BRÆNDSTOF OG OLIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRÆNDSTOF OG OLIE +120 +49 +100 +38 0-18"

Transkript

1 Påfyldning f brændstoftnk BRÆNDSTOF OG OLIE! ADVARSEL Undgå lvorlig kvæstelse og død fr en benzinbrnd eller -eksplosion. Stnds ltid motoren, ryg IKKE og tilld ikke åben ild eller gnister, mens brændstof påfyldes. Påfyldning f brændstof skl foregå udendørs - væk fr vrme, gnister og åben ild. Tg ltid bærbre brændstoftnke ud f båden, når de skl fyldes. Stnds ltid motoren før tnkene fyldes. Fyld ikke benzintnkene helt. Ld c. 10% f tnken være tom. D benzin udvider sig ved stigende tempertur, kn benzin sive ud, hvis tnken er helt fyldt. PLACERING AF BÆRBAR BENZINTANK I BÅDEN Plcér benzintnken i båden således t tnkudluftningen vil forblive højere end benzinstnden i tnken under normle bådbetjeningstilstnde. Motorolienbeflinger Det nbefles t bruge Mercury Verdo NMMA FC-W certificeret syntetisk blnding 25W-50 multi-viskositets 4- tkts påhængsmotorolie til lmindelig brug ved lle temperturer. Som et lterntiv kn der bruges Mercury eller Quicksilver NMMA FC-W certificeret syntetisk blnding 25W-40 multi-viskositets 4-tkts påhængsmotorolie. Hvis de nbeflede Mercury eller Quicksilver NMMA FC-W certificerede olier ikke kn fås, kn et kendt mærke f NMMA FC-W certificeret 4-tkts påhængsmotorolie f tilsvrende viskositet nvendes. VIGTIGT: Brug f olier uden rensningsmiddel, multi-viskositetsolier (bortset fr Mercury eller Quicksilver NMMA FC-W certificerede olier eller et kendt mærke NMMA FC-W certificeret olie), syntetiske olier, olier f lv kvlitet eller olier, der indeholder fste dditiver, kn ikke nbefles MERCURY VERADO ENGINE OIL F C Kontrol og påfyldning f motorolie VIGTIGT: Undgå t overfylde. Vip påhængsmotoren ud/op over lodret i c. et minut for t lde olie, der står ndre steder, løbe tilbge i oliesumpen. Vip påhængsmotoren til lodret (ikke tippet) position, når motorolien kontrolleres. Kontroller kun olien, når motoren er kold, eller når den ikke hr kørt i mindst en time, for t opnå præcise flæsningsresultter. 1. Før strt (kold motor) vippes påhængsmotoren ud/op over lodret for t lde olie, der står ndre steder, løbe tilbge i oliesumpen. Ld påhængsmotoren være vippet i c. et minut. 2. Vip påhængsmotoren til lodret driftsposition. 3. Fjern topdækslet. Se Vedligeholdelse Fjernelse og påsætning f dækslet. 4. Træk målepinden op. Tør den f med en ren klud eller et håndklæde, og skub den helt i igen. 5. Træk målepinden ud igen og observer oliestnden. Olien skl ligge i driftsområdet (skrveret område). 20

2 BRÆNDSTOF OG OLIE VIGTIGT: Fyld ikke olien op til toppen f driftsområdet (skrveret område). Olieniveuet er korrekt, så længe det ligger i driftsområdet (skrveret område). - Oliestndens driftsområde Hvis olieniveuet ligger under driftsområdet (skrveret område), skl oliepåfyldningsdækslet fjernes, og der skl fyldes c. 500 ml (16 oz.) f den ngivne påhængsmotorolie på. Ld der gå nogle få minutter, hvor den påfyldte olie kn flyde ned i oliesumpen, og kontroller så målepinden igen. Gentg processen, indtil olieniveuet ligger i driftsområdet (skrveret område). Fyld ikke olien op til toppen f driftsområdet (skrveret område) VIGTIGT: Se efter tegn på forurening f olien. Olie, som er forurenet med vnd, er mælkefrvet. Olie, som er forurenet med brændstof, lugter stærkt f brændstof. Hvis der ser ud til t være forurenet olie, skl motoren undersøges f forhndleren. 7. Skub målepinden helt i igen. 8. Sæt oliepåfyldningsdækslet på igen, og strm det til med hånden. 9. Sæt topdækslet på igen. 21

3 Vedligehold f påhængsmotoren VEDLIGEHOLDELSE For t holde påhængsmotoren så funktionsdygtig som muligt, er det vigtigt, den efterses og vedligeholdes jævnligt som ngivet i Eftersyn og vedligeholdelsesskem. Det nbefles stærkt t vedligeholde den godt f hensyn til både din egen og dine pssgerers sikkerhed og for t holde den fuldt funktionsdygtig.! ADVARSEL Hvis ikke påhængsmotoren efterses og vedligeholdes, eller hvis det forsøges t vedligeholde eller reprere den uden t være bekendt med de rigtige service- og sikkerhedsprocedurer, er der risiko for personkvæstelse eller dødsfld, eller t produktet bliver defekt. Vedligeholdelse noteres i Vedligeholdelsesloggen, der findes bg i denne bog. Gem lle bestillinger f og kvitteringer for vedligeholdelse. UDVÆLGELSE AF RESERVEDELE TIL PÅHÆNGSMOTOREN Vi nbefler t bruge originle reservedele f mærket Mercury Precision eller Quicksilver smt originle smøremidler.! ADVARSEL Brug f en reservedel, som er f ringere kvlitet end den originle del, kn resultere i kvæstelser, dødsfld eller produktfejl. EPA-emissioner EMISSIONSCERTIFIKATIONSMÆRKAT En emissionscertifiktionsmærkt, som viser emissionsniveuer og motorspecifiktioner direkte forbundet med emissioner, sættes på motoren under fbriktion. - b - c - d - e - b c d e SPARK PLUG: GAP: EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES REFER TO OWNERS MANUAL FOR REQUIRED MAINTENANCE, SPECIFICATIONS, AND ADJUSTMENTS IDLE SPEED (in ger): hp COLD VALVE CLEARANCE (mm) Tomgngshstighed Motorens hestekræfter Stempelvolumen Reservedelsnummer Ventiltolernce (hvis relevnt) cc TIMING (IN DEGREES): INTAKE: EXHAUST: FAMILY: FEL: f - g - h - i - g/kwh f g h i Serienummer Mks. emissionsfgivelse for motorserien Indstillingsspecifiktion Anbeflet tændrør og fstnd EJERENS ANSVAR Det kræves, t ejeren/bådføreren får motoren vedligeholdt for t holde emissionsniveuerne inden for de foreskrevne certificeringsstndrder. Ejeren/bådføreren må ikke foretge modifiktioner på motoren, som på nogen måde vil ændre hestekræfterne eller få emissionsniveuerne til t overskride de ngivne fbriksspecifiktioner. 58

4 Eftersyns- og vedligeholdelsesskem HVER GANG FØR BRUG Kontroller oliestnden. Se Brændstof og olie - Kontrol og påfyldning f motorolie. Kontroller, t nødstopkontkten stopper motoren. Se efter, om brændstofsystemet er i orden, eller om der er udsivninger. Kontroller, t påhængsmotoren sidder strmt på gterspejlet. Kontroller, om styringssystemet binder, eller der er løse komponenter. Efterse de hydruliske styrefittings og slngerne for lækger eller tegn på beskdigelse. Efterse holderne til mellemstngen (flere påhængsmotorrigninger) for korrekt tilstrmning. Se efter, om propelbldene er beskdiget. HVER GANG EFTER BRUG Skyl påhængsmotorens kølesystem, hvis båden betjenes i sltvnd eller forurenet vnd. Se Skylning f kølesystemet. Skyl lle sltvndsflejringer f, og skyl propellens udstødningsudgng og gerkssen med rent vnd, hvis båden betjenes i sltvnd. FOR HVER 100 TIMERS BRUG ELLER ÉN GANG ÅRLIGT, HVAD DER MÅTTE INDTRÆFFE FØRST Udskift motorolien og oliefilteret. Olien skl skiftes oftere, når motoren betjenes under belstende forhold såsom lngvrig trolling. Se Udskiftning f motorolie. Se efter, om termostten er tæret, og/eller fjederen er ødelgt. Sørg for, t termostten lukker helt ved stuetempertur. 1. Kontroller motorens vndudskillelsesfilter for urenheder. Rengør og/eller udskift filtret. Se Brændstofsystem. Kontroller tæringskontrolnoderne. Kontroller oftere ved brug i sltvnd. Se Tæringskontrolnoder. Aftp og udskift smøremidlet i gerkssen. Se Smøring f gerkssen. Kontroller power-trimvæsken. Se Kontrol f power-trimvæsken. Kontroller servostyringsvæsken (hvis udstyret hermed). Se Kontrol f servostyringsvæsken Efterse btteriet. Se Btteriinspektion. Sltvndsbrug. Fjern og efterse tændrørene for tæring, og udskift dem om nødvendigt. Påfør et tyndt lg Anti-Seize middel udelukkende på tændrørsgevindet før isætning. Se Vedligeholdelse - Eftersyn og udskiftning f tændrør. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 81 Anti-Seize-middel Tændrørsgevind K 1 Kontroller ledninger og forbindelser. Kontroller, t bolte, møtrikker og ndre fstspændingsdele er strmme. Se efter, om motorkppens pkninger er intkte og ubeskdigede. Se efter, om skummet i lydisoleringen inden i kppen (hvis udstyret hermed) er intkt og ubeskdiget. Se efter, om indtgslyddæmperen er på plds (hvis udstyret hermed). Se efter, om lyddæmperen til tomgngen er på plds (hvis udstyret hermed). Se efter, om der er løse slngeklemmer og gummihætter (hvis udstyret hermed) på luftindtget. 1. Disse dele bør efterses f en utoriseret forhndler. 59

5 FOR HVER 300 TIMERS BRUG ELLER HVERT 3. ÅR VIGTIGT: Motoren skl tømmes for olie, før gerkssen fjernes for t undgå oliespild. Foretg plnlgt udskiftning f vndpumpen i forbindelse med motorolieskift. Udskift vndpumperotoren (oftere hvis motoren overopheder, eller hvis der bemærkes et reduceret vndtryk). 1. Udskift højtryks in-line brændstoffiltret. 1. Udskift tændrørene efter de første 300 timer eller tre år. Tændrørene skl derefter efterses for hver 300 timer eller tre år. Udskift tændrørene efter behov. Se Eftersyn og udskiftning f tændrør. Udskift tilbehørsdrivremmen. Se Eftersyn f tilbehørsdrivrem. 1. FØR OPBEVARING I LÆNGERE TID Se Opbevringsprocedure. Se fsnittet Opbevring. Skylning f kølesystemet Skyl de interne vndpssger i påhængsmotoren med ferskvnd efter brug i sltvnd, forurenet eller mudret vnd. Dette vil forhindre, t en ophobning f restmteriler blokerer de interne vndpssger. BEMÆRK: Påhængsmotoren skl enten tiltes eller være i lodret driftsposition, mens den skylles. 1. Med motoren slukket sættes påhængsmotoren i driftspositionen (lodret) eller i en tiltet position. 2. Fjern skylleforbindelsen fr den nederste del f kppen. 3. Fjern dækslet fr skylleforbindelsen, og skru en vndslnge ind i den Åbn for vndhnen (1/2 mksimum), og ld vndet strømme gennem kølesystemet i c. 15 minutter. 5. Efter gennemskylning slukkes der for vndet, og vndslngen frkobles. 6. Sæt dækslet på skyldeforbindelsen igen. Sæt skylleforbindelsen på den nederste del f kppen igen. 60

6 Afmontering og instlltion f øverste del f motorkppen AFMONTERING Lås op for den øverste del f motorkppen ved t trække ud i låsen på den bgeste kppe. Løft den øverste del f motorkppen fri f motoren. MONTERING Træk først den forreste del f kppen ned, og få den til t gribe ind i den forreste krog. Sænk kppen ned på plds og tryk ned på bgsiden f den, så den låses fst. Sørg for, t kppen er forsvrligt låst fst ved t trække op i bgsiden f den Rengøring f øverste og nederste del f dækslerne VIGTIGT: Tør ftørring (ftørring, når plstoverflden er tør) vil give små ridser i overflden. Gør ltid overflden våd før rengøring. Anvend ikke rengøringsmidler indeholdende sltsyre. Følg proceduren for rengøring og voksbehndling. RENGØRING OG VOKSBEHANDLING 1. Skyl dækslerne med rent vnd før fvskning for t fjerne snvs og støv, som kn ridse overflden. 2. Vsk dækslerne med rent vnd og en mild, ikke-slibende sæbe. Vsk med en blød, ren klud. 3. Tør omhyggeligt efter med en blød, ren klud. 4. Voks overflden med et ikke-slibende bilpoleringsmiddel (poleringsmiddel, som er beregnet til lkefterbehndling). Fjern den påsmurte voks ved brug f en ren, blød klud. 5. Mindre ridser fjernes vh. Mercury Mrine Cowl Finishing Compound ( K 1). 61

7 Sådn holdes motorblokken ren (ved brug i sltvnd) Hvis påhængsmotoren bruges i sltvnd, skl topdækslet og svinghjulsdækslet fjernes. Se motorblok og dens dele efter, så der ikke ophobes store mængder slt. Det slt, der hr ophobet sig på motorblokken og dens komponenter, vskes f med fersk vnd. Sørg for, t der ikke sprøjter vnd i luftfiltret/-indtget og genertoren. Efter fvskningen skl motorblokken og dens komponenter hve lov til t tørre. Beskyt mod tæring ved t påføre Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts Corrosion Gurd på motorblokkens udvendige metloverflder og dens komponenter. Tæringsbeskyttelsen må ikke komme i berøring med genertorremmen eller remskiver. VIGTIGT: Smøremidlet eller tæringsbeskyttelsen må ikke komme i berøring med genertorremmen eller remskiver. Genertorremmen kn glide og blive beskdiget, hvis der kommer smøremiddel eller tæringsbeskyttelse på den. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 120 Tæringsbeskyttelse Motorblokkens udvendige metloverflder og dens komponenter Q55 Btteriinspektion Btteriet bør efterses regelmæssigt for t sikre, t motoren er i stnd til t strte på korrekt vis. VIGTIGT: Læs sikkerheds- og vedligeholdelsesinstruktionerne, der fulgte med btteriet. 1. Sluk for motoren, før der foretges service på btteriet. 2. Tilføj vnd efter behov for t holde btteriet fuldt. 3. Sørg for, t btteriet ikke kn flyttes. 4. Btterikblets poler skl være rene, strmme og korrekt instlleret. Positiv til positiv og negtiv til negtiv. 5. Sørg for, t btteriet er forsynet med en fskærmning f et ikke-ledende mterile, så utilsigtet kortslutning f btteriets klemmer undgås. Btterispecifiktioner for Verdo-motorer VIGTIGT: Verdo-motorer bruger et 12 V AGM-strtbtteri (bsorbed glss mtt) til mritimt brug, som overholder minimumklssificeringskrvene. For t opnå optiml ydelse nbefler Mercury Mrine ikke brug f de mere lmindelige bly/syre-btterier (vådbtterier eller gelbtterier) til t strte Verdo-motorerne med. Hver enkelt Verdo-motor skl være udstyret med sit eget strtbtteri. Hvis der skl bruges yderligere btterildning til båden til bådtilbehør eller mrineelektronik, nbefles det, t der monteres et eller flere hjælpebtterier. Vælg et 12 V AGM (bsorbed glss mt)-btteri, som lever op til følgende specifiktioner. USA (SAE) Specifictioner for strtbtteri til Verdo Påkrævet strtbtteri til Verdo Påkrævet MCA (mrine strtmpere) og reservekpcitet 12 V AGM-btteri (bsorbed glss mt) Min. 800 mrine strtmpere med en reservekpcitet på min. 135 minutters RC25-klssificering Interntionlt (EN) Specifictioner for strtbtteri til Verdo Påkrævet strtbtteri til Verdo Påkrævet CCA (koldstrtmpere) og Ah (mperetimer) 12 V AGM-btteri (bsorbed glss mt) Min koldstrtmpere med min. 180 Ah BEMÆRK: Brug ikke et strtbtteri til motoren, som ikke lever op til de ngivne specifiktioner. Hvis der bruges et btteri, der ikke lever op til specifiktionerne, vil det elektriske system ikke fungere, som det skl. 62

8 VIGTIGT: Ved montering f btteriet skl lle stndrder og regultiver gældende for bådbrnchen (BIA, ABYG mv.), USA og den meriknske Cost Gurd overholdes. Kontroller, t btterikbelinstlltionen overholder krvene til trækprøvning, og t den positive btteriforbindelse er korrekt isoleret i overensstemmelse med reglerne. Det nbefles (i visse stter er det et krv), t btteriet monteres i en tillukket ksse. Der henvises til regler for dit område. Når motorbtteriet tilsluttes, skl der bruges sekskntmøtrikker til t fstgøre btteriledningerne på btteriforbindelserne. Strm sekskntmøtrikken til det ngivne moment.! ADVARSEL Hvis btteriledningerne ikke fæstnes godt nok, kn det medføre, t motorkrften forringes for det digitle gsog gerskiftesystem (DTS - Digitl Throttle nd Shift), hvilket kn medføre lvorlige kvæstelser eller dødsfld, hvis der ikke længere er kontrol over båden. Gør btteriets ledninger fst til btteriforbindelserne med sekskntmøtrikker for t undgå løse forbindelser. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Sekskntmøtrikker 13,5 120 VIGTIGT: Størrelsen og længden på btterikblerne er f fgørende betydning. Der henvises til tbeller over størrelser på btterikbel eller til motorens instlltionshåndbog for krv om størrelser. Mærkten skl nbringes på eller tæt på btterikssen til fremtidig reference i forbindelse med serviceeftersyn. Der medfølger en 5/16 tomme og en 3/8 tommer sekskntmøtrik til hver btteri til brug ved udskiftning f vingemøtrikken. Der medfølger ingen metriske sekskntmøtrikker. NOTICE - Verdo Engines USE ONLY AGM BATTERIES! Verdo engines must use n AGM mrine bttery tht meets minimum rtings listed below. USA (SAE) 800 MCA 135 min RC25 Interntionl (EN) 1000 CCA 180 Ah 13.5Nm (120 lbs. in.) Luftfilter DO NOT USE WING NUTS. IMPORTANT: Bttery cble size nd length is criticl. Refer to engine instlltion mnul for size requirements. Plce decl on or ner bttery box for future service reference. 5/16 nd 3/8 hex nuts supplied for wing nut replcement. Metric hex nuts not supplied. 8M Luftfiltret sidder inden i svinghjulsdækslet. Luftfiltret fjerner luftbårne prtikler, som kn beskdige motorkomponenterne. Luftfiltret er beregnet til t lde luften strømme så uhindret som muligt, mens motoren kører. AFTAGNING AF LUFTFILTER 1. Fjern FSM-udluftningsslngen og motorudluftningsslngen fr svinghjulsdækslet. 63

9 2. Fjern de bolte, der fstgør svinghjulsdækslet til de bgeste monteringspunkter. b c Bolte til svinghjulsdækslet c - Motorudluftningsslnge b - FSM-udluftningsslnge 3. Løft svinghjulsdækslet væk fr det forreste monteringspunkt og indsugningsresontoren. 4. Fjern de tre skruer, der holder den øverste del f svinghjulsdækslet smmen med den nederste del f svinghjulsdækslet Skil de to komponenter til svinghjulsdækslet d for t komme ind til luftfiltret. 64

10 6. Fjern luftfiltret fr det nederste svinghjulsdæksel. b Komponent f svinghjulsdækslet b - Luftfilter ISÆTNING AF LUFTFILTER 1. Monter luftfiltret på svinghjulsdækslets komponent. b Svinghjulsdækslets komponent b - Luftfilter 65

11 2. Sæt den øverste svinghjulsdækselkomponent på den nederste komponent. Sørg for, t låsen til svinghjulsdækslet er sikkert fstgjort til den nederste f svinghjulsdækslet. b Lås til øverste svinghjulsdæksel b - Lås til nederste svinghjulsdæksel 3. Skub de to dele smmen og sæt tre skruer i. Strm de tre skruer til det ngivne moment Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Skrue Monter svinghjulsdækslet på resontoren og det forreste monteringspunkt. 5. Få de bgeste boltehuller på svinghjulsdækslet til t psse med de bgeste monteringspunkter. 66

12 6. Gør svinghjulsdækslet fst til de bgeste monteringspunkter med to bolte og tilhørende spændeskiver. Strm boltene til ngivet moment. b c Bolte til svinghjulsdækslet c - Motorudluftningsslnge b - FSM-udluftningsslnge Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Bolt til svinghjulsdæksel Brændstofsystem! ADVARSEL Undgå lvorlige kvæstelser eller død på grund f benzinbrnd eller -eksplosion. Alle serviceinstruktioner for brændstofsystemet skl følges omhyggeligt. Stop ltid motoren, og ryg ikke og undgå åbne flmmer eller gnister i området, når der foretges service på dele i brændstofsystemet. VIGTIGT: Brug en godkendt beholder til indsmling og opbevring f brændstof. Spildt brændstof skl strks tørres op. Mteriler, som bruges til t opsuge spildt brændstof, skl ksseres i en godkendt beholder. Før servicering f brændstofsystemet: 1. Stnds motoren, og frkobl btteriet. 2. Foretg servicering f brændstofsystemet i et godt udluftet område. 3. Efterse l fuldført servicerbejde for tegn på brændstoflækge. EFTERSYN AF BRÆNDSTOFSLANGEN Efterse brændstofslngen visuelt for revner, opsvulmning, udsivninger, hårdhed eller ndre tegn på forringelse eller skde. Hvis nogen f disse forhold er ktuelle, skl brændstofslngen udskiftes. BRÆNDSTOFFILTER MED VANDUDSKILLER BEMÆRK: Advrselssystemet ktiveres, når vndet i brændstoffiltret når niveuet fuld. Dette filter fjerner fugtighed og urenheder fr brændstoffet. Hvis filterholderen fyldes med vnd, kn vndet fjernes. Hvis filteret bliver tilstoppet f snvs, skl det udskiftes. Se Eftersyn og vedligeholdelsesskem ngående det korrekte vedligeholdelsesintervl. 67

13 Fjernelse f filter 1. Drej tændingsnøglekontkten til positionen "OFF". 2. Fjern dækslet til brændstofdmpudluftningsventilen i den bgeste del f motoren.! FORSIGTIG Udluftningssystemet til brændstofdmpe er under tryk. Tildæk ventilenheden med en klud eller et håndklæde for t forhindre, t der sprøjter brændstof eller brændstofdmpe ud. Reducer trykket lngsomt. 3. Anbring en klud eller et håndklæde omkring ventilen, og udlign trykket ved t trykke ind på midten f ventilen

14 4. Skru filteret f ved t dreje det mod uret. VEDLIGEHOLDELSE Aftpning f filter Ld filterholderen glide op for t frigøre den fr beslget. Slnger og ledningsnet kn forblive på filterholderen. 2. Vip filterholderen for t ftppe eventuel væske i en godkendt beholder Isætning f filter 1. Anbring filterholderen i beslget, og fstgør den. 2. Smør pkningsringen på filtret med olie. 3. Isæt filteret, og strm det med hånden. 69

15 VIGTIGT: Efterse visuelt for brændstofudsivninger fr filteret, smtidig med t tændingsnøglen drejes til positionen "RUN" (Kør), hvorved der tvinges brændstof ind i filteret. Tæringskontrolnode Der sidder tæringskontrolnoder forskellige steder på påhængsmotoren. En node hjælper med t beskytte påhængsmotoren mod glvnisk tæring ved t ofre dens metl og lngsomt lde det erodere i stedet for påhængsmotormetllerne. Hver node kræver jævnligt eftersyn, især i sltvnd, som ccelererer tæringen. Denne tæringsbeskyttelse bevres ved ltid t udskifte noden, før den er helt eroderet. Anoden må ikke mles eller tildækkes med en beskyttende belægning, d dette vil reducere nodens effektivitet. Der sidder to noder på hver side f gerkssen. Der er monteret en nden node på bunden f gterspejlsbøjlesmlingen. Udskiftning f propel 1. Sæt påhængsmotoren i den neutrle position

16 2. Ret de bukkede flige på propellens møtriksikring ud Anbring en træklods mellem gerkssen og propellen for t holde propellen på plds, mens dens møtrik fjernes Træk propellen f kslen i en lige bevægelse. Hvis propellen sidder fst på kslen og ikke kn fjernes, skl den fjernes f en utoriseret forhndler. 5. For t gøre det nemmere t fjerne propellen på et senere tidspunkt, påsmøres et tykt lg f et f følgende Mercury/Quicksilver produkter på propelskftstrålerne: Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 94 Anti-Corrosion Grese Propelkselstråler Q C Mrinesmøremiddel med Teflon Propelkselstråler Q 1 6. Propeller med Flo-Torq II drevnv Monter den forreste trykindsts, den udskiftelige drevslæde, propellen, trykindstsen, propellens møtriksikring og propellens møtrik på kslen. b c e f d Propelmøtrik d - Propel b - Propellens møtriksikring e - Udskiftelig drevslæde c - Trykindsts f - Forreste trykindsts 71

17 7. Propeller med Flo-Torq IV drevnv Monter den forreste trykindsts, den udskiftelige drevslæde, propellen, trykindstsen, propellens møtriksikring og propellens møtrik på kslen. b c e f - Propelmøtrik d d - Propel b - Propellens møtriksikring e - Udskiftelig drevslæde c - Trykindsts f - Forreste trykindsts 8. Anbring en træklods mellem gerkssen og propellen, og spænd til specifiktionerne. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Propelmøtrik Fstgør propelmøtrikken ved t bøje tre f tpperne ind i trykindstsrillerne. Eftersyn og udskiftning f tændrør BEMÆRK: Fjern det bgeste dæksel og låsen på den bgeste kppe for t få dgng til det nederste tændrør. AFTAGNING AF LÅS PÅ MOTORKAPPEN OG BAGESTE DÆKSEL 1. Fjern drejeskruen og den flde spændeskive fr låsen på den bgeste kppe. 72

18 2. Træk ud i det bgeste hjørne f låsen for t løsne det bgeste dæksel. Afmonter låsen på den bgeste kppe. - Lås på den bgeste kppe Fjern de to skruer, der holder det bgeste dæksel fst. Find de to pile (indstiksåbninger) på det bgeste dæksel. Stik en tynd skruetrækker ind her og skub dækslet op. Fjern det bgeste dæksel. 4. Fjern de seks skruer, der holder låsen på kppen fst, og fjern låsen. Gem de to sekskntmøtrikker, der er brugt til t fstgøre de to øverste skruer. c b Bgeste dæksel c - Lås på motorkppen b - Indstiksåbning (pil) AFTAGING OG UNDERSØGELSE AF TÆNDRØR 1. Kobl ledningsforbindelserne fr tændspolerne. 73

19 2. Fjern de monteringsbolte, der holder tændspolerne på plds. Træk tændspolerne væk fr tændrørene ved t dreje dem rundt. b c Ledningsstik c - Bolt b - Tændspole 3. Fjern tændrørene, og efterse dem. Udskift tændrøret, hvis elektroden er slidt, gevindet i tætningsområdet er tæret eller isoleringen er grov, revnet, ødelgt, belgt med blærer eller tilsodet. 4. Indstil tændrørsgbet til specifiktionerne Tændrør Tændrør 0,8 mm ( in.) 5. Sltvndsbrug - Smør et tyndt lg Anti-Seize middel udelukkende på tændrørsgevindene. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 81 Anti-Seize-middel Tændrørsgevind K 1 MONTERING AF TÆNDRØR 1. Før tændrørene instlleres, skl eventuelt snvs på tændrørslejerne fjernes. Sæt tændrørene i og strm efter med fingrene. Drej derefter yderligere 1/4 omgng eller spænd til specifiktionerne. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Tændrør

20 2. Tryk tændspolerne på plds over tændrørene med en drejende bevægelse. 3. Fstgør tændspolerne med boltene. Strm til specifiktionerne. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Bolte Tilslut ledningsforbindelserne til tændspoleforbindelserne igen. b c Ledningsstik c - Bolt b - Tændspole 5. Sæt kppens dæksel på igen, bgeste kppe og lås på den bgeste kppe. Strm til specifiktionerne. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Lås på bgeste kppe - bgeste skruer (4) Lås på bgeste kppe - øverste skruer med sekskntmøtrikker (2) Bgeste dæksel - skruer (2) Drejeskrue Sikringer Påhængsmotorens elektriske kredsløb beskyttes mod overbelstning f sikringer i ledningsnettet. Hvis en sikring springer, så prøv t finde og korrigere årsgen til overbelstningen. Hvis årsgen ikke kn findes, kn sikringen springe igen. Fjern sikringsudtrækkeren fr motoren. 75

21 Fjern hætten fr sikringsholderen. Fjern den sikring, der formodes t være sprunget, og undersøg det sølvfrvede bånd inden i sikringen. Hvis båndet er brudt, skl sikringen udskiftes. Udskift sikringen med en ny sikring med den smme klssificering. b c e f g d h j i b - c - d - e - Sikringsudtrækker Sikringsholder God sikring Sprunget sikring Elektronisk kontrolmodul og udluftningsventil "ECM" - 20 A sikring f - Tændspoler "IGN. COILS" - 20 A sikring g - Brændstofforsyning "FUEL" - 20 A sikring h - Ekstr sikringer (3) i - Dignostikterminl 2 A sikring j - Indsprøjtningsstyrke og ldetryksventil "INJ. PWR." - 20 A sikring Styreforbindelsesrmens fstspændingsdele VIGTIGT: Styreforbindelsesrmen, som forbinder styrekblet med motoren, skl fstgøres med en speciel topbolt med spændeskive ("" reservedelsnr ) og selvlåsende låsemøtrikker med nylonindsts ("c" "d" reservedelsnr ). Disse låsemøtrikker må ldrig udskiftes med lmindelige møtrikker (ikkelåsende), d de vil løsne sig og vibrere f og derved frigøre forbindelsesstngen, så den udløses. 76

22 ! ADVARSEL Forkerte fstspændingsdele eller forkert instlltion kn medføre, t styreforbindelsesstngen løsner sig eller går ud f indgreb. Dette kn medføre, t der pludseligt og uventet ikke længere er kontrol over båden, hvilket kn give lvorlige kvæstelser eller medføre dødsfld som følge f pssgerer, der bliver kstet omkring på båden eller ud over bådsiden. Brug ltid de krævede komponenter og følg instruktionerne og tilspændingsmetoderne. b c d - Særlig topbolt med spændeskive ( ) b - Fld spændeskive (2) c - d Låsemøtrik med nylonindsts ( ) Låsemøtrik med nylonindsts ( ) Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Speciel topbolt med spændeskive Låsemøtrik med nylonindsts "d" Låsemøtrik med nylonindsts "c" Strm, indtil den sidder godt fst, skru så 1/4 omgng ud igen Sml styreforbindelsesrmens kbel med to flde skiver og en selvlåsende møtrik med nylonindsts. Strm låsemøtrikken, indtil den sidder godt fst, skru så 1/4 omgng ud igen. Sml styreforbindelsesrmen på motoren med en speciel topbolt med spændeskive og en selvlåsende møtrik med nylonindsts. Strm først bolten, og derefter låsemøtrikken til specifiktioner. DTS ledningsføringssystem! ADVARSEL For t undgå muligheden for lvorlig kvæstelse eller død som følge f tb f kontrol over båden må ingen ledningsisolering i DTS-systemet splejses eller sonderes. Splejsning eller sondering vil beskdige ledningsisoleringen, så der kn trænge vnd ind i ledningsnettet. Vndindtrængning kn føre til ledningsfejl og tb f kontrol over gsspjæld og gerskift. Kontroller, t ledningsnettene ikke løber i nærheden f skrpe knter, vrme overflder eller bevægelige dele. Kontroller, t lle forbindelser og stikdåser, som ikke nvendes, er dækket til med et stormdæksel. 77

23 Kontroller, t ledningsnettene er fstgjort lngs rutestien. Eftersyn f tilbehørsdrivrem Efterse tilbehørsdrivremmen, og få den udskiftet f en utoriseret forhndler, hvis nogen f følgende tilstnde er ktuelle. Revner på bgsiden f remmen eller ved bunden f V-notgngene. Stor slitge ved roden f notgngene. Gummidelen er svulmet op pg. olie. Remmens overflde er ru. Tegn på slid på knterne eller på remmens ydre overflder. Smørepunkter 1. Smør følgende med Quicksilver eller Mercury Precision Specil Lubricnt 101. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 34 Specilsmøremiddel 101 Trimstngskugleender Q02 Trimstngskugleender - Drej kugleenderne for t rbejde smøremidlet ind i kugleskålene Smør følgende med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts Anti-Corrosion Grese eller 2-4-C med Teflon. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 94 Anti-tæringssmørefedt Propelksel Q C med Teflon Propelksel Q 1 Propelkslen seudskiftning f propel for fmontering og montering f propellen. Dæk hele propelkslen med smøremiddel for t forhindre, t propelnvnet tærer eller sætter sig fst på kslen Smør følgende med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts 2-4-C med Teflon eller Specil Lubricnt

24 Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 34 Specilsmøremiddel C med Teflon Swivelophæng, tiltstøtterm, tiltrør Swivelophæng, tiltstøtterm, tiltrør Q Q 1 Swivelophæng - Smør gennem nippel. Tiltstøtterm - Smør gennem nippel. b Swivelophæng b - Tiltstøtterm Tiltrør - Smør gennem nippel. - Tiltrørsnippel Smør følgende med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts 2-4-C med Teflon eller Specil Lubricnt

25 ! ADVARSEL Forkert smøring f kblet kn medføre hydrulisk låsning, hvilket kn føre til kvæstelser eller dødsfld, hvis kontrollen over båden går tbt. Træk enden f styrekblet helt tilbge, før der påføres smøremiddel. Styrekblet - Drej rttet for t trække styrekblets ende helt tilbge og ind i påhængsmotorens tiltrør. Smør gennem nippel. b Nippel b - Kbelendestykke Smør følgende med letvægtsolie. Styreforbindelsesrmens drejepunkter - Smør drejepunkterne. Kontrol f power-trimvæsken Vip påhængsmotoren til positionen helt oppe og ktiver tiltsupportgrebet

26 2. Fjern påfyldningsdækslet, og kontroller væskestnden. Væskestnden skl være på niveu med bunden f påfyldningshullet. Påfyld Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts Power Trim & Steering Fluid. Hvis ikke denne væske kn fås, kn en utomobilvæske (ATF) til utomtiske trnsmissioner nvendes Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 114 Powertrim- og servostyringsvæske Power-trimsystem Q1 Kontrol f servostyringsvæsken Fjern dækslet til servostyringen og påfyldningshætten for t kontrollere væskeniveuet. Væskestnden bør være lidt under bunden f påfyldningshullet. Brug SAE 0W-30 syntetisk servostyringsvæske efter behov. b c - b - Servostyringsdæksel Påfyldningsdæksel c Niveu for påfyldning/fuld Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 138 Synthetic Power Steering Fluid SAE 0W-30 Servostyring K01 Udskiftning f motorolie MOTORENS OLIEKAPACITET Motorens oliekpcitet er omtrent6,0 l (6.3 qt.). PUMPEMETODE VIGTIGT: Vip påhængsmotoren ud/op over lodret i c. et minut for t lde olie, der står ndre steder, løbe tilbge i oliesumpen. 81

27 VIGTIGT: For t reducere eller forhindre oliespild ved fjernelse f oliefilteret, skl påhængsmotoren være i opret stilling (ikke tiltet), og motoren skl være kold, eller den må ikke hve kørt i mindst en time. 1. Vip påhængsmotoren ud/op over lodret i c. et minut for t lde olie, der står ndre steder, løbe tilbge i oliesumpen. 2. Anbring påhængsmotoren i lodret position. 3. Fjern målepinden, og ld dpterrøret på krumtphusets oliepumpe glide gennem hullet i målepinden til bunden f motorens oliesump. Krumtphusets oliepumpe A 5 Hjælper med t fjerne motorolie uden t tømme krumtphuset Pump olien fr motoren over i en egnet beholder. AFTAPNINGSMETODE 1. Tilt påhængsmotoren op til trilerposition. 2. Drej påhængsmotoren, så ftpningshullet vender nedd. 3. Fjern ftpningsproppen/-forseglingen, og tp motorolien over i en pssende beholder. 4. Smør tætningsskiven på ftpningsproppen med olie og sæt den i igen. UDSKIFTNING AF OLIEFILTER VIGTIGT: For t reducere eller forhindre oliespild, når oliefilteret fjernes, skl påhængsmotoren være i opret stilling (ikke tiltet), og motoren skl være kold, eller den må ikke hve kørt i mindst en time. 1. Tg den øverste del f kppen f. 2. Læg en klud eller et håndklæde under oliefilteret for t bsorbere eventuelt oliespild. 82

28 3. Skru det gmle oliefilter f vh. en filterskruenøgle, og drej filtret mod uret Skruenøgle til oliefilter Q02 Hjælper med t fjerne oliefiltret Rengør monteringsfundmentet til oliefiltret. 5. Smør et lg ren olie på filterpkningen. Brug ikke smørefedt. 6. Skru det nye filter på, indtil pkningen kommer i kontkt med fundmentet, og strm så 3/4-1 hel omgng. PÅFYLDNING AF OLIE 1. Fjern oliepåfyldningshætten, og hæld den nbeflede olie i til midten f driftsområdet (midten f det skrverede område). Påfyldning f c.6 l (6.3 qt) bringer olieniveuet op til midten f det skrverede område. 2. Sæt oliepåfyldningshætten på igen

29 3. Ld motoren køre i tomgng i fem minutter med påhængsmotoren i vndet eller kølevndsslngen tilsluttet for t efterse for lækger ved oliefilteret. 4. Stnds motoren, og kontroller olieniveuet. Se Kontrol og påfyldning f motorolie. Smøring f gerkssen Når der tilføjes smøreolie til gerkssen, eller når smøreolien i gerkssen udskiftes, skl smøreolien kontrolleres visuelt for tegn på vnd. Hvis der er vnd i olien, er det muligvis sunket til bunden og vil løbe ud før smøremidlet, eller det kn være blndet med smøremidlet, hvilket giver smøremidlet en mælkegtig frve. Hvis der ses vnd, skl gerkssen undersøges f forhndleren. Vnd i smøreolien kn forårsge tidlig svigt f lejer, og i områder med temperturer under frysepunktet kn det få smøreolien til t fryse og derved beskdige gerkssen. Undersøg den ftppede gerkssesmøreolie for metlprtikler. En lille mængde fine metlprtikler ngiver normlt gerslid. En voldsom mængde metlspåner eller større prtikler (skår) kn ngive unormlt gerslid og bør kontrolleres f en utoriseret forhndler. AFTAPNING AF GEARKASSEN 1. Anbring påhængsmotoren i en lodret driftsposition. 2. Fjern propellen. Se fsnittet Udskiftning f propel. 3. Anbring en ftpningspnde under påhængsmotoren. 4. Fjern luftudtget og påfyldnings-/ftpningsproppen og ftp smøreolien. b - Luftudtg b - Påfyldnings-/ftpningsprop GEARKASSENS SMØREOLIEKAPACITET Gerkssens smøreoliekpcitet er omtrent 970 ml (32.8 fl. oz.) på gerksser med højrerottion900 ml (30.4 fl. oz.) på gerksser med venstrerottion. GEARKASSENS SMØREOLIEKAPACITET Gerkssen kn indeholde c. 970 ml (32.8 fl. oz.) smøremiddel. ANBEFALET GEARKASSESMØREOLIE Mercury eller Quicksilver High Performnce gerolie. KONTROL AF SMØREOLIENIVEAU OG PÅFYLDNING AF GEARKASSE 1. Anbring påhængsmotoren i en lodret driftsposition. 2. Fjern udluftningsproppen/tætningsskiven. 84

30 3. Fjern påfyldnings-/ftpningsproppen. Sæt smøreolierøret ind i påfyldningshullet og tilføj smøreolie, indtil det kn ses ved det forreste lufthul. b Lufthul b - Påfyldningshul VIGTIGT: Udskift pkningsskiverne, hvis de er beskdigede. 4. Stop tilføjelsen f smøremiddel. Monter luftudtget og pkningsskiven, før smøreolierøret fjernes. 5. Fjern smøreolierøret og monter den rengjorte påfyldnings-/ftpningsprop og pkningsskive igen. 85

31 Klrgøring til opbevring OPBEVARING En f de vigtigste ting ved klrgøring f påhængsmotoren til opbevring er t beskytte den mod rust, tæring og skde på grund f frysning f indelukket vnd. Følgende opbevringsprocedurer bør følges, når båden klrgøres til sæsonmæssig eller lngvrig opbevring (mindst to måneder).! FORSIGTIG Påhængsmotoren må ikke strtes eller køres (ikke engng et kort øjeblik), uden t der cirkulerer vnd gennem lle kølevndsindsugningshullerne i gerkssen, for t forhindre beskdigelse f vndpumpen (tør kørsel) eller overophedning f motoren. BRÆNDSTOFSYSTEM VIGTIGT: Alkoholholdig benzin (ethnol eller methnol) kn forårsge syrednnelse under opbevring og kn beskdige brændstofsystemet. Hvis den benzin, der nvendes, indeholder lkohol, nbefles det t tppe så meget som muligt f den resterende benzin f tnken, den løse brændstofslnge og motorens brændstofsystem. VIGTIGT: Påhængsmotoren er forsynet med et brændstofsystem, der er lukket, når motoren ikke kører. I dette lukkede brændstofsystem forbliver brændstoffet i motorens brændstofsystem, bortset fr brændstoftnken, stbilt i normle opbevringsperioder uden tilsætning f stbiliseringsmidler. Fyld brændstoftnken og motorens brændstofsystem med behndlet (stbiliseret) brændstof for t hjælpe med t forebygge dnnelse f lk og gummi. Gør som følger. Trnsportbel brændstoftnk - Fyld den ngivne mængde brændstofsystembehndlingsvæske og - stbilistor på brændstoftnken (følg nvisningerne på beholderen). Vip brændstoftnken frem og tilbge for t blnde stbilistoren med brændstoffet. Fst monteret brændstoftnk - Fyld den ngivne mængde brændstofsystembehndlingsvæske og - stbilistor på brændstoftnken (følg nvisningerne på beholderen), og blnd det med c. 1 liter (1 qurt) benzin. Hæld denne blnding i brændstoftnken. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 124 Brændstofsystembehndlings væske og -stbilistor Brændstoftnk Q01 Beskyttelse f eksterne påhængsmotorkomponenter Pletml eventuelle ridser i mling. Pletmling kn nskffes hos forhndleren. Sprøjt Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts tæringsbeskyttelse på de udvendige metloverflder (bortset fr tætningskontrolnoderne). Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 120 Tæringsbeskyttelse Udvendige metloverflder Q55 Beskyttelse f interne motorkomponenter VIGTIGT: Se fsnittet Vedligeholdelse - Eftersyn og udskiftning f tændrør for informtion om den korrekte måde t fjerne tændrør på. Fjern tændspoler og tændrør. Sprøjt c. 30 ml (1 fl. oz.) Storge Sel Rust Inhibitor (tæringshæmmende middel) ind i hvert tændrørshul. 86

32 OPBEVARING Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 119 Storge Sel Rust Inhibitor Tændrørshul Q01 Aktiver nøglen/tryk på strtknppen for t få motoren til t køre gennem én enkelt strtcyklus, der vil fordele forseglingsmidlet (Storge Sel) rundt i cylindrene. Monter tændrør og tændspoler igen. Gerksse Aftp og påfyld gerkssens smøremiddel (der henvises til fsnittet om vedligeholdelsesprocedurer). Plcering f påhængsmotoren til opbevring Påhængsmotoren skl opbevres i oprejst (lodret) position, for t vndet kn løbe ud f påhængsmotoren. BEMÆRK Hvis påhængsmotoren er vippet under opbevring, kn den lide skde. Vnd i køledele eller regnvnd i propellens udstødningsudgng i gerkssen kn fryse. Opbevr påhængsmotoren i stilling helt nede. Btteriopbevring Følg btterifbrikntens instruktioner for opbevring og genopldning. Tg btteriet ud f båden og kontroller vndstnden. Genopld om nødvendigt. Btteriet skl opbevres køligt og tørt. Kontroller vndstnden og genopld btteriet regelmæssigt under opbevring. 87

VEJLEDNING BULLETIN. Olieudslip ved luftkompressorens endedæksel. Berørte modeller: Bekendtgørelse til ejer. Påhængsmotorer på lager hos forhandlere

VEJLEDNING BULLETIN. Olieudslip ved luftkompressorens endedæksel. Berørte modeller: Bekendtgørelse til ejer. Påhængsmotorer på lager hos forhandlere VEJLEDNING BULLETIN Nr. 2000-07 Rundsendes til: Slgschef Regnskbsfd. Servicechef Tekniker Reservedelschef Olieudslip ved luftkompressorens endedæksel Berørte modeller: Bekendtgørelse til ejer MERCURY/MARINER

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 5100

Kortfattet vejledning FB 5100 Kortfttet vejledning FB 00 Vndniveu! Kortfttet vejledning til displymeddelelser Meddelelse Mulig årsg Mulig hndling Hvis fejlen ikke kunne fhjælpes Vndtnken fyldes ikke inden for min. Sluk for utomten,

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

Lofter monteret direkte på underlag

Lofter monteret direkte på underlag Lofter / Direkte montge på underlg Lofter monteret direkte på underlg Underlg for gipsbeklædning Underlget for gipsplderne kn være bjælkelg, trælægter, forsklling, stålprofiler S25/85, S45/85 eller Gyproc

Læs mere

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. :

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. : Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevnd Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (55)1 Bygningsdelsbeskrivelse for kølevnd... 2 Omfng og loklisering... 2 Tegningshenvisning... 2 Tilstødende bygningsdele...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dokumenttionen. Om dette dokument... Om kssen.

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Korrekt pleje og vedligeholdelse er en vigtig etingelse for, t Mercury-produktet fungerer med mksiml ydeevne og på mest effektive og økonomiske vis. Det medfølgende ejerregistreringskort

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Vedligeholdelseslogbog 90-889160

Vedligeholdelseslogbog 90-889160 Vedligeholdelseslogbog 90-889160 VIGTIGT Vedligeholdelse skal udføres af en Mercury Marine-autoriseret forhandler. Ved fuldførelse af vedligeholdelseseftersyn skal denne bog dateres og underskrives af

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

IPA BESLAG TIL SCHÜCO ALU INSIDE NORDIC A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00

IPA BESLAG TIL SCHÜCO ALU INSIDE NORDIC A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 IP BESLG TIL SCHÜCO LU INSIDE NORDIC 2015 /S J. PETERSENS BESLGFBRIK JCOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 3 BESLG TIL SCHÜCO LU INSIDE NORDIC Indholdsfortegnelse SIDE SCHÜCO LU INSIDE

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev

Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev 1. Baggrund Denne artikel er redigeret med udgangspunkt i beskrivelsen af Volvo Penta 2001 skrevet af Bjarke (MaxiMalt). Tak for udgangspunktet! Dette

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Montage Brugsanvisning

Montage Brugsanvisning Montge Brugsnvisning Mythos 6'0' - TwinWll Glzing 3108509cm / 122"x72¾"x82¼" Dnish_72394 We site: www.jemogclix.dk E-mil: kundeservice@jemfix.com www.plrmpplictions.com DA VIGTIGT Læs disse instruktioner

Læs mere

Vedligeholdelse af påhængsmotorer

Vedligeholdelse af påhængsmotorer Vedligeholdelse af påhængsmotorer Alt om service og almen pleje af 2-takts og 4-takts påhængsmotorer Bekendtgørelse I denne publikation bruges varslerne Fare, Advarsel og Forsigtig (efterfulgt af det

Læs mere

Installation af ventilsæt TBVL GOLD/COMPACT

Installation af ventilsæt TBVL GOLD/COMPACT Instlltion f ventilsæt TBVL GOLD/COMPACT. Generelt Ventilsæt TBVL er en styring f vrmeflde/køleflde og består f ()-vejsventil, motor, tilslutningskbel med lynkobling, frostvgtføler (f typen dykføler) og

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom Hurtig instlltionsvejledning DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tk, fordi du hr vlgt t køe et Brother-produkt. Inden du ruger din mskine, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning for

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj Modelnr. 41010 Form No. 3401-381 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

installationshåndbog

installationshåndbog 2017, Mercury Mrine Bruger-, vedligeholdelsesog instlltionshåndbog 35 Jet FourStroke 8M0130796 217 dn dn Velkommen! Du hr vlgt en f de bedste motorstyringsbokse på mrkedet til mritimt brug. Den indeholder

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5 PCarrier1 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj... 4 3. Vedligeholdelse... 5 3.1 Motor 50275... 5 3.2

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Hold et kompas (et simpelt er ok) mod den højre side af motoren (lad bare dækslet sidde).

Hold et kompas (et simpelt er ok) mod den højre side af motoren (lad bare dækslet sidde). Følgende er en supplerende dansk oversættelse af de informationer der medfølger et VAPE tændingssystem til MZ 250 m. fl.. Systemet forhandles af MZ-B i Berlin m. fl.. Hvis du ikke har gjort dette, inden

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Vigtige oplysninger vedrørende brugen af vejledningen. Ansvarsfraskrivelse. Ophavsret

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Vigtige oplysninger vedrørende brugen af vejledningen. Ansvarsfraskrivelse. Ophavsret Brugsnvisning 00 Velkommen Tk, fordi du hr nskffet dig denne Mio. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du begynder t bruge Mio. Opbevr vejledningen på et sikkert sted og brug den som første reference.

Læs mere

Service af Serie Land-Rover.

Service af Serie Land-Rover. Service af Serie Land-Rover. Indholdsfortegnelse Dette skal du bruge:... 2 Motor Olie skift.... 3 Luftfilter.... 8 Styrehus og hjælpestyrehus.... 9 Vand/Slam Udskiller.... 12 Diesel Filter... 15 Olie Filter....

Læs mere

IPA BESLAG TIL VEKA DANLINE 70 A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00

IPA BESLAG TIL VEKA DANLINE 70 A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 IP ESLG TIL VEK DNLINE 70 2014 /S J. PETERSENS ESLGFRIK JCO PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIE TEL: (+4) 98 3 1 00 3 ESLG TIL VEK DNLINE 70 Indholdsfortegnelse Kunststofprofi l - VEK Danline 70 4 Forslag - ntal

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2 REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8 5 LED System carrier 2 - 2 - version 2 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 4 2. Nødvendigt specialværktøj... 5 2.1 Specialværktøj... 5 3. Vedligeholdelse... 6 3.1

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER DK TURBO 50 mod. IB-2035 ILLUSTRATIONER Fig. 1 Fig. 3.1 1 2 Fig. 4 Fig. 2 Fig. 5 Fig. 3 3 Fig. 6 Fig. 7 Stopkontakt Stop Stop Fig. 8 I gang Fig. 10 Fig. 9

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

IPA BESLAG TIL REHAU NORDIC DESIGN A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00

IPA BESLAG TIL REHAU NORDIC DESIGN A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 IP ESLG TIL REHU NORDIC DESIGN /S J. PETERSENS ESLGFRIK JCO PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIE TEL: (+45) 98 35 15 00 3 ESLG TIL REHU NORDIC DESIGN Indholdsfortegnelse Træprofil 4 SIDE ESLG IP nr. 61774 90 mm

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Form No. Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Modelnr. 121-6337 3378-782 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING FABRIKERET AF P.O. BOX 51000 SHREVEPORT, LOUISIANA, USA 71135-1000 TELEFON: + 1-318-865-1711 1-800-24 FRYER (I USA) Dette

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1.

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1. Denne vejledning gælder Yamaha FS1 motorer monteret på både 4Gear og 2Gear modellen. Bemærk at der er flere forskellige typer tændingsanlæg monteret på disse knallerter fra fabrikken. De skal dog stilles

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Instruktioner. Gryphon Diamant Båndsav model C 40

Instruktioner. Gryphon Diamant Båndsav model C 40 Diamond Band Saw Model C Made in USA Instruktioner Gryphon Diamant Båndsav model C 40 Sikkerhedsforanstaltninger Bær altid øjenbeskyttelse Kør ikke med en tør klinge Hold fingrene fri af bevægelige dele

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9056059 Varmekanon ZF-240ID Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon - Varenr. 9056059 Beskrivelse: Mobil oliefyret varmekanon

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere