FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø"

Transkript

1 FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er en selvstændig forpligtigelse - som nation og som medlem af EU. EU-landene har gennem det såkaldte vandrammedirektiv, som blev vedtaget i 2000, forpligtet sig til, at alt vand vandløb, fjorde og hav - skal have god økologisk tilstand i år I Danmark sker det gennem vandplaner, der indeholder en række indsatser, der skal mindske forureningen af Danmarks vandområder. Målet er blandt andet at reducere udledningen af kvælstof med tons i Randzonerne var et stort skridt frem mod at opfylde Danmarks miljøforpligtelser i Det næste er miljøafgrøder - også kaldet efterafgrøder - som skal reducere udledningen af kvælstof med knap tons. Kvælstof er største trussel mod fjorde og hav Danmarks havområder er fortsat i en dårlig tilstand. Og det fremgår af Aarhus Universitets seneste rapport om Vandmiljø og Natur , at den vigtigste forurening af havene er udledningen af kvælstof. Langt den største udleder af kvælstof til vandmiljøet er landbruget. De mest forurenede marine områder er fjorde, men også de åbne dele af de indre danske farvande er påvirket. Igen i år har man bl.a. kunne konstatere iltsvind ved Aabenrå Fjord og i det Sydfynske Øhav. Iltsvindet har været så kraftigt, at der endnu engang er konstateret døde fisk på strandene 2. Landbruget udfordres til at komme med alternativer til miljøafgrøder B921A35065CC/0/Iltsvindsrapport_september_2012.pdf

2 Den enkelte landmand vil, som planerne er i dag, kunne vælge en række alternativer til miljøafgrøderne: Mellemafgrøder, lavere forbrug af kvælstof, udlægning af miljøafgrøder hos anden landmand, afbrænding af fiberfraktion og plantning af energiafgrøder. Landbruget har kritiseret randzonerne voldsomt og bl.a. stillet krav om alternative løsninger. Landbruget har også gjort opmærksom på, at de ikke vil have de nye miljøafgrøder. Derfor giver fødevareministeren nu landbruget mulighed for at sætte handling bag ordene. Målet ligger fast tons kvælstof men landbruget får mulighed for at komme med alternative virkemidler. Nye forslag fra landbruget vil blive indarbejdet i den eksisterende model, så den enkelte landmand får en grøn vifte af metoder til at reducere udledningen af kvælstof. Landbruget får ind til d. 1. december 2012 til at komme med dokumenterede alternativer. Det er en forudsætning: At forslagene er omkostningsneutrale for staten. At forslagene kan kontrolleres. At effekten af forslagene kan dokumenteres, At effekten modsvarer miljøafgrøderens effekt på 1950 tons kvælstof. Forslagene vil blive efterprøvet af eksperter fra Aarhus Universitet og Fødevareøkonomisk Institut frem til den 15. januar Hvis de har dokumenteret effekt indarbejdes de som alternativer til miljøafgrøder, og implementeres i gødskningsbekendtgørelsen for planperioden 2013/14. VK-regeringens efterslæb Udledningen af kvælstof til vandmiljøet toppede i 1980 erne med ca tons. I dag er det tal som følge af en række vandmiljøplaner halveret. Målet er ca tons inden Det er altså gået den rigtige vej, men VKO-regering formåede ikke at mindske udledningen af kvælstof fra landbruget de 10 år, de var ved magten. Derfor står vi med et efterslæb i dag. Da SRVSF overtog regeringsmagten i efteråret 2011, var vandplanerne 2 år forsinket og endnu ikke vedtaget. Det blev de af den nye regering i december 2011, hvorefter de blev fremsendt til EU-kommissionen. Regeringens vedtagelse betød, at Kommissionen lod deres bebudede retssag mod Danmark for traktatkrænkelse falde. 2

3 Ekstra miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Det er fødevareministerens ansvar at virkeliggøre langt størstedelen af virkemidlerne i vandplanerne, herunder randzoner og miljøafgrøder, som tilsammen står for halvdelen af reduktionsmålsætningen. Regeringen indfører nu et ekstra krav om miljøafgrøder. De nye miljøafgrøder er placeret, så effekten er optimeret, dvs. på jorder der ligger nedstrøms søer og som ligger ud til sårbare vandområder. Miljøafgrøderne fastholder det overskydende kvælstof på marken, som ellers ville være vasket ud i vandløb og søer, når det regner om efteråret. Landmanden kan så miljøafgrøder efter høsten om efteråret eller sammen med hovedafgrøden. De skal være etableret den 1. august, og må ikke fjernes før den 20. oktober. Miljøafgrøder kan være forskellige korsblomstrede afgrøder f.eks. olieræddike, korn, cikorie eller frøgræs. Olieræddike Gul sennep Rajgræs Miljøafgrøder har været brugt som virkemiddel til at reducere kvælstofudledning siden Deres effekt er veldokumenteret via forsøg foretaget ved Aarhus Universitet I dag skal der være mellem 10 og 14 % miljøafgrøder på landmandens mark afhængigt af, hvor mange dyr landmanden har. I alt er der ca ha mark med miljøafgrøder, som sparer vandmiljøet for ca tons kvælstof. Det er Miljøministeriet, der foretager beregningerne af indsatsbehovet, og udpegning af de berørte områder. 3

4 Virkemiddel Implementeret i lovgivningen Er der opnået fuld effekt af virkemidlet Kvælstofeffekt (tons) Randzoner Ja Ja 2561 Miljøafgrøder Ja efterafgrøderne udlægges i 2013 Ophævelse af muligheder for at erstattet miljøafgrøder med grøn mark Ingen jordbearbejdning før forårsåede afgrøder Forbud mod pløjning af fodergræs Ændring af normfastsættelsessystem Udlægning af vådområder (fødevareog miljøministeren) Natur, skovrejsning og økologi (fødevare- og miljøministeren) 1950 Ja Ja 690 Ja Ja 739 Ja Ja 230 Ja Fuld effekt opnås i Ja Fuld effekt nås i ja Fuld effekt forventes først i 2015 for de tre virkemidler samlet set. IALT

5 5

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET...

SÅDAN LIGGER LANDET... SÅDAN LIGGER LANDET... tal om landbruget 213 Indhold 1. DANMARK ER ET LANDBRUGSLAND... 6 1.1 Landbrugsjorden udgør 62 % af Danmarks areal... 6 1.1.1 Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 Redaktion:

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet

Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet Gitte Blicher-Mathiesen Kurt Nielsen Danmarks

Læs mere

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder Vejledning i placering af konstruerede minivådområder Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 3 Konstruerede minivådområder 4 Formål 5 Egnede lokaliteter Relevante parametre 6 Dyrket jord 7 Drænoplysninger

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

De våde enge. Den gode eng ved vandløbet, kranset af elletræer.

De våde enge. Den gode eng ved vandløbet, kranset af elletræer. 7 De våde enge De våde enge er på vej tilbage i det danske landskab. Der er mange gode grunde til, at vi nu bruger mange penge på at genskabe noget af denne specielle naturtype. Bent Lauge Madsen giver

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere