Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm Modelnummer TH-4PHEK TH-4PHES TH-5PHEK TH-5PHES Den viste illustration er et billede. Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden. Dansk

2 Kære Panasonic-Kunde! Velkommen i Panasonic-familien. Vi håber, at du får mange års glæde af din nye plasmaskærm. Vi anbefaler, at du læser betjeningsvejledningen igennem, før du foretager justeringer; på den måde får du mest ud af produktet. Sørg for at opbevare betjeningsvejledningen inden for rækkevidde, hvis du på et tidspunkt skulle få brug for den. Derudover er det vigtigt, at du gemmer din kvittering og noterer produktets modelnummer og serienummer i feltet på bagsiden af denne vejledning. Besøg vor Panasonic website Indhold VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Tilbehør... 7 Medfølgende tilbehør... 7 Batterier til fjernbetjeningen... 7 Tilslutninger... 8 Sådan tilslutter du PC-indgangsbøsningerne... 9 Sådan tilslutter du bøsningen SERIAL... Tilslutning af AV... Tænd og sluk for strømmen... Valg af inputsignal... 4 Grundlæggende betjeningsfunktioner... 5 ASPECT-kontrol... 7 MULTI PIP... 8 Advanced PIP (avanceret PIP)... 9 Digital Zoom... Skærmmenuer vejledningen... Indstilling af Pos. /Size (position/størrelse)... Billedjusteringer... 4 Avancerede indstillinger (Advanced settings)... 5 Lydjustering... 6 SDI Sound Output (SDI-lydudgang)... 6 PRESENT TIME Setup / Set up TIMER... 7 PRESENT TIME Setup (Indstilling af klokkeslættet)... 7 Set up TIMER (Timerindstilling)... 7 Pauseskærm (Til forhindring af billedbibeholdelse)... 8 Indstilling af pauseskærmtider... 9 Reducerer billedbibeholdelse på skærmen Reducerer strømforbrug... 3 Brugertilpasning af inputangivelse Sådan vælger du sproget for skærmmenuerne Display orientation (Skærmretning) Opsætning til multi-skærmdisplay Sådan opsættes multi-skærmdisplay Funktion til fjernbetjenings-id Setup-menu for indgangssignaler Component / RGB-in select YUV / RGB-in select Menuen Signal D Y/C Filter Colour system / Panasonic Auto Cinema reality XGA Mode Noise reduction... 4 Sync... 4 Indgangssignaldisplay... 4 Indstilling af menuen Options (Indstillinger)... 4 Weekly Command Timer (Ugentlig kommandotimer) Leveringstilstand Fejl nding Liste over formatindstillinger Mulige indgangssignaler Kommandoliste for Weekly Command Timer... 5 Speci kationer... 5

3 VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER ADVARSEL! ) Produktet må ikke udsættes for dryp eller tilsprøjtning, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Anbring ikke beholdere med væske (blomstervaser, kopper, kosmetik el.lign.) oven på apparatet (heller ikke på hylder osv. over apparatet). Kilder til åben ild, f.eks. stearinlys, må ikke placeres på eller over apparatet. ) Fjern ikke afskærmningen, da denne beskytter mod elektrisk stød. Der ndes ingen komponenter bag afskærmningen, som du selv kan reparere. Service bør udføres af kvali cerede fagfolk. 3) Fjern ikke jordbenet i netstikket. Dette apparat er forsynet med et trefaset jordforbundet netstik. Dette stik kan kun tilsluttes en jordforbundet stikkontakt. Denne konstruktion er valgt ud fra sikkerhedsmæssige hensyn. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, bør du kontakte en elinstallatør. Det frarådes at omgå formålet med jordbenet. 4) For at forebygge elektrisk stød skal det sikres, at jordbenet på netledningens netstik er sikkert forbundet. FORSIGTIG! Dette apparat er beregnet til brug i miljøer, som er relativt frie for elektromagnetiske felter. Hvis apparatet anvendes i nærheden af kilder med kraftige elektromagnetiske felter eller på steder, hvor elektrisk støj overlapper indgangssignalerne, kan det medføre billed-/lydforstyrrelser eller interferens, f.eks. støj. For at undgå skader på apparatet bør det ikke opstilles i nærheden af kilder, der frembringer kraftige elektromagnetiske felter. Varemærker VGA er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation. Macintosh er et indregistreret varemærke tilhørende Apple Computer, USA. SVGA, XGA, SXGA og UXGA er registrerede varemærker for Video Electronics Standard Association. Selv om der ikke er foretaget speciel fremhævning af rma- eller produktvaremærker i teksten, er disse varemærker fuldt ud blevet respekteret. Lad ikke et stillbillede vises i længere tid, da dette kan bevirke, at en permanent billedbibeholdelse efterlades på plasmaskærmen. Som eksempler på stillbilleder kan nævnes logoer, videospil, computerbilleder, teletekst og billeder, der vises i 4:3 format. 3

4 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL! Setup Plasmaskærmen er udelukkende beregnet til brug sammen med følgende ekstratilbehør. Hvis produktet bruges sammen med andre typer ekstratilbehør, mister skærmen muligvis den fornødne stabilitet med risiko for personskader til følge. (Alt det følgende tilbehør er fremstillet af Panasonic Corporation.) Højttalere...TY-SP4P8W-K (til TH-4PHEK), TY-SP4P8W-S (til TH-4PHES), TY-SP5P8W-K (til TH-5PHEK), TY-SP5P8W-S (til TH-5PHES) Hylde...TY-ST8-K (til TH-4PHEK, TH-5PHEK), TY-ST8-S (til TH-4PHES, TH-5PHES) Rullebord...TY-ST58PF Vægbeslag (lodret)...ty-wk4pv7 Vægbeslag (vinkel)...ty-wk4pr7 Vægbeslag (Skuffe-type)...TY-WK4DR Ceiling-hanging bracket...ty-ce4ps7 BNC komponent-videoterminalkort...ty-4tm6a BNC komposit-videoterminalkort...ty-4tm6b BNC dobbelt video terminalkort...ty-fb9bd RCA komponent-videoterminalkort...ty-4tm6z RCA komposit-videoterminalkort...ty-4tm6v RGB (digital) terminalkort...ty-4tm6d RGB aktiv-gennemgangsterminalkort... TY-4TM6G PC indgangsterminalkort...ty-4tm6p Komposit-/komponent-videoterminalkort... TY-4TM6Y SDI-terminalkort...TY-FB7SD HD-SDI-terminalkort...TY-FB9HD HD-SDI-aansluitingenkaart met geluid... TY-FBHD HDMI-terminalkort...TY-FB8HM Dobbelt HDMI-terminalkort...TY-FBHMD Slot-in-terminalkort...TY-FB8SC Ir Gennemgangs terminalkort...ty-fb9rt U/V-tunerplade med hotelservice-port...ty-fb9te (til TH-5PHEK/S) Opsætningsindlæserr...TY-RM9SL (til TH-5PHEK/S) DVI-D terminalkort...ty-fbdd Trådløst præsentationskort...ty-fbwpe AV-terminalboks...TY-TBAV Berøringspanel...TY-TP4PS (til TH-4PHEK/S), TY-TP5PS (til TH-5PHEK/S) Antiblændings lter...ty-ar4pw (til TH-4PHEK/S), TY-AR5PW (til TH-5PHEK/S) Undtagen Storbritannien og Irland. Sørg altid for at få en fagmand til at udføre installationen. Små produktdele kan give risiko for kvælning, hvis de sluges ved et uheld. Sørg for, at børn ikke kommer i nærheden af disse smådele. Smid unødvendige smådele og andre ting som F.eks. emballering, plastikposer og plastfolie ud, så du undgår, at børn leger med det og på den måde risikerer kvælning. Anbring ikke plasmaskærmen på skrå eller ustabile ader. Skærmen kan falde ned eller vippe forover. Anbring ikke andre objekter oven på plasmaskærmen. Hvis der spildes vand på plasmaskærmen, eller der kommer fremmedlegemer ind i den, er der risiko for en kortslutning, der kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din lokale Panasonic forhandler, hvis der kommer fremmedlegemer ind i plasmaskærmen. Må kun transporteres i opretstående stilling! Hvis apparatet transporteres med dets skærmpanel vendende op eller ned, kan det interne kredsløb lide skade. 4

5 Sikkerhedsforanstaltninger Udluftning må ikke forhindres med overdækning af udluftningsåbninger med genstander som f.e. aviser, bordduger og forhænger. For tilstrækkelig ventilation; Hvis du anvender hylden (ekstraudstyr), skal du sørge for, at der er en fri plads på cm eller mere i toppen, til venstre og til højre, og 7 cm eller mere i bunden og der skal desuden være en fri plads mellem bunden af skærmen og gulv aden. Hvis du anvender en anden opsætningsmetode, skal du følge instruktionerne for denne. (Hvis der ikke er nogen bestemt angivelse af installationsmålene i installationsmanualen, skal der laves et mellemrum på cm eller mere øverst, nederst, til venstre og til højre og 7 cm eller mere ved bagsiden.) Brug af plasmaskærmen Plasmaskærmen er konstrueret til -4 V AC, 5/6 Hz. Dæk ikke ventilationshullerne til. Det kan føre til overophedning af plasmaskærmen, hvilket kan forårsage brand eller beskadige skærmen. Stik ikke fremmedlegemer ind i plasmaskærmen. Stik ikke metaldele eller brændbare dele ind i ventilationshullerne. Læg heller ikke sådanne dele oven på skærmen, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Lad være med at fjerne eller ændre afskærmningen på nogen måde. Plasmaskærmen indeholder dele med høj spænding, som kan give alvorlige elektriske stød. Kontakt din lokale Panasonic-forhandler, når skærmen skal efterses, justeres og repareres. Sørg for en nem adgang til strømforsynings kilde. Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal sluttes til en stikkontakt i væggen med en beskyttende jordtilslutning. Anvend ikke andre netledninger end den, der følger med dette apparat. Dette kan medføre brand og elektriske stød. Sørg for at sætte netstikket helt ind. Hvis stikket ikke er sat helt i, kan det genereres høj varme, som kan forårsage brand. Hvis stikket er defekt, eller stikkontakten sidder løst, bør delene ikke anvendes. Rør ikke ved netstikket med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød. Undgå handlinger, der kan beskadige netkablet. Hold fast i stikket, ikke ledningen, når netledningen trækkes ud. Undgå at beskadige netledningen, foretag ingen form for ændringer af den, anbring ikke tunge genstande oven på den, udsæt den ikke for varme, placer den ikke i nærheden af varme genstande, vrid den ikke, bøj den ikke overdrevent, og træk ikke i den. Anbring den ikke i nærheden af varme genstande. Undgå at vride den. Undgå at bøje den for meget. Undgå at trække i den. I modsat fald er der risiko for brand eller elektrisk stød. Hvis netledningen bliver beskadiget, bør den repareres på et autoriseret servicecenter. Hvis plasmaskærmen ikke skal bruges i længere tid, bør netstikket trækkes ud af stikkontakten. I tilfælde af problemer under brug Hvis der opstår et problem (for eksempel manglende billede eller lyd), eller hvis der kommer røg eller en unormal lugt fra plasmaskærmen, skal netstikket omgående trækkes ud. Hvis du forsætter med at anvende plasmaskærmen i denne tilstand, er der risiko for brand og elektrisk stød. Når du er sikker på at røgudviklingen er standset, bør du kontakte din lokale Panasonic-forhandler, så de nødvendige reparationer kan blive foretaget. Det er yderst farligt selv at forsøge at reparere plasmaskæmen, og ethvert uautoriseret indgreb medfører bortfald af enhver garanti plasmaskærmen. Hvis vand eller fremmedlegemer trænger ind i plasmaskærmen, hvis den tabes på jorden eller gulvet, eller hvis kabinettet bliver beskadiget, skal netstikket trækkes ud med det samme. Der er risiko for kortslutning, hvilket kan medføre brand. Kontakt din lokale Panasonic-forhandler i tilfælde af nødvendige reparationer. 5

6 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG! Brug af plasmaskærmen Anbring ikke dine hænder, dit ansigt eller genstande tæt på plasmaskærmens ventilationshuller. Der kommer varm luft ud af ventilationshullerne og toppen af plasmaskærmen er varm. Anbring ikke dine hænder eller dit ansigt eller andre objekter, som ikke kan tåle varme, på dette sted, da det kan medføre forbrændinger eller deformation. Sørg for at trække alle kabler ud, inden plasmaskærmen yttes. Hvis plasmaskærmen yttes, mens nogle kabler stadig er tilsluttet, kan disse kabler blive beskadiget, hvilket kan medføre brand og elektrisk stød. Træk for en sikkerheds skyld stikket ud, før du foretager nogen form for rengøring. I modsat fald er der risiko for elektrisk stød. Rengør netledningen med jævne mellemrum, så den ikke bliver helt støvet. Hvis der samler sig støv på netstikket, kan den deraf følgende fugtighed beskadige isoleringen, hvilket kan medføre brand. Træk netstikket ud, og tør det af med en tør klud. Lad være med at brænde og skille batterier ad. Batterier må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. Denne plasmaskærm udsender infrarøde stråler, og kan derfor påvirke andet kommunikationsudstyr, der udnytter infrarøde stråler. Anbring sensorer for infrarøde stråler på et sted, hvor de ikke er udsat for direkte eller re ekteret lys fra plasmaskærmen. Rengøring og vedligeholdelse Forsiden af skærmpanelet har fået en special over adebehandling. Tør forsigtigt panelets over ade af med en blød, fnugfri klud. Hvis apparatets ydre er særligt snavset, skal det tørres af med en blød, fnugfri klud, som er dyppet i rent vand eller vand, i hvilket et neutralt rengøringsmiddel er fortyndet gange, og tør derefter godt efter med en tør klud af den samme type, indtil apparatets ydre er tørt. Undgå at ridse eller ramme panelets over ade med ngernegle eller andre hårde genstande, da du ellers kan komme til at beskadige over aden. Undgå desuden at over aden kommer i kontakt med ygtige kemikalier, som for eksempel insektsprøjtemidler, opløsningsmidler og fortynder, da over aden ellers kan blive beskadiget. Hvis kabinettet bliver tilsmudset, kan du tørre det af med en blød, tør klud. Hvis kabinettet er meget beskidt, kan du vride kluden op i vand iblandet en smule neutralt rengøringsmiddel og bruge den til at tørre kabinettet af med. Brug derefter en tør klud til at gøre over aden tør. Sørg for, at der ikke kommer rengøringsmidler i direkte kontakt med plasmaskærmsen over ade. Hvis der kommer dråber ind i enheden, kan det give problemer under brug. Undgå kontakt med ygtige kemikalier, som for eksempel insektsprøjtemidler, opløsningsmidler og fortynder, da kabinettets over ade ellers kan blive beskadiget, eller belægningen kan skalle af. Lad heller ikke kabinettets over ade være i kontakt med artikler lavet af gummi eller PVC i længere tid. 6

7 Tilbehør Medfølgende tilbehør Kontrollér, at du har fået det tilbehør og de dele, der er vist Betjeningsvejledning CD-ROM (Betjeningsvejledning) Fjernbetjening NQAYB43 Batterier til fjernbetjening (R6 (UM3)-størrelse ) Netledning Fastgøringsbånd Batterier til fjernbetjeningen Kræver to R6 batterier.. Træk i og hold krogen, og åbn derefter batteridækslet.. Sæt batterierne i vær opmærksom på den rigtige polaritet (+ og -). 3. Sæt dækslet tilbage på plads. R6 (UM3) -størrelse Godt råd: Hvis man bruger fjernbetjeningen meget, kan det anbefales at udskifte de gamle batterier med alkaliske batterier, der holder længere. Advarsler i forbindelse med brug af batterier Forkert installation kan medføre udsivning af batterivæske og ætsning, som vil beskadige fjernbetjeningen. Bortskaffelse af batterier skal ske på en miljømæssigt forsvarlig måde. Overhold følgende forholdsregler:. Batterier skal altid udskiftes parvis. Brug altid nye batterier, når det gamle par udskiftes.. Brug ikke et gammelt batteri sammen med et nyt. 3. Bland ikke batterityperne (f.eks.: Zinc Carbon med Alkaline ). 4. Forsøg ikke at oplade, kortslutte, adskille, opvarme eller brænde brugte batterier. 5. Udskiftning af batterierne er påkrævet, når fjernbetjeningen kun virker sporadisk, eller ikke længere kan anvendes til at betjene plasmaskærmen. 6. Lad være med at brænde og skille batterier ad. Batterier må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. 7

8 Tilslutninger Når der tilsluttes højttalere, må der kunne anvendes de specielle ekstratilbehørshøjttalere. Se betjeningsvejledningen til højttalerne for detaljer om installation af disse. Højttalere (ekstratilbehør) Højttalerterminal (højre) Sørg for, at netledningen er låst på både venstre og højre side. Før det medfølgende kabelfastgøringsbånd gennem clipsen som illustreret. Højttalerterminal (venstre) Tilslutning af netledning (se side ) Fastgøringsbånd til netledning Sæt netledningen i displayenheden. Sæt netledningen i, indtil den klikker på plads. Fastgør netledningen med den klemme, som følger med apparatet. Luk Åbn Tryk, indtil krogen klikker.. Træk af.. Hold knappen trykket ind. Træk netledningen ud Træk netledningen ud ved at trykke på de to knapper. Når du tager netledningen ud af forbindelse, skal du sørge for at tage den ud af forbindelse ved stikkontakten først. Kabelfastgøringsbånd Fastgør alle overskydende kabler med båndet som påkrævet. Der følger et enkelt fastgøringsbånd med dette apparat. I tilfælde af, at der skal fastgøres kabler på to steder, bedes du venligst anskaffe et separat. For at samle kabler, der er tilsluttet til bøsningerne, vikles kabelfastgøringsbåndet rundt om dem, hvorefter den spidse end af båndet føres ind gennem fastlåsningsanordningen som illustreret. Mens det sikres, at der er tilstrækkeligt slæk på kablerne, så de ikke udsættes for unødig belastning (især netledningen), opbindes alle kabler med det medfølgende fastgøringsbånd. Sådan strammes: Sådan løsnes: Tryk på knoppen Træk Træk R AUDIO L R AUDIO L S VIDEO B AV IN A SLOT VIDEO SLOT SLOT3 PC IN AUDIO SERIAL Dobbelte videoterminaler (svarer til BNC dobbelt videoterminalkort (TY-FB9BD)) (se side ) Holdere (tildækket) til isætning af terminalkort (ekstraudstyr) Fra EXTERNALmonitorbøsning på computer (se side 9) Fra SERIAL-bøsningen på computer (se side ) Ved forsendelsen fra fabrikken er terminalkortet installeret i SLOT. 8

9 Tilslutninger Sådan tilslutter du PC-indgangsbøsningerne Computer (Hun) AUDIO PC IN Adapter (om nødvendigt) RGB PC-kabel mini D-sub 5p (Han) Audio Stereo jack-stik Tilslut et kabel, der svarer til audioudgangsbøsningen på computeren. De computersignaler, som kan anvendes som indgangssignaler, er signaler med en horisontal scanningsfrekvens på mellem 5 og khz og en vertikal scanningsfrekvens på mellem 48 og Hz. (Hvis signalerne imidlertid overstiger. linjer, vises billedet ikke korrekt.) Skærmopløsningen udgør maksimalt punkter (TH-4PHEK/S), punkter (TH-5PHEK/S) når Aspect er indstillet til 4:3 og punkter (TH-4PHEK/S), punkter (TH-5PHEK/S) når Aspect er indstillet til 6:9. Hvis opløsningen overstiger disse grænser, er det ikke sikkert, at det er muligt at vise ne detaljer tydeligt nok. PC-indgangsbøsningerne er DDCB-kompatible. Hvis den tilsluttede computer ikke er DDCB-kompatibel, skal du ændre computerens indstillinger i forbindelse med tilslutningen. Visse PC-modeller kan ikke sluttes til apparatet. Det er ikke nødvendigt at anvende en adapter til computere med en DOS/V-kompatibel mini D-sub 5P-bøsning. Den viste computer tjener udelukkende som eksempel. Det viste ekstratilbehør og de viste kabler følger ikke med apparatet. De horisontale og vertilkale scanningsfrekvenser for PC-signaler må ikke indstilles, så de ligger over eller under det angivne frekvensområde. Komponentindgang er mulig med ben,, 3 i Mini D-sub 5P stik. For at anvende synkrone VBS-indgangssignaler, skal der anvendes et stik, som indeholder en 75 ohms-modstand og som kan fås i handelen, til tilslutning af HD-stikket, hvor VBS-signalerne skal indgå. Ændr Component/RGB-in select indstillingen i menuen Setup til Component (ved komponent-tilslutning) eller til RGB (ved RGB-signaltilslutning) (se side 37). Signalbetegnelser for mini D-sub 5P-stik Ben-nr. Signalbetegnelse Ben-nr. Signalbetegnelse Ben-nr. Signalbetegnelse R (PR/CR) 6 GND (Jord) NC (Ikke tilsluttet) G (Y) 7 GND (Jord) SDA 3 B (PB/CB) 8 GND (Jord) 3 HD/SYNC Benplacering 4 NC (Ikke tilsluttet) 9 +5 V DC 4 VD (PC IN bøsning) 5 GND (Jord) GND (Jord) 5 SCL 9

10 Tilslutninger Sådan tilslutter du bøsningen SERIAL SERIAL-bøsningen bruges, når du styrer Plasmaskærm ved hjælp af en computer. Computer (Han) RS-3C Lige kabel (Hun) SERIAL Stikben-layout til SERIAL-terminal D-sub 9p Anvend det lige kabel RS-3C til at slutte computeren til plasmaskærmen. Den viste computer tjener kun som illustrationseksempel. Det viste ekstratilbehør og de viste kabler følger ikke med apparatet. SERIAL-bøsningen opfylder RS-3C-interface speci kationen, så det er muligt at styre plasmaskærmen ved hjælp af en computer, som er sluttet til denne bøsning. Computeren kræver en software, som gør det muligt at sende og modtage kontroldata, som opfylder nedenstående betingelser. Brug et computerprogram, f.eks. et programmeringssprog, til at udvikle softwaren. Oplysninger om dette nder du i dokumentationen til computerprogrammet. Signalnavne for D-sub 9P stik Kommunikationsparametre Signalniveau RS-3C-kompatibel Synkronisering Asynkron Baud-hastighed 96 bps Paritet Ingen Tegnlængde 8 bit Stop-bit bit Flowkontrol - Basisformat for kontroldata Overførslen af kontroldata fra computeren starter med et STX-signal efterfulgt af kommandoen, parametrene og til sidst et ETX-signal i nævnte rækkefølge. Hvis der ikke er nogen parametre, er det ikke nødvendigt at sende parametersignalet. STX C C C3 : P P P3 P4 P5 ETX Start (h) Kolon 3-tegns kommando (3 bytes) Parameter/ parametre ( - 5 bytes) End (3h) Hvis der transmitteres ere kommandoer, er det vigtigt, at du venter på denne enheds svar på den første kommando, inden den næste kommando sendes. Hvis den forkerte kommando sendes ved en fejltagelse, vil denne enhed sende en ER4 kommando tilbage til computeren. SLA, SLB, SLA og SLB i Command IMS er kun til rådighed, når et dobbelt indgangsterminalkort er tilsluttet. 9 NC Disse signalnavne er dem i computer-speci kationerne. Kommando Kommando Parameter Kontroloplysninger PON Ingen Tændt POF Ingen Slukket AVL ** Lydstyrke - 63 AMT Mute slået fra Mute slået til IMS DAM Ben-nr. Detaljer R X D 3 T X D 5 GND 4 6 Ikke anvendt 7 (Afkortet i dette apparat) 8 Ingen SL SL SL3 PC SLA SLB SLA SLB Ingen ZOOM FULL JUST NORM SELF ZOM ZOM3 SJST SNOM SFUL 4:9 Valg af indgang (Toggle-skift) Slot input Slot input Slot3 input PC input Slot input (INPUTA) Slot input (INPUTB) Slot input (INPUTA) Slot input (INPUTB) Valg af skærmindstilling (Toggle-skift) Zoom (For video/sd/pc-signal) 6:9 Just (For video/sd-signal) 4:3 (For video/sd/pc-signal) Panasonic Auto (For video-signal) Zoom (For HD-signal) Zoom3 (For HD-signal) Just (For HD-signal) 4:3 (For HD-signal) 4:3 Full (For HD-signal) 4:9 Når strømmen er slukket, reagerer denne skærm kun på PON kommando.

11 Tilslutninger Tilslutning af AV Dette apparat har et terminalkort, som svarer til BNS dobbelt video terminalkortet (TY-FB9BD) som standardudstyr. Eksempel på indgangssignalkilde S VIDEO-VIDEOBÅNDOPTAGER R AUDIO L R AUDIO L S VIDEO B AV IN A SLOT VIDEO SLOT SLOT3 PC IN VIDEOKAMERA VCR R L AUDIO OUT S VIDEO OUT R L AUDIO OUT VIDEO OUT Det viste ekstratilbehør, de viste kabler og adapterstik følger ikke med dette apparat.

12 INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Tænd og sluk for strømmen Tilslutning af netledningen til plasmaskærmen. Fastgør netledningen omhyggeligt til plasmaskærmen ved hjælp af klemmen. (se side 8) Sæt netstikket i en stikkontakt i væggen Formen på netstik varierer fra land til land. Netstikket, der er vist til højre, er derfor muligvis af samme type som det, der sidder på dit apparat. Når du tager netledningen ud af forbindelse, skal du sørge for at tage den ud af forbindelse ved stikkontakten først. Tryk på afbryderen på plasmaskærmen for at tænde for apparatet. Statuslampe: Grøn Statuslampe Fjernbetjeningssensor Tryk på afbryderknappen på fjernbetjeningen for at slukke plasmaskærmen. Statuslampe: Rød (standby) Tryk på afbryderknappen på fjernbetjeningen for at tænde plasmaskærmen. Statuslampe: Grøn Sluk for strømmen til plasmaskærmen ved at trykke på når plasmaskærmen er tændt eller i Standby-indstilling. -kontakten på apparatet, Mens den strømbesparende funktion Power management er i drift, lyser statuslampen Orange, når apparatet er i afbrudt tilstand.

13 Tænd og sluk for strømmen Når der tændes for apparatet for første gang Nedenstående skærm vil komme frem, når der tændes for apparatet for første gang. Vælg posterne med fjernbetjeningen. OSD Language Knapperne på selve apparatet kan ikke anvendes. OSD Language (skærmmenusprog) Vælg sproget. Indstil. English (UK) Deutsch Français Italiano Español ENGLISH (US) Select Set PRESENT TIME Setup (Indstilling af KLOKKESLÆT) Vælg DAY eller PRESENT TIME. Indstil DAY eller PRESENT TIME. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99:99 Set DAY MON PRESENT TIME 99:99 Vælg Set. Indstil. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99:99 Set DAY TUE PRESENT TIME : Display orientation (Skærmretning) Vælg Portrait i tilfælde af lodret installation. Indstil. Display orientation Landscape Portrait Når posterne først er indstillet, vil skærmene ikke komme frem, når der næste gang tændes for apparatet. Efter indstillingen kan posterne ændres i de følgende menuer. OSD Language (se side 33) PRESENT TIME Setup (se side 7) Display orientation (se side 34) Fra den anden gang vises nedenstående skærm i et stykke tid (indstillingstilstanden er et eksempel). PC 6:9 3

14 INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Valg af inputsignal Vælg indgangssignalerne der skal tilsluttes ved at installere det optionelle terminalkort. Tryk her for at vælge det inputsignal, der skal afspilles fra det udstyr, som er sluttet til plasmaskærmen. Indgangssignalerne ændres som følger: INPUTA INPUTB INPUT INPUT3 PC SLOT er til dobbelt indgang, så du kan vælge INPUTA eller INPUTB for INPUT. INPUTA: VIDEO-signal terminal i SLOT INPUTB: S-VIDEO signal terminal i SLOT Det er også muligt at vælge ved at trykke på knappen INPUT på enheden. Indgangssignalbøsningen bliver ikke valgt, hvis terminalkortet ikke er installeret i den pågældende SLOT (holder). Vælg indstillingen, så denne passer med signalerne fra den kilde, der er tilsluttet til Component-/RGB-indgangsbøsningerne. (se side 37) Under visning af to skærme kan man ikke vælge den samme indgangsindstilling for både hovedbilledet og subbilledet. Billedbibeholdelse (efterbillede) kan forekomme på plasmaskærmpanelet, hvis et stillbillede får lov at stå på panelet i længere tid. Den funktion, som gør skærmen en smule mørkere, aktiveres for at forhindre billedbibeholdelse (se side 47). Denne funktion er ikke den perfekte løsning på problemet billedbibeholdelse. INPUT MENU -/ VOL + / ENTER/ 4

15 Grundlæggende betjeningsfunktioner Hovedapparatet Fjernbetjeningssensor Lydstyrkeregulering Lydstyrke Op + Ned Når menuskærmen er vist: + : Tryk for at ytte markøren op : Tryk for at ytte markøren ned (se side ) INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Knappen Enter / Aspect (se side 7, ) Hovedafbryder Statuslampe Statuslampen lyser. Slukket... Statuslampen lyser ikke (Enheden bliver ved med at forbruge en smule strøm, så længe netledningener sat i en tændt stikkontakt.) Standby... Rødt Tændt... Grøn DPMS (Power management)...orange (Med PC-indgangssignal. Se side 3) MENU-Anzeige EIN / AUS Jedes Mal beim Drücken der MENU-Taste wird die Menü-Anzeige umgeschaltet. (se side ) Normal visning Picture (Skærmbillede) Setup Sound (Lyd) Pos. /Size INPUT-Taste (Valg af indgangssignal) (se side 4) 5

16 Grundlæggende betjeningsfunktioner Fjernbetjeningssender ACTION-knap Tryk for af foretage valg. ASPECT-knap Tryk for at vise ASPECTmenuen. (se side 7) Standby-knap (TÆND / SLUK) Plasmaskærmens netledning skal først sættes i en stikkontakt, og derefter skal der tændes på hovedafbryderen på skærmen, før denne knap virker efter dens hensigt (se side ). Tryk på denne knap for at tænde for plasmaskærmen fra Standby-indstilling. Tryk på knappen igen for at slukke for plasmaskærmen til Standby-indstilling. Knappen POS. /SIZE (position/størrelse) (se side ) PICTURE-knap (se side 4) Lyd til/fra (mute) Tryk på denne knap for at koble lyden ud. Tryk igen for at få lyden til at vende tilbage. Lyden aktiveres også igen, når der slukkes for strømmen, eller lydstyrken reguleres. N-knap (se side 3, 4, 5, 6) POSITION-knapper INPUT-knap Tryk for på skift at vælge INPUT, INPUT, INPUT3 og PC input HOLDERNE. (se side 4) Når et dobbelt indgangsterminalkort er monteret, vises A og B, afhængigt af det valgte indgangssignal. (Eks. INPUTA, INPUTB) OFF TIMER-knap Du kan indstille plasmaskærmen til at skifte til standby efter et bestemt tidsrum. Ved at trykke på knappen gentagne gange kan du skifte mellem 3 minutter, 6 minutter, 9 minutter og minutter (funktionen er deaktiveret) Når der er 3 minutter tilbage før et tidsrum udløber, vil teksten timer 3 begynde at blinke. I tilfælde af et strømsvigt deaktiveres funktionen. AUTO SETUP-knap Justerer automatisk skærmens position/størrelse. (se side ) SET UP-knap (se side ) SOUND-knap (se side 6) Lydstyrkeregulering Tryk på knapperne lydstyrke op + eller lydstyrke ned for hhv. at hæve og sænke lydstyrken. R-knap (se side ) Tryk på R knappen for at vende tilbage til den foregående menuskærm. RECALL-knap Tryk på knappen RECALL for at få vist systemets aktuelle status. Indgangssignalangivelse Aspect-tilstand (se side 7) 3 timer timer-indikatoren vises kun, når off timer er blevet aktiveret. 4 Urdisplay (se side 44) PC 4:3 MULTI Window-knapper (se side 8) 4 : timer 9 3 Digital Zoom (se side ) 6

17 ASPECT-kontrol Plasmaskærmen giver dig mulighed for at se billedet i dets maksimale størrelse, herunder widescreen-biografformat. [ fra apparatet ] INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Tryk ere gange for at ytte gennem aspektindstillingerne: Se Liste over formatindstillinger angående detaljer om formatindstillingen (se side 48). For AV (S Video) signalindgang: 4:3 Zoom Zoom Zoom3 Just 4:9 6:9 Panasonic Auto Når du vælger en indgangsåbning, hvor BNC dobbelt video terminalkort (TY-FB9BD) monteres, kan Panasonic Auto ikke vælges. Aspektindstillingen skifter hver gang der trykkes på ENTER-knappen. For PC-signalindgang: 4:3 Zoom 6:9 For SD-signalindgang (55 (48) / 6i 6p, 65 (575) / 5i 5p): 4:3 Zoom Zoom Zoom3 6:9 4:9 Just For HD-signalindgang [5 (8) / 6i 5i 6p 5p 4p 5p 3p 4sF, 5 (8) / 5i, 75 (7) / 6p 5p]: 4:3 4:3 Full Zoom Zoom Just 4:9 6:9 Zoom3 [Under MULTI PIP-handlinger] 4:3 6:9 Billede og billede, Billede i billede : Andre : Aspektskift er ikke mulig. Panasonic Auto kan kun vælges under videosignalindgang. Aspektindstillingen huskes separat for hver indgangsbøsning. Lad ikke billedet stå på skærmen i 4:3 aspektindstillingen i længere tid, da det kan efterlade en permanent billedbibeholdelse på plasmaskærmpanelet. Panasonic Auto Skærmbilledet bliver automatisk gjort stort (afhængigt af billedkilden), således at billedet altid kan ses i sit maksimale størrelse. 4 6 Panasonic Auto For letter box-billede Billedet udvides Skifter i henhold til indstillingen af Panasonic Auto funktionen (se side 39). Indstillingen Panasonic Auto er konstrueret til automatisk justering af aspektformatet ved en blanding af 6:9- og 4:3- programmateriale. Nogle typer 4:3 programmateriale, som børsmarkeddataskærme, kan sommetider få billedstørrelsen til uventet at skifte. Når man ser sådanne programmer, anbefales det at ASPECT sættes til 4:3. Hvis Picture V-Pos/V-Size indstilles til Panasonic Auto med 6:9- tilstand, huskes indstillingen ikke. Når tilstanden forlades, går skærmen tilbage til en tidligere indstilling. For et 4:3 billede All Aspect-indstilling Sæt All Aspect til On i menuen Options for at muliggøre den udvidede formatindstilling (side 44). I All Aspect-indstilling vil formatindstillingen for billeder skifte som følger. Se Liste over formatindstillinger på side 4 angående detaljer om formatindstillingen. (se side 48) For AV (S Video) signalindgang: 4:3 Zoom Zoom Zoom3 Panasonic Auto 6:9 4:9 Just Når du vælger en indgangsåbning, hvor BNC dobbelt video terminalkort (TY-FB9BD) monteres, kan Panasonic Auto ikke vælges. For PC-signalindgang: 4:3 Zoom 6:9 For SD-signalindgang (55 (48) / 6i 6p, 65 (575) / 5i 5p): 4:3 Zoom Zoom Zoom3 6:9 4:9 Just For HD-signalindgang [5 (8) / 6i 5i 6p 5p 4p 5p 3p 4sF, 5 (8) / 5i, 75 (7) / 6p 5p]: 4:3 Full Zoom Zoom Zoom3 6:9 4:9 Just Just 4:3 () 4:3 () 7

18 MULTI PIP Tryk ere gange. Hver gang der trykkes på knappen vil hovedbilledet og subbilledet blive vist som illustreret herunder. [Billede og billede] Hovedbillede Subbillede [Billede uden for billede] [Billede i billede] Hovedbillede Subbillede Hovedbillede Subbillede Normal Visning A B A B A B Tryk for at bytte rundt på hovedbillede og subbillede. B A B A B A Tryk her for at vælge inputtilstand. Under visning af hovedbillede og subbillede vælges det billede, for hvilket man ønsker at ændre indgangsmodus. Subbilledlyden høres, mens en subbilledoperation er i gang. Subbilledoperationen går automatisk tilbage til hovedbilledoperation, hvis en subbilledoperation ikke er blevet udført i cirka 5 sekunder eller hvis der trykkes på en af fjernbetjeningsknapperne (undtagen knappen). [Eksempel] Hovedbilledangivelse er lys PC VIDEO A B Indgangsmodus kan skiftes Subbilledangivelse er lys A PC VIDEO B Tryk for at skifte indgangssignal. Hovedbilledangivelse ændres VIDEO VIDEO C B Subbilledangivelse ændr A PC VIDEO D Billede ændres Tryk her for at ytte subbilledet. Hvert tryk skifter subbilledets placering. Denne knap virker kun under indstilling til billede i billede. Subbilledet kan være skjult bag skærmmenuen afhængigt af den position. 8

19 MULTI PIP Advanced PIP (avanceret PIP) Sæt Advanced PIP til On i menuen Options. (se side 43) Tryk gentagne gange. Ved hvert tryk på denne knap vil hovedbilledet og subbilledet blive vist som følger. Én skærm Advanced PIP (avanceret PIP) Underskærm Hovedskærm For at bruge,, knapperne til skærmbetjeninger, skal man følge fremgangsmåden på den foregående side. Knapperne og kan ikke anvendes under Advanced PIP-anvendelse. Hvis INPUT lock i menuen Options er sat til en anden stilling end, vil MULTI PIP (multi billede-i-billede) ikke være til rådighed. Lyden kommer fra det billede, som er valgt i Audio Out (PIP) (se side 6). Under visning af to skærme kan man ikke vælge den samme indgangsindstilling for både hovedbilledet og subbilledet. Hovedbilledet og subbilledet behandles af forskellige kredsløb, så billedkvaliteten kan være lidt forskellig. Subbilledets billedkvalitet kan også være lidt anderledes, afhængigt af den signaltype, der vises i hovedbilledet, og af tilstanden for visning af billeder. Underbillederne er meget små, og de kan derfor ikke vises detaljeret. Computerens skærmbillede vises i et forenklet format, og det kan derfor være svært at skelne detaljer fra hinanden på en tilfredsstillende måde. Følgende kombinationer af to analoge signaler kan ikke vises samtidigt; Komponent-Komponent, Komponent-PC (RGB), PC (RGB)-Komponent, PC (RGB)-PC (RGB) Vær opmærksom på, at hvis du anbringer skærmen på et offentligt sted i kommercielt øjemed eller til offentlig fremvisning og derefter anvender MULTI PIP-funktionen til at oprette en sammensat skærmvisning, kan du overtræde ophavsretten i loven om ophavsret. Det er forbudt at vise eller ændre ophavsretsligt beskyttet materiale, som tilhører andre personer, til kommercielle formål uden forudgående tilladelse fra ejeren af ophavsretten. 9

20 Digital Zoom Dette viser en forstørrelse af den speci cerede del af det viste billede. Vis betjeningsguiden. Tryk for at åbne Digital Zoom. Betjeningsguiden kommer frem. Exit Under digital zoom er det kun de følgende knapper, der kan anvendes. [Fjernbetjening] OFF TIMER knap [Apparatet] VOL knap MUTE knap POSITION / ACTION -knapper INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ VOL knap Vælg den del af billedet, der skal forstørres. Tryk på delen, der skal forstørres, for at vælge denne. Markøren ytter. Exit 3 Vælg den forstørrelse, der ønskes for den forstørrede visning. Hver gang der trykkes her, skifter forstørrelsesfaktoren. Denne angives på det viste billede Vend tilbage til normal visning (kvit digital zoom). Tryk for at forlade Digital Zoom. Når der SLUKKES for strømmen (inklusive gennem Timer operation), annulleres Digital Zoom. Digital zoom-funktionen kan ikke vælges i de følgende betjeningstilstand: Tilstanden Multi-viewer (Billede i billede, Billede uden for billede, Billede og billede). (se side 8) Når MULTI DISPLAY Setup er On (se side 35). Når Screensaver (pauseskærm) (undtagen for Negative image) er aktiveret (se side 8) Når digital zoom er aktiveret, er det ikke muligt at Indstilling af Pos. /Size (position/størrelse).

21 Skærmmenuer vejledningen Vis menuskærmen. Vælg menupunktet. Picture Normalise Normal Picture Mode Contrast Brightness Colour Hue Sharpness Normal 5 5 / Fjernbetjeningssender Tryk for at vælge. (Eksempel: Billedmenu) MENU Enhed Tryk ere gange. Jedes Mal beim Drücken der MENU-Taste wird die Menü-Anzeige umgeschaltet. Normal visning Picture (Skærmbillede) Setup Sound (Lyd) Pos. /Size Vælg. Vælg. Tryk. (Eksempel: Billedmenu) 3 Indstil. Indstil. Indstil. Tryk. MENU 4 Afslut menuen. Tryk. Tryk ere gange. Tryk på for at gå tilbage til den foregående skærm. Oversigt Menu, som ikke kan justeres, nedtones. Justerbar menu skifter, afhængigt af signal, indgang og menuindstilling. Pos. /Size Setup / Signal [ AV ] Normalise Normal Auto Setup H-Pos H-Size V-Pos V-Size Dot Clock Clock Phase Over scan Picture White Picture balance Colour Management Normalise Normal Advanced settings Picture Mode Contrast Brightness Colour Hue Sharpness Advanced settings Advanced W/B High settings R W/B High G Normalise Normal W/B High B Black extension W/B Low R Input level W/B Low G Gamma W/B Low B AGC (Side, 3) / Normal / On Normal 5 5 (Side 4, 5). / / (Side 4, 5) Signal Screensaver Component/RGB-in select Input label Power save Standby save Power management Auto power off OSD Language Setup MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup Display orientation SDI Sound Output Left Sound Channel Right Channel Normalise Normal Sound Out Sound Mode Level Meter Bass Treble Balance Audio Out (PIP) PRESENT TIME Setup RGB PC English (UK) Landscape / (Side 7-4) PRESENT TIME MON 99:99 Set DAY MON PRESENT TIME 99:99 / Channel / Channel Normal Main (Side 6) (Side 7) 3D Y/C Filter (NTSC) Colour system Cinema reality Panasonic Auto (4:3) Noise reduction Screensaver Start Function Mode MULTI DISPLAY Setup MULTI DISPLAY Setup Horizontal Scale Vertical Scale Seam hides video Location A AI-synchronization Set up TIMER POWER ON Function POWER ON Time POWER OFF Function POWER OFF Time On Auto 4:3 (Side 38-4) PRESENT TIME 99:99 Scrolling bar only (Side 8, 9) Express settings Custom settings Reset (Side 3, 3) (Side 35, 36) PRESENT TIME 99:99 : : (Side 7)

22 Indstilling af Pos. /Size (position/størrelse) Tryk for at vise menuen Pos. /Size (position/størrelse). Under Video (S Video), Digital, SDI og HDMI indgangssignal. 3 Tryk for at vælge menuen for det punkt, der ønskes justeret. Tryk for at indstille menuen. Pos. /Size Normalise Normal Auto Setup H-Pos H-Size V-Pos V-Size Over scan Pos. /Size Under Component, RGB og PC indgangssignal. 4 Tryk for at forlade indstillingen til foretagelse af justeringer. Normalise Normal Auto Setup H-Pos H-Size V-Pos V-Size Dot Clock Clock Phase Over scan Ikke-justerbare menupunkter er nedtonet. Justerbare menupunkter er forskellige, afhængigt af indgangssignalet og visningstilstanden. Justeringsoplysninger gemmes separat for forskellige indgangsignalsformater. (Justeringer for komponentsignaler gemmes for 55 (48) / 6i 6p, 65 (575) / 5i 5p, 5 (8) / 6i 5i 6p 5p 4p 5p 3p 4sF, 5 (8) / 5i, 75 (7) / 6p 5p og RGB/PC/Digital-signaler gemmes for hver frekvens.) Hvis Cue eller Rew signaler fra en videobåndoptager eller DVD-afspiller modtages, bevæger billedet sig op eller ned. Denne ændring af billedets placering kan ikke kontrolleres ved hjælp af Picture Pos./Size funktionen. Hvis Picture V-Pos/V-Size indstilles til Panasonic Auto med 6:9-tilstand, huskes indstillingen ikke. Når tilstanden forlades, går skærmen tilbage til en tidligere indstilling. Auto Setup H-Pos/V-Pos, H-Size/V-Size, Dot Clock og Clock Phase justeres automatisk, når der modtages et RGBeller PC-signal. Denne indstilling er aktiveret under følgende betingelser: Indstillingen understøtter kun visning på én skærm. Visning på to eller ere skærme understøttes ikke. Hvis Component/RGB-in Select eller YUV/RGB-in select i menuen Setup (se side 37) er indstillet til RGB, er indstillingen aktiveret. Hvis signalet ikke er i PC-format, er indstillingen kun aktiveret, hvis Over scan (se side 3) er, og H-Size/V-Size ikke justeres automatisk. Denne indstilling er ugyldig og fungerer ikke under følgende betingelser: Aspektet er indstillet til Just Display size i menuen Options (se side 43) er indstillet til On Brug af fjernbetjeningen Når der trykkes på på fjernbetjeningen, udføres Auto Setup. Hvis Auto Setup ikke fungerer, vises Invalid. Auto-tilstand Når Auto Setup er indstillet til Auto i menuen Options (se side 44), starter den automatiske positionsjustering: Når der tændes for strømmen til skærmen. Når der skiftes indgangssignal.

23 Indstilling af Pos. /Size (position/størrelse) Hvis dot clock-frekvensen er 8 MHz eller højere, kan Dot Clock og Clock Phase ikke udføres. Når der indføres RGB-signal, kan Dot Clock og Clock Phase ikke udføres. Auto Setup fungerer muligvis ikke, når der modtages et beskåret eller mørkt billede. Skift i så fald til et lyst billede, hvor kanter og andre genstande vises tydeligt, og forsøg at udføre automatisk opsætning igen. Afhængigt af signalet kan der forekomme fejljustering efter Auto Setup. Udfør nindstilling af position/ størrelse efter behov. Hvis Auto Setup ikke kan indstilles korrekt for et lodret frekvens 6 Hz XGA-signal (4 Hz, 8 Hz og 366 Hz), kan forvalg af det enkelte signal i XGA Mode (se side 39) muligvis give korrekt Auto Setup. Auto Setup fungerer ikke godt, når et signal som f.eks. yderligere oplysninger indsættes uden for den gyldige billedperiode eller i intervaller mellem synkronisering, og billedsignaler er korte, eller for billedsignaler med tilføjet tre-niveau synkroniseringssignal. Hvis Auto Setup ikke kan indstille korrekt, skal du vælge Normalise én gang og trykke på ACTION ( ) og derefter justere Pos./Size manuelt. H-Pos Juster den vandrette position. V-Pos Juster den lodrette position. H-Size Juster den vandrette størrelse. V-Size Juster den lodrette størrelse. Dot Clock Clock Phase Over scan (Under Component, RGB og PC indgangssignal) Periodisk stribet mønsterinterferens (støj) kan forekomme, når et stribet mønster vises. Hvis dette sker, skal der justeres således, at støjen minimeres. (Under Component, RGB og PC indgangssignal) Eliminerer imren og forvrængning. Indstil billede over scan til On/. Signaler, der kan kon gureres, er: 55i, 55p, 65i, 65p, 75/6p, 75/5p, 5/6i, 5/5i, 5/4sF, 5/5p, 5/4p, 5/6p, 5/5p, 5/3p, 5/5i (Component Video, RGB, DVI, SDI, HDMI) On Når indstilles, kan H-Size og V-Size ikke justeres. Når Display size er indstillet til On i menuen Options, vil denne indstilling være ugyldig. (se side 43) Godt råd ( / Normalise Normalisering) Hvis man, mens visningen Pos. /Size er aktiveret, på noget tidspunkt trykker på N-knappen på fjernbetjeningen eller på ACTION ( )-knappen under Normalise, nulstilles alle justerede værdier til fabriksindstillingerne. 3

24 Billedjusteringer Vælg punkter, der ønskes justeret. Tryk på knappen for at vise menuen Picture. Tryk for at vælge menuen for det punkt, der ønskes justeret. Vælg det ønskede niveau, mens billedet bag skærmmenuen betragtes. Menu, som ikke kan justeres, nedtones. Justerbar menu skifter, afhængigt af signal, indgang og menuindstilling. Picture Normalise Normal Picture Mode Contrast Brightness Colour Hue Sharpness Picture White balance Colour Management Advanced settings Normal 5 5 Normal On / / Tryk for at vælge On. Tryk for at åbne Advanced settings (avancerede indstillinger). Tryk på knappen eller for at skifte mellem indstillingerne. Normal Normal Ved brug under normale forhold (aftenbelysning). Denne menu vælger de normale indstillinger for Brightness (lysstyrke) og Contrast (kontrast). Dynamic Når plasmaskærmen bruges under forhold med meget lys. Denne menu vælger højere end normale indstillinger for Brightness (lysstyrke) og Contrast (kontrast). Cinema Ideel til lm. Cinema Dynamic Advanced settings On Giver mulighed for billedfinjustering på et professionelt niveau (se næste side). Advanced settings Normalise Normal Black extension Input level Gamma AGC Advanced settings. / / Hvis man ønsker at ændre billedet og farven på den valgte Picture -menu til noget andet, kan det gøres ved at benytte punkterne på menuen Picture. (se næste side) Tryk på knappen eller for at skifte mellem indstillingerne. Normal Cool Warm W/B High R W/B High G W/B High B W/B Low R W/B Low G W/B Low B Colour Management On Muliggør automatisk indstilling af levende farver. 4 Advanced settings Viser billederne med indstillingerne i menuen Picture. Godt råd ( / Normalise Normalisering) Hvis man, mens menuen Picture vises, på noget tidspunkt trykker på N-knappen på fjernbetjeningen eller på knappen ACTION ( ) under Normalise, nulstilles alle justerede værdier til fabriksindstillingerne.

25 Billedjusteringer Menupunkt Effekt Justeringer Contrast (kontrast) Mindre Mere Brightness (lysstyrke) Mørkere Lysere Colour (farvemætning) Mindre Mere Hue (tone) Rødlig Grønlig Sharpness (skarphed) Mindre Mere Vælger den passende lysstyrke og kontrast for værelset. Justerer så det bliver lettere at se mørke billeder, såsom natscener eller sort hår. Justerer til en anelse lysere farve. Justerer til en pæn hudfarvetone. Giver et skarpt billede. Indstillingerne for Colour og Hue kan ikke justeres for RGB/PC indgangssignaler. Du kan ændre niveauet for hver funktion (Contrast, Brightness, Colour, Hue en Sharpness) for hver billedindstilling. Indstillingsoplysningerne for Normal, Dynamic og Cinema gemmes separat for hver indgangsbøsnings indstilling. Indstillingen Hue kan kun justeres for NTSC-signalet under indgangssignalet AV (S Video). Der er kun lille forskel, når Contrast øges ved et lyst billede eller formindskes ved et mørkt billede. Avancerede indstillinger (Advanced settings) Menupunkt Effekt Detaljer Black extension Mindre Mere Justerer mørke skygger på billedet med gradation. Input level Mindre Mere Justerer dele, der er meget lyse og svære at se. Gamma Mindre Mere S Curve...5 AGC Fra Til Øger automatisk lysstyrken på mørke signaler. W/B High R Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for lyserøde områder. W/B High G Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for lysegrønne områder. W/B High B Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for lyseblå områder. W/B Low R Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for mørkerøde områder. W/B Low G Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for mørkegrønne områder. W/B Low B Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for mørkeblå områder. Udfør W/B justering som følger.. Juster hvidbalancen i de lyse dele med indstillingerne W/B High R, W/B High G og W/B High B.. Juster hvidbalancen i de mørke dele med indstillingerne W/B Low R, W/B High G og W/B Low B. 3. Gentag punkt og for at foretage justering. Punkt and påvirker hinandens indstillinger, så gentag hvert punkt i rækkefølge for at foretage justeringen. De justerede værdier gemmes separat for hver indgangsbøsningsindstilling. Benyt indstillingsområdeværdierne som reference i forbindelse med justering. Godt råd ( / Normalise Normalisering) Hvis man, mens menuen Advanced settings vises, på noget tidspunkt trykker på N-knappen på fjernbetjeningen, eller på knappen ACTION ( ) under Normalise, nulstilles alle justerede værdier til fabriksindstillingerne. 5

26 Lydjustering Tryk for at vise Sound skærmmenuen. Sound / Vælg punkter, der ønskes justeret. Tryk for at vælge menuen for det punkt, der ønskes justeret. Vælg det ønskede niveau, mens der lyttes til lyden. Normalise Normal Sound Mode Bass Treble Balance Audio Out (PIP) Normal Main 3 Tryk for at forlade indstillingen til foretagelse af justeringer. Menupunkt Sound Mode Bass Treble Balance Audio Out (PIP) Detaljer Normal: Udsender den oprindelige og original lyd. Dynamic: Fremhæver skarp lyd. Justerer baslyden. Justerer diskanten. Justerer balancen mellem lyden i venstre og højre kanal. Main: Vælger billedlyden til Main (hoved). Sub: Vælg PIP-rammelyd. INPUT A PC B INPUT A PC B På skærmen vises nodetegnet til højre side for etiketten til lydudgang.output screen label. Indstillingerne for Bass og Treble huskes separat for hver Sound Mode. Godt råd ( / Normalise Normalisering) Hvis man, mens menuen Sound vises, på noget tidspunkt trykker på N-knappen på fjernbetjeningen, eller på knappen ACTION ( ) under Normalise, nulstilles alle justerede værdier til fabriksindstillingerne. SDI Sound Output (SDI-lydudgang) Denne menu vises, når HD-SDI-terminalkort med lyd (TY-FBHD) er installeret i apparatet. SDI Sound Output / Menupunkt Detaljer Left Channel Channel Left Channel (Venstre kanal) Channel til Channel 6 Vælger venstre lydkanal. Right Channel Sound Out Channel Right Channel (Højre kanal) Channel til Channel 6 Vælger højre lydkanal. Level Meter On Sound Out On: Muliggør lydudgang. (Lyd ud) : Deaktiverer lydudgang. Denne menu er kun til rådighed, når der vælges en åbning, hvor HD-SDIterminalkort med lyd (TY-FBHD) er installeret. Denne menu er ikke til rådighed, når -billeders visningstilstanden er aktiveret. Level Meter (Niveaumåler) -8ch 9-6ch Indstiller lydkanalerne til at blive vist i lydniveaumåleren. 8 kanaler vises i lydniveaumåleren, nemlig 4 kanaler hver i både højre og venstre side af displayet. : Skjuler lydniveaumåleren. -8ch: Viser lydniveaumåleren (-8ch). 9-6ch: Viser lydniveaumåleren (9-6ch). 6

27 PRESENT TIME Setup / Set up TIMER Timeren kan bruges til at tænde eller slukke plasmaskærmen. Før timerindstilling forsøges udført, skal man kontrollere PRESENT TIME, og justere klokkeslættet, hvis dette er påkrævet. Indstil derefter POWER ON Time / POWER OFF Time tidspunktet. Tryk her for at få vist Setup skærmen. Tryk for at vælge Set up TIMER eller PRESENT TIME Setup. Tryk for at vise skærmen Set up TIMER eller PRESENT TIME Setup. Setup MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup Display orientation Landscape / PRESENT TIME Setup (Indstilling af klokkeslættet) Tryk for at vælge DAY eller PRESENT TIME. Tryk for at indstille DAY eller PRESENT TIME. knappen: Frem knappen: Tilbage PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99:99 Set DAY MON PRESENT TIME 99:99 Ved et enkelt tryk på knappen eller skifter PRESENT TIME i minuts intervaller. Holdes knappen eller fortsat inde, skifter PRESENT TIME i 5 minutters intervaller. Tryk for at vælge Set. Tryk for at fuldføre PRESENT TIME Setup. Set kan ikke vælges med mindre PRESENT TIME er indstillet. Med mindre klokkeslættet er indstillet til andet end 99:99, er DAY-indstillingen ugyldig. Indstillingerne af DAY og PRESENT TIME nulstilles, hvis displayet efterlades slukket i omkring 7 dage af de følgende årsager: Tryk på knappen for at slukke for displayet. Udtagning af netledningen. Afbrydelse af strømforsyningen. Set up TIMER (Timerindstilling) Tryk for at vælge. POWER ON Time / POWER OFF Time. Tryk for at indstille POWER ON Time / POWER OFF Time. knappen: Frem knappen: Tilbage Set up TIMER POWER ON Function POWER ON Time POWER OFF Function POWER OFF Time PRESENT TIME 99:99 Ved et enkelt tryk på knappen eller skifter POWER ON Time / POWER OFF Time i minuts intervaller. Holdes eller knappen fortsat inde, skifter POWER ON Time / POWER OFF Time i 5 minutters intervaller. Tryk for at vælge POWER ON Function/POWER OFF Function. Tryk for at vælge On. : : Timer-funktionen virker ikke, medmindre PRESENT TIME er blevet indstillet. 7

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Modelnummer TH-70LF50E TH-80LF50E Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden.

Læs mere

Betjeningsvejledning. FULL HD LCD-skærm. Dansk

Betjeningsvejledning. FULL HD LCD-skærm. Dansk Modelnummer TH-42LFE6E TH-50LFE6E Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden.

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC TH-85VX200W http://da.yourpdfguides.com/dref/3461849

Din brugermanual PANASONIC TH-85VX200W http://da.yourpdfguides.com/dref/3461849 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

TH-42PW3 TH-42PWD3. Widescreen-plasmaskærm Betjeningsvejledning. Dansk. Modelnummer

TH-42PW3 TH-42PWD3. Widescreen-plasmaskærm Betjeningsvejledning. Dansk. Modelnummer POWE / - STANDBY G POWE ON - STANDBY G POWE ON PLASMA DISPLAY Widescreen-plasmaskærm Betjeningsvejledning INPUT VOL + Modelnummer TH-42PW3 TH-42PWD3 POWE / INPUT VOL + Læs venligst hele denne betjeningsvejledning,

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM

Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM Modelnr. TH-42LF6W TH-42LF60W TH-47LF6W TH-47LF60W TH-55LF6W TH-55LF60W Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM Dansk Inden tilslutning, betjening eller justering af dette produktbør du læse disse instruktioner.

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC TH-152UX1W http://da.yourpdfguides.com/dref/3461937

Din brugermanual PANASONIC TH-152UX1W http://da.yourpdfguides.com/dref/3461937 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Indhold. Betjeningsvejledning FULD HD LCD-display TH-70LF50ER TH-80LF50ER TQBJ0823(DA) Dansk

Indhold. Betjeningsvejledning FULD HD LCD-display TH-70LF50ER TH-80LF50ER TQBJ0823(DA) Dansk Dansk Modelnr. TH-70LF50ER TH-80LF50ER Betjeningsvejledning FULD HD LCD-display Indhold Vigtig sikkerhedsmeddelelse...2 Sikkerhedsforholdsregler...3 Tilbehør...6 Forbindelser...7 Strøm til/fra...9 Grundlæggende

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420

VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420 VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420 Commodore Med denne vejledning udtrykker Commodore ingen garanti for sa vidt angar det beskrevne produkts kompatibilitet. levering og funktion i nogen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning Trådløst TV link SLV3220 Betjeningsvejledning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere