INGENIØRUDDANNELSER PÅ AARHUS UNIVERSITET, SCIENCE & TECHNOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INGENIØRUDDANNELSER PÅ AARHUS UNIVERSITET, SCIENCE & TECHNOLOGY"

Transkript

1 2 ENGELSK INGENIØRUDDANNELSER PÅ AARHUS UNIVERSITET, SCIENCE & TECHNOLOGY OPTAGELSEBAGGRUND: Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HF, HHX, EUX) Erhvervsuddannelse + adgangskursus Evt- plus supplering (Matematik A, Fysik B, Kemi C (B)) Bemærk! Flere af ingeniøruddannelserne har i 2015 skiftet navn. Det nye navn står i parantes. Alle uddannelser kan findes på ingeniør.au.dk DIPLOMINGENIØR (3 ½ år) Bioteknologi Bygning Bygningsdesign Elektro (Elektronik Aarhus) Informations- og kommunikationsteknologi Kemi Maskin (Maskinteknik) Stærkstrøm (Elektrisk energiteknologi) Sundhedsteknologi Electronic Design Engineer (Elektronik) - Herning Business Development Engineer - Herning 4½ år Global Management and Manufacturing - Herning CIVILINGENIØR (+2 år) Biomedicinsk teknologi Byggeri Kemi og bioteknologi Mekanik Optik og elektronik (Elektroteknologi) Teknisk geologi Teknisk IT (Computerteknologi) Technology Based Business Development - Herning Neuroscience and Neuroemagine - kandidat - Kina FORSKER (Ph.d.) (3 år) Forretningsingeniør (½ år) JOB JOB JOB JOB

2 ved siden af studiet 15 Ved siden af studiet Det er et fuldtidsstudium at læse til ingeniør, og det vil optage en stor del af din tid. Men du har også gode muligheder for at engagere dig i nogle af de mange sociale tilbud, der findes for ingeniørstuderende ved Aarhus Universitet. På uddannelsesstederne er der fredagsbarer og fester, hvor du kan slippe bøgerne og hygge dig med dine medstuderende. I Aarhus er der tradition for, at byens studerende mødes til en årlig kapsejlads i universitetsparken. Både i Aarhus og Herning er der et studenterhus, som drives af studerende. Her mødes byens studerende på café, til koncert eller andre sociale arrangementer. Tutorer og mentorordninger På de fleste uddannelser vil du blive modtaget af ældre studerende (tutorer), som vil hjælpe dig den første tid på studiet. På nogle uddannelser har du også mulighed for at få en mentor, som er en færdiguddannet ingeniør i job. Mentorordningen er med til at give dig et netværk i erhvervslivet, og den kan hjælpe dig med at afklare de forskellige karrieremæssige muligheder som ingeniør. Du vil blive orienteret om mentorordningerne, når du starter på studiet. Faglige foreninger Som studerende kan du engagere dig i foreningsarbejde, hvilket giver værdifulde erfaringer og netværk med studerende på tværs af de forskellige ingeniøruddannelser. Tager du del i foreningsarbejdet kan du være med til at påvirke udviklingen af din uddannelse og studiemiljøet. På Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet er der en studenterafdeling af den humanitære organisation Ingeniører Uden Grænser, som arrangerer forskellige aktiviteter for skolens studerende. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF). UNF arrangerer foredrag, studiebesøg og sommercamps med naturvidenskabeligt og teknisk indhold. Foreningen drives af frivillige, som ofte er studerende. Studenterforeninger Du vil sikkert allerede de første dage på studiet møde nogle af de aktive studenterforeninger, som laver en masse faglige og sociale arrangementer som foredrag, konkurrencer, fester og diverse happenings. Studenterforeningerne er skabt og styret af studerende, og de er kendt for at være meget opfindsomme. Har du lyst til at tage aktivt del i studenterforeningerne og møde studerende fra andre årgange og fagretninger, er der altid plads til flere. Som ingeniørstuderende kan du for eksempel blive aktiv i foreningen Ingeniører Uden Grænser og bruge din viden til at gøre en forskel i verdens nødzoner.

3 Undervisningsformer 13 Undervisningsformer Når du starter på en videregående uddannelse, vil du opleve, at undervisningen foregår meget anderledes, end du er vant til. Du kommer til at studere med en høj grad af selvstændighed. Det er for eksempel dit eget ansvar at skaffe og læse de bøger og artikler, der skal til for at følge med i undervisningen. I starten af studiet har du typisk omkring 20 undervisningstimer om ugen, og dertil kommer øvelser, projektarbejde og selvstændige studier. Holdundervisning Undervisningen på ingeniøruddannelserne foregår både som forelæsninger og på mindre hold med studerende. På holdene gennemgås pensum af underviseren, der typisk har både akademisk erfaring og en baggrund som ingeniør i industrien. Praktiske regneøvelser er integreret i holdundervisningen med afsæt i virkelige problemstillinger. Forelæsninger En del af undervisningen foregår som forelæsninger, hvor du sidder sammen med 10 til 300 andre studerende og følger forelæserens gennemgang af stoffet. Forelæseren er typisk forsker, der er ekspert inden for det felt, han eller hun underviser i. En forelæsning varer 2 45 minutter. Til hver forelæsning er der knyttet et øvelsesforløb, hvor de studerende løser opgaver i mindre grupper. Øvelser og laboratorie-/værkstedsfag Som ingeniørstuderende er teoretiske øvelser og laboratorieforsøg en vigtig del af undervisningen. Det foregår typisk i mindre grupper, hvor du får erfaring med at bruge udstyr og lærer metoder at kende. På diplomingeniøruddannelsen har studerende laboratorie- og værkstedsfag i første semester. Her lærer de at færdes i et eksperimentelt miljø og at bruge faciliteterne korrekt. Fagene er ikke obligatoriske for studerende med en håndværksmæssig uddannelse i bagagen. Projektarbejde Ingeniøruddannelserne har en tæt tilknytning til erhvervslivet, og derfor inkluderer de mange projektopgaver ofte i samarbejde med virksomheder. Her får du som studerende mulighed for at prøve kræfter med helt aktuelle ingeniørmæssige problemstillinger. Ingeniørpraktik På diplomingeniøruddannelserne er det obligatorisk, at du har et praktikophold på fem til seks måneder, hvor du arbejder som ingeniørassistent i en privat eller offentlig virksomhed i Danmark eller i udlandet. I praktikken får du indblik i, hvordan en diplomingeniør inden for dit fag arbejder, og hvordan en arbejdsplads fungerer. Universitetet hjælper dig med at finde en praktikplads. Praktikopholdet er normalt lønnet. Eksamen Du skal til eksamen i alle fag, men eksamensformen kan variere meget. Du vil opleve både mundtlige og skriftlige prøver. I flere fag skal du have godkendt en række afleveringer i løbet af undervisningsperioden for at blive indstillet til eksamen. I andre fag skal du aflevere en opgave for eksempel på baggrund af laboratorieøvelser, som skal godkendes, før du kan gå til eksamen. Læsegrupper For mange, der begynder på en videregående uddannelse, kan det være svært at finde ud af, hvordan man skal gribe det selvstændige studiearbejde an. Læsegrupper er for de fleste en god måde at komme i gang med studiet på. Der er både udfordring og støtte i at arbejde sammen med andre studerende og ofte består læsegrupperne i flere år. Studieture og udlandsophold Når du er færdiguddannet ingeniør vil du sandsynligvis i en eller anden sammenhæng møde det globale arbejdsmarked. Derfor er det en vigtig del af din uddannelse, at du får internationale kompetencer. Du har rigtig gode muligheder for at vælge semester på et universitet i udlandet eller komme i praktik hos en international virksomhed. Alle ingeniørstuderende får i løbet af deres uddannelse tilbud om at deltage i op til flere studieture til udlandet. Projekterne gennemføres ofte i mindre grupper, hvor de studerende samarbejder omkring både idéudvikling, forsøg og rapportskrivning.

4 12 undervisningsformer Ingeniøruddannelserne ved Aarhus Universitet har fået kvalitetsstemplet CDIO. Det er en garanti for høj kvalitet i undervisningen og et stærkt erhvervsrettet fokus. Undervisningsformerne veksler imellem forelæsninger, øvelser, holdundervisning og projektarbejde i grupper.

5 10 diplom- og civilingeniør ved aarhus universitet Diplom- og civilingeniør ved Aarhus Universitet På Aarhus Universitet får du det bedste miks mellem teori og praksis, og du har mulighed for at blive diplom- og civilingeniør i ét hug. Aarhus Universitet udbyder i alt 12 diplomingeniøruddannelser af 3 ½ års varighed. De indeholder alle et semesters praktik, der i langt de fleste tilfælde er lønnet. Herefter kan du vælge at gå ud på arbejdsmarkedet, eller du kan vælge at læse videre på en af de ni forskellige civilingeniøruddannelser af to års varighed. Hvis du drømmer om en helt særlig og interdisciplinær ingeniørprofil, er der gode muligheder for, at du kan vælge fag på universitetets øvrige fakulteter. Det betyder, at du på Aarhus Universitet i vid udstrækning kan sammensætte din uddannelse efter evner og interesse. Fokus på din undervisning På diplomingeniøruddannelsen bliver du undervist af dygtige fagfolk, som i langt de fleste tilfælde har en karriere i erhvervslivet bag sig. Deres vigtigste opgave er at planlægge og gennemføre dine lektioner, så du får de bedste muligheder for at lære på dine egne præmisser og blive en talentfuld ingeniør. På civilingeniøruddannelsen er dine undervisere forskere, og du tilegner dig gradvist mere specialiseret viden. Aarhus Universitets ingeniørforskning er i vækst, og du har derfor gode muligheder for at bidrage til udviklingen af de forskellige forskningsfelter blandt andet via dit speciale. Ved Aarhus Universitet tilbydes du som diplomingeniørstuderende cirka 24 timers undervisning per uge. Du får en videnskabelig og teoretisk forståelse for dit fag, men du arbejder også i laboratorierne og lærer, hvordan du bruger teorien til at løse virkelighedens problemstillinger. Civilingeniørstuderende tilbydes cirka 16 timers undervisning per uge og har en tæt daglig kontakt med forskningsmiljøerne. Samarbejde med virksomheder Aarhus Universitets ingeniøruddannelser har et meget tæt samarbejde med erhvervslivet, og alle studerende får mulighed for at bringe deres viden i spil hos virksomheder i form af semesterprojekter, praktikophold samt bachelor- og kandidatprojekter. Virksomhederne tager imod det med kyshånd. Det hjælper dem med at holde fingeren på pulsen med den teknologiske udvikling. Og du får muligheden for at spore dig ind på en relevant karrierevej og danne netværk. Internationalt kvalitetsstempel Alle ingeniøruddannelser ved Aarhus Universitet har fået kvalitetsstemplet CDIO. Det betyder, at uddannelserne lever op til en række internationale krav og standarder, der sikrer høj kvalitet i undervisningen og et klart anvendelsesorienteret og erhvervsrettet fokus. Entrepreneurskab på skemaet Ved Aarhus Universitet har du gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt som innovatør. Din undervisning er tilrettelagt, så du hele tiden kommer til at øve dig i at tænke nyt, se muligheder, få idéer og omsætte dem til værdi. Mange ingeniørstuderende starter allerede deres egen virksomhed sideløbende med deres uddannelse. På Aarhus Universitet har de gratis adgang til blandt andet personlig coaching, professionel rådgivning, projektarbejdspladser i universitetets iværksættermiljøer og adgang til et netværk med andre studerende, der interesserer sig for forretningsudvikling. AU-ingeniører er efterspurgte Med en ingeniøruddannelse fra Aarhus Universitet er du godt rustet til dit fremtidige arbejdsliv. Samlet set har vores dimittender en beskæftigelsesgrad på næsten 100 procent, og mere end 8 ud af 10 studerende finder arbejde inden for det første halve år, hvor de er færdiguddannede. Det gælder både diplom- og civilingeniører. Samtidig viser statistikkerne, at diplom- og civilingeniører er blandt de højest lønnede erhvervsgrupper i Danmark. Samfundet har brug for flere dygtige ingeniører, og Aarhus Universitet har derfor en række særlige indsatser, der skal være med til at sikre, at du kommer til at trives på studiet, klarer dig godt og udvikler dit særlige talent. Det handler om alt fra studievejledning, mentorordninger, støttefag og talentkurser.

6 diplomingeniør diplomingeniør Det tager 3 ½ år at blive diplomingeniør, som er en såkaldt professionsbacheloruddannelse. Når du er færdig, har du direkte adgang til job i erhvervslivet eller mulighed for at læse videre til civilingeniør. For at blive optaget på diplomingeniøruddannelsen skal du have en gymnasial uddannelse eller anden relevant baggrund. Diplomingeniøruddannelserne er anvendelsesorienterede og udviklingsbaserede med en god balance mellem teori og praksis. Det betyder, at du i hele dit studieforløb kommer til at bruge din viden til at løse virkelige problemstillinger og ofte i samarbejde med virksomheder. På Aarhus Universitet kan du blive diplomingeniør inden for en række forskellige fagområder i enten Aarhus eller Herning. Du kan læse mere om de enkelte uddannelser på de efterfølgende sider. De fire første semestre indeholder obligatoriske kurser. Her får du et beregningsmæssigt fundament inden for en lang række tekniske områder, og du lærer at kommunikere dine tanker og ideer ved hjælp af tegninger, beregninger og rapporter. På femte semester kommer du i ingeniørpraktik. Her afprøver du dine opnåede ingeniørfærdigheder i en virksomhed. På sjette semester går du i dybden med udvalgte specialiseringer. Du kan læse mere om de forskellige specialiseringer under de enkelte uddannelser. På syvende semester udarbejder du dit bachelorprojekt. Undervisningsform Hvert semester består af forskellige kurser, med både klasseundervisning, teoretiske opgaver, små projekter og laboratorieøvelser. Det er med til at give en helhedsforståelse for, hvordan teori hænger sammen med praksis. I de projektorienterede forløb arbejder de studerende typisk gruppe, og hvert semester afsluttes med et større projekt. Studiestrukturen er anderledes på uddannelserne Global Management and Manufacturing og Business Development Engineer, som udbydes i Herning. Det kan du læse mere om under de enkelte uddannelser. Ingeniørpraktik Med fem måneders praktik får du mulighed for at smage på det arbejdsliv, der venter dig. Du kommer til at deltage i virksomhedsprojekter på lige fod med de øvrige ingeniører. Du vil opleve projektmøder, hvor du skal fremlægge dine resultater. Virksomheden betaler dig løn og forventer, at du yder dit optimale. Samtidig er det virksomhedens opgave at støtte og vejlede dig, så du får et rigt fagligt udbytte og en stejl læringskurve. Vi hjælper dig med at finde en praktikplads og selve ansættelsen som praktikant foregår efter virksomhedernes normale ansættelsesprocedurer. Du kan vælge at gennemføre din ingeniørpraktik i Danmark eller i udlandet. Internationale muligheder Ingeniøruddannelsen er en international uddannelse, som du kan bruge over hele verden. At studere et semester i udlandet giver en masse spændende oplevelser, nye venner og klart forbedrede jobmuligheder. Hvis du har lyst til at prøve et semester eller to i udlandet, har Aarhus Universitet masser af muligheder for at hjælpe dig med fx udveksling af studie- og praktikpladser. Uddannelsesstederne udveksler både studiepladser og praktikpladser. Aarhus Universitet samarbejder med mere end 40 udenlandske ingeniørhøjskoler og universiteter samt mange forskellige virksomheder rundt omkring i verden. På kurserne begynder undervisningen som regel i klasselokalet, hvor underviseren forklarer teori og metoder. Undervisningen kan derefter fortsætte i laboratoriet, hvor teorien eftervises med praktiske øvelser. I dit semesterprojekt skal du demonstrere, at du kan anvende din viden til at løse en konkret problemstilling. Selvfølgelig er der også både hjemmeopgaver og masser af læsning. For at blive en god ingeniør skal du knokle. Til tider skal du arbejde sammen med studerende fra andre studieretninger om tværfaglige projekter. Det giver et godt indblik i andre fagdiscipliner.

7 77 BIOTEKNOLOGI (DIPLOMINGENIØR) BIOTEKNOLOGI (DIPLOMINGENIØR) I KRYDSFELTET MELLEM BIOLOGI, KEMI OG PROCESTEKNOLOGI Jeg har altid været interesseret i biologi og kemi, og jeg synes, at bioteknologi har en spændende kombination af de to fag. Studiet er krævende, og det har faktisk overrasket mig, hvor højt niveauet er i forhold til gymnasiet. Heldigvis har vi en masse laboratorieforsøg, hvor vi efterprøver det, der står i lærebøgerne, og det gør det nemmere at forstå. En del af vores selvstændige studier foregår i læsegrupper, hvor vi også har det lidt hyggeligt. Noget af det, der har været rigtig sjovt er, at jeg har været med til at stable universitetets eget bryggeri på benene. Her har vi sensorudstyr for mange hundrede tusinde kroner, så vi nu kan overvåge hver en detalje i processen omkring fremstilling af øl. Vi har tilbragt rigtig mange timer i bryggeriet og er nu meget tæt på at nå frem til en formel for det, man kan kalde en perfekt øl helt uden bismag. Alberte Bundgaard Andersen, diplomingeniørstuderende i Bioteknologi Har du lyst til at arbejde med kemi, biokemi og den teknologi, der gør det muligt at udnytte biokemiske processer til fremstilling af fx fødevarer, medicin og biobrændstoffer? Eller har du lyst til at arbejde med behandling af vores drikkevand og rensning af spildevand? Så er uddannelsen som diplomingeniør i bioteknologi noget for dig. På uddannelsen opbygger du en kernefaglighed inden for fag som celle- og mikrobiologi, bio- og proteinkemi samt almen og teknisk kemi. Desuden lærer du at arbejde med en række forskellige ingeniørmæssige og procestekniske problemstillinger. Du lærer om det udstyr og de processer, der er afgørende for, at du kan skabe værdi med din viden om kemi og biologi i en industriel sammenhæng. Uddannelsen indeholder væsentlige dele af praktisk laboratorie- og projektarbejde. Uddannelsens indhold Uddannelsen i Bioteknologi tager tre og et halvt år og er inddelt i syv semestre. I løbet af de fire første semestre får du et solidt fagligt fundament for din ingeniøruddannelse. Her er alle kurser obligatoriske og skal sikre, at du opnår indsigt i de væsentligste ingeniørfaglige grunddiscipliner med et særligt fokus på biokemi og procesteknik. De studerende udvikler deres færdigheder gennem problembaseret arbejde tæt på virkelighedens udfordringer. Centrale emner er celle- og mikrobiologi, bio- og proteinkemi, almen og teknisk kemi, procesteknik, reaktionsteknik, styrings- og reguleringsteknik, matematik og statistik. På femte semester er du i lønnet praktik. Her kommer du til at arbejde med ingeniørfaglige problemstillinger, der er defineret af praktikvirksomheden, og du får derved et godt indblik i praktisk ingeniørarbejde inden for bioteknologi. Det er en viden, som kvalificerer dig til studiets to sidste semestre. Sjette semester indeholder både obligatoriske kurser og valgkurser. De obligatoriske kurser omfatter bl.a. procesudvikling, procesoptimering og procesdokumentation. Valgkurserne giver dig mulighed for at tone din uddannelse i en retning, som er relevant for dig. På syvende semester er der udelukkende valgkurser, og du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt, der som regel gennemføres i samarbejde med en virksomhed og en lille gruppe af medstuderende.

8 BIOLOGI, KEMI OG NATUR 78 Når du har afsluttet diplomingeniøruddannelsen i Bioteknologi, kan du vælge at læse videre til civilingeniør i Kemi og bioteknologi. Læs mere på ingeniør.au.dk Jobmuligheder Som færdiguddannet diplomingeniør i Bioteknologi har du en erhvervsrettet og anvendelsesorienteret uddannelse med en kompetenceprofil, der er efterspurgt i mange forskellige sektorer lige fra medicinalindustrien til fødevareindustrien. Uddannelsen gør det muligt for dig at gå direkte ud på ingeniørarbejdsmarkedet, men du kan også vælge at læse videre til civilingeniør. STUDIESTED Aarhus Jeg blev uddannet som ingeniør i Bioteknologi i 2009, og jeg arbejder i dag som energirådgiver i et mindre konsulentfirma. Jeg hjælper både store industritunge virksomheder og offentlige virksomheder som for eksempel sygehuse med at spare på energien. Jeg kortlægger energiforbrug og inspirerer til nye metoder til energiledelse. Det er både stærkt motiverende og meget fagligt udfordrende. Industriområdet har nogle af de største potentialer for at optimere kapacitetsudnyttelsen og for at reducere udledning af fossile brændstoffer. Her kan man virkelig gøre en forskel med sin ingeniørviden. En dygtig energirådgiver skal både kunne forstå, hvordan produktionsanlæg fungerer og samtidig have et helhedsperspektiv på de industrielle processer. Mie Brødsgaard, diplomingeniør i Bioprocesteknologi (nu: Bioteknologi) projektingeniør, Viegand & Maagøe BESLÆGTEDE UDDANNELSER Diplomingeniør i Kemi Biologi Kemi Medicinalkemi Molekylærbiologi Agrobiologi EKSEMPLER PÅ KANDIDATUDD. Civilingeniør i Kemi og bioteknologi Civilingeniør i Biomedicinsk teknologi FRISTER, ADGANGSKRAV, INFO+ bachelor.au.dk/bioteknologi KONTAKT UDDANNELSEN ase.au.dk/studievejledning

9 83 KEMI (DIPLOMINGENIØR) KEMI (DIPLOMINGENIØR) DET BEDSTE FRA NATURVIDENSKAB OG INGENIØRVIDENSKAB Jeg synes, kemi er et vildt spændende fagområde, og jeg kan samtidig godt lide det praktiske og projektbaserede fokus, der er i en ingeniøruddannelse. Vi har en række grundfaglige kemifag på uddannelsen, som suppleres af ingeniørkurser, hvor vi bliver undervist i at anvende teoretisk kemi i en lang række forskellige sammenhænge. Det er faktisk noget af det, jeg vil fremhæve som det bedste ved min uddannelse at vi systematisk tilegner os et ingeniørvidenskabeligt mindset og en forståelse for, hvad det vi lærer i auditorierne og laboratorierne kan bruges til i virkeligheden. Jeg har lige skrevet bachelorprojekt om polymercoatede papirstykker. Vi har arbejdet med højfriktionspapir der kan lægges mellem varer på paller, så de ikke skrider fra hinanden under transport. Det er et meget godt eksempel på, hvordan man bruger en indgående viden om polymerkemi i kombination med ingeniørfaglige metoder til at måle friktion og ender med et lille stykke innovation. Sanne Thrane Pedersen, diplomingeniørstuderende i Kemi Det moderne menneske er gennem hele sit liv omgivet af produkter, som er blevet forædlet og udviklet af den kemiske industri. Der er kemi i alt, og du kan være med til at gøre den bedre, mere miljørigtig og billigere, så den kan komme flest muligt til gavn. Anvendt naturvidenskab Med diplomingeniøruddannelsen i Kemi får du en stærk baggrund inden for de grundlæggende naturvidenskabelige fag kombineret med solid viden om de ingeniørfaglige og teknologiske discipliner. De første to år af uddannelsen har du kurser som almen, uorganisk, organisk, analytisk samt polymerkemi. Samtidig har du teknisk-videnskabelige fag som kemiteknologi, kemiske enhedsoperationer, reaktorteknik samt processtyring og -regulering. Du lærer igennem den daglige undervisning at arbejde selvstændigt med projekter i grupper omkring en given problemstilling. Hvis du læser til diplomingeniør i Kemi, kommer du igennem alle de grundlæggende discipliner inden for kemi og kemiteknologi. Du vil opleve, at uddannelsen har fokus på, at det du lærer, kan bringes i anvendelse. Du får fx rig mulighed for at afprøve din viden på femte semester, hvor du skal i praktik hos en ingeniørvirksomhed. Efter din diplomingeniøruddannelse kan du vælge at starte din karriere på det kemiteknologiske arbejdsmarked, eller du kan vælge at læse videre til civilingeniør i Kemi og bioteknologi. Du har meget stor indflydelse på at skabe din egen faglige profil i løbet af uddannelsen. I praksis har du mulighed for at vælge imellem en række fag og projekter, som du kan tone ud fra interesse. Dette sikrer, at du kommer til at beskæftige dig med lige netop det, du synes er spændende at engagere dig i. Samtidig får du en ingeniørprofil, der er attraktiv for virksomhederne. Et ben i hver verden På diplomingeniøruddannelsen i Kemi får du undervisning på både den naturvidenskabelige og den ingeniørvidenskabelige del af Aarhus Universitet. Du vil møde undervisere, som er ingeniører og ofte har stor erfaring fra industrien. Desuden vil du møde undervisere, der har en mere dybdegående teoretisk tilgang til emnerne. Du bliver en del af et spændende og dynamisk studiemiljø med ca ingeniørstuderende og 3.500

10 BIOLOGI, KEMI OG NATUR 84 Mit arbejde består i syntetisering og karakterisering af ionledende membraner. Det er vigtigt, når man skal beregne effektiviteten af en elektrokinetisk proces, hvor tryk eller varme kan blive omdannet til elektrisk energi. Energikonvertering er et meget udfordrende forskningsområde med en masse organisk kemi og eksperimenter med polymermaterialer. Samtidig har den viden, vi producerer på universitetet, meget stor relevans for fremtidens bæredygtige samfund. En af de ting, som jeg rigtig godt kan lide ved at forske, er den undervisningsforpligtigelse, der følger med. Det er meget givende at lære viden fra sig og også meget udviklende både personligt og fagligt. Man får en direkte feedback fra de universitetsstuderende, og man kan tydeligt fornemme, om ens undervisning er motiverende og engagerende. Mette Birch, ph.d.-studerende i Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet STUDIESTED Aarhus BESLÆGTEDE UDDANNELSER Diplomingeniør i Bioteknologi Kemi Medicinalkemi EKSEMPLER PÅ KANDIDATUDD. Civilingeniør i Kemi og bioteknologi Kemi Medicinalkemi FRISTER, ADGANGSKRAV, INFO+ bachelor.au.dk/kemi-ingenioer KONTAKT UDDANNELSEN ase.au.dk/studievejledning naturvidenskabsstuderende, så du får nok at se til både fagligt og socialt. At løse problemer i virkelighedens verden Kemiingeniørstudiet lægger stor vægt på projektarbejdsformen og stiller krav til dine sociale kompetencer. I løbet af diplomingeniøruddannelsen skal du lave en række projekter. Fx kan du sammen med en virksomhed og en vejleder løse en konkret kemisk/teknisk opgave. Projektet skaber eventuelt grundlag for arbejdet i dit videre studieforløb, og ud over det rent faglige vil det træne dig i kompetencer inden for planlægning, organisation, problemformulering og -løsning. Job i produktionsvirksomheder Med en uddannelsesprofil, hvor du kombinerer det bedste fra kemiens verden med det bedste fra den teknologiske og ingeniørmæssige verden, har du gode kort på hånden, når du skal ud på arbejdsmarkedet. Diplomingeniører i Kemi er oplagte kandidater til jobs i mange forskellige typer af produktionsvirksomheder som fx LEGO, Arla Foods, Dupont, Cheminova, Haldor Topsøe og Carlsberg, der alle arbejder med produktioner i stor skala.

11 185 BYGNING (DIPLOMINGENIØR) BYGNING (DIPLOMINGENIØR) FRA SKITSERING TIL VIRKELIGHED Jeg har altid været fascineret af bygningsværker både af det arkitektoniske, men især af det tekniske. Jeg har altid været glad for fysik og matematik, og det gode ved ingeniøruddannelsen er, at her bliver det for alvor synligt, hvad det er, man skal bruge det til. Det er en daglig motivationsfaktor for mig, at der er en direkte kobling imellem det, vi lærer, og det vi skal bruge det til som ingeniører. Allerede på første semester skulle vi fx projektere en cafébygning fra bunden med tidsog økonomistyring, statisk dokumentation og grundog bygningsdisponering. Line Hansen, diplomingeniørstuderende på Bygning Hvis du har lyst til at forvandle løse skitser til håndgribelige bygninger, er uddannelsen til bygningsingeniør noget for dig. Du lærer også at projektere veje og havne, lave miljøundersøgelser og forbedre indeklimaet i bygninger. Uddannelsen til bygningsingeniør giver dig en bred forståelse for bygnings- og anlægsteknik, og den gør dig i stand til at projektere alt lige fra det mindste parcelhus til det største firmadomicil. Bred forståelse for byggeri Uddannelsen varer tre og et halvt år fordelt på syv semestre. I løbet af de første tre semestre får du en bred forståelse af alle aspekter af et byggeri gennem en række grundkurser. Du lærer bl.a. om geologi, bærende konstruktioner, materialelære, husbygning, fundering, tekniske installationer, byggemodning, miljøforhold og byggejura. På femte semester skal du i lønnet praktik i en virksomhed i Danmark eller udlandet, hvor du får indblik i praktisk ingeniørarbejde. Seks specialiseringer Fra fjerde semester skal du specialisere dig. Du kan vælge imellem: Bærende konstruktioner (fx beton og stålkonstruktioner) Miljøteknik (fx vandrensning og vandindvinding) Geostatik (fx jordens bæreevne og stabilitet) Infrastruktur (fx dimensionering af transportsystemer og planlægning) Byggeproduktion (fx udførelse af byggeprojekter og projektledelse) Energi og indeklima (fx energiforsyning og installationer) På syvende semester skal du lave et bachelorprojekt efter eget valg i forlængelse af din specialisering. Inspirerende fagligt miljø På Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet bliver du en del af et fagligt inspirerende miljø med mange forskellige ingeniøruddannelser. Undervisningen er afvekslende, og de studerende har både klasseundervisning, forelæsninger og laboratorieøvelser. Hertil kommer en betydelig mængde selvstudier. Desuden indgår en række besøg på byggepladser og forskellige typer af fagligt relevante ekskursioner og studieture i Danmark og eventuelt i udlandet. I studiet indgår fem ugers værkstedspraktik. Her får du kendskab til de grundlæggende byggetekniske metoder og it-værktøjer. I løbet af uddannelsen opnår du en helhedsforståelse for byggeri og viden om både arkitekters og ingeniørers opgaver og metoder. Undervisningen Ingeniørstuderende har forholdsvis mange skemalagte undervisningstimer hver uge og en del projektarbejde. Den teoretiske viden, du gradvist tilegner dig, skal du lære at bruge til at løse konkrete problemstillinger i samarbejde med andre studerende. I hvert semester kommer du til at arbejde med et ingeniørprojekt eller en case i en mindre gruppe. Dette skal være med til at udfordre dig på både din kernefaglighed, din kreativitet og din sans for formgivning. Læs til civilingeniør Når du har afsluttet diplomingeniøruddannelsen i Bygning, kan du fortsætte to år på en kandidatuddannelse. Du kan læse til civilingeniør i Byggeri med mulighed for flere specialiseringer (Bærende konstruktioner, Integreret energidesign, Construction management, Tektonisk bygningsdesign).

12 TEKNIK, KONSTRUKTION OG UDVIKLING 186 Der er også mulighed for at læse videre til civilingeniør i Teknisk geologi. Læs mere på ingeniør.au.dk Mange jobmuligheder De fleste bygningsingeniører får arbejde hos rådgivende ingeniørfirmaer, i kommunernes tekniske forvaltninger, produktionsvirksomheder eller i entreprenørfirmaer. Uddannelsen er også et godt springbræt til at blive leder. Hos en entreprenør er du midt i byggeriet på byggepladserne og arbejder med byggeledelse, tilsyn, kvalitetssikring og økonomi. I den tekniske forvaltning er opgaverne ofte rettet mod byggesagsbehandling, trafik- og miljøforhold, helhedsplaner og anlæg af nye byområder samt udformning af lokalplaner. Hos et rådgivende ingeniørfirma arbejder du typisk med projektering og design af bærende konstruktioner, tekniske installationer som varmeanlæg og ventilationsanlæg, fundering og infrastrukturanlæg. STUDIESTED Aarhus BESLÆGTEDE UDDANNELSER Diplomingeniør i Bygningsdesign Undervejs i min uddannelse begyndte jeg at interessere mig for infrastruktur. Det er hjertet i en moderne civilisation og et velfungerende samfund, og det er spændende at være med til at nytænke og videreudvikle. I mit nuværende arbejde beskæftiger jeg mig mest med jernbanenettet i Danmark. Jeg deltager i en række forskellige sporfornyelsesprojekter, der i sidste ende skal give hurtigere tog og gøre det mere attraktivt at vælge kollektiv trafik. Jeg laver beregninger og sørger for, at arbejdet med skinnerne går op i en højere enhed, både med hensyn til driftsoptimering og trafiksikkerhed. Thomas Sørensen, bygningsingeniør, Rambøll EKSEMPLER PÅ KANDIDATUDD. Civilingeniør i Byggeri Civilingeniør i Teknisk geologi FRISTER, ADGANGSKRAV, INFO+ bachelor.au.dk/bygning KONTAKT UDDANNELSEN ase.au.dk/studievejledning

13 187 BYGNINGSDESIGN (DIPLOMINGENIØR) BYGNINGSDESIGN (DIPLOMINGENIØR) DET ÆSTETISKE OG DET TEKNISKE I SKØN FORENING Har du øje for form og flair for teknik, er uddannelsen i bygningsdesign måske noget for dig. Uddannelsen kombinerer det traditionelt ingeniørfaglige med viden om arkitektur. Du lærer at tænke helhedsorienteret omkring byggeri med fokus på både det æstetiske og funktionelle, og du lærer at arbejde i krydsfeltet mellem design og konstruktion. Som ingeniør kommer du til at operere i alle byggeprocessens faser, men med et særligt fokus på den indledende designfase. Uddannelserne Bygning og Bygningsdesign har store faglige fællesmængder, men de studerende på bygningsdesign får et større indblik i arkitektens arbejdsmetoder. Det er muligt at skifte imellem de to retninger i løbet af de første to semestre. Bygningsdesign er en relativt ny disciplin i Danmark, men har i mange år været kendt i udlandet under navnet Architectural Engineering. Grundviden og specialisering Uddannelsen varer tre og et halvt år fordelt på syv semestre. Gennem de første tre semestre får du en bred forståelse for design af bærende konstruktioner og sammenhængen mellem bygningens formgivning og energiforsyning og funktionalitet. Gennem værkstedspraktik får du et godt kendskab til byggematerialer og udførelsesmetoder, og du får lov til at arbejde med designprocessen på en konkret måde gennem studieprojekter. På femte semester skal du i praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet, hvor du får indblik i praktisk ingeniørarbejde, og fra fjerde semester skal du specialisere dig. Du kan vælge mellem to specialiseringer: Bærende konstruktioner (fx beton og stålkonstruktioner) Energi og indeklima (fx energiforsyning og installationer) På syvende semester udarbejder du et bachelorprojekt efter eget valg i forlængelse af din specialisering. I bachelorprojektet demonstrerer du anvendelsen af de tekniske redskaber i et større samfundsmæssigt perspektiv. Det arkitektfaglige aspekt Ca. femten procent af studiet indeholder arkitektfagligt stof. Her lærer du som ingeniør at tage hensyn til de krav, som udseende og funktion stiller til byggeriet. Du får altså indblik i arkitektfaget og formgivningsprocessen, men langt det meste af din faglighed vil blive bygget op omkring det klassiske ingeniørområde. Undervisningen Undervisningsaktiviteterne varierer fra uge til uge. Fra forelæsninger, traditionel klasseundervisning, opgaveregning og laboratoriearbejde til abstrakte, individuelle opgaver, der fordrer kreativitet og indblik i formgivning. Uddannelsen foregår i et afvekslende miljø, hvor den daglige undervisning suppleres med besøg på byggepladser i ind- og udland, faglige foredrag med eksterne foredragsholdere og praktiske forsøg i laboratorierne. Læs til civilingeniør Når du har afsluttet diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign, kan du fortsætte to år på en kandidatuddannelse. Du kan læse Jeg synes, jeg har lært enormt meget på 3½ år, og jeg glæder mig til at afslutte min uddannelse og tage fat på arbejdslivet. Jeg har faktisk allerede fået et job som ingeniør i en kommune, som jeg skal starte på, når jeg har afsluttet min sidste eksamen. Jeg kan huske, at jeg i gymnasiet tænkte, at jeg gerne ville arbejde med mennesker, og jeg tror faktisk, at ingeniørjobbet rummer aspekter, hvor ens sociale kompetencer skal bruges mere, end man skulle tro. Når man er ingeniør, arbejder man meget i teams og håndterer mange forskellige kontaktflader til parterne i et byggeprojekt som fx arkitekter, håndværkere og entreprenører. Her synes jeg, at det er en stor styrke ved min uddannelse, at jeg har indblik i både de æstetiske og funktionelle aspekter af byggeri eller sagt med andre ord: Jeg føler mig godt rustet til at designe løsninger, der både er økonomisk bæredygtige, konstruktionsmæssigt forsvarlige, funktionelle for brugerne og formmæssigt interessante. Sara Hjortskov Larsen, diplomingeniørstuderende på Bygningsdesign

14 TEKNIK, KONSTRUKTION OG UDVIKLING 188 til civilingeniør i Byggeri med mulighed for flere specialiseringer (Bærende konstruktioner, Integreret energidesign, Construction management, Tektonisk bygningsdesign). Der er desuden mulighed for at læse videre til civilingeniør i Teknisk geologi. Læs mere på ingeniør.au.dk Mange jobmuligheder Mange færdiguddannede ingeniører i Bygningsdesign bliver ansat i rådgivende ingeniørfirmaer. Her supplerer de klassisk skolede bygningsingeniører med et helhedssyn på byggeri og en mere detaljeret designforståelse. Som ingeniør i bygningsdesign kan du også blive ansat i arkitektfirmaer, entreprenørfirmaer eller tekniske forvaltninger i kommunerne. STUDIESTED Aarhus BESLÆGTEDE UDDANNELSER Diplomingeniør i Bygning Jeg arbejder i et rådgivende ingeniørfirma, hvor jeg lige nu er med til at projektere et gammelt kontorhus, der skal omdannes til 114 lejligheder i Aarhus C. Jeg er også med i projektteamet omkring Dokk1 på havnen i Aarhus ved det nye multimediehus, hvor jeg bl.a. har haft ansvaret for stål- og betonkonstruktionerne i den øverste etage. Noget af det, der virkelig er fedt ved at komme ud på ingeniørarbejdsmarkedet, er, at man kan se sine projekter tage form og skyde op rent fysisk. Jeg kan især godt lide de kreative aspekter af ingeniørfaget i byggeriets tidlige fase. Det er her, man som bygningsdesigningeniør for alvor kan få spillerum til at tænke ud af boksen, underbygge og ikke mindst udfordre arkitektens visioner og idéer. En evne jeg også udvikler gennem vejledningsjob for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Arkitektskolen Aarhus. EKSEMPLER PÅ KANDIDATUDD. Civilingeniør i Byggeri Civilingeniør i Teknisk geologi FRISTER, ADGANGSKRAV, INFO+ bachelor.au.dk/bygningsdesign KONTAKT UDDANNELSEN ase.au.dk/studievejledning Mine opgaver er meget varierede. Jeg har arbejdet med flere konkurrenceprojekter, nybyggerier og renoveringssager, og så har jeg efterhånden fået et lille speciale, hvor jeg hjælper til med at realisere større kunstprojekter. Det er en god måde at træne sin evne til at lave gode kompromisser mellem det konstruktionsmæssige og det æstetiske. Lige nu er jeg for eksempel involveret i arbejdet med en af verdens største rørklokker og en omvendt by til Dokk1 samt et projekt til Aarhus Festuge. Ronni Lundoff Stenløkke, civilingeniør i Byggeri, Konstruktioner ved Alectia A/S

15 191 MASKIN (DIPLOMINGENIØR) MASKIN (DIPLOMINGENIØR) INNOVATION OG DESIGN Som maskiningeniør kombinerer du idéer, specialviden og ingeniørfagligt overblik for at designe, udvikle og implementere løsninger, der gør en forskel i verden. En maskiningeniør har haft fingeren med i spillet i alt fra små tekniske produkter, der gør hverdagen bekvem til de største innovationer, du kan forestille dig. Maskiningeniører er innovatører, og det er derfor vigtigt, at du har din nysgerrighed i behold og ikke kan lade være med at undersøge, hvordan ting virker og kan forbedres. Uddannelsen kombinerer teknologi og videnskab Uddannelsen er rettet mod erhvervslivet og har en efterspurgt kompetenceprofil. Efter tre og et halvt år kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet og omsætte din viden til praksis inden for stort set alle brancher i Danmark og i udlandet. Maskiningeniører finder fx beskæftigelse inden for et bredt fagligt felt af produktionsvirksomheder og i vindindustrien. Du kan også vælge at læse videre til civilingeniør i Mekanik. Læs mere på ingeniør.au.dk Forskellige jobfunktioner Som maskiningeniør kan du varetage forskellige jobfunktioner. De fleste kommer til at arbejde helt overordnet med produktdesign. Det kan være alt fra udvikling af ny vindmølleteknologi til hospitalsudstyr, kirurgiske værktøjer, kunstigt væv eller flymotorer. Mange kommer også i løbet af karrieren til at beskæftige sig med ledelse på forskellige niveauer. Det kan både være projektledelse, innovationsledelse og personaleledelse. Maskiningeniøren er ofte god til at tænke helhedsorienteret omkring teknologisk udvikling og er trænet i at løse problemstillinger på tværs af fagligheder, sprog og kulturer. Grundkurser og praktik Uddannelsen tager tre og et halvt år, hvoraf et semester er lønnet praktik. I løbet af de første fire semestre får du et solidt fundament af viden om emner som statik, styrkelære, materialer, maskinelementer, termodynamik, styring og reguleringsteknik. På femte semester er du i lønnet praktik i en virksomhed, hvor du får indblik i praktisk ingeniørarbejde. Specialisering På sjette og syvende semester specialiserer du dig inden for et bestemt område. Du kan vælge imellem flere specialiseringer: Energi og systemdesign Materiale og produktionsteknologi Maskinkonstruktion På syvende semester afslutter du studiet med et bachelorprojekt, som typisk udføres i samarbejde med en virksomhed. Jeg er helt vild med at læse til maskiningeniør. Jeg elsker at splitte ting ad og bygge op igen, og jeg har en masse vilde ideer til opfindelser, jeg kan få lov til at teste af. Allerede på første semester designede jeg en rollator, der kunne gå over høje trin uden slisker. Det foregik i samarbejde med en hospitalsenhed, og det var virkelig stort at se, hvordan teorien forvandlede sig til en helt konkret løsning, der skabte værdi for andre mennesker. Hvis man vil læse til maskiningeniør, er det allervigtigste, at man er nysgerrig efter at vide, hvordan ting virker. Troels Andersen, diplomingeniørstuderende i Maskin

16 TEKNIK, KONSTRUKTION OG UDVIKLING 192 Projektarbejde og selvstændige studier I den daglige undervisning og under praktikopholdet lærer du at arbejde projektorienteret sammen med andre for at udvikle de bedste produkter og tekniske løsninger. Du arbejder med konkrete problemer inden for termodynamik, statik, styrkelære og reguleringsteknik, og underviserne har typisk praktisk erfaring med disse emner fra en tidligere karriere i industrien. Et semester består af en række kurser med skemalagt undervisning. Derudover kræver maskiningeniøruddannelsen en hel del selvstændige studier, regneopgaver og projektarbejde. Du lærer at anvende teorien fra kurserne til at løse et praktisk semesterprojekt i mindre grupper med andre studerende. Som færdiguddannet diplomingeniør i Maskin kan du vælge at læse videre til civilingeniør i Mekanik. STUDIESTED Aarhus BESLÆGTEDE UDDANNELSER Fysik Nanoscience Jeg startede på arbejdsmarkedet som strukturel designer i vindmøllebranchen. Her lavede jeg beregninger på nacellen det vil sige den kasse, som sidder på toppen af en vindmølles tårn. Herefter fik jeg job som teknisk projektleder i samme afdeling med budgetansvar og meget mere dialog med forskellige afdelinger i Siemens. Nu er jeg så blevet teamkoordinator og er ansvarlig for elleve ansatte, som primært består af konstruktører og ingeniører. Jeg ser det som en spændende og udfordrende opgave at være leder, og jeg vil gerne udvikle mig i den retning i fremtiden. Andreas Gotfredsen, diplomingeniør i Maskin, teamkoordinator, Siemens Windpower EKSEMPLER PÅ KANDIDATUDD. Civilingeniør i Biomedicinsk teknologi Civilingeniør i Mekanik FRISTER, ADGANGSKRAV, INFO+ bachelor.au.dk/maskin KONTAKT UDDANNELSEN ase.au.dk/studievejledning

17 175 ELEKTRO (DIPLOMINGENIØR) ELEKTRO (DIPLOMINGENIØR) PÅ FORKANT MED DE NYESTE TEKNOLOGIER Elektronikingeniører udvikler og designer elektroniske produkter både de produkter, vi omgiver os med til daglig, og dem, vi hører om som historiske innovationer. Det er alt fra mobiltelefoner og varmemålere til rumfartsteknologi og avanceret hospitalsudstyr. På uddannelsen kommer du gradvist til at tilegne dig ingeniørmæssig viden, der gør dig i stand til at arbejde med elektronik på en lang række forskellige områder. Du lærer fx at udvikle og designe robotter, brugselektronik, vindmøllestyringer, el-biler, overvågningsapparater, automatiseringssystemer og hospitalsudstyr. Du kommer til at beskæftige dig med de nyeste teknologier inden for elektronik og tilhørende simuleringsværktøjer. Du lærer også at programmere og bliver dermed klædt godt på til at varetage job i danske og udenlandske virksomheder inden for elektronik og it. De fleste elektronikingeniører bliver ansat i udviklingsafdelinger hos virksomheder i deres første job. Mange kommer til at arbejde med ledelse i løbet af deres karriere. Du vil typisk komme til at arbejde projektorienteret i mindre teams sammen med ingeniører og andre fagprofessionelle, og der er gode muligheder for at komme til at arbejde i udlandet. Fleksibelt uddannelsesforløb Uddannelsen som elektronikingeniør tager tre og et halvt år og består af syv semestre. De første fire semestre består af en række grundkurser, der giver dig en basisviden om bl.a. analog og digital elektronik, hardware systemdesign, signalanalyse, reguleringsteknik, datakommunikation, mikroprocessorer og programmering. Femte semester består af et obligatorisk praktikophold i en virksomhed, hvor du får indblik i relevante tekniske udfordringer, og erfaring med, hvad det vil sige at arbejde som ingeniør. På sjette og syvende semester specialiserer du dig. Du kan vælge imellem forskellige kurser, der bygger videre på din viden fra de første semestre og ingeniørpraktikken. Kurserne er altid på forkant med den nyeste teknologi, og det er med til at sikre dig en attraktiv kompetenceprofil som nyuddannet ingeniør. På syvende semester ligger det afsluttende bachelorprojekt, som i langt de fleste tilfælde gennemføres i samarbejde med en virksomhed. Læs mere på ingeniør.au.dk Jeg arbejder i dag med at fremstille mange forskellige typer af elektronik til LEGOs produkter. Det kan være alt fra en enkelt klods med en lysdiode, til et tog, der skal have lyd, og robotter, der skal bevæge sig. Det bedste ved mit arbejde er, at jeg får lov til at bruge mit opfindertalent. Jeg genererer ideer til prototyper, der måske kan blive fremtidens LEGO-produkter. Jeg leger mig igennem min arbejdsdag. Det er en vigtig forudsætning for, at jeg kan få de gode ideer og inspirerende tanker, som i sidste ende skal give virksomheden værdi. Rasmus Bissenbakker Kærsgaard, elektroingeniør, LEGO, Technology and innovation

18 IT, ELEKTRONIK OG PROGRAMMERING 176 STUDIESTED Aarhus BESLÆGTEDE UDDANNELSER Diplomingeniør i Stærkstrøm Diplomingeniør i Informationsog kommunikationsteknologi Electronic Design Engineer Lige så lang tid, jeg kan huske, har jeg vidst, at jeg ville være ingeniør. Jeg er meget teknisk anlagt og fascineret af at udvikle ting gennem elektronik. Der er mange drenge. Det skal man vide. Men det gør ingenting. Jeg har mine veninder uden for studiet, og jeg kan faktisk bedst lide at arbejde sammen med drenge. Elektronikingeniører er meget privilegerede i deres arbejde. De arbejder ofte med produktinnovation, hvor de kan se deres ideer og faglige ekspertise blive realiseret. Det oplever man også på studiet. Allerede på første semester skal man bygge en bil. Min drøm er at blive designer i en spændende virksomhed. Det kunne for eksempel være LEGO. Det gode ved ingeniørhøjskolens uddannelser er, at man får mulighed for at afprøve sine interesser i praktikopholdet på femte semester. EKSEMPLER PÅ KANDIDATUDD. Civilingeniør i Biomedicinsk teknologi Civilingeniør i Teknisk IT Civilingeniør i Optik og elektronik FRISTER, ADGANGSKRAV, INFO+ bachelor.au.dk/elektro KONTAKT UDDANNELSEN ase.au.dk/studievejledning Line Aggerbo Johansen, diplomingeniørstuderende i Elektro Projektarbejde og selvstændige studier I den daglige undervisning lærer du at arbejde projektorienteret og at samarbejde med andre for at udvikle de bedste metoder og produkter. Undervisningen er tværfaglig og anvendelsesorienteret. Det betyder, at du arbejder med konkrete problemstillinger og udfordringer inden for både analog og digital elektronik. Dine undervisere har typisk erfaring fra industrien og kendskab til de vigtigste udviklingstendenser i erhvervslivet på elektronikområdet. Det meste af undervisningsmaterialet er på engelsk, men undervisningen på de første fire semestre foregår på dansk, ligesom langt de fleste af kurserne på sjette og syvende semester. Uddannelsen har skemalagte timer om ugen fordelt på forskellige kurser. Her får du viden og metoder til at arbejde med et praktisk projekt i hvert semester. Derudover skal du regne med at bruge en hel del tid på selvstændige studier, laboratorieøvelser og projektarbejde. Studerende med STX-baggrund skal typisk have værkstedspraktik i løbet af uddannelsen, hvor de lærer at arbejde i et laboratorium og får kendskab til grundlæggende komponenter og måleinstrumenter. Det gælder typisk ikke for studerende med en håndværksmæssig baggrund eller studerende med HTX-baggrund. Muligt at skifte uddannelse undervejs På studiets første to semestre følges du med studerende fra ingeniøruddannelserne Informations- og kommunikationsteknologi og Stærkstrøm. Det giver dig mulighed for at skifte til en af de to andre uddannelser, uden at det er nødvendigt at starte forfra.

19 177 ELECTRONIC DESIGN ENGINEER ELECTRONIC DESIGN ENGINEER ELECTRONICS AND SOFTWARE I was a language student, and in upper secondary school, I dreamed of becoming a writer. I knew I wanted to study a creative subject, and back then, I definitely did not consider the engineering degree programme. It wasn t until after three years of work in the military that I explored my options more carefully, and then I had no doubts. Working as an engineer is probably one of the most challenging jobs in terms of creativity and innovation. Take my internship, for example, which I am currently in the middle of. It is at a company that produces medical equipment for space travel. Here, I am working on developing a technology that can measure people s exhalation of nitrogen oxide in space, thereby revealing infections that the astronauts may have. It s a very advanced assignment in design engineering, and you can t solve it unless you apply both your theoretical knowledge and all of your creative talent. Rune Inglev, EDE-student Many of the products of the future clothes, household devices, lamps will contain electronic units. This development is referred to as the Internet of Things. Graduates in Electronic Design Engineer will be able to design both electronics and system software and thus to contribute to satisfying the future needs of users and society as they develop. The work of electronic engineers will also help to reduce carbon emissions. The Electronic Design Engineer programme equips students with the skills needed to design the software and electronics of the future, to design energy-friendly systems by using clean technology (Cleantech), to design user-friendly systems, and to think innovatively. Students at AU Herning apply hardware and software electronics, as well as mathematics and physics, to prototype cutting-edge projects. Current projects in the programme include: Designing small electronic devices used for the Internet of Things. Building autonomous robots by designing microcontroller systems and software (embedded technology). Developing smartphone applications. Developing applications that help users steer towards a CO2 neutral and more climate-friendly behavior. Creating an energy hub: A control unit which directs the energy to where it can be used or stored. A practical approach The study programme is based on project work in close cooperation with companies. Students work on concrete, real-life projects for a company, and they also do their internship and write their final project in a company. Graduates frequently find employment in the company where they did their internship. The Electronic Design Engineer programme allows students to focus on topics of interest, while they work in interdisciplinary teams with students from other programmes. Options for specialising Students may specialise within the following areas: Embedded technology, development of small electronic systems, creating the electronics through intelligent and interactive architecture. Renewable energy, development and application of technologies within renewable energy and reduction of CO2 emissions.

20 IT, ELEKTRONIK OG PROGRAMMERING 178 Control and development of different kinds of electronic systems, wind turbines, energy systems, etc. Information and communication technology, development of software for both small microprocessor systems and PCs. Student life At AU Herning, students have many opportunities to get a great social life and create networks. Birk Campus offers accommodation for over 400 students right next to AU Herning. Facilities include a fitness room, a café, free internet and a launderette. Students can also join the Birk League or participate in the Friday bar. Electronic Design Engineer students also have the opportunity to work on their own projects in the hacker space called FabLab. Career profile Graduates of the Electronic Design Engineer programme are very well equipped to choose from a wide range of career paths. Many graduates are employed as development engineers or project managers. Many also start their own businesses as entrepreneurs. I was recruited immediately after graduation by the global company DEIF A/S in Skive after I had done my internship with them and written my Bachelor s project about them. Among other things, the company produces generator controllers, wind turbine controllers and nautical instruments for decentralised power production, marine/offshore and wind turbines. The systems need to ensure reliability and constant access to electricity, even if something goes wrong. At the same time, they need to optimise energy consumption, reduce wear and tear and provide a longer service life. That is why testing and validation of the products we deliver are a very important part of our business, and that is exactly what I am working on developing. My dream for the future is to eventually work on space travel technology in the US, but that isn t necessarily a realistic goal. More realistically, I would like to start my own company when I become a more experienced engineer. STUDIESTED Herning BESLÆGTEDE UDDANNELSER Diplomingeniør i Elektro Diplomingeniør i Stærkstrøm Andre diplomingeniøruddannelser EKSEMPLER PÅ KANDIDATUDD. Civilingeniør i Biomedicinsk teknologi Civilingeniør i Optik og elektronik Technology Based Business Development FRISTER, ADGANGSKRAV, INFO+ bachelor.au.dk/elektronik KONTAKT UDDANNELSEN auhe.au.dk/uddannelse/studievejledning Thomas Baltzer Jørgensen, BA in Electronic Design Engineer, Development Engineer, DEIF A/S (EDE)

INGENIØRUDDANNELSER PÅ AARHUS UNIVERSITET, SCIENCE & TECHNOLOGY

INGENIØRUDDANNELSER PÅ AARHUS UNIVERSITET, SCIENCE & TECHNOLOGY 2 ENGELSK INGENIØRUDDANNELSER PÅ AARHUS UNIVERSITET, SCIENCE & TECHNOLOGY OPTAGELSEBAGGRUND: Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HF, HHX, EUX) Erhvervsuddannelse + adgangskursus Evt- plus supplering (Matematik

Læs mere

ELEKTRONIKINGENIØR ELEK ON TRON LINE LÆS 3 ½ ÅR ONLINE ELEKTRONIKINGENIØR - ONLINE AARHUS AU UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN

ELEKTRONIKINGENIØR ELEK ON TRON LINE LÆS 3 ½ ÅR ONLINE ELEKTRONIKINGENIØR - ONLINE AARHUS AU UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN ELEKTRONIKINGENIØR 1 ELEK ON TRON LINE IK LÆS 3 ½ ÅR ONLINE ELEKTRONIKINGENIØR - ONLINE AARHUS AU UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN 2 ELEKTRONIKINGENIØR ELEKTRONIKINGENIØR PÅ 3½ ÅR - ONLINE Den 3½-årige elektronikingeniøruddannelse

Læs mere

FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN

FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN SKAB MORGENDAGENS RAMMER ER DU VILD MED ARKITEKTUR, DESIGN, TEKNIK OG UDVIKLING? OG VIL DU VÆRE MED TIL AT FORME FREMTIDENS RUM, BYER OG BYGGERIER? Så

Læs mere

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Aalborg Universitet Esbjerg Hvad er en Medialog eller Ingeniør? En problemløser En opfinder En teoretisk praktiker Uddannelser ved AAU-Esbjerg AAU-Esbjerg Medialogi

Læs mere

DIPLOMINGENIØR CIVILINGENIØR

DIPLOMINGENIØR CIVILINGENIØR ingeniøruddannelser 2013 aarhus universitet ingeniør uddannelser 2013 DIPLOMINGENIØR CIVILINGENIØR Vi sætter en ære i At Vejlede dig 2013 Ingeniøruddannelser ved Aarhus Universitet Aarhus Universitet Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science in Engineering (Information Technology)

Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science in Engineering (Information Technology) BILAG 2: Kandidatuddannelser Studieordninger for kandidatuddannelser i naturvidenskab og teknisk videnskab. Ordningerne er gældende for studerende, som optages sommeren 2005 eller senere. Teknisk IT -

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S Københavns Universitet Biokemi, København K Biologi, København K Biologi - Bioteknologi, København K Datalogi, København K Farmaci, København K Forsikringsmatematik, København K Fysiske fag (astronomi,

Læs mere

AARHUS UNIvERSItEt INgENIøRHøjSKolEN I ÅRHUS. DiPlomingeniør / teknisk BAChelor / Civilingeniør AARHUS UNIVERSITET

AARHUS UNIvERSItEt INgENIøRHøjSKolEN I ÅRHUS. DiPlomingeniør / teknisk BAChelor / Civilingeniør AARHUS UNIVERSITET ingeniøruddannelser AARHUS UNIvERSItEt INgENIøRHøjSKolEN I ÅRHUS DiPlomingeniør / teknisk BAChelor / Civilingeniør au AARHUS UNIVERSITET 2012 Studieguide for ingeniøruddannelser Aarhus Universitet Ingeniørhøjskolen

Læs mere

BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT

BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT www.dairy-career.dk BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT Sidsel Nørregaard, 26 år Innovation Engineer, SPX Innovation Centre Projektarbejde i sverige Mads Aamann, 34 år Research scientist Chr. Hansen

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Diplomingeniøruddannelse (3½ år)

Diplomingeniøruddannelse (3½ år) Diplomingeniøruddannelse (3½ år) Uddannelsen er et tværfagligt studium, som vil give dig en bred viden om kemiteknik, samtidig med at du lærer om international business: virksomhedsøkonomi, markedsføring,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk ny uddannelse MATERIALETEKNOLOGI 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk I vores højteknologiske samfund er der et stort behov for avanceret materialeviden, fordi det i høj grad er materialerne, der

Læs mere

MULIGHEDERNES UDDANNELSE

MULIGHEDERNES UDDANNELSE MULIGHEDERNES UDDANNELSE Videncentret Gennem vores videncenter deltager vi i udviklingsprojekter sammen med både maritime og landbaserede virksomheder. Endvidere medvirker de studerendes praktik- og projektforløb

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR FAGLIGT FOKUS OG BREDDE Skov- og landskabsingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med drift og forvaltning af skove, landskaber og bynær natur på et højt

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

Undervisning i geoteknik ved DTU. Anette Krogsbøll

Undervisning i geoteknik ved DTU. Anette Krogsbøll Undervisning i geoteknik ved DTU Anette Krogsbøll Undervisning i geoteknik ved DTU Ingeniører fra DTU forskellige undervisningsformer forskellige studieordninger Grundlæggende geoteknik obligatorisk del

Læs mere

Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK

Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK % 2 3X Velkommen til Teknisk Gymnasium Teknisk Gymnasium Hjørring tilbyder dig en studentereksamen efter

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Stadionet, musikhuset, vindmøllerne, gågaden og motorvejen

Stadionet, musikhuset, vindmøllerne, gågaden og motorvejen Esbjerg School of Engineering and Science Byggeri og Anlæg 3-årig bacheloruddannelse 2-årig kandidatuddannelse (cand.polyt.) Civilingeniør med speciale i Bygge- og Anlægskonstruktion 3½-årig diplomingeniøruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger KU Farmaceut Biokemi Forsikringsmatematik (aktuar) Fysiske fag Geografi og Geoinformatik Geologi-Geoscience De kemiske fag Matematik Molekylær biomedicin Nanoteknologi

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

NÆSTVED OG KØGE

NÆSTVED OG KØGE TEKNISK GYM NASIUM NÆSTVED OG KØGE WWW.EUCSJ.DK/HTX 1 VEL MØDT TIL NØRDERI PÅ DEN FEDE MÅDE Drømmer du også om en fremtid inden for naturvidenskab, teknologi, IT, kreativitet og innovation? Så er det en

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG. Program. Kandidatdag 2013. Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7

FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG. Program. Kandidatdag 2013. Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7 FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG Program Kandidatdag 2013 Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7 Mød os på Kroghstræde 3 Humaniora Anvendt filosofi Culture, Communication and Globalization

Læs mere

BILAG 1: Resume-ark: Kandidatuddannelserne i Teknisk IT. Indhold og kompetenceprofil: Titler og adgangsgrundlag:

BILAG 1: Resume-ark: Kandidatuddannelserne i Teknisk IT. Indhold og kompetenceprofil: Titler og adgangsgrundlag: BILAG 1: Resume-ark: Kandidatuddannelserne i Teknisk IT Indhold og kompetenceprofil: Kandidatuddannelserne i Teknisk IT har et omfang af 120 ECTS og udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS:

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL! Uddannelsesleder Marianne B. Johansen Tlf. 8923 4017 mbj@silkets.dk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret videregående

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2014-30.09.2015 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi, bachelor 0 3 3 6 24 20 10 66 7,8 0 7 7 10

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som:

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som: Hvad er en Teknisk Designer? Teknisk designer er en moderne udgave af teknisk assistent betegnelsen, som længe har været anset for forældet til tekniske assistenters funktionsområder. Det er den tidligere

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Fødevarer og ernæring

Fødevarer og ernæring det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Fødevarer og ernæring Bliv ekspert inden for et af Danmarks vigtigste erhverv med en uddannelse i fødevarer og ernæring på Københavns Universitet

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING BLIV BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING HVEM STUDERER SOFTWAREUDVIKLING? Verdens mest succesfulde virksomheder som Google og Apple er skabt af mennesker

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium - i Valby elle r på Østerbro HTX-student HTX-student Htx kort og kontant Htx (teknisk gymnasium) er en af de tre muligheder,

Læs mere

ENVIRONMENTAL ENGINEERING MILJØTEKNOLOGI 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECH.-UDDANNELSE

ENVIRONMENTAL ENGINEERING MILJØTEKNOLOGI 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECH.-UDDANNELSE MILJØTEKNOLOGI 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECH.-UDDANNELSE ARBEJD PRAKSISORIENTERET - OG KOMBINÉR DIN BIOLOGISKE OG TEKNISKE VIDEN Urbanisering og opdyrkning af landområder, udledning af næringsstoffer til vandløb,

Læs mere

studieguide for ingeniøruddannelser

studieguide for ingeniøruddannelser studieguide for ingeniøruddannelser 2010 AARHUS UNIVERSITET ingeniørhøjskolen i århus via university college aarhus universitet, handels- og ingeniørhøjskolen i herning 2010 studieguide for ingeniøruddannelser

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Indledning Dimittendundersøgelse 2012 Diplomingeniøruddannelsen i Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil

Læs mere

BUILDING ENERGY DESIGN BYGNINGERS ENERGIDESIGN 2-ÅRIG CAND.TECH. UDDANNELSE

BUILDING ENERGY DESIGN BYGNINGERS ENERGIDESIGN 2-ÅRIG CAND.TECH. UDDANNELSE 2-ÅRIG CAND.TECH. UDDANNELSE BLIV EKSPERT I BYGNINGERS ENERGIFORBRUG! Der er stort fokus på energiforbrug og vedvarende energi, og der er store forventninger til, at byggeriet kan være med til at løse

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

Lokaleoversigt for første uge af diplomingeniørstudiet Semesterstart efterår 2016

Lokaleoversigt for første uge af diplomingeniørstudiet Semesterstart efterår 2016 oversigt for første uge af diplomingeniørstudiet Semesterstart efterår 2016 Byggeri og Infrastruktur Kl. 08.00-12.00 Bæredygtigt boligbyggeri og Bæredygtigt boligbyggeri og Bæredygtigt boligbyggeri og

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere