Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11."

Transkript

1 Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

2 Indholdsfortegnelse 10 Baggrundsoplysninger: 4 11 Er du? 4 12 Hvad er din alder? 5 13 I hvilket postnummerområde bor du på nuværende tidspunkt? 6 14 Hvad var din senest afsluttede uddannelse inden du søgte på fysioterapeutuddannelsen? 7 15 Hvad var din begrundelse for at søge ind på studiet til Fysioterapeut? 8 16 Gjorde du dig før studiet tanker om hvilke arbejdsopgaver dit studie kunne føre til? 9 17 Hvilken type arbejdsopgaver? Fejl! Bogmærke er ikke defineret 20 Uddannelsens mål:10 21 Har der igennem uddannelsen været tydelige mål for, hvilke kompetencer du skal opnå når du afslutter uddannelsen? Uddyb herunder hvad der var gjort tydeligt og hvad der manglede at blive tydeliggjort! Fejl! Bogmærke er ikke defineret 23 Mener du uddannelsen har opfyldt målene? På hvilke(t) område(r) mener du ikke uddannelsen har opfyldt målene? Fejl! Bogmærke er ikke defineret 30 Undervisning og læringsformer: I hvilket omfang har du oplevet at Har du overordnet i uddannelsen oplevet kravene som for små, passende eller for høje i forhold til de studerendes faglige niveau I hvilket omfang har du oplevet at I hvilket omfang har du oplevet at Bedømmelseskriterier ved prøver: Har der generelt igennem uddannelsen været tydelige bedømmelseskriterier ved de interne og eksterne prøver på uddannelsen? Uddyb på hvilke områder du ikke mener bedømmelseskriterierne har været tydelige nok Fejl! Bogmærke er ikke defineret 50 Studiemiljøet: Hvilken betydning mener du studiemiljøet på hhv uddannelsenstedet, uddannelsen og klinisk undervisning som sådan og holdet specifikt har haft for din gennemførsel af studiet? Studievejledning: Har du gennem uddannelsen modtaget studievejledning? Har studietvejledningen bidraget til at løse din problemstilling? 24 2

3 70 Kompetencer som færdiguddannet fysioterapeut: Som helhedsbetragtning - hvor kompetent ser du dig selv på nuværende tidspunkt til at arbejde som fysioterapeut? I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående personlige og faglige kompetencer? I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående samarbejds- og formidlings kompetencer? Har du opnået kompetencer igennem uddannelsen, som du mener gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse?35 75 Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår? Hvilke(n) af nedenstående uddannelse niveauer har du overvejet? Din nuværende arbejdssituation: Hvad er din nuværende arbejdessituation? I hvilket geografiske område har du fået arbejde? Indenfor hvilket arbejdsfelt er du ansat? Hvornår indgik du en egentlig aftale om ansættelsen? Har du søgt eller er du i gang med at søge arbejde indenfor fysioterapiområdet? Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Hvor har du søgt arbejde? Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? Hvor mange ansøgninger har du sendt? Er der noget du mener fysioterapeut uddannelsen kan gøre for at forbedre dimentendernes jobmuligheder? Fejl! Bogmærke er ikke defineret 3

4 10 Baggrundsoplysninger: 11 Er du? Er du? Abs Pct Mand 10 36% Kvinde 18 64% Ubesvaret 0 Basis 28 Er du? 36% Mand Kvinde 64% 4

5 12 Hvad er din alder? Hvad er din alder? over 50 Ubs Abs Pct % Abs Pct 7 25 % Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basi s 2 7% Hvad er din alder?: 7% 25% 68% over 50 5

6 13 I hvilket postnummerområde bor du på nuværende tidspunkt? I hvilket postnummerområde bor du på nuværende tidspunkt? Svar

7 14 Hvad var din senest afsluttede uddannelse inden du søgte på fysioterapeutuddannelsen? Hvad var din senest afsluttede uddannelse inden du søgte på fysioterapeutuddannelsen? Abs Pct Gymnasiet 20 71% Anden uddannelse hvilken 8 29% Ubesvaret 0 Basis 28 Hvad var din senest afsluttede uddannelse inden du søgte på fysioterapeutuddannelsen? Svar HTX, bare matematisk gymnasiet egentlig filosofi HHX Exphil og Exfac ved universitet Pædagoguddannelsen VUC enkeltfag matematik og fysisk som suppl til Gymnasiet HF Hærens basisuddannelse Hvad var din senest afsluttede uddannelse inden du søgte på fysioterapeutuddannelsen? 29% Gymnasiet Anden uddannelse hvilken 71% 7

8 15 Hvad var din begrundelse for at søge ind på studiet til Fysioterapeut? Hvad var din begrundelse for at søge ind på studiet til Fysioterape ut? Gode jobmulighed er Mange arbejdsområ der Mulighed for varierede arbejdsopgav er Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Arbejde med mennesk er 2 7% 10 36% 13 46% % Spørgsmålstype: Gerne flere svar Pct Ab s Løn Pct Faglig interesse Ab s Pct % Ab s Ubs Pct Basi s 0 28 Hvad var din begrundelse for at søge ind på studiet til Fysioterapeut? Andet Kunne ikke komme ind på medicinstudiet 10 Hvad var din begrundelse for at søge ind på studiet til Fysioterapeut?: Gode jobmuligheder Mange arbejdsområder Mulighed for varierede arbejdsopgaver Arbejde med mennesker Løn Faglig interesse 1 0 8

9 16 Gjorde du dig før studiet tanker om hvilke arbejdsopgaver dit studie kunne føre til? Gjorde du dig før studiet tanker om hvilke arbejdsopgaver dit studie kunne føre til? I mindre I nogen I meget høj Ubs grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis % % 1 4% 0 28 Gjorde du dig før studiet tanker om hvilke arbejdsopgaver dit studie kunne føre til?: 4% 18% 29% 49% 9

10 20 Uddannelsens mål: 21 Har der igennem uddannelsen været tydelige mål for, hvilke kompetencer du skal opnå når du afslutter uddannelsen? Har der igennem uddannelsen været tydelige mål for, hvilke kompetencer du skal opnå når du afslutter uddannelsen? I meget I nogen I mindre Ubs høj grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 1 4% 13 48% 11 41% 2 7% Har der igennem uddannelsen været tydelige mål for, hvilke kompetencer du skal opnå når du afslutter uddannelsen?: 7% 4% 41% 48% 10

11 23 Mener du uddannelsen har opfyldt målene? Mener du uddannelsen har opfyldt målene? I meget høj I nogen I mindre Ubs grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis % 11 48% Mener du uddannelsen har opfyldt målene?: 48% 52% 11

12 30 Undervisning og læringsformer: 31 I hvilket omfang har du oplevet at I hvilket omfang har du oplevet at underviserne har anvendt velvalgte undervisningsformer igennem uddannelsen undervisningen ved de interne undervisere har haft en progression og bygget ovenpå de forudsætninger lært tidligere i studiet I meget høj I nogen I mindre Ubs grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 1 5% 14 63% 7 32% % 12 54% 6 27% 1 5% underviserne har anvendt velvalgte undervisningsformer igennem uddannelsen 5% 32% 63% 12

13 undervisningen ved de interne undervisere har haft en progression og bygget ovenpå de forudsætninger lært tidligere i studiet 5% 14% 27% 54% 32 Har du overordnet i uddannelsen oplevet kravene som for små, passende eller for høje i forhold til de studerendes faglige niveau Har du overordnet i uddannelsen oplevet kravene som for små, passende eller for høje i forhold til de studerendes faglige niveau Alt for For små Tilpas For høje Alt for Ubs små høje Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis % 16 73% 2 9%

14 Har du overordnet i uddannelsen oplevet kravene som for små, passende eller for høje i forhold til de studerendes faglige niveau : 9% 18% Alt for små For små Tilpas For høje Alt for høje 73% 33 I hvilket omfang har du oplevet at I hvilket omfang har du oplevet at der har været inddraget eksempler fra praksis i uddannelsen? teori er blevet relateret til praksis i den kliniske undervisning igennem uddannelsen? Alt for lidt For lidt Tilpas For meget Alt for Ubs meget Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 2 9% 13 59% 7 32% % 14 64%

15 der har været inddraget eksempler fra praksis i uddannelsen? 9% 32% Alt for lidt For lidt Tilpas For meget Alt for meget 59% 15

16 teori er blevet relateret til praksis i den kliniske undervisning igennem uddannelsen? 64% 36% Alt for lidt For lidt Tilpas For meget Alt for meget 16

17 34 I hvilket omfang har du oplevet at I hvilket omfang har du oplevet at at indholdet i uddannelsen er praksisrelevant? at indholdet i den kliniske undervisning er relavant? underviserne medvirker til at kompetencerne til fysioterapeut kan opnås? den personlige kontakt til underviserne har haft betydning for din gennemførsel af studiet? I meget høj I nogen I mindre Ubs grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 1 5% 13 62% 7 33% % 11 52% 3 14% % 13 62% 7 33% % 10 48% 4 19% at indholdet i uddannelsen er praksisrelevant? 5% 33% 62% 17

18 at indholdet i den kliniske undervisning er relavant? 14% 33% 53% underviserne medvirker til at kompetencerne til fysioterapeut kan opnås? 5% 33% 62% 18

19 den personlige kontakt til underviserne har haft betydning for din gennemførsel af studiet? % 14% 47% 19

20 40 Bedømmelseskriterier ved prøver: 41 Har der generelt igennem uddannelsen været tydelige bedømmelseskriterier ved de interne og eksterne prøver på uddannelsen? Har der generelt igennem uddannelsen været tydelige bedømmelseskriterier ved de interne og eksterne prøver på uddannelsen? I meget I nogen I mindre Ubs høj grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 5 24% 11 52% 4 19% 1 5% Har der generelt igennem uddannelsen været tydelige bedømmelseskriterier ved de interne og eksterne prøver på uddannelsen?: 5% 19% 24% 52% 20

21 50 Studiemiljøet: 51 Hvilken betydning mener du studiemiljøet på hhv uddannelsenstedet, uddannelsen og klinisk undervisning som sådan og holdet specifikt har haft for din gennemførsel af studiet? Hvilken betydning mener du studiemiljøet på hhv uddannelsenstedet, uddannelsen og klinisk undervisning som sådan og holdet specifikt har haft for din gennemførsel af studiet? Meget negativ betydning Negativ betydning Ingen betydning Positiv betydning Meget positiv betydning Ubs Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis Studiemiljøet på holdet 0 1 5% 3 14% 7 33% 10 48% 0 21 Studiemiljøet på 0 1 5% 5 24% 12 57% 3 14% 0 21 uddannelsen Klinisk undervisning % 14 67% 6 29% 0 21 Studiemiljøet på holdet 5% 14% 48% Meget negativ betydning Negativ betydning Ingen betydning Positiv betydning Meget positiv betydning 33% 21

22 Studiemiljøet på uddannelsen 14% 5% 24% Meget negativ betydning Negativ betydning Ingen betydning Positiv betydning Meget positiv betydning 57% Klinisk undervisning 5% 29% Meget negativ betydning Negativ betydning Ingen betydning Positiv betydning Meget positiv betydning 66% 22

23 60 Studievejledning: 61 Har du gennem uddannelsen modtaget studievejledning? Har du gennem uddannelsen modtaget studievejledning? Abs Pct JA 6 29% NEJ 15 71% Ubesvaret 0 Basis 21 Har du gennem uddannelsen modtaget studievejledning? 29% JA NEJ 71% 23

24 62 Har studietvejledningen bidraget til at løse din problemstilling? Har studietvejledningen bidraget til at løse din problemstilling? Abs Pct JA 6 10 NEJ 0 Ubesvaret 0 Basis 6 Har studietvejledningen bidraget til at løse din problemstilling? JA NEJ 10 24

25 70 Kompetencer som færdiguddannet fysioterapeut: 71 Som helhedsbetragtning - hvor kompetent ser du dig selv på nuværende tidspunkt til at arbejde som fysioterapeut? Som helhedsbetragtning - hvor kompetent ser du dig selv på nuværende tidspunkt til at arbejde som fysioterapeut? Ikke Mindre Kompetent Meget Ubs kompetent kompetent kompetent Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis % 13 62% 4 19% 0 21 Som helhedsbetragtning - hvor kompetent ser du dig selv på nuværende tidspunkt til at arbejde som fysioterapeut?: 19% 19% Ikke kompetent Mindre kompetent Kompetent Meget kompetent 62% 25

26 72 I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående personlige og faglige kompetencer? I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående personlige og faglige kompetencer? Jeg kan udvise situationsfornemmelse (feks ved kontakt, krav, vurdering af behov, hjemmebesøg mv) Jeg kan arbejde selvstændigt med opgaver indenfor fysioterapi Jeg kan indgå i nye arbejdssammenhænge indenfor fysioterapi Jeg er i stand til at reflektere over faglige emner indenfor fysioterapi Jeg kan selvstændigt udføre fysioterapeutisk intervention som muliggør meningsfuld aktivitet og deltagelse Jeg kan målrette den fysioterapeutiske intervention til forskellige befolkningsgrupper i samfundet Jeg kan analysere fysioterapi faglige problemstillinger med relavant terori Jeg kan dokumentere og evaluere eget fysioterapeutisk arbejde Jeg i stand til at indgå i forsknings- og udviklingsarbejde på min fremtidige arbejdsplads (herunder projektarbejde) I meget høj grad I nogen grad I mindre grad Ubs Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 5 24% 13 62% 3 14% % 5 24% % 17 81% 3 14% % 5 24% % 5 24% % 6 29% % 10 48% 8 38% % 6 29% % 5 24% 1 5%

27 Jeg kan udvise situationsfornemmelse (feks ved kontakt, krav, vurdering af behov, hjemmebesøg mv) 14% 24% 62% Jeg kan arbejde selvstændigt med opgaver indenfor fysioterapi 24% 1 66% 27

28 Jeg kan indgå i nye arbejdssammenhænge indenfor fysioterapi 14% 5% 81% Jeg er i stand til at reflektere over faglige emner indenfor fysioterapi 24% 1 66% 28

29 Jeg kan selvstændigt udføre fysioterapeutisk intervention som muliggør meningsfuld aktivitet og deltagelse 24% 1 66% Jeg kan målrette den fysioterapeutiske intervention til forskellige befolkningsgrupper i samfundet 29% 71% 29

30 Jeg kan analysere fysioterapi faglige problemstillinger med relavant terori 14% 38% 48% Jeg kan dokumentere og evaluere eget fysioterapeutisk arbejde 29% 71% 30

31 Jeg i stand til at indgå i forsknings- og udviklingsarbejde på min fremtidige arbejdsplads (herunder projektarbejde) 5% 1 24% 61% 31

32 73 I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående samarbejds- og formidlings kompetencer? I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående samarbejdsog formidlings kompetencer? Jeg er god til at kommunikere og samarbejde med klineter/patienter Jeg kan indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper Jeg kan skriftligt formidle fysioterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere Jeg kan mundtligt formidle fysioterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere I meget høj grad I nogen grad I mindre grad Ubs Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 8 38% 13 62% % 11 52% 5 24% % 14 67% 5 24% 1 5% % 12 57% 6 29% Jeg er god til at kommunikere og samarbejde med klineter/patienter 62% 38% 32

33 Jeg kan indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper 24% 24% 52% Jeg kan skriftligt formidle fysioterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere 5% 5% 24% 66% 33

34 Jeg kan mundtligt formidle fysioterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere 14% 29% 57% 34

35 74 Har du opnået kompetencer igennem uddannelsen, som du mener gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse? Har du opnået kompetencer igennem uddannelsen, som du mener gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse? I meget høj I nogen I mindre Ubs grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis % 11 52% Har du opnået kompetencer igennem uddannelsen, som du mener gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse?: % 51% 35

36 75 Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår? Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår? Ja, indenfor Ja, indenfor Ja, men ikke Nej Ubs et år 2-5 år hvornår Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 1 5% 7 33% 11 52% Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår?: 1 5% 33% Ja, indenfor et år Ja, indenfor 2-5 år Ja, men ikke hvornår Nej 52% 36

37 76 Hvilke(n) af nedenstående uddannelse niveauer har du overvejet? Hvilke(n) af nedenstående uddannelse niveauer har du overvejet? Abs Pct Diplomuddannelse 3 16% Masteruddannelse 9 47% Kandidatuddannelse 6 32% Anden videreuddannelse 1 5% Ubesvaret 0 Basis 19 Hvilke(n) af nedenstående uddannelse niveauer har du overvejet? 5% 16% 32% Diplomuddannelse Masteruddannelse Kandidatuddannelse Anden videreuddannelse 47% 37

38 80 Din nuværende arbejdssituation: 81 Hvad er din nuværende arbejdessituation? Hvad er din nuværende arbejdessituation? Abs Pct Jeg har fået arbejde inden for fysioterapi 14 67% Jeg har fået job inden for andet fagområde 1 5% Jeg er påbegyndt anden uddannelse 0 Jeg er ledig 6 29% Ubesvaret 0 Basis 21 Hvad er din nuværende arbejdessituation? 29% Jeg har fået arbejde inden for fysioterapi Jeg har fået job inden for andet fagområde Jeg er påbegyndt anden uddannelse 5% 66% Jeg er ledig 38

39 82 I hvilket geografiske område har du fået arbejde? I hvilket geografiske område har du fået arbejde? Abs Pct Fyn 6 4 Sjælland 5 33% Sønderjylland 1 7% Midtjylland 0 Nordjylland 1 7% Andet sted 2 13% Ubesvaret 0 Basis 15 I hvilket geografiske område har du fået arbejde? Svar Norge Island I hvilket geografiske område har du fået arbejde? 13% 7% 7% 4 Fyn Sjælland Sønderjylland Midtjylland Nordjylland Andet sted 33% 39

40 Psykiatri Socialpsykiatrien Somatisk Børn Træning Vedligeholdende genoptræning Rehabilitering Hjælpemidler Undervisning Andet 83 Indenfor hvilket arbejdsfelt er du ansat? Indenfor hvilket arbejdsfelt er du ansat? Abs Pct Psykiatri 0 Socialpsykiatrien 0 Somatisk 3 2 Børn 3 2 Træning Vedligeholdende genoptræning 10 67% Rehabilitering 8 53% Hjælpemidler 1 7% Undervisning 5 33% Andet 5 33% Ubesvaret 0 Basis 15 Spørgsmålstype: Gerne flere svar Indenfor hvilket arbejdsfelt er du ansat? Pct 40

41 84 Hvornår indgik du en egentlig aftale om ansættelsen? Hvornår indgik du en egentlig aftale om ansættelsen? Abs Pct Under uddannelsen 10 67% Umiddelbart efter uddannelsen 5 33% Ubesvaret 0 Basis 15 Hvornår indgik du en egentlig aftale om ansættelsen? 33% Under uddannelsen Umiddelbart efter uddannelsen 67% 41

42 85 Har du søgt eller er du i gang med at søge arbejde indenfor fysioterapiområdet? Har du søgt eller er du i gang med at søge arbejde indenfor fysioterapiområdet? Abs Pct Ja 4 67% Nej 2 33% Ubesvaret 0 Basis 6 Har du søgt eller er du i gang med at søge arbejde indenfor fysioterapiområdet? 33% Ja Nej 67% 42

43 86 Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Abs Pct Jeg vil vente til efter bacheloreksamen 0 Jeg går på barsel 1 5 Jeg ønsker ikke at bruge min uddannelse 0 Jeg ønsker en sabbat periode 0 Jeg vil påbegynde videreuddannelse 0 Jeg vil påbegynde anden uddannelse 0 Andet 1 5 Ubesvaret 0 Basis 2 Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Jeg vil vente til efter bacheloreksamen Jeg går på barsel 5 5 Jeg ønsker ikke at bruge min uddannelse Jeg ønsker en sabbat periode Jeg vil påbegynde videreuddannelse Jeg vil påbegynde anden uddannelse Andet 43

44 87 Hvor har du søgt arbejde? Hvor har du søgt arbejde? Abs Pct Fyn 4 8 Sjælland 0 Sønderjylland 3 6 Midtjylland 1 2 Nordjylland 0 Andet sted 2 4 Ubesvaret 0 Basis Hvor har du søgt arbejde? 5 Pct Fyn Sjælland Sønderjylland Midtjylland Nordjylland Andet sted 44

45 Jeg var i klinisk undervisning det pågældende sted Det ligger i nærheden af min bopæl Jeg er interesseret i arbejdsområdet Jeg har været vikar indenfor området Jeg kender nogen der arbejder indenfor området Andet: 88 Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? Jeg var i klinisk undervisning det pågældende sted Abs Pct 2 4 Det ligger i nærheden af min bopæl 3 6 Jeg er interesseret i arbejdsområdet 5 10 Jeg har været vikar indenfor området 2 4 Jeg kender nogen der arbejder indenfor området 2 4 Andet: 0 Ubesvaret 0 Basis 5 Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? Pct 45

46 89 Hvor mange ansøgninger har du sendt? Hvor mang e ansøg ninger har du sendt? 10 og derove r A bs P ct % A bs Ubs P ct 1 5 % A bs P ct 0 0 % A bs P ct 1 5 % A bs P ct 0 0 % A bs P ct % A bs P ct % A bs P ct % A bs P ct % A bs P ct % A bs P ct 0 0 % Ba sis 20 Hvor mange ansøgninger har du sendt?: 15% 15% 10 og derover 1 5% 5%

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt Bliv ergoterapeut Gør det umulige muligt 1 Ergoterapeutuddannelsen I Holstebro og Århus Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro og Århus giver dig mange forskellige jobmuligheder. Du kan for eksempel arbejde

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

FYSIOTERAPEUT. En uddannelse i bevægelse

FYSIOTERAPEUT. En uddannelse i bevægelse FYSIOTERAPEUT En uddannelse i bevægelse FYSIOTERAPEUT En uddannelse i bevægelse OM FYSIOTERAPI OG UDDANNELSEN Uddannelsen til fysioterapeut på UCN er en udviklende og udfordrende cocktail, der blander

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen Farmakonomuddannelsen Struktur kursusuger og fokus Antal kursusuger 1. år I prøvetiden Kursus 1-3 uger Kursus 2-3 uger Fokus Opbygning af basisviden Kursus 3-3 uger 2. år Kursus 4-3 uger Kursus 5-3 uger

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT KRIMINALFORSORGENS UDDANNELSESCENTER BISKOP SVANES VEJ 69 3460 BIRKERØD TELEFON: 72 55 39 65 BLIVFAENGSELSBETJENT@ KRIMINALFORSORGEN.DK WWW.KUC.DK WWW.RETTESTØBNING.DK WWW.KRIMINALFORSORGEN.DK FOLK AF

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelser: Søg info på www.ug.dk Velkommen til kørekort til ungdomsuddannelser. I skal nu møde

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse n n og e-designer: Landskronagade 6-7 København Ø T 6 6 F 6 6 99 Indholdsfortegnelse Indledning... Metode... Trivselsanalyse for design... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Hold. gang...

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

EUX OPLEVELSESDAG. Roskilde Tekniske Skole

EUX OPLEVELSESDAG. Roskilde Tekniske Skole EUX OPLEVELSESDAG Roskilde Tekniske Skole Hvad er en EUX Oplevelsesdag? En EUX oplevelsesdag er en besøgsdag, hvor 8. 10. klasser kan besøge det nyopførte oplevelsescenter under EUX afdelingen og i løbet

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed (foretaget december 2008) Dimissionsår: 2008 Optagelsesår: 2004 Grundlaget for undersøgelsen: Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema,

Læs mere

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om efteruddannelse, 213 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 91% (N=134)Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 78 Mand 632 Svar i alt 134 8 Er du: 7 6 5 4 3 78 632 2 1 Kvinde Mand Hvor gammel

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum CB-møde nr. 25, bilag 6a Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum med have- og parkingeniører rer Arbejdsområder: Design, udvikling, drift og pleje af byens grønne områder Ledelse af projektudførelse,

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

ERGOTERAPEUT. Gør det umulige muligt

ERGOTERAPEUT. Gør det umulige muligt ERGOTERAPEUT Gør det umulige muligt ERGOTERAPEUT Gør det umulige muligt Med en uddannelse som ergoterapeut får du betydning for andre menneskers hverdagsliv og fremtid. Du arbejder både med børn, unge,

Læs mere

Forhandlingsskema Få din del af de lokale lønkroner

Forhandlingsskema Få din del af de lokale lønkroner Forhandlingsskema Få din del af de lokale lønkroner Hvis din løn skal i spil er dette skema, sammen med pjecen Få din del af de lokale lønkroner, tænkt som en hjælp, så du kommer godt i gang. 1 Det handler

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Ansøgningsskema Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere