Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Fredericia: Elektriske motorer, generatorer og transformatorer ENERGINET.DK Pre-qualification for refurbishment of the control-, excitation-, gas supervision-, and static start / stop systems for a synchronous phase compensator in Tjele Denmark. Delivery of complete control system, excitation system, gas monitoring, static start/stop system for a 80 Mvar synchronous compensator, system installation and acceptance test. CPV: Andritz Hydro A/S Bergermoen 3520 Tevnaker NORGE

2 DK-København: Arbejder i forbindelse med broer VEJDIREKTORATET Bygværker (broer og støttemure m.v.) Pakke J - Reaparation og omisolering Hovedreparation af bygværkerne (broer og støttemure) nr , , , , , og CPV: Christiansen & Essenbæk A/S Ejby Industrivej Glostrup

3 DK-København: Kortfremstilling MILJØMINISTERIET, KORT & MATRIKELSTYRELSEN, LANDKORTOMRÅDET Ajourføring af TOP0DK 2009/0. Fotogrammetrisk ajourføring i målforholdes :0 000 af nye, udgåede og ændrede topografiske kortobjekter i henhold til specifikationen for TOP0DK. Ajourføringen skal foregå på baggrund af digitale billeder i farve nmed GSD=0 cm. CPV: , , , Mason Land Surveys Limited Dickson Street KY2 7SL Dunfermline DET FORENEDE KONGERIGE

4 DK-Glostrup: Åbning af en kredit VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING, AFDELING 6 ASKERØD Byggelån og endelig realkredit finansiering af renovering af eksisterende byggere. Byggelån og endelig finansiering af alment byggeri (Helhedsplan). CPV: Nordea Bank Danmark A/S Vesterbrogade 8 Postboks København C

5 DK-København: Udlejning af helikoptere med besætning GEOLOGICAL SURVEY OF DENMARK AND GREENLAND (GEUS) CPV: Udlejning af helikoptere med besætning. Air Greenland AS PO Box Nuuk Telefon Internet: Fax

6 DK-Vejle: Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening REGION SYD, JORDFORURENINGSAFDELINGEN Rammeaftale om anskaffelse af konsulentydelser indenfor jordforureningsområdet. Indgåelse af 5 paralelle rammeaftaler om anskaffelse af konsulentydelser indenfor jordforureningsområdet. CPV: Cowi A/S 2800 Kongens Lyngby Telefon Fax DGE Jelshøjvænget 8270 Højbjerg Telefon Fax GEO Sødalsparken Brabrand Telefon Fax GrontMIJ-CarlBro Kokbjergvej Kolding Telefon Fax Orbicon Ringstedvej Roskilde Telefon

7 DK-København: Udøvende myndigheders tjenester ENERGISTYRELSEN Sekretariat for energimærkningen af bygninger og eftersynsordningerne for kedler, ventilations- og varmeanlæg. Kontrakten omfatter etableringen og drift af et sekretariat, der skal stå for den praktiske administration og forberedelse af myndighedsafgørelser i forbindelse med energimærkning af bygninger og eftersynsordningerne for ventilationsanlæg, varmeanlæg og kedler. De omfattede ordninger er etableret i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lov nr. 585 af med senere ændringer), jvf. følgende bekendtgørelser: nr. 08 af 22/0-08, nr. 452 af 0/6-08, nr. 438 af 3/6-08, nr. 228 af 7/4-08 og nr. 04 af 20/9-08. Ordningerne er opbygget således, at de konkrete energimærkninger og eftersyn foretages af beskikkede konsulenter, certificerede firmaer eller godkendte tekniske eksperter (herefter samlet benævnt konsulenter). Sekretariatets opgave vil blandt andet bestå i:. Registrere og føre lister over konsulenter samt informere konsulenterne om ordningerne og hvilke krav skal opfyldes for at kunne fungere som konsulent på de enkelte ordninger 2. Varetage kommunikationen til konsulenter, herunder udgive infobreve, forestå udvikling af IT-baserede informationssystemer mv. 3. Modtage og kontrollere dokumentation vedrørende konsulenter vedrørende opfyldelsen af krav for at fungere som konsulent, herunder ansvarsforsikring, momsregistrering og gæld til det offentlige mv. 4. Modtage og registrerer energimærkninger og eftersyn samt tildele numre til disse. 5. Gennemføre kvalitetssikring af udarbejdede mærkninger og eftersyn, herunder udføre teknisk revision og markedsovervågning, og udarbejde forslag til Energistyrelsens afgørelser vedrørende påtale, advarsel, berigtigelse af energimærkning og eftersyn samt eventuelt inddragelse af godkendelse/beskikkelse for godkendte eller beskikkede konsulenter 6. For den ordning, hvor der fortsat optages godkendte konsulenter, forberede sager til Energistyrelsens afgørelse vedrørende optagelse af konsulenter på optagelseskursus og godkendelse som konsulent. 7. Forberede klagesager over konsulenter til Energistyrelsens afgørelser 8. Opkræve gebyrer fastsat i medfør af 24, stk. 3, nr. 2 og 3, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. 9. Forestå kursus-, prøve- og efteruddannelsesvirksomhed for konsulenter, herunder kursusvirksomhed ved godkendelse af konsulenter. 0. Udføre opgaver i forbindelse med databaseadministration i forbindelse med Energistyrelsens databaser om energimærkningen og eftersyn, herunder rådgive Energistyrelsen om databasernes opbygning og sikringen af datakvaliteten.. Udarbejde statistik vedrørende energimærknings- og eftersynsordningerne. 2. Informere offentligheden om ordningerne og bidrage til udbredelsen af ordningen og fremme af energibesparelser. Sekretariatet skal tilrettelægge sin virksomhed ud fra gældende regler og hensynet til, at ordningerne har som formål at bidrage til gennemførelsen af energibesparelser. Der kan forventes ændringer i sekretariatets opgaver som følge af regelændringer. Sekretariatet vil blive underlagt reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven, Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, persondataloven, samt lov om statens regnskabsvæsen. Sekretariatets økonomiforvaltning skal ske i overensstemmelse med statens

8 budgetvejledning. Sekretariatet vil bl.a. blive pålagt krav om anvendelse af særligt journalsystenm, som stilles til rådighed af Energistyrelsen. Lov nr. 70 af om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse på udbuddet. CPV: Konsortiet bestående af EKJ rådgivende ingeniører as, SEBRA A/S og Kenneth Larsen Consulting Aps EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej København Ø Telefon Internet: Fax

9 DK-Aalborg: Transformatorer AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKØBSKONTORET Transformer 25/30 MVA, 60/0 kv. Indkøb af stk. 25/30 MVA, 60/0 kv transformer til AKE NET (Aalborg Portland). CPV: Siemens A/S Borupvang Ballerup Telefon Fax

10 DK-Åbyhøj: Ortopædisk fodtøj ÅRHUS KOMMUNE, MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG Levering af ortopædisk fodtøj, fodindlæg, tilretninger og reparationer. Den indgåede kontrakt vedrører levering af ortopædisk fodtøj, fodindlæg, tilretninger og reparationer til Århus Kommune. CPV: Sahva A/S Borgervænget København Ø

11 DK-København: Asfalt KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Rammeaftale om levering af varmblandet asfalt. Rammeaftle om levering af Varmblandet asfalt til maskinudlægning. CPV: Colas Danmark A/S Fabriksparken Glostrup

12 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: Roche A/S Industriholmen Hvidovre Abbott Laboratories A/S Emdrupvej 28C 200 København Ø Merck Sharp & Dohme Smedeland Glostrup Gilead Sciences Sweden AB Solna Gate, Hemvärnsgatan 9 SE-7 54 Solna SVERIGE Abacus Medicine Vesterbrogade København V Orifarm A/S Energivej Odense S NewNeopharm BV Wismarweg 22a 9723 HB Groningen NEDERLANDENE

13 DK-Herning: Madrasser HERNING KOMMUNE Rammeaftale. Indkøb af tryksårsmadrasser. CPV: Simonsen & Weel Vejlegårdsvej Vallensbæk Strand BOMI Bomi Viborgvej Skive Handicare A/S Jernholmen Hvidovre Handicare Jernholmen Hvidovre Cobi Rehab A/S Fuglebækvej D 2770 Kastrup Zibo A/S Erhvervsparken 4, Ølholm 760 Tørring Handicare A/S Jernholmen Hvidovre Cobi Rehab Fuglebækvej D 2770 Kastrup Zibo A/S Erhvervsparken 4, Ølholm 760 Tørring

14 DK-Århus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) AARHUS UNIVERSITET INDKØBSKONTORET CPV: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller). SPP Process Technology systems Imperial park NP0 8UJ Newport DET FORENEDE KONGERIGE

15 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support VEJDIREKTORATET Forprojekt om Digitalt Vejnet. Vejdirektoratet ønsker at gennemføre et forprojekt om Digitalt Vejnet som beslutningsgrundlag for en senere indstiling om gennemførelse af et landsdækkende Digitalt Vejnet. Dette udbud omhandler forprojektet, der har som mål: At skabe grundlag for beslutning om valg mellem relevante anvendelser og løsningsmuligheder: Anvendelser, der skal understøttes af Digitalt Vejnet, fx hastighedskort og kørselsafgifter, Væsentlige løsningsprincipper, It-infrastruktur, At skabe grundlag for budget for endelig løsning og bevilling heraf: Etablering, Modeller for organisering, Drift og løbende vedligehold, At etablere og afprøve et demonstrationssystem: Egnethed til udvalgte anvendelser, Samspil med andre systemer, som f.eks. de kommunale vejforvaltningssystemer, FOT o.s.v, Indsamling og vedligehold af data i samarbejde mellem flere enheder, At give erfaring med samarbejde mellem de forskellige mulige aktører med henblik på valg af model til en landsdækkene implementering. Vejdirektoratet forstiller sig, at leverancens omfang overordnet omfatter:. Detaljeret afdækning af behov og funktioner på de områder, der indgår i projektet. Dette beskrives i en løsningsbeskrivelse med tilhørende konceptuel datamodel for Digitalt Vejnet. 2. Etablering af data til Digitalt Vejnet på grundlag af eksisterende data, forædling af disse, samt indsamling af nye data inden for et projektområde. 3. Design og udvikling af løsning til Digitalt Vejnet, herunder service, der kan kommunikere med applikationer hos private og offentlige leverandører og brugerne af data fra det Digitale Vejnet. 4. Gennemførelse af demonstrationsanvendelser vedrørende f.eks. vedligeholdelse af data og digitalt hastighedskort i samarbejde med eksterne offentlige og private brugere, leverandører og Vejdirektoratet. 5. Evaluering af demonstrationsanvendelser som input til udarbejdelse af business case for et landsdækkende projekt. 6. Input til det videre arbejde vedr. organisering, drift og økonomi for et landsdækkende Digitalt Vejnet. 7. Vedligeholdelse og support af system og data under forprojektet. Dette danner et udgangspunkt for den konkurrenceprægede dialog. Forprojektets resultater skal danne baggrund for det videre arbejde med et landsdækkende Digitalt Vejnet, hvis overordnede mål er formuleret på politisk niveau og i mål for Vejdirektoratet. Målet med at etablere et Digitalt Vejnet fremgår af: Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan fra 2007, Regeringens udspil om Bæredygtig transport bedre infrastruktur fra 2008, En grøn transportpolitik, der er aftalen af mellem folketingets forligspartier. Under pulje til nye teknologiske muligheder (ITS) nævnes pilotprojekt vedr. etablering af et digitalt vejnet med data om de enkelte vejstrækninger og trafikafviklingen, Vejdirektoratets resultatkontrakt Vejdirektoratets vision for et Digitalt Vejnet er at det skal være: det alment accepterede datagrundlag for anvendelser, der bidrager til

16 bedre miljø, fremkommelighed, sikkerhed og service til trafikanterne, landsdækkende, aktuelt og kvalitetssikret og omfattende alle veje og stier, rammen for samarbejde mellem vejmyndighederne, andre offentlige myndigheder og private parter om anvendelse af fælles digitale data og services, der bidrager til effektiv forvaltning og anvendelse af vejnettet. CPV: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Internet: Fax

17 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed STYRELSEN FOR EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING AF GRUNDSKOLEN Kontrakt om levering af evaluering/følgeforskning af kommuners forsøg med undervisningsassistentordningen. Skolestyrelsen gennemfører et offentligt udbud med henblik på at indgå en kontrakt om evaluering/. Følgeforskning af forsøg med ordning med undervisningsassistenter/lektiehjælp i folkeskolen. Evalueringen/følgeforskningen er en samlet evaluering/følgeforskning af alle gennemførte forsøg med undervisningsassistenter/lektiehjælp, der er bevilget tilskud til i kommunerne. Formålet med evalueringen/følgeforskningen er at evaluere/følge det samlede forsøgsarbejde for at vurdere udbyttet af forsøgene i forhold til hvilke typer af ordninger med undervisningsassistenter/lektiehjælp, der understøtter en undervisning i klassen, der giver de fagligt set svageste elever de nødvendige kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og hvilken betydning forsøgenes organisering og implementering i kommunerne/skolerne har for udbyttet af forsøgene. Resultaterne af evalueringen/følgeforskningen skal anvendes som inspiration til andre kommuner/skoler til at igangsætte lignende initiativer. Forsøg med undervisningsassistenter/lektiehjælp er et af 5 indsatsområder under projekt Skoleudvikling. Leverandøren kan læse mere om Skoleudvikling på CPV: , , , Rambøll Management Consulting Nørregade 7A 65 København K Telefon Internet: Fax

18 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed STYRELSEN FOR EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING AF GRUNDSKOLEN Kontrakt om levering af evaluering/følgeforskning af kommuners forsøg med lokale taskforces. Skolestyrelsen gennemfører et offentligt udbud med henblik på at indgå en kontrakt om evaluering/. Følgeforskning af forsøg med lokale taskforces, der skal understøtte tilrettelæggelsen og organiseringen af pædagogisk udviklingsarbejde. Det pædagogiske udviklingsarbejde skal sigte mod at forbedre elevernes faglige resultater. Evalueringen/følgeforskningen er en samlet evaluering/følgeforskning af alle gennemførte forsøg med lokale taskforces, der er bevilget tilskud til i kommunerne. Formålet med evalueringen/følgeforskningen er at evaluere/følge det samlede forsøgsarbejde for at undersøge, hvordan forskellige typer af skoleudviklingsprojekter, med inddragelse af taskforces, kan tilrettelægges og gennemføres, så det pædagogiske udviklingsarbejde arbejde forbedrer elevernes faglige resultater. Herunder hvilken betydning taskforcen og forsøgenes organisering og implementering i kommunerne/skolerne har for udbyttet af forsøgene. Resultaterne af evalueringen/følgeforskningen skal anvendes som inspiration til andre kommuner/skoler til at igangsætte lignende initiativer. CPV: , , , NIRAS Konsulenterne Sortemosevej Allerød Telefon Internet: Fax

19 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed STYRELSEN FOR EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING AF GRUNDSKOLEN Kontrakt om levering af evaluering/følgeforskning af kommuners og skolers forsøg med it-støttede undervisningsformer. Skolestyrelsen gennemfører et offentligt udbud med henblik på at indgå en kontrakt om evaluering/følgeforskning af forsøg med it-støttede undervisningsformer. Evalueringen/følgeforskningen er en samlet. Evaluering/følgeforskning af alle gennemførte forsøg med it-støttede undervisningsformer, der er bevilget tilskud til i kommunerne. Formålet med evalueringen/følgeforskningen er at evaluere/følge det samlede forsøgsarbejde for at vurdere, hvordan teknologiske hjælpemidler bedst anvendes i forhold til elever med særlige behov og andre udsatte elever, og hvordan undervisningen organisatorisk tilrettelægges, således at disse hjælpemidler udnyttes. Optimalt samt hvordan it-støttede undervisningsformer kan give de nødvendige kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Desuden skal evalueringen/følgeforskningen vurdere, hvilken betydning forsøgenes. Organisering og implementering i kommunerne/skolerne har for udbyttet af forsøgene. Resultaterne af evalueringen/følgeforskningen skal anvendes som inspiration til andre kommuner/skoler til at igangsætte lignende initiativer. CPV: , , , J. H. Schultz Information Spinderiet, Annexstræde Valby Telefon Internet: Fax

20 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed STYRELSEN FOR EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING AF GRUNDSKOLEN Kontrakt om levering af evaluering/følgeforskning af kommuners og skolers forsøg med intensive og motiverende læseforløb i grundskolen - turbodansk. Skolestyrelsen gennemfører et offentligt udbud med henblik på at indgå en kontrakt om evaluering/. Følgeforskning af forsøg med intensive og motiverende læseforløb i grundskolen turbodansk (herefter forsøg med turbodansk). Evalueringen/følgeforskningen er en samlet evaluering/følgeforskning af alle gennemførte. Forsøg med turbodansk, der er bevilget tilskud til i kommunerne. Formålet med evalueringen/følgeforskningen er at evaluere/følge det samlede forsøgsarbejde for at vurdere, hvordan forskellige typer af intensive og motiverende læseforløb kan forbedre læsefærdighederne hos de bogligt svage elever, som er på klassetrin, og giver de nødvendige kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Desuden skal evalueringen/følgeforskningen vurdere, hvilken betydning forsøgenes. Organisering og implementering i kommunerne/skolerne har for udbyttet af forsøgene. Resultaterne af evalueringen/følgeforskningen skal anvendes som inspiration til andre kommuner/skoler til at igangsætte lignende initiativer. CPV: , , , Rambøll Management Consulting Nørregade 7A 65 København K Telefon Internet: Fax

21 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed STYRELSEN FOR EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING AF GRUNDSKOLEN Kontrakt om levering af evaluering/følgeforskning af kommuners forsøg med erhvervsklasser. Skolestyrelsen gennemfører et offentligt udbud med henblik på at indgå en kontrakt om evaluering/. Følgeforskning af forsøg med erhvervsklasser i folkeskolen. Evalueringen/følgeforskningen er en samlet evaluering/følgeforskning af alle gennemførte forsøg med erhvervsklasser, der er bevilget tilskud til i kommunerne. Formålet med evalueringen/følgeforskningen er at evaluere/følge det samlede forsøgsarbejde for at vurdere. Udbyttet af forsøgene i forhold til hvordan forskellige erhvervsklasser og alternative undervisningstilbud til bogligt svage og praktisk orienterede elever kan tilrettelægges, så undervisningen forbedre de fagligt set svageste elevers færdigheder, og giver de nødvendige kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Desuden skal evalueringen/følgeforskningen vurdere, hvilken betydning forsøgenes organisering og implementering i kommunerne/skolerne har for udbyttet af forsøgene. Resultaterne af evalueringen/følgeforskningen skal anvendes som inspiration til andre kommuner/skoler til at igangsætte lignende initiativer. CPV: , , , Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, København Ø Telefon Internet: Fax

22 DK-Gentofte: Tryksager og beslægtede produkter DONG ENERGY A/S Levering af trykkeriydelser til DONG Energy A/S. Nærværende udbud omfatter levering af trykkeriydelser til DONG Energy. Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til en rammeaftale mellem DONG Energy og op til 3 leverandører. DONG Energy ønsker at indgå en 2-årig rammeaftale/kontrakt med option på forlængelse år ad gangen, dog. Maksimalt 2 år i alt ud over den anførte kontraktperiode. Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: permalink.mercell.com/ aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: Meld din interesse. Herefter skal du udfylde en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S. Denne registrering er nødvendig for videre deltagelse og er uden omkostninger. 3/ 2 ENOTICES_Mdong 9/0/200- ID: Standardformular 5 - DA Udbud efter forhandling - Levering af trykkeriydelser til DONG Energy A/S. Efter du har meldt din interesse skal du først oprettes i systemet dette sker indenfor normal arbejdstid og er ikke en automatisk proces. Herefter modtager du login koder til Når du er logget ind skal du trykke på My Mercell for at se/downloade alle informationer om opgaven. Du kan stille spørgsmål omkring opgaven direkte til [indkøbers organisation] samt afgive tilbud og uploade tilbudsdokumenter. Spørgsmål skal stilles herigennem under fanen "Kommunikation". Svar fra Dong Energy afgives i anonymiseret form og kan ses under fanen "Ekstra Info" efter at der er publiceret svar. Alle dokumenter i tilbuddet til indkøber skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing Service inden tidsfristen udløber og er omkostningsfrit for leverandører. Bemærk at der til afsendelse af tilbuddet kan anvendes digital signatur. Digital signatur kan bestilles her: fremsendes normalt indenfor 3 arbejdsdage. 3 dage før tilbudsfristen udløber vil du modtage en påmindelse omkring opgaven på din . Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til eller ring på Al kommunikation med ordregiver skal foregå igennem udbudsværktøjet Mercell Sourcing Service. CPV: , Scanprint A/S

23 DK-Sorø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed REGION SJÆLLAND Totalrådgivning ved etablering af ny akutmodtagelse i Slagelse. Totalrådgiveren skal varetage alle arkitekt- og ingeniørydelser ved etablering af ny akutmodtagelse i Slagelse. Realisering af akutmodtagelsen skal primært ske som en udbygning af det nuværende somatiske sygehus i Slagelse. Projektet skal gennemføres indenfor det kommende ca. 3 år og indenfor et samlet budget på DKK. ekskl. moms. CPV: , , Rambøll Danmark A/S Bag Haverne Køge Telefon

24 DK-Valby: Alarm-overvågningstjenester KØBENHAVNS KOMMUE, KONCERNSERVICE, CENTER FOR RÅDGIVNING OG UDVIKLING Overvågning af Københavns Kommunes AIA-anlæg. Ydelsen omfatter overvågning af Københavns Kommunes ca. 000 AIA-anlæg. CPV: Den Jyske Kontrolcentral Lindevej Esbjerg V

25 DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af biler til hjemmeplejen. Operationel leasing af 6 biler til anvendelse i hjemmeplejen i Aabenraa Kommune. CPV: , , Leasingpartner A/S Haderslevvej Aabenraa Telefon

26 DK-Hørsholm: Tjenesteydelser i forbindelse med personale, undtagen anvisning og formidling DONG ENERGY A/S Rammeaftale om udstationeringsbistand i Danmark, Norge, Tyskland, Polen, Holland og England. Rammeaftale om udstationeringsbistand i Danmark, Norge, Tyskland, Polen, Holland og England i forbindelse med udstationering af DONG Energy medarbejdere. CPV: Settwell Relocation Atlantic Relocation DET FORENEDE KONGERIGE Relocation.no NORGE CROWN Relocation POLEN CROWN Relocation NEDERLANDENE RSB Deutschland TYSKLAND

27 DK-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder KARBERGHUS A/S Etablering af nyt kontorlejemål for IT- og Telestyrelsen (ITST)/Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES). Arbejdet omfatter nedrivning af eksisterende garageanlæg og opførelse af et nyt kontorhus i 5 etager med parkeringskælder i 2 etager. Der etableres et nyt gårdanlæg ovenpå den nye P-kælder og der etableres. Underjordisk passage mellem det nye kontorhus og eksisterende kontorbygning Holsteinsgade nr. 63. Kontorarealer og kælder arealer fordeler sig således: Kontorarealer: Stuen / Gangareal i kælder: 55 m².. sal: 346 m² 2. sal: 346 m² 3. sal: 346 m² 4. sal: 346 m² I alt: 899 m². Kælderarealer: Kælder (-): 675 m². Kælder (-2): 834 m². I alt: 509 m². Der foreligger en lokalplan for byggeriet: "Lokalplanstillæg til lokalplan 05 "Holsteinsgade." Lokalplanen kan hentes på følgende internetadresse: CPV: Hoffmann A/S Fabriksparken Glostrup

28 DK-Sorø: Medicinsk udstyr REGION SJÆLLAND Ultralydsudstyr til Region Sjælland. Indkøb af ultralydsudstyr til Region Sjælland. CPV: , GE Healtcare Technologies ViCare Medical A/S GE Healthcare Technologies BK Medical BK Medical

29 DK-Sorø: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje REGION SJÆLLAND Indkøb af et automatiseret prescreeningsudstyr til undersøgelse af celleprøver fra livmoderhalsen, herunder konventionelle og væskebaserede cervixcytologiske prøver, herunder arbejdsstationer. Indkøb af et automatiseret prescreeningsudstyr til undersøgelse af celleprøver fra livmoderhalsen, herunder konventionelle og væskebaserede cervixcytologiske prøver, herunder arbejdsstationer. CPV: , Axlab A/S

30 DK-Vejle: Elektricitet VEJLE KOMMUNE Indkøb af elektricitet for Vejle Kommunes Gadelys. Indkøb af elektricitet til Vejle Kommunes Gadelys. CPV: TRE-FOR Energi A/S Kokbjerg Kolding Telefon

31 DK-Haderslev: Kontorartikler HADERSLEV KOMMUNE Udbud af kontorartikler og skoleartikler. Udbud af kontorartikler og skoleartikler. CPV: Lyreco Lykkegårdsvej Roskilde Telefon

32 DK-København: Vedligeholdelse af arealer KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR PARK OG NATUR Vejrabatter Amager Øst bydel, drift og vedligeholdelse af. Gartnerisk vedligeholdelse af vejrabatter i Amager Øst bydel. CPV: NCC Roads a/s Grøn drift Vestre Hedevej Roskilde Telefon

33 DK-København: Ukrudtsbekæmpelse KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR PARK OG NATUR Ukrudtsbekæmpelse på belægninger. Rammeaftale med enhedspriser for bekæmpelse af ukrudt på belægninger. CPV: NCC Roads a/s Grøn drift Vestre Hedevej Roskilde Telefon

34 DK-København: Vedligeholdelse af parker KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR PARK OG NATUR Kagsmosen, drift og pleje af. Gartnerisk pleje af Kagsmosen. CPV: LK-gruppen Rentemestervej 80, København NV Internet:

35 DK-København: Vedligeholdelse af parker KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR PARK OG NATUR Krauseparken,drift og pleje af. Gartnerisk pleje af park. CPV: LK-gruppen A/S Rentemestervej 80, København NV

36 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support KONTORET FOR STØTTE, RÅDGIVNING OG SUNDHED I KØBENHAVNS KOMMUNE Sundhedsplejesystem. Levering af en elektronisk børnejournal samt en række tilknyttede ydelser. CPV: Logica Danmark A/S Lautrupvang Ballerup Telefon Internet:

37 DK-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed LYNETTEFÆLLESSKABET I/S Levering og implementering af nyt SCADA system. Levering og implementering af nyt SCADA system. CPV: NIRAS A/S Sortemosevej Allerød NIRAS A/S Sortemosevej Allerød NIRAS A/S Sortemosevej Allerød

38 DK-Århus: Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner ÅRHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING, JURA Totalrådgivning. Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. CPV: , , , Prisme Arkitekter CEBRA A/S CUBO Arkitekter A/S Wad Landskabsarkitekter A/S Årstiderne Arkitekter A/S Kjaer & Richter A/S Arkitekter Johansen & Rasmussen A/S GPP Arkitekter A/S Arkitektfirma Hune & Elkjær NIRAS A/S CREO Arkitekterne A/S Pluskontoret A/S Bascon A/S Regnbuen A/S Bæk, Simonsen & Aaris arkitekter ApS Boligkonsulenterne Danmark A/S

39 KPF Arkitekter A/S Carl Bro A/S Sahl A/S Vilhelm Lauridsen A/S Aart A/S Skala Arkitekter A/S Klinges Tegnestue C.F. Møller A/S 2

40 DK-København: Installation af måle-, kontrol-, prøvnings- og navigationsudstyr SLOTS- OG EJENDOMSSTYRELSEN Kontrakt om etablering og drift af fjernaflæsning af el, vand, varme og gas på kontorejendomme og tilsvarende større end 000 m2. Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) etablerer elektronisk fjernaflæsning i ca. 20 kontorejendomme og tilsvarende ejendomme større end 000 m2 og beliggende i hele Danmark. Fjernaflæsning af energiforbrug skal kunne levere timeaflæst data fra el-, varme-, gas- og vandforbrug. Disse data skal kunne indlæses i SES' Drift- og Vedligeholdelsessystem, Vista-FM. Fjernaflæsning skal bl.a. give SES mulighed for at registrere ejendommenes aktuelle forbrug på timebasis over døgnet og dermed være redskab til at identificere besparelsesmuligheder, ligesom fjernaflæsning giver SES og ejendommenes brugere/lejere mulighed for umiddelbart at aflæse effekten af iværksatte energisparetiltag på energiforbruget. Hver ejendom skal have fjernaflæst én til tre energityper. Antallet af målepunkter varierer. Eksempelvis; nogle ejendomme med kun ét målepunkt, f.eks. vand. Andre ejendomme eksempelvis vand og varme (to eller flere målepunkter), mens andre ejendomme skal have fjernaflæst tre energityper, el, varme, vand (tre eller flere målepunkter). Den anvendte teknologi skal indeholde muligheder for (i en senere fase) at udbygges, således at SES har adgang til fjernstyring af tekniske installationer samt udbygning af målinger, til f.eks. fugt- og temperaturmålinger. Udbuddet omfatter de nødvendige installationsarbejder for fjernaflæsning, etablering af transmission til SES' Drift- og Vedligeholdelsessystem, Vista-FM, samt drift af fjernaflæsning i tre år derefter, med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x år. Udbuddet indeholder en option om installation og drift af fjernaflæsning på yderlgiere op til ca. 90 kontorejendomme og tilsvarende større end 000 m2 i Storkøbenhavn. CPV: , YIT Vejlevej Fredericia Telefon

41 DK-Aalborg: Kortlægning af jordforurening REGION NORDJYLLAND Indsamling af historiske oplysninger om muligt forurenende aktiviteter. Indgåelse af rammeaftaler med 3 forskellige rådgivere med henblik på indsamling af historiske oplysninger om muligt forurenende aktiviteter. CPV: Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej Aalborg SV Alectia A/S Teknikkerbyen Virum Dansk Miljørådgivning A/S Industrivej 0A 8680 Ry

42 DK-Aalborg: Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening REGION NORDJYLLAND Rammekontrakter om anskaffelse af konsulentydelser indenfor jordforureningsområdet (ressourcepersoner). Indgåelse af 3 rammeaftaler med forskellige leverandører med henblik på løbende indkøb af ressourcepersoner indenfor jordforureningsområdet. Opgaverne vedrører myndighedsassistance i forbindelse med udførelse af tekniske og praktiske opgaver omfattet af lov om jordforurening og lov om råstoffer. CPV: DGEgroup A/S Jelshøjvænget 8270 Højbjerg GEO A/S Sødalsparken Brabrand NIRAS A/S Vestre Havnepromenade Aalborg

43 DK-Viborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support REGION MIDTJYLLAND Udbud af webbaseret rekrutteringssystem til Region Midtjylland. Indgåelse af en offentlig kontrakt om et webbaseret it-system, der understøtter rekrutteringsprocessen i Region Midtjylland. Der efterspørges en dedikeret rekrutteringsløsning som leverandøren kan dokumentere er i drift i større organisationer. CPV: , Stepstones Solutions A/S

44 DK-København: Vagttjenester DSB Vagtrundering- og tilkald i DSB S-tog samt DSB i resten af landet.. Fast vagtrundering i DSB S-tog. 2. Fast vagtrundering i den øvrige del af DSB samt tilkald/udrykning i hele landet. CPV: Eurocode Lyngby Hovedgade 27, 3 sal 2800 Lyngby Telefon Fax G4S Security Services A/S Roskildevej Albertslund Telefon Fax

45 DK-Højbjerg: Offentlig vejtransport MIDTTRAFIK Almindelig rutekørsel med bus i Skive Kommune. Buskørsel for Midttrafik i Skive Kommune. udbuddet omfatter ca køreplantimer årligt og 8 kontraktbusser. CPV: Jens Jensen & Sønner A/S Bilstrupvej Skive De Gule Busser Koldingvej Viborg Thykjær A/S Gotlandsvej 8700 Horsens Jens Jensen & Sønner A/S Bilstrupvej Skive

46 DK-Århus: Fyr, forbrændingsovne og ovne, til laboratoriebrug og industriel brug AARHUS UNIVERSITET INDKØBSKONTORET CPV: Fyr, forbrændingsovne og ovne, til laboratoriebrug og industriel brug. Tetreon Technologies limited Unit Spring copse Business park RH3 0SZ Slinfold West sussex DET FORENEDE KONGERIGE

47 DK-Rødovre: Revisionsvirksomhed RØDOVRE KOMMUNE Kontrakt om revision i Rødovre Kommune. Lovpligtig ekstern revision i Rødovre Kommune. CPV: BDO Kommunernes Revision Havneholmen København V Telefon Internet: Fax

48 DK-Viborg: Centraler REGION MIDTJYLLAND Opgradering af eksisterende telefoniplatform, indkøb af fælles omstillingsplatform og efterfølgende service på begge dele. Region Midtjylland ønsker den eksisterende Nortel telefoniplatform opgraderet til én samlet platform med bibeholdelse af den installerede base af digitale- og analoge apparater. Indkøb og etablering af en fælles omstillingsplatform. Service på Nortel platformen samt regionens Cisco platforme og service på omstillingsplatformen. Platformene dækker regionshusene, hospitaler og regionens institutioner. CPV: , Eltel Networks A/S Stationsparken Glostrup Eltel Networks A/S Stationsparken Glostrup

49 DK-Skive: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed SKIVE KOMMUNE, BYRÅDET Rådhusudbygning 200. Tjenesteydelser iht. direktivets bilag II-A, kategori 2, CPC. Nr.867, udført i totalrådgivning. CPV: Rådgivende Ingeniør Rambøll Ågade Skive Telefon

50 DK-Hillerød: Datamatsupporttjenester ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Udbud af kapacitet og driftsydelser m.v. ATP genudbød kontrakt om levering af kapacitets- og driftsydelser, hvor ydelserne opdeles i to delaftaler: Delaftale : kapacitets- og driftsydelser til mainframe og decentrale miljøer, Delaftale 2: kapacitets- og driftsydelser til SAP-miljøer. CPV: , , , KMD A/S Lautrupparken Ballerup Telefon Internet: Fax KMD A/S Lautrupparken Ballerup Telefon Internet: Fax

51 DK-Vallensbæk Strand: Specialiseret personbefordring ad vej VALLENSBÆK KOMMUNE Befordring af gangbesværede ældre borgere til kommunens aktivitets- og dagcentre samt befordring af skoleelever til og fra den kommunale tandpleje. Kørsel inden for det sociale område. Befordring af pensionister mv. fra eget hjem til kommunens aktivitets- og dagcentre og retur. Endvidere befordring af elever til og fra kommunens tandpleje. CPV: Colum-bus A/S Tjørnevangen Brøndby Strand Telefon Internet: Fax

52 DK-Nørresundby: Rådgivning i forbindelse med byggeri NØRRESUNDBY BOLIGSELSKAB Totalrådgivning vedr. Plejehjemsbyggeri i Nørresundby. Teknisk bistand og rådgivning i totalrådgivning vedr. programmering, projektering og udførelse af Plejehjem med ca. 70 almene ældre/plejeboliger med tilhørende serviceareal, aktivitetscenter, administration og fællesarealer. Projektet omfatter nybyggeri på ca etage,eter. Byggeriet forventes projekteret bæredygtigt og efter energi klasse eller 2. Desuden påregnes et fleksibelt hus med mulighed for alternative indretninger. Byggeriet ventes udbudt i fag- eller hovedentreprise. CPV: Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej Aalborg SV

53 DK-København: Tjenesteydelser vedrørende abonnementer DET ADMINISTRATIVE BIBLIOTEK Rammekontrakt om formidling og administration af abonnementer vedrørende elektroniske og trykte tidsskrifter. Se punkt II..5) i udbudsbekendtgørelse nr. 2009/S CPV: EBSCO Information Services 4th Floor, Kingmaker House, Station Road EN5 NZ New Barnet DET FORENEDE KONGERIGE

54 DK-Taastrup: Tømrer- og snedkerarbejde HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Vedligeholdelse af Høje-Taastrup Kommunes ejendomme. Udbud af vedligeholdelse af kommunens ejendomme. CPV: , , , , Gustav Nielsens Eftf. ApS Hovedgaden Hedehusene Telefon Internet: Fax HRH Murer A/S Herstedøster Skolevej Albertslund Telefon Internet: Fax Einar Kornerup A/S Paul Bergsøs Vej Glostrup Telefon Internet: Fax E. Pihl & Søn A/S Nybrovej Lyngby Telefon Internet: Fax Enemærke & Petersen A/S Smedeland Glostrup Telefon Internet: Fax Enemærke & Petersen A/S Smedeland Glostrup

55 Telefon Internet: Fax Østergaard A/S Gisselfeldvej Vallensbæk Telefon Internet: Fax Einar Kornerup A/S Paul Bergsøs Vej Glostrup Telefon Internet: Fax Skou Gruppen A/S Kærvej Hørsholm Telefon Internet: Fax Albertslund Tømre og Snedker A/S Herstedøster Skolevej Albertslund Telefon Internet: Fax SL Malerfirma A/S Taastrup Hovedgade Taastrup Telefon Internet: Fax HRH Malerservice A/S Herstedøster Skolevej Albertslund Telefon Internet: Fax Malermester C. Olsen Bakkevej Hedehusene Telefon Internet: Malermester Theisen Fredensgade 7, kld. 2

56 2200 København N. Telefon Internet: Enemærke & Petersen A/S Smedeland Glostrup Telefon Internet: Fax Albertslund Tømre og Snedker A/S Herstedøster Skolevej Albertslund Telefon Internet: Fax Charles Christensen A/S Herstedøstervej Glostrup Telefon Internet: Fax KD Gulve A/S Himmelev Bygade A 4000 Roskilde Telefon Internet: Fax Lundberg's Gulvbelægning Poul Hansens Vænge Hedehusene Telefon Fax AB Glas ApS Vandmestervej Taastrup Telefon Internet: Fax Skou Gruppen A/S Kærvej Hørsholm Telefon Internet: Fax HRH Glarmester A/S Herstedøster Skolevej 6 3

57 2620 Albertslund Telefon Internet: Fax Casadana A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon Internet: Fax Enemærke & Petersen A/S Smedeland Glostrup Telefon Internet: Fax Claus Dalsgaard A/S Energivej Ballerup Telefon Internet: Fax Olaf Steinbach Kirkestien Taastrup 4

58 DK-København: Reparations- og vedligeholdelsestjenester PRIVATBO Udbud af håndværkerydelser (EL og VVS). Udbuddet omfatter vedligeholdelsesopgaver (opgaver under DKK pr. opgave) indenfor VVS- og elektrikerområdet. Arbejdet udføres på 0 ejendomme i København, med i alt ca lejemål. Ejendommene ejes af 0 boligfonde, men administreres af PrivatBo. Opgaverne omfattet af udbuddet, er både planlagte opgaver, eksempelvis i forbindelse med fraflytning af lejemål, og akutte opgaver. Opgaverne bestilles, med undtagelsen af akutte tilkald, pr. rekvisition af den ansvarlige ejendomsmester på den pågældende ejendom. Der er indgået 4 rammeaftaler pr. område, som samlet set skal dække samtlige ejendomme. CPV: , , HHM A/S Bragesvej Hillerød SIF Gruppen A/S Transformervej Herlev Lindpro A/S Fabriksparken Glostrup L&H Rørbyg A/S Industriholmen Hvidovre SIF Gruppen A/S Transformervej Herlev Claus Dalsgaard A/S Energivej Ballerup Lindpro A/S Fabriksparken Glostrup Kallesøe, Aut. El-installationsfirma A/S Generatorvej 35 B 2730 Herlev

59 2

60 DK-Frederiksberg: Trådløst telekommunikationssystem FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud efter forhandling - omlægning & opgradering af netværk. Omlægning & opgradering af netværk. CPV: , , , , , , , NetDesign Hørmarken Farum

61 DK-Valby: Elementkøkkener LEJERBO Udbud af levering af køkkener. Udbud af levering af op til ca køkkener til en del af ordregivers ca lejere. CPV: TMK A/S Skautrupvej Holstebro

62 DK-Frederiksberg: Arkitektrådgivning DEN SELVEJENDE ALMENE ÆLDREBOLIGINSTITUTION HOLMEGÅRDSPARKEN, OK BOLIG A/S Totalrådgivning i forbindelse med ombygning af Holmegårdsparken. Totalrådgivning. Det nuværende plejehjem Holmegårdsparken med 45 plejeboliger og tilhørende servicefaciliteter skal ombygges, så plejehjemmet i fremtiden kommer til at rumme skønsmæssigt moderne toværelses plejeboliger med tilhørende servicefaciliteter for både beboere og ældre borgere i lokalsamfundet. CPV: , , , , Rubow Arkitekter A/S Skt. Annæ Passage Bredgade 25F 260 København K

63 DK-Århus: Vedligeholdelse af arealer ATP EJENDOMME A/S Renholdelse af udearealer ved Aalborg Storcenter. Opgaven omfatter renholdelse af udearealer ved Aalborg Storcenter, herunder også vinterbekæmpelse i form af blandt andet snerydning, saltning m.v. CPV: ISS A/S Vesterløkken Åbyhøj Telefon Internet:

64 DK-København: Udlejning af varevogne med chauffør KØBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN, HJÆLPEMIDDELCENTRET Transport af hjælpemidler. Transport af hjælpemidler til og fra borgere primært bosat i Københavns Kommune. CPV: Kurér Transporten ApS Forhåbningsholm Allé 904 Frederiksberg C Telefon Fax

65 DK-Århus: Vagttjenester ATP - EJENDOMME A/S Vagt og sikkerhed i Aalborg Storcenter. Opgaven omfatter vagt og sikkerhed i Aalborg Storcenter. CPV: Dansikring A/S Sydvestvej Glostrup Telefon Internet:

66 DK-Højbjerg: Offentlig vejtransport MIDTTRAFIK Almindelig rutekørsel med bus i Norddjurs og syddjurs kommune. Buskørsel for Midttrafik i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Udbuddet omfatter årligt køreplantimer og 23 kontraktbusser. CPV: Todbjerg City A/S Sintrupvej 2B 8220 Brabrand Telefon Todbjerg City A/S Sintrupvej 2B 8220 Brabrand Telefon Peter Harald Pedersen Grethes Busser Bakkegårdsvej 2 Vivild 896 Allingåbro Telefon Rougsø Buslinier Rougsøvej Ørsted Telefon Todbjerg City A/S Sintrupvej 2B 8220 Brabrand Telefon Todbjerg City A/S Sintrupvej 2B 8220 Brabrand Telefon

67 DK-Hjørring: Forsikringstjenester AVV I/S CPV: Forsikringstjenester.

68 DK-Nyborg: Rundkørsel ved Fynsvej Vejdirektoratet

69 DK-Ebeltoft: Cykelstier Lofthus - Egsmark Vejdirektoratet

70 DK-Skive: RÅDHUSUDBYGNING 200 Skive Kommune

Udbud af biblioteksmaterialer

Udbud af biblioteksmaterialer Udbud af biblioteks Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/25200865.aspx Udbudstype Udbud Dato for offentliggørelse 22-10-2010 09:34 Slutdato 01-09-2010 12:00 Dokumentfrist 01-09-2010 11:59

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Indkøbsordning til visiterede borgere

Indkøbsordning til visiterede borgere Indkøbsordning til visiterede borgere Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/21403988.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dage (kontant) Dato for offentliggørelse 20-08-2009

Læs mere

Genudbud interaktive tavler og tilbehør

Genudbud interaktive tavler og tilbehør Genudbud interaktive tavler og tilbehør Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/25296617.aspx Udbudstype Udbud Dato for offentliggørelse 07-07-2010 14:31 Slutdato 01-09-2010 10:00 Dokumentfrist

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Udbud af diabetesprodukter 2011

Udbud af diabetesprodukter 2011 Udbud af diabetesprodukter 2011 Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/28403967.aspx Tender type Tender Publish date 5/12/2011 3:09 PM Bid due date 5/26/2011 12:00 PM Document due date 5/26/2011

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Indkøb af div. AV udstyr til nyt hovedkontor

Indkøb af div. AV udstyr til nyt hovedkontor Indkøb af div. AV udstyr til nyt hovedkontor Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/26627869.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Fri mnd. + 30 dage Dato for offentliggørelse 17-11-2010

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Indkøb visiterede hjemmeboende

Indkøb visiterede hjemmeboende Indkøb visiterede hjemmeboende Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/26670491.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto kontant Dato for offentliggørelse 16-11-2010 11:40 Slutdato

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Hårde hvidevarer til husholdningsbrug

Hårde hvidevarer til husholdningsbrug Hårde hvidevarer til husholdningsbrug Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/21598099.aspx Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Julkaisu pm 19.10.2009 15:52 Sulkemisaika 30.10.2009 12:00 Asiak.

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Trykkeri og grafiske ydelser - prækval

Trykkeri og grafiske ydelser - prækval Trykkeri og grafiske ydelser - prækval Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/26967794.aspx Tender type Tender Publish date 12/16/2010 1:07 PM Bid due date 1/17/2011 12:00 PM Document due

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

Hårde hvidevarer til husholdningsbrug

Hårde hvidevarer til husholdningsbrug Hårde hvidevarer til husholdningsbrug Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/21598099.aspx Tender type Ausschreibung Publish date 19.10.2009 15:52 Bid due date 30.10.2009 12:00 Document due

Læs mere

Løget By afdeling 41.

Løget By afdeling 41. Løget By afdeling 41. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37972930.aspx Ekstern udbuds ID 12534-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP

VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP Gymnasium Gadehaveskolen Handelsskole VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP Høje Taastrup Station Danske Bank Ca. 11.500 kvm boligbyggeret City 2 Copenhagen Designer Outlet Ca. 14.300 kvm kontorbyggeret

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Prækvalifikation. Fællesskabets Hus, Ry

Prækvalifikation. Fællesskabets Hus, Ry Prækvalifikation Fællesskabets Hus, Ry 4. april 2017 Ansøgere 4. april 2017 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Entreprenør Arkitekt Landskabs arkitekt Ingeniør Byggefirmaet Knudsgaard Skive Byggefirmaet

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Entreprise TEC Ballerup HTX Bygning C.

Entreprise TEC Ballerup HTX Bygning C. Entreprise TEC Ballerup HTX Bygning C. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/42522727.aspx Ekstern udbuds ID 434528-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers IDA den 6. april 2016 ESCO konceptet siemens.com/answers Dagsorden Siemens i Danmark Offentlig Privat Samarbejde Konceptet Finansiering, cash flow og anlægsloft. Energiprojekter hos Hvidovre og Guldborgsund

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Traktor. Info. Indkøber. Versions ændringer. Dato for offentliggørelse 12-10-2010 14:20. Version 2. URL http://com.mercell.com/permalink/26202469.

Traktor. Info. Indkøber. Versions ændringer. Dato for offentliggørelse 12-10-2010 14:20. Version 2. URL http://com.mercell.com/permalink/26202469. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/26202469.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Fri mnd. + 30 dage Dato for offentliggørelse 12-10-2010 14:20 Slutdato 19-10-2010 12:00 Ændret dato

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Lean implementering i Fødevarestyrelsen 2012-2013.

Lean implementering i Fødevarestyrelsen 2012-2013. Lean implementering i Fødevarestyrelsen 2012-2013. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/34613920.aspx Ekstern udbuds ID 196525-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Page 1 of 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1)

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:12141-2012:text:da:html -Egtved: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 8-012141 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407281-2012:text:da:html DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 111-184535. Udbudsbekendtgørelse.

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 111-184535. Udbudsbekendtgørelse. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184535-2012:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 111-184535

Læs mere

Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm.

Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/32474786.aspx Ekstern udbuds ID 389496-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion.

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/46718794.aspx Ekstern udbuds ID 311579-2014 Udbudstype Tildeling

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen.

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43029030.aspx Ekstern udbuds ID 35155-2014 Udbudstype Udbud

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Spørgsmål og svar Lukket annoncering af webbaseret vejledersystem til UUV Køge Bugt

Spørgsmål og svar Lukket annoncering af webbaseret vejledersystem til UUV Køge Bugt Spørgsmål og svar Lukket annoncering af webbaseret vejledersystem til UUV Køge Bugt Senest opdateret den 25. april 2013 GENERELT Nærværende dokument samler op på spørgsmål, svar og berigtigelser i løbet

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251123-2012:text:da:html DK-København: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61071-2016:text:da:html Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S 038-061071 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark

Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark Forudsætningen for markedsanalyse Analyse er baseret på baggrund af data indsamling fra alle 98 kommuner i Danmark. Data er indsamlet fra den 25.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S Udbudsbekendtgørelse 1 / 17 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:487352-2017:text:da:html Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte.

Udbud af rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte. Udbud af rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/42252237.aspx Ekstern udbuds ID 410429-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 11 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:286216-2016:text:da:html Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S 158-286216 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret.

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40613526.aspx Ekstern udbuds ID 280283-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre.

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/44489618.aspx Ekstern udbuds ID 303854-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger.

Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger. Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/28721556.aspx Ekstern udbuds ID 154594-2012

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere