Stories Stories 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stories 2010. www.celf.dk. Stories 2010"

Transkript

1 Stories Stories 2010

2 2010 blev et godt år EUD-legene Indvielse På forsiden ses hovedindgangen på den nyrenoverede handelsskoleafdeling på Merkurs Plads 1 i Nykøbing umiddelbart før den røde snor klippes ved den officielle åbning den 13. august Hovedtaler ved indvielsen var vicedirektør Bjarne Lundager Jensen, DEA. Emne: et fremadrettet bud på Danmarks efterspørgsel efter merkantilt uddannede unge. Indholdsfortegnelse 2010 blev et godt år side 3 CELF - en god medspiller side 4-5 Handelsgymnasiet og teknisk gymnasium side 6-7 Erhvervsuddannelserne side 8-9 Vi vil ha praktik side 10 HG & Business hånd i hånd side 11 Videregående uddannelser side 12 What s in it for me? side 13 Broen der blev en tunnel side 14 Girls will be boys side 15 Who is Who? side 16 CELFs bestyrelse side 17 Det er med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at CELF opnåede følgende resultater i 2010: En omsætning på kr Et overskud på kr og årselever og 134 skolehjemsårselever Årets resultater ligger pænt over det budgetterede, hvilket især skyldes større aktivitet på efteruddannelsesområdet end forventet. Årets resultat er med til at sikre en fortsat udvikling og stabilitet på CELF. I 2010 er vi påbegyndt en forbedring og tilpasning af bygningsmassen. Afdelingen på Merkurs Plads i Nykøbing F. stod først for. Her er undervisningslokaler og fællesområder blevet istandsat og udbygget. Renovering og udbygning af nye kursus- og administrationslokaler på Kringelborg Allé i Nykøbing blev også påbegyndt. Desuden forestår en udbedring og renovering af Nakskov Uddannelsescenter. Hvad skal fremtiden bringe? I 2010 påbegyndtes et stort strategiarbejde for årene Strategien skal bygge på de strategier, som er formuleret for Uddannelsesråd Lolland-Falster samt visionerne for det kommende Business LF. CELFs engagement regionalt, landsdækkende og internationalt vil fortsat og i stigende grad være en del af CELFs strategi. Her vil især det at gøre landsdelen uddannelsesmæssigt klar til de udfordringer og muligheder, som vil komme i kølvandet på den faste Femern Bælt-forbindelse, være det helt store omdrejningspunkt. Strategiarbejdet understøttes af CELFs interne kompetence- og organisationsudvikling, der i 2010 udmøntedes i fælles kompetenceudviklingsdage og omfattende efteruddannelsesaktiviteter og udvikling i afdelingerne. Der blev kæmpet hårdt og intenst fredag den 27. august 2010 på Nakskov Uddannelsescenter ved de udendørs EUD-lege. Eleverne dystede om i alt 11 forskellige discipliner. Nogle discipliner krævede styrke og kræfter, andre kreativitet, snilde eller smartness, men dog krævede de alle, at den enkelte klasse kunne samarbejde om at løse opgaven. På fotoet ses disciplinen træk en lastvogn 25 meter. Som det fremgår, blev alle kræfter sat ind. Legene var en stor oplevelse for elever, lærere og øvrige ansatte og afsluttedes med præmieoverrækkelser til vinderne og fælles grill, som skolens pedeller arrangerede. Resultatopgørelse 2010 side 18 Regnskabsudviklingen i året 2010 side 18 Balance 2010 side 19 Denne CELF Stories 2010 er beretningen om, hvad der skete i 2010 på CELF. Med kunden som det centrale omdrejningspunkt. Kunderne er mangfoldige, f.eks. elever, kursister, studerende, praktikvirksomheder, grundskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, samarbejdsskoler, private og offentlige virksomheder, myndigheder og mange flere. Tekst og grafik: Anne Larsen Nina Friis Hansen Foto: Claus Hansen, Jesper Hjelme, Profilfoto, Patrick Kirkby, Nina Friis Hansen Tryk: Grafikom Oplag: 2000 Marts 2011 Michael Bang Direktør 3

3 CELF - en god medspiller Lennart Damsbo-Andersen var skuemester i 10 år, så vejen går lige forbi en svendeprøveklasse i færd med at lægge sidste hånd på den afsluttende eksamensopgave. Tømrerlærling Andreas Andersen fra firmaet Wagner i Rødby får gode råd. Foto: Jesper Hjelme, IWAL Lollands fremtid Vindmølleselskabet Vestas meddelte ultimo oktober 2010, at vingefabrikken i Nakskov lukkede med øjeblikkelig virkning. Derved mistede 430 medarbejdere deres arbejde. Et hårdt slag for byen. Vestas og Jobcenter Lolland tilbød opkvalificeringsaktiviteter samt jobsøgnings- og vejledningsaktiviteter for medarbejderne. Her har bl.a. CELF været dybt involveret, med AMU-kurser, Møllemontør-kursusforløb, voksenuddannelse som elektriker m.m. Massefyringen gav anledning til overvejelser om Lollands fremtidige vækstmuligheder, og den 7. december 2010 afholdtes et stort borgermøde med et punkt på dagsordnen: Lollands fremtid. Direktør Michael Bang ses her fotograferet midt imellem to fremtrædende lokale folketingspolitikere: Henrik Høegh (V), der indtil sin udnævnelse som minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i februar 2010 var CELFs bestyrelsesformand og MF, og Lennert Damsbo-Andersen, MF (A) mangeårigt medlem af det lokale uddannelsesudvalg for Træfagenes Byggeuddannelse og bestyrelsen på CELF. Svaret er CELF Jeg har kun gode ting at sige om CELF både som elev, som medlem af det lokale uddannelsesudvalg og som tidligere bestyrelsesmedlem. Sagt af Lennart Damsbo-Andersen, MF, (A) under et interview på en strålende solskinsdag i marts måned Hvor kigger man hen i rigtig mange perspektiver, når 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse? Når Lolland Falster skal videre, både set fra København og fra lokalområdet? Spørgsmålet er: hvad skal Lolland leve af i fremtiden? Svaret er CELF udtaler Lennart Damsbo-Andersen, der har haft sin gang på skolen siden 1976, hvor han startede som ung tømrerelev. Han var den første student, der tog en faglig uddannelse. Det var trangen til at skabe noget og ulysten til fortsat at skulle sidde på en skolebænk, der fik ham til at træffe det dengang lidt usædvanlige valg. CELFs rolle Hvad skal CELF gøre for at leve op til sin samfundsmæssige rolle? Vær klar til at tage bolden op og vær ansvarsbevidst overfor rollen Vær så åbne som muligt, f.eks det årlige arrangement for 6. klassetrin og vær tydelige i lokalsamfundet. Det er dejligt at møde repræsentanter fra skolen i forskellige fora, f.eks. borgermødet i Nakskov om Lollands fremtid. Bliv ved med at udfordre det almene gymnasium Forpligtende samarbejde i hele landsdelen se på mulighederne fremadrettet Vær rugekasse for virksomhedsudvikling og innovation Radio CELFølgelig CELF støttede Danmarksindsamlingen og fik hammerslag på en omgang morgenradio sendt fra CELF. Onsdag den 3. marts 2010 kl 6 10 sendte P4 Sjælland således direkte fra CELF. Det blev nogle spændende timer, hvor de to radioværter René Sabro Pedersen og Dennis Johannesson nåede rundt på alle afdelinger. På foto ses uddannelseschef Hans Jørgen Kristiansen under et dobbeltinterview sammen med en af Hans Jørgens allerførste elever, Anders Bisgaard. Jeg er selv et eksempel på, at man godt kan lære på en anden måde. Som tømrer lærer man at se om på den anden side. Eleverne kommer fra grundskolen trætte af røv til bænk pædagogik. Som bestyrelsesmedlem for produktionsskolen, Multicenter Syd, oplever jeg, at mange unge har brug for mere praktisk læring. Pas på med at akademisere uddannelserne, bryd i stedet vaner og brug lovgivningen til det yderste for at få inddraget så meget praktik som muligt. Mange af vores uddannelser ses på Youtube. Scan koden med din telefon Efter min mening er det ikke nødvendigvis sådan, at produktion skal foregå i lavtlønsområder. Det kan sagtens foregå her, vi skal bare opfinde nye produkter og nicher, vi kan operere i. På Lolland Falster er der faktisk også et stort potentiale inden for landbruget, hvis erhvervet tør lade være med at lade sig dirigere af støttekroner. Ønsker til fremtiden Hvad er Lennart Damsbo-Andersens drømmescenarie for CELF om 10 år? En stor uddannelsesinstitution på Lolland Falster i tæt samarbejde med det almene gymnasium og et universitet og med en bred palet af uddannelser fra ungdomsuddannelser til videregående universitetsuddannelser. Ingen mangel på praktikpladser mestrene har for længst givet hinanden håndslag på at tage alle i lære.

4 Handelsgymnasiet og teknisk gymnasium Efter et år med støv og støj genopstod Fugl Føniks i form af handelsskoleafdelingen i Nykøbing, der blev behørigt fejret den 13. august Et helt års trængsler og en investering på 12 mio. i en omfattende renovering af lokalerne var endelig afsluttet. Gæster, elever og medarbejdere mødtes på den nye flotte plads foran skolen. Den obligatoriske røde snor blev klippet af bestyrelsens næstformand, Klaus Nørholm Jørgensen, bestyrelsesformand Niels Henriksen og direktør Michael Bang. På CELF har vi 2 gymnasiale uddannelser: Handelsgymnasiet, hhx har en klar erhvervsrettet/økonomisk/sproglig/kommunikativ profil og gør den færdige student klar til et universitetsstudie eller til en elevplads ude i det pulserende erhvervsliv. Det tekniske gymnasium, htx har sin helt egen naturvidenskabelige og projektorienterede profil med stort potentiale for karriere inden for forskning og ledelse. Eller sagt med elevernes egne ord: Vær god mod nørderne du ender med at arbejde for dem. Elever fra teknisk gymnasium vinder Petro Challenge på Imperial College i London I løbet af efteråret og vinteren 2010/2011 konkurrerede mere end 4000 gymnasieelever i Danmark, Island, Grønland, Norge og Storbritannien om at blive det allerbedste boresjak. Fire elever fra teknisk gymnasium - Mohammed Kassem, Bjarke Rasmussen, Daniel Lundberg Pedersen og Christoffer Boesen - vandt både Petro Challenge i Danmark og den internationale konkurrence, der blev afholdt på Imperial College i London. Konkurrencen sponsoreres bl.a. af Chevron, Maersk Oil, DTU og Imperial College. Til konkurrencen benyttes et oliesimuleringsprogram, der også bruges i industrien. Til finalen i London fik drengene fra teknisk gymnasium en forrentning af deres penge på 78 % - hvilket bragte dem til tops i konkurrencen. Præmien var, foruden æren, til deling og en flot pokal. Hjemme igen fortæller de fire vindere, at de på forhånd ikke var dømt mange chancer for at vinde. Men en god taktik, beslutsomhed, hurtig reaktionsevne, godt overblik og en god portion is i maven bragte sejren i hus skarpt forfulgt af de islandske favoritter. Her bliver du udfordret Det specielle ved hhx er helt klart de virksomhedsrettede og økonomiske fag, og det gode er, at man ikke behøver at læse i 7 år på universitetet. Man kan gå lige ud i en bank og blive finanselev, få sig en uddannelse og samtidig få løn. Da vi begyndte at få de handelsmæssige fag, tænkte jeg, det her er helt sikkert det, jeg vil. Årselever handelsgymnasiet: Nykøbing: 359 Nakskov: 79 Jeg skal bruge hhx til at uddanne mig til shipping trainee. Læreplads? Hamborg eller Holland. Jeg kunne godt tænke mig at komme til Dubai eller måske Argentina som shipping trainee kommer man rigtig rundt i verden. På handelsgymnasiet er der flere udfordringer, og man skal kunne flere ting. Man bliver ikke holdt i hånden. Man skal aflevere til tiden, man skal kunne tænke selvstændigt, og man skal kunne ta imod en masse udfordringer. Caroline, handelsgymnasiet i Nakskov Når det bedste ikke er godt nok 3 år på handelsgymnasiet i Nykøbing afsluttes med den ultimative gallafest. Alle sejl sættes til for at finde den mest spektakulære måde at gøre sin entré på. Begivenheden tiltrækker så mange, at der skal trafikregulering til: Forældre, bedsteforældre m.fl. er dybt engagerede, stolte og fotograferende tilskuere. De fire gymnasiale uddannelser Højere handelseksamen - Hhx Højere teknisk eksamen - Htx Studentereksamen, - Stx Højere forberedelseseksamen - Hf På billedet ses fra venstre Coach og kemilærer Louis Grausø, Mohammed Kassem, Daniel Lundberg Pedersen, Bjarke Rasmussen og Christoffer Boesen Varighed 3 år 3 år 3 år 2 år En gymnasial eksamen giver mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse. Årselever teknisk gymnasium: Nykøbing 188 Nakskov

5 Indgange Antal årselever Erhvervsuddannelserne Bil, fly og andre transportmidler 309 Bygge og anlæg 238 Dyr, planter og natur 117 Mad til mennesker 315 Merkantil 348 Strøm, styring og it 201 Bygnings- og brugerservice Produktion og udvikling 278 Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik 46 I alt 1852 Verdenseliteroer Faglig stolthed Erhvervsuddannelserne er karaktiseret ved et tæt samarbejde mellem erhvervslivet og skolen, bl.a. udmøntet i de lokale uddannelsesudvalg. I udvalgene er bl.a. mestre fra de respektive fag repræsenteret, og med baggrund i deres faglige stolthed og engagement i uddannelserne, opstår der et næsten symbiotisk samarbejde mellem erhvervslivet og skolen. Et samarbejde som gavner ikke bare erhvervslivet og skolen, men også de unge. René Poulsen er et af Danmarks allerstørste medaljehåb til OL i London 2012 og udlært tømrer i René har evnet at kombinere sin uddannelse med sport på internationalt topniveau. En ikke helt nem opgave, når man er væk på træningsforløb i mindst 4 måneder hver år. Hvordan kan det egentlig lade sig gøre? Fremtidens erhvervsliv har brug for gode faglærte folk. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland spår, at der i 2020 vil mangle faglærte i Østdanmark. CELF har et bredt udbud af erhvervsuddannelser, som retter sig mod en lang række brancher. Geografisk er erhvervsuddannelserne repræsenteret både i Maribo, Nakskov og Nykøbing F. Jeg har selv læst teori, når jeg har været på træningsforløb, og min uddannelsestid blev forlænget med et halvt år. Mestrene har været fleksible, og når man er i praktik, er der ingen lektier så når man har fri, så har man fri. Håndværksuddannelserne er mere fleksible end andre uddannelser. René Poulsen Multidiscipline medarbejdere På Hardis fabrik i Nr. Alslev fremstilles virksomhedens verdenskendte sprøjter og svejste komponenter til virksomhedens fabrikker i Australien, Nordamerika og Frankrig. Hardi har i sin helt egen klasse på 19 elever, der er i gang med den 2-årige uddannelse til industrioperatør. Uddannelsen består af 50% skolegang på CELF og 50% praktik på fabrikken i Nr. Alslev. Hvad får Hardi ud af at investere i uddannelse? Vores gode kolleger får en hel masse grundlæggende viden om elektronik, produktionsstyring, reparation og tilrettelæggelse af arbejdet. Lige nu er Hardi-klassen i praktik her på fabrikken, hvor deltagerne sendes rundt til forskellige funktioner. Når dette træningsforløb er slut, forventer vi, at de 19 har fået en bred uddannelse og viden om Hardi at de bliver multidiscipline, at de vil være i stand til overskue vores produktion fra en mere overordnet synsvinkel og har en forståelse for de øvrige områder med viden om de generelle forhold på fabrikken. Preben Kristensen, fabrikschef, Hardi Hardi: I lære årige Danni er i voksenlære hos A. Melgaards Nakskov-afdeling. Dannis første uddannelse var som salgsassistent i en radio og tv-forretning. Den videre vej var industrioperatør på Vestas og nu elektrikerlærling. Danni har 3½ år tilbage af sin uddannelse, og lærepladsen var sikret, inden han gik i gang. Det, der især tricker Danni ved jobbet som elektriker, er den direkte kontakt ude hos kunderne. 8 9

6 10 11 Vi vil ha PRAKTIK! Lidt statistik 483 elever tegnede en ordinær praktikpladsaftale i elever startede i skolepraktik i elever søgte praktikplads pr HG & Business - hånd i hånd Skolepraktik på en ny måde HG den merkantile indgang Årets læreplads At sige at Vejrø er en helt speciel læreplads er vist ingen overdrivelse. Vejrø er en 155 ha stor ø i Smålandsfarvandet med en helt unik natur. 100 ha dyrkes økologisk, og resten er uberørt natur. Vejrø undergår i disse år en total renovering og tilbyder i dag eksklusive naturmæssige og kulinariske oplevelser. Fredag den 3. december 2010 blev et nyt skolepraktikværksted, Provstelund i Nakskov, indviet. Hermed blev 22 elever i skolepraktik flyttet væk fra skolen, så eleverne oplever det samme skift mellem skole og praktik, som deres kammerater med en praktikpladsaftale. Ligesom et rigtigt smedeværksted CELF overtog værkstedet i sommeren Eleverne har sammen med skolepraktikinstruktør Claus John Jørgensen og faglærer Anders Bonde henover efteråret opbygget og indrettet værkstedet, så det nu fremstår som et rigtigt smedeværksted. Provstelund skal drives så virkelighedsnært, som det er muligt - med ordrer, deadlines, produktudvikling, kalkulationer, kvalitetskontrol, kundekontakt osv. Anders er direktøren, Claus er værkføreren og skolepraktikeleverne er svendene. Skolepraktikeleverne har allerede haft mange spændende opgaver. De har blandt andet designet og fremstillet et display til Frederiksdal kirsebærvinen, som nu står i alle SuperBests forretninger i hele Danmark. Handelsskolernes grunduddannelse er med de to første års undervisning mere skolebaseret end de øvrige erhvervsuddannelser. Det er dog ikke teori alt sammen. Eleverne på HGafdelingerne afprøver deres færdigheder via et hav af projekter i samarbejde med det lokale erhvervsliv. En ny tradition Julemesserne - er indbegrebet af projektarbejde. Her går teori og praksis hånd i hånd. Søndag den 5. december 2010 og torsdag den 9. december 2010 stod de store slag henholdsvis i Nykøbing og Nakskov. Eleverne på begge adresser havde været i fuldt sving med at hverve virksomheder til at udstille og sponsorere. Eleverne havde markedsført, kommunikeret via alle mulige og umulige kanaler, hentet og bragt alskens sager, sunget gospel, lavet julepynt, dekoreret, bagt, lånt, øvet, friseret og prøvet, inden de endelig kunne åbne dørene. Et flot modeshow var også et tilløbsstykke, hvor eleverne viste tøj og tilbehør fra de lokale forretninger. Begge arrangementer forløb så godt, at en ny tradition blev skabt. Overskuddet gik til velgørende formål. Der er to elever i lære på Vejrø. Annie Nielsen, der er dyrepasserelev og Brian Høppner Pedersen, der indstillede Vejrø som årets læreplads på CELF. Der er i alt 8 ansatte på Vejrø Aps, der ledes af direktør Thomas Gellert Larsen. Vejrø byder på mange oplevelser. Her finder man bl.a. Danmarks lykkeligste og mest økologiske gris. Fra venstre Direktør Thomas Gellert Larsen, Landmandselev Brian Høppner Pedersen, business manager Sissel C. N. Hermansen og dyrepasserelev Annie Nielsen fotograferet på havnen i Vejrø. Vejrø:

7 Videregående uddannelser Årselever Videregående uddannelser 190 Kurser og efteruddannelse 307 What s in it for me? Det er vigtigt for lokalområdet, at der er mulighed for videregående uddannelse. Både som dagstudie og som deltidstudie for at sikre fastholdelse af de unge i lokalområdet og for at tiltrække den nødvendige højtuddannede arbejdskraft, skabe grobund for innovation og operere aktivt i en global verden. Professionsbacheloruddannelsen Leisure Management og diplomuddannelserne i Ledelse og Leisure Management udbydes i samarbejde med University College Sjælland, mens uddannelserne som Multimediedesigner, Computer Science, Administrationsøkonom, Installatør, Automationsteknolog og en bred palet af akademiuddannelser udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland. Lederseminar 2010 I det 21. århundrede kan vi lige så godt vænne os til det: Vi må hele tiden efteruddanne og dygtiggøre os for at kunne følge med de krav, der opstår i en global verden. Hvor man tidligere kunne færdiguddanne sig i sin ungdom, må vi nu påregne at skulle uddanne os hele livet. Her står CELF også klar med efter- og videreuddannelsesaktiviteter på mange niveauer fra grundlæggende erhvervsuddannelsesniveau til diplomniveau. Ledelsestrappen til højre illustrerer spændvidden i f.eks. CELFs lederuddannelser. Den 4. november 2010 afholdt Erhvervsråd Lolland Falster, Dansk Industri og CELF Lederseminar Dagens hovedindlæg stod direktør Kenneth Iversen fra Unimerco A/S for. Unimerco er distributør og producent af værktøjsløsninger og -service til hele verden og har hovedsæde i Sunds. Under foredraget blev Kenneth Iversen flot akkompagneret af tegneren Mie Nørgaard, der visuelt fæstede det sagte ord på papiret. Hvordan håndterer man en krise? Og hvad kan man lære af det? Kenneth Iversens opskrift lød kort fortalt, at man skal bruge sin sunde fornuft og huske at være et ordentligt menneske. Fremført på en dynamisk, inspirerende og meget vestjysk facon. Tilhørerne fik brugbar og konkret tale. Samt en række spændende og illustrative tegninger, der sikrer, at de helt sikkert lige netop husker Lederseminar NYT: Summer School Som en helt ny aktivitet afholdtes den allerførste Innovation Camp 2½ uges koncentreret summer school for oversøiske studerende. I 2010 deltog 13 unge kinesere plus 12 af vores egne studerende. Der var sammensat et omfattende program med fokus på den innovative proces, præsentationsteknik og multikulturel forståelse. Et af campens højdepunkter var et spændende besøg på Lego, hvor deltagerne fik et indblik i Legos innovationsproces, og hvor de oversøiske studerende fik stillet en innovationscase med relevans til det kinesiske marked. Camp en blev så stor en succes, at en ny tradition er skabt. I 2011 forventer vi også elever fra Malaysia, der bl.a. skal undervises af en gæsteprofessor fra Korea. Campen afholdes fra den 13. juli juli Mie Nørgaard Anmeldelse May Hansen, boligsocial projektkoordinator hos LF-Bo, uddannet folkeskolelærer, 3. års studerende på akademiuddannelsen i ledelse: Som nyudnævnt leder havde jeg brug for at få praktiske ledelsesværktøjer, og jeg fandt, at akademiuddannelsen i ledelse var den mest brugbare, praksis kombineret med teori. Udover ledelsesværktøjerne er det også vigtigt rent menneskeligt at få ting sat på plads og lære sig selv bedre at kende. Underviseren er fuldstændig kompetent og får folk til at tage og give alt, hvad de har. En fantastisk underviser. 5 moduler Der er meget arbejde ved siden af et fuldtidsjob, det er hårdt men givtigt, og det er alle timerne værd år 2 år Diplomuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelsen i ledelse er målrettet til ledere, der vil have papir på egen viden. Kvalificerer til at studere på diplomniveau. Modulopbygget. Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende lederuddannelse består af fem AMU-moduler. Målgruppen er butiksledere, teamledere m.fl. En appetizer til ledelsesteorier. Ingen eksamen. Diplomuddannelsen i ledelse er teoretisk funderet og på bachelorniveau. Modulopbygget. Giver adgang til master-uddannelser.

8 14 15 Broen,der blev til en tunnel Girls will be Boys Den 28. juni 2010 afholdt CELF en intern Femern Bælt konference for at generere idéer til, hvordan CELF kan understøtte det kommende byggeri af en forbindelse over Femern Bælt. På det tidspunkt talte alle kun om en mulig bro, men efter et indlæg ved tunnelchef Steen Lykke fra Femern A/S, der bl.a. fortalte om erfaringer med tunnelbyggeriet i Øresund, begyndte der blandt medarbejderne at ske et skred i opfattelsen af, hvordan en kommende forbindelse kunne ende med at forme sig. Udsigterne til en fast forbindelse har sat mange tanker og idéer i gang. Af idéerne kan bl.a. nævnes et energioplevelsescenter, turismeakademi, fødevarecenter, havneterminal, Østersøvand (saltvand omdannet til ferskvand), multiarena og meget mere. Som bekendt har politikerne bag projektet siden valgt at støtte en tunnelløsning. Illustration: Femern A/S CELFs engagement CELF er repræsenteret i Femern Bælt Komiteen ved direktør Michael Bang. Femern Bælt Komiteen er et dansk-tysk rådgivnings- og koordineringsudvalg. CELF er ligeledes repræsenteret i to fokusgrupper under Femern Belt Development, nemlig job og uddannelse og grænseoverskridende samarbejde. Disse fokusgrupper skal komme med forslag til initiativer, som kan iværksættes i forhold til Femern Bælt Regionen. Derudover deltager CELF i 4 EU-projekter med samarbejdsparter i Nordtyskland, bl.a. med henblik på at gennemføre udveksling af elever/lærlinge og studerende i kortere eller længere perioder og udvikling af tværnationale uddannelser. Hands across the Baltic En række tyske og danske erhvervsuddannelsescentre er indgået i et partnerskab for økonomisk og kulturel udvikling i regionen omkring Femern Bælt. Denne udvikling skal primært ske ved at skabe mulighed for, at unge udveksler synspunkter og erfaringer og lærer hinanden at kende. Repræsentanter for de deltagende organisationer underskrev den 11. februar 2011 partnerskabsaftalen på rådhuset i den tyske by Eutin. Samarbejdsaftalen er også en bekræftelse på et frugtbart samarbejde, der har eksisteret siden På billedet ses på bagerste række fra venstre: Bodo Kroll (Berufsschule der Handwerkskammer Lübeck), Harald Plath (Kreishandwerkerschaft), Martin Sønderskov (Middelaldercentret), Axel Böhm (Regionales Bildungszentrum Plön). Forrest fra venstre: Dr. Annemarie Goos (Berufliche Schule Oldenburg), Helmut Landsiedel (Berufliche Schule Eutin), Michael Bang (CELF). er en lettere omskrivning af et gammelt engelsk ordsprog - Boys will be boys - og refererer til EU-projektet Kvinder i mandefag, der igennem de sidste par år har arbejdet for at flytte forestillingen om, at visse håndværksfag ikke er noget for piger. Projektets formål er at påvirke pigerne i folkeskolens afgangsklasser til at tage de traditionelle mandefag under overvejelse, når der skal vælges uddannelse. Via projektet er et par hundrede grundskolepiger på Lolland Falster blevet orienteret om mulighederne, og 30 interesserede piger har fået lov til selv at afprøve nogle af de traditionelt mandsdominerede håndværksfag. Det 2-årige projekt har kørt som et samarbejde mellem flere parter og på tværs af Femern Bælt. Fra tysk side Kreis Handwerk Eutin/Plön og Lübeck og fra dansk side Ungdommens Uddannelsesvejledning Lolland Falster og CELF. Vi har haft et helt formidabelt samarbejde med CELF. Administrativt har der været rigtig god support og samarbejdet med CELFs lærerteam har været rigtig, rigtig godt. Undervisningen og den efterfølgende samtale med hver enkelt elev gjorde, at mange gik højere ud af døren, end da de kom ind. Kendetegnende for denne gruppe piger er nok, at de tør være sig selv, og at oplevelsen på CELF bekræftede dem heri. Lars Terkildsen, vejleder, Ungdommens Uddannelsesvejledning Lolland Falster Strategisk kompetenceudvikling 2010 CELFs kompetenceudvikling: Lad os blive kloge sammen, årgang II blev skudt i gang den 10. august Et af dagens højdepunkter var, da det 400 mand store CELF-kor sang gospel, så taget var ved at lette.

9 16 17 Henrik Dyrehave Rasmussen Vicedirektør Kurt Henriks Økonomi Bodil Jørgensen Chef for direktionssekretariatet Nicholas Barnes Teknisk gymnasium Handelsgymnasiet i Nakskov Michael Bang Direktør Søren Vikkelsø Uddannelsesdirektør Helle Holst Handelsgymnasiet i Nykøbing Kim Normand Markedsdirektør Jens Lautrup Nørgaard Videregående uddannelser Bestyrelsen ses her fotograferet den 14. december 2010 sammen med CELFs direktion. På billedet ses forrest fra venstre: Godsejer Linnéa Treschow, SALA, markedsdirektør Kim Normand, CELF, regionsmedlem Doris Kimer, Region Sjælland, byrådsmedlem Leo Christensen, Lolland Kommune, afdelingsformand Ejvind Heinecke, Dansk Metal, medarbejderrepræsentant Derek Curry, CELF, direktør Michael Bang, CELF. Bagerste række fra venstre: Tømrermester Steen Koch Rasmussen, Dansk Byggeri, uddannelsesdirektør Søren Vikkelsø, CELF, vicedirektør Henrik Dyrehave Rasmussen, CELF, afdelingsformand Niels Henriksen, 3F, medarbejderrepræsentant Kent W. Nielsen CELF, direktør Jørgen Stub Petersen, Dansk Erhverv, salgsdirektør Klaus Nørholm Jørgensen, Dansk Industri, afdelingsformand Dennis Fridthjof, Dansk El Forbund, elevrepræsentant Hans Chr. Hansen, CELF, politisk sekretær Søren Christensen, HK, elevrepræsentant Filip Kardel Olsen, CELF. Claus Ring Rasmussen It John Rasmussen Mad til mennesker Peter Bondo Handelsskolens grunduddannelse Carsten Eriksen Transport og logistik Kursus Peer Lundquist Bygninger Søren S. Petersen Kantiner Mogens Larsen Skolehjem Claus Petersen Strøm, styring og it Bo Rasmussen Bygge og anlæg Claus Westerholt Bil, fly og andre transportmidler Jes Christiansen Dyr, planter og natur Ove Jensen Sundhed, omsorg og pædagogik Produktion og udvikling Bygnings- og brugerservice Svend-Erik Jessen Projektsekretariatet Charlotte M. Kristiansen Salg og markedsføring Who is Who? CELFs bestyrelse CELFs bestyrelse blev konstitueret den 22. marts Bestyrelsen består af 12 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret. Formandsskab: Afdelingsformand Niels Henriksen, 3F Region Sjælland, formand for CELFs bestyrelse. Salgsdirektør Klaus Nørholm Jørgensen, Dansk Industri, næstformand. Forretningsudvalg: Udover formand og næstformand består skolens forretningsudvalg af: Politisk sekretær Søren Christensen, HK Direktør Jørgen Stub Petersen, Dansk Erhverv samt direktør Michael Bang som sekretær for forretningsudvalget. Yderligere består bestyrelsen af: Afdelingsformand Ejvind Heinecke, Dansk Metal Afdelingsformand Dennis Fridthjof, Dansk El Forbund Tømrermester Steen Koch Rasmussen, Dansk Byggeri Godsejer Linnéa Treschow, SALA Regionsrådsmedlem Doris Kimer, Region Sjælland Byrådsmedlem Leo Christensen, Lolland Kommune Kent W. Nielsen, medarbejderrepræsentant CELF Derek Curry, medarbejderrepræsentant CELF uden stemmeret Hans Christian Hansen, elevrepræsentant CELF Filip Kardel Olsen, elevrepræsentant CELF uden stemmeret. Marianne Stark Miljø

10 Resultatopgørelse 2010 Regnskabsudviklingen i året 2010 Balance kr t.kr. Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Udvikling og markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Særlige tilskud Skolehjem/kostafdeling Driftsomkostninger i alt Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært driftsresultat Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinære poster Årets resultat Aktivitet Omfanget af uddannelsesaktiviteterne var samlet set tilfredsstillende for skolen, som realiserede årselever på uddannelserne og 133,6 skolehjemsårselever. De tilsvarende budgettal var henholdsvis har været præget af en fortsat stor aktivitet på efteruddannelsesområdet. Antallet af årselever på AMU-uddannelserne steg fra 235 i 2009 til 275 i På åben uddannelse steg årselevproduktionen fra 23 til 144. Der var hen over efteråret dog en tendens til afmatning i efteruddannelsesaktiviteterne. Denne tendens forventes at fortsætte i 2011 blandt andet på grund af politiske vedtagelser, som gør det mindre økonomisk attraktivt for virksomhederne at anvende AMU-systemet. Hertil kommer, at der er sket en forringelse af taksametrene, som forringer driftsøkonomien ved AMU-udbud for skolerne. Årselevtallet på ungdomsuddannelserne var i mod budgetlagt 2.233, dvs. 30 årselever færre end forventet. De årselever fordelte sig med 697 på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne. I relation til erhvervsuddannelserne er det glædeligt, at praktikpladssituationen udviklede sig positivt i 2010 i forhold til De videregående fuldtidsuddannelser har været særdeles udfordrede med en studenterbestand, der er lavere end forventet, og særdeles utilfredsstillende økonomi. På KVU- og MVU-uddannelserne produceredes 218,6 STÅ (studenterårsværk) mod budgetlagt 282,0. De videregående deltidsuddannelser har derimod levet op til forventningerne både med hensyn til aktivitet og økonomi. Økonomi Skolens økonomiske resultat i 2010 udviste fremgang i forhold til regnskabsåret 2009 og var omkring 1 mio. kr. bedre end budgetlagt. Årets resultat var et overskud på t.kr. ud af en omsætning på t.kr. Resultatet skal ses i lyset af, at der er omkostningsført t.kr., som vedrører regeringens genopretningsplan. Genopretningsplanen var i sagens natur ikke budgetlagt. Budget 2010 udviste et forventet resultat på t.kr. Skolen har således været i stand til at dække tilbageholdelsen til genopretningsplanen for 2010 over den ordinære drift. Årets resultat skal ses på baggrund af meget forskelligartede økonomiske udviklinger i de enkelte undervisningsafdelinger, men samlet set er der tale om et tilfredsstillende resultat. AKTIVER 2010 kr t.kr Grunde og bygninger Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver og materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver Aktier i pengeinstitutter 0 14 Finansielle anlægsaktiver 0 14 Anlægsaktiver Varebeholdninger Varebeholdninger Debitorer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr t.kr. Egenkapital Egenkapital i øvrigt Egenkapital Hensættelser Hensættelser Realkreditgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Skyldig løn Feriepengeforpligtelser Kreditorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Periodeafgrænsningsposter Anden kortfristet gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt PASSIVER Revision Deloitte - statsautoriseret revisionsaktieselskab 18 19

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding 214 Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 11.12.2013 2. Nyt fra forretningsudvalg og Danske Erhvervsskoler - bestyrelse

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Indholdsfortegnelse Side Regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Intern revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Opgaver til www.ug.dk

Opgaver til www.ug.dk Opgaver til www.ug.dk Side 1 af 5 Opgaver til www.ug.dk 1.a I højre spalte under Noget med søges på Dyr, planter Klik Vis klik Vis uddannelser Skriv 3 erhvervsuddannelser: 1.b I højre spalte under Noget

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015 Projekt EUC nord Automekaniker, for dig der vil vide mere om autobranchen og dens muligheder I uddannelsesprojektet på EUC-Nord, kommer du til at beskæftige dig med. Teori og praksis i skøn forening -

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Handelsskolen Viborg Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Det er stedet hvor unge og voksne dannes, uddannes og udvikles både fagligt og personligt og hvor man kan erhverve

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Årsrapport 2013-14 a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Tel. +45 86 44 73 17 Fax +45 86 44 81 87 sno@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/sno Til medlemmer i Skovdyrkerforeningen

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C Dansk Revision Randers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere