BRÆNDSTOF OG OLIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRÆNDSTOF OG OLIE +120 +49 +100 +38 0-18"

Transkript

1 Påfyldning f brændstoftnk BRÆNDSTOF OG OLIE! ADVARSEL Undgå lvorlig kvæstelse og død fr en benzinbrnd eller -eksplosion. Stnds ltid motoren, ryg IKKE og tilld ikke åben ild eller gnister, mens brændstof påfyldes. Påfyldning f brændstof skl foregå udendørs - væk fr vrme, gnister og åben ild. Tg ltid bærbre brændstoftnke ud f båden, når de skl fyldes. Stnds ltid motoren før tnkene fyldes. Fyld ikke benzintnkene helt. Ld c. 10% f tnken være tom. D benzin udvider sig ved stigende tempertur, kn benzin sive ud, hvis tnken er helt fyldt. PLACERING AF BÆRBAR BENZINTANK I BÅDEN Plcér benzintnken i båden således t tnkudluftningen vil forblive højere end benzinstnden i tnken under normle bådbetjeningstilstnde. Motorolienbeflinger Det nbefles t bruge Mercury Verdo NMMA FC-W certificeret syntetisk blnding 25W-50 multi-viskositets 4- tkts påhængsmotorolie til lmindelig brug ved lle temperturer. Som et lterntiv kn der bruges Mercury eller Quicksilver NMMA FC-W certificeret syntetisk blnding 25W-40 multi-viskositets 4-tkts påhængsmotorolie. Hvis de nbeflede Mercury eller Quicksilver NMMA FC-W certificerede olier ikke kn fås, kn et kendt mærke f NMMA FC-W certificeret 4-tkts påhængsmotorolie f tilsvrende viskositet nvendes. VIGTIGT: Brug f olier uden rensningsmiddel, multi-viskositetsolier (bortset fr Mercury eller Quicksilver NMMA FC-W certificerede olier eller et kendt mærke NMMA FC-W certificeret olie), syntetiske olier, olier f lv kvlitet eller olier, der indeholder fste dditiver, kn ikke nbefles MERCURY VERADO ENGINE OIL F C Kontrol og påfyldning f motorolie VIGTIGT: Undgå t overfylde. Vip påhængsmotoren ud/op over lodret i c. et minut for t lde olie, der står ndre steder, løbe tilbge i oliesumpen. Vip påhængsmotoren til lodret (ikke tippet) position, når motorolien kontrolleres. Kontroller kun olien, når motoren er kold, eller når den ikke hr kørt i mindst en time, for t opnå præcise flæsningsresultter. 1. Før strt (kold motor) vippes påhængsmotoren ud/op over lodret for t lde olie, der står ndre steder, løbe tilbge i oliesumpen. Ld påhængsmotoren være vippet i c. et minut. 2. Vip påhængsmotoren til lodret driftsposition. 3. Fjern topdækslet. Se Vedligeholdelse Fjernelse og påsætning f dækslet. 4. Træk målepinden op. Tør den f med en ren klud eller et håndklæde, og skub den helt i igen. 5. Træk målepinden ud igen og observer oliestnden. Olien skl ligge i driftsområdet (skrveret område). 20

2 BRÆNDSTOF OG OLIE VIGTIGT: Fyld ikke olien op til toppen f driftsområdet (skrveret område). Olieniveuet er korrekt, så længe det ligger i driftsområdet (skrveret område). - Oliestndens driftsområde Hvis olieniveuet ligger under driftsområdet (skrveret område), skl oliepåfyldningsdækslet fjernes, og der skl fyldes c. 500 ml (16 oz.) f den ngivne påhængsmotorolie på. Ld der gå nogle få minutter, hvor den påfyldte olie kn flyde ned i oliesumpen, og kontroller så målepinden igen. Gentg processen, indtil olieniveuet ligger i driftsområdet (skrveret område). Fyld ikke olien op til toppen f driftsområdet (skrveret område) VIGTIGT: Se efter tegn på forurening f olien. Olie, som er forurenet med vnd, er mælkefrvet. Olie, som er forurenet med brændstof, lugter stærkt f brændstof. Hvis der ser ud til t være forurenet olie, skl motoren undersøges f forhndleren. 7. Skub målepinden helt i igen. 8. Sæt oliepåfyldningsdækslet på igen, og strm det til med hånden. 9. Sæt topdækslet på igen. 21

3 Vedligehold f påhængsmotoren VEDLIGEHOLDELSE For t holde påhængsmotoren så funktionsdygtig som muligt, er det vigtigt, den efterses og vedligeholdes jævnligt som ngivet i Eftersyn og vedligeholdelsesskem. Det nbefles stærkt t vedligeholde den godt f hensyn til både din egen og dine pssgerers sikkerhed og for t holde den fuldt funktionsdygtig.! ADVARSEL Hvis ikke påhængsmotoren efterses og vedligeholdes, eller hvis det forsøges t vedligeholde eller reprere den uden t være bekendt med de rigtige service- og sikkerhedsprocedurer, er der risiko for personkvæstelse eller dødsfld, eller t produktet bliver defekt. Vedligeholdelse noteres i Vedligeholdelsesloggen, der findes bg i denne bog. Gem lle bestillinger f og kvitteringer for vedligeholdelse. UDVÆLGELSE AF RESERVEDELE TIL PÅHÆNGSMOTOREN Vi nbefler t bruge originle reservedele f mærket Mercury Precision eller Quicksilver smt originle smøremidler.! ADVARSEL Brug f en reservedel, som er f ringere kvlitet end den originle del, kn resultere i kvæstelser, dødsfld eller produktfejl. EPA-emissioner EMISSIONSCERTIFIKATIONSMÆRKAT En emissionscertifiktionsmærkt, som viser emissionsniveuer og motorspecifiktioner direkte forbundet med emissioner, sættes på motoren under fbriktion. - b - c - d - e - b c d e SPARK PLUG: GAP: EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES REFER TO OWNERS MANUAL FOR REQUIRED MAINTENANCE, SPECIFICATIONS, AND ADJUSTMENTS IDLE SPEED (in ger): hp COLD VALVE CLEARANCE (mm) Tomgngshstighed Motorens hestekræfter Stempelvolumen Reservedelsnummer Ventiltolernce (hvis relevnt) cc TIMING (IN DEGREES): INTAKE: EXHAUST: FAMILY: FEL: f - g - h - i - g/kwh f g h i Serienummer Mks. emissionsfgivelse for motorserien Indstillingsspecifiktion Anbeflet tændrør og fstnd EJERENS ANSVAR Det kræves, t ejeren/bådføreren får motoren vedligeholdt for t holde emissionsniveuerne inden for de foreskrevne certificeringsstndrder. Ejeren/bådføreren må ikke foretge modifiktioner på motoren, som på nogen måde vil ændre hestekræfterne eller få emissionsniveuerne til t overskride de ngivne fbriksspecifiktioner. 58

4 Eftersyns- og vedligeholdelsesskem HVER GANG FØR BRUG Kontroller oliestnden. Se Brændstof og olie - Kontrol og påfyldning f motorolie. Kontroller, t nødstopkontkten stopper motoren. Se efter, om brændstofsystemet er i orden, eller om der er udsivninger. Kontroller, t påhængsmotoren sidder strmt på gterspejlet. Kontroller, om styringssystemet binder, eller der er løse komponenter. Efterse de hydruliske styrefittings og slngerne for lækger eller tegn på beskdigelse. Efterse holderne til mellemstngen (flere påhængsmotorrigninger) for korrekt tilstrmning. Se efter, om propelbldene er beskdiget. HVER GANG EFTER BRUG Skyl påhængsmotorens kølesystem, hvis båden betjenes i sltvnd eller forurenet vnd. Se Skylning f kølesystemet. Skyl lle sltvndsflejringer f, og skyl propellens udstødningsudgng og gerkssen med rent vnd, hvis båden betjenes i sltvnd. FOR HVER 100 TIMERS BRUG ELLER ÉN GANG ÅRLIGT, HVAD DER MÅTTE INDTRÆFFE FØRST Udskift motorolien og oliefilteret. Olien skl skiftes oftere, når motoren betjenes under belstende forhold såsom lngvrig trolling. Se Udskiftning f motorolie. Se efter, om termostten er tæret, og/eller fjederen er ødelgt. Sørg for, t termostten lukker helt ved stuetempertur. 1. Kontroller motorens vndudskillelsesfilter for urenheder. Rengør og/eller udskift filtret. Se Brændstofsystem. Kontroller tæringskontrolnoderne. Kontroller oftere ved brug i sltvnd. Se Tæringskontrolnoder. Aftp og udskift smøremidlet i gerkssen. Se Smøring f gerkssen. Kontroller power-trimvæsken. Se Kontrol f power-trimvæsken. Kontroller servostyringsvæsken (hvis udstyret hermed). Se Kontrol f servostyringsvæsken Efterse btteriet. Se Btteriinspektion. Sltvndsbrug. Fjern og efterse tændrørene for tæring, og udskift dem om nødvendigt. Påfør et tyndt lg Anti-Seize middel udelukkende på tændrørsgevindet før isætning. Se Vedligeholdelse - Eftersyn og udskiftning f tændrør. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 81 Anti-Seize-middel Tændrørsgevind K 1 Kontroller ledninger og forbindelser. Kontroller, t bolte, møtrikker og ndre fstspændingsdele er strmme. Se efter, om motorkppens pkninger er intkte og ubeskdigede. Se efter, om skummet i lydisoleringen inden i kppen (hvis udstyret hermed) er intkt og ubeskdiget. Se efter, om indtgslyddæmperen er på plds (hvis udstyret hermed). Se efter, om lyddæmperen til tomgngen er på plds (hvis udstyret hermed). Se efter, om der er løse slngeklemmer og gummihætter (hvis udstyret hermed) på luftindtget. 1. Disse dele bør efterses f en utoriseret forhndler. 59

5 FOR HVER 300 TIMERS BRUG ELLER HVERT 3. ÅR VIGTIGT: Motoren skl tømmes for olie, før gerkssen fjernes for t undgå oliespild. Foretg plnlgt udskiftning f vndpumpen i forbindelse med motorolieskift. Udskift vndpumperotoren (oftere hvis motoren overopheder, eller hvis der bemærkes et reduceret vndtryk). 1. Udskift højtryks in-line brændstoffiltret. 1. Udskift tændrørene efter de første 300 timer eller tre år. Tændrørene skl derefter efterses for hver 300 timer eller tre år. Udskift tændrørene efter behov. Se Eftersyn og udskiftning f tændrør. Udskift tilbehørsdrivremmen. Se Eftersyn f tilbehørsdrivrem. 1. FØR OPBEVARING I LÆNGERE TID Se Opbevringsprocedure. Se fsnittet Opbevring. Skylning f kølesystemet Skyl de interne vndpssger i påhængsmotoren med ferskvnd efter brug i sltvnd, forurenet eller mudret vnd. Dette vil forhindre, t en ophobning f restmteriler blokerer de interne vndpssger. BEMÆRK: Påhængsmotoren skl enten tiltes eller være i lodret driftsposition, mens den skylles. 1. Med motoren slukket sættes påhængsmotoren i driftspositionen (lodret) eller i en tiltet position. 2. Fjern skylleforbindelsen fr den nederste del f kppen. 3. Fjern dækslet fr skylleforbindelsen, og skru en vndslnge ind i den Åbn for vndhnen (1/2 mksimum), og ld vndet strømme gennem kølesystemet i c. 15 minutter. 5. Efter gennemskylning slukkes der for vndet, og vndslngen frkobles. 6. Sæt dækslet på skyldeforbindelsen igen. Sæt skylleforbindelsen på den nederste del f kppen igen. 60

6 Afmontering og instlltion f øverste del f motorkppen AFMONTERING Lås op for den øverste del f motorkppen ved t trække ud i låsen på den bgeste kppe. Løft den øverste del f motorkppen fri f motoren. MONTERING Træk først den forreste del f kppen ned, og få den til t gribe ind i den forreste krog. Sænk kppen ned på plds og tryk ned på bgsiden f den, så den låses fst. Sørg for, t kppen er forsvrligt låst fst ved t trække op i bgsiden f den Rengøring f øverste og nederste del f dækslerne VIGTIGT: Tør ftørring (ftørring, når plstoverflden er tør) vil give små ridser i overflden. Gør ltid overflden våd før rengøring. Anvend ikke rengøringsmidler indeholdende sltsyre. Følg proceduren for rengøring og voksbehndling. RENGØRING OG VOKSBEHANDLING 1. Skyl dækslerne med rent vnd før fvskning for t fjerne snvs og støv, som kn ridse overflden. 2. Vsk dækslerne med rent vnd og en mild, ikke-slibende sæbe. Vsk med en blød, ren klud. 3. Tør omhyggeligt efter med en blød, ren klud. 4. Voks overflden med et ikke-slibende bilpoleringsmiddel (poleringsmiddel, som er beregnet til lkefterbehndling). Fjern den påsmurte voks ved brug f en ren, blød klud. 5. Mindre ridser fjernes vh. Mercury Mrine Cowl Finishing Compound ( K 1). 61

7 Sådn holdes motorblokken ren (ved brug i sltvnd) Hvis påhængsmotoren bruges i sltvnd, skl topdækslet og svinghjulsdækslet fjernes. Se motorblok og dens dele efter, så der ikke ophobes store mængder slt. Det slt, der hr ophobet sig på motorblokken og dens komponenter, vskes f med fersk vnd. Sørg for, t der ikke sprøjter vnd i luftfiltret/-indtget og genertoren. Efter fvskningen skl motorblokken og dens komponenter hve lov til t tørre. Beskyt mod tæring ved t påføre Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts Corrosion Gurd på motorblokkens udvendige metloverflder og dens komponenter. Tæringsbeskyttelsen må ikke komme i berøring med genertorremmen eller remskiver. VIGTIGT: Smøremidlet eller tæringsbeskyttelsen må ikke komme i berøring med genertorremmen eller remskiver. Genertorremmen kn glide og blive beskdiget, hvis der kommer smøremiddel eller tæringsbeskyttelse på den. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 120 Tæringsbeskyttelse Motorblokkens udvendige metloverflder og dens komponenter Q55 Btteriinspektion Btteriet bør efterses regelmæssigt for t sikre, t motoren er i stnd til t strte på korrekt vis. VIGTIGT: Læs sikkerheds- og vedligeholdelsesinstruktionerne, der fulgte med btteriet. 1. Sluk for motoren, før der foretges service på btteriet. 2. Tilføj vnd efter behov for t holde btteriet fuldt. 3. Sørg for, t btteriet ikke kn flyttes. 4. Btterikblets poler skl være rene, strmme og korrekt instlleret. Positiv til positiv og negtiv til negtiv. 5. Sørg for, t btteriet er forsynet med en fskærmning f et ikke-ledende mterile, så utilsigtet kortslutning f btteriets klemmer undgås. Btterispecifiktioner for Verdo-motorer VIGTIGT: Verdo-motorer bruger et 12 V AGM-strtbtteri (bsorbed glss mtt) til mritimt brug, som overholder minimumklssificeringskrvene. For t opnå optiml ydelse nbefler Mercury Mrine ikke brug f de mere lmindelige bly/syre-btterier (vådbtterier eller gelbtterier) til t strte Verdo-motorerne med. Hver enkelt Verdo-motor skl være udstyret med sit eget strtbtteri. Hvis der skl bruges yderligere btterildning til båden til bådtilbehør eller mrineelektronik, nbefles det, t der monteres et eller flere hjælpebtterier. Vælg et 12 V AGM (bsorbed glss mt)-btteri, som lever op til følgende specifiktioner. USA (SAE) Specifictioner for strtbtteri til Verdo Påkrævet strtbtteri til Verdo Påkrævet MCA (mrine strtmpere) og reservekpcitet 12 V AGM-btteri (bsorbed glss mt) Min. 800 mrine strtmpere med en reservekpcitet på min. 135 minutters RC25-klssificering Interntionlt (EN) Specifictioner for strtbtteri til Verdo Påkrævet strtbtteri til Verdo Påkrævet CCA (koldstrtmpere) og Ah (mperetimer) 12 V AGM-btteri (bsorbed glss mt) Min koldstrtmpere med min. 180 Ah BEMÆRK: Brug ikke et strtbtteri til motoren, som ikke lever op til de ngivne specifiktioner. Hvis der bruges et btteri, der ikke lever op til specifiktionerne, vil det elektriske system ikke fungere, som det skl. 62

8 VIGTIGT: Ved montering f btteriet skl lle stndrder og regultiver gældende for bådbrnchen (BIA, ABYG mv.), USA og den meriknske Cost Gurd overholdes. Kontroller, t btterikbelinstlltionen overholder krvene til trækprøvning, og t den positive btteriforbindelse er korrekt isoleret i overensstemmelse med reglerne. Det nbefles (i visse stter er det et krv), t btteriet monteres i en tillukket ksse. Der henvises til regler for dit område. Når motorbtteriet tilsluttes, skl der bruges sekskntmøtrikker til t fstgøre btteriledningerne på btteriforbindelserne. Strm sekskntmøtrikken til det ngivne moment.! ADVARSEL Hvis btteriledningerne ikke fæstnes godt nok, kn det medføre, t motorkrften forringes for det digitle gsog gerskiftesystem (DTS - Digitl Throttle nd Shift), hvilket kn medføre lvorlige kvæstelser eller dødsfld, hvis der ikke længere er kontrol over båden. Gør btteriets ledninger fst til btteriforbindelserne med sekskntmøtrikker for t undgå løse forbindelser. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Sekskntmøtrikker 13,5 120 VIGTIGT: Størrelsen og længden på btterikblerne er f fgørende betydning. Der henvises til tbeller over størrelser på btterikbel eller til motorens instlltionshåndbog for krv om størrelser. Mærkten skl nbringes på eller tæt på btterikssen til fremtidig reference i forbindelse med serviceeftersyn. Der medfølger en 5/16 tomme og en 3/8 tommer sekskntmøtrik til hver btteri til brug ved udskiftning f vingemøtrikken. Der medfølger ingen metriske sekskntmøtrikker. NOTICE - Verdo Engines USE ONLY AGM BATTERIES! Verdo engines must use n AGM mrine bttery tht meets minimum rtings listed below. USA (SAE) 800 MCA 135 min RC25 Interntionl (EN) 1000 CCA 180 Ah 13.5Nm (120 lbs. in.) Luftfilter DO NOT USE WING NUTS. IMPORTANT: Bttery cble size nd length is criticl. Refer to engine instlltion mnul for size requirements. Plce decl on or ner bttery box for future service reference. 5/16 nd 3/8 hex nuts supplied for wing nut replcement. Metric hex nuts not supplied. 8M Luftfiltret sidder inden i svinghjulsdækslet. Luftfiltret fjerner luftbårne prtikler, som kn beskdige motorkomponenterne. Luftfiltret er beregnet til t lde luften strømme så uhindret som muligt, mens motoren kører. AFTAGNING AF LUFTFILTER 1. Fjern FSM-udluftningsslngen og motorudluftningsslngen fr svinghjulsdækslet. 63

9 2. Fjern de bolte, der fstgør svinghjulsdækslet til de bgeste monteringspunkter. b c Bolte til svinghjulsdækslet c - Motorudluftningsslnge b - FSM-udluftningsslnge 3. Løft svinghjulsdækslet væk fr det forreste monteringspunkt og indsugningsresontoren. 4. Fjern de tre skruer, der holder den øverste del f svinghjulsdækslet smmen med den nederste del f svinghjulsdækslet Skil de to komponenter til svinghjulsdækslet d for t komme ind til luftfiltret. 64

10 6. Fjern luftfiltret fr det nederste svinghjulsdæksel. b Komponent f svinghjulsdækslet b - Luftfilter ISÆTNING AF LUFTFILTER 1. Monter luftfiltret på svinghjulsdækslets komponent. b Svinghjulsdækslets komponent b - Luftfilter 65

11 2. Sæt den øverste svinghjulsdækselkomponent på den nederste komponent. Sørg for, t låsen til svinghjulsdækslet er sikkert fstgjort til den nederste f svinghjulsdækslet. b Lås til øverste svinghjulsdæksel b - Lås til nederste svinghjulsdæksel 3. Skub de to dele smmen og sæt tre skruer i. Strm de tre skruer til det ngivne moment Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Skrue Monter svinghjulsdækslet på resontoren og det forreste monteringspunkt. 5. Få de bgeste boltehuller på svinghjulsdækslet til t psse med de bgeste monteringspunkter. 66

12 6. Gør svinghjulsdækslet fst til de bgeste monteringspunkter med to bolte og tilhørende spændeskiver. Strm boltene til ngivet moment. b c Bolte til svinghjulsdækslet c - Motorudluftningsslnge b - FSM-udluftningsslnge Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Bolt til svinghjulsdæksel Brændstofsystem! ADVARSEL Undgå lvorlige kvæstelser eller død på grund f benzinbrnd eller -eksplosion. Alle serviceinstruktioner for brændstofsystemet skl følges omhyggeligt. Stop ltid motoren, og ryg ikke og undgå åbne flmmer eller gnister i området, når der foretges service på dele i brændstofsystemet. VIGTIGT: Brug en godkendt beholder til indsmling og opbevring f brændstof. Spildt brændstof skl strks tørres op. Mteriler, som bruges til t opsuge spildt brændstof, skl ksseres i en godkendt beholder. Før servicering f brændstofsystemet: 1. Stnds motoren, og frkobl btteriet. 2. Foretg servicering f brændstofsystemet i et godt udluftet område. 3. Efterse l fuldført servicerbejde for tegn på brændstoflækge. EFTERSYN AF BRÆNDSTOFSLANGEN Efterse brændstofslngen visuelt for revner, opsvulmning, udsivninger, hårdhed eller ndre tegn på forringelse eller skde. Hvis nogen f disse forhold er ktuelle, skl brændstofslngen udskiftes. BRÆNDSTOFFILTER MED VANDUDSKILLER BEMÆRK: Advrselssystemet ktiveres, når vndet i brændstoffiltret når niveuet fuld. Dette filter fjerner fugtighed og urenheder fr brændstoffet. Hvis filterholderen fyldes med vnd, kn vndet fjernes. Hvis filteret bliver tilstoppet f snvs, skl det udskiftes. Se Eftersyn og vedligeholdelsesskem ngående det korrekte vedligeholdelsesintervl. 67

13 Fjernelse f filter 1. Drej tændingsnøglekontkten til positionen "OFF". 2. Fjern dækslet til brændstofdmpudluftningsventilen i den bgeste del f motoren.! FORSIGTIG Udluftningssystemet til brændstofdmpe er under tryk. Tildæk ventilenheden med en klud eller et håndklæde for t forhindre, t der sprøjter brændstof eller brændstofdmpe ud. Reducer trykket lngsomt. 3. Anbring en klud eller et håndklæde omkring ventilen, og udlign trykket ved t trykke ind på midten f ventilen

14 4. Skru filteret f ved t dreje det mod uret. VEDLIGEHOLDELSE Aftpning f filter Ld filterholderen glide op for t frigøre den fr beslget. Slnger og ledningsnet kn forblive på filterholderen. 2. Vip filterholderen for t ftppe eventuel væske i en godkendt beholder Isætning f filter 1. Anbring filterholderen i beslget, og fstgør den. 2. Smør pkningsringen på filtret med olie. 3. Isæt filteret, og strm det med hånden. 69

15 VIGTIGT: Efterse visuelt for brændstofudsivninger fr filteret, smtidig med t tændingsnøglen drejes til positionen "RUN" (Kør), hvorved der tvinges brændstof ind i filteret. Tæringskontrolnode Der sidder tæringskontrolnoder forskellige steder på påhængsmotoren. En node hjælper med t beskytte påhængsmotoren mod glvnisk tæring ved t ofre dens metl og lngsomt lde det erodere i stedet for påhængsmotormetllerne. Hver node kræver jævnligt eftersyn, især i sltvnd, som ccelererer tæringen. Denne tæringsbeskyttelse bevres ved ltid t udskifte noden, før den er helt eroderet. Anoden må ikke mles eller tildækkes med en beskyttende belægning, d dette vil reducere nodens effektivitet. Der sidder to noder på hver side f gerkssen. Der er monteret en nden node på bunden f gterspejlsbøjlesmlingen. Udskiftning f propel 1. Sæt påhængsmotoren i den neutrle position

16 2. Ret de bukkede flige på propellens møtriksikring ud Anbring en træklods mellem gerkssen og propellen for t holde propellen på plds, mens dens møtrik fjernes Træk propellen f kslen i en lige bevægelse. Hvis propellen sidder fst på kslen og ikke kn fjernes, skl den fjernes f en utoriseret forhndler. 5. For t gøre det nemmere t fjerne propellen på et senere tidspunkt, påsmøres et tykt lg f et f følgende Mercury/Quicksilver produkter på propelskftstrålerne: Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 94 Anti-Corrosion Grese Propelkselstråler Q C Mrinesmøremiddel med Teflon Propelkselstråler Q 1 6. Propeller med Flo-Torq II drevnv Monter den forreste trykindsts, den udskiftelige drevslæde, propellen, trykindstsen, propellens møtriksikring og propellens møtrik på kslen. b c e f d Propelmøtrik d - Propel b - Propellens møtriksikring e - Udskiftelig drevslæde c - Trykindsts f - Forreste trykindsts 71

17 7. Propeller med Flo-Torq IV drevnv Monter den forreste trykindsts, den udskiftelige drevslæde, propellen, trykindstsen, propellens møtriksikring og propellens møtrik på kslen. b c e f - Propelmøtrik d d - Propel b - Propellens møtriksikring e - Udskiftelig drevslæde c - Trykindsts f - Forreste trykindsts 8. Anbring en træklods mellem gerkssen og propellen, og spænd til specifiktionerne. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Propelmøtrik Fstgør propelmøtrikken ved t bøje tre f tpperne ind i trykindstsrillerne. Eftersyn og udskiftning f tændrør BEMÆRK: Fjern det bgeste dæksel og låsen på den bgeste kppe for t få dgng til det nederste tændrør. AFTAGNING AF LÅS PÅ MOTORKAPPEN OG BAGESTE DÆKSEL 1. Fjern drejeskruen og den flde spændeskive fr låsen på den bgeste kppe. 72

18 2. Træk ud i det bgeste hjørne f låsen for t løsne det bgeste dæksel. Afmonter låsen på den bgeste kppe. - Lås på den bgeste kppe Fjern de to skruer, der holder det bgeste dæksel fst. Find de to pile (indstiksåbninger) på det bgeste dæksel. Stik en tynd skruetrækker ind her og skub dækslet op. Fjern det bgeste dæksel. 4. Fjern de seks skruer, der holder låsen på kppen fst, og fjern låsen. Gem de to sekskntmøtrikker, der er brugt til t fstgøre de to øverste skruer. c b Bgeste dæksel c - Lås på motorkppen b - Indstiksåbning (pil) AFTAGING OG UNDERSØGELSE AF TÆNDRØR 1. Kobl ledningsforbindelserne fr tændspolerne. 73

19 2. Fjern de monteringsbolte, der holder tændspolerne på plds. Træk tændspolerne væk fr tændrørene ved t dreje dem rundt. b c Ledningsstik c - Bolt b - Tændspole 3. Fjern tændrørene, og efterse dem. Udskift tændrøret, hvis elektroden er slidt, gevindet i tætningsområdet er tæret eller isoleringen er grov, revnet, ødelgt, belgt med blærer eller tilsodet. 4. Indstil tændrørsgbet til specifiktionerne Tændrør Tændrør 0,8 mm ( in.) 5. Sltvndsbrug - Smør et tyndt lg Anti-Seize middel udelukkende på tændrørsgevindene. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 81 Anti-Seize-middel Tændrørsgevind K 1 MONTERING AF TÆNDRØR 1. Før tændrørene instlleres, skl eventuelt snvs på tændrørslejerne fjernes. Sæt tændrørene i og strm efter med fingrene. Drej derefter yderligere 1/4 omgng eller spænd til specifiktionerne. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Tændrør

20 2. Tryk tændspolerne på plds over tændrørene med en drejende bevægelse. 3. Fstgør tændspolerne med boltene. Strm til specifiktionerne. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Bolte Tilslut ledningsforbindelserne til tændspoleforbindelserne igen. b c Ledningsstik c - Bolt b - Tændspole 5. Sæt kppens dæksel på igen, bgeste kppe og lås på den bgeste kppe. Strm til specifiktionerne. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Lås på bgeste kppe - bgeste skruer (4) Lås på bgeste kppe - øverste skruer med sekskntmøtrikker (2) Bgeste dæksel - skruer (2) Drejeskrue Sikringer Påhængsmotorens elektriske kredsløb beskyttes mod overbelstning f sikringer i ledningsnettet. Hvis en sikring springer, så prøv t finde og korrigere årsgen til overbelstningen. Hvis årsgen ikke kn findes, kn sikringen springe igen. Fjern sikringsudtrækkeren fr motoren. 75

21 Fjern hætten fr sikringsholderen. Fjern den sikring, der formodes t være sprunget, og undersøg det sølvfrvede bånd inden i sikringen. Hvis båndet er brudt, skl sikringen udskiftes. Udskift sikringen med en ny sikring med den smme klssificering. b c e f g d h j i b - c - d - e - Sikringsudtrækker Sikringsholder God sikring Sprunget sikring Elektronisk kontrolmodul og udluftningsventil "ECM" - 20 A sikring f - Tændspoler "IGN. COILS" - 20 A sikring g - Brændstofforsyning "FUEL" - 20 A sikring h - Ekstr sikringer (3) i - Dignostikterminl 2 A sikring j - Indsprøjtningsstyrke og ldetryksventil "INJ. PWR." - 20 A sikring Styreforbindelsesrmens fstspændingsdele VIGTIGT: Styreforbindelsesrmen, som forbinder styrekblet med motoren, skl fstgøres med en speciel topbolt med spændeskive ("" reservedelsnr ) og selvlåsende låsemøtrikker med nylonindsts ("c" "d" reservedelsnr ). Disse låsemøtrikker må ldrig udskiftes med lmindelige møtrikker (ikkelåsende), d de vil løsne sig og vibrere f og derved frigøre forbindelsesstngen, så den udløses. 76

22 ! ADVARSEL Forkerte fstspændingsdele eller forkert instlltion kn medføre, t styreforbindelsesstngen løsner sig eller går ud f indgreb. Dette kn medføre, t der pludseligt og uventet ikke længere er kontrol over båden, hvilket kn give lvorlige kvæstelser eller medføre dødsfld som følge f pssgerer, der bliver kstet omkring på båden eller ud over bådsiden. Brug ltid de krævede komponenter og følg instruktionerne og tilspændingsmetoderne. b c d - Særlig topbolt med spændeskive ( ) b - Fld spændeskive (2) c - d Låsemøtrik med nylonindsts ( ) Låsemøtrik med nylonindsts ( ) Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Speciel topbolt med spændeskive Låsemøtrik med nylonindsts "d" Låsemøtrik med nylonindsts "c" Strm, indtil den sidder godt fst, skru så 1/4 omgng ud igen Sml styreforbindelsesrmens kbel med to flde skiver og en selvlåsende møtrik med nylonindsts. Strm låsemøtrikken, indtil den sidder godt fst, skru så 1/4 omgng ud igen. Sml styreforbindelsesrmen på motoren med en speciel topbolt med spændeskive og en selvlåsende møtrik med nylonindsts. Strm først bolten, og derefter låsemøtrikken til specifiktioner. DTS ledningsføringssystem! ADVARSEL For t undgå muligheden for lvorlig kvæstelse eller død som følge f tb f kontrol over båden må ingen ledningsisolering i DTS-systemet splejses eller sonderes. Splejsning eller sondering vil beskdige ledningsisoleringen, så der kn trænge vnd ind i ledningsnettet. Vndindtrængning kn føre til ledningsfejl og tb f kontrol over gsspjæld og gerskift. Kontroller, t ledningsnettene ikke løber i nærheden f skrpe knter, vrme overflder eller bevægelige dele. Kontroller, t lle forbindelser og stikdåser, som ikke nvendes, er dækket til med et stormdæksel. 77

23 Kontroller, t ledningsnettene er fstgjort lngs rutestien. Eftersyn f tilbehørsdrivrem Efterse tilbehørsdrivremmen, og få den udskiftet f en utoriseret forhndler, hvis nogen f følgende tilstnde er ktuelle. Revner på bgsiden f remmen eller ved bunden f V-notgngene. Stor slitge ved roden f notgngene. Gummidelen er svulmet op pg. olie. Remmens overflde er ru. Tegn på slid på knterne eller på remmens ydre overflder. Smørepunkter 1. Smør følgende med Quicksilver eller Mercury Precision Specil Lubricnt 101. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 34 Specilsmøremiddel 101 Trimstngskugleender Q02 Trimstngskugleender - Drej kugleenderne for t rbejde smøremidlet ind i kugleskålene Smør følgende med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts Anti-Corrosion Grese eller 2-4-C med Teflon. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 94 Anti-tæringssmørefedt Propelksel Q C med Teflon Propelksel Q 1 Propelkslen seudskiftning f propel for fmontering og montering f propellen. Dæk hele propelkslen med smøremiddel for t forhindre, t propelnvnet tærer eller sætter sig fst på kslen Smør følgende med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts 2-4-C med Teflon eller Specil Lubricnt

24 Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 34 Specilsmøremiddel C med Teflon Swivelophæng, tiltstøtterm, tiltrør Swivelophæng, tiltstøtterm, tiltrør Q Q 1 Swivelophæng - Smør gennem nippel. Tiltstøtterm - Smør gennem nippel. b Swivelophæng b - Tiltstøtterm Tiltrør - Smør gennem nippel. - Tiltrørsnippel Smør følgende med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts 2-4-C med Teflon eller Specil Lubricnt

25 ! ADVARSEL Forkert smøring f kblet kn medføre hydrulisk låsning, hvilket kn føre til kvæstelser eller dødsfld, hvis kontrollen over båden går tbt. Træk enden f styrekblet helt tilbge, før der påføres smøremiddel. Styrekblet - Drej rttet for t trække styrekblets ende helt tilbge og ind i påhængsmotorens tiltrør. Smør gennem nippel. b Nippel b - Kbelendestykke Smør følgende med letvægtsolie. Styreforbindelsesrmens drejepunkter - Smør drejepunkterne. Kontrol f power-trimvæsken Vip påhængsmotoren til positionen helt oppe og ktiver tiltsupportgrebet

26 2. Fjern påfyldningsdækslet, og kontroller væskestnden. Væskestnden skl være på niveu med bunden f påfyldningshullet. Påfyld Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts Power Trim & Steering Fluid. Hvis ikke denne væske kn fås, kn en utomobilvæske (ATF) til utomtiske trnsmissioner nvendes Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 114 Powertrim- og servostyringsvæske Power-trimsystem Q1 Kontrol f servostyringsvæsken Fjern dækslet til servostyringen og påfyldningshætten for t kontrollere væskeniveuet. Væskestnden bør være lidt under bunden f påfyldningshullet. Brug SAE 0W-30 syntetisk servostyringsvæske efter behov. b c - b - Servostyringsdæksel Påfyldningsdæksel c Niveu for påfyldning/fuld Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 138 Synthetic Power Steering Fluid SAE 0W-30 Servostyring K01 Udskiftning f motorolie MOTORENS OLIEKAPACITET Motorens oliekpcitet er omtrent6,0 l (6.3 qt.). PUMPEMETODE VIGTIGT: Vip påhængsmotoren ud/op over lodret i c. et minut for t lde olie, der står ndre steder, løbe tilbge i oliesumpen. 81

27 VIGTIGT: For t reducere eller forhindre oliespild ved fjernelse f oliefilteret, skl påhængsmotoren være i opret stilling (ikke tiltet), og motoren skl være kold, eller den må ikke hve kørt i mindst en time. 1. Vip påhængsmotoren ud/op over lodret i c. et minut for t lde olie, der står ndre steder, løbe tilbge i oliesumpen. 2. Anbring påhængsmotoren i lodret position. 3. Fjern målepinden, og ld dpterrøret på krumtphusets oliepumpe glide gennem hullet i målepinden til bunden f motorens oliesump. Krumtphusets oliepumpe A 5 Hjælper med t fjerne motorolie uden t tømme krumtphuset Pump olien fr motoren over i en egnet beholder. AFTAPNINGSMETODE 1. Tilt påhængsmotoren op til trilerposition. 2. Drej påhængsmotoren, så ftpningshullet vender nedd. 3. Fjern ftpningsproppen/-forseglingen, og tp motorolien over i en pssende beholder. 4. Smør tætningsskiven på ftpningsproppen med olie og sæt den i igen. UDSKIFTNING AF OLIEFILTER VIGTIGT: For t reducere eller forhindre oliespild, når oliefilteret fjernes, skl påhængsmotoren være i opret stilling (ikke tiltet), og motoren skl være kold, eller den må ikke hve kørt i mindst en time. 1. Tg den øverste del f kppen f. 2. Læg en klud eller et håndklæde under oliefilteret for t bsorbere eventuelt oliespild. 82

28 3. Skru det gmle oliefilter f vh. en filterskruenøgle, og drej filtret mod uret Skruenøgle til oliefilter Q02 Hjælper med t fjerne oliefiltret Rengør monteringsfundmentet til oliefiltret. 5. Smør et lg ren olie på filterpkningen. Brug ikke smørefedt. 6. Skru det nye filter på, indtil pkningen kommer i kontkt med fundmentet, og strm så 3/4-1 hel omgng. PÅFYLDNING AF OLIE 1. Fjern oliepåfyldningshætten, og hæld den nbeflede olie i til midten f driftsområdet (midten f det skrverede område). Påfyldning f c.6 l (6.3 qt) bringer olieniveuet op til midten f det skrverede område. 2. Sæt oliepåfyldningshætten på igen

29 3. Ld motoren køre i tomgng i fem minutter med påhængsmotoren i vndet eller kølevndsslngen tilsluttet for t efterse for lækger ved oliefilteret. 4. Stnds motoren, og kontroller olieniveuet. Se Kontrol og påfyldning f motorolie. Smøring f gerkssen Når der tilføjes smøreolie til gerkssen, eller når smøreolien i gerkssen udskiftes, skl smøreolien kontrolleres visuelt for tegn på vnd. Hvis der er vnd i olien, er det muligvis sunket til bunden og vil løbe ud før smøremidlet, eller det kn være blndet med smøremidlet, hvilket giver smøremidlet en mælkegtig frve. Hvis der ses vnd, skl gerkssen undersøges f forhndleren. Vnd i smøreolien kn forårsge tidlig svigt f lejer, og i områder med temperturer under frysepunktet kn det få smøreolien til t fryse og derved beskdige gerkssen. Undersøg den ftppede gerkssesmøreolie for metlprtikler. En lille mængde fine metlprtikler ngiver normlt gerslid. En voldsom mængde metlspåner eller større prtikler (skår) kn ngive unormlt gerslid og bør kontrolleres f en utoriseret forhndler. AFTAPNING AF GEARKASSEN 1. Anbring påhængsmotoren i en lodret driftsposition. 2. Fjern propellen. Se fsnittet Udskiftning f propel. 3. Anbring en ftpningspnde under påhængsmotoren. 4. Fjern luftudtget og påfyldnings-/ftpningsproppen og ftp smøreolien. b - Luftudtg b - Påfyldnings-/ftpningsprop GEARKASSENS SMØREOLIEKAPACITET Gerkssens smøreoliekpcitet er omtrent 970 ml (32.8 fl. oz.) på gerksser med højrerottion900 ml (30.4 fl. oz.) på gerksser med venstrerottion. GEARKASSENS SMØREOLIEKAPACITET Gerkssen kn indeholde c. 970 ml (32.8 fl. oz.) smøremiddel. ANBEFALET GEARKASSESMØREOLIE Mercury eller Quicksilver High Performnce gerolie. KONTROL AF SMØREOLIENIVEAU OG PÅFYLDNING AF GEARKASSE 1. Anbring påhængsmotoren i en lodret driftsposition. 2. Fjern udluftningsproppen/tætningsskiven. 84

30 3. Fjern påfyldnings-/ftpningsproppen. Sæt smøreolierøret ind i påfyldningshullet og tilføj smøreolie, indtil det kn ses ved det forreste lufthul. b Lufthul b - Påfyldningshul VIGTIGT: Udskift pkningsskiverne, hvis de er beskdigede. 4. Stop tilføjelsen f smøremiddel. Monter luftudtget og pkningsskiven, før smøreolierøret fjernes. 5. Fjern smøreolierøret og monter den rengjorte påfyldnings-/ftpningsprop og pkningsskive igen. 85

31 Klrgøring til opbevring OPBEVARING En f de vigtigste ting ved klrgøring f påhængsmotoren til opbevring er t beskytte den mod rust, tæring og skde på grund f frysning f indelukket vnd. Følgende opbevringsprocedurer bør følges, når båden klrgøres til sæsonmæssig eller lngvrig opbevring (mindst to måneder).! FORSIGTIG Påhængsmotoren må ikke strtes eller køres (ikke engng et kort øjeblik), uden t der cirkulerer vnd gennem lle kølevndsindsugningshullerne i gerkssen, for t forhindre beskdigelse f vndpumpen (tør kørsel) eller overophedning f motoren. BRÆNDSTOFSYSTEM VIGTIGT: Alkoholholdig benzin (ethnol eller methnol) kn forårsge syrednnelse under opbevring og kn beskdige brændstofsystemet. Hvis den benzin, der nvendes, indeholder lkohol, nbefles det t tppe så meget som muligt f den resterende benzin f tnken, den løse brændstofslnge og motorens brændstofsystem. VIGTIGT: Påhængsmotoren er forsynet med et brændstofsystem, der er lukket, når motoren ikke kører. I dette lukkede brændstofsystem forbliver brændstoffet i motorens brændstofsystem, bortset fr brændstoftnken, stbilt i normle opbevringsperioder uden tilsætning f stbiliseringsmidler. Fyld brændstoftnken og motorens brændstofsystem med behndlet (stbiliseret) brændstof for t hjælpe med t forebygge dnnelse f lk og gummi. Gør som følger. Trnsportbel brændstoftnk - Fyld den ngivne mængde brændstofsystembehndlingsvæske og - stbilistor på brændstoftnken (følg nvisningerne på beholderen). Vip brændstoftnken frem og tilbge for t blnde stbilistoren med brændstoffet. Fst monteret brændstoftnk - Fyld den ngivne mængde brændstofsystembehndlingsvæske og - stbilistor på brændstoftnken (følg nvisningerne på beholderen), og blnd det med c. 1 liter (1 qurt) benzin. Hæld denne blnding i brændstoftnken. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 124 Brændstofsystembehndlings væske og -stbilistor Brændstoftnk Q01 Beskyttelse f eksterne påhængsmotorkomponenter Pletml eventuelle ridser i mling. Pletmling kn nskffes hos forhndleren. Sprøjt Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts tæringsbeskyttelse på de udvendige metloverflder (bortset fr tætningskontrolnoderne). Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 120 Tæringsbeskyttelse Udvendige metloverflder Q55 Beskyttelse f interne motorkomponenter VIGTIGT: Se fsnittet Vedligeholdelse - Eftersyn og udskiftning f tændrør for informtion om den korrekte måde t fjerne tændrør på. Fjern tændspoler og tændrør. Sprøjt c. 30 ml (1 fl. oz.) Storge Sel Rust Inhibitor (tæringshæmmende middel) ind i hvert tændrørshul. 86

32 OPBEVARING Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 119 Storge Sel Rust Inhibitor Tændrørshul Q01 Aktiver nøglen/tryk på strtknppen for t få motoren til t køre gennem én enkelt strtcyklus, der vil fordele forseglingsmidlet (Storge Sel) rundt i cylindrene. Monter tændrør og tændspoler igen. Gerksse Aftp og påfyld gerkssens smøremiddel (der henvises til fsnittet om vedligeholdelsesprocedurer). Plcering f påhængsmotoren til opbevring Påhængsmotoren skl opbevres i oprejst (lodret) position, for t vndet kn løbe ud f påhængsmotoren. BEMÆRK Hvis påhængsmotoren er vippet under opbevring, kn den lide skde. Vnd i køledele eller regnvnd i propellens udstødningsudgng i gerkssen kn fryse. Opbevr påhængsmotoren i stilling helt nede. Btteriopbevring Følg btterifbrikntens instruktioner for opbevring og genopldning. Tg btteriet ud f båden og kontroller vndstnden. Genopld om nødvendigt. Btteriet skl opbevres køligt og tørt. Kontroller vndstnden og genopld btteriet regelmæssigt under opbevring. 87

Vedligeholdelse af påhængsmotorer

Vedligeholdelse af påhængsmotorer Vedligeholdelse af påhængsmotorer Alt om service og almen pleje af 2-takts og 4-takts påhængsmotorer Bekendtgørelse I denne publikation bruges varslerne Fare, Advarsel og Forsigtig (efterfulgt af det

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine CM2.16 & CM3.27 Bruger manual Crafted with craftsman marine Fremdrivning 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Bemærk: Manualen er både til CM2.16 og model CM3.27, derfor kan det forekomme at billeder/tegninger

Læs mere

Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Symboler Anvendt i Denne Vejledning Brugerhåndbog Symboler Anvendt i Denne Vejledning Sikkerhedssymboler Dokumenttionen og projektoren bruger grfiske symboler til t vise, hvordn projektoren bruges på en sikker måde. Symbolerne og deres betydning

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: 2 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien INSTRUKTIONSBOG 22 Serien Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover.

Læs mere

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt.

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt. Forord: Tak fordi du har købt en Kingring / JinLun JL150-5 motorcykel hos MC4you. Denne model er produceret ved hjælp af avanceret teknologi. Denne model er designet til såvel bykørsel som langture, og

Læs mere

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LT 5004. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Vibrationsstamper

LT 5004. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Vibrationsstamper Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Vibrationsstamper Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY

AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY MPV-60 FEJEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Startende med serienummer 482152 LÆS DENNE BOG Denne vejledning indeholder væsentlige oplysninger om brug og sikker betjening af maskinen.

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER

INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER Instruktionsbog kan også bestilles på følgende andre sprog ENG This operator s manual is available in English.

Læs mere

Sejldrev SEJLDREV SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 BETJENINGSMANUAL

Sejldrev SEJLDREV SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 BETJENINGSMANUAL Sejldrev ETJENINGSMANUA SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 SEJDEV Forbehold: Alle oplysninger, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de sidste nye oplysninger, som var tilgængelige

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere