eksportfokus det eventyrlige arabien side 8-27 vietnam: asiens lille tiger side 32 briter bader på dansk side 40

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eksportfokus det eventyrlige arabien side 8-27 vietnam: asiens lille tiger side 32 briter bader på dansk side 40"

Transkript

1 eksportfokus det eventyrlige arabien De enorme olierigdomme kombineret med en overordentlig stor investeringslyst gør markederne på den arabiske halvø interessante for danske virksomheder. Dette nummer af Eksportfokus har taget temperaturen på en region, der er inde i en rivende udvikling. side 8-27 vietnam: asiens lille tiger side 32 briter bader på dansk side

2 Master i transport og maritim management Er du på vej til en ledende stilling inden for shipping, rederivirksomhed, logistik service, havneadministration eller transportvirksomhed, er masteruddannelsen i transport og maritim management en oplagt mulighed for dig. Uddannelsen er en samlet pakke, der kombinerer innovation og forretningsudvikling, Supply Chain Management, international økonomi og Human Ressource Management. Den foregår på deltid og strækker sig over to år. For at søge ind skal du have mindst en relevant mellemlang uddannelse, f.eks. som skibsofficer eller maskinmester. Derudover skal du have min. 2 års erhvervserfaring. Søg nu eller senest den 5. januar. Vi starter den 1. februar Kontakt studieservice og tal med Lise Abrahamsen på tlf eller klik på Keld Gryholm, personaledirektør MAN B&W Diesel A/S og repræsentant for Danske Maritime Masteruddannelsen i transport og maritim management falder på et tørt sted, og den udfylder en niche for folk i Det Blå Danmark. Uddannelsen ligger op til, at blandt andet søofficerer, maskinmestre, navigatører og ingeniører med stor praktisk erfaring kan tilegne sig en målrettet efteruddannelse. Vægtningen af praktisk erfaring og teori giver en god synergi og mulighed for at få et strategisk og ledelsesmæssigt kompetenceløft på et globalt niveau og med et globalt sigte. SYDDANSKUNIVERSITET.DK

3 indhold markant vækst og markedspotentiale på den arabiske halvø > markedsnyt 4 > eksport af juletræer 6 > den arabiske halvø lokker 8 > en kæmpe byggeplads 13 > klassens frække dreng inviterer 22 Landene på Den Arabiske Halvø nyder godt af den høje verdensmarkedspris på olie, og det sætter landene i stand til at foretage endog meget omfattende investeringer i alle centrale sektorer. Med årlige realvækstrater i de seneste par år på mellem seks og otte procent hører disse markeder til i gruppen af højvækstlande, som danske eksportører bestemt bør inddrage i deres strategiske eksportplanlægning. > markedsnyt 28 > vietnam: asiens lille tiger 32 > briter bader på dansk 40 Det største marked Saudi-Arabien tegner sig for halvdelen af Den Arabiske Halvøs samlede BNP, men især Emiraterne, Kuwait og Qatar har været inde i en rivende økonomisk udvikling. Landene med undtagelse af Yemen indgår i et snævert økonomisk samarbejde, Gulf Cooperation Council (GCC), som blandt andet indebærer en fælles toldunion. Det gælder for markederne, at de ikke er de nemmest tilgængelige, men der er tilnærmelser mod de internationale spilleregler, hvilket vil medføre mere åbenhed. Saudi-Arabien er som det sidste GCC land netop blevet optaget i WTO og gennemfører reformer i alle sektorer. Desuden er EU i gang med de sidste drøftelser med landene om indgåelse af en frihandelsaftale, der forhåbentlig vil forbedre også danske virksomheders adgang til markederne Med voksende olieindtægter, stigende befolkningstilvækst og stigende købekraft vil der vise sig forbedrede markedsmuligheder over en bred front. Der er tegn på stigende investeringer i først og fremmest den petrokemiske sektor, men også andre sektorer som for eksempel sundhedssektoren og byggesektoren er i kraftig fremgang. På flere områder er der faktisk tale om historisk store investeringer med massiv international deltagelse. Det gælder for alle markederne, at der er tale om en traditionel erhvervskultur, som blandt andet betyder, at personlige kontakter er helt afgørende. Som virksomhed skal man være dedikeret for at slå igennem på de arabiske markeder. Danmark har tre repræsentationer på Halvøen: Ambassaden i Saudi-Arabien og handelskontorer i Dubai og Kuwait. De har etableret et samarbejde, så danske virksomheder kan få en samlet indgang til markederne. Gennem årerne har Danmark ikke mindst inden for fødevaresektoren opnået en stærk og anerkendt position, som kommer os til gode i de andre sektorer. Det er altså grobund for at styrke den danske eksportprofil og danske virksomheders tilstedeværelse på disse markeder. Hans Klingenberg ambassadør i riyadh

4 MARKEDSNYT foto: claus clausen den danske byggesektor har muligheder i estland og litauen Bygge- og anlægssektoren i Estland og Litauen er i rivende udvikling, og der er interessante muligheder for danske virksomheder. En indgang til byggemarkedet kan blandt andet være via de to byggemesser, som afholdes i henholdsvis Estland og Litauen i I Estland og Litauen erbyggesektoren vokset markant de seneste år. Dette er ikke til at overse, for overalt skyder nye boliger op. Huse renoveres, nye forretninger og indkøbscentre etableres og vejnettet udbygges og renoveres. Byggeboomet i Estland og Litauen drives primært af en stærk stigning i det private boligbyggeri. Mange byggerier er stadigvæk gamle og uvedligeholdte massebebyggelser fra Sovjet tiden. Med den stigende levestandard mærkes også en stor efterspørgsel efter moderne og attraktive boliger. I forhold til infrastrukturen har de mange EU-finansierede projekter også sat skub i byggeriet. Den private efterspørgsel stimuleres af gunstige lånemuligheder og stigende realindkomster. EU-medlemskabet stiller krav til Estland og Litauen om opgradering i forhold til infrastruktur og miljø. Inden for transport koncentreres indsatsen om veje, jernbaner og havne, mens der på miljøområdet er fokus på spildevandsrensning, affaldshåndtering og energiforsyning. For danske virksomheder er det værd at tage i betragtning, at der er gode trafikforbindelser til Danmark. Dertil kommer, at landenes beliggenhed gør dem til et interessant springbræt til større markeder for eksempel Rusland og Polen. Mange danske virksomheder har allerede set mulighederne i Baltikum, hvilket gør Danmark til en af de største investorer i regionen. Ambassaderne i Estland og Litauen tilbyder små- og mellemstore danske virksomheder at deltage i byggemesserne ESTBUILD OG RESTA, 50 procent af omkostningerne kan dækkes af Erhvervenes Eksportfremme Sekretariat. estbuild messe 2006 Estbuild-messen henvender sig til byggeanlægssektoren. Messen afholdes den 5.-8.april resta messe 2006 Resta-messen er den største bygge- og anlægsmesse og afholdes den april 2006 Tilmelding og information: Eksportrådgiver Indrek Pällo Telefon: Tilmelding og information: Eksportrådgiver Arunas Kazakevicius Telefon: Byggeaktiviteten er stor i de baltiske lande. 4

5 få hjælp til at nedbryde handelsbarrierer medalje til danske pumper i polen Grundfos er gået mod strømmen og har fokuseret på at sælge energibesparende pumper til det polske marked - selv om det er et marked hvor der ikke er stor efterspørgsel på energibesparende produkter. Det var en af begrundelserne for, at Grundfos polske datterselskab Grundfos Pompy for nylig modtog H.K.H Prins Henriks æresmedalje. Medaljen blev overrakt til Grundfos på miljømessen Poleko af miljøminister Connie Hedegaard. Poleko er den største miljømesse i Central- og Østeuropa. Grundfors Pompy har bidraget til at skabe et positivt image af Danmark hos de polske meningsdannere i erhvervsliv og politik. Virksomheden har blandt andet været med i ambassadens reklamekampagne Branding Denmark, hvor budskaberne om, at Danmark er Polens nabo, på en innovativ, teknologisk, designorienteret og miljøvenlig måde er blevet kommunikeret til presse og forretningsfolk, sagde Bo Stærmose, formand for Dansk Eksportforening, ved prisuddelingen. Han understregede også, at Grundfos miljøvenlige pumper har haft det hårdt på markedet i Polen, fordi der endnu ikke er den samme høje miljøstandard som i Danmark. Grundfos Pompy har 75 ansatte i Polen og er beliggende i udkanten af Poznan, som er Polens femte største by. Selskabet er ét af Grundfos 63 selskaber fordelt på 38 forskellige lande. yderligere information danmarks ambassade i warszawa eksportrådgiver susanne hyldelund telefon: dansk eksportforenings formand direktør bo stærmose telefon: På grund af danske virksomheders stigende internationalisering har Danmarks Eksportråd i Udenrigsministeriet styrket rådgivningen af danske virksomheder, når de støder på barrierer på de udenlandske eksportmarkeder. WTO-forhandlingerne i Hong Kong i december aktualiserer dette behov. Mange danske virksomheder støder ofte ind i større eller mindre myndighedsbarrierer i udlandet. Derfor har Danmarks Eksportråd etableret en ny webbaseret indberetningsfacilitet Markedsåbneren, med henblik på en mere systematisk bearbejdning af sådanne sager. På kort tid kan danske virksomheder i programmet registrere de problemer, som de støder på i udlandet. Det koster intet at benytte markedsåbneren. Alt afhængig af problemets karakter vil Danmarks Eksportråd fremkomme med et oplæg til virksomheden om, hvordan deres problemer kan løses, og hvilke ydelser som Eksportrådet i samarbejde med de 88 repræsentationer kan bistå med. Herefter kan virksomheden så tage stilling til det konkrete tilbud. Revision og rådgivning i Polen Barriererne kan være i relation til gældende lovgivning som for eksempel: Offentlige indkøb, patentrettigheder, tekniske handelshindringer og problemer med etablering. Men også problemer og hindringer, som befinder sig i en gråzone mellem det officielle og uofficielle plan kan blive analyseret og søgt afhjulpet. Informationerne fra Markedsåbneren vil også blive brugt til opfølgning i de multilaterale handelsforhandlinger (WTO) og i bilaterale/regionale frihandelsaftaler (for eksempel Mercosur-forhandlingerne), således at fremtidens handelsregler varetager danske virksomheders konkrete ønsker og behov. Den web-baserede Markedsåbner som kun tager få minutter at besvare - findes på Danmarks Eksportråds hjemmeside yderligere information danmarks eksportråd souschef peter c. brun telefon: (Baltic Accountants and Consultants er et dansk ejet revisions- og konsulentfirma, der har arbejdet i Polen siden starten af Vores specialer er: Revision efter såvel polsk som international standard Outsourcing af bogføring, lønkalkulation, rapportering etc. International moms- og skatterådgivning Due diligence - finde og udvikle joint venture virksomheder i Polen Restruktureringer, rekonstruktioner og likvidationer Personlig skatteplanlægning Viden og teknologi Ring til os i Warszawa Baltic Accountants and Consultants State Authorized Public Accountants Al. Wojska Polskiego 11, Warsaw, Poland Tel: Fax:

6 polfoto Julen står for døren. Her er der hektisk aktivitet i Hornsherred, hvor firmaet Fjordgaarden er i gang med årets skovning af juletræer til markederne i ind- og udland. DANMARK FLYTTER FLEST JULETRÆER OVER GRÆNSERNE Danmark er den største eksportør af juletræer i Europa. I år ser det ud til, at Danmark igen holder placeringen, og det danske juletræ er værdifuldt som aldrig før. Mange producenter valgte nemlig at dreje nøglen om i 2004 på grund af EU s nye landbrugsreformer, og derfor vil de nuværende producenter kunne erhverve sig en høj pris på eksportmarkederne i år. af signe jønsson Når lysene på træerne tændes juleaften i de europæiske hjem, vil mange af træerne have haft deres rødder i den danske muld. I 2004 blev der eksporteret cirka 12 millioner juletræer til en værdi af omtrent 1 milliard kroner. Det var rekordåret. Indtil da havde eksporten i mange år ligget på omkring 10 millioner træer. I år vil tallet falde med cirka 25 procent, vurderer Dansk Juletræsdyrkerforening. Årsagen er, at mange juletræsproducenter op til julen 2004 fældede træerne for at omlægge til landbrugsarealer for dermed at få mulighed for at modtage landbrugsstøtte fra EU. Men de, der stædigt holdt ud i branchen, kan købe store julegaver i år. I år vil priserne gå markant opad på markederne. For første gang i mange år, vil vi opleve, at juletræsproducenterne kan sætte prisen. Ofte har køberne på de udenlandske markeder ventet med at købe til sidste øjeblik men i år er det på grund af dykket i produktionen sælgers marked, fortæller afsætningsmedarbejder Henrik Mainz, Dansk Juletræsdyrkerforening. I branchen har man allerede set, at udenlandske opkøbere har budt op til 2 euro mere for et træ (cirka femten kroner), og det er ikke usandsynligt, at priserne for et godt kvalitetstræ stiger i løbet af december. Dansk træ er sikkert Tyskland er den europæiske storproducent af juletræer med en årlig produktion på millioner træer, men Danmark har ikke noget at klage over. Danmark er det land, som flytter flest juletræer over grænserne og til flest forskellige markeder. Når vi er de største eksportører i Europa, skyldes det at vi siden 1960 erne har haft en meget målrettet juletræsproduktion, som er blevet udviklet fantastisk godt. Normannsgranen er det træ, som Danmark producerer og sælger flest af. Det er et smukt træ. Et træ, som forbrugerne vælger at holde fast i år efter år, fortæller Henrik Mainz. At normannsgranen også er populær har sin enkle forklaring. Forbrugerne elsker normannsgranen, fordi den er nålefast. Det er irriterende at skulle rende rundt med kosten inden gæsterne kommer, siger Henrik Mainz. I Danmark brugte man oprindelig mest rødgran og almindelig ædelgran indtil omkring 1960, idet juletræer udelukkende blev taget fra eksisterende tømmerproduktionsbevoksninger. Fra først i 1960 erne begyndte en mere målrettet og intensiv dyrkning af juletræer i særlige plantager af først og fremmest Normannsgran. 6

7 Og det danske klima er særdeles godt for en intensiv dyrkning af normannsgranen, fordi det minder om klimaet omkring Sortehavet, hvor træerne oprindelig vokser. dansk juletræsforening Blikket mod øst Et af de markeder, som ifølge Henrik Mainz kan gå hen og blive meget interessant inden for overskuelig fremtid, er det østeuropæiske. I brancheforeningen mærker man en stigende efterspørgsel hos østeuropæiske købere. I takt med at købekraften i Østeuropa bliver stærkere, vil det også skabe efterspørgsel på juletræer. Men endnu er det et meget usikkert marked, som vi ikke har stort kendskab til. Producenterne vælger derfor de sikre markeder som for eksempel det tyske, fortæller Henrik Mainz. I Rusland har tre-fire danske eksportører i flere år været godt inde på markedet, og i Polen har Dansk Juletræsforening ligesom i Tyskland igennem flere sæsoner kørt reklamekampagne for Normannsgranen. Henrik Mainz regner med, at den danske juletræseksport traditionen tro vil have Tyskland som hovedaftagerland. Selv om Tyskland er storproducent kan de ikke selv mætte markedet. Desuden aftager England og Frankrig mange træer. Også til fjerne destinationer som for eksempel Afrika sælges der danske træer. Her er der prestige i at have et træ, der ikke er af plastik som måske endda drysser en smule. Men endnu er eksporten til Afrika ikke målbar. Ikke hurtige gevinster Til tider kan der spores panderynker i Dansk Juletræsforening, for juletræsbranchen tiltrækker mange useriøse firmaer. Mange tror, de hurtigt og nemt kan score en årsomsætning på tre uger ved at gå ind i juletræsbranchen og så ligge på langs resten af året. Det er en branche der godt kan tiltrække triste typer, siger Henrik Mainz. Ifølge ham kræver det års tålmodighed og planlægning, hvis man skal gøre sig som producent hvilket understreges af det faktum, at det tager cirka 10 år at producere et træ. Blandt andet har Dansk Juletræsforening et samarbejde med den danske ambassade i London for at optimere salget på det engelske marked. Vil man ind på markederne skal der arbejdes i alle årets måneder. Selv om 2005 er et magert år, forsikrer Dansk Juletræsforening at der bliver træer nok til alle, men det kan godt være, at det bliver svært at skaffe et kvalitetstræ som Normannsgranen. JULETRÆET Juletræsskikken er en tysk skik, der kendes tilbage til 1500-tallet. I Danmark kom traditionen til landet i begyndelsen af 1800-tallet. Så vidt vides blev det første danske juletræ tændt i 1808 på godset Holsteinborg. Juletræet blev en københavnerskik, men i lærer- og præstehjem uden for København begyndte skikken at sprede sig. I de kredse havde man kontakter til København og til magasiner, blade, julebøger og almanakker, hvor der var beskrivelser af juletræet. Først omkring 1900 var en jul med juletræ indført i de fleste hjem. kilde: den store danske encyklopædi og (dansk juletræsdyrkerforening) Har du styr på din virksomheds aktiviteter i Rusland og Baltikum? Dania Advokater yder på baggrund af mange års erfaring rådgivning om russiske og baltiske retsforhold med forståelse for sproget, kulturen og de særlige forretningsgange, der gør sig gældende i disse lande, bl.a. indenfor følgende områder: etablering af virksomhed samarbejdsforhold og joint ventures udvikling af projektidéer Vores kendemærke er, at vi har en praktisk, pragmatisk og kommerciel indfaldsvinkel ved varetagelsen af vores klienters opgaver. Vi er resultatorienterede og leverer en personlig og individuel rådgivning bredgade 49 dk-1260 københavn k tlf (+45) fax (+45) finansiering køb og leje af jord og landbrugsejendomme inddrivelse og sikring af udeståender m. dmitrovka 23/15, ap. 3 ru moskva tlf (+7) fax (+7) KØBENHAVN SVENDBORG MOSKVA NUUK TÓRSHAVN / 7

8 ARABIEN ET RIGT polfoto MARKED I HISTORISK VÆKST Den danske ambassade i Saudi- Arabien anbefaler danske virksomheder og organisationer at være til stede i golflandene. Historisk økonomisk vækst skaber grundlag for reformer og udbygning af infrastrukturen. Og det betyder markedsadgang. af lars krøldrup Vækst, vækst og atter vækst. Sådan kan man sammenfatte udviklingen i Saudi- Arabien og resten af de såkaldte GCC lande (Golfstaternes Samarbejdsråd, Golf Cooperation Counsil). Olieprisernes himmelflugt de sidste par år, er den væsentligste årsag, og denne ufattelige indtægt er grundstenen til det boom, der er i gang inden for en række sektorer. Blandt andet bygges der som aldrig før, og i Saudi-Arabien er det især investeringer i tungere infrastrukturprojekter samt olie- og gassektoren, telekommunikation og elsektoren, der lægges vægt på. Således har man netop offentliggjort en liste over projekter, der planlægges at blive sat i gang over de næste 15 år. Projekter til en værdi af i alt 624 milliarder dollars. Det samlede bruttonationalprodukt i GCClandene runder i løbet af i år 500 milliarder dollar, med en gennemsnitlig vækst i løbende priser på 17 procent. Området står altså midt i en fantastisk udvikling, hvor alle udviklingsprognoser, der for blot to år siden var baseret på en oliepris på 25 dollar, er gjort til skamme. De er nu erstattet af langt mere ambitiøse planer, hvor der er udsigt til olie- og gaspriser, der er op til tre gange højere. Kontrol over udviklingen Det generelt høje væksttempo især i de mindre liberale golflande kan stille spørgsmål ved, hvorvidt der er en risiko for overophedning af økonomierne. Risikoen er tilstede, men ifølge økonomer i regionen er situationen under fuld kontrol, da den overvåges nøje af myndighederne og nødvendige finansielle instrumenter vil være til stede, hvis situationen skulle blive kritisk. Det vil sige, at udviklingen kører inden for nogle sikre rammer. Landene kan modstå eventuelle økonomiske udsving med de kæmpe reserver og aktiver der er opbygget de seneste år. Dertil kommer, at man også regner med høje oliepriser næste år med, og økonomierne drives frem af fortsatte kapitalinvesteringer. Små skyer i horisonten I De Forenede Arabiske Emirater er der dog så småt ved at komme problemer. Økonomien boomer også her, men der er samtidig visse tegn på inflation og flaskehalsproblemer, som giver anledning til bekymring i erhvervslivet. Der er mangel på den rette, kvalificerede arbejdskraft, lønningerne er steget, det samme er leveomkostningerne og inflationstendenserne som konsekvens af den generelt stigende efterspørgsel i et meget gunstigt erhvervs- og investeringsmiljø. 8

9 Saudi Arabien er andet end pilgrimme på vej til muslimske helligdomme. Det kan også være et Mekka for danske virksomheder, som får øjnene op for de store muligheder, der er i en region som åbner sig mere og mere over for vesten og varer derfra. Her et glimt fra den store moske Masjid al-haram i virkelighedens Mekka. fakta qatar Hovedstad: Doha Areal: km 2 Indbyggertal: 0,624 mio. (2003) Befolkningstilvækst pr. år: 2,3% (2003) Sprog: Arabisk Religion: Islam BNI pr. capita: USD (2003) Vækst i BNP pr. capita: 7,8% (2003) Udenlandsk bistand pr. capita: N.A. Valuta: Qatari Riyal saudi-arabien Hovedstad: Riyadh Areal: km 2 Indbyggertal: 22,5 mio. (2003) Befolkningstilvækst pr. år: 2,9% Sprog: Arabisk Religion: Islam BNI pr. capita: USD (2002) Vækst i BNP pr. capita: 1% (2002) Gældssituation (år): N.A. Udenlandsk bistand pr. capita: N.A. Valuta: Saudi Riyal I erhvervskredse er der imidlertid en klar erkendelse af dette, og der bliver derfor holdt et vågent øje med udviklingen. Opmærksomhed mod området Det er blandt andet den saudiske kapital, der afføder stor efterspørgsel i de mere liberale golflande, og blandt andet derfor er området så interessant for danske organisationer og virksomheder. Området bugner med risikovillig kapital, og der er store kommercielle muligheder i GCC-landene. Så det er med at komme med på den vogn, der stadig bevæger sig med fuld fart. Vores folk i Arabien Den danske ambassade i Saudi- Arabiens hovedstad Riyadh dækker i samarbejde med kontorer i Dubai og Kuwait hele regionen og hjælper danske virksomheder, der går med tanker om at etablere sig på den arabiske halvø. Anders Mørup er eksportassistent på ambassaden og arbejder sammen med flere virksomheder fra Danmark, der er interesserede i området, og han mener, der er et kæmpe uudnyttet marked. Der er virkelig gode muligheder hernede, og landene er fantastisk rige. Men ikke mange kender mulighederne, og som oftest hører man kun om Saudi-Arabien når der snakkes olie, religiøs fanatisme eller terrorisme. Det er synd, siger han. Men der er naturligvis forskelle på Europa og Arabien. Man skal være klar over, hvordan man driver forretning dernede, og hvordan de forskellige mekanismer virker, hvis man vil have succes. Det foregår ikke helt på samme måde som derhjemme. Saudierne går meget op i at gøre forretninger med nogen de kender. Det betyder, at man godt kan risikere at holde møder i flere dage, uden at tale forretning i mere end en halv time. Det kræver lige lidt tilvænning, siger Anders Mørup. Anders Mørup er Eksportrådgiver på den danske ambassade i Saudi Arabiens hovedstad Riyadh. Han mener, at danske virksomheder ikke er helt klar over hvilke muligheder den arabiske halvø byder på. danmarks ambassade iriyadh 9

10 ARABIEN NY ÆRA I SAUDIARABIENS OLIEEVENTYR Landene omkring Golfen har verdens største olie- og gasreserver, og heraf er Saudi- Arabien verdens største olie nation med cirka en fjerdedel af oliereserverne. Anført af Saudi Aramco pumpes der omkring 10 millioner tønder olie op dagligt fra de cirka 80 oliefelter, men den stigende efterspørgsel kan presse olieproduktionen yderligere i vejret, så man i 2009 vil kunne nå 12,5 millioner tønder om dagen. De stigende oliepriser har i de seneste par år fordoblet provenuet, og samtidig har man kunnet producere til relativt lave produktionsomkostninger, og dermed skabe grundlag for de investeringer, der længe har manglet og været lagt op til. I snart 30 år har man anvendt stort set den samme struktur i olieproduktionen, og der kræves nye systemer og investeringer. Der har ikke været lagt tilstrækkelig vægt på raffinaderierne og produktionen i følgeindustrierne, så man selv har kunnet foretage en værdiforøgelse af produkterne inden eksport. Saudi-Arabien har 8 raffinaderier, hvoraf 4 kontrolleres af Aramco, men af den samlede olieproduktion raffinerer man kun cirka 3,5 mill. tønder af den daglige produktion i Saudi- Arabien og man planlægger derfor blandt andet bygning af et kæmperaffinaderi ved den store udskibningshavn Yanbu ved Rødehavet. De samlede investeringer i oliesektoren forventes derved at løbe op i over USD 50 mia. inden for de kommende 8-10 år, såfremt man skal kunne klare den stigende efterspørgsel dels efter olie og dels efter raffinerede produkter. Nye undersøgelser viser desuden, at Saudi- Arabien har omkring en fjerdedel af verdens kendte gasreserver efter Rusland, Iran og Qatar og stigende international efterspørgsel har fremskyndet planerne og industriel udvinding. Sammen med Shell og Total har Aramco blandt andet etableret et joint venture, der skal påbegynde udvinding i det sydlige Saudi- Arabien. Da også den indenlandske efterspørgsel stiger, omfatter planerne for gasudvikling desuden drift af kraft- og elværker, afsaltningsanlæg og anden petrokemisk industri, hvortil der alene fra Aramco s side allokeres omkring USD 9 mia. til investeringer inden De øvrige lande i regionen har tilsvarende udvidelsesplaner i milliardklassen, som stiller store krav til både tekniske og menneskelige ressourcer, hvis faciliteterne skal stå færdige til tiden. Derfor byder sektoren på store muligheder for eksport af udstyr og tjenesteydelser til hele regionen, og danske eksportører anbefales at tage kontakt til deres partnere i området. Ambassaden og handelskontorerne vil i den forbindelse gerne bistå eksportørerne dels med supplerende information om enkeltprojekter og dels med at skabe kontakt til lokale samarbejdspartnere, der normalt er nødvendige, hvis man vil gøre sig håb om kontrakter. 10

11 polfoto Verdens største olie- og gasreserve findes i landene omkring Golfen. Der er store udvidelsesplaner for sektoren, og det betyder, at der bliver investeret milliarder af dollars. Her raffinaderier i Saudi Arabien. GULF INVESTMENT CORPORATION Investment Corporation (GIC) blev i 1983 etableret af regeringerne i Saudi Arabien, De Forenede Emirater, Kuwait, Qatar, Bahrain og Oman, som er de seks medlemslande af Gulf Cooperation Council (GCC). Formålet med GIC er at skabe fundament for øget investeringer i de 6 medlemslande. Dette mål realiserer GIC ved at deltage som investor i nye og allerede etablerede projekter. Deres kapital beløber sig til mere end 2,1 milliarder USD, hvoraf hovedparten endnu ikke er investeret i projekter. Denne formue gør GIC til en af regionens største finansielle institutioner. GIC er derfor interesseret i at få kendskab til projekter eller firmaer der overvejer at etablere produktion i GCC landene for om muligt at indgå som investor. Samtidig deltager GIC gerne med at rejse den nødvendige kapital, som de ikke selv kan deltage med. yderligere information 11

12 ARABIEN På den arabiske halvø bliver der bygget som aldrig før, og regionen er hjemsted for en række spektakulære bygninger. Danske virksomheder bør udnytte udviklingen til at få foden inden for på de attraktive markeder. (Polfoto) polfoto 12

13 DEN ARABISKE HALVØ ER EN BYGGEPLADS Der er nogle, der hævder, at der er flere byggekraner i Dubai end i hele USA Men selvom det nok er et rygte, siger det trods alt en del om de byggeaktiviteter, som boomet i olienationerne på den arabiske halvø har medført. Udviklingen kan spores i alle GCC landene, men er nok tydeligst i UAE/Dubai, der allerede er regionens kommercielle center og som tiltrækker sig stigende international opmærksomhed på grund af områdets liberale og tilgængelige karakter. Det skønnes, at der er igangsat byggeprojekter til i alt omkring USD 30 mia. inden for både den private og offentlige sektor, og man gør sig store anstrengelser for at promovere byen, der blandt andet er døbt The City of The Future, fordi det er en supermoderne erhvervs- og lifestyle by. Med sin gunstige beliggenhed på verdenskortet som porten mellem Fjernøsten og Mellemøsten har bystaten ideelle muligheder som regional hub og vækstcenter. Ud over en skov af skyskrabere er nye hotel og ressort projekter under opførelse og både det nye syv stjernede hotel Burj AL Arab og The World projektet er efterhånden blevet symboler for områdets udvikling. I takt med den kommercielle og turistindustrielle udvikling er der kommet langt tungere infrastrukturprojekter på tegnebrættet, man forventer at byen vil vokse til over 4 millioner indbyggere inden år 2015 med årligt besøg af 6-8 millioner turister. Planerne omfatter derfor nye havne, lufthavne, metroprojekt, motorveje, el- og vandværker, som er mål for internationale ingeniør- og byggefirmaer, der i højere grad etablerer kontorer i Dubai for at være på stedet og hvorfra de også kan dække nabolandene. Udviklingen i Qatar foregår parallelt om end i mindre skala men over en bred front fra erhvervsbyggeri over infrastrukturprojekter til olie-gassektoren. Qatar har verdens tredje største gasforekomster i verden. Da man i 2006 er værtsnation for Asian Games tager mange af de igangværende projekter for eksempel hoteller, stadioner, ungdomsfaciliteter sigte på denne særlige begivenhed. Byggeaktiviteterne i Saudi-Arabien er tilsvarende omfattende, men af en lidt anderledes karakter. De sidste par år er der skabt grundlag for udvidelse af infrastrukturprojekter og nye investeringer i oliefaciliteterne og den tunge industri, der rækker mange år frem. Alene i Saudi Aramco verdens største oliefirma skal man de kommende år foretage renoveringer og udbygninger af olieanlæggene og raffinaderierne på omkring USD 20 mia. Samtidig skal der ske en modernisering i følgeindustrierne og nye kraftværker, havne og afsaltningsanlæg er under planlægning, som myndighederne nu søger om internatonal medfinansiering til, da de totale investeringer over de kommendefemten år ventes at løbe op på omkring USD 500 mia. For første gang i mange år vises der i Saudi- Arabien stor interesse for udbygning af undervisnings- og socialfaciliteter med store bevillinger til bygning af nye hospitaler og klinikker i et forsøg på at forbedre de almindelige undervisningsforhold og velfærdsområdet for den hurtigt voksende befolkning. Regionen er derfor i høj grad præget af en hektisk byggeaktivitet, som er et naturligt mål for ikke blot store byggeforetagende, men i lige grad for underleverandører med internationale erfaringer eller med særlig byggefaglig ekspertise. Mange større danske entreprenørfirmaer har fået øje på de attraktive muligheder, men aktiviteterne giver også muligheder for mindre ingeniørvirksomheder eller underleverandører af byggeartikler af høj kvalitet og design. Der afholdes byggeudstillinger med regelmæssige mellemrum i regionen, som det kan anbefales at deltage i fra dansk side for at introducere sig for potentielle lokale samarbejdspartnere.ambassaden i Riyadh og de danske handelskontorer i Dubai og Kuwait bistår også gerne firmaerne med kontaktsøgning. 13

14 ARABIEN KASTER LYS For Roblon Optic Fiber, der producerer fiberoptisk lys, var Den Arabiske Halvø en relativ ubekendt størrelse. I dag er det et upcoming marked, fortæller administrerende direktør Flemming K. Bertelsen (th) og salgsdirektør Søren Tjønneland. Roblon Fiber Optic producerer avancerede fiberoptiske belysningssystemer til store dele af verden. Da virksomheden begyndte at interessere sig for Den Arabiske Halvø, blev den overrasket over det store potentiale i regionen. tekst og foto claus clausen Kilometer efter kilometer af kabler med optiske fibre ligger i bundter og på tromler i produktionshallen hos Roblon Fiber Optics, som har base i nordjyske Frederikshavn og er en del af Roblon A/S. Virksomheden leverer specielle belysningssystemer til kunder over hele kloden, og produktionshallen minder da også mest af alt om et eksperimentarium af lys og ledninger. Rundt omkring i hallen står lysgeneratorer og brummer, mens nye lyssystemer afprøves. På endevæggen i den store hal hænger et eksempel på en af de mange specialopgaver, som virksomheden har løst: Et meterhøjt lysende 2-tal til luksuslineren Queen Elisabeth 2. 14

15 OVER ARABIEN tovværk, maskiner og optiske fibre De fleste kender nok Roblon A/S for deres produktion af tovværk og liner i alle afskygninger til den maritime sektor. Men i de senere år har virksomheden udviklet nye forretningsområder og består i dag af tre divisioner: Roblon Industrial Fiber, der især producerer syntetiske fiberprodukter til kabelindustrien og offshore industrien. En anden sektor er Roblon Engineering, der udvikler og producerer maskinløsninger til fremstilling af blandt andet kabler og tovværk. Endelig er der, som denne artikel omhandler, Roblon Fiber Optics. Denne division producerer fiberoptiske belysningssystemer. Sidelys kalder man denne form for lys der stråler ud langs hele fiberens længde, forklarer adm. direktør Flemming K. Bertelsen. Lyset bruges især til arkitektonisk belysning. Når du i Danmark eller udlandet støder på særlige belysningsløsninger på bygninger, i museer, restauranter, barer, omkring swimmingpools og springvand, kan lyset meget vel komme fra Roblon Fiber Optics. Cirka 90 procent af virksomhedens produkter går til eksport. Høj kvalitet, et smukt og funktionelt design: Vi er lysets B&O!, forklarer administrerende direktør Flemming K. Bertelsen og salgsdirektør Søren Tjønneland, mens de viser rundt i virksomheden. I toppen af virksomhedens eksportmarkeder ligger Europa og USA, men også Sydamerika og Asien er godt med. Og så er et nyt upcoming marked på vej for den nordjyske virksomhed: Nemlig Den Arabiske Halvø. En ubekendt størrelse Virksomhedens interesse for Den Arabiske Halvø begyndte for et par år siden. Under internationale udstillinger, som Roblon 15

16 ARABIEN venstre Råfiberen samles til et fiberbundt. højre En af de mange specialopgaver, som Roblon Fiber Optics har løst: Et meterhøjt lysende 2-tal til luksuslineren Queen Elisabeth 2. Fiber Optics deltog i, fik de et stigende antal henvendelser fra Den Arabiske Halvø. På den baggrund kom virksomhedens ledelse hurtigt frem til, at markedet fortjente en større opmærksomhed. For os var Den Arabiske Halvø en relativ ubekendt størrelse. Reelt vidste vi ikke, hvor stort markedspotentialet var, og vi foretog ingen proaktiv bearbejdning, men tog imod det sporadiske salg, som vi kunne få via relative tilfældige henvendelser, siger Flemming K. Bertelsen, adm. direktør i Roblon A/S. Roblon Fiber Optics valgte derfor i samarbejde med Danmarks Eksportråd (ambassaden i Riyadh, samt handelskontorerne i Dubai og Kuwait) at få udarbejdet en markedsanalyse. Herunder en distributøroversigt med henblik på at foretage en rundrejse i regionen for at finde potentielle forhandlere. Oversigterne som vi modtog, gjorde det hurtigt klart for os, at her var et potentielt givtigt marked. Vi kunne også konstatere, at vore konkurrenter fra USA og Europa var repræsenteret på markedet. De frembragte relevante distributører og forhandlere virkede langt mere professionelle, end vi havde forventet, siger salgsdirektør Søren Tjønneland. Ydmyg holdning vigtig Næste skridt blev en rundrejse til Den Arabiske Halvø. I alt 18 virksomhedsbesøg blev i samarbejde med de danske repræsentationer planlagt, inden Søren Tjønneland satte sig ind i flyveren med kurs mod de arabiske breddegrader. Allerede ved ankomsten til Den Arabiske Halvø kunne han ved selvsyn konstatere potentialet for Roblon Fiber Optics produkter. I regionen er de meget bevidste om byggestil, design og arkitektur det åbner også muligheder for specielle belysningsløsninger. Salgsdirektøren fandt hurtigt ud af, at den arabiske forretningskultur er et kapitel for sig. I de arabiske lande betyder personlige relationer utroligt meget. Det er vigtigt, at man giver sig tid til at etablere den personlige tillid. Det er en god idé at komme med en ydmyg holdning om at ville lære og lytte og ikke kun præsentere, siger Søren Tjønneland. Rundrejsen resulterede i konkrete samarbejdsaftaler for Roblon Fiber Optic, og stadig flere af virksomhedens produkter finder nu vej til Den Arabiske Halvø. Vi er først lige begyndt. Vi tror på en rigtig god eksport til Den Arabiske Halvø. Både vi og vores samarbejdspartnere dernede har om man så må sige set lyset i regionen, konstaterer adm. direktør Flemming K. Bertelsen. 16

17 Danix International er ved at etablere sig på flere arabiske markeder. Tyggegummi med blandt andet kanelsmag er populære, på et marked der åbner sig mere og mere over for vestlige produkter. DANSK TYGGEGUMMI TIL ARABIENS SHEIKER Efterspørgslen på en lang række varer fra vesten er efterhånden enorm i flere af de arabiske lande. Eksempelvis fødevarer, byggematerialer og teknisk support af den ene eller anden slags. Og en dansk virksomhed har fundet sin egen lille niche. Nemlig tyggegummi. af lars krøldrup Sukkerfrit. Med kanel-, kirsebær- og pebermyntesmag. Denjoy er navnet, og det produceres i Vejle og sælges i Iran, Kuwait, Dubai og forhåbentlig også snart i Saudi-Arabien. Det er den forholdsvis nystartede virksomhed Danix International, der står bag mærket, og de har taget skridtet ind på den Arabiske halvø. Virksomheden får tyggegummiet produceret af den danske fabrikant Gumlink, det tidligere Dandy, og står så selv for transport, distribution og salg. Men vil oliesheiker og emirer gnaske på dansk tyggegummi? Svaret er ja. Landene omkring Golfen åbner sig mere og mere mod Vesten og en af de ting, de gerne vil have, er tyggegummi fra Danmark. Stifter af Danix International, Carsten Wiis, fortæller: Jeg har valgt Mellemøsten, fordi jeg mener, det er et marked, der er noget overset på den internationale scene. Mange vil hellere til Malaysia, Singapore eller Brasilien. Men jeg har personligt mange gode erfaringer fra Iran, hvor jeg har arbejdet gennem mange år i olie- og gassektoren. Og det er også i kraft af mine gode kontakter i netop Iran, det har været muligt at starte i en anden branche, fortæller han. Ikke uden Ambassaden Selvom Carsten Wiis er kendt i området og er kommet i gang i Iran og Dubai, skulle der hjælp til for at tage springet videre til Saudi- Arabien og Kuwait. Vi kiggede mod Saudi-Arabien, da det klart er det største land i regionen, og har de fleste forbrugere. Her var, og er, Danmarks Eksportråd en stor hjælp. Efter min virksomhed havde været i dialog med Udenrigsministeriet, købte jeg det, der hedder en startpakke. Den indeholder blandt andet markedsundersøgelser og gav mig et indtryk af, hvad der blev efterspurgt, siger han. I den forbindelse kom Kuwait ind ad sidedøren gennem kontakter på den danske ambassade, og her blev den lille oliestats største privatejede virksomhed interesseret. En virksomhed der samlet omsætter for seks milliarder kroner om året. Efter en del korrespondance parterne imellem blev et møde ansigt til ansigt arrangeret. Da jeg kom til Kuwait og mødtes med virksomhedens folk, blev jeg glædeligt overrasket. Efter jeg sendte nogle prøver ned til dem, havde det været oppe og vende på højeste niveau, og de havde lavet en masse planer for, hvad der skulle ske, siger Carsten Wiis. Efter han kom tilbage til Danmark, blev han kontaktet, og fik den gode nyhed. Omstændige saudier Mens Dubai og Kuwait er en succes, ser det lidt mere tvivlsomt ud med mulighederne i Saudi- Arabien. Mange, lange og seje forhandlinger har endnu ikke ført til noget konkret. Det er min oplevelse, at specielt saudierne er lidt svære at handle med. Selvom jeg melder klart ud om, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan, prøver de alligevel at presse citronen en ekstra gang. De afbryder ikke forhandlingerne, men er meget omstændige, og jeg vil vurdere chancen for at komme i gang til fifty-fifty, siger Carsten Wiis. På trods af problemerne i Saudi-Arabien vurderer han, at perspektiverne i regionen er gode. Specielt i Kuwait, Dubai og de Forenede Arabiske Emirater. 17

18 ARABIEN fakta kuwait Hovedstad: Kuwait City Areal: km 2 Indbyggertal: 2,4 mio. (2003) Befolkningstilvækst pr. år: 2,3% Sprog: Arabisk Religion: Islam BNI pr. capita: USD (2002) Vækst i BNP pr. capita: N.A. Gældssituation (år): N.A. Udenlandsk bistand pr. capita: N.A. Valuta: Kuwaitiske Dinarer DEN SKANDINAVISKE MODEL PASSER KUWAIT Kuwait bruger en betydelig mængde af deres oliepenge på hospitalsudstyr, og det kan medføre kontrakter til danske virksomheder. For tiden handler det i høj grad om handicappede. I kraft af landets enorme olierigdom er det kuwaitiske sundhedsvæsen et af de mest veludviklede i Mellemøsten. For øjeblikket er der fokus på handicappedes vilkår, hvorfor der anvendes og er afsat betydelige midler til forbedringer de kommende år. Den danske hjælpemiddelindustri har her gode muligheder for at få del i kagen. Eftersom den skandinaviske velfærdsmodel, navnlig inden for handicapområdet, er kendt i Kuwait, kigger de kuwaitiske myndigheder, institutioner og leverandører ofte i retning af Skandinavien, når der skal hentes udstyr eller inspiration. Grundlæggende bygger den kuwaitiske model ligesom den danske på idéen om at mennesker med handicaps skal have de samme rammer, betingelser og muligheder i samfundet som ikke handicappede. Samarbejde med Kuwait Der er i Kuwait en semioffentlig og to offentlige institutioner samt to private hjælpeorganisationer. En tredje offentlig institution er under opførelse til en samlet værdi af 500 millioner kroner, hvor alene udstyr og møblering løber op i 150 millioner kroner. For at synliggøre de muligheder der ligger i et samarbejde mellem Danmark og Kuwait inden for handicap og rehabiliteringsområdet, gennemførte General-konsulatet i tæt samarbejde med Dansk Rehab Gruppe i september 2002 et officielt delegationsbesøg til Danmark. Der deltog personer fra det Kuwaitiske Social- og sundhedsministerium samt fra forskellige offentlige- og private handicapinstitutioner i Kuwait. Der arbejdes nu på at få gang i systemeksport til offentlige institutioner i Kuwait. 18

19 DYRT UDSTYR FRA ARABIENS HOSPITALER Epoka Medic Mission køber og sælger dyrt brugt hospitalsudstyr. De er i fuld gang med at etablere sig på det saudiarabiske marked, hvor de tror på fremtidig vækst. af lars krøldrup En af de virksomheder der har fået øjnene op for mulighederne på den arabiske halvø er Epoka Medic Mission. Virksomheden køber og sælger dyrt brugt billeddiagnostisk hospitalsudstyr. Det vil sige det, der blandt andet står på hospitalers røntgenafdelinger. Selskabet ligger i Pandrup i Nordjylland, blev stiftet i 2003, og er et datterselskab i Epoka Group A/S. Virksomheden fik med hjælp fra den danske ambassade i Riyadh i Saudi- Arabien foden inden for tidligere på året, og salgschef Theresa Høgenhaug står for kontakten til landene i mellemøsten. Vi var i København til et arrangement tidligere i år, hvor eksportrådgiver Anders Mørup fra den danske ambassade i Riyadh fortalte om det saudiarabiske marked. Det vakte vores interesse, og vi fik ambassaden til at hjælpe os. Og det har betydet meget for os i den forbindelse, siger hun. Men ikke bare Saudi-Arabien har Epokas interesse. Flere lande i regionen har et potentiale, der gør dem yderst relevante og indbydende for nordjyderne. De er blandt de første inden for deres branche, der har kastet blikket i retning af Mellemøsten, så indtil videre kan man sige, de har et forspring. Alle lande som den danske ambassade dækker i området er interessante for os. Det virker som en rigtig god mulighed, og der er endnu ikke så mange virksomheder om budet, siger Theresa Høgenhaug. Sprog og kultur Men det er ikke helt problemfrit at etablere sig i en region, der er stærkt præget af religiøse og kulturelle værdier, som ligger milevidt fra dem vi kender fra os selv i Europa og de øvrige dele af Vesten. Det stiller krav om et vist kendskab til, hvordan man som udlænding gebærder sig i området. Og måske endnu vigtigere. Hvordan man ikke gør. Hvis man er forberedt, og klar over de forskellige ting man må og ikke må er det ikke så slemt. Mange tror også, at landene er lukkede og svært tilgængelige, men det er nu ikke min erfaring. Jeg er kvinde og ret dansk at se på, og derfor havde jeg også mine betænkeligheder. Det viste sig dog, at der TRE RÅD FRA EPOKA TIL BEGYNDERE I DET ARABISKE ikke var nogen grund til min bekymring, siger hun. Ikke bare kulturelt er der stor afstand. Også sprogligt. Men heller ikke det bør give store problemer, mener Theresa Høgenhaug. Sproget giver egentlig ikke de store vanskeligheder. Mange saudier er uddannet i USA, og taler derfor et glimrende engelsk. Desuden betyder det, at de er meget mere åbne over for fremmede end man lige umiddelbart skulle tro, siger hun. Folkene bag Epoka Medic Mission. Virksomheden er blandt de første inden for deres branche i Saudi Arabien. Salgschef Theresa Høgenhaug (første række nummer to fra højre) siger, at virksomheden venter sig meget af dette marked. 1: Man skal være åben over for mulighederne, og lade være med at afskrive noget på forhånd. 2: Man skal være velforberedt. Og det gælder flere aspekter. Både det kulturelle og det forretningsmæssige. 3: Brug den danske repræsentation. De er til stor hjælp. epoka 19

20 ARABIEN GOLFLANDENE KRÆVER KVALITETS VARER De senere års store vækst i olielandenes økonomier slår også igennem på forbrugs- og dagligvaremarkedet og kan klart spores hos de omkring 30 millioner indbyggere i GCC landene. Markedet for fødevarer, der regnes for at være omkring milliarder kroner, er stærkt voksende og der efterspørges større kvalitetsbevidsthed. Den internationale messe for fødevarer, catering og udstyr, Gulfood, afholdes årligt og er den førende fødevareudstilling i Mellemøsten. Udstillingen afholdes næste gang februar 2006 i Dubai, UAE, og ventes at tiltrække stor international opmærksomhed blandt andet på baggrund af det økonomiske boom, der finder sted i Golflandene. Udstillingen er et optimalt forum for markedsføring af fødevarer og fødevareudstyr og samtidig en god mulighed for at øge sit netværk inden for branchen, da den samler indkøbere og andre beslutningstagere fra mere end 70 lande. Omkring 1300 producenter og distributører fra hele verden er tilmeldt som udstillere på messen. Alle nøglesektorerne inden for fødevare- og hotelbranchen er hvert år repræsenterede på Gulfood og 2005 var der mødt over personer fra 127 lande frem i Dubai for at besøge messen. Danmark nyder godt af sit internationale ry som storproducent af kvalitetsfødevarer og da netop fødevare- og detailsektoren i regionen betragtes som nogle af verdens hurtigstvoksende, har danske virksomheder et stort incitament til at deltage i udstillingen. Derfor har næsten 20 danske firmaer valgt at deltage enten på den centralt placerede 20

21 polfoto danske fællesstand, som er organiseret af Dansk Industri i samarbejde med Danmarks Eksportråd og repræsentationerne i Dubai og Riyadh eller for nogle enkeltes vedkommende individuelt i nærheden af fællesstanden. Interessant marked Den stigende købekraft og efterspørgsel i Saudi-Arabien medvirker til at revolutionere detailmarkedet, hvor supermarkedskæder og stormagasiner styrker investeringerne og profilen. Den lokale fødevareindustri er efterhånden den ikke-olie sektor, der vokser mest, og fødevareindustrien er derfor aktivt i gang med investeringer både med henblik på udvikling og effektivitetsfremmende foranstaltninger og almindelige udvidelser, som den økonomiske fremgang har sikret. Ikke mindst mejeriindustrien avancerer derfor stærkt i retning af højere internationale standarder og efterspørger bedre tilsætnings- og hjælpestoffer samt sofistikerede agroindustrielt udstyr for at kunne klare udfordringerne. Golflandene er storimportører af fødevarer både til detailmarkedet og til den hastigt voksende turistindustri og dermed generelt afhængige af import af produkter og services relateret til fødevarebranchen. Selvforsyningsgraden for dagligvarer er under 10 procent for eksempel i de Forenede Arabiske Emirater og dette sammenholdt med den store reeksport fra Dubai/ Emiraterne gør Golfregionen til et særdeles attraktivt marked for virksomheder inden for denne branche. yderligere information den danske ambassade i riyadh tlf.: +966 (1) Store centre skyder op som paddehatte i golflandene. Der er ikke så mange aktiviteter på grund af en streng lovgivning, og dermed bliver ture til de såkaldte hypermalls rene familieudflugter. 21

22 ARABIEN KLASSENS FRÆKKE DRENG INVITERER Dubai er ikke som de omkringliggende lande på den arabiske halvø, og klassens frække dreng er attraktiv for danske virksomheder. Men guldet flyder ikke i gaderne, og det kræver hårdt arbejde og tålmodighed at etablere sig. af lars krøldrup Vi er lidt en torn i øjet på de andre golfstater. Sådan beskriver den danske konsul og handelsstipendiat Thomas Bay hans hjemby. Dubai er nemlig ikke som de omkringliggende lande, hvor den strenge muslimske lovgivning påvirker de fleste aspekter af hverdagen. Naturligvis er staten også muslimsk, men det er den, der ligner Vesten mest, og man kan eksempelvis gå i biografen eller i teatret. Noget der er umuligt i den store nabo Saudi- Arabien. Dubai har været gennem en fantastisk økonomisk vækst gennem de sidste mange år, og meget tyder på, at den fortsætter. Det gør den meget interessant for danske virksomheder, der har et særdeles godt omdømme i den lille golfstat. Vi har et godt ry hernede, og folk ved, at vi er seriøse, med det vi laver. Men det gælder om at finde sine egne nicher, for konkurrencen er benhård. Konsulatet har et betydeligt netværk, og bruger man det, åbner det mange døre i Dubai. Konsulatet fungerer også som handelskontor og hjælper danske virksomheder med at komme i gang i Dubai, og resten af de Forenede Arabiske Emirater som de også dækker. Vi kan tilbyde en lang række services. Jeg kommer selv fra det private erhvervsliv, og har arbejdet i Mellemøsten siden Og uden at klappe os selv for meget på skulderen, synes jeg, at man i Danmarks Eksportråd har samlet det bedste fra den offentlige og den private sektor. Udenrigsministeriet åbner mange døre, og vi kan gøre processen med at komme ind på markedet betydeligt kortere, siger Thomas Bay. Selvom det er tilfældet, gør han det klart, at det ikke er noget, man bare lige gør. Det tager lang tid, måske flere år, og kræver en stor indsats. Vedvarende energi Thomas Bay ser lyst på fremtiden, og peger på flere områder, hvor danske virksomheder har gode muligheder for at etablere sig i Dubai. Inden for blandt andet fødevareområdet, miljøområdet, medicosektoren og IT-sektoren er der gode muligheder. Arla er eksempelvis allerede kæmpestore hernede. Miljøområdet er også meget interessant. Kloakering og vandrensning er to ting der bliver lagt stor vægt på hernede. Man skal hele tiden tilbyde en by, der er god og behagelig at leve i, og hvis disse to ting ikke er i orden er det svært. Og i Danmark er vi særdeles stærke på områderne, siger han. En anden ting som ikke lige umiddelbart virker så oplagt, er vedvarende energi. Det lyder måske lidt som at sælge sand i Sahara, når man tænker på al den olie der findes hernede. Men den varer ikke evigt, og i Dubai er regeringen ret fremsynede, og pusler allerede nu med planer for vedvarende energi. Både vind- og solenergi, siger Thomas Bay. Oven i det puster et enormt energiforbrug i staten til introduktionen af vedvarende energi. Det ligger alt sammen nogle år ude i fremtiden, men vi er meget opmærksomme på udviklingen. Den store spanske vindmølleproducent Gamesa har allerede været hernede, og der står vindmøller i Saudi-Arabien. Så hvorfor ikke her?, spørger han. fakta forenede arabiske emirater Hovedstad: Abu Dhabi Areal: km 2 Indbyggertal: 4 mio. (2003) Befolkningstilvækst pr. år: 6,9% Sprog: Arabisk Religion: Islam BNI pr. capita: USD (1999) Vækst i BNP pr. capita: 1,9% Valuta: UAE Dirham 22

Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise

Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise ANALYSE Februar 2009 Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise Martin Hvidt De arabiske Golf-lande har set deres investeringer miste værdi og 10 år med økonomisk boom afløst af en voldsom økonomisk

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Markedsudvikling & potentiale UAE Dubai, 21. November 2013

Markedsudvikling & potentiale UAE Dubai, 21. November 2013 Markedsudvikling & potentiale UAE Dubai, 21. November 2013 agenda 1. Introduktion til UAE 2. Den Arabiske Halvø et rigmandskvarter? 3. Politisk stabilitet i et ustabilt nabolag 4. Markedspotentialet i

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri og anlæg i Norge Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (arkitektur,

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013 Købekraften i Polen Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen 4. juni, 2013 Agenda Overblik Fordomme/selvopfattelse Polen kontrasternes land Økonomiske nøgletal Markedsmuligheder Kulturforskelle Vi kan hjælpe

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Olieprisens himmelflugt

Olieprisens himmelflugt ANALYSE Oktober 2008 Olieprisens himmelflugt Martin Hvidt I juli 2008 blev en tønde råolie handlet for 147 dollar - den højeste pris nogensinde. De seneste års kraftige økonomiske vækst - og dermed stigende

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 M EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 MARKEDSMULIGHEDER: På nuværende tidspunkt er der omkring 20,000 mindre mejerier spredt ud over hele Thailand. Mælkeproduktionen er steget med ca.

Læs mere

TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER AGENDA Kort præsentation af NEPTUN TRANSPORT A/S Fakta om Tyrkiet Produktion, Transport & Logistik i Tyrkiet Industricentre i Tyrkiet Transport / infrastruktur Logistik

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

ANALYSE Januar 2010. Abu Dhabis pris for at redde Dubai ud af gældsklemmen? Martin Hvidt

ANALYSE Januar 2010. Abu Dhabis pris for at redde Dubai ud af gældsklemmen? Martin Hvidt ANALYSE Januar 2010 Abu Dhabis pris for at redde Dubai ud af gældsklemmen? Martin Hvidt Dubai bragte sig mod slutningen af 2009 på forsiderne af alverdens aviser. Men denne gang ikke for fx at havde indviet

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 DI Byggematerialer og Danmarks Handelskontor i Barcelona i samarbejde med Export

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Eksportrådet, USA. Carsten Rosendahl Director, Sales & Marketing TC USA

Eksportrådet, USA. Carsten Rosendahl Director, Sales & Marketing TC USA Eksportrådet, USA Carsten Rosendahl Director, Sales & Marketing TC USA Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Økonomisk udvikling i Saudi Arabien

Økonomisk udvikling i Saudi Arabien ANALYS E Januar 2009 Økonomisk udvikling i Saudi Arabien Martin Hvidt Denne artikel er den anden i en serie, der har som mål at beskrive og analysere den økonomiske udvikling i de arabiske Golf lande,

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet

Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet Få indsigt i mulighederne for indkøb af tøj og tekstiler i i Tyrkiet for derigennem at styrke din virksomheds konkurrenceevne på eksportmarkedet

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Markedsmuligheder i Norge

Markedsmuligheder i Norge Markedsmuligheder i Norge Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2011 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Hvorfor Norge? Norge er et velhavende land

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Hvorfor Nederlandene?

Hvorfor Nederlandene? Hvorfor Nederlandene? Fashion Accelerator, Kbh. 10. maj 2010 PRÆSENTATION Ambassaden Nederlandene Kultur Samarbejdsformer Pas på 2 AMBASSADEN I HAAG Ambassadøren Økonomi/politik Handel Borgerservice Domstole

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Business Trip til den russiske region Tatarstan

Business Trip til den russiske region Tatarstan Business Trip til den russiske region Tatarstan 11-14. Marts 2013 Tema : landbrug / fødevarer, miljø / energi samt medicinal & sundhed. 1 Tatarstan oktober 2012 2 Hvorfor regionen Tatarstan??? Tatarstan

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Sauna Milliarder EUR 25 20 15 10 Varer + tjenesteydelser Varer 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 År Samlet eksport af varer og tjenesteydelser 53 % 12 % 1 % 34 % Finland Island

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere