SeniorNyt. Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 41 Feb afholdt på Domus Statoil med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SeniorNyt. Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 41 Feb. 2013. afholdt på Domus Statoil med"

Transkript

1 SeniorNyt Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 41 Feb Årets generalforsamling blev afholdt på Domus Statoil med rekordstort deltagerantal. Læs referatet og formandens årsberetning her i bladet. Kommende arrangementer: Medicinsk Museion Andelslandsbyen Nyvang Udlandstur til Budapest

2 Kære medlemmer Vi er kommet vældig godt i gang, her i det nye år. Det var en fornøjelse, at der mødte hele 93 deltagere op til vores generalforsamling den 7. februar, hvor vi som sædvanlig havde en hyggelig aften. Der er en overvældende interesse for årets udlandstur til Budapest. Turen er allerede udsolgt. Der er endda flere tilmeldte end turen kan rumme, men vi forsøger at få de sidste med. P John Rostholmrogrammet for næsteå V Velkommen Nye medlemmer i Statoil Pensionistforening Øst ommen John From-Poulsen IT Allerød Alex Hansen IT Glostrup John Dewar IT Frederiksberg Børge Keller Løn & Adm. Kirke Hyllinge. Endnu engang havde Statoil inviteret til juletræsfest for ansatte med familie og pensionister med familie. Hele 456 glade deltagere, heraf 212 børn, kunne derfor mødes den 8. december i Domus Statoil, fordelt på et formiddags- og eftermiddagsarrangement. Ved ankomsten kunne man konstatere, at juletræet var meget flottere pyntet end tidligere år. Festen startede med en ung nisse, der tryllede for børnene og optrådte som bugtaler med bl.a. en drage. Bagefter gik vi ind i kantinen, hvor børnene fik pølser med brød og sodavand og vi voksne fik glögg og æbleskiver. Så dukkede den rigtige nissemand op, som sammen med den unge nisse underholdt og sang, mens vi gik rundt om juletræet og sang med. Fin underholdning. Der var mere fart over feltet end med den nissefamilie, som har været der i mange år. Børnene fulgte nisserne og fik udleveret godteposer, og kort efter var det tid til fine julegaver til alle børnene, først til de mindste. Alt i alt - en fin og hyggelig juletræsfest. Birte og Johnny Flindt Tillykke Lise Løie 75 år 19. april Per Nørregaard 85 år 5. maj Erik K. Harritshøj 80 år 5. maj Hans Jørgen Sterndal 70 år 13. maj Poul Tommerup 70 år 13. maj Ole Steen Nielsen 70 år 19. maj Herbert Vesti 85 år 29. maj Knud E. Stentoft 75 år 30. maj Jørn Brandt 70 år 6. juni Ole Arne Jensen 70 år 16. juni SeniorNyt Medlemsblad for Statoil Pensionistforening ØST Redaktion: John Rostholm Tlf: Tryk: Statoil Kontorservice/Grafisk Oplag: 230 eksemplarer Forsiden: Vinterstemning. 2. Næste nummer af Seniornyt udkommer den 22. maj 2013 Find flere billeder på: https://picasaweb.google.com/ /StatoilJuletr2012

3 Pkt. 7. Behandling af indkomne forslag Der var ikke modtaget nogen forslag. Pkt 9. Eventuelt Per Brinck-Lund fandt det var en god idé at placere den årlige generalforsamling på forskellige ugedage år for år. Klokken 17:00 indledtes den årlige generalforsamling i Statoil Pensionistforening Øst med følgende dagsorden: 1 Valg af dirigent 2. Foreningens årsberetning for Foreningens regnskab for Fastlæggelse af kontingent for Forelæggelse af budget for Valg til bestyrelsen 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Behandling af indkomne forslag 9. Eventuelt Pkt. 1. Valg af dirigent Formanden, John Rostholm, bød velkommen til de 93 fremmødte og oplyste, at der var fri udskænkning af drikkevarer. Han foreslog Jørgen Bahl valgt som dirigent. Han blev valgt uden modkandidat og med applaus. Jørgen takkede for valget og huskede da også lidt senere at oplyse, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. Pkt. 2. Foreningens årsberetning 2012 Formandens beretning blev sædvanen tro illustreret med et ledsagende billedshow fra årets otte arrangementer. Han kommenterede salget af Statoil Fuel & Retail til canadiske Couche Tard og takkede Statoil Fuel og Syge- og Ægtefællefonden for hjælp og tilskud til Foreningen. Ligeledes blev Foreningens hjemmeside og SeniorNyt omtalt med opfordring til medlemmerne om at indsende indlæg. Forsamlingen havde ingen spørgsmål eller kommentarer, og beretningen blev godkendt med stor applaus. (Formandens skriftelige beretning er gengivet her i bladet). Pkt. 3. Foreningens 2012 regnskab Det reviderede regnskab, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev gennemgået af kasserer Lars H. Jensen. Regnskabet for 2012 udviser et overskud på kr. Kassebeholdningen ved årets udgang udgjorde kr. Regnskabet blev godkendt med applaus. Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent for 2013 Kontingentet blev, som foreslået, uændret fastsat til 100 kr. Pkt. 5. Forelæggelse af budget for 2013 Budgettet for 2013 blev forelagt og gennemgået af kassereren. Det udviser et forbrug af kassebeholdningen på kr. Forsamlingen havde ingen kommentarer og spørgsmål. Kassereren nævnte, at budgettet ikke krævede nogen godkendelse, men dirigenten anså det for godkendt alligevel. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet. Formanden tog ordet og takkede for en velgennemført generalforsamling, hvor tidsrammen var blevet overholdt, og Jørgen Bahl fik tak for indsatsen som dirigent og ikke mindst som korrekturlæser af SeniorNyt. Indsatsen blev påskønnet med overrækkelse af en vingave. Lidt Esso nostalgi Per Brinck-Lund viste en videofilm om firmaets fortid, herunder personerne bag firmaet DDPA og Esso s stiftelse. Fremvisningen vakte stor glæde og blev modtaget med interesse. Per modtog naturligvis en vingave for den kæmpeindsats, der ligger bag fremstillingen af denne video. Spisning Efter videoindlægget var Foreningen vært som tidligere år. Deltagerne kunne nyde varm-røget laks og Statoil-gryde og slutte af med diverse oste fra kantinens køkken med frit valg af øl, vin og vand. Udlandstur til Budapest Efter aftensmåltidet orienterede Leif Mortensen om dette års udlandstur til Ungarns hovedstad Budapest. Også han betjente sig af et fyldigt billedshow. Der er en overvældende interesse for deltagelse i turen. 49 har tilmeldt sig, men der er i øjeblikket kun plads til 45 deltagere. Oplev eller genoplev turen til Maderia Kl. 19:20 igangsatte Jørgen Bresson en billed-kavalkade fra sidste års udlandstur til Madeira med stemningsfuld Fado underlægningsmusik. Jørgen havde ikke selv deltaget i turen, men havde med nogle af deltagernes billeder komponeret et fint billedshow, der gav et godt indtryk af den meget vellykkede tur til den portugisiske ø. Formanden kvitterede for billedfremvisningen med en vingave og kunne efterfølgende afslutte med en tak for i aften og kom godt hjem. Arrangementet sluttede kl. 19:45. Se billeder fra generalforsamlingen på næste side. Referent: Mikael Blak Pkt. 6. Valg til bestyrelsen Lars H. Jensen samt Else Holm var på valg. Begge var villige til at modtage genvalg, og det blev de uden modkandidater og afstemning. Suppleanten Bjørn Jensen, også villig til genvalg, blev ligeledes genvalgt uden afstemning. Pkt. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor Gerda Østergaard og revisorsuppleant Bent Helge Sørensen, blev begge valgt uden modkandidater. 3.

4 John Rostholm aflagde beretning Jørgen Bahl dirigerede Lars H. Jensen præsenterede regnskab Leif Mortensen præsenterede tur til Budapest Per Brinck-Lund viste Esso- nostalgi Bestyrelsen og dirigenten Jørgen Bresson viste billedshow 4.

5 I årets løb har man i SeniorNyt kunne læse detaljeret om, hvordan foreningens forskellige arrangementer er forløbet, jeg vil derfor i denne beretning kun give et kortfattet resume af årets otte arrangementer, der omfattede: Generalforsamling, to forårsture, udlandstur, besøg i Grønnegårdsteatret, to efterårsture og julefrokost. Generalforsamling. Den årlige ordinære generalforsamling blev afholdt den 8. februar i Domus Statoil med 85 deltagere. Selve generalforsamlingen forløb, som den skulle efter vedtægterne med beretning, regnskabsaflæggelse, godkendelse af kontingent, fremlæggelse af budget for det indeværende år samt valg til diverse poster. Efter generalforsamlingen fortalte Søren Bjelka om aktuelt nyt fra Statoil Fuel & Retail og svarede på en del spørgsmål fra forsamlingen. Sulten blev herefter stillet ved indtagelse af kantinens lækre buffet, og aftenen sluttede med billedshow fra turen til Andalusien i Arbejdermuseet og Rosenborg slot. Den 12. april besøgte vi to meget forskellige københavnske museer. De 60 deltagere fik lejlighed til at deltage i rundvisninger på Arbejdermuseet og på Rosenborg Slot. Deltagerne var delt i to grupper, der mødtes hver sit sted. Besøgene viste to yderender af det sociale spektrum. På Arbejdermuseet så vi, hvordan livet havde formet sig for en familie omkring år 1900 og en udstilling om 1950erne, hvor man kunne nikke genkendende til mange af de viste ting. På Rosenborg Slot var det Festsalen og naturligvis skatkammeret med kronjuvelerne, der vakte interesse. Alle blev undervejs samlet til en lækker frokost i Arbejdermuseets restaurant Café og Ølhalle. Roskilde Kloster og Herthadalen. 60 forventningsfulde deltagere mødtes den 9. maj i Roskilde Kloster. Her ventede to guider, der den næste times tid gav os en spændende rundvisning i Klosteret, hvor vi blev underholdt om stedets historie og brugen af bygningerne gennem århundrerne, alt sammen krydret med historier og anekdoter med relation til stedet. Efter rundvisningen havde vi set frem til en sejltur på Roskilde Fjord, men skibet sejlede ikke. I stedet holdt en bus klar. Den bragte os ad den lange flotte Ledreborg Allé frem til Herthadalen, hvor de næste to timer gik med indtagelsen af stedets fortræffelige frokostbuffet, inden bussen bragte os tilbage til Roskilde. Så på trods af skuffelsen over den manglende sejltur blev dagens tur alligevel en succes. 8 dage på Madeira. Tilmeldingen til årets udlandstur var ikke helt, som vi er vant til. Men de 23 deltagere fik en en tur med masser af spændende oplevelser på den smukke portugisiske ø. Med basis på hotel lidt uden for hovedstaden Funchals centrum var vi på ture, der bragte os rundt til alle øens seværdigheder. På programmet var fantastiske bjerg- og klippeområder, smukke parker med eksotiske planter, gamle og nye kirker, levadavandringer, moderne kunstmuseum, byrundtur i Funchal o.s.v. Nogle fik prøvet slædekørsel, var i svævebane, eller sejlede med karavel. Det hele blev krydret med dejlig mad, og den lokale portvin og ponchadrik blev testet. Vores dansktalende, portugisiske guide sørgede for, at det blev en oplevelsesrig uge. Grønnegårdsteatret. Efterhånden er det blevet en tradition, at vi besøger Grønnegårdsteatret. I år var det den 26. juni og som sædvanlig i samarbejde med Statoil Fuel & Retail. Tilslutningen var rekordstor, i alt 130 deltagere, heraf 94 fra vores forening. Der var stor tilfredshed med, at Jesper Hyldal fra Statoil igen havde arrangeret en lækker buffet med tilhørende vin og vand. Så alle fik på de medbragte stole og tæpper stillet sulten, inden forestillingen gik i gang. Vi fik en meget munter fremstilling af Molieres Tartuffe med Lars Mikkelsen, Karen-Lise Mynster, Henrik Koefoed, Helle Dolleris og Maria Stenz i hovedrollerne. Og en vigtig ting var helt på plads: Det var tørvejr og solskin. Mini Cruise til Oslo. Den 22. august mødtes de 33 deltagere i Nordhavn og gik om bord på Pearl Seaways, hvor vi efter at have nydt sejlturen op gennem Øresund fik serveret en to retters-menu og derefter kunne nyde livet om bord, herunder en rolig nat, før vi lagde til i Oslo. Der holdt en bus klar på kajen, og vi blev hurtigt bragt ud til museumsøen Bygdø, hvor vi de næste par timer fik en rundvisning i Frammuseet og på egen hånd besøgte Kon-tiki Museet. Efter bussen havde bragt os tilbage til Oslo Cenrum, blev der lejlighed til at få lidt frokost og se sig om i byen. Mange benyttede lejligheden til at besøge den nye operabygning. Sidst på eftermiddagen var der skibsafgang fra Oslo. Med flot tur ud gennem fjorden og kæmpe aftenbuffét var vi efter en lidt urolig nat tilbage i Nordhavn ved 10-tiden. Fortsættes på næste side. 5.

6 Bestyrelsen. Bestyrelsen har i årets løb afholdt fire bestyrelsesmøder på Domus Statoil. På møderne er hovedpunkterne naturligvis drøftelse af de allerede afholdte arrangementer og planlægning af de kommende. Ligeledes bliver budgetter og økonomi gennemgået, og kommunikationen til medlemmerne bliver drøftet. Så de fem timer, der er afsat til de enkelte møder, går hurtigt. Kommunikation. Foreningens medlemsblad er i årets løb udkommet med 4 numre. Det vil sige ét mere, end vi plejer, i et forsøg på at gøre indholdet mere aktuelt. Vores website, er blevet benyttet flittigt ved tilmelding til arrangementer. Det drøftes løbende i bestyrelsen, om vi kan skabe endnu mere aktivitet omkring denne side, bl.a. er et medlemsforslag vedrørende indlægning af medlemslisten under overvejelse. Aftenbesøg i Zoologisk Have. Den 26. september skulle vise sig at blive en af årets mest regnfulde dage. Men de 70 fremmødte deltagere til aftenbesøget i Zoologisk Have havde sikret sig med regntøj og paraplyer. To meget engagerede guider tog imod os og tog os de næste 2 timer på en rundtur i haven. De to hold, vi var opdelt i, fik lidt forskellige oplevelser. Men alle fik besøgt det flotte nye elefanthus og fik fortalt alt, hvad der var værd at vide om elefanter. Flodhestenes og flamingoernes nye anlæg blev også beset, og der blev gjort holdt ved flere af de dyr, som blev passeret på vejen rundt. Så på trods af regnen fik alle en spændende og usædvanlig oplevelse i haven. Aftenen blev afsluttet med en dejlig middag i Hansens Gamle Familiehave, hvor menuen stod på kæmpe wienerschnitzler. Julefrokost. Den traditionelle julefrokost blev afholdt den 17. november på Domus Statoil. Vi kunne som sædvanlig glæde os over stort fremmøde, idet deltagerantallet var 150. Arrangementet indledtes med velkomstdrink, inden man gik til bords og nød den store julebuffet med tilhørende drikkevarer. Undervejs holdt formanden sin obligatoriske tale, og der var sprudlende underholdning af Dario Campeotto, inden vi sluttede af med uddeling af mandelgaver. Foreningen og Statoil. Kontakten til Statoil er først og fremmest information fra personaleafdelingen vedrørende nye pensionister. I firmaets nye organisation sker dette fra Riga i Letland. Kontorservice yder os fortsat en vældig hjælp ved trykning og udsendelse af vores blad samt skrivelser i forbindelse med de enkelte arrangementer. Hver måned udsendes Statoils nyheder til alle i foreningen med mail-adresse. Det årlige besøg i Grønnegårdsteatret sker i et godt samarbejde med firmaet, og mange af vores medlemmer med børn og børnebørn har stor fornøjelse af Statoils juletræsfest. Foreningens mulighed for at gennemføre arrangementerne inden for rimelige økonomiske rammer samt afholde julefrokost for alle pensionister skyldes de årlige tilskud fra Syge og Ægtefællefonden. Tak for et godt Som det fremgår af min beretning har året 2012 været særdeles aktivt i foreningen med arrangementer med god tilslutning fra medlemmerne. Som pensionistforening må vi jo løbende konstatere, at en del medlemmer desværre falder fra. Men vi kan samtidig glæde os over, at der fortsat er tilgang til foreningen, så selv om vi har haft et faldende medlemsantal hen over årene, har vi ved udgangen af 2012 et medlemsantal på 183. Til slut en tak til bestyrelsen for hyggeligt og effektivt samarbejde og en tak til alle vore medlemmer for mange fælles, spændende oplevelser i det forløbne år. 6. Januar 2013 John Rostholm Medlemsantal

7 BUDAPEST 2. JUNI - 7. JUNI Årets udlandstur går til den ungarske hovedstad Budapest. Ud over byens mange spændende bygninger skal vi opleve omegnen bl.a. med besøg på Pusztaen, se domkirkebyen Esztergom og naturligvis have en smuk aftensejltur på Donau. Ugens program er kort fortalt: Dag 1. Søndag den 2. juni: Afrejse med Norwegian fra København til Budapest, hvor der ved ankomsten er en kort sightseeingtur inden indkvarteringen på hotellet. Dag 2. Mandag den 3. juni: Med guiden rundt på Pest-siden afsluttende med frokost. Besøg i parlamentsbygningen og om aftenen folklore show med middag. Dag 3. Tirsdag den 4. juni: Tur til Pusztaen med hesteopvisning. Besøg i byen Kecskemét. Frokost med typisk ungarsk 3-retters menu ledsaget af sigøjnermusik. Dag 4. Onsdag den 5. juni: Udflugt til Donauknæet. Besøg i landets største katolske kirke i Esztergom og i kunstnerbyen Szentendre samt på keramisk museum. Dag 5. Torsdag den 6. juni: Formiddagen byder på en guidet tur på Buda-siden med besøg i Matthias kirken og i de berømte fiskebastioner. Efter en frieftermiddag skal vi på en sejlads på Donau med lækker middags-buffet. Dag 6. fredag den 7. juni: Transfer til lufthavnen og hjemrejse. Ungarn har et areal på ca km 2. Landet har en befolkning på knapt 10 millioner. Budapest er Ungarns hovedstad. Navnet kommer fra de to byer, Buda og Pest, der ligger på hver side af Donau. Byen breder sig over et areal på mere end 500 km 2. På Buda-siden ligger Gellertbjerget med citadellet, borghøjen og det vældige slotskompleks og bydelen bag Matthias kirken. På Pest-siden finder man parlamentet, de store boulevarder med forretninger og administrationbygninger og desuden store boligkvarterer. Budapest har over indbyggere. Pris for turen: Pris pr. person i dobbeltværelse: kr (Ved mere end 39 deltagere er prisen: kr ) Tillæg for enkeltværelse: kr. 711 Afbestillingsforsikring er 5% af rejsens pris. Tilmelding senest den 20. februar. Tilmelding af medlemmer med eventuel ledsager skal ske til: Leif Mortensen tlf.nr eller på (Der kan ikke tilmeldes på foreningens website) Indbydelse til arrangementet er udsendt. Prisen inkluderer: - Fly tur/retur fra Kastrup Lufthavn til Budapest. - Transfer fra lufthavnen til hotel og retur. - 5 overnatninger på Star Inn Budapest Centrum Hotel. - 5 x morgenmadsbuffet. - 3 x middag på lokal restaurant. - 1 aftensejlads på Donau inkl. middagsbuffét. - 1 x frokost den 3. juni - Folklore show inkl. 3 retters menu. - Puszta besøg inkl. Hesteshow og frokostarrangement. - Dansktalende rejseleder. Deltagerantallet er begrænset til 45. Turen gennemføres kun, hvis der er minimum 30 tilmeldte. Spørgsmål vedrørende turen kan rettes til Leif Mortensen. 7.

8 Efter 98 år ophører distribution med egne tankbiler. Statoil Fuel & Retail har besluttet at udlicitere sprederkørslen og centralisere kørselsplanlæg - ningen i Riga i Letland. I Statoil Fuel & Retails nyheder for januar 2013 kan man bl.a. læse følgende udtalelse fra Pia Bach Henriksen: Da distributionen ikke betragtes som et kerneområde for Statoil Fuel & Retail i Danmark, har vi besluttet at flytte alle aktiviteter i forbindelse med kørselsplanlægning og tilhørende kontorfunktioner fra henholdsvis Fredericia og Hedehusene til Riga. Der er tidligere gjort gode erfaringer fra udlicitering af cleankørslen, og derfor er det også besluttet at udlicitere sprederkørslen til eksterne vognmænd. En udlicitering af sprederkørslen vil bidrage til at reducere kapitalbinding og konvertere faste omkostninger til variable. Det nye set up for sprederdistribution i Danmark vil være implementeret i løbet af 3. kvartal Efter at disse beslutninger er truffet i Statoil Fuel & Retail, betyder det, at planlægning og kørsel med egne biler nu helt ophører i Danmark. Distribution med tankbiler påbegyndtes i 1915, da D.D.P.A. anskaffede sin første tankbil, en Scania Vabis, der kunne laste liter men efter datidens regler kun måtte køre med en hastighed på 15 km i timen. Siden gik det stærkt, og før anden verdenskrig i 1939 rådede selskabet over 273 tankbiler. Kommende arrangementer Besøg på Medicinsk Museion. Tirsdag den 19. marts. Medicinsk Museion (tidl. Medicinsk-historisk Museum) holder til i det gamle kgl. Kirurgiske Akademi fra 1787, hvor den første kirurgiske uddannelse i Danmark fandt sted. På rundvisningen fortælles om sygdom og sundhed og om lægevidenskabens udvikling i de sidste århundreder. Vi begynder i det imponerende auditorium, hvor de kirurgistuderende modtog undervisning. Herefter bevæger vi os gennem udstillinger om anatomi, kirurgi, epidemier, fødselshjælp, psykiatri, farmaci og tandlægevidenskab. To tandlægeklinikker fra omkring 1900 viser, hvor meget opdagelsen af bakterierne ændrede indretningen. I apoteket fra Kgl. Frederiks Hospital er krukker til igler og pulveriserede mumier og koraller. Desuden ses tidligere tiders bedøvelsesudstyr, operationsstole, spændetrøjer, kirurgiske instrumenter og anatomiske præparater. Efter rundvisningen nyder vi en frokost i Cafe Petersborg. Indbydelse til dette arrangement er vedlagt dette nummer af SeniorNyt. Sidste tilmeldingsfrist er den 5. marts. Andelslandsbyen Nyvang. Tirsdag den 7. maj. Med busafgang fra Hovedbanegården kører vi til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Her skal vi på en rundvisning se og opleve rammerne om perioden ca , hvor andelstanken var et væsentligt element i landsbyernes liv. Der er masser af forskellige ting at se under rundvisningen, idet der bl.a. findes kirke, brugsforening, smedje, andelsmejeri, Zone-redningsstation, forskellige butikker og en stor vognsamling. Efter rundvisningen får vi serveret en dejlig frokost i landsbyens traktørsted. Efter frokost bliver der lidt tid til på egen hånd at gå rundt på området, inden bussen bringer os tilbage til København. Indbydelse til turen udsendes i begyndelsen af april. Pris for turen er kr. 200 pr. deltager. Sidste tilmeldingsfrist er den 23. april. Statoil Pensionistforening Øst Formand: John Rostholm Fasanvang 5, 3450 Allerød Næstformand: Leif Mortensen Nygårdsvej 55, 5th., 2100 Kbh. Ø Bilparken blev løbende tilpasset omsætningen og ændrede sig efterhånden, som det blev muligt at bygge større og større biler. Nutidens biler rummer næsten 10 gange mere end ved starten i Men nu er denne epoke altså slut efter 98 år. 8. Kasserer: Lars H. Jensen Louiselund 12 st., 2970 Hørsholm Sekretær: Mikael Blak Rosenhaven 504, 2980 Kokkedal Bestyrelsesmedlem: Else Holm Askevænget 3, 2680 Solrød strand

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 FLYTIDER 28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 HOTEL LA PRIMA FASHION HOTEL BUDAPEST**** Pesti Barnabás utca 6 Budapest

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S DI s PENSIONISTFORENING Formand: Jens Neuert-Knudsen Næstformand: Henning Fokdal Kasserer: Bjarne Rasmussen Bestyrelsesmedlemmer: Ingrid Jensen og Lis Maurer Sekretær: Tom Rytlander, Høje Gladsaxe 61,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

SeniorNyt. Årets udlandstur går til Kroatien. Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart

SeniorNyt. Årets udlandstur går til Kroatien. Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart SeniorNyt Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 49 Feb. 2015 Årets udlandstur går til Kroatien Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart Læs referatet fra generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag, den 21. april 2015, kl. 16:30 hos DI, Rådhuspladsen, København

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag, den 21. april 2015, kl. 16:30 hos DI, Rådhuspladsen, København DI s PENSIONISTFORENING Formand: Henning Fokdal Næstformand: Jens Neuert-Knudsen Kasserer: Bjarne Rasmussen Bestyrelsesmedlemmer: Lis Maurer samt Niels Overgaard Sekretær: Tom Rytlander, Høje Gladsaxe

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere