Referat Kollegieboligselskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kollegieboligselskabet"

Transkript

1 Referat Kollegieboligselskabet Bestyrelsesmødet onsdag den 12. december 2013 kl på Restaurant Målet, Jernbanegade 17, 5000 Odense C Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen 3. Meddelelser fra administrationen 4. Byggeri Cortex Park, Cowi 5. Statslån 6. Afd. 10 Åløkke 7. Tildeling af kvote 8. Næste møde 9. Eventuelt Formand: Karsten Skettrup (udpeget af uddannelsesinstitutionerne) Næstformand: Robert Kyhnel (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet) Medlemmer: Alexander Almlund (beboervalgt, Cortex Park) Jan Lynge Pedersen (beboervalgt, JBW) Kasper Mikkelsen (beboervalgt, Bredstedgadekollegiet) - afbud Alex Vanopslagh (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet) - afbud Christian Rasmussen (beboervalgt, Carl Nielsenkollegiet) Jonas Broholm (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet) Lars Høst-Madsen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne) 1. Protokol Referat fra mødet den 23. oktober blev underskrevet. 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen Formand KS orienterede om Mærsk-kollegiet, geotekniske undersøgelser i gang, byggestart marts/april 2014 og ibrugtagning september Orientering om drøftelser i BF-regi om sociale klausuler med henblik på at sikre overenskomstmæssige vilkår for alment byggeri. KBS tilslutter sig de fælles aftaler i BF. 3. Meddelelser fra administrationen. Meddelelser fra direktør Peter Kjærsgaard Udlejningssituationen Generelt ganske positivt.

2 Der er et begrænset antal opsigelser frem i tid. Billedet er anderledes end for eksempelvis 5 år siden. Vi har p.t. 5 opsagte lejligheder, hvoraf de 2 er tilbudt og på vej til genudlejning og de sidste 3 er med frigørelse marts Vi har 15 opsagte værelser, hvor de 5 er tilbudt og på vej til genudlejning. De resterende 10 er med frigørelse marts Budgetopfølgning pr Afdelingernes drift fremgår af bilag 2. Afd. 6 Bredstedsgade der mangler udredning af betalinger til Landsbyggefond mm. Resultat forventes ændret i positiv retning. Afd. 10 Åløkke problematisk situation grundet arbejde med vandskade og manglende brandisolering. Se særskilt punkt på dagsordenen. Der er modtaget kr fra forsikringsselskab, som ikke er taget til indtægt i bilag 2. Boligorganisationen drift fremgår af bilag 3. Betragtes i balance, selvom vi umiddelbart er en anelse bagud med kr , Fusion i branchen OAB og Højstrup fusionerer med virkning fra 1. januar Det bliver Fyns største boligorganisation med over lejemål. Administrationen ser positivt på fusionen. Nyt P-selskab Green-Park overtager overvågning og kontrol med virkning fra 1. januar Q-Park har fortsat Bikubenkollegiet. Kollegianerbidrag Beboernes egne midler. Kollegianerbidraget er besluttet af beboerne og administreres af beboerne. Administration indfører skærpede dokumentationskrav og regler for udbetaling og brug af beløb. Meddelelser fra Teknisk chef Ib Christensen Liste over arbejder er vedlagt som bilag 4. Brandsyn IC påtalte beboeradfærd og de netop afholdte brandsyn. Der henstår for mange af beboernes ejendele på fællesarealer og gange. Det medfører påtale og skærpede krav, hvilket betyder øgede udgifter og højere husleje. Portnere er bemyndiget til at fjerne ting og ejendele, som er placeret i modstrid med brandregler og husorden. facebook KBS har oprette samtlige afdelinger på facebook. Formålet er at styrke kommunikation og synliggøre info og tiltag. Vi opfordrer beboerne til at tilmelde sig siderne. Bredstedgade

3 Projekt opgradering har til formål at tilføre mere værdi i lejemål og fællesarealer i form af farver, belysning og indretning. Boligorganisationen ønsker at øge beboernes engagement og involvering. Målet er at forbedre driften i afdelingen. Arbejdet vil involvere indretningsarkitekt, potentielle beboere (gymnasieelever) mm. Vi opererer med et budget på kr til oplæg, møderunder mm. Fysiske ændringer vil blive en del af vedligeholdelsen. 4. Byggeri Cortex Park, Cowi Information om status og tiltag. Der var tale om lukket punkt. 5. Statslån PK viste oversigt over ramte afdelinger. Administrationen arbejder fortsat på at klarlægge forholdene og har indhentet stor mængde oplysninger fra tinglysningen. Bestyrelsen tog punktet til efterretning. 6. Afd. 10 Åløkke Afdelingen udviser underskud som følge af vandskade og manglende brandsikring. Sædvanligvis vil underskud i en afdelings drift blive opsamlet på resultatkonto og blive afviklet over 3 år som huslejeforhøjelse. De henstår p.t. kr på resultatkontoen, hvilket vil opsuge en del af underskuddet. Aløkkekollegiet er bl. a. karakteriseret ved, forholdsvis høj husleje, elendig lånefinansiering (50½ års indexlån), store tilskud og lån fra dispositionsfonden over tid. Senest i forbindelse med brandsikringen (ej forsikringsdækket) med kr ,- jfr. beslutning på bestyrelsesmødet den Der er risiko for lejetab ved forhøjelse af huslejen. Lejetab vil belaste dispositionsfonden. Administrationen foreslår, at resultatet opsamles på resultatkontoen. Administrationen mener ikke, at fonden vedblivende kan yde tilskud eller lån til Åløkkekollegiet. Afvikling af lån er en udfordring, idet lovgivningen alene tillader afvikling efter budget og ikke giver mulighed for at lade et evt. positivt driftsresultat afskrive på lån. I forbindelse med budget 2015 tages der stilling til huslejens størrelse og afvikling af saldo evt. over flere år end de lovbestemte 3 år, hvis det kan aftales med kommunen. På den vis vil et evt. overskud på driften nedskrive saldo på resultatkontoen. Bestyrelsen tiltrådte administrationens anbefaling. 7. Tildeling af kvote Boligorganisationen har fået betinget tilsagn om kvote til nybyggeri af 95 ungdomsboliger i Cortex Park. Betingelsen består i at løse kravet om erhvervslejlighed mod torv. Der arbejdes herpå i positiv dialog med statens ejendomsselskab Freja. Vores projekt er på 4750 m2 og resterende byggeret er på ca m2. Der er dialog med kommunen og at flytte byggeret til andre byggefelter. Forskellige scenarier for disponering af byggeret og grundstykke blev gennemløbet. Byggeriet skal stå færdigt 1. august Der projekteres i år 2014 og byggeriet starter op efter vinteren 2014/15.

4 Bestyrelsen har fokus på byggeri i én række, bebyggelse mod torv og afslutning af byggeri på feltet. Det er med ønske om at optimere boligerne f.s.v.a. lys og friarealer. Der er ret begrænset plads på grundarealet og det kan give udfordringer ved mange forskellige brugere og ejere involveret i den fremtidige drift. 8. Næste møde Bestyrelsen vedtog følgende mødeplan for år Møde Ugedag Dato Tidspunkt Bestyrelse (optionel) onsdag 26/2 17 Bestyrelse/regnskabsmøde torsdag 10/4 17 Repræsentantskabsmøde onsdag 30/04 17 Bestyrelse (optionel) onsdag 18/6 17 Bestyrelse onsdag 27/8 17 Bestyrelse onsdag 22/10 17 Bestyrelse (julefrokost) torsdag 11/12 17 Der er indlagt 2 mulige datoer, som kan komme i anvendelse, hvis der er behov, jfr. byggesag i Cortex Park mm. 9. Evt. KS informerede om planerne for nyt kollegium i 15 etager (Mærsk), nyt supersygehus og kommende letbane. Endvidere om opførelsen af nyt byggeri i Cortex Park og ønskerne om at skabe et innovativt miljø på stedet. Indlæg godt visualiseret over projektor. Bestyrelsen og boligorganisationen ser positivt på udviklingen, som understøtter vores virke og placering i området Peter Kjærsgaard

5 Bestyrelsens underskrift: Referat fra bestyrelsesmøde den Odense den / / Alexander Almlund Jan Pedersen Kasper Mikkelsen Alex Vanopslagh Christian Rasmussen Robert Kühnel Jonas Broholm Karsten Skettrup Lars Høst Madsen

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Referat Til: Bestyrelsesmøde Dato: 5. maj 2010 Tid: 17:00 Sted: First Grand Hotel Jernbanegade 18 5000 Odense C Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Kollegieboligselskabet Referat fra

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig 11.11.2014 nr. 009 side

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 5. september 2013 Referat Den 4. september 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider.

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider. Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 8 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret 2011. Pkt. 2: Forelæggelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 29. april 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Økonomi (kl. 18.00-18.30)

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. juni 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 20. februar 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Lars Emanuel Mødeleder:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere