Stories Stories 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stories 2010. www.celf.dk. Stories 2010"

Transkript

1 Stories Stories 2010

2 2010 blev et godt år EUD-legene Indvielse På forsiden ses hovedindgangen på den nyrenoverede handelsskoleafdeling på Merkurs Plads 1 i Nykøbing umiddelbart før den røde snor klippes ved den officielle åbning den 13. august Hovedtaler ved indvielsen var vicedirektør Bjarne Lundager Jensen, DEA. Emne: et fremadrettet bud på Danmarks efterspørgsel efter merkantilt uddannede unge. Indholdsfortegnelse 2010 blev et godt år side 3 CELF - en god medspiller side 4-5 Handelsgymnasiet og teknisk gymnasium side 6-7 Erhvervsuddannelserne side 8-9 Vi vil ha praktik side 10 HG & Business hånd i hånd side 11 Videregående uddannelser side 12 What s in it for me? side 13 Broen der blev en tunnel side 14 Girls will be boys side 15 Who is Who? side 16 CELFs bestyrelse side 17 Det er med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at CELF opnåede følgende resultater i 2010: En omsætning på kr Et overskud på kr og årselever og 134 skolehjemsårselever Årets resultater ligger pænt over det budgetterede, hvilket især skyldes større aktivitet på efteruddannelsesområdet end forventet. Årets resultat er med til at sikre en fortsat udvikling og stabilitet på CELF. I 2010 er vi påbegyndt en forbedring og tilpasning af bygningsmassen. Afdelingen på Merkurs Plads i Nykøbing F. stod først for. Her er undervisningslokaler og fællesområder blevet istandsat og udbygget. Renovering og udbygning af nye kursus- og administrationslokaler på Kringelborg Allé i Nykøbing blev også påbegyndt. Desuden forestår en udbedring og renovering af Nakskov Uddannelsescenter. Hvad skal fremtiden bringe? I 2010 påbegyndtes et stort strategiarbejde for årene Strategien skal bygge på de strategier, som er formuleret for Uddannelsesråd Lolland-Falster samt visionerne for det kommende Business LF. CELFs engagement regionalt, landsdækkende og internationalt vil fortsat og i stigende grad være en del af CELFs strategi. Her vil især det at gøre landsdelen uddannelsesmæssigt klar til de udfordringer og muligheder, som vil komme i kølvandet på den faste Femern Bælt-forbindelse, være det helt store omdrejningspunkt. Strategiarbejdet understøttes af CELFs interne kompetence- og organisationsudvikling, der i 2010 udmøntedes i fælles kompetenceudviklingsdage og omfattende efteruddannelsesaktiviteter og udvikling i afdelingerne. Der blev kæmpet hårdt og intenst fredag den 27. august 2010 på Nakskov Uddannelsescenter ved de udendørs EUD-lege. Eleverne dystede om i alt 11 forskellige discipliner. Nogle discipliner krævede styrke og kræfter, andre kreativitet, snilde eller smartness, men dog krævede de alle, at den enkelte klasse kunne samarbejde om at løse opgaven. På fotoet ses disciplinen træk en lastvogn 25 meter. Som det fremgår, blev alle kræfter sat ind. Legene var en stor oplevelse for elever, lærere og øvrige ansatte og afsluttedes med præmieoverrækkelser til vinderne og fælles grill, som skolens pedeller arrangerede. Resultatopgørelse 2010 side 18 Regnskabsudviklingen i året 2010 side 18 Balance 2010 side 19 Denne CELF Stories 2010 er beretningen om, hvad der skete i 2010 på CELF. Med kunden som det centrale omdrejningspunkt. Kunderne er mangfoldige, f.eks. elever, kursister, studerende, praktikvirksomheder, grundskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, samarbejdsskoler, private og offentlige virksomheder, myndigheder og mange flere. Tekst og grafik: Anne Larsen Nina Friis Hansen Foto: Claus Hansen, Jesper Hjelme, Profilfoto, Patrick Kirkby, Nina Friis Hansen Tryk: Grafikom Oplag: 2000 Marts 2011 Michael Bang Direktør 3

3 CELF - en god medspiller Lennart Damsbo-Andersen var skuemester i 10 år, så vejen går lige forbi en svendeprøveklasse i færd med at lægge sidste hånd på den afsluttende eksamensopgave. Tømrerlærling Andreas Andersen fra firmaet Wagner i Rødby får gode råd. Foto: Jesper Hjelme, IWAL Lollands fremtid Vindmølleselskabet Vestas meddelte ultimo oktober 2010, at vingefabrikken i Nakskov lukkede med øjeblikkelig virkning. Derved mistede 430 medarbejdere deres arbejde. Et hårdt slag for byen. Vestas og Jobcenter Lolland tilbød opkvalificeringsaktiviteter samt jobsøgnings- og vejledningsaktiviteter for medarbejderne. Her har bl.a. CELF været dybt involveret, med AMU-kurser, Møllemontør-kursusforløb, voksenuddannelse som elektriker m.m. Massefyringen gav anledning til overvejelser om Lollands fremtidige vækstmuligheder, og den 7. december 2010 afholdtes et stort borgermøde med et punkt på dagsordnen: Lollands fremtid. Direktør Michael Bang ses her fotograferet midt imellem to fremtrædende lokale folketingspolitikere: Henrik Høegh (V), der indtil sin udnævnelse som minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i februar 2010 var CELFs bestyrelsesformand og MF, og Lennert Damsbo-Andersen, MF (A) mangeårigt medlem af det lokale uddannelsesudvalg for Træfagenes Byggeuddannelse og bestyrelsen på CELF. Svaret er CELF Jeg har kun gode ting at sige om CELF både som elev, som medlem af det lokale uddannelsesudvalg og som tidligere bestyrelsesmedlem. Sagt af Lennart Damsbo-Andersen, MF, (A) under et interview på en strålende solskinsdag i marts måned Hvor kigger man hen i rigtig mange perspektiver, når 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse? Når Lolland Falster skal videre, både set fra København og fra lokalområdet? Spørgsmålet er: hvad skal Lolland leve af i fremtiden? Svaret er CELF udtaler Lennart Damsbo-Andersen, der har haft sin gang på skolen siden 1976, hvor han startede som ung tømrerelev. Han var den første student, der tog en faglig uddannelse. Det var trangen til at skabe noget og ulysten til fortsat at skulle sidde på en skolebænk, der fik ham til at træffe det dengang lidt usædvanlige valg. CELFs rolle Hvad skal CELF gøre for at leve op til sin samfundsmæssige rolle? Vær klar til at tage bolden op og vær ansvarsbevidst overfor rollen Vær så åbne som muligt, f.eks det årlige arrangement for 6. klassetrin og vær tydelige i lokalsamfundet. Det er dejligt at møde repræsentanter fra skolen i forskellige fora, f.eks. borgermødet i Nakskov om Lollands fremtid. Bliv ved med at udfordre det almene gymnasium Forpligtende samarbejde i hele landsdelen se på mulighederne fremadrettet Vær rugekasse for virksomhedsudvikling og innovation Radio CELFølgelig CELF støttede Danmarksindsamlingen og fik hammerslag på en omgang morgenradio sendt fra CELF. Onsdag den 3. marts 2010 kl 6 10 sendte P4 Sjælland således direkte fra CELF. Det blev nogle spændende timer, hvor de to radioværter René Sabro Pedersen og Dennis Johannesson nåede rundt på alle afdelinger. På foto ses uddannelseschef Hans Jørgen Kristiansen under et dobbeltinterview sammen med en af Hans Jørgens allerførste elever, Anders Bisgaard. Jeg er selv et eksempel på, at man godt kan lære på en anden måde. Som tømrer lærer man at se om på den anden side. Eleverne kommer fra grundskolen trætte af røv til bænk pædagogik. Som bestyrelsesmedlem for produktionsskolen, Multicenter Syd, oplever jeg, at mange unge har brug for mere praktisk læring. Pas på med at akademisere uddannelserne, bryd i stedet vaner og brug lovgivningen til det yderste for at få inddraget så meget praktik som muligt. Mange af vores uddannelser ses på Youtube. Scan koden med din telefon Efter min mening er det ikke nødvendigvis sådan, at produktion skal foregå i lavtlønsområder. Det kan sagtens foregå her, vi skal bare opfinde nye produkter og nicher, vi kan operere i. På Lolland Falster er der faktisk også et stort potentiale inden for landbruget, hvis erhvervet tør lade være med at lade sig dirigere af støttekroner. Ønsker til fremtiden Hvad er Lennart Damsbo-Andersens drømmescenarie for CELF om 10 år? En stor uddannelsesinstitution på Lolland Falster i tæt samarbejde med det almene gymnasium og et universitet og med en bred palet af uddannelser fra ungdomsuddannelser til videregående universitetsuddannelser. Ingen mangel på praktikpladser mestrene har for længst givet hinanden håndslag på at tage alle i lære.

4 Handelsgymnasiet og teknisk gymnasium Efter et år med støv og støj genopstod Fugl Føniks i form af handelsskoleafdelingen i Nykøbing, der blev behørigt fejret den 13. august Et helt års trængsler og en investering på 12 mio. i en omfattende renovering af lokalerne var endelig afsluttet. Gæster, elever og medarbejdere mødtes på den nye flotte plads foran skolen. Den obligatoriske røde snor blev klippet af bestyrelsens næstformand, Klaus Nørholm Jørgensen, bestyrelsesformand Niels Henriksen og direktør Michael Bang. På CELF har vi 2 gymnasiale uddannelser: Handelsgymnasiet, hhx har en klar erhvervsrettet/økonomisk/sproglig/kommunikativ profil og gør den færdige student klar til et universitetsstudie eller til en elevplads ude i det pulserende erhvervsliv. Det tekniske gymnasium, htx har sin helt egen naturvidenskabelige og projektorienterede profil med stort potentiale for karriere inden for forskning og ledelse. Eller sagt med elevernes egne ord: Vær god mod nørderne du ender med at arbejde for dem. Elever fra teknisk gymnasium vinder Petro Challenge på Imperial College i London I løbet af efteråret og vinteren 2010/2011 konkurrerede mere end 4000 gymnasieelever i Danmark, Island, Grønland, Norge og Storbritannien om at blive det allerbedste boresjak. Fire elever fra teknisk gymnasium - Mohammed Kassem, Bjarke Rasmussen, Daniel Lundberg Pedersen og Christoffer Boesen - vandt både Petro Challenge i Danmark og den internationale konkurrence, der blev afholdt på Imperial College i London. Konkurrencen sponsoreres bl.a. af Chevron, Maersk Oil, DTU og Imperial College. Til konkurrencen benyttes et oliesimuleringsprogram, der også bruges i industrien. Til finalen i London fik drengene fra teknisk gymnasium en forrentning af deres penge på 78 % - hvilket bragte dem til tops i konkurrencen. Præmien var, foruden æren, til deling og en flot pokal. Hjemme igen fortæller de fire vindere, at de på forhånd ikke var dømt mange chancer for at vinde. Men en god taktik, beslutsomhed, hurtig reaktionsevne, godt overblik og en god portion is i maven bragte sejren i hus skarpt forfulgt af de islandske favoritter. Her bliver du udfordret Det specielle ved hhx er helt klart de virksomhedsrettede og økonomiske fag, og det gode er, at man ikke behøver at læse i 7 år på universitetet. Man kan gå lige ud i en bank og blive finanselev, få sig en uddannelse og samtidig få løn. Da vi begyndte at få de handelsmæssige fag, tænkte jeg, det her er helt sikkert det, jeg vil. Årselever handelsgymnasiet: Nykøbing: 359 Nakskov: 79 Jeg skal bruge hhx til at uddanne mig til shipping trainee. Læreplads? Hamborg eller Holland. Jeg kunne godt tænke mig at komme til Dubai eller måske Argentina som shipping trainee kommer man rigtig rundt i verden. På handelsgymnasiet er der flere udfordringer, og man skal kunne flere ting. Man bliver ikke holdt i hånden. Man skal aflevere til tiden, man skal kunne tænke selvstændigt, og man skal kunne ta imod en masse udfordringer. Caroline, handelsgymnasiet i Nakskov Når det bedste ikke er godt nok 3 år på handelsgymnasiet i Nykøbing afsluttes med den ultimative gallafest. Alle sejl sættes til for at finde den mest spektakulære måde at gøre sin entré på. Begivenheden tiltrækker så mange, at der skal trafikregulering til: Forældre, bedsteforældre m.fl. er dybt engagerede, stolte og fotograferende tilskuere. De fire gymnasiale uddannelser Højere handelseksamen - Hhx Højere teknisk eksamen - Htx Studentereksamen, - Stx Højere forberedelseseksamen - Hf På billedet ses fra venstre Coach og kemilærer Louis Grausø, Mohammed Kassem, Daniel Lundberg Pedersen, Bjarke Rasmussen og Christoffer Boesen Varighed 3 år 3 år 3 år 2 år En gymnasial eksamen giver mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse. Årselever teknisk gymnasium: Nykøbing 188 Nakskov

5 Indgange Antal årselever Erhvervsuddannelserne Bil, fly og andre transportmidler 309 Bygge og anlæg 238 Dyr, planter og natur 117 Mad til mennesker 315 Merkantil 348 Strøm, styring og it 201 Bygnings- og brugerservice Produktion og udvikling 278 Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik 46 I alt 1852 Verdenseliteroer Faglig stolthed Erhvervsuddannelserne er karaktiseret ved et tæt samarbejde mellem erhvervslivet og skolen, bl.a. udmøntet i de lokale uddannelsesudvalg. I udvalgene er bl.a. mestre fra de respektive fag repræsenteret, og med baggrund i deres faglige stolthed og engagement i uddannelserne, opstår der et næsten symbiotisk samarbejde mellem erhvervslivet og skolen. Et samarbejde som gavner ikke bare erhvervslivet og skolen, men også de unge. René Poulsen er et af Danmarks allerstørste medaljehåb til OL i London 2012 og udlært tømrer i René har evnet at kombinere sin uddannelse med sport på internationalt topniveau. En ikke helt nem opgave, når man er væk på træningsforløb i mindst 4 måneder hver år. Hvordan kan det egentlig lade sig gøre? Fremtidens erhvervsliv har brug for gode faglærte folk. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland spår, at der i 2020 vil mangle faglærte i Østdanmark. CELF har et bredt udbud af erhvervsuddannelser, som retter sig mod en lang række brancher. Geografisk er erhvervsuddannelserne repræsenteret både i Maribo, Nakskov og Nykøbing F. Jeg har selv læst teori, når jeg har været på træningsforløb, og min uddannelsestid blev forlænget med et halvt år. Mestrene har været fleksible, og når man er i praktik, er der ingen lektier så når man har fri, så har man fri. Håndværksuddannelserne er mere fleksible end andre uddannelser. René Poulsen Multidiscipline medarbejdere På Hardis fabrik i Nr. Alslev fremstilles virksomhedens verdenskendte sprøjter og svejste komponenter til virksomhedens fabrikker i Australien, Nordamerika og Frankrig. Hardi har i sin helt egen klasse på 19 elever, der er i gang med den 2-årige uddannelse til industrioperatør. Uddannelsen består af 50% skolegang på CELF og 50% praktik på fabrikken i Nr. Alslev. Hvad får Hardi ud af at investere i uddannelse? Vores gode kolleger får en hel masse grundlæggende viden om elektronik, produktionsstyring, reparation og tilrettelæggelse af arbejdet. Lige nu er Hardi-klassen i praktik her på fabrikken, hvor deltagerne sendes rundt til forskellige funktioner. Når dette træningsforløb er slut, forventer vi, at de 19 har fået en bred uddannelse og viden om Hardi at de bliver multidiscipline, at de vil være i stand til overskue vores produktion fra en mere overordnet synsvinkel og har en forståelse for de øvrige områder med viden om de generelle forhold på fabrikken. Preben Kristensen, fabrikschef, Hardi Hardi: I lære årige Danni er i voksenlære hos A. Melgaards Nakskov-afdeling. Dannis første uddannelse var som salgsassistent i en radio og tv-forretning. Den videre vej var industrioperatør på Vestas og nu elektrikerlærling. Danni har 3½ år tilbage af sin uddannelse, og lærepladsen var sikret, inden han gik i gang. Det, der især tricker Danni ved jobbet som elektriker, er den direkte kontakt ude hos kunderne. 8 9

6 10 11 Vi vil ha PRAKTIK! Lidt statistik 483 elever tegnede en ordinær praktikpladsaftale i elever startede i skolepraktik i elever søgte praktikplads pr HG & Business - hånd i hånd Skolepraktik på en ny måde HG den merkantile indgang Årets læreplads At sige at Vejrø er en helt speciel læreplads er vist ingen overdrivelse. Vejrø er en 155 ha stor ø i Smålandsfarvandet med en helt unik natur. 100 ha dyrkes økologisk, og resten er uberørt natur. Vejrø undergår i disse år en total renovering og tilbyder i dag eksklusive naturmæssige og kulinariske oplevelser. Fredag den 3. december 2010 blev et nyt skolepraktikværksted, Provstelund i Nakskov, indviet. Hermed blev 22 elever i skolepraktik flyttet væk fra skolen, så eleverne oplever det samme skift mellem skole og praktik, som deres kammerater med en praktikpladsaftale. Ligesom et rigtigt smedeværksted CELF overtog værkstedet i sommeren Eleverne har sammen med skolepraktikinstruktør Claus John Jørgensen og faglærer Anders Bonde henover efteråret opbygget og indrettet værkstedet, så det nu fremstår som et rigtigt smedeværksted. Provstelund skal drives så virkelighedsnært, som det er muligt - med ordrer, deadlines, produktudvikling, kalkulationer, kvalitetskontrol, kundekontakt osv. Anders er direktøren, Claus er værkføreren og skolepraktikeleverne er svendene. Skolepraktikeleverne har allerede haft mange spændende opgaver. De har blandt andet designet og fremstillet et display til Frederiksdal kirsebærvinen, som nu står i alle SuperBests forretninger i hele Danmark. Handelsskolernes grunduddannelse er med de to første års undervisning mere skolebaseret end de øvrige erhvervsuddannelser. Det er dog ikke teori alt sammen. Eleverne på HGafdelingerne afprøver deres færdigheder via et hav af projekter i samarbejde med det lokale erhvervsliv. En ny tradition Julemesserne - er indbegrebet af projektarbejde. Her går teori og praksis hånd i hånd. Søndag den 5. december 2010 og torsdag den 9. december 2010 stod de store slag henholdsvis i Nykøbing og Nakskov. Eleverne på begge adresser havde været i fuldt sving med at hverve virksomheder til at udstille og sponsorere. Eleverne havde markedsført, kommunikeret via alle mulige og umulige kanaler, hentet og bragt alskens sager, sunget gospel, lavet julepynt, dekoreret, bagt, lånt, øvet, friseret og prøvet, inden de endelig kunne åbne dørene. Et flot modeshow var også et tilløbsstykke, hvor eleverne viste tøj og tilbehør fra de lokale forretninger. Begge arrangementer forløb så godt, at en ny tradition blev skabt. Overskuddet gik til velgørende formål. Der er to elever i lære på Vejrø. Annie Nielsen, der er dyrepasserelev og Brian Høppner Pedersen, der indstillede Vejrø som årets læreplads på CELF. Der er i alt 8 ansatte på Vejrø Aps, der ledes af direktør Thomas Gellert Larsen. Vejrø byder på mange oplevelser. Her finder man bl.a. Danmarks lykkeligste og mest økologiske gris. Fra venstre Direktør Thomas Gellert Larsen, Landmandselev Brian Høppner Pedersen, business manager Sissel C. N. Hermansen og dyrepasserelev Annie Nielsen fotograferet på havnen i Vejrø. Vejrø:

7 Videregående uddannelser Årselever Videregående uddannelser 190 Kurser og efteruddannelse 307 What s in it for me? Det er vigtigt for lokalområdet, at der er mulighed for videregående uddannelse. Både som dagstudie og som deltidstudie for at sikre fastholdelse af de unge i lokalområdet og for at tiltrække den nødvendige højtuddannede arbejdskraft, skabe grobund for innovation og operere aktivt i en global verden. Professionsbacheloruddannelsen Leisure Management og diplomuddannelserne i Ledelse og Leisure Management udbydes i samarbejde med University College Sjælland, mens uddannelserne som Multimediedesigner, Computer Science, Administrationsøkonom, Installatør, Automationsteknolog og en bred palet af akademiuddannelser udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland. Lederseminar 2010 I det 21. århundrede kan vi lige så godt vænne os til det: Vi må hele tiden efteruddanne og dygtiggøre os for at kunne følge med de krav, der opstår i en global verden. Hvor man tidligere kunne færdiguddanne sig i sin ungdom, må vi nu påregne at skulle uddanne os hele livet. Her står CELF også klar med efter- og videreuddannelsesaktiviteter på mange niveauer fra grundlæggende erhvervsuddannelsesniveau til diplomniveau. Ledelsestrappen til højre illustrerer spændvidden i f.eks. CELFs lederuddannelser. Den 4. november 2010 afholdt Erhvervsråd Lolland Falster, Dansk Industri og CELF Lederseminar Dagens hovedindlæg stod direktør Kenneth Iversen fra Unimerco A/S for. Unimerco er distributør og producent af værktøjsløsninger og -service til hele verden og har hovedsæde i Sunds. Under foredraget blev Kenneth Iversen flot akkompagneret af tegneren Mie Nørgaard, der visuelt fæstede det sagte ord på papiret. Hvordan håndterer man en krise? Og hvad kan man lære af det? Kenneth Iversens opskrift lød kort fortalt, at man skal bruge sin sunde fornuft og huske at være et ordentligt menneske. Fremført på en dynamisk, inspirerende og meget vestjysk facon. Tilhørerne fik brugbar og konkret tale. Samt en række spændende og illustrative tegninger, der sikrer, at de helt sikkert lige netop husker Lederseminar NYT: Summer School Som en helt ny aktivitet afholdtes den allerførste Innovation Camp 2½ uges koncentreret summer school for oversøiske studerende. I 2010 deltog 13 unge kinesere plus 12 af vores egne studerende. Der var sammensat et omfattende program med fokus på den innovative proces, præsentationsteknik og multikulturel forståelse. Et af campens højdepunkter var et spændende besøg på Lego, hvor deltagerne fik et indblik i Legos innovationsproces, og hvor de oversøiske studerende fik stillet en innovationscase med relevans til det kinesiske marked. Camp en blev så stor en succes, at en ny tradition er skabt. I 2011 forventer vi også elever fra Malaysia, der bl.a. skal undervises af en gæsteprofessor fra Korea. Campen afholdes fra den 13. juli juli Mie Nørgaard Anmeldelse May Hansen, boligsocial projektkoordinator hos LF-Bo, uddannet folkeskolelærer, 3. års studerende på akademiuddannelsen i ledelse: Som nyudnævnt leder havde jeg brug for at få praktiske ledelsesværktøjer, og jeg fandt, at akademiuddannelsen i ledelse var den mest brugbare, praksis kombineret med teori. Udover ledelsesværktøjerne er det også vigtigt rent menneskeligt at få ting sat på plads og lære sig selv bedre at kende. Underviseren er fuldstændig kompetent og får folk til at tage og give alt, hvad de har. En fantastisk underviser. 5 moduler Der er meget arbejde ved siden af et fuldtidsjob, det er hårdt men givtigt, og det er alle timerne værd år 2 år Diplomuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelsen i ledelse er målrettet til ledere, der vil have papir på egen viden. Kvalificerer til at studere på diplomniveau. Modulopbygget. Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende lederuddannelse består af fem AMU-moduler. Målgruppen er butiksledere, teamledere m.fl. En appetizer til ledelsesteorier. Ingen eksamen. Diplomuddannelsen i ledelse er teoretisk funderet og på bachelorniveau. Modulopbygget. Giver adgang til master-uddannelser.

8 14 15 Broen,der blev til en tunnel Girls will be Boys Den 28. juni 2010 afholdt CELF en intern Femern Bælt konference for at generere idéer til, hvordan CELF kan understøtte det kommende byggeri af en forbindelse over Femern Bælt. På det tidspunkt talte alle kun om en mulig bro, men efter et indlæg ved tunnelchef Steen Lykke fra Femern A/S, der bl.a. fortalte om erfaringer med tunnelbyggeriet i Øresund, begyndte der blandt medarbejderne at ske et skred i opfattelsen af, hvordan en kommende forbindelse kunne ende med at forme sig. Udsigterne til en fast forbindelse har sat mange tanker og idéer i gang. Af idéerne kan bl.a. nævnes et energioplevelsescenter, turismeakademi, fødevarecenter, havneterminal, Østersøvand (saltvand omdannet til ferskvand), multiarena og meget mere. Som bekendt har politikerne bag projektet siden valgt at støtte en tunnelløsning. Illustration: Femern A/S CELFs engagement CELF er repræsenteret i Femern Bælt Komiteen ved direktør Michael Bang. Femern Bælt Komiteen er et dansk-tysk rådgivnings- og koordineringsudvalg. CELF er ligeledes repræsenteret i to fokusgrupper under Femern Belt Development, nemlig job og uddannelse og grænseoverskridende samarbejde. Disse fokusgrupper skal komme med forslag til initiativer, som kan iværksættes i forhold til Femern Bælt Regionen. Derudover deltager CELF i 4 EU-projekter med samarbejdsparter i Nordtyskland, bl.a. med henblik på at gennemføre udveksling af elever/lærlinge og studerende i kortere eller længere perioder og udvikling af tværnationale uddannelser. Hands across the Baltic En række tyske og danske erhvervsuddannelsescentre er indgået i et partnerskab for økonomisk og kulturel udvikling i regionen omkring Femern Bælt. Denne udvikling skal primært ske ved at skabe mulighed for, at unge udveksler synspunkter og erfaringer og lærer hinanden at kende. Repræsentanter for de deltagende organisationer underskrev den 11. februar 2011 partnerskabsaftalen på rådhuset i den tyske by Eutin. Samarbejdsaftalen er også en bekræftelse på et frugtbart samarbejde, der har eksisteret siden På billedet ses på bagerste række fra venstre: Bodo Kroll (Berufsschule der Handwerkskammer Lübeck), Harald Plath (Kreishandwerkerschaft), Martin Sønderskov (Middelaldercentret), Axel Böhm (Regionales Bildungszentrum Plön). Forrest fra venstre: Dr. Annemarie Goos (Berufliche Schule Oldenburg), Helmut Landsiedel (Berufliche Schule Eutin), Michael Bang (CELF). er en lettere omskrivning af et gammelt engelsk ordsprog - Boys will be boys - og refererer til EU-projektet Kvinder i mandefag, der igennem de sidste par år har arbejdet for at flytte forestillingen om, at visse håndværksfag ikke er noget for piger. Projektets formål er at påvirke pigerne i folkeskolens afgangsklasser til at tage de traditionelle mandefag under overvejelse, når der skal vælges uddannelse. Via projektet er et par hundrede grundskolepiger på Lolland Falster blevet orienteret om mulighederne, og 30 interesserede piger har fået lov til selv at afprøve nogle af de traditionelt mandsdominerede håndværksfag. Det 2-årige projekt har kørt som et samarbejde mellem flere parter og på tværs af Femern Bælt. Fra tysk side Kreis Handwerk Eutin/Plön og Lübeck og fra dansk side Ungdommens Uddannelsesvejledning Lolland Falster og CELF. Vi har haft et helt formidabelt samarbejde med CELF. Administrativt har der været rigtig god support og samarbejdet med CELFs lærerteam har været rigtig, rigtig godt. Undervisningen og den efterfølgende samtale med hver enkelt elev gjorde, at mange gik højere ud af døren, end da de kom ind. Kendetegnende for denne gruppe piger er nok, at de tør være sig selv, og at oplevelsen på CELF bekræftede dem heri. Lars Terkildsen, vejleder, Ungdommens Uddannelsesvejledning Lolland Falster Strategisk kompetenceudvikling 2010 CELFs kompetenceudvikling: Lad os blive kloge sammen, årgang II blev skudt i gang den 10. august Et af dagens højdepunkter var, da det 400 mand store CELF-kor sang gospel, så taget var ved at lette.

9 16 17 Henrik Dyrehave Rasmussen Vicedirektør Kurt Henriks Økonomi Bodil Jørgensen Chef for direktionssekretariatet Nicholas Barnes Teknisk gymnasium Handelsgymnasiet i Nakskov Michael Bang Direktør Søren Vikkelsø Uddannelsesdirektør Helle Holst Handelsgymnasiet i Nykøbing Kim Normand Markedsdirektør Jens Lautrup Nørgaard Videregående uddannelser Bestyrelsen ses her fotograferet den 14. december 2010 sammen med CELFs direktion. På billedet ses forrest fra venstre: Godsejer Linnéa Treschow, SALA, markedsdirektør Kim Normand, CELF, regionsmedlem Doris Kimer, Region Sjælland, byrådsmedlem Leo Christensen, Lolland Kommune, afdelingsformand Ejvind Heinecke, Dansk Metal, medarbejderrepræsentant Derek Curry, CELF, direktør Michael Bang, CELF. Bagerste række fra venstre: Tømrermester Steen Koch Rasmussen, Dansk Byggeri, uddannelsesdirektør Søren Vikkelsø, CELF, vicedirektør Henrik Dyrehave Rasmussen, CELF, afdelingsformand Niels Henriksen, 3F, medarbejderrepræsentant Kent W. Nielsen CELF, direktør Jørgen Stub Petersen, Dansk Erhverv, salgsdirektør Klaus Nørholm Jørgensen, Dansk Industri, afdelingsformand Dennis Fridthjof, Dansk El Forbund, elevrepræsentant Hans Chr. Hansen, CELF, politisk sekretær Søren Christensen, HK, elevrepræsentant Filip Kardel Olsen, CELF. Claus Ring Rasmussen It John Rasmussen Mad til mennesker Peter Bondo Handelsskolens grunduddannelse Carsten Eriksen Transport og logistik Kursus Peer Lundquist Bygninger Søren S. Petersen Kantiner Mogens Larsen Skolehjem Claus Petersen Strøm, styring og it Bo Rasmussen Bygge og anlæg Claus Westerholt Bil, fly og andre transportmidler Jes Christiansen Dyr, planter og natur Ove Jensen Sundhed, omsorg og pædagogik Produktion og udvikling Bygnings- og brugerservice Svend-Erik Jessen Projektsekretariatet Charlotte M. Kristiansen Salg og markedsføring Who is Who? CELFs bestyrelse CELFs bestyrelse blev konstitueret den 22. marts Bestyrelsen består af 12 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret. Formandsskab: Afdelingsformand Niels Henriksen, 3F Region Sjælland, formand for CELFs bestyrelse. Salgsdirektør Klaus Nørholm Jørgensen, Dansk Industri, næstformand. Forretningsudvalg: Udover formand og næstformand består skolens forretningsudvalg af: Politisk sekretær Søren Christensen, HK Direktør Jørgen Stub Petersen, Dansk Erhverv samt direktør Michael Bang som sekretær for forretningsudvalget. Yderligere består bestyrelsen af: Afdelingsformand Ejvind Heinecke, Dansk Metal Afdelingsformand Dennis Fridthjof, Dansk El Forbund Tømrermester Steen Koch Rasmussen, Dansk Byggeri Godsejer Linnéa Treschow, SALA Regionsrådsmedlem Doris Kimer, Region Sjælland Byrådsmedlem Leo Christensen, Lolland Kommune Kent W. Nielsen, medarbejderrepræsentant CELF Derek Curry, medarbejderrepræsentant CELF uden stemmeret Hans Christian Hansen, elevrepræsentant CELF Filip Kardel Olsen, elevrepræsentant CELF uden stemmeret. Marianne Stark Miljø

10 Resultatopgørelse 2010 Regnskabsudviklingen i året 2010 Balance kr t.kr. Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Udvikling og markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Særlige tilskud Skolehjem/kostafdeling Driftsomkostninger i alt Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært driftsresultat Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinære poster Årets resultat Aktivitet Omfanget af uddannelsesaktiviteterne var samlet set tilfredsstillende for skolen, som realiserede årselever på uddannelserne og 133,6 skolehjemsårselever. De tilsvarende budgettal var henholdsvis har været præget af en fortsat stor aktivitet på efteruddannelsesområdet. Antallet af årselever på AMU-uddannelserne steg fra 235 i 2009 til 275 i På åben uddannelse steg årselevproduktionen fra 23 til 144. Der var hen over efteråret dog en tendens til afmatning i efteruddannelsesaktiviteterne. Denne tendens forventes at fortsætte i 2011 blandt andet på grund af politiske vedtagelser, som gør det mindre økonomisk attraktivt for virksomhederne at anvende AMU-systemet. Hertil kommer, at der er sket en forringelse af taksametrene, som forringer driftsøkonomien ved AMU-udbud for skolerne. Årselevtallet på ungdomsuddannelserne var i mod budgetlagt 2.233, dvs. 30 årselever færre end forventet. De årselever fordelte sig med 697 på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne. I relation til erhvervsuddannelserne er det glædeligt, at praktikpladssituationen udviklede sig positivt i 2010 i forhold til De videregående fuldtidsuddannelser har været særdeles udfordrede med en studenterbestand, der er lavere end forventet, og særdeles utilfredsstillende økonomi. På KVU- og MVU-uddannelserne produceredes 218,6 STÅ (studenterårsværk) mod budgetlagt 282,0. De videregående deltidsuddannelser har derimod levet op til forventningerne både med hensyn til aktivitet og økonomi. Økonomi Skolens økonomiske resultat i 2010 udviste fremgang i forhold til regnskabsåret 2009 og var omkring 1 mio. kr. bedre end budgetlagt. Årets resultat var et overskud på t.kr. ud af en omsætning på t.kr. Resultatet skal ses i lyset af, at der er omkostningsført t.kr., som vedrører regeringens genopretningsplan. Genopretningsplanen var i sagens natur ikke budgetlagt. Budget 2010 udviste et forventet resultat på t.kr. Skolen har således været i stand til at dække tilbageholdelsen til genopretningsplanen for 2010 over den ordinære drift. Årets resultat skal ses på baggrund af meget forskelligartede økonomiske udviklinger i de enkelte undervisningsafdelinger, men samlet set er der tale om et tilfredsstillende resultat. AKTIVER 2010 kr t.kr Grunde og bygninger Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver og materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver Aktier i pengeinstitutter 0 14 Finansielle anlægsaktiver 0 14 Anlægsaktiver Varebeholdninger Varebeholdninger Debitorer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr t.kr. Egenkapital Egenkapital i øvrigt Egenkapital Hensættelser Hensættelser Realkreditgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Skyldig løn Feriepengeforpligtelser Kreditorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Periodeafgrænsningsposter Anden kortfristet gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt PASSIVER Revision Deloitte - statsautoriseret revisionsaktieselskab 18 19

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af mødet den 4. december 2015 Dagsorden: 1. Velkommen til Margrethe Kallehave nyt medlem fra cityforeningen i Nakskov 2. Godkendelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2011/12 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter Efter sommerferien 22 samler Aalborg Kommune sine undervisningstilbud til. årgang i et nyt. Klassecenter med adresse på Seminarieskolen og Løvvangskolen.

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør DOMEA ÅRSBERETNING 00 Domea s.m.b.a. Borgergade Postboks 0 København K Tlf. Fax domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse,. næstform. Allan Mose

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Saltværksvej 191 2770 Kastrup Tlf.: 3252 5274 uu.uk@taarnby.dk www.uutaarnby.dk 2009/10 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business EUD/EUX-business Grenaa og Rønde VID ERhvervsuddannelser EUD/EUX-Business KICKSTART DIN KARRIERE PÅ 1 + 2 ÅR STUDENT OG FAGLÆRT PÅ 2 + 2 ÅR HER FÅR DU DEN BEDSTE HANDELSSKOLEUDDANNELSE De elever, der er

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

2010/11 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

2010/11 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2010/11 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af mødet den 13. marts 2015 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Peter Rasmussen, Ove Jensen, Henrik

Læs mere

Legater 2016 til Handelsgymnasielever

Legater 2016 til Handelsgymnasielever Legater 2016 til Handelsgymnasielever Gustave Klitgaard Dahl Dine lærere har indstillet dig til et legat fra Erhverv Silkeborg med følgende Kære Gustav, Gustav er en afholdt elev, der ud over at være et

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Indhold: Resultatopgørelsen Hvor kommer pengene fra? Hvordan anvendes pengene? Afvigelser i forhold til budget Disponering af resultatet

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Resultat sammenligning Resultat 2013 Budget 2013 Resultat 2012 t. kr. t. kr. Elevtal i alt 364 346 330 Elevtal SFO 5/9 164 156 132 Statstilskud 15.849.935 15.502

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

Det moderne gymnasium

Det moderne gymnasium Handelsgymnasiet Det moderne gymnasium FREMTID: HVAD KAN DU BLIVE MED HHX? HHX er en treårig gymnasieuddannelse, der giver dig de rette faglige kompetencer og den viden, der skal til, for at du kan påbegynde

Læs mere

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv Steffen Lund, Direktør EUC Jens Folman, Arbejdsmarkedschef Jobcenter Kalundborg Side 1 Beskæftigelsesudviklingen Medico/sundhed 2010-2014 Side 2 Kalundborg

Læs mere

MULIGHEDERNES UDDANNELSE

MULIGHEDERNES UDDANNELSE MULIGHEDERNES UDDANNELSE Videncentret Gennem vores videncenter deltager vi i udviklingsprojekter sammen med både maritime og landbaserede virksomheder. Endvidere medvirker de studerendes praktik- og projektforløb

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%.

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 14. december 2016 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1700 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 22. december Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Stina

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

10. KLASSE GRUNDFORLØB

10. KLASSE GRUNDFORLØB 10. KLASSE GRUNDFORLØB 1 MED SPOT PÅ HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN din opskrift til en spændende fremtid! VELKOMMEN TIL HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN En anderledes 10. klasse eller starten på en spændende

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Indholdsfortegnelse Side Regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Intern revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af mødet den 4. september 2015 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Peter Rasmussen, Ove Jensen, Henrik Palle, Helle

Læs mere