Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2014"

Transkript

1 Sydslesvigsk Vælgerforening - Landsformanden og landssekretariatet - Landsformandens skriftlige beretning SSWs landsmøde 20. september 2014 i Husumhus, Neustadt 95, Husum For os i Sydslesvig.

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Året Side 1.1 Årets højdepunkter Konsekvenser af retssagen ved forfatningsdomstolen Rammeprogramkommissionen er startet Flere møder om landsregeringens politik Ligestillingen i landets forfatning 6 2. Samarbejde og kontakt til andre Samarbejde og kontakter både nord- og sydpå Samrådet og oplysningsindsatsen SSWs deltagelse i mindretalsrådet EFA-samarbejdet 7 3. Vores eget parti Partiets økonomi bedre end forventet Amtssekretærstillingen i Slesvig-Flensborg opprioriteres SSWs medlemstal Riike Johannsen er ny landsformand for SSWUngdom Problemerne i SSWs byrådsgruppe i Kiel Andre politiske aktiviteter Afslutning 10

4 4 Landsformandens skriftlige beretning 1. Året Årets højdepunkter Arbejdsåret er det første i mange år, som ikke har været præget af valgkampe eller af forberedelser til valgkampe. Det næste landdagsvalg er planlagt til 2017 og kommunalvalget afholdes i Derudover er der overborgmestervalg i Flensborg i Landsstyrelsen har besluttet, at de næste år derfor skal bruges til at udvikle partiets politik og styrke det organisatoriske arbejde, således at hele partiorganisationen er effektiv og kampklar til de næste vigtige valg. Som noget af det første har partiet draget nogle klare konsekvenser af retssagen ved forfatningsdomstolen (se afsnit 1.2). For at videreudvikle partiets politik både nord- og sydpå (se afsnit 2.1), samarbejdet i Samrådet (se afsnit 2.2.), deltagelsen i mindretalsrådet (se afsnit 2.3) og EFA-samarbejdet (se afsnit 2.4). Fra partiets egen verden kan nævnes en lidt bedre økonomi (se afsnit 3.1), planer om at opprioritere amtssekretærstillingen i Slesvig-Flensborg amt (3.2), en lille nedgang i medlemstallet (se afsnit 3.3), en ny formand i SSWU (se afsnit 3.4), problemer med SSW i Kiel (afsnit 3.5) og mange andre partiaktiviteter (se afsnit 3.6). blev der dannet en rammeprogramkommission, der indtil 2015 skal komme med forslag til et nyt rammeprogram (se afsnit 1.3). Selvfølgelig stiller SSWs regeringsdeltagelse stadigvæk særlige udfordringer til partiets topfolk og basis. Derfor blev der i det foreløbne år gennemført et stort antal møder og arrangementer for at informere om og diskutere landsregeringens politik (se afsnit 1.4). At SSWs regeringsdeltagelse stadigvæk er en stor succes for mindretalspolitikken ses af, at det sandsynligvis vil lykkedes at de danske mindretals skolers ligestilling og frisiskundervisningen kommer med i en ny forfatning (se afsnit 1.5). SSWs høje aktivitetsniveau understreges også af de mange møder på forskellige niveauer med kontakter 1.2 Konsekvenser af retssagen ved forfatningsdomstolen Efter at retssagen omkring partiets fritagelse af 5 %- spærregrænsen til landdagsvalgene fik et positivt resultat, nedsatte landsstyrelsen en arbejdsgruppe for at undersøge, hvilke konsekvenser dommen bør have for det fremtidige partiarbejde. Arbejdsgruppen med deltagelse af partiets advokat Wilhelm Mecklenburg og tidligere dommer Malte de Grahl samt SSWs næstformand og jurist Rüdiger Schulze præsenterede nogle forslag, som blev besluttet af SSWs hovedudvalg i april For at sikre SSWs status som mindretalsparti blev det bl.a. slået fast, at - nye medlemmer skal tilslutte sig SSWs mindretalspolitiske krav - SSW med undtagelse af Helgoland også fremover ikke vil tillade dannelsen af distrikter eller amter i Holsten

5 Landsformandens skriftlige beretning 5 - SSW til landdagsvalg ikke vil opstille yderligere valgkredskandidater i Holsten - SSW til kommunalvalg med undtagelse af Kiel og Rendsborg-Egernførde ikke vil opstille kandidater i Holsten - SSW vil føre valgkamp i Holsten på det hidtidige niveau dvs. med plakater i udvalgte byer og boder i de byer, hvor medlemmerne i arbejdsgruppen Holsten/Hamborg bor. 1.4 Flere møder om landsregeringens politik Disse beslutninger skal sikre SSWs identitet som mindretalsparti, der med udgangspunkt i Sydslesvig deltager aktiv i landspolitikken og her tager stilling til alle relevante politiske emner. Samtidig er det et godt udgangspunkt for at styrke partiets organisatoriske arbejde. 1.3 Rammeprogramkommissionen er startet SSWs landsmøde besluttede i september 2013, at partiet i løbet af de næste 2 år skal udarbejde et nyt rammeprogram. Det gamle rammeprogram er fra 1999 og trænger til fornyelse. Samtidig er der sket en udvikling i partiets politik f.eks. med regeringsdeltagelsen og overborgmesterposten i Flensborg, som slet ikke genspejler sig i det nuværende rammeprogram. Processen omkring udarbejdelsen af et nyt rammeprogram skal tydeliggøre, hvilken politik og hvilke værdier SSW står for samt inddrage medlemmerne i partiets arbejde. Landsstyrelsen udpegede i oktober sidste år en rammeprogramkommission, som skal stå for udarbejdelsen af et udkast til et nyt rammeprogram. Kommisionen har sammen med formanden Christian Dirschauer seksten - især yngre medlemmer, som har holdt tre overordnede møder bl.a. et klausurmøde og har dannet seks arbejdsgrupper, der skal tage sig af forskellige politikfelter. Arbejdsgrupperne har ligeledes holdt mange møder og det er planen, at rammeprogramkommissionen mødes igen i november. I foråret 2015 regnes der med et færdigt udkast, som skal drøftes på flere medlemsmøder inden det endelig kan besluttes i starten af SSWs regeringsdeltagelse har ført til et stærkt stigen de behov for at informere SSWs basis og til at koordinere partiets politik på de forskellige niveau er. Landsstyrelsen indførte derfor allerede sidste år udvidede landsstyrelsesmøder, hvor bl.a overborgmesteren og formændende for kredsdagsog byrådsgrupperne samt SSWU blev informeret om vigtige landspolitiske emner. Både i november, april og til SSWs sommermøde i august afholdt landsforbundet hovedudvalgsmøder for at drøfte landsregeringens politik. Derudover gennemførte SSW en hel række informationsmøder om udvalgte emner. F.eks. drøftede partiets basis i november sidste år FAG-reformen, i februar i år Landestheaters fremtid, i marts sammen med Sønderjysk Udviklingsråd trafikudviklingen i Slesvig-Holsten og i maj den nye fredningslov sammen med Fælleslandboforeningen. Det har vist sig, at der er et stærkt ønske fra partiets medlemmer om at drøfte forskellige aspekter af landsregeringens politik. Landsstyrelsen har derfor besluttet, at øge antallet af hovedudvalgsmøder og at styrke hovedudvalgets muligheder for at træffe beslutninger om SSWs politik mellem landsmøderne. Dette skal dog endnu bekræftes med en vedtægtsændring på selve landsmødet. Vi mener det er vigtigt, at SSW gør endnu mere for at indrage partiets basis i diskussionen om landsregeringens fremtidige politik.

6 6 Landsformandens skriftlige beretning 1.5 Ligestillingen i landets forfatning Udover SSWs minister Anke Spoorendonks fremragende indsats på kulturområdet og for det dansk-tyske samarbejde, er det især succesen i mindretalspolitikken der viser SSWs håndskrift i regeringen. Den økonomiske ligestilling af de danske skoler var i denne sammenhæng en milepæl. Efter forhandlinger i Landdagens forfatningskommission og et møde med CDUs landsstyrelse ser det nu ud til, at de danske skolers økonomiske ligestilling og sikringen af frisiskundervisningen også kommer med i landets forfatning. Hvis forfatningsændringen bliver besluttet, vil det være historisk, idet den langvarige strid mellem det danske mindretal og flertalsbefolkningen om finansieringen af de danske skoler vil være afsluttet. Uden SSWs regeringsdeltagelse ville denne forfatningsændring næppe være kommet istand. Derudover var det især SSWs gruppeformand Lars Harms der har ført forhandlingerne med CDUs landdagsgruppe. CDUs stemmer er afgørende for at opnå det nødvendige 2/3-flertal i Landdagen. Det er glædeligt, at CDUs nye formand Reimer Böge har bidraget til at bringe sit parti tilbage på en fornuftig mindretalskurs. 2. Samarbejde og kontakt til andre 2.1 Samarbejde og kontakter både nord- og sydpå Landsstyrelsen og landssekretariatets medarbejdere har i det forløbne år deltaget i en række møder, samtaler, arrangementer, landsmøder m.v. blandt andet med - de tyske partier på landsplan f.eks. SPDs og de Grønnes landsledelse til koalitionsmøderne og CDUs landsledelse - de danske partier på landsplan f.eks. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Slesvigsk Parti samt deltagelse i Det kommunale Topmøde i Ålborg, SSFs Folketingstur og i Folkemødet på Bornholm, hvor bl.a. SSWs minister Anke Spoorendonk deltog i flere debatmøder - bestyrelsen, forvaltningsgruppen og kulturudvalget af region Sønderjylland-Schleswig og med de sydslesvigske organisationer inkl. Det Sydslesvigske Samråd - de internationale mindretalsorganisationer som f.eks. deltagelse i FUEV-kongressen og EFAkongressen og mange enkeltpersoner eller organisationer i øvrigt, der søger kontakt til partiet. For os som mindretalsog regionalparti er disse møder og kontakter en uundværlig del af vores arbejde og meget givtige for det politiske arbejde og politiske tiltag. Det samme gælder, når vi ser på kontakter og udveksling af informationer med flertalsbefolkningen, hvilket hænger sammen med vort daglige politiske virke på lands- og kommunalplan. Via vort medarbejde i Minderheitenrat er kontakten til de andre mindretal i Tyskland også sikret. 2.2 Samrådet og oplysningsindsatsen - de tyske og danske myndigheder f.eks. et møde i Kontaktudvalget med forbundsregeringens nye mindretalskommitterede Hartmut Koschyk Det er meget ærgerligt for Det Sydslesvigske Samråd, at Sydslesvigudvalget i juli i år valgte at stoppe tilskuddet til det danske mindretals oplysningsindsats overfor Danmark. I næsten to år har de sydslesvigske organisationer brugt meget tid på at arbejde med denne vigtige opgave. Selv om rapporten fra kommunikationsfirmaet Bysted sikkert ikke var optimalt, var der - set fra SSW - nogle forslag, som Samrådet i fællesskab kan bygge videre på. For os

7 Landsformandens skriftlige beretning 7 er det stadigvæk ubegribelig, at det var så svært for Samrådets organisationer at blive enige om, hvordan oplysningsindsatsen skulle organiseres og især hvor en kommende kommunikationsmedarbejder skulle ansættes. Lige inden sommerferien blev formændene for de sydslesvigske organisationer enige om en fornunftig model. Men desværre var det for sent i processen og de mange offentlige stridigheder om dette emne havde givet Sydslesvigudvalget et indtryk af et meget splittet Samråd. SSW mener, at det er afgørende for mindretallets fremtid at Sydslesvig igen kommer på dagsordenen i Danmark og i det danske folks bevidsthed. Oplysningsindsatsen overfor Danmark bør derfor være en naturlig del af kerneopgaverne i alle de store sydslesvigske organisationer. Samrådets organisationer bør arbejde videre med oplysningsindsatsen f.eks. ved at danne et kommunikationsnetværk, hvor alle Sydslesvigs presse- og pr-medarbejdere mødes jævnligt og arbejder sammen om en oplysningsstrategi. En vigtig del af denne strategi er efter vores mening, at vi som en del af det danske folk blander os i den danske debat og dermed bliver mere synlig i den danske offentlighed. 2.3 SSWs deltagelse i mindretalsrådet Efter forbundsdagsvalget i september 2013 var det for mindretalsrådet meget vigtigt at informere de nye forbundsdagsmedlemmer om mindretallenes eksistens og rådets arbejde. Derfor var det glædeligt, at forbundsregeringens nye mindretalskommiterede Hartmut Koschyk fra CSU i starten af januar 2014 tog sig tid til et informationsmøde med mindretalsrådet. I april 2014 gennemførte forbundsdagens indenrigsudvalg det årlige møde med alle mindretal i Tyskland og mindretalsrådets sekretær Judith Walde arrangerede i foråret flere møder med nye forbundsdagsmedlemmer i Berlin. En af mindretalsrådets vigtigste mål for 2014 er at gennemføre en stor sprogkonference den 26. november i Berlin. Formålet er at informere forbundsdagspolitikerne om, hvordan forskellige europæiske lande understøtter mindretallenes vigtige sprogarbejde. Mindretalsrådet mener, at Tyskland halter bagud når det handler om sprogpolitikken. En arbejdsgruppe med landets mindretalskommittererede Renate Schnack i spidsen har nu udarbejdet et godt program og med hjælp fra SSWs landdagsgruppe lykkedes det at få ministerpræsident Torsten Albig som taler til konferencen. 2.4 EFA-samarbejdet I januar 2014 deltog SSWs landsformand Flemming Meyer sammen med SSWUs Florian Wagenknecht i EFA-kongressen i Santiago de Compostela i Spanien. På kongressen lykkedes det SSW at få vedtaget en resolution om at EU skal overtage et større ansvar for mindretalspolitikken og at en af kommissærerne fremover skal have mindretalspolitikken med i sin opgaveportefølje. Selv om EFAs nye gruppe i europaparlamentet vil arbejde for at få omsat disse krav, har det lange udsigter med at virkeliggøre dem. Der er stadigvæk en stor modstand mod at EU skal beskæftige sig med mindretalspolitikken fra f.eks. Frankrig og Grækenland. EFA-partierne holdt skansen ved europaparlamentsvalget, som desværre især endte med fremgang for mange højreekstremistriske partier. Den 18. september gennemføres en folkeafstemning om Skotlands tilhørelsesforhold til Storbritannien. EFAmedlemmer og regeringspartiet SNP står bag denne folkeafstemning. Det bliver spændende at se, hvordan resultatet bliver, som også vil have en stor indflydelse på det fremtidige samarbejde i EFA.

8 8 Landsformandens skriftlige beretning 3. Vores eget parti 3.1 Partiets økonomi bedre end forventet Landsforbundets regnskabsresultatet for 2013 udviser et underskud på ,00. Det skyldes særligt udgifterne til kommunalvalgkampen som udgjorde ,00. SSWs resultat er bedre end forventet, idet partiet havde budgetteret med et underskud på ,00. Tilskuddet fra landsforbundet til kommunalvalgkampen var budgetteret med ,00. Besparelser i landsforbundets tilskud til kommunalvalgkampen blev opnået p.g.a. en central og stram økonomistyring af valgkampaktiviteterne. Det er bemærkelsesværdigt, at SSWs amter - på trods af udgifterne til kommunalvalgkampen i samlet set havde et overskud på ca ,00 og per en formue på ,00. Amterne er hovedansvarlig for kommunalvalgkampen og bør derfor bruge deres formue på at finansiere valgkampen. Landsstyrelsen overvejer derfor at reducere landsforbundets tilskud til kommunalvalgkampen Landsforbundets formue er per på ,00. I løbet af året blev landsforbundet nødt til at benytte sig af kassekreditten hos Union-Bank for at sikre den fortsatte drift. I 2014 budgetteres der med et overskud på ,00 som overføres til partiets valghenlæggelser til valgene i 2017 og For 2015 har SSW søgt Sydslesvigudvalget om en beskeden forhøjelse af tilskuddet på 1,2 %. Takket være et projekttilskud fra Sydslesvigudvalget på ca ,00 vil SSW kunne få udarbejdet en revideret version af brochuren SSWs og det danske mindretals politiske historie fra Den seneste udgave er fra 2005 og der er unægtelig sket meget siden dengang. Historikerne Jørgen Kühl og Martin Klatt har erklæret sig villige til at skrive en ny version, som ventes færdig i slutningen af året. 3.2 Amtssekretærstillingen i Slesvig- Flensborg amt opprioriteres Siden 2009 har landsforbundet ansat en time lønnet amtssekretær i Slesvig-Flensborg amt. Kredsdagsmedlem Rainer Wittek blev ansat som amtssekretær, da han samtidig også er valgkredsmedarbejder for landdagsmedlem Flemming Meyer. De seneste valg kampe viste, at der er afsat for få timer til amtssekretærstillingen og at kombinationen af de to stillinger ikke fungerede optimalt. Rainer Wittek og SSW blev derfor enige om at afslutte sammenarbejdet per Han fortsætter dog som valgkredsmedarbejder. SSWs kommunalssekretær Gerhard Jessen vil indtil årsskiftet erstatte Rainer Wittek, som amtssekretær. Efter et møde med amtsstyrelsen for Slesvig-Flensborg amt har landsstyrelsen besluttet at opprioritere amtssekretærstillingen per 1. januar SSW Slesvig- Flensborg amt er med over medlemmer og omkring 30 distrikter partiets største amt. Derfor er der et behov for en amtssekretær, der kan yde flere timer for partiet end hidtid. En fælles arbejdsgruppe fra landsstyrelsen og amtsstyrelsen vil inden efterårsferien se på finansieringen af stillingen. Samtidig arbejdes der på, at SSW kan få egne lokaler i Slesvighus. Det er planen, at både den nye amtssekretær, valgkredsmedarbejderen og kredsdagsgruppen skal benytte sig af de nye lokaler, så snart der er nogen ledige i Slesvighus. Også finansieringen af lokalerne skal drøftes i arbejdsgruppen. 3.3 SSWs medlemstal Medlemstallet har fra 2012 til 2013 været stigende. Mobiliseringen i forbindelse med kommunalvalget har ført til en nettofremgang på 30 medlemmer. Nedenstående oversigt viser medlemstal for 2010, 2011, 2012 samt 2013 per amt:

9 Landsformandens skriftlige beretning 9 Amtsforbund Flensborg by Slesvig-Flensborg amt Nordfrisland amt Rendsborg/Egernførde amt Ialt: Per er SSWs medlemstal desværre igen faldet svagt til ca medlemmer. Årsagen er særlig mange dødsfald blandt vores gamle medlemmer i første halvår. Det viser, at SSWs medlemspyramide stadigvæk vender forkert. En medlemskampagne til årsmøderne gav kun ca. 20 nye medlemmer. Partiet må derfor gå andre veje for at få fat i nye medlemmer. Mere direkte indflydelse på SSWs politik og andre former for arrangementer er under overvejelse. SSW er dog stadigvæk det tredjestørste parti i Slesvig- Holsten foran de Grønne og FDP. 3.4 Riike Johannsen ny formand for SSWUngdom SSWs Ungdom har per medlemmer og har dermed fortsat deres medlemsfremgang. SSWUs udadvendte aktivitetsniveau var i det forløbne arbejdsår lidt mindre end de forrige år, hvilket er helt naturligt, da der ikke var en valgkamp som de unge SSWUere kunne deltage i. Medlemsfremgangen viser dog, at SSWU på de indre linjer stadigvæk er meget aktive og har succes med at få fat i unge sydslesvigere. Derudover lykkedes det SSWUs daværende formand Max Kahrmann i det forløbne år at få forhandlet en bedre fordelingsnøgle for tilskuddene fra Verband politischer Jugend (VPJ). Den nye fordelingsnøgle betyder muligvis, at SSWUs tilskud fra VPJ stiger fra ca. 500,00 om året til 3.000,00. Det tegner godt for de unges muligheder for at gennemføre ungdomspolitiske aktiviteter. Det er den nye landsledelse der i givet fald skal bestyre disse øgede indtægter. På landsmødet i juni 2014 blev Riike Johannsen fra Sild valgt til ny formand for SSWs Ungdom, mens Lena Baute og Finn Kjærsgaard blev valgt til næstformænd. Riike Johannsen har blandt andet bebudet, at man vil tage kontakt til de unge på A. P. Møller-Skolen i Slesvig for at få gendannet en afdeling af SSWU. 3.5 Problemerne i SSWs byrådsgruppe i Kiel Med Antje Danker og Susanna Swobodas valg til byrådet, blev SSW Kiels mangeårige indsats for mindretallet og partiet belønnet med en fraktionsstatus. Desværre holdt glæden kun i ca. 1/2 år inden de to byrådsmedlemmer pga. en strid om forretningsførerstillingen, som Antje Danker samtidig med gruppeformandsposten havde overtaget, endte i arbejdsretten i Kiel. Susanna Swoboda fyrede Antje Danker som forretningsfører på grund af samarbejdsvanskeligheder. Antje Danker klagede derefter til arbejdsretten. Selv om SSWs landssekretariat og amtet Rendsborg-Egernførde gjorde en stor indsats for at stoppe stridighederne udtrådte Susanna Swoboda af SSWs fraktion i maj i år. Dermed mistede Antje Danker sin stilling som forretningsfører, da fraktionen ikke længere eksisterer. Begge SSW-kvinder fortsætter nu som løsgængere selv om et medlemsmøde i juni i opfordrede dem til at nedlægge deres mandater for at der kan ske en nystart i SSW Kiel. Senest har SSWs amtsstyrelse besluttet, at fratage begge byrådsmedlemmer alle deres tillidshverv i partiet, da de har skadet partiet med deres interne stridigheder. Sagen har i den grad skadet SSWs omdømme i Kiel og er noget vi slet ikke er vant til i et parti, som lever højt på sine værdier om fællesskab og frisind. Vi mener derfor, at det ville være det bedste

10 10 Landsformandens skriftlige beretning for partiet i Kiel at begge byrådsmedlemmer træder tilbage og at nye folk kan komme på banen. 3.6 Andre politiske aktiviteter I arbejdsåret var SSWs kurser målrettet til SSWs mange nye kommunalpolitikere og velbesøgt. I oktober sidste år var SSWs landsstyrelse vært for en delegation af socialdemokratiske politikere fra de baltiske lande, der ville informere sig om mindretalssituationen i det danske grænseland. Igennem hele året har der været en stor interesse for at høre om SSWs politik og regeringsdeltagelse, hvilket bekræftes af de mange besøg partiet fik fra skoleklasser og voksne grupper særligt fra Danmark. I starten af 2014 holdt SSW sin traditionelle nytårsreception i Flensborghus, hvor Flensborg Avis nye chefredaktør Jørgen Møllekær holdt festtalen. Også flere af landsstyrelsen nedsatte udvalg har fortsat deres arbejde i det forløbne år. Således har arbejdsgruppen Altenparlament drøftet det kommende Altenparlament. Den kommunale arbejdsgruppe kom med et nyt udspil til kommunale sammenlægninger. Arbejdsgruppen friserne i SSW præsenterede både landsstyrelsen og Skoleforeningens ledelse et koncept til at øge frisiskundervisningen i de danske skoler. Landsstyrelsen understøttede konceptet og Skoleforeningens ledelse lovede at se velvilligt på forslagene. Også SSWs kvindeforum var meget aktiv i det forløbne år og gennemførte flere møder. 4. Afslutning Igen har det været et meget aktivt år for SSW med mange gode oplevelser og positive resultater for mindretallene i Sydslesvig. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi mener, at SSWs regeringsdeltagelse er en stor gevinst for både mindretallene og flertalsbefolkningen her i landet. Set ud fra denne synsvinkel vil en fortsættelse af regeringsdeltagelsen efter 2017 være fornuftigt for SSW. Men: Det er alt for tidligt at begynde denne diskussion. Vores minister, landdagsgruppen og partiet vil bruge de næste år på fortsat at arbejde hårdt for at føre en politik med gode resultater til gavn for borgerne. Hvis dette projekt lykkedes så er tiden kommet til at drøfte en fortsættelse af regeringssamarbejdet. Men inden da, venter der meget arbejde der skal gøres og her har vi brug for alle gode kræfters understøttelse. Vi siger tak til alle i partiet, til medarbejderne i de to mindretal samt alle i Danmark, der har understøttet SSWs arbejde i det forløbne år. Flensborg, den 31. august 2014 Flemming Meyer, landsformand Martin Lorenzen, landssekretær

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Rede des Landesvorsitzenden des SSW Flemming Meyer zum Tagesordnungspunkt 7 a Landesverband Schiffbrücke 42 24939 Flensburg Tel. (0461) 144 08 310 Fax (0461) 144 08 313 info@ssw.de Formandens beretning

Læs mere

Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2013

Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2013 Sydslesvigsk Vælgerforening - Landsformanden og landssekretariatet - Landsformandens skriftlige beretning SSWs landsmøde 14. september 2013 i Husumhus, Neustadt 95, Husum For os i Sydslesvig. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2014 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening

Læs mere

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000 redigeret af INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING INSTITUT FUR SCH LESWI G - H 0 LSTE I N ISCH E ZEIT- UND REGIONALG ESCHICHTE

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) 1 Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 23. maj 2011 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Jens A. Christiansen, Inger

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2012 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening

Læs mere

SSWs landdagsvalg resultater 2009 informationer, analyser og konsekvenser. Grænseforeningens sendemandsmøde d. 24.10.09

SSWs landdagsvalg resultater 2009 informationer, analyser og konsekvenser. Grænseforeningens sendemandsmøde d. 24.10.09 SSWs landdagsvalg resultater 2009 informationer, analyser og konsekvenser Grænseforeningens sendemandsmøde d. 24.10.09 Fordeling af anden-stemmerne CDU/FDP-regering Resultatet af landdagsvalget blev en

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

SSW's vedtægter Landsmødet den

SSW's vedtægter Landsmødet den SSW's vedtægter Landsmødet den 16.04.2016 2 OVERSIGT 1. Partiet 4 1 Navn og hjemsted 2 Virke og grundlag 2. Medlemmerne 4 3 Medlemskab 4 Optagelse af medlemmer og medlemmernes tilhørsforhold til organisationen

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2016

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2016 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Resultataftale mellem. Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) Sydslesvigudvalget

Resultataftale mellem. Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) Sydslesvigudvalget Resultataftale 2017 mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 1 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW). Resultataftalen

Læs mere

ssw Dansksindet politik i Sydslesvig 1945_1998

ssw Dansksindet politik i Sydslesvig 1945_1998 ssw Dansksindet politik i Sydslesvig 1945_1998 4 LARS N. HENNINGSEN MARTIN KLATT JØRGEN KUHL under redaktion af LARS N. HENNINGSEN Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg Klima- forandringen - Hvordan vil vi tackle de globale og lokale udfordringer i Norden og Slesvig-Holsten? Temakonference for beslutningstagere og interesserede fra Norden og Slesvig-Holsten 1. marts 2008

Læs mere

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE Ligeledes skal hertugdømmet Sønderjylland ikke forenes med Danmarks rige og krone og ikke incorporeres deri, således at en er herre over dem begge. fra Constitutio

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred Enhedslisten - Odsherred 10 år i Odsherred 2002-2012 Enhedslisten - 10 år i Odsherred Dette forår har Enhedslistens afdeling i Odsherred eksisteret i 10 år. Oprettelse I januar 2002 godkendte Enhedslistens

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Kursus- og servicehefte

Kursus- og servicehefte Kursus- og servicehefte 1 Kurser/tilbud SSWs servicetilbud Kursuskalender 2013 Orientering til SSWs kommunalpolitikere For os i Sydslesvig. 2 Kære kursister! Igen har SSW-Landsforbundet den glæde at kunne

Læs mere

Sydslesvigsk Forening Dansk Generalsekretariat Nørregade/Norderstraße 76 24939 Flensborg. Post til: Postfach 2664 24916 Flensborg

Sydslesvigsk Forening Dansk Generalsekretariat Nørregade/Norderstraße 76 24939 Flensborg. Post til: Postfach 2664 24916 Flensborg SYDSLESVIGMAGASIN November 2013 Udgiver: Flensborg Avis Ansv. chefredaktør: Bjarne Lønborg Redaktion: Jens A. Christiansen, Bernd Engelbrecht, Peter Hansen og Bjarne Lønborg Layout: Anneke Tack Sydslesvigsk

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Hvordan,- på hvilken måde præger ( sætter vort præg) vi, r det os der er vi? ikke os alene, der præger regionen Sydslesvig.

Hvordan,- på hvilken måde præger ( sætter vort præg) vi, r det os der er vi? ikke os alene, der præger regionen Sydslesvig. Kære forsamling, igen er det årsmøde weekend! Årets kulturelle højdepunkt for det danske mindretal. Og så er det allerede Nr. 87, det er mange år og vi viser år for år ved at holde en festdag sammen med

Læs mere

Orientering om landsregeringens politik

Orientering om landsregeringens politik Rede der Ministerin für Justiz, Kultur und Europa Anke Spoorendonk zum Tagesordnungspunkt 7 c Orientering om landsregeringens politik Landesverband Schiffbrücke 42 24939 Flensburg Tel. (0461) 144 08 310

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Henrik Becker-Christensen Tale ved FUEV Kongres 2014 Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Mine damer og herrer. Kære kongresdeltagere. Jeg skal overbringe jer en hilsen fra

Læs mere

esvigs danske historie

esvigs danske historie esvigs danske historie Tekst- og billedredaktion: Lars N. Henningsen Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Nr. 62 Flensborg 2009 Indhold Indledning 9 Hvad er Sydslesvig

Læs mere

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesledelsen Side 3 2 Beslutningsdygtighed Side 3 3 Partiets

Læs mere

Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner. Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste

Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner. Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste Person Informationer Kontakt Dieter Paul Küssner Formand for Sydslesvigsk Forening

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2012)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2012) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2012) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd tirsdag den 18. september 2012 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Det danske mindretals politiske historie 1945-2014. Af Martin Klatt og Jørgen Kühl

Det danske mindretals politiske historie 1945-2014. Af Martin Klatt og Jørgen Kühl Det danske mindretals politiske historie 1945-2014 Af Martin Klatt og Jørgen Kühl SSW Det danske mindretals politiske historie 1945-2014 Af Martin Klatt og Jørgen Kühl Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek

Læs mere

SYDSLESVIGSK FORENINGS VEDTÆGTER

SYDSLESVIGSK FORENINGS VEDTÆGTER SYDSLESVIGSK FORENINGS VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse 1 Navn og opbygning 2 Formål 3 Friisk Foriining 4 Almennyttighed 5 Medlemskab 6 Indmeldelse, udmeldelse, udelukkelse 7 Valg 8 Distrikterne 1. Distriktsgeneralforsamlingen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale 2013 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2012)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2012) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2012) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 11. april 2012 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Alice Feddersen (i stedet for Jørn Aagesen),

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Godkendt referat af ordinært møde i Sydslesvigudvalget 18. december

Godkendt referat af ordinært møde i Sydslesvigudvalget 18. december Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendt referat af ordinært møde

Læs mere

DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG FRA MOD HINANDEN TIL MED HINANDEN DEN DANSK-TYSKE MINDRETALSMODEL

DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG FRA MOD HINANDEN TIL MED HINANDEN DEN DANSK-TYSKE MINDRETALSMODEL DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG FRA MOD HINANDEN TIL MED HINANDEN DEN DANSK-TYSKE MINDRETALSMODEL Statsgrænserne i det dansk-tyske grænseland i 1864 og 1920 FRA MOD HINANDEN TIL MED HINANDEN DEN DANSK-TYSKE

Læs mere

Justits-, kultur- og europaminister Anke Spoorendonk Ved mødet på Duborg-Skolen Lørdag den 24. maj 2014 kl

Justits-, kultur- og europaminister Anke Spoorendonk Ved mødet på Duborg-Skolen Lørdag den 24. maj 2014 kl Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Justits-, kultur- og europaminister Anke Spoorendonk Ved mødet på Duborg-Skolen Lørdag den 24. maj 2014 kl. 14.00 Opbrud mod nye horisonter

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Sydslesvigsk Vælgerforening- SSW Flensborg

Sydslesvigsk Vælgerforening- SSW Flensborg BERETNING om forvaltningsrevisionen for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010 i henhold til kravene fra UNDERVISNINGSMINISTERIET hos Sydslesvigsk Vælgerforening- SSW Flensborg BDO -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87. Private personarkiver Arkiv P 218 Afl. jr. 218, 224 og 227 Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen.

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen. RADIKALE VENSTRES VEDTÆGTER 1 LANDSFORBUNDETS FORMÅL Medlemmerne af Radikale Venstre (Danmarks social-liberale parti) udgør landsforbundet, hvis formål er: at samle radikale vælgere i en landsdækkende

Læs mere

DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG FRA MOD HINANDEN TIL MED HINANDEN DEN DANSK-TYSKE MINDRETALSMODEL

DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG FRA MOD HINANDEN TIL MED HINANDEN DEN DANSK-TYSKE MINDRETALSMODEL DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG FRA MOD HINANDEN TIL MED HINANDEN DEN DANSK-TYSKE MINDRETALSMODEL FRA MOD HINANDEN TIL MED HINANDEN DEN DANSK-TYSKE MINDRETALSMODEL af Generalkonsul Henrik Becker-Christensen

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Sagsnr.: 084.13K.391. Sydslesvigudvalgets beretning 2013

Sagsnr.: 084.13K.391. Sydslesvigudvalgets beretning 2013 Sydslesvigudvalgets beretning 2013 Budgetmøderne i september 2013 Forord Dette er den fjerde beretning fra Sydslesvigudvalget. I beretningen giver vi et tilbageblik på året, der gik, og beskriver vores

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

For at skabe et stærkt annoncetryk parallelt med 2020-forhandlingerne søsætter Radikale Venstre i maj en annoncekampagne.

For at skabe et stærkt annoncetryk parallelt med 2020-forhandlingerne søsætter Radikale Venstre i maj en annoncekampagne. 2. maj 2011 For at skabe et stærkt annoncetryk parallelt med 2020-forhandlingerne søsætter Radikale Venstre i maj en annoncekampagne. Vi håber, at I vil være med til at støtte op om annoncekampagnen. Derfor

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Referat af 51. møde i Kontaktudvalget. 30. oktober 2014 Sags nr.: S.541

Referat af 51. møde i Kontaktudvalget. 30. oktober 2014 Sags nr.: S.541 Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af 51. møde i Kontaktudvalget Det

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Referat af 12. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 30. april 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre

Læs mere

Mellem Bajstrup og Berlin

Mellem Bajstrup og Berlin Mellem Bajstrup og Berlin Hinrich Jürgensen købte sin første gård som 21 årig. Med 33 blev han den første økolog, der blev valgt som formand for en landboforening og i 2014 blev han genvalgt som formand

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Radikale Venstres Landsforbund

Radikale Venstres Landsforbund Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Beretning 4 5 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8 Ernst & Young P/S - Osvald Helmuths Vej 4 - Postboks 250-2000 Frederiksberg - CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Københavns kommune, i daglig tale Københavns Konservative Vælgerforening. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (1/2015-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (1/2015-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (1/2015-2) Refereat fra Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 16. februar 2015 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Jon Hardon Hansen, Steen Schröder,

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Bestyrelsens arbejdsplan for Enhedslisten København

Bestyrelsens arbejdsplan for Enhedslisten København Bestyrelsens arbejdsplan for 2017-18 Bestyrelsens arbejdsplan for Enhedslisten København 2017-2018 Indledning 2017 er valgår med kommunalvalg og regionsrådsvalg d. 21. november. Arbejdsplanen for Enhedslisten

Læs mere

Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2016

Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2016 Sydslesvigsk Vælgerforening - Landsformanden og landssekretariatet - Landsformandens skriftlige beretning SSWs landsmøde 24. september 2016 i Husumhus, Neustadt 95, Husum For os i Sydslesvig. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Udstillinger og folkeligt samarbejde. Mikkelberg Center for Nordisk Kultur og Cricket. 3 år. Tilskud i kr. År 2011 2012 2013 Kr. 90.000 90.000 90.

Udstillinger og folkeligt samarbejde. Mikkelberg Center for Nordisk Kultur og Cricket. 3 år. Tilskud i kr. År 2011 2012 2013 Kr. 90.000 90.000 90. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 25 1220København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Sydslesvigudvalgets projekttilskud

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Foto: M. Metzger. Foto: G. Thai. Foto: M.Schubert www.fuen.org. Foto: K. Jensen PROTOKOL 2014. 8. NoveMber 2014 i HuSuM

Foto: M. Metzger. Foto: G. Thai. Foto: M.Schubert www.fuen.org. Foto: K. Jensen PROTOKOL 2014. 8. NoveMber 2014 i HuSuM Foto: M.Schubert www.fuen.org Foto: G. Thai Foto: M. Metzger Foto: K. Jensen PROTOKOL 2014 SydSleSviGSK ForeNiNGS 38. landsmøde 8. NoveMber 2014 i HuSuM 2 3 Protokol fra Sydslesvigsk Forenings Landsmøde

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Overblik. Slides 3-4: Introduktion. Slides 5-9: Mindretallenes Hus. Slides 10-16: Mindretal i Tyskland. Slides 17-20: Mindretal i Europa

Overblik. Slides 3-4: Introduktion. Slides 5-9: Mindretallenes Hus. Slides 10-16: Mindretal i Tyskland. Slides 17-20: Mindretal i Europa MINDRETALLENES HUS Overblik Slides 3-4: Introduktion Slides 5-9: Mindretallenes Hus Slides 10-16: Mindretal i Tyskland Slides 17-20: Mindretal i Europa Slides 21-23: Afsluttende del 3/23 Introduktion Det

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere