Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater / IOM- V_07-02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02"

Transkript

1 Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater / IOM- V_07-0

2 I henhold til vores politik med konstant forbedring og udvikling af produkterne, forbeholder Uponor sig ret til at ændre specifikationer udenfor forudgående varsel. Uponor VVS, Danmark

3 Indholdsfortegnelse. Generelle anbefalinger og forklaringer Uponor Control System Eksempel på et system Komponenter i Uponor Control System Installation Forberedelse før installation Installation af komponenterne Montering af antenne Montering af kontrolenheden Tilslutninger Beskrivelse af kontrolenhed Tilslutning af antennen til kontrolenheden Tilslutning af telestaterne til kontrolenheden Installation af optioner Tilslutning af kontrolenheden til el-nettet Rumtermostater Afmærk rumtermostater Indsæt batterier Registrér rumtermostater Monter rumtermostaterne Indstilling af termostat Afmærk de eksterne følertermostater Indsæt batterier Tilslut føleren, og sæt kontakten i den rigtige stilling Registrer eksterne følertermostater Annullering af registrering af en kanal Monter eksterne følertermostater Indstil min. og maks. temperatur for gulvføler Luk termostaterne Foretag kommunikationstest Eksterne følertermostater Indledning Registrering og afmærkning Ledningsføring Indstilling af gulvføler Afslutning af registrering af termostater Test af kommunikationen mellem termostaterne og kontrolenheden Test af kommunikationen mellem rumtermostaterne og kontrolenheden Test af kommunikationen mellem de eksterne rumtermostater og kontrolenheden Afslutning af installationen Test af telestat Nulstilling Annullering af registrering af en kanal Nulstilling af systemet Fejlfinding Installationsrapport... foldud 6. Tekniske data... foldud 7. Ledningsdiagram / Beskrivelse af kontrolenhed... foldud Uponor Control System - Installationsmanual

4 . Generelle anbefalinger og forklaringer Sikkerhedsanvisninger Læs og følg instrukserne. Installationen skal udføres af en kvalificeret person i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Det er forbudt at foretage ændringer eller modificeringer, der ikke er specificeret i denne manual. Strømforsyningen skal være afbrudt, når ledningsføringen oprettes. Vi afviser ethvert ansvar for beskadigelser og driftsuheld, der måtte opstå, fordi man ikke har fulgt disse anvisninger! Anvendte symboler i denne manual Strømforsyning ADVARSEL Uponor Control System bruger en 0VAC 50Hz strømforsyning. I nødstilfælde skal stikket øjeblikkeligt tages ud af 0V stikkontakten. Brug ikke vand til at rengøre Uponor Control System. Udsæt ikke Uponor Control System for antændelige dampe eller gasser. Begrænsninger for radiobølger STOP ADVARSEL Risiko for legemsbeskadigelser eller klemning. En ikke overholdelse kan være sundhedsfarlig eller beskadige produktets komponenter. VIGTIGT! Vigtig bemærkning om funktionalitet. Huis dette ikke overholdelse, kan det medfører en sorringet funktionalitet. Information. Vigtig anbefaling og information om drift. Se et andet dokument. Uponor Control System bruger radiobølger. Den anvendte frekvens er forbeholdt lignende anvendelser, og risikoen for interferens fra andre radiokilder er meget lav. I sjældne særlige tilfælde kan det imidlertid være umuligt at etablere en perfekt kommunikation. Transmissionsområdet er tilstrækkelig for de fleste anvendelser, men hver enkelt bygning har forskellige forhindringer, der indvirker på kommunikation og maksimal transmissionsafstand. Hvis der findes kommunikationsforstyrrelser, kan Uponor styre systemet med tilbehør såsom repeaters for at løse disse exceptionelle problemer. 99 Se en anden side i manualen. Udvidet funktion med betjeningsenheden. Tekniske nødvendigheder Installation/data ledninger skal holdes på afstand af el-ledninger > 50V for at undgå interferens. Resultat af en handling. Det elektriske kredsløb til kedlen og pumpen skal beskyttes med en sikring på højst 6A. > Tryk på knappen. LED off. LED on. LED blinker. LED flimrer. 4 Gulvvarme

5 . Uponor Control System Uponor Control System er først og fremmest en komplet styring til gulvvarmesystemer. Komfort, brugervenlighed og temperaturkontrol for hvert rum kan kombineres ved hjælp af de forskellige komponenter. Installeringen af kontrolenheden og driftsmanualen sørger for optimal installering og indstilling. En ergonomisk betjeningsenhed kan tilføjes for at lette indstillingen og optimere styringen. Hvis dit system er udstyret med en betjeningsenhed henvises til Installation af betjeningsenhed og Driftsmanual.. Komponenter i Uponor Control System. Eksempel på et system Uponor Control System betegnelse Uponor Termostat med display T-75 Nr. Beskrivelse Termostat med display T-75 Fastgørelsesskruer Batterier Uponor Monteringssokkel for T Bordholder Sokkel på væg Fastgørelsesskruer Nr. Beskrivelse 6 Klæbestrimmel 4 5 Termostat med display T-75 Termostat T-55 Termostat institutionsmodel T-5: Denne termostat kan bruges som rumtermostat, eller som gulvføler. Termostat institutionsmodel T-5 med gulvføler Kontrolenhed C-55 Uponor Termostat T-55 Uponor Termostat institutionsmodel T Termostat T-55 Pose med fastgørelsesskruer og klæbestrimmel Batterier Termostat institutionsmodel T-5 Pose med fastgørelsesskruer og klæbestrimmel Batterier 6 Antenne til kontrolenhed C-55 Gulvføleren kan bruges til maksimal eller minimal begrænsning af gulvtemperaturen, uafhængigt af rumtemperaturen. Uponor Kontrolenhed C Kontrolenhed C-55 Pose med fastgørelsesskruer og klæbestrimmel Antenne Uponor Gulvføler 4 Tilslutningsledning til antenne, længde 0. m Tilslutningsledning til antenne, længde m Installations- og betjeningsmanual Gulvføler 5 Instrukser (til gulvføler) Uponor Control System - Installationsmanual 5

6 . Installation Installationstrin Uponor anbefaler at følge trinene beskrevet nedenfor for at sikre den bedst mulige installation: Beskrivelse. Forberedelse før installation. Installation af kontrolenhed og antenne. Tilslutning af komponenter til kontrolenhed (Telestater, pumpe, H/C relæ).4 Registreringer og montering af rumtermostater.5 Registreringer og montering af eksterne følertermostater.6 Test af kommunikationen mellem termostaterne og kontrolenheden.7 Afslutning af installationen. Installation af komponenterne.. Montering af antenne Beslut, om antennen skal monteres bag på kontrolenheden eller på væggen.. Forberedelse før installation Før installationen påbegyndes: Kontroller emballagens indhold med listen vist i afsnit for at være sikker på at have alle de nødvendige komponenter; Kontrollér, om der er monteret en gulvføler; Studer ledningsdiagrammet på foldud-siden eller inden i låget til kontrolenheden. STOP Metalskab Hvis kontrolenheden er installeret i et metalskab, skal antennens spids eller hele antennen være udenfor skabet. Clips antennen fast bag på kontrolenheden Studer tegningerne til gulvvarmesystemet. Hvis kontrolenhedernes og termostaternes placering ikke er specificeret, skal man bestemme den bedste placering: Der skal placeres en kontrolenhed med antenne i nærheden af hvert forgreningsrør; Der kræves en stikkontakt for tilslutning af kontrolenheden til el-nettet; Det sted, hvor Uponor Control System monteres, skal være beskyttet mod rindende og dryppende vand; Brug én termostat til hver enkelt rum med gulvvarme. Benyt 0. m antennekabel Tilslut RJ 9 stikket til antennen Clips antennen ind i kontrolenheden 4 Før antennens ledning ind i hullet på kontrolenheden Tilslut til terminalerne 9 og 0 6 Gulvvarme

7 Fastskruning af antennen på en væg.. Montering af kontrolenheden Placer kontrolenheden lige over fordelerror. Kontrollér placeringen af 0V stikkontakt. Kontrollér, at det er let at tage kontrolenhedens låg af. Kontroller, at stiktilslutningerne og kontakterne er let tilgængelige. STOP Kontrolenheden skal monteres vandret. Der er risiko for overophedning, hvis kontrolenheden monteres lodret, eller på en vandret flade. 4 Tilslut RJ 9 stikket til antennen Bor hul i væggen (Ø6 mm) Sæt rawlplug og skrue i væggen Lad skruen rage ud fra væggen ( mm) Hæng antennen op på skruen Fastklæbning af antennen på en væg Bor hul i væggen (Ø6 mm) Pres rawlpluggen ind i hullet Sæt kontrolenheden fast på væggen med skruer Brug den dobbeltsidede klæbestrimmel til at sætte antennen fast på en glat væg som f.eks. vogfliser. Tilslut RJ 9 stikket til antennen Klæb antennen fast på væggen Uponor Control System - Installationsmanual 7

8 . Tilslutninger 99 Se ledningsdiagrammet på foldud-siden... Beskrivelse af kontrolenhed Nr. Beskrivelse Klemmerække for tilslutning af antenne og optioner Korrekt installation: Termostat med display #0 styrer kanal 0a,0b og 0a,0b, Ekstern følertermostat #0 kommunikerer gulvtemperaturen til kontrolenheden, Termostat med display #0 styrer kanal 0 og RJ 9 stik til betjeningsenhed Trykknap og LED fra 0 til til registrering af kanaler Test knap og LED 5 Hurtigstiktilslutninger til telestater 6 7 Stikkontakt for tilslutning af datanøgle LED for el-net 8 0VAC 50Hz rum.. Tilslutning af antennen til kontrolenheden (Kun hvis antennen er monteret på væggen) Fjern plastikdelen på kabelindgangen på siden af kontrolenheden. Træk kablet under spændingsudløseren og, ikke- tilslut til terminalerne 09 og 0 (symbol polariseret)... Tilslutning af telestaterne til kontrolenheden Lokaliser hvilket rum hver enkelt sløjfe på STOP rørforgreningen forsyner, og beslut hvilken kanal den skal tilsluttes. Eksempel på en installation: Hver termostat kan styre en eller flere af en hvilken som helst kanal, der måtte ønskes. Det forenkler installation og vedligeholdelse, hvis telestater styret af samme termostat tilsluttes til kanaler, der følger efter hinanden. : Radio/Programtilslutning : Ledningstilslutning..4 Installation af optioner Vedrørende systemer med betjeningsenhed henvises til betjeningsenhedsmanualen. ADVARSEL El-net 0VAC 50Hz Afbryd 0V strømforsyningen, før anordningens ledningsføring installeres eller ændres. Der er større muligheder for styring ved brug af en betjeningsenhed med dette system. 8 Gulvvarme

9 Kontrolenhed varme / køleinput ADVARSEL Påfør ikke spænding til kontrolenhedsvarme / køleinput. Det ville beskadige Uponor Control System. Cirkulationspumperelæ Uponor Control System kan starte en cirkulationspumpe efter anmodning om varme/køling. Kontrolleret brug af en cirkulationspumpe forbedrer gulvvarmens effektivitet og reaktionsevne. Eksempel på en installation: Hvis dit system omfatter en køleenhed, er det muligt at styre Uponor Control System ved hjælp af et varme / kølekontakt input. Kontakten kan betjenes på forskellige måder: timer, hjælpekontrolsystem, positionskontakter. Varme / køleinput fungerer med tilslutning til en kontaktafbryder uden spænding. Når relækontakten er åben er systemet i varmefunktion. Når relækontakten er lukket er systemet i kølefunktion. ADVARSEL Se cirkulationspumpefabrikantens dokumentation før denne tilslutning oprettes. 4 Varme /kølerelæ Varme/køle kontakt Kontrolenhed varme / køleinput (mulig ledig kontakt uden spænding) Eksempel på anden type varme / kølerelæinput Kontrolenheden kontrollerer cirkulationspumpen via tilslutningen på klemmerækken (kontaktafbryder uden spænding). Se dokumentationen for varme / kølerelæ. Kontroller at strømforsyningen er afbrudt Åben 0V boksen og fastgør låget til stroppen Forbind "L" ledningen fra/til pumpen via relæ 4 Lukket 0V rum Det elektriske kredsløb til pumpen skal beskyttes med en sikring på højst 6A. Uponor Control System - Installationsmanual 9

10 ..5 Tilslutning af kontrolenheden til el-nettet.4 Rumtermostater Uponor Control System kan kontrollerés ved hjælp af tre typer termostater. Disse kan benyttes hver for sig eller sammen: Termostat med display T-75: Kontrollér, at ledningsføringen er komplet (telestater, antenne) Kontroller at 0V rummet er lukket Sæt stikket i stikkontakten Termostat T-55: Termostat institutionsmodel T-5: 0 Gulvvarme

11 .4. Afmærk rumtermostater Batterityper til termostaterne: x Alkali AAA.5V. Overhold polariteten. Afmærk termostaterne med de kanalnumre, som de skal styre, f. eks. 0, 0. Ved et system med én betjeningsenhed og flere kontrolenheder skal kontrolenhedens ID tilføjes, f. eks..0,.0,.0, Brug en stift til at trykke termostatens registreringsknap ind i mindst 5 sekunder. For Termostat med display T-75: Først erstattes temperaturen med linier Når temperaturen vises igen, kan man slippe knappen For Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T-5: Termostatens LED blinker kun én gang Hvis registreringen lykkes slår LED for kanal 0 og 0 kontakterne til efter 0 s. Hvis registreringen af kanal mislykkes (LED for kanal forsætter med at blinke eller slukker), gentag endnu en gang fra trin til 4. Registrer alle rumtermostater Tryk på testknappen for at afslutte registreringsprocessen LED for test slukker. LED LED status LED on LED blinker LED off.4. Indsæt batterier Annullering af registrering af en kanal, og nulstilling af kontrolenheden: se: ".9 Nulstilling", side: 7. Forkert registrering af kanaler vil føre til dårlig temperaturkontrol. Se: Driftsmanual for kontrolenhed.4. Registrér rumtermostater Eksempel på registrering: termostat placeret i et rum, med sløjfer forbundet med kanal 0 og 0. Tryk på testknappen LED for test tænder. Tryk på knapperne til kanal 0 og 0 LED for kanal 0 og 0 blinker. Uponor Control System - Installationsmanual

12 Rum med gulvføler Gulvføleren skal være tilsluttet en termostat institutionsmodel T-5. Denne termostat skal være registreret til samme kanal som rumtermostaten, men kan monteres et andet sted. Rumtermostaten skal være registreret til kontrolenheden før følertermostaten. Se: ".5 Eksterne følertermostater" Eksempel på installation: Termostat med display #0 styrer kanal 0a,0b og 0a,0b, Ekstern følertermostat #0 kommunikerer gulvtemperaturen til kontrolenheden, Termostat med display #0 styrer kanal 0 og Monter rumtermostaterne Gå til ".4. Luk termostaterne", hvis der ikke bruges eksterne følere Placering af en termostat (For alle termostater) På en indendørs væg..5 m til.8 m over gulvet. På afstand af en fugtkilde. På afstand af en varmekilde (fjernsyn, elektronisk udstyr, kamin etc.). På afstand af direkte solskinslys. På afstand af overstænkning med vand. Uponor dækramme kan bruges til at skjule mærker på væggen eller boksen, om nødvendigt Fastgørelse af termostat Der findes forskellige løsninger for at fastgøre termostaten : Termostat med display T-75 #0 styrer rumtemperaturen. Termostat institutionsmodel T-5 #0 er blevet tilføjet for at forsyne rummet med en gulvføler. Det er muligt at vise den målte gulvtemperatur, hvis dit system er udstyret med en betjeningsenhed. Fastgørelse på væg ved hjælp af en skrue; Fastgørelse på væg ved hjælp af en sokkel (skal kobes sorskilt); Brug af termostatens bordholder (skal kobes sorskilt). Gulvvarme

13 Termostat med display T-75 Installation ved hjælp af termostatholder (option): Før metalholderen ind i de passende huller bag på termostaten. Sæt soklen på termostaten for at fastgøre den på bordholderen. Lad skruerne rage mm ud fra væggen. eller Sæt soklen på væggen (valgfrit). Hæng termostaten op på skruen eller på soklen. Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T-5 Sådan tager man Termostat med display T-75 ud af den optionelle sokkel. Skru termostaten fast på væggen og/eller på boksen. Fastklæbning på en glat væg: Brug den dobbeltsidede klæbestrimmel til at sætte termostaten fast på en glat væg som f.eks. vogfliser. Brug den optionelle sokkel til Termostat med display T-75. Fastklæbning på en glat væg: Brug den dobbeltsidede klæbestrimmel til at sætte termostaten fast på en glat væg som f.eks. vogfliser. Uponor Control System - Installationsmanual

14 .4.5 Indstilling af termostat 99 Se driftsmanualen for termostat min/maks, og indstillinger for rumtemperatur. For yderligere oplysninger om indstillinger for ekstern føler: Se: ".5 Eksterne følertermostater", side: Afmærk de eksterne følertermostater 99 Se: ".4. Afmærk rumtermostater", side:..5 Eksterne følertermostater.5. Indledning Termostat institutionsmodel T-5 gør det muligt at montere en gulvføler eller udeføler på systemet. Konfigureringskontakter Termostat institutionsmodel T-5 har en klemme, der muliggør tilslutning af forskellige typer følere. Kontakterne skal indstilles ifølge den type føler, der anvendes..4.7 Indsæt batterier Se: Driftsmanual for kontrolenhed..4.8 Tilslut føleren, og sæt kontakten i den rigtige stilling Se: ".5 Eksterne følertermostater", side: Registrer eksterne følertermostater Se: ".4. Registrér rumtermostater", side: Annullering af registrering af en kanal Se: ".9 Nulstilling", side: Monter eksterne følertermostater Se: ".5 Eksterne følertermostater", side: Gulvføler Udeføler (Bruges ikke) (Bruges ikke) Kun en af de fire kontakter må være tændt. Når termostaten bruges som rumtermostat bør alle kontakter være slukket. Hvis mere end én kontakt er tændt: LED'en flimrer. Den holder op med at glimte, når kun én kontakt er tændt, eller alle kontakter er slukkede..4. Indstil min. og maks. temperatur for gulvføler Se: ".5.4 Indstilling af gulvføler", side: Luk termostaterne Se: Driftsmanual for kontrolenhed, side: Foretag kommunikationstest.5. Registrering og afmærkning Registreringsproceduren for en Termostat institutionsmodel T-5 monteret med en gulv- eller 99 udeføler er den samme som for rumtermostater. Se: ".4. Registrér rumtermostater", side:. Afmærkning af Termostat institutionsmodel T-5 udføres på samme måde som ved rumtermostaten, men med tilføjelse af oplysningen om gulv eller udeføler. Se: ".4.6 Afmærk de eksterne følertermostater", side Se: ".6 Test af kommunikationen mellem termostaterne og kontrolenheden", side: 6. 4 Gulvvarme

15 .5. Ledningsføring Det er muligt at vise den målte gulvtemperatur, hvis dit system er udstyret med en betjeningsenhed..5.5 Afslutning af registrering af termostater 99 Proceduren for udfyldelse af registreringen af en termostat institutionsmodel T-5 monteret med en gulv- eller udeføler er den samme som den, der udføres for rumtermostater. Se: ".4. Registrér rumtermostater", side. Tilslut kabel fra gulv- eller udeføler (ikke polariseret).5.4 Indstilling af gulvføler Gulvføler Begrænsningen af gulvtemperaturen justeres med en spændingsmåler. Temperaturen indstilles i minimums- eller maksimumsområdet af spændingsmåleren. Således muliggør Termostat institutionsmodel T-5 en minimums- eller maksimumsgulvbegrænsning. Termostat institutionsmodel T-5 sender de eksterne følerværdier til kontrolenheden: Gulvtemperaturen. Minimums- eller maksimums grænsetemperatur. Vælg den ønskede temperatur med spændingsmåleren Uponor Control System - Installationsmanual 5

16 .6 Test af kommunikationen mellem termostaterne og kontrolenheden.6. Test af kommunikationen mellem rumtermostaterne og kontrolenheden.6. Test af kommunikationen mellem de eksterne rumtermostater og kontrolenheden Proceduren til at teste en termostat institutionsmodel T-5 monteret med en udeføler er den samme som beskrevet under ".6. Test af kommunikationen mellem rumtermostaterne og kontrolenheden". Når to termostater er tilsluttet den samme kanal, skal proceduren beskrevet under ".6. Test af kommunikationen mellem rumtermostaterne og kontrolenheden" udføres fuldt ud og hver for sig for hver termostat..7 Afslutning af installationen Tryk på testknappen LED for test og kanal med registrerede termostater tænder Brug en stift til at trykke kort på termostatens registreringsknap Kommunikation OK -> LED for kanaler registreret til termostaten slukker INGEN Kommunikation -> LED for kanaler registreret til termostaten forbliver tændt Se: "4. Fejlfinding", side: 8 4 Foretag en komplet kontrol af installationen : Kontroller, at antennen er monteret korrekt Kontroller, om termostaterne får tilført strøm Luk kontrolenhedens dæksel Luk termostatlågene om nødvendigt Udfyld "Installationsrapporten" på håndbogens midterside Giv manualen og alle oplysninger om systemet til slutbrugeren Tryk på testknappen for at forlade testfunktionen Alternativ: Termostat med display T-75: Brug termostatens +/- taster til at skifte over mellem høj og lav temperatur og kontroller, at kanalens LED følger ændringen. Alternativ: Termostat T-55: Brug termostatens reguleringsknap til at skifte mellem høj og lav temperatur, og sørg for, at kanalens LED bliver ved med at skifte..8 Test af telestat Tryk på knappen til den valgte kanal LED en tænder: telestaten får strømforsyning (telestaten åbner på ~ 5 min). LED en tænder ikke. Se: "4. Fejlfinding", side: 8. Tryk to gange på testknappen for at afslutte telestattesten (eller vent 0 min.) 6 Gulvvarme

17 .9 Nulstilling.9. Annullering af registrering af en kanal.9. Nulstilling af systemet Hvis der er problemer med termostatens forbindelse, forvekslede termostater, forkert registrering af kanal etc., kan systemet nulstilles. Tryk på testknappen LED for test og kanal med registrerede termostater tænder. Tryk på knappen til den kanal, der skal annulleres, i 0 s LED for den annullerede kanal blinker i s og derefter slukker den. Tryk på testknappen for at forlade registreringsmodus På kontrolenheden skal man trykke på testknappen i 0 s. LED for test blinker i mindst s og derefter slukker alle LED (med undtagelse af LED for el-net). Alle parametrene er slettet. Det er nødvendigt at foretage en ny installation / registrering efter nulstilling. LED for test slukker. STOP For at registrere en anden termostat til en kanal, skal man først annullere den eksisterende, uønskede registrering for denne termostat. Et kort tryk på nulstillingsknapperne er tilstrækkeligt for termostaterne. Det er ikke nødvendigt at foretage en ny installation / registrering efter nulstilling. Uponor Control System - Installationsmanual 7

18 4. Fejlfinding Almindelige betingelser for drift af systemet: Kontrolenhedens strøm LED er tændt. Alle kanalernes LED er slukkede, hvis der ikke er anmodet om varme eller køling. LED'ene lyser op, når de pågældende telestater aktiveres. Under standby, før telestaterne aktiveres, blinker LED'ene. LED for Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T-5: - LED blinker kun én gang for hver transmission. - LED blinker to gange for svage batterier. - Kun for Termostat institutionsmodel T-5: LED flimrer, hvis flere kontakter er i ON position. Systemet starter ikke Dårlig radiomodtagelse Fejl Årsag Angivelse Løsning Se Ingen spænding Uheld med ledning Antennen er monteret inde i metalkassen eller for tæt ved andre afskærmende genstande Bygningens struktur er ikke velegnet til radiotransmission LED for el-net står på off i kontrolenheden 0V i stik men ikke i 0V rum Gentagne radioalarmer Kontrollér at kontrolenheden er tilsluttet el-nettet og at ledningsføringen i 0V rummet er OK Udskift ledning og stik Sæt antennen op et andet sted (hvis problemet vedvarer, kontakt din installatør for at få hjælp til at kontrollere radiotransmissionen, og test med repeater for radiosignaler) 8 Gulvvarme

19 Uponor Control System Radio Betjeningsmanual Kontrolenhed og Termostater / IOM- V_07-0

20 I henhold til vores politik med konstant forbedring og udvikling af produkterne, forbeholder Uponor sig ret til at ændre specifikationer udenfor forudgående varsel. Uponor VVS, Danmark

21 Indholdsfortegnelse. Generelle anbefalinger Uponor Control System Oversigt over systemet Betjening af installationen Termostater Ændring af temperaturformat Ændring af temperaturindstilling Indstilling af min og maks temperaturer Indstillinger for gulvføler Udskiftning af termostatens batteri Vedligeholdelse af systemet Diagnose og løsning af alarmer og fejl Almindelige betingelser for drift af systemet: Kontrolenhed Termostat med display T Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T Alarmer Kontrolenhed Termostat med display T Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T Slet alarmliste Liste over mulige alarmer og løsninger Liste over mulige fejl og løsninger Bortskaffelse af produktet... 4 Uponor Control System - Betjeningsmanual

22 . Generelle anbefalinger Sikkerhedsanvisninger Læs og følg instrukserne. Installationen skal udføres af en kvalificeret person i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Foretag ikke ændringer af hardware eller software, send beskadigede betjeningsanordninger til Uponor, hvis de har brug for reparation. Det er forbudt at foretage ændringer eller modificeringer, der ikke er specificeret i denne manual. Strømforsyningen skal være afbrudt, når ledningsføringen oprettes. Vi afviser ethvert ansvar for beskadigelser og driftsuheld, der måtte opstå, fordi man ikke har fulgt disse anvisninger! Anvendte symboler i denne manual STOP ADVARSEL Risiko for legemsbeskadigelse eller at komme i klemme. En ikke overholdelse kan være sundhedsfarlig eller beskadige produktets komponenter. VIGTIGT! Vigtig bemærkning om funktionalitet. Huis dette ikke overholdelse, kan det medfører en sorringet funktionalitet. Information. Vigtig anbefaling og information om drift. Henvisning til et andet dokument. 99 Henvisning til en anden side i manualen. Strømforsyning ADVARSEL Uponor Control System bruger en 0VAC 50Hz strømforsyning. I nødstilfælde skal stikket øjeblikkeligt tages ud af 0V stikkontakten. Brug ikke vand til at rengøre Uponor Control System. Udsæt ikke Uponor Control System for antændelige dampe eller gasser. Begrænsninger for radiobølger Uponor Control System bruger radiobølger. Den anvendte frekvens er forbeholdt lignende anvendelser, og risikoen for interferens fra andre radiokilder er meget lav. I sjældne særlige tilfælde kan det imidlertid være umuligt at etablere en perfekt kommunikation. Transmissionsområdet er tilstrækkelig for de fleste anvendelser, men hver enkelt bygning har forskellige forhindringer, der indvirker på kommunikation og maksimal transmissionsafstand. Hvis der findes kommunikationsforstyrrelser, kan Uponor styre systemet med tilbehør såsom repeaters for at løse disse exceptionelle problemer. Tekniske nødvendigheder Installation/data ledninger skal holdes på afstand af el-ledninger > 50V for at undgå interferens. Det elektriske kredsløb til kedlen og pumpen skal beskyttes med en sikring på højst 6A. Udvidet funktion med betjeningsenheden Resultat af en handling. > Tryk på knappen. 4 Gulvvarme

23 . Uponor Control System Uponor Control System er først og fremmest en komplet styring til gulvvarmesystemer. Komfort, brugervenlighed og temperaturkontrol for hvert rum kan kombineres ved hjælp af de forskellige komponenter. Installeringen af kontrolenheden og driftsmanualen sørger for optimal installering og indstilling. En ergonomisk betjeningsenhed kan tilføjes for at lette indstillingen og optimere styringen. Hvis dit system er udstyret med en betjeningsenhed henvises til Installation af betjeningsenhed og Driftsmanual.. Oversigt over systemet Kontrolenheden styrer telestaternes drift, når det kræves af termostaterne efter en anmodning om varme eller køling. Det er muligt at tilføje en betjeningsenhed for at centralisere og optimere systemets styring. Termostat T-55 Termostaten er let at bruge. Temperaturindstillingerne kan justeres ved hjælp af en simpel drejeskive. Dækslet kan fjernes, så min/maks temperaturer kan indstilles. Positionen C er markeret. Termostat institutionsmodel T-5 Termostaten er konstrueret til at kunne placeres på et offentligt sted. Der lyder en alarm, så snart dækslet åbnes. Knappen, kontakterne og spændingsmålerne er alle gemt under et dæksel. Dækslet kan fjernes, så min/maks temperaturer kan indstilles. Der kan tilsluttes en ekstern føler. 4 Kontrolenhed med antenne og telestater Uponor Control System kan kontrollerés ved hjælp af tre typer termostater. Termostaterne er konstrueret til størst mulig komfort, og kommunikerer med kontrolenheden via radiobølger. De kan bruges individuelt eller i kombination med hinanden. De er udstyret med samme type batteri som strømforsyning. Termostat med display T-75 Termostaten viser den omgivende eller indstillede temperatur på skærmen. Termostaten er konstrueret til driftsmåling, den påvirkes af temperaturen på de omkringliggende overflader såvel som af temperaturen i den omgivende luft. Kontrolenheden driver telestaterne i overensstemmelse med betjeningsenhedens indstillinger og også de temperaturoplysninger, den modtager fra termostaterne. Kontrolenheden er typisk placeret i nærheden af det hydrauliske systems rørforgrening. 5 I-75 betjeningsenhed (tilbehor til optimering at systemets styring) Betjeningsenheden giver dig mulighed for at centralisere og optimere systemets styring. Betjeningsenheden gør det muligt for dig nemmere og hurtigere at vise og opdatere systemets driftsparametre. Betjeningsenheden viser også årsagerne til eventuelle alarmer. Den er enkel og let at betjene. 55 Uponor Control System - Betjeningsmanual 5

24 . Betjening af installationen Uponor Control System kontrollerer varmeinstallationen efter kundens behov. Man skal blot indstille den ønskede temperatur på termostaterne, der er placeret i hvert rum.. Termostater Termostat med display T-75 Betjeningsprincip: Indstillingsværdien for temperaturen er indstillet ved termostaterne. Ordren til at ændre temperaturindstillingsværdien styres af kontrolenheden. Hvis der er en temperaturafvigelse vil telestaten åbne eller lukke ventilen, hvilket varierer varmetilførslen. For yderligere oplysninger om systemet, se Installationsrapporten på foldud-siden. LCD display Standard display (Indikation af rumtemperatur) Normal betjening Når systemet fungerer i normal modus: Er LED for strømforsyning tændt (kan ses øverst til højre på kontrolenhedens dæksel), I varmefunktion er telestaterne åbne, hvis rumtemperaturen er lavere end den temperatur, der er indstillet på termostaten. I kølemodus vil telestaterne være åbne, hvis rumtemperaturen er højere end den temperatur, der er indstillet på termostaten. Det kan man se i telestatens lille vindue. LCD display Visning af temperaturer og menuer Visning af temperaturen med en præcision på 0. Vises under indstilling af temperatur set punkt Vises under radiotransmission Temperaturformat for displayet 4 Angivelse af svagt batteri Temperaturføler for optimal måling af den omgivende temperatur + og taster til at indstille termostatens parametre Knap til nulstilling af termostat 6 Gulvvarme

25 Termostat T-55 Termostat institutionsmodel T Drejeskiveknap til indstilling af rumtemperaturen Konfigureringsknap Batterier LED for radiotransmission Blå ben til indstilling af minimumstemperatur 4 Skru for at åbne termostaten Klemme til ekstern føler (ikke polariseret) Batterier Spændingsmåler for temperaturindstilling 6 Rød ben til indstilling af maksimumstemperatur 5 6 Konfigureringskontakter Spændingsmåler for gulvføler 7 Konfigureringsknap 8 LED for radiotransmission STOP VIGTIGT! Installatøren tildeler termostaterne præcise rum og placeringer. Enhver ændring af placeringen kan bevirke en unormal kontrol af temperaturen. 77 Uponor Control System - Betjeningsmanual 7

26 . Ændring af temperaturformat Termostat med display T-75 Termostat T-55 Tryk samtidigt på + og tasterne i 0 sekunder SEL menuen vises. Tryk på + eller for at ændre temperaturformatet ( C eller F) Vent i 5 sekunder Termostaten vender tilbage til standard visning.. Ændring af temperaturindstilling Termostat med display T-75 Drej på drejeskiven for at opnå en højere temperaturindstillingsværdi Drej drejeskiven mod uret for at opnå en lavere temperaturindstillingsværdi Du kan benytte en energisparemodus (reduceret modus), hvis dit system er udstyret med en Termostat med display T-75 og en I-75 betjeningsenhed. Denne reducerede modus kan aktiveres fra betjeningsenhedens menu, og giver dig mulighed for betydelige energibesparelser. Termostat institutionsmodel T-5 Tryk på + eller - tasten Ikonet for indstilling og den indstillede værdi vises. Tryk på + eller for at ændre den indstillede værdi Med C, indstilling i trin på 0.5 C Med F, indstilling i trin på F Vent i 5 sekunder Ikonet for radiotransmission vises, hvilket bekræfter at indstillingen er blevet registreret og sendt og vender dernæst tilbage til standard visning. For at indstille temperaturen på sin standard værdi på.0 C (7.0 F) skal man trykke et kort tryk på + og tasterne samtidigt. Åben dækslet. Se: ".5 Udskiftning af termostatens batteri" Vælg den ønskede temperatur ved hjælp af spændingsmåleren 8 Gulvvarme

27 . Indstilling af min og maks temperaturer Termostat med display T-75 Termostat T-55 Minimums-og maksimumstemperaturer (5 C og 5 C) for Termostat med display T-75 er forudindstillede. Det er dog muligt at tilpasse disse temperaturer til dit system, hvis det er udstyret med en betjeningsenhed..4 Indstillinger for gulvføler Hvis dit system omfatter en gulvføler, kan du justere minimum eller maksimum temperaturindstillinger for gulvet ved hjælp af en spændingsmåler, der sidder bag dækslet på Termostat institutionsmodel T-5. Gulvføleren kan bruges til maksimal eller minimal begrænsning af gulvtemperaturen, uafhængigt af rumtemperaturen. Maksimumsbegrænsningen kan for eksempel bruges til at forhindre en sensitiv gulvbelægning i at blive udsat for en for høj temperatur, når der anmodes om høj temperatur. Minimumsbegrænsningen kan for eksempel bruges til at holde et klinkegulv varmt, selv om der ikke er et generelt krav om varmetilførsel til rummet. Fjern drejeskiven med en skruetrækker Indstil den ønskede minimumstemperatur for rummet med den blå ben Indstil den ønskede maksimumstemperatur for rummet med den røde ben Den blå og røde knast gør det muligt at indstille minimum og maksimum indstillingsværdierne som afvigelser fra de sædvanlige indstillingsværdier. Eksempel: Vælg den ønskede temperatur ved hjælp af spændingsmåleren Se kontrolenhedens Installationsmanual for yderligere oplysninger. Den sædvanlige indstilling er C. Indstillingen af den blå ben er -0 C. Indstillingen af den røde ben er +5 C. Temperaturområdet for dette rum er C til 6 C. Termostat institutionsmodel T-5 Det er ikke muligt at indstille min/maks temperaturer ved hjælp af Termostat institutionsmodel T Uponor Control System - Betjeningsmanual 9

28 .5 Udskiftning af termostatens batteri Installation af batterierne Batterityper til termostaterne: x Alkali AAA.5V. Overhold polariteten. Åbning af batterirummet eller dækslet Lukning af termostaten 0 Gulvvarme

29 4. Vedligeholdelse af systemet Det anbefales at kontrollere systemets komponenter regelmæssigt for at optimere ydeevnen. Systemet kræver ingen vedligeholdelse, men batterierne skal udskiftes ca. hvert andet år. Du har mulighed for at centralisere og optimere styringen af systemet ved at tilslutte en betjeningsenhed til kontrolenheden. Betjeningsenheden gør det muligt for dig nemmere og hurtigere at vise og opdatere systemets driftsparametre. Betjeningsenheden viser også årsagerne til alarmer, og gør det lettere at stille en diagnose. 5. Diagnose og løsning af alarmer og fejl 5. Almindelige betingelser for drift af systemet: 5.. Kontrolenhed Kontrolenhedens strøm LED er tændt. Alle kanalernes LED er slukkede, hvis der ikke er anmodet om varme eller køling. LED'ene lyser op, når de pågældende telestater aktiveres. Under standby, før telestaterne aktiveres, blinker LED'ene. 5.. Termostat med display T-75 Termostaten viser rumtemperaturen. Termostatbatterier: Termostaterne strømforsynes ved hjælp af batterier. Afladede batterier skal skiftes ud. Se: "5. Alarmer", side:. Kontrolenhed: Kontrolenhedens strøm LED er altid tændt. Når den blinker betyder det, at der er udløst en alarm. Åben kontrolenhedens dæksel. LED'en for den kanal, som alarmen kom fra, blinker hurtigt. Se: "5. Alarmer", side:. Automatisk øvelsesfunktion: Systemet er udstyret med en automatisk øvelsesfunktion. Denne funktion er indstillet til hver 6. dag +/-4 timer, og består i en prøvekørsel for at forhindre pumpen og telestaterne i at brænde sammen, når de ikke er blevet aktiveret siden sidste test. 5.. Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T-5 LED blinker kun én gang for hver transmission. 5. Alarmer ADVARSEL Bemærk at visse handlinger, f.eks. handlinger som vedrører 0V, ledningsføring etc. skal udføres af en autoriseret installatør. Fejlene angives på kontrolenheden, når strøm LED'en blinker. Fejlene kan f.eks. være: Tab af radiotransmission fra en termostat i mere end timer. Svage batterier på en termostat. Hvis dit system er udstyret med en betjeningsenhed, kan øvelsesfunktionen aktiveres på et hvilket som helst tidspunkt. Kortsluttet telestat. Dækselalarm. STOP Brug en tør, blød klud til at rengøre Kontrolsystemet og alle dets komponenter. Brug ikke rensemidler. For at kontakte installatøren: Se installationsrapporten på foldud-siden for at finde installatørens kontaktoplysninger. Forbered venligst følgende informationer, før en installatør kontaktes: Installationsrapport. Tegninger over gulvvarmesystemet (hvis tilgængelig). Hvis systemet er udstyret med en betjeningsenhed kan alarmerne vises, uden at det er nødvendigt at skille kontrolenheden ad. Betjeningsenheden viser tydeligt og nøjagtigt årsagerne til de forskellige alarmer. Uponor Control System - Betjeningsmanual

30 5.. Kontrolenhed En blinkende strømindikator angiver en alarm/fejlmeddelelse. Kontrolenhedens strøm LED forbliver altid tændt. Hvis den blinker betyder det, at der er indtruffet et problem. Kig i Installationsrapporten, som du kan finde i Installationsmanualen. Åben kontrolenhedens dæksel og lokaliser den/de LED, der blinker, for at finde ud af, hvilken termostat alarmen stammer fra. 5.. Termostat med display T-75 Batterialarm: Skift termostatens batterier ud, når symbolet vises. 5.. Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T-5 Batterialarm: Udskift termostatens batterier, når den røde LED inden i termostaten blinker to gange. (Under anmodning om varme eller køling) Dækselalarm: Termostat institutionsmodel T-5 omfatter en kontakt til at advare i tilfælde af åbning af dækslet. Kontaktens status transmitteres via radiobølger. Strøm LED og LED for den pågældende kanal blinker. 5. Slet alarmliste Hver LED slår fra, når det pågældende problem er løst, og strøm LED går tilbage til normal tilstand (d.v.s. altid ON). Gulvvarme

31 5.4 Liste over mulige alarmer og løsninger Komponent Angivelse Årsag Løsninger Bemærk Kontrolenhedens strøm-led og termostat LEDs for tilsluttede kanaler blinker Antennen er ikke i den rigtige position, eller ledningen er afbrudt Monter antennen i den rigtige position med en korrekt tilsluttet ledning Kortslutning på en tilsluttet Kontroller telestaternes Kontrolenhed C-55 telestat ledningsføring, udskift telestaten Brug en anden kanal (hvis der LED for strøm og LED for den pågældende kanal blinker Kortslutning på en telestat klemme/fejl ved ledningsføring er en ubrugt kanal tilbage) Se Installationsmanualen for udskiftning af kontrolenheden Ikon for batteri vises Termostatbatterierne er afladede Skift batterierne ud Batterierne er fuldstændig se ".5 Udskiftning af afladede eller af en forkert type Displayet er fra termostatens batteri" Batterierne vender forkert Monter batterierne korrekt (omvendt polaritet) Der vises ikke ikon for Termostaten er ikke i den rigtige radiotransmission position flyt termostaten Tving termostaten til at transmittere ved at ændre Termostat med display T-75 Transmitteren arbejder, men temperatur-indstillingen Skift termostaten ud Ikonet for radio-transmission vises, men signalerne modtages kun, hvis termostaten er tæt på antennen med nedsat signalstyrke Se hvordan man sletter den gamle termostats tildeling og erstatter med den ny i Installationsmanualen Nye installationer i huset, der afskærmer radiosignaler (f.eks. tørreskab, pengeskab, dør i metal) Prøv at finde en ny position for termostaten og/eller antennen (eller om muligt for den genstand, der afskærmer) LED blinker to gange Termostatbatterierne er afladede Skift batterierne ud Batterierne er fuldstændig se ".5 Udskiftning af afladede eller af en forkert type termostatens batteri" Led nej blinker kun én gang Batterierne vender forkert Monter batterierne korrekt (omvendt polaritet) Termostaten er ikke i den rigtige position flyt termostaten Tving termostaten til at Termostat T-55 og Termostat ved transmission blinker LED transmittere ved at ændre temperatur-indstillingen institutionsmodel T-5 nej én gang Termostatens transmitter er itu Skift termostaten ud Se hvordan man sletter den gamle termostats tildeling og erstatter med den ny i Installationsmanualen Strøm LED og LED for den Kontroller indstillingerne, og sæt Termostatens dæksel er åbent pågældende kanal blinker på termostatens dæksel tilbage på (Termostat institutionsmodel T-5) kontrolenheden plads Uponor Control System - Betjeningsmanual

32 5.5 Liste over mulige fejl og løsninger Fejl Angivelse Årsag Løsninger Bemærk Rum for koldt (eller for varmt i køletilstand) Tryk på + eller tasten for at vise temperatur-indstillingen på termostaten Temperaturindstilling vises også i ruminformationsmenuen Den viste temperatur på termostaten falder efter et stykke tid, når termostaten flyttes Se Installationsrapporten og nummereringen af kontrolenhed/kanal under dækslet til termostatbatterierne Tving termostaten til at transmittere, og kontroller om de Termostatens indstilling er for lav Termostaten er f.eks. under indflydelse af en varmekilde Der er forveksling mellem de rum termostaten kontrollerer Skift temperaturindstilling Skift termostatens placering Placer termostaten i det rum, der er forsynet med sløjferne kontrolleret af termostaten Brug maks og min grænser for at beskytte systemet mod konsekvenserne af ufornuftige temperatur-indstillinger tilsvarende LED derefter blinker Rum for varmt (eller for koldt i køle-tilstand) den hvide angivelse kan ikke ses i telestatens indikatorvindue Den tilsvarende sløjfe er varm selv efter en lang periode uden anmodning om varme Telestaten åbner ikke Telestaten lukker ikke Udskift telestaten Kontroller, at telestaten er monteret korrekt Udskift telestaten Gulvet er koldt Ingen anmodning om varme (fra gulvvarmesystemet) Rummet varmes op af en anden varmekilde Rummets temperatur er OK, men gulvet er koldt : For at finde ud af, om et problem er forårsaget af forsyningssystemet eller kontrolsystemet: løsn telestaterne fra rørforgreningen; vent i nogle minutter og kontroller om gennemstrømningsrøret i gulvvarmesløjfen varmer op. Efter endnu nogle minutter skal returrøret også varme op. Hvis rørene ikke varmer op, er problemet forbundet med varmtvandsforsyningen, hvis sløjferne varmer op, kan årsagen være rummets kontrolsystem. : Fejl ved forsyningssystemet: Ikke noget varmt vand i rørforgreningen. Kontroller kedlen og cirkulationspumpen. 6. Bortskaffelse af produktet Uponor Control System består af forskellige komponenter, der kan genbruges. Uponor vil være taknemmelig, hvis du vil være så venlig at frasortere disse komponenter (batterier, plastikdele, elektriske eller elektroniske dele), og skaffe dig af med dem i et passende genbrugscenter. 4 Gulvvarme

33 Tekniske data Generelt IP: IP0 (IP: grad af ikke-adgang til de aktive dele af produktet, og grad af ikke-adgang til vand) Max omgivende RF (relativ fugtighed): 95% max ved 0 C. Termostat CE mærkning: - Lavspændingstests: EN 6070-* og EN *** - EMC Tests (krav om elektromagnetisk kompatibilitet): EN og EN ERM Tests (elektromagnetisk kompatibilitet og spørgsmål vedrørende radiospektrum): EN Godkendelse og certificering: - KNX: Konnex godkendelse og certificering Strømforsyning: x Alkali AAA.5V Spænding:. V til.6 V Driftstemperatur: 0 C til +45 C Opbevaringstemperatur: -0 C til +65 C Radiofrekvens: 868. MHz Transmitter driftscyklus: % Betjeningsenhed CE mærkning: - Lavspændingstests: EN and EN EMC Tests: EN Strømforsyning: VDC ±0% fra kontrolenhed Driftstemperatur: 0 C til +55 C Opbevaringstemperatur: -0 C til +70 C Forbrug: W max Antenne Strømforsyning: VDC ±0% fra kontrolenhed Forbrug: << W Radiofrekvens: 868. MHz Transmitter driftscyklus: % Modtagerklasse: Kontrolenhed CE mærkning: - Lavspændingstests: EN 6070-* og EN ** - EMC Tests: EN og EN ERM Tests: EN Strømforsyning: 0VAC +0/-5% 50Hz Driftstemperatur: 0 C til +55 C Opbevaringstemperatur: -0 C til +70 C Forbrug: 70 W fuldt opladet maks. Pumperelæ output: 0VAC +0%/-5%, 50VAC µ A max Varme/køle input: Kun kontakt uden spænding Ventil outputs: 4VDC ±0%, 46 ma maks. pr. output til 4VDC ±0%, 8 ma maks. pr. output til Forsyningstilslutning: EU - m ledning met stik, formonteret Pumpetilslutning: ledninger,5 mm² max Varme- / køletilslutning: ledninger,5 mm² max * EN "Automatic electrical control to domestic use" ** EN "Particular Requirements for Electrical Controls for Electrical Household Appliances" ***EN "Specific rules for devices of thermo sensitive control" Brug af hurtigstik: Kan bruges over hele Europa 068 Erklæring om overensstemmelse: Vi erklærer hermed på vort eget ansvar, at de produkter, som disse instrukser vedrører, tilfredsstiller alle væsentlige krav i forbindelse med R&TTE 999/5/CE direktivet af marts 999. Nr Beskrivelse Klemmerække for tilslutning af antenne og forlængere RJ 9 stik til betjeningsenhed Trykknap og LED fra 0 til til registrering af kanaler Test knap og LED Hurtigstiktilslutninger til telestater Stikkontakt for tilslutning af datanøgle LED for el-net 0VAC 50Hz rum - Pumpe 4 5 Tryk med en tynd skruetrækker, uden at dreje den, på klemmens hvide knap for at føre en ledning ind eller tage den ud Før en ledning ind i hurtigstikket Tag skruetrækkeren væk fra den hvide knap Før ledningen ind i kabelstyret for at blokere den Skru spændet fast for at sikre kablet til antenne og/eller forlænger Uponor Control System

34 Installationsrapport valgfrit: kontrolenhedens nummer Kanaler Rumindstillinger kontrolenhedens nummer Kanaler Rumindstillinger # # Gulvføler Pumpe Ja Nej Gulvføler Relæ Ja Nej 4V 0V Pumpe Ja Nej # Gulvføler Pumpe Ja Nej Gulvvarme

Uponor Control System Ledningsført Installationsmanual 9416-126-00 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Ledningsført Installationsmanual 9416-126-00 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Ledningsført Installationsmanual 946-6-00 / IOM- V_07-0 I henhold til vores politik med konstant forbedring og udvikling af produkterne, forbeholder Uponor sig ret til at ændre specifikationer

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Dynamic Energy Management Øget komfort med mindre energiforbrug

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Dynamic Energy Management Øget komfort med mindre energiforbrug UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Dynamic Energy Management Øget komfort med mindre energiforbrug 5070 06 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management Uponor Control System

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

UPONOR VVS INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Installation og betjeningsmanual

UPONOR VVS INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Installation og betjeningsmanual UPONOR VVS INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System Installation og betjeningsmanual 0 2009 Installation og betjeningsmanual Kvikmanual...3 Forord...6 Copyright og ansvarsfralæggelse...7

Læs mere

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler 088U0215 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR401 Danfoss 05/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

Uponor Radio 24V, Room Controls DEM

Uponor Radio 24V, Room Controls DEM Uponor Radio 24V, Room Controls DEM D K LY N G U I D E 05 2013 Indholdsfortegnelse Copyright og ansvarsfralæggelse...3 Forord...4 Sikkerhedsforskrifter...4 Begrænsninger for radiotransmission...4 Bortskaffelse...4

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse justeringsknappen. Kan bruges i både varme og kølesystemer.

Læs mere

Uponor Radio 24V, Room Controls DEM

Uponor Radio 24V, Room Controls DEM Uponor Radio 24V, Room Controls DEM D K I N S TA L L AT I O N O G B E TJ E N I N G S VEJLEDNING 05 2013 SE PT NO NL IT FR FI ES DK DE DK Indhold 1 Copyright og ansvarsfralæggelse...3 2 Forord...4 2.1 Sikkerhedsforskrifter...4

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT Drift og vedligehold Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Gulvvarme MONTERINGSVEJLEDNING Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Ekstraudstyr...

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Wavin AHC 9000 Serien wavin.dk Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Installationsvejledning for Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Solutions

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Uponor Smatrix Wave PLUS DK QUICKGUIDE

Uponor Smatrix Wave PLUS DK QUICKGUIDE Uponor Smatrix Wave US QUICKGUI 03 2015 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 03 2015 03 2015 03 2015 QUICKGUI Indholdsfortegnelse Uponor

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions Indhold 1. Introduktion.... 4 2. CF2 + Systemoversigt... 4 3. Funktionsoversigt.... 4 4. Montage- og installationsprocedure

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk 48329PL Ed1 Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk Libra + Ledningsfri dørklokkesæt Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 18 Sikkerhed... Hurtig start... Sådan åbner

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OPTISK RØGALARM Produktnummer: 2103-002 Udviklet af CAVIUS Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem og campingvogne. Det anbefales ikke at installere alarmen på både. LÆS MANUALEN GRUNDIGT

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel +43 45 37 97, Fax + 43 45 43 10 www.wirsbo.dk Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0)21 10

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse Cut 18 mm Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse XXXXDK 09-06-X-SP Produktion: Uponor AB, Sverige Uponor A/S T 43 26 34 00 Uponor VVS F 43 43 10 11

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Living full of energy /7 Indholdsfortegnelse Roth Touchline reguleringssystem kan indstilles på flere forskellige måder når det skal fungere

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL TERMISK VARMEALARM Produktnummer: 3103-002 Udviklet af CAVIUS Denne varmealarm er designet til installation i rum, hvor røgalarmer ikke er egnet på grund af risiko for falske alarmer, så som køkkener,

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere