Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014"

Transkript

1 INDKALDELSE Brandholms Allé Rødovre Tlf Fax Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den kl Mødested: Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 Øvrigt: - Afbud: Dagsorden: 1. Bestyrelsesforhold: Bestyrelsen består den 17. december 2014 af følgende: Valgt af Afgår Birgitte Pedersen (formand) Repræsentantskabet December 2015 Susanne M. Voigt Repræsentantskabet December 2014 Sanne Sørensen Repræsentantskabet December 2015 Dan Norén Repræsentantskabet December 2014 Niels Viuf Repræsentantskabet December 2015 Trygvi Streymnes Repræsentantskabet December 2014 Grethe Kujack Repræsentantskabet December 2015 Jan Hansen Medarbejderne December 2015 Lene Due Unold Rødovre kommune December 2017 Bent Lyngsig er ansat som direktør. Indstilling: at bestyrelsen tager punktet til efterretning. 2. Udsendte referater/opfølgning: Udsendte referater: Byggeudvalget og repræsentantskabsmøde 3. Igangværende sager: Affaldsordning i Rødovre: 4. Beretning: Kontortid: Mandag-Fredag Torsdag tillige

2 a) Formand: Repræsentantskabsmødet den 29. januar. Kursusudvalget. RødovreNet Formandsmøde Møde med RAB Direktør: Personale Salg af Ørbygård Ydelseskataloger E-gain 5. Ansøgninger om lån fra dispositionsfonden samt godkendelse af diverse køkken og bad renoveringer. Der er indkommet ansøgninger fra følgende afdelinger til badeværelser og køkkener. Afdeling Søger til Antal Beløb Beløb Løbetid samlet 3 Badeværelser år Disp.lån 11 Badeværelser år Disp.lån 12 Badeværelser år Disp.lån 14 Badeværelser år Disp.lån 5 Badeværelser år Disp.lån Afdeling Søger til Antal Beløb Beløb Løbetid Finansiering samlet 11 Køkkener år Lån egne midler 14 Køkkener Lån egne midler hvis muligt 5 Køkkener Lån egne midler Der er tale om udvidelse af beslutningerne fra sidste møde Der skal kun tages stilling til de med gule overstregninger. Afdeling 5 s ansøgninger. Det indstilles at også afdeling 5, som de øvrige afdelinger, får godkendt køkken og badepuljer, samt den tilhørende financiering. 6. Hjemfald. Rødovre Boligselskab har 5 afdelinger der er omfattet af hjemfaldspligt. De 5 afdelinger er 1, 2, 5,17 og 13. For afdeling 13 s vedkommende er det dog kun som en ubebygget grund. Hjemfaldet betyder kort sagt, at kommunerne kan tilbagekøbe grundene, for vores vedkommende mod at overtage restgæld samt betale den oprindelige grundpris til os.

3 Det vil ikke være muligt at optage lån til forbedringer m.v. såfremt vi ikke køber os ud af hjemfaldspligten. Det vil altså gøre større renoveringer umulige af gennemføre. Der har været nedsat en fælles kommunal arbejdsgruppe for kommunerne i Københavns vestegn, der har forhandlet med BL på boligselskabernes side. Der er lavet opgørelser over størrelser på grundene, ejendomsvurderingerne, hjemfaldstidspunkt med videre. Forhandlingerne er resulteret i at der gives en rabat på 80,5 % på de beregnede beløb. Rabatterne er givet for bl.a. at sikre, at afdelingerne fortsat har en husleje, der kan betales og kommunerne dermed en mulighed for at opfylde lovens forpligtigelser med hensyn til at skaffe borgerne tag over hovedet. Det betyder, at vi betale flg. for at frikøbe afdelingerne. Beregnet som optagelse af realkreditlån på 30 år. Pris før rabat Pris efter Stigning i leje /kvm/år Afd kr. det første år Afd kr. det første år Afd kr. Afd kr. Afdeling 1 og 2 vil herefter stige med kr. 10 pr. kvm pr. år til 30 kr. er nået, herefter stiger beløbet med ¾ af enten pris- eller lønstigningerne i Danmark. Det foreslås, at RB i forhold til afdeling 1 og 2 via dispositionsfonden giver lån til betaling af forskellen mellem den husleje der kan opkræves (10,- kr.) og ydelsen på lånet henholdsvis 30 og 26 kr. Når afdelingerne er nået op på selv at betale hele lånet, fortsætter ydelsen med at stige med ¾ - takten. Merydelsen går herefter til at afdrage det lån der gives fra dispositionsfonden. Belastningen på dispositionsfonden forventes at ligge på ca første år, herefter faldende. Det forventes at en tilbagebetaling vil kunne starte efter 5-6 år alt efter udviklingen i løn og prisudviklingen i Danmark. Der er i forbindelse med brugen af samme model for hjemfald i København i år 2000 lavet en speciallovgivning på dette område. Det betyder, at vi selvom vi har uddelegeret kompetencen til køb og salg af selskabets ejendomme til hovedbestyrelsen, skal sagen behandles i Repræsentantskabet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der optages lån til dækning af omkostningerne til hjemfald samt at dispositionsfonden giver ydelsesstøtte i form af lån til afdeling 1 og 2. Endvidere at bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at denne indstilling godkendes. Endelig bemyndiges administrationen til at aftale endelig optagelse af lån m.v. med landsbyggefonden samt andre interessenter når revisionens påtegning og endelige beregning af aftalen foreligger. Sluttelig bemyndiges administrationen til at aftale med Rødovre kommune, at den nu meningsløse hjemfaldsservitut på afdeling 13 slettes.

4 7. Fugtmålere i afdeling 5 og 10 I forbindelse med, at der sker renovering af klimaskærmen i afdeling 5 og 10, har vi i administrationen diskuteret, om tiden er inde til at afprøve fugtmålere, der kobles op på den maskine der i forvejen aflæser varmemålerne samt røgalarmerne. Det vil derfor være muligt for lejerne selv at følge med i, hvordan temperaturen og luftfugtigheden i lejemålet udvikler sig. Målingerne vil ligeledes blive logget hos Ista. Når afdeling 5 og 10 er interessante at bruge, hænger det sammen med, at vi ved, at der ved tætninger af ejendomme ofte kan komme fugtskader som følge af, at der ikke luftes nok ud når den naturlige ventilation forsvinder. Der foreligger notat om datasikkerhed og brugen af de indsamlede data fra professor dr. Jur. Peter Blume, der konkluderer, at systemet kan iværksættes uden at være i konflikt med persondataloven. Ved opsætningen skal vi informere om, at data logges, og at data vil kunne tilgås af Rødovre Boligselskab for bl.a. at undgå fugtskader i lejemålene. Vi vil gerne sætte målerne op nu, så vi kan lave målinger før og efter renoveringen. Såfremt målerne give de ønskede resultater, - færre skimmesvampsager, vil der senere komme et forslag til, at alle afdelinger får tilbudt opsætning gennem dispositionsfonden. Prisen for målerne er 350 kr. pr. måler inkl. opsætning. Samlet pris for de to afdelinger er ca.kr Når vi har evalueret på målerne, vil bestyrelsen blive orienteret, og der skal tages stilling til, om målere skal opsættes i alle afdelinger. Afdelingen skal afholde et afdelingsmøde før opsætning kan finde sted. Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at systemet opsættes. Det indstilles, at der gives tilskud på fra dispositionsfonden til afdeling 5 og 10 til opsætning af fugtmålere i alle lejemål. 8. Forretningsorden, herunder konstituering. Forretningsorden gennemgås. Der skal foretages følgende valg: Der vælges også suppleanter for 1 år til udvalgene. Næstformand af sin egen kreds for en 1-årig periode. Susanne M Voigt er pt. valgt Næstformanden skal vælges blandt de beboervalgte medlemmer af bestyrelsen. Desuden vælger bestyrelsen af sin egen kreds for en 1-årig periode 2 medlemmer til Vedtægtsudvalget, Pt. er Susanne M. Voigt og Dan Norén valgt. Sanne Sørensen er suppleant. 2 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget Pt. Susanne M. Voigt og Grethe Kujack er valgt. Jan Hansen er suppleant.

5 2 medlemmer til kursusudvalget. Pt. er Niels Viuf og Sanne Sørensen valgt. Susanne M. Voigt er suppleant Bestyrelsen vælger 4 medlemmer til kredsrepræsentantskabet for en 1-årig periode. Pt. er Susanne M. Voigt, Grethe Kujack, Sanne Sørensen og Dan Norén er valgt. Der vælges tillige 1 suppleant til kredsrepræsentantskabet. Susanne M. Voigt er Pt. valgt og indtrådt som medlem 3 medlemmer til byggeudvalget for en 1-årig periode. Formanden er født medlem og formand for dette. Sanne Sørensen, Jan Hansen og Dan Norén er Pt. Valgt. 1 medlem for en 1-årig periode til boligorganisationernes fællesrepræsentation i Rødovre, Sanne Sørensen er Pt. valgt 1 suppleant for en 1-årig periode til boligorganisationernes fællesrepræsentation i Rødovre Susanne M. Voigt er Pt. valgt. Det indstilles, at der gennemføres valg samt at forretningsordenen gennemgås og vedtages 9. Revisionsprotokollat Revisionen har fremsendt revisionsprotokollat til bestyrelsens godkendelse. Underskrevet version foreligger på mødet. Protokollatet vil blive gennemgået på mødet. 10. Eventuelt Det indstilles, at bestyrelsen tager protokollatet til efterretning og underskriver dette. 11. Godkendelse af referat Med venlig hilsen Rødovre Boligselskab Birgitte Pedersen

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder.

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder. Beretning for Ringkøbing-Skjern Boligforening 2010/2011 Ringkøbing-Skjern Boligforening blev stiftet den 26. oktober 2010 på Hotel Smedegården i Lem. I fusionsmødet deltog Ringkjøbing Boligforening, Tarm

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013.

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi... 2 3.1

Læs mere