Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11."

Transkript

1 Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

2 Indholdsfortegnelse 10 Baggrundsoplysninger: 4 11 Er du? 4 12 Hvad er din alder? 5 13 I hvilket postnummerområde bor du på nuværende tidspunkt? 6 14 Hvad var din senest afsluttede uddannelse inden du søgte på fysioterapeutuddannelsen? 7 15 Hvad var din begrundelse for at søge ind på studiet til Fysioterapeut? 8 16 Gjorde du dig før studiet tanker om hvilke arbejdsopgaver dit studie kunne føre til? 9 17 Hvilken type arbejdsopgaver? Fejl! Bogmærke er ikke defineret 20 Uddannelsens mål:10 21 Har der igennem uddannelsen været tydelige mål for, hvilke kompetencer du skal opnå når du afslutter uddannelsen? Uddyb herunder hvad der var gjort tydeligt og hvad der manglede at blive tydeliggjort! Fejl! Bogmærke er ikke defineret 23 Mener du uddannelsen har opfyldt målene? På hvilke(t) område(r) mener du ikke uddannelsen har opfyldt målene? Fejl! Bogmærke er ikke defineret 30 Undervisning og læringsformer: I hvilket omfang har du oplevet at Har du overordnet i uddannelsen oplevet kravene som for små, passende eller for høje i forhold til de studerendes faglige niveau I hvilket omfang har du oplevet at I hvilket omfang har du oplevet at Bedømmelseskriterier ved prøver: Har der generelt igennem uddannelsen været tydelige bedømmelseskriterier ved de interne og eksterne prøver på uddannelsen? Uddyb på hvilke områder du ikke mener bedømmelseskriterierne har været tydelige nok Fejl! Bogmærke er ikke defineret 50 Studiemiljøet: Hvilken betydning mener du studiemiljøet på hhv uddannelsenstedet, uddannelsen og klinisk undervisning som sådan og holdet specifikt har haft for din gennemførsel af studiet? Studievejledning: Har du gennem uddannelsen modtaget studievejledning? Har studietvejledningen bidraget til at løse din problemstilling? 24 2

3 70 Kompetencer som færdiguddannet fysioterapeut: Som helhedsbetragtning - hvor kompetent ser du dig selv på nuværende tidspunkt til at arbejde som fysioterapeut? I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående personlige og faglige kompetencer? I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående samarbejds- og formidlings kompetencer? Har du opnået kompetencer igennem uddannelsen, som du mener gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse?35 75 Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår? Hvilke(n) af nedenstående uddannelse niveauer har du overvejet? Din nuværende arbejdssituation: Hvad er din nuværende arbejdessituation? I hvilket geografiske område har du fået arbejde? Indenfor hvilket arbejdsfelt er du ansat? Hvornår indgik du en egentlig aftale om ansættelsen? Har du søgt eller er du i gang med at søge arbejde indenfor fysioterapiområdet? Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Hvor har du søgt arbejde? Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? Hvor mange ansøgninger har du sendt? Er der noget du mener fysioterapeut uddannelsen kan gøre for at forbedre dimentendernes jobmuligheder? Fejl! Bogmærke er ikke defineret 3

4 10 Baggrundsoplysninger: 11 Er du? Er du? Abs Pct Mand 10 36% Kvinde 18 64% Ubesvaret 0 Basis 28 Er du? 36% Mand Kvinde 64% 4

5 12 Hvad er din alder? Hvad er din alder? over 50 Ubs Abs Pct % Abs Pct 7 25 % Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basi s 2 7% Hvad er din alder?: 7% 25% 68% over 50 5

6 13 I hvilket postnummerområde bor du på nuværende tidspunkt? I hvilket postnummerområde bor du på nuværende tidspunkt? Svar

7 14 Hvad var din senest afsluttede uddannelse inden du søgte på fysioterapeutuddannelsen? Hvad var din senest afsluttede uddannelse inden du søgte på fysioterapeutuddannelsen? Abs Pct Gymnasiet 20 71% Anden uddannelse hvilken 8 29% Ubesvaret 0 Basis 28 Hvad var din senest afsluttede uddannelse inden du søgte på fysioterapeutuddannelsen? Svar HTX, bare matematisk gymnasiet egentlig filosofi HHX Exphil og Exfac ved universitet Pædagoguddannelsen VUC enkeltfag matematik og fysisk som suppl til Gymnasiet HF Hærens basisuddannelse Hvad var din senest afsluttede uddannelse inden du søgte på fysioterapeutuddannelsen? 29% Gymnasiet Anden uddannelse hvilken 71% 7

8 15 Hvad var din begrundelse for at søge ind på studiet til Fysioterapeut? Hvad var din begrundelse for at søge ind på studiet til Fysioterape ut? Gode jobmulighed er Mange arbejdsområ der Mulighed for varierede arbejdsopgav er Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Arbejde med mennesk er 2 7% 10 36% 13 46% % Spørgsmålstype: Gerne flere svar Pct Ab s Løn Pct Faglig interesse Ab s Pct % Ab s Ubs Pct Basi s 0 28 Hvad var din begrundelse for at søge ind på studiet til Fysioterapeut? Andet Kunne ikke komme ind på medicinstudiet 10 Hvad var din begrundelse for at søge ind på studiet til Fysioterapeut?: Gode jobmuligheder Mange arbejdsområder Mulighed for varierede arbejdsopgaver Arbejde med mennesker Løn Faglig interesse 1 0 8

9 16 Gjorde du dig før studiet tanker om hvilke arbejdsopgaver dit studie kunne føre til? Gjorde du dig før studiet tanker om hvilke arbejdsopgaver dit studie kunne føre til? I mindre I nogen I meget høj Ubs grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis % % 1 4% 0 28 Gjorde du dig før studiet tanker om hvilke arbejdsopgaver dit studie kunne føre til?: 4% 18% 29% 49% 9

10 20 Uddannelsens mål: 21 Har der igennem uddannelsen været tydelige mål for, hvilke kompetencer du skal opnå når du afslutter uddannelsen? Har der igennem uddannelsen været tydelige mål for, hvilke kompetencer du skal opnå når du afslutter uddannelsen? I meget I nogen I mindre Ubs høj grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 1 4% 13 48% 11 41% 2 7% Har der igennem uddannelsen været tydelige mål for, hvilke kompetencer du skal opnå når du afslutter uddannelsen?: 7% 4% 41% 48% 10

11 23 Mener du uddannelsen har opfyldt målene? Mener du uddannelsen har opfyldt målene? I meget høj I nogen I mindre Ubs grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis % 11 48% Mener du uddannelsen har opfyldt målene?: 48% 52% 11

12 30 Undervisning og læringsformer: 31 I hvilket omfang har du oplevet at I hvilket omfang har du oplevet at underviserne har anvendt velvalgte undervisningsformer igennem uddannelsen undervisningen ved de interne undervisere har haft en progression og bygget ovenpå de forudsætninger lært tidligere i studiet I meget høj I nogen I mindre Ubs grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 1 5% 14 63% 7 32% % 12 54% 6 27% 1 5% underviserne har anvendt velvalgte undervisningsformer igennem uddannelsen 5% 32% 63% 12

13 undervisningen ved de interne undervisere har haft en progression og bygget ovenpå de forudsætninger lært tidligere i studiet 5% 14% 27% 54% 32 Har du overordnet i uddannelsen oplevet kravene som for små, passende eller for høje i forhold til de studerendes faglige niveau Har du overordnet i uddannelsen oplevet kravene som for små, passende eller for høje i forhold til de studerendes faglige niveau Alt for For små Tilpas For høje Alt for Ubs små høje Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis % 16 73% 2 9%

14 Har du overordnet i uddannelsen oplevet kravene som for små, passende eller for høje i forhold til de studerendes faglige niveau : 9% 18% Alt for små For små Tilpas For høje Alt for høje 73% 33 I hvilket omfang har du oplevet at I hvilket omfang har du oplevet at der har været inddraget eksempler fra praksis i uddannelsen? teori er blevet relateret til praksis i den kliniske undervisning igennem uddannelsen? Alt for lidt For lidt Tilpas For meget Alt for Ubs meget Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 2 9% 13 59% 7 32% % 14 64%

15 der har været inddraget eksempler fra praksis i uddannelsen? 9% 32% Alt for lidt For lidt Tilpas For meget Alt for meget 59% 15

16 teori er blevet relateret til praksis i den kliniske undervisning igennem uddannelsen? 64% 36% Alt for lidt For lidt Tilpas For meget Alt for meget 16

17 34 I hvilket omfang har du oplevet at I hvilket omfang har du oplevet at at indholdet i uddannelsen er praksisrelevant? at indholdet i den kliniske undervisning er relavant? underviserne medvirker til at kompetencerne til fysioterapeut kan opnås? den personlige kontakt til underviserne har haft betydning for din gennemførsel af studiet? I meget høj I nogen I mindre Ubs grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 1 5% 13 62% 7 33% % 11 52% 3 14% % 13 62% 7 33% % 10 48% 4 19% at indholdet i uddannelsen er praksisrelevant? 5% 33% 62% 17

18 at indholdet i den kliniske undervisning er relavant? 14% 33% 53% underviserne medvirker til at kompetencerne til fysioterapeut kan opnås? 5% 33% 62% 18

19 den personlige kontakt til underviserne har haft betydning for din gennemførsel af studiet? % 14% 47% 19

20 40 Bedømmelseskriterier ved prøver: 41 Har der generelt igennem uddannelsen været tydelige bedømmelseskriterier ved de interne og eksterne prøver på uddannelsen? Har der generelt igennem uddannelsen været tydelige bedømmelseskriterier ved de interne og eksterne prøver på uddannelsen? I meget I nogen I mindre Ubs høj grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 5 24% 11 52% 4 19% 1 5% Har der generelt igennem uddannelsen været tydelige bedømmelseskriterier ved de interne og eksterne prøver på uddannelsen?: 5% 19% 24% 52% 20

21 50 Studiemiljøet: 51 Hvilken betydning mener du studiemiljøet på hhv uddannelsenstedet, uddannelsen og klinisk undervisning som sådan og holdet specifikt har haft for din gennemførsel af studiet? Hvilken betydning mener du studiemiljøet på hhv uddannelsenstedet, uddannelsen og klinisk undervisning som sådan og holdet specifikt har haft for din gennemførsel af studiet? Meget negativ betydning Negativ betydning Ingen betydning Positiv betydning Meget positiv betydning Ubs Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis Studiemiljøet på holdet 0 1 5% 3 14% 7 33% 10 48% 0 21 Studiemiljøet på 0 1 5% 5 24% 12 57% 3 14% 0 21 uddannelsen Klinisk undervisning % 14 67% 6 29% 0 21 Studiemiljøet på holdet 5% 14% 48% Meget negativ betydning Negativ betydning Ingen betydning Positiv betydning Meget positiv betydning 33% 21

22 Studiemiljøet på uddannelsen 14% 5% 24% Meget negativ betydning Negativ betydning Ingen betydning Positiv betydning Meget positiv betydning 57% Klinisk undervisning 5% 29% Meget negativ betydning Negativ betydning Ingen betydning Positiv betydning Meget positiv betydning 66% 22

23 60 Studievejledning: 61 Har du gennem uddannelsen modtaget studievejledning? Har du gennem uddannelsen modtaget studievejledning? Abs Pct JA 6 29% NEJ 15 71% Ubesvaret 0 Basis 21 Har du gennem uddannelsen modtaget studievejledning? 29% JA NEJ 71% 23

24 62 Har studietvejledningen bidraget til at løse din problemstilling? Har studietvejledningen bidraget til at løse din problemstilling? Abs Pct JA 6 10 NEJ 0 Ubesvaret 0 Basis 6 Har studietvejledningen bidraget til at løse din problemstilling? JA NEJ 10 24

25 70 Kompetencer som færdiguddannet fysioterapeut: 71 Som helhedsbetragtning - hvor kompetent ser du dig selv på nuværende tidspunkt til at arbejde som fysioterapeut? Som helhedsbetragtning - hvor kompetent ser du dig selv på nuværende tidspunkt til at arbejde som fysioterapeut? Ikke Mindre Kompetent Meget Ubs kompetent kompetent kompetent Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis % 13 62% 4 19% 0 21 Som helhedsbetragtning - hvor kompetent ser du dig selv på nuværende tidspunkt til at arbejde som fysioterapeut?: 19% 19% Ikke kompetent Mindre kompetent Kompetent Meget kompetent 62% 25

26 72 I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående personlige og faglige kompetencer? I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående personlige og faglige kompetencer? Jeg kan udvise situationsfornemmelse (feks ved kontakt, krav, vurdering af behov, hjemmebesøg mv) Jeg kan arbejde selvstændigt med opgaver indenfor fysioterapi Jeg kan indgå i nye arbejdssammenhænge indenfor fysioterapi Jeg er i stand til at reflektere over faglige emner indenfor fysioterapi Jeg kan selvstændigt udføre fysioterapeutisk intervention som muliggør meningsfuld aktivitet og deltagelse Jeg kan målrette den fysioterapeutiske intervention til forskellige befolkningsgrupper i samfundet Jeg kan analysere fysioterapi faglige problemstillinger med relavant terori Jeg kan dokumentere og evaluere eget fysioterapeutisk arbejde Jeg i stand til at indgå i forsknings- og udviklingsarbejde på min fremtidige arbejdsplads (herunder projektarbejde) I meget høj grad I nogen grad I mindre grad Ubs Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 5 24% 13 62% 3 14% % 5 24% % 17 81% 3 14% % 5 24% % 5 24% % 6 29% % 10 48% 8 38% % 6 29% % 5 24% 1 5%

27 Jeg kan udvise situationsfornemmelse (feks ved kontakt, krav, vurdering af behov, hjemmebesøg mv) 14% 24% 62% Jeg kan arbejde selvstændigt med opgaver indenfor fysioterapi 24% 1 66% 27

28 Jeg kan indgå i nye arbejdssammenhænge indenfor fysioterapi 14% 5% 81% Jeg er i stand til at reflektere over faglige emner indenfor fysioterapi 24% 1 66% 28

29 Jeg kan selvstændigt udføre fysioterapeutisk intervention som muliggør meningsfuld aktivitet og deltagelse 24% 1 66% Jeg kan målrette den fysioterapeutiske intervention til forskellige befolkningsgrupper i samfundet 29% 71% 29

30 Jeg kan analysere fysioterapi faglige problemstillinger med relavant terori 14% 38% 48% Jeg kan dokumentere og evaluere eget fysioterapeutisk arbejde 29% 71% 30

31 Jeg i stand til at indgå i forsknings- og udviklingsarbejde på min fremtidige arbejdsplads (herunder projektarbejde) 5% 1 24% 61% 31

32 73 I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående samarbejds- og formidlings kompetencer? I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående samarbejdsog formidlings kompetencer? Jeg er god til at kommunikere og samarbejde med klineter/patienter Jeg kan indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper Jeg kan skriftligt formidle fysioterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere Jeg kan mundtligt formidle fysioterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere I meget høj grad I nogen grad I mindre grad Ubs Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 8 38% 13 62% % 11 52% 5 24% % 14 67% 5 24% 1 5% % 12 57% 6 29% Jeg er god til at kommunikere og samarbejde med klineter/patienter 62% 38% 32

33 Jeg kan indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper 24% 24% 52% Jeg kan skriftligt formidle fysioterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere 5% 5% 24% 66% 33

34 Jeg kan mundtligt formidle fysioterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere 14% 29% 57% 34

35 74 Har du opnået kompetencer igennem uddannelsen, som du mener gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse? Har du opnået kompetencer igennem uddannelsen, som du mener gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse? I meget høj I nogen I mindre Ubs grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis % 11 52% Har du opnået kompetencer igennem uddannelsen, som du mener gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse?: % 51% 35

36 75 Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår? Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår? Ja, indenfor Ja, indenfor Ja, men ikke Nej Ubs et år 2-5 år hvornår Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 1 5% 7 33% 11 52% Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår?: 1 5% 33% Ja, indenfor et år Ja, indenfor 2-5 år Ja, men ikke hvornår Nej 52% 36

37 76 Hvilke(n) af nedenstående uddannelse niveauer har du overvejet? Hvilke(n) af nedenstående uddannelse niveauer har du overvejet? Abs Pct Diplomuddannelse 3 16% Masteruddannelse 9 47% Kandidatuddannelse 6 32% Anden videreuddannelse 1 5% Ubesvaret 0 Basis 19 Hvilke(n) af nedenstående uddannelse niveauer har du overvejet? 5% 16% 32% Diplomuddannelse Masteruddannelse Kandidatuddannelse Anden videreuddannelse 47% 37

38 80 Din nuværende arbejdssituation: 81 Hvad er din nuværende arbejdessituation? Hvad er din nuværende arbejdessituation? Abs Pct Jeg har fået arbejde inden for fysioterapi 14 67% Jeg har fået job inden for andet fagområde 1 5% Jeg er påbegyndt anden uddannelse 0 Jeg er ledig 6 29% Ubesvaret 0 Basis 21 Hvad er din nuværende arbejdessituation? 29% Jeg har fået arbejde inden for fysioterapi Jeg har fået job inden for andet fagområde Jeg er påbegyndt anden uddannelse 5% 66% Jeg er ledig 38

39 82 I hvilket geografiske område har du fået arbejde? I hvilket geografiske område har du fået arbejde? Abs Pct Fyn 6 4 Sjælland 5 33% Sønderjylland 1 7% Midtjylland 0 Nordjylland 1 7% Andet sted 2 13% Ubesvaret 0 Basis 15 I hvilket geografiske område har du fået arbejde? Svar Norge Island I hvilket geografiske område har du fået arbejde? 13% 7% 7% 4 Fyn Sjælland Sønderjylland Midtjylland Nordjylland Andet sted 33% 39

40 Psykiatri Socialpsykiatrien Somatisk Børn Træning Vedligeholdende genoptræning Rehabilitering Hjælpemidler Undervisning Andet 83 Indenfor hvilket arbejdsfelt er du ansat? Indenfor hvilket arbejdsfelt er du ansat? Abs Pct Psykiatri 0 Socialpsykiatrien 0 Somatisk 3 2 Børn 3 2 Træning Vedligeholdende genoptræning 10 67% Rehabilitering 8 53% Hjælpemidler 1 7% Undervisning 5 33% Andet 5 33% Ubesvaret 0 Basis 15 Spørgsmålstype: Gerne flere svar Indenfor hvilket arbejdsfelt er du ansat? Pct 40

41 84 Hvornår indgik du en egentlig aftale om ansættelsen? Hvornår indgik du en egentlig aftale om ansættelsen? Abs Pct Under uddannelsen 10 67% Umiddelbart efter uddannelsen 5 33% Ubesvaret 0 Basis 15 Hvornår indgik du en egentlig aftale om ansættelsen? 33% Under uddannelsen Umiddelbart efter uddannelsen 67% 41

42 85 Har du søgt eller er du i gang med at søge arbejde indenfor fysioterapiområdet? Har du søgt eller er du i gang med at søge arbejde indenfor fysioterapiområdet? Abs Pct Ja 4 67% Nej 2 33% Ubesvaret 0 Basis 6 Har du søgt eller er du i gang med at søge arbejde indenfor fysioterapiområdet? 33% Ja Nej 67% 42

43 86 Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Abs Pct Jeg vil vente til efter bacheloreksamen 0 Jeg går på barsel 1 5 Jeg ønsker ikke at bruge min uddannelse 0 Jeg ønsker en sabbat periode 0 Jeg vil påbegynde videreuddannelse 0 Jeg vil påbegynde anden uddannelse 0 Andet 1 5 Ubesvaret 0 Basis 2 Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Jeg vil vente til efter bacheloreksamen Jeg går på barsel 5 5 Jeg ønsker ikke at bruge min uddannelse Jeg ønsker en sabbat periode Jeg vil påbegynde videreuddannelse Jeg vil påbegynde anden uddannelse Andet 43

44 87 Hvor har du søgt arbejde? Hvor har du søgt arbejde? Abs Pct Fyn 4 8 Sjælland 0 Sønderjylland 3 6 Midtjylland 1 2 Nordjylland 0 Andet sted 2 4 Ubesvaret 0 Basis Hvor har du søgt arbejde? 5 Pct Fyn Sjælland Sønderjylland Midtjylland Nordjylland Andet sted 44

45 Jeg var i klinisk undervisning det pågældende sted Det ligger i nærheden af min bopæl Jeg er interesseret i arbejdsområdet Jeg har været vikar indenfor området Jeg kender nogen der arbejder indenfor området Andet: 88 Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? Jeg var i klinisk undervisning det pågældende sted Abs Pct 2 4 Det ligger i nærheden af min bopæl 3 6 Jeg er interesseret i arbejdsområdet 5 10 Jeg har været vikar indenfor området 2 4 Jeg kender nogen der arbejder indenfor området 2 4 Andet: 0 Ubesvaret 0 Basis 5 Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? Pct 45

46 89 Hvor mange ansøgninger har du sendt? Hvor mang e ansøg ninger har du sendt? 10 og derove r A bs P ct % A bs Ubs P ct 1 5 % A bs P ct 0 0 % A bs P ct 1 5 % A bs P ct 0 0 % A bs P ct % A bs P ct % A bs P ct % A bs P ct % A bs P ct % A bs P ct 0 0 % Ba sis 20 Hvor mange ansøgninger har du sendt?: 15% 15% 10 og derover 1 5% 5%

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet

Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet - Hvordan går det dem senere jobmæssigt? Lars Klewe Danmarks Pædagogiske Universitet December 2006 Indholdsfortegnelse Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet...

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

Videreuddannelse hvorfor og hvordan?

Videreuddannelse hvorfor og hvordan? Videreuddannelse hvorfor og hvordan? En undersøgelse af potentielle installatørstuderendes overvejelser vedr. e-understøttet uddannelse ELYK Rapport 3 Udarbejdet af Janne Gleerup, Tine Jensen, Kevin Mogensen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere