Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Fredericia: Elektriske motorer, generatorer og transformatorer ENERGINET.DK Pre-qualification for refurbishment of the control-, excitation-, gas supervision-, and static start / stop systems for a synchronous phase compensator in Tjele Denmark. Delivery of complete control system, excitation system, gas monitoring, static start/stop system for a 80 Mvar synchronous compensator, system installation and acceptance test. CPV: Andritz Hydro A/S Bergermoen 3520 Tevnaker NORGE

2 DK-København: Arbejder i forbindelse med broer VEJDIREKTORATET Bygværker (broer og støttemure m.v.) Pakke J - Reaparation og omisolering Hovedreparation af bygværkerne (broer og støttemure) nr , , , , , og CPV: Christiansen & Essenbæk A/S Ejby Industrivej Glostrup

3 DK-København: Kortfremstilling MILJØMINISTERIET, KORT & MATRIKELSTYRELSEN, LANDKORTOMRÅDET Ajourføring af TOP0DK 2009/0. Fotogrammetrisk ajourføring i målforholdes :0 000 af nye, udgåede og ændrede topografiske kortobjekter i henhold til specifikationen for TOP0DK. Ajourføringen skal foregå på baggrund af digitale billeder i farve nmed GSD=0 cm. CPV: , , , Mason Land Surveys Limited Dickson Street KY2 7SL Dunfermline DET FORENEDE KONGERIGE

4 DK-Glostrup: Åbning af en kredit VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING, AFDELING 6 ASKERØD Byggelån og endelig realkredit finansiering af renovering af eksisterende byggere. Byggelån og endelig finansiering af alment byggeri (Helhedsplan). CPV: Nordea Bank Danmark A/S Vesterbrogade 8 Postboks København C

5 DK-København: Udlejning af helikoptere med besætning GEOLOGICAL SURVEY OF DENMARK AND GREENLAND (GEUS) CPV: Udlejning af helikoptere med besætning. Air Greenland AS PO Box Nuuk Telefon Internet: Fax

6 DK-Vejle: Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening REGION SYD, JORDFORURENINGSAFDELINGEN Rammeaftale om anskaffelse af konsulentydelser indenfor jordforureningsområdet. Indgåelse af 5 paralelle rammeaftaler om anskaffelse af konsulentydelser indenfor jordforureningsområdet. CPV: Cowi A/S 2800 Kongens Lyngby Telefon Fax DGE Jelshøjvænget 8270 Højbjerg Telefon Fax GEO Sødalsparken Brabrand Telefon Fax GrontMIJ-CarlBro Kokbjergvej Kolding Telefon Fax Orbicon Ringstedvej Roskilde Telefon

7 DK-København: Udøvende myndigheders tjenester ENERGISTYRELSEN Sekretariat for energimærkningen af bygninger og eftersynsordningerne for kedler, ventilations- og varmeanlæg. Kontrakten omfatter etableringen og drift af et sekretariat, der skal stå for den praktiske administration og forberedelse af myndighedsafgørelser i forbindelse med energimærkning af bygninger og eftersynsordningerne for ventilationsanlæg, varmeanlæg og kedler. De omfattede ordninger er etableret i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lov nr. 585 af med senere ændringer), jvf. følgende bekendtgørelser: nr. 08 af 22/0-08, nr. 452 af 0/6-08, nr. 438 af 3/6-08, nr. 228 af 7/4-08 og nr. 04 af 20/9-08. Ordningerne er opbygget således, at de konkrete energimærkninger og eftersyn foretages af beskikkede konsulenter, certificerede firmaer eller godkendte tekniske eksperter (herefter samlet benævnt konsulenter). Sekretariatets opgave vil blandt andet bestå i:. Registrere og føre lister over konsulenter samt informere konsulenterne om ordningerne og hvilke krav skal opfyldes for at kunne fungere som konsulent på de enkelte ordninger 2. Varetage kommunikationen til konsulenter, herunder udgive infobreve, forestå udvikling af IT-baserede informationssystemer mv. 3. Modtage og kontrollere dokumentation vedrørende konsulenter vedrørende opfyldelsen af krav for at fungere som konsulent, herunder ansvarsforsikring, momsregistrering og gæld til det offentlige mv. 4. Modtage og registrerer energimærkninger og eftersyn samt tildele numre til disse. 5. Gennemføre kvalitetssikring af udarbejdede mærkninger og eftersyn, herunder udføre teknisk revision og markedsovervågning, og udarbejde forslag til Energistyrelsens afgørelser vedrørende påtale, advarsel, berigtigelse af energimærkning og eftersyn samt eventuelt inddragelse af godkendelse/beskikkelse for godkendte eller beskikkede konsulenter 6. For den ordning, hvor der fortsat optages godkendte konsulenter, forberede sager til Energistyrelsens afgørelse vedrørende optagelse af konsulenter på optagelseskursus og godkendelse som konsulent. 7. Forberede klagesager over konsulenter til Energistyrelsens afgørelser 8. Opkræve gebyrer fastsat i medfør af 24, stk. 3, nr. 2 og 3, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. 9. Forestå kursus-, prøve- og efteruddannelsesvirksomhed for konsulenter, herunder kursusvirksomhed ved godkendelse af konsulenter. 0. Udføre opgaver i forbindelse med databaseadministration i forbindelse med Energistyrelsens databaser om energimærkningen og eftersyn, herunder rådgive Energistyrelsen om databasernes opbygning og sikringen af datakvaliteten.. Udarbejde statistik vedrørende energimærknings- og eftersynsordningerne. 2. Informere offentligheden om ordningerne og bidrage til udbredelsen af ordningen og fremme af energibesparelser. Sekretariatet skal tilrettelægge sin virksomhed ud fra gældende regler og hensynet til, at ordningerne har som formål at bidrage til gennemførelsen af energibesparelser. Der kan forventes ændringer i sekretariatets opgaver som følge af regelændringer. Sekretariatet vil blive underlagt reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven, Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, persondataloven, samt lov om statens regnskabsvæsen. Sekretariatets økonomiforvaltning skal ske i overensstemmelse med statens

8 budgetvejledning. Sekretariatet vil bl.a. blive pålagt krav om anvendelse af særligt journalsystenm, som stilles til rådighed af Energistyrelsen. Lov nr. 70 af om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse på udbuddet. CPV: Konsortiet bestående af EKJ rådgivende ingeniører as, SEBRA A/S og Kenneth Larsen Consulting Aps EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej København Ø Telefon Internet: Fax

9 DK-Aalborg: Transformatorer AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKØBSKONTORET Transformer 25/30 MVA, 60/0 kv. Indkøb af stk. 25/30 MVA, 60/0 kv transformer til AKE NET (Aalborg Portland). CPV: Siemens A/S Borupvang Ballerup Telefon Fax

10 DK-Åbyhøj: Ortopædisk fodtøj ÅRHUS KOMMUNE, MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG Levering af ortopædisk fodtøj, fodindlæg, tilretninger og reparationer. Den indgåede kontrakt vedrører levering af ortopædisk fodtøj, fodindlæg, tilretninger og reparationer til Århus Kommune. CPV: Sahva A/S Borgervænget København Ø

11 DK-København: Asfalt KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Rammeaftale om levering af varmblandet asfalt. Rammeaftle om levering af Varmblandet asfalt til maskinudlægning. CPV: Colas Danmark A/S Fabriksparken Glostrup

12 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: Roche A/S Industriholmen Hvidovre Abbott Laboratories A/S Emdrupvej 28C 200 København Ø Merck Sharp & Dohme Smedeland Glostrup Gilead Sciences Sweden AB Solna Gate, Hemvärnsgatan 9 SE-7 54 Solna SVERIGE Abacus Medicine Vesterbrogade København V Orifarm A/S Energivej Odense S NewNeopharm BV Wismarweg 22a 9723 HB Groningen NEDERLANDENE

13 DK-Herning: Madrasser HERNING KOMMUNE Rammeaftale. Indkøb af tryksårsmadrasser. CPV: Simonsen & Weel Vejlegårdsvej Vallensbæk Strand BOMI Bomi Viborgvej Skive Handicare A/S Jernholmen Hvidovre Handicare Jernholmen Hvidovre Cobi Rehab A/S Fuglebækvej D 2770 Kastrup Zibo A/S Erhvervsparken 4, Ølholm 760 Tørring Handicare A/S Jernholmen Hvidovre Cobi Rehab Fuglebækvej D 2770 Kastrup Zibo A/S Erhvervsparken 4, Ølholm 760 Tørring

14 DK-Århus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) AARHUS UNIVERSITET INDKØBSKONTORET CPV: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller). SPP Process Technology systems Imperial park NP0 8UJ Newport DET FORENEDE KONGERIGE

15 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support VEJDIREKTORATET Forprojekt om Digitalt Vejnet. Vejdirektoratet ønsker at gennemføre et forprojekt om Digitalt Vejnet som beslutningsgrundlag for en senere indstiling om gennemførelse af et landsdækkende Digitalt Vejnet. Dette udbud omhandler forprojektet, der har som mål: At skabe grundlag for beslutning om valg mellem relevante anvendelser og løsningsmuligheder: Anvendelser, der skal understøttes af Digitalt Vejnet, fx hastighedskort og kørselsafgifter, Væsentlige løsningsprincipper, It-infrastruktur, At skabe grundlag for budget for endelig løsning og bevilling heraf: Etablering, Modeller for organisering, Drift og løbende vedligehold, At etablere og afprøve et demonstrationssystem: Egnethed til udvalgte anvendelser, Samspil med andre systemer, som f.eks. de kommunale vejforvaltningssystemer, FOT o.s.v, Indsamling og vedligehold af data i samarbejde mellem flere enheder, At give erfaring med samarbejde mellem de forskellige mulige aktører med henblik på valg af model til en landsdækkene implementering. Vejdirektoratet forstiller sig, at leverancens omfang overordnet omfatter:. Detaljeret afdækning af behov og funktioner på de områder, der indgår i projektet. Dette beskrives i en løsningsbeskrivelse med tilhørende konceptuel datamodel for Digitalt Vejnet. 2. Etablering af data til Digitalt Vejnet på grundlag af eksisterende data, forædling af disse, samt indsamling af nye data inden for et projektområde. 3. Design og udvikling af løsning til Digitalt Vejnet, herunder service, der kan kommunikere med applikationer hos private og offentlige leverandører og brugerne af data fra det Digitale Vejnet. 4. Gennemførelse af demonstrationsanvendelser vedrørende f.eks. vedligeholdelse af data og digitalt hastighedskort i samarbejde med eksterne offentlige og private brugere, leverandører og Vejdirektoratet. 5. Evaluering af demonstrationsanvendelser som input til udarbejdelse af business case for et landsdækkende projekt. 6. Input til det videre arbejde vedr. organisering, drift og økonomi for et landsdækkende Digitalt Vejnet. 7. Vedligeholdelse og support af system og data under forprojektet. Dette danner et udgangspunkt for den konkurrenceprægede dialog. Forprojektets resultater skal danne baggrund for det videre arbejde med et landsdækkende Digitalt Vejnet, hvis overordnede mål er formuleret på politisk niveau og i mål for Vejdirektoratet. Målet med at etablere et Digitalt Vejnet fremgår af: Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan fra 2007, Regeringens udspil om Bæredygtig transport bedre infrastruktur fra 2008, En grøn transportpolitik, der er aftalen af mellem folketingets forligspartier. Under pulje til nye teknologiske muligheder (ITS) nævnes pilotprojekt vedr. etablering af et digitalt vejnet med data om de enkelte vejstrækninger og trafikafviklingen, Vejdirektoratets resultatkontrakt Vejdirektoratets vision for et Digitalt Vejnet er at det skal være: det alment accepterede datagrundlag for anvendelser, der bidrager til

16 bedre miljø, fremkommelighed, sikkerhed og service til trafikanterne, landsdækkende, aktuelt og kvalitetssikret og omfattende alle veje og stier, rammen for samarbejde mellem vejmyndighederne, andre offentlige myndigheder og private parter om anvendelse af fælles digitale data og services, der bidrager til effektiv forvaltning og anvendelse af vejnettet. CPV: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Internet: Fax

17 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed STYRELSEN FOR EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING AF GRUNDSKOLEN Kontrakt om levering af evaluering/følgeforskning af kommuners forsøg med undervisningsassistentordningen. Skolestyrelsen gennemfører et offentligt udbud med henblik på at indgå en kontrakt om evaluering/. Følgeforskning af forsøg med ordning med undervisningsassistenter/lektiehjælp i folkeskolen. Evalueringen/følgeforskningen er en samlet evaluering/følgeforskning af alle gennemførte forsøg med undervisningsassistenter/lektiehjælp, der er bevilget tilskud til i kommunerne. Formålet med evalueringen/følgeforskningen er at evaluere/følge det samlede forsøgsarbejde for at vurdere udbyttet af forsøgene i forhold til hvilke typer af ordninger med undervisningsassistenter/lektiehjælp, der understøtter en undervisning i klassen, der giver de fagligt set svageste elever de nødvendige kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og hvilken betydning forsøgenes organisering og implementering i kommunerne/skolerne har for udbyttet af forsøgene. Resultaterne af evalueringen/følgeforskningen skal anvendes som inspiration til andre kommuner/skoler til at igangsætte lignende initiativer. Forsøg med undervisningsassistenter/lektiehjælp er et af 5 indsatsområder under projekt Skoleudvikling. Leverandøren kan læse mere om Skoleudvikling på CPV: , , , Rambøll Management Consulting Nørregade 7A 65 København K Telefon Internet: Fax

18 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed STYRELSEN FOR EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING AF GRUNDSKOLEN Kontrakt om levering af evaluering/følgeforskning af kommuners forsøg med lokale taskforces. Skolestyrelsen gennemfører et offentligt udbud med henblik på at indgå en kontrakt om evaluering/. Følgeforskning af forsøg med lokale taskforces, der skal understøtte tilrettelæggelsen og organiseringen af pædagogisk udviklingsarbejde. Det pædagogiske udviklingsarbejde skal sigte mod at forbedre elevernes faglige resultater. Evalueringen/følgeforskningen er en samlet evaluering/følgeforskning af alle gennemførte forsøg med lokale taskforces, der er bevilget tilskud til i kommunerne. Formålet med evalueringen/følgeforskningen er at evaluere/følge det samlede forsøgsarbejde for at undersøge, hvordan forskellige typer af skoleudviklingsprojekter, med inddragelse af taskforces, kan tilrettelægges og gennemføres, så det pædagogiske udviklingsarbejde arbejde forbedrer elevernes faglige resultater. Herunder hvilken betydning taskforcen og forsøgenes organisering og implementering i kommunerne/skolerne har for udbyttet af forsøgene. Resultaterne af evalueringen/følgeforskningen skal anvendes som inspiration til andre kommuner/skoler til at igangsætte lignende initiativer. CPV: , , , NIRAS Konsulenterne Sortemosevej Allerød Telefon Internet: Fax

19 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed STYRELSEN FOR EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING AF GRUNDSKOLEN Kontrakt om levering af evaluering/følgeforskning af kommuners og skolers forsøg med it-støttede undervisningsformer. Skolestyrelsen gennemfører et offentligt udbud med henblik på at indgå en kontrakt om evaluering/følgeforskning af forsøg med it-støttede undervisningsformer. Evalueringen/følgeforskningen er en samlet. Evaluering/følgeforskning af alle gennemførte forsøg med it-støttede undervisningsformer, der er bevilget tilskud til i kommunerne. Formålet med evalueringen/følgeforskningen er at evaluere/følge det samlede forsøgsarbejde for at vurdere, hvordan teknologiske hjælpemidler bedst anvendes i forhold til elever med særlige behov og andre udsatte elever, og hvordan undervisningen organisatorisk tilrettelægges, således at disse hjælpemidler udnyttes. Optimalt samt hvordan it-støttede undervisningsformer kan give de nødvendige kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Desuden skal evalueringen/følgeforskningen vurdere, hvilken betydning forsøgenes. Organisering og implementering i kommunerne/skolerne har for udbyttet af forsøgene. Resultaterne af evalueringen/følgeforskningen skal anvendes som inspiration til andre kommuner/skoler til at igangsætte lignende initiativer. CPV: , , , J. H. Schultz Information Spinderiet, Annexstræde Valby Telefon Internet: Fax

20 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed STYRELSEN FOR EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING AF GRUNDSKOLEN Kontrakt om levering af evaluering/følgeforskning af kommuners og skolers forsøg med intensive og motiverende læseforløb i grundskolen - turbodansk. Skolestyrelsen gennemfører et offentligt udbud med henblik på at indgå en kontrakt om evaluering/. Følgeforskning af forsøg med intensive og motiverende læseforløb i grundskolen turbodansk (herefter forsøg med turbodansk). Evalueringen/følgeforskningen er en samlet evaluering/følgeforskning af alle gennemførte. Forsøg med turbodansk, der er bevilget tilskud til i kommunerne. Formålet med evalueringen/følgeforskningen er at evaluere/følge det samlede forsøgsarbejde for at vurdere, hvordan forskellige typer af intensive og motiverende læseforløb kan forbedre læsefærdighederne hos de bogligt svage elever, som er på klassetrin, og giver de nødvendige kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Desuden skal evalueringen/følgeforskningen vurdere, hvilken betydning forsøgenes. Organisering og implementering i kommunerne/skolerne har for udbyttet af forsøgene. Resultaterne af evalueringen/følgeforskningen skal anvendes som inspiration til andre kommuner/skoler til at igangsætte lignende initiativer. CPV: , , , Rambøll Management Consulting Nørregade 7A 65 København K Telefon Internet: Fax

21 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed STYRELSEN FOR EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING AF GRUNDSKOLEN Kontrakt om levering af evaluering/følgeforskning af kommuners forsøg med erhvervsklasser. Skolestyrelsen gennemfører et offentligt udbud med henblik på at indgå en kontrakt om evaluering/. Følgeforskning af forsøg med erhvervsklasser i folkeskolen. Evalueringen/følgeforskningen er en samlet evaluering/følgeforskning af alle gennemførte forsøg med erhvervsklasser, der er bevilget tilskud til i kommunerne. Formålet med evalueringen/følgeforskningen er at evaluere/følge det samlede forsøgsarbejde for at vurdere. Udbyttet af forsøgene i forhold til hvordan forskellige erhvervsklasser og alternative undervisningstilbud til bogligt svage og praktisk orienterede elever kan tilrettelægges, så undervisningen forbedre de fagligt set svageste elevers færdigheder, og giver de nødvendige kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Desuden skal evalueringen/følgeforskningen vurdere, hvilken betydning forsøgenes organisering og implementering i kommunerne/skolerne har for udbyttet af forsøgene. Resultaterne af evalueringen/følgeforskningen skal anvendes som inspiration til andre kommuner/skoler til at igangsætte lignende initiativer. CPV: , , , Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, København Ø Telefon Internet: Fax

22 DK-Gentofte: Tryksager og beslægtede produkter DONG ENERGY A/S Levering af trykkeriydelser til DONG Energy A/S. Nærværende udbud omfatter levering af trykkeriydelser til DONG Energy. Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til en rammeaftale mellem DONG Energy og op til 3 leverandører. DONG Energy ønsker at indgå en 2-årig rammeaftale/kontrakt med option på forlængelse år ad gangen, dog. Maksimalt 2 år i alt ud over den anførte kontraktperiode. Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: permalink.mercell.com/ aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: Meld din interesse. Herefter skal du udfylde en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S. Denne registrering er nødvendig for videre deltagelse og er uden omkostninger. 3/ 2 ENOTICES_Mdong 9/0/200- ID: Standardformular 5 - DA Udbud efter forhandling - Levering af trykkeriydelser til DONG Energy A/S. Efter du har meldt din interesse skal du først oprettes i systemet dette sker indenfor normal arbejdstid og er ikke en automatisk proces. Herefter modtager du login koder til Når du er logget ind skal du trykke på My Mercell for at se/downloade alle informationer om opgaven. Du kan stille spørgsmål omkring opgaven direkte til [indkøbers organisation] samt afgive tilbud og uploade tilbudsdokumenter. Spørgsmål skal stilles herigennem under fanen "Kommunikation". Svar fra Dong Energy afgives i anonymiseret form og kan ses under fanen "Ekstra Info" efter at der er publiceret svar. Alle dokumenter i tilbuddet til indkøber skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing Service inden tidsfristen udløber og er omkostningsfrit for leverandører. Bemærk at der til afsendelse af tilbuddet kan anvendes digital signatur. Digital signatur kan bestilles her: fremsendes normalt indenfor 3 arbejdsdage. 3 dage før tilbudsfristen udløber vil du modtage en påmindelse omkring opgaven på din . Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til eller ring på Al kommunikation med ordregiver skal foregå igennem udbudsværktøjet Mercell Sourcing Service. CPV: , Scanprint A/S

23 DK-Sorø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed REGION SJÆLLAND Totalrådgivning ved etablering af ny akutmodtagelse i Slagelse. Totalrådgiveren skal varetage alle arkitekt- og ingeniørydelser ved etablering af ny akutmodtagelse i Slagelse. Realisering af akutmodtagelsen skal primært ske som en udbygning af det nuværende somatiske sygehus i Slagelse. Projektet skal gennemføres indenfor det kommende ca. 3 år og indenfor et samlet budget på DKK. ekskl. moms. CPV: , , Rambøll Danmark A/S Bag Haverne Køge Telefon

24 DK-Valby: Alarm-overvågningstjenester KØBENHAVNS KOMMUE, KONCERNSERVICE, CENTER FOR RÅDGIVNING OG UDVIKLING Overvågning af Københavns Kommunes AIA-anlæg. Ydelsen omfatter overvågning af Københavns Kommunes ca. 000 AIA-anlæg. CPV: Den Jyske Kontrolcentral Lindevej Esbjerg V

25 DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af biler til hjemmeplejen. Operationel leasing af 6 biler til anvendelse i hjemmeplejen i Aabenraa Kommune. CPV: , , Leasingpartner A/S Haderslevvej Aabenraa Telefon

26 DK-Hørsholm: Tjenesteydelser i forbindelse med personale, undtagen anvisning og formidling DONG ENERGY A/S Rammeaftale om udstationeringsbistand i Danmark, Norge, Tyskland, Polen, Holland og England. Rammeaftale om udstationeringsbistand i Danmark, Norge, Tyskland, Polen, Holland og England i forbindelse med udstationering af DONG Energy medarbejdere. CPV: Settwell Relocation Atlantic Relocation DET FORENEDE KONGERIGE Relocation.no NORGE CROWN Relocation POLEN CROWN Relocation NEDERLANDENE RSB Deutschland TYSKLAND

27 DK-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder KARBERGHUS A/S Etablering af nyt kontorlejemål for IT- og Telestyrelsen (ITST)/Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES). Arbejdet omfatter nedrivning af eksisterende garageanlæg og opførelse af et nyt kontorhus i 5 etager med parkeringskælder i 2 etager. Der etableres et nyt gårdanlæg ovenpå den nye P-kælder og der etableres. Underjordisk passage mellem det nye kontorhus og eksisterende kontorbygning Holsteinsgade nr. 63. Kontorarealer og kælder arealer fordeler sig således: Kontorarealer: Stuen / Gangareal i kælder: 55 m².. sal: 346 m² 2. sal: 346 m² 3. sal: 346 m² 4. sal: 346 m² I alt: 899 m². Kælderarealer: Kælder (-): 675 m². Kælder (-2): 834 m². I alt: 509 m². Der foreligger en lokalplan for byggeriet: "Lokalplanstillæg til lokalplan 05 "Holsteinsgade." Lokalplanen kan hentes på følgende internetadresse: CPV: Hoffmann A/S Fabriksparken Glostrup

28 DK-Sorø: Medicinsk udstyr REGION SJÆLLAND Ultralydsudstyr til Region Sjælland. Indkøb af ultralydsudstyr til Region Sjælland. CPV: , GE Healtcare Technologies ViCare Medical A/S GE Healthcare Technologies BK Medical BK Medical

29 DK-Sorø: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje REGION SJÆLLAND Indkøb af et automatiseret prescreeningsudstyr til undersøgelse af celleprøver fra livmoderhalsen, herunder konventionelle og væskebaserede cervixcytologiske prøver, herunder arbejdsstationer. Indkøb af et automatiseret prescreeningsudstyr til undersøgelse af celleprøver fra livmoderhalsen, herunder konventionelle og væskebaserede cervixcytologiske prøver, herunder arbejdsstationer. CPV: , Axlab A/S

30 DK-Vejle: Elektricitet VEJLE KOMMUNE Indkøb af elektricitet for Vejle Kommunes Gadelys. Indkøb af elektricitet til Vejle Kommunes Gadelys. CPV: TRE-FOR Energi A/S Kokbjerg Kolding Telefon

31 DK-Haderslev: Kontorartikler HADERSLEV KOMMUNE Udbud af kontorartikler og skoleartikler. Udbud af kontorartikler og skoleartikler. CPV: Lyreco Lykkegårdsvej Roskilde Telefon

32 DK-København: Vedligeholdelse af arealer KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR PARK OG NATUR Vejrabatter Amager Øst bydel, drift og vedligeholdelse af. Gartnerisk vedligeholdelse af vejrabatter i Amager Øst bydel. CPV: NCC Roads a/s Grøn drift Vestre Hedevej Roskilde Telefon

33 DK-København: Ukrudtsbekæmpelse KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR PARK OG NATUR Ukrudtsbekæmpelse på belægninger. Rammeaftale med enhedspriser for bekæmpelse af ukrudt på belægninger. CPV: NCC Roads a/s Grøn drift Vestre Hedevej Roskilde Telefon

34 DK-København: Vedligeholdelse af parker KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR PARK OG NATUR Kagsmosen, drift og pleje af. Gartnerisk pleje af Kagsmosen. CPV: LK-gruppen Rentemestervej 80, København NV Internet:

35 DK-København: Vedligeholdelse af parker KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR PARK OG NATUR Krauseparken,drift og pleje af. Gartnerisk pleje af park. CPV: LK-gruppen A/S Rentemestervej 80, København NV

36 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support KONTORET FOR STØTTE, RÅDGIVNING OG SUNDHED I KØBENHAVNS KOMMUNE Sundhedsplejesystem. Levering af en elektronisk børnejournal samt en række tilknyttede ydelser. CPV: Logica Danmark A/S Lautrupvang Ballerup Telefon Internet:

37 DK-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed LYNETTEFÆLLESSKABET I/S Levering og implementering af nyt SCADA system. Levering og implementering af nyt SCADA system. CPV: NIRAS A/S Sortemosevej Allerød NIRAS A/S Sortemosevej Allerød NIRAS A/S Sortemosevej Allerød

38 DK-Århus: Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner ÅRHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING, JURA Totalrådgivning. Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. CPV: , , , Prisme Arkitekter CEBRA A/S CUBO Arkitekter A/S Wad Landskabsarkitekter A/S Årstiderne Arkitekter A/S Kjaer & Richter A/S Arkitekter Johansen & Rasmussen A/S GPP Arkitekter A/S Arkitektfirma Hune & Elkjær NIRAS A/S CREO Arkitekterne A/S Pluskontoret A/S Bascon A/S Regnbuen A/S Bæk, Simonsen & Aaris arkitekter ApS Boligkonsulenterne Danmark A/S

39 KPF Arkitekter A/S Carl Bro A/S Sahl A/S Vilhelm Lauridsen A/S Aart A/S Skala Arkitekter A/S Klinges Tegnestue C.F. Møller A/S 2

40 DK-København: Installation af måle-, kontrol-, prøvnings- og navigationsudstyr SLOTS- OG EJENDOMSSTYRELSEN Kontrakt om etablering og drift af fjernaflæsning af el, vand, varme og gas på kontorejendomme og tilsvarende større end 000 m2. Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) etablerer elektronisk fjernaflæsning i ca. 20 kontorejendomme og tilsvarende ejendomme større end 000 m2 og beliggende i hele Danmark. Fjernaflæsning af energiforbrug skal kunne levere timeaflæst data fra el-, varme-, gas- og vandforbrug. Disse data skal kunne indlæses i SES' Drift- og Vedligeholdelsessystem, Vista-FM. Fjernaflæsning skal bl.a. give SES mulighed for at registrere ejendommenes aktuelle forbrug på timebasis over døgnet og dermed være redskab til at identificere besparelsesmuligheder, ligesom fjernaflæsning giver SES og ejendommenes brugere/lejere mulighed for umiddelbart at aflæse effekten af iværksatte energisparetiltag på energiforbruget. Hver ejendom skal have fjernaflæst én til tre energityper. Antallet af målepunkter varierer. Eksempelvis; nogle ejendomme med kun ét målepunkt, f.eks. vand. Andre ejendomme eksempelvis vand og varme (to eller flere målepunkter), mens andre ejendomme skal have fjernaflæst tre energityper, el, varme, vand (tre eller flere målepunkter). Den anvendte teknologi skal indeholde muligheder for (i en senere fase) at udbygges, således at SES har adgang til fjernstyring af tekniske installationer samt udbygning af målinger, til f.eks. fugt- og temperaturmålinger. Udbuddet omfatter de nødvendige installationsarbejder for fjernaflæsning, etablering af transmission til SES' Drift- og Vedligeholdelsessystem, Vista-FM, samt drift af fjernaflæsning i tre år derefter, med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x år. Udbuddet indeholder en option om installation og drift af fjernaflæsning på yderlgiere op til ca. 90 kontorejendomme og tilsvarende større end 000 m2 i Storkøbenhavn. CPV: , YIT Vejlevej Fredericia Telefon

41 DK-Aalborg: Kortlægning af jordforurening REGION NORDJYLLAND Indsamling af historiske oplysninger om muligt forurenende aktiviteter. Indgåelse af rammeaftaler med 3 forskellige rådgivere med henblik på indsamling af historiske oplysninger om muligt forurenende aktiviteter. CPV: Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej Aalborg SV Alectia A/S Teknikkerbyen Virum Dansk Miljørådgivning A/S Industrivej 0A 8680 Ry

42 DK-Aalborg: Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening REGION NORDJYLLAND Rammekontrakter om anskaffelse af konsulentydelser indenfor jordforureningsområdet (ressourcepersoner). Indgåelse af 3 rammeaftaler med forskellige leverandører med henblik på løbende indkøb af ressourcepersoner indenfor jordforureningsområdet. Opgaverne vedrører myndighedsassistance i forbindelse med udførelse af tekniske og praktiske opgaver omfattet af lov om jordforurening og lov om råstoffer. CPV: DGEgroup A/S Jelshøjvænget 8270 Højbjerg GEO A/S Sødalsparken Brabrand NIRAS A/S Vestre Havnepromenade Aalborg

43 DK-Viborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support REGION MIDTJYLLAND Udbud af webbaseret rekrutteringssystem til Region Midtjylland. Indgåelse af en offentlig kontrakt om et webbaseret it-system, der understøtter rekrutteringsprocessen i Region Midtjylland. Der efterspørges en dedikeret rekrutteringsløsning som leverandøren kan dokumentere er i drift i større organisationer. CPV: , Stepstones Solutions A/S

44 DK-København: Vagttjenester DSB Vagtrundering- og tilkald i DSB S-tog samt DSB i resten af landet.. Fast vagtrundering i DSB S-tog. 2. Fast vagtrundering i den øvrige del af DSB samt tilkald/udrykning i hele landet. CPV: Eurocode Lyngby Hovedgade 27, 3 sal 2800 Lyngby Telefon Fax G4S Security Services A/S Roskildevej Albertslund Telefon Fax

45 DK-Højbjerg: Offentlig vejtransport MIDTTRAFIK Almindelig rutekørsel med bus i Skive Kommune. Buskørsel for Midttrafik i Skive Kommune. udbuddet omfatter ca køreplantimer årligt og 8 kontraktbusser. CPV: Jens Jensen & Sønner A/S Bilstrupvej Skive De Gule Busser Koldingvej Viborg Thykjær A/S Gotlandsvej 8700 Horsens Jens Jensen & Sønner A/S Bilstrupvej Skive

46 DK-Århus: Fyr, forbrændingsovne og ovne, til laboratoriebrug og industriel brug AARHUS UNIVERSITET INDKØBSKONTORET CPV: Fyr, forbrændingsovne og ovne, til laboratoriebrug og industriel brug. Tetreon Technologies limited Unit Spring copse Business park RH3 0SZ Slinfold West sussex DET FORENEDE KONGERIGE

47 DK-Rødovre: Revisionsvirksomhed RØDOVRE KOMMUNE Kontrakt om revision i Rødovre Kommune. Lovpligtig ekstern revision i Rødovre Kommune. CPV: BDO Kommunernes Revision Havneholmen København V Telefon Internet: Fax

48 DK-Viborg: Centraler REGION MIDTJYLLAND Opgradering af eksisterende telefoniplatform, indkøb af fælles omstillingsplatform og efterfølgende service på begge dele. Region Midtjylland ønsker den eksisterende Nortel telefoniplatform opgraderet til én samlet platform med bibeholdelse af den installerede base af digitale- og analoge apparater. Indkøb og etablering af en fælles omstillingsplatform. Service på Nortel platformen samt regionens Cisco platforme og service på omstillingsplatformen. Platformene dækker regionshusene, hospitaler og regionens institutioner. CPV: , Eltel Networks A/S Stationsparken Glostrup Eltel Networks A/S Stationsparken Glostrup

49 DK-Skive: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed SKIVE KOMMUNE, BYRÅDET Rådhusudbygning 200. Tjenesteydelser iht. direktivets bilag II-A, kategori 2, CPC. Nr.867, udført i totalrådgivning. CPV: Rådgivende Ingeniør Rambøll Ågade Skive Telefon

50 DK-Hillerød: Datamatsupporttjenester ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Udbud af kapacitet og driftsydelser m.v. ATP genudbød kontrakt om levering af kapacitets- og driftsydelser, hvor ydelserne opdeles i to delaftaler: Delaftale : kapacitets- og driftsydelser til mainframe og decentrale miljøer, Delaftale 2: kapacitets- og driftsydelser til SAP-miljøer. CPV: , , , KMD A/S Lautrupparken Ballerup Telefon Internet: Fax KMD A/S Lautrupparken Ballerup Telefon Internet: Fax

51 DK-Vallensbæk Strand: Specialiseret personbefordring ad vej VALLENSBÆK KOMMUNE Befordring af gangbesværede ældre borgere til kommunens aktivitets- og dagcentre samt befordring af skoleelever til og fra den kommunale tandpleje. Kørsel inden for det sociale område. Befordring af pensionister mv. fra eget hjem til kommunens aktivitets- og dagcentre og retur. Endvidere befordring af elever til og fra kommunens tandpleje. CPV: Colum-bus A/S Tjørnevangen Brøndby Strand Telefon Internet: Fax

52 DK-Nørresundby: Rådgivning i forbindelse med byggeri NØRRESUNDBY BOLIGSELSKAB Totalrådgivning vedr. Plejehjemsbyggeri i Nørresundby. Teknisk bistand og rådgivning i totalrådgivning vedr. programmering, projektering og udførelse af Plejehjem med ca. 70 almene ældre/plejeboliger med tilhørende serviceareal, aktivitetscenter, administration og fællesarealer. Projektet omfatter nybyggeri på ca etage,eter. Byggeriet forventes projekteret bæredygtigt og efter energi klasse eller 2. Desuden påregnes et fleksibelt hus med mulighed for alternative indretninger. Byggeriet ventes udbudt i fag- eller hovedentreprise. CPV: Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej Aalborg SV

53 DK-København: Tjenesteydelser vedrørende abonnementer DET ADMINISTRATIVE BIBLIOTEK Rammekontrakt om formidling og administration af abonnementer vedrørende elektroniske og trykte tidsskrifter. Se punkt II..5) i udbudsbekendtgørelse nr. 2009/S CPV: EBSCO Information Services 4th Floor, Kingmaker House, Station Road EN5 NZ New Barnet DET FORENEDE KONGERIGE

54 DK-Taastrup: Tømrer- og snedkerarbejde HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Vedligeholdelse af Høje-Taastrup Kommunes ejendomme. Udbud af vedligeholdelse af kommunens ejendomme. CPV: , , , , Gustav Nielsens Eftf. ApS Hovedgaden Hedehusene Telefon Internet: Fax HRH Murer A/S Herstedøster Skolevej Albertslund Telefon Internet: Fax Einar Kornerup A/S Paul Bergsøs Vej Glostrup Telefon Internet: Fax E. Pihl & Søn A/S Nybrovej Lyngby Telefon Internet: Fax Enemærke & Petersen A/S Smedeland Glostrup Telefon Internet: Fax Enemærke & Petersen A/S Smedeland Glostrup

55 Telefon Internet: Fax Østergaard A/S Gisselfeldvej Vallensbæk Telefon Internet: Fax Einar Kornerup A/S Paul Bergsøs Vej Glostrup Telefon Internet: Fax Skou Gruppen A/S Kærvej Hørsholm Telefon Internet: Fax Albertslund Tømre og Snedker A/S Herstedøster Skolevej Albertslund Telefon Internet: Fax SL Malerfirma A/S Taastrup Hovedgade Taastrup Telefon Internet: Fax HRH Malerservice A/S Herstedøster Skolevej Albertslund Telefon Internet: Fax Malermester C. Olsen Bakkevej Hedehusene Telefon Internet: Malermester Theisen Fredensgade 7, kld. 2

56 2200 København N. Telefon Internet: Enemærke & Petersen A/S Smedeland Glostrup Telefon Internet: Fax Albertslund Tømre og Snedker A/S Herstedøster Skolevej Albertslund Telefon Internet: Fax Charles Christensen A/S Herstedøstervej Glostrup Telefon Internet: Fax KD Gulve A/S Himmelev Bygade A 4000 Roskilde Telefon Internet: Fax Lundberg's Gulvbelægning Poul Hansens Vænge Hedehusene Telefon Fax AB Glas ApS Vandmestervej Taastrup Telefon Internet: Fax Skou Gruppen A/S Kærvej Hørsholm Telefon Internet: Fax HRH Glarmester A/S Herstedøster Skolevej 6 3

57 2620 Albertslund Telefon Internet: Fax Casadana A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon Internet: Fax Enemærke & Petersen A/S Smedeland Glostrup Telefon Internet: Fax Claus Dalsgaard A/S Energivej Ballerup Telefon Internet: Fax Olaf Steinbach Kirkestien Taastrup 4

58 DK-København: Reparations- og vedligeholdelsestjenester PRIVATBO Udbud af håndværkerydelser (EL og VVS). Udbuddet omfatter vedligeholdelsesopgaver (opgaver under DKK pr. opgave) indenfor VVS- og elektrikerområdet. Arbejdet udføres på 0 ejendomme i København, med i alt ca lejemål. Ejendommene ejes af 0 boligfonde, men administreres af PrivatBo. Opgaverne omfattet af udbuddet, er både planlagte opgaver, eksempelvis i forbindelse med fraflytning af lejemål, og akutte opgaver. Opgaverne bestilles, med undtagelsen af akutte tilkald, pr. rekvisition af den ansvarlige ejendomsmester på den pågældende ejendom. Der er indgået 4 rammeaftaler pr. område, som samlet set skal dække samtlige ejendomme. CPV: , , HHM A/S Bragesvej Hillerød SIF Gruppen A/S Transformervej Herlev Lindpro A/S Fabriksparken Glostrup L&H Rørbyg A/S Industriholmen Hvidovre SIF Gruppen A/S Transformervej Herlev Claus Dalsgaard A/S Energivej Ballerup Lindpro A/S Fabriksparken Glostrup Kallesøe, Aut. El-installationsfirma A/S Generatorvej 35 B 2730 Herlev

59 2

60 DK-Frederiksberg: Trådløst telekommunikationssystem FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud efter forhandling - omlægning & opgradering af netværk. Omlægning & opgradering af netværk. CPV: , , , , , , , NetDesign Hørmarken Farum

61 DK-Valby: Elementkøkkener LEJERBO Udbud af levering af køkkener. Udbud af levering af op til ca køkkener til en del af ordregivers ca lejere. CPV: TMK A/S Skautrupvej Holstebro

62 DK-Frederiksberg: Arkitektrådgivning DEN SELVEJENDE ALMENE ÆLDREBOLIGINSTITUTION HOLMEGÅRDSPARKEN, OK BOLIG A/S Totalrådgivning i forbindelse med ombygning af Holmegårdsparken. Totalrådgivning. Det nuværende plejehjem Holmegårdsparken med 45 plejeboliger og tilhørende servicefaciliteter skal ombygges, så plejehjemmet i fremtiden kommer til at rumme skønsmæssigt moderne toværelses plejeboliger med tilhørende servicefaciliteter for både beboere og ældre borgere i lokalsamfundet. CPV: , , , , Rubow Arkitekter A/S Skt. Annæ Passage Bredgade 25F 260 København K

63 DK-Århus: Vedligeholdelse af arealer ATP EJENDOMME A/S Renholdelse af udearealer ved Aalborg Storcenter. Opgaven omfatter renholdelse af udearealer ved Aalborg Storcenter, herunder også vinterbekæmpelse i form af blandt andet snerydning, saltning m.v. CPV: ISS A/S Vesterløkken Åbyhøj Telefon Internet:

64 DK-København: Udlejning af varevogne med chauffør KØBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN, HJÆLPEMIDDELCENTRET Transport af hjælpemidler. Transport af hjælpemidler til og fra borgere primært bosat i Københavns Kommune. CPV: Kurér Transporten ApS Forhåbningsholm Allé 904 Frederiksberg C Telefon Fax

65 DK-Århus: Vagttjenester ATP - EJENDOMME A/S Vagt og sikkerhed i Aalborg Storcenter. Opgaven omfatter vagt og sikkerhed i Aalborg Storcenter. CPV: Dansikring A/S Sydvestvej Glostrup Telefon Internet:

66 DK-Højbjerg: Offentlig vejtransport MIDTTRAFIK Almindelig rutekørsel med bus i Norddjurs og syddjurs kommune. Buskørsel for Midttrafik i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Udbuddet omfatter årligt køreplantimer og 23 kontraktbusser. CPV: Todbjerg City A/S Sintrupvej 2B 8220 Brabrand Telefon Todbjerg City A/S Sintrupvej 2B 8220 Brabrand Telefon Peter Harald Pedersen Grethes Busser Bakkegårdsvej 2 Vivild 896 Allingåbro Telefon Rougsø Buslinier Rougsøvej Ørsted Telefon Todbjerg City A/S Sintrupvej 2B 8220 Brabrand Telefon Todbjerg City A/S Sintrupvej 2B 8220 Brabrand Telefon

67 DK-Hjørring: Forsikringstjenester AVV I/S CPV: Forsikringstjenester.

68 DK-Nyborg: Rundkørsel ved Fynsvej Vejdirektoratet

69 DK-Ebeltoft: Cykelstier Lofthus - Egsmark Vejdirektoratet

70 DK-Skive: RÅDHUSUDBYGNING 200 Skive Kommune

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57875-2011:text:da:html DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 35-057875 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -2 af 50 Bilag 1 - Side -3 af 50 Bilag 1 - Side -4 af 50 Bilag 1 - Side -5 af 50 Bilag 1 - Side -6 af 50 Bilag 1 - Side -7 af 50 Bilag 1 - Side -8 af 50 Bilag 1 -

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde 2010-04-22

På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde 2010-04-22 På vej mod et Digitalt Vejnet FOT årsmøde 2010-04-22 En grøn transportpolitik januar 2009 Pulje til nye teknologiske muligheder (ITS) Forundersøgelser vedr. etablering af et Digitalt Vejnet, som kan forbedre

Læs mere

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_AlexBliddalHytting 13/07/2011- ID:2011-097455 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Lautrupvang 10 2750 Ballerup

Lautrupvang 10 2750 Ballerup Lautrupvang 10 2750 Ballerup Ejendommen kan opdeles 8.441 m² kontorlejemål Flot markant domicilejendom i Ballerup med mange muligheder. Stor synlighed og gode parkeringsforhold. Lautrupvang 10 2750 Ballerup

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Curriculum Vitae Økonoma/konsulent Dorte Hansen Hedevænget 17 8800 Viborg tlf. 86 67 60 49 fax. 86 67 60 45 E- mail post@dhconsult.

Curriculum Vitae Økonoma/konsulent Dorte Hansen Hedevænget 17 8800 Viborg tlf. 86 67 60 49 fax. 86 67 60 45 E- mail post@dhconsult. Navn Nationalitet Dorte Hansen Dansk Født 1952 Uddannelse Økonoma, 1974 Holstebro Centralsygehus, Frederiksberg Hospital Sprog Ansættelse i firmaet Engelsk Ejer af firmaet Specialisering Indretning af

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

REFERENCE: Allehusene Jægersborg Allé 185 229, 2820 Gentofte

REFERENCE: Allehusene Jægersborg Allé 185 229, 2820 Gentofte REFERENCE: Allehusene Jægersborg Allé 185 229, 2820 Gentofte ernes Pensionskasse Adserballe & Knudsen A/S Alectia A/S Erik Møller A/S Fagentreprise Blikkenslagerarbejder 3,2 millioner kroner 3.600 kvm

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02)

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02) Til ansøgerne STORENTREPRISER VEDR. OPFØRELSE AF VESTRE FJORDPARK DATO 12-6-2015 Aalborg Kommune har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 084-148783 indrykket bekendtgørelse om begrænset udbud af Storentrepriser

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere