Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11."

Transkript

1 Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

2 Indholdsfortegnelse 10 Baggrundsoplysninger: 4 11 Er du? 4 12 Hvad er din alder? 5 13 I hvilket postnummerområde bor du på nuværende tidspunkt? 6 14 Hvad var din senest afsluttede uddannelse inden du søgte på fysioterapeutuddannelsen? 7 15 Hvad var din begrundelse for at søge ind på studiet til Fysioterapeut? 8 16 Gjorde du dig før studiet tanker om hvilke arbejdsopgaver dit studie kunne føre til? 9 17 Hvilken type arbejdsopgaver? Fejl! Bogmærke er ikke defineret 20 Uddannelsens mål:10 21 Har der igennem uddannelsen været tydelige mål for, hvilke kompetencer du skal opnå når du afslutter uddannelsen? Uddyb herunder hvad der var gjort tydeligt og hvad der manglede at blive tydeliggjort! Fejl! Bogmærke er ikke defineret 23 Mener du uddannelsen har opfyldt målene? På hvilke(t) område(r) mener du ikke uddannelsen har opfyldt målene? Fejl! Bogmærke er ikke defineret 30 Undervisning og læringsformer: I hvilket omfang har du oplevet at Har du overordnet i uddannelsen oplevet kravene som for små, passende eller for høje i forhold til de studerendes faglige niveau I hvilket omfang har du oplevet at I hvilket omfang har du oplevet at Bedømmelseskriterier ved prøver: Har der generelt igennem uddannelsen været tydelige bedømmelseskriterier ved de interne og eksterne prøver på uddannelsen? Uddyb på hvilke områder du ikke mener bedømmelseskriterierne har været tydelige nok Fejl! Bogmærke er ikke defineret 50 Studiemiljøet: Hvilken betydning mener du studiemiljøet på hhv uddannelsenstedet, uddannelsen og klinisk undervisning som sådan og holdet specifikt har haft for din gennemførsel af studiet? Studievejledning: Har du gennem uddannelsen modtaget studievejledning? Har studietvejledningen bidraget til at løse din problemstilling? 24 2

3 70 Kompetencer som færdiguddannet fysioterapeut: Som helhedsbetragtning - hvor kompetent ser du dig selv på nuværende tidspunkt til at arbejde som fysioterapeut? I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående personlige og faglige kompetencer? I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående samarbejds- og formidlings kompetencer? Har du opnået kompetencer igennem uddannelsen, som du mener gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse?35 75 Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår? Hvilke(n) af nedenstående uddannelse niveauer har du overvejet? Din nuværende arbejdssituation: Hvad er din nuværende arbejdessituation? I hvilket geografiske område har du fået arbejde? Indenfor hvilket arbejdsfelt er du ansat? Hvornår indgik du en egentlig aftale om ansættelsen? Har du søgt eller er du i gang med at søge arbejde indenfor fysioterapiområdet? Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Hvor har du søgt arbejde? Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? Hvor mange ansøgninger har du sendt? Er der noget du mener fysioterapeut uddannelsen kan gøre for at forbedre dimentendernes jobmuligheder? Fejl! Bogmærke er ikke defineret 3

4 10 Baggrundsoplysninger: 11 Er du? Er du? Abs Pct Mand 10 36% Kvinde 18 64% Ubesvaret 0 Basis 28 Er du? 36% Mand Kvinde 64% 4

5 12 Hvad er din alder? Hvad er din alder? over 50 Ubs Abs Pct % Abs Pct 7 25 % Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basi s 2 7% Hvad er din alder?: 7% 25% 68% over 50 5

6 13 I hvilket postnummerområde bor du på nuværende tidspunkt? I hvilket postnummerområde bor du på nuværende tidspunkt? Svar

7 14 Hvad var din senest afsluttede uddannelse inden du søgte på fysioterapeutuddannelsen? Hvad var din senest afsluttede uddannelse inden du søgte på fysioterapeutuddannelsen? Abs Pct Gymnasiet 20 71% Anden uddannelse hvilken 8 29% Ubesvaret 0 Basis 28 Hvad var din senest afsluttede uddannelse inden du søgte på fysioterapeutuddannelsen? Svar HTX, bare matematisk gymnasiet egentlig filosofi HHX Exphil og Exfac ved universitet Pædagoguddannelsen VUC enkeltfag matematik og fysisk som suppl til Gymnasiet HF Hærens basisuddannelse Hvad var din senest afsluttede uddannelse inden du søgte på fysioterapeutuddannelsen? 29% Gymnasiet Anden uddannelse hvilken 71% 7

8 15 Hvad var din begrundelse for at søge ind på studiet til Fysioterapeut? Hvad var din begrundelse for at søge ind på studiet til Fysioterape ut? Gode jobmulighed er Mange arbejdsområ der Mulighed for varierede arbejdsopgav er Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Arbejde med mennesk er 2 7% 10 36% 13 46% % Spørgsmålstype: Gerne flere svar Pct Ab s Løn Pct Faglig interesse Ab s Pct % Ab s Ubs Pct Basi s 0 28 Hvad var din begrundelse for at søge ind på studiet til Fysioterapeut? Andet Kunne ikke komme ind på medicinstudiet 10 Hvad var din begrundelse for at søge ind på studiet til Fysioterapeut?: Gode jobmuligheder Mange arbejdsområder Mulighed for varierede arbejdsopgaver Arbejde med mennesker Løn Faglig interesse 1 0 8

9 16 Gjorde du dig før studiet tanker om hvilke arbejdsopgaver dit studie kunne føre til? Gjorde du dig før studiet tanker om hvilke arbejdsopgaver dit studie kunne føre til? I mindre I nogen I meget høj Ubs grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis % % 1 4% 0 28 Gjorde du dig før studiet tanker om hvilke arbejdsopgaver dit studie kunne føre til?: 4% 18% 29% 49% 9

10 20 Uddannelsens mål: 21 Har der igennem uddannelsen været tydelige mål for, hvilke kompetencer du skal opnå når du afslutter uddannelsen? Har der igennem uddannelsen været tydelige mål for, hvilke kompetencer du skal opnå når du afslutter uddannelsen? I meget I nogen I mindre Ubs høj grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 1 4% 13 48% 11 41% 2 7% Har der igennem uddannelsen været tydelige mål for, hvilke kompetencer du skal opnå når du afslutter uddannelsen?: 7% 4% 41% 48% 10

11 23 Mener du uddannelsen har opfyldt målene? Mener du uddannelsen har opfyldt målene? I meget høj I nogen I mindre Ubs grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis % 11 48% Mener du uddannelsen har opfyldt målene?: 48% 52% 11

12 30 Undervisning og læringsformer: 31 I hvilket omfang har du oplevet at I hvilket omfang har du oplevet at underviserne har anvendt velvalgte undervisningsformer igennem uddannelsen undervisningen ved de interne undervisere har haft en progression og bygget ovenpå de forudsætninger lært tidligere i studiet I meget høj I nogen I mindre Ubs grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 1 5% 14 63% 7 32% % 12 54% 6 27% 1 5% underviserne har anvendt velvalgte undervisningsformer igennem uddannelsen 5% 32% 63% 12

13 undervisningen ved de interne undervisere har haft en progression og bygget ovenpå de forudsætninger lært tidligere i studiet 5% 14% 27% 54% 32 Har du overordnet i uddannelsen oplevet kravene som for små, passende eller for høje i forhold til de studerendes faglige niveau Har du overordnet i uddannelsen oplevet kravene som for små, passende eller for høje i forhold til de studerendes faglige niveau Alt for For små Tilpas For høje Alt for Ubs små høje Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis % 16 73% 2 9%

14 Har du overordnet i uddannelsen oplevet kravene som for små, passende eller for høje i forhold til de studerendes faglige niveau : 9% 18% Alt for små For små Tilpas For høje Alt for høje 73% 33 I hvilket omfang har du oplevet at I hvilket omfang har du oplevet at der har været inddraget eksempler fra praksis i uddannelsen? teori er blevet relateret til praksis i den kliniske undervisning igennem uddannelsen? Alt for lidt For lidt Tilpas For meget Alt for Ubs meget Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 2 9% 13 59% 7 32% % 14 64%

15 der har været inddraget eksempler fra praksis i uddannelsen? 9% 32% Alt for lidt For lidt Tilpas For meget Alt for meget 59% 15

16 teori er blevet relateret til praksis i den kliniske undervisning igennem uddannelsen? 64% 36% Alt for lidt For lidt Tilpas For meget Alt for meget 16

17 34 I hvilket omfang har du oplevet at I hvilket omfang har du oplevet at at indholdet i uddannelsen er praksisrelevant? at indholdet i den kliniske undervisning er relavant? underviserne medvirker til at kompetencerne til fysioterapeut kan opnås? den personlige kontakt til underviserne har haft betydning for din gennemførsel af studiet? I meget høj I nogen I mindre Ubs grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 1 5% 13 62% 7 33% % 11 52% 3 14% % 13 62% 7 33% % 10 48% 4 19% at indholdet i uddannelsen er praksisrelevant? 5% 33% 62% 17

18 at indholdet i den kliniske undervisning er relavant? 14% 33% 53% underviserne medvirker til at kompetencerne til fysioterapeut kan opnås? 5% 33% 62% 18

19 den personlige kontakt til underviserne har haft betydning for din gennemførsel af studiet? % 14% 47% 19

20 40 Bedømmelseskriterier ved prøver: 41 Har der generelt igennem uddannelsen været tydelige bedømmelseskriterier ved de interne og eksterne prøver på uddannelsen? Har der generelt igennem uddannelsen været tydelige bedømmelseskriterier ved de interne og eksterne prøver på uddannelsen? I meget I nogen I mindre Ubs høj grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 5 24% 11 52% 4 19% 1 5% Har der generelt igennem uddannelsen været tydelige bedømmelseskriterier ved de interne og eksterne prøver på uddannelsen?: 5% 19% 24% 52% 20

21 50 Studiemiljøet: 51 Hvilken betydning mener du studiemiljøet på hhv uddannelsenstedet, uddannelsen og klinisk undervisning som sådan og holdet specifikt har haft for din gennemførsel af studiet? Hvilken betydning mener du studiemiljøet på hhv uddannelsenstedet, uddannelsen og klinisk undervisning som sådan og holdet specifikt har haft for din gennemførsel af studiet? Meget negativ betydning Negativ betydning Ingen betydning Positiv betydning Meget positiv betydning Ubs Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis Studiemiljøet på holdet 0 1 5% 3 14% 7 33% 10 48% 0 21 Studiemiljøet på 0 1 5% 5 24% 12 57% 3 14% 0 21 uddannelsen Klinisk undervisning % 14 67% 6 29% 0 21 Studiemiljøet på holdet 5% 14% 48% Meget negativ betydning Negativ betydning Ingen betydning Positiv betydning Meget positiv betydning 33% 21

22 Studiemiljøet på uddannelsen 14% 5% 24% Meget negativ betydning Negativ betydning Ingen betydning Positiv betydning Meget positiv betydning 57% Klinisk undervisning 5% 29% Meget negativ betydning Negativ betydning Ingen betydning Positiv betydning Meget positiv betydning 66% 22

23 60 Studievejledning: 61 Har du gennem uddannelsen modtaget studievejledning? Har du gennem uddannelsen modtaget studievejledning? Abs Pct JA 6 29% NEJ 15 71% Ubesvaret 0 Basis 21 Har du gennem uddannelsen modtaget studievejledning? 29% JA NEJ 71% 23

24 62 Har studietvejledningen bidraget til at løse din problemstilling? Har studietvejledningen bidraget til at løse din problemstilling? Abs Pct JA 6 10 NEJ 0 Ubesvaret 0 Basis 6 Har studietvejledningen bidraget til at løse din problemstilling? JA NEJ 10 24

25 70 Kompetencer som færdiguddannet fysioterapeut: 71 Som helhedsbetragtning - hvor kompetent ser du dig selv på nuværende tidspunkt til at arbejde som fysioterapeut? Som helhedsbetragtning - hvor kompetent ser du dig selv på nuværende tidspunkt til at arbejde som fysioterapeut? Ikke Mindre Kompetent Meget Ubs kompetent kompetent kompetent Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis % 13 62% 4 19% 0 21 Som helhedsbetragtning - hvor kompetent ser du dig selv på nuværende tidspunkt til at arbejde som fysioterapeut?: 19% 19% Ikke kompetent Mindre kompetent Kompetent Meget kompetent 62% 25

26 72 I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående personlige og faglige kompetencer? I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående personlige og faglige kompetencer? Jeg kan udvise situationsfornemmelse (feks ved kontakt, krav, vurdering af behov, hjemmebesøg mv) Jeg kan arbejde selvstændigt med opgaver indenfor fysioterapi Jeg kan indgå i nye arbejdssammenhænge indenfor fysioterapi Jeg er i stand til at reflektere over faglige emner indenfor fysioterapi Jeg kan selvstændigt udføre fysioterapeutisk intervention som muliggør meningsfuld aktivitet og deltagelse Jeg kan målrette den fysioterapeutiske intervention til forskellige befolkningsgrupper i samfundet Jeg kan analysere fysioterapi faglige problemstillinger med relavant terori Jeg kan dokumentere og evaluere eget fysioterapeutisk arbejde Jeg i stand til at indgå i forsknings- og udviklingsarbejde på min fremtidige arbejdsplads (herunder projektarbejde) I meget høj grad I nogen grad I mindre grad Ubs Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 5 24% 13 62% 3 14% % 5 24% % 17 81% 3 14% % 5 24% % 5 24% % 6 29% % 10 48% 8 38% % 6 29% % 5 24% 1 5%

27 Jeg kan udvise situationsfornemmelse (feks ved kontakt, krav, vurdering af behov, hjemmebesøg mv) 14% 24% 62% Jeg kan arbejde selvstændigt med opgaver indenfor fysioterapi 24% 1 66% 27

28 Jeg kan indgå i nye arbejdssammenhænge indenfor fysioterapi 14% 5% 81% Jeg er i stand til at reflektere over faglige emner indenfor fysioterapi 24% 1 66% 28

29 Jeg kan selvstændigt udføre fysioterapeutisk intervention som muliggør meningsfuld aktivitet og deltagelse 24% 1 66% Jeg kan målrette den fysioterapeutiske intervention til forskellige befolkningsgrupper i samfundet 29% 71% 29

30 Jeg kan analysere fysioterapi faglige problemstillinger med relavant terori 14% 38% 48% Jeg kan dokumentere og evaluere eget fysioterapeutisk arbejde 29% 71% 30

31 Jeg i stand til at indgå i forsknings- og udviklingsarbejde på min fremtidige arbejdsplads (herunder projektarbejde) 5% 1 24% 61% 31

32 73 I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående samarbejds- og formidlings kompetencer? I hvor høj grad mener du, at du som færdiguddannet fysioterapeut har opnået nedenstående samarbejdsog formidlings kompetencer? Jeg er god til at kommunikere og samarbejde med klineter/patienter Jeg kan indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper Jeg kan skriftligt formidle fysioterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere Jeg kan mundtligt formidle fysioterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere I meget høj grad I nogen grad I mindre grad Ubs Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 8 38% 13 62% % 11 52% 5 24% % 14 67% 5 24% 1 5% % 12 57% 6 29% Jeg er god til at kommunikere og samarbejde med klineter/patienter 62% 38% 32

33 Jeg kan indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper 24% 24% 52% Jeg kan skriftligt formidle fysioterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere 5% 5% 24% 66% 33

34 Jeg kan mundtligt formidle fysioterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere 14% 29% 57% 34

35 74 Har du opnået kompetencer igennem uddannelsen, som du mener gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse? Har du opnået kompetencer igennem uddannelsen, som du mener gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse? I meget høj I nogen I mindre Ubs grad grad grad Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis % 11 52% Har du opnået kompetencer igennem uddannelsen, som du mener gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse?: % 51% 35

36 75 Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår? Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår? Ja, indenfor Ja, indenfor Ja, men ikke Nej Ubs et år 2-5 år hvornår Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Abs Pct Basis 1 5% 7 33% 11 52% Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår?: 1 5% 33% Ja, indenfor et år Ja, indenfor 2-5 år Ja, men ikke hvornår Nej 52% 36

37 76 Hvilke(n) af nedenstående uddannelse niveauer har du overvejet? Hvilke(n) af nedenstående uddannelse niveauer har du overvejet? Abs Pct Diplomuddannelse 3 16% Masteruddannelse 9 47% Kandidatuddannelse 6 32% Anden videreuddannelse 1 5% Ubesvaret 0 Basis 19 Hvilke(n) af nedenstående uddannelse niveauer har du overvejet? 5% 16% 32% Diplomuddannelse Masteruddannelse Kandidatuddannelse Anden videreuddannelse 47% 37

38 80 Din nuværende arbejdssituation: 81 Hvad er din nuværende arbejdessituation? Hvad er din nuværende arbejdessituation? Abs Pct Jeg har fået arbejde inden for fysioterapi 14 67% Jeg har fået job inden for andet fagområde 1 5% Jeg er påbegyndt anden uddannelse 0 Jeg er ledig 6 29% Ubesvaret 0 Basis 21 Hvad er din nuværende arbejdessituation? 29% Jeg har fået arbejde inden for fysioterapi Jeg har fået job inden for andet fagområde Jeg er påbegyndt anden uddannelse 5% 66% Jeg er ledig 38

39 82 I hvilket geografiske område har du fået arbejde? I hvilket geografiske område har du fået arbejde? Abs Pct Fyn 6 4 Sjælland 5 33% Sønderjylland 1 7% Midtjylland 0 Nordjylland 1 7% Andet sted 2 13% Ubesvaret 0 Basis 15 I hvilket geografiske område har du fået arbejde? Svar Norge Island I hvilket geografiske område har du fået arbejde? 13% 7% 7% 4 Fyn Sjælland Sønderjylland Midtjylland Nordjylland Andet sted 33% 39

40 Psykiatri Socialpsykiatrien Somatisk Børn Træning Vedligeholdende genoptræning Rehabilitering Hjælpemidler Undervisning Andet 83 Indenfor hvilket arbejdsfelt er du ansat? Indenfor hvilket arbejdsfelt er du ansat? Abs Pct Psykiatri 0 Socialpsykiatrien 0 Somatisk 3 2 Børn 3 2 Træning Vedligeholdende genoptræning 10 67% Rehabilitering 8 53% Hjælpemidler 1 7% Undervisning 5 33% Andet 5 33% Ubesvaret 0 Basis 15 Spørgsmålstype: Gerne flere svar Indenfor hvilket arbejdsfelt er du ansat? Pct 40

41 84 Hvornår indgik du en egentlig aftale om ansættelsen? Hvornår indgik du en egentlig aftale om ansættelsen? Abs Pct Under uddannelsen 10 67% Umiddelbart efter uddannelsen 5 33% Ubesvaret 0 Basis 15 Hvornår indgik du en egentlig aftale om ansættelsen? 33% Under uddannelsen Umiddelbart efter uddannelsen 67% 41

42 85 Har du søgt eller er du i gang med at søge arbejde indenfor fysioterapiområdet? Har du søgt eller er du i gang med at søge arbejde indenfor fysioterapiområdet? Abs Pct Ja 4 67% Nej 2 33% Ubesvaret 0 Basis 6 Har du søgt eller er du i gang med at søge arbejde indenfor fysioterapiområdet? 33% Ja Nej 67% 42

43 86 Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Abs Pct Jeg vil vente til efter bacheloreksamen 0 Jeg går på barsel 1 5 Jeg ønsker ikke at bruge min uddannelse 0 Jeg ønsker en sabbat periode 0 Jeg vil påbegynde videreuddannelse 0 Jeg vil påbegynde anden uddannelse 0 Andet 1 5 Ubesvaret 0 Basis 2 Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Jeg vil vente til efter bacheloreksamen Jeg går på barsel 5 5 Jeg ønsker ikke at bruge min uddannelse Jeg ønsker en sabbat periode Jeg vil påbegynde videreuddannelse Jeg vil påbegynde anden uddannelse Andet 43

44 87 Hvor har du søgt arbejde? Hvor har du søgt arbejde? Abs Pct Fyn 4 8 Sjælland 0 Sønderjylland 3 6 Midtjylland 1 2 Nordjylland 0 Andet sted 2 4 Ubesvaret 0 Basis Hvor har du søgt arbejde? 5 Pct Fyn Sjælland Sønderjylland Midtjylland Nordjylland Andet sted 44

45 Jeg var i klinisk undervisning det pågældende sted Det ligger i nærheden af min bopæl Jeg er interesseret i arbejdsområdet Jeg har været vikar indenfor området Jeg kender nogen der arbejder indenfor området Andet: 88 Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? Jeg var i klinisk undervisning det pågældende sted Abs Pct 2 4 Det ligger i nærheden af min bopæl 3 6 Jeg er interesseret i arbejdsområdet 5 10 Jeg har været vikar indenfor området 2 4 Jeg kender nogen der arbejder indenfor området 2 4 Andet: 0 Ubesvaret 0 Basis 5 Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? Pct 45

46 89 Hvor mange ansøgninger har du sendt? Hvor mang e ansøg ninger har du sendt? 10 og derove r A bs P ct % A bs Ubs P ct 1 5 % A bs P ct 0 0 % A bs P ct 1 5 % A bs P ct 0 0 % A bs P ct % A bs P ct % A bs P ct % A bs P ct % A bs P ct % A bs P ct 0 0 % Ba sis 20 Hvor mange ansøgninger har du sendt?: 15% 15% 10 og derover 1 5% 5%

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner 26. oktober 2009 Kære tidligere E04B og samarbejdspartner Så er vi kommet til anden opfølgnings evaluering. Vi er spændte på at følge dig/jer for at se, hvad du/i oplever i dag, af mangler, hvad du/i har

Læs mere

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse 1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse Evalueringsansvarlig: Lektor Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Studentermedarbejder Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse Besvarelsesprocent: 54,5 1.0

Læs mere

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010 Dimittend 2. opfølgning Besvarelsesprocent 52 Hold: E05A Dato: 24.08.2010 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Karina M. Nielsen 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

2. opfølgning efter dimmentint undersøgelsen

2. opfølgning efter dimmentint undersøgelsen 2009 2. opfølgning efter dimmentint undersøgelsen Ergoterapeut uddannelsen Odense E04B Evaluering udarbejdet af Anette Judithe Madsen Udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup UCL 01-01-2009 BESVARELSESPROCET:

Læs mere

Dimittend undersøgelse

Dimittend undersøgelse Dimittend undersøgelse E05B Ansvarlig for evaluering Anette J. Madsen Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse 1.0 Er du?... 4 2.0 Hvad er din alder?...

Læs mere

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011.

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. 1. Indledning Rapporten sammenligner evalueringerne foretaget på hold E04B december 2009, hold E05A august

Læs mere

Dimittendevaluering Hold: Erg510

Dimittendevaluering Hold: Erg510 Dimittendevaluering Hold: Erg510 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Antal besvarelser: 13 Antal delvise besvarelser: 2 Antal inviterede respondenter (pr. e-mail):

Læs mere

Fysioterapeut uddannelsen

Fysioterapeut uddannelsen Fysioterapeut uddannelsen Modul 3 spørgeskema undersøgelse Fys 508 Fysioterapeutuddannelsens lokale evalueringsudvalg: Ulla Mulbjerg, Janne Skov og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Læs mere

Dimittendevaluering Hold: Erg509 Dato: 24/02 2013. Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Dimittendevaluering Hold: Erg509 Dato: 24/02 2013. Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Dimittendevaluering Hold: Erg509 Dato: 24/02 2013 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Svarprocent 78,9% 1.0 Baggrundsoplysninger...6 1.1

Læs mere

Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut.

Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut. Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut. Ansvarlig for Evalueringen Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse 1.0 Hvor mange ansættelser har du haft

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 %

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Hvad er dit køn? Har du fået job? Inden for hvilken gren

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet.

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Inquisite Page 1 of 5 Din baggrund Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Køn Mand Kvinde Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Job & Kompetencecenter Vest

Job & Kompetencecenter Vest Jobkurs Job & Kompetencecenter Vest Total evalueringsrapport for Jobkurs 1. 9. - 31. 1. 213 Antal besvarelser: 62 Denne undersøgelse har i alt 62 respondenter. Undersøgelsen blev gennemført i perioden

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Marts 2016 INDHOLD 1. Om FIA dimittendundersøgelse 2016... 1 1.1 Dataindsamlingen... 1 1.2 Spørgeskemaet og afrapporteringen... 2 2. Dimittendernes

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Resultat af holdevaluering 2010 på VUC Lyngby

Resultat af holdevaluering 2010 på VUC Lyngby Resultat af holdevaluering 2010 på VUC Lyngby Evalueringen blev afholdt over to uger i marts/april og afsluttet den 9. april 2010. I alt deltog 2365 kursister. 3 Din alder er: Abs. Pct. 16-18 år 160 7%

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD ERGOTERAPEUT Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD Dimittendundersøgelse, juni 2016 side 2 Beskæftigelsesundersøgelse juni 2016 (dimittender fra juni 2015) side 10 August 2016 Dimittendundersøgelse,

Læs mere

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt Bliv ergoterapeut Gør det umulige muligt 1 Ergoterapeutuddannelsen I Holstebro og Århus Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro og Århus giver dig mange forskellige jobmuligheder. Du kan for eksempel arbejde

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %)

Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %) Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %) Hvis du er dansk studerende, så klik her for at starte besvarelsen. 35 100,0% ±0,0

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/ Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/01 2013 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Svarprocent 86,3% 1.0 Spørgsmål vedrørende modulets

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse orienteret mod komplekse fysioterapifaglige problemstillinger

Læs mere

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling.

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling. Modul 12 FN2010s-C + D. Svarprocent 57% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 12? Målet er, at du efter modulet kan: - Selvstændigt planlægge, koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere en målrettet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0%

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Er du kvinde eller mand? Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% Din alder 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Hvor bor du på nuværende tidspunkt?

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Dato:

Dimittendundersøgelse 2012 Dato: , data samt opsummering Datagrundlag og databehandling Undersøgelsesperiode 22. november - 7. december 2011 Respondentgrundlag Dimittender fra, der er blevet færdige i 2010 og 2011 Antal undersøgelser

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

ucsyd.dk DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online.

ucsyd.dk DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online. DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online. Den delvis digitale læreruddannelse i Tønder er for dig, der ønsker at forene fritid, familieliv og uddannelse. ucsyd.dk Fjernstudie. Tæt

Læs mere

Statistik Rapport for 2005

Statistik Rapport for 2005 Statistik Rapport for Udarbejdet af Mikkel Petersen April Indholdsfortegnelse Forord Karakteristika ved BA optag sommer.. Karakteristika ved BA optag vinter.. Karakteristika ved kandidat-optaget sommeren...

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Modul 12. VIA University College. Modul 12 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 12_FIA 19-10-2015 ebo

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Modul 12. VIA University College. Modul 12 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 12_FIA 19-10-2015 ebo Modul 12 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 12_FIA 19-10-2015 ebo Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus VIA Sundhed Gældende fra efterår 2015 1 Modulets tema Modulet

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt.

Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt. Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt. 1 Præsentation af deltagerne. Projektansvarlige: Fysioterapeut Lene Duus, Lektor ved fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Evaluering af samarbejde gennem Projekt- & Karrierevejledningen

Evaluering af samarbejde gennem Projekt- & Karrierevejledningen Evaluering af samarbejde gennem Projekt- & Karrierevejledningen Tak for samarbejdet med Projekt- & Karrierevejledningen! Vi håber, at du vil udfylde nedenstående spørgeskema, så Projekt- & Karrierevejledningen

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 19 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2016-2017 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Strategidage. Fra fag til profession 14.06.2013

Strategidage. Fra fag til profession 14.06.2013 Strategidage Fra fag til profession 14.06.2013 Fra fag til selvstændig profession Hvor startede fysioterapifaget, og hvordan er udviklingen foregået frem mod det foreløbige formål for Faglige Selskaber

Læs mere

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR FAGLIGT FOKUS OG BREDDE Skov- og landskabsingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med drift og forvaltning af skove, landskaber og bynær natur på et højt

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere