Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm Modelnummer TH-4PHEK TH-4PHES TH-5PHEK TH-5PHES Den viste illustration er et billede. Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden. Dansk

2 Kære Panasonic-Kunde! Velkommen i Panasonic-familien. Vi håber, at du får mange års glæde af din nye plasmaskærm. Vi anbefaler, at du læser betjeningsvejledningen igennem, før du foretager justeringer; på den måde får du mest ud af produktet. Sørg for at opbevare betjeningsvejledningen inden for rækkevidde, hvis du på et tidspunkt skulle få brug for den. Derudover er det vigtigt, at du gemmer din kvittering og noterer produktets modelnummer og serienummer i feltet på bagsiden af denne vejledning. Besøg vor Panasonic website Indhold VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Tilbehør... 7 Medfølgende tilbehør... 7 Batterier til fjernbetjeningen... 7 Tilslutninger... 8 Sådan tilslutter du PC-indgangsbøsningerne... 9 Sådan tilslutter du bøsningen SERIAL... Tilslutning af AV... Tænd og sluk for strømmen... Valg af inputsignal... 4 Grundlæggende betjeningsfunktioner... 5 ASPECT-kontrol... 7 MULTI PIP... 8 Advanced PIP (avanceret PIP)... 9 Digital Zoom... Skærmmenuer vejledningen... Indstilling af Pos. /Size (position/størrelse)... Billedjusteringer... 4 Avancerede indstillinger (Advanced settings)... 5 Lydjustering... 6 SDI Sound Output (SDI-lydudgang)... 6 PRESENT TIME Setup / Set up TIMER... 7 PRESENT TIME Setup (Indstilling af klokkeslættet)... 7 Set up TIMER (Timerindstilling)... 7 Pauseskærm (Til forhindring af billedbibeholdelse)... 8 Indstilling af pauseskærmtider... 9 Reducerer billedbibeholdelse på skærmen Reducerer strømforbrug... 3 Brugertilpasning af inputangivelse Sådan vælger du sproget for skærmmenuerne Display orientation (Skærmretning) Opsætning til multi-skærmdisplay Sådan opsættes multi-skærmdisplay Funktion til fjernbetjenings-id Setup-menu for indgangssignaler Component / RGB-in select YUV / RGB-in select Menuen Signal D Y/C Filter Colour system / Panasonic Auto Cinema reality XGA Mode Noise reduction... 4 Sync... 4 Indgangssignaldisplay... 4 Indstilling af menuen Options (Indstillinger)... 4 Weekly Command Timer (Ugentlig kommandotimer) Leveringstilstand Fejl nding Liste over formatindstillinger Mulige indgangssignaler Kommandoliste for Weekly Command Timer... 5 Speci kationer... 5

3 VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER ADVARSEL! ) Produktet må ikke udsættes for dryp eller tilsprøjtning, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Anbring ikke beholdere med væske (blomstervaser, kopper, kosmetik el.lign.) oven på apparatet (heller ikke på hylder osv. over apparatet). Kilder til åben ild, f.eks. stearinlys, må ikke placeres på eller over apparatet. ) Fjern ikke afskærmningen, da denne beskytter mod elektrisk stød. Der ndes ingen komponenter bag afskærmningen, som du selv kan reparere. Service bør udføres af kvali cerede fagfolk. 3) Fjern ikke jordbenet i netstikket. Dette apparat er forsynet med et trefaset jordforbundet netstik. Dette stik kan kun tilsluttes en jordforbundet stikkontakt. Denne konstruktion er valgt ud fra sikkerhedsmæssige hensyn. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, bør du kontakte en elinstallatør. Det frarådes at omgå formålet med jordbenet. 4) For at forebygge elektrisk stød skal det sikres, at jordbenet på netledningens netstik er sikkert forbundet. FORSIGTIG! Dette apparat er beregnet til brug i miljøer, som er relativt frie for elektromagnetiske felter. Hvis apparatet anvendes i nærheden af kilder med kraftige elektromagnetiske felter eller på steder, hvor elektrisk støj overlapper indgangssignalerne, kan det medføre billed-/lydforstyrrelser eller interferens, f.eks. støj. For at undgå skader på apparatet bør det ikke opstilles i nærheden af kilder, der frembringer kraftige elektromagnetiske felter. Varemærker VGA er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation. Macintosh er et indregistreret varemærke tilhørende Apple Computer, USA. SVGA, XGA, SXGA og UXGA er registrerede varemærker for Video Electronics Standard Association. Selv om der ikke er foretaget speciel fremhævning af rma- eller produktvaremærker i teksten, er disse varemærker fuldt ud blevet respekteret. Lad ikke et stillbillede vises i længere tid, da dette kan bevirke, at en permanent billedbibeholdelse efterlades på plasmaskærmen. Som eksempler på stillbilleder kan nævnes logoer, videospil, computerbilleder, teletekst og billeder, der vises i 4:3 format. 3

4 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL! Setup Plasmaskærmen er udelukkende beregnet til brug sammen med følgende ekstratilbehør. Hvis produktet bruges sammen med andre typer ekstratilbehør, mister skærmen muligvis den fornødne stabilitet med risiko for personskader til følge. (Alt det følgende tilbehør er fremstillet af Panasonic Corporation.) Højttalere...TY-SP4P8W-K (til TH-4PHEK), TY-SP4P8W-S (til TH-4PHES), TY-SP5P8W-K (til TH-5PHEK), TY-SP5P8W-S (til TH-5PHES) Hylde...TY-ST8-K (til TH-4PHEK, TH-5PHEK), TY-ST8-S (til TH-4PHES, TH-5PHES) Rullebord...TY-ST58PF Vægbeslag (lodret)...ty-wk4pv7 Vægbeslag (vinkel)...ty-wk4pr7 Vægbeslag (Skuffe-type)...TY-WK4DR Ceiling-hanging bracket...ty-ce4ps7 BNC komponent-videoterminalkort...ty-4tm6a BNC komposit-videoterminalkort...ty-4tm6b BNC dobbelt video terminalkort...ty-fb9bd RCA komponent-videoterminalkort...ty-4tm6z RCA komposit-videoterminalkort...ty-4tm6v RGB (digital) terminalkort...ty-4tm6d RGB aktiv-gennemgangsterminalkort... TY-4TM6G PC indgangsterminalkort...ty-4tm6p Komposit-/komponent-videoterminalkort... TY-4TM6Y SDI-terminalkort...TY-FB7SD HD-SDI-terminalkort...TY-FB9HD HD-SDI-aansluitingenkaart met geluid... TY-FBHD HDMI-terminalkort...TY-FB8HM Dobbelt HDMI-terminalkort...TY-FBHMD Slot-in-terminalkort...TY-FB8SC Ir Gennemgangs terminalkort...ty-fb9rt U/V-tunerplade med hotelservice-port...ty-fb9te (til TH-5PHEK/S) Opsætningsindlæserr...TY-RM9SL (til TH-5PHEK/S) DVI-D terminalkort...ty-fbdd Trådløst præsentationskort...ty-fbwpe AV-terminalboks...TY-TBAV Berøringspanel...TY-TP4PS (til TH-4PHEK/S), TY-TP5PS (til TH-5PHEK/S) Antiblændings lter...ty-ar4pw (til TH-4PHEK/S), TY-AR5PW (til TH-5PHEK/S) Undtagen Storbritannien og Irland. Sørg altid for at få en fagmand til at udføre installationen. Små produktdele kan give risiko for kvælning, hvis de sluges ved et uheld. Sørg for, at børn ikke kommer i nærheden af disse smådele. Smid unødvendige smådele og andre ting som F.eks. emballering, plastikposer og plastfolie ud, så du undgår, at børn leger med det og på den måde risikerer kvælning. Anbring ikke plasmaskærmen på skrå eller ustabile ader. Skærmen kan falde ned eller vippe forover. Anbring ikke andre objekter oven på plasmaskærmen. Hvis der spildes vand på plasmaskærmen, eller der kommer fremmedlegemer ind i den, er der risiko for en kortslutning, der kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din lokale Panasonic forhandler, hvis der kommer fremmedlegemer ind i plasmaskærmen. Må kun transporteres i opretstående stilling! Hvis apparatet transporteres med dets skærmpanel vendende op eller ned, kan det interne kredsløb lide skade. 4

5 Sikkerhedsforanstaltninger Udluftning må ikke forhindres med overdækning af udluftningsåbninger med genstander som f.e. aviser, bordduger og forhænger. For tilstrækkelig ventilation; Hvis du anvender hylden (ekstraudstyr), skal du sørge for, at der er en fri plads på cm eller mere i toppen, til venstre og til højre, og 7 cm eller mere i bunden og der skal desuden være en fri plads mellem bunden af skærmen og gulv aden. Hvis du anvender en anden opsætningsmetode, skal du følge instruktionerne for denne. (Hvis der ikke er nogen bestemt angivelse af installationsmålene i installationsmanualen, skal der laves et mellemrum på cm eller mere øverst, nederst, til venstre og til højre og 7 cm eller mere ved bagsiden.) Brug af plasmaskærmen Plasmaskærmen er konstrueret til -4 V AC, 5/6 Hz. Dæk ikke ventilationshullerne til. Det kan føre til overophedning af plasmaskærmen, hvilket kan forårsage brand eller beskadige skærmen. Stik ikke fremmedlegemer ind i plasmaskærmen. Stik ikke metaldele eller brændbare dele ind i ventilationshullerne. Læg heller ikke sådanne dele oven på skærmen, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Lad være med at fjerne eller ændre afskærmningen på nogen måde. Plasmaskærmen indeholder dele med høj spænding, som kan give alvorlige elektriske stød. Kontakt din lokale Panasonic-forhandler, når skærmen skal efterses, justeres og repareres. Sørg for en nem adgang til strømforsynings kilde. Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal sluttes til en stikkontakt i væggen med en beskyttende jordtilslutning. Anvend ikke andre netledninger end den, der følger med dette apparat. Dette kan medføre brand og elektriske stød. Sørg for at sætte netstikket helt ind. Hvis stikket ikke er sat helt i, kan det genereres høj varme, som kan forårsage brand. Hvis stikket er defekt, eller stikkontakten sidder løst, bør delene ikke anvendes. Rør ikke ved netstikket med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød. Undgå handlinger, der kan beskadige netkablet. Hold fast i stikket, ikke ledningen, når netledningen trækkes ud. Undgå at beskadige netledningen, foretag ingen form for ændringer af den, anbring ikke tunge genstande oven på den, udsæt den ikke for varme, placer den ikke i nærheden af varme genstande, vrid den ikke, bøj den ikke overdrevent, og træk ikke i den. Anbring den ikke i nærheden af varme genstande. Undgå at vride den. Undgå at bøje den for meget. Undgå at trække i den. I modsat fald er der risiko for brand eller elektrisk stød. Hvis netledningen bliver beskadiget, bør den repareres på et autoriseret servicecenter. Hvis plasmaskærmen ikke skal bruges i længere tid, bør netstikket trækkes ud af stikkontakten. I tilfælde af problemer under brug Hvis der opstår et problem (for eksempel manglende billede eller lyd), eller hvis der kommer røg eller en unormal lugt fra plasmaskærmen, skal netstikket omgående trækkes ud. Hvis du forsætter med at anvende plasmaskærmen i denne tilstand, er der risiko for brand og elektrisk stød. Når du er sikker på at røgudviklingen er standset, bør du kontakte din lokale Panasonic-forhandler, så de nødvendige reparationer kan blive foretaget. Det er yderst farligt selv at forsøge at reparere plasmaskæmen, og ethvert uautoriseret indgreb medfører bortfald af enhver garanti plasmaskærmen. Hvis vand eller fremmedlegemer trænger ind i plasmaskærmen, hvis den tabes på jorden eller gulvet, eller hvis kabinettet bliver beskadiget, skal netstikket trækkes ud med det samme. Der er risiko for kortslutning, hvilket kan medføre brand. Kontakt din lokale Panasonic-forhandler i tilfælde af nødvendige reparationer. 5

6 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG! Brug af plasmaskærmen Anbring ikke dine hænder, dit ansigt eller genstande tæt på plasmaskærmens ventilationshuller. Der kommer varm luft ud af ventilationshullerne og toppen af plasmaskærmen er varm. Anbring ikke dine hænder eller dit ansigt eller andre objekter, som ikke kan tåle varme, på dette sted, da det kan medføre forbrændinger eller deformation. Sørg for at trække alle kabler ud, inden plasmaskærmen yttes. Hvis plasmaskærmen yttes, mens nogle kabler stadig er tilsluttet, kan disse kabler blive beskadiget, hvilket kan medføre brand og elektrisk stød. Træk for en sikkerheds skyld stikket ud, før du foretager nogen form for rengøring. I modsat fald er der risiko for elektrisk stød. Rengør netledningen med jævne mellemrum, så den ikke bliver helt støvet. Hvis der samler sig støv på netstikket, kan den deraf følgende fugtighed beskadige isoleringen, hvilket kan medføre brand. Træk netstikket ud, og tør det af med en tør klud. Lad være med at brænde og skille batterier ad. Batterier må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. Denne plasmaskærm udsender infrarøde stråler, og kan derfor påvirke andet kommunikationsudstyr, der udnytter infrarøde stråler. Anbring sensorer for infrarøde stråler på et sted, hvor de ikke er udsat for direkte eller re ekteret lys fra plasmaskærmen. Rengøring og vedligeholdelse Forsiden af skærmpanelet har fået en special over adebehandling. Tør forsigtigt panelets over ade af med en blød, fnugfri klud. Hvis apparatets ydre er særligt snavset, skal det tørres af med en blød, fnugfri klud, som er dyppet i rent vand eller vand, i hvilket et neutralt rengøringsmiddel er fortyndet gange, og tør derefter godt efter med en tør klud af den samme type, indtil apparatets ydre er tørt. Undgå at ridse eller ramme panelets over ade med ngernegle eller andre hårde genstande, da du ellers kan komme til at beskadige over aden. Undgå desuden at over aden kommer i kontakt med ygtige kemikalier, som for eksempel insektsprøjtemidler, opløsningsmidler og fortynder, da over aden ellers kan blive beskadiget. Hvis kabinettet bliver tilsmudset, kan du tørre det af med en blød, tør klud. Hvis kabinettet er meget beskidt, kan du vride kluden op i vand iblandet en smule neutralt rengøringsmiddel og bruge den til at tørre kabinettet af med. Brug derefter en tør klud til at gøre over aden tør. Sørg for, at der ikke kommer rengøringsmidler i direkte kontakt med plasmaskærmsen over ade. Hvis der kommer dråber ind i enheden, kan det give problemer under brug. Undgå kontakt med ygtige kemikalier, som for eksempel insektsprøjtemidler, opløsningsmidler og fortynder, da kabinettets over ade ellers kan blive beskadiget, eller belægningen kan skalle af. Lad heller ikke kabinettets over ade være i kontakt med artikler lavet af gummi eller PVC i længere tid. 6

7 Tilbehør Medfølgende tilbehør Kontrollér, at du har fået det tilbehør og de dele, der er vist Betjeningsvejledning CD-ROM (Betjeningsvejledning) Fjernbetjening NQAYB43 Batterier til fjernbetjening (R6 (UM3)-størrelse ) Netledning Fastgøringsbånd Batterier til fjernbetjeningen Kræver to R6 batterier.. Træk i og hold krogen, og åbn derefter batteridækslet.. Sæt batterierne i vær opmærksom på den rigtige polaritet (+ og -). 3. Sæt dækslet tilbage på plads. R6 (UM3) -størrelse Godt råd: Hvis man bruger fjernbetjeningen meget, kan det anbefales at udskifte de gamle batterier med alkaliske batterier, der holder længere. Advarsler i forbindelse med brug af batterier Forkert installation kan medføre udsivning af batterivæske og ætsning, som vil beskadige fjernbetjeningen. Bortskaffelse af batterier skal ske på en miljømæssigt forsvarlig måde. Overhold følgende forholdsregler:. Batterier skal altid udskiftes parvis. Brug altid nye batterier, når det gamle par udskiftes.. Brug ikke et gammelt batteri sammen med et nyt. 3. Bland ikke batterityperne (f.eks.: Zinc Carbon med Alkaline ). 4. Forsøg ikke at oplade, kortslutte, adskille, opvarme eller brænde brugte batterier. 5. Udskiftning af batterierne er påkrævet, når fjernbetjeningen kun virker sporadisk, eller ikke længere kan anvendes til at betjene plasmaskærmen. 6. Lad være med at brænde og skille batterier ad. Batterier må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. 7

8 Tilslutninger Når der tilsluttes højttalere, må der kunne anvendes de specielle ekstratilbehørshøjttalere. Se betjeningsvejledningen til højttalerne for detaljer om installation af disse. Højttalere (ekstratilbehør) Højttalerterminal (højre) Sørg for, at netledningen er låst på både venstre og højre side. Før det medfølgende kabelfastgøringsbånd gennem clipsen som illustreret. Højttalerterminal (venstre) Tilslutning af netledning (se side ) Fastgøringsbånd til netledning Sæt netledningen i displayenheden. Sæt netledningen i, indtil den klikker på plads. Fastgør netledningen med den klemme, som følger med apparatet. Luk Åbn Tryk, indtil krogen klikker.. Træk af.. Hold knappen trykket ind. Træk netledningen ud Træk netledningen ud ved at trykke på de to knapper. Når du tager netledningen ud af forbindelse, skal du sørge for at tage den ud af forbindelse ved stikkontakten først. Kabelfastgøringsbånd Fastgør alle overskydende kabler med båndet som påkrævet. Der følger et enkelt fastgøringsbånd med dette apparat. I tilfælde af, at der skal fastgøres kabler på to steder, bedes du venligst anskaffe et separat. For at samle kabler, der er tilsluttet til bøsningerne, vikles kabelfastgøringsbåndet rundt om dem, hvorefter den spidse end af båndet føres ind gennem fastlåsningsanordningen som illustreret. Mens det sikres, at der er tilstrækkeligt slæk på kablerne, så de ikke udsættes for unødig belastning (især netledningen), opbindes alle kabler med det medfølgende fastgøringsbånd. Sådan strammes: Sådan løsnes: Tryk på knoppen Træk Træk R AUDIO L R AUDIO L S VIDEO B AV IN A SLOT VIDEO SLOT SLOT3 PC IN AUDIO SERIAL Dobbelte videoterminaler (svarer til BNC dobbelt videoterminalkort (TY-FB9BD)) (se side ) Holdere (tildækket) til isætning af terminalkort (ekstraudstyr) Fra EXTERNALmonitorbøsning på computer (se side 9) Fra SERIAL-bøsningen på computer (se side ) Ved forsendelsen fra fabrikken er terminalkortet installeret i SLOT. 8

9 Tilslutninger Sådan tilslutter du PC-indgangsbøsningerne Computer (Hun) AUDIO PC IN Adapter (om nødvendigt) RGB PC-kabel mini D-sub 5p (Han) Audio Stereo jack-stik Tilslut et kabel, der svarer til audioudgangsbøsningen på computeren. De computersignaler, som kan anvendes som indgangssignaler, er signaler med en horisontal scanningsfrekvens på mellem 5 og khz og en vertikal scanningsfrekvens på mellem 48 og Hz. (Hvis signalerne imidlertid overstiger. linjer, vises billedet ikke korrekt.) Skærmopløsningen udgør maksimalt punkter (TH-4PHEK/S), punkter (TH-5PHEK/S) når Aspect er indstillet til 4:3 og punkter (TH-4PHEK/S), punkter (TH-5PHEK/S) når Aspect er indstillet til 6:9. Hvis opløsningen overstiger disse grænser, er det ikke sikkert, at det er muligt at vise ne detaljer tydeligt nok. PC-indgangsbøsningerne er DDCB-kompatible. Hvis den tilsluttede computer ikke er DDCB-kompatibel, skal du ændre computerens indstillinger i forbindelse med tilslutningen. Visse PC-modeller kan ikke sluttes til apparatet. Det er ikke nødvendigt at anvende en adapter til computere med en DOS/V-kompatibel mini D-sub 5P-bøsning. Den viste computer tjener udelukkende som eksempel. Det viste ekstratilbehør og de viste kabler følger ikke med apparatet. De horisontale og vertilkale scanningsfrekvenser for PC-signaler må ikke indstilles, så de ligger over eller under det angivne frekvensområde. Komponentindgang er mulig med ben,, 3 i Mini D-sub 5P stik. For at anvende synkrone VBS-indgangssignaler, skal der anvendes et stik, som indeholder en 75 ohms-modstand og som kan fås i handelen, til tilslutning af HD-stikket, hvor VBS-signalerne skal indgå. Ændr Component/RGB-in select indstillingen i menuen Setup til Component (ved komponent-tilslutning) eller til RGB (ved RGB-signaltilslutning) (se side 37). Signalbetegnelser for mini D-sub 5P-stik Ben-nr. Signalbetegnelse Ben-nr. Signalbetegnelse Ben-nr. Signalbetegnelse R (PR/CR) 6 GND (Jord) NC (Ikke tilsluttet) G (Y) 7 GND (Jord) SDA 3 B (PB/CB) 8 GND (Jord) 3 HD/SYNC Benplacering 4 NC (Ikke tilsluttet) 9 +5 V DC 4 VD (PC IN bøsning) 5 GND (Jord) GND (Jord) 5 SCL 9

10 Tilslutninger Sådan tilslutter du bøsningen SERIAL SERIAL-bøsningen bruges, når du styrer Plasmaskærm ved hjælp af en computer. Computer (Han) RS-3C Lige kabel (Hun) SERIAL Stikben-layout til SERIAL-terminal D-sub 9p Anvend det lige kabel RS-3C til at slutte computeren til plasmaskærmen. Den viste computer tjener kun som illustrationseksempel. Det viste ekstratilbehør og de viste kabler følger ikke med apparatet. SERIAL-bøsningen opfylder RS-3C-interface speci kationen, så det er muligt at styre plasmaskærmen ved hjælp af en computer, som er sluttet til denne bøsning. Computeren kræver en software, som gør det muligt at sende og modtage kontroldata, som opfylder nedenstående betingelser. Brug et computerprogram, f.eks. et programmeringssprog, til at udvikle softwaren. Oplysninger om dette nder du i dokumentationen til computerprogrammet. Signalnavne for D-sub 9P stik Kommunikationsparametre Signalniveau RS-3C-kompatibel Synkronisering Asynkron Baud-hastighed 96 bps Paritet Ingen Tegnlængde 8 bit Stop-bit bit Flowkontrol - Basisformat for kontroldata Overførslen af kontroldata fra computeren starter med et STX-signal efterfulgt af kommandoen, parametrene og til sidst et ETX-signal i nævnte rækkefølge. Hvis der ikke er nogen parametre, er det ikke nødvendigt at sende parametersignalet. STX C C C3 : P P P3 P4 P5 ETX Start (h) Kolon 3-tegns kommando (3 bytes) Parameter/ parametre ( - 5 bytes) End (3h) Hvis der transmitteres ere kommandoer, er det vigtigt, at du venter på denne enheds svar på den første kommando, inden den næste kommando sendes. Hvis den forkerte kommando sendes ved en fejltagelse, vil denne enhed sende en ER4 kommando tilbage til computeren. SLA, SLB, SLA og SLB i Command IMS er kun til rådighed, når et dobbelt indgangsterminalkort er tilsluttet. 9 NC Disse signalnavne er dem i computer-speci kationerne. Kommando Kommando Parameter Kontroloplysninger PON Ingen Tændt POF Ingen Slukket AVL ** Lydstyrke - 63 AMT Mute slået fra Mute slået til IMS DAM Ben-nr. Detaljer R X D 3 T X D 5 GND 4 6 Ikke anvendt 7 (Afkortet i dette apparat) 8 Ingen SL SL SL3 PC SLA SLB SLA SLB Ingen ZOOM FULL JUST NORM SELF ZOM ZOM3 SJST SNOM SFUL 4:9 Valg af indgang (Toggle-skift) Slot input Slot input Slot3 input PC input Slot input (INPUTA) Slot input (INPUTB) Slot input (INPUTA) Slot input (INPUTB) Valg af skærmindstilling (Toggle-skift) Zoom (For video/sd/pc-signal) 6:9 Just (For video/sd-signal) 4:3 (For video/sd/pc-signal) Panasonic Auto (For video-signal) Zoom (For HD-signal) Zoom3 (For HD-signal) Just (For HD-signal) 4:3 (For HD-signal) 4:3 Full (For HD-signal) 4:9 Når strømmen er slukket, reagerer denne skærm kun på PON kommando.

11 Tilslutninger Tilslutning af AV Dette apparat har et terminalkort, som svarer til BNS dobbelt video terminalkortet (TY-FB9BD) som standardudstyr. Eksempel på indgangssignalkilde S VIDEO-VIDEOBÅNDOPTAGER R AUDIO L R AUDIO L S VIDEO B AV IN A SLOT VIDEO SLOT SLOT3 PC IN VIDEOKAMERA VCR R L AUDIO OUT S VIDEO OUT R L AUDIO OUT VIDEO OUT Det viste ekstratilbehør, de viste kabler og adapterstik følger ikke med dette apparat.

12 INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Tænd og sluk for strømmen Tilslutning af netledningen til plasmaskærmen. Fastgør netledningen omhyggeligt til plasmaskærmen ved hjælp af klemmen. (se side 8) Sæt netstikket i en stikkontakt i væggen Formen på netstik varierer fra land til land. Netstikket, der er vist til højre, er derfor muligvis af samme type som det, der sidder på dit apparat. Når du tager netledningen ud af forbindelse, skal du sørge for at tage den ud af forbindelse ved stikkontakten først. Tryk på afbryderen på plasmaskærmen for at tænde for apparatet. Statuslampe: Grøn Statuslampe Fjernbetjeningssensor Tryk på afbryderknappen på fjernbetjeningen for at slukke plasmaskærmen. Statuslampe: Rød (standby) Tryk på afbryderknappen på fjernbetjeningen for at tænde plasmaskærmen. Statuslampe: Grøn Sluk for strømmen til plasmaskærmen ved at trykke på når plasmaskærmen er tændt eller i Standby-indstilling. -kontakten på apparatet, Mens den strømbesparende funktion Power management er i drift, lyser statuslampen Orange, når apparatet er i afbrudt tilstand.

13 Tænd og sluk for strømmen Når der tændes for apparatet for første gang Nedenstående skærm vil komme frem, når der tændes for apparatet for første gang. Vælg posterne med fjernbetjeningen. OSD Language Knapperne på selve apparatet kan ikke anvendes. OSD Language (skærmmenusprog) Vælg sproget. Indstil. English (UK) Deutsch Français Italiano Español ENGLISH (US) Select Set PRESENT TIME Setup (Indstilling af KLOKKESLÆT) Vælg DAY eller PRESENT TIME. Indstil DAY eller PRESENT TIME. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99:99 Set DAY MON PRESENT TIME 99:99 Vælg Set. Indstil. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99:99 Set DAY TUE PRESENT TIME : Display orientation (Skærmretning) Vælg Portrait i tilfælde af lodret installation. Indstil. Display orientation Landscape Portrait Når posterne først er indstillet, vil skærmene ikke komme frem, når der næste gang tændes for apparatet. Efter indstillingen kan posterne ændres i de følgende menuer. OSD Language (se side 33) PRESENT TIME Setup (se side 7) Display orientation (se side 34) Fra den anden gang vises nedenstående skærm i et stykke tid (indstillingstilstanden er et eksempel). PC 6:9 3

14 INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Valg af inputsignal Vælg indgangssignalerne der skal tilsluttes ved at installere det optionelle terminalkort. Tryk her for at vælge det inputsignal, der skal afspilles fra det udstyr, som er sluttet til plasmaskærmen. Indgangssignalerne ændres som følger: INPUTA INPUTB INPUT INPUT3 PC SLOT er til dobbelt indgang, så du kan vælge INPUTA eller INPUTB for INPUT. INPUTA: VIDEO-signal terminal i SLOT INPUTB: S-VIDEO signal terminal i SLOT Det er også muligt at vælge ved at trykke på knappen INPUT på enheden. Indgangssignalbøsningen bliver ikke valgt, hvis terminalkortet ikke er installeret i den pågældende SLOT (holder). Vælg indstillingen, så denne passer med signalerne fra den kilde, der er tilsluttet til Component-/RGB-indgangsbøsningerne. (se side 37) Under visning af to skærme kan man ikke vælge den samme indgangsindstilling for både hovedbilledet og subbilledet. Billedbibeholdelse (efterbillede) kan forekomme på plasmaskærmpanelet, hvis et stillbillede får lov at stå på panelet i længere tid. Den funktion, som gør skærmen en smule mørkere, aktiveres for at forhindre billedbibeholdelse (se side 47). Denne funktion er ikke den perfekte løsning på problemet billedbibeholdelse. INPUT MENU -/ VOL + / ENTER/ 4

15 Grundlæggende betjeningsfunktioner Hovedapparatet Fjernbetjeningssensor Lydstyrkeregulering Lydstyrke Op + Ned Når menuskærmen er vist: + : Tryk for at ytte markøren op : Tryk for at ytte markøren ned (se side ) INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Knappen Enter / Aspect (se side 7, ) Hovedafbryder Statuslampe Statuslampen lyser. Slukket... Statuslampen lyser ikke (Enheden bliver ved med at forbruge en smule strøm, så længe netledningener sat i en tændt stikkontakt.) Standby... Rødt Tændt... Grøn DPMS (Power management)...orange (Med PC-indgangssignal. Se side 3) MENU-Anzeige EIN / AUS Jedes Mal beim Drücken der MENU-Taste wird die Menü-Anzeige umgeschaltet. (se side ) Normal visning Picture (Skærmbillede) Setup Sound (Lyd) Pos. /Size INPUT-Taste (Valg af indgangssignal) (se side 4) 5

16 Grundlæggende betjeningsfunktioner Fjernbetjeningssender ACTION-knap Tryk for af foretage valg. ASPECT-knap Tryk for at vise ASPECTmenuen. (se side 7) Standby-knap (TÆND / SLUK) Plasmaskærmens netledning skal først sættes i en stikkontakt, og derefter skal der tændes på hovedafbryderen på skærmen, før denne knap virker efter dens hensigt (se side ). Tryk på denne knap for at tænde for plasmaskærmen fra Standby-indstilling. Tryk på knappen igen for at slukke for plasmaskærmen til Standby-indstilling. Knappen POS. /SIZE (position/størrelse) (se side ) PICTURE-knap (se side 4) Lyd til/fra (mute) Tryk på denne knap for at koble lyden ud. Tryk igen for at få lyden til at vende tilbage. Lyden aktiveres også igen, når der slukkes for strømmen, eller lydstyrken reguleres. N-knap (se side 3, 4, 5, 6) POSITION-knapper INPUT-knap Tryk for på skift at vælge INPUT, INPUT, INPUT3 og PC input HOLDERNE. (se side 4) Når et dobbelt indgangsterminalkort er monteret, vises A og B, afhængigt af det valgte indgangssignal. (Eks. INPUTA, INPUTB) OFF TIMER-knap Du kan indstille plasmaskærmen til at skifte til standby efter et bestemt tidsrum. Ved at trykke på knappen gentagne gange kan du skifte mellem 3 minutter, 6 minutter, 9 minutter og minutter (funktionen er deaktiveret) Når der er 3 minutter tilbage før et tidsrum udløber, vil teksten timer 3 begynde at blinke. I tilfælde af et strømsvigt deaktiveres funktionen. AUTO SETUP-knap Justerer automatisk skærmens position/størrelse. (se side ) SET UP-knap (se side ) SOUND-knap (se side 6) Lydstyrkeregulering Tryk på knapperne lydstyrke op + eller lydstyrke ned for hhv. at hæve og sænke lydstyrken. R-knap (se side ) Tryk på R knappen for at vende tilbage til den foregående menuskærm. RECALL-knap Tryk på knappen RECALL for at få vist systemets aktuelle status. Indgangssignalangivelse Aspect-tilstand (se side 7) 3 timer timer-indikatoren vises kun, når off timer er blevet aktiveret. 4 Urdisplay (se side 44) PC 4:3 MULTI Window-knapper (se side 8) 4 : timer 9 3 Digital Zoom (se side ) 6

17 ASPECT-kontrol Plasmaskærmen giver dig mulighed for at se billedet i dets maksimale størrelse, herunder widescreen-biografformat. [ fra apparatet ] INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Tryk ere gange for at ytte gennem aspektindstillingerne: Se Liste over formatindstillinger angående detaljer om formatindstillingen (se side 48). For AV (S Video) signalindgang: 4:3 Zoom Zoom Zoom3 Just 4:9 6:9 Panasonic Auto Når du vælger en indgangsåbning, hvor BNC dobbelt video terminalkort (TY-FB9BD) monteres, kan Panasonic Auto ikke vælges. Aspektindstillingen skifter hver gang der trykkes på ENTER-knappen. For PC-signalindgang: 4:3 Zoom 6:9 For SD-signalindgang (55 (48) / 6i 6p, 65 (575) / 5i 5p): 4:3 Zoom Zoom Zoom3 6:9 4:9 Just For HD-signalindgang [5 (8) / 6i 5i 6p 5p 4p 5p 3p 4sF, 5 (8) / 5i, 75 (7) / 6p 5p]: 4:3 4:3 Full Zoom Zoom Just 4:9 6:9 Zoom3 [Under MULTI PIP-handlinger] 4:3 6:9 Billede og billede, Billede i billede : Andre : Aspektskift er ikke mulig. Panasonic Auto kan kun vælges under videosignalindgang. Aspektindstillingen huskes separat for hver indgangsbøsning. Lad ikke billedet stå på skærmen i 4:3 aspektindstillingen i længere tid, da det kan efterlade en permanent billedbibeholdelse på plasmaskærmpanelet. Panasonic Auto Skærmbilledet bliver automatisk gjort stort (afhængigt af billedkilden), således at billedet altid kan ses i sit maksimale størrelse. 4 6 Panasonic Auto For letter box-billede Billedet udvides Skifter i henhold til indstillingen af Panasonic Auto funktionen (se side 39). Indstillingen Panasonic Auto er konstrueret til automatisk justering af aspektformatet ved en blanding af 6:9- og 4:3- programmateriale. Nogle typer 4:3 programmateriale, som børsmarkeddataskærme, kan sommetider få billedstørrelsen til uventet at skifte. Når man ser sådanne programmer, anbefales det at ASPECT sættes til 4:3. Hvis Picture V-Pos/V-Size indstilles til Panasonic Auto med 6:9- tilstand, huskes indstillingen ikke. Når tilstanden forlades, går skærmen tilbage til en tidligere indstilling. For et 4:3 billede All Aspect-indstilling Sæt All Aspect til On i menuen Options for at muliggøre den udvidede formatindstilling (side 44). I All Aspect-indstilling vil formatindstillingen for billeder skifte som følger. Se Liste over formatindstillinger på side 4 angående detaljer om formatindstillingen. (se side 48) For AV (S Video) signalindgang: 4:3 Zoom Zoom Zoom3 Panasonic Auto 6:9 4:9 Just Når du vælger en indgangsåbning, hvor BNC dobbelt video terminalkort (TY-FB9BD) monteres, kan Panasonic Auto ikke vælges. For PC-signalindgang: 4:3 Zoom 6:9 For SD-signalindgang (55 (48) / 6i 6p, 65 (575) / 5i 5p): 4:3 Zoom Zoom Zoom3 6:9 4:9 Just For HD-signalindgang [5 (8) / 6i 5i 6p 5p 4p 5p 3p 4sF, 5 (8) / 5i, 75 (7) / 6p 5p]: 4:3 Full Zoom Zoom Zoom3 6:9 4:9 Just Just 4:3 () 4:3 () 7

18 MULTI PIP Tryk ere gange. Hver gang der trykkes på knappen vil hovedbilledet og subbilledet blive vist som illustreret herunder. [Billede og billede] Hovedbillede Subbillede [Billede uden for billede] [Billede i billede] Hovedbillede Subbillede Hovedbillede Subbillede Normal Visning A B A B A B Tryk for at bytte rundt på hovedbillede og subbillede. B A B A B A Tryk her for at vælge inputtilstand. Under visning af hovedbillede og subbillede vælges det billede, for hvilket man ønsker at ændre indgangsmodus. Subbilledlyden høres, mens en subbilledoperation er i gang. Subbilledoperationen går automatisk tilbage til hovedbilledoperation, hvis en subbilledoperation ikke er blevet udført i cirka 5 sekunder eller hvis der trykkes på en af fjernbetjeningsknapperne (undtagen knappen). [Eksempel] Hovedbilledangivelse er lys PC VIDEO A B Indgangsmodus kan skiftes Subbilledangivelse er lys A PC VIDEO B Tryk for at skifte indgangssignal. Hovedbilledangivelse ændres VIDEO VIDEO C B Subbilledangivelse ændr A PC VIDEO D Billede ændres Tryk her for at ytte subbilledet. Hvert tryk skifter subbilledets placering. Denne knap virker kun under indstilling til billede i billede. Subbilledet kan være skjult bag skærmmenuen afhængigt af den position. 8

19 MULTI PIP Advanced PIP (avanceret PIP) Sæt Advanced PIP til On i menuen Options. (se side 43) Tryk gentagne gange. Ved hvert tryk på denne knap vil hovedbilledet og subbilledet blive vist som følger. Én skærm Advanced PIP (avanceret PIP) Underskærm Hovedskærm For at bruge,, knapperne til skærmbetjeninger, skal man følge fremgangsmåden på den foregående side. Knapperne og kan ikke anvendes under Advanced PIP-anvendelse. Hvis INPUT lock i menuen Options er sat til en anden stilling end, vil MULTI PIP (multi billede-i-billede) ikke være til rådighed. Lyden kommer fra det billede, som er valgt i Audio Out (PIP) (se side 6). Under visning af to skærme kan man ikke vælge den samme indgangsindstilling for både hovedbilledet og subbilledet. Hovedbilledet og subbilledet behandles af forskellige kredsløb, så billedkvaliteten kan være lidt forskellig. Subbilledets billedkvalitet kan også være lidt anderledes, afhængigt af den signaltype, der vises i hovedbilledet, og af tilstanden for visning af billeder. Underbillederne er meget små, og de kan derfor ikke vises detaljeret. Computerens skærmbillede vises i et forenklet format, og det kan derfor være svært at skelne detaljer fra hinanden på en tilfredsstillende måde. Følgende kombinationer af to analoge signaler kan ikke vises samtidigt; Komponent-Komponent, Komponent-PC (RGB), PC (RGB)-Komponent, PC (RGB)-PC (RGB) Vær opmærksom på, at hvis du anbringer skærmen på et offentligt sted i kommercielt øjemed eller til offentlig fremvisning og derefter anvender MULTI PIP-funktionen til at oprette en sammensat skærmvisning, kan du overtræde ophavsretten i loven om ophavsret. Det er forbudt at vise eller ændre ophavsretsligt beskyttet materiale, som tilhører andre personer, til kommercielle formål uden forudgående tilladelse fra ejeren af ophavsretten. 9

20 Digital Zoom Dette viser en forstørrelse af den speci cerede del af det viste billede. Vis betjeningsguiden. Tryk for at åbne Digital Zoom. Betjeningsguiden kommer frem. Exit Under digital zoom er det kun de følgende knapper, der kan anvendes. [Fjernbetjening] OFF TIMER knap [Apparatet] VOL knap MUTE knap POSITION / ACTION -knapper INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ VOL knap Vælg den del af billedet, der skal forstørres. Tryk på delen, der skal forstørres, for at vælge denne. Markøren ytter. Exit 3 Vælg den forstørrelse, der ønskes for den forstørrede visning. Hver gang der trykkes her, skifter forstørrelsesfaktoren. Denne angives på det viste billede Vend tilbage til normal visning (kvit digital zoom). Tryk for at forlade Digital Zoom. Når der SLUKKES for strømmen (inklusive gennem Timer operation), annulleres Digital Zoom. Digital zoom-funktionen kan ikke vælges i de følgende betjeningstilstand: Tilstanden Multi-viewer (Billede i billede, Billede uden for billede, Billede og billede). (se side 8) Når MULTI DISPLAY Setup er On (se side 35). Når Screensaver (pauseskærm) (undtagen for Negative image) er aktiveret (se side 8) Når digital zoom er aktiveret, er det ikke muligt at Indstilling af Pos. /Size (position/størrelse).

21 Skærmmenuer vejledningen Vis menuskærmen. Vælg menupunktet. Picture Normalise Normal Picture Mode Contrast Brightness Colour Hue Sharpness Normal 5 5 / Fjernbetjeningssender Tryk for at vælge. (Eksempel: Billedmenu) MENU Enhed Tryk ere gange. Jedes Mal beim Drücken der MENU-Taste wird die Menü-Anzeige umgeschaltet. Normal visning Picture (Skærmbillede) Setup Sound (Lyd) Pos. /Size Vælg. Vælg. Tryk. (Eksempel: Billedmenu) 3 Indstil. Indstil. Indstil. Tryk. MENU 4 Afslut menuen. Tryk. Tryk ere gange. Tryk på for at gå tilbage til den foregående skærm. Oversigt Menu, som ikke kan justeres, nedtones. Justerbar menu skifter, afhængigt af signal, indgang og menuindstilling. Pos. /Size Setup / Signal [ AV ] Normalise Normal Auto Setup H-Pos H-Size V-Pos V-Size Dot Clock Clock Phase Over scan Picture White Picture balance Colour Management Normalise Normal Advanced settings Picture Mode Contrast Brightness Colour Hue Sharpness Advanced settings Advanced W/B High settings R W/B High G Normalise Normal W/B High B Black extension W/B Low R Input level W/B Low G Gamma W/B Low B AGC (Side, 3) / Normal / On Normal 5 5 (Side 4, 5). / / (Side 4, 5) Signal Screensaver Component/RGB-in select Input label Power save Standby save Power management Auto power off OSD Language Setup MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup Display orientation SDI Sound Output Left Sound Channel Right Channel Normalise Normal Sound Out Sound Mode Level Meter Bass Treble Balance Audio Out (PIP) PRESENT TIME Setup RGB PC English (UK) Landscape / (Side 7-4) PRESENT TIME MON 99:99 Set DAY MON PRESENT TIME 99:99 / Channel / Channel Normal Main (Side 6) (Side 7) 3D Y/C Filter (NTSC) Colour system Cinema reality Panasonic Auto (4:3) Noise reduction Screensaver Start Function Mode MULTI DISPLAY Setup MULTI DISPLAY Setup Horizontal Scale Vertical Scale Seam hides video Location A AI-synchronization Set up TIMER POWER ON Function POWER ON Time POWER OFF Function POWER OFF Time On Auto 4:3 (Side 38-4) PRESENT TIME 99:99 Scrolling bar only (Side 8, 9) Express settings Custom settings Reset (Side 3, 3) (Side 35, 36) PRESENT TIME 99:99 : : (Side 7)

22 Indstilling af Pos. /Size (position/størrelse) Tryk for at vise menuen Pos. /Size (position/størrelse). Under Video (S Video), Digital, SDI og HDMI indgangssignal. 3 Tryk for at vælge menuen for det punkt, der ønskes justeret. Tryk for at indstille menuen. Pos. /Size Normalise Normal Auto Setup H-Pos H-Size V-Pos V-Size Over scan Pos. /Size Under Component, RGB og PC indgangssignal. 4 Tryk for at forlade indstillingen til foretagelse af justeringer. Normalise Normal Auto Setup H-Pos H-Size V-Pos V-Size Dot Clock Clock Phase Over scan Ikke-justerbare menupunkter er nedtonet. Justerbare menupunkter er forskellige, afhængigt af indgangssignalet og visningstilstanden. Justeringsoplysninger gemmes separat for forskellige indgangsignalsformater. (Justeringer for komponentsignaler gemmes for 55 (48) / 6i 6p, 65 (575) / 5i 5p, 5 (8) / 6i 5i 6p 5p 4p 5p 3p 4sF, 5 (8) / 5i, 75 (7) / 6p 5p og RGB/PC/Digital-signaler gemmes for hver frekvens.) Hvis Cue eller Rew signaler fra en videobåndoptager eller DVD-afspiller modtages, bevæger billedet sig op eller ned. Denne ændring af billedets placering kan ikke kontrolleres ved hjælp af Picture Pos./Size funktionen. Hvis Picture V-Pos/V-Size indstilles til Panasonic Auto med 6:9-tilstand, huskes indstillingen ikke. Når tilstanden forlades, går skærmen tilbage til en tidligere indstilling. Auto Setup H-Pos/V-Pos, H-Size/V-Size, Dot Clock og Clock Phase justeres automatisk, når der modtages et RGBeller PC-signal. Denne indstilling er aktiveret under følgende betingelser: Indstillingen understøtter kun visning på én skærm. Visning på to eller ere skærme understøttes ikke. Hvis Component/RGB-in Select eller YUV/RGB-in select i menuen Setup (se side 37) er indstillet til RGB, er indstillingen aktiveret. Hvis signalet ikke er i PC-format, er indstillingen kun aktiveret, hvis Over scan (se side 3) er, og H-Size/V-Size ikke justeres automatisk. Denne indstilling er ugyldig og fungerer ikke under følgende betingelser: Aspektet er indstillet til Just Display size i menuen Options (se side 43) er indstillet til On Brug af fjernbetjeningen Når der trykkes på på fjernbetjeningen, udføres Auto Setup. Hvis Auto Setup ikke fungerer, vises Invalid. Auto-tilstand Når Auto Setup er indstillet til Auto i menuen Options (se side 44), starter den automatiske positionsjustering: Når der tændes for strømmen til skærmen. Når der skiftes indgangssignal.

23 Indstilling af Pos. /Size (position/størrelse) Hvis dot clock-frekvensen er 8 MHz eller højere, kan Dot Clock og Clock Phase ikke udføres. Når der indføres RGB-signal, kan Dot Clock og Clock Phase ikke udføres. Auto Setup fungerer muligvis ikke, når der modtages et beskåret eller mørkt billede. Skift i så fald til et lyst billede, hvor kanter og andre genstande vises tydeligt, og forsøg at udføre automatisk opsætning igen. Afhængigt af signalet kan der forekomme fejljustering efter Auto Setup. Udfør nindstilling af position/ størrelse efter behov. Hvis Auto Setup ikke kan indstilles korrekt for et lodret frekvens 6 Hz XGA-signal (4 Hz, 8 Hz og 366 Hz), kan forvalg af det enkelte signal i XGA Mode (se side 39) muligvis give korrekt Auto Setup. Auto Setup fungerer ikke godt, når et signal som f.eks. yderligere oplysninger indsættes uden for den gyldige billedperiode eller i intervaller mellem synkronisering, og billedsignaler er korte, eller for billedsignaler med tilføjet tre-niveau synkroniseringssignal. Hvis Auto Setup ikke kan indstille korrekt, skal du vælge Normalise én gang og trykke på ACTION ( ) og derefter justere Pos./Size manuelt. H-Pos Juster den vandrette position. V-Pos Juster den lodrette position. H-Size Juster den vandrette størrelse. V-Size Juster den lodrette størrelse. Dot Clock Clock Phase Over scan (Under Component, RGB og PC indgangssignal) Periodisk stribet mønsterinterferens (støj) kan forekomme, når et stribet mønster vises. Hvis dette sker, skal der justeres således, at støjen minimeres. (Under Component, RGB og PC indgangssignal) Eliminerer imren og forvrængning. Indstil billede over scan til On/. Signaler, der kan kon gureres, er: 55i, 55p, 65i, 65p, 75/6p, 75/5p, 5/6i, 5/5i, 5/4sF, 5/5p, 5/4p, 5/6p, 5/5p, 5/3p, 5/5i (Component Video, RGB, DVI, SDI, HDMI) On Når indstilles, kan H-Size og V-Size ikke justeres. Når Display size er indstillet til On i menuen Options, vil denne indstilling være ugyldig. (se side 43) Godt råd ( / Normalise Normalisering) Hvis man, mens visningen Pos. /Size er aktiveret, på noget tidspunkt trykker på N-knappen på fjernbetjeningen eller på ACTION ( )-knappen under Normalise, nulstilles alle justerede værdier til fabriksindstillingerne. 3

24 Billedjusteringer Vælg punkter, der ønskes justeret. Tryk på knappen for at vise menuen Picture. Tryk for at vælge menuen for det punkt, der ønskes justeret. Vælg det ønskede niveau, mens billedet bag skærmmenuen betragtes. Menu, som ikke kan justeres, nedtones. Justerbar menu skifter, afhængigt af signal, indgang og menuindstilling. Picture Normalise Normal Picture Mode Contrast Brightness Colour Hue Sharpness Picture White balance Colour Management Advanced settings Normal 5 5 Normal On / / Tryk for at vælge On. Tryk for at åbne Advanced settings (avancerede indstillinger). Tryk på knappen eller for at skifte mellem indstillingerne. Normal Normal Ved brug under normale forhold (aftenbelysning). Denne menu vælger de normale indstillinger for Brightness (lysstyrke) og Contrast (kontrast). Dynamic Når plasmaskærmen bruges under forhold med meget lys. Denne menu vælger højere end normale indstillinger for Brightness (lysstyrke) og Contrast (kontrast). Cinema Ideel til lm. Cinema Dynamic Advanced settings On Giver mulighed for billedfinjustering på et professionelt niveau (se næste side). Advanced settings Normalise Normal Black extension Input level Gamma AGC Advanced settings. / / Hvis man ønsker at ændre billedet og farven på den valgte Picture -menu til noget andet, kan det gøres ved at benytte punkterne på menuen Picture. (se næste side) Tryk på knappen eller for at skifte mellem indstillingerne. Normal Cool Warm W/B High R W/B High G W/B High B W/B Low R W/B Low G W/B Low B Colour Management On Muliggør automatisk indstilling af levende farver. 4 Advanced settings Viser billederne med indstillingerne i menuen Picture. Godt råd ( / Normalise Normalisering) Hvis man, mens menuen Picture vises, på noget tidspunkt trykker på N-knappen på fjernbetjeningen eller på knappen ACTION ( ) under Normalise, nulstilles alle justerede værdier til fabriksindstillingerne.

25 Billedjusteringer Menupunkt Effekt Justeringer Contrast (kontrast) Mindre Mere Brightness (lysstyrke) Mørkere Lysere Colour (farvemætning) Mindre Mere Hue (tone) Rødlig Grønlig Sharpness (skarphed) Mindre Mere Vælger den passende lysstyrke og kontrast for værelset. Justerer så det bliver lettere at se mørke billeder, såsom natscener eller sort hår. Justerer til en anelse lysere farve. Justerer til en pæn hudfarvetone. Giver et skarpt billede. Indstillingerne for Colour og Hue kan ikke justeres for RGB/PC indgangssignaler. Du kan ændre niveauet for hver funktion (Contrast, Brightness, Colour, Hue en Sharpness) for hver billedindstilling. Indstillingsoplysningerne for Normal, Dynamic og Cinema gemmes separat for hver indgangsbøsnings indstilling. Indstillingen Hue kan kun justeres for NTSC-signalet under indgangssignalet AV (S Video). Der er kun lille forskel, når Contrast øges ved et lyst billede eller formindskes ved et mørkt billede. Avancerede indstillinger (Advanced settings) Menupunkt Effekt Detaljer Black extension Mindre Mere Justerer mørke skygger på billedet med gradation. Input level Mindre Mere Justerer dele, der er meget lyse og svære at se. Gamma Mindre Mere S Curve...5 AGC Fra Til Øger automatisk lysstyrken på mørke signaler. W/B High R Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for lyserøde områder. W/B High G Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for lysegrønne områder. W/B High B Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for lyseblå områder. W/B Low R Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for mørkerøde områder. W/B Low G Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for mørkegrønne områder. W/B Low B Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for mørkeblå områder. Udfør W/B justering som følger.. Juster hvidbalancen i de lyse dele med indstillingerne W/B High R, W/B High G og W/B High B.. Juster hvidbalancen i de mørke dele med indstillingerne W/B Low R, W/B High G og W/B Low B. 3. Gentag punkt og for at foretage justering. Punkt and påvirker hinandens indstillinger, så gentag hvert punkt i rækkefølge for at foretage justeringen. De justerede værdier gemmes separat for hver indgangsbøsningsindstilling. Benyt indstillingsområdeværdierne som reference i forbindelse med justering. Godt råd ( / Normalise Normalisering) Hvis man, mens menuen Advanced settings vises, på noget tidspunkt trykker på N-knappen på fjernbetjeningen, eller på knappen ACTION ( ) under Normalise, nulstilles alle justerede værdier til fabriksindstillingerne. 5

26 Lydjustering Tryk for at vise Sound skærmmenuen. Sound / Vælg punkter, der ønskes justeret. Tryk for at vælge menuen for det punkt, der ønskes justeret. Vælg det ønskede niveau, mens der lyttes til lyden. Normalise Normal Sound Mode Bass Treble Balance Audio Out (PIP) Normal Main 3 Tryk for at forlade indstillingen til foretagelse af justeringer. Menupunkt Sound Mode Bass Treble Balance Audio Out (PIP) Detaljer Normal: Udsender den oprindelige og original lyd. Dynamic: Fremhæver skarp lyd. Justerer baslyden. Justerer diskanten. Justerer balancen mellem lyden i venstre og højre kanal. Main: Vælger billedlyden til Main (hoved). Sub: Vælg PIP-rammelyd. INPUT A PC B INPUT A PC B På skærmen vises nodetegnet til højre side for etiketten til lydudgang.output screen label. Indstillingerne for Bass og Treble huskes separat for hver Sound Mode. Godt råd ( / Normalise Normalisering) Hvis man, mens menuen Sound vises, på noget tidspunkt trykker på N-knappen på fjernbetjeningen, eller på knappen ACTION ( ) under Normalise, nulstilles alle justerede værdier til fabriksindstillingerne. SDI Sound Output (SDI-lydudgang) Denne menu vises, når HD-SDI-terminalkort med lyd (TY-FBHD) er installeret i apparatet. SDI Sound Output / Menupunkt Detaljer Left Channel Channel Left Channel (Venstre kanal) Channel til Channel 6 Vælger venstre lydkanal. Right Channel Sound Out Channel Right Channel (Højre kanal) Channel til Channel 6 Vælger højre lydkanal. Level Meter On Sound Out On: Muliggør lydudgang. (Lyd ud) : Deaktiverer lydudgang. Denne menu er kun til rådighed, når der vælges en åbning, hvor HD-SDIterminalkort med lyd (TY-FBHD) er installeret. Denne menu er ikke til rådighed, når -billeders visningstilstanden er aktiveret. Level Meter (Niveaumåler) -8ch 9-6ch Indstiller lydkanalerne til at blive vist i lydniveaumåleren. 8 kanaler vises i lydniveaumåleren, nemlig 4 kanaler hver i både højre og venstre side af displayet. : Skjuler lydniveaumåleren. -8ch: Viser lydniveaumåleren (-8ch). 9-6ch: Viser lydniveaumåleren (9-6ch). 6

27 PRESENT TIME Setup / Set up TIMER Timeren kan bruges til at tænde eller slukke plasmaskærmen. Før timerindstilling forsøges udført, skal man kontrollere PRESENT TIME, og justere klokkeslættet, hvis dette er påkrævet. Indstil derefter POWER ON Time / POWER OFF Time tidspunktet. Tryk her for at få vist Setup skærmen. Tryk for at vælge Set up TIMER eller PRESENT TIME Setup. Tryk for at vise skærmen Set up TIMER eller PRESENT TIME Setup. Setup MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup Display orientation Landscape / PRESENT TIME Setup (Indstilling af klokkeslættet) Tryk for at vælge DAY eller PRESENT TIME. Tryk for at indstille DAY eller PRESENT TIME. knappen: Frem knappen: Tilbage PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99:99 Set DAY MON PRESENT TIME 99:99 Ved et enkelt tryk på knappen eller skifter PRESENT TIME i minuts intervaller. Holdes knappen eller fortsat inde, skifter PRESENT TIME i 5 minutters intervaller. Tryk for at vælge Set. Tryk for at fuldføre PRESENT TIME Setup. Set kan ikke vælges med mindre PRESENT TIME er indstillet. Med mindre klokkeslættet er indstillet til andet end 99:99, er DAY-indstillingen ugyldig. Indstillingerne af DAY og PRESENT TIME nulstilles, hvis displayet efterlades slukket i omkring 7 dage af de følgende årsager: Tryk på knappen for at slukke for displayet. Udtagning af netledningen. Afbrydelse af strømforsyningen. Set up TIMER (Timerindstilling) Tryk for at vælge. POWER ON Time / POWER OFF Time. Tryk for at indstille POWER ON Time / POWER OFF Time. knappen: Frem knappen: Tilbage Set up TIMER POWER ON Function POWER ON Time POWER OFF Function POWER OFF Time PRESENT TIME 99:99 Ved et enkelt tryk på knappen eller skifter POWER ON Time / POWER OFF Time i minuts intervaller. Holdes eller knappen fortsat inde, skifter POWER ON Time / POWER OFF Time i 5 minutters intervaller. Tryk for at vælge POWER ON Function/POWER OFF Function. Tryk for at vælge On. : : Timer-funktionen virker ikke, medmindre PRESENT TIME er blevet indstillet. 7

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Acer Projektør. H7530/H7530D serierne Brugervejledning

Acer Projektør. H7530/H7530D serierne Brugervejledning Acer Projektør H7530/H7530D serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør H7530/H7530D serierne. Originaludgave: 07/2009

Læs mere

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Tegn brugt i denne vejledning

Tegn brugt i denne vejledning Brugerhåndbog Tegn brugt i denne vejledning 1 cforsigtig! QTip: s g FREMGANGSMÅDE [ (Name) ] (Navn) (Menu Name) (Menunavn) Angiver procedurer, der kan resultere i beskadigelse eller personskade, hvis der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning... 1 1. Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen...2 2. Pakkeindhold...2 3. Valg og

Læs mere

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger...

Læs mere

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODEL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUGSVEJLEDNING LCD-FARVEFJERNSYN LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE-overensstemmelseserklæring: SHARP Electronics erklærer

Læs mere

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. DK Betjeningsvejledning SCPH-79004 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød,

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

SV500 Digital signatur Brugervejledning

SV500 Digital signatur Brugervejledning SV500 Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support DA BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min Czech Rep 800142840 free Denmark 3525 8759

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Startguide Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Denne startguide indeholder

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere