krævede nogen godkendelse, men dirigenten anså det for godkendt alligevel. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet. Formanden tog ordet og takkede for en velgennemført generalforsamling, hvor tidsrammen var blevet overholdt, og Jørgen Bahl fik tak for indsatsen som dirigent og ikke mindst som korrekturlæser af SeniorNyt. Indsatsen blev påskønnet med overrækkelse af en vingave. Lidt Esso nostalgi Per Brinck-Lund viste en videofilm om firmaets fortid, herunder personerne bag firmaet DDPA og Esso s stiftelse. Fremvisningen vakte stor glæde og blev modtaget med interesse. Per modtog naturligvis en vingave for den kæmpeindsats, der ligger bag fremstillingen af denne video. Spisning Efter videoindlægget var Foreningen vært som tidligere år. Deltagerne kunne nyde varm-røget laks og Statoil-gryde og slutte af med diverse oste fra kantinens køkken med frit valg af øl, vin og vand. Udlandstur til Budapest Efter aftensmåltidet orienterede Leif Mortensen om dette års udlandstur til Ungarns hovedstad Budapest. Også han betjente sig af et fyldigt billedshow. Der er en overvældende interesse for deltagelse i turen. 49 har tilmeldt sig, men der er i øjeblikket kun plads til 45 deltagere. Oplev eller genoplev turen til Maderia Kl. 19:20 igangsatte Jørgen Bresson en billed-kavalkade fra sidste års udlandstur til Madeira med stemningsfuld Fado underlægningsmusik. Jørgen havde ikke selv deltaget i turen, men havde med nogle af deltagernes billeder komponeret et fint billedshow, der gav et godt indtryk af den meget vellykkede tur til den portugisiske ø. Formanden kvitterede for billedfremvisningen med en vingave og kunne efterfølgende afslutte med en tak for i aften og kom godt hjem. Arrangementet sluttede kl. 19:45. Se billeder fra generalforsamlingen på næste side. Referent: Mikael Blak Pkt. 6. Valg til bestyrelsen Lars H. Jensen samt Else Holm var på valg. Begge var villige til at modtage genvalg, og det blev de uden modkandidater og afstemning. Suppleanten Bjørn Jensen, også villig til genvalg, blev ligeledes genvalgt uden afstemning. Pkt. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor Gerda Østergaard og revisorsuppleant Bent Helge Sørensen, blev begge valgt uden modkandidater. 3.

4 John Rostholm aflagde beretning Jørgen Bahl dirigerede Lars H. Jensen præsenterede regnskab Leif Mortensen præsenterede tur til Budapest Per Brinck-Lund viste Esso- nostalgi Bestyrelsen og dirigenten Jørgen Bresson viste billedshow 4.

5 I årets løb har man i SeniorNyt kunne læse detaljeret om, hvordan foreningens forskellige arrangementer er forløbet, jeg vil derfor i denne beretning kun give et kortfattet resume af årets otte arrangementer, der omfattede: Generalforsamling, to forårsture, udlandstur, besøg i Grønnegårdsteatret, to efterårsture og julefrokost. Generalforsamling. Den årlige ordinære generalforsamling blev afholdt den 8. februar i Domus Statoil med 85 deltagere. Selve generalforsamlingen forløb, som den skulle efter vedtægterne med beretning, regnskabsaflæggelse, godkendelse af kontingent, fremlæggelse af budget for det indeværende år samt valg til diverse poster. Efter generalforsamlingen fortalte Søren Bjelka om aktuelt nyt fra Statoil Fuel & Retail og svarede på en del spørgsmål fra forsamlingen. Sulten blev herefter stillet ved indtagelse af kantinens lækre buffet, og aftenen sluttede med billedshow fra turen til Andalusien i Arbejdermuseet og Rosenborg slot. Den 12. april besøgte vi to meget forskellige københavnske museer. De 60 deltagere fik lejlighed til at deltage i rundvisninger på Arbejdermuseet og på Rosenborg Slot. Deltagerne var delt i to grupper, der mødtes hver sit sted. Besøgene viste to yderender af det sociale spektrum. På Arbejdermuseet så vi, hvordan livet havde formet sig for en familie omkring år 1900 og en udstilling om 1950erne, hvor man kunne nikke genkendende til mange af de viste ting. På Rosenborg Slot var det Festsalen og naturligvis skatkammeret med kronjuvelerne, der vakte interesse. Alle blev undervejs samlet til en lækker frokost i Arbejdermuseets restaurant Café og Ølhalle. Roskilde Kloster og Herthadalen. 60 forventningsfulde deltagere mødtes den 9. maj i Roskilde Kloster. Her ventede to guider, der den næste times tid gav os en spændende rundvisning i Klosteret, hvor vi blev underholdt om stedets historie og brugen af bygningerne gennem århundrerne, alt sammen krydret med historier og anekdoter med relation til stedet. Efter rundvisningen havde vi set frem til en sejltur på Roskilde Fjord, men skibet sejlede ikke. I stedet holdt en bus klar. Den bragte os ad den lange flotte Ledreborg Allé frem til Herthadalen, hvor de næste to timer gik med indtagelsen af stedets fortræffelige frokostbuffet, inden bussen bragte os tilbage til Roskilde. Så på trods af skuffelsen over den manglende sejltur blev dagens tur alligevel en succes. 8 dage på Madeira. Tilmeldingen til årets udlandstur var ikke helt, som vi er vant til. Men de 23 deltagere fik en en tur med masser af spændende oplevelser på den smukke portugisiske ø. Med basis på hotel lidt uden for hovedstaden Funchals centrum var vi på ture, der bragte os rundt til alle øens seværdigheder. På programmet var fantastiske bjerg- og klippeområder, smukke parker med eksotiske planter, gamle og nye kirker, levadavandringer, moderne kunstmuseum, byrundtur i Funchal o.s.v. Nogle fik prøvet slædekørsel, var i svævebane, eller sejlede med karavel. Det hele blev krydret med dejlig mad, og den lokale portvin og ponchadrik blev testet. Vores dansktalende, portugisiske guide sørgede for, at det blev en oplevelsesrig uge. Grønnegårdsteatret. Efterhånden er det blevet en tradition, at vi besøger Grønnegårdsteatret. I år var det den 26. juni og som sædvanlig i samarbejde med Statoil Fuel & Retail. Tilslutningen var rekordstor, i alt 130 deltagere, heraf 94 fra vores forening. Der var stor tilfredshed med, at Jesper Hyldal fra Statoil igen havde arrangeret en lækker buffet med tilhørende vin og vand. Så alle fik på de medbragte stole og tæpper stillet sulten, inden forestillingen gik i gang. Vi fik en meget munter fremstilling af Molieres Tartuffe med Lars Mikkelsen, Karen-Lise Mynster, Henrik Koefoed, Helle Dolleris og Maria Stenz i hovedrollerne. Og en vigtig ting var helt på plads: Det var tørvejr og solskin. Mini Cruise til Oslo. Den 22. august mødtes de 33 deltagere i Nordhavn og gik om bord på Pearl Seaways, hvor vi efter at have nydt sejlturen op gennem Øresund fik serveret en to retters-menu og derefter kunne nyde livet om bord, herunder en rolig nat, før vi lagde til i Oslo. Der holdt en bus klar på kajen, og vi blev hurtigt bragt ud til museumsøen Bygdø, hvor vi de næste par timer fik en rundvisning i Frammuseet og på egen hånd besøgte Kon-tiki Museet. Efter bussen havde bragt os tilbage til Oslo Cenrum, blev der lejlighed til at få lidt frokost og se sig om i byen. Mange benyttede lejligheden til at besøge den nye operabygning. Sidst på eftermiddagen var der skibsafgang fra Oslo. Med flot tur ud gennem fjorden og kæmpe aftenbuffét var vi efter en lidt urolig nat tilbage i Nordhavn ved 10-tiden. Fortsættes på næste side. 5.

6 Bestyrelsen. Bestyrelsen har i årets løb afholdt fire bestyrelsesmøder på Domus Statoil. På møderne er hovedpunkterne naturligvis drøftelse af de allerede afholdte arrangementer og planlægning af de kommende. Ligeledes bliver budgetter og økonomi gennemgået, og kommunikationen til medlemmerne bliver drøftet. Så de fem timer, der er afsat til de enkelte møder, går hurtigt. Kommunikation. Foreningens medlemsblad er i årets løb udkommet med 4 numre. Det vil sige ét mere, end vi plejer, i et forsøg på at gøre indholdet mere aktuelt. Vores website, er blevet benyttet flittigt ved tilmelding til arrangementer. Det drøftes løbende i bestyrelsen, om vi kan skabe endnu mere aktivitet omkring denne side, bl.a. er et medlemsforslag vedrørende indlægning af medlemslisten under overvejelse. Aftenbesøg i Zoologisk Have. Den 26. september skulle vise sig at blive en af årets mest regnfulde dage. Men de 70 fremmødte deltagere til aftenbesøget i Zoologisk Have havde sikret sig med regntøj og paraplyer. To meget engagerede guider tog imod os og tog os de næste 2 timer på en rundtur i haven. De to hold, vi var opdelt i, fik lidt forskellige oplevelser. Men alle fik besøgt det flotte nye elefanthus og fik fortalt alt, hvad der var værd at vide om elefanter. Flodhestenes og flamingoernes nye anlæg blev også beset, og der blev gjort holdt ved flere af de dyr, som blev passeret på vejen rundt. Så på trods af regnen fik alle en spændende og usædvanlig oplevelse i haven. Aftenen blev afsluttet med en dejlig middag i Hansens Gamle Familiehave, hvor menuen stod på kæmpe wienerschnitzler. Julefrokost. Den traditionelle julefrokost blev afholdt den 17. november på Domus Statoil. Vi kunne som sædvanlig glæde os over stort fremmøde, idet deltagerantallet var 150. Arrangementet indledtes med velkomstdrink, inden man gik til bords og nød den store julebuffet med tilhørende drikkevarer. Undervejs holdt formanden sin obligatoriske tale, og der var sprudlende underholdning af Dario Campeotto, inden vi sluttede af med uddeling af mandelgaver. Foreningen og Statoil. Kontakten til Statoil er først og fremmest information fra personaleafdelingen vedrørende nye pensionister. I firmaets nye organisation sker dette fra Riga i Letland. Kontorservice yder os fortsat en vældig hjælp ved trykning og udsendelse af vores blad samt skrivelser i forbindelse med de enkelte arrangementer. Hver måned udsendes Statoils nyheder til alle i foreningen med mail-adresse. Det årlige besøg i Grønnegårdsteatret sker i et godt samarbejde med firmaet, og mange af vores medlemmer med børn og børnebørn har stor fornøjelse af Statoils juletræsfest. Foreningens mulighed for at gennemføre arrangementerne inden for rimelige økonomiske rammer samt afholde julefrokost for alle pensionister skyldes de årlige tilskud fra Syge og Ægtefællefonden. Tak for et godt Som det fremgår af min beretning har året 2012 været særdeles aktivt i foreningen med arrangementer med god tilslutning fra medlemmerne. Som pensionistforening må vi jo løbende konstatere, at en del medlemmer desværre falder fra. Men vi kan samtidig glæde os over, at der fortsat er tilgang til foreningen, så selv om vi har haft et faldende medlemsantal hen over årene, har vi ved udgangen af 2012 et medlemsantal på 183. Til slut en tak til bestyrelsen for hyggeligt og effektivt samarbejde og en tak til alle vore medlemmer for mange fælles, spændende oplevelser i det forløbne år. 6. Januar 2013 John Rostholm Medlemsantal

7 BUDAPEST 2. JUNI - 7. JUNI Årets udlandstur går til den ungarske hovedstad Budapest. Ud over byens mange spændende bygninger skal vi opleve omegnen bl.a. med besøg på Pusztaen, se domkirkebyen Esztergom og naturligvis have en smuk aftensejltur på Donau. Ugens program er kort fortalt: Dag 1. Søndag den 2. juni: Afrejse med Norwegian fra København til Budapest, hvor der ved ankomsten er en kort sightseeingtur inden indkvarteringen på hotellet. Dag 2. Mandag den 3. juni: Med guiden rundt på Pest-siden afsluttende med frokost. Besøg i parlamentsbygningen og om aftenen folklore show med middag. Dag 3. Tirsdag den 4. juni: Tur til Pusztaen med hesteopvisning. Besøg i byen Kecskemét. Frokost med typisk ungarsk 3-retters menu ledsaget af sigøjnermusik. Dag 4. Onsdag den 5. juni: Udflugt til Donauknæet. Besøg i landets største katolske kirke i Esztergom og i kunstnerbyen Szentendre samt på keramisk museum. Dag 5. Torsdag den 6. juni: Formiddagen byder på en guidet tur på Buda-siden med besøg i Matthias kirken og i de berømte fiskebastioner. Efter en frieftermiddag skal vi på en sejlads på Donau med lækker middags-buffet. Dag 6. fredag den 7. juni: Transfer til lufthavnen og hjemrejse. Ungarn har et areal på ca km 2. Landet har en befolkning på knapt 10 millioner. Budapest er Ungarns hovedstad. Navnet kommer fra de to byer, Buda og Pest, der ligger på hver side af Donau. Byen breder sig over et areal på mere end 500 km 2. På Buda-siden ligger Gellertbjerget med citadellet, borghøjen og det vældige slotskompleks og bydelen bag Matthias kirken. På Pest-siden finder man parlamentet, de store boulevarder med forretninger og administrationbygninger og desuden store boligkvarterer. Budapest har over indbyggere. Pris for turen: Pris pr. person i dobbeltværelse: kr (Ved mere end 39 deltagere er prisen: kr ) Tillæg for enkeltværelse: kr. 711 Afbestillingsforsikring er 5% af rejsens pris. Tilmelding senest den 20. februar. Tilmelding af medlemmer med eventuel ledsager skal ske til: Leif Mortensen tlf.nr eller på (Der kan ikke tilmeldes på foreningens website) Indbydelse til arrangementet er udsendt. Prisen inkluderer: - Fly tur/retur fra Kastrup Lufthavn til Budapest. - Transfer fra lufthavnen til hotel og retur. - 5 overnatninger på Star Inn Budapest Centrum Hotel. - 5 x morgenmadsbuffet. - 3 x middag på lokal restaurant. - 1 aftensejlads på Donau inkl. middagsbuffét. - 1 x frokost den 3. juni - Folklore show inkl. 3 retters menu. - Puszta besøg inkl. Hesteshow og frokostarrangement. - Dansktalende rejseleder. Deltagerantallet er begrænset til 45. Turen gennemføres kun, hvis der er minimum 30 tilmeldte. Spørgsmål vedrørende turen kan rettes til Leif Mortensen. 7.

8 Efter 98 år ophører distribution med egne tankbiler. Statoil Fuel & Retail har besluttet at udlicitere sprederkørslen og centralisere kørselsplanlæg - ningen i Riga i Letland. I Statoil Fuel & Retails nyheder for januar 2013 kan man bl.a. læse følgende udtalelse fra Pia Bach Henriksen: Da distributionen ikke betragtes som et kerneområde for Statoil Fuel & Retail i Danmark, har vi besluttet at flytte alle aktiviteter i forbindelse med kørselsplanlægning og tilhørende kontorfunktioner fra henholdsvis Fredericia og Hedehusene til Riga. Der er tidligere gjort gode erfaringer fra udlicitering af cleankørslen, og derfor er det også besluttet at udlicitere sprederkørslen til eksterne vognmænd. En udlicitering af sprederkørslen vil bidrage til at reducere kapitalbinding og konvertere faste omkostninger til variable. Det nye set up for sprederdistribution i Danmark vil være implementeret i løbet af 3. kvartal Efter at disse beslutninger er truffet i Statoil Fuel & Retail, betyder det, at planlægning og kørsel med egne biler nu helt ophører i Danmark. Distribution med tankbiler påbegyndtes i 1915, da D.D.P.A. anskaffede sin første tankbil, en Scania Vabis, der kunne laste liter men efter datidens regler kun måtte køre med en hastighed på 15 km i timen. Siden gik det stærkt, og før anden verdenskrig i 1939 rådede selskabet over 273 tankbiler. Kommende arrangementer Besøg på Medicinsk Museion. Tirsdag den 19. marts. Medicinsk Museion (tidl. Medicinsk-historisk Museum) holder til i det gamle kgl. Kirurgiske Akademi fra 1787, hvor den første kirurgiske uddannelse i Danmark fandt sted. På rundvisningen fortælles om sygdom og sundhed og om lægevidenskabens udvikling i de sidste århundreder. Vi begynder i det imponerende auditorium, hvor de kirurgistuderende modtog undervisning. Herefter bevæger vi os gennem udstillinger om anatomi, kirurgi, epidemier, fødselshjælp, psykiatri, farmaci og tandlægevidenskab. To tandlægeklinikker fra omkring 1900 viser, hvor meget opdagelsen af bakterierne ændrede indretningen. I apoteket fra Kgl. Frederiks Hospital er krukker til igler og pulveriserede mumier og koraller. Desuden ses tidligere tiders bedøvelsesudstyr, operationsstole, spændetrøjer, kirurgiske instrumenter og anatomiske præparater. Efter rundvisningen nyder vi en frokost i Cafe Petersborg. Indbydelse til dette arrangement er vedlagt dette nummer af SeniorNyt. Sidste tilmeldingsfrist er den 5. marts. Andelslandsbyen Nyvang. Tirsdag den 7. maj. Med busafgang fra Hovedbanegården kører vi til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Her skal vi på en rundvisning se og opleve rammerne om perioden ca , hvor andelstanken var et væsentligt element i landsbyernes liv. Der er masser af forskellige ting at se under rundvisningen, idet der bl.a. findes kirke, brugsforening, smedje, andelsmejeri, Zone-redningsstation, forskellige butikker og en stor vognsamling. Efter rundvisningen får vi serveret en dejlig frokost i landsbyens traktørsted. Efter frokost bliver der lidt tid til på egen hånd at gå rundt på området, inden bussen bringer os tilbage til København. Indbydelse til turen udsendes i begyndelsen af april. Pris for turen er kr. 200 pr. deltager. Sidste tilmeldingsfrist er den 23. april. Statoil Pensionistforening Øst Formand: John Rostholm Fasanvang 5, 3450 Allerød Næstformand: Leif Mortensen Nygårdsvej 55, 5th., 2100 Kbh. Ø Bilparken blev løbende tilpasset omsætningen og ændrede sig efterhånden, som det blev muligt at bygge større og større biler. Nutidens biler rummer næsten 10 gange mere end ved starten i Men nu er denne epoke altså slut efter 98 år. 8. Kasserer: Lars H. Jensen Louiselund 12 st., 2970 Hørsholm Sekretær: Mikael Blak Rosenhaven 504, 2980 Kokkedal Bestyrelsesmedlem: Else Holm Askevænget 3, 2680 Solrød strand

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Budapest er hovedstaden i Ungarn. Navnet er sammensat af navnene på to byområder, nemlig Buda og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 22. februar 2011 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Hanne Bohr

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

SeniorNyt. Læs om kommende arrangementer: Thorvaldsens Museum Sejltur med M/S Sagafjord. Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 57 Feb.

SeniorNyt. Læs om kommende arrangementer: Thorvaldsens Museum Sejltur med M/S Sagafjord. Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 57 Feb. SeniorNyt Medlemsblad for Pensionistforening Øst for tidligere medarbejdere i Esso, Statoil og Circle K i Danmark. Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 57 Feb. 2017 Læs om kommende arrangementer: Thorvaldsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kultur rejse til Budapest

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kultur rejse til Budapest Vi gentager succesen for 4. gang Ta med på en uforglemmelig tennis- og kultur rejse til Budapest Udrejse 30. maj hjemrejse 6. juni 2017 Budapest er hovedstaden i Ungarn. Navnet er sammensat af navnene

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2016 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 17. juni 2016 Hindsgavl Slot Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

5 dagstur med bus til Berlin

5 dagstur med bus til Berlin 5 dagstur med bus til Berlin Udrejse: Søndag d. 10. juni 2012 Hjemrejse: Torsdag d. 14. juni 2012 Hotel: Berlin Mark Hotel 4 stjernet Hotel Meinekestrasse 18-19 D10719 Berlin www.berlinmarkhotels.de Vi

Læs mere

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 FLYTIDER 28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 HOTEL LA PRIMA FASHION HOTEL BUDAPEST**** Pesti Barnabás utca 6 Budapest

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

SeniorNyt. Kommende arrangementer: Statens Museum for Kunst Den Blå Planet 8 dage til Gardasøen

SeniorNyt. Kommende arrangementer: Statens Museum for Kunst Den Blå Planet 8 dage til Gardasøen SeniorNyt Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 45 Feb. 2014 For 125 år siden blev D.D.P.A. stiftet. Læs lidt om det, og om hvordan 100 års jubilæet blev fejret for 25 år siden. Kommende arrangementer:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Ny Hammersholt 21. marts 2016

Ny Hammersholt 21. marts 2016 GRUNDEJERFORENINGEN HAMMERSHOLT VILLABY e-mail: hammersholt.villaby@gmail.com Hjemmeside: http://sites.google.com/site/hammersholtvillaby/ Cvr.: 34747431 Ny Hammersholt 21. marts 2016 Referat fra ordinær

Læs mere

AKTIONÆRTUR TIL SLOVAKIET

AKTIONÆRTUR TIL SLOVAKIET AKTIONÆRTUR TIL SLOVAKIET Torsdag d. 9.6.2016 Rejsens dato: 9. 12.6.2016 TURENS PROGRAM Kl. 10:20 Afgang fra Hamburg lufthavn mod Wien med flyselskab AUSTRIAN AIRLINES Kl. 11:55 Kl. 13:30 Ankomst til Wiens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere