eksportfokus det eventyrlige arabien side 8-27 vietnam: asiens lille tiger side 32 briter bader på dansk side 40

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eksportfokus det eventyrlige arabien side 8-27 vietnam: asiens lille tiger side 32 briter bader på dansk side 40"

Transkript

1 eksportfokus det eventyrlige arabien De enorme olierigdomme kombineret med en overordentlig stor investeringslyst gør markederne på den arabiske halvø interessante for danske virksomheder. Dette nummer af Eksportfokus har taget temperaturen på en region, der er inde i en rivende udvikling. side 8-27 vietnam: asiens lille tiger side 32 briter bader på dansk side

2 Master i transport og maritim management Er du på vej til en ledende stilling inden for shipping, rederivirksomhed, logistik service, havneadministration eller transportvirksomhed, er masteruddannelsen i transport og maritim management en oplagt mulighed for dig. Uddannelsen er en samlet pakke, der kombinerer innovation og forretningsudvikling, Supply Chain Management, international økonomi og Human Ressource Management. Den foregår på deltid og strækker sig over to år. For at søge ind skal du have mindst en relevant mellemlang uddannelse, f.eks. som skibsofficer eller maskinmester. Derudover skal du have min. 2 års erhvervserfaring. Søg nu eller senest den 5. januar. Vi starter den 1. februar Kontakt studieservice og tal med Lise Abrahamsen på tlf eller klik på Keld Gryholm, personaledirektør MAN B&W Diesel A/S og repræsentant for Danske Maritime Masteruddannelsen i transport og maritim management falder på et tørt sted, og den udfylder en niche for folk i Det Blå Danmark. Uddannelsen ligger op til, at blandt andet søofficerer, maskinmestre, navigatører og ingeniører med stor praktisk erfaring kan tilegne sig en målrettet efteruddannelse. Vægtningen af praktisk erfaring og teori giver en god synergi og mulighed for at få et strategisk og ledelsesmæssigt kompetenceløft på et globalt niveau og med et globalt sigte. SYDDANSKUNIVERSITET.DK

3 indhold markant vækst og markedspotentiale på den arabiske halvø > markedsnyt 4 > eksport af juletræer 6 > den arabiske halvø lokker 8 > en kæmpe byggeplads 13 > klassens frække dreng inviterer 22 Landene på Den Arabiske Halvø nyder godt af den høje verdensmarkedspris på olie, og det sætter landene i stand til at foretage endog meget omfattende investeringer i alle centrale sektorer. Med årlige realvækstrater i de seneste par år på mellem seks og otte procent hører disse markeder til i gruppen af højvækstlande, som danske eksportører bestemt bør inddrage i deres strategiske eksportplanlægning. > markedsnyt 28 > vietnam: asiens lille tiger 32 > briter bader på dansk 40 Det største marked Saudi-Arabien tegner sig for halvdelen af Den Arabiske Halvøs samlede BNP, men især Emiraterne, Kuwait og Qatar har været inde i en rivende økonomisk udvikling. Landene med undtagelse af Yemen indgår i et snævert økonomisk samarbejde, Gulf Cooperation Council (GCC), som blandt andet indebærer en fælles toldunion. Det gælder for markederne, at de ikke er de nemmest tilgængelige, men der er tilnærmelser mod de internationale spilleregler, hvilket vil medføre mere åbenhed. Saudi-Arabien er som det sidste GCC land netop blevet optaget i WTO og gennemfører reformer i alle sektorer. Desuden er EU i gang med de sidste drøftelser med landene om indgåelse af en frihandelsaftale, der forhåbentlig vil forbedre også danske virksomheders adgang til markederne Med voksende olieindtægter, stigende befolkningstilvækst og stigende købekraft vil der vise sig forbedrede markedsmuligheder over en bred front. Der er tegn på stigende investeringer i først og fremmest den petrokemiske sektor, men også andre sektorer som for eksempel sundhedssektoren og byggesektoren er i kraftig fremgang. På flere områder er der faktisk tale om historisk store investeringer med massiv international deltagelse. Det gælder for alle markederne, at der er tale om en traditionel erhvervskultur, som blandt andet betyder, at personlige kontakter er helt afgørende. Som virksomhed skal man være dedikeret for at slå igennem på de arabiske markeder. Danmark har tre repræsentationer på Halvøen: Ambassaden i Saudi-Arabien og handelskontorer i Dubai og Kuwait. De har etableret et samarbejde, så danske virksomheder kan få en samlet indgang til markederne. Gennem årerne har Danmark ikke mindst inden for fødevaresektoren opnået en stærk og anerkendt position, som kommer os til gode i de andre sektorer. Det er altså grobund for at styrke den danske eksportprofil og danske virksomheders tilstedeværelse på disse markeder. Hans Klingenberg ambassadør i riyadh

4 MARKEDSNYT foto: claus clausen den danske byggesektor har muligheder i estland og litauen Bygge- og anlægssektoren i Estland og Litauen er i rivende udvikling, og der er interessante muligheder for danske virksomheder. En indgang til byggemarkedet kan blandt andet være via de to byggemesser, som afholdes i henholdsvis Estland og Litauen i I Estland og Litauen erbyggesektoren vokset markant de seneste år. Dette er ikke til at overse, for overalt skyder nye boliger op. Huse renoveres, nye forretninger og indkøbscentre etableres og vejnettet udbygges og renoveres. Byggeboomet i Estland og Litauen drives primært af en stærk stigning i det private boligbyggeri. Mange byggerier er stadigvæk gamle og uvedligeholdte massebebyggelser fra Sovjet tiden. Med den stigende levestandard mærkes også en stor efterspørgsel efter moderne og attraktive boliger. I forhold til infrastrukturen har de mange EU-finansierede projekter også sat skub i byggeriet. Den private efterspørgsel stimuleres af gunstige lånemuligheder og stigende realindkomster. EU-medlemskabet stiller krav til Estland og Litauen om opgradering i forhold til infrastruktur og miljø. Inden for transport koncentreres indsatsen om veje, jernbaner og havne, mens der på miljøområdet er fokus på spildevandsrensning, affaldshåndtering og energiforsyning. For danske virksomheder er det værd at tage i betragtning, at der er gode trafikforbindelser til Danmark. Dertil kommer, at landenes beliggenhed gør dem til et interessant springbræt til større markeder for eksempel Rusland og Polen. Mange danske virksomheder har allerede set mulighederne i Baltikum, hvilket gør Danmark til en af de største investorer i regionen. Ambassaderne i Estland og Litauen tilbyder små- og mellemstore danske virksomheder at deltage i byggemesserne ESTBUILD OG RESTA, 50 procent af omkostningerne kan dækkes af Erhvervenes Eksportfremme Sekretariat. estbuild messe 2006 Estbuild-messen henvender sig til byggeanlægssektoren. Messen afholdes den 5.-8.april resta messe 2006 Resta-messen er den største bygge- og anlægsmesse og afholdes den april 2006 Tilmelding og information: Eksportrådgiver Indrek Pällo Telefon: Tilmelding og information: Eksportrådgiver Arunas Kazakevicius Telefon: Byggeaktiviteten er stor i de baltiske lande. 4

5 få hjælp til at nedbryde handelsbarrierer medalje til danske pumper i polen Grundfos er gået mod strømmen og har fokuseret på at sælge energibesparende pumper til det polske marked - selv om det er et marked hvor der ikke er stor efterspørgsel på energibesparende produkter. Det var en af begrundelserne for, at Grundfos polske datterselskab Grundfos Pompy for nylig modtog H.K.H Prins Henriks æresmedalje. Medaljen blev overrakt til Grundfos på miljømessen Poleko af miljøminister Connie Hedegaard. Poleko er den største miljømesse i Central- og Østeuropa. Grundfors Pompy har bidraget til at skabe et positivt image af Danmark hos de polske meningsdannere i erhvervsliv og politik. Virksomheden har blandt andet været med i ambassadens reklamekampagne Branding Denmark, hvor budskaberne om, at Danmark er Polens nabo, på en innovativ, teknologisk, designorienteret og miljøvenlig måde er blevet kommunikeret til presse og forretningsfolk, sagde Bo Stærmose, formand for Dansk Eksportforening, ved prisuddelingen. Han understregede også, at Grundfos miljøvenlige pumper har haft det hårdt på markedet i Polen, fordi der endnu ikke er den samme høje miljøstandard som i Danmark. Grundfos Pompy har 75 ansatte i Polen og er beliggende i udkanten af Poznan, som er Polens femte største by. Selskabet er ét af Grundfos 63 selskaber fordelt på 38 forskellige lande. yderligere information danmarks ambassade i warszawa eksportrådgiver susanne hyldelund telefon: dansk eksportforenings formand direktør bo stærmose telefon: På grund af danske virksomheders stigende internationalisering har Danmarks Eksportråd i Udenrigsministeriet styrket rådgivningen af danske virksomheder, når de støder på barrierer på de udenlandske eksportmarkeder. WTO-forhandlingerne i Hong Kong i december aktualiserer dette behov. Mange danske virksomheder støder ofte ind i større eller mindre myndighedsbarrierer i udlandet. Derfor har Danmarks Eksportråd etableret en ny webbaseret indberetningsfacilitet Markedsåbneren, med henblik på en mere systematisk bearbejdning af sådanne sager. På kort tid kan danske virksomheder i programmet registrere de problemer, som de støder på i udlandet. Det koster intet at benytte markedsåbneren. Alt afhængig af problemets karakter vil Danmarks Eksportråd fremkomme med et oplæg til virksomheden om, hvordan deres problemer kan løses, og hvilke ydelser som Eksportrådet i samarbejde med de 88 repræsentationer kan bistå med. Herefter kan virksomheden så tage stilling til det konkrete tilbud. Revision og rådgivning i Polen Barriererne kan være i relation til gældende lovgivning som for eksempel: Offentlige indkøb, patentrettigheder, tekniske handelshindringer og problemer med etablering. Men også problemer og hindringer, som befinder sig i en gråzone mellem det officielle og uofficielle plan kan blive analyseret og søgt afhjulpet. Informationerne fra Markedsåbneren vil også blive brugt til opfølgning i de multilaterale handelsforhandlinger (WTO) og i bilaterale/regionale frihandelsaftaler (for eksempel Mercosur-forhandlingerne), således at fremtidens handelsregler varetager danske virksomheders konkrete ønsker og behov. Den web-baserede Markedsåbner som kun tager få minutter at besvare - findes på Danmarks Eksportråds hjemmeside yderligere information danmarks eksportråd souschef peter c. brun telefon: (Baltic Accountants and Consultants er et dansk ejet revisions- og konsulentfirma, der har arbejdet i Polen siden starten af Vores specialer er: Revision efter såvel polsk som international standard Outsourcing af bogføring, lønkalkulation, rapportering etc. International moms- og skatterådgivning Due diligence - finde og udvikle joint venture virksomheder i Polen Restruktureringer, rekonstruktioner og likvidationer Personlig skatteplanlægning Viden og teknologi Ring til os i Warszawa Baltic Accountants and Consultants State Authorized Public Accountants Al. Wojska Polskiego 11, Warsaw, Poland Tel: Fax:

6 polfoto Julen står for døren. Her er der hektisk aktivitet i Hornsherred, hvor firmaet Fjordgaarden er i gang med årets skovning af juletræer til markederne i ind- og udland. DANMARK FLYTTER FLEST JULETRÆER OVER GRÆNSERNE Danmark er den største eksportør af juletræer i Europa. I år ser det ud til, at Danmark igen holder placeringen, og det danske juletræ er værdifuldt som aldrig før. Mange producenter valgte nemlig at dreje nøglen om i 2004 på grund af EU s nye landbrugsreformer, og derfor vil de nuværende producenter kunne erhverve sig en høj pris på eksportmarkederne i år. af signe jønsson Når lysene på træerne tændes juleaften i de europæiske hjem, vil mange af træerne have haft deres rødder i den danske muld. I 2004 blev der eksporteret cirka 12 millioner juletræer til en værdi af omtrent 1 milliard kroner. Det var rekordåret. Indtil da havde eksporten i mange år ligget på omkring 10 millioner træer. I år vil tallet falde med cirka 25 procent, vurderer Dansk Juletræsdyrkerforening. Årsagen er, at mange juletræsproducenter op til julen 2004 fældede træerne for at omlægge til landbrugsarealer for dermed at få mulighed for at modtage landbrugsstøtte fra EU. Men de, der stædigt holdt ud i branchen, kan købe store julegaver i år. I år vil priserne gå markant opad på markederne. For første gang i mange år, vil vi opleve, at juletræsproducenterne kan sætte prisen. Ofte har køberne på de udenlandske markeder ventet med at købe til sidste øjeblik men i år er det på grund af dykket i produktionen sælgers marked, fortæller afsætningsmedarbejder Henrik Mainz, Dansk Juletræsdyrkerforening. I branchen har man allerede set, at udenlandske opkøbere har budt op til 2 euro mere for et træ (cirka femten kroner), og det er ikke usandsynligt, at priserne for et godt kvalitetstræ stiger i løbet af december. Dansk træ er sikkert Tyskland er den europæiske storproducent af juletræer med en årlig produktion på millioner træer, men Danmark har ikke noget at klage over. Danmark er det land, som flytter flest juletræer over grænserne og til flest forskellige markeder. Når vi er de største eksportører i Europa, skyldes det at vi siden 1960 erne har haft en meget målrettet juletræsproduktion, som er blevet udviklet fantastisk godt. Normannsgranen er det træ, som Danmark producerer og sælger flest af. Det er et smukt træ. Et træ, som forbrugerne vælger at holde fast i år efter år, fortæller Henrik Mainz. At normannsgranen også er populær har sin enkle forklaring. Forbrugerne elsker normannsgranen, fordi den er nålefast. Det er irriterende at skulle rende rundt med kosten inden gæsterne kommer, siger Henrik Mainz. I Danmark brugte man oprindelig mest rødgran og almindelig ædelgran indtil omkring 1960, idet juletræer udelukkende blev taget fra eksisterende tømmerproduktionsbevoksninger. Fra først i 1960 erne begyndte en mere målrettet og intensiv dyrkning af juletræer i særlige plantager af først og fremmest Normannsgran. 6

7 Og det danske klima er særdeles godt for en intensiv dyrkning af normannsgranen, fordi det minder om klimaet omkring Sortehavet, hvor træerne oprindelig vokser. dansk juletræsforening Blikket mod øst Et af de markeder, som ifølge Henrik Mainz kan gå hen og blive meget interessant inden for overskuelig fremtid, er det østeuropæiske. I brancheforeningen mærker man en stigende efterspørgsel hos østeuropæiske købere. I takt med at købekraften i Østeuropa bliver stærkere, vil det også skabe efterspørgsel på juletræer. Men endnu er det et meget usikkert marked, som vi ikke har stort kendskab til. Producenterne vælger derfor de sikre markeder som for eksempel det tyske, fortæller Henrik Mainz. I Rusland har tre-fire danske eksportører i flere år været godt inde på markedet, og i Polen har Dansk Juletræsforening ligesom i Tyskland igennem flere sæsoner kørt reklamekampagne for Normannsgranen. Henrik Mainz regner med, at den danske juletræseksport traditionen tro vil have Tyskland som hovedaftagerland. Selv om Tyskland er storproducent kan de ikke selv mætte markedet. Desuden aftager England og Frankrig mange træer. Også til fjerne destinationer som for eksempel Afrika sælges der danske træer. Her er der prestige i at have et træ, der ikke er af plastik som måske endda drysser en smule. Men endnu er eksporten til Afrika ikke målbar. Ikke hurtige gevinster Til tider kan der spores panderynker i Dansk Juletræsforening, for juletræsbranchen tiltrækker mange useriøse firmaer. Mange tror, de hurtigt og nemt kan score en årsomsætning på tre uger ved at gå ind i juletræsbranchen og så ligge på langs resten af året. Det er en branche der godt kan tiltrække triste typer, siger Henrik Mainz. Ifølge ham kræver det års tålmodighed og planlægning, hvis man skal gøre sig som producent hvilket understreges af det faktum, at det tager cirka 10 år at producere et træ. Blandt andet har Dansk Juletræsforening et samarbejde med den danske ambassade i London for at optimere salget på det engelske marked. Vil man ind på markederne skal der arbejdes i alle årets måneder. Selv om 2005 er et magert år, forsikrer Dansk Juletræsforening at der bliver træer nok til alle, men det kan godt være, at det bliver svært at skaffe et kvalitetstræ som Normannsgranen. JULETRÆET Juletræsskikken er en tysk skik, der kendes tilbage til 1500-tallet. I Danmark kom traditionen til landet i begyndelsen af 1800-tallet. Så vidt vides blev det første danske juletræ tændt i 1808 på godset Holsteinborg. Juletræet blev en københavnerskik, men i lærer- og præstehjem uden for København begyndte skikken at sprede sig. I de kredse havde man kontakter til København og til magasiner, blade, julebøger og almanakker, hvor der var beskrivelser af juletræet. Først omkring 1900 var en jul med juletræ indført i de fleste hjem. kilde: den store danske encyklopædi og (dansk juletræsdyrkerforening) Har du styr på din virksomheds aktiviteter i Rusland og Baltikum? Dania Advokater yder på baggrund af mange års erfaring rådgivning om russiske og baltiske retsforhold med forståelse for sproget, kulturen og de særlige forretningsgange, der gør sig gældende i disse lande, bl.a. indenfor følgende områder: etablering af virksomhed samarbejdsforhold og joint ventures udvikling af projektidéer Vores kendemærke er, at vi har en praktisk, pragmatisk og kommerciel indfaldsvinkel ved varetagelsen af vores klienters opgaver. Vi er resultatorienterede og leverer en personlig og individuel rådgivning bredgade 49 dk-1260 københavn k tlf (+45) fax (+45) finansiering køb og leje af jord og landbrugsejendomme inddrivelse og sikring af udeståender m. dmitrovka 23/15, ap. 3 ru moskva tlf (+7) fax (+7) KØBENHAVN SVENDBORG MOSKVA NUUK TÓRSHAVN / 7

8 ARABIEN ET RIGT polfoto MARKED I HISTORISK VÆKST Den danske ambassade i Saudi- Arabien anbefaler danske virksomheder og organisationer at være til stede i golflandene. Historisk økonomisk vækst skaber grundlag for reformer og udbygning af infrastrukturen. Og det betyder markedsadgang. af lars krøldrup Vækst, vækst og atter vækst. Sådan kan man sammenfatte udviklingen i Saudi- Arabien og resten af de såkaldte GCC lande (Golfstaternes Samarbejdsråd, Golf Cooperation Counsil). Olieprisernes himmelflugt de sidste par år, er den væsentligste årsag, og denne ufattelige indtægt er grundstenen til det boom, der er i gang inden for en række sektorer. Blandt andet bygges der som aldrig før, og i Saudi-Arabien er det især investeringer i tungere infrastrukturprojekter samt olie- og gassektoren, telekommunikation og elsektoren, der lægges vægt på. Således har man netop offentliggjort en liste over projekter, der planlægges at blive sat i gang over de næste 15 år. Projekter til en værdi af i alt 624 milliarder dollars. Det samlede bruttonationalprodukt i GCClandene runder i løbet af i år 500 milliarder dollar, med en gennemsnitlig vækst i løbende priser på 17 procent. Området står altså midt i en fantastisk udvikling, hvor alle udviklingsprognoser, der for blot to år siden var baseret på en oliepris på 25 dollar, er gjort til skamme. De er nu erstattet af langt mere ambitiøse planer, hvor der er udsigt til olie- og gaspriser, der er op til tre gange højere. Kontrol over udviklingen Det generelt høje væksttempo især i de mindre liberale golflande kan stille spørgsmål ved, hvorvidt der er en risiko for overophedning af økonomierne. Risikoen er tilstede, men ifølge økonomer i regionen er situationen under fuld kontrol, da den overvåges nøje af myndighederne og nødvendige finansielle instrumenter vil være til stede, hvis situationen skulle blive kritisk. Det vil sige, at udviklingen kører inden for nogle sikre rammer. Landene kan modstå eventuelle økonomiske udsving med de kæmpe reserver og aktiver der er opbygget de seneste år. Dertil kommer, at man også regner med høje oliepriser næste år med, og økonomierne drives frem af fortsatte kapitalinvesteringer. Små skyer i horisonten I De Forenede Arabiske Emirater er der dog så småt ved at komme problemer. Økonomien boomer også her, men der er samtidig visse tegn på inflation og flaskehalsproblemer, som giver anledning til bekymring i erhvervslivet. Der er mangel på den rette, kvalificerede arbejdskraft, lønningerne er steget, det samme er leveomkostningerne og inflationstendenserne som konsekvens af den generelt stigende efterspørgsel i et meget gunstigt erhvervs- og investeringsmiljø. 8

9 Saudi Arabien er andet end pilgrimme på vej til muslimske helligdomme. Det kan også være et Mekka for danske virksomheder, som får øjnene op for de store muligheder, der er i en region som åbner sig mere og mere over for vesten og varer derfra. Her et glimt fra den store moske Masjid al-haram i virkelighedens Mekka. fakta qatar Hovedstad: Doha Areal: km 2 Indbyggertal: 0,624 mio. (2003) Befolkningstilvækst pr. år: 2,3% (2003) Sprog: Arabisk Religion: Islam BNI pr. capita: USD (2003) Vækst i BNP pr. capita: 7,8% (2003) Udenlandsk bistand pr. capita: N.A. Valuta: Qatari Riyal saudi-arabien Hovedstad: Riyadh Areal: km 2 Indbyggertal: 22,5 mio. (2003) Befolkningstilvækst pr. år: 2,9% Sprog: Arabisk Religion: Islam BNI pr. capita: USD (2002) Vækst i BNP pr. capita: 1% (2002) Gældssituation (år): N.A. Udenlandsk bistand pr. capita: N.A. Valuta: Saudi Riyal I erhvervskredse er der imidlertid en klar erkendelse af dette, og der bliver derfor holdt et vågent øje med udviklingen. Opmærksomhed mod området Det er blandt andet den saudiske kapital, der afføder stor efterspørgsel i de mere liberale golflande, og blandt andet derfor er området så interessant for danske organisationer og virksomheder. Området bugner med risikovillig kapital, og der er store kommercielle muligheder i GCC-landene. Så det er med at komme med på den vogn, der stadig bevæger sig med fuld fart. Vores folk i Arabien Den danske ambassade i Saudi- Arabiens hovedstad Riyadh dækker i samarbejde med kontorer i Dubai og Kuwait hele regionen og hjælper danske virksomheder, der går med tanker om at etablere sig på den arabiske halvø. Anders Mørup er eksportassistent på ambassaden og arbejder sammen med flere virksomheder fra Danmark, der er interesserede i området, og han mener, der er et kæmpe uudnyttet marked. Der er virkelig gode muligheder hernede, og landene er fantastisk rige. Men ikke mange kender mulighederne, og som oftest hører man kun om Saudi-Arabien når der snakkes olie, religiøs fanatisme eller terrorisme. Det er synd, siger han. Men der er naturligvis forskelle på Europa og Arabien. Man skal være klar over, hvordan man driver forretning dernede, og hvordan de forskellige mekanismer virker, hvis man vil have succes. Det foregår ikke helt på samme måde som derhjemme. Saudierne går meget op i at gøre forretninger med nogen de kender. Det betyder, at man godt kan risikere at holde møder i flere dage, uden at tale forretning i mere end en halv time. Det kræver lige lidt tilvænning, siger Anders Mørup. Anders Mørup er Eksportrådgiver på den danske ambassade i Saudi Arabiens hovedstad Riyadh. Han mener, at danske virksomheder ikke er helt klar over hvilke muligheder den arabiske halvø byder på. danmarks ambassade iriyadh 9

10 ARABIEN NY ÆRA I SAUDIARABIENS OLIEEVENTYR Landene omkring Golfen har verdens største olie- og gasreserver, og heraf er Saudi- Arabien verdens største olie nation med cirka en fjerdedel af oliereserverne. Anført af Saudi Aramco pumpes der omkring 10 millioner tønder olie op dagligt fra de cirka 80 oliefelter, men den stigende efterspørgsel kan presse olieproduktionen yderligere i vejret, så man i 2009 vil kunne nå 12,5 millioner tønder om dagen. De stigende oliepriser har i de seneste par år fordoblet provenuet, og samtidig har man kunnet producere til relativt lave produktionsomkostninger, og dermed skabe grundlag for de investeringer, der længe har manglet og været lagt op til. I snart 30 år har man anvendt stort set den samme struktur i olieproduktionen, og der kræves nye systemer og investeringer. Der har ikke været lagt tilstrækkelig vægt på raffinaderierne og produktionen i følgeindustrierne, så man selv har kunnet foretage en værdiforøgelse af produkterne inden eksport. Saudi-Arabien har 8 raffinaderier, hvoraf 4 kontrolleres af Aramco, men af den samlede olieproduktion raffinerer man kun cirka 3,5 mill. tønder af den daglige produktion i Saudi- Arabien og man planlægger derfor blandt andet bygning af et kæmperaffinaderi ved den store udskibningshavn Yanbu ved Rødehavet. De samlede investeringer i oliesektoren forventes derved at løbe op i over USD 50 mia. inden for de kommende 8-10 år, såfremt man skal kunne klare den stigende efterspørgsel dels efter olie og dels efter raffinerede produkter. Nye undersøgelser viser desuden, at Saudi- Arabien har omkring en fjerdedel af verdens kendte gasreserver efter Rusland, Iran og Qatar og stigende international efterspørgsel har fremskyndet planerne og industriel udvinding. Sammen med Shell og Total har Aramco blandt andet etableret et joint venture, der skal påbegynde udvinding i det sydlige Saudi- Arabien. Da også den indenlandske efterspørgsel stiger, omfatter planerne for gasudvikling desuden drift af kraft- og elværker, afsaltningsanlæg og anden petrokemisk industri, hvortil der alene fra Aramco s side allokeres omkring USD 9 mia. til investeringer inden De øvrige lande i regionen har tilsvarende udvidelsesplaner i milliardklassen, som stiller store krav til både tekniske og menneskelige ressourcer, hvis faciliteterne skal stå færdige til tiden. Derfor byder sektoren på store muligheder for eksport af udstyr og tjenesteydelser til hele regionen, og danske eksportører anbefales at tage kontakt til deres partnere i området. Ambassaden og handelskontorerne vil i den forbindelse gerne bistå eksportørerne dels med supplerende information om enkeltprojekter og dels med at skabe kontakt til lokale samarbejdspartnere, der normalt er nødvendige, hvis man vil gøre sig håb om kontrakter. 10

11 polfoto Verdens største olie- og gasreserve findes i landene omkring Golfen. Der er store udvidelsesplaner for sektoren, og det betyder, at der bliver investeret milliarder af dollars. Her raffinaderier i Saudi Arabien. GULF INVESTMENT CORPORATION Investment Corporation (GIC) blev i 1983 etableret af regeringerne i Saudi Arabien, De Forenede Emirater, Kuwait, Qatar, Bahrain og Oman, som er de seks medlemslande af Gulf Cooperation Council (GCC). Formålet med GIC er at skabe fundament for øget investeringer i de 6 medlemslande. Dette mål realiserer GIC ved at deltage som investor i nye og allerede etablerede projekter. Deres kapital beløber sig til mere end 2,1 milliarder USD, hvoraf hovedparten endnu ikke er investeret i projekter. Denne formue gør GIC til en af regionens største finansielle institutioner. GIC er derfor interesseret i at få kendskab til projekter eller firmaer der overvejer at etablere produktion i GCC landene for om muligt at indgå som investor. Samtidig deltager GIC gerne med at rejse den nødvendige kapital, som de ikke selv kan deltage med. yderligere information 11

12 ARABIEN På den arabiske halvø bliver der bygget som aldrig før, og regionen er hjemsted for en række spektakulære bygninger. Danske virksomheder bør udnytte udviklingen til at få foden inden for på de attraktive markeder. (Polfoto) polfoto 12

13 DEN ARABISKE HALVØ ER EN BYGGEPLADS Der er nogle, der hævder, at der er flere byggekraner i Dubai end i hele USA Men selvom det nok er et rygte, siger det trods alt en del om de byggeaktiviteter, som boomet i olienationerne på den arabiske halvø har medført. Udviklingen kan spores i alle GCC landene, men er nok tydeligst i UAE/Dubai, der allerede er regionens kommercielle center og som tiltrækker sig stigende international opmærksomhed på grund af områdets liberale og tilgængelige karakter. Det skønnes, at der er igangsat byggeprojekter til i alt omkring USD 30 mia. inden for både den private og offentlige sektor, og man gør sig store anstrengelser for at promovere byen, der blandt andet er døbt The City of The Future, fordi det er en supermoderne erhvervs- og lifestyle by. Med sin gunstige beliggenhed på verdenskortet som porten mellem Fjernøsten og Mellemøsten har bystaten ideelle muligheder som regional hub og vækstcenter. Ud over en skov af skyskrabere er nye hotel og ressort projekter under opførelse og både det nye syv stjernede hotel Burj AL Arab og The World projektet er efterhånden blevet symboler for områdets udvikling. I takt med den kommercielle og turistindustrielle udvikling er der kommet langt tungere infrastrukturprojekter på tegnebrættet, man forventer at byen vil vokse til over 4 millioner indbyggere inden år 2015 med årligt besøg af 6-8 millioner turister. Planerne omfatter derfor nye havne, lufthavne, metroprojekt, motorveje, el- og vandværker, som er mål for internationale ingeniør- og byggefirmaer, der i højere grad etablerer kontorer i Dubai for at være på stedet og hvorfra de også kan dække nabolandene. Udviklingen i Qatar foregår parallelt om end i mindre skala men over en bred front fra erhvervsbyggeri over infrastrukturprojekter til olie-gassektoren. Qatar har verdens tredje største gasforekomster i verden. Da man i 2006 er værtsnation for Asian Games tager mange af de igangværende projekter for eksempel hoteller, stadioner, ungdomsfaciliteter sigte på denne særlige begivenhed. Byggeaktiviteterne i Saudi-Arabien er tilsvarende omfattende, men af en lidt anderledes karakter. De sidste par år er der skabt grundlag for udvidelse af infrastrukturprojekter og nye investeringer i oliefaciliteterne og den tunge industri, der rækker mange år frem. Alene i Saudi Aramco verdens største oliefirma skal man de kommende år foretage renoveringer og udbygninger af olieanlæggene og raffinaderierne på omkring USD 20 mia. Samtidig skal der ske en modernisering i følgeindustrierne og nye kraftværker, havne og afsaltningsanlæg er under planlægning, som myndighederne nu søger om internatonal medfinansiering til, da de totale investeringer over de kommendefemten år ventes at løbe op på omkring USD 500 mia. For første gang i mange år vises der i Saudi- Arabien stor interesse for udbygning af undervisnings- og socialfaciliteter med store bevillinger til bygning af nye hospitaler og klinikker i et forsøg på at forbedre de almindelige undervisningsforhold og velfærdsområdet for den hurtigt voksende befolkning. Regionen er derfor i høj grad præget af en hektisk byggeaktivitet, som er et naturligt mål for ikke blot store byggeforetagende, men i lige grad for underleverandører med internationale erfaringer eller med særlig byggefaglig ekspertise. Mange større danske entreprenørfirmaer har fået øje på de attraktive muligheder, men aktiviteterne giver også muligheder for mindre ingeniørvirksomheder eller underleverandører af byggeartikler af høj kvalitet og design. Der afholdes byggeudstillinger med regelmæssige mellemrum i regionen, som det kan anbefales at deltage i fra dansk side for at introducere sig for potentielle lokale samarbejdspartnere.ambassaden i Riyadh og de danske handelskontorer i Dubai og Kuwait bistår også gerne firmaerne med kontaktsøgning. 13

14 ARABIEN KASTER LYS For Roblon Optic Fiber, der producerer fiberoptisk lys, var Den Arabiske Halvø en relativ ubekendt størrelse. I dag er det et upcoming marked, fortæller administrerende direktør Flemming K. Bertelsen (th) og salgsdirektør Søren Tjønneland. Roblon Fiber Optic producerer avancerede fiberoptiske belysningssystemer til store dele af verden. Da virksomheden begyndte at interessere sig for Den Arabiske Halvø, blev den overrasket over det store potentiale i regionen. tekst og foto claus clausen Kilometer efter kilometer af kabler med optiske fibre ligger i bundter og på tromler i produktionshallen hos Roblon Fiber Optics, som har base i nordjyske Frederikshavn og er en del af Roblon A/S. Virksomheden leverer specielle belysningssystemer til kunder over hele kloden, og produktionshallen minder da også mest af alt om et eksperimentarium af lys og ledninger. Rundt omkring i hallen står lysgeneratorer og brummer, mens nye lyssystemer afprøves. På endevæggen i den store hal hænger et eksempel på en af de mange specialopgaver, som virksomheden har løst: Et meterhøjt lysende 2-tal til luksuslineren Queen Elisabeth 2. 14

15 OVER ARABIEN tovværk, maskiner og optiske fibre De fleste kender nok Roblon A/S for deres produktion af tovværk og liner i alle afskygninger til den maritime sektor. Men i de senere år har virksomheden udviklet nye forretningsområder og består i dag af tre divisioner: Roblon Industrial Fiber, der især producerer syntetiske fiberprodukter til kabelindustrien og offshore industrien. En anden sektor er Roblon Engineering, der udvikler og producerer maskinløsninger til fremstilling af blandt andet kabler og tovværk. Endelig er der, som denne artikel omhandler, Roblon Fiber Optics. Denne division producerer fiberoptiske belysningssystemer. Sidelys kalder man denne form for lys der stråler ud langs hele fiberens længde, forklarer adm. direktør Flemming K. Bertelsen. Lyset bruges især til arkitektonisk belysning. Når du i Danmark eller udlandet støder på særlige belysningsløsninger på bygninger, i museer, restauranter, barer, omkring swimmingpools og springvand, kan lyset meget vel komme fra Roblon Fiber Optics. Cirka 90 procent af virksomhedens produkter går til eksport. Høj kvalitet, et smukt og funktionelt design: Vi er lysets B&O!, forklarer administrerende direktør Flemming K. Bertelsen og salgsdirektør Søren Tjønneland, mens de viser rundt i virksomheden. I toppen af virksomhedens eksportmarkeder ligger Europa og USA, men også Sydamerika og Asien er godt med. Og så er et nyt upcoming marked på vej for den nordjyske virksomhed: Nemlig Den Arabiske Halvø. En ubekendt størrelse Virksomhedens interesse for Den Arabiske Halvø begyndte for et par år siden. Under internationale udstillinger, som Roblon 15

16 ARABIEN venstre Råfiberen samles til et fiberbundt. højre En af de mange specialopgaver, som Roblon Fiber Optics har løst: Et meterhøjt lysende 2-tal til luksuslineren Queen Elisabeth 2. Fiber Optics deltog i, fik de et stigende antal henvendelser fra Den Arabiske Halvø. På den baggrund kom virksomhedens ledelse hurtigt frem til, at markedet fortjente en større opmærksomhed. For os var Den Arabiske Halvø en relativ ubekendt størrelse. Reelt vidste vi ikke, hvor stort markedspotentialet var, og vi foretog ingen proaktiv bearbejdning, men tog imod det sporadiske salg, som vi kunne få via relative tilfældige henvendelser, siger Flemming K. Bertelsen, adm. direktør i Roblon A/S. Roblon Fiber Optics valgte derfor i samarbejde med Danmarks Eksportråd (ambassaden i Riyadh, samt handelskontorerne i Dubai og Kuwait) at få udarbejdet en markedsanalyse. Herunder en distributøroversigt med henblik på at foretage en rundrejse i regionen for at finde potentielle forhandlere. Oversigterne som vi modtog, gjorde det hurtigt klart for os, at her var et potentielt givtigt marked. Vi kunne også konstatere, at vore konkurrenter fra USA og Europa var repræsenteret på markedet. De frembragte relevante distributører og forhandlere virkede langt mere professionelle, end vi havde forventet, siger salgsdirektør Søren Tjønneland. Ydmyg holdning vigtig Næste skridt blev en rundrejse til Den Arabiske Halvø. I alt 18 virksomhedsbesøg blev i samarbejde med de danske repræsentationer planlagt, inden Søren Tjønneland satte sig ind i flyveren med kurs mod de arabiske breddegrader. Allerede ved ankomsten til Den Arabiske Halvø kunne han ved selvsyn konstatere potentialet for Roblon Fiber Optics produkter. I regionen er de meget bevidste om byggestil, design og arkitektur det åbner også muligheder for specielle belysningsløsninger. Salgsdirektøren fandt hurtigt ud af, at den arabiske forretningskultur er et kapitel for sig. I de arabiske lande betyder personlige relationer utroligt meget. Det er vigtigt, at man giver sig tid til at etablere den personlige tillid. Det er en god idé at komme med en ydmyg holdning om at ville lære og lytte og ikke kun præsentere, siger Søren Tjønneland. Rundrejsen resulterede i konkrete samarbejdsaftaler for Roblon Fiber Optic, og stadig flere af virksomhedens produkter finder nu vej til Den Arabiske Halvø. Vi er først lige begyndt. Vi tror på en rigtig god eksport til Den Arabiske Halvø. Både vi og vores samarbejdspartnere dernede har om man så må sige set lyset i regionen, konstaterer adm. direktør Flemming K. Bertelsen. 16

17 Danix International er ved at etablere sig på flere arabiske markeder. Tyggegummi med blandt andet kanelsmag er populære, på et marked der åbner sig mere og mere over for vestlige produkter. DANSK TYGGEGUMMI TIL ARABIENS SHEIKER Efterspørgslen på en lang række varer fra vesten er efterhånden enorm i flere af de arabiske lande. Eksempelvis fødevarer, byggematerialer og teknisk support af den ene eller anden slags. Og en dansk virksomhed har fundet sin egen lille niche. Nemlig tyggegummi. af lars krøldrup Sukkerfrit. Med kanel-, kirsebær- og pebermyntesmag. Denjoy er navnet, og det produceres i Vejle og sælges i Iran, Kuwait, Dubai og forhåbentlig også snart i Saudi-Arabien. Det er den forholdsvis nystartede virksomhed Danix International, der står bag mærket, og de har taget skridtet ind på den Arabiske halvø. Virksomheden får tyggegummiet produceret af den danske fabrikant Gumlink, det tidligere Dandy, og står så selv for transport, distribution og salg. Men vil oliesheiker og emirer gnaske på dansk tyggegummi? Svaret er ja. Landene omkring Golfen åbner sig mere og mere mod Vesten og en af de ting, de gerne vil have, er tyggegummi fra Danmark. Stifter af Danix International, Carsten Wiis, fortæller: Jeg har valgt Mellemøsten, fordi jeg mener, det er et marked, der er noget overset på den internationale scene. Mange vil hellere til Malaysia, Singapore eller Brasilien. Men jeg har personligt mange gode erfaringer fra Iran, hvor jeg har arbejdet gennem mange år i olie- og gassektoren. Og det er også i kraft af mine gode kontakter i netop Iran, det har været muligt at starte i en anden branche, fortæller han. Ikke uden Ambassaden Selvom Carsten Wiis er kendt i området og er kommet i gang i Iran og Dubai, skulle der hjælp til for at tage springet videre til Saudi- Arabien og Kuwait. Vi kiggede mod Saudi-Arabien, da det klart er det største land i regionen, og har de fleste forbrugere. Her var, og er, Danmarks Eksportråd en stor hjælp. Efter min virksomhed havde været i dialog med Udenrigsministeriet, købte jeg det, der hedder en startpakke. Den indeholder blandt andet markedsundersøgelser og gav mig et indtryk af, hvad der blev efterspurgt, siger han. I den forbindelse kom Kuwait ind ad sidedøren gennem kontakter på den danske ambassade, og her blev den lille oliestats største privatejede virksomhed interesseret. En virksomhed der samlet omsætter for seks milliarder kroner om året. Efter en del korrespondance parterne imellem blev et møde ansigt til ansigt arrangeret. Da jeg kom til Kuwait og mødtes med virksomhedens folk, blev jeg glædeligt overrasket. Efter jeg sendte nogle prøver ned til dem, havde det været oppe og vende på højeste niveau, og de havde lavet en masse planer for, hvad der skulle ske, siger Carsten Wiis. Efter han kom tilbage til Danmark, blev han kontaktet, og fik den gode nyhed. Omstændige saudier Mens Dubai og Kuwait er en succes, ser det lidt mere tvivlsomt ud med mulighederne i Saudi- Arabien. Mange, lange og seje forhandlinger har endnu ikke ført til noget konkret. Det er min oplevelse, at specielt saudierne er lidt svære at handle med. Selvom jeg melder klart ud om, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan, prøver de alligevel at presse citronen en ekstra gang. De afbryder ikke forhandlingerne, men er meget omstændige, og jeg vil vurdere chancen for at komme i gang til fifty-fifty, siger Carsten Wiis. På trods af problemerne i Saudi-Arabien vurderer han, at perspektiverne i regionen er gode. Specielt i Kuwait, Dubai og de Forenede Arabiske Emirater. 17

18 ARABIEN fakta kuwait Hovedstad: Kuwait City Areal: km 2 Indbyggertal: 2,4 mio. (2003) Befolkningstilvækst pr. år: 2,3% Sprog: Arabisk Religion: Islam BNI pr. capita: USD (2002) Vækst i BNP pr. capita: N.A. Gældssituation (år): N.A. Udenlandsk bistand pr. capita: N.A. Valuta: Kuwaitiske Dinarer DEN SKANDINAVISKE MODEL PASSER KUWAIT Kuwait bruger en betydelig mængde af deres oliepenge på hospitalsudstyr, og det kan medføre kontrakter til danske virksomheder. For tiden handler det i høj grad om handicappede. I kraft af landets enorme olierigdom er det kuwaitiske sundhedsvæsen et af de mest veludviklede i Mellemøsten. For øjeblikket er der fokus på handicappedes vilkår, hvorfor der anvendes og er afsat betydelige midler til forbedringer de kommende år. Den danske hjælpemiddelindustri har her gode muligheder for at få del i kagen. Eftersom den skandinaviske velfærdsmodel, navnlig inden for handicapområdet, er kendt i Kuwait, kigger de kuwaitiske myndigheder, institutioner og leverandører ofte i retning af Skandinavien, når der skal hentes udstyr eller inspiration. Grundlæggende bygger den kuwaitiske model ligesom den danske på idéen om at mennesker med handicaps skal have de samme rammer, betingelser og muligheder i samfundet som ikke handicappede. Samarbejde med Kuwait Der er i Kuwait en semioffentlig og to offentlige institutioner samt to private hjælpeorganisationer. En tredje offentlig institution er under opførelse til en samlet værdi af 500 millioner kroner, hvor alene udstyr og møblering løber op i 150 millioner kroner. For at synliggøre de muligheder der ligger i et samarbejde mellem Danmark og Kuwait inden for handicap og rehabiliteringsområdet, gennemførte General-konsulatet i tæt samarbejde med Dansk Rehab Gruppe i september 2002 et officielt delegationsbesøg til Danmark. Der deltog personer fra det Kuwaitiske Social- og sundhedsministerium samt fra forskellige offentlige- og private handicapinstitutioner i Kuwait. Der arbejdes nu på at få gang i systemeksport til offentlige institutioner i Kuwait. 18

19 DYRT UDSTYR FRA ARABIENS HOSPITALER Epoka Medic Mission køber og sælger dyrt brugt hospitalsudstyr. De er i fuld gang med at etablere sig på det saudiarabiske marked, hvor de tror på fremtidig vækst. af lars krøldrup En af de virksomheder der har fået øjnene op for mulighederne på den arabiske halvø er Epoka Medic Mission. Virksomheden køber og sælger dyrt brugt billeddiagnostisk hospitalsudstyr. Det vil sige det, der blandt andet står på hospitalers røntgenafdelinger. Selskabet ligger i Pandrup i Nordjylland, blev stiftet i 2003, og er et datterselskab i Epoka Group A/S. Virksomheden fik med hjælp fra den danske ambassade i Riyadh i Saudi- Arabien foden inden for tidligere på året, og salgschef Theresa Høgenhaug står for kontakten til landene i mellemøsten. Vi var i København til et arrangement tidligere i år, hvor eksportrådgiver Anders Mørup fra den danske ambassade i Riyadh fortalte om det saudiarabiske marked. Det vakte vores interesse, og vi fik ambassaden til at hjælpe os. Og det har betydet meget for os i den forbindelse, siger hun. Men ikke bare Saudi-Arabien har Epokas interesse. Flere lande i regionen har et potentiale, der gør dem yderst relevante og indbydende for nordjyderne. De er blandt de første inden for deres branche, der har kastet blikket i retning af Mellemøsten, så indtil videre kan man sige, de har et forspring. Alle lande som den danske ambassade dækker i området er interessante for os. Det virker som en rigtig god mulighed, og der er endnu ikke så mange virksomheder om budet, siger Theresa Høgenhaug. Sprog og kultur Men det er ikke helt problemfrit at etablere sig i en region, der er stærkt præget af religiøse og kulturelle værdier, som ligger milevidt fra dem vi kender fra os selv i Europa og de øvrige dele af Vesten. Det stiller krav om et vist kendskab til, hvordan man som udlænding gebærder sig i området. Og måske endnu vigtigere. Hvordan man ikke gør. Hvis man er forberedt, og klar over de forskellige ting man må og ikke må er det ikke så slemt. Mange tror også, at landene er lukkede og svært tilgængelige, men det er nu ikke min erfaring. Jeg er kvinde og ret dansk at se på, og derfor havde jeg også mine betænkeligheder. Det viste sig dog, at der TRE RÅD FRA EPOKA TIL BEGYNDERE I DET ARABISKE ikke var nogen grund til min bekymring, siger hun. Ikke bare kulturelt er der stor afstand. Også sprogligt. Men heller ikke det bør give store problemer, mener Theresa Høgenhaug. Sproget giver egentlig ikke de store vanskeligheder. Mange saudier er uddannet i USA, og taler derfor et glimrende engelsk. Desuden betyder det, at de er meget mere åbne over for fremmede end man lige umiddelbart skulle tro, siger hun. Folkene bag Epoka Medic Mission. Virksomheden er blandt de første inden for deres branche i Saudi Arabien. Salgschef Theresa Høgenhaug (første række nummer to fra højre) siger, at virksomheden venter sig meget af dette marked. 1: Man skal være åben over for mulighederne, og lade være med at afskrive noget på forhånd. 2: Man skal være velforberedt. Og det gælder flere aspekter. Både det kulturelle og det forretningsmæssige. 3: Brug den danske repræsentation. De er til stor hjælp. epoka 19

20 ARABIEN GOLFLANDENE KRÆVER KVALITETS VARER De senere års store vækst i olielandenes økonomier slår også igennem på forbrugs- og dagligvaremarkedet og kan klart spores hos de omkring 30 millioner indbyggere i GCC landene. Markedet for fødevarer, der regnes for at være omkring milliarder kroner, er stærkt voksende og der efterspørges større kvalitetsbevidsthed. Den internationale messe for fødevarer, catering og udstyr, Gulfood, afholdes årligt og er den førende fødevareudstilling i Mellemøsten. Udstillingen afholdes næste gang februar 2006 i Dubai, UAE, og ventes at tiltrække stor international opmærksomhed blandt andet på baggrund af det økonomiske boom, der finder sted i Golflandene. Udstillingen er et optimalt forum for markedsføring af fødevarer og fødevareudstyr og samtidig en god mulighed for at øge sit netværk inden for branchen, da den samler indkøbere og andre beslutningstagere fra mere end 70 lande. Omkring 1300 producenter og distributører fra hele verden er tilmeldt som udstillere på messen. Alle nøglesektorerne inden for fødevare- og hotelbranchen er hvert år repræsenterede på Gulfood og 2005 var der mødt over personer fra 127 lande frem i Dubai for at besøge messen. Danmark nyder godt af sit internationale ry som storproducent af kvalitetsfødevarer og da netop fødevare- og detailsektoren i regionen betragtes som nogle af verdens hurtigstvoksende, har danske virksomheder et stort incitament til at deltage i udstillingen. Derfor har næsten 20 danske firmaer valgt at deltage enten på den centralt placerede 20

21 polfoto danske fællesstand, som er organiseret af Dansk Industri i samarbejde med Danmarks Eksportråd og repræsentationerne i Dubai og Riyadh eller for nogle enkeltes vedkommende individuelt i nærheden af fællesstanden. Interessant marked Den stigende købekraft og efterspørgsel i Saudi-Arabien medvirker til at revolutionere detailmarkedet, hvor supermarkedskæder og stormagasiner styrker investeringerne og profilen. Den lokale fødevareindustri er efterhånden den ikke-olie sektor, der vokser mest, og fødevareindustrien er derfor aktivt i gang med investeringer både med henblik på udvikling og effektivitetsfremmende foranstaltninger og almindelige udvidelser, som den økonomiske fremgang har sikret. Ikke mindst mejeriindustrien avancerer derfor stærkt i retning af højere internationale standarder og efterspørger bedre tilsætnings- og hjælpestoffer samt sofistikerede agroindustrielt udstyr for at kunne klare udfordringerne. Golflandene er storimportører af fødevarer både til detailmarkedet og til den hastigt voksende turistindustri og dermed generelt afhængige af import af produkter og services relateret til fødevarebranchen. Selvforsyningsgraden for dagligvarer er under 10 procent for eksempel i de Forenede Arabiske Emirater og dette sammenholdt med den store reeksport fra Dubai/ Emiraterne gør Golfregionen til et særdeles attraktivt marked for virksomheder inden for denne branche. yderligere information den danske ambassade i riyadh tlf.: +966 (1) Store centre skyder op som paddehatte i golflandene. Der er ikke så mange aktiviteter på grund af en streng lovgivning, og dermed bliver ture til de såkaldte hypermalls rene familieudflugter. 21

22 ARABIEN KLASSENS FRÆKKE DRENG INVITERER Dubai er ikke som de omkringliggende lande på den arabiske halvø, og klassens frække dreng er attraktiv for danske virksomheder. Men guldet flyder ikke i gaderne, og det kræver hårdt arbejde og tålmodighed at etablere sig. af lars krøldrup Vi er lidt en torn i øjet på de andre golfstater. Sådan beskriver den danske konsul og handelsstipendiat Thomas Bay hans hjemby. Dubai er nemlig ikke som de omkringliggende lande, hvor den strenge muslimske lovgivning påvirker de fleste aspekter af hverdagen. Naturligvis er staten også muslimsk, men det er den, der ligner Vesten mest, og man kan eksempelvis gå i biografen eller i teatret. Noget der er umuligt i den store nabo Saudi- Arabien. Dubai har været gennem en fantastisk økonomisk vækst gennem de sidste mange år, og meget tyder på, at den fortsætter. Det gør den meget interessant for danske virksomheder, der har et særdeles godt omdømme i den lille golfstat. Vi har et godt ry hernede, og folk ved, at vi er seriøse, med det vi laver. Men det gælder om at finde sine egne nicher, for konkurrencen er benhård. Konsulatet har et betydeligt netværk, og bruger man det, åbner det mange døre i Dubai. Konsulatet fungerer også som handelskontor og hjælper danske virksomheder med at komme i gang i Dubai, og resten af de Forenede Arabiske Emirater som de også dækker. Vi kan tilbyde en lang række services. Jeg kommer selv fra det private erhvervsliv, og har arbejdet i Mellemøsten siden Og uden at klappe os selv for meget på skulderen, synes jeg, at man i Danmarks Eksportråd har samlet det bedste fra den offentlige og den private sektor. Udenrigsministeriet åbner mange døre, og vi kan gøre processen med at komme ind på markedet betydeligt kortere, siger Thomas Bay. Selvom det er tilfældet, gør han det klart, at det ikke er noget, man bare lige gør. Det tager lang tid, måske flere år, og kræver en stor indsats. Vedvarende energi Thomas Bay ser lyst på fremtiden, og peger på flere områder, hvor danske virksomheder har gode muligheder for at etablere sig i Dubai. Inden for blandt andet fødevareområdet, miljøområdet, medicosektoren og IT-sektoren er der gode muligheder. Arla er eksempelvis allerede kæmpestore hernede. Miljøområdet er også meget interessant. Kloakering og vandrensning er to ting der bliver lagt stor vægt på hernede. Man skal hele tiden tilbyde en by, der er god og behagelig at leve i, og hvis disse to ting ikke er i orden er det svært. Og i Danmark er vi særdeles stærke på områderne, siger han. En anden ting som ikke lige umiddelbart virker så oplagt, er vedvarende energi. Det lyder måske lidt som at sælge sand i Sahara, når man tænker på al den olie der findes hernede. Men den varer ikke evigt, og i Dubai er regeringen ret fremsynede, og pusler allerede nu med planer for vedvarende energi. Både vind- og solenergi, siger Thomas Bay. Oven i det puster et enormt energiforbrug i staten til introduktionen af vedvarende energi. Det ligger alt sammen nogle år ude i fremtiden, men vi er meget opmærksomme på udviklingen. Den store spanske vindmølleproducent Gamesa har allerede været hernede, og der står vindmøller i Saudi-Arabien. Så hvorfor ikke her?, spørger han. fakta forenede arabiske emirater Hovedstad: Abu Dhabi Areal: km 2 Indbyggertal: 4 mio. (2003) Befolkningstilvækst pr. år: 6,9% Sprog: Arabisk Religion: Islam BNI pr. capita: USD (1999) Vækst i BNP pr. capita: 1,9% Valuta: UAE Dirham 22

INVESTERING I MELLEMØSTEN

INVESTERING I MELLEMØSTEN ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 INVESTERING I MELLEMØSTEN Interesse for byggeri Mellemøsten er primært interessant for danske virksomheder inden for byggeri,

Læs mere

eksportfokus OSLO KIEV ISTANBUL HAMBORG NICOSIA WASHINGTON CARACAS HANOI WIEN VERDEN VENTER

eksportfokus OSLO KIEV ISTANBUL HAMBORG NICOSIA WASHINGTON CARACAS HANOI WIEN VERDEN VENTER eksportfokus sydøsteuropa i vækst De fem lande Tyrkiet, Rumænien, Israel, Bulgarien og Grækenland er blandt de hurtigste voksende økonomier i både EU og resten af verden. Ikke mindst på det store tyrkiske

Læs mere

eksportfokus ny chef for eksportrådet side 12-15 erhvervslivet mødte ambassadører side 8-11

eksportfokus ny chef for eksportrådet side 12-15 erhvervslivet mødte ambassadører side 8-11 eksportfokus den store bjørn er vågnet Ruslands økonomi er i stærk vækst og efter nogle turbulente år er landet i dag præget af økonomisk stabilitet. Rusland tjener store penge på olie- og gasindustrien

Læs mere

eksportfokus innovation giver resultater eksport til down under SYDNEY BRYSSEL SARAJEVO LYON BRASILIA SOFIA MONTREAL OTTAWA TORONTO VERDEN VENTER

eksportfokus innovation giver resultater eksport til down under SYDNEY BRYSSEL SARAJEVO LYON BRASILIA SOFIA MONTREAL OTTAWA TORONTO VERDEN VENTER eksportfokus innovation giver resultater Hos Ferrosan i Søborg arbejder Malene Metz Mørch (billedet) og hendes kolleger målrettet med innovation. Mød Ferrosan og andre danske virksomheder, og læs om Danmarks

Læs mere

eksportfokus ud i verden med ny hjemmeside side 4 dansk mode med fransk potentiale side 30-33

eksportfokus ud i verden med ny hjemmeside side 4 dansk mode med fransk potentiale side 30-33 eksportfokus 0105 parløb om millioneksport Direktør Niels Ole Iversen (tv) har med hjælp fra Eksportrådet lagt en eksportstrategi. Planen skal sikre salg for et tocifret millionbeløb side 10-12 ud i verden

Læs mere

eksportfokus Morgengry i staterne

eksportfokus Morgengry i staterne eksportfokus Morgengry i staterne 0213 Juni Optimismen er tilbage i de amerikanske konjunkturer efter den største krise i nyere tid. Det mærkes på dansk USA-eksport, som sidste år steg med 25 procent.

Læs mere

INVESTERING I ØSTEUROPA

INVESTERING I ØSTEUROPA ANNONCE ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET INVESTERING I ØSTEUROPA - en guide til de østeuropæiske vækstmarkeder JANUAR 2007 Finansiering af firmaets østudvidelse Der er flere fonde

Læs mere

FOKUS EKSPORT. Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina NR. 09 2004

FOKUS EKSPORT. Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina NR. 09 2004 EKSPORT FOKUS NR. 09 2004 Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina Danske firmaers langsigtede strategier i Kina er blevet afløst af reel indtjening, viser en undersøgelse foretaget af Den

Læs mere

eksportfokus pionér i kasakhstan

eksportfokus pionér i kasakhstan eksportfokus 0205 pionér i kasakhstan Kasakhstan rummer store markedsmuligheder for danske virksomheder. Michael Viberg Pedersen er leder af Danmarks nye handelskontor i det centralasiatiske land. side

Læs mere

eksportfokus riget i midten

eksportfokus riget i midten 0405 eksportfokus riget i midten Kina er mulighedernes land. Middelklassen bliver stadig større og efterspørger vestlige varer. Også de små og mellemstore danske virksomheder kan være med. stort tema om

Læs mere

eksportfokus NYE VÆKSTLANDE SURFER PÅ 2. BØLGE KUALA LUMPUR ANKARA MEXICO CITY SKT. PETERSBORG LONDON JAKARTA VERDEN VENTER

eksportfokus NYE VÆKSTLANDE SURFER PÅ 2. BØLGE KUALA LUMPUR ANKARA MEXICO CITY SKT. PETERSBORG LONDON JAKARTA VERDEN VENTER eksportfokus 0111 februar NYE VÆKSTLANDE SURFER PÅ 2. BØLGE Med vækstrater på himmelflugt og flere købedygtige forbrugere end vores nabolande tilsammen kalder en ny gruppe lande på dansk eksport. Læs om

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

eksportfokus Det glemte ø-rige 0113 marts Jakarta London riga Warszawa Bangkok hamborg Taiwan

eksportfokus Det glemte ø-rige 0113 marts Jakarta London riga Warszawa Bangkok hamborg Taiwan eksportfokus Det glemte ø-rige 0113 marts Indonesien vil i løbet af få år have den største middelklasse i Asien efter Kina og Indien. Alligevel er landet kun nr. 60 på listen over danske eksportmarkeder.

Læs mere

købekraften tilbage på balkan

købekraften tilbage på balkan eksportfokus købekraften tilbage på balkan En cocktail af solide udenlandske investeringer, stabil vækst og øget købekraft har kickstartet den økonomiske udvikling på Vestbalkan. Denne særudgave af Eksportfokus

Læs mere

eksportfokus POTENTIALE I HJERTET AF EUROPA BANGLADESH: JAKARTA BAGDAD TEHERAN DUBLIN REYKJAVIK TEL AVIV MILANO VERDEN VENTER

eksportfokus POTENTIALE I HJERTET AF EUROPA BANGLADESH: JAKARTA BAGDAD TEHERAN DUBLIN REYKJAVIK TEL AVIV MILANO VERDEN VENTER eksportfokus POTENTIALE I HJERTET AF EUROPA En række lande i Central- og Østeuropa rummer, trods finanskrise, stadig muligheder for danske virksomheder. Tema om Østrig, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. På

Læs mere

eksportfokus AFRIKANSK LØVEVÆKST 0611 december NAIROBI LONDON ATLANTA OSLO TORONTO SHANGHAI RIGA MOSKVA

eksportfokus AFRIKANSK LØVEVÆKST 0611 december NAIROBI LONDON ATLANTA OSLO TORONTO SHANGHAI RIGA MOSKVA eksportfokus 0611 december AFRIKANSK LØVEVÆKST Det afrikanske kontinent er et epicenter for vækst. Inden for det seneste årti har seks ud af verdens ti hurtigst voksende økonomier været afrikanske, og

Læs mere

Naboer i vækst. eksportfokus. 0612 december HELSINKI SHANGHAI OSLO TOKYO STOCKHOLM REYKJAVIK PARIS VERDEN VENTER

Naboer i vækst. eksportfokus. 0612 december HELSINKI SHANGHAI OSLO TOKYO STOCKHOLM REYKJAVIK PARIS VERDEN VENTER eksportfokus Naboer i vækst De fire nordiske lande er et lyspunkt i de ellers triste udsigter for eksporten til Europa. 0612 december Tema side 16-33 HELSINKI SHANGHAI OSLO TOKYO STOCKHOLM REYKJAVIK PARIS

Læs mere

eksportfokus ambassader skal skaffe ledige hænder side 10 eksporten skal styrkes med flere ambassader side 12

eksportfokus ambassader skal skaffe ledige hænder side 10 eksporten skal styrkes med flere ambassader side 12 eksportfokus vietnam i hastig vækst Det er ikke uden grund, at Vietnam bliver kaldt Asiens Lille Tiger. Landets vækstrater er i Asien kun overgået af Kina, og udenlandske investeringer strømmer til Vietnam,

Læs mere

eksportfokus AFRIKAS STØRSTE SPILLER SINGAPORE PRETORIA BERLIN AHMEDABAD MADRID INSTANBUL VERDEN VENTER

eksportfokus AFRIKAS STØRSTE SPILLER SINGAPORE PRETORIA BERLIN AHMEDABAD MADRID INSTANBUL VERDEN VENTER eksportfokus 0310 AFRIKAS STØRSTE SPILLER Solen skinner på Sydafrikas vækstrater. Det skaber muligheder for ambitiøse, danske eksportvirksomheder. Side 14-21 SINGAPORE PRETORIA BERLIN AHMEDABAD MADRID

Læs mere

eksportfokus på fremstød i japan

eksportfokus på fremstød i japan eksportfokus 0305 på fremstød i japan Jonas Pilgaard fra virksomheden Noise Limit har sammen med ni andre mindre danske vækstvirksomheder været på eksportfremstød i Japan. Stort tema om Japan side 12-31

Læs mere

eksportfokus ol-kontrakter i london side 8 design-guru på besøg i danmark side 9

eksportfokus ol-kontrakter i london side 8 design-guru på besøg i danmark side 9 eksportfokus tyskland på vej mod vækst Det tyske marked er efter flere års stagnation ved at komme op i gear. Den danske eksport til Tyskland er de første ni måneder af 2006 steget med otte procent i forhold

Læs mere

Vestafrika i vækst. Eksportfokus. 0214 juni

Vestafrika i vækst. Eksportfokus. 0214 juni Udenrigsministeriet Eksportrådet. The Trade Council Eksportfokus 0214 juni Vestafrika i vækst Ghana og Nigeria er blandt de ti lande i verden med den højest forventede vækst frem mod 2015. Men der er ingen

Læs mere

eksportfokus LATINAMERIKA BYDER OP TIL DANS SAO PAULO SANTIAGO BRASILIA NEW YORK DUBLIN BUENOS AIRES VERDEN VENTER

eksportfokus LATINAMERIKA BYDER OP TIL DANS SAO PAULO SANTIAGO BRASILIA NEW YORK DUBLIN BUENOS AIRES VERDEN VENTER eksportfokus 0410 september LATINAMERIKA BYDER OP TIL DANS Mens resten af verden taler finanskrise, stiger væksten i Latinamerika så hurtigt, at Danmark gør klogt i at finde takten. Eksportmulighederne

Læs mere

eksportfokus statsministeren på fremstød i nordøstasien side 8 danmark skal udvikle kreative erhverv side 12

eksportfokus statsministeren på fremstød i nordøstasien side 8 danmark skal udvikle kreative erhverv side 12 eksportfokus stort britisk eksportmarked Det går godt for danske eksportører i Storbritannien. Karakteristisk for det britiske marked er, at der er muligheder for mange forskellige sektorer. Også uden

Læs mere

eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN DANSK FREMSTØD I VIETNAM Side 22-23

eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN DANSK FREMSTØD I VIETNAM Side 22-23 eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN Mens der på den korte bane er udsigt til lav vækst i Europa, USA og Japan, ser især Kina og Indien ud til at komme igennem finanskrisen med væksten i behold. Side

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

eksportfokus SVERIGE LØFTER DANMARKS EKSPORT STOCKHOLM NEW DELHI NEW YORK ATLANTA PARIS HANOI ANKARA VERDEN VENTER

eksportfokus SVERIGE LØFTER DANMARKS EKSPORT STOCKHOLM NEW DELHI NEW YORK ATLANTA PARIS HANOI ANKARA VERDEN VENTER eksportfokus 0610 december SVERIGE LØFTER DANMARKS EKSPORT Mens stort set alle lande i Europa kæmper med krisens efterdønninger, ventes væksten i Sverige at blive fire procent i år. Antallet af byggeprojekter

Læs mere

Go to http://www.consiliariuslocalis.com

Go to http://www.consiliariuslocalis.com Go to http://www.consiliariuslocalis.com ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2007 HANDEL & INVESTERING I LATINAMERIKA Novo Nordisk s nye fabriksanlæg i Montes Claros,

Læs mere

eksportfokus MOD ET MODERNE EGYPTEN 0411 september KAIRO HONG KONG MEXICO CITY BERLIN WARSZAWA PRAG WASHINGTON

eksportfokus MOD ET MODERNE EGYPTEN 0411 september KAIRO HONG KONG MEXICO CITY BERLIN WARSZAWA PRAG WASHINGTON eksportfokus 0411 september MOD ET MODERNE EGYPTEN Med politisk opbrud og en økonomi på optur kalder Egypten nu på dansk eksport. Landet er på listen over verdens 11 nye vækstøkonomier. Tema side 18-24.

Læs mere