Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater / IOM- V_07-02

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02"

Transkript

1 Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater / IOM- V_07-0

2 I henhold til vores politik med konstant forbedring og udvikling af produkterne, forbeholder Uponor sig ret til at ændre specifikationer udenfor forudgående varsel. Uponor VVS, Danmark

3 Indholdsfortegnelse. Generelle anbefalinger og forklaringer Uponor Control System Eksempel på et system Komponenter i Uponor Control System Installation Forberedelse før installation Installation af komponenterne Montering af antenne Montering af kontrolenheden Tilslutninger Beskrivelse af kontrolenhed Tilslutning af antennen til kontrolenheden Tilslutning af telestaterne til kontrolenheden Installation af optioner Tilslutning af kontrolenheden til el-nettet Rumtermostater Afmærk rumtermostater Indsæt batterier Registrér rumtermostater Monter rumtermostaterne Indstilling af termostat Afmærk de eksterne følertermostater Indsæt batterier Tilslut føleren, og sæt kontakten i den rigtige stilling Registrer eksterne følertermostater Annullering af registrering af en kanal Monter eksterne følertermostater Indstil min. og maks. temperatur for gulvføler Luk termostaterne Foretag kommunikationstest Eksterne følertermostater Indledning Registrering og afmærkning Ledningsføring Indstilling af gulvføler Afslutning af registrering af termostater Test af kommunikationen mellem termostaterne og kontrolenheden Test af kommunikationen mellem rumtermostaterne og kontrolenheden Test af kommunikationen mellem de eksterne rumtermostater og kontrolenheden Afslutning af installationen Test af telestat Nulstilling Annullering af registrering af en kanal Nulstilling af systemet Fejlfinding Installationsrapport... foldud 6. Tekniske data... foldud 7. Ledningsdiagram / Beskrivelse af kontrolenhed... foldud Uponor Control System - Installationsmanual

4 . Generelle anbefalinger og forklaringer Sikkerhedsanvisninger Læs og følg instrukserne. Installationen skal udføres af en kvalificeret person i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Det er forbudt at foretage ændringer eller modificeringer, der ikke er specificeret i denne manual. Strømforsyningen skal være afbrudt, når ledningsføringen oprettes. Vi afviser ethvert ansvar for beskadigelser og driftsuheld, der måtte opstå, fordi man ikke har fulgt disse anvisninger! Anvendte symboler i denne manual Strømforsyning ADVARSEL Uponor Control System bruger en 0VAC 50Hz strømforsyning. I nødstilfælde skal stikket øjeblikkeligt tages ud af 0V stikkontakten. Brug ikke vand til at rengøre Uponor Control System. Udsæt ikke Uponor Control System for antændelige dampe eller gasser. Begrænsninger for radiobølger STOP ADVARSEL Risiko for legemsbeskadigelser eller klemning. En ikke overholdelse kan være sundhedsfarlig eller beskadige produktets komponenter. VIGTIGT! Vigtig bemærkning om funktionalitet. Huis dette ikke overholdelse, kan det medfører en sorringet funktionalitet. Information. Vigtig anbefaling og information om drift. Se et andet dokument. Uponor Control System bruger radiobølger. Den anvendte frekvens er forbeholdt lignende anvendelser, og risikoen for interferens fra andre radiokilder er meget lav. I sjældne særlige tilfælde kan det imidlertid være umuligt at etablere en perfekt kommunikation. Transmissionsområdet er tilstrækkelig for de fleste anvendelser, men hver enkelt bygning har forskellige forhindringer, der indvirker på kommunikation og maksimal transmissionsafstand. Hvis der findes kommunikationsforstyrrelser, kan Uponor styre systemet med tilbehør såsom repeaters for at løse disse exceptionelle problemer. 99 Se en anden side i manualen. Udvidet funktion med betjeningsenheden. Tekniske nødvendigheder Installation/data ledninger skal holdes på afstand af el-ledninger > 50V for at undgå interferens. Resultat af en handling. Det elektriske kredsløb til kedlen og pumpen skal beskyttes med en sikring på højst 6A. > Tryk på knappen. LED off. LED on. LED blinker. LED flimrer. 4 Gulvvarme

5 . Uponor Control System Uponor Control System er først og fremmest en komplet styring til gulvvarmesystemer. Komfort, brugervenlighed og temperaturkontrol for hvert rum kan kombineres ved hjælp af de forskellige komponenter. Installeringen af kontrolenheden og driftsmanualen sørger for optimal installering og indstilling. En ergonomisk betjeningsenhed kan tilføjes for at lette indstillingen og optimere styringen. Hvis dit system er udstyret med en betjeningsenhed henvises til Installation af betjeningsenhed og Driftsmanual.. Komponenter i Uponor Control System. Eksempel på et system Uponor Control System betegnelse Uponor Termostat med display T-75 Nr. Beskrivelse Termostat med display T-75 Fastgørelsesskruer Batterier Uponor Monteringssokkel for T Bordholder Sokkel på væg Fastgørelsesskruer Nr. Beskrivelse 6 Klæbestrimmel 4 5 Termostat med display T-75 Termostat T-55 Termostat institutionsmodel T-5: Denne termostat kan bruges som rumtermostat, eller som gulvføler. Termostat institutionsmodel T-5 med gulvføler Kontrolenhed C-55 Uponor Termostat T-55 Uponor Termostat institutionsmodel T Termostat T-55 Pose med fastgørelsesskruer og klæbestrimmel Batterier Termostat institutionsmodel T-5 Pose med fastgørelsesskruer og klæbestrimmel Batterier 6 Antenne til kontrolenhed C-55 Gulvføleren kan bruges til maksimal eller minimal begrænsning af gulvtemperaturen, uafhængigt af rumtemperaturen. Uponor Kontrolenhed C Kontrolenhed C-55 Pose med fastgørelsesskruer og klæbestrimmel Antenne Uponor Gulvføler 4 Tilslutningsledning til antenne, længde 0. m Tilslutningsledning til antenne, længde m Installations- og betjeningsmanual Gulvføler 5 Instrukser (til gulvføler) Uponor Control System - Installationsmanual 5

6 . Installation Installationstrin Uponor anbefaler at følge trinene beskrevet nedenfor for at sikre den bedst mulige installation: Beskrivelse. Forberedelse før installation. Installation af kontrolenhed og antenne. Tilslutning af komponenter til kontrolenhed (Telestater, pumpe, H/C relæ).4 Registreringer og montering af rumtermostater.5 Registreringer og montering af eksterne følertermostater.6 Test af kommunikationen mellem termostaterne og kontrolenheden.7 Afslutning af installationen. Installation af komponenterne.. Montering af antenne Beslut, om antennen skal monteres bag på kontrolenheden eller på væggen.. Forberedelse før installation Før installationen påbegyndes: Kontroller emballagens indhold med listen vist i afsnit for at være sikker på at have alle de nødvendige komponenter; Kontrollér, om der er monteret en gulvføler; Studer ledningsdiagrammet på foldud-siden eller inden i låget til kontrolenheden. STOP Metalskab Hvis kontrolenheden er installeret i et metalskab, skal antennens spids eller hele antennen være udenfor skabet. Clips antennen fast bag på kontrolenheden Studer tegningerne til gulvvarmesystemet. Hvis kontrolenhedernes og termostaternes placering ikke er specificeret, skal man bestemme den bedste placering: Der skal placeres en kontrolenhed med antenne i nærheden af hvert forgreningsrør; Der kræves en stikkontakt for tilslutning af kontrolenheden til el-nettet; Det sted, hvor Uponor Control System monteres, skal være beskyttet mod rindende og dryppende vand; Brug én termostat til hver enkelt rum med gulvvarme. Benyt 0. m antennekabel Tilslut RJ 9 stikket til antennen Clips antennen ind i kontrolenheden 4 Før antennens ledning ind i hullet på kontrolenheden Tilslut til terminalerne 9 og 0 6 Gulvvarme

7 Fastskruning af antennen på en væg.. Montering af kontrolenheden Placer kontrolenheden lige over fordelerror. Kontrollér placeringen af 0V stikkontakt. Kontrollér, at det er let at tage kontrolenhedens låg af. Kontroller, at stiktilslutningerne og kontakterne er let tilgængelige. STOP Kontrolenheden skal monteres vandret. Der er risiko for overophedning, hvis kontrolenheden monteres lodret, eller på en vandret flade. 4 Tilslut RJ 9 stikket til antennen Bor hul i væggen (Ø6 mm) Sæt rawlplug og skrue i væggen Lad skruen rage ud fra væggen ( mm) Hæng antennen op på skruen Fastklæbning af antennen på en væg Bor hul i væggen (Ø6 mm) Pres rawlpluggen ind i hullet Sæt kontrolenheden fast på væggen med skruer Brug den dobbeltsidede klæbestrimmel til at sætte antennen fast på en glat væg som f.eks. vogfliser. Tilslut RJ 9 stikket til antennen Klæb antennen fast på væggen Uponor Control System - Installationsmanual 7

8 . Tilslutninger 99 Se ledningsdiagrammet på foldud-siden... Beskrivelse af kontrolenhed Nr. Beskrivelse Klemmerække for tilslutning af antenne og optioner Korrekt installation: Termostat med display #0 styrer kanal 0a,0b og 0a,0b, Ekstern følertermostat #0 kommunikerer gulvtemperaturen til kontrolenheden, Termostat med display #0 styrer kanal 0 og RJ 9 stik til betjeningsenhed Trykknap og LED fra 0 til til registrering af kanaler Test knap og LED 5 Hurtigstiktilslutninger til telestater 6 7 Stikkontakt for tilslutning af datanøgle LED for el-net 8 0VAC 50Hz rum.. Tilslutning af antennen til kontrolenheden (Kun hvis antennen er monteret på væggen) Fjern plastikdelen på kabelindgangen på siden af kontrolenheden. Træk kablet under spændingsudløseren og, ikke- tilslut til terminalerne 09 og 0 (symbol polariseret)... Tilslutning af telestaterne til kontrolenheden Lokaliser hvilket rum hver enkelt sløjfe på STOP rørforgreningen forsyner, og beslut hvilken kanal den skal tilsluttes. Eksempel på en installation: Hver termostat kan styre en eller flere af en hvilken som helst kanal, der måtte ønskes. Det forenkler installation og vedligeholdelse, hvis telestater styret af samme termostat tilsluttes til kanaler, der følger efter hinanden. : Radio/Programtilslutning : Ledningstilslutning..4 Installation af optioner Vedrørende systemer med betjeningsenhed henvises til betjeningsenhedsmanualen. ADVARSEL El-net 0VAC 50Hz Afbryd 0V strømforsyningen, før anordningens ledningsføring installeres eller ændres. Der er større muligheder for styring ved brug af en betjeningsenhed med dette system. 8 Gulvvarme

9 Kontrolenhed varme / køleinput ADVARSEL Påfør ikke spænding til kontrolenhedsvarme / køleinput. Det ville beskadige Uponor Control System. Cirkulationspumperelæ Uponor Control System kan starte en cirkulationspumpe efter anmodning om varme/køling. Kontrolleret brug af en cirkulationspumpe forbedrer gulvvarmens effektivitet og reaktionsevne. Eksempel på en installation: Hvis dit system omfatter en køleenhed, er det muligt at styre Uponor Control System ved hjælp af et varme / kølekontakt input. Kontakten kan betjenes på forskellige måder: timer, hjælpekontrolsystem, positionskontakter. Varme / køleinput fungerer med tilslutning til en kontaktafbryder uden spænding. Når relækontakten er åben er systemet i varmefunktion. Når relækontakten er lukket er systemet i kølefunktion. ADVARSEL Se cirkulationspumpefabrikantens dokumentation før denne tilslutning oprettes. 4 Varme /kølerelæ Varme/køle kontakt Kontrolenhed varme / køleinput (mulig ledig kontakt uden spænding) Eksempel på anden type varme / kølerelæinput Kontrolenheden kontrollerer cirkulationspumpen via tilslutningen på klemmerækken (kontaktafbryder uden spænding). Se dokumentationen for varme / kølerelæ. Kontroller at strømforsyningen er afbrudt Åben 0V boksen og fastgør låget til stroppen Forbind "L" ledningen fra/til pumpen via relæ 4 Lukket 0V rum Det elektriske kredsløb til pumpen skal beskyttes med en sikring på højst 6A. Uponor Control System - Installationsmanual 9

10 ..5 Tilslutning af kontrolenheden til el-nettet.4 Rumtermostater Uponor Control System kan kontrollerés ved hjælp af tre typer termostater. Disse kan benyttes hver for sig eller sammen: Termostat med display T-75: Kontrollér, at ledningsføringen er komplet (telestater, antenne) Kontroller at 0V rummet er lukket Sæt stikket i stikkontakten Termostat T-55: Termostat institutionsmodel T-5: 0 Gulvvarme

11 .4. Afmærk rumtermostater Batterityper til termostaterne: x Alkali AAA.5V. Overhold polariteten. Afmærk termostaterne med de kanalnumre, som de skal styre, f. eks. 0, 0. Ved et system med én betjeningsenhed og flere kontrolenheder skal kontrolenhedens ID tilføjes, f. eks..0,.0,.0, Brug en stift til at trykke termostatens registreringsknap ind i mindst 5 sekunder. For Termostat med display T-75: Først erstattes temperaturen med linier Når temperaturen vises igen, kan man slippe knappen For Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T-5: Termostatens LED blinker kun én gang Hvis registreringen lykkes slår LED for kanal 0 og 0 kontakterne til efter 0 s. Hvis registreringen af kanal mislykkes (LED for kanal forsætter med at blinke eller slukker), gentag endnu en gang fra trin til 4. Registrer alle rumtermostater Tryk på testknappen for at afslutte registreringsprocessen LED for test slukker. LED LED status LED on LED blinker LED off.4. Indsæt batterier Annullering af registrering af en kanal, og nulstilling af kontrolenheden: se: ".9 Nulstilling", side: 7. Forkert registrering af kanaler vil føre til dårlig temperaturkontrol. Se: Driftsmanual for kontrolenhed.4. Registrér rumtermostater Eksempel på registrering: termostat placeret i et rum, med sløjfer forbundet med kanal 0 og 0. Tryk på testknappen LED for test tænder. Tryk på knapperne til kanal 0 og 0 LED for kanal 0 og 0 blinker. Uponor Control System - Installationsmanual

12 Rum med gulvføler Gulvføleren skal være tilsluttet en termostat institutionsmodel T-5. Denne termostat skal være registreret til samme kanal som rumtermostaten, men kan monteres et andet sted. Rumtermostaten skal være registreret til kontrolenheden før følertermostaten. Se: ".5 Eksterne følertermostater" Eksempel på installation: Termostat med display #0 styrer kanal 0a,0b og 0a,0b, Ekstern følertermostat #0 kommunikerer gulvtemperaturen til kontrolenheden, Termostat med display #0 styrer kanal 0 og Monter rumtermostaterne Gå til ".4. Luk termostaterne", hvis der ikke bruges eksterne følere Placering af en termostat (For alle termostater) På en indendørs væg..5 m til.8 m over gulvet. På afstand af en fugtkilde. På afstand af en varmekilde (fjernsyn, elektronisk udstyr, kamin etc.). På afstand af direkte solskinslys. På afstand af overstænkning med vand. Uponor dækramme kan bruges til at skjule mærker på væggen eller boksen, om nødvendigt Fastgørelse af termostat Der findes forskellige løsninger for at fastgøre termostaten : Termostat med display T-75 #0 styrer rumtemperaturen. Termostat institutionsmodel T-5 #0 er blevet tilføjet for at forsyne rummet med en gulvføler. Det er muligt at vise den målte gulvtemperatur, hvis dit system er udstyret med en betjeningsenhed. Fastgørelse på væg ved hjælp af en skrue; Fastgørelse på væg ved hjælp af en sokkel (skal kobes sorskilt); Brug af termostatens bordholder (skal kobes sorskilt). Gulvvarme

13 Termostat med display T-75 Installation ved hjælp af termostatholder (option): Før metalholderen ind i de passende huller bag på termostaten. Sæt soklen på termostaten for at fastgøre den på bordholderen. Lad skruerne rage mm ud fra væggen. eller Sæt soklen på væggen (valgfrit). Hæng termostaten op på skruen eller på soklen. Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T-5 Sådan tager man Termostat med display T-75 ud af den optionelle sokkel. Skru termostaten fast på væggen og/eller på boksen. Fastklæbning på en glat væg: Brug den dobbeltsidede klæbestrimmel til at sætte termostaten fast på en glat væg som f.eks. vogfliser. Brug den optionelle sokkel til Termostat med display T-75. Fastklæbning på en glat væg: Brug den dobbeltsidede klæbestrimmel til at sætte termostaten fast på en glat væg som f.eks. vogfliser. Uponor Control System - Installationsmanual

14 .4.5 Indstilling af termostat 99 Se driftsmanualen for termostat min/maks, og indstillinger for rumtemperatur. For yderligere oplysninger om indstillinger for ekstern føler: Se: ".5 Eksterne følertermostater", side: Afmærk de eksterne følertermostater 99 Se: ".4. Afmærk rumtermostater", side:..5 Eksterne følertermostater.5. Indledning Termostat institutionsmodel T-5 gør det muligt at montere en gulvføler eller udeføler på systemet. Konfigureringskontakter Termostat institutionsmodel T-5 har en klemme, der muliggør tilslutning af forskellige typer følere. Kontakterne skal indstilles ifølge den type føler, der anvendes..4.7 Indsæt batterier Se: Driftsmanual for kontrolenhed..4.8 Tilslut føleren, og sæt kontakten i den rigtige stilling Se: ".5 Eksterne følertermostater", side: Registrer eksterne følertermostater Se: ".4. Registrér rumtermostater", side: Annullering af registrering af en kanal Se: ".9 Nulstilling", side: Monter eksterne følertermostater Se: ".5 Eksterne følertermostater", side: Gulvføler Udeføler (Bruges ikke) (Bruges ikke) Kun en af de fire kontakter må være tændt. Når termostaten bruges som rumtermostat bør alle kontakter være slukket. Hvis mere end én kontakt er tændt: LED'en flimrer. Den holder op med at glimte, når kun én kontakt er tændt, eller alle kontakter er slukkede..4. Indstil min. og maks. temperatur for gulvføler Se: ".5.4 Indstilling af gulvføler", side: Luk termostaterne Se: Driftsmanual for kontrolenhed, side: Foretag kommunikationstest.5. Registrering og afmærkning Registreringsproceduren for en Termostat institutionsmodel T-5 monteret med en gulv- eller 99 udeføler er den samme som for rumtermostater. Se: ".4. Registrér rumtermostater", side:. Afmærkning af Termostat institutionsmodel T-5 udføres på samme måde som ved rumtermostaten, men med tilføjelse af oplysningen om gulv eller udeføler. Se: ".4.6 Afmærk de eksterne følertermostater", side Se: ".6 Test af kommunikationen mellem termostaterne og kontrolenheden", side: 6. 4 Gulvvarme

15 .5. Ledningsføring Det er muligt at vise den målte gulvtemperatur, hvis dit system er udstyret med en betjeningsenhed..5.5 Afslutning af registrering af termostater 99 Proceduren for udfyldelse af registreringen af en termostat institutionsmodel T-5 monteret med en gulv- eller udeføler er den samme som den, der udføres for rumtermostater. Se: ".4. Registrér rumtermostater", side. Tilslut kabel fra gulv- eller udeføler (ikke polariseret).5.4 Indstilling af gulvføler Gulvføler Begrænsningen af gulvtemperaturen justeres med en spændingsmåler. Temperaturen indstilles i minimums- eller maksimumsområdet af spændingsmåleren. Således muliggør Termostat institutionsmodel T-5 en minimums- eller maksimumsgulvbegrænsning. Termostat institutionsmodel T-5 sender de eksterne følerværdier til kontrolenheden: Gulvtemperaturen. Minimums- eller maksimums grænsetemperatur. Vælg den ønskede temperatur med spændingsmåleren Uponor Control System - Installationsmanual 5

16 .6 Test af kommunikationen mellem termostaterne og kontrolenheden.6. Test af kommunikationen mellem rumtermostaterne og kontrolenheden.6. Test af kommunikationen mellem de eksterne rumtermostater og kontrolenheden Proceduren til at teste en termostat institutionsmodel T-5 monteret med en udeføler er den samme som beskrevet under ".6. Test af kommunikationen mellem rumtermostaterne og kontrolenheden". Når to termostater er tilsluttet den samme kanal, skal proceduren beskrevet under ".6. Test af kommunikationen mellem rumtermostaterne og kontrolenheden" udføres fuldt ud og hver for sig for hver termostat..7 Afslutning af installationen Tryk på testknappen LED for test og kanal med registrerede termostater tænder Brug en stift til at trykke kort på termostatens registreringsknap Kommunikation OK -> LED for kanaler registreret til termostaten slukker INGEN Kommunikation -> LED for kanaler registreret til termostaten forbliver tændt Se: "4. Fejlfinding", side: 8 4 Foretag en komplet kontrol af installationen : Kontroller, at antennen er monteret korrekt Kontroller, om termostaterne får tilført strøm Luk kontrolenhedens dæksel Luk termostatlågene om nødvendigt Udfyld "Installationsrapporten" på håndbogens midterside Giv manualen og alle oplysninger om systemet til slutbrugeren Tryk på testknappen for at forlade testfunktionen Alternativ: Termostat med display T-75: Brug termostatens +/- taster til at skifte over mellem høj og lav temperatur og kontroller, at kanalens LED følger ændringen. Alternativ: Termostat T-55: Brug termostatens reguleringsknap til at skifte mellem høj og lav temperatur, og sørg for, at kanalens LED bliver ved med at skifte..8 Test af telestat Tryk på knappen til den valgte kanal LED en tænder: telestaten får strømforsyning (telestaten åbner på ~ 5 min). LED en tænder ikke. Se: "4. Fejlfinding", side: 8. Tryk to gange på testknappen for at afslutte telestattesten (eller vent 0 min.) 6 Gulvvarme

17 .9 Nulstilling.9. Annullering af registrering af en kanal.9. Nulstilling af systemet Hvis der er problemer med termostatens forbindelse, forvekslede termostater, forkert registrering af kanal etc., kan systemet nulstilles. Tryk på testknappen LED for test og kanal med registrerede termostater tænder. Tryk på knappen til den kanal, der skal annulleres, i 0 s LED for den annullerede kanal blinker i s og derefter slukker den. Tryk på testknappen for at forlade registreringsmodus På kontrolenheden skal man trykke på testknappen i 0 s. LED for test blinker i mindst s og derefter slukker alle LED (med undtagelse af LED for el-net). Alle parametrene er slettet. Det er nødvendigt at foretage en ny installation / registrering efter nulstilling. LED for test slukker. STOP For at registrere en anden termostat til en kanal, skal man først annullere den eksisterende, uønskede registrering for denne termostat. Et kort tryk på nulstillingsknapperne er tilstrækkeligt for termostaterne. Det er ikke nødvendigt at foretage en ny installation / registrering efter nulstilling. Uponor Control System - Installationsmanual 7

18 4. Fejlfinding Almindelige betingelser for drift af systemet: Kontrolenhedens strøm LED er tændt. Alle kanalernes LED er slukkede, hvis der ikke er anmodet om varme eller køling. LED'ene lyser op, når de pågældende telestater aktiveres. Under standby, før telestaterne aktiveres, blinker LED'ene. LED for Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T-5: - LED blinker kun én gang for hver transmission. - LED blinker to gange for svage batterier. - Kun for Termostat institutionsmodel T-5: LED flimrer, hvis flere kontakter er i ON position. Systemet starter ikke Dårlig radiomodtagelse Fejl Årsag Angivelse Løsning Se Ingen spænding Uheld med ledning Antennen er monteret inde i metalkassen eller for tæt ved andre afskærmende genstande Bygningens struktur er ikke velegnet til radiotransmission LED for el-net står på off i kontrolenheden 0V i stik men ikke i 0V rum Gentagne radioalarmer Kontrollér at kontrolenheden er tilsluttet el-nettet og at ledningsføringen i 0V rummet er OK Udskift ledning og stik Sæt antennen op et andet sted (hvis problemet vedvarer, kontakt din installatør for at få hjælp til at kontrollere radiotransmissionen, og test med repeater for radiosignaler) 8 Gulvvarme

19 Uponor Control System Radio Betjeningsmanual Kontrolenhed og Termostater / IOM- V_07-0

20 I henhold til vores politik med konstant forbedring og udvikling af produkterne, forbeholder Uponor sig ret til at ændre specifikationer udenfor forudgående varsel. Uponor VVS, Danmark

21 Indholdsfortegnelse. Generelle anbefalinger Uponor Control System Oversigt over systemet Betjening af installationen Termostater Ændring af temperaturformat Ændring af temperaturindstilling Indstilling af min og maks temperaturer Indstillinger for gulvføler Udskiftning af termostatens batteri Vedligeholdelse af systemet Diagnose og løsning af alarmer og fejl Almindelige betingelser for drift af systemet: Kontrolenhed Termostat med display T Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T Alarmer Kontrolenhed Termostat med display T Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T Slet alarmliste Liste over mulige alarmer og løsninger Liste over mulige fejl og løsninger Bortskaffelse af produktet... 4 Uponor Control System - Betjeningsmanual

22 . Generelle anbefalinger Sikkerhedsanvisninger Læs og følg instrukserne. Installationen skal udføres af en kvalificeret person i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Foretag ikke ændringer af hardware eller software, send beskadigede betjeningsanordninger til Uponor, hvis de har brug for reparation. Det er forbudt at foretage ændringer eller modificeringer, der ikke er specificeret i denne manual. Strømforsyningen skal være afbrudt, når ledningsføringen oprettes. Vi afviser ethvert ansvar for beskadigelser og driftsuheld, der måtte opstå, fordi man ikke har fulgt disse anvisninger! Anvendte symboler i denne manual STOP ADVARSEL Risiko for legemsbeskadigelse eller at komme i klemme. En ikke overholdelse kan være sundhedsfarlig eller beskadige produktets komponenter. VIGTIGT! Vigtig bemærkning om funktionalitet. Huis dette ikke overholdelse, kan det medfører en sorringet funktionalitet. Information. Vigtig anbefaling og information om drift. Henvisning til et andet dokument. 99 Henvisning til en anden side i manualen. Strømforsyning ADVARSEL Uponor Control System bruger en 0VAC 50Hz strømforsyning. I nødstilfælde skal stikket øjeblikkeligt tages ud af 0V stikkontakten. Brug ikke vand til at rengøre Uponor Control System. Udsæt ikke Uponor Control System for antændelige dampe eller gasser. Begrænsninger for radiobølger Uponor Control System bruger radiobølger. Den anvendte frekvens er forbeholdt lignende anvendelser, og risikoen for interferens fra andre radiokilder er meget lav. I sjældne særlige tilfælde kan det imidlertid være umuligt at etablere en perfekt kommunikation. Transmissionsområdet er tilstrækkelig for de fleste anvendelser, men hver enkelt bygning har forskellige forhindringer, der indvirker på kommunikation og maksimal transmissionsafstand. Hvis der findes kommunikationsforstyrrelser, kan Uponor styre systemet med tilbehør såsom repeaters for at løse disse exceptionelle problemer. Tekniske nødvendigheder Installation/data ledninger skal holdes på afstand af el-ledninger > 50V for at undgå interferens. Det elektriske kredsløb til kedlen og pumpen skal beskyttes med en sikring på højst 6A. Udvidet funktion med betjeningsenheden Resultat af en handling. > Tryk på knappen. 4 Gulvvarme

23 . Uponor Control System Uponor Control System er først og fremmest en komplet styring til gulvvarmesystemer. Komfort, brugervenlighed og temperaturkontrol for hvert rum kan kombineres ved hjælp af de forskellige komponenter. Installeringen af kontrolenheden og driftsmanualen sørger for optimal installering og indstilling. En ergonomisk betjeningsenhed kan tilføjes for at lette indstillingen og optimere styringen. Hvis dit system er udstyret med en betjeningsenhed henvises til Installation af betjeningsenhed og Driftsmanual.. Oversigt over systemet Kontrolenheden styrer telestaternes drift, når det kræves af termostaterne efter en anmodning om varme eller køling. Det er muligt at tilføje en betjeningsenhed for at centralisere og optimere systemets styring. Termostat T-55 Termostaten er let at bruge. Temperaturindstillingerne kan justeres ved hjælp af en simpel drejeskive. Dækslet kan fjernes, så min/maks temperaturer kan indstilles. Positionen C er markeret. Termostat institutionsmodel T-5 Termostaten er konstrueret til at kunne placeres på et offentligt sted. Der lyder en alarm, så snart dækslet åbnes. Knappen, kontakterne og spændingsmålerne er alle gemt under et dæksel. Dækslet kan fjernes, så min/maks temperaturer kan indstilles. Der kan tilsluttes en ekstern føler. 4 Kontrolenhed med antenne og telestater Uponor Control System kan kontrollerés ved hjælp af tre typer termostater. Termostaterne er konstrueret til størst mulig komfort, og kommunikerer med kontrolenheden via radiobølger. De kan bruges individuelt eller i kombination med hinanden. De er udstyret med samme type batteri som strømforsyning. Termostat med display T-75 Termostaten viser den omgivende eller indstillede temperatur på skærmen. Termostaten er konstrueret til driftsmåling, den påvirkes af temperaturen på de omkringliggende overflader såvel som af temperaturen i den omgivende luft. Kontrolenheden driver telestaterne i overensstemmelse med betjeningsenhedens indstillinger og også de temperaturoplysninger, den modtager fra termostaterne. Kontrolenheden er typisk placeret i nærheden af det hydrauliske systems rørforgrening. 5 I-75 betjeningsenhed (tilbehor til optimering at systemets styring) Betjeningsenheden giver dig mulighed for at centralisere og optimere systemets styring. Betjeningsenheden gør det muligt for dig nemmere og hurtigere at vise og opdatere systemets driftsparametre. Betjeningsenheden viser også årsagerne til eventuelle alarmer. Den er enkel og let at betjene. 55 Uponor Control System - Betjeningsmanual 5

24 . Betjening af installationen Uponor Control System kontrollerer varmeinstallationen efter kundens behov. Man skal blot indstille den ønskede temperatur på termostaterne, der er placeret i hvert rum.. Termostater Termostat med display T-75 Betjeningsprincip: Indstillingsværdien for temperaturen er indstillet ved termostaterne. Ordren til at ændre temperaturindstillingsværdien styres af kontrolenheden. Hvis der er en temperaturafvigelse vil telestaten åbne eller lukke ventilen, hvilket varierer varmetilførslen. For yderligere oplysninger om systemet, se Installationsrapporten på foldud-siden. LCD display Standard display (Indikation af rumtemperatur) Normal betjening Når systemet fungerer i normal modus: Er LED for strømforsyning tændt (kan ses øverst til højre på kontrolenhedens dæksel), I varmefunktion er telestaterne åbne, hvis rumtemperaturen er lavere end den temperatur, der er indstillet på termostaten. I kølemodus vil telestaterne være åbne, hvis rumtemperaturen er højere end den temperatur, der er indstillet på termostaten. Det kan man se i telestatens lille vindue. LCD display Visning af temperaturer og menuer Visning af temperaturen med en præcision på 0. Vises under indstilling af temperatur set punkt Vises under radiotransmission Temperaturformat for displayet 4 Angivelse af svagt batteri Temperaturføler for optimal måling af den omgivende temperatur + og taster til at indstille termostatens parametre Knap til nulstilling af termostat 6 Gulvvarme

25 Termostat T-55 Termostat institutionsmodel T Drejeskiveknap til indstilling af rumtemperaturen Konfigureringsknap Batterier LED for radiotransmission Blå ben til indstilling af minimumstemperatur 4 Skru for at åbne termostaten Klemme til ekstern føler (ikke polariseret) Batterier Spændingsmåler for temperaturindstilling 6 Rød ben til indstilling af maksimumstemperatur 5 6 Konfigureringskontakter Spændingsmåler for gulvføler 7 Konfigureringsknap 8 LED for radiotransmission STOP VIGTIGT! Installatøren tildeler termostaterne præcise rum og placeringer. Enhver ændring af placeringen kan bevirke en unormal kontrol af temperaturen. 77 Uponor Control System - Betjeningsmanual 7

26 . Ændring af temperaturformat Termostat med display T-75 Termostat T-55 Tryk samtidigt på + og tasterne i 0 sekunder SEL menuen vises. Tryk på + eller for at ændre temperaturformatet ( C eller F) Vent i 5 sekunder Termostaten vender tilbage til standard visning.. Ændring af temperaturindstilling Termostat med display T-75 Drej på drejeskiven for at opnå en højere temperaturindstillingsværdi Drej drejeskiven mod uret for at opnå en lavere temperaturindstillingsværdi Du kan benytte en energisparemodus (reduceret modus), hvis dit system er udstyret med en Termostat med display T-75 og en I-75 betjeningsenhed. Denne reducerede modus kan aktiveres fra betjeningsenhedens menu, og giver dig mulighed for betydelige energibesparelser. Termostat institutionsmodel T-5 Tryk på + eller - tasten Ikonet for indstilling og den indstillede værdi vises. Tryk på + eller for at ændre den indstillede værdi Med C, indstilling i trin på 0.5 C Med F, indstilling i trin på F Vent i 5 sekunder Ikonet for radiotransmission vises, hvilket bekræfter at indstillingen er blevet registreret og sendt og vender dernæst tilbage til standard visning. For at indstille temperaturen på sin standard værdi på.0 C (7.0 F) skal man trykke et kort tryk på + og tasterne samtidigt. Åben dækslet. Se: ".5 Udskiftning af termostatens batteri" Vælg den ønskede temperatur ved hjælp af spændingsmåleren 8 Gulvvarme

27 . Indstilling af min og maks temperaturer Termostat med display T-75 Termostat T-55 Minimums-og maksimumstemperaturer (5 C og 5 C) for Termostat med display T-75 er forudindstillede. Det er dog muligt at tilpasse disse temperaturer til dit system, hvis det er udstyret med en betjeningsenhed..4 Indstillinger for gulvføler Hvis dit system omfatter en gulvføler, kan du justere minimum eller maksimum temperaturindstillinger for gulvet ved hjælp af en spændingsmåler, der sidder bag dækslet på Termostat institutionsmodel T-5. Gulvføleren kan bruges til maksimal eller minimal begrænsning af gulvtemperaturen, uafhængigt af rumtemperaturen. Maksimumsbegrænsningen kan for eksempel bruges til at forhindre en sensitiv gulvbelægning i at blive udsat for en for høj temperatur, når der anmodes om høj temperatur. Minimumsbegrænsningen kan for eksempel bruges til at holde et klinkegulv varmt, selv om der ikke er et generelt krav om varmetilførsel til rummet. Fjern drejeskiven med en skruetrækker Indstil den ønskede minimumstemperatur for rummet med den blå ben Indstil den ønskede maksimumstemperatur for rummet med den røde ben Den blå og røde knast gør det muligt at indstille minimum og maksimum indstillingsværdierne som afvigelser fra de sædvanlige indstillingsværdier. Eksempel: Vælg den ønskede temperatur ved hjælp af spændingsmåleren Se kontrolenhedens Installationsmanual for yderligere oplysninger. Den sædvanlige indstilling er C. Indstillingen af den blå ben er -0 C. Indstillingen af den røde ben er +5 C. Temperaturområdet for dette rum er C til 6 C. Termostat institutionsmodel T-5 Det er ikke muligt at indstille min/maks temperaturer ved hjælp af Termostat institutionsmodel T Uponor Control System - Betjeningsmanual 9

28 .5 Udskiftning af termostatens batteri Installation af batterierne Batterityper til termostaterne: x Alkali AAA.5V. Overhold polariteten. Åbning af batterirummet eller dækslet Lukning af termostaten 0 Gulvvarme

29 4. Vedligeholdelse af systemet Det anbefales at kontrollere systemets komponenter regelmæssigt for at optimere ydeevnen. Systemet kræver ingen vedligeholdelse, men batterierne skal udskiftes ca. hvert andet år. Du har mulighed for at centralisere og optimere styringen af systemet ved at tilslutte en betjeningsenhed til kontrolenheden. Betjeningsenheden gør det muligt for dig nemmere og hurtigere at vise og opdatere systemets driftsparametre. Betjeningsenheden viser også årsagerne til alarmer, og gør det lettere at stille en diagnose. 5. Diagnose og løsning af alarmer og fejl 5. Almindelige betingelser for drift af systemet: 5.. Kontrolenhed Kontrolenhedens strøm LED er tændt. Alle kanalernes LED er slukkede, hvis der ikke er anmodet om varme eller køling. LED'ene lyser op, når de pågældende telestater aktiveres. Under standby, før telestaterne aktiveres, blinker LED'ene. 5.. Termostat med display T-75 Termostaten viser rumtemperaturen. Termostatbatterier: Termostaterne strømforsynes ved hjælp af batterier. Afladede batterier skal skiftes ud. Se: "5. Alarmer", side:. Kontrolenhed: Kontrolenhedens strøm LED er altid tændt. Når den blinker betyder det, at der er udløst en alarm. Åben kontrolenhedens dæksel. LED'en for den kanal, som alarmen kom fra, blinker hurtigt. Se: "5. Alarmer", side:. Automatisk øvelsesfunktion: Systemet er udstyret med en automatisk øvelsesfunktion. Denne funktion er indstillet til hver 6. dag +/-4 timer, og består i en prøvekørsel for at forhindre pumpen og telestaterne i at brænde sammen, når de ikke er blevet aktiveret siden sidste test. 5.. Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T-5 LED blinker kun én gang for hver transmission. 5. Alarmer ADVARSEL Bemærk at visse handlinger, f.eks. handlinger som vedrører 0V, ledningsføring etc. skal udføres af en autoriseret installatør. Fejlene angives på kontrolenheden, når strøm LED'en blinker. Fejlene kan f.eks. være: Tab af radiotransmission fra en termostat i mere end timer. Svage batterier på en termostat. Hvis dit system er udstyret med en betjeningsenhed, kan øvelsesfunktionen aktiveres på et hvilket som helst tidspunkt. Kortsluttet telestat. Dækselalarm. STOP Brug en tør, blød klud til at rengøre Kontrolsystemet og alle dets komponenter. Brug ikke rensemidler. For at kontakte installatøren: Se installationsrapporten på foldud-siden for at finde installatørens kontaktoplysninger. Forbered venligst følgende informationer, før en installatør kontaktes: Installationsrapport. Tegninger over gulvvarmesystemet (hvis tilgængelig). Hvis systemet er udstyret med en betjeningsenhed kan alarmerne vises, uden at det er nødvendigt at skille kontrolenheden ad. Betjeningsenheden viser tydeligt og nøjagtigt årsagerne til de forskellige alarmer. Uponor Control System - Betjeningsmanual

30 5.. Kontrolenhed En blinkende strømindikator angiver en alarm/fejlmeddelelse. Kontrolenhedens strøm LED forbliver altid tændt. Hvis den blinker betyder det, at der er indtruffet et problem. Kig i Installationsrapporten, som du kan finde i Installationsmanualen. Åben kontrolenhedens dæksel og lokaliser den/de LED, der blinker, for at finde ud af, hvilken termostat alarmen stammer fra. 5.. Termostat med display T-75 Batterialarm: Skift termostatens batterier ud, når symbolet vises. 5.. Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T-5 Batterialarm: Udskift termostatens batterier, når den røde LED inden i termostaten blinker to gange. (Under anmodning om varme eller køling) Dækselalarm: Termostat institutionsmodel T-5 omfatter en kontakt til at advare i tilfælde af åbning af dækslet. Kontaktens status transmitteres via radiobølger. Strøm LED og LED for den pågældende kanal blinker. 5. Slet alarmliste Hver LED slår fra, når det pågældende problem er løst, og strøm LED går tilbage til normal tilstand (d.v.s. altid ON). Gulvvarme

31 5.4 Liste over mulige alarmer og løsninger Komponent Angivelse Årsag Løsninger Bemærk Kontrolenhedens strøm-led og termostat LEDs for tilsluttede kanaler blinker Antennen er ikke i den rigtige position, eller ledningen er afbrudt Monter antennen i den rigtige position med en korrekt tilsluttet ledning Kortslutning på en tilsluttet Kontroller telestaternes Kontrolenhed C-55 telestat ledningsføring, udskift telestaten Brug en anden kanal (hvis der LED for strøm og LED for den pågældende kanal blinker Kortslutning på en telestat klemme/fejl ved ledningsføring er en ubrugt kanal tilbage) Se Installationsmanualen for udskiftning af kontrolenheden Ikon for batteri vises Termostatbatterierne er afladede Skift batterierne ud Batterierne er fuldstændig se ".5 Udskiftning af afladede eller af en forkert type Displayet er fra termostatens batteri" Batterierne vender forkert Monter batterierne korrekt (omvendt polaritet) Der vises ikke ikon for Termostaten er ikke i den rigtige radiotransmission position flyt termostaten Tving termostaten til at transmittere ved at ændre Termostat med display T-75 Transmitteren arbejder, men temperatur-indstillingen Skift termostaten ud Ikonet for radio-transmission vises, men signalerne modtages kun, hvis termostaten er tæt på antennen med nedsat signalstyrke Se hvordan man sletter den gamle termostats tildeling og erstatter med den ny i Installationsmanualen Nye installationer i huset, der afskærmer radiosignaler (f.eks. tørreskab, pengeskab, dør i metal) Prøv at finde en ny position for termostaten og/eller antennen (eller om muligt for den genstand, der afskærmer) LED blinker to gange Termostatbatterierne er afladede Skift batterierne ud Batterierne er fuldstændig se ".5 Udskiftning af afladede eller af en forkert type termostatens batteri" Led nej blinker kun én gang Batterierne vender forkert Monter batterierne korrekt (omvendt polaritet) Termostaten er ikke i den rigtige position flyt termostaten Tving termostaten til at Termostat T-55 og Termostat ved transmission blinker LED transmittere ved at ændre temperatur-indstillingen institutionsmodel T-5 nej én gang Termostatens transmitter er itu Skift termostaten ud Se hvordan man sletter den gamle termostats tildeling og erstatter med den ny i Installationsmanualen Strøm LED og LED for den Kontroller indstillingerne, og sæt Termostatens dæksel er åbent pågældende kanal blinker på termostatens dæksel tilbage på (Termostat institutionsmodel T-5) kontrolenheden plads Uponor Control System - Betjeningsmanual

32 5.5 Liste over mulige fejl og løsninger Fejl Angivelse Årsag Løsninger Bemærk Rum for koldt (eller for varmt i køletilstand) Tryk på + eller tasten for at vise temperatur-indstillingen på termostaten Temperaturindstilling vises også i ruminformationsmenuen Den viste temperatur på termostaten falder efter et stykke tid, når termostaten flyttes Se Installationsrapporten og nummereringen af kontrolenhed/kanal under dækslet til termostatbatterierne Tving termostaten til at transmittere, og kontroller om de Termostatens indstilling er for lav Termostaten er f.eks. under indflydelse af en varmekilde Der er forveksling mellem de rum termostaten kontrollerer Skift temperaturindstilling Skift termostatens placering Placer termostaten i det rum, der er forsynet med sløjferne kontrolleret af termostaten Brug maks og min grænser for at beskytte systemet mod konsekvenserne af ufornuftige temperatur-indstillinger tilsvarende LED derefter blinker Rum for varmt (eller for koldt i køle-tilstand) den hvide angivelse kan ikke ses i telestatens indikatorvindue Den tilsvarende sløjfe er varm selv efter en lang periode uden anmodning om varme Telestaten åbner ikke Telestaten lukker ikke Udskift telestaten Kontroller, at telestaten er monteret korrekt Udskift telestaten Gulvet er koldt Ingen anmodning om varme (fra gulvvarmesystemet) Rummet varmes op af en anden varmekilde Rummets temperatur er OK, men gulvet er koldt : For at finde ud af, om et problem er forårsaget af forsyningssystemet eller kontrolsystemet: løsn telestaterne fra rørforgreningen; vent i nogle minutter og kontroller om gennemstrømningsrøret i gulvvarmesløjfen varmer op. Efter endnu nogle minutter skal returrøret også varme op. Hvis rørene ikke varmer op, er problemet forbundet med varmtvandsforsyningen, hvis sløjferne varmer op, kan årsagen være rummets kontrolsystem. : Fejl ved forsyningssystemet: Ikke noget varmt vand i rørforgreningen. Kontroller kedlen og cirkulationspumpen. 6. Bortskaffelse af produktet Uponor Control System består af forskellige komponenter, der kan genbruges. Uponor vil være taknemmelig, hvis du vil være så venlig at frasortere disse komponenter (batterier, plastikdele, elektriske eller elektroniske dele), og skaffe dig af med dem i et passende genbrugscenter. 4 Gulvvarme

33 Tekniske data Generelt IP: IP0 (IP: grad af ikke-adgang til de aktive dele af produktet, og grad af ikke-adgang til vand) Max omgivende RF (relativ fugtighed): 95% max ved 0 C. Termostat CE mærkning: - Lavspændingstests: EN 6070-* og EN *** - EMC Tests (krav om elektromagnetisk kompatibilitet): EN og EN ERM Tests (elektromagnetisk kompatibilitet og spørgsmål vedrørende radiospektrum): EN Godkendelse og certificering: - KNX: Konnex godkendelse og certificering Strømforsyning: x Alkali AAA.5V Spænding:. V til.6 V Driftstemperatur: 0 C til +45 C Opbevaringstemperatur: -0 C til +65 C Radiofrekvens: 868. MHz Transmitter driftscyklus: % Betjeningsenhed CE mærkning: - Lavspændingstests: EN and EN EMC Tests: EN Strømforsyning: VDC ±0% fra kontrolenhed Driftstemperatur: 0 C til +55 C Opbevaringstemperatur: -0 C til +70 C Forbrug: W max Antenne Strømforsyning: VDC ±0% fra kontrolenhed Forbrug: << W Radiofrekvens: 868. MHz Transmitter driftscyklus: % Modtagerklasse: Kontrolenhed CE mærkning: - Lavspændingstests: EN 6070-* og EN ** - EMC Tests: EN og EN ERM Tests: EN Strømforsyning: 0VAC +0/-5% 50Hz Driftstemperatur: 0 C til +55 C Opbevaringstemperatur: -0 C til +70 C Forbrug: 70 W fuldt opladet maks. Pumperelæ output: 0VAC +0%/-5%, 50VAC µ A max Varme/køle input: Kun kontakt uden spænding Ventil outputs: 4VDC ±0%, 46 ma maks. pr. output til 4VDC ±0%, 8 ma maks. pr. output til Forsyningstilslutning: EU - m ledning met stik, formonteret Pumpetilslutning: ledninger,5 mm² max Varme- / køletilslutning: ledninger,5 mm² max * EN "Automatic electrical control to domestic use" ** EN "Particular Requirements for Electrical Controls for Electrical Household Appliances" ***EN "Specific rules for devices of thermo sensitive control" Brug af hurtigstik: Kan bruges over hele Europa 068 Erklæring om overensstemmelse: Vi erklærer hermed på vort eget ansvar, at de produkter, som disse instrukser vedrører, tilfredsstiller alle væsentlige krav i forbindelse med R&TTE 999/5/CE direktivet af marts 999. Nr Beskrivelse Klemmerække for tilslutning af antenne og forlængere RJ 9 stik til betjeningsenhed Trykknap og LED fra 0 til til registrering af kanaler Test knap og LED Hurtigstiktilslutninger til telestater Stikkontakt for tilslutning af datanøgle LED for el-net 0VAC 50Hz rum - Pumpe 4 5 Tryk med en tynd skruetrækker, uden at dreje den, på klemmens hvide knap for at føre en ledning ind eller tage den ud Før en ledning ind i hurtigstikket Tag skruetrækkeren væk fra den hvide knap Før ledningen ind i kabelstyret for at blokere den Skru spændet fast for at sikre kablet til antenne og/eller forlænger Uponor Control System

34 Installationsrapport valgfrit: kontrolenhedens nummer Kanaler Rumindstillinger kontrolenhedens nummer Kanaler Rumindstillinger # # Gulvføler Pumpe Ja Nej Gulvføler Relæ Ja Nej 4V 0V Pumpe Ja Nej # Gulvføler Pumpe Ja Nej Gulvvarme

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Uponor Radio 24V, Room Controls DEM

Uponor Radio 24V, Room Controls DEM Uponor Radio 24V, Room Controls DEM D K I N S TA L L AT I O N O G B E TJ E N I N G S VEJLEDNING 05 2013 SE PT NO NL IT FR FI ES DK DE DK Indhold 1 Copyright og ansvarsfralæggelse...3 2 Forord...4 2.1 Sikkerhedsforskrifter...4

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions Indhold 1. Introduktion.... 4 2. CF2 + Systemoversigt... 4 3. Funktionsoversigt.... 4 4. Montage- og installationsprocedure

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel +43 45 37 97, Fax + 43 45 43 10 www.wirsbo.dk Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0)21 10

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

HOMEtronic. Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer

HOMEtronic. Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer HOMEtronic Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer Indholdsfortegnelse: side Gulvvarmeregulator...3 Rumenhed...3 Opdeling i temperaturzoner

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere