Billetten til job i udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billetten til job i udlandet"

Transkript

1 19. JANUAR FEBRUAR ÅRGANG NR. 2 PRIS KR MEJERIST-UDDANNELSE Billetten til job i udlandet Jeg havde ikke overvejet mulighederne for at rejse med min uddannelse, da jeg valgte at blive mejerist. Men mulighederne skal da udnyttes, fortæller mejerist-elev LÆS SIDE 8 MASKINMESTER MASKINMESTRE BÅDE TIL LANDS OG TIL VANDS LÆS SIDE 28 FRISØR-OG KOSMETIKER Robuste elever til kreativ og krævende branche LÆS SIDE Ny messesæson igang For sjette år i træk kommer Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænser til Aalborg fra d januar Læs mere her i avisen eller på LÆS SIDE 21 Studievalg besvarer uddannelsesspørgsmål i brevkassen side 25 ÅBENT HUS på de videregående uddannelser INFO-MØDER på ungdomsuddannelser SE DATOER OG TIDER PÅ SIDE 26 OG 27

2 2 19. JANUAR FEBRUAR Udgiver: Kim Ingwersen Ansvarshavende redaktør og Sjællandsredaktør: Christina Qvistgaard Mere luft under boldene Lemvig Handelsskole skruer op for både ambitionerne og indsatsen for sit BasketCollege DETTE NUMMER: Luft under basketboldene side 4 En realistisk idealist side 6-7 Jylland/Fynsredaktør: Morten Lund Projektleder: Erik Nørager LÆS SIDE 4 Mejerist-uddannelsen Billeten til job i udlandet side 8 Sundhed i centrum side 10 Regnskabschef: Anette Hansen Grafiker: Jan Haste Blåt blink og skrivebord side 12 Det rykker i Beredskabsstyrelsen side Sekretær: Lone Hansen Willemar Udgiver: Kim Ingwersen Forlaget KSI A/S Fændediget 1A, 2. sal Postbox 293 DK Køge Telefon: Fax: Redaktion: Ansvarshavende redaktør og Sjællandsredaktør: Christina Qvistgaard Telefon: Mobil: Jylland/Fynsredaktør: Morten Lund Fuglebakken 16 DK Hobro Telefon: Udkommer i feb., 3. maj, 1. juni, 9. aug., 25. okt., 1. dec. Annoncer: Kim Ingwersen Erik Nørager telefon.: fax: Oplag og udgivelser: Uddannelses-avisen udkommer i eksemplarer 8 gange årligt. Tryk: DAT er Danmarks største avis, der udelukkende beskæftiger sig med uddannelse, fra et niveau efter folkeskole til gymnasiet, erhvervsskole, universitet og videregående uddannelse. Uddannelsesavisen distribueres som klassesæt til afgangsklasser i folkeskoler, gymnasier og erhvervsskoler, samt til universiteter og videregående uddannelsessteder, højskoler og uddannelsessteder i øvrigt, til biblioteker, arbejdsformidlingen, stat, amter og kommuner og de politisk ansvarlige. Øvrige aktiviteter under Forlaget KSI A/S Arrangør af Uddannelse Uden Grænser, Danmarks største uddannelsesmesse, der afholdes hvert år i januar/februar i Fredericia, Herning, Aalborg og København. Udgiver af det engelsksprogede Study Abroad, Nordens største internationale uddannelsesmagasin. Udkommer 5 gange årligt i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Arrangør af Education Without Borders, den internationale uddannelsesmesse, som udelukkende præsenterer uddannelser uden for landets grænser. Messen afholdes hvert efterår i København, Oslo, Helsinki og Stockholm. International studenterrådgivning. Hos StuderiUdlandet.dk kan studerende, der overvejer at studere i udlandet, få gratis hjælp og rådgivning. StuderiUdlandet.dk har samarbejde med universiteter og colleges over hele verden. Studeriudlandet.dk Forlaget KSI blev etableret i 1987, og i 1993 så den første udgave af Uddannelses-avisen dagens lys. Dette var startskuddet til en årrække, hvor firmaet flyttede sit fokus til udelukkende koncentrere sig om aktiviteter vedrørende uddannelse og karriere. Jeg havde ikke overvejet mulighederne for at rejse med min uddannelse, da jeg valgte at blive mejerist. Men mulighederne skal da udnyttes, fortæller mejerist-elev Mange unge vil gerne være frisører eller kosmetikere. Men de skal gøre sig klart fra starten, at det er krævende jobs, de sigter efter LÆS SIDE Regeringen vil gerne have mange flere højtuddannede unge mennesker på banen. Der bliver sat målsætninger til højre og venstre. Så og så mange skal gennemføre en ungdomsuddannelse og lidt færre helst en videregående uddannelse oven i. Men tanken om at sætte sig tilbage på skolebænken i mindst fem år, når man først har overstået sin gymnasietid, kan være uhyre skræmmende. Det er ikke mange, der i en alder af år kan se så langt frem i tiden. Hvad kan man så gøre for at motivere endnu flere til at påbegynde en videregående uddannelse? En af mulighederne er, at man begynder at kigge på, om studerende absolut skal fortsætte deres uddannelse efter bachelorgraden er hjemme. Det er et spørgsmål om en generel holdningsændring til videregående uddannelse. LÆS SIDE 8 Robuste elever til kreativ branche af Christina Qvistgaard Værdsatte bachelorer I øjeblikket er det eneste saliggørende, at man fortsætter til man er færdig som kandidat. Spørger man de studerende rundt omkring på de forskellige institutioner om de vil De fleste på de videregående uddannelser skal naturligvis fortsætte til de er fuldt uddannede kandidater, men det er måske på tide, at samfundet begynder at værdsætte bachelorerne i lidt højere grad fortsætte efter deres bachelorgrad ja, så kigger de på én som om man er blevet fuldstændig vanvittig. Selvfølgelig vil de det. Hvad skulle de ellers gøre. I et land som f.eks. England er det ikke nær så given en sag, at alle skal tage en master-grad efter deres bachelor. Nogle vælger at gøre det, mens andre udsætter det til de har fået lidt erhvervserfaring med sig og andre igen aldrig når så langt. Arbejdsgiverne i England har ikke noget problem med at ansætte bachelorer rundt omkring i virksomhederne. Men herhjemme virker det som om mange arbejdsgivere og samfundet Robuste elever til kreativ branche side Fin lugt i bageriet side Brevkassen side 25 Maskinmestre - til lands og til vands side 28 Rådgivning om studier i udlandet side 29 Friskole-lærer ad højskole-vejen side 31 Ny type studerende på sygeplejeskolen side 32 generelt - har svært ved at give bachelorgraden den værdi, som den i virkeligheden fortjener. Resultatet er, at vi står tilbage med en masse superveluddannede akademikere, som ikke alene er dyre i drift, men hvoraf mange også har svært ved at få job. Dette er selvfølgelig ikke en opfordring til at skippe kandidatgraden fuldstændig. De fleste på de videregående uddannelser skal naturligvis fortsætte til de er fuldt uddannede kandidater, men det er måske på tide at samfundet begynder at værdsætte bachelorerne i lidt højere grad. Ikke alle kan eller skal være forskere der er nogle erhverv, hvor den erfaring man optjener, mens man arbejder, er mindst lige så værdifuld, som den man kan læse sig til i løbet af et kandidatstudie. Bachelorerne kunne så evt siden hen vende tilbage til universitetet for at tage en mastergrad, som forbundet med den erhvervserfaring, de har hentet, kan vise sig særdeles nyttig. Men det kræver en villighed fra arbejdsgiverne til at turde ansætte bachelorerne og tro på deres kunnen.

3 19. JANUAR FEBRUAR SUPER CVU Danmarks største pædagogiske uddannelsesinstituion CVU Storkøbenhavn er efter flere års indsats fusioneret og klar til at sikre veluddannede medarbejdere inden for lærer- og pædagogprofessionerne Efter tre år som betinget CVU er CVU Storkøbenhavn nu godkendt af Undervisningsministeriet. Det betyder, at fusionen mellem seks institutioner er en realitet. Med flere end 7,000 studerende og 700 medarbejdere er CVU Storkøbenhavn landets største Center for Videregående Uddannelse, og Danmarks største udbyder af lære- og pædagoguddannelserne. Det er dejligt, at det falder på plads vi har arbejdet frem mod dette længe. Som en samlet organisation kan vi gøre tingene bedre, og nu glæder vi os til at komme i gang med det fremadrettede arbejde med at realisere vores visioner, siger Ove E. Dalsgaard, bestyrelsesformand for CVU Storkøbenhavn. CVU Storkøbenhavns vision er at være en betydningsfuld aktør i udvikling og løsning af centrale velfærdsopgaver. Grundidéen med CVU Storkøbenhavn er at skabe et kontinuerligt videnflow og samarbejde mellem de Fusionen betyder, at CVU Storkøbenhavn er bedre rustet til at kigge fremad mod de tanker, Globaliseringsrådet har introduceret tre ligestillede kerneopgaver: grunduddannelse, efterog videreuddannelse samt udvikling. Målet er en løbende kvalitetsudvikling af alle tre opgaver og af professionerne. Der er brug for dygtige pædagoger og lærere. Og der er brug for, at lærere og pædagoger har mulighed for at dygtiggøre sig gennem efterog videreuddannelse. Derfor skal vi hele tiden udvikle uddannelserne og gøre dem attraktive for de studerende. Som ubetinget CVU har vi nu ideelle muligheder for at nå disse mål, siger rektor for CVU Storkøbenhavn Laust Joen Jakobsen. Vi er allerede i fuld gang med at skabe en bedre sammenhæng mellem grunduddannelse, efter- og videreuddannelse og forskning og udvikling inden for lærerog pædagogprofessionen. Det har vi endnu bedre muligheder for nu, hvor vi er en samlet organisation med meget større faglige miljøer, synergieffekter, udviklingspotentiale og bedre muligheder for videndeling. For eksempel kan undervisere, som er involveret i udviklingsprojekter i professionerne, undervise de studerende på baggrund af den praksis, de er involveret i, fortæller Laust Joen Jakobsen. Kigger fremad CVU Storkøbenhavn består af lærerseminarierne Blaagaard Seminarium og Københavns Dag- og Aftenseminarium samt pædagogseminarierne Gladsaxeseminariet, Ballerup-Seminariet, Højvangseminariet og Københavns Socialpædagogiske Seminarium samt en Efter- og Videreuddannelsesafdeling og en Udviklingsafdeling. Desuden er Amtscentret for Undervisningsmidler i Københavns Amt på vej til at blive en del af CVU Storkøbenhavn. At fusionen er blevet godkendt betyder også, at CVU Storkøbenhavn er bedre rustet til at kigge fremad mod de tanker, Globaliseringsrådet og regeringen har introduceret om nye, store højskoler for mellemlange videregående uddannelser, siger Laust Joen Jakobsen. SMS SERVICE Bestil information fra vores annoncører nemt hurtigt Send en sms til 1231, skriv koden der står under annoncen + dit navn og adresse (obs! Send kun én kode pr. sms). Sms en sender en mail til annoncøren, der sender yderligere oplysninger til dig. Servicen er gratis. Du betaler kun almindelig SMS-takst. FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

4 4 19. JANUAR FEBRUAR BASKET COLLEGE Lemvig vil have mere luft under basket-boldene Lemvig Handelsskole skruer op for både ambitionerne og indsatsen for sit BasketCollege Gymnasierne i Viborg Amt holder Åbent Hus: Bjerringbro Gymnasium, torsdag d. 9. februar 2006, kl Morsø Gymnasium, lørdag 4. februar 2006, kl. 11 Skive Gymnasium og HF, lørdag d. 28. januar 2006, kl Thisted Gymnasium og HF-kursus, mandag d. 23. januar 2006, kl Viborg Amtsgymnasium og HF, mandag d. 6. februar 2006, kl Viborg Katedralskole, tirsdag d. 7. februar 2006, kl Åbent Hus for efterskoleelever: Viborg Katedralskole, Viborg Amtsgymnasium og HF og Viborg Handelsskole, lørdag d. 25. februar 2006, kl FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Flere unge skal vælge at kombinere målrettet træning i basketball med en uddannelse på Lemvig Handelsskole. Skolen har gennem flere år drevet et sportscollege, men vælger nu målrettet at satse alene på basketball. Derfor er colleget døbt om til Lemvig BasketCollege og Søren Lund er ansat som sportschef for projektet. Vi har for øjeblikket en snes studerende på vores sportscollege alle med basket som sportsgren. Dermed har vi grundlaget i orden, men skal meget gerne have bygget mere til. Blandt andet vil vi gerne op på et endnu mere professionelt niveau rent sportsligt, siger Søren Lund. De lemvigske basket-studerende bor på byens Industri Hotel få meter fra Handelsskolen. Den fælles morgenmad nydes i skolens kantine. Mens de sportslige udfoldelser er henlagt dels til en anden skole i byen, dels til sportsklubben Lemvig Basket. Fem-syv træningspas om ugen BasketCollege byder på to ugentlige træninger meget individuelt lagt til rette, fordi vores college-folk for øjeblikket spiller på meget forskellige niveauer. Dertil kommer så medlemskabet af Lemvig Basket, hvor holdspillet kommer i fokus. Så alt i alt vil vores studerende nå op på fem-syv træningspas om ugen, fortæller Søren Lund. Samtidig kommer de basket-bidte handelsskolelever til at opleve spillet set gennem forskellige internationale briller. Trænerne i Lemvig Basket er hentet i USA, Holland og Belgien. Ligesom de studerende på BasketCollege kommer Professionsbachelor i Afspændingspædagogik og Psykomotorik En 3 1 /2 årig videregående uddannelse Har du lyst til at arbejde med: krop-psyke-sammenhængen forebyggelse og sundhedsfremme behandling og undervisning af børn, unge, voksne og ældre Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og praksis: Bl.a. klinisk praksis, øvelser, gruppeundervisning i kropsbevidsthed og bevægelse, ergonomi samt pædagogik og psykologi. Øvrige fag: anatomi, fysiologi, sygdomslære, samfundsfag og videnskabsteori. Introdage: 27. februar og 8. marts 2006 kl Sted: Niels Brocks Gade 2, Randers U-days: Århus d. 2. marts 2006 kl Sted: JCVU, Skejbyvej 15, lokale EV2, Risskov Tilmelding: Tlf eller FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse»det er en helt speciel oplevelse at bo så tæt sammen med andre unge i en international gruppe,«siger basket-entusiasterne Rasmus Lavstsen, Aiwhan de Waart og Ronja Torfing fra Lemvig BasketCollege. fra hele Danmark og p.t. h a r selskab af unge fra Holland, Italien, Færøerne og Norge. Af Morten Lund RideCollege i støbeskeen Lemvig Handelsskole har et nyt college-projekt på vej sandsynligvis med start i efteråret Projektet er et RideCollege, der efter samme model som skolens BasketCollege vil give unge mulighed for at kombinere en HG, HGS eller HHX-uddannelse på handelsskolen med en ekstra indsats for favorit-sporten. PÆDAGOG- UDDANNELSEN Vil du arbejde i vuggestue? Vil du arbejde i børnehave? Vil du arbejde med børn og unge, eller med mennesker, der har særlige vanskeligheder? Er du interesseret i at få et livsbekræftende arbejde? Så bliv pædagog ORIENTERINGSMØDE Tirsdag den 28. februar kl ÅBENT HUS Lørdag den 4. marts kl Ansøgningsfrist til kvote 2 er 15. marts Ansøgningsfrist til kvote 1 er 1. juli Odense Socialpædagogiske Seminarium Rømersvej Odense V Tlf FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

5 19. JANUAR FEBRUAR EJENDOMSMÆGLER Drømmejob med tal og mennesker Mægler-firmaerne står i kø efter ejendomsmægler-spirer fra Akademiet for Finansøkonomer i Hobro Karina Høgholm Pedersen:»Uddannelsen er stærk på økonomi og finansiering. Bagefter ude i virksomheden - lærer du så, hvad du skal gøre, når fyret går ud, brusekabinen skal fuges eller brædderne trænger til maling.«mød os på messerne og til U-days. Se Jeg begyndte at arbejde hos ejendomsmæglerfirmaet Home allerede på første år af min uddannelse. I starten mest med forskelligt kontorarbejde. Men jeg fik hurtigt rigtige ejendomsmægleropgaver, fortæller Karina Høgholm Pedersen, der i dag godt et år efter afsluttet uddannelse er daglig leder af Home i Hobro. Og det er for mig drømmejobbet. Jeg kan godt lide at arbejde med tal. Jeg vil gerne have kontakt til en masse mennesker. Og så er jeg nysgerrig: Jeg synes det er spændende at se, hvordan andre mennesker bor, fortæller hun. Også selv om det i første omgang kom bag på hende, hvor meget man som ejendomsmægler også er sælger. Men det har jeg det helt fint med. Blandt andet fordi mit salgsarbejde også rummer en masse rådgivning. Og fordi min opgave er at sikre, at både køber og sælger står med en fornuftig handel. Tæt på erhvervslivet Karina Pedersen er uddannet finansøkonom fra Akademiet for Finansøkonomer i Hobro, hvor hun allerede under uddannelsen sporede sig ind på jobbet hos Homekæden. En del af os havde på forhånd kontakt til Home. Og ud over undervisningen på Akademiet fik vi noget ekstra undervisning direkte fra Home med fokus på kædens egne aktiviteter, fortæller hun. Og generelt for alle ejendomsmægler-spirerne fra Hobro er netop, at de hele uddannelsen igennem nyder godt af et meget tæt samarbejde mellem Akademiet og erhvervslivet, fortæller Carsten Pors: Vi lægger stor vægt på at hente underviserne ind»ude fra virkeligheden«. Ligesom vi samarbejder tæt med ejendomsmægler-virksomhederne om praktikpladser til vores studerende, siger han. Med stor succes: Efterspørgslen efter praktikanter fra Akademiet er større end udbuddet af studerende. Samtidig kan vi se, at vores finansøkonomer med næsen rettet mod ejendomsbranchen er eftertragtede medarbejdere. Omkring 95 procent af de færdiguddannede har ejendoms-relevante jobs i løbet af et halvt år. Langt størstedelen af de nye mægler-assistenter i Danmark er uddannet her i Hobro, fortæller Carsten Pors. De studerende kommer fra hele landet og returnerer efter endt uddannelse til job i deres gamle lokalområde. Brede kvalifikationer Vejen til titlen som registreret ejendomsmægler går typisk via den to-årige uddannelse til finansøkonom, der så undervejs rettes ind på ejendomsbranchen. Efterfulgt af et par år som trainee eller ejendomsmæglerassistent kombineret med yderligere uddannelse. Jeg afslutter til sommer faget»ejendomshandel«og er så klar til at skrive»statsautoriseret ejendomsmægler«på mit visitkort, fortæller Karina Pedersen. Optagelsen på Akademiet for Finansøkonomer går via en personlig samtale, hvor skolen vil vurdere både den faglige og den personlige bagage. Vi spørger meget direkte til, hvorfor vil du være ejendomsmægler? Og det er en sjældent bred vifte af kvalifikationer, vi søger: Evnen til at omgås nye mennesker, flair for tal og matematik samt fornemmelsen for de juridiske spidsfindigheder. Sammen med lysten til at være sælger, siger Carsten Pors. Ejendomsmægler har gennem de seneste år været lidt af et modefag med stadig flere ansøgere. Akademiet for Finansøkonomer afviser således cirka lige så mange, som der bliver optaget. Af Morten Lund Bioanalytikeruddannelsen Århus Som bioanalytiker er du en del af det team, der forebygger og behandler sygdomme på landets hospitaler. Her stiller lægerne nemlig sjældent en diagnose, før de har set resultatet af de prøver, bioanalytikerne undersøger. Du skal derfor have stor paratviden og kunne tænke selvstændigt. Samtidigt skal du have et godt håndelag, da en bioanalytiker har masser af præcisionsarbejde. Kongsvang Allé Århus C Tlf Fax FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse 7830_UddAvisen_ann_131x365_2korr.indd 1 23/11/05 11:29:25

6 6 19. JANUAR FEBRUAR AGRONOM En realistisk idealist Balance mellem miljø og økonomi. Et bæredygtigt landbrug, der kan stå distancen mange år frem i tiden. Og flere muligheder for at verdens sultne kan få mad på bordet. Det er bare nogle af de emner, man kan beskæftige sig med på den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole (KVL) i København At frelse hele verden er ikke baggrunden for agronomstuderende Martin Preuss Nielsens valg af studie. Men han indrømmer alligevel, at idealisten i ham stikker hovedet frem engang imellem. Det er én af grundene til, at den 26-årige kandidatstuderende brænder så meget for sit studie, hvor han er igang med at specialisere sig i miljø og jordbrug. Man får nogle værktøjer her som virkelig kan være med til at løse mange problemer med madvarer og fødevareproduktion. Både om der er mad nok og om den er sikker nok at spise. Det er noget af det der virkelig driver mig, at jeg kan se, at der ligger nogle muligheder for at forbedre noget, forklarer han. En anden ting, der driver Martin, er mulighederne for at bruge sin kunnen og viden på at forbedre virkeligheden for jordbrugere uden for de hjemlige rammer. Og man skal ikke så langt væk som mange tror før der er brug for hjælp. Der er lidt idealisme i det, men her får man nogle værk- Martin Preuss Nielsen vil ikke frelse hele verden, men han indrømmer alligevel, at idealisten stikker hovedet frem engang imellem tøjer så man kan binde idealismen op på noget realistisk. Så jeg er vel en slags realistisk idealist. Det er de ting, der gør, at jeg synes, det her er utroligt spændende, og også derfor jeg gerne vil kigge lidt ud over Danmarks grænser. Vi er AT LÆRE ER AT LEVE En god lærer? Bliv lærer på Silkeborg Seminarium - dit personlige seminarium Du skal have lysten i dig. Lysten til at undervise - og til at arbejde med børn og unge. Og lysten til at udvikle dig personligt gennem daglige udfordringer. Du skal også have modet til at bruge dig selv i et studie miljø, hvor fællesskabet er i centrum - og hvor den enkelte studerende selv kommer i fokus. Dels i undervisningen og dels i praktikken. På Silkeborg Seminarium præger du selv undervisningen. Og både på seminariet, i byen og i naturen finder du fine rammer til såvel faglige som sociale aktiviteter - så tiden flyver bare af sted... Vi forventer, du er motiveret og deltager aktivt i undervisningen, der er bygget op som liniefag, fællesfag, pædagogiske og psykologiske fag - og en række valgfag som it og mediefag. Overvejer du at tage imod udfordringen, så ring og bestil en personlig optagelsessamtale, hvor vi kan se hinanden lidt an. Nattergalevej Silkeborg Telefon Fax FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

7 19. JANUAR FEBRUAR ikke perfekte, men vi er meget gode til mange af de her ting. Bare en 3-400km væk ligger nogle gamle østlande, hvis struktur er helt anderledes. Man skal ikke nødvendigvis helt til den tredje verden for at gøre en forskel, siger Martin. Ikke mange landmænd Skal du være landmand?. Det er en af de bemærkninger, man hører ofte som agronomstuderende. Og selvom der absolut ikke er noget galt med at drømme om en fremtid som landmand, så er det ikke det der ligger i kortene for Martin. Jeg skal ikke være landmand, slår han fast. Det er der meget få herinde der vil. Det jeg går og laver henvender sig mest til at arbejde inden for landbrugsorganisationer eller inden for noget administration. Det kunne f.eks. være noget med landbrugets indvirken på miljøet, forklarer han. Mit drømmearbejde vil være i en international organisation med noget projektledelse. Til at starte med drømte Martin faktisk slet ikke om agronomstudiet han ville være biolog, men de drømme ændrede sig, da han begyndte at undersøge indholdet i uddannelserne nærmere. Jeg ville gerne have været biolog. Det har jeg sagt hele mit liv, at det var det, jeg skulle. Men da jeg begyndte at kigge lidt Der er lidt idealisme i det, men her får man nogle værktøjer så man kan binde idealismen op på noget realistisk. mere på det fandt jeg ud af, at jeg langt hurtigere ville kunne komme ind og lave noget af det jeg interesserer mig for på det her studie. Det første år på biologi er meget grundlæggende. Det her er mere specialiseret fra starten, fortæller han. Men Martin har dog ikke lagt sin første kærlighed helt bag sig. Meget af det han beskæftiger sig med har stadig biologiske aspekter. Det jeg godt kan lide ved studiet er, at det giver mig mulighed for at lave et link mellem den biologiske del af verdenen og den mere forvaltningsmæssige. Anvendelse af den biologiske viden er det tætteste jeg kan komme på hvad agronomistudiet er. Praktisk og teoretisk Man har en høj grad af frihed til at præge sin egen uddannelse og man kan skabe sin egen profil, forklarer Martin. Det er positivt, men det gør det også svært for en arbejdsgiver at sige hvad en agronom er. Men selvom det måske er blevet sværere at definere præcis hvad en agronom laver ser arbejdssituationen positiv ud. Arbejdsløsheden ligger på ca. 4,5 procent og som Martin fortæller, er agronomerne blevet bedre til selv at definere deres arbejdsopgaver. De får også gennem studiet rig mulighed for at pejle sig ind på de områder, der interesser dem mest. Både ved forelæsningerne, men også når de arbejder i grupper og gennemgår både praktiske og teoretiske øvelser. Af Christina Qvistgaard Økonomi uddannelsen giver DIG en VERDEN af muligheder en samfundsvidenskabelig oecon.uddannelse fra Aarhus Universitet giver dig: faglig bredde og dybde et spændende studiemiljø en bred vifte af jobmuligheder men meget mere om det på... Kontakt studievejledningen: Tlf eller FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Vi ses på stand nr. 407 Uddannelse Uden Grænser Forum, den februar 2006 Information om: Korte videregående uddannelser: Laborant Datamatiker Procesteknolog Markedsføringsøkonom Diplomuddannelser: Bioteknologi, procesteknologi og kemi Professionsbachelor i IT og økonomi og de nye Akademiuddannelser Læs videre på - et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Slagteriskolen i Roskilde, Roskilde Tekniske Skole og Lyngby Landbrugsskole FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

8 8 19. JANUAR FEBRUAR MEJERIST Mejerist-uddannelsen er billetten til job i udlandet»jeg havde ikke overvejet mulighederne for at rejse med min uddannelse, da jeg valgte at blive mejerist. Men mulighederne skal da udnyttes,«fortæller mejerist-elev hos Arla Foods Da jeg fandt ud af, hvor gode muligheder jeg vil få for at rejse med min uddannelse, var jeg ikke i tvivl: Jeg skal prøve kræfter med job udenfor Danmarks grænser, siger Christoffer Lykke Jensen. Christoffer er et års tid inde i den treårige uddannelse som mejerist for øjeblikket på Arla Foods mejeri i Hobro. Allerede nu har rejselysten dog bidt sig fast, og han håber på snart at kunne fortsætte sin uddannelse på et af koncernens mejerier i England. SMS SERVICE Bestil information fra vores annoncører nemt hurtigt Send en sms til 1231, skriv koden der står under annoncen + dit navn og adresse (obs! Send kun én kode pr. sms). Sms en sender en mail til annoncøren, der sender yderligere oplysninger til dig. Servicen er gratis. Du betaler kun almindelig SMS-takst. Da jeg startede som mejerist-elev havde jeg overhovedet ikke tænkt på at rejse ud. Men jeg har fundet ud af, at mulighederne er så gode, at de skal prøves af, siger han. Også om det så skal koste yderligere to års studier: Jeg regner med at fortsætte min uddannelse efter mejerist. På to år kan jeg blive mejeriteknolog. Ikke fordi jeg tror, det gør en kæmpe forskel rent økonomisk. Men jo mere jeg har at byde på, jo lettere vil jeg vel kunne få de spændende jobs, jeg gerne vil have, siger han. Gode jobmuligheder Videreuddannelse er ikke umiddelbart på programmet for mejrist-elev Jens Lynge Andersen. Men også han er blevet grebet af udsigten gennem de internatio- Jeg regner med at fortsætte min uddannelse efter mejerist. På to år kan jeg blive mejeriteknolog. Jo mere jeg har at byde på, jo lettere vil jeg vel kunne få de spændende jobs, jeg gerne vil have Christoffer Lykke Jensen og Jens Lynge Andersen kan for øjeblikket via computerne overvåge produktionen af mælk på Arlas mejeri i Hobro.»Men jeg håber at kunne fortsætte uddannelsen i England for senere at rejse ud som mejerist. Eller mejeriteknolog,«siger Christoffer. nale døre, mejeristuddannelsen låser op. Det skal prøves af. Både mulighederne for job i udlandet og måske også job indenfor andre brancher end lige netop mejerierne, siger han. Mejerister er generelt eftertragtet arbejdskraft indenfor levnedsmiddelindustrien. Ligesom medicinalfirmaer, bryggerier etc. ansætter mejerister, fortæller Hobro-mejeriets produktionschef, Anders Nielsen. Og endelig er det da også trygt at tage en uddannelse, hvor du tilsyneladende ikke behøver at være bekymret for, om du kan få job. Så vidt vi ved, er ledighed ikke noget problem for mejerister, lyder det fra eleverne. Af Morten Lund

9 19. JANUAR FEBRUAR Mød os på messenger! Studievalg Nordjylland har et helt nyt tilbud til dig, der har brug for information om dine uddannelsesmuligheder. I februar går vi i luften med online-vejledning. Via Messenger kan du få svar på alle dine spørgsmål om videregående uddannelse og jobmuligheder. Det er nemt og bekvemt. Du behøver ikke røre dig ud af flækken. Log dig ind på Messenger og tilføj til dine kontakter. Så kan du møde en af Studievalgs vejledere hver torsdag fra Vi er altid parate til at hjælpe dig videre med dit uddannelsesvalg. Spørg Studievalg - så er du videregående! Majbritt Martin Helle Charlotte Janni Helle Anne Jacob Studievalg Nordjylland Slotsgade Aalborg Tlf.: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

10 JANUAR FEBRUAR TYVSTART PÅ SUNDHEDSUDDANNELSER Højskolen Diget sætter sundhed i centrum Højskolen Diget samler kræfterne om en enkelt sundhedslinie med kraftig skelen til de eksisterende videregående uddannelser indenfor området Aininak Willesen bruger efteråret på Højskolen Diget som»faglig tyvstart«på sin uddannelse til jordemoder, mens både Sanne Stidsborg og Malene Rasmussen går til anatomien og fysiologien med bevidstheden om, at næste skridt bliver medicinstudiet. Helt i overensstemmelse med højskolens ambitioner om at forberede sine elever til videre uddannelse indenfor det sundhedsfaglige område. Vi har netop besluttet, at Højskolen Diget fra foråret vil koncentrere alle kræfter om en enkelt, stærk sundhedslinie. De andre linier Informationsmøde torsdag den 23. februar kl LÆRER ELLER PÆDAGOG FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Informationsmøder: 1. feb Sct. Jørgens Skole, Holstebro 8. feb Svinget 5, Nørre Nissum 22. feb Amagerskolen, Skjern Et spændende studiemiljø * mange fritidstilbud * gode billige bo-muligheder FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Aininak Willesen, Malene Rasmussen og Sanne Stidsborg kombinerer hard-core sundhedsviden med deres kreative talenter som elever på Højskolen Diget en halv snes kilometer syd for Skagen. bortset fra et tilbud til østeuropæiske unge er taget ud af programmet. Blandt andet så vi kan lægge flere timer på sundhedslinien, fortæller skolens forstander Nina Skovbo. Højskoleeleverne på skolen en halv snes kilometer syd for Skagen får blandt andet mere sundhedspsykologi og sundhedspædagogik ind i højskoleugerne. Ligesom Nina Skovbo meget gerne ser et tættere samarbejde mellem Diget og de ordinære, sundhedsfaglige uddannelser. Ud over udvalget af hardcore sundhedsfag byder et Selvfølgelig er vi først og fremmest en højskole. Så eleverne kommer også til at forholde sig langt mere vidtfavnende til deres eget liv, egne interesser, studier og omgivelser ophold på Diget også på en masse reflektioner omkring krop og sundhed i bredere forstand: Kost og ernæring er også overskrift for opholdet hvor kroppen overordnet betragtet er omdrejningspunktet for langt de fleste aktiviteter. Det hele menneske For selvfølgelig er vi først og fremmest en højskole. Ikke kun en forskole for kommende læger, fysioterapeuter, sygeplejersker og jordemødre, men en skole for alle, der interesserer sig for sundhed, siger Nina Skovbo. For selvfølgelig kommer eleverne også til at forholde sig langt mere vidtfavnende til deres eget liv, egne interesser, studier og omgivelser, siger Nina Skovbo. Kunst og musik er således også centrale elementer i et ophold på Diget. Sammen med oplevelsen af den nordjyske natur. Hvilket er en rigtig god kombination: At forene den faglige undervisning med en masse kreative aktiviteter, siger Sanne Stidsborg. At forholde sig til både krop og sjæl, formulerer Nina Skovbo ambitionerne og praksis - på den nordjyske højskole. På alle niveauer: For når vi beskæftiger os med f.eks. malerkunst eller musik, ser vi også på, hvordan kroppen bliver påvirket. Vi lægger stor vægt på altid at forsøge at beskæftige os med»det hele menneske«, siger hun. Af Morten Lund

11 19. JANUAR FEBRUAR 11 NY REKTOR Arkitektskolen Aarhus får svensk rektor Med jobbet håber den nye rektor at kunne markere Arkitektskolen Aarhus på europæisk plan Derudover har Staffan Henriksson haft en række faglige tillidsposter, blandt andet som ordførende for Nordisk Arkitekturakademi. Desuden har han været redaktør af Magasin for Modern Arkitektur MAMA. Med rektorjobbet håber Staffan Henriksson at kunne markere Arkitektskolen Aarhus på europæisk plan. Han ønsker at udvikle arkitekturens fagområder med fokus på paradigmeskift og internationalisering. Første rektor udefra Staffan Henriksson bliver den første rektor for Arkitektskolen Aarhus, der hentes ind udefra. Tidligere er rektor blevet valgt blandt skolens fastansatte lærere, men denne gang har Skolerådet besluttet at erstatte denne valgprocedure med et eksternt stillingsopslag. Staffan Henriksson afløser Peter Krarup Kjær, der forlader jobbet efter to valgperioder og i alt otte år på rektorposten. Den 53-årige Staffan Henriksson er udpeget til ny rektor for Arkitektskolen Aarhus han tiltræder senest d. 1. februar Staffan Henriksson kommer fra et professorat ved Sveriges største tekniske universitet, KTH Kungliga Tekniska Högskola i Stockholm, hvor han de seneste fem år har været leder af arkitekturskolen. Den nye rektor er uddannet arkitekt fra Lunds Tekniska Högskola i 1980 og har været ansat ved flere stockholmske tegnestuer med ansvar for store byggeopgaver. Staffan Henriksson bliver den første rektor for Arkitektskolen Aarhus, der hentes ind udefra Siden 1991 har han drevet egen arkitektvirksomhed. Hvem vil være millionær? Tre studerende fra Sundhedsteknologi! gør det nemmere at diagnosticere en sjælden hjertesygdom. Det metoden og har indgået en af Danmarks historiens største aftaler med AAU og de studerende. De tre studerende gjorde opdagelsen under deres projektarbejde. Måske er det dig næste gang... SMS SERVICE Bestil information fra vores annoncører nemt hurtigt Send en sms til 1231, skriv koden der står under annoncen + dit navn og adresse (obs! Send kun én kode pr. sms). Sms en sender en mail til annoncøren, der sender yderligere oplysninger til dig. Servicen er gratis. Du betaler kun almindelig SMS-takst. Vil du designe hjælpemidler og avanceret hospitalsudstyr? hele og læs Sundhedsmatematik på AAU Besøg os på vores stand Vi har masse af spændende happenings! Teknologiledelse. Samt Danmarks eneste udbyder af Landinspektøruddannelsen. Opfylder du ikke optagelsesbetingelserne tilbyder AAU Adgangskursus og suppleringsfag. Se mere på AALBORG ESBJERG KØBENHAVN FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

12 JANUAR FEBRUAR POLITIBETJENT Blå blink og skrivebord Både uddannelsen og jobbet som politibetjent er særdeles afvekslende.»og så overraskede det mig, hvor godt et arbejdsmiljø, jeg mødte,«siger nyuddannede Evren Skrivebordsarbejdet veksler konstant med fysiske aktiviteter og arbejdet på patrulje. På den måde ligner jobbet som politibetjent præcis den virkelighed, jeg mødte under uddannelsen, fortæller Evren, der for et halvt år siden afsluttede sin uddannelse og i dag er betjent ved Politiet i Kolding. Og det er netop en af de helt store fordele ved jobbet: Dagene er ikke ens, opgaverne veksler hele tiden og du har mulighed for også i din fremtidige karriere hele tiden at vælge nye arbejdsopgaver indenfor politiet. Evren kom i forbindelse med politiet som landstalsmand for garderhusarerne. Her var en af hans opgaver at hjælpe garderne med overgangen fra militæret til civile jobs. I den forbindelse talte jeg med politiet om generel information om uddannelsen. Og faldt selv for tilbuddet, fortæller han. Inden han kunne starte på Politiskolen lå imidlertid hele den lange optagelsesprocedure med fire forskellige optagelsesprøver og den obligatoriske helbredsundersøgelse. Otte måneder varede det, fra jeg havde sendt min ansøgning til jeg startede på uddannelsen. Det er længe men vi arbejder for øjeblikket på at få tiden ned på højst et halvt år, siger han. En del af baggrunden for den langvarige optagelsesprocedure til Politiskolen handler blandt andet om en omhyggelig udvælgelse af kommende politibetjente. Kun omkring hver femte ansøger slipper gennem Nyuddannet politibetjent Evren:»De største overraskelser for mig var, hvor god selve uddannelsen er. Og så det fantastiske sammenhold, jeg oplever sammen med kollegaerne.«få BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse nåleøjet, fortæller Kaj Verner Larsen, der er leder af Rigspolitiets ansættelsesafsnit. Vi tilstræber at politiet skal afspejle et bredt udsnit af det danske samfund. Derfor vil vi stadig gerne have flere kvinder og flere personer med anden etnisk baggrund end dansk ind i korpset, siger han. Tryg under pres Uddannelsen, der varer knap fire år, fordeler sig mellem to ni-måneders forløb på Politiskolen i København i hver sin ende af halvandet år på en»rigtig«politistation. Fulgt op af cirka syv måneders beredskabsuddannelse i København En af de store fordele er, at du meget hurtigt kommer i marken. Og oplever, hvad politiarbejde i virkeligheden går ud på, fortæller Evren. Blandt andet også med oplevelsen af forskellene på at arbejde i storbyen København og de mindre steder rundt omkring i landet. En del af jobbet som politibetjent handler om, at du skal kunne holde hovedet koldt også under pres. Og jeg har da helt klart følt mig mest presset ved opgaverne omkring de store københavnske fodboldkampe og indsatsen på Christiania, NATURLIG HANDLEKRAFT Læs til skov- og landskabsingeniør Åbent hus 6. februar kl. 19 FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse siger Evren. Men selv om jeg har følt mig presset, har jeg aldrig været bange. Jeg føler mig tryg sammen med kollegaerne - og ved, hvad jeg skal gøre i situationen. Helt generelt har jeg aldrig oplevet et sammenhold og et arbejdsmiljø som det, jeg har mødt hos politiet. Alligevel mener han, at kommende ansøgere til jobbet fra starten skal gøre sig klart, at man ikke kan dukke hovedet, når en situation spidser til. Man må ikke på forhånd være bange for at stikke næsen frem. Men også den del af jobbet lærer du i vid udstrækning i løbet af uddannelsen. Mange muligheder På længere sigt ønsker Evren at målrette sin karriere efter et job som efterforsker hos Kriminalpolitiet. Men mulighederne er mange og meget forskellige, siger han. Du er ikke låst fast, når du har afsluttet Politiskolen. Og uddannelsen fortsætter løbende også efter sidste skoledag. I første omgang med tre turnusforløb, hvor du kommer til at arbejde i sekretariatet, ved kriminalpolitiet og i nærpolitiet. Men derudover er der masser af specialiseringer, du senere kan vælge. Alt efter interesse. Blandt de formelle krav for at kunne blive ansat ved politiet er, at man skal være fyldt 21 år, ligesom der bliver lagt vægt på, at man ikke er straffet. Af Morten Lund

13 19. JANUAR FEBRUAR

14 JANUAR FEBRUAR BEREDSKABSSTYRELSENS UDDANNELSER Det rykker i Beredskabsstyrelsen Redningsberedskabet vil have flere kvinder og nydanskere til at melde sig som værnepligtige. Midlet: en ny kampagne om at styrke ligestilling og mangfoldighed Brande, eksplosioner og katastrofer er blandt nogle af de ting man tager sig af som del af Beredskabsstyrelsen. Styrelsen har netop startet en ny rekrutteringskampagne Vi Rykker vil du med?, der skal lokke flere kvinder og nydanskere til. Kampagnen er en opfølgning på en tilsvarende kampagne i foråret 2004, hvor det lykkedes at fordoble antallet af kvinder, der søgte ind til redningsberedskabets grunduddannelse. Den nye kampagne sætter fokus på både kvinder og nydanskere, fordi Beredskabsstyrelsen ønsker at gøre en aktiv indsats for at skabe plads til alle og dermed give et bidrag til regeringens målsætninger om at fremme integration og mangfoldighed på arbejdsmarkedet. Vores erfaring viser, at vores grunduddannelse er en ideel platform for at styrke ligestilling, mangfoldighed og integration, uden at vi behøver en masse særordninger og specielle tiltag. Her kan alle være med på lige vilkår på en eksisterende uddannelse og arbejdsplads, hvor alle kan se, at deres indsats faktisk nytter noget. Det er en stor motivation i det daglige arbejde, siger brigadechef Tine Overby, der er personalechef i Beredskabsstyrelsen. Interesse for humanitært arbejde De humanitære aspekter af uddannelsen og arbejdet i det statslige redningsberedskab er en væsentlig drivkraft for mange af de værnepligtige, og muligheden for at hjælpe mennesker i nød både i Danmark og ude i verden er ofte Ben er ikke bare ben Mød os på Uddannelsesmessen Herningstand217 Aalborgstand316 Spring på en træuddannelse, hvis du er til de veldrejede! Vind fede møbler og få materiale SMS:1208* og *SMS:TF"navn + adr," til Alm. SMS takst Se også efter de ledige praktikpladser ERHVERVS- ØKONOMI i kombination med et andet fag f.eks.: engelsk, fransk, tysk, fysik, kemi, matematik, idræt, dansk, filosofi, historie, film og tv, japansk, samfundsfag eller psykologi Yderligere oplysninger: eller tlf eller En BA- og kandidatuddannelse på AARHUS UNIVERSITET Herover og til højre: Redningsberedskabet vil have flere kvinder og nydanskere til at melde sig som værnepligtige. Midlet er en ny kampagne om at styrke ligestilling og mangfoldighed. Kampagnen Vi Rykker - vil du med? er en opfølgning på en tilsvarende kampagne i foråret 2004, hvor det lykkedes at fordoble antallet af kvinder, der søgte ind til redningsberedskabets uddannelser. Fotos: Tom Ingvardsen. SMS SERVICE Interesseret i sprog? Tegnsprogs- og mundhåndssystemtolk - 3 1/2 årig mellemlang videregående uddannelse - SU-berettiget Kunne du tænke dig at arbejde med sprog, formidling, andre mennesker og dig selv? Tolkejobbet er et meget selvstændigt arbejde, hvor du kommer ud i mange forskellige miljøer og sammenhænge. Du kan læse enten i København eller i Århus. Ring efter informationsmateriale på tlf (kl ) eller hent det på hjemmesiden: - se under tolkeuddannelsen. Du er også velkommen til informationsmøde: KØBENHAVN: 1. marts kl Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation - KC Kastelsvej København Ø Bestil information fra vores annoncører nemt hurtigt. Send en sms til 1231, skriv koden der står under annoncen + dit navn og adresse. (Obs! Send kun én kode pr. sms). Sms en sender en mail til annoncøren, der sender yderligere oplysninger til dig. Servicen er gratis. Du betaler kun almindelig SMS-takst. ÅRHUS: 2. marts kl Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation - KC Engtoften Viby J FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

15 19. JANUAR FEBRUAR Vi kan se, at de kvinder og nydanskere, der starter som værnepligtige som regel er topmotiverede for at gøre en god indsats. Det bidrager til en mere positiv stemning særligt vigtigt for de kvinder og nydanskere, der søger ind på uddannelsen. Vi kan se, at de kvinder og nydanskere, der starter som værnepligtige som regel er topmotiverede for at gøre en god indsats. Det samme gælder de fleste, der har meldt sig frivilligt, og det bidrager til en mere positiv stemning, hvilket igen betyder et markant kvalitetsløft for hele uddannelsen og dermed også et løft for samfundets beredskab generelt, siger Tine Overby og pointerer, at denne udvikling naturligvis sker på en alvorlig baggrund; nemlig de senere års tragiske og meget iøjnefaldende katastrofer både i Danmark og ude i verden, som alle har bidraget til at øge den generelle interesse for samfundets beredskab. Beredskabsstyrelsen uddanner hvert år 750 værnepligtige, hvoraf ca. 80 procent melder sig frivilligt. Klip ud og tag annoncen med til samtalen. Så kan et nej hurtigt blive et ja. Adgangsbillet til din drømme-elevplads Vidste du, at arbejdsgivere får økonomisk støtte til uddannelse af elever? Og at det hvert år kommer elever til gode? Det er heller ikke sikkert, chefen ved det. Så fortæl ham eller hende om ordningen, når du søg er elevplads. Ordningen hedder AER, hvilket står for Arbejdsgivernes Elevrefusion. Den har til formål at fremme antallet af praktikpladser og administreres af ATP under ATP Erhvervssikring. Den dækker tre ting: AER refunderer størstedelen af arbejdsgiverens lønudgift, når eleven deltager i obligatoriske skoleophold. AER giver støtte til en del af de transportudgifter, som er knyttet til skoleopholdet. AER støtter ved udstationering af elever i udlandet. Klik ind på og hent mere information. FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

16 JANUAR FEBRUAR FRISØR OG KOSMETIKER Robuste elever til kreativ branche Mange unge vil gerne være frisører eller kosmetikere. Men de skal gøre sig klart, at det er krævende jobs, de sigter efter Vores mål med at stille op på uddannelsesmesserne er at give de unge et realistisk billede af, hvad det kræver at begå sig i branchen, siger Poul Monggaard, der er formand for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund. Frisøruddannelsernes arbejdende stande er traditionelt et af de helt store trækplastre, når»uddannelse Uden grænser«har du alle brikkerne? -til at starte på en videregående uddannelse slår dørene op. Og jeg kan godt forstå, at mange unge er fascineret af vores fag. Frisører og kosmetikere får lov til at arbejde i meget kreative jobs, og for mange har en uddannelse til netop denne branche været en drøm gennem mange år. Men kommende elever skal altså også vide, at de ikke bare er på vej ind i en drømmeverden, siger han. Arbejdet er nemlig ofte fysisk ganske krævende. Ligesom det kræver en psykisk robusthed at arbejde som frisør eller kosmetiker. Vi skal kunne både lytte og tale med alle mulige mennesker. Tit og ofte vil vi komme ud for, at folk åbner sig me- SKOV- OG NATURTEKNIKER - en naturlig livsstil... Fire brikker til din fremtid GYMNASIAL SUPPLERING GSK- supplering i enkelte fag Fagpakke HHX -erstatter den etårige HHX HF+-fagpakken for HF ere (fra 2007) GIF - fagpakke for flygtninge og indvandrere Vejledning og optagelse: Besøg os på hjemmesiden eller kontakt din lokale GS-koordinator. Ansøgningsfrist: 1. august for efterårshold 2005, 1. december for forårshold Aalborg: Aalborg Studenterkursus Århus: VUC Århus Odense: Mulernes Legatskole København: KVUC , Gentofte HF , Niels Brock SMS efter brochure: SMS til 1231 og skriv: UDD dit navn og adresse Åbent hus Mandag den 6. februar kl på Skovskolen Ring til Skov & Landskab tlf eller gå ind på FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

17 19. JANUAR FEBRUAR get overfor os. Og så skal vi kunne håndtere, at vi måske får ting at vide, som vi ikke lige er parat til at tackle, siger han. Vil frafaldet til livs At arbejdsforholdene indenfor branchen er mere barske, end de unge forventer, kan blandt andet aflæses i statistikkerne for faget: Gennemsnittet for, hvor længe frisører og kosmetikere er beskæftiget i branchen er således bare ni år hvor elevtiden endda er taget med i regnestykket. Bag tallene gemmer sig imidlertid store variationer. For vi oplever både folk, der bliver i faget i rigtig mange år og unge, der forsvinder endda meget hurtigt, siger Poul Monggaard. Blandt andet når eleverne allerede i løbet af praktikken siger farvel og tak. Og det er netop dette frafald på uddannelserne, Poul Monggaard gerne vil til livs. Vi har ingen problemer med at tiltrække tilstrækkeligt mange unge til uddannelserne. Vores opgave er derimod at sikre, at det er de rigtige unge, der kommer ind. For der er brug for færdiguddannede især har frisørerne rigtig gode jobmuligheder, siger han. En branche i udvikling Samtidig vil Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund bruge messerne til at præsentere branchen som en branche i rivende udvikling. Et relativt nyt begreb i Danmark er»wellness«- hvilket dækker over en mere total tilgang til den»forkælelse«, frisører og kosmetikere i forvejen repræsenterer: Massage, bade, lyd- og aromaterapi er blandt de elementer, kunderne fremover oftere vil kunne vælge til. En udvikling, der åbner både nye muligheder og nye udfordringer for hele vores branche. Vi er således allerede i gang med at tage wellness-delen med ind i vores vifte af uddannelser, fortæller Poul Monggaard. De eksisterende uddannelser til frisør og kosmetiker er almindelige erhvervsuddannelser, der udbydes af landets tekniske skoler. Frisøruddannelsen varer fire år, mens kosmetikerne er færdiguddannede efter to år. Af Morten Lund Modstående side: Louise Riise Jensen fik som frisørelev kåret sin læreplads som»danmarks Bedste«.»Men kommende frisørelever skal gøre sig klart, at de er på vej ind i en krævende branche«, siger frisørformanden. Arkivfoto. Herover: Kosmetikerne får lov til at boltre sig i en kreativ branche, men skal også være modne og robuste nok til at tale og lytte måske til ting, de ikke helt ved, hvordan de skal tackle. Arkivfoto. Din karriere starter her Vil du gøre en forskel for andre mennesker? Kan du lide arbejde tæt sammen med dine kollegaer? Vil have en uddannelse, der åbner mulighed for at komme videre? Så er den pædagogiske grunduddannelse eller social- og sundhedsuddannelsen måske noget for dig. Besøg FOAs stand på Uddannelsesmessen i Fredericia, Herning, Ålborg og København. Se mere om mange flere uddannelser på FOAs områder TØR DU SE HELE VERDEN I ØJNENE? Du kan komme længere, hvis du tør bruge dine øjne. Se de gode træk i ethvert ansigt. Og være i øjenhøjde med mennesker, du kun behøver vide én ting om: De vil gerne se bedre og se bedre ud med briller. Synoptiks succes bygger på dygtige medarbejdere. Lige nu søger vi elever til uddannelsen som optiker og som medarbejder i en stor, international virksomhed. For hvis du har ambitioner med dig selv, har vi det også. OPTIKER-ELEV SØGES! Du er fyldt 20 år. På papiret har du en HF, HTX, HHX, matematisk studentereksamen el.lign. Hvis vi siger teamplayer, konkurrenceminded og samarbejdsivrig, så siger du forhåbentligvis ja og måske ja tak til at begynde ultimo juli Vi giver dig løn under hele uddannelsen, som varer 4 1/2 år: De 2 1/2 år på Teknisk Skole (Frederiksberg eller Randers) og 2 års praktik i en dansk Synoptik-butik. Informationsmøder 7. februar kl på Radisson SAS, Margrethe Pladsen 1, 8000 Århus 9. februar kl hos Synoptik, Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre Ansøg senest 1. marts 2006 Send din ansøgning til International HR Manager Käthe Franklin, Synoptik Danmark A/S, Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre. FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Den første Synoptik-butik åbnede i 1930 på Nørre Voldgade, København. Lige nu har vi 103 butikker i Danmark med ca. 800 ansatte. Synoptik er ejet af Pearle Europe B.V. Europas største optiker-kæde med 1500 butikker i 13 lande og en omsætning på 6 mia. FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

18 JANUAR FEBRUAR BAGERLÆRLING Simon har det fint med lugten i bageriet Frafaldet blandt bagerlærlinge er stort.»men man skal bare vide, hvad man går ind til,«mener bagerlærling Simon Gertz SMS SERVICE Bestil information fra vores annoncører nemt hurtigt Send en sms til 1231, skriv koden der står under annoncen + dit navn og adresse (obs! Send kun én kode pr. sms). Sms en sender en mail til annoncøren, der sender yderligere oplysninger til dig. Servicen er gratis. Du betaler kun almindelig SMS-takst. Bager-faget har god plads ved ovne og røremaskiner til unge med smag for godt brød og lækre kager, fortæller Charles Larsen fra Bager- og Konditorfagets Fællesudvalg. Vi vil meget gerne tiltrække flere elever til uddannelsen som bager. Lige nu er der praktikpladser til alle, der gerne vil, siger han. Branchen stiller op på årets store uddannelsesmesser netop for at få flere unge i tale. Og for at få snakket om nogle af de opfattelser, der afholder unge fra at søge ind i faget. Som for eksempel de skæve arbejdstider, siger Simon Gertz, der selv er godt halvvejs gennem sin bageruddannelse hos GuldBageren i Hinnerup lidt udenfor Århus. Tidligt op Det er da rigtigt, at vi ofte kommer til at arbejde om natten - jeg møder typisk klokken 3 eller 4 om morgenen. Men jeg oplever egentlig ikke, at det står i vejen for noget. Jeg er sammen med mine venner, som jeg plejer. Forudsætningen er dog, at man som bager kan finde ud af at sove om dagen. Hvilket ikke har været noget problem for mig. Og jeg er ellers ikke noget udpræget a-menneske, der springer frisk ud af sengen klokken meget tidligt, siger Simon Gertz. Problemerne med de tidlige eller sene, om man vil arbejdstider er velkendt indenfor branchen. Men den teknologiske udvikling er godt i gang med at tage brodden af de besværlige arbejdstider, siger Charles Larsen. I dag kan du tænde ovnen hjemmefra via telefonen. Ligesom bagerne har udviklet arbejdsgange og bageteknik- PROFESSIONSBACHELOR I ERNÆRING OG SUNDHED OG GLOBAL BACHELOR IN NUTRITION AND HEALTH Sidstnævnte uddannelse gennemføres på engelsk. Kommunikation, undervisning, behandling og ledelse inden for ernæring, fødevarer, forbrug og service En 3 1/2 årig videregående uddannelse med 6 specialer: Human ernæring Klinisk diætetik Cateringledelse Serviceledelse Sundhedskommunikation Produktudvikling Tænk hvis du i din uddannelse kan kombinere fag som: Gartner, elektriker, VVS er, murer, tømrer, IT m.m. Klik ind på og få ren besked om fremtidens multihåndværker. EJENDOMSSERVICETEKNIKER FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Studiestart: sep og feb. 2007, ansøgning via KOT Informationsmøder: Fredag den 24. februar 2006 kl og Lørdag den 25. februar 2006 kl Suhr s Seminarium Pustervig København K tlf FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

19 19. JANUAR FEBRUAR Bagerlærling Simon Gertz:»Jeg går aldrig i seng før klokken 23, selvom jeg møder i bageriet klokken 03. Men jeg kan godt sove om eftermiddagen, og jeg føler ikke, at jeg går glip af noget med mine venner.«ker, der betyder, at mange bagere efterhånden får mere normale arbejdstider. Men hvis du starter som bagerlærling, skal du selvfølgelig have tænkt igennem, om du vil stå tidligt op. Kan du ikke det, skal du nok vælge et andet fag, siger Simon Gertz. Tonen i bageriet Og så skal kommende bagerlærlinge også indstille sig på, at de kommer ud på arbejdspladser, hvor omgangstonen måske ikke ligner folkeskolen så meget. Man hører meget om, at tonen i bagerierne er meget grov. Og det er da rigtigt, at ikke mindst lærlingene ind i mellem må stå model til»klar tale, siger Simon Gertz. Få fag tilbyder en så afvekslende arbejdsdag. Ud over rutinerne, som du ikke slipper for, vil arbejdet være forskelligt fra dag til dag. Lige som opgaverne hele tiden ændrer sig 10. klasse med starten på din ungdomsuddannelse! Som noget helt særlig på Grindsted Landbrugs- og Husholdningsskole har du muligheden for at gennemføre: 10. klasse med Modul 1A til landmandsuddannelsen. Samtidig tilbydes der en række linier og valgfag som start på din ungdomsuddannelse. Jeg tror dog ikke, at bagerne er hårdere ved deres lærlinge og hinanden end alle andre håndværkere. Og jeg oplever det slet ikke som noget problem. Du må selvfølgelig ikke være for sart og så skal du kunne høre, hvornår bemærkningerne i virkeligheden er sagt i sjov. Præcis samme udlægning, som lyder fra Charles Larsen: Samtidig med, at man naturligvis ikke må være blind for, at kemien betyder en masse. Bagerlærlinge kommer ofte ud på små arbejdspladser, hvor hverdagen skal fungere i tæt samarbejde med få kollegaer. Her er det mesters ansvar at ansætte folk, som han vurderer, vil kunne falde ind i jargonen, siger han. Og vil i virkeligheden meget hellere snakke om alle de attraktive sider ved uddannelsen og faget. For få fag tilbyder så afvekslende en arbejdsdag. Ud over rutinerne, som du ganske vist ikke slipper for, vil arbejdet være forskelligt fra dag til dag. Ligesom opgaverne hele tiden vil ændre sig: Fra julebag til påskekager, pinse, Mors Dag, sommerbagværk etc. Og endelig er det da også interessant, at netop bagere har relativt let adgang til at starte som selvstændige. Investeringerne i et bageri er ikke voldsomme og så har du en virksomhed, du kan leve af, siger Charles Larsen. Af Morten Lund - Idrætslinie med juniortræneruddannelse. - Hestesport og -velfærd, med kurser fra Dansk Ride Forbund (egen hest kan medbringes). - Catering linie med KLAR PARAT KOK. - Family Sharing med fokus på børn, familie og fritid. - Kreativ linie for den der vil være billedkunstner eller designer. Her fører 10. klasse til noget og med 2 skoler under samme tag giver det et fantastisk godt studiemiljø. Informationsaften den 20/12 05 kl samt den 3/1 og 17/1 06 kl Se skolens hjemmeside: Grindsted Landbrugs- og Husholdningsskole, Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted tlf FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse SØGER DU EN KREATIV UDDANNELSE FRISØR STYLIST KOSMETIKER MAKEUP ARTIST NEGLETEKNOLOG MICRO PIGMENTIST - og en masse andre beslægtede uddannelser finder du på Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund Lersø Parkallé København Ø Tlf Danmarks Frisørmesterforening Håndværkets Hus Islands Brygge København S Tlf FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse Professionsbachelor i Ernæring og sundhed En 3 1 /2 årig videregående uddannelse Med speciale i Human ernæring, Sundhedskommunikation, Klinisk diætetik, Produktudvikling, Cateringledelse og Serviceledelse Studiestart 1. februar og 1. september Ansøgning via KOT. Endnu få ledige pladser Udannelsen udbydes nu også virtuelt, så du kan tilrettelægge dit studieforløb fleksibelt Hvis du vil vide mere kan du kontakte os på tlf eller Ankerhus Seminarium Slagelsevej Sorø tlf FÅ BROCHURE: SMS til 1231 og skriv UDD navn og adresse

20 JANUAR FEBRUAR SATELLITER OG STUDERENDE Aalborg-studerende er gode i rummet Studerende fra Aalborg Universitet stod for kontakten til verdensrummet, da studentersattelitten SSeti Express blev sendt i kredsløb Foto: ESA Få Uddannelses-avisen sendt gratis til jeres skole Hvor mange aviser har I behov for i det kommende skoleår? Det gik bedre end forventet, da ESA s studentersatellit Sseti Express sidst på efteråret blev sendt i kredsløb. Alt fulgte planen til punkt og prikke. Klokken 8.52 kunne et fyldt auditorium på Aalborg Universitet følge en perfekt afskydning af den russiske raket. Det gav et sus i maven. Det var dejligt at se, siger Lars Alminde, Ph.d studerende på Aalborg Universitet og en af de studerende, der har arbejdet mest med satellitten. Det var også ham, der hen på formiddagen havde ansvaret for næste hurdle. På missionens kontrolcenter, som er placeret på Aalborg Universitet, er han»launch and early operations manager«. På dansk: Den der har ansvaret for at få kontakt til satellitten. Allerede første gang satellitten ved halv elleve tiden passerede 686 kilometer over Aalborg, fik de kontakt. Ingen kontaktproblemer Den første kontakt med satellitten gik bedre end forventet. Et enkelt bip ville have været en succes, men kontakten var perfekt fra starten, og kontrolcenteret fik langt flere oplysninger fra Sseti end de havde drømt om. Lige da vi fik kontakten var jeg så koncentreret, at jeg ikke mærkede, hvordan det var. Men nu har jeg det fedt. Det er halvandet år af mit liv, som ikke er spildt, siger Lars Alminde. Satellitten flyver rundt om jorden i den bane, den skal, med en hastighed på syv kilometer i sekundet og har frigivet de tre andre små satellitter, som den skulle. Satellitten er under kontrol, og både batterier og sensorer fungerer optimalt. Det går faktisk så godt, at de studerende er to dage foran den plan, de regnede med. Aalborgs software styrer Halvdelen af arbejdet på satellitten er lavet af studerende på AAU. De har udviklet hovedcomputer, netværk og kamera samt softwaren, der styrer satellitten. Endvidere er alle jordfaciliteter bl.a. missionens kontrolcenter, hvorfra al styring og kommunikation med satellitterne foregår, udviklet og placeret på Aalborg Universitet. Den store indflydelse, som AAU har på projektet, skyldes universitetets store erfaring indenfor rumfartsrelaterede studenterprojekter. SSETI-Express satellitten er en såkaldt»micro-satellit«. Den er 60x60x80cm og vejer 62 kg. Hermed er den 1 kg tungere end den danske Ørsted satellit, som blev sendt op i ESA betaler og koordinerer opsendelsen. AAU og de tretten andre europæiske universiteter har skudt de dele, de har brugt, plus masser af tid i projektet. AAU skønner at have brugt, hvad der svarer til 7 mandeår - leveret af i alt 22 studerende. Bestil eller ret det antal I modtager i øjeblikket på Uddannelses-avisens hjemmeside: Uddannelses-avisens 7 regionale udgaver udsendes 8 gange årligt og distribueres efter følgende kriterier: Pakker sendt med det ønskede antal aviser til: Folkeskolens afgangsklasser, offentlige og private/selvejende samt kost, fri og efterskoler Ungdomsuddannelsesinstitutioner, VUC, HF Videregående uddannelsesinstitutioner, korte, mellemlange og lange Folkehøjskoler, husholdningshøjskoler mv. Studievalg centre UU-Centre Studenter- og Ungdomsrådgivning AF-kontorer, biblioteker Aviser sendt direkte til personer på institutionen til: Skolens ledelse Afdelingsledere, uddannelsesledere og øvrige ledende medarbejdere Studie- og erhvervsvejledere Informationsmedarbejdere Desuden distribueres Uddannelsesavisen til personaleafd. i større virksomheder, politikere, stat, amter og kommuner mv. Foto: ESA

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

Elever fra afgangsklasserne på Køge Handelsskole har måske et ekstra kort på hånden til eksamen

Elever fra afgangsklasserne på Køge Handelsskole har måske et ekstra kort på hånden til eksamen SJ 1. JUNI - 15. AUGUST 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 5 PRIS KR. 29.75 MØBELPOLSTRER Der er grøde i det gamle fag møbelpolstring Der er stigende efterspørgsel efter møbelpolstrere med fornemmelse for både

Læs mere

Tag hesten med på gymnasium

Tag hesten med på gymnasium SJÆLLAND 16. AUGUST - 24. OKTOBER 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 6 PRIS KR. 29.75 IDRÆTSGYMNASIUM Tag hesten med på gymnasium Gymnasieeleverne fra hestelinien på det sydfynske idrætsgymnasium kombinerer

Læs mere

Fornemt skulderklap til UU-vejledere

Fornemt skulderklap til UU-vejledere SJ 16. AUGUST - 24. OKTOBER 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 6 PRIS KR. 29.75 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Fornemt skulderklap til UU-vejledere Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning har fået anerkendelsen

Læs mere

Uddannet til fremtidens arbejdsmarked

Uddannet til fremtidens arbejdsmarked SJÆLLAND 5. JANUAR - 18. JANUAR 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 1 PRIS KR. 29.75 ERGOTERAPEUTUDDANNELSE Uddannet til fremtidens arbejdsmarked Tanker om ergoterapeutuddannelsen lærer jeg nok? Og lærer jeg

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,-

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,- ANNONCE DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET ANNONCE DIN UDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSER Nu får du praktikgaranti og jobsikkerhed TAG ET SABBATÅR Du kan give dig selv et plus på CV et FOTO: BILDBYRÅN

Læs mere

JANUAR NR. 1 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

JANUAR NR. 1 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND JANUAR NR. 1 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 105956-Spejl 1 2009:105956-Spejl 1 2009 05/01/09 8:23 Side 2 Indhold International inspiration...4-5 Grøn salon kom godt

Læs mere

PÅ KANTEN AF FREMTIDEN 16 unge syddanskere 16 forskellige steder i livet. gennem unges fortællinger

PÅ KANTEN AF FREMTIDEN 16 unge syddanskere 16 forskellige steder i livet. gennem unges fortællinger Vækstredegørelse Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst gennem unges fortællinger PÅ KANTEN AF FREMTIDEN 16 unge syddanskere 16 forskellige steder i livet Det er den generation, der skal

Læs mere

HVEM GARANTERER FOR FAGLIGHEDEN?

HVEM GARANTERER FOR FAGLIGHEDEN? ANNONCE DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA EUROPEAN MEDIA PARTNER ANNONCE Fremtidens Uddannelser NR 2 FEBRUAR 2015 MED FOKUS PÅ STUDIEVALG 2015 2. udgave! DANMARKS 8 UNIVERSITETER Mød dem her KVOTE 2 Hvad

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Vejledning på tværs #3: Gennem nåleøjet på kvote 2

Vejledning på tværs #3: Gennem nåleøjet på kvote 2 Indhold Vejledning på tværs #3: Gennem nåleøjet på kvote 2... 2 Klar til optagelse: Turbokursus på højskole kan bane vej til drømmestudiet... 2 Kvote 2: Relevant erhvervserfaring er ikke nok... 5 Nye kvote

Læs mere

Vi gør gode medarbejdere bedre! GODE HISTORIER Gode historier om Netværkslokomotivet

Vi gør gode medarbejdere bedre! GODE HISTORIER Gode historier om Netværkslokomotivet Vi gør gode medarbejdere bedre! GODE HISTORIER Gode historier om Netværkslokomotivet 2011 2013 2 Plejehjemmet Elim Netværkslokomotivets nyhedsbrev. April 2011 Indhold Side 2-3 Livskvalitet som jeg ikke

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 2. 2012 ARBEJDSMAND gik i lære som 44-årig side 12 PLUS PÅ KONTOEN under uddannelsen side 14 TIDLIGERE TOPCHEF: Tal med andre om din fyring side 22 SKAL-SKAL IKKE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Uddannelsesmagasinet 2013

Uddannelsesmagasinet 2013 Uddannelsesmagasinet 2013 www.ungpuls.com SEBASTIAN LIND MESSED UP HAPPY KID CD Aktuel Svendborgdreng Ministerråd til de unge Bilv mediegrafiker Har ung du lyst puls til landbrug? 1 Tag med en tur rundt

Læs mere

Nr. 2. 2012. Niklas Landin

Nr. 2. 2012. Niklas Landin Nr. 2. 2012 Niklas Landin Plus på kontoen under studiet side 14 Chris MacDonalds indre drivkraft side 10 Ung på produktionsskole: Nu ved jeg, hvad jeg vil side 8 Tidligere topchef: Snak om din fyring side

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Århus. Tiltrækning: Kunstpauser: Århus. Alt udsolgt: LYNfabrikken. Googled. Fremtidens by

Århus. Tiltrækning: Kunstpauser: Århus. Alt udsolgt: LYNfabrikken. Googled. Fremtidens by Hele dette tillæg er Hele en annonce dette tillæg fra Århus er en Kommunes annonce fra Erhvervskontaktudvalg Århus Kommune Århus Vestdanmarks vækstcenter Tiltrækning: International Community trækker kloge

Læs mere

Byggeri for millioner

Byggeri for millioner september 2009 Nyt fra Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse nr. 3 1. årgang Byggeri for millioner For den nette sum af 14 millioner kroner får laboranterne på Selandia regionens mest moderne

Læs mere

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 KOMMUNIKATION OG SPROG 40 ÅR DA MUKHTAR HAVDE FØDSELSDAG OG BLEV BERØMT NINA & NICKY ANDERS HAR EN MISSION:

Læs mere

Glad hver morgen SYDJYLLAND. Sådan bliver du administrationsbachelor. Ny mand i spidsen for HK Sydjylland. Louise stortrives som voksenelev hos Nobia

Glad hver morgen SYDJYLLAND. Sådan bliver du administrationsbachelor. Ny mand i spidsen for HK Sydjylland. Louise stortrives som voksenelev hos Nobia HK BLADET SYDJYLLAND 03I2012 Glad hver morgen Louise stortrives som voksenelev hos Nobia Sådan bliver du administrationsbachelor Ny mand i spidsen for HK Sydjylland Lederen - AF AFDELINgSFORMAND OLE KJÆR,

Læs mere

PETER BEJDER & KIM BOYE HOLT

PETER BEJDER & KIM BOYE HOLT PETER BEJDER & KIM BOYE HOLT PETER BEJDER & KIM BOYE HOLT om velfærd i Danmark Peter Bejder og Kim Boye Holt: om velfærd i Danmark 3F Fagligt Fælles Forbund 1. udgave, 1. oplag 2006 ISBN: 87-89895-97-5

Læs mere

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie MED.MERE NYT FRA SELANDIA - ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER NOVEMBER 2013 TEMA PRAKTIKPLADSER Har du praktikelever? Læs om, hvordan du spotter de gode praktikanter og hvilke fordele og muligheder, der er ved

Læs mere

Ordblinde. Undervisning i IT-rygsæk i Hillerød se side 7. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. RASMUSSEN

Ordblinde. Undervisning i IT-rygsæk i Hillerød se side 7. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. RASMUSSEN NR. NR. 1 2 MARTS JUNI 2008 2000. ÅRGANG 6557 Ordblinde B L A D E T FOTO: ERIK K. RASMUSSEN Undervisning i IT-rygsæk i Hillerød se side 7 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

SILKEB RG IF SIF UDDANNELSE SKOLEÅR 2015/16

SILKEB RG IF SIF UDDANNELSE SKOLEÅR 2015/16 SILKEB RG IF SIF UDDANNELSE SKOLEÅR 2015/16 Om SIF Uddannelse: Dette magasin giver dig information om vores uddannelsesstruktur og hvordan denne er koblet til et elitært fodboldforløb i SIF. Læs i dette

Læs mere