Evaluering af Studiepraktik Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015"

Transkript

1 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik

2 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik Institutioner og uddannelser...4 Kendskabet til Studiepraktik...4 Ansøgningsforløbet...5 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...6 Hvilken af deres prioriteter fik praktikanterne plads på?...6 Praktikanternes fordeling på uddannelsestyper ved praktikkens start...6 Om studiepraktikanterne...7 Praktikanternes alder...7 Praktikanternes uddannelsesbaggrund...7 Hvilken region kom praktikanterne fra?...8 I hvilken region deltog de i Studiepraktik?...8 ale rejsemønstre...9 Praktikanter som tog i Studiepraktik udenfor deres bopælsregion...9 Praktikanternes svar om deres forventninger til Studiepraktik Hvorfor deltog du i Studiepraktik? Praktikanternes oplevelse og udbytte af Studiepraktik Hvordan oplevede du den information du fik fra praktikstedet inden du mødte op? Hvordan var den modtagelse du fik af undervisere, studerende og studievejledere på uddannelsesstedet? Hvordan har dit faglige udbytte været af Studiepraktik? Studiepraktiks betydning for uddannelsesvalget Inden du deltog i Studiepraktik, forventede du da at du ville søge ind på denne uddannelse på et senere tidspunkt? Praktikanternes uddannelsesplaner Planlægger du at søge ind på en videregående uddannelse? Hvilken type uddannelse planlægger du at søge ind på? Hvornår regner du med at søge ind på uddannelsen? Hvad er dine forældres uddannelsesbaggrund? Opsummering

3 Om evalueringsrapporten 3449 (33 %) af studiepraktikanterne fra har besvaret spørgeskemaet der, sammen med data fra ansøgningsforløbet, ligger til grund for denne evaluering. Da det kun er 33 % af praktikanterne som har besvaret spørgeskemaet, er der naturligvis en vis usikkerhed forbundet med de præsenterede resultater. Oplysninger om praktikanternes alder, antal prioriteter, bopæl mm er fra ansøgningsproceduren, og bygger på samtlige praktikanters data. Mange af dataene præsenteret her, samt yderligere data og kommentarer fra praktikanterne kan findes for de enkelte praktiktilbud på studiepraktik.nu God læselyst! Sekretariatet for Studiepraktik December

4 Overordnede tal for Studiepraktik 2015 Data i dette afsnit bygger på oplysninger fra studiepraktik.nu. Institutioner og uddannelser I 2015 har 35 institutioner landet over udbudt i alt 548 studiepraktiktilbud. De 548 praktiktilbud dækker over sammenlagt ca. 600 uddannelser idet flere praktiktilbud dækkede over en gruppe af beslægtede uddannelser. Praktikanterne har igen i år haft et bredt udbud af praktikforløb at vælge imellem. Akademiske bacheloruddannelser: Samtlige universiteter udbyder Studiepraktik, dog er det ikke alle universiteter der udbyder praktik på alle deres uddannelser. Professionsbacheloruddannelser: Alle institutioner, med undtagelse af to, udbyder Studiepraktik. Erhvervsakademiuddannelser: Alle institutioner, på nær én institution med erhvervsuddannelser, udbyder Studiepraktik. Kunstneriske uddannelser: Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding udbyder Studiepraktik. Politi og forsvar: Politibetjentuddannelsen udbyder praktik i 10 af landets politikredse. Kendskabet til Studiepraktik I starten af skoleåret informerer Studievalg om Studiepraktik på langt de fleste af landets gymnasier. De fleste steder er det ligeledes Studievalg som medbringer plakater og flyers om tilbuddet. Studievalgs centrale rolle ses også tydeligt i hvor eleverne har hørt om Studiepraktik fra: Procent 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 4,3 3,0 Så plakat om Studiep raktik Så flyer om Studiep raktik Hvor har du hørt om Studiepraktik? 7,4 Mail fra Studiev alg 62,1 Via Studiev algvejleder 17,9 Via gennem førselsv ejler Via evejled ningen Via kammer ater ug.dk Via vejleder på VU VU hjemme side Studiev algs hjemme side I procent 4,3 3,0 7,4 62,1 17,9 0,7 16,3 3,8 9,6 3,5 2,2 0,7 16,3 3,8 9,6 3,5 2,2 (3.467 besvarelser) 4

5 Ansøgningsforløbet Ansøgningsforløbet bestod i år af to ansøgningsrunder: I første ansøgningsrunde prioriterer eleverne 1-8 uddannelser. Ved ansøgningsrundens afslutning trækkes der lod blandt alle ansøgerne. Enkelte uddannelser udvælger deres praktikanter blandt ansøgerne på baggrund af vedtagne kriterier. Hvis eleven ønsker at tage imod den tilbudte plads, skal eleven bekræfte pladsen. I anden ansøgningsrunde fordeles evt. ledige pladser efter først-til-mølle. Da første ansøgningsrunde sluttede, havde personer (mod i 2014) udfyldt og indsendt en ansøgning fik tildelt en praktikplads manuelt, dvs. ved at uddannelserne selv håndplukkede deres praktikanter blandt de som havde valgt uddannelsen som første prioritet. For langt størstedelen af uddannelserne blev praktikpladserne fordelt ved lodtrækning. Ved den manuelle udvælgelse og lodtrækning fik sammenlagt ansøgere tildelt en praktikplads, mens ansøgere (mod i 2014) ikke fik en praktikplads. Dvs. 22 % af ansøgerne fik ikke tildelt en praktikplads i første ansøgningsrunde valgte at takke ja til den praktikplads de fik tilbud i første ansøgningsrunde, mens personer ikke bekræftede den tilbudte plads. I anden ansøgningsrunde fandt personer en praktikplads, heriblandt 935 personer som ikke havde fået en plads i første ansøgningsrunde. Ved praktikdagenes start havde personer (mod i 2014) en praktikplads. Sammenlagt har personer oprettet en profil i systemet i løbet af ansøgningsperioderne En del vælger altså at oprette sig i systemet uden at ansøge om en praktikplads. Da ansøgere ikke fik en praktikplads i første ansøgningsrunde, oplevede vi i år mange henvendelser fra skuffede og frustrerede ansøgere (og i nogle tilfælde deres forældre) samt et meget stort tryk på anden ansøgningsrunde Første ansøgningsrunde Bekræftelse af pladser Anden ansøgningsrunde Fik ingen Bekræftede Bekræftede AnsøgningPlads vedplads ved Total antal plads i den ikke den Fik plads i er i 1. manueltlodtræknin praktikante første tilbudte tilbudte 2. runde runde optag g r runde plads plads Series (Data fra studiepraktik.nu) 5

6 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde? Praktikanterne har mulighed for at søge op til otte prioriteter (ligesom ved ansøgning til KOT). Dette er der dog ikke mange ansøgere, der gør brug af. De, som fik tilbudt en plads i 1. runde, søgte i gennemsnit 3,3 prioriteter (fraregnet dem der udelukkende søger i anden runde). De, som ikke fik en plads i første runde, søgte i gennemsnit 2,9 prioriteter. Hvilken af deres prioriteter fik praktikanterne plads på? Fordeling af praktikanter på prioriteter Efter lodtrækning Ved praktikkens start Fik ingen ingen plads Fik plads i 2. ansøgningsrunde Fik plads på prioritet Fik plads på 2. prioritet Fik plads på 1. prioritet 91 % af dem, som fik tilbudt plads på deres 1. prioritet, valgte at tage imod praktikpladsen, mens det kun gælder for 35 % af dem som fik tilbudt plads på deres prioritet. Antallet af ansøgere uden praktikplads steg fra lodtrækningen og til praktikkens start. Det skyldes at man skulle være oprettet som ansøger for at kunne se de ledige pladser i 2. ansøgningsrunde. Ved lodtrækningen om pladser trækkes de først lod blandt alle 1. prioritetsansøgere, dernæst blandt 2. prioritet osv. Efter lodtrækningen blandt 1. prioritetsansøgningerne er de mest eftertragtede uddannelser alle fyldt op. Derfor er sandsynligheden for at komme ind på en af de eftertragtede uddannelser meget lav hvis man ikke man har valgt uddannelsen som sin 1. prioritet. Vi ser at mange praktikanter udelukkende lægger eftertragtede uddannelser i deres kurv og derfor får de ingen af deres ønsker opfyldt selvom de har fulgt rådet om at prioritere flere uddannelser. Vi vil til næste år have større fokus på at informere om rød/gul/grøn-systemet som angiver sandsynligheden for at få plads på en given uddannelse. Praktikanternes fordeling på uddannelsestyper ved praktikkens start Praktikanternes fordeling på uddannelsestyper Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse 0% 20% 40% 60% 80% 100% På hovedparten af de lange videregående uddannelser var alle pladser fyldt op, mens der i højere grad var ledige pladser på MVU og særligt KVU. Det afspejler sig også i fordelingen af praktikanter på de tre uddannelsestyper, hvor 67 % var i praktik på en LVU. 6

7 Om studiepraktikanterne Data i dette afsnit stammer fra de oplysninger praktikanterne har angivet i deres profil på studiepraktik.nu. De præsenterede data stammer derfor fra alle de som havde en praktikplads ved praktikdagenes start og ikke blot de som har udfyldt spørgeskemaet. Praktikanternes alder 80 % af praktikanterne er i aldersgruppen år. 96 % af praktikanterne er mellem 17 og 23 år Praktikanternes alder Over 23 år Praktikanternes uddannelsesbaggrund 94 % er i gang med en ungdomsuddannelse, mens 6 % har afsluttet deres ungdomsuddannelse i 2015 eller tidligere. I tabellen kan man se hvordan praktikanterne fordeler sig på de enkelte ungdomsuddannelser. Praktikanterne fra de treårige ungdomsuddannelser har påbegyndt deres ungdomsuddannelse i Derfor kan man i de to kolonner til højre se tilgangen til ungdomsuddannelserne i 2013 (altså det antal elever som påbegyndte uddannelsen i 2013; herefter benævnt årgang 2013 ) og hvorledes årgang 2013 er fordelt på de enkelte ungdomsuddannelser. Antal praktikanter Procentvis fordeling af praktikanter Tilgangen af elever på ungdomsuddannelserne i 2013 ( årgang 2013 )* Procentvis fordelingen af årgang 2013 på ungdomsuddannelserne* HF % % HHX % % HTX % % STX % % EUX 92 1 % VUC 81 1 % Andet 92 1 % *: Det kan ses at andelen af praktikanter fra hhx og stx nogenlunde følger fordelingen på landsplan, mens htxeleverne udgør 14 % af praktikanterne mod kun 9 % af årgang 2013 på landsplan. De praktikanter svarer til 18 % af hele årgang Altså har ca. hver femte elev deltaget i Studiepraktik. 7

8 Hvilken region kom praktikanterne fra? I tabellen kan man se hvor mange praktikanterne, der kom fra hver region, og deres procentvise fordeling. I sidste kolonne kan man se hvor stor en andel af landets årige som er bosat i den enkelte region. Hovedstaden Antal praktikanter Praktikanternes procentvise fordeling Fordelingen af landets årige mellem de enkelte regioner* % 29 % Midtjylland % 24 % Nordjylland % 10 % Sjælland % 15 % Syddanmark % 22 % *: Kilde: I Midtjylland og Sjælland følger andelen af praktikanter aldersgruppens vægtning i regionen, mens der er markant større andel i Nordjylland og Syddanmark som tager i praktik. I Hovedstaden er andelen af praktikanter derimod væsentligt lavere. I hvilken region deltog de i Studiepraktik? Antal Procent Hovedstaden % Midtjylland % Nordjylland % Sjælland % Syddanmark % 80 % af praktikanterne var i praktik på en uddannelse i Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark, mens kun 20 % deltog i et praktikforløb øst for Storebælt. 8

9 ale rejsemønstre Ved at kombinere praktikanternes hjemregion med deres praktikregion, kan man se mere om praktikanternes rejsemønstre: Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Praktikanter fra 57% 11% 8% 12% 11% Hovedstaden tog til Praktikanter fra 5% 72% 17% 1% 6% Midtjylland tog til Praktikanter fra 3% 19% 74% 0% 3% Nordjylland tog til Praktikanter fra 27% 12% 11% 28% 23% Sjælland tog til Praktikanter fra 9% 32% 8% 2% 50% Syddanmark tog til Praktikanter fra Andet* 27% 23% 13% 4% 34% tog til *: Andet dækker især over elever fra udlandet, herunder Sydslesvig. Det ses at hhv. 72 % og 74 % af praktikanterne fra Midtjylland og Nordjylland tog i praktik i deres egen region, mens det kun gælder for hhv. 50 % og 28 % af praktikanterne fra Syddanmark og Sjælland. Praktikanterne fra disse regioner har altså en større tendens til at rejse til en anden region. Det ses også at det kun er 57 % af praktikanterne fra Hovedstaden som bliver i deres egen region. En del af forklaringen på dette er formentligt at enkelte store uddannelsesinstitutioner i Hovedstaden kun udbyder Studiepraktik på en begrænset mængde uddannelser ligesom en del af uddannelserne i Hovedstaden udvælger deres praktikanter manuelt ud fra geografi. Praktikanter som tog i Studiepraktik udenfor deres bopælsregion Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal praktikanter der kom fra andre regioner Antal elever som deltog i Studiepraktik i regionen Andel af praktikanter fra andre regioner i % 63 % 47 % 41 % 33 % 28 % I Hovedstaden kom 63 % af studiepraktikanterne fra andre regioner, mens det kun var tilfældet for 28 % af studiepraktikanterne i Syddanmark. 9

10 Praktikanternes svar om deres forventninger til Studiepraktik Data i dette afsnit stammer fra praktikanternes besvarelser af spørgeskemaet om Studiepraktik. Hvorfor deltog du i Studiepraktik? 80,0 70,0 75,0 67,1 Procent 60,0 50,0 40,0 30,0 47,6 20,0 10,0 12,5 14,6 6,8 7,7 0,0 Usikker på hvilken uddannelse jeg vil vælge Vidste ikke om en videregående uddannelse er noget for mig Har valgt uddanelse, men vil gerne prøve praktik Vejleder/lær er foreslog mig at deltage Ville finde ud af om uddannelsen er noget for mig Ville gerne opleve uddannelsesi nstitutionen og studiepraktik Det var obligatorisk Series1 47,6 12,5 14,6 6,8 75,0 67,1 7,7 De væsentligste årsager til, at praktikanterne deltog i Studiepraktik var for at få afklaring om, hvorvidt en specifik videregående uddannelse er noget for dem, at de gerne ville opleve et uddannelsessted og livet som studerende og en usikkerhed i forhold til selve studievalget. Dette mønster er det samme som vi har set i de foregående år. 10

11 Praktikanternes oplevelse og udbytte af Studiepraktik Data i dette afsnit stammer fra praktikanternes besvarelser af spørgeskemaet om Studiepraktik. Ca. 2 uger inden praktikdagenes start kunne praktikanterne se programmet for deres praktikophold på studiepraktik.nu. Mange uddannelser vælger også at uploade noget læsestof og praktiske informationer sammen med programmet. Dermed har praktikanterne mulighed for på forberede sig på hvad de kommer til at opleve i praktikdagene. Hvordan oplevede du den information du fik fra praktikstedet inden du mødte op? Hvordan oplevede du den information du fik fra praktikstedet inden du mødte op? God eller meget god % 20% 40% 60% 80% 100% Hvordan var den modtagelse du fik af undervisere, studerende og studievejledere på uddannelsesstedet? Modtagelsen på uddannelsesstedet Hverken god eller dårlig Mindre god Dårlig % 20% 40% 60% 80% 100% God eller meget god Hverken god eller dårlig Mindre god Dårlig Hvordan har dit faglige udbytte været af Studiepraktik? Det faglige udbytte af Studiepraktik Jeg har i høj eller meget høj grad fået ny faglig viden % 20% 40% 60% 80% 100% Jeg har i mindre grad fået ny faglig viden Jeg har ikke fået ny faglig viden Generelt kan man se at praktikanterne har følt sig godt modtaget på praktikstederne. Således svarer 90 % at de har følt sig meget godt eller godt modtaget. Foruden indsigten i uddannelsen vurderer 72 % af praktikanterne at de også i høj eller meget høj grad har fået ny faglig viden med hjem. Det sociale miljø og faciliteterne lod til at være virkelig godt! Det faglige niveau var rigtig højt, men også super motiverende når man har interessen for det. 11

12 Studiepraktiks betydning for uddannelsesvalget Data i dette afsnit stammer fra praktikanternes besvarelser af spørgeskemaet om Studiepraktik. Inden du deltog i Studiepraktik, forventede du da at du ville søge ind på denne uddannelse på et senere tidspunkt? 66,5 33,5 Ja Nej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 67 % af praktikanterne forventede inden praktikken at de på et senere tidspunkt ville søge ind på den uddannelse de skulle i Studiepraktik på. De 67 %, som forventede at søge ind på netop deres praktikuddannelse, blev dernæst spurgt om hvorledes Studiepraktik havde påvirket deres lyst: Procent 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Hvis JA: Hvordan har Studiepraktik påvirket din lyst til at søge ind på uddannelsen? 24,0 Studiepraktik ændrede mine uddannelsesplaner 69,6 Studiepraktik bekræftede den uddannelsesplan jeg havde på forhånd 6,9 Studiepraktik havde ingen betydning for mine uddannelsesplaner 70 % af disse praktikanter fik gennem Studiepraktik bekræftet deres uddannelsesplan, mens 24 % angiver at Studiepraktik ændrede den uddannelsesplan de havde inden praktikken. Godt forløb som jeg ikke ville have været foruden. Jeg er nu endnu mere sikker på at det er den rigtige vej for mig. Dog ville jeg gerne have haft mere konkrete eksempler på praktikforløb (fx hvordan de studerende syntes om det, osv), mere indblik i de fag de havde (kunne være rart at have fulgt flere, bare i kortere tid). Super - jeg fandt hvert fald ud af at jeg ikke skulle være sygeplejerske. Så jeg fik i den grad noget ud af det. 12

13 For de 33 % som inden Studiepraktik ikke forventede at søge ind på den uddannelse, de skulle møde i Studiepraktik, ser svarene således ud: Hvis NEJ: Hvordan har Studiepraktik påvirket din lyst til at søge ind på uddannelsen? Procent 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 65,0 Studiepraktik gav mig mere lyst til at søge ind 11,5 24,0 Studiepraktik gav mig mindre lyst Studiepraktik har ikke ændret ved min lyst Hele 65 % angiver at de fik mere lyst til at søge ind på den pågældende uddannelse, selvom de ikke på forhånd havde planer om at søge ind på uddannelsen på et senere tidspunkt. Det viser at Studiepraktik også kan give praktikanterne mulighed for at få øjnene op for uddannelser de ikke på forhånd havde tænkt som en mulig uddannelsesvej. Meget positivt. At blive skolelærer er min 2. prioritet ift. uddannelsesvalg, men jeg er gået fra at have "Åh nej, tænk hvis jeg ikke kan blive politimand, så skal jeg "bare" være skolelærer" som indstilling til at have "Hvis jeg ikke bliver politimand, så skal jeg være forbillede for en masse dejlige børn - hvor fedt er dét lige"!!!! 13

14 Praktikanternes uddannelsesplaner Data i dette afsnit stammer fra praktikanternes besvarelser af spørgeskemaet om Studiepraktik. Planlægger du at søge ind på en videregående uddannelse? 98 % af praktikanterne planlægger at søge ind på en videregående uddannelse. Hvilken type uddannelse planlægger du at søge ind på? % 20% 40% 60% 80% 100% Erhvervsakademi (KVU) Professionsbachelor (MVU) Universitet (LVU) Ved ikke Hvornår regner du med at søge ind på uddannelsen? % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Senere end 2018 Ved ikke Hvad er dine forældres uddannelsesbaggrund? % 20% 40% 60% 80% 100% Begge mine forældre har en videregående uddannelse: En af mine forældre har en videregående uddannelse Ingen af mine forældre har en videregående uddannelse Næsten alle (98 %) af praktikanterne planlægger at søge ind på en videregående uddannelse og fordeler sig således på uddannelsestyperne: 56 % påtænker at søge ind på LVU, 29 % på MVU og 5 % på KVU, mens 10 % svarede ved ikke. 89 % regner med at søge ind i 2016 eller Disse tal ligger tæt op af resultaternes fra sidste års spørgeskema. Forældrenes uddannelsesbaggrund er også identisk med det vi så sidste år: Der er en næsten lige stor fordeling mellem og én, begge eller ingen af forældrene har en videregående uddannelse. 14

15 Opsummering På baggrund af evalueringsrapportens resultater kan det udledes, at langt de fleste studiepraktikanter, der deltog i Studiepraktik 2015, var tilfredse med deres oplevelser og udbytte af praktikken. Dette kan i høj grad tilskrives de videregående uddannelser, der har lagt et stort arbejde i både programlægning og modtagelsen af praktikanterne. I år endte antallet af praktikanter på i alt , hvoraf mange (71 %) fik en plads på deres 1. prioritet af de, der søgte i første runde, fik ikke en plads. I princippet ville der være plads til alle i Studiepraktik, hvis ansøgerne fordelte deres søgning ud på alle uddannelser og lokaliteter, men da Studiepraktik i høj grad afspejler KOT-ansøgernes søgemønster, er det på de mest populære uddannelser, der er pladsproblemer. Fra praktikanterne er ønsket helt klart flere praktikpladser ikke kun på de mest populære uddannelser men også i de egne af landet, hvor Studiepraktik endnu ikke udbydes bredt på alle uddannelser. Gennemgående har Studiepraktik en stor betydning for mange af de elever, der om kort tid skal vælge videregående uddannelse. Det er et afklarende arrangement, der giver praktikanterne mulighed for at opleve, hvordan det er at gå på en videregående uddannelse, opleve det faglige indhold og mærke studielivet på egen krop, før de selv går i gang. Evalueringen viser at langt de fleste praktikanter gennem Studiepraktik er blevet mere afklarede på deres uddannelsesvalg. Evalueringen viser ligeledes at en stor del af de praktikanter, som på forhånd ikke forventede at søge ind på deres praktikuddannelse senere hen, faktisk fik en større lyst til at søge ind på uddannelsen, hvilket viser at Studiepraktik også kan åbne praktikanternes øjne for en given uddannelse. Det har været en rigtig god oplevelse. Jeg var meget nervøs i starten, og vidste ikke helt om jeg skulle tage afsted. Det endte med, jeg tog afsted, og det vil jeg i den grad ikke fortryde. Jeg har fået en god og brugbar viden om uddannelsen, og har nu fået en afklaring på, at det er denne uddannelse jeg vil søge ind på. 15

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Deltagelse i Studiepraktik

Deltagelse i Studiepraktik Studiepraktik 2013: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Studiepraktik 2014: Evaluering

Studiepraktik 2014: Evaluering Studiepraktik 2014: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan Gymnasiet HTX Skjern Overgang til videregående uddannelse 2015 Baggrund for de iværksatte indsatser: Overgang til videregående uddannelse Gymnasiet HTX Skjern har, med udgangspunkt i opgørelsen

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Beslutningsreferat fra møde i Styregruppen for Studiepraktik onsdag den 8. februar 2017

Beslutningsreferat fra møde i Styregruppen for Studiepraktik onsdag den 8. februar 2017 Udkast, den 10. februar 2017 Beslutningsreferat fra møde i Styregruppen for Studiepraktik onsdag den 8. februar 2017 Mødedeltagere Fra Studievalg: Martin Rovs Hansen (Studievalg Nordjylland) Fra ungdomsuddannelserne:

Læs mere

Beslutningsreferat af møde i styregruppen for Studiepraktik, den 8. maj 2015 Udgave af 10. juni 2015

Beslutningsreferat af møde i styregruppen for Studiepraktik, den 8. maj 2015 Udgave af 10. juni 2015 Beslutningsreferat af møde i styregruppen for Studiepraktik, den 8. maj 2015 Udgave af 10. juni 2015 A. Præsentation af os alle Til stede: Charlotte Rohde, AAU, repræsentant for universiteterne Christina

Læs mere

De unges veje gennem uddannelsessystemet i Nordjylland

De unges veje gennem uddannelsessystemet i Nordjylland De unges veje gennem uddannelsessystemet i Nordjylland De unges veje gennem uddannelsessystemet i Nordjylland Udarbejdet af UNI C Forfattet af Thomas Lange, Kurt Johannesen og Tine Høtbjerg Henriksen Udgivet

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

10. KLASSE GRUNDFORLØB

10. KLASSE GRUNDFORLØB 10. KLASSE GRUNDFORLØB 1 MED SPOT PÅ HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN din opskrift til en spændende fremtid! VELKOMMEN TIL HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN En anderledes 10. klasse eller starten på en spændende

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser Profilmodel 1 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 1 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Juni 2015 Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Brobygning Studievalgs perspektiv

Brobygning Studievalgs perspektiv Brobygning Studievalgs perspektiv Udvalgt til UNI Studievalgs rolle er at give de deltagende elever individuel og uafhængig vejledning i forhold til elevernes egne studieinteresser og ønsker, samt give

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Optag vinter 2013 Diplomingeniør

Optag vinter 2013 Diplomingeniør Optag vinter 213 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU.

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Møde i Styregruppen for Studiepraktik, torsdag den 15. maj 2014

Møde i Styregruppen for Studiepraktik, torsdag den 15. maj 2014 Møde i Styregruppen for Studiepraktik, torsdag den 15. maj 2014 2. version af beslutningsreferat, godkendt af den 12. juni 1) Præsentation af os alle Til stede: Charlotte Tanaka Henningsen, CBS, repræsentant

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse.

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse. Folketingets Uddannelsesudvalg ft@ft.dk 11-06-2010 Sag nr. 06/2313 Dokumentnr. 26709/10 Uddannelsesmuligheder til alle unge en langsigtet løsning For at indfri målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang

Læs mere

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE?

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 15. maj 2006 af Niels Glavind Resumé: VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 10. klassernes fremtid er et af de mange elementer, som er i spil i forbindelse med diskussionerne om velfærdsreformer.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Lovgivning og kompensationsmuligheder

Lovgivning og kompensationsmuligheder Døvekonsulenterne CFD s døvekonsulenter yder specialrådgivning til voksne med et alvorligt høretab, primært tegnsprogsbrugere. Døvekonsulenterne behersker tegnsprog og kan dermed kommunikere direkte med

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

Optag vinter 2010 Diplomingeniør

Optag vinter 2010 Diplomingeniør Optag vinter 2010 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF er tiltænkt rollen som social og faglig løftestang for de personer, der ikke følger den direkte vej gennem ungdomsuddannelsessystemet. I dette notat viser DEA, at hf

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0%

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0% Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2011 3K i Århus (svarprocent: 77,4%) 1. Hvor har du hørt eller set noget om 3K-uddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere x) www.viauc.dk/3k

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Uddannelsessøgende 18. December 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: Uddannelsessøgende 18. December 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: Uddannelsessøgende 18. December 2007 Public Metode Feltperiode: 13. til 19. december 2007 Målgruppe: Uddannelsessøgende på 15 år og derover (excl. grundskoleelever) Metode: G@llupForum

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden Emne Hvad gør du? Skærmbillede Studievalg og karrierevejledning #1 www.ug.dk Introduktion til Studievalg Sjælland. Klik på Studievalg nederst på forsiden af UG i kolonnen med overskriften Vejledning. 1

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014

Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014 Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014 Skriv gerne uddybende kommentarer til dine svar: (7 Svar) Nogle elever fra folkeskolen virker slet ikke motiverede,

Læs mere

Danske professionshøjskoleog

Danske professionshøjskoleog Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Af Jeppe Krag og Bertel Ståhle Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen Analyse 5. april 2016 Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende Af Nicolai Kaarsen Regeringen har forslået at indføre adgangskrav på gymnasierne, så unge skal have mindst 4

Læs mere

Uddannelse Uden Grænser (UUG)

Uddannelse Uden Grænser (UUG) Uddannelse Uden Grænser (UUG) Uddannelse Uden Grænser (UUG) er Danmarks største uddannelsesmesse og afholdes hvert år i januar/februar rundt om i Danmarks fem regioner. Messen består af en oplægsdel og

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2012

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2012 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2012 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2012 Resume Pæn vækst i malervirksomhederne i (side 2) Malervirksomhederne oplevede en pæn vækst

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Forfatter: Tine Høtbjerg Henriksen Med input fra Kurt Johannesen,

Læs mere

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet Røgalarmer i hjemmet Vi er to studerende på Katastrofe- og Risikomanager uddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, som undersøger danskernes syn på røgalarmer i hjemmet i forbindelse med vores bachelorprojekt.

Læs mere

Hvor længe venter de studerende inden de begynder uddannelse? Og hvad laver de imens?

Hvor længe venter de studerende inden de begynder uddannelse? Og hvad laver de imens? Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 2: Om hvad de studerende laver inden de begynder universitetsuddannelse Hvor længe venter de studerende inden de begynder uddannelse? Og hvad laver de imens? Det er

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012

Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012 2 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål...3 1.2 Afgrænsning...3 2 Sammenfatning...3

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet

Søgningen til Syddansk Universitet Søgningen til Syddansk Universitet Pr. 5. juli 2009 2010 Juli 2010 Bruno Mølgaard Geertsen Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet Søgningen via KOT til Syddansk Universitet

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde

Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Mette Pless og Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning LLD, Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Rapport vedr. Studievalgs KOT - arrangementer på de gymnasiale uddannelser

Rapport vedr. Studievalgs KOT - arrangementer på de gymnasiale uddannelser Rapport vedr. Studievalgs KOT - arrangementer på de gymnasiale uddannelser I perioden februar til maj 2007 har Studievalgscentrene afholdt arrangementer om den Koordinerede Tilmelding (KOT) på gymnasiale

Læs mere

Brugerundersøgelse af Studievalg 2013. Publikationen kan hentes på Uddannelsesministeriets hjemmeside, www.fivu.dk. Udgivet af:

Brugerundersøgelse af Studievalg 2013. Publikationen kan hentes på Uddannelsesministeriets hjemmeside, www.fivu.dk. Udgivet af: Brugerundersøgelse af Studievalg 013 Brugerundersøgelse af Studievalg 013 Udgivet af: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Postboks 135 1015 København K Publikationen kan hentes

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

BIT-evaluering efteråret 2013

BIT-evaluering efteråret 2013 BIT-evaluering efteråret 13 Spørgeskemaundersøgelsen Som en del af BIT-projektet på Randers HF & VUC har vi bedt de deltagende kursister om at besvare et spørgeskema, der blandt andet afdækker kursisternes:

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Til stede: Repræsentant for stx/hf: rektor Lars Scheibel, Aarhus Katedralskole Repræsentant for erhvervsgymnasierne (htx og hhx):

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

I hvilken grad har du under ansættelsen af den unge med særlige behov følt dig kvalificeret til opgaven gennem kontakten til Havredal gl. Skole?

I hvilken grad har du under ansættelsen af den unge med særlige behov følt dig kvalificeret til opgaven gennem kontakten til Havredal gl. Skole? BILAG 9: Spørgeskemaundersøgelse virksomheder I hvilken grad havde du kendskab til unge med særlige behov før kontakten til Havredal gl. Skole? 0 8 6 6 4 3 Meget høj Høj Nogen Lav Slet ikke I hvilken grad

Læs mere