BRÆNDSTOF OG OLIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRÆNDSTOF OG OLIE +120 +49 +100 +38 0-18"

Transkript

1 Påfyldning f brændstoftnk BRÆNDSTOF OG OLIE! ADVARSEL Undgå lvorlig kvæstelse og død fr en benzinbrnd eller -eksplosion. Stnds ltid motoren, ryg IKKE og tilld ikke åben ild eller gnister, mens brændstof påfyldes. Påfyldning f brændstof skl foregå udendørs - væk fr vrme, gnister og åben ild. Tg ltid bærbre brændstoftnke ud f båden, når de skl fyldes. Stnds ltid motoren før tnkene fyldes. Fyld ikke benzintnkene helt. Ld c. 10% f tnken være tom. D benzin udvider sig ved stigende tempertur, kn benzin sive ud, hvis tnken er helt fyldt. PLACERING AF BÆRBAR BENZINTANK I BÅDEN Plcér benzintnken i båden således t tnkudluftningen vil forblive højere end benzinstnden i tnken under normle bådbetjeningstilstnde. Motorolienbeflinger Det nbefles t bruge Mercury Verdo NMMA FC-W certificeret syntetisk blnding 25W-50 multi-viskositets 4- tkts påhængsmotorolie til lmindelig brug ved lle temperturer. Som et lterntiv kn der bruges Mercury eller Quicksilver NMMA FC-W certificeret syntetisk blnding 25W-40 multi-viskositets 4-tkts påhængsmotorolie. Hvis de nbeflede Mercury eller Quicksilver NMMA FC-W certificerede olier ikke kn fås, kn et kendt mærke f NMMA FC-W certificeret 4-tkts påhængsmotorolie f tilsvrende viskositet nvendes. VIGTIGT: Brug f olier uden rensningsmiddel, multi-viskositetsolier (bortset fr Mercury eller Quicksilver NMMA FC-W certificerede olier eller et kendt mærke NMMA FC-W certificeret olie), syntetiske olier, olier f lv kvlitet eller olier, der indeholder fste dditiver, kn ikke nbefles MERCURY VERADO ENGINE OIL F C Kontrol og påfyldning f motorolie VIGTIGT: Undgå t overfylde. Vip påhængsmotoren ud/op over lodret i c. et minut for t lde olie, der står ndre steder, løbe tilbge i oliesumpen. Vip påhængsmotoren til lodret (ikke tippet) position, når motorolien kontrolleres. Kontroller kun olien, når motoren er kold, eller når den ikke hr kørt i mindst en time, for t opnå præcise flæsningsresultter. 1. Før strt (kold motor) vippes påhængsmotoren ud/op over lodret for t lde olie, der står ndre steder, løbe tilbge i oliesumpen. Ld påhængsmotoren være vippet i c. et minut. 2. Vip påhængsmotoren til lodret driftsposition. 3. Fjern topdækslet. Se Vedligeholdelse Fjernelse og påsætning f dækslet. 4. Træk målepinden op. Tør den f med en ren klud eller et håndklæde, og skub den helt i igen. 5. Træk målepinden ud igen og observer oliestnden. Olien skl ligge i driftsområdet (skrveret område). 20

2 BRÆNDSTOF OG OLIE VIGTIGT: Fyld ikke olien op til toppen f driftsområdet (skrveret område). Olieniveuet er korrekt, så længe det ligger i driftsområdet (skrveret område). - Oliestndens driftsområde Hvis olieniveuet ligger under driftsområdet (skrveret område), skl oliepåfyldningsdækslet fjernes, og der skl fyldes c. 500 ml (16 oz.) f den ngivne påhængsmotorolie på. Ld der gå nogle få minutter, hvor den påfyldte olie kn flyde ned i oliesumpen, og kontroller så målepinden igen. Gentg processen, indtil olieniveuet ligger i driftsområdet (skrveret område). Fyld ikke olien op til toppen f driftsområdet (skrveret område) VIGTIGT: Se efter tegn på forurening f olien. Olie, som er forurenet med vnd, er mælkefrvet. Olie, som er forurenet med brændstof, lugter stærkt f brændstof. Hvis der ser ud til t være forurenet olie, skl motoren undersøges f forhndleren. 7. Skub målepinden helt i igen. 8. Sæt oliepåfyldningsdækslet på igen, og strm det til med hånden. 9. Sæt topdækslet på igen. 21

3 Vedligehold f påhængsmotoren VEDLIGEHOLDELSE For t holde påhængsmotoren så funktionsdygtig som muligt, er det vigtigt, den efterses og vedligeholdes jævnligt som ngivet i Eftersyn og vedligeholdelsesskem. Det nbefles stærkt t vedligeholde den godt f hensyn til både din egen og dine pssgerers sikkerhed og for t holde den fuldt funktionsdygtig.! ADVARSEL Hvis ikke påhængsmotoren efterses og vedligeholdes, eller hvis det forsøges t vedligeholde eller reprere den uden t være bekendt med de rigtige service- og sikkerhedsprocedurer, er der risiko for personkvæstelse eller dødsfld, eller t produktet bliver defekt. Vedligeholdelse noteres i Vedligeholdelsesloggen, der findes bg i denne bog. Gem lle bestillinger f og kvitteringer for vedligeholdelse. UDVÆLGELSE AF RESERVEDELE TIL PÅHÆNGSMOTOREN Vi nbefler t bruge originle reservedele f mærket Mercury Precision eller Quicksilver smt originle smøremidler.! ADVARSEL Brug f en reservedel, som er f ringere kvlitet end den originle del, kn resultere i kvæstelser, dødsfld eller produktfejl. EPA-emissioner EMISSIONSCERTIFIKATIONSMÆRKAT En emissionscertifiktionsmærkt, som viser emissionsniveuer og motorspecifiktioner direkte forbundet med emissioner, sættes på motoren under fbriktion. - b - c - d - e - b c d e SPARK PLUG: GAP: EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES REFER TO OWNERS MANUAL FOR REQUIRED MAINTENANCE, SPECIFICATIONS, AND ADJUSTMENTS IDLE SPEED (in ger): hp COLD VALVE CLEARANCE (mm) Tomgngshstighed Motorens hestekræfter Stempelvolumen Reservedelsnummer Ventiltolernce (hvis relevnt) cc TIMING (IN DEGREES): INTAKE: EXHAUST: FAMILY: FEL: f - g - h - i - g/kwh f g h i Serienummer Mks. emissionsfgivelse for motorserien Indstillingsspecifiktion Anbeflet tændrør og fstnd EJERENS ANSVAR Det kræves, t ejeren/bådføreren får motoren vedligeholdt for t holde emissionsniveuerne inden for de foreskrevne certificeringsstndrder. Ejeren/bådføreren må ikke foretge modifiktioner på motoren, som på nogen måde vil ændre hestekræfterne eller få emissionsniveuerne til t overskride de ngivne fbriksspecifiktioner. 58

4 Eftersyns- og vedligeholdelsesskem HVER GANG FØR BRUG Kontroller oliestnden. Se Brændstof og olie - Kontrol og påfyldning f motorolie. Kontroller, t nødstopkontkten stopper motoren. Se efter, om brændstofsystemet er i orden, eller om der er udsivninger. Kontroller, t påhængsmotoren sidder strmt på gterspejlet. Kontroller, om styringssystemet binder, eller der er løse komponenter. Efterse de hydruliske styrefittings og slngerne for lækger eller tegn på beskdigelse. Efterse holderne til mellemstngen (flere påhængsmotorrigninger) for korrekt tilstrmning. Se efter, om propelbldene er beskdiget. HVER GANG EFTER BRUG Skyl påhængsmotorens kølesystem, hvis båden betjenes i sltvnd eller forurenet vnd. Se Skylning f kølesystemet. Skyl lle sltvndsflejringer f, og skyl propellens udstødningsudgng og gerkssen med rent vnd, hvis båden betjenes i sltvnd. FOR HVER 100 TIMERS BRUG ELLER ÉN GANG ÅRLIGT, HVAD DER MÅTTE INDTRÆFFE FØRST Udskift motorolien og oliefilteret. Olien skl skiftes oftere, når motoren betjenes under belstende forhold såsom lngvrig trolling. Se Udskiftning f motorolie. Se efter, om termostten er tæret, og/eller fjederen er ødelgt. Sørg for, t termostten lukker helt ved stuetempertur. 1. Kontroller motorens vndudskillelsesfilter for urenheder. Rengør og/eller udskift filtret. Se Brændstofsystem. Kontroller tæringskontrolnoderne. Kontroller oftere ved brug i sltvnd. Se Tæringskontrolnoder. Aftp og udskift smøremidlet i gerkssen. Se Smøring f gerkssen. Kontroller power-trimvæsken. Se Kontrol f power-trimvæsken. Kontroller servostyringsvæsken (hvis udstyret hermed). Se Kontrol f servostyringsvæsken Efterse btteriet. Se Btteriinspektion. Sltvndsbrug. Fjern og efterse tændrørene for tæring, og udskift dem om nødvendigt. Påfør et tyndt lg Anti-Seize middel udelukkende på tændrørsgevindet før isætning. Se Vedligeholdelse - Eftersyn og udskiftning f tændrør. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 81 Anti-Seize-middel Tændrørsgevind K 1 Kontroller ledninger og forbindelser. Kontroller, t bolte, møtrikker og ndre fstspændingsdele er strmme. Se efter, om motorkppens pkninger er intkte og ubeskdigede. Se efter, om skummet i lydisoleringen inden i kppen (hvis udstyret hermed) er intkt og ubeskdiget. Se efter, om indtgslyddæmperen er på plds (hvis udstyret hermed). Se efter, om lyddæmperen til tomgngen er på plds (hvis udstyret hermed). Se efter, om der er løse slngeklemmer og gummihætter (hvis udstyret hermed) på luftindtget. 1. Disse dele bør efterses f en utoriseret forhndler. 59

5 FOR HVER 300 TIMERS BRUG ELLER HVERT 3. ÅR VIGTIGT: Motoren skl tømmes for olie, før gerkssen fjernes for t undgå oliespild. Foretg plnlgt udskiftning f vndpumpen i forbindelse med motorolieskift. Udskift vndpumperotoren (oftere hvis motoren overopheder, eller hvis der bemærkes et reduceret vndtryk). 1. Udskift højtryks in-line brændstoffiltret. 1. Udskift tændrørene efter de første 300 timer eller tre år. Tændrørene skl derefter efterses for hver 300 timer eller tre år. Udskift tændrørene efter behov. Se Eftersyn og udskiftning f tændrør. Udskift tilbehørsdrivremmen. Se Eftersyn f tilbehørsdrivrem. 1. FØR OPBEVARING I LÆNGERE TID Se Opbevringsprocedure. Se fsnittet Opbevring. Skylning f kølesystemet Skyl de interne vndpssger i påhængsmotoren med ferskvnd efter brug i sltvnd, forurenet eller mudret vnd. Dette vil forhindre, t en ophobning f restmteriler blokerer de interne vndpssger. BEMÆRK: Påhængsmotoren skl enten tiltes eller være i lodret driftsposition, mens den skylles. 1. Med motoren slukket sættes påhængsmotoren i driftspositionen (lodret) eller i en tiltet position. 2. Fjern skylleforbindelsen fr den nederste del f kppen. 3. Fjern dækslet fr skylleforbindelsen, og skru en vndslnge ind i den Åbn for vndhnen (1/2 mksimum), og ld vndet strømme gennem kølesystemet i c. 15 minutter. 5. Efter gennemskylning slukkes der for vndet, og vndslngen frkobles. 6. Sæt dækslet på skyldeforbindelsen igen. Sæt skylleforbindelsen på den nederste del f kppen igen. 60

6 Afmontering og instlltion f øverste del f motorkppen AFMONTERING Lås op for den øverste del f motorkppen ved t trække ud i låsen på den bgeste kppe. Løft den øverste del f motorkppen fri f motoren. MONTERING Træk først den forreste del f kppen ned, og få den til t gribe ind i den forreste krog. Sænk kppen ned på plds og tryk ned på bgsiden f den, så den låses fst. Sørg for, t kppen er forsvrligt låst fst ved t trække op i bgsiden f den Rengøring f øverste og nederste del f dækslerne VIGTIGT: Tør ftørring (ftørring, når plstoverflden er tør) vil give små ridser i overflden. Gør ltid overflden våd før rengøring. Anvend ikke rengøringsmidler indeholdende sltsyre. Følg proceduren for rengøring og voksbehndling. RENGØRING OG VOKSBEHANDLING 1. Skyl dækslerne med rent vnd før fvskning for t fjerne snvs og støv, som kn ridse overflden. 2. Vsk dækslerne med rent vnd og en mild, ikke-slibende sæbe. Vsk med en blød, ren klud. 3. Tør omhyggeligt efter med en blød, ren klud. 4. Voks overflden med et ikke-slibende bilpoleringsmiddel (poleringsmiddel, som er beregnet til lkefterbehndling). Fjern den påsmurte voks ved brug f en ren, blød klud. 5. Mindre ridser fjernes vh. Mercury Mrine Cowl Finishing Compound ( K 1). 61

7 Sådn holdes motorblokken ren (ved brug i sltvnd) Hvis påhængsmotoren bruges i sltvnd, skl topdækslet og svinghjulsdækslet fjernes. Se motorblok og dens dele efter, så der ikke ophobes store mængder slt. Det slt, der hr ophobet sig på motorblokken og dens komponenter, vskes f med fersk vnd. Sørg for, t der ikke sprøjter vnd i luftfiltret/-indtget og genertoren. Efter fvskningen skl motorblokken og dens komponenter hve lov til t tørre. Beskyt mod tæring ved t påføre Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts Corrosion Gurd på motorblokkens udvendige metloverflder og dens komponenter. Tæringsbeskyttelsen må ikke komme i berøring med genertorremmen eller remskiver. VIGTIGT: Smøremidlet eller tæringsbeskyttelsen må ikke komme i berøring med genertorremmen eller remskiver. Genertorremmen kn glide og blive beskdiget, hvis der kommer smøremiddel eller tæringsbeskyttelse på den. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 120 Tæringsbeskyttelse Motorblokkens udvendige metloverflder og dens komponenter Q55 Btteriinspektion Btteriet bør efterses regelmæssigt for t sikre, t motoren er i stnd til t strte på korrekt vis. VIGTIGT: Læs sikkerheds- og vedligeholdelsesinstruktionerne, der fulgte med btteriet. 1. Sluk for motoren, før der foretges service på btteriet. 2. Tilføj vnd efter behov for t holde btteriet fuldt. 3. Sørg for, t btteriet ikke kn flyttes. 4. Btterikblets poler skl være rene, strmme og korrekt instlleret. Positiv til positiv og negtiv til negtiv. 5. Sørg for, t btteriet er forsynet med en fskærmning f et ikke-ledende mterile, så utilsigtet kortslutning f btteriets klemmer undgås. Btterispecifiktioner for Verdo-motorer VIGTIGT: Verdo-motorer bruger et 12 V AGM-strtbtteri (bsorbed glss mtt) til mritimt brug, som overholder minimumklssificeringskrvene. For t opnå optiml ydelse nbefler Mercury Mrine ikke brug f de mere lmindelige bly/syre-btterier (vådbtterier eller gelbtterier) til t strte Verdo-motorerne med. Hver enkelt Verdo-motor skl være udstyret med sit eget strtbtteri. Hvis der skl bruges yderligere btterildning til båden til bådtilbehør eller mrineelektronik, nbefles det, t der monteres et eller flere hjælpebtterier. Vælg et 12 V AGM (bsorbed glss mt)-btteri, som lever op til følgende specifiktioner. USA (SAE) Specifictioner for strtbtteri til Verdo Påkrævet strtbtteri til Verdo Påkrævet MCA (mrine strtmpere) og reservekpcitet 12 V AGM-btteri (bsorbed glss mt) Min. 800 mrine strtmpere med en reservekpcitet på min. 135 minutters RC25-klssificering Interntionlt (EN) Specifictioner for strtbtteri til Verdo Påkrævet strtbtteri til Verdo Påkrævet CCA (koldstrtmpere) og Ah (mperetimer) 12 V AGM-btteri (bsorbed glss mt) Min koldstrtmpere med min. 180 Ah BEMÆRK: Brug ikke et strtbtteri til motoren, som ikke lever op til de ngivne specifiktioner. Hvis der bruges et btteri, der ikke lever op til specifiktionerne, vil det elektriske system ikke fungere, som det skl. 62

8 VIGTIGT: Ved montering f btteriet skl lle stndrder og regultiver gældende for bådbrnchen (BIA, ABYG mv.), USA og den meriknske Cost Gurd overholdes. Kontroller, t btterikbelinstlltionen overholder krvene til trækprøvning, og t den positive btteriforbindelse er korrekt isoleret i overensstemmelse med reglerne. Det nbefles (i visse stter er det et krv), t btteriet monteres i en tillukket ksse. Der henvises til regler for dit område. Når motorbtteriet tilsluttes, skl der bruges sekskntmøtrikker til t fstgøre btteriledningerne på btteriforbindelserne. Strm sekskntmøtrikken til det ngivne moment.! ADVARSEL Hvis btteriledningerne ikke fæstnes godt nok, kn det medføre, t motorkrften forringes for det digitle gsog gerskiftesystem (DTS - Digitl Throttle nd Shift), hvilket kn medføre lvorlige kvæstelser eller dødsfld, hvis der ikke længere er kontrol over båden. Gør btteriets ledninger fst til btteriforbindelserne med sekskntmøtrikker for t undgå løse forbindelser. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Sekskntmøtrikker 13,5 120 VIGTIGT: Størrelsen og længden på btterikblerne er f fgørende betydning. Der henvises til tbeller over størrelser på btterikbel eller til motorens instlltionshåndbog for krv om størrelser. Mærkten skl nbringes på eller tæt på btterikssen til fremtidig reference i forbindelse med serviceeftersyn. Der medfølger en 5/16 tomme og en 3/8 tommer sekskntmøtrik til hver btteri til brug ved udskiftning f vingemøtrikken. Der medfølger ingen metriske sekskntmøtrikker. NOTICE - Verdo Engines USE ONLY AGM BATTERIES! Verdo engines must use n AGM mrine bttery tht meets minimum rtings listed below. USA (SAE) 800 MCA 135 min RC25 Interntionl (EN) 1000 CCA 180 Ah 13.5Nm (120 lbs. in.) Luftfilter DO NOT USE WING NUTS. IMPORTANT: Bttery cble size nd length is criticl. Refer to engine instlltion mnul for size requirements. Plce decl on or ner bttery box for future service reference. 5/16 nd 3/8 hex nuts supplied for wing nut replcement. Metric hex nuts not supplied. 8M Luftfiltret sidder inden i svinghjulsdækslet. Luftfiltret fjerner luftbårne prtikler, som kn beskdige motorkomponenterne. Luftfiltret er beregnet til t lde luften strømme så uhindret som muligt, mens motoren kører. AFTAGNING AF LUFTFILTER 1. Fjern FSM-udluftningsslngen og motorudluftningsslngen fr svinghjulsdækslet. 63

9 2. Fjern de bolte, der fstgør svinghjulsdækslet til de bgeste monteringspunkter. b c Bolte til svinghjulsdækslet c - Motorudluftningsslnge b - FSM-udluftningsslnge 3. Løft svinghjulsdækslet væk fr det forreste monteringspunkt og indsugningsresontoren. 4. Fjern de tre skruer, der holder den øverste del f svinghjulsdækslet smmen med den nederste del f svinghjulsdækslet Skil de to komponenter til svinghjulsdækslet d for t komme ind til luftfiltret. 64

10 6. Fjern luftfiltret fr det nederste svinghjulsdæksel. b Komponent f svinghjulsdækslet b - Luftfilter ISÆTNING AF LUFTFILTER 1. Monter luftfiltret på svinghjulsdækslets komponent. b Svinghjulsdækslets komponent b - Luftfilter 65

11 2. Sæt den øverste svinghjulsdækselkomponent på den nederste komponent. Sørg for, t låsen til svinghjulsdækslet er sikkert fstgjort til den nederste f svinghjulsdækslet. b Lås til øverste svinghjulsdæksel b - Lås til nederste svinghjulsdæksel 3. Skub de to dele smmen og sæt tre skruer i. Strm de tre skruer til det ngivne moment Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Skrue Monter svinghjulsdækslet på resontoren og det forreste monteringspunkt. 5. Få de bgeste boltehuller på svinghjulsdækslet til t psse med de bgeste monteringspunkter. 66

12 6. Gør svinghjulsdækslet fst til de bgeste monteringspunkter med to bolte og tilhørende spændeskiver. Strm boltene til ngivet moment. b c Bolte til svinghjulsdækslet c - Motorudluftningsslnge b - FSM-udluftningsslnge Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Bolt til svinghjulsdæksel Brændstofsystem! ADVARSEL Undgå lvorlige kvæstelser eller død på grund f benzinbrnd eller -eksplosion. Alle serviceinstruktioner for brændstofsystemet skl følges omhyggeligt. Stop ltid motoren, og ryg ikke og undgå åbne flmmer eller gnister i området, når der foretges service på dele i brændstofsystemet. VIGTIGT: Brug en godkendt beholder til indsmling og opbevring f brændstof. Spildt brændstof skl strks tørres op. Mteriler, som bruges til t opsuge spildt brændstof, skl ksseres i en godkendt beholder. Før servicering f brændstofsystemet: 1. Stnds motoren, og frkobl btteriet. 2. Foretg servicering f brændstofsystemet i et godt udluftet område. 3. Efterse l fuldført servicerbejde for tegn på brændstoflækge. EFTERSYN AF BRÆNDSTOFSLANGEN Efterse brændstofslngen visuelt for revner, opsvulmning, udsivninger, hårdhed eller ndre tegn på forringelse eller skde. Hvis nogen f disse forhold er ktuelle, skl brændstofslngen udskiftes. BRÆNDSTOFFILTER MED VANDUDSKILLER BEMÆRK: Advrselssystemet ktiveres, når vndet i brændstoffiltret når niveuet fuld. Dette filter fjerner fugtighed og urenheder fr brændstoffet. Hvis filterholderen fyldes med vnd, kn vndet fjernes. Hvis filteret bliver tilstoppet f snvs, skl det udskiftes. Se Eftersyn og vedligeholdelsesskem ngående det korrekte vedligeholdelsesintervl. 67

13 Fjernelse f filter 1. Drej tændingsnøglekontkten til positionen "OFF". 2. Fjern dækslet til brændstofdmpudluftningsventilen i den bgeste del f motoren.! FORSIGTIG Udluftningssystemet til brændstofdmpe er under tryk. Tildæk ventilenheden med en klud eller et håndklæde for t forhindre, t der sprøjter brændstof eller brændstofdmpe ud. Reducer trykket lngsomt. 3. Anbring en klud eller et håndklæde omkring ventilen, og udlign trykket ved t trykke ind på midten f ventilen

14 4. Skru filteret f ved t dreje det mod uret. VEDLIGEHOLDELSE Aftpning f filter Ld filterholderen glide op for t frigøre den fr beslget. Slnger og ledningsnet kn forblive på filterholderen. 2. Vip filterholderen for t ftppe eventuel væske i en godkendt beholder Isætning f filter 1. Anbring filterholderen i beslget, og fstgør den. 2. Smør pkningsringen på filtret med olie. 3. Isæt filteret, og strm det med hånden. 69

15 VIGTIGT: Efterse visuelt for brændstofudsivninger fr filteret, smtidig med t tændingsnøglen drejes til positionen "RUN" (Kør), hvorved der tvinges brændstof ind i filteret. Tæringskontrolnode Der sidder tæringskontrolnoder forskellige steder på påhængsmotoren. En node hjælper med t beskytte påhængsmotoren mod glvnisk tæring ved t ofre dens metl og lngsomt lde det erodere i stedet for påhængsmotormetllerne. Hver node kræver jævnligt eftersyn, især i sltvnd, som ccelererer tæringen. Denne tæringsbeskyttelse bevres ved ltid t udskifte noden, før den er helt eroderet. Anoden må ikke mles eller tildækkes med en beskyttende belægning, d dette vil reducere nodens effektivitet. Der sidder to noder på hver side f gerkssen. Der er monteret en nden node på bunden f gterspejlsbøjlesmlingen. Udskiftning f propel 1. Sæt påhængsmotoren i den neutrle position

16 2. Ret de bukkede flige på propellens møtriksikring ud Anbring en træklods mellem gerkssen og propellen for t holde propellen på plds, mens dens møtrik fjernes Træk propellen f kslen i en lige bevægelse. Hvis propellen sidder fst på kslen og ikke kn fjernes, skl den fjernes f en utoriseret forhndler. 5. For t gøre det nemmere t fjerne propellen på et senere tidspunkt, påsmøres et tykt lg f et f følgende Mercury/Quicksilver produkter på propelskftstrålerne: Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 94 Anti-Corrosion Grese Propelkselstråler Q C Mrinesmøremiddel med Teflon Propelkselstråler Q 1 6. Propeller med Flo-Torq II drevnv Monter den forreste trykindsts, den udskiftelige drevslæde, propellen, trykindstsen, propellens møtriksikring og propellens møtrik på kslen. b c e f d Propelmøtrik d - Propel b - Propellens møtriksikring e - Udskiftelig drevslæde c - Trykindsts f - Forreste trykindsts 71

17 7. Propeller med Flo-Torq IV drevnv Monter den forreste trykindsts, den udskiftelige drevslæde, propellen, trykindstsen, propellens møtriksikring og propellens møtrik på kslen. b c e f - Propelmøtrik d d - Propel b - Propellens møtriksikring e - Udskiftelig drevslæde c - Trykindsts f - Forreste trykindsts 8. Anbring en træklods mellem gerkssen og propellen, og spænd til specifiktionerne. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Propelmøtrik Fstgør propelmøtrikken ved t bøje tre f tpperne ind i trykindstsrillerne. Eftersyn og udskiftning f tændrør BEMÆRK: Fjern det bgeste dæksel og låsen på den bgeste kppe for t få dgng til det nederste tændrør. AFTAGNING AF LÅS PÅ MOTORKAPPEN OG BAGESTE DÆKSEL 1. Fjern drejeskruen og den flde spændeskive fr låsen på den bgeste kppe. 72

18 2. Træk ud i det bgeste hjørne f låsen for t løsne det bgeste dæksel. Afmonter låsen på den bgeste kppe. - Lås på den bgeste kppe Fjern de to skruer, der holder det bgeste dæksel fst. Find de to pile (indstiksåbninger) på det bgeste dæksel. Stik en tynd skruetrækker ind her og skub dækslet op. Fjern det bgeste dæksel. 4. Fjern de seks skruer, der holder låsen på kppen fst, og fjern låsen. Gem de to sekskntmøtrikker, der er brugt til t fstgøre de to øverste skruer. c b Bgeste dæksel c - Lås på motorkppen b - Indstiksåbning (pil) AFTAGING OG UNDERSØGELSE AF TÆNDRØR 1. Kobl ledningsforbindelserne fr tændspolerne. 73

19 2. Fjern de monteringsbolte, der holder tændspolerne på plds. Træk tændspolerne væk fr tændrørene ved t dreje dem rundt. b c Ledningsstik c - Bolt b - Tændspole 3. Fjern tændrørene, og efterse dem. Udskift tændrøret, hvis elektroden er slidt, gevindet i tætningsområdet er tæret eller isoleringen er grov, revnet, ødelgt, belgt med blærer eller tilsodet. 4. Indstil tændrørsgbet til specifiktionerne Tændrør Tændrør 0,8 mm ( in.) 5. Sltvndsbrug - Smør et tyndt lg Anti-Seize middel udelukkende på tændrørsgevindene. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 81 Anti-Seize-middel Tændrørsgevind K 1 MONTERING AF TÆNDRØR 1. Før tændrørene instlleres, skl eventuelt snvs på tændrørslejerne fjernes. Sæt tændrørene i og strm efter med fingrene. Drej derefter yderligere 1/4 omgng eller spænd til specifiktionerne. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Tændrør

20 2. Tryk tændspolerne på plds over tændrørene med en drejende bevægelse. 3. Fstgør tændspolerne med boltene. Strm til specifiktionerne. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Bolte Tilslut ledningsforbindelserne til tændspoleforbindelserne igen. b c Ledningsstik c - Bolt b - Tændspole 5. Sæt kppens dæksel på igen, bgeste kppe og lås på den bgeste kppe. Strm til specifiktionerne. Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Lås på bgeste kppe - bgeste skruer (4) Lås på bgeste kppe - øverste skruer med sekskntmøtrikker (2) Bgeste dæksel - skruer (2) Drejeskrue Sikringer Påhængsmotorens elektriske kredsløb beskyttes mod overbelstning f sikringer i ledningsnettet. Hvis en sikring springer, så prøv t finde og korrigere årsgen til overbelstningen. Hvis årsgen ikke kn findes, kn sikringen springe igen. Fjern sikringsudtrækkeren fr motoren. 75

21 Fjern hætten fr sikringsholderen. Fjern den sikring, der formodes t være sprunget, og undersøg det sølvfrvede bånd inden i sikringen. Hvis båndet er brudt, skl sikringen udskiftes. Udskift sikringen med en ny sikring med den smme klssificering. b c e f g d h j i b - c - d - e - Sikringsudtrækker Sikringsholder God sikring Sprunget sikring Elektronisk kontrolmodul og udluftningsventil "ECM" - 20 A sikring f - Tændspoler "IGN. COILS" - 20 A sikring g - Brændstofforsyning "FUEL" - 20 A sikring h - Ekstr sikringer (3) i - Dignostikterminl 2 A sikring j - Indsprøjtningsstyrke og ldetryksventil "INJ. PWR." - 20 A sikring Styreforbindelsesrmens fstspændingsdele VIGTIGT: Styreforbindelsesrmen, som forbinder styrekblet med motoren, skl fstgøres med en speciel topbolt med spændeskive ("" reservedelsnr ) og selvlåsende låsemøtrikker med nylonindsts ("c" "d" reservedelsnr ). Disse låsemøtrikker må ldrig udskiftes med lmindelige møtrikker (ikkelåsende), d de vil løsne sig og vibrere f og derved frigøre forbindelsesstngen, så den udløses. 76

22 ! ADVARSEL Forkerte fstspændingsdele eller forkert instlltion kn medføre, t styreforbindelsesstngen løsner sig eller går ud f indgreb. Dette kn medføre, t der pludseligt og uventet ikke længere er kontrol over båden, hvilket kn give lvorlige kvæstelser eller medføre dødsfld som følge f pssgerer, der bliver kstet omkring på båden eller ud over bådsiden. Brug ltid de krævede komponenter og følg instruktionerne og tilspændingsmetoderne. b c d - Særlig topbolt med spændeskive ( ) b - Fld spændeskive (2) c - d Låsemøtrik med nylonindsts ( ) Låsemøtrik med nylonindsts ( ) Beskrivelse Nm lb. in. lb. ft. Speciel topbolt med spændeskive Låsemøtrik med nylonindsts "d" Låsemøtrik med nylonindsts "c" Strm, indtil den sidder godt fst, skru så 1/4 omgng ud igen Sml styreforbindelsesrmens kbel med to flde skiver og en selvlåsende møtrik med nylonindsts. Strm låsemøtrikken, indtil den sidder godt fst, skru så 1/4 omgng ud igen. Sml styreforbindelsesrmen på motoren med en speciel topbolt med spændeskive og en selvlåsende møtrik med nylonindsts. Strm først bolten, og derefter låsemøtrikken til specifiktioner. DTS ledningsføringssystem! ADVARSEL For t undgå muligheden for lvorlig kvæstelse eller død som følge f tb f kontrol over båden må ingen ledningsisolering i DTS-systemet splejses eller sonderes. Splejsning eller sondering vil beskdige ledningsisoleringen, så der kn trænge vnd ind i ledningsnettet. Vndindtrængning kn føre til ledningsfejl og tb f kontrol over gsspjæld og gerskift. Kontroller, t ledningsnettene ikke løber i nærheden f skrpe knter, vrme overflder eller bevægelige dele. Kontroller, t lle forbindelser og stikdåser, som ikke nvendes, er dækket til med et stormdæksel. 77

23 Kontroller, t ledningsnettene er fstgjort lngs rutestien. Eftersyn f tilbehørsdrivrem Efterse tilbehørsdrivremmen, og få den udskiftet f en utoriseret forhndler, hvis nogen f følgende tilstnde er ktuelle. Revner på bgsiden f remmen eller ved bunden f V-notgngene. Stor slitge ved roden f notgngene. Gummidelen er svulmet op pg. olie. Remmens overflde er ru. Tegn på slid på knterne eller på remmens ydre overflder. Smørepunkter 1. Smør følgende med Quicksilver eller Mercury Precision Specil Lubricnt 101. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 34 Specilsmøremiddel 101 Trimstngskugleender Q02 Trimstngskugleender - Drej kugleenderne for t rbejde smøremidlet ind i kugleskålene Smør følgende med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts Anti-Corrosion Grese eller 2-4-C med Teflon. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 94 Anti-tæringssmørefedt Propelksel Q C med Teflon Propelksel Q 1 Propelkslen seudskiftning f propel for fmontering og montering f propellen. Dæk hele propelkslen med smøremiddel for t forhindre, t propelnvnet tærer eller sætter sig fst på kslen Smør følgende med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts 2-4-C med Teflon eller Specil Lubricnt

24 Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 34 Specilsmøremiddel C med Teflon Swivelophæng, tiltstøtterm, tiltrør Swivelophæng, tiltstøtterm, tiltrør Q Q 1 Swivelophæng - Smør gennem nippel. Tiltstøtterm - Smør gennem nippel. b Swivelophæng b - Tiltstøtterm Tiltrør - Smør gennem nippel. - Tiltrørsnippel Smør følgende med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts 2-4-C med Teflon eller Specil Lubricnt

25 ! ADVARSEL Forkert smøring f kblet kn medføre hydrulisk låsning, hvilket kn føre til kvæstelser eller dødsfld, hvis kontrollen over båden går tbt. Træk enden f styrekblet helt tilbge, før der påføres smøremiddel. Styrekblet - Drej rttet for t trække styrekblets ende helt tilbge og ind i påhængsmotorens tiltrør. Smør gennem nippel. b Nippel b - Kbelendestykke Smør følgende med letvægtsolie. Styreforbindelsesrmens drejepunkter - Smør drejepunkterne. Kontrol f power-trimvæsken Vip påhængsmotoren til positionen helt oppe og ktiver tiltsupportgrebet

26 2. Fjern påfyldningsdækslet, og kontroller væskestnden. Væskestnden skl være på niveu med bunden f påfyldningshullet. Påfyld Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts Power Trim & Steering Fluid. Hvis ikke denne væske kn fås, kn en utomobilvæske (ATF) til utomtiske trnsmissioner nvendes Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 114 Powertrim- og servostyringsvæske Power-trimsystem Q1 Kontrol f servostyringsvæsken Fjern dækslet til servostyringen og påfyldningshætten for t kontrollere væskeniveuet. Væskestnden bør være lidt under bunden f påfyldningshullet. Brug SAE 0W-30 syntetisk servostyringsvæske efter behov. b c - b - Servostyringsdæksel Påfyldningsdæksel c Niveu for påfyldning/fuld Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 138 Synthetic Power Steering Fluid SAE 0W-30 Servostyring K01 Udskiftning f motorolie MOTORENS OLIEKAPACITET Motorens oliekpcitet er omtrent6,0 l (6.3 qt.). PUMPEMETODE VIGTIGT: Vip påhængsmotoren ud/op over lodret i c. et minut for t lde olie, der står ndre steder, løbe tilbge i oliesumpen. 81

27 VIGTIGT: For t reducere eller forhindre oliespild ved fjernelse f oliefilteret, skl påhængsmotoren være i opret stilling (ikke tiltet), og motoren skl være kold, eller den må ikke hve kørt i mindst en time. 1. Vip påhængsmotoren ud/op over lodret i c. et minut for t lde olie, der står ndre steder, løbe tilbge i oliesumpen. 2. Anbring påhængsmotoren i lodret position. 3. Fjern målepinden, og ld dpterrøret på krumtphusets oliepumpe glide gennem hullet i målepinden til bunden f motorens oliesump. Krumtphusets oliepumpe A 5 Hjælper med t fjerne motorolie uden t tømme krumtphuset Pump olien fr motoren over i en egnet beholder. AFTAPNINGSMETODE 1. Tilt påhængsmotoren op til trilerposition. 2. Drej påhængsmotoren, så ftpningshullet vender nedd. 3. Fjern ftpningsproppen/-forseglingen, og tp motorolien over i en pssende beholder. 4. Smør tætningsskiven på ftpningsproppen med olie og sæt den i igen. UDSKIFTNING AF OLIEFILTER VIGTIGT: For t reducere eller forhindre oliespild, når oliefilteret fjernes, skl påhængsmotoren være i opret stilling (ikke tiltet), og motoren skl være kold, eller den må ikke hve kørt i mindst en time. 1. Tg den øverste del f kppen f. 2. Læg en klud eller et håndklæde under oliefilteret for t bsorbere eventuelt oliespild. 82

28 3. Skru det gmle oliefilter f vh. en filterskruenøgle, og drej filtret mod uret Skruenøgle til oliefilter Q02 Hjælper med t fjerne oliefiltret Rengør monteringsfundmentet til oliefiltret. 5. Smør et lg ren olie på filterpkningen. Brug ikke smørefedt. 6. Skru det nye filter på, indtil pkningen kommer i kontkt med fundmentet, og strm så 3/4-1 hel omgng. PÅFYLDNING AF OLIE 1. Fjern oliepåfyldningshætten, og hæld den nbeflede olie i til midten f driftsområdet (midten f det skrverede område). Påfyldning f c.6 l (6.3 qt) bringer olieniveuet op til midten f det skrverede område. 2. Sæt oliepåfyldningshætten på igen

29 3. Ld motoren køre i tomgng i fem minutter med påhængsmotoren i vndet eller kølevndsslngen tilsluttet for t efterse for lækger ved oliefilteret. 4. Stnds motoren, og kontroller olieniveuet. Se Kontrol og påfyldning f motorolie. Smøring f gerkssen Når der tilføjes smøreolie til gerkssen, eller når smøreolien i gerkssen udskiftes, skl smøreolien kontrolleres visuelt for tegn på vnd. Hvis der er vnd i olien, er det muligvis sunket til bunden og vil løbe ud før smøremidlet, eller det kn være blndet med smøremidlet, hvilket giver smøremidlet en mælkegtig frve. Hvis der ses vnd, skl gerkssen undersøges f forhndleren. Vnd i smøreolien kn forårsge tidlig svigt f lejer, og i områder med temperturer under frysepunktet kn det få smøreolien til t fryse og derved beskdige gerkssen. Undersøg den ftppede gerkssesmøreolie for metlprtikler. En lille mængde fine metlprtikler ngiver normlt gerslid. En voldsom mængde metlspåner eller større prtikler (skår) kn ngive unormlt gerslid og bør kontrolleres f en utoriseret forhndler. AFTAPNING AF GEARKASSEN 1. Anbring påhængsmotoren i en lodret driftsposition. 2. Fjern propellen. Se fsnittet Udskiftning f propel. 3. Anbring en ftpningspnde under påhængsmotoren. 4. Fjern luftudtget og påfyldnings-/ftpningsproppen og ftp smøreolien. b - Luftudtg b - Påfyldnings-/ftpningsprop GEARKASSENS SMØREOLIEKAPACITET Gerkssens smøreoliekpcitet er omtrent 970 ml (32.8 fl. oz.) på gerksser med højrerottion900 ml (30.4 fl. oz.) på gerksser med venstrerottion. GEARKASSENS SMØREOLIEKAPACITET Gerkssen kn indeholde c. 970 ml (32.8 fl. oz.) smøremiddel. ANBEFALET GEARKASSESMØREOLIE Mercury eller Quicksilver High Performnce gerolie. KONTROL AF SMØREOLIENIVEAU OG PÅFYLDNING AF GEARKASSE 1. Anbring påhængsmotoren i en lodret driftsposition. 2. Fjern udluftningsproppen/tætningsskiven. 84

30 3. Fjern påfyldnings-/ftpningsproppen. Sæt smøreolierøret ind i påfyldningshullet og tilføj smøreolie, indtil det kn ses ved det forreste lufthul. b Lufthul b - Påfyldningshul VIGTIGT: Udskift pkningsskiverne, hvis de er beskdigede. 4. Stop tilføjelsen f smøremiddel. Monter luftudtget og pkningsskiven, før smøreolierøret fjernes. 5. Fjern smøreolierøret og monter den rengjorte påfyldnings-/ftpningsprop og pkningsskive igen. 85

31 Klrgøring til opbevring OPBEVARING En f de vigtigste ting ved klrgøring f påhængsmotoren til opbevring er t beskytte den mod rust, tæring og skde på grund f frysning f indelukket vnd. Følgende opbevringsprocedurer bør følges, når båden klrgøres til sæsonmæssig eller lngvrig opbevring (mindst to måneder).! FORSIGTIG Påhængsmotoren må ikke strtes eller køres (ikke engng et kort øjeblik), uden t der cirkulerer vnd gennem lle kølevndsindsugningshullerne i gerkssen, for t forhindre beskdigelse f vndpumpen (tør kørsel) eller overophedning f motoren. BRÆNDSTOFSYSTEM VIGTIGT: Alkoholholdig benzin (ethnol eller methnol) kn forårsge syrednnelse under opbevring og kn beskdige brændstofsystemet. Hvis den benzin, der nvendes, indeholder lkohol, nbefles det t tppe så meget som muligt f den resterende benzin f tnken, den løse brændstofslnge og motorens brændstofsystem. VIGTIGT: Påhængsmotoren er forsynet med et brændstofsystem, der er lukket, når motoren ikke kører. I dette lukkede brændstofsystem forbliver brændstoffet i motorens brændstofsystem, bortset fr brændstoftnken, stbilt i normle opbevringsperioder uden tilsætning f stbiliseringsmidler. Fyld brændstoftnken og motorens brændstofsystem med behndlet (stbiliseret) brændstof for t hjælpe med t forebygge dnnelse f lk og gummi. Gør som følger. Trnsportbel brændstoftnk - Fyld den ngivne mængde brændstofsystembehndlingsvæske og - stbilistor på brændstoftnken (følg nvisningerne på beholderen). Vip brændstoftnken frem og tilbge for t blnde stbilistoren med brændstoffet. Fst monteret brændstoftnk - Fyld den ngivne mængde brændstofsystembehndlingsvæske og - stbilistor på brændstoftnken (følg nvisningerne på beholderen), og blnd det med c. 1 liter (1 qurt) benzin. Hæld denne blnding i brændstoftnken. Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 124 Brændstofsystembehndlings væske og -stbilistor Brændstoftnk Q01 Beskyttelse f eksterne påhængsmotorkomponenter Pletml eventuelle ridser i mling. Pletmling kn nskffes hos forhndleren. Sprøjt Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts tæringsbeskyttelse på de udvendige metloverflder (bortset fr tætningskontrolnoderne). Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 120 Tæringsbeskyttelse Udvendige metloverflder Q55 Beskyttelse f interne motorkomponenter VIGTIGT: Se fsnittet Vedligeholdelse - Eftersyn og udskiftning f tændrør for informtion om den korrekte måde t fjerne tændrør på. Fjern tændspoler og tændrør. Sprøjt c. 30 ml (1 fl. oz.) Storge Sel Rust Inhibitor (tæringshæmmende middel) ind i hvert tændrørshul. 86

32 OPBEVARING Tuberef.nr. Beskrivelse Anvendelsessted Reservedelsnr. 119 Storge Sel Rust Inhibitor Tændrørshul Q01 Aktiver nøglen/tryk på strtknppen for t få motoren til t køre gennem én enkelt strtcyklus, der vil fordele forseglingsmidlet (Storge Sel) rundt i cylindrene. Monter tændrør og tændspoler igen. Gerksse Aftp og påfyld gerkssens smøremiddel (der henvises til fsnittet om vedligeholdelsesprocedurer). Plcering f påhængsmotoren til opbevring Påhængsmotoren skl opbevres i oprejst (lodret) position, for t vndet kn løbe ud f påhængsmotoren. BEMÆRK Hvis påhængsmotoren er vippet under opbevring, kn den lide skde. Vnd i køledele eller regnvnd i propellens udstødningsudgng i gerkssen kn fryse. Opbevr påhængsmotoren i stilling helt nede. Btteriopbevring Følg btterifbrikntens instruktioner for opbevring og genopldning. Tg btteriet ud f båden og kontroller vndstnden. Genopld om nødvendigt. Btteriet skl opbevres køligt og tørt. Kontroller vndstnden og genopld btteriet regelmæssigt under opbevring. 87

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Vedligeholdelse af påhængsmotorer

Vedligeholdelse af påhængsmotorer Vedligeholdelse af påhængsmotorer Alt om service og almen pleje af 2-takts og 4-takts påhængsmotorer Bekendtgørelse I denne publikation bruges varslerne Fare, Advarsel og Forsigtig (efterfulgt af det

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Service af Serie Land-Rover.

Service af Serie Land-Rover. Service af Serie Land-Rover. Indholdsfortegnelse Dette skal du bruge:... 2 Motor Olie skift.... 3 Luftfilter.... 8 Styrehus og hjælpestyrehus.... 9 Vand/Slam Udskiller.... 12 Diesel Filter... 15 Olie Filter....

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

IPA FITTINGS TIL REHAU NORDIC

IPA FITTINGS TIL REHAU NORDIC IP FITTINGS TIL REHU NORDIC DESIGN PLUS 2014 /S J. PETERSENS BESLGFBRIK JCOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 3 BESLG TIL REHU NORDIC DESIGN PLUS Indholdsfortegnelse REHU Nordic Design

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD VIESMANN VITOPLEX 100-LS Lvtryksdmpkedel Dmpydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel vrmeydelse 170 til 1450 kw Dtbld Best.nr.: se prislisten, priser oplyses på forespørgsel VITOPLEX 100-LS Type SXD Olie-/gs-tretrækskedel

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet.

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet. !#" $ "&% (')"&*,+.-&/102%435"&6,+879$ *1')*&: or et system, hvor kun den termiske energi ændres, vil tilvæksten E term i den termiske energi være: E term A + Q hvor A er de ydre kræfters rbejde på systemet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing

ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing %«ide Fyrnetics ffi' Røg- g vrmelrm Betjen ingsvejled n ing z3 VAC netdrevne lrmer med mutighed fr smmenkbling, mde[: 2SF23l9Ht, 2SF23l9 H I R, 2S F23l9H I RE, 35F23/9H1, 35F23/9HlR s 35F23/9HlRE Alrmer

Læs mere

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 BRUGSANVISNING NR. 174 ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 Fastmontering af elektrisk træktalje Strømledningerne (rød og sort) 1. Find et passende sted at placere den elektrisk træktalje (se monteringsvejledningen).

Læs mere

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk Hovedkontor Danmark: Trend-mport.dk - Filial af Trendimport i Stockholm AB, Sverige Lunikvej 30 A 2670 Greve Telefon: 2628 8042 Telefax: 4390 7377 S3 50CC

Læs mere

Induktive, fotoceller, kapacitive og ultralydssensorer

Induktive, fotoceller, kapacitive og ultralydssensorer Induktive, fotoceller, kpcitive og ultrlydssensorer HOVEDKATALOG NEW Op til 500 br induktive følere med lng tstefstnd til højtryksinstlltioner (series 500P) Op til 500 br induktive følere i miniture byggeform

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

CMTP 2 KANYLEBYTTEBOKS BRUGSANVISNING

CMTP 2 KANYLEBYTTEBOKS BRUGSANVISNING CMTP 2 KANYLEBYTTEBOKS BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Sikkerhed... 2 Oversigt - Eksternt... 3 Oversigt - Internt... 4 Montering... 5 Idriftsættelse... 5 Drift... 5 Brug af kanylebytteboksen... 5 Påfyldning

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK SYSTEMBESLAG

A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK SYSTEMBESLAG /S J. PETERSENS ESLGFRIK SYSTEMESLG - grundlagt 189 - /S J. PETERSENS ESLGFRIK FORSLG TIL TRÆPROFILER ESLG FOR SIDEHÆNGTE OG SIDESTYREDE VINDUER OG DØRE ESLG FOR TOPHÆNGTE OG TOPSTYREDE VINDUER SIKRINGSESLG

Læs mere

Blowerdoor test med Termograferingsrapport

Blowerdoor test med Termograferingsrapport Blowerdoor test med Termogrferingsrpport For Skætterivej 53 4300 Holbæk. Udført d. 6.2 & 12.2.12008 Af Ole Lentz Hnsen Sknsehgevej 5, 4581 Rørvig. Tlf.: 59 91 94 80 & 61 60 43 86 www.olelentz.dk mil@olelentz.dk

Læs mere

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK Brændekløver Power Split 2600 HV Diesel / Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring...

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring... Nott FOREBYGGELSE AF REVNER Vejledningen omftter: Konstruktive forhold...side 3-6 Svind i letbeton og beton...side 7 Udtørring...side 8-9 Fugtmåling...side 10 Mlerbehndling...side 11 Fliseopsætning...side

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Symboler Anvendt i Denne Vejledning Brugerhåndbog Symboler Anvendt i Denne Vejledning Sikkerhedssymboler Dokumenttionen og projektoren bruger grfiske symboler til t vise, hvordn projektoren bruges på en sikker måde. Symbolerne og deres betydning

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer FS Ktlog 2010/2011 Gulvknlsystemer Velkoen hos kundeservice Servicetelefon: +45 70 20 25 23 Telefx til spørgsmål: +45 70 20 25 43 Telefx til ordrer: +45 70 20 25 43 E-mil: info@obo.dk Internet: www.obo.dk

Læs mere