6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress"

Transkript

1 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes krav om dokumentation i forhold til sikkerhed, arbejdsmiljø og miljøforhold, men også at rederierne og nogle kunder forlanger dokumentation af forskellig art. Effektivisering og større produktivitet er en del af det. Historier om Fokus på arbejdslivet om bord belastninger og stress 45

2 Flere administrative opgaver De fleste af søfolkene i denne bog føler de stigende administrative opgaver som et arbejdspres. De oplever, at den tid, man bruger på administration, går fra tiden til at udføre selve arbejdet. Kravet til dokumentation og arbejdsproces har aldrig været større i skibet, end det er i dag. Når et arbejde er udført, og der skal igangsættes et nyt stykke arbejde, så er der mange ting, der skal dokumenteres. På samme måde som på land, hvor hjemmehjælperen skal dokumentere, hvor mange minutter hun har været hos fru Jensen, så skal vi dokumentere langt mere i dag end tidligere. Alle samfund i verden vil have større hånd i hanke med, hvad der sker til søs. Fx på sikkerhedsområdet. Det at sejle fra A til B med ruteplanlægning bestod tidligere i at slå nogle streger på et søkort. I dag er det et digert værk på 20 sider, som bliver udarbejdet efter bestemte retningslinjer, standarder og normer. Kaptajn Niels Kristian Klausen oplever også, at dokumentation har fået en stor vægt i arbejdet i forhold til andre arbejdsopgaver. Det er den balance, der er rykket, og som skaber et vist arbejdspres om bord. Oplevelsen er nogle gange, at hvis dokumentationen er i orden, så er det lige meget, at det hele ruster. Niels Kristian Klausen, Kaptajn Papirarbejde er blevet en del af jobbet. 46

3 Nogle af de kaptajner, som hovmester John Jørgensen sejler under, taler om, at de administrative opgaver bliver mange, fordi man inde på rederikontoret måske ikke helt har kendskab til kaptajnens situation og måske heller ikke har overblik over, hvor mange andre opgaver han bliver pålagt. Noget af det jeg oplever er, at personalet hjemme på rederiet har hver deres lille ansvarsområde og synes ikke, at den lille opgave, de sender ud, er noget særligt. Det er det sikkert heller ikke "vi vil gerne have, du sender de her beskeder hjem hver uge", men når 10 eller 15 personer gør det, så sidder kaptajnen til sidst med meget administrativt. John M. Jørgensen, Hovmester Kaptajn Niels Kristian Klausen peger på det paradoksale i, at de mange undersøgelser og inspektioner, som skal sikre et sikkert og godt arbejdsmiljø, nogle gange virker modsat. På tankskibe er inspektioner meget hyppige, og indimellem oplever han, at de ikke har så meget med det virkelige liv om bord at gøre. Senest kom der en inspektør om bord og tjekkede vores sikkerhedsudstyr. Meldingen var, at det var utilstrækkeligt. Det lyder jo ikke godt at få at vide, at vores sikkerhedsudstyr er utilstrækkeligt. Når man så i detaljer finder ud af, hvad det handler om, så viser det sig, at det er en fuldstændig bagatel. Der mangler 2 fiskekroge i redningsbåden. Niels Kristian Klausen, Kaptajn Kravet om dokumentation betyder, at officererne skal lave en masse papirarbejde og rapporter. Og da det er vigtigt, at man skriver korrekt, må man bruge ordbøger for at være sikker på, at det er stavet korrekt. Papirer og rapporter skal sendes til rederiet, hvor der sidder medarbejdere og skriver tilbage til de firmaer, der foretager inspektionerne. Niels Kristian er bekymret for, at hvis meget af det, der står i disse rapporter, er mindre ting, så bliver der måske overset eller ignoreret noget rigtigt vigtigt. Styre arbejdstiden om bord Når arbejdspresset er stort, bliver det særligt vigtigt at kunne planlægge og samarbejde. På Lars Peters skib forsøger de at undgå, at folk bliver alt for stressede, bl.a. ved at sikre, at de får hvilet sig. Vi har alle travlt i hverdagen, men nogle gange handler det om at sikre, at folk om bord får hvilet sig. Vi har en del ansat på en måde, så de får løn for de timer, de arbejder. De knokler derudad i 12 timer i døgnet mange måneder i træk, og det kan også gå ud over sikkerheden. De ser ikke selv faren ved det. Der må vi nogle gange ind og styre det og sikre, at det sikkerhedsmæssige er i orden. Historier om Fokus på arbejdslivet om bord belastninger og stress Kaptajnens arbejdstider er anderledes. Han/hun må arbejde alle de timer, det skal være. Kaptajnen har ikke bundne vagter, men han/hun skal være til rådighed, hvis der er brug for det. Det kan også være belastende, især hvis der er mange havneanløb, hvor kaptajnen skal være til stede. 47

4 Arbejdspres afhænger af skibstype og arbejdsopgaver. Arbejdspresset er afhængigt af skibets opgave og rute Niels Kristian Klausen peger på, at stressniveauet er meget afhængigt af skibet og dets ruter og opgaver. På et mellemstort tankskib som hans, er ti timer en lang sejltur. Det er ind og ud af havne, hvilket betyder, at man ikke får nogen lange rolige perioder ude på havet. Det kræver meget af alle, og man arbejder hårdt om bord. Lars Peter er inde på det samme, når han siger, at de er heldige på containerskibe, hvor de kan have 14 dage, hvor de bare skal sejle. Det betyder, at de får længere pauser mellem havneanløb. Hovmester John Jørgensen mener, at specielt havneanløb er meget pressede og stressende mest for styrmænd og maskinfolk. Så snart man ligger under land, skal man tjekke maskineriet, så med de kortvarige havneanløb, man har i dag, kommer man næsten aldrig i land. Der tages ikke hensyn til, om det er om natten, man kommer ind. Mange gange får folk om bord ikke meget søvn i perioder. Tidligere kunne vi godt ligge i havn i dage. Nu er det timer. Så er det dejligt med en god lang søpassage bagefter. Så kommer man ned i gear igen. På den måde bliver det ikke en permanent stresstilstand. John M. Jørgensen, Hovmester Mangel på kvalificeret arbejdskraft Det kan være et pres for en kaptajn, der har 3 udenlandske navigatører, hvoraf den yngste kun har været på skole i 2 år. Han kan opleve, at ansvaret for skibet og dets sikkerhed bliver større og sværere at varetage. 48

5 Det er meget nødvendigt med godt uddannet personel, men det er ikke altid muligt at få. Det positive er, at vi hjælper dem med at videreuddanne sig og få praktisk erfaring, og det er godt, men det kan også være en ekstra belastning at have den opgave i hverdagen. John Jørgensen fortæller, at der er installeret "sladrehanke" på kaptajnens værelse. Så kan han følge med på radar mv. fra kammeret. Nogle oplever det som en fordel, mens andre oplever det som en belastning, fordi de ikke kan koble helt fra, når de er på kammeret. Travlhed eller stress? Hvor vidt et arbejdspres opleves belastende, afhænger også af, hvordan man takler det, mener kaptajn Jens Evald Pedersen. Jeg gør meget ud af at sørge for, at de opgaver, jeg har, bliver lavet. Jeg foretrækker at få dem ud af verden. Hellere lige tage en halv time ekstra, i stedet for at de ligger. Hvis man ikke får lavet tingene, og det bliver en ophobning, så er det, det kan blive til stress. Jens Evald Pedersen, Kaptajn Han skelner mellem stress og travlhed og mener, at det nok mest handler om travlhed på hans skib. Så længe det ikke er noget, der står på i længere perioder, mener jeg ikke, det er stress, fordi man kan komme ned i gear igen forholdsvis hurtigt. Jens Evald Pedersen, Kaptajn Se del 2: Fokus på arbejdsbelastninger og stress/ Tegn på stress Forebyggelse af arbejdsbelastninger og stress Man kan mindske belastningen fra arbejdspres ved hjælp af god planlægning og organisering samt samarbejde. Det kender de til på Lars Peter Jensens skib. Der er det en kæmpe fordel, at vi kender hinanden enormt godt i skibsledelsen og kan støtte hinanden, og tage over, hvis der er meget at nå. Det handler også om, at folk ved, hvad de skal lave, og hvordan de skal lave det. Og hvis de ikke kan løse opgaven, skal de vide, hvem de skal gå til. De skal også føle, at de er klædt på til opgaven, så efteruddannelse og kurser kan også være vigtige ting at drøfte med folk og rederiet. Historier om Fokus på arbejdslivet om bord belastninger og stress Derudover kan måden, vagttørnen er planlagt på, have en betydning. Kaptajn Niels Kristian Klausen peger på, at måden, man har organiseret vagten på hans skib med en måned ude og en måned hjemme, er stress-aflastende. 49

6 Man kommer hjem og kan få hvilet og restitueret. Det afhjælper stress. Man ved man giver den en skalle, og så kan man smække benene op, når man kommer hjem. Niels Kristian Klausen, Kaptajn Kaptajn Jens Evald Pedersen mener også, at det at være opmærksom på besætningens bagland skal prioriteres. Det er klart, at hvis man også er presset i sit bagland, og det ikke bliver løst, så kan det være med til at forværre situationen og oplevelsen af stress. Stress kan jo komme mange steder fra ikke kun fra arbejdsopgaverne, men lige så vel fra baglandet eller konflikter med kollegaer eller ens overordnede om bord. Jens Evald Pedersen, Kaptajn Endelig mener Jens Evald, at man kan tage ting i opløbet og dermed undgå stress ved at få snakket om, hvad der fungerer godt om bord på skibet, og hvad der ikke fungerer godt. Se del 2: Fokus på arbejdsbelastninger og stress/forebyg stress skab god trivsel 5 gode råd Hold øje med, at folk får pauser undervejs og får holdt fri af og til. Vær opmærksom på din egen situation og symptomer på stress. Sørg for en god dialog med rederiet om arbejdsbelastninger, og hvad rederiet kan hjælpe med. Planlægningen af arbejdet om bord er vigtig, så folk ved, hvad de skal, og hvem der skal gøre hvad. Tag en fælles snak om, hvilke ting om bord der giver arbejdsbelastninger, og om der er noget, I kan gøre ved dem. 50

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Inspiration til afsnitslederen og arbejdsmiljøgruppen Indledning Der findes en del materiale om, hvordan den enkelte medarbejder kan spise sundt, motionere og få gode sovevaner

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere