SeniorNyt. Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 41 Feb afholdt på Domus Statoil med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SeniorNyt. Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 41 Feb. 2013. afholdt på Domus Statoil med"

Transkript

1 SeniorNyt Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 41 Feb Årets generalforsamling blev afholdt på Domus Statoil med rekordstort deltagerantal. Læs referatet og formandens årsberetning her i bladet. Kommende arrangementer: Medicinsk Museion Andelslandsbyen Nyvang Udlandstur til Budapest

2 Kære medlemmer Vi er kommet vældig godt i gang, her i det nye år. Det var en fornøjelse, at der mødte hele 93 deltagere op til vores generalforsamling den 7. februar, hvor vi som sædvanlig havde en hyggelig aften. Der er en overvældende interesse for årets udlandstur til Budapest. Turen er allerede udsolgt. Der er endda flere tilmeldte end turen kan rumme, men vi forsøger at få de sidste med. P John Rostholmrogrammet for næsteå V Velkommen Nye medlemmer i Statoil Pensionistforening Øst ommen John From-Poulsen IT Allerød Alex Hansen IT Glostrup John Dewar IT Frederiksberg Børge Keller Løn & Adm. Kirke Hyllinge. Endnu engang havde Statoil inviteret til juletræsfest for ansatte med familie og pensionister med familie. Hele 456 glade deltagere, heraf 212 børn, kunne derfor mødes den 8. december i Domus Statoil, fordelt på et formiddags- og eftermiddagsarrangement. Ved ankomsten kunne man konstatere, at juletræet var meget flottere pyntet end tidligere år. Festen startede med en ung nisse, der tryllede for børnene og optrådte som bugtaler med bl.a. en drage. Bagefter gik vi ind i kantinen, hvor børnene fik pølser med brød og sodavand og vi voksne fik glögg og æbleskiver. Så dukkede den rigtige nissemand op, som sammen med den unge nisse underholdt og sang, mens vi gik rundt om juletræet og sang med. Fin underholdning. Der var mere fart over feltet end med den nissefamilie, som har været der i mange år. Børnene fulgte nisserne og fik udleveret godteposer, og kort efter var det tid til fine julegaver til alle børnene, først til de mindste. Alt i alt - en fin og hyggelig juletræsfest. Birte og Johnny Flindt Tillykke Lise Løie 75 år 19. april Per Nørregaard 85 år 5. maj Erik K. Harritshøj 80 år 5. maj Hans Jørgen Sterndal 70 år 13. maj Poul Tommerup 70 år 13. maj Ole Steen Nielsen 70 år 19. maj Herbert Vesti 85 år 29. maj Knud E. Stentoft 75 år 30. maj Jørn Brandt 70 år 6. juni Ole Arne Jensen 70 år 16. juni SeniorNyt Medlemsblad for Statoil Pensionistforening ØST Redaktion: John Rostholm Tlf: Tryk: Statoil Kontorservice/Grafisk Oplag: 230 eksemplarer Forsiden: Vinterstemning. 2. Næste nummer af Seniornyt udkommer den 22. maj 2013 Find flere billeder på: https://picasaweb.google.com/ /StatoilJuletr2012

3 Pkt. 7. Behandling af indkomne forslag Der var ikke modtaget nogen forslag. Pkt 9. Eventuelt Per Brinck-Lund fandt det var en god idé at placere den årlige generalforsamling på forskellige ugedage år for år. Klokken 17:00 indledtes den årlige generalforsamling i Statoil Pensionistforening Øst med følgende dagsorden: 1 Valg af dirigent 2. Foreningens årsberetning for Foreningens regnskab for Fastlæggelse af kontingent for Forelæggelse af budget for Valg til bestyrelsen 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Behandling af indkomne forslag 9. Eventuelt Pkt. 1. Valg af dirigent Formanden, John Rostholm, bød velkommen til de 93 fremmødte og oplyste, at der var fri udskænkning af drikkevarer. Han foreslog Jørgen Bahl valgt som dirigent. Han blev valgt uden modkandidat og med applaus. Jørgen takkede for valget og huskede da også lidt senere at oplyse, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. Pkt. 2. Foreningens årsberetning 2012 Formandens beretning blev sædvanen tro illustreret med et ledsagende billedshow fra årets otte arrangementer. Han kommenterede salget af Statoil Fuel & Retail til canadiske Couche Tard og takkede Statoil Fuel og Syge- og Ægtefællefonden for hjælp og tilskud til Foreningen. Ligeledes blev Foreningens hjemmeside og SeniorNyt omtalt med opfordring til medlemmerne om at indsende indlæg. Forsamlingen havde ingen spørgsmål eller kommentarer, og beretningen blev godkendt med stor applaus. (Formandens skriftelige beretning er gengivet her i bladet). Pkt. 3. Foreningens 2012 regnskab Det reviderede regnskab, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev gennemgået af kasserer Lars H. Jensen. Regnskabet for 2012 udviser et overskud på kr. Kassebeholdningen ved årets udgang udgjorde kr. Regnskabet blev godkendt med applaus. Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent for 2013 Kontingentet blev, som foreslået, uændret fastsat til 100 kr. Pkt. 5. Forelæggelse af budget for 2013 Budgettet for 2013 blev forelagt og gennemgået af kassereren. Det udviser et forbrug af kassebeholdningen på kr. Forsamlingen havde ingen kommentarer og spørgsmål. Kassereren nævnte, at budgettet ikke krævede nogen godkendelse, men dirigenten anså det for godkendt alligevel. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet. Formanden tog ordet og takkede for en velgennemført generalforsamling, hvor tidsrammen var blevet overholdt, og Jørgen Bahl fik tak for indsatsen som dirigent og ikke mindst som korrekturlæser af SeniorNyt. Indsatsen blev påskønnet med overrækkelse af en vingave. Lidt Esso nostalgi Per Brinck-Lund viste en videofilm om firmaets fortid, herunder personerne bag firmaet DDPA og Esso s stiftelse. Fremvisningen vakte stor glæde og blev modtaget med interesse. Per modtog naturligvis en vingave for den kæmpeindsats, der ligger bag fremstillingen af denne video. Spisning Efter videoindlægget var Foreningen vært som tidligere år. Deltagerne kunne nyde varm-røget laks og Statoil-gryde og slutte af med diverse oste fra kantinens køkken med frit valg af øl, vin og vand. Udlandstur til Budapest Efter aftensmåltidet orienterede Leif Mortensen om dette års udlandstur til Ungarns hovedstad Budapest. Også han betjente sig af et fyldigt billedshow. Der er en overvældende interesse for deltagelse i turen. 49 har tilmeldt sig, men der er i øjeblikket kun plads til 45 deltagere. Oplev eller genoplev turen til Maderia Kl. 19:20 igangsatte Jørgen Bresson en billed-kavalkade fra sidste års udlandstur til Madeira med stemningsfuld Fado underlægningsmusik. Jørgen havde ikke selv deltaget i turen, men havde med nogle af deltagernes billeder komponeret et fint billedshow, der gav et godt indtryk af den meget vellykkede tur til den portugisiske ø. Formanden kvitterede for billedfremvisningen med en vingave og kunne efterfølgende afslutte med en tak for i aften og kom godt hjem. Arrangementet sluttede kl. 19:45. Se billeder fra generalforsamlingen på næste side. Referent: Mikael Blak Pkt. 6. Valg til bestyrelsen Lars H. Jensen samt Else Holm var på valg. Begge var villige til at modtage genvalg, og det blev de uden modkandidater og afstemning. Suppleanten Bjørn Jensen, også villig til genvalg, blev ligeledes genvalgt uden afstemning. Pkt. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor Gerda Østergaard og revisorsuppleant Bent Helge Sørensen, blev begge valgt uden modkandidater. 3.

4 John Rostholm aflagde beretning Jørgen Bahl dirigerede Lars H. Jensen præsenterede regnskab Leif Mortensen præsenterede tur til Budapest Per Brinck-Lund viste Esso- nostalgi Bestyrelsen og dirigenten Jørgen Bresson viste billedshow 4.

5 I årets løb har man i SeniorNyt kunne læse detaljeret om, hvordan foreningens forskellige arrangementer er forløbet, jeg vil derfor i denne beretning kun give et kortfattet resume af årets otte arrangementer, der omfattede: Generalforsamling, to forårsture, udlandstur, besøg i Grønnegårdsteatret, to efterårsture og julefrokost. Generalforsamling. Den årlige ordinære generalforsamling blev afholdt den 8. februar i Domus Statoil med 85 deltagere. Selve generalforsamlingen forløb, som den skulle efter vedtægterne med beretning, regnskabsaflæggelse, godkendelse af kontingent, fremlæggelse af budget for det indeværende år samt valg til diverse poster. Efter generalforsamlingen fortalte Søren Bjelka om aktuelt nyt fra Statoil Fuel & Retail og svarede på en del spørgsmål fra forsamlingen. Sulten blev herefter stillet ved indtagelse af kantinens lækre buffet, og aftenen sluttede med billedshow fra turen til Andalusien i Arbejdermuseet og Rosenborg slot. Den 12. april besøgte vi to meget forskellige københavnske museer. De 60 deltagere fik lejlighed til at deltage i rundvisninger på Arbejdermuseet og på Rosenborg Slot. Deltagerne var delt i to grupper, der mødtes hver sit sted. Besøgene viste to yderender af det sociale spektrum. På Arbejdermuseet så vi, hvordan livet havde formet sig for en familie omkring år 1900 og en udstilling om 1950erne, hvor man kunne nikke genkendende til mange af de viste ting. På Rosenborg Slot var det Festsalen og naturligvis skatkammeret med kronjuvelerne, der vakte interesse. Alle blev undervejs samlet til en lækker frokost i Arbejdermuseets restaurant Café og Ølhalle. Roskilde Kloster og Herthadalen. 60 forventningsfulde deltagere mødtes den 9. maj i Roskilde Kloster. Her ventede to guider, der den næste times tid gav os en spændende rundvisning i Klosteret, hvor vi blev underholdt om stedets historie og brugen af bygningerne gennem århundrerne, alt sammen krydret med historier og anekdoter med relation til stedet. Efter rundvisningen havde vi set frem til en sejltur på Roskilde Fjord, men skibet sejlede ikke. I stedet holdt en bus klar. Den bragte os ad den lange flotte Ledreborg Allé frem til Herthadalen, hvor de næste to timer gik med indtagelsen af stedets fortræffelige frokostbuffet, inden bussen bragte os tilbage til Roskilde. Så på trods af skuffelsen over den manglende sejltur blev dagens tur alligevel en succes. 8 dage på Madeira. Tilmeldingen til årets udlandstur var ikke helt, som vi er vant til. Men de 23 deltagere fik en en tur med masser af spændende oplevelser på den smukke portugisiske ø. Med basis på hotel lidt uden for hovedstaden Funchals centrum var vi på ture, der bragte os rundt til alle øens seværdigheder. På programmet var fantastiske bjerg- og klippeområder, smukke parker med eksotiske planter, gamle og nye kirker, levadavandringer, moderne kunstmuseum, byrundtur i Funchal o.s.v. Nogle fik prøvet slædekørsel, var i svævebane, eller sejlede med karavel. Det hele blev krydret med dejlig mad, og den lokale portvin og ponchadrik blev testet. Vores dansktalende, portugisiske guide sørgede for, at det blev en oplevelsesrig uge. Grønnegårdsteatret. Efterhånden er det blevet en tradition, at vi besøger Grønnegårdsteatret. I år var det den 26. juni og som sædvanlig i samarbejde med Statoil Fuel & Retail. Tilslutningen var rekordstor, i alt 130 deltagere, heraf 94 fra vores forening. Der var stor tilfredshed med, at Jesper Hyldal fra Statoil igen havde arrangeret en lækker buffet med tilhørende vin og vand. Så alle fik på de medbragte stole og tæpper stillet sulten, inden forestillingen gik i gang. Vi fik en meget munter fremstilling af Molieres Tartuffe med Lars Mikkelsen, Karen-Lise Mynster, Henrik Koefoed, Helle Dolleris og Maria Stenz i hovedrollerne. Og en vigtig ting var helt på plads: Det var tørvejr og solskin. Mini Cruise til Oslo. Den 22. august mødtes de 33 deltagere i Nordhavn og gik om bord på Pearl Seaways, hvor vi efter at have nydt sejlturen op gennem Øresund fik serveret en to retters-menu og derefter kunne nyde livet om bord, herunder en rolig nat, før vi lagde til i Oslo. Der holdt en bus klar på kajen, og vi blev hurtigt bragt ud til museumsøen Bygdø, hvor vi de næste par timer fik en rundvisning i Frammuseet og på egen hånd besøgte Kon-tiki Museet. Efter bussen havde bragt os tilbage til Oslo Cenrum, blev der lejlighed til at få lidt frokost og se sig om i byen. Mange benyttede lejligheden til at besøge den nye operabygning. Sidst på eftermiddagen var der skibsafgang fra Oslo. Med flot tur ud gennem fjorden og kæmpe aftenbuffét var vi efter en lidt urolig nat tilbage i Nordhavn ved 10-tiden. Fortsættes på næste side. 5.

6 Bestyrelsen. Bestyrelsen har i årets løb afholdt fire bestyrelsesmøder på Domus Statoil. På møderne er hovedpunkterne naturligvis drøftelse af de allerede afholdte arrangementer og planlægning af de kommende. Ligeledes bliver budgetter og økonomi gennemgået, og kommunikationen til medlemmerne bliver drøftet. Så de fem timer, der er afsat til de enkelte møder, går hurtigt. Kommunikation. Foreningens medlemsblad er i årets løb udkommet med 4 numre. Det vil sige ét mere, end vi plejer, i et forsøg på at gøre indholdet mere aktuelt. Vores website, er blevet benyttet flittigt ved tilmelding til arrangementer. Det drøftes løbende i bestyrelsen, om vi kan skabe endnu mere aktivitet omkring denne side, bl.a. er et medlemsforslag vedrørende indlægning af medlemslisten under overvejelse. Aftenbesøg i Zoologisk Have. Den 26. september skulle vise sig at blive en af årets mest regnfulde dage. Men de 70 fremmødte deltagere til aftenbesøget i Zoologisk Have havde sikret sig med regntøj og paraplyer. To meget engagerede guider tog imod os og tog os de næste 2 timer på en rundtur i haven. De to hold, vi var opdelt i, fik lidt forskellige oplevelser. Men alle fik besøgt det flotte nye elefanthus og fik fortalt alt, hvad der var værd at vide om elefanter. Flodhestenes og flamingoernes nye anlæg blev også beset, og der blev gjort holdt ved flere af de dyr, som blev passeret på vejen rundt. Så på trods af regnen fik alle en spændende og usædvanlig oplevelse i haven. Aftenen blev afsluttet med en dejlig middag i Hansens Gamle Familiehave, hvor menuen stod på kæmpe wienerschnitzler. Julefrokost. Den traditionelle julefrokost blev afholdt den 17. november på Domus Statoil. Vi kunne som sædvanlig glæde os over stort fremmøde, idet deltagerantallet var 150. Arrangementet indledtes med velkomstdrink, inden man gik til bords og nød den store julebuffet med tilhørende drikkevarer. Undervejs holdt formanden sin obligatoriske tale, og der var sprudlende underholdning af Dario Campeotto, inden vi sluttede af med uddeling af mandelgaver. Foreningen og Statoil. Kontakten til Statoil er først og fremmest information fra personaleafdelingen vedrørende nye pensionister. I firmaets nye organisation sker dette fra Riga i Letland. Kontorservice yder os fortsat en vældig hjælp ved trykning og udsendelse af vores blad samt skrivelser i forbindelse med de enkelte arrangementer. Hver måned udsendes Statoils nyheder til alle i foreningen med mail-adresse. Det årlige besøg i Grønnegårdsteatret sker i et godt samarbejde med firmaet, og mange af vores medlemmer med børn og børnebørn har stor fornøjelse af Statoils juletræsfest. Foreningens mulighed for at gennemføre arrangementerne inden for rimelige økonomiske rammer samt afholde julefrokost for alle pensionister skyldes de årlige tilskud fra Syge og Ægtefællefonden. Tak for et godt Som det fremgår af min beretning har året 2012 været særdeles aktivt i foreningen med arrangementer med god tilslutning fra medlemmerne. Som pensionistforening må vi jo løbende konstatere, at en del medlemmer desværre falder fra. Men vi kan samtidig glæde os over, at der fortsat er tilgang til foreningen, så selv om vi har haft et faldende medlemsantal hen over årene, har vi ved udgangen af 2012 et medlemsantal på 183. Til slut en tak til bestyrelsen for hyggeligt og effektivt samarbejde og en tak til alle vore medlemmer for mange fælles, spændende oplevelser i det forløbne år. 6. Januar 2013 John Rostholm Medlemsantal

7 BUDAPEST 2. JUNI - 7. JUNI Årets udlandstur går til den ungarske hovedstad Budapest. Ud over byens mange spændende bygninger skal vi opleve omegnen bl.a. med besøg på Pusztaen, se domkirkebyen Esztergom og naturligvis have en smuk aftensejltur på Donau. Ugens program er kort fortalt: Dag 1. Søndag den 2. juni: Afrejse med Norwegian fra København til Budapest, hvor der ved ankomsten er en kort sightseeingtur inden indkvarteringen på hotellet. Dag 2. Mandag den 3. juni: Med guiden rundt på Pest-siden afsluttende med frokost. Besøg i parlamentsbygningen og om aftenen folklore show med middag. Dag 3. Tirsdag den 4. juni: Tur til Pusztaen med hesteopvisning. Besøg i byen Kecskemét. Frokost med typisk ungarsk 3-retters menu ledsaget af sigøjnermusik. Dag 4. Onsdag den 5. juni: Udflugt til Donauknæet. Besøg i landets største katolske kirke i Esztergom og i kunstnerbyen Szentendre samt på keramisk museum. Dag 5. Torsdag den 6. juni: Formiddagen byder på en guidet tur på Buda-siden med besøg i Matthias kirken og i de berømte fiskebastioner. Efter en frieftermiddag skal vi på en sejlads på Donau med lækker middags-buffet. Dag 6. fredag den 7. juni: Transfer til lufthavnen og hjemrejse. Ungarn har et areal på ca km 2. Landet har en befolkning på knapt 10 millioner. Budapest er Ungarns hovedstad. Navnet kommer fra de to byer, Buda og Pest, der ligger på hver side af Donau. Byen breder sig over et areal på mere end 500 km 2. På Buda-siden ligger Gellertbjerget med citadellet, borghøjen og det vældige slotskompleks og bydelen bag Matthias kirken. På Pest-siden finder man parlamentet, de store boulevarder med forretninger og administrationbygninger og desuden store boligkvarterer. Budapest har over indbyggere. Pris for turen: Pris pr. person i dobbeltværelse: kr (Ved mere end 39 deltagere er prisen: kr ) Tillæg for enkeltværelse: kr. 711 Afbestillingsforsikring er 5% af rejsens pris. Tilmelding senest den 20. februar. Tilmelding af medlemmer med eventuel ledsager skal ske til: Leif Mortensen tlf.nr eller på (Der kan ikke tilmeldes på foreningens website) Indbydelse til arrangementet er udsendt. Prisen inkluderer: - Fly tur/retur fra Kastrup Lufthavn til Budapest. - Transfer fra lufthavnen til hotel og retur. - 5 overnatninger på Star Inn Budapest Centrum Hotel. - 5 x morgenmadsbuffet. - 3 x middag på lokal restaurant. - 1 aftensejlads på Donau inkl. middagsbuffét. - 1 x frokost den 3. juni - Folklore show inkl. 3 retters menu. - Puszta besøg inkl. Hesteshow og frokostarrangement. - Dansktalende rejseleder. Deltagerantallet er begrænset til 45. Turen gennemføres kun, hvis der er minimum 30 tilmeldte. Spørgsmål vedrørende turen kan rettes til Leif Mortensen. 7.

8 Efter 98 år ophører distribution med egne tankbiler. Statoil Fuel & Retail har besluttet at udlicitere sprederkørslen og centralisere kørselsplanlæg - ningen i Riga i Letland. I Statoil Fuel & Retails nyheder for januar 2013 kan man bl.a. læse følgende udtalelse fra Pia Bach Henriksen: Da distributionen ikke betragtes som et kerneområde for Statoil Fuel & Retail i Danmark, har vi besluttet at flytte alle aktiviteter i forbindelse med kørselsplanlægning og tilhørende kontorfunktioner fra henholdsvis Fredericia og Hedehusene til Riga. Der er tidligere gjort gode erfaringer fra udlicitering af cleankørslen, og derfor er det også besluttet at udlicitere sprederkørslen til eksterne vognmænd. En udlicitering af sprederkørslen vil bidrage til at reducere kapitalbinding og konvertere faste omkostninger til variable. Det nye set up for sprederdistribution i Danmark vil være implementeret i løbet af 3. kvartal Efter at disse beslutninger er truffet i Statoil Fuel & Retail, betyder det, at planlægning og kørsel med egne biler nu helt ophører i Danmark. Distribution med tankbiler påbegyndtes i 1915, da D.D.P.A. anskaffede sin første tankbil, en Scania Vabis, der kunne laste liter men efter datidens regler kun måtte køre med en hastighed på 15 km i timen. Siden gik det stærkt, og før anden verdenskrig i 1939 rådede selskabet over 273 tankbiler. Kommende arrangementer Besøg på Medicinsk Museion. Tirsdag den 19. marts. Medicinsk Museion (tidl. Medicinsk-historisk Museum) holder til i det gamle kgl. Kirurgiske Akademi fra 1787, hvor den første kirurgiske uddannelse i Danmark fandt sted. På rundvisningen fortælles om sygdom og sundhed og om lægevidenskabens udvikling i de sidste århundreder. Vi begynder i det imponerende auditorium, hvor de kirurgistuderende modtog undervisning. Herefter bevæger vi os gennem udstillinger om anatomi, kirurgi, epidemier, fødselshjælp, psykiatri, farmaci og tandlægevidenskab. To tandlægeklinikker fra omkring 1900 viser, hvor meget opdagelsen af bakterierne ændrede indretningen. I apoteket fra Kgl. Frederiks Hospital er krukker til igler og pulveriserede mumier og koraller. Desuden ses tidligere tiders bedøvelsesudstyr, operationsstole, spændetrøjer, kirurgiske instrumenter og anatomiske præparater. Efter rundvisningen nyder vi en frokost i Cafe Petersborg. Indbydelse til dette arrangement er vedlagt dette nummer af SeniorNyt. Sidste tilmeldingsfrist er den 5. marts. Andelslandsbyen Nyvang. Tirsdag den 7. maj. Med busafgang fra Hovedbanegården kører vi til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Her skal vi på en rundvisning se og opleve rammerne om perioden ca , hvor andelstanken var et væsentligt element i landsbyernes liv. Der er masser af forskellige ting at se under rundvisningen, idet der bl.a. findes kirke, brugsforening, smedje, andelsmejeri, Zone-redningsstation, forskellige butikker og en stor vognsamling. Efter rundvisningen får vi serveret en dejlig frokost i landsbyens traktørsted. Efter frokost bliver der lidt tid til på egen hånd at gå rundt på området, inden bussen bringer os tilbage til København. Indbydelse til turen udsendes i begyndelsen af april. Pris for turen er kr. 200 pr. deltager. Sidste tilmeldingsfrist er den 23. april. Statoil Pensionistforening Øst Formand: John Rostholm Fasanvang 5, 3450 Allerød Næstformand: Leif Mortensen Nygårdsvej 55, 5th., 2100 Kbh. Ø Bilparken blev løbende tilpasset omsætningen og ændrede sig efterhånden, som det blev muligt at bygge større og større biler. Nutidens biler rummer næsten 10 gange mere end ved starten i Men nu er denne epoke altså slut efter 98 år. 8. Kasserer: Lars H. Jensen Louiselund 12 st., 2970 Hørsholm Sekretær: Mikael Blak Rosenhaven 504, 2980 Kokkedal Bestyrelsesmedlem: Else Holm Askevænget 3, 2680 Solrød strand

SeniorNyt. Årets udlandstur går til Kroatien. Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart

SeniorNyt. Årets udlandstur går til Kroatien. Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart SeniorNyt Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 49 Feb. 2015 Årets udlandstur går til Kroatien Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart Læs referatet fra generalforsamlingen

Læs mere

SeniorNyt. Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 51 Juli 2015. Læs om otte varme dage i Kroatien. Gensyn med Grønnegårds Teatret

SeniorNyt. Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 51 Juli 2015. Læs om otte varme dage i Kroatien. Gensyn med Grønnegårds Teatret SeniorNyt Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 51 Juli 2015 Læs om otte varme dage i Kroatien Gensyn med Grønnegårds Teatret Kommende arrangementer: Besøg i Botanisk Have Efterårstur til Fyn

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening August Besøg Landsforeningen På Mallorca Side 4 Side 6 generalforsamling i Postpensionisternes Landsforening Side 12 Vinteransøgning Side

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

TIRSDAG 11. MARTS 2014. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 11. MARTS 2014. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 MAR FEB. - NN MAR. 2014 34. årgang TIRSDAG 11. MARTS 2014 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.15.

Læs mere

DLHM. 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG

DLHM. 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG DLHM 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG DLHM Medlemsblad for DLHM ny stemme Nr. 4 2014 52. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013 Seniornyt Nr. 2 maj 2013 29. årgang Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-Danmark Nr. 2, marts 2013, 29. årg. Udkommer 4 gange årligt og

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING DECEMBER 06 14 Formandsmødet i Rørvig SIDE 4 Ansøgning om ferieophold 2015 SIDE 18 LEDER: Samarbejde på tværs Indhold 4 FORMANDSMØDET I RØRVIG

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Seniornyt. Der sidder gode lunger på en senior..:-) Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2012

Seniornyt. Der sidder gode lunger på en senior..:-) Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2012 Seniornyt Nr. 2 Maj 2012 28. årgang Der sidder gode lunger på en senior..:-) Senior MC Danmark Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-Danmark Nr. 2, maj 2012, 28. årg. Udkommer 4

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd INDHOLD

Læs mere