Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm Modelnummer TH-4PHEK TH-4PHES TH-5PHEK TH-5PHES Den viste illustration er et billede. Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden. Dansk

2 Kære Panasonic-Kunde! Velkommen i Panasonic-familien. Vi håber, at du får mange års glæde af din nye plasmaskærm. Vi anbefaler, at du læser betjeningsvejledningen igennem, før du foretager justeringer; på den måde får du mest ud af produktet. Sørg for at opbevare betjeningsvejledningen inden for rækkevidde, hvis du på et tidspunkt skulle få brug for den. Derudover er det vigtigt, at du gemmer din kvittering og noterer produktets modelnummer og serienummer i feltet på bagsiden af denne vejledning. Besøg vor Panasonic website Indhold VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Tilbehør... 7 Medfølgende tilbehør... 7 Batterier til fjernbetjeningen... 7 Tilslutninger... 8 Sådan tilslutter du PC-indgangsbøsningerne... 9 Sådan tilslutter du bøsningen SERIAL... Tilslutning af AV... Tænd og sluk for strømmen... Valg af inputsignal... 4 Grundlæggende betjeningsfunktioner... 5 ASPECT-kontrol... 7 MULTI PIP... 8 Advanced PIP (avanceret PIP)... 9 Digital Zoom... Skærmmenuer vejledningen... Indstilling af Pos. /Size (position/størrelse)... Billedjusteringer... 4 Avancerede indstillinger (Advanced settings)... 5 Lydjustering... 6 SDI Sound Output (SDI-lydudgang)... 6 PRESENT TIME Setup / Set up TIMER... 7 PRESENT TIME Setup (Indstilling af klokkeslættet)... 7 Set up TIMER (Timerindstilling)... 7 Pauseskærm (Til forhindring af billedbibeholdelse)... 8 Indstilling af pauseskærmtider... 9 Reducerer billedbibeholdelse på skærmen Reducerer strømforbrug... 3 Brugertilpasning af inputangivelse Sådan vælger du sproget for skærmmenuerne Display orientation (Skærmretning) Opsætning til multi-skærmdisplay Sådan opsættes multi-skærmdisplay Funktion til fjernbetjenings-id Setup-menu for indgangssignaler Component / RGB-in select YUV / RGB-in select Menuen Signal D Y/C Filter Colour system / Panasonic Auto Cinema reality XGA Mode Noise reduction... 4 Sync... 4 Indgangssignaldisplay... 4 Indstilling af menuen Options (Indstillinger)... 4 Weekly Command Timer (Ugentlig kommandotimer) Leveringstilstand Fejl nding Liste over formatindstillinger Mulige indgangssignaler Kommandoliste for Weekly Command Timer... 5 Speci kationer... 5

3 VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER ADVARSEL! ) Produktet må ikke udsættes for dryp eller tilsprøjtning, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Anbring ikke beholdere med væske (blomstervaser, kopper, kosmetik el.lign.) oven på apparatet (heller ikke på hylder osv. over apparatet). Kilder til åben ild, f.eks. stearinlys, må ikke placeres på eller over apparatet. ) Fjern ikke afskærmningen, da denne beskytter mod elektrisk stød. Der ndes ingen komponenter bag afskærmningen, som du selv kan reparere. Service bør udføres af kvali cerede fagfolk. 3) Fjern ikke jordbenet i netstikket. Dette apparat er forsynet med et trefaset jordforbundet netstik. Dette stik kan kun tilsluttes en jordforbundet stikkontakt. Denne konstruktion er valgt ud fra sikkerhedsmæssige hensyn. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, bør du kontakte en elinstallatør. Det frarådes at omgå formålet med jordbenet. 4) For at forebygge elektrisk stød skal det sikres, at jordbenet på netledningens netstik er sikkert forbundet. FORSIGTIG! Dette apparat er beregnet til brug i miljøer, som er relativt frie for elektromagnetiske felter. Hvis apparatet anvendes i nærheden af kilder med kraftige elektromagnetiske felter eller på steder, hvor elektrisk støj overlapper indgangssignalerne, kan det medføre billed-/lydforstyrrelser eller interferens, f.eks. støj. For at undgå skader på apparatet bør det ikke opstilles i nærheden af kilder, der frembringer kraftige elektromagnetiske felter. Varemærker VGA er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation. Macintosh er et indregistreret varemærke tilhørende Apple Computer, USA. SVGA, XGA, SXGA og UXGA er registrerede varemærker for Video Electronics Standard Association. Selv om der ikke er foretaget speciel fremhævning af rma- eller produktvaremærker i teksten, er disse varemærker fuldt ud blevet respekteret. Lad ikke et stillbillede vises i længere tid, da dette kan bevirke, at en permanent billedbibeholdelse efterlades på plasmaskærmen. Som eksempler på stillbilleder kan nævnes logoer, videospil, computerbilleder, teletekst og billeder, der vises i 4:3 format. 3

4 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL! Setup Plasmaskærmen er udelukkende beregnet til brug sammen med følgende ekstratilbehør. Hvis produktet bruges sammen med andre typer ekstratilbehør, mister skærmen muligvis den fornødne stabilitet med risiko for personskader til følge. (Alt det følgende tilbehør er fremstillet af Panasonic Corporation.) Højttalere...TY-SP4P8W-K (til TH-4PHEK), TY-SP4P8W-S (til TH-4PHES), TY-SP5P8W-K (til TH-5PHEK), TY-SP5P8W-S (til TH-5PHES) Hylde...TY-ST8-K (til TH-4PHEK, TH-5PHEK), TY-ST8-S (til TH-4PHES, TH-5PHES) Rullebord...TY-ST58PF Vægbeslag (lodret)...ty-wk4pv7 Vægbeslag (vinkel)...ty-wk4pr7 Vægbeslag (Skuffe-type)...TY-WK4DR Ceiling-hanging bracket...ty-ce4ps7 BNC komponent-videoterminalkort...ty-4tm6a BNC komposit-videoterminalkort...ty-4tm6b BNC dobbelt video terminalkort...ty-fb9bd RCA komponent-videoterminalkort...ty-4tm6z RCA komposit-videoterminalkort...ty-4tm6v RGB (digital) terminalkort...ty-4tm6d RGB aktiv-gennemgangsterminalkort... TY-4TM6G PC indgangsterminalkort...ty-4tm6p Komposit-/komponent-videoterminalkort... TY-4TM6Y SDI-terminalkort...TY-FB7SD HD-SDI-terminalkort...TY-FB9HD HD-SDI-aansluitingenkaart met geluid... TY-FBHD HDMI-terminalkort...TY-FB8HM Dobbelt HDMI-terminalkort...TY-FBHMD Slot-in-terminalkort...TY-FB8SC Ir Gennemgangs terminalkort...ty-fb9rt U/V-tunerplade med hotelservice-port...ty-fb9te (til TH-5PHEK/S) Opsætningsindlæserr...TY-RM9SL (til TH-5PHEK/S) DVI-D terminalkort...ty-fbdd Trådløst præsentationskort...ty-fbwpe AV-terminalboks...TY-TBAV Berøringspanel...TY-TP4PS (til TH-4PHEK/S), TY-TP5PS (til TH-5PHEK/S) Antiblændings lter...ty-ar4pw (til TH-4PHEK/S), TY-AR5PW (til TH-5PHEK/S) Undtagen Storbritannien og Irland. Sørg altid for at få en fagmand til at udføre installationen. Små produktdele kan give risiko for kvælning, hvis de sluges ved et uheld. Sørg for, at børn ikke kommer i nærheden af disse smådele. Smid unødvendige smådele og andre ting som F.eks. emballering, plastikposer og plastfolie ud, så du undgår, at børn leger med det og på den måde risikerer kvælning. Anbring ikke plasmaskærmen på skrå eller ustabile ader. Skærmen kan falde ned eller vippe forover. Anbring ikke andre objekter oven på plasmaskærmen. Hvis der spildes vand på plasmaskærmen, eller der kommer fremmedlegemer ind i den, er der risiko for en kortslutning, der kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din lokale Panasonic forhandler, hvis der kommer fremmedlegemer ind i plasmaskærmen. Må kun transporteres i opretstående stilling! Hvis apparatet transporteres med dets skærmpanel vendende op eller ned, kan det interne kredsløb lide skade. 4

5 Sikkerhedsforanstaltninger Udluftning må ikke forhindres med overdækning af udluftningsåbninger med genstander som f.e. aviser, bordduger og forhænger. For tilstrækkelig ventilation; Hvis du anvender hylden (ekstraudstyr), skal du sørge for, at der er en fri plads på cm eller mere i toppen, til venstre og til højre, og 7 cm eller mere i bunden og der skal desuden være en fri plads mellem bunden af skærmen og gulv aden. Hvis du anvender en anden opsætningsmetode, skal du følge instruktionerne for denne. (Hvis der ikke er nogen bestemt angivelse af installationsmålene i installationsmanualen, skal der laves et mellemrum på cm eller mere øverst, nederst, til venstre og til højre og 7 cm eller mere ved bagsiden.) Brug af plasmaskærmen Plasmaskærmen er konstrueret til -4 V AC, 5/6 Hz. Dæk ikke ventilationshullerne til. Det kan føre til overophedning af plasmaskærmen, hvilket kan forårsage brand eller beskadige skærmen. Stik ikke fremmedlegemer ind i plasmaskærmen. Stik ikke metaldele eller brændbare dele ind i ventilationshullerne. Læg heller ikke sådanne dele oven på skærmen, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Lad være med at fjerne eller ændre afskærmningen på nogen måde. Plasmaskærmen indeholder dele med høj spænding, som kan give alvorlige elektriske stød. Kontakt din lokale Panasonic-forhandler, når skærmen skal efterses, justeres og repareres. Sørg for en nem adgang til strømforsynings kilde. Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal sluttes til en stikkontakt i væggen med en beskyttende jordtilslutning. Anvend ikke andre netledninger end den, der følger med dette apparat. Dette kan medføre brand og elektriske stød. Sørg for at sætte netstikket helt ind. Hvis stikket ikke er sat helt i, kan det genereres høj varme, som kan forårsage brand. Hvis stikket er defekt, eller stikkontakten sidder løst, bør delene ikke anvendes. Rør ikke ved netstikket med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød. Undgå handlinger, der kan beskadige netkablet. Hold fast i stikket, ikke ledningen, når netledningen trækkes ud. Undgå at beskadige netledningen, foretag ingen form for ændringer af den, anbring ikke tunge genstande oven på den, udsæt den ikke for varme, placer den ikke i nærheden af varme genstande, vrid den ikke, bøj den ikke overdrevent, og træk ikke i den. Anbring den ikke i nærheden af varme genstande. Undgå at vride den. Undgå at bøje den for meget. Undgå at trække i den. I modsat fald er der risiko for brand eller elektrisk stød. Hvis netledningen bliver beskadiget, bør den repareres på et autoriseret servicecenter. Hvis plasmaskærmen ikke skal bruges i længere tid, bør netstikket trækkes ud af stikkontakten. I tilfælde af problemer under brug Hvis der opstår et problem (for eksempel manglende billede eller lyd), eller hvis der kommer røg eller en unormal lugt fra plasmaskærmen, skal netstikket omgående trækkes ud. Hvis du forsætter med at anvende plasmaskærmen i denne tilstand, er der risiko for brand og elektrisk stød. Når du er sikker på at røgudviklingen er standset, bør du kontakte din lokale Panasonic-forhandler, så de nødvendige reparationer kan blive foretaget. Det er yderst farligt selv at forsøge at reparere plasmaskæmen, og ethvert uautoriseret indgreb medfører bortfald af enhver garanti plasmaskærmen. Hvis vand eller fremmedlegemer trænger ind i plasmaskærmen, hvis den tabes på jorden eller gulvet, eller hvis kabinettet bliver beskadiget, skal netstikket trækkes ud med det samme. Der er risiko for kortslutning, hvilket kan medføre brand. Kontakt din lokale Panasonic-forhandler i tilfælde af nødvendige reparationer. 5

6 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG! Brug af plasmaskærmen Anbring ikke dine hænder, dit ansigt eller genstande tæt på plasmaskærmens ventilationshuller. Der kommer varm luft ud af ventilationshullerne og toppen af plasmaskærmen er varm. Anbring ikke dine hænder eller dit ansigt eller andre objekter, som ikke kan tåle varme, på dette sted, da det kan medføre forbrændinger eller deformation. Sørg for at trække alle kabler ud, inden plasmaskærmen yttes. Hvis plasmaskærmen yttes, mens nogle kabler stadig er tilsluttet, kan disse kabler blive beskadiget, hvilket kan medføre brand og elektrisk stød. Træk for en sikkerheds skyld stikket ud, før du foretager nogen form for rengøring. I modsat fald er der risiko for elektrisk stød. Rengør netledningen med jævne mellemrum, så den ikke bliver helt støvet. Hvis der samler sig støv på netstikket, kan den deraf følgende fugtighed beskadige isoleringen, hvilket kan medføre brand. Træk netstikket ud, og tør det af med en tør klud. Lad være med at brænde og skille batterier ad. Batterier må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. Denne plasmaskærm udsender infrarøde stråler, og kan derfor påvirke andet kommunikationsudstyr, der udnytter infrarøde stråler. Anbring sensorer for infrarøde stråler på et sted, hvor de ikke er udsat for direkte eller re ekteret lys fra plasmaskærmen. Rengøring og vedligeholdelse Forsiden af skærmpanelet har fået en special over adebehandling. Tør forsigtigt panelets over ade af med en blød, fnugfri klud. Hvis apparatets ydre er særligt snavset, skal det tørres af med en blød, fnugfri klud, som er dyppet i rent vand eller vand, i hvilket et neutralt rengøringsmiddel er fortyndet gange, og tør derefter godt efter med en tør klud af den samme type, indtil apparatets ydre er tørt. Undgå at ridse eller ramme panelets over ade med ngernegle eller andre hårde genstande, da du ellers kan komme til at beskadige over aden. Undgå desuden at over aden kommer i kontakt med ygtige kemikalier, som for eksempel insektsprøjtemidler, opløsningsmidler og fortynder, da over aden ellers kan blive beskadiget. Hvis kabinettet bliver tilsmudset, kan du tørre det af med en blød, tør klud. Hvis kabinettet er meget beskidt, kan du vride kluden op i vand iblandet en smule neutralt rengøringsmiddel og bruge den til at tørre kabinettet af med. Brug derefter en tør klud til at gøre over aden tør. Sørg for, at der ikke kommer rengøringsmidler i direkte kontakt med plasmaskærmsen over ade. Hvis der kommer dråber ind i enheden, kan det give problemer under brug. Undgå kontakt med ygtige kemikalier, som for eksempel insektsprøjtemidler, opløsningsmidler og fortynder, da kabinettets over ade ellers kan blive beskadiget, eller belægningen kan skalle af. Lad heller ikke kabinettets over ade være i kontakt med artikler lavet af gummi eller PVC i længere tid. 6

7 Tilbehør Medfølgende tilbehør Kontrollér, at du har fået det tilbehør og de dele, der er vist Betjeningsvejledning CD-ROM (Betjeningsvejledning) Fjernbetjening NQAYB43 Batterier til fjernbetjening (R6 (UM3)-størrelse ) Netledning Fastgøringsbånd Batterier til fjernbetjeningen Kræver to R6 batterier.. Træk i og hold krogen, og åbn derefter batteridækslet.. Sæt batterierne i vær opmærksom på den rigtige polaritet (+ og -). 3. Sæt dækslet tilbage på plads. R6 (UM3) -størrelse Godt råd: Hvis man bruger fjernbetjeningen meget, kan det anbefales at udskifte de gamle batterier med alkaliske batterier, der holder længere. Advarsler i forbindelse med brug af batterier Forkert installation kan medføre udsivning af batterivæske og ætsning, som vil beskadige fjernbetjeningen. Bortskaffelse af batterier skal ske på en miljømæssigt forsvarlig måde. Overhold følgende forholdsregler:. Batterier skal altid udskiftes parvis. Brug altid nye batterier, når det gamle par udskiftes.. Brug ikke et gammelt batteri sammen med et nyt. 3. Bland ikke batterityperne (f.eks.: Zinc Carbon med Alkaline ). 4. Forsøg ikke at oplade, kortslutte, adskille, opvarme eller brænde brugte batterier. 5. Udskiftning af batterierne er påkrævet, når fjernbetjeningen kun virker sporadisk, eller ikke længere kan anvendes til at betjene plasmaskærmen. 6. Lad være med at brænde og skille batterier ad. Batterier må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. 7

8 Tilslutninger Når der tilsluttes højttalere, må der kunne anvendes de specielle ekstratilbehørshøjttalere. Se betjeningsvejledningen til højttalerne for detaljer om installation af disse. Højttalere (ekstratilbehør) Højttalerterminal (højre) Sørg for, at netledningen er låst på både venstre og højre side. Før det medfølgende kabelfastgøringsbånd gennem clipsen som illustreret. Højttalerterminal (venstre) Tilslutning af netledning (se side ) Fastgøringsbånd til netledning Sæt netledningen i displayenheden. Sæt netledningen i, indtil den klikker på plads. Fastgør netledningen med den klemme, som følger med apparatet. Luk Åbn Tryk, indtil krogen klikker.. Træk af.. Hold knappen trykket ind. Træk netledningen ud Træk netledningen ud ved at trykke på de to knapper. Når du tager netledningen ud af forbindelse, skal du sørge for at tage den ud af forbindelse ved stikkontakten først. Kabelfastgøringsbånd Fastgør alle overskydende kabler med båndet som påkrævet. Der følger et enkelt fastgøringsbånd med dette apparat. I tilfælde af, at der skal fastgøres kabler på to steder, bedes du venligst anskaffe et separat. For at samle kabler, der er tilsluttet til bøsningerne, vikles kabelfastgøringsbåndet rundt om dem, hvorefter den spidse end af båndet føres ind gennem fastlåsningsanordningen som illustreret. Mens det sikres, at der er tilstrækkeligt slæk på kablerne, så de ikke udsættes for unødig belastning (især netledningen), opbindes alle kabler med det medfølgende fastgøringsbånd. Sådan strammes: Sådan løsnes: Tryk på knoppen Træk Træk R AUDIO L R AUDIO L S VIDEO B AV IN A SLOT VIDEO SLOT SLOT3 PC IN AUDIO SERIAL Dobbelte videoterminaler (svarer til BNC dobbelt videoterminalkort (TY-FB9BD)) (se side ) Holdere (tildækket) til isætning af terminalkort (ekstraudstyr) Fra EXTERNALmonitorbøsning på computer (se side 9) Fra SERIAL-bøsningen på computer (se side ) Ved forsendelsen fra fabrikken er terminalkortet installeret i SLOT. 8

9 Tilslutninger Sådan tilslutter du PC-indgangsbøsningerne Computer (Hun) AUDIO PC IN Adapter (om nødvendigt) RGB PC-kabel mini D-sub 5p (Han) Audio Stereo jack-stik Tilslut et kabel, der svarer til audioudgangsbøsningen på computeren. De computersignaler, som kan anvendes som indgangssignaler, er signaler med en horisontal scanningsfrekvens på mellem 5 og khz og en vertikal scanningsfrekvens på mellem 48 og Hz. (Hvis signalerne imidlertid overstiger. linjer, vises billedet ikke korrekt.) Skærmopløsningen udgør maksimalt punkter (TH-4PHEK/S), punkter (TH-5PHEK/S) når Aspect er indstillet til 4:3 og punkter (TH-4PHEK/S), punkter (TH-5PHEK/S) når Aspect er indstillet til 6:9. Hvis opløsningen overstiger disse grænser, er det ikke sikkert, at det er muligt at vise ne detaljer tydeligt nok. PC-indgangsbøsningerne er DDCB-kompatible. Hvis den tilsluttede computer ikke er DDCB-kompatibel, skal du ændre computerens indstillinger i forbindelse med tilslutningen. Visse PC-modeller kan ikke sluttes til apparatet. Det er ikke nødvendigt at anvende en adapter til computere med en DOS/V-kompatibel mini D-sub 5P-bøsning. Den viste computer tjener udelukkende som eksempel. Det viste ekstratilbehør og de viste kabler følger ikke med apparatet. De horisontale og vertilkale scanningsfrekvenser for PC-signaler må ikke indstilles, så de ligger over eller under det angivne frekvensområde. Komponentindgang er mulig med ben,, 3 i Mini D-sub 5P stik. For at anvende synkrone VBS-indgangssignaler, skal der anvendes et stik, som indeholder en 75 ohms-modstand og som kan fås i handelen, til tilslutning af HD-stikket, hvor VBS-signalerne skal indgå. Ændr Component/RGB-in select indstillingen i menuen Setup til Component (ved komponent-tilslutning) eller til RGB (ved RGB-signaltilslutning) (se side 37). Signalbetegnelser for mini D-sub 5P-stik Ben-nr. Signalbetegnelse Ben-nr. Signalbetegnelse Ben-nr. Signalbetegnelse R (PR/CR) 6 GND (Jord) NC (Ikke tilsluttet) G (Y) 7 GND (Jord) SDA 3 B (PB/CB) 8 GND (Jord) 3 HD/SYNC Benplacering 4 NC (Ikke tilsluttet) 9 +5 V DC 4 VD (PC IN bøsning) 5 GND (Jord) GND (Jord) 5 SCL 9

10 Tilslutninger Sådan tilslutter du bøsningen SERIAL SERIAL-bøsningen bruges, når du styrer Plasmaskærm ved hjælp af en computer. Computer (Han) RS-3C Lige kabel (Hun) SERIAL Stikben-layout til SERIAL-terminal D-sub 9p Anvend det lige kabel RS-3C til at slutte computeren til plasmaskærmen. Den viste computer tjener kun som illustrationseksempel. Det viste ekstratilbehør og de viste kabler følger ikke med apparatet. SERIAL-bøsningen opfylder RS-3C-interface speci kationen, så det er muligt at styre plasmaskærmen ved hjælp af en computer, som er sluttet til denne bøsning. Computeren kræver en software, som gør det muligt at sende og modtage kontroldata, som opfylder nedenstående betingelser. Brug et computerprogram, f.eks. et programmeringssprog, til at udvikle softwaren. Oplysninger om dette nder du i dokumentationen til computerprogrammet. Signalnavne for D-sub 9P stik Kommunikationsparametre Signalniveau RS-3C-kompatibel Synkronisering Asynkron Baud-hastighed 96 bps Paritet Ingen Tegnlængde 8 bit Stop-bit bit Flowkontrol - Basisformat for kontroldata Overførslen af kontroldata fra computeren starter med et STX-signal efterfulgt af kommandoen, parametrene og til sidst et ETX-signal i nævnte rækkefølge. Hvis der ikke er nogen parametre, er det ikke nødvendigt at sende parametersignalet. STX C C C3 : P P P3 P4 P5 ETX Start (h) Kolon 3-tegns kommando (3 bytes) Parameter/ parametre ( - 5 bytes) End (3h) Hvis der transmitteres ere kommandoer, er det vigtigt, at du venter på denne enheds svar på den første kommando, inden den næste kommando sendes. Hvis den forkerte kommando sendes ved en fejltagelse, vil denne enhed sende en ER4 kommando tilbage til computeren. SLA, SLB, SLA og SLB i Command IMS er kun til rådighed, når et dobbelt indgangsterminalkort er tilsluttet. 9 NC Disse signalnavne er dem i computer-speci kationerne. Kommando Kommando Parameter Kontroloplysninger PON Ingen Tændt POF Ingen Slukket AVL ** Lydstyrke - 63 AMT Mute slået fra Mute slået til IMS DAM Ben-nr. Detaljer R X D 3 T X D 5 GND 4 6 Ikke anvendt 7 (Afkortet i dette apparat) 8 Ingen SL SL SL3 PC SLA SLB SLA SLB Ingen ZOOM FULL JUST NORM SELF ZOM ZOM3 SJST SNOM SFUL 4:9 Valg af indgang (Toggle-skift) Slot input Slot input Slot3 input PC input Slot input (INPUTA) Slot input (INPUTB) Slot input (INPUTA) Slot input (INPUTB) Valg af skærmindstilling (Toggle-skift) Zoom (For video/sd/pc-signal) 6:9 Just (For video/sd-signal) 4:3 (For video/sd/pc-signal) Panasonic Auto (For video-signal) Zoom (For HD-signal) Zoom3 (For HD-signal) Just (For HD-signal) 4:3 (For HD-signal) 4:3 Full (For HD-signal) 4:9 Når strømmen er slukket, reagerer denne skærm kun på PON kommando.

11 Tilslutninger Tilslutning af AV Dette apparat har et terminalkort, som svarer til BNS dobbelt video terminalkortet (TY-FB9BD) som standardudstyr. Eksempel på indgangssignalkilde S VIDEO-VIDEOBÅNDOPTAGER R AUDIO L R AUDIO L S VIDEO B AV IN A SLOT VIDEO SLOT SLOT3 PC IN VIDEOKAMERA VCR R L AUDIO OUT S VIDEO OUT R L AUDIO OUT VIDEO OUT Det viste ekstratilbehør, de viste kabler og adapterstik følger ikke med dette apparat.

12 INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Tænd og sluk for strømmen Tilslutning af netledningen til plasmaskærmen. Fastgør netledningen omhyggeligt til plasmaskærmen ved hjælp af klemmen. (se side 8) Sæt netstikket i en stikkontakt i væggen Formen på netstik varierer fra land til land. Netstikket, der er vist til højre, er derfor muligvis af samme type som det, der sidder på dit apparat. Når du tager netledningen ud af forbindelse, skal du sørge for at tage den ud af forbindelse ved stikkontakten først. Tryk på afbryderen på plasmaskærmen for at tænde for apparatet. Statuslampe: Grøn Statuslampe Fjernbetjeningssensor Tryk på afbryderknappen på fjernbetjeningen for at slukke plasmaskærmen. Statuslampe: Rød (standby) Tryk på afbryderknappen på fjernbetjeningen for at tænde plasmaskærmen. Statuslampe: Grøn Sluk for strømmen til plasmaskærmen ved at trykke på når plasmaskærmen er tændt eller i Standby-indstilling. -kontakten på apparatet, Mens den strømbesparende funktion Power management er i drift, lyser statuslampen Orange, når apparatet er i afbrudt tilstand.

13 Tænd og sluk for strømmen Når der tændes for apparatet for første gang Nedenstående skærm vil komme frem, når der tændes for apparatet for første gang. Vælg posterne med fjernbetjeningen. OSD Language Knapperne på selve apparatet kan ikke anvendes. OSD Language (skærmmenusprog) Vælg sproget. Indstil. English (UK) Deutsch Français Italiano Español ENGLISH (US) Select Set PRESENT TIME Setup (Indstilling af KLOKKESLÆT) Vælg DAY eller PRESENT TIME. Indstil DAY eller PRESENT TIME. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99:99 Set DAY MON PRESENT TIME 99:99 Vælg Set. Indstil. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99:99 Set DAY TUE PRESENT TIME : Display orientation (Skærmretning) Vælg Portrait i tilfælde af lodret installation. Indstil. Display orientation Landscape Portrait Når posterne først er indstillet, vil skærmene ikke komme frem, når der næste gang tændes for apparatet. Efter indstillingen kan posterne ændres i de følgende menuer. OSD Language (se side 33) PRESENT TIME Setup (se side 7) Display orientation (se side 34) Fra den anden gang vises nedenstående skærm i et stykke tid (indstillingstilstanden er et eksempel). PC 6:9 3

14 INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Valg af inputsignal Vælg indgangssignalerne der skal tilsluttes ved at installere det optionelle terminalkort. Tryk her for at vælge det inputsignal, der skal afspilles fra det udstyr, som er sluttet til plasmaskærmen. Indgangssignalerne ændres som følger: INPUTA INPUTB INPUT INPUT3 PC SLOT er til dobbelt indgang, så du kan vælge INPUTA eller INPUTB for INPUT. INPUTA: VIDEO-signal terminal i SLOT INPUTB: S-VIDEO signal terminal i SLOT Det er også muligt at vælge ved at trykke på knappen INPUT på enheden. Indgangssignalbøsningen bliver ikke valgt, hvis terminalkortet ikke er installeret i den pågældende SLOT (holder). Vælg indstillingen, så denne passer med signalerne fra den kilde, der er tilsluttet til Component-/RGB-indgangsbøsningerne. (se side 37) Under visning af to skærme kan man ikke vælge den samme indgangsindstilling for både hovedbilledet og subbilledet. Billedbibeholdelse (efterbillede) kan forekomme på plasmaskærmpanelet, hvis et stillbillede får lov at stå på panelet i længere tid. Den funktion, som gør skærmen en smule mørkere, aktiveres for at forhindre billedbibeholdelse (se side 47). Denne funktion er ikke den perfekte løsning på problemet billedbibeholdelse. INPUT MENU -/ VOL + / ENTER/ 4

15 Grundlæggende betjeningsfunktioner Hovedapparatet Fjernbetjeningssensor Lydstyrkeregulering Lydstyrke Op + Ned Når menuskærmen er vist: + : Tryk for at ytte markøren op : Tryk for at ytte markøren ned (se side ) INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Knappen Enter / Aspect (se side 7, ) Hovedafbryder Statuslampe Statuslampen lyser. Slukket... Statuslampen lyser ikke (Enheden bliver ved med at forbruge en smule strøm, så længe netledningener sat i en tændt stikkontakt.) Standby... Rødt Tændt... Grøn DPMS (Power management)...orange (Med PC-indgangssignal. Se side 3) MENU-Anzeige EIN / AUS Jedes Mal beim Drücken der MENU-Taste wird die Menü-Anzeige umgeschaltet. (se side ) Normal visning Picture (Skærmbillede) Setup Sound (Lyd) Pos. /Size INPUT-Taste (Valg af indgangssignal) (se side 4) 5

16 Grundlæggende betjeningsfunktioner Fjernbetjeningssender ACTION-knap Tryk for af foretage valg. ASPECT-knap Tryk for at vise ASPECTmenuen. (se side 7) Standby-knap (TÆND / SLUK) Plasmaskærmens netledning skal først sættes i en stikkontakt, og derefter skal der tændes på hovedafbryderen på skærmen, før denne knap virker efter dens hensigt (se side ). Tryk på denne knap for at tænde for plasmaskærmen fra Standby-indstilling. Tryk på knappen igen for at slukke for plasmaskærmen til Standby-indstilling. Knappen POS. /SIZE (position/størrelse) (se side ) PICTURE-knap (se side 4) Lyd til/fra (mute) Tryk på denne knap for at koble lyden ud. Tryk igen for at få lyden til at vende tilbage. Lyden aktiveres også igen, når der slukkes for strømmen, eller lydstyrken reguleres. N-knap (se side 3, 4, 5, 6) POSITION-knapper INPUT-knap Tryk for på skift at vælge INPUT, INPUT, INPUT3 og PC input HOLDERNE. (se side 4) Når et dobbelt indgangsterminalkort er monteret, vises A og B, afhængigt af det valgte indgangssignal. (Eks. INPUTA, INPUTB) OFF TIMER-knap Du kan indstille plasmaskærmen til at skifte til standby efter et bestemt tidsrum. Ved at trykke på knappen gentagne gange kan du skifte mellem 3 minutter, 6 minutter, 9 minutter og minutter (funktionen er deaktiveret) Når der er 3 minutter tilbage før et tidsrum udløber, vil teksten timer 3 begynde at blinke. I tilfælde af et strømsvigt deaktiveres funktionen. AUTO SETUP-knap Justerer automatisk skærmens position/størrelse. (se side ) SET UP-knap (se side ) SOUND-knap (se side 6) Lydstyrkeregulering Tryk på knapperne lydstyrke op + eller lydstyrke ned for hhv. at hæve og sænke lydstyrken. R-knap (se side ) Tryk på R knappen for at vende tilbage til den foregående menuskærm. RECALL-knap Tryk på knappen RECALL for at få vist systemets aktuelle status. Indgangssignalangivelse Aspect-tilstand (se side 7) 3 timer timer-indikatoren vises kun, når off timer er blevet aktiveret. 4 Urdisplay (se side 44) PC 4:3 MULTI Window-knapper (se side 8) 4 : timer 9 3 Digital Zoom (se side ) 6

17 ASPECT-kontrol Plasmaskærmen giver dig mulighed for at se billedet i dets maksimale størrelse, herunder widescreen-biografformat. [ fra apparatet ] INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Tryk ere gange for at ytte gennem aspektindstillingerne: Se Liste over formatindstillinger angående detaljer om formatindstillingen (se side 48). For AV (S Video) signalindgang: 4:3 Zoom Zoom Zoom3 Just 4:9 6:9 Panasonic Auto Når du vælger en indgangsåbning, hvor BNC dobbelt video terminalkort (TY-FB9BD) monteres, kan Panasonic Auto ikke vælges. Aspektindstillingen skifter hver gang der trykkes på ENTER-knappen. For PC-signalindgang: 4:3 Zoom 6:9 For SD-signalindgang (55 (48) / 6i 6p, 65 (575) / 5i 5p): 4:3 Zoom Zoom Zoom3 6:9 4:9 Just For HD-signalindgang [5 (8) / 6i 5i 6p 5p 4p 5p 3p 4sF, 5 (8) / 5i, 75 (7) / 6p 5p]: 4:3 4:3 Full Zoom Zoom Just 4:9 6:9 Zoom3 [Under MULTI PIP-handlinger] 4:3 6:9 Billede og billede, Billede i billede : Andre : Aspektskift er ikke mulig. Panasonic Auto kan kun vælges under videosignalindgang. Aspektindstillingen huskes separat for hver indgangsbøsning. Lad ikke billedet stå på skærmen i 4:3 aspektindstillingen i længere tid, da det kan efterlade en permanent billedbibeholdelse på plasmaskærmpanelet. Panasonic Auto Skærmbilledet bliver automatisk gjort stort (afhængigt af billedkilden), således at billedet altid kan ses i sit maksimale størrelse. 4 6 Panasonic Auto For letter box-billede Billedet udvides Skifter i henhold til indstillingen af Panasonic Auto funktionen (se side 39). Indstillingen Panasonic Auto er konstrueret til automatisk justering af aspektformatet ved en blanding af 6:9- og 4:3- programmateriale. Nogle typer 4:3 programmateriale, som børsmarkeddataskærme, kan sommetider få billedstørrelsen til uventet at skifte. Når man ser sådanne programmer, anbefales det at ASPECT sættes til 4:3. Hvis Picture V-Pos/V-Size indstilles til Panasonic Auto med 6:9- tilstand, huskes indstillingen ikke. Når tilstanden forlades, går skærmen tilbage til en tidligere indstilling. For et 4:3 billede All Aspect-indstilling Sæt All Aspect til On i menuen Options for at muliggøre den udvidede formatindstilling (side 44). I All Aspect-indstilling vil formatindstillingen for billeder skifte som følger. Se Liste over formatindstillinger på side 4 angående detaljer om formatindstillingen. (se side 48) For AV (S Video) signalindgang: 4:3 Zoom Zoom Zoom3 Panasonic Auto 6:9 4:9 Just Når du vælger en indgangsåbning, hvor BNC dobbelt video terminalkort (TY-FB9BD) monteres, kan Panasonic Auto ikke vælges. For PC-signalindgang: 4:3 Zoom 6:9 For SD-signalindgang (55 (48) / 6i 6p, 65 (575) / 5i 5p): 4:3 Zoom Zoom Zoom3 6:9 4:9 Just For HD-signalindgang [5 (8) / 6i 5i 6p 5p 4p 5p 3p 4sF, 5 (8) / 5i, 75 (7) / 6p 5p]: 4:3 Full Zoom Zoom Zoom3 6:9 4:9 Just Just 4:3 () 4:3 () 7

18 MULTI PIP Tryk ere gange. Hver gang der trykkes på knappen vil hovedbilledet og subbilledet blive vist som illustreret herunder. [Billede og billede] Hovedbillede Subbillede [Billede uden for billede] [Billede i billede] Hovedbillede Subbillede Hovedbillede Subbillede Normal Visning A B A B A B Tryk for at bytte rundt på hovedbillede og subbillede. B A B A B A Tryk her for at vælge inputtilstand. Under visning af hovedbillede og subbillede vælges det billede, for hvilket man ønsker at ændre indgangsmodus. Subbilledlyden høres, mens en subbilledoperation er i gang. Subbilledoperationen går automatisk tilbage til hovedbilledoperation, hvis en subbilledoperation ikke er blevet udført i cirka 5 sekunder eller hvis der trykkes på en af fjernbetjeningsknapperne (undtagen knappen). [Eksempel] Hovedbilledangivelse er lys PC VIDEO A B Indgangsmodus kan skiftes Subbilledangivelse er lys A PC VIDEO B Tryk for at skifte indgangssignal. Hovedbilledangivelse ændres VIDEO VIDEO C B Subbilledangivelse ændr A PC VIDEO D Billede ændres Tryk her for at ytte subbilledet. Hvert tryk skifter subbilledets placering. Denne knap virker kun under indstilling til billede i billede. Subbilledet kan være skjult bag skærmmenuen afhængigt af den position. 8

19 MULTI PIP Advanced PIP (avanceret PIP) Sæt Advanced PIP til On i menuen Options. (se side 43) Tryk gentagne gange. Ved hvert tryk på denne knap vil hovedbilledet og subbilledet blive vist som følger. Én skærm Advanced PIP (avanceret PIP) Underskærm Hovedskærm For at bruge,, knapperne til skærmbetjeninger, skal man følge fremgangsmåden på den foregående side. Knapperne og kan ikke anvendes under Advanced PIP-anvendelse. Hvis INPUT lock i menuen Options er sat til en anden stilling end, vil MULTI PIP (multi billede-i-billede) ikke være til rådighed. Lyden kommer fra det billede, som er valgt i Audio Out (PIP) (se side 6). Under visning af to skærme kan man ikke vælge den samme indgangsindstilling for både hovedbilledet og subbilledet. Hovedbilledet og subbilledet behandles af forskellige kredsløb, så billedkvaliteten kan være lidt forskellig. Subbilledets billedkvalitet kan også være lidt anderledes, afhængigt af den signaltype, der vises i hovedbilledet, og af tilstanden for visning af billeder. Underbillederne er meget små, og de kan derfor ikke vises detaljeret. Computerens skærmbillede vises i et forenklet format, og det kan derfor være svært at skelne detaljer fra hinanden på en tilfredsstillende måde. Følgende kombinationer af to analoge signaler kan ikke vises samtidigt; Komponent-Komponent, Komponent-PC (RGB), PC (RGB)-Komponent, PC (RGB)-PC (RGB) Vær opmærksom på, at hvis du anbringer skærmen på et offentligt sted i kommercielt øjemed eller til offentlig fremvisning og derefter anvender MULTI PIP-funktionen til at oprette en sammensat skærmvisning, kan du overtræde ophavsretten i loven om ophavsret. Det er forbudt at vise eller ændre ophavsretsligt beskyttet materiale, som tilhører andre personer, til kommercielle formål uden forudgående tilladelse fra ejeren af ophavsretten. 9

20 Digital Zoom Dette viser en forstørrelse af den speci cerede del af det viste billede. Vis betjeningsguiden. Tryk for at åbne Digital Zoom. Betjeningsguiden kommer frem. Exit Under digital zoom er det kun de følgende knapper, der kan anvendes. [Fjernbetjening] OFF TIMER knap [Apparatet] VOL knap MUTE knap POSITION / ACTION -knapper INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ VOL knap Vælg den del af billedet, der skal forstørres. Tryk på delen, der skal forstørres, for at vælge denne. Markøren ytter. Exit 3 Vælg den forstørrelse, der ønskes for den forstørrede visning. Hver gang der trykkes her, skifter forstørrelsesfaktoren. Denne angives på det viste billede Vend tilbage til normal visning (kvit digital zoom). Tryk for at forlade Digital Zoom. Når der SLUKKES for strømmen (inklusive gennem Timer operation), annulleres Digital Zoom. Digital zoom-funktionen kan ikke vælges i de følgende betjeningstilstand: Tilstanden Multi-viewer (Billede i billede, Billede uden for billede, Billede og billede). (se side 8) Når MULTI DISPLAY Setup er On (se side 35). Når Screensaver (pauseskærm) (undtagen for Negative image) er aktiveret (se side 8) Når digital zoom er aktiveret, er det ikke muligt at Indstilling af Pos. /Size (position/størrelse).

21 Skærmmenuer vejledningen Vis menuskærmen. Vælg menupunktet. Picture Normalise Normal Picture Mode Contrast Brightness Colour Hue Sharpness Normal 5 5 / Fjernbetjeningssender Tryk for at vælge. (Eksempel: Billedmenu) MENU Enhed Tryk ere gange. Jedes Mal beim Drücken der MENU-Taste wird die Menü-Anzeige umgeschaltet. Normal visning Picture (Skærmbillede) Setup Sound (Lyd) Pos. /Size Vælg. Vælg. Tryk. (Eksempel: Billedmenu) 3 Indstil. Indstil. Indstil. Tryk. MENU 4 Afslut menuen. Tryk. Tryk ere gange. Tryk på for at gå tilbage til den foregående skærm. Oversigt Menu, som ikke kan justeres, nedtones. Justerbar menu skifter, afhængigt af signal, indgang og menuindstilling. Pos. /Size Setup / Signal [ AV ] Normalise Normal Auto Setup H-Pos H-Size V-Pos V-Size Dot Clock Clock Phase Over scan Picture White Picture balance Colour Management Normalise Normal Advanced settings Picture Mode Contrast Brightness Colour Hue Sharpness Advanced settings Advanced W/B High settings R W/B High G Normalise Normal W/B High B Black extension W/B Low R Input level W/B Low G Gamma W/B Low B AGC (Side, 3) / Normal / On Normal 5 5 (Side 4, 5). / / (Side 4, 5) Signal Screensaver Component/RGB-in select Input label Power save Standby save Power management Auto power off OSD Language Setup MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup Display orientation SDI Sound Output Left Sound Channel Right Channel Normalise Normal Sound Out Sound Mode Level Meter Bass Treble Balance Audio Out (PIP) PRESENT TIME Setup RGB PC English (UK) Landscape / (Side 7-4) PRESENT TIME MON 99:99 Set DAY MON PRESENT TIME 99:99 / Channel / Channel Normal Main (Side 6) (Side 7) 3D Y/C Filter (NTSC) Colour system Cinema reality Panasonic Auto (4:3) Noise reduction Screensaver Start Function Mode MULTI DISPLAY Setup MULTI DISPLAY Setup Horizontal Scale Vertical Scale Seam hides video Location A AI-synchronization Set up TIMER POWER ON Function POWER ON Time POWER OFF Function POWER OFF Time On Auto 4:3 (Side 38-4) PRESENT TIME 99:99 Scrolling bar only (Side 8, 9) Express settings Custom settings Reset (Side 3, 3) (Side 35, 36) PRESENT TIME 99:99 : : (Side 7)

22 Indstilling af Pos. /Size (position/størrelse) Tryk for at vise menuen Pos. /Size (position/størrelse). Under Video (S Video), Digital, SDI og HDMI indgangssignal. 3 Tryk for at vælge menuen for det punkt, der ønskes justeret. Tryk for at indstille menuen. Pos. /Size Normalise Normal Auto Setup H-Pos H-Size V-Pos V-Size Over scan Pos. /Size Under Component, RGB og PC indgangssignal. 4 Tryk for at forlade indstillingen til foretagelse af justeringer. Normalise Normal Auto Setup H-Pos H-Size V-Pos V-Size Dot Clock Clock Phase Over scan Ikke-justerbare menupunkter er nedtonet. Justerbare menupunkter er forskellige, afhængigt af indgangssignalet og visningstilstanden. Justeringsoplysninger gemmes separat for forskellige indgangsignalsformater. (Justeringer for komponentsignaler gemmes for 55 (48) / 6i 6p, 65 (575) / 5i 5p, 5 (8) / 6i 5i 6p 5p 4p 5p 3p 4sF, 5 (8) / 5i, 75 (7) / 6p 5p og RGB/PC/Digital-signaler gemmes for hver frekvens.) Hvis Cue eller Rew signaler fra en videobåndoptager eller DVD-afspiller modtages, bevæger billedet sig op eller ned. Denne ændring af billedets placering kan ikke kontrolleres ved hjælp af Picture Pos./Size funktionen. Hvis Picture V-Pos/V-Size indstilles til Panasonic Auto med 6:9-tilstand, huskes indstillingen ikke. Når tilstanden forlades, går skærmen tilbage til en tidligere indstilling. Auto Setup H-Pos/V-Pos, H-Size/V-Size, Dot Clock og Clock Phase justeres automatisk, når der modtages et RGBeller PC-signal. Denne indstilling er aktiveret under følgende betingelser: Indstillingen understøtter kun visning på én skærm. Visning på to eller ere skærme understøttes ikke. Hvis Component/RGB-in Select eller YUV/RGB-in select i menuen Setup (se side 37) er indstillet til RGB, er indstillingen aktiveret. Hvis signalet ikke er i PC-format, er indstillingen kun aktiveret, hvis Over scan (se side 3) er, og H-Size/V-Size ikke justeres automatisk. Denne indstilling er ugyldig og fungerer ikke under følgende betingelser: Aspektet er indstillet til Just Display size i menuen Options (se side 43) er indstillet til On Brug af fjernbetjeningen Når der trykkes på på fjernbetjeningen, udføres Auto Setup. Hvis Auto Setup ikke fungerer, vises Invalid. Auto-tilstand Når Auto Setup er indstillet til Auto i menuen Options (se side 44), starter den automatiske positionsjustering: Når der tændes for strømmen til skærmen. Når der skiftes indgangssignal.

23 Indstilling af Pos. /Size (position/størrelse) Hvis dot clock-frekvensen er 8 MHz eller højere, kan Dot Clock og Clock Phase ikke udføres. Når der indføres RGB-signal, kan Dot Clock og Clock Phase ikke udføres. Auto Setup fungerer muligvis ikke, når der modtages et beskåret eller mørkt billede. Skift i så fald til et lyst billede, hvor kanter og andre genstande vises tydeligt, og forsøg at udføre automatisk opsætning igen. Afhængigt af signalet kan der forekomme fejljustering efter Auto Setup. Udfør nindstilling af position/ størrelse efter behov. Hvis Auto Setup ikke kan indstilles korrekt for et lodret frekvens 6 Hz XGA-signal (4 Hz, 8 Hz og 366 Hz), kan forvalg af det enkelte signal i XGA Mode (se side 39) muligvis give korrekt Auto Setup. Auto Setup fungerer ikke godt, når et signal som f.eks. yderligere oplysninger indsættes uden for den gyldige billedperiode eller i intervaller mellem synkronisering, og billedsignaler er korte, eller for billedsignaler med tilføjet tre-niveau synkroniseringssignal. Hvis Auto Setup ikke kan indstille korrekt, skal du vælge Normalise én gang og trykke på ACTION ( ) og derefter justere Pos./Size manuelt. H-Pos Juster den vandrette position. V-Pos Juster den lodrette position. H-Size Juster den vandrette størrelse. V-Size Juster den lodrette størrelse. Dot Clock Clock Phase Over scan (Under Component, RGB og PC indgangssignal) Periodisk stribet mønsterinterferens (støj) kan forekomme, når et stribet mønster vises. Hvis dette sker, skal der justeres således, at støjen minimeres. (Under Component, RGB og PC indgangssignal) Eliminerer imren og forvrængning. Indstil billede over scan til On/. Signaler, der kan kon gureres, er: 55i, 55p, 65i, 65p, 75/6p, 75/5p, 5/6i, 5/5i, 5/4sF, 5/5p, 5/4p, 5/6p, 5/5p, 5/3p, 5/5i (Component Video, RGB, DVI, SDI, HDMI) On Når indstilles, kan H-Size og V-Size ikke justeres. Når Display size er indstillet til On i menuen Options, vil denne indstilling være ugyldig. (se side 43) Godt råd ( / Normalise Normalisering) Hvis man, mens visningen Pos. /Size er aktiveret, på noget tidspunkt trykker på N-knappen på fjernbetjeningen eller på ACTION ( )-knappen under Normalise, nulstilles alle justerede værdier til fabriksindstillingerne. 3

24 Billedjusteringer Vælg punkter, der ønskes justeret. Tryk på knappen for at vise menuen Picture. Tryk for at vælge menuen for det punkt, der ønskes justeret. Vælg det ønskede niveau, mens billedet bag skærmmenuen betragtes. Menu, som ikke kan justeres, nedtones. Justerbar menu skifter, afhængigt af signal, indgang og menuindstilling. Picture Normalise Normal Picture Mode Contrast Brightness Colour Hue Sharpness Picture White balance Colour Management Advanced settings Normal 5 5 Normal On / / Tryk for at vælge On. Tryk for at åbne Advanced settings (avancerede indstillinger). Tryk på knappen eller for at skifte mellem indstillingerne. Normal Normal Ved brug under normale forhold (aftenbelysning). Denne menu vælger de normale indstillinger for Brightness (lysstyrke) og Contrast (kontrast). Dynamic Når plasmaskærmen bruges under forhold med meget lys. Denne menu vælger højere end normale indstillinger for Brightness (lysstyrke) og Contrast (kontrast). Cinema Ideel til lm. Cinema Dynamic Advanced settings On Giver mulighed for billedfinjustering på et professionelt niveau (se næste side). Advanced settings Normalise Normal Black extension Input level Gamma AGC Advanced settings. / / Hvis man ønsker at ændre billedet og farven på den valgte Picture -menu til noget andet, kan det gøres ved at benytte punkterne på menuen Picture. (se næste side) Tryk på knappen eller for at skifte mellem indstillingerne. Normal Cool Warm W/B High R W/B High G W/B High B W/B Low R W/B Low G W/B Low B Colour Management On Muliggør automatisk indstilling af levende farver. 4 Advanced settings Viser billederne med indstillingerne i menuen Picture. Godt råd ( / Normalise Normalisering) Hvis man, mens menuen Picture vises, på noget tidspunkt trykker på N-knappen på fjernbetjeningen eller på knappen ACTION ( ) under Normalise, nulstilles alle justerede værdier til fabriksindstillingerne.

25 Billedjusteringer Menupunkt Effekt Justeringer Contrast (kontrast) Mindre Mere Brightness (lysstyrke) Mørkere Lysere Colour (farvemætning) Mindre Mere Hue (tone) Rødlig Grønlig Sharpness (skarphed) Mindre Mere Vælger den passende lysstyrke og kontrast for værelset. Justerer så det bliver lettere at se mørke billeder, såsom natscener eller sort hår. Justerer til en anelse lysere farve. Justerer til en pæn hudfarvetone. Giver et skarpt billede. Indstillingerne for Colour og Hue kan ikke justeres for RGB/PC indgangssignaler. Du kan ændre niveauet for hver funktion (Contrast, Brightness, Colour, Hue en Sharpness) for hver billedindstilling. Indstillingsoplysningerne for Normal, Dynamic og Cinema gemmes separat for hver indgangsbøsnings indstilling. Indstillingen Hue kan kun justeres for NTSC-signalet under indgangssignalet AV (S Video). Der er kun lille forskel, når Contrast øges ved et lyst billede eller formindskes ved et mørkt billede. Avancerede indstillinger (Advanced settings) Menupunkt Effekt Detaljer Black extension Mindre Mere Justerer mørke skygger på billedet med gradation. Input level Mindre Mere Justerer dele, der er meget lyse og svære at se. Gamma Mindre Mere S Curve...5 AGC Fra Til Øger automatisk lysstyrken på mørke signaler. W/B High R Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for lyserøde områder. W/B High G Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for lysegrønne områder. W/B High B Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for lyseblå områder. W/B Low R Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for mørkerøde områder. W/B Low G Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for mørkegrønne områder. W/B Low B Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for mørkeblå områder. Udfør W/B justering som følger.. Juster hvidbalancen i de lyse dele med indstillingerne W/B High R, W/B High G og W/B High B.. Juster hvidbalancen i de mørke dele med indstillingerne W/B Low R, W/B High G og W/B Low B. 3. Gentag punkt og for at foretage justering. Punkt and påvirker hinandens indstillinger, så gentag hvert punkt i rækkefølge for at foretage justeringen. De justerede værdier gemmes separat for hver indgangsbøsningsindstilling. Benyt indstillingsområdeværdierne som reference i forbindelse med justering. Godt råd ( / Normalise Normalisering) Hvis man, mens menuen Advanced settings vises, på noget tidspunkt trykker på N-knappen på fjernbetjeningen, eller på knappen ACTION ( ) under Normalise, nulstilles alle justerede værdier til fabriksindstillingerne. 5

26 Lydjustering Tryk for at vise Sound skærmmenuen. Sound / Vælg punkter, der ønskes justeret. Tryk for at vælge menuen for det punkt, der ønskes justeret. Vælg det ønskede niveau, mens der lyttes til lyden. Normalise Normal Sound Mode Bass Treble Balance Audio Out (PIP) Normal Main 3 Tryk for at forlade indstillingen til foretagelse af justeringer. Menupunkt Sound Mode Bass Treble Balance Audio Out (PIP) Detaljer Normal: Udsender den oprindelige og original lyd. Dynamic: Fremhæver skarp lyd. Justerer baslyden. Justerer diskanten. Justerer balancen mellem lyden i venstre og højre kanal. Main: Vælger billedlyden til Main (hoved). Sub: Vælg PIP-rammelyd. INPUT A PC B INPUT A PC B På skærmen vises nodetegnet til højre side for etiketten til lydudgang.output screen label. Indstillingerne for Bass og Treble huskes separat for hver Sound Mode. Godt råd ( / Normalise Normalisering) Hvis man, mens menuen Sound vises, på noget tidspunkt trykker på N-knappen på fjernbetjeningen, eller på knappen ACTION ( ) under Normalise, nulstilles alle justerede værdier til fabriksindstillingerne. SDI Sound Output (SDI-lydudgang) Denne menu vises, når HD-SDI-terminalkort med lyd (TY-FBHD) er installeret i apparatet. SDI Sound Output / Menupunkt Detaljer Left Channel Channel Left Channel (Venstre kanal) Channel til Channel 6 Vælger venstre lydkanal. Right Channel Sound Out Channel Right Channel (Højre kanal) Channel til Channel 6 Vælger højre lydkanal. Level Meter On Sound Out On: Muliggør lydudgang. (Lyd ud) : Deaktiverer lydudgang. Denne menu er kun til rådighed, når der vælges en åbning, hvor HD-SDIterminalkort med lyd (TY-FBHD) er installeret. Denne menu er ikke til rådighed, når -billeders visningstilstanden er aktiveret. Level Meter (Niveaumåler) -8ch 9-6ch Indstiller lydkanalerne til at blive vist i lydniveaumåleren. 8 kanaler vises i lydniveaumåleren, nemlig 4 kanaler hver i både højre og venstre side af displayet. : Skjuler lydniveaumåleren. -8ch: Viser lydniveaumåleren (-8ch). 9-6ch: Viser lydniveaumåleren (9-6ch). 6

27 PRESENT TIME Setup / Set up TIMER Timeren kan bruges til at tænde eller slukke plasmaskærmen. Før timerindstilling forsøges udført, skal man kontrollere PRESENT TIME, og justere klokkeslættet, hvis dette er påkrævet. Indstil derefter POWER ON Time / POWER OFF Time tidspunktet. Tryk her for at få vist Setup skærmen. Tryk for at vælge Set up TIMER eller PRESENT TIME Setup. Tryk for at vise skærmen Set up TIMER eller PRESENT TIME Setup. Setup MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup Display orientation Landscape / PRESENT TIME Setup (Indstilling af klokkeslættet) Tryk for at vælge DAY eller PRESENT TIME. Tryk for at indstille DAY eller PRESENT TIME. knappen: Frem knappen: Tilbage PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99:99 Set DAY MON PRESENT TIME 99:99 Ved et enkelt tryk på knappen eller skifter PRESENT TIME i minuts intervaller. Holdes knappen eller fortsat inde, skifter PRESENT TIME i 5 minutters intervaller. Tryk for at vælge Set. Tryk for at fuldføre PRESENT TIME Setup. Set kan ikke vælges med mindre PRESENT TIME er indstillet. Med mindre klokkeslættet er indstillet til andet end 99:99, er DAY-indstillingen ugyldig. Indstillingerne af DAY og PRESENT TIME nulstilles, hvis displayet efterlades slukket i omkring 7 dage af de følgende årsager: Tryk på knappen for at slukke for displayet. Udtagning af netledningen. Afbrydelse af strømforsyningen. Set up TIMER (Timerindstilling) Tryk for at vælge. POWER ON Time / POWER OFF Time. Tryk for at indstille POWER ON Time / POWER OFF Time. knappen: Frem knappen: Tilbage Set up TIMER POWER ON Function POWER ON Time POWER OFF Function POWER OFF Time PRESENT TIME 99:99 Ved et enkelt tryk på knappen eller skifter POWER ON Time / POWER OFF Time i minuts intervaller. Holdes eller knappen fortsat inde, skifter POWER ON Time / POWER OFF Time i 5 minutters intervaller. Tryk for at vælge POWER ON Function/POWER OFF Function. Tryk for at vælge On. : : Timer-funktionen virker ikke, medmindre PRESENT TIME er blevet indstillet. 7

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Modelnummer TH-70LF50E TH-80LF50E Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden.

Læs mere

Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM

Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM Modelnr. TH-42LF6W TH-42LF60W TH-47LF6W TH-47LF60W TH-55LF6W TH-55LF60W Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM Dansk Inden tilslutning, betjening eller justering af dette produktbør du læse disse instruktioner.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning Original udgave: Maj

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere