Stories Stories 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stories 2010. www.celf.dk. Stories 2010"

Transkript

1 Stories Stories 2010

2 2010 blev et godt år EUD-legene Indvielse På forsiden ses hovedindgangen på den nyrenoverede handelsskoleafdeling på Merkurs Plads 1 i Nykøbing umiddelbart før den røde snor klippes ved den officielle åbning den 13. august Hovedtaler ved indvielsen var vicedirektør Bjarne Lundager Jensen, DEA. Emne: et fremadrettet bud på Danmarks efterspørgsel efter merkantilt uddannede unge. Indholdsfortegnelse 2010 blev et godt år side 3 CELF - en god medspiller side 4-5 Handelsgymnasiet og teknisk gymnasium side 6-7 Erhvervsuddannelserne side 8-9 Vi vil ha praktik side 10 HG & Business hånd i hånd side 11 Videregående uddannelser side 12 What s in it for me? side 13 Broen der blev en tunnel side 14 Girls will be boys side 15 Who is Who? side 16 CELFs bestyrelse side 17 Det er med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at CELF opnåede følgende resultater i 2010: En omsætning på kr Et overskud på kr og årselever og 134 skolehjemsårselever Årets resultater ligger pænt over det budgetterede, hvilket især skyldes større aktivitet på efteruddannelsesområdet end forventet. Årets resultat er med til at sikre en fortsat udvikling og stabilitet på CELF. I 2010 er vi påbegyndt en forbedring og tilpasning af bygningsmassen. Afdelingen på Merkurs Plads i Nykøbing F. stod først for. Her er undervisningslokaler og fællesområder blevet istandsat og udbygget. Renovering og udbygning af nye kursus- og administrationslokaler på Kringelborg Allé i Nykøbing blev også påbegyndt. Desuden forestår en udbedring og renovering af Nakskov Uddannelsescenter. Hvad skal fremtiden bringe? I 2010 påbegyndtes et stort strategiarbejde for årene Strategien skal bygge på de strategier, som er formuleret for Uddannelsesråd Lolland-Falster samt visionerne for det kommende Business LF. CELFs engagement regionalt, landsdækkende og internationalt vil fortsat og i stigende grad være en del af CELFs strategi. Her vil især det at gøre landsdelen uddannelsesmæssigt klar til de udfordringer og muligheder, som vil komme i kølvandet på den faste Femern Bælt-forbindelse, være det helt store omdrejningspunkt. Strategiarbejdet understøttes af CELFs interne kompetence- og organisationsudvikling, der i 2010 udmøntedes i fælles kompetenceudviklingsdage og omfattende efteruddannelsesaktiviteter og udvikling i afdelingerne. Der blev kæmpet hårdt og intenst fredag den 27. august 2010 på Nakskov Uddannelsescenter ved de udendørs EUD-lege. Eleverne dystede om i alt 11 forskellige discipliner. Nogle discipliner krævede styrke og kræfter, andre kreativitet, snilde eller smartness, men dog krævede de alle, at den enkelte klasse kunne samarbejde om at løse opgaven. På fotoet ses disciplinen træk en lastvogn 25 meter. Som det fremgår, blev alle kræfter sat ind. Legene var en stor oplevelse for elever, lærere og øvrige ansatte og afsluttedes med præmieoverrækkelser til vinderne og fælles grill, som skolens pedeller arrangerede. Resultatopgørelse 2010 side 18 Regnskabsudviklingen i året 2010 side 18 Balance 2010 side 19 Denne CELF Stories 2010 er beretningen om, hvad der skete i 2010 på CELF. Med kunden som det centrale omdrejningspunkt. Kunderne er mangfoldige, f.eks. elever, kursister, studerende, praktikvirksomheder, grundskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, samarbejdsskoler, private og offentlige virksomheder, myndigheder og mange flere. Tekst og grafik: Anne Larsen Nina Friis Hansen Foto: Claus Hansen, Jesper Hjelme, Profilfoto, Patrick Kirkby, Nina Friis Hansen Tryk: Grafikom Oplag: 2000 Marts 2011 Michael Bang Direktør 3

3 CELF - en god medspiller Lennart Damsbo-Andersen var skuemester i 10 år, så vejen går lige forbi en svendeprøveklasse i færd med at lægge sidste hånd på den afsluttende eksamensopgave. Tømrerlærling Andreas Andersen fra firmaet Wagner i Rødby får gode råd. Foto: Jesper Hjelme, IWAL Lollands fremtid Vindmølleselskabet Vestas meddelte ultimo oktober 2010, at vingefabrikken i Nakskov lukkede med øjeblikkelig virkning. Derved mistede 430 medarbejdere deres arbejde. Et hårdt slag for byen. Vestas og Jobcenter Lolland tilbød opkvalificeringsaktiviteter samt jobsøgnings- og vejledningsaktiviteter for medarbejderne. Her har bl.a. CELF været dybt involveret, med AMU-kurser, Møllemontør-kursusforløb, voksenuddannelse som elektriker m.m. Massefyringen gav anledning til overvejelser om Lollands fremtidige vækstmuligheder, og den 7. december 2010 afholdtes et stort borgermøde med et punkt på dagsordnen: Lollands fremtid. Direktør Michael Bang ses her fotograferet midt imellem to fremtrædende lokale folketingspolitikere: Henrik Høegh (V), der indtil sin udnævnelse som minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i februar 2010 var CELFs bestyrelsesformand og MF, og Lennert Damsbo-Andersen, MF (A) mangeårigt medlem af det lokale uddannelsesudvalg for Træfagenes Byggeuddannelse og bestyrelsen på CELF. Svaret er CELF Jeg har kun gode ting at sige om CELF både som elev, som medlem af det lokale uddannelsesudvalg og som tidligere bestyrelsesmedlem. Sagt af Lennart Damsbo-Andersen, MF, (A) under et interview på en strålende solskinsdag i marts måned Hvor kigger man hen i rigtig mange perspektiver, når 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse? Når Lolland Falster skal videre, både set fra København og fra lokalområdet? Spørgsmålet er: hvad skal Lolland leve af i fremtiden? Svaret er CELF udtaler Lennart Damsbo-Andersen, der har haft sin gang på skolen siden 1976, hvor han startede som ung tømrerelev. Han var den første student, der tog en faglig uddannelse. Det var trangen til at skabe noget og ulysten til fortsat at skulle sidde på en skolebænk, der fik ham til at træffe det dengang lidt usædvanlige valg. CELFs rolle Hvad skal CELF gøre for at leve op til sin samfundsmæssige rolle? Vær klar til at tage bolden op og vær ansvarsbevidst overfor rollen Vær så åbne som muligt, f.eks det årlige arrangement for 6. klassetrin og vær tydelige i lokalsamfundet. Det er dejligt at møde repræsentanter fra skolen i forskellige fora, f.eks. borgermødet i Nakskov om Lollands fremtid. Bliv ved med at udfordre det almene gymnasium Forpligtende samarbejde i hele landsdelen se på mulighederne fremadrettet Vær rugekasse for virksomhedsudvikling og innovation Radio CELFølgelig CELF støttede Danmarksindsamlingen og fik hammerslag på en omgang morgenradio sendt fra CELF. Onsdag den 3. marts 2010 kl 6 10 sendte P4 Sjælland således direkte fra CELF. Det blev nogle spændende timer, hvor de to radioværter René Sabro Pedersen og Dennis Johannesson nåede rundt på alle afdelinger. På foto ses uddannelseschef Hans Jørgen Kristiansen under et dobbeltinterview sammen med en af Hans Jørgens allerførste elever, Anders Bisgaard. Jeg er selv et eksempel på, at man godt kan lære på en anden måde. Som tømrer lærer man at se om på den anden side. Eleverne kommer fra grundskolen trætte af røv til bænk pædagogik. Som bestyrelsesmedlem for produktionsskolen, Multicenter Syd, oplever jeg, at mange unge har brug for mere praktisk læring. Pas på med at akademisere uddannelserne, bryd i stedet vaner og brug lovgivningen til det yderste for at få inddraget så meget praktik som muligt. Mange af vores uddannelser ses på Youtube. Scan koden med din telefon Efter min mening er det ikke nødvendigvis sådan, at produktion skal foregå i lavtlønsområder. Det kan sagtens foregå her, vi skal bare opfinde nye produkter og nicher, vi kan operere i. På Lolland Falster er der faktisk også et stort potentiale inden for landbruget, hvis erhvervet tør lade være med at lade sig dirigere af støttekroner. Ønsker til fremtiden Hvad er Lennart Damsbo-Andersens drømmescenarie for CELF om 10 år? En stor uddannelsesinstitution på Lolland Falster i tæt samarbejde med det almene gymnasium og et universitet og med en bred palet af uddannelser fra ungdomsuddannelser til videregående universitetsuddannelser. Ingen mangel på praktikpladser mestrene har for længst givet hinanden håndslag på at tage alle i lære.

4 Handelsgymnasiet og teknisk gymnasium Efter et år med støv og støj genopstod Fugl Føniks i form af handelsskoleafdelingen i Nykøbing, der blev behørigt fejret den 13. august Et helt års trængsler og en investering på 12 mio. i en omfattende renovering af lokalerne var endelig afsluttet. Gæster, elever og medarbejdere mødtes på den nye flotte plads foran skolen. Den obligatoriske røde snor blev klippet af bestyrelsens næstformand, Klaus Nørholm Jørgensen, bestyrelsesformand Niels Henriksen og direktør Michael Bang. På CELF har vi 2 gymnasiale uddannelser: Handelsgymnasiet, hhx har en klar erhvervsrettet/økonomisk/sproglig/kommunikativ profil og gør den færdige student klar til et universitetsstudie eller til en elevplads ude i det pulserende erhvervsliv. Det tekniske gymnasium, htx har sin helt egen naturvidenskabelige og projektorienterede profil med stort potentiale for karriere inden for forskning og ledelse. Eller sagt med elevernes egne ord: Vær god mod nørderne du ender med at arbejde for dem. Elever fra teknisk gymnasium vinder Petro Challenge på Imperial College i London I løbet af efteråret og vinteren 2010/2011 konkurrerede mere end 4000 gymnasieelever i Danmark, Island, Grønland, Norge og Storbritannien om at blive det allerbedste boresjak. Fire elever fra teknisk gymnasium - Mohammed Kassem, Bjarke Rasmussen, Daniel Lundberg Pedersen og Christoffer Boesen - vandt både Petro Challenge i Danmark og den internationale konkurrence, der blev afholdt på Imperial College i London. Konkurrencen sponsoreres bl.a. af Chevron, Maersk Oil, DTU og Imperial College. Til konkurrencen benyttes et oliesimuleringsprogram, der også bruges i industrien. Til finalen i London fik drengene fra teknisk gymnasium en forrentning af deres penge på 78 % - hvilket bragte dem til tops i konkurrencen. Præmien var, foruden æren, til deling og en flot pokal. Hjemme igen fortæller de fire vindere, at de på forhånd ikke var dømt mange chancer for at vinde. Men en god taktik, beslutsomhed, hurtig reaktionsevne, godt overblik og en god portion is i maven bragte sejren i hus skarpt forfulgt af de islandske favoritter. Her bliver du udfordret Det specielle ved hhx er helt klart de virksomhedsrettede og økonomiske fag, og det gode er, at man ikke behøver at læse i 7 år på universitetet. Man kan gå lige ud i en bank og blive finanselev, få sig en uddannelse og samtidig få løn. Da vi begyndte at få de handelsmæssige fag, tænkte jeg, det her er helt sikkert det, jeg vil. Årselever handelsgymnasiet: Nykøbing: 359 Nakskov: 79 Jeg skal bruge hhx til at uddanne mig til shipping trainee. Læreplads? Hamborg eller Holland. Jeg kunne godt tænke mig at komme til Dubai eller måske Argentina som shipping trainee kommer man rigtig rundt i verden. På handelsgymnasiet er der flere udfordringer, og man skal kunne flere ting. Man bliver ikke holdt i hånden. Man skal aflevere til tiden, man skal kunne tænke selvstændigt, og man skal kunne ta imod en masse udfordringer. Caroline, handelsgymnasiet i Nakskov Når det bedste ikke er godt nok 3 år på handelsgymnasiet i Nykøbing afsluttes med den ultimative gallafest. Alle sejl sættes til for at finde den mest spektakulære måde at gøre sin entré på. Begivenheden tiltrækker så mange, at der skal trafikregulering til: Forældre, bedsteforældre m.fl. er dybt engagerede, stolte og fotograferende tilskuere. De fire gymnasiale uddannelser Højere handelseksamen - Hhx Højere teknisk eksamen - Htx Studentereksamen, - Stx Højere forberedelseseksamen - Hf På billedet ses fra venstre Coach og kemilærer Louis Grausø, Mohammed Kassem, Daniel Lundberg Pedersen, Bjarke Rasmussen og Christoffer Boesen Varighed 3 år 3 år 3 år 2 år En gymnasial eksamen giver mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse. Årselever teknisk gymnasium: Nykøbing 188 Nakskov

5 Indgange Antal årselever Erhvervsuddannelserne Bil, fly og andre transportmidler 309 Bygge og anlæg 238 Dyr, planter og natur 117 Mad til mennesker 315 Merkantil 348 Strøm, styring og it 201 Bygnings- og brugerservice Produktion og udvikling 278 Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik 46 I alt 1852 Verdenseliteroer Faglig stolthed Erhvervsuddannelserne er karaktiseret ved et tæt samarbejde mellem erhvervslivet og skolen, bl.a. udmøntet i de lokale uddannelsesudvalg. I udvalgene er bl.a. mestre fra de respektive fag repræsenteret, og med baggrund i deres faglige stolthed og engagement i uddannelserne, opstår der et næsten symbiotisk samarbejde mellem erhvervslivet og skolen. Et samarbejde som gavner ikke bare erhvervslivet og skolen, men også de unge. René Poulsen er et af Danmarks allerstørste medaljehåb til OL i London 2012 og udlært tømrer i René har evnet at kombinere sin uddannelse med sport på internationalt topniveau. En ikke helt nem opgave, når man er væk på træningsforløb i mindst 4 måneder hver år. Hvordan kan det egentlig lade sig gøre? Fremtidens erhvervsliv har brug for gode faglærte folk. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland spår, at der i 2020 vil mangle faglærte i Østdanmark. CELF har et bredt udbud af erhvervsuddannelser, som retter sig mod en lang række brancher. Geografisk er erhvervsuddannelserne repræsenteret både i Maribo, Nakskov og Nykøbing F. Jeg har selv læst teori, når jeg har været på træningsforløb, og min uddannelsestid blev forlænget med et halvt år. Mestrene har været fleksible, og når man er i praktik, er der ingen lektier så når man har fri, så har man fri. Håndværksuddannelserne er mere fleksible end andre uddannelser. René Poulsen Multidiscipline medarbejdere På Hardis fabrik i Nr. Alslev fremstilles virksomhedens verdenskendte sprøjter og svejste komponenter til virksomhedens fabrikker i Australien, Nordamerika og Frankrig. Hardi har i sin helt egen klasse på 19 elever, der er i gang med den 2-årige uddannelse til industrioperatør. Uddannelsen består af 50% skolegang på CELF og 50% praktik på fabrikken i Nr. Alslev. Hvad får Hardi ud af at investere i uddannelse? Vores gode kolleger får en hel masse grundlæggende viden om elektronik, produktionsstyring, reparation og tilrettelæggelse af arbejdet. Lige nu er Hardi-klassen i praktik her på fabrikken, hvor deltagerne sendes rundt til forskellige funktioner. Når dette træningsforløb er slut, forventer vi, at de 19 har fået en bred uddannelse og viden om Hardi at de bliver multidiscipline, at de vil være i stand til overskue vores produktion fra en mere overordnet synsvinkel og har en forståelse for de øvrige områder med viden om de generelle forhold på fabrikken. Preben Kristensen, fabrikschef, Hardi Hardi: I lære årige Danni er i voksenlære hos A. Melgaards Nakskov-afdeling. Dannis første uddannelse var som salgsassistent i en radio og tv-forretning. Den videre vej var industrioperatør på Vestas og nu elektrikerlærling. Danni har 3½ år tilbage af sin uddannelse, og lærepladsen var sikret, inden han gik i gang. Det, der især tricker Danni ved jobbet som elektriker, er den direkte kontakt ude hos kunderne. 8 9

6 10 11 Vi vil ha PRAKTIK! Lidt statistik 483 elever tegnede en ordinær praktikpladsaftale i elever startede i skolepraktik i elever søgte praktikplads pr HG & Business - hånd i hånd Skolepraktik på en ny måde HG den merkantile indgang Årets læreplads At sige at Vejrø er en helt speciel læreplads er vist ingen overdrivelse. Vejrø er en 155 ha stor ø i Smålandsfarvandet med en helt unik natur. 100 ha dyrkes økologisk, og resten er uberørt natur. Vejrø undergår i disse år en total renovering og tilbyder i dag eksklusive naturmæssige og kulinariske oplevelser. Fredag den 3. december 2010 blev et nyt skolepraktikværksted, Provstelund i Nakskov, indviet. Hermed blev 22 elever i skolepraktik flyttet væk fra skolen, så eleverne oplever det samme skift mellem skole og praktik, som deres kammerater med en praktikpladsaftale. Ligesom et rigtigt smedeværksted CELF overtog værkstedet i sommeren Eleverne har sammen med skolepraktikinstruktør Claus John Jørgensen og faglærer Anders Bonde henover efteråret opbygget og indrettet værkstedet, så det nu fremstår som et rigtigt smedeværksted. Provstelund skal drives så virkelighedsnært, som det er muligt - med ordrer, deadlines, produktudvikling, kalkulationer, kvalitetskontrol, kundekontakt osv. Anders er direktøren, Claus er værkføreren og skolepraktikeleverne er svendene. Skolepraktikeleverne har allerede haft mange spændende opgaver. De har blandt andet designet og fremstillet et display til Frederiksdal kirsebærvinen, som nu står i alle SuperBests forretninger i hele Danmark. Handelsskolernes grunduddannelse er med de to første års undervisning mere skolebaseret end de øvrige erhvervsuddannelser. Det er dog ikke teori alt sammen. Eleverne på HGafdelingerne afprøver deres færdigheder via et hav af projekter i samarbejde med det lokale erhvervsliv. En ny tradition Julemesserne - er indbegrebet af projektarbejde. Her går teori og praksis hånd i hånd. Søndag den 5. december 2010 og torsdag den 9. december 2010 stod de store slag henholdsvis i Nykøbing og Nakskov. Eleverne på begge adresser havde været i fuldt sving med at hverve virksomheder til at udstille og sponsorere. Eleverne havde markedsført, kommunikeret via alle mulige og umulige kanaler, hentet og bragt alskens sager, sunget gospel, lavet julepynt, dekoreret, bagt, lånt, øvet, friseret og prøvet, inden de endelig kunne åbne dørene. Et flot modeshow var også et tilløbsstykke, hvor eleverne viste tøj og tilbehør fra de lokale forretninger. Begge arrangementer forløb så godt, at en ny tradition blev skabt. Overskuddet gik til velgørende formål. Der er to elever i lære på Vejrø. Annie Nielsen, der er dyrepasserelev og Brian Høppner Pedersen, der indstillede Vejrø som årets læreplads på CELF. Der er i alt 8 ansatte på Vejrø Aps, der ledes af direktør Thomas Gellert Larsen. Vejrø byder på mange oplevelser. Her finder man bl.a. Danmarks lykkeligste og mest økologiske gris. Fra venstre Direktør Thomas Gellert Larsen, Landmandselev Brian Høppner Pedersen, business manager Sissel C. N. Hermansen og dyrepasserelev Annie Nielsen fotograferet på havnen i Vejrø. Vejrø:

7 Videregående uddannelser Årselever Videregående uddannelser 190 Kurser og efteruddannelse 307 What s in it for me? Det er vigtigt for lokalområdet, at der er mulighed for videregående uddannelse. Både som dagstudie og som deltidstudie for at sikre fastholdelse af de unge i lokalområdet og for at tiltrække den nødvendige højtuddannede arbejdskraft, skabe grobund for innovation og operere aktivt i en global verden. Professionsbacheloruddannelsen Leisure Management og diplomuddannelserne i Ledelse og Leisure Management udbydes i samarbejde med University College Sjælland, mens uddannelserne som Multimediedesigner, Computer Science, Administrationsøkonom, Installatør, Automationsteknolog og en bred palet af akademiuddannelser udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland. Lederseminar 2010 I det 21. århundrede kan vi lige så godt vænne os til det: Vi må hele tiden efteruddanne og dygtiggøre os for at kunne følge med de krav, der opstår i en global verden. Hvor man tidligere kunne færdiguddanne sig i sin ungdom, må vi nu påregne at skulle uddanne os hele livet. Her står CELF også klar med efter- og videreuddannelsesaktiviteter på mange niveauer fra grundlæggende erhvervsuddannelsesniveau til diplomniveau. Ledelsestrappen til højre illustrerer spændvidden i f.eks. CELFs lederuddannelser. Den 4. november 2010 afholdt Erhvervsråd Lolland Falster, Dansk Industri og CELF Lederseminar Dagens hovedindlæg stod direktør Kenneth Iversen fra Unimerco A/S for. Unimerco er distributør og producent af værktøjsløsninger og -service til hele verden og har hovedsæde i Sunds. Under foredraget blev Kenneth Iversen flot akkompagneret af tegneren Mie Nørgaard, der visuelt fæstede det sagte ord på papiret. Hvordan håndterer man en krise? Og hvad kan man lære af det? Kenneth Iversens opskrift lød kort fortalt, at man skal bruge sin sunde fornuft og huske at være et ordentligt menneske. Fremført på en dynamisk, inspirerende og meget vestjysk facon. Tilhørerne fik brugbar og konkret tale. Samt en række spændende og illustrative tegninger, der sikrer, at de helt sikkert lige netop husker Lederseminar NYT: Summer School Som en helt ny aktivitet afholdtes den allerførste Innovation Camp 2½ uges koncentreret summer school for oversøiske studerende. I 2010 deltog 13 unge kinesere plus 12 af vores egne studerende. Der var sammensat et omfattende program med fokus på den innovative proces, præsentationsteknik og multikulturel forståelse. Et af campens højdepunkter var et spændende besøg på Lego, hvor deltagerne fik et indblik i Legos innovationsproces, og hvor de oversøiske studerende fik stillet en innovationscase med relevans til det kinesiske marked. Camp en blev så stor en succes, at en ny tradition er skabt. I 2011 forventer vi også elever fra Malaysia, der bl.a. skal undervises af en gæsteprofessor fra Korea. Campen afholdes fra den 13. juli juli Mie Nørgaard Anmeldelse May Hansen, boligsocial projektkoordinator hos LF-Bo, uddannet folkeskolelærer, 3. års studerende på akademiuddannelsen i ledelse: Som nyudnævnt leder havde jeg brug for at få praktiske ledelsesværktøjer, og jeg fandt, at akademiuddannelsen i ledelse var den mest brugbare, praksis kombineret med teori. Udover ledelsesværktøjerne er det også vigtigt rent menneskeligt at få ting sat på plads og lære sig selv bedre at kende. Underviseren er fuldstændig kompetent og får folk til at tage og give alt, hvad de har. En fantastisk underviser. 5 moduler Der er meget arbejde ved siden af et fuldtidsjob, det er hårdt men givtigt, og det er alle timerne værd år 2 år Diplomuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelsen i ledelse er målrettet til ledere, der vil have papir på egen viden. Kvalificerer til at studere på diplomniveau. Modulopbygget. Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende lederuddannelse består af fem AMU-moduler. Målgruppen er butiksledere, teamledere m.fl. En appetizer til ledelsesteorier. Ingen eksamen. Diplomuddannelsen i ledelse er teoretisk funderet og på bachelorniveau. Modulopbygget. Giver adgang til master-uddannelser.

8 14 15 Broen,der blev til en tunnel Girls will be Boys Den 28. juni 2010 afholdt CELF en intern Femern Bælt konference for at generere idéer til, hvordan CELF kan understøtte det kommende byggeri af en forbindelse over Femern Bælt. På det tidspunkt talte alle kun om en mulig bro, men efter et indlæg ved tunnelchef Steen Lykke fra Femern A/S, der bl.a. fortalte om erfaringer med tunnelbyggeriet i Øresund, begyndte der blandt medarbejderne at ske et skred i opfattelsen af, hvordan en kommende forbindelse kunne ende med at forme sig. Udsigterne til en fast forbindelse har sat mange tanker og idéer i gang. Af idéerne kan bl.a. nævnes et energioplevelsescenter, turismeakademi, fødevarecenter, havneterminal, Østersøvand (saltvand omdannet til ferskvand), multiarena og meget mere. Som bekendt har politikerne bag projektet siden valgt at støtte en tunnelløsning. Illustration: Femern A/S CELFs engagement CELF er repræsenteret i Femern Bælt Komiteen ved direktør Michael Bang. Femern Bælt Komiteen er et dansk-tysk rådgivnings- og koordineringsudvalg. CELF er ligeledes repræsenteret i to fokusgrupper under Femern Belt Development, nemlig job og uddannelse og grænseoverskridende samarbejde. Disse fokusgrupper skal komme med forslag til initiativer, som kan iværksættes i forhold til Femern Bælt Regionen. Derudover deltager CELF i 4 EU-projekter med samarbejdsparter i Nordtyskland, bl.a. med henblik på at gennemføre udveksling af elever/lærlinge og studerende i kortere eller længere perioder og udvikling af tværnationale uddannelser. Hands across the Baltic En række tyske og danske erhvervsuddannelsescentre er indgået i et partnerskab for økonomisk og kulturel udvikling i regionen omkring Femern Bælt. Denne udvikling skal primært ske ved at skabe mulighed for, at unge udveksler synspunkter og erfaringer og lærer hinanden at kende. Repræsentanter for de deltagende organisationer underskrev den 11. februar 2011 partnerskabsaftalen på rådhuset i den tyske by Eutin. Samarbejdsaftalen er også en bekræftelse på et frugtbart samarbejde, der har eksisteret siden På billedet ses på bagerste række fra venstre: Bodo Kroll (Berufsschule der Handwerkskammer Lübeck), Harald Plath (Kreishandwerkerschaft), Martin Sønderskov (Middelaldercentret), Axel Böhm (Regionales Bildungszentrum Plön). Forrest fra venstre: Dr. Annemarie Goos (Berufliche Schule Oldenburg), Helmut Landsiedel (Berufliche Schule Eutin), Michael Bang (CELF). er en lettere omskrivning af et gammelt engelsk ordsprog - Boys will be boys - og refererer til EU-projektet Kvinder i mandefag, der igennem de sidste par år har arbejdet for at flytte forestillingen om, at visse håndværksfag ikke er noget for piger. Projektets formål er at påvirke pigerne i folkeskolens afgangsklasser til at tage de traditionelle mandefag under overvejelse, når der skal vælges uddannelse. Via projektet er et par hundrede grundskolepiger på Lolland Falster blevet orienteret om mulighederne, og 30 interesserede piger har fået lov til selv at afprøve nogle af de traditionelt mandsdominerede håndværksfag. Det 2-årige projekt har kørt som et samarbejde mellem flere parter og på tværs af Femern Bælt. Fra tysk side Kreis Handwerk Eutin/Plön og Lübeck og fra dansk side Ungdommens Uddannelsesvejledning Lolland Falster og CELF. Vi har haft et helt formidabelt samarbejde med CELF. Administrativt har der været rigtig god support og samarbejdet med CELFs lærerteam har været rigtig, rigtig godt. Undervisningen og den efterfølgende samtale med hver enkelt elev gjorde, at mange gik højere ud af døren, end da de kom ind. Kendetegnende for denne gruppe piger er nok, at de tør være sig selv, og at oplevelsen på CELF bekræftede dem heri. Lars Terkildsen, vejleder, Ungdommens Uddannelsesvejledning Lolland Falster Strategisk kompetenceudvikling 2010 CELFs kompetenceudvikling: Lad os blive kloge sammen, årgang II blev skudt i gang den 10. august Et af dagens højdepunkter var, da det 400 mand store CELF-kor sang gospel, så taget var ved at lette.

9 16 17 Henrik Dyrehave Rasmussen Vicedirektør Kurt Henriks Økonomi Bodil Jørgensen Chef for direktionssekretariatet Nicholas Barnes Teknisk gymnasium Handelsgymnasiet i Nakskov Michael Bang Direktør Søren Vikkelsø Uddannelsesdirektør Helle Holst Handelsgymnasiet i Nykøbing Kim Normand Markedsdirektør Jens Lautrup Nørgaard Videregående uddannelser Bestyrelsen ses her fotograferet den 14. december 2010 sammen med CELFs direktion. På billedet ses forrest fra venstre: Godsejer Linnéa Treschow, SALA, markedsdirektør Kim Normand, CELF, regionsmedlem Doris Kimer, Region Sjælland, byrådsmedlem Leo Christensen, Lolland Kommune, afdelingsformand Ejvind Heinecke, Dansk Metal, medarbejderrepræsentant Derek Curry, CELF, direktør Michael Bang, CELF. Bagerste række fra venstre: Tømrermester Steen Koch Rasmussen, Dansk Byggeri, uddannelsesdirektør Søren Vikkelsø, CELF, vicedirektør Henrik Dyrehave Rasmussen, CELF, afdelingsformand Niels Henriksen, 3F, medarbejderrepræsentant Kent W. Nielsen CELF, direktør Jørgen Stub Petersen, Dansk Erhverv, salgsdirektør Klaus Nørholm Jørgensen, Dansk Industri, afdelingsformand Dennis Fridthjof, Dansk El Forbund, elevrepræsentant Hans Chr. Hansen, CELF, politisk sekretær Søren Christensen, HK, elevrepræsentant Filip Kardel Olsen, CELF. Claus Ring Rasmussen It John Rasmussen Mad til mennesker Peter Bondo Handelsskolens grunduddannelse Carsten Eriksen Transport og logistik Kursus Peer Lundquist Bygninger Søren S. Petersen Kantiner Mogens Larsen Skolehjem Claus Petersen Strøm, styring og it Bo Rasmussen Bygge og anlæg Claus Westerholt Bil, fly og andre transportmidler Jes Christiansen Dyr, planter og natur Ove Jensen Sundhed, omsorg og pædagogik Produktion og udvikling Bygnings- og brugerservice Svend-Erik Jessen Projektsekretariatet Charlotte M. Kristiansen Salg og markedsføring Who is Who? CELFs bestyrelse CELFs bestyrelse blev konstitueret den 22. marts Bestyrelsen består af 12 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret. Formandsskab: Afdelingsformand Niels Henriksen, 3F Region Sjælland, formand for CELFs bestyrelse. Salgsdirektør Klaus Nørholm Jørgensen, Dansk Industri, næstformand. Forretningsudvalg: Udover formand og næstformand består skolens forretningsudvalg af: Politisk sekretær Søren Christensen, HK Direktør Jørgen Stub Petersen, Dansk Erhverv samt direktør Michael Bang som sekretær for forretningsudvalget. Yderligere består bestyrelsen af: Afdelingsformand Ejvind Heinecke, Dansk Metal Afdelingsformand Dennis Fridthjof, Dansk El Forbund Tømrermester Steen Koch Rasmussen, Dansk Byggeri Godsejer Linnéa Treschow, SALA Regionsrådsmedlem Doris Kimer, Region Sjælland Byrådsmedlem Leo Christensen, Lolland Kommune Kent W. Nielsen, medarbejderrepræsentant CELF Derek Curry, medarbejderrepræsentant CELF uden stemmeret Hans Christian Hansen, elevrepræsentant CELF Filip Kardel Olsen, elevrepræsentant CELF uden stemmeret. Marianne Stark Miljø

10 Resultatopgørelse 2010 Regnskabsudviklingen i året 2010 Balance kr t.kr. Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Udvikling og markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Særlige tilskud Skolehjem/kostafdeling Driftsomkostninger i alt Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært driftsresultat Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinære poster Årets resultat Aktivitet Omfanget af uddannelsesaktiviteterne var samlet set tilfredsstillende for skolen, som realiserede årselever på uddannelserne og 133,6 skolehjemsårselever. De tilsvarende budgettal var henholdsvis har været præget af en fortsat stor aktivitet på efteruddannelsesområdet. Antallet af årselever på AMU-uddannelserne steg fra 235 i 2009 til 275 i På åben uddannelse steg årselevproduktionen fra 23 til 144. Der var hen over efteråret dog en tendens til afmatning i efteruddannelsesaktiviteterne. Denne tendens forventes at fortsætte i 2011 blandt andet på grund af politiske vedtagelser, som gør det mindre økonomisk attraktivt for virksomhederne at anvende AMU-systemet. Hertil kommer, at der er sket en forringelse af taksametrene, som forringer driftsøkonomien ved AMU-udbud for skolerne. Årselevtallet på ungdomsuddannelserne var i mod budgetlagt 2.233, dvs. 30 årselever færre end forventet. De årselever fordelte sig med 697 på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne. I relation til erhvervsuddannelserne er det glædeligt, at praktikpladssituationen udviklede sig positivt i 2010 i forhold til De videregående fuldtidsuddannelser har været særdeles udfordrede med en studenterbestand, der er lavere end forventet, og særdeles utilfredsstillende økonomi. På KVU- og MVU-uddannelserne produceredes 218,6 STÅ (studenterårsværk) mod budgetlagt 282,0. De videregående deltidsuddannelser har derimod levet op til forventningerne både med hensyn til aktivitet og økonomi. Økonomi Skolens økonomiske resultat i 2010 udviste fremgang i forhold til regnskabsåret 2009 og var omkring 1 mio. kr. bedre end budgetlagt. Årets resultat var et overskud på t.kr. ud af en omsætning på t.kr. Resultatet skal ses i lyset af, at der er omkostningsført t.kr., som vedrører regeringens genopretningsplan. Genopretningsplanen var i sagens natur ikke budgetlagt. Budget 2010 udviste et forventet resultat på t.kr. Skolen har således været i stand til at dække tilbageholdelsen til genopretningsplanen for 2010 over den ordinære drift. Årets resultat skal ses på baggrund af meget forskelligartede økonomiske udviklinger i de enkelte undervisningsafdelinger, men samlet set er der tale om et tilfredsstillende resultat. AKTIVER 2010 kr t.kr Grunde og bygninger Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver og materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver Aktier i pengeinstitutter 0 14 Finansielle anlægsaktiver 0 14 Anlægsaktiver Varebeholdninger Varebeholdninger Debitorer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr t.kr. Egenkapital Egenkapital i øvrigt Egenkapital Hensættelser Hensættelser Realkreditgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Skyldig løn Feriepengeforpligtelser Kreditorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Periodeafgrænsningsposter Anden kortfristet gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt PASSIVER Revision Deloitte - statsautoriseret revisionsaktieselskab 18 19

Indholdsfortegnelse. På vej side 3. Samling og fokusering side 4-5. Til gavn for alle side 6-7. Det sprudler side 8-9. Det spirer og gror side 10-11

Indholdsfortegnelse. På vej side 3. Samling og fokusering side 4-5. Til gavn for alle side 6-7. Det sprudler side 8-9. Det spirer og gror side 10-11 2012 STORY På vej Den nyrenoverede HG-afdeling i Nakskov. Eleverne har taget godt imod opholdsarealet, der bliver flittigt benyttet både socialt og fagligt. Indholdsfortegnelse På vej side 3 Samling og

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Langfristet gæld 41.374 29.155 0 0 Kortfristet gæld 46.921 45.354 39.447 28.540

Langfristet gæld 41.374 29.155 0 0 Kortfristet gæld 46.921 45.354 39.447 28.540 Årsskrift 2012 Hovedog nøgletal VUC Storstrøm tilbyder undervisning inden for: Almen voksenuddannelse (AVU) Forberedende voksenundervisning (FVU) Gymnasiale suppleringskurser (GSK) Ordblindeundervisning

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2012 1 Ledelsesberetning... 2 1.1 Institutionsoplysninger... 2 1.2 Præsentation af institutionen... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 3 1.4 Årets faglige

Læs mere

vucstor.dk Årsskrift 2013

vucstor.dk Årsskrift 2013 vucstor.dk Årsskrift 2013 VUC Storstrøm tilbyder undervisning i: Faxe Haslev Maribo Nakskov Nykøbing F Næstved Vordingborg Hoved- og nøgletal VUC Storstrøm tilbyder undervisning i: Faxe Haslev Maribo Nakskov

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

www.ibc.dk > > > > Design og layout Kontrapunkt Tryk Rosendahls-Schultz Grafisk Tekst Kontrapunkt Foto Henrik Kastenskov mfl

www.ibc.dk > > > > Design og layout Kontrapunkt Tryk Rosendahls-Schultz Grafisk Tekst Kontrapunkt Foto Henrik Kastenskov mfl www.ibc.dk > > > > 2 Design og layout Kontrapunkt Tryk Rosendahls-Schultz Grafisk Tekst Kontrapunkt Foto Henrik Kastenskov mfl International Business College Et bedre sted at lære 4 Indledning 8 HHX 17

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2013 Indhold 1. Ledelsesberetning... 2 1.1. Institutionsoplysninger... 2 1.2. Præsentation af institutionen... 3 1.3. Årets økonomiske resultat... 4 1.4.

Læs mere

EUC Syd Årsberetning. The IB Diploma Programme. Luftfoto af Hilmar Finsens Gade 14-18 i Sønderborg

EUC Syd Årsberetning. The IB Diploma Programme. Luftfoto af Hilmar Finsens Gade 14-18 i Sønderborg EUC Syd Årsberetning The IB Diploma Programme 202 Luftfoto af Hilmar Finsens Gade 4-8 i Sønderborg Indhold 2 Fakta om EUC Syd 3 Indledning 4 Bestyrelsen 5 Erhvervsuddannelse Indsats mod frafald på grundforløb

Læs mere

Elever fra afgangsklasserne på Køge Handelsskole har måske et ekstra kort på hånden til eksamen

Elever fra afgangsklasserne på Køge Handelsskole har måske et ekstra kort på hånden til eksamen SJ 1. JUNI - 15. AUGUST 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 5 PRIS KR. 29.75 MØBELPOLSTRER Der er grøde i det gamle fag møbelpolstring Der er stigende efterspørgsel efter møbelpolstrere med fornemmelse for både

Læs mere

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer.

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer. Med engagement, samarbejde og respekt for mennesker og faglighed skaber vi dagligt en attraktiv erhvervsskole som andre gerne vil være en del af Fra skolens værdigrundlag Vi har en mission Praktikcenter

Læs mere

Byggeri for millioner

Byggeri for millioner september 2009 Nyt fra Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse nr. 3 1. årgang Byggeri for millioner For den nette sum af 14 millioner kroner får laboranterne på Selandia regionens mest moderne

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Indhold. Nr. 2, november 2010

Indhold. Nr. 2, november 2010 Nr. 2, november 2010 Indhold Leder v/ Områdechef Lars Holm, UCR... 2 Det Lokale Uddannelsesudvalg v/ Formand Inge Sønke, KRAM... 2 Den friske giffel i kurven v/ Esther Bruus Midgley, UCR... 3 Kyllinge

Læs mere

FoU konferencen 2007. Mange bud på fastholdelse. Evaluering skal bruges. Erhvervsskoler skal være innovative

FoU konferencen 2007. Mange bud på fastholdelse. Evaluering skal bruges. Erhvervsskoler skal være innovative FoU konferencen 2007 Indtryk fra Undervisningsministeriets FoU-konference i Odense 24.-25. januar 2007 Mange bud på fastholdelse Frafaldet i erhvervsuddannelserne skal ned, og skolerne myldrer med ideer

Læs mere

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation 15. udgave, december 2010 Nye projektledere Side 2 3 Side 5 En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde Side 6 7 God jul Side 9 Medarbejderinnovation Mange af Vordingborg Kommunes institutioner inviterer

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING JUNI 2010 NUMMER 2 Årets Højdespringer, den nyudlærte skorstensfejer Torben Reiche, lykønskes af sin kæreste, Heidi, til Aalborg Haandværkerforenings legatfest. (Foto: Michael

Læs mere

Glad hver morgen SYDJYLLAND. Sådan bliver du administrationsbachelor. Ny mand i spidsen for HK Sydjylland. Louise stortrives som voksenelev hos Nobia

Glad hver morgen SYDJYLLAND. Sådan bliver du administrationsbachelor. Ny mand i spidsen for HK Sydjylland. Louise stortrives som voksenelev hos Nobia HK BLADET SYDJYLLAND 03I2012 Glad hver morgen Louise stortrives som voksenelev hos Nobia Sådan bliver du administrationsbachelor Ny mand i spidsen for HK Sydjylland Lederen - AF AFDELINgSFORMAND OLE KJÆR,

Læs mere

Magasinet. 50 år - og lærling. Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser. Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne. Ny hjemmeside: www.co-industri.

Magasinet. 50 år - og lærling. Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser. Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne. Ny hjemmeside: www.co-industri. Magasinet Nr. 10 oktober 2003 50 år - og lærling Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne Ny hjemmeside: www.co-industri.dk Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

I uddannelsessystemet

I uddannelsessystemet I uddannelsessystemet (Young and vulnerable in the educational system) Udarbejdet af: Christina Nielsen, studie nr.: 41110189 Henriette Møller Jørgensen, studie nr.: 41110180 University College Lillebælt.

Læs mere

NIELS MORTENSEN MØD MANDEN BAG BYGGERIET AF NYT OUH S. 2-3 S. 12-13 ERHVERVSCAMP GAV UNGE INDBLIK I ERHVERVSLIVET S. 6 P3 SKAFFEDE NYE PRAKTIKPLADSER

NIELS MORTENSEN MØD MANDEN BAG BYGGERIET AF NYT OUH S. 2-3 S. 12-13 ERHVERVSCAMP GAV UNGE INDBLIK I ERHVERVSLIVET S. 6 P3 SKAFFEDE NYE PRAKTIKPLADSER S. 2-3 NIELS MORTENSEN MØD MANDEN BAG BYGGERIET AF NYT OUH S. 6 P3 SKAFFEDE NYE PRAKTIKPLADSER S. 12-13 ERHVERVSCAMP GAV UNGE INDBLIK I ERHVERVSLIVET S. 14 FORÆLDRE SKAL VIDE MERE OM ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 2. 2012 ARBEJDSMAND gik i lære som 44-årig side 12 PLUS PÅ KONTOEN under uddannelsen side 14 TIDLIGERE TOPCHEF: Tal med andre om din fyring side 22 SKAL-SKAL IKKE

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

MED MEREMAJ NYT FRA SELANDIA ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

MED MEREMAJ NYT FRA SELANDIA ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER MED MEREMAJ NYT FRA SELANDIA ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 2014 Reformen TEMA Side 10 HÅNDVÆRKERE HAR FLERE MULIGHEDER Side 26 MENTOR FORANDREDE JESPER OG DANIELS LIV Side 4 INSPIRATION TIL EFFEKTIVE MØDER

Læs mere