Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Fredericia: Elektriske motorer, generatorer og transformatorer ENERGINET.DK Pre-qualification for refurbishment of the control-, excitation-, gas supervision-, and static start / stop systems for a synchronous phase compensator in Tjele Denmark. Delivery of complete control system, excitation system, gas monitoring, static start/stop system for a 80 Mvar synchronous compensator, system installation and acceptance test. CPV: Andritz Hydro A/S Bergermoen 3520 Tevnaker NORGE

2 DK-København: Arbejder i forbindelse med broer VEJDIREKTORATET Bygværker (broer og støttemure m.v.) Pakke J - Reaparation og omisolering Hovedreparation af bygværkerne (broer og støttemure) nr , , , , , og CPV: Christiansen & Essenbæk A/S Ejby Industrivej Glostrup

3 DK-København: Kortfremstilling MILJØMINISTERIET, KORT & MATRIKELSTYRELSEN, LANDKORTOMRÅDET Ajourføring af TOP0DK 2009/0. Fotogrammetrisk ajourføring i målforholdes :0 000 af nye, udgåede og ændrede topografiske kortobjekter i henhold til specifikationen for TOP0DK. Ajourføringen skal foregå på baggrund af digitale billeder i farve nmed GSD=0 cm. CPV: , , , Mason Land Surveys Limited Dickson Street KY2 7SL Dunfermline DET FORENEDE KONGERIGE

4 DK-Glostrup: Åbning af en kredit VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING, AFDELING 6 ASKERØD Byggelån og endelig realkredit finansiering af renovering af eksisterende byggere. Byggelån og endelig finansiering af alment byggeri (Helhedsplan). CPV: Nordea Bank Danmark A/S Vesterbrogade 8 Postboks København C

5 DK-København: Udlejning af helikoptere med besætning GEOLOGICAL SURVEY OF DENMARK AND GREENLAND (GEUS) CPV: Udlejning af helikoptere med besætning. Air Greenland AS PO Box Nuuk Telefon Internet: Fax

6 DK-Vejle: Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening REGION SYD, JORDFORURENINGSAFDELINGEN Rammeaftale om anskaffelse af konsulentydelser indenfor jordforureningsområdet. Indgåelse af 5 paralelle rammeaftaler om anskaffelse af konsulentydelser indenfor jordforureningsområdet. CPV: Cowi A/S 2800 Kongens Lyngby Telefon Fax DGE Jelshøjvænget 8270 Højbjerg Telefon Fax GEO Sødalsparken Brabrand Telefon Fax GrontMIJ-CarlBro Kokbjergvej Kolding Telefon Fax Orbicon Ringstedvej Roskilde Telefon

7 DK-København: Udøvende myndigheders tjenester ENERGISTYRELSEN Sekretariat for energimærkningen af bygninger og eftersynsordningerne for kedler, ventilations- og varmeanlæg. Kontrakten omfatter etableringen og drift af et sekretariat, der skal stå for den praktiske administration og forberedelse af myndighedsafgørelser i forbindelse med energimærkning af bygninger og eftersynsordningerne for ventilationsanlæg, varmeanlæg og kedler. De omfattede ordninger er etableret i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lov nr. 585 af med senere ændringer), jvf. følgende bekendtgørelser: nr. 08 af 22/0-08, nr. 452 af 0/6-08, nr. 438 af 3/6-08, nr. 228 af 7/4-08 og nr. 04 af 20/9-08. Ordningerne er opbygget således, at de konkrete energimærkninger og eftersyn foretages af beskikkede konsulenter, certificerede firmaer eller godkendte tekniske eksperter (herefter samlet benævnt konsulenter). Sekretariatets opgave vil blandt andet bestå i:. Registrere og føre lister over konsulenter samt informere konsulenterne om ordningerne og hvilke krav skal opfyldes for at kunne fungere som konsulent på de enkelte ordninger 2. Varetage kommunikationen til konsulenter, herunder udgive infobreve, forestå udvikling af IT-baserede informationssystemer mv. 3. Modtage og kontrollere dokumentation vedrørende konsulenter vedrørende opfyldelsen af krav for at fungere som konsulent, herunder ansvarsforsikring, momsregistrering og gæld til det offentlige mv. 4. Modtage og registrerer energimærkninger og eftersyn samt tildele numre til disse. 5. Gennemføre kvalitetssikring af udarbejdede mærkninger og eftersyn, herunder udføre teknisk revision og markedsovervågning, og udarbejde forslag til Energistyrelsens afgørelser vedrørende påtale, advarsel, berigtigelse af energimærkning og eftersyn samt eventuelt inddragelse af godkendelse/beskikkelse for godkendte eller beskikkede konsulenter 6. For den ordning, hvor der fortsat optages godkendte konsulenter, forberede sager til Energistyrelsens afgørelse vedrørende optagelse af konsulenter på optagelseskursus og godkendelse som konsulent. 7. Forberede klagesager over konsulenter til Energistyrelsens afgørelser 8. Opkræve gebyrer fastsat i medfør af 24, stk. 3, nr. 2 og 3, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. 9. Forestå kursus-, prøve- og efteruddannelsesvirksomhed for konsulenter, herunder kursusvirksomhed ved godkendelse af konsulenter. 0. Udføre opgaver i forbindelse med databaseadministration i forbindelse med Energistyrelsens databaser om energimærkningen og eftersyn, herunder rådgive Energistyrelsen om databasernes opbygning og sikringen af datakvaliteten.. Udarbejde statistik vedrørende energimærknings- og eftersynsordningerne. 2. Informere offentligheden om ordningerne og bidrage til udbredelsen af ordningen og fremme af energibesparelser. Sekretariatet skal tilrettelægge sin virksomhed ud fra gældende regler og hensynet til, at ordningerne har som formål at bidrage til gennemførelsen af energibesparelser. Der kan forventes ændringer i sekretariatets opgaver som følge af regelændringer. Sekretariatet vil blive underlagt reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven, Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, persondataloven, samt lov om statens regnskabsvæsen. Sekretariatets økonomiforvaltning skal ske i overensstemmelse med statens

8 budgetvejledning. Sekretariatet vil bl.a. blive pålagt krav om anvendelse af særligt journalsystenm, som stilles til rådighed af Energistyrelsen. Lov nr. 70 af om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse på udbuddet. CPV: Konsortiet bestående af EKJ rådgivende ingeniører as, SEBRA A/S og Kenneth Larsen Consulting Aps EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej København Ø Telefon Internet: Fax

9 DK-Aalborg: Transformatorer AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKØBSKONTORET Transformer 25/30 MVA, 60/0 kv. Indkøb af stk. 25/30 MVA, 60/0 kv transformer til AKE NET (Aalborg Portland). CPV: Siemens A/S Borupvang Ballerup Telefon Fax

10 DK-Åbyhøj: Ortopædisk fodtøj ÅRHUS KOMMUNE, MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG Levering af ortopædisk fodtøj, fodindlæg, tilretninger og reparationer. Den indgåede kontrakt vedrører levering af ortopædisk fodtøj, fodindlæg, tilretninger og reparationer til Århus Kommune. CPV: Sahva A/S Borgervænget København Ø

11 DK-København: Asfalt KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Rammeaftale om levering af varmblandet asfalt. Rammeaftle om levering af Varmblandet asfalt til maskinudlægning. CPV: Colas Danmark A/S Fabriksparken Glostrup

12 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: Roche A/S Industriholmen Hvidovre Abbott Laboratories A/S Emdrupvej 28C 200 København Ø Merck Sharp & Dohme Smedeland Glostrup Gilead Sciences Sweden AB Solna Gate, Hemvärnsgatan 9 SE-7 54 Solna SVERIGE Abacus Medicine Vesterbrogade København V Orifarm A/S Energivej Odense S NewNeopharm BV Wismarweg 22a 9723 HB Groningen NEDERLANDENE

13 DK-Herning: Madrasser HERNING KOMMUNE Rammeaftale. Indkøb af tryksårsmadrasser. CPV: Simonsen & Weel Vejlegårdsvej Vallensbæk Strand BOMI Bomi Viborgvej Skive Handicare A/S Jernholmen Hvidovre Handicare Jernholmen Hvidovre Cobi Rehab A/S Fuglebækvej D 2770 Kastrup Zibo A/S Erhvervsparken 4, Ølholm 760 Tørring Handicare A/S Jernholmen Hvidovre Cobi Rehab Fuglebækvej D 2770 Kastrup Zibo A/S Erhvervsparken 4, Ølholm 760 Tørring

14 DK-Århus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) AARHUS UNIVERSITET INDKØBSKONTORET CPV: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller). SPP Process Technology systems Imperial park NP0 8UJ Newport DET FORENEDE KONGERIGE

15 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support VEJDIREKTORATET Forprojekt om Digitalt Vejnet. Vejdirektoratet ønsker at gennemføre et forprojekt om Digitalt Vejnet som beslutningsgrundlag for en senere indstiling om gennemførelse af et landsdækkende Digitalt Vejnet. Dette udbud omhandler forprojektet, der har som mål: At skabe grundlag for beslutning om valg mellem relevante anvendelser og løsningsmuligheder: Anvendelser, der skal understøttes af Digitalt Vejnet, fx hastighedskort og kørselsafgifter, Væsentlige løsningsprincipper, It-infrastruktur, At skabe grundlag for budget for endelig løsning og bevilling heraf: Etablering, Modeller for organisering, Drift og løbende vedligehold, At etablere og afprøve et demonstrationssystem: Egnethed til udvalgte anvendelser, Samspil med andre systemer, som f.eks. de kommunale vejforvaltningssystemer, FOT o.s.v, Indsamling og vedligehold af data i samarbejde mellem flere enheder, At give erfaring med samarbejde mellem de forskellige mulige aktører med henblik på valg af model til en landsdækkene implementering. Vejdirektoratet forstiller sig, at leverancens omfang overordnet omfatter:. Detaljeret afdækning af behov og funktioner på de områder, der indgår i projektet. Dette beskrives i en løsningsbeskrivelse med tilhørende konceptuel datamodel for Digitalt Vejnet. 2. Etablering af data til Digitalt Vejnet på grundlag af eksisterende data, forædling af disse, samt indsamling af nye data inden for et projektområde. 3. Design og udvikling af løsning til Digitalt Vejnet, herunder service, der kan kommunikere med applikationer hos private og offentlige leverandører og brugerne af data fra det Digitale Vejnet. 4. Gennemførelse af demonstrationsanvendelser vedrørende f.eks. vedligeholdelse af data og digitalt hastighedskort i samarbejde med eksterne offentlige og private brugere, leverandører og Vejdirektoratet. 5. Evaluering af demonstrationsanvendelser som input til udarbejdelse af business case for et landsdækkende projekt. 6. Input til det videre arbejde vedr. organisering, drift og økonomi for et landsdækkende Digitalt Vejnet. 7. Vedligeholdelse og support af system og data under forprojektet. Dette danner et udgangspunkt for den konkurrenceprægede dialog. Forprojektets resultater skal danne baggrund for det videre arbejde med et landsdækkende Digitalt Vejnet, hvis overordnede mål er formuleret på politisk niveau og i mål for Vejdirektoratet. Målet med at etablere et Digitalt Vejnet fremgår af: Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan fra 2007, Regeringens udspil om Bæredygtig transport bedre infrastruktur fra 2008, En grøn transportpolitik, der er aftalen af mellem folketingets forligspartier. Under pulje til nye teknologiske muligheder (ITS) nævnes pilotprojekt vedr. etablering af et digitalt vejnet med data om de enkelte vejstrækninger og trafikafviklingen, Vejdirektoratets resultatkontrakt Vejdirektoratets vision for et Digitalt Vejnet er at det skal være: det alment accepterede datagrundlag for anvendelser, der bidrager til

16 bedre miljø, fremkommelighed, sikkerhed og service til trafikanterne, landsdækkende, aktuelt og kvalitetssikret og omfattende alle veje og stier, rammen for samarbejde mellem vejmyndighederne, andre offentlige myndigheder og private parter om anvendelse af fælles digitale data og services, der bidrager til effektiv forvaltning og anvendelse af vejnettet. CPV: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Internet: Fax

17 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed STYRELSEN FOR EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING AF GRUNDSKOLEN Kontrakt om levering af evaluering/følgeforskning af kommuners forsøg med undervisningsassistentordningen. Skolestyrelsen gennemfører et offentligt udbud med henblik på at indgå en kontrakt om evaluering/. Følgeforskning af forsøg med ordning med undervisningsassistenter/lektiehjælp i folkeskolen. Evalueringen/følgeforskningen er en samlet evaluering/følgeforskning af alle gennemførte forsøg med undervisningsassistenter/lektiehjælp, der er bevilget tilskud til i kommunerne. Formålet med evalueringen/følgeforskningen er at evaluere/følge det samlede forsøgsarbejde for at vurdere udbyttet af forsøgene i forhold til hvilke typer af ordninger med undervisningsassistenter/lektiehjælp, der understøtter en undervisning i klassen, der giver de fagligt set svageste elever de nødvendige kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og hvilken betydning forsøgenes organisering og implementering i kommunerne/skolerne har for udbyttet af forsøgene. Resultaterne af evalueringen/følgeforskningen skal anvendes som inspiration til andre kommuner/skoler til at igangsætte lignende initiativer. Forsøg med undervisningsassistenter/lektiehjælp er et af 5 indsatsområder under projekt Skoleudvikling. Leverandøren kan læse mere om Skoleudvikling på CPV: , , , Rambøll Management Consulting Nørregade 7A 65 København K Telefon Internet: Fax

18 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed STYRELSEN FOR EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING AF GRUNDSKOLEN Kontrakt om levering af evaluering/følgeforskning af kommuners forsøg med lokale taskforces. Skolestyrelsen gennemfører et offentligt udbud med henblik på at indgå en kontrakt om evaluering/. Følgeforskning af forsøg med lokale taskforces, der skal understøtte tilrettelæggelsen og organiseringen af pædagogisk udviklingsarbejde. Det pædagogiske udviklingsarbejde skal sigte mod at forbedre elevernes faglige resultater. Evalueringen/følgeforskningen er en samlet evaluering/følgeforskning af alle gennemførte forsøg med lokale taskforces, der er bevilget tilskud til i kommunerne. Formålet med evalueringen/følgeforskningen er at evaluere/følge det samlede forsøgsarbejde for at undersøge, hvordan forskellige typer af skoleudviklingsprojekter, med inddragelse af taskforces, kan tilrettelægges og gennemføres, så det pædagogiske udviklingsarbejde arbejde forbedrer elevernes faglige resultater. Herunder hvilken betydning taskforcen og forsøgenes organisering og implementering i kommunerne/skolerne har for udbyttet af forsøgene. Resultaterne af evalueringen/følgeforskningen skal anvendes som inspiration til andre kommuner/skoler til at igangsætte lignende initiativer. CPV: , , , NIRAS Konsulenterne Sortemosevej Allerød Telefon Internet: Fax

19 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed STYRELSEN FOR EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING AF GRUNDSKOLEN Kontrakt om levering af evaluering/følgeforskning af kommuners og skolers forsøg med it-støttede undervisningsformer. Skolestyrelsen gennemfører et offentligt udbud med henblik på at indgå en kontrakt om evaluering/følgeforskning af forsøg med it-støttede undervisningsformer. Evalueringen/følgeforskningen er en samlet. Evaluering/følgeforskning af alle gennemførte forsøg med it-støttede undervisningsformer, der er bevilget tilskud til i kommunerne. Formålet med evalueringen/følgeforskningen er at evaluere/følge det samlede forsøgsarbejde for at vurdere, hvordan teknologiske hjælpemidler bedst anvendes i forhold til elever med særlige behov og andre udsatte elever, og hvordan undervisningen organisatorisk tilrettelægges, således at disse hjælpemidler udnyttes. Optimalt samt hvordan it-støttede undervisningsformer kan give de nødvendige kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Desuden skal evalueringen/følgeforskningen vurdere, hvilken betydning forsøgenes. Organisering og implementering i kommunerne/skolerne har for udbyttet af forsøgene. Resultaterne af evalueringen/følgeforskningen skal anvendes som inspiration til andre kommuner/skoler til at igangsætte lignende initiativer. CPV: , , , J. H. Schultz Information Spinderiet, Annexstræde Valby Telefon Internet: Fax

20 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed STYRELSEN FOR EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING AF GRUNDSKOLEN Kontrakt om levering af evaluering/følgeforskning af kommuners og skolers forsøg med intensive og motiverende læseforløb i grundskolen - turbodansk. Skolestyrelsen gennemfører et offentligt udbud med henblik på at indgå en kontrakt om evaluering/. Følgeforskning af forsøg med intensive og motiverende læseforløb i grundskolen turbodansk (herefter forsøg med turbodansk). Evalueringen/følgeforskningen er en samlet evaluering/følgeforskning af alle gennemførte. Forsøg med turbodansk, der er bevilget tilskud til i kommunerne. Formålet med evalueringen/følgeforskningen er at evaluere/følge det samlede forsøgsarbejde for at vurdere, hvordan forskellige typer af intensive og motiverende læseforløb kan forbedre læsefærdighederne hos de bogligt svage elever, som er på klassetrin, og giver de nødvendige kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Desuden skal evalueringen/følgeforskningen vurdere, hvilken betydning forsøgenes. Organisering og implementering i kommunerne/skolerne har for udbyttet af forsøgene. Resultaterne af evalueringen/følgeforskningen skal anvendes som inspiration til andre kommuner/skoler til at igangsætte lignende initiativer. CPV: , , , Rambøll Management Consulting Nørregade 7A 65 København K Telefon Internet: Fax

21 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed STYRELSEN FOR EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING AF GRUNDSKOLEN Kontrakt om levering af evaluering/følgeforskning af kommuners forsøg med erhvervsklasser. Skolestyrelsen gennemfører et offentligt udbud med henblik på at indgå en kontrakt om evaluering/. Følgeforskning af forsøg med erhvervsklasser i folkeskolen. Evalueringen/følgeforskningen er en samlet evaluering/følgeforskning af alle gennemførte forsøg med erhvervsklasser, der er bevilget tilskud til i kommunerne. Formålet med evalueringen/følgeforskningen er at evaluere/følge det samlede forsøgsarbejde for at vurdere. Udbyttet af forsøgene i forhold til hvordan forskellige erhvervsklasser og alternative undervisningstilbud til bogligt svage og praktisk orienterede elever kan tilrettelægges, så undervisningen forbedre de fagligt set svageste elevers færdigheder, og giver de nødvendige kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Desuden skal evalueringen/følgeforskningen vurdere, hvilken betydning forsøgenes organisering og implementering i kommunerne/skolerne har for udbyttet af forsøgene. Resultaterne af evalueringen/følgeforskningen skal anvendes som inspiration til andre kommuner/skoler til at igangsætte lignende initiativer. CPV: , , , Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, København Ø Telefon Internet: Fax

22 DK-Gentofte: Tryksager og beslægtede produkter DONG ENERGY A/S Levering af trykkeriydelser til DONG Energy A/S. Nærværende udbud omfatter levering af trykkeriydelser til DONG Energy. Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til en rammeaftale mellem DONG Energy og op til 3 leverandører. DONG Energy ønsker at indgå en 2-årig rammeaftale/kontrakt med option på forlængelse år ad gangen, dog. Maksimalt 2 år i alt ud over den anførte kontraktperiode. Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: permalink.mercell.com/ aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: Meld din interesse. Herefter skal du udfylde en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S. Denne registrering er nødvendig for videre deltagelse og er uden omkostninger. 3/ 2 ENOTICES_Mdong 9/0/200- ID: Standardformular 5 - DA Udbud efter forhandling - Levering af trykkeriydelser til DONG Energy A/S. Efter du har meldt din interesse skal du først oprettes i systemet dette sker indenfor normal arbejdstid og er ikke en automatisk proces. Herefter modtager du login koder til Når du er logget ind skal du trykke på My Mercell for at se/downloade alle informationer om opgaven. Du kan stille spørgsmål omkring opgaven direkte til [indkøbers organisation] samt afgive tilbud og uploade tilbudsdokumenter. Spørgsmål skal stilles herigennem under fanen "Kommunikation". Svar fra Dong Energy afgives i anonymiseret form og kan ses under fanen "Ekstra Info" efter at der er publiceret svar. Alle dokumenter i tilbuddet til indkøber skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing Service inden tidsfristen udløber og er omkostningsfrit for leverandører. Bemærk at der til afsendelse af tilbuddet kan anvendes digital signatur. Digital signatur kan bestilles her: fremsendes normalt indenfor 3 arbejdsdage. 3 dage før tilbudsfristen udløber vil du modtage en påmindelse omkring opgaven på din . Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til eller ring på Al kommunikation med ordregiver skal foregå igennem udbudsværktøjet Mercell Sourcing Service. CPV: , Scanprint A/S

23 DK-Sorø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed REGION SJÆLLAND Totalrådgivning ved etablering af ny akutmodtagelse i Slagelse. Totalrådgiveren skal varetage alle arkitekt- og ingeniørydelser ved etablering af ny akutmodtagelse i Slagelse. Realisering af akutmodtagelsen skal primært ske som en udbygning af det nuværende somatiske sygehus i Slagelse. Projektet skal gennemføres indenfor det kommende ca. 3 år og indenfor et samlet budget på DKK. ekskl. moms. CPV: , , Rambøll Danmark A/S Bag Haverne Køge Telefon

24 DK-Valby: Alarm-overvågningstjenester KØBENHAVNS KOMMUE, KONCERNSERVICE, CENTER FOR RÅDGIVNING OG UDVIKLING Overvågning af Københavns Kommunes AIA-anlæg. Ydelsen omfatter overvågning af Københavns Kommunes ca. 000 AIA-anlæg. CPV: Den Jyske Kontrolcentral Lindevej Esbjerg V

25 DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af biler til hjemmeplejen. Operationel leasing af 6 biler til anvendelse i hjemmeplejen i Aabenraa Kommune. CPV: , , Leasingpartner A/S Haderslevvej Aabenraa Telefon

26 DK-Hørsholm: Tjenesteydelser i forbindelse med personale, undtagen anvisning og formidling DONG ENERGY A/S Rammeaftale om udstationeringsbistand i Danmark, Norge, Tyskland, Polen, Holland og England. Rammeaftale om udstationeringsbistand i Danmark, Norge, Tyskland, Polen, Holland og England i forbindelse med udstationering af DONG Energy medarbejdere. CPV: Settwell Relocation Atlantic Relocation DET FORENEDE KONGERIGE Relocation.no NORGE CROWN Relocation POLEN CROWN Relocation NEDERLANDENE RSB Deutschland TYSKLAND

27 DK-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder KARBERGHUS A/S Etablering af nyt kontorlejemål for IT- og Telestyrelsen (ITST)/Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES). Arbejdet omfatter nedrivning af eksisterende garageanlæg og opførelse af et nyt kontorhus i 5 etager med parkeringskælder i 2 etager. Der etableres et nyt gårdanlæg ovenpå den nye P-kælder og der etableres. Underjordisk passage mellem det nye kontorhus og eksisterende kontorbygning Holsteinsgade nr. 63. Kontorarealer og kælder arealer fordeler sig således: Kontorarealer: Stuen / Gangareal i kælder: 55 m².. sal: 346 m² 2. sal: 346 m² 3. sal: 346 m² 4. sal: 346 m² I alt: 899 m². Kælderarealer: Kælder (-): 675 m². Kælder (-2): 834 m². I alt: 509 m². Der foreligger en lokalplan for byggeriet: "Lokalplanstillæg til lokalplan 05 "Holsteinsgade." Lokalplanen kan hentes på følgende internetadresse: CPV: Hoffmann A/S Fabriksparken Glostrup

28 DK-Sorø: Medicinsk udstyr REGION SJÆLLAND Ultralydsudstyr til Region Sjælland. Indkøb af ultralydsudstyr til Region Sjælland. CPV: , GE Healtcare Technologies ViCare Medical A/S GE Healthcare Technologies BK Medical BK Medical

29 DK-Sorø: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje REGION SJÆLLAND Indkøb af et automatiseret prescreeningsudstyr til undersøgelse af celleprøver fra livmoderhalsen, herunder konventionelle og væskebaserede cervixcytologiske prøver, herunder arbejdsstationer. Indkøb af et automatiseret prescreeningsudstyr til undersøgelse af celleprøver fra livmoderhalsen, herunder konventionelle og væskebaserede cervixcytologiske prøver, herunder arbejdsstationer. CPV: , Axlab A/S

30 DK-Vejle: Elektricitet VEJLE KOMMUNE Indkøb af elektricitet for Vejle Kommunes Gadelys. Indkøb af elektricitet til Vejle Kommunes Gadelys. CPV: TRE-FOR Energi A/S Kokbjerg Kolding Telefon

31 DK-Haderslev: Kontorartikler HADERSLEV KOMMUNE Udbud af kontorartikler og skoleartikler. Udbud af kontorartikler og skoleartikler. CPV: Lyreco Lykkegårdsvej Roskilde Telefon

32 DK-København: Vedligeholdelse af arealer KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR PARK OG NATUR Vejrabatter Amager Øst bydel, drift og vedligeholdelse af. Gartnerisk vedligeholdelse af vejrabatter i Amager Øst bydel. CPV: NCC Roads a/s Grøn drift Vestre Hedevej Roskilde Telefon

33 DK-København: Ukrudtsbekæmpelse KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR PARK OG NATUR Ukrudtsbekæmpelse på belægninger. Rammeaftale med enhedspriser for bekæmpelse af ukrudt på belægninger. CPV: NCC Roads a/s Grøn drift Vestre Hedevej Roskilde Telefon

34 DK-København: Vedligeholdelse af parker KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR PARK OG NATUR Kagsmosen, drift og pleje af. Gartnerisk pleje af Kagsmosen. CPV: LK-gruppen Rentemestervej 80, København NV Internet:

35 DK-København: Vedligeholdelse af parker KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR PARK OG NATUR Krauseparken,drift og pleje af. Gartnerisk pleje af park. CPV: LK-gruppen A/S Rentemestervej 80, København NV

36 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support KONTORET FOR STØTTE, RÅDGIVNING OG SUNDHED I KØBENHAVNS KOMMUNE Sundhedsplejesystem. Levering af en elektronisk børnejournal samt en række tilknyttede ydelser. CPV: Logica Danmark A/S Lautrupvang Ballerup Telefon Internet:

37 DK-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed LYNETTEFÆLLESSKABET I/S Levering og implementering af nyt SCADA system. Levering og implementering af nyt SCADA system. CPV: NIRAS A/S Sortemosevej Allerød NIRAS A/S Sortemosevej Allerød NIRAS A/S Sortemosevej Allerød

38 DK-Århus: Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner ÅRHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING, JURA Totalrådgivning. Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. CPV: , , , Prisme Arkitekter CEBRA A/S CUBO Arkitekter A/S Wad Landskabsarkitekter A/S Årstiderne Arkitekter A/S Kjaer & Richter A/S Arkitekter Johansen & Rasmussen A/S GPP Arkitekter A/S Arkitektfirma Hune & Elkjær NIRAS A/S CREO Arkitekterne A/S Pluskontoret A/S Bascon A/S Regnbuen A/S Bæk, Simonsen & Aaris arkitekter ApS Boligkonsulenterne Danmark A/S

39 KPF Arkitekter A/S Carl Bro A/S Sahl A/S Vilhelm Lauridsen A/S Aart A/S Skala Arkitekter A/S Klinges Tegnestue C.F. Møller A/S 2

40 DK-København: Installation af måle-, kontrol-, prøvnings- og navigationsudstyr SLOTS- OG EJENDOMSSTYRELSEN Kontrakt om etablering og drift af fjernaflæsning af el, vand, varme og gas på kontorejendomme og tilsvarende større end 000 m2. Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) etablerer elektronisk fjernaflæsning i ca. 20 kontorejendomme og tilsvarende ejendomme større end 000 m2 og beliggende i hele Danmark. Fjernaflæsning af energiforbrug skal kunne levere timeaflæst data fra el-, varme-, gas- og vandforbrug. Disse data skal kunne indlæses i SES' Drift- og Vedligeholdelsessystem, Vista-FM. Fjernaflæsning skal bl.a. give SES mulighed for at registrere ejendommenes aktuelle forbrug på timebasis over døgnet og dermed være redskab til at identificere besparelsesmuligheder, ligesom fjernaflæsning giver SES og ejendommenes brugere/lejere mulighed for umiddelbart at aflæse effekten af iværksatte energisparetiltag på energiforbruget. Hver ejendom skal have fjernaflæst én til tre energityper. Antallet af målepunkter varierer. Eksempelvis; nogle ejendomme med kun ét målepunkt, f.eks. vand. Andre ejendomme eksempelvis vand og varme (to eller flere målepunkter), mens andre ejendomme skal have fjernaflæst tre energityper, el, varme, vand (tre eller flere målepunkter). Den anvendte teknologi skal indeholde muligheder for (i en senere fase) at udbygges, således at SES har adgang til fjernstyring af tekniske installationer samt udbygning af målinger, til f.eks. fugt- og temperaturmålinger. Udbuddet omfatter de nødvendige installationsarbejder for fjernaflæsning, etablering af transmission til SES' Drift- og Vedligeholdelsessystem, Vista-FM, samt drift af fjernaflæsning i tre år derefter, med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x år. Udbuddet indeholder en option om installation og drift af fjernaflæsning på yderlgiere op til ca. 90 kontorejendomme og tilsvarende større end 000 m2 i Storkøbenhavn. CPV: , YIT Vejlevej Fredericia Telefon

41 DK-Aalborg: Kortlægning af jordforurening REGION NORDJYLLAND Indsamling af historiske oplysninger om muligt forurenende aktiviteter. Indgåelse af rammeaftaler med 3 forskellige rådgivere med henblik på indsamling af historiske oplysninger om muligt forurenende aktiviteter. CPV: Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej Aalborg SV Alectia A/S Teknikkerbyen Virum Dansk Miljørådgivning A/S Industrivej 0A 8680 Ry

42 DK-Aalborg: Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening REGION NORDJYLLAND Rammekontrakter om anskaffelse af konsulentydelser indenfor jordforureningsområdet (ressourcepersoner). Indgåelse af 3 rammeaftaler med forskellige leverandører med henblik på løbende indkøb af ressourcepersoner indenfor jordforureningsområdet. Opgaverne vedrører myndighedsassistance i forbindelse med udførelse af tekniske og praktiske opgaver omfattet af lov om jordforurening og lov om råstoffer. CPV: DGEgroup A/S Jelshøjvænget 8270 Højbjerg GEO A/S Sødalsparken Brabrand NIRAS A/S Vestre Havnepromenade Aalborg

43 DK-Viborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support REGION MIDTJYLLAND Udbud af webbaseret rekrutteringssystem til Region Midtjylland. Indgåelse af en offentlig kontrakt om et webbaseret it-system, der understøtter rekrutteringsprocessen i Region Midtjylland. Der efterspørges en dedikeret rekrutteringsløsning som leverandøren kan dokumentere er i drift i større organisationer. CPV: , Stepstones Solutions A/S

44 DK-København: Vagttjenester DSB Vagtrundering- og tilkald i DSB S-tog samt DSB i resten af landet.. Fast vagtrundering i DSB S-tog. 2. Fast vagtrundering i den øvrige del af DSB samt tilkald/udrykning i hele landet. CPV: Eurocode Lyngby Hovedgade 27, 3 sal 2800 Lyngby Telefon Fax G4S Security Services A/S Roskildevej Albertslund Telefon Fax

45 DK-Højbjerg: Offentlig vejtransport MIDTTRAFIK Almindelig rutekørsel med bus i Skive Kommune. Buskørsel for Midttrafik i Skive Kommune. udbuddet omfatter ca køreplantimer årligt og 8 kontraktbusser. CPV: Jens Jensen & Sønner A/S Bilstrupvej Skive De Gule Busser Koldingvej Viborg Thykjær A/S Gotlandsvej 8700 Horsens Jens Jensen & Sønner A/S Bilstrupvej Skive

46 DK-Århus: Fyr, forbrændingsovne og ovne, til laboratoriebrug og industriel brug AARHUS UNIVERSITET INDKØBSKONTORET CPV: Fyr, forbrændingsovne og ovne, til laboratoriebrug og industriel brug. Tetreon Technologies limited Unit Spring copse Business park RH3 0SZ Slinfold West sussex DET FORENEDE KONGERIGE

47 DK-Rødovre: Revisionsvirksomhed RØDOVRE KOMMUNE Kontrakt om revision i Rødovre Kommune. Lovpligtig ekstern revision i Rødovre Kommune. CPV: BDO Kommunernes Revision Havneholmen København V Telefon Internet: Fax

48 DK-Viborg: Centraler REGION MIDTJYLLAND Opgradering af eksisterende telefoniplatform, indkøb af fælles omstillingsplatform og efterfølgende service på begge dele. Region Midtjylland ønsker den eksisterende Nortel telefoniplatform opgraderet til én samlet platform med bibeholdelse af den installerede base af digitale- og analoge apparater. Indkøb og etablering af en fælles omstillingsplatform. Service på Nortel platformen samt regionens Cisco platforme og service på omstillingsplatformen. Platformene dækker regionshusene, hospitaler og regionens institutioner. CPV: , Eltel Networks A/S Stationsparken Glostrup Eltel Networks A/S Stationsparken Glostrup

49 DK-Skive: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed SKIVE KOMMUNE, BYRÅDET Rådhusudbygning 200. Tjenesteydelser iht. direktivets bilag II-A, kategori 2, CPC. Nr.867, udført i totalrådgivning. CPV: Rådgivende Ingeniør Rambøll Ågade Skive Telefon

50 DK-Hillerød: Datamatsupporttjenester ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Udbud af kapacitet og driftsydelser m.v. ATP genudbød kontrakt om levering af kapacitets- og driftsydelser, hvor ydelserne opdeles i to delaftaler: Delaftale : kapacitets- og driftsydelser til mainframe og decentrale miljøer, Delaftale 2: kapacitets- og driftsydelser til SAP-miljøer. CPV: , , , KMD A/S Lautrupparken Ballerup Telefon Internet: Fax KMD A/S Lautrupparken Ballerup Telefon Internet: Fax

51 DK-Vallensbæk Strand: Specialiseret personbefordring ad vej VALLENSBÆK KOMMUNE Befordring af gangbesværede ældre borgere til kommunens aktivitets- og dagcentre samt befordring af skoleelever til og fra den kommunale tandpleje. Kørsel inden for det sociale område. Befordring af pensionister mv. fra eget hjem til kommunens aktivitets- og dagcentre og retur. Endvidere befordring af elever til og fra kommunens tandpleje. CPV: Colum-bus A/S Tjørnevangen Brøndby Strand Telefon Internet: Fax

52 DK-Nørresundby: Rådgivning i forbindelse med byggeri NØRRESUNDBY BOLIGSELSKAB Totalrådgivning vedr. Plejehjemsbyggeri i Nørresundby. Teknisk bistand og rådgivning i totalrådgivning vedr. programmering, projektering og udførelse af Plejehjem med ca. 70 almene ældre/plejeboliger med tilhørende serviceareal, aktivitetscenter, administration og fællesarealer. Projektet omfatter nybyggeri på ca etage,eter. Byggeriet forventes projekteret bæredygtigt og efter energi klasse eller 2. Desuden påregnes et fleksibelt hus med mulighed for alternative indretninger. Byggeriet ventes udbudt i fag- eller hovedentreprise. CPV: Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej Aalborg SV

53 DK-København: Tjenesteydelser vedrørende abonnementer DET ADMINISTRATIVE BIBLIOTEK Rammekontrakt om formidling og administration af abonnementer vedrørende elektroniske og trykte tidsskrifter. Se punkt II..5) i udbudsbekendtgørelse nr. 2009/S CPV: EBSCO Information Services 4th Floor, Kingmaker House, Station Road EN5 NZ New Barnet DET FORENEDE KONGERIGE

54 DK-Taastrup: Tømrer- og snedkerarbejde HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Vedligeholdelse af Høje-Taastrup Kommunes ejendomme. Udbud af vedligeholdelse af kommunens ejendomme. CPV: , , , , Gustav Nielsens Eftf. ApS Hovedgaden Hedehusene Telefon Internet: Fax HRH Murer A/S Herstedøster Skolevej Albertslund Telefon Internet: Fax Einar Kornerup A/S Paul Bergsøs Vej Glostrup Telefon Internet: Fax E. Pihl & Søn A/S Nybrovej Lyngby Telefon Internet: Fax Enemærke & Petersen A/S Smedeland Glostrup Telefon Internet: Fax Enemærke & Petersen A/S Smedeland Glostrup

55 Telefon Internet: Fax Østergaard A/S Gisselfeldvej Vallensbæk Telefon Internet: Fax Einar Kornerup A/S Paul Bergsøs Vej Glostrup Telefon Internet: Fax Skou Gruppen A/S Kærvej Hørsholm Telefon Internet: Fax Albertslund Tømre og Snedker A/S Herstedøster Skolevej Albertslund Telefon Internet: Fax SL Malerfirma A/S Taastrup Hovedgade Taastrup Telefon Internet: Fax HRH Malerservice A/S Herstedøster Skolevej Albertslund Telefon Internet: Fax Malermester C. Olsen Bakkevej Hedehusene Telefon Internet: Malermester Theisen Fredensgade 7, kld. 2

56 2200 København N. Telefon Internet: Enemærke & Petersen A/S Smedeland Glostrup Telefon Internet: Fax Albertslund Tømre og Snedker A/S Herstedøster Skolevej Albertslund Telefon Internet: Fax Charles Christensen A/S Herstedøstervej Glostrup Telefon Internet: Fax KD Gulve A/S Himmelev Bygade A 4000 Roskilde Telefon Internet: Fax Lundberg's Gulvbelægning Poul Hansens Vænge Hedehusene Telefon Fax AB Glas ApS Vandmestervej Taastrup Telefon Internet: Fax Skou Gruppen A/S Kærvej Hørsholm Telefon Internet: Fax HRH Glarmester A/S Herstedøster Skolevej 6 3

57 2620 Albertslund Telefon Internet: Fax Casadana A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon Internet: Fax Enemærke & Petersen A/S Smedeland Glostrup Telefon Internet: Fax Claus Dalsgaard A/S Energivej Ballerup Telefon Internet: Fax Olaf Steinbach Kirkestien Taastrup 4

58 DK-København: Reparations- og vedligeholdelsestjenester PRIVATBO Udbud af håndværkerydelser (EL og VVS). Udbuddet omfatter vedligeholdelsesopgaver (opgaver under DKK pr. opgave) indenfor VVS- og elektrikerområdet. Arbejdet udføres på 0 ejendomme i København, med i alt ca lejemål. Ejendommene ejes af 0 boligfonde, men administreres af PrivatBo. Opgaverne omfattet af udbuddet, er både planlagte opgaver, eksempelvis i forbindelse med fraflytning af lejemål, og akutte opgaver. Opgaverne bestilles, med undtagelsen af akutte tilkald, pr. rekvisition af den ansvarlige ejendomsmester på den pågældende ejendom. Der er indgået 4 rammeaftaler pr. område, som samlet set skal dække samtlige ejendomme. CPV: , , HHM A/S Bragesvej Hillerød SIF Gruppen A/S Transformervej Herlev Lindpro A/S Fabriksparken Glostrup L&H Rørbyg A/S Industriholmen Hvidovre SIF Gruppen A/S Transformervej Herlev Claus Dalsgaard A/S Energivej Ballerup Lindpro A/S Fabriksparken Glostrup Kallesøe, Aut. El-installationsfirma A/S Generatorvej 35 B 2730 Herlev

59 2

60 DK-Frederiksberg: Trådløst telekommunikationssystem FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud efter forhandling - omlægning & opgradering af netværk. Omlægning & opgradering af netværk. CPV: , , , , , , , NetDesign Hørmarken Farum

61 DK-Valby: Elementkøkkener LEJERBO Udbud af levering af køkkener. Udbud af levering af op til ca køkkener til en del af ordregivers ca lejere. CPV: TMK A/S Skautrupvej Holstebro

62 DK-Frederiksberg: Arkitektrådgivning DEN SELVEJENDE ALMENE ÆLDREBOLIGINSTITUTION HOLMEGÅRDSPARKEN, OK BOLIG A/S Totalrådgivning i forbindelse med ombygning af Holmegårdsparken. Totalrådgivning. Det nuværende plejehjem Holmegårdsparken med 45 plejeboliger og tilhørende servicefaciliteter skal ombygges, så plejehjemmet i fremtiden kommer til at rumme skønsmæssigt moderne toværelses plejeboliger med tilhørende servicefaciliteter for både beboere og ældre borgere i lokalsamfundet. CPV: , , , , Rubow Arkitekter A/S Skt. Annæ Passage Bredgade 25F 260 København K

63 DK-Århus: Vedligeholdelse af arealer ATP EJENDOMME A/S Renholdelse af udearealer ved Aalborg Storcenter. Opgaven omfatter renholdelse af udearealer ved Aalborg Storcenter, herunder også vinterbekæmpelse i form af blandt andet snerydning, saltning m.v. CPV: ISS A/S Vesterløkken Åbyhøj Telefon Internet:

64 DK-København: Udlejning af varevogne med chauffør KØBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN, HJÆLPEMIDDELCENTRET Transport af hjælpemidler. Transport af hjælpemidler til og fra borgere primært bosat i Københavns Kommune. CPV: Kurér Transporten ApS Forhåbningsholm Allé 904 Frederiksberg C Telefon Fax

65 DK-Århus: Vagttjenester ATP - EJENDOMME A/S Vagt og sikkerhed i Aalborg Storcenter. Opgaven omfatter vagt og sikkerhed i Aalborg Storcenter. CPV: Dansikring A/S Sydvestvej Glostrup Telefon Internet:

66 DK-Højbjerg: Offentlig vejtransport MIDTTRAFIK Almindelig rutekørsel med bus i Norddjurs og syddjurs kommune. Buskørsel for Midttrafik i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Udbuddet omfatter årligt køreplantimer og 23 kontraktbusser. CPV: Todbjerg City A/S Sintrupvej 2B 8220 Brabrand Telefon Todbjerg City A/S Sintrupvej 2B 8220 Brabrand Telefon Peter Harald Pedersen Grethes Busser Bakkegårdsvej 2 Vivild 896 Allingåbro Telefon Rougsø Buslinier Rougsøvej Ørsted Telefon Todbjerg City A/S Sintrupvej 2B 8220 Brabrand Telefon Todbjerg City A/S Sintrupvej 2B 8220 Brabrand Telefon

67 DK-Hjørring: Forsikringstjenester AVV I/S CPV: Forsikringstjenester.

68 DK-Nyborg: Rundkørsel ved Fynsvej Vejdirektoratet

69 DK-Ebeltoft: Cykelstier Lofthus - Egsmark Vejdirektoratet

70 DK-Skive: RÅDHUSUDBYGNING 200 Skive Kommune

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Byggearbejde KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Mandskabsbygning - Fælledparken. Hovedentreprise for udførelse af ny mandskabsbygning på ca. 00 m2 i Fælledparken i København

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odder: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder EGMONT HØJSKOLEN Egmont Højskolen - Bevæg Befri Beløn. Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet af en tilbygning

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart Middelfart Kommune - Danmark-Aabenraa: Bygge- og anlægsarbejder ÆLDRECENTER LERGÅRDEN V/KOLSTRUPBOLIGFORENING AFD. 29 Ældrecenter Lergården

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler - Helmadras, skum til indstillelig plejeseng til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner Hjælpemidler -

Læs mere

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby Vejdirektoratet - Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB (M.FL., JF. PKT. II..4)) Kontrakt om it-system

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET Danmark-Aarhus: Gasser AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedr. indkøb af Gasser og Tøris til Aarhus Universitet. ønsker at samle sine indkøb af gasser på flasker, tøris, flydende nitrogen til små kryobeholdere,

Læs mere

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S DK-Esbjerg: System- og supporttjenester ESBJERG FORSYNING A/S Hjemtagning af Esbjerg Forsynings it fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Forsyning, herefter benævnt EF, skal udskille samtlige it-systemer fra Esbjerg

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND Totalentreprise til opførelse af Psykiatriens Hus Silkeborg. Totalentreprisekontrakt indgået efter forudgående PQ, tilbudsindhentning og stand still.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Grenå: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme GRENÅ ANDELSBOLIGFORENING Afd. 3. og 3.2, Fuglsangvej -67, Grenå - Udbedring af byggeskader, hovedentreprise. Renovering af 94 boliger. CPV: 452000.

Læs mere