INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET Elevvej 10 Haubro 9600 Aars Tlf: HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 1

2 VÆRDIGRUNDLAG Himmerlands Ungdomsskole er en Grundtvigsk skole. Vi bygger på den levende samtale, med ligeværdighed mellem mennesker. Sammen med vores elever arbejder vi på at skabe et forpligtende fællesskab, hvor der er plads til forskellighed. Et fællesskab hvor frihed og ansvar følges ad. I vores hverdag kommer eleverne til at: Møde dansk kultur Bruge fantasien og forundres Udvikle deres faglige og sociale evner Styrke selvtillid og mod Opleve glæden ved at synge, springe og danse Lære respekt for retten til forskellighed Træffe beslutninger, og lære at tage konsekvenser Lære at samtalen kræver nærvær og aktiv lytning Mærke vi har brug for hinanden Møde en skole, der rummer liv, kærlighed, oplevelser og glæde. FORMÅLSBESKRIVELSE Himmerlands Ungdomsskoles formål er at drive efterskole på grundlag af Grundtvigs skoletanker inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler om frie kostskoler. Himmerlands Ungdomsskole tilbyder undervisning på 8., 9. og 10. klassetrin. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLES HISTORIE Himmerlands Ungdomsskole startede sin virksomhed d. 3. november På holdet var der 7 piger og 23 drenge foruden en halv snes elever i friskolen. Janus Worm blev skolens første forstander, og han udgjorde sammen med sin hustru og to andre lærere skolens lærerstab. Grundlaget for skolen var et legat med navnet: Marie og Anton Sørensens legat. Ægteparret Sørensen var hoveddrivkræfterne bag oprettelsen af skolen. Legatet skulle ledes af en bestyrelse på fem mand, som skulle vælges blandt Haubro sogns selvstændigt boende mænd og kvinder, og den blev selv supplerende. Til formand valgtes Niels Nielsen, Jelstrup. Med årene voksede til at blive en af de største efterskoler i Danmark. Både hvad elevtal, medarbejdere og bygningsmasse angår. Himmerlands Ungdomsskoles Elevforening blev stiftet i 1924, denne blev nedlagt i For en del år siden nedlagde man Repræsentantskabet og Legatbestyrelsen. Samtidig hermed stiftedes Himmerlands Ungdomsskoles Skolekreds, der udgør skolens bagland i dag. I dag består skolens bestyrelse består af 7 personer. Skolekredsen afholder generalforsamling en gang om året, og det er her at bestyrelsen, som er skolens øverste myndighed, bliver valgt. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 2

3 DAGENS GANG 7.00 Der åbnes til morgenmad 7.15 Beskeder. Alle elever skal være i spisesalen 7.20 Rengøring 7.45 Morgensamling 8.00 Undervisningen begynder (2 lektioner à 55 minutter) 9.55 Formiddagspause servering i Arken Undervisning Middagsmad Elev-bank Undervisning Valgfag - profilfag Aftensmad Lektietime Eleverne skal være på egen gang Lærerne kommer og siger godnat - der skal være ro Lyset skal være slukket HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 3

4 SKOLENS ELEVGRUPPE Skolens elever er mellem 14 og 18 år og går alle i 8., 9. eller 10. klasse. Skolen har plads til 120 elever. Eleverne bliver optaget i den rækkefølge de tilmelder sig skolen, dog tages der hensyn til fordeling på klassetrin og køn. Det er et krav, at familierne er til et orienterende møde på skolen inden optagelse. SKOLENS MEDARBEJDERE Skolen har 26 medarbejdere. 11 lærere, 6 timelærere, 1 forstander samt 3 køkkenansatte, 1 rengøring, 1 pedel, 1 pedelmedhjælper, 1 bogholder og 1 sekretær. KONTAKTGRUPPER En lærer og elever udgør en kontaktgruppe. Personlig kontakt mellem hjem og skole foregår gennem kontaktlæreren. Hver dag spiser kontaktlæreren middagsmad sammen med sin kontaktgruppe. Man vil så vidt muligt træffe sin kontaktlærer ved det forberedende møde. GANGLÆRERE Til hver gang er der knyttet 1 lærer, hvis opgave det er at sørge for, at eleverne på gangen trives, og hvis der er problemer af den ene eller den anden art imellem gangens beboere hjælpe med at få problemerne løst. Ganglærerne er også ansvarlige for, at rengøringsstandarden lever op til skolens krav. OBLIGATORISKE FAG Dansk, matematik og engelsk er obligatoriske fag dvs. dem skal alle elever have. Alle vores 9. og 10. kl. elever kan gå op til FSA eller FS10 prøven. Vi niveaudeler 8., 9. og 10. kl. med 5 niveauer i fagene dansk, engelsk og matematik. Vi har fællessamling 6 gange om ugen. Vi slutter ugen af fredag eftermiddag inden vi holder weekend med fælles sangtime for alle elever. Alle elever har min. 2 times gymnastik om ugen. Til foråret giver hele elevholdet adskillige opvisninger både herhjemme på skolen, i nabobyerne og ved et par større fællesstævner i Aalborg og Hobro. PROFILFAG Vi er en boglig skole, men ønsker samtidig at tilbyde vores elever en bred vifte af fagmuligheder, så de får chancen for at opdage nye sider af sig selv. På Himmerlands Ungdomsskole er der mange muligheder for at udvikle sig og udforske nye fagområder. Minimum 11 timer med profilfag om ugen. Mulighed for 2 forskellige profiler i ugens løb. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 4

5 I skoleåret tilbyder vi følgende profilfag: Golf, dans, fodbold, madkunst, tekstil/design, musik, styrketræning, håndbold, prototype, spiludvikling, teambuilder, forfatterskole, foto og film. Profilfagene vælges 3 gange om året. VALGFAG De boglige valgfag (som dog kun er valgfag for 10. klasse) er: Tysk og Science. Fagene kan følges på både FSA og FS10 niveau. Disse fag er helårsfag. De øvrige valghold - de kreative, musiske, værksteds- og idrætslige fag er en stor samling fag. Vi er en almen grundtvigsk skole, som ønsker at tilbyde vores elever en bred vifte af fagmuligheder, så de får chancen for at opdage nye sider af sig selv. Disse valgfag vælges 3 gange om året. SKOLEVEJLEDNING Vi har en uddannet skolevejleder, og han har i løbet af skoleåret individuelle samtaler med hver elev. Eleverne får ajourført deres uddannelsesplan, og bliver hjulpet videre i deres uddannelsesforløb. INKLUSION Himmerlands Ungdomsskole har et inklusionstilbud til elever der har brug for lidt ekstra til at følge med i timerne. I øjeblikket omfatter inklusonstilbuddet forløb i dansk, engelsk og matematik. Typisk ligger tilbuddet i timen fra , som er skolens lektietime, og indeholder fortrinsvist materiale der kan varetages af elev selv med minimal hjælp fra lærer. Aftenens vagtlærer varetager inklusionens afvikling, men den er planlagt af de forskellige faglærere. ANDERLEDES DAGE I løbet af året bryder vi på udvalgte dage skemaet op og erstatter det med et anderledes program. Det kan f.eks. være fagdage, kontaktgruppedag, musikfestival, idrætsstævner m.fl. Anderledes dage kan også opstå spontant. FORÆLDREKONTAKT Vi håber naturligvis på at få et godt samarbejde mellem skole og hjem. Hver elev har en kontaktlærer, som primært er den i det daglige, der ringer eller kan ringes til, hvis der er forhold at drøfte. Vi holder desuden nogle forældremøder, hvor der vil være mulighed for samtale mellem elev forældre og lærere. I løbet af året vil I blive inviteret til forskellige arrangementer, der finder sted på skolen. F.eks. samtaler, forældreweekend, juleafslutning, gymnastikopvisninger m.m. Endvidere vil vi i løbet af året skrive nogle forældrebreve til jer, hvor vi fortæller nyt fra skolen. FLEKSFREDAGE I skemaet for 14/15 er der indbygget en fleksibel fredag formiddag. Det vil sige at fredag formiddags program planlægges efter behov, og det kan være både sociale og faglige behov. AFTENARRANGEMENTER En eller flere gange om ugen har vi fællesarrangement, hvor alle elever deltager. Nogle aftener er planlagt af lærerne, andre af eleverne. Nogle aftener får vi gæster udefra, som optræder. Andre gange optræder vi selv. Vi har vinterferie i uge 8 i FERIE HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 5

6 Vi har desuden undervisning mandag onsdag før påske. BESØG Forældrene kan altid komme og besøge sit barn, både en hverdagsaften og i weekenden. Ønskes der besøg af venner en hverdagsaften skal der laves en aftale med vagtlæreren. Ønskes der besøg af venner i hele weekenden skal man søge om dette senest tirsdagen før. WEEKEND Et ungdomsskoleophold er et tilbud om skoleophold alle ugens 7 dage. Undervisningen foregår mandag til fredag. I weekenden er der mulighed for andre former for aktiviteter og samvær på skolen. Vi prioriterer en høj tilslutning i weekends. Weekender er enten tilrettelagt af en kontaktgruppe eller af de ansvarlige lærere. Arrangementer i weekender er ofte obligatoriske. Afrejse fra skolen til weekendophold kan tidligst ske efter fællestimen fredag kl SKOLEÅRET/ÅRSPLAN Skoleåret er planlagt således, at der udover de almindelige undervisningsuger er plads til andre aktiviteter og oplevelser. Skoleåret har 42 kursusuger. De fleste uger kører med fastlagt skema, som kan ses andet sted. Udover de almindelige skemauger har vi følgende særlige uger: Introuge: Den første 2 uger af skoleåret er tilrettelagt som et introduktionsforløb kombineret med undervisning, hvor medarbejdere og elever skal lære hinanden at kende. Desuden skal eleverne introduceres til efterskolens daglige rutiner, regler m.v. Det er også i disse uger vi sammen med eleverne fastlægger elevernes endelige skema. (se skema bagerst). Anderledes dage: I løbet af året bryder vi på udvalgte dage skemaet op og erstatter det med et anderledes program. Det kan f.eks. være en kontaktgruppedag, som vi traditionen tro har i efteråret. Fordelt over resten af året har vi fag-dage, hvor fagene dansk, engelsk og matematik får 1-2 hele dage til fordybelse i faget. Rejser: I september tager vi til Berlin og i april tager vi til New York. Begge rejser er inkluderet i den almindelige ugepris. Selvvalgt opgave/projektopgave: For 10. klassernes vedkommende er der 1 uges brobygning, hvor der er mulighed for at afprøve to forskellige uddannelsesveje. I forbindelse med brobygning arbejdes der også med den selvvalgte opgave. 9. klasse afvikler lige før jul en projekopgave. Terminsuge/gymnastikuge: I uge 3 og uge 9 er der sammenlagt 5 dage med gymnastik og terminsprøver. Prøveperiode: I lighed med folkeskolen tilbyder vi vores elever at tage folkeskolens afgangsprøve (FSA) eller 10. klassesprøven (FS10). Vi har et udmærket censorsamarbejde med vores nabo efter- og folkeskoler. Sidste uge: I den sidste uge på Himmerlands Ungdomsskole foregår der en masse forberedelser til afslutningen. Alle værelserne skal pakkes ned og gøres rent og der skal tages ordentlig afsked med HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 6

7 hinanden og skolen. Desuden arrangeres der forskellige gang- og k-gruppedyster. Om onsdagen tager alle eleverne på tur. Fredag aften afholdes der afslutning hvor kun elever og personale er med. Aftenen slutter med fakkeloptog gennem byen. Lørdag afholdes der afslutningsmøde. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 7

8 BOGLIGE FAG PÅ H.U. (OBLIGATORISK): DANSK FOR 8., 9. OG 10. KLASSE Fagets formål: et er identisk med formålet for undervisningen i faget i Dansk i Folkeskolen, som det er beskrevet i gældende lovgivning. Undervisningen tilrettelægges så undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget Dansk følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdigheds-områder identiske med de i faghæftet beskrevne. Timetal: Faget har 4 lektioner á 55 min. ugentligt gennem hele kursusforløbet. Desuden benyttes fleksfredage efter behov. Antal hold: Skolen underviser 5 hold. Prøveforberedende / ikke prøveforberedende: Danskundervisningen er niveaudelt og 8., 9. og 10. er blandede. Der er 5 hold fordelt på 5 niveauer. Faget er prøveforberedende. Der kan afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) eller Folkeskolens 10. klasses prøve (FS10). Dertil kommer et antal fagdage samt synopseforberedelsestimer. ENGELSK FOR 8., 9. OG 10. KLASSE Fagets formål: et er identisk med formålet for undervisning i engelsk i folkeskolen, beskrevet i faghæfte 2 "Fælles mål 2009", Undervisningsministeriet Undervisningen tilrettelægges og gennemføres så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget engelsk følges. Der arbejdes også ud fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder, der beskrives i faghæftet. Engelsk undervisningen er niveaudelt og 8., 9. og 10 kl. er blandede. Der er i alt 5 hold fordelt på 5 niveauer, hvor eleverne afhængigt af individuel faglighed kan vælge mellem FSA og FS10 prøven. Timetal: Faget har på alle klasser et timetal på 3 ugentlige lektioner á 55 min. Dertil kommer et antal fagdage samt synopseforberedelsestimer. Desuden benyttes fleksfredage efter behov. TYSK FOR 8. og 9. KLASSE Fagets formål: et er identisk med formålet for undervisning i tysk i folkeskolen, beskrevet i faghæfte, Fælles Mål for Tysk, Undervisningsministeriet Undervisningen tilrettelægges og gennemføres, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget tysk følges. Der arbejdes ligeledes ud fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder, HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 8

9 der beskrives i faghæftet. Antal hold/antal prøveforberedende hold: På 8. og 9. årgang er der 2 hold, som er prøveforberedende til FSA. Timetal: Faget har på 8. og 9. klasse FSA 2 ugentlige lektioner á 55 minutter. Desuden benyttes fleksfredage efter behov. MATEMATIK FOR 8., 9. OG 10. KLASSE Fagets formål: et er identisk med formålet med undervisning i faget matematik i Folkeskolen som beskrevet i Fælles mål 2009, Undervisningsministeriet Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget matematik følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne. Timetal: Faget har et timetal på 3 lektioner pr. uge á 55 min. Prøveforberedende / ikke prøveforberedende: Matematikundervisningen er niveaudelt og 8., 9. og 10. er blandede. Der er 5 hold fordelt på 5 niveauer. Faget er prøveforberedende. Der kan afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) eller Folkeskolens 10. klasses prøve (FS10). Dertil kommer et antal fagdage samt synopseforberedelsestimer. Desuden benyttes fleksfredage efter behov. SAMFUNDSFAG FOR 8. og 9. KLASSE Fagets formål: At eleverne tilegner sig viden, færdigheder og kundskaber, som svarer til trinmålene efter 9. klasse i undervisningsministeriets faghæfte Samfundsfag. Undervisningen skal endvidere forberede eleverne til den obligatoriske prøve i samfundsfag efter 9. klasse. HISTORIE FOR 8. og 9. KLASSE Fagets formål: et er identisk med formålet for undervisning i Historie i folkeskolen, beskrevet i faghæftet Fælles mål for Historie, undervisningsministeriet Undervisningen tilrettelægges og gennemføres på undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget historie følges. Der arbejdes også ud fra de centrale kundskabs- og færdighedsområdet, der beskrives i faghæftet. FÆLLES FOR SAMFUNDSFAG OG HISTORIE Antal hold: Skolen underviser 2 hold. Faget er prøveforberedende. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 9

10 Timetal: De to fag har tilsammen 2 timer pr. uge á 55 min, og suppleres i udstrakt grad af skolens morgen- og fællessamlinger SCIENCE FOR 8. OG 9. KLASSE Fagets formål: et med undervisningen er identisk med formålet for undervisningen i fysik/kemi i 9. kl. i folkeskolen, og med formålet med biologi og geografi i 9. kl. i folkeskolen, beskrevet i de seneste mål for fysik/kemi, biologi og geografi. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres så Undervisningsministeriets vejledende læseplaner for fagene fysik/kemi og geografi og biologi følges. Der arbejdes ud fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder, der beskrives i faghæfterne. Antal hold/prøveforberedende hold: På 9. årgang er der 2 hold, der er prøveforberedende til FSA. Timetal: Der undervises 3 x 55 min. ugentligt. 2-3 gange er der større feltture ud af skole, med tværfagligt indhold inden for naturvidenskabens kerneområder. Desuden benyttes fleksfredage efter behov. BOGLIGE VALGFAG PÅ H.U.: SCIENCE FOR 10. KLASSE Fagets formål: et er identisk med formålet for undervisningen i fysik/kemi i 10. kl. i folkeskolen, beskrevet i de seneste mål for fysik/kemi samt at øge elevernes interesse for aktuelle naturvidenskabelige temaer. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres så undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget fysik/kemi følges. Der arbejdes ud fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder, der beskrives i faghæftet. Antal hold/prøveforberedende hold: På 10. årgang er der 2 hold, der er prøveforberedende til FS10. Timetal: Der er ugentlig 2 lektioner a 55 min. Desuden benyttes fleksfredage efter behov. TYSK FOR 10. KLASSE Fagets formål: et er identisk med formålet for undervisning i tysk i folkeskolen, beskrevet i faghæfte, Fælles Mål for Tysk, Undervisningsministeriet Undervisningen tilrettelægges og gennemføres, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget tysk følges. Der arbejdes ligeledes ud fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder, der beskrives i faghæftet. Antal hold/antal prøveforberedende hold: HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 10

11 På 10. årgang er der 2 hold, der er prøveforberedende til FS10/FSA. Timetal: Faget har på 10. klasse FS10 2 ugentlige lektioner á 55 minutter. Desuden benyttes fleksfredage efter behov. FÆLLESTIMER PÅ H.U.: FÆLLESSAMLINGER - FÆLLESMØDE - SANGTIME At give eleverne livsoplysning og folkelig oplysning via timernes kulturbærende og kulturskabende indhold. Gennem den gode fortælling den mundtlige fortælling og via sangene at skærpe elevernes sanser for den forunderlige og fantastiske verden, vi lever i og er en del af. Enkelte gange at videreformidle praktiske oplysninger om hverdagens aktiviteter forberede eleverne. Vi vil altså: Løfte den enkelte tilhører ud af sit eget og ind i et fælles rum. Skabe billeder og stemninger i deltagernes/tilhørernes sind Gøre disse timer til et element i den personlighedsskabende proces, hvor man rodfæstes/ griber efter/ beskriver mulige platforme for tilværelsen. At gribe og begribe med både hjerne og hjerte. At arbejde med sammenkoblingen mellem videnstilegnelse og oplevelse. At arbejde også med den sanselige dimension både i sang og fortælling At anspore til refleksion mere end at servere færdige løsninger Give eleverne en livslang ballast af sange Lade eleverne opleve glæden ved at synge sammen Indhold i fortælledelen: Myter og eventyr Personalhistorie Historie Fortællerens egen oplevelse af og erfaring med menneskelivets vilkår. Indhold i sangdelen: Kendte og ukendte sange Nye og gamle sange Danske og udenlandske sange Fælles- og korsang Timetal og holdstørrelse: 20 minutter 5 gange om ugen for alle elever med fortælling. ½ time 1 gang om ugen for alle elever med fællesmøde. ½ time 1 gang om ugen udelukkende med sang. Faget er ikke prøveforberedende. KULTURFAG/AKTUEL ORIENTERING Er et aktuelt fag om kultur og den tid, vi lever i! Vi diskuterer aktuelle emner, kulturforståelse, værdier og fordomme! Fagets formål er at skabe indsigt i alsidige kulturelle livs- og udtryksformer. Det værende kunst, musik, etik, politik, religion og hele paletten af mangfoldige livs kulturer. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 11

12 Igennem provokation, oplæg og debat vil vi udvide den enkelte elevs videnshorisont, så der derigennem udvikles en større omverdensforståelse. et er yderligere at give eleverne en indsigt i og forståelse for vores kulturelle identitet som danskere i Danmark, Europa og verden. Timetal: 1 ugentlig lektion á 55 min. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 12

13 GYMNASTIK PÅ HU at give eleverne gymnastiske færdigheder (bevidsthed om deres egen krop), der gør dem i stand til at bruge deres krop på mange forskellige måder, og i mange varierede sammenhænge. at give eleverne oplevelsen og glæden ved at lave gymnastik, og ved at være aktive sammen med andre. at give eleverne oplevelsen af suset og fællesskabet ved fælles træninger og ved forårets opvisninger, hvor de som ét hold er repræsentanter for skolen. Den daglige undervisning er præget af høj aktivitet, og der arbejdes med det legende, eksperimenterende og det udtryksmæssige perspektiv. For drengenes vedkommende, vil undervisningen generelt bestå af opvarmning og forskellige redskabsopstillinger med henblik på indlæring af håndstand og forskellige spring. Senere på forløbet vil vi arbejde med rytmisk gymnastik. For pigernes vedkommende vil undervisningen være bygget op omkring et grundtræningsprogram til musik. Der bliver hovedsageligt lagt vægt på koordinationstræning, rytmetræning, styrketræning og bedre kropsforståelse. De elementer der bliver indlært i løbet af skoleåret vil blive sat sammen til det afsluttende opvisningsprogram, hvor alle elever deltager. Og her bliver elevernes kreative evner stillet på en prøve. Faget er ikke prøveforberedende Gymnastikken er obligatorisk, og både piger og drenge har min. 1 lektion á 55 min. om ugen hele året. Derudover 1 fællesgymnastiktime om ugen hele året. PRAKTISK ARBEJDE Praktisk arbejde omfatter køkken-, rengørings- og pedelarbejde, og formålet er: - at give kendskab til praktiske funktioner - at give mulighed for at opleve nødvendigheden af, at visse ting fungerer - at synliggøre ellers ofte usynlige arbejdsområder - at give indsigt i fremstillings- og renholdelsesprocesser - at lære håndelag til brug andre steder i tilværelsen - at opdrage til respekt for hinandens arbejde - at opdrage til ansvarlighed over for medmennesker, materialer og inventar - at give kendskab til ledelse og samarbejde - at lære eleverne at kende på andre måder lade dem få mulighed for at vise flere sider af sig selv - at give helhedsoplevelse om et dagligt liv der ellers ofte er splittet i en usammenhængende tilværelse - at eleverne er med til at skabe hyggelige omgivelser Organisering: Eleverne indgår i en turnusordning, hvor de på skift hjælper til i køkkenet, rengøring eller pedel. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 13

14 PROFILFAG PÅ H.U.: Profilfagene på HU er placeret i 2 grupper. Tirsdag og torsdag formiddag samt mandag og onsdag eftermiddag. Profilfag der er placeret om formiddagen har en varighed på 3 timer og 10 min. Profilfag der er placeret om eftermiddagen har en varighed på 2 timer og 20 min. Profilfagene på HU er IKKE prøveforberedende. FODBOLD et er at dygtiggøre eleverne indenfor fodboldspillet både udendørs og indendørs. I den forbindelse skal de udbygge deres taktiske såvel som deres tekniske færdigheder. Undervisningen indeholder opvarmning, småspil, lege, tekniktræning, taktiktræning, skudtræning, mm. Undervisningen bygger på de tre principper, "at spille selv", "at spille med" og "at spille mod" deri ligger at eleverne skal dygtiggøres enkeltvis i forhold til de tekniske og taktiske færdigheder, desuden skal de lære at spille sammen og endelig lære at kæmpe og dermed både angribe og forsvare. Eleverne vil have en stor grad af medbestemmelse i faget. GOLF et er at dygtiggøre eleverne indenfor golfspillet. I den forbindelse skal de udbygge deres tekniske færdigheder. Undervisningen i golf vil bl.a. bestå af: - Teknisk træning i alle spillets dele - Video træning - Trænings øvelser - Rådgivning på banen (Bl.a. course management) - Træningsplanlægning - Som en del af undervisningen i golf medfølger et juniormedlemsskab i Aars Golfklub Træningen kommer til at foregå i Aars Golfklub, hvor en stor indspilsgreen og en overdækket træningsbane giver super muligheder til at blive bedre. Som en del af undervisningen i golf medfølger et juniormedlemsskab i Aars Golfklub hvilket giver dig adgang til banerne også udenfor undervisningen. Klubbens PGA Træner Allan Høgh står for undervisningen. Allan har spillet 3 år på Landsholdet. Derefter spillede han 3 år som professionel. Han har 2 gange vundet DM i Slagspil og 10 gange DM for klubhold (Aalborg). Allan er uddannet golftræner i 2008 og underviser fuldtid i Aars Golfklub HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 14

15 DANS Profilfaget dans er for dig, som er vild med at danse. Du vil hver uge få 4 timers danseundervisning. Faget giver plads til dig, som har danset i flere år, men også til dig, som gerne vil udfordre dig selv ved at prøve noget nyt. Vi tager udgangspunkt i den enkelte så der er plads til de forskellige niveauer, der kan være på holdet. Det er vigtigt, at alle får og føler udfordring, ligesom det er vigtigt, at enhver er åben og engageret i de forskellige udfordringer. I danselektionerne vil vi bl.a. arbejde med: Teknik Smidighed Spring Musikforståelse Hip hop Disco Jazz Showdance Profilfaget dans giver dig chancen for seriøs udvikling indenfor dans og performance. Du får dans fordelt på to energiske og glade dage efterfulgt af ømme muskler og lysten til at danse endnu mere. Undervisningen i dans varetages blandt andre af Louise Boyding Hejlskov, instruktør og medejer af Aars Business School, hvor hun dagligt underviser i dans. TEKSTIL OG DESIGN et er at give eleverne en teknisk og praktisk kunnen indenfor faget samt give dem en forståelse for de mode og designmæssige aspekter i nutiden. Undervisningen skal være med til at fremme skaberglæden, så eleverne bliver i stand til at skabe noget ud fra egne ideer og designs. Således, at de bliver opøvede i at bruge faget til at skabe det personlige udtryk. Syning Forarbejdning af beklædning og andre brugsgenstande. Herunder mønstertegning, beregning af materialeforbrug og stofvalg. Forskellige dekorationsteknikker inddrages. Genbrugstøj vil også indgå som en del af undervisningen. Strik Kendskab til grundlæggende strikteknikker. Valg af forskellige materialer, såvel naturfibre som kunstgarner. Kendskab til de muligheder, der ligger i at kombinere strik med andre tekstilformer. Her kan strikkes forskelligt tilbehør, såsom tasker, huer eller tørklæder. Designprocesser og historie Her arbejdes med forskellige udtryksformer og designprocesser blandt andet teori omkring signalværdier i beklædning og modens historie. Metode I alle dele af faget vil der være obligatoriske opgaver, men undervisningen vil primært være centreret omkring den enkeltes ønsker og evner og tilrettelægges ud fra dette. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 15

16 MUSIK - At eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. - At stimulere til livslang musikalsk engagement. - At give eleverne en fornemmelse af musikkens grundelementer. - At udvikle elevens evne til at opfatte og lytte kritisk til musik. - At udvikle koncentration og motorik via musikudøvelse. Instrumental og vokal fortolkning af nye såvel som ældre sange. Der arbejdes med arrangement, improvisation, komposition, reproduktion, lytning, hørelære, dans og performance, rytmelære og teori. MADKUNST At lære eleverne grundlæggende færdigheder i madlavning og hygiejne. At give dem en bevidsthed om kvalitet og smag. At sætte dem i stand til at kunne lave sund og varieret kost. Varieret madlavning. Alsidig viden om råvarer og deres anvendelse. Arbejde ud fra opskrifter og være i stand til også at eksperimentere. Anretning og servering STYRKETRÆNING Træning er en praktisk indføring i træning med og uden redskaber. Først gennemgås øvelser der kan laves uden maskiner og vægte, derefter de mere komplekse øvelser med vægte. Der vil blive arbejdet med både aerob og anaerob træning. Derefter gennemgås hvordan træningen strukturers og planlægges, så der kan opnås de optimale resultater ud fra elevens ønsker og prioriteringer. Der arbejdes både med funktionel styrke, absolut styrke, muskeludholdenhed, kondition og hypertrofi. Af træningsmetoder vil der introduceres systemer som EDT, HST, Crossfit og cirkeltræning, intervalløb, distancetræning og GPP. Ernæringsteori vil indgå i faget. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 16

17 PROFILFAG - DER TILBYDES FRA 2. PERIODE HÅNDBOLD et med profilfaget håndbold er, at dygtiggøre elevernes kompetencer og evner i håndbold, både indendørs og udendørs. Et grundlæggende princip er, at det sker både i forhold til både det taktiske og det tekniske element i håndbold. Undervisningen vil indeholde opvarmning, fysisk træning, småspil, lege, taktiske/tekniske spilsituationer, angrebs og forsvarstræning mm. Undervisningen bygger på, at komme omkring håndbolds mange facetter og således opnå en viden og gøre sig erfaringer i spillet og derigennem dygtiggøre sig som boldspiller. Håndbold er et holdspil, og derfor lægges der stor vægt på samspillet, men ligeledes de individuelle færdigheder. PROTOTYPE Eleverne får mulighed for gennem en kreativ proces, at designe og fremstille forskellige produkter i metal og træ. Derudover lærer eleverne også at bruge forskelligt værktøj til bearbejdelse af forskellige materialer. Der bliver også undervist i sikkerhed på værkstedet ved brug af maskiner og værktøj. Undervisningen er tilrettelagt projekt orienteret, så den enkelte elev kan fordybe sig i et selvvalgt projekt. Der bliver arbejdet med forskellige teknikker og måder at fremstille produkterne på, dette sker både teoretisk og praktisk. Teoretisk får eleverne undervisning i brugen af det forskellige værktøj, i at lave en arbejdstegning og kalkulere med materialerne. Praktisk arbejder eleverne med forskellige projekter hvor de får afprøvet de ovennævnte arbejdsprocesser. Arbejdsformen: Der er både bundne og frie opgaver. SPILUDVIKLING I profilfaget Spiludviklng skal man opnå grundlæggende fornemmelse for hvilke procedurer der er involveret i at fremstille egne computerspil og have mulighed for at gå i dybden med de forskellige værktøjer der tilhører faget. Desuden skal man få et overblik over hvilke elementer af processen der interesserer én mest, således at man senere i livet kan træffe kvalificeret beslutning om faget som levevej. Undervisningen i faget tilbyder: - At man i løbet af bare en enkelt periodes profilfag mindst når at lave ét spil - At man bliver klogere på hvad der gør et spil godt - At man får en fornemmelse af om Spiludvikling er noget man kan gøre til karriere. - En introduktion til og undervisning i programmering - At man lærer noget om hvad grafisk design kræver - At man lærer at lave baner, en spilfigur og at styre fysikken i dit spil HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 17

18 FOTO I profilfaget foto skal man opnå evner til kompetent at styre et spejlrefleks i forskellige optagesituationer. Man skal lære kameraets funktioner, at komponere et billede, at sætte lys, at efterbehandle og at dele sine billeder bedst muligt. Undervisningen i faget tilbyder: - At man lærer om alle aspekterne i det at fotografere: Komposition, kameraprogrammer, linser, teknik, locations, lys, beskæring, at se det gode billede, redigering, deling - At man kommer på hold med elever der deler interessen og er villige til at arbejde for sagen - At udstyret er i orden og at man vil kunne lave professionelt udseende billeder. FILM I profilfaget Film er at man får indblik i hvilke egenskaber det kræver at fremstille en film. Man stifter bekendtskab med alle dele af processen som deltager og lærer at disponere, planlægge, udføre, redigere, polere og dele sine filmprojekter. Undervisningen i faget tilbyder: - At man lærer om alle aspekterne i det at lave en film: Idéfase, manuskript, planlægning, optagelser, klipning, deling - At man kommer på hold med elever der deler din interesse og er villige til at arbejde for sagen - At udstyret er i orden og at man vil kune lave professionelt udseende film. - Erfarne undervisere med et fast hold i hvordan tingene foregår i den virkelige verden - At man kommer til at optage med Canon 70D og redigere på Final Cut Pro X TEAMBUILDER et med undervisningen i Teambuilder er at lære mekanismer og udøve aktiviteter som kan styrke bånd i grupper Rammen om undervisningen er den danske natur, og de udfordringer denne giver er også inddraget i profilfaget. Undervisningen vil ofte tage udgangspunkt i en spændende og måske grænseoverskridende aktivitet som eksempelvis MTB, klatring, rappelling, havkajak, dykning, adventure race, forskellige former for løb og så videre. I disse aktiviteter er der ofte et stort spænd mellem elevernes individuelle niveau, og dette bliver der naturligvis taget højde for, og til tider bliver det endda en force i undervisningen. Man kan forvente: At knytte tætte sociale bånd At kende dine fysiske og psykiske grænser bedre At blive bedre til at være på foran en gruppe At blive klogere på hvordan man motiverer andre mennesker At lære om sikkerhed til vands, til land og i luften At styrke din kondition HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 18

19 FORFATTERSKOLEN At gå i dybden med kunsten at skrive og brug faf ællesskabet til at udvikle både læseoplevelser og skrivekundskaber. På Forfatterskolen kan du forvente at blive mødt med undervisning der rykker din skrivning adskillige niveauer op. Vi tilbyder i samarbejde med erfarne og afprøvede undervisere fordybelse i en række af de aspekter ved skrivning som gør at skønlitteratur hæver sig over det almindelige. Det kan f.eks. være: Flowskrivning Mindmapping Plotopbygning Research Fra manus til bog At give respons Fortællevinkler At skrive personer At opbygge miljø og atmosfære, ordrekvisitter At skrive med spænding At udvikle sin skrivning online Et andet aspekt af forfatterskolen er at finde ud af hvad andre har gjort. Derfor er det en naturlig del at dele læseoplevelser og at have fælles læseprojekter. Poul Borum, som startede forfatterskolen i København, havde en liste som han mente vordende forfattere burde igennem. Sprøjtekanon kaldte han den. Helt så stort et arbejde har vi ikke ambitioner om, men det giver god mening at hente inspiration i andre forfatteres værker. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 19

20 1-TIMES VALGFAG PÅ H.U.: Alle 1-timers valgfag på HU er af en varighed på 1 lektion á 60 min. Fagene er IKKE prøveforberedende. KREATIV MATEMATIK At lære eleverne grundlæggende færdigheder i regning/matematik. At lære eleverne at matematik ikke er farligt. At give dem noget selvtillid og troen på at de kan noget mere matematik end de selv forstiller sig. At eleverne tilegner sig nogle gode arbejdsredskaber som de kan bruge i deres obligatoriske matematik. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres således at der tages hensyn til den enkelte elevs behov og mangler i matematisk forstand. Der stilles ikke nogen forhåndskrav til eleven ud over glæden og lysten at lære noget mere matematik. VOLLEYBALL et med volleyballundervisningen er at give eleverne lyst til på længere sigt at spille volleyball. At give dem kendskab til spillets regler og grundteknikker. Undervisningen: Der stilles ikke nogen forhåndskrav til eleverne, udover glæden og lysten til at udfolde sig fysisk. Der arbejdes med spillets forskellige grundteknikker og facetter, så som fingerslag, baggerslag, smash, serv, hævning og rotation etc. Spillets forskellige elementer øves og trænes gennem leg, småspil, individuel træning og kampe m.v. PSYKOLOGI et er, at give eleverne et indblik i psykologiens verden, såvel teoretisk, som praktisk og dermed give dem forståelse for såvel dem selv som personer, som for andre mennesker omkring dem. Der arbejdes med varierende emner, som eleverne selv har medbestemmelse i forhold til. Metode: Der arbejdes ud fra skriftlige kilder, men undervisningen vil primært bestå at psykologiske øvelser og lege, for at illustrere og underbygge den teori, der ligger bag. GUITAR At give eleverne de grundlæggende færdigheder i at spille på instrumentet, der skal til for at kunne spille sammen med andre og alene. Det drejer sig først og fremmest om rytmisk musik. Et guitarkursus er 1 lektion om ugen i en tredjedel af skoleåret. Der er mulighed for at udvide med endnu en eller to perioder hvis eleven ønsker faget igen. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 20

21 Guitarkurset indeholder: akkordspil (oftest som akkompagnement til sang) efter becifringer og teknikker til at udføre akkompagnement i forskellige rytmiske genrer. Eleverne vil også stifte bekendtskab med skala-(til brug for rytmisk improvisation) og melodispil i et omfang der er relevant og på niveau med akkordspillet. Undervisningen forgår som udgangspunkt på akustisk spansk eller westernguitar, men elguitar og elbas er også en mulighed hvis det ønskes. Arbejdsform: Guitarister undervises i hold på ca elever. Undervisningen veksler mellem spil af kendt materiale (lektie), indlæring af nyt materiale og relevant teori. LØB At lære at sammensætte et træningsprogram, at få viden om kroppens funktion under arbejde, og øge kondition og styrke. Der bliver arbejdet ud fra den enkelte elevs målsætning om et træningsprogram. Hvordan man bygger et løbeprogram i forhold til en given målsætning. Hvordan tilrettelægger man sin træning Hvordan flytter man sine fysiske grænser. Elevernes fysiske form testes på forskellige parametre og ideen er at give dem en lyst og en inspiration til, at holde sig i god form. MOTIONS-BADMINTON Motions-Badminton går ud på at eleverne gennem små øvelser, lege og en masse færdig spil får en del motion. Der vil både blive spillet singlekampe og double kampe 3D MODELLERING OG ANIMATION Eleverne får mulighed for gennem en kreativ - og håndværksmæssig proces at arbejde med 3D modellering og 2D (flipbook) animation på pc. (Windows, Mac eller Linux) Der vil som udgangspunkt blive arbejdet med tre softwareprogrammer: 1) Blender 3D modellering (og animation) 2) Pencil2D 2D tegning og animation 3) Pivot Stickanimation Andre programmer og online ressourcer (inkl. fora) vil blive præsenteret - men ikke nødvendigvis anvendt. Materialer: Elevens egen medbragte pc/laptop + mus og evt. tegneplade. Softwareprogrammerne kan evt. afvikles fra et flytbart medie og behøver derfor ikke at blive/være installeret på deres egen medbragte pc. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 21

22 Alle programmer er gratis software (open source eller freeware). Arbejdsform: Der er både bundne og frie opgaver. BASKETBALL et med undervisningen i basketball er at stifte bekendtskab med grundlæggende principper i sportsgrenen, opbygge forståelse for disciplinen og at spille en masse kampe. Indhold Timerne vil bestå af småspil, opvarmning, teori bundet op på praksis, færdighedsøvelser og spil på både en og to kurve. KARATE et med undervisningen i karate er at stifte bekendtskab med grundlæggende principper, opbygge forståelse for disciplinen og at afprøve teknikker i praksis. Indhold Timerne vil bestå af opvarmning, teori bundet op på praksis, færdighedsøvelser og afprøvning af indøvede teknikker. SELVFORSVAR et med undervisningen i selvforsvar er at stifte bekendtskab med grundlæggende principper, opbygge forståelse for disciplinen og at afprøve teknikker i praksis. Indhold Timerne vil bestå af opvarmning, teori bundet op på praksis, færdighedsøvelser og afprøvning af indøvede teknikker. SOLOFAG et med undervisningen i solofag er at stifte bekendtskab med grundlæggende principperi brugen af et valgfrit instrument. Valget drøftes med underviseren. Indhold Timerne vil bestå af personlig instruktion i brugen af instrumentet. KERAMIK At opnå forståelse for de formgivningsmæssige muligheder med materialet. At afprøve forskellige metoder Indhold Forskellige discipliner indenfor faget, såsom raku, pølseteknik, pladeteknik, trækketeknik, begitning, slikker osv. Der arbejdes desuden med forskellige glasurer og brændeteknikker. TEGNING At opnå kendskab til forskellige tegneteknikker, og at blive bedre til at udføre primært stregtegninger. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 22

23 Indhold Der arbejdes med forskellige tegneteknikker og redskaber. Der tegnes frit efter fantasien, men også med bundne opgaver af forskellige motiver. WELLNESS At opnå færdigheder i håndteringen af egen velvære Indhold Der arbejdes med forskellige teknikker til at fremme både psykisk og fysisk velvære. Der hentes teknikker fra både yoga- og kosmetikverdenen. ACCESSORIES At opnå færdigheder i fremstilling af forskelligt tilbehør Indhold Smykke og tilbehørsfremstilling. Der arbejdes med traditionelle smykketeknikker. HISTORY OF ROCK At eleverne opnår en kulturel og historisk forståelse for klassisk rockhistorie. Indhold Der ses og høres klip af klassiske rockbegivenheder og musiknumre. Musikken og kunstnerne sættes ind i en kulturel sammenhæng. Der arbejdes både med fokus på enkeltstående kunstnere og med fokus på tidsperioder. KUNST At stifte bekendtskab med skabende processer i forskellige discipliner fra kunstens verden. Indhold Der arbejdes med forskellige discipliner og teknikker. Indholdet hentes både i rumlige og traditionelle todimensionelle fagdiscipliner. Det vil sige at der både bliver malet, tegnet, trykt og skulptureret. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 23

INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014

INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 Elevvej 10 Haubro 9600 Aars Tlf: 98 66 40 60 e-mail: haubro@h-u.dk www.h-u.dk HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN 2013-2014 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3. Billedkunst 4. Drama 5. Hjemkundskab 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3. Billedkunst 4. Drama 5. Hjemkundskab 6. VALGFAG 2013/14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3 Billedkunst 4 Drama 5 Hjemkundskab 6 Håndarbejde 7 Musik - stjerne for en aften 8 Sløjd 9 Sport &

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

10. klasse på Giersings Realskole

10. klasse på Giersings Realskole 10. klasse på Giersings Realskole Et skoleår i 10. klasse på Giersings Realskole er en god idé, hvis du har brug for... at tænke dig om at blive mere moden og selvstændig en faglig ballast, så du kan komme

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

VALGFAG 2014-2015. Valgfag for 7., 8. og 9. årgang

VALGFAG 2014-2015. Valgfag for 7., 8. og 9. årgang VALGFAG 2014-2015 Valgfag for 7., 8. og 9. årgang I denne folder finder du oplysninger om de fag, du kan vælge imellem, når du skal vælge valgfag for næste skoleår. Undervisningen i de fleste af valgfagene

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Tilmelding: Online på - Når man tilmelder sig online, betaler man med det samme.

Tilmelding: Online på  - Når man tilmelder sig online, betaler man med det samme. I samarbejde med DGI Nordjylland og Himmerlands Ungdomsskole tilbyder HU SMILECamp 2013 for 11-17 årige unge, der er interesseret i fodbold eller streetdans. HU-SMILECamp er en blanding af den idræt, som

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Agerskov Kristne Friskole. Valgfagshæfte. Skoleåret 2017/18. Valgfag Side 1

Agerskov Kristne Friskole. Valgfagshæfte. Skoleåret 2017/18. Valgfag Side 1 Agerskov Kristne Friskole Valgfagshæfte Skoleåret 2017/18 Valgfag Side 1 Valgfag pa AKF Du sidder nu med papirer, der fortæller hvilke valgfag, der er mulighed for at vælge i efteråret 2017 og foråret

Læs mere

Selvevaluering 2014/2015:

Selvevaluering 2014/2015: Selvevaluering 2014/2015: Værdigrundlag: Gør vi det, vi siger, vi gør? Kan vi gøre det bedre? Undervisning på niveau: - Holddannelse Skolen arbejder i disse år med 3 klasser i et skoleår. Der er 1 x 9.

Læs mere

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig P-FAG Valghæfte 2012-2013 Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig Brorsonskolen p-fag 2012/2013 Kære elever og forældre. Brorsonskolen tilbyder alle elever i 6. og

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE

LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE Fra august 2012 etablerer vi linjeskole på Grønnevang Skole. Muligheden for faglig fordybelse indenfor enkelte emner styrkes, og vi skaber større faglig sammenhængskraft

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2016 Fokus på balance, samarbejde og forskellige udtryksformer

UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2016 Fokus på balance, samarbejde og forskellige udtryksformer UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2016 Fokus på balance, samarbejde og forskellige udtryksformer Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Forenklede Fælles Mål

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

SKOLERNE I SNEKKERSTEN

SKOLERNE I SNEKKERSTEN udskoling SKOLERNE I SNEKKERSTEN INTERNATIONAL DESIGN & MEDIE SCIENCE BODY & BUSINESS 4 UDSKOLINGSLINJER PÅ SKOLERNE I SNEKKERSTEN TIDSPLAN FOR VALG AF LINJER 2016-2017 19/1 Informationsfolder udleveres

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

P-FAG. Valghæfte Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig

P-FAG. Valghæfte Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig P-FAG Valghæfte 2013-2014 Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud har til dig p-fag 2013/2014 Kære elever og forældre. tilbyder alle elever i 6. og 7. klasse at deltage i en P- fagsordning med

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for Idræt

Selam Friskole. Fagplan for Idræt Selam Friskole Fagplan for Idræt Formål Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

TØNDER 10. Afslut din grundskole OG forbered dig på ungdomsuddannelserne med vores 10. klasse på Campus Tønder 2016/17

TØNDER 10. Afslut din grundskole OG forbered dig på ungdomsuddannelserne med vores 10. klasse på Campus Tønder 2016/17 TØNDER 10 Afslut din grundskole OG forbered dig på ungdomsuddannelserne med vores 10. klasse på Campus Tønder 2016/17 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og

Læs mere

Hannæsskolens valgfag overbygningen

Hannæsskolens valgfag overbygningen Hannæsskolens valgfag overbygningen 2012 2013 Valg-INFO Som elev i overbygningen har du en del valgmuligheder. Skolen udbyder både tilbudsfag, valgfag og lektiecafé. Tilbudsfag er sprogfag, som du kan

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00. Valgfag 2012-13

Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00. Valgfag 2012-13 Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00 Valgfag 2012-13 I valgfaget billedkunst er formålet at du skaber, oplever og analyserer billeder og derved dygtiggøres i at anvende

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

Profillinje katalog fra Arresø Skole

Profillinje katalog fra Arresø Skole Arresø Skole, Magleblik afdeling 10. november 2014 Profillinje katalog fra Arresø Skole Arresø skole vil arbejde for: Alle linjer lever fuldt ud op til den obligatoriske læseplan for klassetrinene 7. 9.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Valgfag for klasse

Valgfag for klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag og tilmelding Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Engelsk Fransk Få dit 12-tal i matematik Outdoor fokus på motion Medier Side 2 Baggesenskolen Indholdsfortegnelse

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

VALGFAG OG TILBUDSFAG 8/9. KLASSE 2012-2013

VALGFAG OG TILBUDSFAG 8/9. KLASSE 2012-2013 VALGFAG OG TILBUDSFAG 8/9. KLASSE 2012-2013 I 8/9. klasse kan du vælge mellem disse valgfag: SLØJD BILLEDKUNST TEATERKONCERT HJEMKUNDSKAB TEKSTILDESIGN SPANSK KOR RYTMISK MUSIK Der skal være mindst 16

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere