MARTHA. MHV træner Pet Se livvagternes hårde program. norge opruster Læs om den markante udvikling i Sjøheimevernet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTHA. MHV træner Pet Se livvagternes hårde program. norge opruster Læs om den markante udvikling i Sjøheimevernet"

Transkript

1 MARTHA Nr Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet norge opruster Læs om den markante udvikling i Sjøheimevernet Fokus på havmiljøet Debat åbnede folks øjne for havmiljøberedskabets høje niveau Vi må ikke hvile på laurbærrene Marinehjemmeværnsinspektøren ønsker at styrke de frivilliges arbejdsvilkår yderligere MHV træner Pet Se livvagternes hårde program

2 Leder og indhold Gamle dyder NCAGS efterspørges af Søværnet. MHV kapaciteter er heldigvis efterspurgte, og vi får tit tilbud om nye og spændende aktiviteter. Det er godt nok, men hvis der planlægges flere aktiviteter, end personellets ressourcer rækker til, kan enderne ikke nå sammen. Når der skal prioriteres, kan det være fristende at vælge det nye og spændende på bekostning af SURVEX, SAREX, LOKHAVMIL, BONEX, feltskydning og ikke mindst vedligeholdelsesuddannelse. MHV er på kort varsel til operative indsættelser, og forudsætningen herfor er, at vores uddannelse bliver vedligeholdt. Derfor overskriften. Vi må ikke glemme de gamle dyder, som altid bør have en høj prioritet. I vores planlægning bør vi tage udgangspunkt i at opretholde det nødvendige stade i vedligeholdelsesuddannelsen, før vi fokuserer på nye tiltag. Når uddannelsen er gennemført, er der så mulighed for at deltage i de mange andre aktivitetstilbud, som tilgår. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. Chef for Marinehjemmeværnsdistrikt Øst Orlogskaptajn Jørgen Fink PET livvagter træner skarpe situationer. Martha i øvrigt 02 Leder og indhold 03 Havmiljø i Århus 04 Kort & godt 14 Nyt fra Slipshavn 15 Kosovo 16 MHI Status 20 OPLOG 22 Julehilsen fra præsten 23 Nyt om navne året for 70-klassen Ansvarshavende redaktør Informationschef Ninna Falck Telefon: Journalist Helle Kolding (DJ) Telefon: redaktion Vest redaktion Øst Adresse nye fartøjer til norske Sjöheimevernet. BON-mand giver søværnets praktikanter sved på panden. Hjemmeværnskommandoen Generalstok, Kastellet 82 Layout og tryk Magasinværkstedet og KLS Grafisk Hus A/S Oplag Forside Livvagter fra PET på 2100 København Ø uddannelse hos MHV. Foto: Jess Abrahamsen 2

3 Havmiljø i Århus Marinehjemmeværnets konference om havmiljø var en stor succes Marinehjemmeværnsdistrikt Vest var i november vært ved et debatarrangement i Århus. tre oplægsholdere og 70 gæster diskuterede havmiljøberedskabet. Af Ninna Falck Foto: Jess Abrahamsen overvågningen af gennemsejlingerne, pres på anvendelse af lods, bedre organisering og afmærkning af sejlruter, krav om bedre skibe og påvirkning af regelsætningen i de internationale samarbejder mm. Panelet: Fra venstre kommandørkaptajn Arne Petersen fra MHV, flotilleadmiral Henrik Andersen fra SOK og orlogskaptajn Steen Balslev fra Forsvarsministeriet. Chef for Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, kommandørkaptajn Arne Petersen bød torsdag den 13. november velkommen til en aften i Søværnets Operative Kommando (SOK) med fokus på havmiljøberedskabet. Stolerækkerne i mødelokalet var fyldt op, og Forsvarsministeriet, Søværnet og Marinehjemmeværnet gik på scenen og fortalte om den stigende risiko for olieforurening og om beredskabet både til forebyggelse og til at gribe ind ved et olieudslip. Imponeret Jørgen Dahlgaard, redaktør på tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab og næstformand i det Radikale Venstres miljøudvalg, havde takket ja til invitationen. Jeg deltog, fordi jeg er bekymret for, at der skal ske en stor olieforurening, og jeg vil gerne høre mere om, hvad risikoen er, og om vi har det beredskab, der skal til. Og Jørgen Dahlgaard synes, at han fik meget med hjem fra mødet. Jeg var meget imponeret over SOK, og det overblik de havde. Jeg var også imponeret over, hvor mange frivillige vi har i Marinehjemmeværnet. Det er jo en ressource, man skal bruge og organisere på bedste vis. Alt peger på forebyggelse Efter de tre indlæg stod det ret klart, at det er den forebyggende indsats, man skal fokusere på i fremtiden. Beredskabet med især fartøjer, der kan inddæmme og opsamle olieforurening, skal altid være der, men den største effekt kommer ved at minimere risikoen. Det vil sige udvikling af Livlig debat og stof til eftertanke Havmiljøberedskab er en kompleks størrelse, og den efterfølgende debat med spørgsmål fra bl.a. Søfartsstyrelsen, Kystdirektoratet, Skagen Skipperskole, Danmarks Naturfredningsforening og Scanlines kom meget vidt omkring, og snakken kunne sagtens have fortsat længere, end der var afsat tid til. Jeg lagde særligt mærke til de bekymrede spørgsmål om overførsel af olie mellem skibe, Ship to Ship, og om de risikofyldte områder omkring Nordjylland, fortæller Jørgen Dahlgaard, som tænker videre på, om vi bruger vores midler rigtigt de rigtige steder, nu med mere viden i bagagen. Jeg synes, det er et utroligt positivt initiativ, og jeg sugede informationer til mig, men jeg er godt nok uvant med så mange uniformer på én gang, griner politikeren og universitetsmanden Jørgen Dahlgaard, der også på den konto fik nye indtryk med hjem. n Et tæt pakket mødelokale i SOK. 3

4 Kort & godt MHV på film Filmfotografen Kasper Thor Larsen arbejder for tiden med at få optaget levende billeder, der viser marinehjemmeværnets opgaver. SAR- og miljø-optagelser er allerede ikassen. Idet nye år fortsættes bla. med optagelser af BON. Filmene skal bruges på MHV sider i hjv.dk og til udstillingsbrug, annoncering mv. Regentbesøget på Ærø en udfordring og en oplevelse Marinehjemmeværnet støttede politiet, og opgaven blev gennemført til punkt og prikke gennem tæt samarbejde mellem de sydfynske flotiller. Af Jens Andersen Sætning af flydespærring filmes. Set af 5.6 milioner kunder Vi fik i god tid at vide, at regentparret ville besøge Ærø, og at de sydfynske Hjemmeværnsflotiller havde opgaven med bevogtning og afvisning på søsiden, fortæller Erik Bjørn Sørensen fra sødivisionen ved enhedshjemmeværnet på Ærø. Opgaven skulle løses af HJV Ærø, HVF 244 Svendborg med MHV 810 Luna samt HVF 242 Østfyn med MHV 805 Gemini med Torben Lund Larsen fra HVF 242 som planlægningsansvarlig for hele opgaven, og han udarbejdede en virkelig god og sammenhængende plan, der klappede fra ende til anden. HJV Ærø s fartøj, MHV 94 Ringen, var i dok hele september, men HVF 366 stillede velvilligt MHV 802 Carina til rådighed, så man kunne tage imod Dronningen på behørig vis. Tirsdag morgen afgik Luna fra Svendborg med to politifolk ombord, der skulle varetage den politimæssige del af den søværts bevogtning i Ærøskøbing. Fra kl til var de tre fartøjers gummibåde afviserfartøjer, således at der hele tiden var to omkring Dannebrog og én der havde fritørn. En både stor og krævende opgave som blev gennemført til punkt og prikke ved hjælp af det store og tætte samarbejde, de sydfynske flotiller altid har været kendt for, siger Erik Bjørn Sørensen, der efterfølgende fik den melding, at politiet havde været meget tilfredse med udførelsen af den pålagte opgave. Skærm i julepyntet storcenter. Fra mandag den 24. november til søndag den 7. december har marinehjemmeværnet annonceret på skærme i 18 storcentre og 14 Bilka-varehuse fordelt over hele Danmark. I hver af ugerne har kunder set spottet, som både går efter at hverve og at gøre så mange som muligt opmærksomme på, hvad marinehjemmeværnet laver. Skærm ved Bilka kasselinie. Dannebrog ligger trygt til kaj i Ærøskøbing Havn. 4

5 Flotte certifikater til fire MHV-navigatører Af Ninna Falck Foto: Henning Bach Han er ikke til søs. Operationsofficer Henning Bach ved Mastal Navigationskoles meget virkelighedstro Full mission Brosimulator. Frivillige og professionelle samarbejder. Fire navigatører fra marinehjemmeværnet har gennemført et IMO-godkendt, STCW-certificerende SAR-kursus (Search And Rescue) på Marstal Navigationsskole. Et kursus som hidtil kun er gennemført af professionelle søfarende. De såkaldte IMO STCWcertifikater, betyder at kursisterne har opfyldt strenge internationale krav til vagthavende navigatører. Undervisningen er blandt andet foregået ved en Full Mission brosimulator, der er indrettet som en komplet kommandobro med wide-screen præsentation, så man ser ud ad styrehusvinduerne, ligesom i et rigtigt styrehus. Kursisterne fra flotillerne i Korsør og Hundested slog til, da der var ledige pladser, og det var meget udfordrende at være på kursus sammen med professionelle skibsførere. Samarbejdet mellem de professionelle og de frivillige forløb formidabelt under hele kurset. Vi løste de stillede opgaver sammen, og samtidigt skete der en umærkelig erfaringsudveksling imellem os, der gav nogle gode og efter instruktørernes vurdering særdeles tilfredsstillende resultater, fortæller operationsofficer Henning Bach fra flotille 255 Korsør, hvorfra hele tre navigatører gennemførte det kompetencegivende kursus. 5

6 Kort & godt Vædderen sagde farvel VÆDDEREN søger ny havn. Inspektionsskibet VÆDDEREN kom inovember på sit sidste adoptionsbesøg til Odense. Skibet sejler stadig for Søværnet, men daodense er en af de få danske havne, Søværnets kommende nye fregatter kan anløbe, har man lavet om på adoptionerne. Flere hundrede borgere benyttede chancen til at kigge forbi, og såvel Odense Marineforening som Odense-Kertemindeflotillen, HVF 241, bidrog ved flere aktiviteter i den anledning. MOSS forsinket Det nye styresystem, MOSS, til erforsinket, ogpt. ved man ikke præcis, hvornår det kommer på plads. Når det skal gå iluften, vil der komme en periode på 14 dage, hvor man ikke kan redigere eller lægge nyheder på siderne. Perioden vil blive varslet gennem de respektive myndigheder. Indtil da kan man arbejde videre på alle moduler, ogalt vil blive overført til det nye system. hjv.dk ligner stadig sig selv. Narkohunden Yari på arbejde sammen med Skat og marinehjemmeværnet. SKAT:Vikan dårligt få armene ned igen! Af Ole Grosen Foto: Stephen Valkær SKAT og Marinehjemmeværnet har evalueret deres nye samarbejde. Der skal foretages et par justeringer, men alle tommelfingre vender opad. Samarbejdet har taget fart siden sommeren, og der er gennemført en stribe patruljer med tolderne om bord på marinehjemmeværnets fartøjer. Vi er glade for samarbejdet - det er nogle gode og engagerede folk i marinehjemmeværnet. Vi kan dårligt få armene ned igen, siger Jeanne Blum fra Skattecenter Køge. Hun bakkes op af Ole Morsing, Chef for Skats Kontor for Grænseoverskridende Varebevægelser, som også har påpeget et par områder, der kan udvikles. F.eks. bør tolderne godkendes til at bruge maritim radiokommunikation, så SKAT selv taler som myndighed i radioen, når et skib kontaktes til havs. Desuden er det vigtigt, at MHV-fartøjet ligger i den helt rigtige vinkel, så besætningen kan overvåge det skib, tolderne er i gang med at borde fra gummibåden. Der er selvfølgelig nogle ting, der skal justeres, men det er i småtingsafdelingen, understreger Marinehjemmeværnsinspektør, kommandør Karsten Riis Andersen, der også kan melde om tilfredshed med samarbejdet fra marinehjemmeværnets besætninger, som synes, at opgaven for Skat er spændende og relevant. 6

7 NCAGS NCAGS er afgørende for fremtidens skibstrafik efterspørgslen på folk med viden om kontrol af skibstrafik stiger. Det åbner op for udfordrende muligheder for marinehjemmeværnets frivillige. Af Helle Kolding ligheder. For der er stor efterspørgsel på kvalificeret personel også til brug i udenlandske stabe. MHV og ncags IDanmark er NCAGS organiseret med en stab i SOK og to Shipping Coordination Points (SCP) i henholdsvis København og Korsør. Generelt bruges de to SCPér til træningsaftner, hvor egentlige øvelser kan foregå alle steder i landet. Personellet fra marinehjemmeværnet er indtil videre organiseret inden for tre flotiller, Stabsflotille 128, BON 200 og flotille 369 Holmen. NCAGS-operatørerne har det store overblik og kan vejlde skibstrafikken. Sjældent har skibsfart trukket så store overskrifter imedierne som netop nu. Handelsskibe passerer farlige farvande og angribes af pirater, og danske såvel som udenlandske orlogsskibe, prøver at forhindre disse overfald. Imere små situationsbilleder hører man omskibe, der sejler med farlig last ombord, eller blot omden stærkt øgede trafik inationale såvel som internationale farvande. Alt i alt et øget fokus på handelsskibe ogkonvojer, der skaber en stadig større efterspørgsel påviden om og kontrol af denne trafik. Samarbejder og vejleder Når man taler omkontrol afskibstrafik, kommer NCAGS ind ibilledet. NCAGS er forkortelsen for Naval Coorporation and Guidance for Shipping, der er afløseren for den gamle kontrol med handelsskibe ogkonvojer. Det vil sige, vi samarbejder med ogvejleder skibsfarten. NCAGS organisationen er bindeleddet mellem demilitære flådestyrker og den civile skibsfart, fortæller orlogskaptajn Carsten Bryrup, der erncags sagsbehandler isøværnets Operative Kommando. Krav om engelskkundskaber Hele NCAGS området er meget internationalt orienteret, hvorfor det er nødvendigt, at personellet kan tale og skrive engelsk. Personel, der skal anvendes iudenlandske stabe, skal desuden være sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT/NATOSECRET, fortsætter Carsten Bryrup. Samtidig med kravene, byder arbejdet også på spændende udfordringer og rejsemu- Internationale muligheder Marinehjemmeværnets rolle er naturligvis størst i dansk område, men afhængigt af personellets kvalifikationer deltager de også i øvelser i udlandet. Når eller hvis der bliver NCAGS i internationale operationer, vil der være muligheder her. Der tales meget om en kraftigere involvering af NCAGS i operationerne omkring Afrikas Horn. Der er allerede en del lande, der har nationale bidrag iområdet, men der eringen samlet koordination endnu, tilføjer Carsten Bryrup, der netop selv deltager iet stort NCAGS NATO møde i Canada. n Computeren og telefonen er værktøjerne. 7

8 PET på kursus MVH gav PET udfordringer Marinehjemmeværnet har stillet instruktører og fartøjer til rådighed for 15 livvagter fra Politiets efterretningstjeneste, så de kunne genopfriske deres evner til søs. Tekst og foto: Jess Abrahamsen Livvagterne fra Politiets Efterretningstjeneste afprøver alle hestekræfter i åbent farvand. Marinehjemmeværnet stillede for nylig instruktører og fartøjer til rådighed, da 15 livvagter fra Politiets Efterretningstjeneste sejlede det sydfynske hav tyndt i speedbåd. Kurset tog udgangspunkt i livvagternes hverdag og de hændelser, som de særligt trænede vagter kan komme ud for. Jobbet indebærer, at de nogle gange også skal holde øje med personer til søs, hvilket kræver, at de kan manøvrere en speedbåd sikkert både i dagslys og mørke. Så der var meget fokus på sikker sejlads i speedbåd. Under kurset blev der planlagt og gennemført længere orienteringssejladser, både som dagsejladser og natsejladser. Kurset var skræddersyet til livvagterne og indeholdt desuden særlig træning i færdigheder, der ligger ud over det normale speedbådspensum, såsom at kunne borde et skib og evakuere en VIP sikkert fra et fartøj og over i en gummibåd uden at VIP-fartøjet slår ned i fart. Dette blev gennemført tilfredsstillende med MHV 801 Aldebaran som VIP fartøj. 8

9 Hvad gør vi nu? Midtvejsplanlægning på tre timers dagsejlads. To gummibåde nærmer sig fartøjet for at evakuere personer. Og så lige en tur hen over hækbølgen. Evakuering i høj fart - en dristig manøvre. Forberedelse af slæbeøvelse. God fart på vej tilbage til Slipshavn efter øvelse ved Svendborg. Kaffe og planlægning i messen af nattens fire timers sejlads. Livvagterne blev også sat på lidt af en prøvelse, da de midt om natten i en gummibåd skulle lægge til ved en bådebro i Svendborgssund i totalt mørke. Marinehjemmeværnet har gennem en del år undervist såvel politiet som livvagter fra Politiets Efterretningstjeneste i maritim sikkerhed, og også livvagterne på dette kursus klarede sig fint, da de blev testet ved kursets afslutning. Kursusforløb Opfriskning af navigatorisk teori Bording af fartøj i høj fart Manøvrer i havne og strømfyldt farvand i dagslys og i mørke Sejladsplanlægning Navigationssejlads i mørke, herunder sejlads i fyrvinkler, 3-4 timers sejlads Navigationssejlads i dagslys, 2 timers sejlads Bjergning af person i vandet Evakuering af VIP fra fartøj Bugsering af fartøjer 9

10 Tema Norge Sjøheimevernet udvider flåden Det norske marinehjemmeværn Sjøheimevernet omstrukturerer organisationen og bygger samtidig 8 nye fartøjer, der skal være færdige i løbet af Af Jesper Svenningsen Foto: Leveret af det norske Sjøheimevernet 10

11 Tromsø norsk Sjøheimevern SHV kommando Bergen Bergen SHV gruppe Nord Tromsø SHV gruppe Syd Bergen 2 indsatsstyrker SHV områder SHV områder 2 indsatsstyrker Dykkere Fartøjer: Fartøjer: Dykkere 1 Reine-klasse inkl. 2 lette fartøjer 1 Reine-klasse inkl. 2 lette fartøjer 4 lette fartøjer 4 lette fartøjer Sjøheimevernet (SHV) yder støtte til den norske kystvagt langs hele Norges kyst. Værnets organisation har indtil nu været delt i fire kommandoer, men som led i en større effektivisering indledte man 1. august iårenstørre ændring i strukturen. mevernsgruppe Nord itromsø, som erstatter de tidligere kommandoer. De skal lede fredsoperativ virksomhed og mindre operationer ieget område. Det er ikke hele strukturen, der ændres, og de såkaldte SHV-områder skal varetage de samme opgaver som hidtil. løse forskellige opgaver sammen med resten af Heimevernet. Lokal forankring I operationsplanen for fred erder 40 fastansatte og 1750 medlemmer i Sjøheimevernet. Medlemskab erikke frivilligt som i Danmark. Folk udpeges efter værnepligten, og personellet er i høj grad en del af kystbefolkningen, hvor det lokale kendskab kan bruges til at afsløre det unormale i trafikmønstret. Indtil nu har Sjøheimevernets opgaver begrænset sig til efterretning ved hjælp af civile fartøjer og kystmeldeposter. Nu skal de ifremtiden med ny slankere struktur De tidligere kommandoer isyd, Vest, Midt og Nord blev nedlagt, ogder er oprettet et nyt hovedkvarter på Bergenhus i Bergen, som har det nationale ansvar og skal stå for den overordnede ledelse og planlægning. Derudover er der oprettet to nye underafdelinger, henholdsvis Sjøheimevernsgruppe Syd i Bergen og Sjøhei- Mere effektivt Vi har stadig 17 SHV-områder fordelt på distrikter, og vi holder også fast ide fire indsatsstyrker isyd, Vest, Midt og Nord, siger kommandørkaptajn Rune Furevik, der er ny chef for Sjøheimevernet. Vi har travlt med at få den nye struktur på plads, men jeg tror, at organiseringen bliver mere effektiv, og at det påden måde bliver lettere at egne fartøjer borde og kontrollere mistænkelige skibe. > 11

12 Tema Norge enheder i Sjøheimevernet Større mobilitet med flere skibe Samtidig med omstruktureringen bygges der otte nye fartøjer til Sjøheimevernet. Indtil nuhar man brugt nogle af søværnets gamle fartøjer oglejet skibe af blandt andet civile støtteforeninger, men nu kommer Sjøheimevernet altså til at råde over i alt to store skibe og 12 lette hurtigbåde. De fordeles, såder er et stort skib med hver tolette fartøjer placeret ihenholdsvis SHV-gruppe Syd og SHV-gruppe Nord. De resterende otte lette fartøjer bliver placeret i forskellige områder langs kysten. Bordinghold Bordingholdene blev oprettet efter 11. september og skal bistå politiet i de indre fjorde. De små hurtige både sendes ud, hvis radaren på land viser mistænkelige skibe, og bordingholdet går om bord på skibet for at finde ud af, hvad besætningens ærinde er. Skulle der foregå noget alvorligt, skal holdet dog trække sig tilbage til deres eget fartøj og overlade aktionen til kystvagten. Den nye reine-klasse Først ogfremmest er Sjøheimevernet ved atfåbygget tonæsten 50mlange skibe af Reine-klassen, der er en modificering af de eksisterende skibe inornen-klassen, som bliver brugt af den norske kystvagt. Skibene bygges på Szczecin Ship Repair Yard i Stettin i Polen og tilpasses Sjøheimevernets behov. Reineklassens skibe skal fungere både som kommando-, kontrol- og informationscentre. Derudover skal de også fungere som skole- og logistikfartøjer, idet forskelligt udstyr kan blive lagret i containere ombord på de to nye fartøjer. Hvert fartøj kan også laste to af de mindre både ombord på agterdækket. En kran placeret påagterdækket sørger for atlaste de to hurtigbåde og gøre klar til længere transportetaper. De to nye skibe finansieres af Remøy Management ogremøy Shipping og lejes derefter af Sjøheimevernet for en periode på 15 år. Kontroldykkere Sjøheimevernet har oprettet dykkerenheder, som blandt andet bruges til at hjælpe politiet ved eftersøgninger af forsvundne personer. De kan også indsættes til kontrol under vandet i de norske havneområder. Det kan være fartøjer, der skal kontrolleres under vandlinien for eventuelle eksplosiver eller selve kajen, der skal kontrolleres, inden skibe lægger til. Der er fire dykkerenheder, og de er opstillet ved de fire SHV indsatsstyrker. Kystmeldeposter Kystmeldeposter er små teams af 3-5 personer, der kan indsættes langs kysten, hvis et område skal overvåges. De er blandt andet udstyret med mobilradar og computere og er i kontakt med et fartøj ude i fjorden. Kystmeldeposterne er trænet til at kunne klare sig i op til flere uger med deres medbragte forsyninger og det, naturen har at byde på. Imens sender de løbende billeder af de overvågede skibe til kommandoen. De små hurtige Sjøheimevernet har idag seks lette fartøjer aftyperne Hårek-klassen og Gyda-klassen, og der er bestilt yderligere seks nye lette fartøjer, som skal indgå i den nye Shetland-klasse. Med de små hurtige fartøjer kan Sjøheimevernet afdække større dele af de indre fjorde med mindre mandskab. Det giver en stor mobilitet i Sjøheimevernets taktiske opgaver. De små skibe bruges til maritim overvågning og kontrol afnorsk havområde oger først og fremmest effektive til at sætte mandskab ombord på fremmede skibe som assistance til politiet ved visitation og kontrol. n 12

13 Fakta om fartøjer 1) reine (videreudvikling af nornen) Længde: 49,6 m Bredde 10,3 m Dybgang: 3,3 m Max. hastighed: 16 knob Besætning: 4 officerer, 4 civile, 6 menige og op til 38 personer ombord i alt 1) Reine-klassens to store kommando-og skolefartøjer giver helt nye muligheder. nornen-klassen (Kystvagten) Vægt: 761 tons Længde: 47,2 m Bredde: 10,3 m Dybgang: 4,2 m Motorkraft: 4 maskiner på i alt hk Økonomifart: 10 knob Max. hastighed: 16 knob Bevæbning: 12,7 mm Colt Besætning: 13 personer 2) Hårek-klassen. Den mindste af Sjöheimevernets små fartøjer. 2) Hårek Længde: 12,9 m Vægt: 10 tons Motorkraft: 2x450 hk Fremdrift: vandjet Hastighed: 40 knob Stoplængde: 1-2 bådlængder Bevæbning: M2 Browning maskingevær på trefod, kaliber 12,7 mm Besætning: fire besætningsmedlemmer og op til ti passagerer 3) Gyda Længde: 13,65 Vægt: 14 tons Motorkraft: 2x640 hk Fremdrift: vandjet Hastighed: 43 knob Stoplængde: 1-2 bådlængder Bevæbning: M2 Browning maskingevær på trefod, kaliber 12,7 mm Besætning: fire besætningsmedlemmer og op til ti passagerer M2 Browning Mitraljøse på trefod, kaliber 12,7 x 99 mm NATO 3) Gyda-klassen. En lille hurtig båd med en tophastighed på 43 knob. 13

14 Nyt fra Slipshavn Skimmelsvamp ødelagde Barakken Af Orlogskaptajn Erik Grubak, Chef for Marinehjemmeværnssektion Slipshavn Den røde barak i baggrunden under renovationsarbejdet efter oversvømmelsen. På Hjemmeværnsskolen Slipshavn havde vi i november 2006 oversvømmelse. Det sker tit, når efteråret sætter ind, men denne gang vandet til 1,80 over daglig vande. Det gik hårdt ud over vores bygninger, især Barakken, også kaldet elevgangen. Den sugede vand som en anden svamp op i væggene og i isoleringen med det resultat, at der blev grobund for skimmelsvamp og andre bakterier, som trives, hvor der er fugtigt. Man har forgæves prøvet med luftkanaler under bygningen, men det har ikke hjulpet. FA, Forsvarets Arbejdsmiljø center øst, har siden været her og taget prøver. Disse prøver har bekræftet mistanken om skimmelsvamp. Da resultatet af undersøgelsen forelå, blev Barakken lukket som indkvartering på kurserne. Indkvartering af kursister/ elever foregår indtil videre ude i byen. Udover at være en dyr løsning har det også vist sig, at kursisterne ikke vil ud og sove på hotel og miste samværet og hyggen på skolen. De savner ånden på Slipshavn - efter en undervisningsdag. Vi ser nu frem til, at Barakken bliver revet ned, og en ny bygning ser dagens lys. Julemanden har været forbi Slipshavn Af orlogskaptajn Erik Grubak, Chef for Marinehjemmeværnssektionen Slipshavn Nu nærmer sig julen, og vi kan se frem til hygge og gaver. Slipshavn har taget forskud på glæderne, idet Julemanden allerede har besøgt os. Julemanden erjosom bekendt en travl mand, så iårhar han bare afleveret en sæk med etstørre beløb i kontanter. Hvordan hænger det nu sammen i disse knappe tider? Jo, ser I, det erenrigtig julehistorie. Historien starter før 1. januar 2006: Der var engang en kantine i Fritidsområdet på Slipshavn. Kantinen solgte forskellige varer til defrivillige, herunder beklædningsgenstande, souvenirs mm. Kantinen havde en fundats, som bestemte, at der blev lagt ca. 10 %i fortjeneste på alle varer. Overskuddet skulle så til gengæld, vende tilbage til de frivillige i form af velfærdsfremmende foranstaltninger. Det skete i de dage, at der kom nyt fjernsyn, billardbord og meget mere. Forsvarets regnskabstjeneste (FRT) kontaktede for nylig Sliphavn og meddelte, at de under en grundig oprydning i de gamle ordrenumre, havde fundet den gamle kantinekonto med tilhørende indhold. Så ja, Julemanden har iårfået nyt navn, men gaven luner nualligevel. Sedet var enrigtig julehistorie. Vi har indtil videre bestilt et nyt poolbord til erstatning for det godt slidte keglebillardbord, og vi har i skrivende stund modtaget flere forslag, som kontoen kan honorere. Vi glæder os til, at I tager de nye ting i brug, og alle på Slipshavn ønsker samtidig jer alle og jeres familier en god jul oget godt nytår. 14

15 Kosovo På spændende militær og diplomatisk opgave i Kosovo Marinehjemmeværnsinspektør, kommandør Karsten riis Andersen, fortæller om sine oplevelser og erfaringer som Chef for Joint Implementation Commission (JIC) i Kosovo Force (KFOr). Af Kommandør Karsten Riis Andersen, Marinehjemmeværnsinspektør Kommandøren ved Austerlitzbroen over floden Ibar, der deler serbere og albanere. Jeg var fra den 1. februar til 7. august i år Chef for Joint Implementation Commission (JIC) i KFOR. Det er den højst placerede nordiske stilling, og den skifter mellem de 4 lande. JIC kontrollerer overholdelse af aftaler mellem KFOR og serbiske sikkerhedsstyrker, drøfter udvikling og konsekvenser med parterne, har det overordnede ansvar for koordination af bevogtningen af Kosovos 700 km. grænser samt koordinerer med andre aktører som FN og EU. grænsepoliti blev fordrevet. Under en kosovoserbisk demonstration i Mitrovica blev 1 FN politimand dræbt og 5 hårdt såret. En troværdig og præcis dialog mellem parterne var altafgørende, og moderate kræfter i Serbien var en hjælp i modsætning til mere radikale kræfter. KFOR måtte overtage afbrændte grænseposter og forstærke de øvrige, ligesom FN politi opgav kontrol i det nordligste Kosovo, hvor der stadig hersker retsløse tilstande, og kun KFOR opererer. Det har givet syn for politiets begrænsninger og militære styrkers berettigelse som forudsætning for, at politiet kan udfylde sin funktion. KFOr hærstab en god erfaring KFOR består af soldater, hvoraf 1000 er fra Missoury National Guard, der har visse lighedspunkter med hærhjemmeværnet. Jeg holdt dem op mod de øvrige nationers professionelle soldater og kunne ikke se forskel de var endog på nogle områder bedre end visse nationers. Jeg fik gode erfaringer i at indgå på Command Level i en hærstab. Det var berigende at arbejde i en stor international organisation, hvor alle kendte retningen og trak samme vej. Læren i et nyt og ukendt miljø med store spændinger er at være proaktiv indenfor underlagte rammer for selv at sætte dagsordenen frem for at lade andre gøre det. At jeg var sømand blev aldrig nævnt med et ord, og bæring af grøn uniform var ikke bekymrende, men ganske hensigtsmæssigt til formålet, for man bliver hårdhudet af grøn uniform - rent faktisk på indersiderne af pegefingrene af at snøre støvler! MHV havde 3 mand med i KFOR hold18, og nu hvor vi stiller soldater til ISAF i Afghanistan, er der skred i MHV udvikling til lands og til vands, og det vil jeg følge tæt. n Dialog med splittede parter Lige da jeg tiltrådte, erklærede Kosovo sin selvstændighed. Serbien havde siden krigen i 1999 gjort krav på Kosovo, og erklæringen blev opfattet som en provokation. Som Chef JIC havde jeg den daglige kommunikation med Serbien. Det blev en travl opstart, især da JIC var eneste etablerede forbindelse mellem Kosovo og Serbien. Hverken FN, EU, OSCE eller Kosovo selv havde formelle forbindelser til Serbien, der i øvrigt var splittet over håndteringen af erklæringen med stor usikkerhed til følge. Lige fra rygter om russisk luftlandsætning over misinformation og optøjer til afbrænding af grænseposter, hvor FN og Kosovos Karsten Riis Andersen med JIC-staben, der samlet omfattede hele 15 nationaliteter. 15

16 MHI status I rivende udvikling, men vi må ikke hvile på laurbærrene Mænd og materiel - og muligheden for at løse opgaverne bedre. Inspektøren gør status. Af Ole Grosen Foto: Torben Glyum Karsten Riis Andersen er vendt tilbage til sit kontor på Kastellet i København og arbejdet som inspektør for marinehjemmeværnet. Kommandøren har netop været udsendt til Kosovo, og efter det halve år hjemmefra kaster han et frisk blik på marinehjemmeværnet. nye opgaver og nyt materiel Endnu et skib af 900-klassen er netop blevet færdigt på værftet isøby, og nu mangler kun detosidste fartøjer, der skal leveres i dette forsvarsforlig. Imens undersøges mulighederne for at forlænge to skibe af800-klassen, så også de får plads til flydespærringer. BON-flotillerne erigang med at få gummibåde, og snart følger også de containere med særligt overvågningsudstyr, der skal forbedre den støtte, flotillerne kan levere til søværnet og havnebevogtning. Det er en fast aftale med søværnet, at marinehjemmeværnet laver farvandsovervågninger (SURVEX) i 50 af årets 52 weekender. Dertil kom nye opgaver for politiet ogskat. Det glæder inspektøren, at marinehjemmeværnet får nye opgaver og bedre materiel. 900-klassen er blevet udviklet løbende, og 800-klassen erogså blevet opdateret. Vi har fået elektroniske søkort -der er sket et teknisk kvantespring for marinehjemmeværnets flåde. Vi er gået fra at have kuttere til at have fartøjer, siger kommandør Karsten Riis Andersen. Med det nuværende forsvarsforlig fik vi nye opgaver for politiet, for Skat ogfor søværnet. Før øvede viosblot i farvandsovervågning -nuerviendel af den. Hver gang et af vores skibe sejler ud af en havn, er vi på farvandsovervågning. Vihar fået nye og spændende opgaver ved at sejle for politiet ogtoldere, når de laver aktioner til søs, men SURVEX må vi ikke glemme. Overvågningen af farvandene er vores bread and butter. SURVEX er grundlaget for al maritim indsættelse, for man kan ikke foretage sig noget uden først at danne sig etbillede afbegivenhederne. Man kan sige, at 16

17 Farvandsovervågningen er MHV s bread and butter. Foto: Lars Dalby farvandsovervågningen svarer til, at politiets patruljevogne kører rundt i byerne. Inspektøren er tilfreds med, at Forsvarets Materieltjeneste har overtaget en række opgaver, der før lå internt i hjemmeværnet. Det har været en fordel. På det skibssikkerhedsmæssige område har vi fået enstørre faglighed. Med Forsvarets Materieltjeneste har vi fået systematiseret en lang række forhold bedre. Delaver for eksempel trækprøver påbeslag osv. Vi har fået enstørre sikkerhed med deeftersyn, der ikke er blevet lavet tidligere, siger Karsten Riis Andersen. Kan vi gøre det bedre? Det går fremad på flere områder, men ifølge inspektøren er der stadig områder, hvor marinehjemmeværnet kan justere for at få tingene til at fungere endnu bedre. Vi kan sige, at vi ligger lunt i svinget, men vi må ikke hvile på laurbærrene. Der er ting, der ikke kører godt nok. Det er områder som forsynings- og vedligeholdelsestjenesten, og det er den teknisk-faglige støtte til folk, der arbejder imaskinen. Det handler også omting, der ellers kan lyde banale som at få korrigeret despritkompasser, der stadig skal være om bord, siger han. Der er sket en stor udvikling idesidste fem år. Ifølge Hjemmeværnsloven deltager vi jo idemilitære opgaver, der påhviler moderværnene -ivores tilfælde søværnet. Sådet er naturligt, at vi spørger os selv: Kan marinehjemmeværnet gøre det bedre for søværnet, og kan vi ansatte gøre det bedre for de frivillige? Vi har et højt aktivitetsniveau, og det belaster også de frivillige. De har meget at se til med materiellet, og de skal leve op til enrække dokumentationskrav fra at føre logbøger til at udfylde SAR-rapporter. Vi er i gang med at finde og indføre en række administrative lettelser, der skal gøre det nemmere at være frivillig. Den maritime kompetence Vi er ét hjemmeværn, men værnsgrenene har hver især nogle kompetenceområder, ogdem bør viholde sammen på, såviudnytter vores ekspertiser bedst muligt. Kunne vi overveje, om man organisatorisk kan styrke det maritime kompetenceområde? Det erdefrivillige, der sejler skibene -vores opgave som ansatte måsåvære atsamle den faglige ekspertise, såvi støtter de frivillige, og dermed deres løsning af opgaverne, bedst muligt, siger kommandør Karsten Riis Andersen. Udviklingen har været fantastisk på både det tekniske område ognår det gælder vores opgaver. Vi lever optil, at vi skal kunne sejle ud med entimes varsel. Atvihar frivillige, der kan dét, når deogså har familier og arbejde atpasse - det er lige så fantastisk. n 17

18 BON Henrik giver de unge en ordentlig en på opleveren når Søværnets erhvervspraktikanter skal have en forsmag på værnepligten, er det en BOn-mand, som kører den hårde øvelse. Af Leif Bruun Foto: Søværnet Henrik Gaden kører øvelserne på 13. år. Oversergent Henrik Gaden fra BONflotille 116 i Frederikshavn er en mand, der tager sine opgaver alvorligt. Selvom det efterhånden er mere end 13 år siden, man på Flådestation Frederikshavn bad ham om at arrangere en lille manøvre for stationens erhvervspraktikanter, så er Henrik fortsat med på opgaven. Hver tirsdag aften i alle de uger, hvor der ikke lige holdes skoleferier, går han allerede ved 17-tiden i gang med de første forberedelser til aftenens øvelse, og først kl. 23 kan han holde fyraften. I starten fik han hjælp til arbejdet fra andre lokale hjemmeværnsfolk, men som tiden er gået, så er mange af disse faldet fra, og det er derfor nu Søværnet, der stiller langt de fleste hjælpere til rådighed. Antallet af erhvervspraktikanter, der stiller op til øvelsen, svinger meget. Nogle gange er der 10, og andre gange er gruppen mere end dobbelt så stor. Ens for de unge mennesker er det, at de er i alderen fra år, og at de i de følgende timer får en ordentlig en på opleveren, alt imens de løber, kryber, kravler, skyder og angribes af skumle fjender i en af egnens store skove. Nøjagtigt hvor mange unge mennesker, der har været gennem Henriks lille overlevelsesøvelse, har den 45-årige lagerarbejde ikke tal på, men et forsigtigt gæt er styk. 18

19 Støtte til politiet under demonstration ved Sandholmlejren BOn-folk fik en lang dag, da de hjalp med logistikken ved den store aktion. Af Claus Egede Hansson og Ninna Falck Lørdag den 25. oktober kl mødte korporal C. E. Hansson og menig M. Nilsson fra flotille BON 200 op ved Høvelte Kaserne. De skulle støtte logistikken ved den store demonstration Vælt hegnet! ved asylcentret Sandholmlejren. Politiet forventede 400 demonstranter. Der skulle pakkes forplejning og materiel til 750 betjente og 50 hjemmeværnsfolk. Mad, drikke, gasgranater, peberspray, kameraer, megafoner og førstehjælpsudstyr blev pakket i stor stil. Efter udleveringen var der tid til at studere politiets kæmpe opbud af crossmaskiner, hollændervogne, Fennec helikopter og den fremmødte presse. Senere gik de to BON-folk ud og så til, da demonstranterne ankom. Der blev lagt ud med at spille høj musik, men så blev det lilla flag hævet, og det var på tide at fortrække, da det var signalet til det store raid, og da flokken rent faktisk løb i retning af de to fredelige tilskuere. Da betjentene senere begyndte at vende tilbage, skulle der tages imod materiel. Det var et sandt virvar, og aldrig har de to BON er set så mange politifolk samlet på én gang, som da der var skafning i en totalt proppet kantine på Høvelte Kaserne. En spændende opgave med ros fra politiet. I en pause måtte M. Nilsson lige kigge nærmere på Fennec en. BON Storebælt flytter til BON 201 BOn-folk fra tre flotiller samles i én fælles løsning. Af Ninna Falck Premierløjtnant Robert Dølling er indsat som ny chef for flotille 201. Chef for Marinehjemmeværnsdistrikt Øst, orlogskaptajn Jørgen Fink, har sammen med flotillecheferne for flotille 246Nordvestfyn, flotille 255 Korsør og BON flotille 201 fundet frem til en fælles løsning på BON 201 s negative hvervesituation og BON Storebælts lidt rodløse organisation. Denye planer blev fremlagt den 19. oktober pået informationsmøde for personellet i de tre flotiller. Indsatsenheden BON Storebælt, som består afbon-folk fra flotille 246 og 255, nedlægges. BON-soldaterne i BON Storebælts to delinger opfordres til at flytte over i BON 201, og mange af flytteposerne er allerede afleveret. Chef for det succesrige BON Storebælt, premierløjtnant Robert Dølling, er indsat som ny chef for BON 201. Han har allerede fået sin stab på plads med folk fra alle flotillerne, som glæder sig til attage fat på opgaverne. Hvis alle BON-folk fra detre flotiller bakker op, kan BON 201 meget hurtigt blive en særdeles levedygtig flotille med op til 70 aktive medlemmer. Og her stopper det ikke. Robert Dølling og hans nye stab har som et af deres mål, atflotillen skal nå op på 125aktive soldater. 19

20 OPLOG Nu vedligeholdes fartøjerne via OPLOG Søværnets Operative Logistiske Støttecentre (OPLOG) udgør nu sammen med Forsvarets Materieltjeneste (FMt) den samlede struktur for vedligeholdelsen af marinehjemmeværnets fartøjer. Af Orlogskaptajn Casper Max Larsen, Marinehjemmeværnsinspektoratet OPLOG i Frederikshavn med værksteder og lagerfaciliteter langs kajanlæget. Den sidste store brik i organisationen omkring vedligeholdelsen af marinehjemmeværnets fartøjer ernufaldet på plads. Siden indgåelsen afsidste forsvarsforlig har det været besluttet, at Søværnets Operative Logistiske Støttecentre (OPLOG) i Frederikshavn og Korsør fremadrettet skulle yde støtte til Marinehjemmeværnets 30 fartøjer. Af forskellige årsager har der været problemer med at indkøre hjemmeværnets fartøjer ioplog struktur, og derfor er opgaven først blevet overdraget nu pr 1. oktober Alle fartøjsmestre og fartøjsassistenter skulle dermed få lettere oghurtigere adgang til hjælp og støtte. Vedligeholdelse på 2 niveauer Når man taler omoperativ logistik i form af vedligeholdelse og forsyning af de operative enheder, så gennemføres det som udgangspunkt via den operative struktur. Det sker udfra overordnede operative retningslinjer fra Søværnets Operative Kommando (SOK) ogfaglige retningslinjer fra Forsvarets Materieltjeneste (FMT). De konkrete vedligeholdelsesopgaver for Marinehjemmeværnets fartøjer erdelt op på to niveauer. Vedligeholdelsesniveau 1(VN I), som nu er placeret ved OPLOG ogvedligeholdelsesniveau 2 (VN II), som klares af FMT. OPLOG single point of contact Planlagt vedligeholdelse (planlagte værftsophold og større havarier) og reparation af indleverede defekte komponenter foregår ved FMT - VN II. Alle andre former for reparations- og vedligeholdelsesstøtte skal de operative 20

21 enheder rekvirere gennem OPLOG, der fungerer som single point of contact. Det betyder med andre ord, at Fartøjsmesteren altid fremsender en reparationsanmodning til OPLOG. Når OPLOG modtager en reparationsanmodning fra enheden, vil der blive taget stilling, hvordan opgaven skal løses, og fartøjet/fartøjsmesteren får straks en tilbagemelding. Hvis en vedligeholdelsesopgave er af en sådan karakter, at flotillen og OP- LOG ikke selv er i stand til at gennemføre den, rekvirerer OPLOG fornøden assistance ved enten civil leverandør eller ved FMT (VN II). Denne assistance drejer sig især om visse større eller særlige typer af eftersyn og reparationer, der kun kan eller må gennemføres af personel med en særlig ekspertise, som normalt ikke findes i den operative logistikfunktion. OPLOG sørger for det meste OPLOG skal principielt være i stand til at yde støtten med egne ressourcer. OPLOG kan lade støtten udføre af eksterne kontraktleverandører eller af værkstedsniveauet underlagt FMT. Det vil afhænge af en vurdering af, hvad der operativt, økonomisk og tidsmæssigt er mest hensigtsmæssigt. OPLOG varetager som udgangspunkt reparation afmateriel, der befinder sig ombord på enhederne, herunder udskiftning af store som små komponenter (fra hovedmotorer til printkort). Når materiel tages iland for reparation, sørger OPLOG for, at materiellet transporteres via lager til VN II-værksted for reparation/vedligeholdelse. Tilsvarende kan OPLOG også foranstalte, at nyt/renoveret materiel afhentes ved udleverende lager for levering til montering samt evt. opkøring/justering om bord på enhederne. telefonen er altid åben OPLOG kan kontaktes 24timer i døgnet 365 dage om året. Man skal rundt omkring iflotillerne dog lige være opmærksom på, atoplog først tager stilling til udførelse af en reparationen den efterfølgende dag. n Vedligeholdelsesstruktur for MHV fartøjer OPLOG Frederikshavn og Korsør Forsvarets Materieltjeneste Vedligeholdelsesniveau 1/VN I Vedligeholdelsesniveau 2/VN II Hver OPLOG: En overværkmester, som koordinerer reperations- og vedligeholdelsesanmodninger fra fartøjerne. Værksted og lager. Tager sig af skibets drift i løbet af året. Komponentudskiftningsniveau. FMt Kapacitetscenter for Hjemmeværnsfartøjer: En kapacitetsmanager to skibstypeinspektører Drift og vedligehold af MHVfartøjer på overordnet plan. Planlagte værftsophold og større havarier. Marinehjemmeværnsfartøj Vedligeholdelsesniveau 0 en fartøjsmester En fartøjsmesterassistent Brugervedligehold ved fartøjerne. 21

22 Jule- og nytårshilsen fra præsten Julen har bragt velsignet bud Orlogspræst for Marinehjemmeværnet, Annette Molin Schmidt, prædiker ved Marinehjemmeværnets nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke den 4. januar kl. 14. Hun ser her tilbage på sit første år som orlogspræst og giver et par juletips. Af orlogspræst Annette Molin Schmidt Foto: Ninna Falck Orlogspræst, Annette Molin Schmidt. På pladserne! Spring! Dan kæde! Arbejd med benene! Sådan lød de strenge ordrer uafbrudt fra læreren i november Vi var fem kommende orlogspræster på øvelse i livredningsmidler. Vi pjaskede rundt i vandet i bassinet i Auderød og gjorde vores bedste for både at overleve og leve op til den standard, der kræves for en præst i søværnet. Det gik! - og vi kunne dermed stå ret ved marinehjemmeværnets (MHV) nytårsgudstjeneste for det Blå Danmark i 2008 i Holmens Kirke klar til indsættelse. Året der gik Det har på mange måder været et begivenhedsrigt år med MHV og Søværnet. Personligt besøgte jeg chefstævnet på Slipshavn i marts måned og holdt et indlæg om etik. I november blev det til et længere indlæg ved officersuddannelsen på Slipshavn. Vi fik en godt snak om, hvordan vi behandler hinanden som mennesker, hvad der gør, at man melder sig som frivillig, og hvad man kan komme ud for på en SAR af svære oplevelser, der kan sætte sig på sjælen. Ellers har jeg været ude at sejle med Skovshoved og Køge og har nydt muligheden for lære besætningerne at kende og bl.a. afprøvet den nye gummibåd. Tak til MHV for en dejlig velkomst! Luk julefreden ind Som præst kommer man naturligt med en anden vinkel på tingene og tilværelsen end den, der ellers er normal i MHV. Vi præster taler om følelser, tabuer og kirke og så ganske meget andet, skulle jeg hilse at sige. Vi kan i mange sammenhænge bruges som en ventil der dog holder tæt så brug os endelig, når vore veje krydses! Jeg kunne i dette nummer af Martha fx tænke mig at give et par gode tips til at lukke juleglæden og julefreden ind i sømandshjerterne rundt omkring. Juletiden er jo et virvar af gaver, madindkøb, hastesager og årsafslutninger, så man kan have brug for et par ting at holde fast ved. nytår i Holmens Kirke Det Blå Danmark fejrer igen i år nytår i Holmens Kirke den 4. januar kl. 14 med de tre orlogspræster, Kvindelige Marineres Musikkorps og Holmens Kirkes Kantori. Der er med andre ord lagt op til en meget festlig gudstjeneste med sang, musik, et par gode ord og et glas i kirken efterfølgende. Med ønsket om en god og glædelig jul til alle og deres familier, siger jeg tak for det første år som præst for MHV og glæder mig til det næste på gensyn den 4. januar! Præstens tips til juleglæde 1. Tænd et lys hver morgen i december og tak for alt det, du har 2. Kys og kram din mand, kone,kæreste, barn eller ven 3. Nyn din bedste julesang én gang om dagen 4. Køb en gave til dig selv, når du handler til alle de andre 5. Glæd dig over, at der kun findes én dag som denne og den er din! 6. Se frem til at møde vennerne til Marinehjemmeværnets nytårsgudstjeneste den 4. januar kl. 14 i Holmens Kirke. 22

23 Nyt om navne Hjemmeværnskommandoen Informationsmedarbejder Anja Löffler har opsagt sin stilling pr. 31. december. Anja starter som chefsekretær ved Garderhusarregimentet i Antvorskov. Marinehjemmeværnsdistrikt Vest Hendes Majestæt Dronningen har pr. 1. november udnævn Chef for marinehjemmeværnsdistrikt Vest, orlogskaptajn Arne Petersen til Kommandørkaptajn. Orlogskaptajn Arne Petersen fik overrakt sin udnævnelse ved en lille festlighed på Slipshavn 22. oktober. Premierløjtnant Charlotte Falkenstrøm er pr. 3. november vendt tilbage fra barselsorlov og er pr. samme dato tiltrådt funktionen som operationsofficer. Orlogskaptajn Harry C. Hansen er pr. 3. november tiltrådt funktionen som BON-officer Seniorsergent Ulrik G. Nielsen er pr. 3. november tiltrådt stillingen som uddannelsesofficer. Overassistent Ebba D. Østergaard bliver pr. 1. januar 2009 ansat som kontorfuldmægtig ved Marinehjemmeværnsdistrikt Vest og tiltræder funktionen som sekretariatsleder. Løjtnant Lars D. Christiansen, har opsagt sin stilling som IOF ved MHDV 31. oktober. Lars fortsætter som NK ved flotille november, og er 15. november blevet tillagt graden premierløjtnant. Marinehjemmeværnsdistrikt Øst Flotille 151, Kalundborg. Hjemmeværnsledelsen har afskediget flotillechef kaptajnløjtnant Benny Lehmann Hansen efter ansøgning pr. 30. september. Flotille 151, Kalundborg. Premierløjtnant John Egemar Andersen tiltræder som flotillechef pr. 30. september. MHDE har tildelt Kaptajnløjtnant Benny Lehmann Hansen Hjemmeværnets Fortjensttegn. Marinehjemmeværnssektion Slipshavn Torben Westering gik på pension den 31. juli Torben blev afløst af Tommy Sørensen, der i dag leverer alle de materialer, som de forskellige kurser efterspørger på UMAK. Den 1. april 2008 tiltrådte Birgit Jensen som chef for det Lokale Støtte Element Slipshavn (LSE SLH). Birgit har indtil da været kantineleder på Slipshavn. Birgit Jensen, ny chef for LSE SLH. Den 1. august forlod Henrik Egebak Slipshavn til fordel for en stilling i Dansk Norsk Veritas. Henrik var tilknyttet Simulatoren. Den 4. august tiltrådte OK Leif Petersen Slipshavn fra en stilling i SOK. Leif er blevet sagsbehandler for Motor-, Hovmester- og Politi/SKAT uddannelserne. Guri Kølle havde den 1. september 25 års jubilæum på Slipshavn. Dagen blev markeret ved en lille sammenkomst. Guri Kølle, 25 års jubilæum. Jenny Aalund gik på efterløn den 31. oktober. Jenny var tilknyttet kabyssen på Slipshavn, hvor hendes frikadeller vil blive savnet. Jenny blev sendt hjem på sædvanlig Slipshavner-maner. Mette Hammer Petersen tiltrådte den 8. januar 2008 stillingen som HK Flexmedarbejder med ansvar for booking af lukafer og uddannelsesfaciliteterne på Slipshavn. Morten Christensen alias Morten Bedstemand tiltrådte som flexmedarbejder med ansvarsområde UMAK/ kommandskab. navngivning til januar Søby Værft på Ærø har afleveret marinehjemmeværnets nyeste fartøj, MHV 909, til hjemmeværnet. Om aftenen den 21. november ankom fartøjet til sin nye havn i Fredericia hos flotille 134. Navngivningen afholdes den 18. januar i Fredericia. Der var en stor begivenhed, da MHV 909 kom hjem til flotillen. 23

24 Udgiver: Marinehjemmeværnet Generalstok Kastellet København Ø PP Post Danmark Magasinpost UMM ID-nr året for MHV 70-klassen Af orlogskaptajn Casper Max Larsen, Marinehjemmeværnsinspektoratet Året 1958 var en milepæl i Marinehjemmeværnets fartøjshistorie. Her fik man virkeliggjort en drøm om fartøjer, der var bygget og indrettet efter marinehjemmeværnets egne ønsker. Hjemmeværnet ejede ved starten i 1949 ingen fartøjer. Al sejlads var baseret på gaster, der stillede deres private fartøjer til rådighed. Søværnet havde ikke midler til indkøb af egnet fartøjsmateriel, og først i 1950 overtog Hjemmeværnet et antal udtjente fiskekuttere, der havde været anvendt til den omfattende minestrygning efter krigen. I perioden 1950 til 1958 overtog hjemmeværnet et antal kuttere, motorbåde, topedoindbjergningsfartøjer samt et antal gamle tyske motorbåde, der oprindelig var overtaget af Søværnet efter krigen i Bygget på Orlogsvæftet I 1957 blev det endelig besluttet, at Orlogsværftets træskibsafdeling på Holmen i København skulle bygge 3 kuttere til Marinehjemmeværnet. De 3 fartøjer af MHV 70-klassen blev afleveret fra Orlogsværftet og overdraget til Marinehjemmeværnet i Fartøjerne havde et deplacement på 76 tons, længde 20 m, bredde 5,1 m og en dybgang på 2,5 m, og skød en fart på 10 knob med den oprindelige Alpha Diesel MHV 70 klassen - et rigtigt træskib. motor på 240 HK. I de første år sejlede de 3 fartøjer som fælles skolefartøjer med fast fartøjsfører (ansat officer). Den ordning ophørte i 1965, og fartøjerne blev lagt ud til 3 flotiller. Herefter blev de udlånt til Marinehjemmeværnssektionen på Slipshavn som skolefartøjer. Moderniseret undervejs Fartøjerne gennemgik flere ombygninger med blandt andet forandring af styrehuset i 1960`erne og nyt styrehus, hovedmotor samt etablering af bad og toilet i 1980èrne. Skibene var bygget til en operativ besætning på 12 mand. Under styrehuset var der en opholdsbanje, der samtidig kunne indrettes til underbringelse af 8 mand. De sidste 4 mand kunne underbringes i et lille lukaf ude agter. Normalt var der adgang til dette lukaf gennem en luge i dækket agter, men i høj sø var det nødvendigt at anvende adgang til lukafet gennem en dør i maskinrummet. Kabyssen var placeret i den forreste del af fartøjet, hvilket gav visse problemer med tilberedning af varm mad i høj sø. Det sidste fartøj af MHV 70-klassen udgik af Marinehjemmeværnets tal i 2007 efter næsten 50 års uafbrudt tjeneste.

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2.

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. Kære pårørende til soldater ved DANCON KFOR 18. Jeg vil starte med at understrege, at I alle kan være stolte af jeres soldater.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

MARTHA. Stort jubilæumsnummer. Marinehjemmeværnet gennem 60 år: Ildsjæle til søs

MARTHA. Stort jubilæumsnummer. Marinehjemmeværnet gennem 60 år: Ildsjæle til søs [ JUBILÆUM 2012 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet Stort jubilæumsnummer. Marinehjemmeværnet gennem 60 år: Ildsjæle til søs Havmiljø, redning og overvågning Tusindvis af frivillige timer

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole 10-12-2005 Opstart S å er nyhedsbrevet startet op igen. Efter vi mødte i Frederikshavn den 11. oktober og fik at vide vi skulle skifte til TRITON (TRIT), har vi haft rigeligt at se til. TRIT skulle gøres

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

MARTHA. Nr. 3 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. HURRA FOR HOLGER DANSKE Kronprinsesse Mary navngav MHV 912

MARTHA. Nr. 3 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. HURRA FOR HOLGER DANSKE Kronprinsesse Mary navngav MHV 912 MARTHA Nr. 3 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet Maritime Force Protection Mere søspecialisering mindre koldkrig Farvandskending Læs alt om havets usynlige grænser NAV l på én uge Effektiv

Læs mere

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet [ nr. 1 2013 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet Ny simulator imponerer Sådan træner enheden Tema om nyt system til enhedsuddannelsen Indrettet til indsats Nye køretøjer kan det hele

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

MARTHA. 100 HK OG 30 KNOB Læs alt om den nye gummibåd NYT MAGASIN. Nyhed: BON Storebælt Ny indsatsenhed styrker det lokale beredskab

MARTHA. 100 HK OG 30 KNOB Læs alt om den nye gummibåd NYT MAGASIN. Nyhed: BON Storebælt Ny indsatsenhed styrker det lokale beredskab MARTHA Nr. 1 2008 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet NYT MAGASIN Nyhed: BON Storebælt Ny indsatsenhed styrker det lokale beredskab Udsendt med Forsvaret Søværnet overvejer frivillige på skibene

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet [ NR. 2 2012 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet Jubilæum for fuld skrue Nyhed i Maritime Force Protection Undervandsdronen fuldfører missionen under overfladen Den mørkeblå skole Få

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

TROELS LUND POULSEN: MHV

TROELS LUND POULSEN: MHV MARTHA Nr. 1 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet 18.671 sejltimer Så mange timer var fartøjerne på havet i 2008 Våbenjagt med SKAT MHV skal hjælpe med at stoppe bandekrigen TROELS LUND

Læs mere

MARTHA. Nr. 2 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Bon og frømandskorpset International øvelse med specialstyrkerne

MARTHA. Nr. 2 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Bon og frømandskorpset International øvelse med specialstyrkerne MARTHA Nr. 2 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet Krisepsykologi Sådan håndterer du de voldsomme oplevelser Vind Maritimt weekendophold side 18 Nyt materiel må vente Nye gummibåde til BON

Læs mere

MARTHA. 11nye ting på vej. KONGEX ALFA Se fotoreportagen fra BON-øvelsen VIND. Vi skal på toldkontrol Samarbejdsaftalen med SKAT er ved at være i havn

MARTHA. 11nye ting på vej. KONGEX ALFA Se fotoreportagen fra BON-øvelsen VIND. Vi skal på toldkontrol Samarbejdsaftalen med SKAT er ved at være i havn MARTHA Nr. 2 2008 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet 11nye ting på vej Alt fra overlevelsesdragter til radioudstyr og medicinkister Vi skal på toldkontrol Samarbejdsaftalen med SKAT er ved

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

MARTHA. Nr. 2 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. 10 år MED BON. MHV s specialister i havnebevogtning

MARTHA. Nr. 2 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. 10 år MED BON. MHV s specialister i havnebevogtning MARTHA Nr. 2 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet Bliv sygdomsbehandler Læs, hvordan du bliver din besætnings redningsmand Mand over bord Reddet af MHV ved en tilfældighed Flåden 500 år

Læs mere

MARTHA. Nr. 1 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Kulderekord gav nye udfordringer. Læs om hjælp til isbryder og marsvin i knibe

MARTHA. Nr. 1 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Kulderekord gav nye udfordringer. Læs om hjælp til isbryder og marsvin i knibe MARTHA Nr. 1 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet Tema: Askespredning Familien: Det var smukt Gode råd fra præsten Sådan kan du gøre Genopfrisk din SAR-uddannelse Nye PC-værktøjer gør din

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

MARTHA. Nr. 2 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. MHV var kontrolcenter for opsendelsen

MARTHA. Nr. 2 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. MHV var kontrolcenter for opsendelsen MARTHA Nr. 2 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet I er en fantastisk støtte MHV s hjælp er uvurderlig, fastslår SOK. Læs det store tema om SOK s o-rum MFP på hård øvelse Udsat for demonstranter,

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy 1. Arbejdet med revyen: det har været helt forrygende 2. Resultatet af revyen: det blev helt forrygende Helt tilbage i september 2011 blev de første brainstorm

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

MARTHA. Nr. 1 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. MHV hjælper havbiologerne til søs

MARTHA. Nr. 1 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. MHV hjælper havbiologerne til søs MARTHA Nr. 1 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet 21.935 Så mange timer sejlede MHV s fartøjer for Søværnet i 2010 Ny organisation MHV har fået sin egen chef, flere ansatte og mere tid til

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Status Bycykelsæson 2014. Åbning af sæson 2014. Begivenheder i løbet af bycykelsæson 2014. Aarhus Kommune

Status Bycykelsæson 2014. Åbning af sæson 2014. Begivenheder i løbet af bycykelsæson 2014. Aarhus Kommune Status Bycykelsæson 2014 Åbning af sæson 2014 Rådmand Thomas Medom åbnede bycykelsæson 2014 på en kølig lørdag den 5. april under arrangementet Cyklen i Centrum, på rådhuspladsen. Bycykelsæson nr. 10 stod

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst................................................ 3 Praktiske oplysninger...................................... 4 Åbningstid..............................................

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet [ nr. 3 2012 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet MHV på stor arktisk øvelse Guide i alarmering Sådan kommer du til søs inden for en time En succes fylder 20 år Frivillige bærer uddannelsesugen

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor

Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor Trafikministeriet Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 14. november 2002 : 119-1 : JLo : 2. Kontor Foreløbig orientering om kommende internationale regler om forebyggelse af terrorhandlinger m.v. mod

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst....3 Praktiske oplysninger... 4 Åbningstid... 4 Adresse.... 4 Telefon... 4 Fax... 4 Mail... 4 Post... 4 Andre nyttige telefonnumre på Holmen...5 Kontakt

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet [ nr. 2 2013 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet Fra MHV til Kongeskibet Hvad kan vi her? MFP har været en tur i Grønland "Bindegal opgave" Stor rolle til MHV ved BALTIC SAREX Nedkæmp

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Søværnets Center for Våben

Søværnets Center for Våben Velkommen Søværnets Center for Våben INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

MARTHA. Royal navngivning i århus se fotoreportagen fra flotille 124 s store dag. Reddet fra druknedøden Baunen rykkede ud, da to venner kom i havsnød

MARTHA. Royal navngivning i århus se fotoreportagen fra flotille 124 s store dag. Reddet fra druknedøden Baunen rykkede ud, da to venner kom i havsnød MARTHA Nr. 3 2008 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet Reddet fra druknedøden Baunen rykkede ud, da to venner kom i havsnød stor aktion med skat 79 skibe blev kontrolleret ved vellykket samarbejde

Læs mere

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 DK-6792 Rømø Tlf: +45 72 54 36 34 CVR: 34372098 EAN: 5798000860674 vadehavet@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkvadehavet.dk J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02.

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Velkommen. Søværnets Våbenkursus

Velkommen. Søværnets Våbenkursus Velkommen Søværnets Våbenkursus INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere