Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsmanual CF-MC-Masterregulator"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions

2

3 Indhold 1. Introduktion CF2 + Systemoversigt Funktionsoversigt Montage- og installationsprocedure (trinvis) CF-MC-Masterregulator V-aktuatorer Relæer til pumpe- og kedelstyring Tilslutning til global standby Tilslutning til opvarmning og køling Ledningsføring Strømforsyning CF-EA ekstern antenne Flere (2-3) er Rumtermostater, CF-RS, -RP, -RD og -RF Andre systemkomponenter Transmissionstest (linktest) Montage af rumtermostater CF-RS, -RP, -RD og -RF Temperaturindstillinger CF-RS-rumtermostat CF-RD og CF-RF-rumtermostat med digitalt display Konfiguration Aktuatorudgange Relæer til pumpe- og kedelstyring Indgang til global standby samt opvarmning og køling Opvarmning/køling Relæer på flere (2-3) er Trådløst relæ Udskiftning/nulstilling af en Hvornår? Hvordan? Specifikationer CF-MC-Masterregulator Rumtermostater, CF-RS, -RP, -RD og -RF Fejlfinding CF-MC-Masterregulator Rumtermostater, CF-RS, -RP, -RD og -RF Figurer og illustrationer A A B B Danfoss Heating Solutions VIUHK801 02/2013 3

4 1. Introduktion en er en del af det nye trådløse CF2 + styresystem til gulvvarme fra Danfoss. CF2 + er baseret på 2-vejs trådløs kommunikationsteknologi, hvilket giver en høj transmissionssikkerhed, nem trådløs installation, en høj grad af individuel styring af rumtemperatur og dermed optimal komfort og forbedret energieffektivitet. Systemet har en række nyttige funktioner og lettilgængelige applikationsfunktioner Dette omfatter en med kortslutningsbeskyttede udgange, regulering ved hjælp af principperne om impulsbreddemodulering (PWM), global standby, separate relæer til både pumpe- og kedelstyring, selvdiagnosticerende program- og fejlindikator, mulighed for trådløs transmissionstest (linktest) på hver type rumtermostat, nem trådløs systemadgang og udvidede funktioner via den valgfri CF-RC-fjernbetjeningsenhed samt CF-RU-repeater-enhed til udvidet trådløs rækkevidde. 2. CF2+ Systemoversigt (fig. 1) 1a) CF-MC-Masterregulator. 1b) Rumtermostater, CF-RS, -RP, -RD og -RF 1c) CF-RC-fjernbetjeningsenhed. 1d) CF-RU-Repeater-enhed 1e) CF-DS-dugpunktsføler. 1f) Trådløst CF-WR-relæ. 1g) CF-EA ekstern antenne. 3. Funktionsoversigt (fig. 2) Menuvalgsknap Menu LED Valgknap til udgang og konfiguration OK-knap Udgang LED Udgangskabelklemme Relæer til pumpe og kedel Indgang til opvarmning/køling (ekstern ON/OFF-kontakt) Indgang til global standby (8 C) (ekstern ON/OFF-kontakt) Indgang til PT-1000-rørføler Frontdækseludløser. Eksternt antennestik 4. Montage- og installationsprocedure (trinvis) Det trådløse systems transmissionsrækkevidde er tilstrækkeligt til de fleste anvendelsesområder, men trådløse signaler svækkes på vej fra en til rumtermostaterne, og hver enkelt bygning har forskellige forhindringer. Tjekliste for optimal installation og bedste trådløse signalstyrke (fig. 3): Ingen metalobjekter mellem en og rumtermostaterne. Trådløst signal gennem vægge på kortest mulig diagonal afstand. Optimering af det trådløse signal ved at installere en CF-RU-Repeater-enhed. Bemærk! Danfoss anbefaler, at der udarbejdes en installationsplan før start af selve installationen. 4.1 CF-MC-Masterregulator en monteres horisontalt og opretstående. Væg: Fjern frontdækslet (fig. 4). Monteres med skruer og rawlplugs (fig. 5). DIN-skinne: Monter DIN-skinnedelene (fig. 6). Klik DIN-skinnen på (fig. 7). Frigør fra DIN-skinnen (fig. 8). Vigtigt! Gennemfør alle installationer på en som beskrevet nedenfor, inden den tilsluttes til en 230 V-strømforsyning! 4 02/2013 VIUHK801 Danfoss Heating Solutions

5 V-aktuatorer Tilslut de to aktuatorledninger til en udgang (fig. 9). Fastgør kablet - rundt kabel (fig. 10), firkantet/fladt kabel (fig. 11). Bemærk! Hvis NC-aktuatorer (normal lukket) installeres til regulering af gulvvarme ved hjælp af impulsbreddemodulering (PWM) er yderligere konfigurering af aktuatorudgangene ikke nødvendig (se afsnit 6.1). 4.3 Relæer til pumpe- og kedelstyring Pumpe: Tilslut den strømførende ledning (L) hen over pumperelæet fra en ekstern strømforsyning. Sørg for, at strømforsyningen er afbrudt. Tilslut herefter den strømførende ledning, og færdiggør de resterende forbindelser til pumpen i overensstemmelse med eksisterende lovgivning (fig. 12). fastgør kablet (fig.13). Kedel: Tilslut den strømførende ledning (L) hen over kedelrelæet fra en ekstern strømforsyning. Kontrollér, at strømforsyningen er afbrudt. Tilslut herefter den strømførende ledning, og færdiggør de resterende forbindelser til kedlen i overensstemmelse med eksisterende lovgivning. Bemærk! Relæerne til pumpe og kedel er potentialfrie kontakter og kan således IKKE benyttes som direkte strømforsyning. Maksimal belastning er 230 V og 8 A/2 A (induktiv)! 4.4 Indgang til global standby tilslut de to ledninger fra en ekstern kontakt (ON/OFF) til de to klemmer for indgangen til global standby (fig. 14). når denne kontakt er sluttet (ON), vil systemet overstyre det nuværende sætpunkt for alle rumtermostaterne og ændre det til 8 C. Fastgør kablet (fig.15). Bemærk! Global standby sikrer en fast rumtemperatur indstillet til 8 C for alle rumtermostater, men den kan ændres med CF-RC-fjernbetjeningsenheden. Hvis systemet er konfigureret til køling, kan der tilsluttes en dugpunktsføler i stedet for en ekstern kontakt. 4.5 Indgang til opvarmning og køling tilslut begge ledninger fra en ekstern kontakt (ON/OFF) til klemmerne for opvarmning og køling (fig. 16). Når kontakten sluttes (ON), skifter systemet fra opvarmning til køling. Fastgør kablet (fig.17). Bemærk! Når systemet er indstillet til køling, aktiveres aktuatorudgangen (ON for NC-aktuatorer/OFF for NO-aktuatorer), hvis temperaturen i et rum overstiger sætpunktet med +2. Når systemet er indstillet til køling, skal der installeres en dugpunktsføler, som er forbundet til indgangen til global standby og placeret på den primære forsyningsside. 4.6 Ledningsføring Indgang Relæer Aktuatorudgange PT1000 Global standby Opvarmning/ køling Ekstern antenne Maks. 3 m L N L N 4.7 Strømforsyning Tilslut ens strømforsyningsstik til en 230 V-strømforsyning, når alle aktuatorer, pumpe- og kedelstyringer og andre indgange er installeret. Bemærk! Hvis strømforsyningsstikket fjernes fra netledningen under installationen, skal det sikres, at tilslutningen udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. 4.8 CF-EA ekstern antenne Den eksterne CF-EA-antenne installeres som afleder, hvor sendesignalet forhindres af en stor bygning eller en kraftig konstruktions- eller metalbarriere, f.eks hvis en er placeret i et metalskab. Danfoss Heating Solutions VIUHK801 02/2013 5

6 Fjern plastikdækslet fra antennetilslutningen på en (fig. 18). Tilslut den eksterne CF-EA-antenne (fig. 19). anbring den eksterne CF-EA-antenne på den anden side af transmissionsbarrieren væk fra CF- MC-masterregulatoren. 4.9 Flere (2-3) er Bemærk! For at sikre en problemfri installation af 2 og/eller 3 anbefales det at færdiggøre installationen af 1. 1 skal være forbundet til den lokale cirkulationspumpe. Der kan tilsluttes op til 3 er i et system. hvis der er 2 eller 3 er, tilsluttes de til en 230 V-strømforsyning i en sådan afstand fra 1 (maks. 1,5 m), at samtidig håndtering af alle er er mulig. Aktivér installationstilstanden på 1 (fig. 20): Brug menuvalgsknappen til at vælge Installationstilstanden. Installationslysdioden blinker. aktivér installationstilstanden ved at trykke OK. Installationslysdioden tænder. Påbegynd installation på 2 eller 3 (fig. 20): aktivér installation på 1 ved at trykke på OK. installationslysdiode blinker under kommunikation og slukker, når installationen er fuldført. flyt om nødvendigt 2 og/eller 3. Linktest starter automatisk ved gentilslutning til 230 V-strømforsyningen. hvis 2 og/eller 3 har sig egen pumpe, skal relæerne til pumpe og kedel konfigureres i overensstemmelse hermed (se afsnit 6.5). Bemærk! Senere fjernelse af 2 eller 3 fra 1 kan kun ske ved en nulstilling af 1 (se afsnit 7.2) Rumtermostater, CF-RS, -RP, -RD og -RF Bemærk! Tilmelding af rumtermostater til en skal udføres inden for en afstand af 1,5 m. Aktivering af installationstilstanden på en (fig. 20): Brug menuvalgsknappen til at vælge Installationstilstanden. Installationslysdioden blinker. aktivér installationstilstanden ved at trykke OK. Installationslysdioden tænder. Aktivér installationstilstanden på rumtermostaterne CF-RD og -RF (fig. 20/21): tryk på trykknappen. Lysdiode og blinker, når der kommunikeres. Aktivér installationstilstanden på rumtermostaterne CF-RS og -RP (fig. 20/21): tryk på trykknappen /. Lysdiode og blinker, når der kommunikeres. Vælg udgang på en (fig. 20/22): alle tilgængelige udgangsindikatorer på en lyser, og den første af dem blinker. tryk på udgangsknappen for at vælge den ønskede udgang (blinker). Bekræft med OK. alle udgangsindikatorer slukkes. Den valgte udgang forbliver tændt et kort øjeblik. Rumtermostatens installationsstatus (fig. 21): tilfredsstillende: Lysdiode slukker. ikke tilfredsstillende: Lysdiode blinker fem gange. Bemærk! Om nødvendigt kan man tilmelde en rumtermostat til flere udgange ved at gentage installationsprocessen Andre systemkomponenter Installationsproceduren for andre systemkomponenter til en (CF-RC-fjernbetjeningsenhed og CF-RU-repeater-enhed) er beskrevet i den vedlagte vejledning til disse systemkomponenter Transmissionstest (linktest) Transmissionstest (linktest) mellem en og andre systemkomponenter påbegyndes fra de andre systemkomponenter, såsom CF-RU-repeater-enheden, CF-RC-fjernbetjeningsenheden osv. Yderligere information om procedurerne for transmissionstest (linktest) findes i den vedlagte vejledning til disse komponenter. 6 02/2013 VIUHK801 Danfoss Heating Solutions

7 Rumtermostater Når transmissionstesten (linktest) fra en rumtermostat modtages af en, blinker den eller de tildelte udgange. Dette gør det muligt at identificere de udgange, hvortil en rumtermostat er blevet tilmeldt (fig ). Start af transmissionstest fra rumtermostaten (fig. 27): tryk på trykknappen, lysdiode tænder. tilfredsstillende: Lysdiode slukker. ikke tilfredsstillende: Lysdiode blinker fem gange. Ingen linkforbindelse til rumtermostaten: Prøv at flytte rumtermostaten i rummet. eller installer en Repeater-enhed (CF-RU), og placer den mellem en og rumtermostaten. Bemærk! Den eller de udgangsindikatorer på en, der er forbundet med rumtermostaten, blinker under linktesten Montage af CF-RS, -RP, -RD og -RF rumtermostater Rumtermostaterne CF-RS, -RP, -RD og -RF monteres beskyttet mod sollys og andre varmekilder (fig. 23). Monteres med skruer (fig. 24): Bagplade. Udløser til drejeknap (kun tilgængelig til CF-RS og -RD). Låse-/oplåsningsmekanisme til bagplade (drej 90 ). Skruehul til vægmontering. Plads til batterier. Skrue og rawlplug. Bemærk! Fjern de medfølgende strips fra batterierne for at aktivere dem. Om nødvendigt kan man tilmelde en rumtermostat til flere udgange ved at gentage installationsprocessen. 5. Temperaturindstillinger 5.1 Rumtermostater CF-RS og -RP Drejeknap/dæksel (fig. 25): Udløser til drejeknap/dæksel Begrænsning af CF-RS-rumtemperatur (fig. 26): Minimumbegrænsning (blå) (fra 10 C) Maksimumbegrænsning (rød) (op til 30 C) 5.2 CF-RD- og CF-RF-rumtermostat med digitalt display (fig. 21) SET Indstilling af ønsket temperatur MIN Minimumsgrænse for temperatur MAX Maksimumsgrænse for temperatur Ikon til transmissionslink Indikator for lavt batteriniveau Alarmikon Ikon for rumtemperatur* Ikon for gulvtemperatur* * Kun gældende for CF-RF-rumtermostat Danfoss Heating Solutions VIUHK801 02/2013 7

8 Indstillinger, der kun kan ændres via CF-RC-fjernbetjeningsenheden: AUTO Låseikon Timerikon Køleikon** Ikon for automatisk omskiftning** Opvarmningsikon** ** Kun gældende for CF-RD-rumtermostat. En af de standardiserede CF-RD-rumtermostater kan defineres som mastertermostat for trinvis styring af opvarmnings- og køletrin, i henhold til rumtemperaturen. Denne funktion er kun tilgængelig via CF-RC-fjernbetjeningsenheden (se vejledning til CF-RC). Ændring af standardtemperaturen på displayet: Den faktiske rumtemperatur vises som standard i displayet. for at ændre standardvisningen fra den faktiske rumtemperatur til gulvets faktiske overfladetemperatur, tryk og hold trykknappen nede, indtil SET MAX vises i displayet. tryk kort på knappen gentagne gange, indtil eller blinker i displayet. tryk på op/ned-knappen for at vælge den nye standardtemperatur for displayet: Rumtemperatur Gulvets overfladetemperatur Indstilling af rumtemperatur: Kontroller, at den faktiske rumtemperatur vises i displayet. tryk på op/ned-knappen for at indstille den ønskede værdi for rumtemperaturen. SET vises i displayet. når du slipper op/ned-knappen, viser displayet igen den faktiske temperatur. Bemærk! Termostaten regulerer gulvvarmesystemet i henhold til rumtemperaturens sætpunkt og inden for de fastsatte maksimums- og minimumsgrænser for gulvets overfladetemperatur. Begrænsning af rumtemperatur: Kontroller, at den faktiske rumtemperatur vises i displayet. tryk på knappen, indtil SET MAX vises i displayet. tryk på op/ned-knappen for at indstille en maksimumsgrænse for rumtemperaturen. tryk kort på trykknappen, SET MIN vises i displayet. tryk på op/ned-knappen for at indstille en minimumsgrænse for rumtemperaturen. tryk kort på knappen, og gulvets faktiske overfladetemperatur vises i displayet. Grænser for gulvets overfladetemperatur (kun gældende for CF-RF): Kontroller, at gulvets faktiske overfladetemperatur vises i displayet (illustreret med ). tryk og hold trykknappen nede, indtil SET MAX også vises i displayet. tryk på op/ned-knappen for at indstille en maksimumsgrænse for gulvets overfladetemperatur. tryk kort på knappen. SET MIN vises også i displayet. tryk på op/ned-knappen for at indstille en minimumsgrænse for gulvets overfladetemperatur. VIGTIGT! Da varmeafgivelsen fra gulvet kan variere en smule afhængigt af gulvbelægningen og dermed forårsage en unøjagtig temperaturmåling kan det være nødvendigt at justere indstillingerne for maksimumsog minimumstemperaturer for gulvets overfladetemperatur. Det er vigtigt, at du altid følger gulvfabrikantens anbefalinger med hensyn til maks. temperatur for gulvets overfladetemperatur. Det anbefales at inkludere en blandeshunt til gulvopvarmningskredsløb for at sikre en optimal fremløbstemperatur. - Ud over at give et mindre energiforbrug, vil en korrekt indstilling af fremløbstemperaturen eliminere risikoen for en for stor varmeoverførsel til gulvet. 8 02/2013 VIUHK801 Danfoss Heating Solutions

9 6. Konfiguration 6.1 Aktuatorudgange Aktivér udgangstilstanden på en (fig. 20/22): Brug menuvalgsknappen til at vælge udgangstilstanden. Udgangslysdioden blinker. aktivér udgangstilstanden ved at trykke OK. Udgangslysdioden tændes. Vælg udgangskonfiguration: tryk på udgangsvalgknappen, og skift mellem de mulige udgangskonfigurationer - udgangslysdioderne vil være tændt - som angivet nedenfor: 1 lysdiode: Udgangene er konfigureret til NC-aktuatorer med ON/OFF-regulering. 2 lysdioder: Udgangene er konfigureret til NO-aktuatorer med ON/OFF-regulering. 3 lysdioder: Udgangene er konfigureret til NC-aktuatorer med regulering ved hjælp af impulsbreddemodulering (PWM-regulering) til gulvvarme (standard). 4 lysdioder: Udgangene er konfigureret til NO-aktuatorer med regulering ved hjælp af impulsbreddemodulering (PWM-regulering) til gulvvarme. 5 lysdioder: Der er installeret en fjernbetjeningsenhed, og det er ikke muligt at ændre indstillinger fra en. Aktivér den valgte udgangskonfiguration ved at trykke OK. Bemærk! I perioder uden udgangsaktiveringer kører en hver anden uge et ventilbevægelsesprogram, som varer op til 12 minutter. Individuelle udgangskonfigurationer er mulig med CF-RC-fjernbetjeningsenheden, se separat vejledning. 6.2 Relæer til pumpe- og kedelstyring Aktivér relætilstanden på en (fig. 20): Brug menuvalgsknappen til at vælge relætilstanden. Relælysdioden blinker. aktivér relætilstanden ved at trykke OK. Relælysdioden tændes. Vælg relækonfiguration (fig. 20/22): tryk på udgangsvalgknappen og skift mellem de mulige relækonfigurationer - udgangslysdioderne er tændt - angivet nedenfor: ingen lysdioder: Relæerne anvendes ikke. 1 lysdiode: Pumpestyring. 2 lysdioder: Kedelstyring. 3 lysdioder: Pumpe- og kedelstyring. 4 lysdioder: Pumpestyring med 2 min. start/stop-forsinkelse. 5 lysdioder: Pumpe- og kedelstyring med 2 min. start/stop-forsinkelse på pumpe (standard). Aktivér den valgte relækonfiguration ved at trykke OK. Bemærk! Hvis pumperelæet er aktivt, kører en et pumpebevægelsesprogram hver tredje dag, der varer 1 minut. Der kan foretages flere relækonfigurationer via CF-RC-fjernbetjeningsenheden (se separat vejledning). 6.3 Indgang til global standby samt opvarmning og køling Aktivér indgangstilstanden på en (fig. 20): Brug menuvalgsknappen til at vælge indgangstilstanden. Indgangslysdiode blinker. aktivér indgangstilstanden ved at trykke OK. Indgangslysdiode tændes. Vælg indgangskonfiguration (fig. 20/21/22): tryk på udgangsvalgknappen, og skift mellem de mulige indgangskonfigurationer - udgangslysdioderne vil være tændt - som angivet nedenfor: 1 lysdiode: Indgangsportene anvendes ikke. 2 lysdioder: en skifter til køletilstand, hvis indgangen til opvarmning/ køling aktiveres (fig. 2 - ). 3 lysdioder: en skifter til en fastsat rumtemperatur på 8 C for alle rumtermostater, når indgangen til global standby aktiveres (fig. 2 - ). 4 lysdioder: en skifter til køletilstand, hvis indgangen til opvarmning/ køling aktiveres (fig. 2 - ). I opvarmningstilstand skifter en til en fastsat rumtemperatur på 8 C for alle rumtermostater, når indgangen til global standby aktiveres (fig. 2 - ) (standard). aktivér den valgte indgangskonfiguration ved at trykke OK. Danfoss Heating Solutions VIUHK801 02/2013 9

10 6.4 Opvarmning/køling Et 2-rørs-system kan konfigureres til automatisk skift mellem opvarmning/køling. En PT-1000-rørføler skal sluttes til PT-1000-indgangen (fig. 2 - ). Konfiguration er kun mulig via CF-RC-fjernbetjeningsenheden (se separat vejledning). 6.5 Relæer på flere (2-3) er Hvis flere er er forbundet til 1 i et system, skal deres relæer til pumpe- og kedelstyring konfigureres separat! Aktivér relætilstanden på 2/3 (fig. 20): Brug menuvalgsknappen til at vælge relætilstanden. Relælysdioden blinker. Aktivér relætilstanden ved at trykke OK. Relælysdioden tændes. Vælg relækonfiguration (fig. 20/22): tryk på udgangsvalgknappen og skift mellem de mulige relækonfigurationer - udgangslysdioderne er tændt - angivet nedenfor: Anvender pumpe og kedel tilsluttet 1: Ingen lysdioder: Relæerne anvendes ikke (standard). Hvis lokal manifold og pumpe er adskilt: 1 lysdiode: Pumpestyring. 4 lysdioder: Pumpestyring med 2 min. start/stop-forsinkelse. Aktivér den valgte relækonfiguration ved at trykke OK. 6.6 Trådløst relæ Det trådløse CF-WR-relæ kan sluttes til en og konfigureres med CF-RC-fjernbetjeningsenheden (se separat vejledning). 7. Udskiftning/nulstilling af en 7.1 Hvornår? hvis en i et eksisterende CF2 + -system nulstilles til fabriksindstillinger eller udskiftes med en anden, er det nødvendigt også at nulstille alle andre CF2 + -systemkomponenter for at kunne geninstallere dem i den, der er blevet nulstillet eller udskiftet. 7.2 Hvordan? Bemærk! Kun nulstille CF-MC masterregulatoren til fabriksindstillinger hvis den normale in- og afinstallation procedure ikke kan overholdes! Nulstilling af masterregulator, CF-MC (fig. 20/22): Afbryd 230 V-strømforsyningen til en, indtil lysdioden til strømforsyning er slukket. tryk på menuvalgknappen, OK-knappen og udgangsknappen, og hold dem nede på samme tid. tilslut igen 230 V-strømforsyningen til en, og slip alle tre knapper, når strømlysdioden og alle udgangslysdioder er tændt. en nulstilles, når alle udgangslysdioder slukkes. Nulstilling af rumtermostaterne CF-RS, -RP, -RD og -RF (fig. 27): fjern rumtermostaten fra bagpladen, og afbryd et af batterierne. tryk og hold trykknappen nede (linktest), og tilslut igen batteriet. slip trykknappen, når den røde lysdiode tænder og slukker igen. Rumtermostaten er nu nulstillet og klar til at blive installeret i en. Nulstilling af CF-RC-fjernbetjeningsenheden (fig. 28): funktionstast 1, funktionstast 2 og pil ned-tasten aktiveres på samme tid. CF-RC-fjernbetjeningsenheden anmoder om en bekræftelse før nulstilling. hvis du bekræfter med ja, nulstilles CF-RC-fjernbetjeningsenheden, og den er nu klar til at blive installeret til en. Nulstilling af CF-RU-Repeater-enheden (fig. 29): afbryd 230 V-strømforsyningen til CF-RU-Repeater-enheden. tryk og hold trykknappen (linktest) nede, og tilslut 230 V-strømforsyningen igen. slip trykknappen, når den røde lysdiode tænder og slukker igen. CF-RU-Repeater-enheden er nu nulstillet og klar til at blive installeret til en CF-MC-masterregutor /2013 VIUHK801 Danfoss Heating Solutions

11 8. Specifikationer 8.1 Transmissionsfrekvens Transmissionsrækkevidde i almindelige bygninger (op til) Transmissionsstyrke Forsyningsspænding Aktuatorudgange Maks. vedvarende belastning af udgange (samlet) Relæer 868,42 MHz 30 m < 1 mw 230 V AC 10 x 24 V DC 35 VA 230 V AC/8 (2) A Omgivelsestemperatur 0-50 C IP-klasse Rumtermostaterne CF-RS, -RP, -RD og -RF Indstilling af temperaturområde 5-35 C Transmissionsfrekvens Transmissionsrækkevidde i almindelige bygninger (op til) Transmissionsstyrke Batteri Batterilevetid (op til) 868,42 MHz 30 m < 1 mw Alkaline 2 x AA, 1,5 V 1-3 år Omgivelsestemperatur 0-50 C IP-klasse 21 Gulvfølers nøjagtighed* +/- 1 C Gulvfølers emissionskoefficient* 0,9 * Kun gældende for CF-RF-rumtermostat Bemærk! Se separat vejledning til andre komponenter. Danfoss Heating Solutions VIUHK801 02/

12 9. Fejlfinding 9.1 Fejlmelding Udgangslysdiode(r), alarmlysdiode og lysdioder for udgangsmenu blinker. Akustisk alarm er aktiveret* Udgangslysdiode(r), alarmlysdiode og lysdioder for indgangsmenu blinker. Akustisk alarm er aktiveret efter 12 timer** Udgangslysdiode 1-4, alarmlysdiode og indgangslysdiode blinker. Udgangslysdiode 1-5, alarmlysdiode og lysdioder for indgangsmenu blinker. 1: Lysdioderne for alarm og installation blinker i ca. 20 sek. 2: Alarmlysdioder lyser op i ca. 1 sek. Mulig årsag Udgangen eller aktuatoren er kortsluttet, eller aktuatoren er afbrudt Intet trådløst signal fra rumtermostaten, der er forbundet til denne eller disse udgange, eller temperaturen i det pågældende rum er under 5 C. (Kontrollér, hvorvidt rumtermostaten fungerer korrekt ved at foretage en linktest) Intet signal fra CF-RC fjernbetjeningsenhed Intet signal fra 2 eller 3 2 har en ældre softwareudgave, der ikke er kompatibel med den nyere software i 1. * Den akustisk alarm slukkes ved at trykke OK. Fejlmeldingen fortsætter, indtil problemet er løst. ** Hvis signalet til rumtermostaten mistes, aktiveres ens udgang i 15 minutter hver time af hensyn til frostbeskyttelse, indtil problemet er løst. 9.2 Rumtermostaterne CF-RS, -RP, -RD og -RF Fejlmelding Lysdioden ( og *) blinker hvert femte minut Mulig årsag Lavt batteriniveau Lysdioden ( og *) blinker hver 30. sek. Meget lavt batteriniveau Lysdioden, og blinker* Meget lavt batteriniveau - transmissionen er stoppet Lysdioden ( og *) blinker 5 gange Installationen/linktesten er ikke tilfredsstillende E03 og * Aktuatorfejl på udgang (CF-MC) E05 og * Rumtemperatur under 5 C * Kun gældende for rumtermostaterne CF-RD og -RF 12 02/2013 VIUHK801 Danfoss Heating Solutions

13 Danfoss Heating Solutions VIUHK801 02/

14 A1 Fig. 1a/CF-MC Fig. 1b CF-RS CF-RP CF-RD CF-RF Fig. 1c/CF-RC Fig. 1d/CF-RU Fig. 1e/CF-DS Fig. 1f/CF-WR Fig. 1g/CF-EA Fig /2013 VIUHK801 Danfoss Heating Solutions

15 A2 Fig. 3 CF-MC CF-MC! CF-RU CF-RS/-RP/-RD/-RF CF-RS/-RP/-RD/-RF Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Klik! Klik! Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Danfoss Heating Solutions VIUHK801 02/

16 B1 Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20 Fig /2013 VIUHK801 Danfoss Heating Solutions

17 B2 Fig. 22 Fig. 20 Fig. 23 Fig. 24 1,5 m. 0,5 m. 0,25 m. Fig. 25 CF-RS Fig. 26 CF-RP Fig. 27 Fig. 28 Fig. 29 Danfoss Heating Solutions VIUHK801 02/

18 VIUHK801

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel +43 45 37 97, Fax + 43 45 43 10 www.wirsbo.dk Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0)21 10

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme.

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. Hvorfor er det en god ide at vælge gulvvarme? Komfort, en lavere varmeregning og meget mere... 5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. varme.danfoss.dk over

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. varme.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. varme.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere for boligejere at opleve den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element, fra

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installations- og brugervejledning living connect Elektronisk radiatortermostat

Installations- og brugervejledning living connect Elektronisk radiatortermostat Installations- og brugervejledning Elektronisk radiatortermostat Danfoss Heating Solutions VIIDH101 11/2013 1 Installationsguide Installationsguide 1. Installation 1.1 Identificer din -termostat... 4 1.2

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring Teknisk information NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring NeoTherm trådløs gulvvarmestyring Teknisk beskrivelse NeoTherm Basis er en modulopbygget trådløs rumregulering, der standard regulerer op

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installations- og brugervejledning living eco Elektronisk radiatortermostat

Installations- og brugervejledning living eco Elektronisk radiatortermostat Installations- og brugervejledning living eco Elektronisk radiatortermostat Danfoss Heating Solutions VIIDB201 09/2013 1 Installationsguide Installationsguide 1. Installation 1.1 Identificer din living

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Konstant fremløbstemperatur med selvvirkende automatik FTC eller RAVK

Konstant fremløbstemperatur med selvvirkende automatik FTC eller RAVK Gulvvarme Selvvirkende styring af blandekreds 8.01 Vejrkompenseret styring af blandekreds 8.02 Danfoss kompakt shunt 8.03-8.05 Vægindbygningsventil FHV-R 8.06-8.07 Trådløs gulvvarmestyring CF2 + 8.08-8.10

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

1. Introduktion...3. 1.1 Trådløs kommunikation... 3 1.2 Produktoversigt... 4. 2. Eksempler på anvendelse...6

1. Introduktion...3. 1.1 Trådløs kommunikation... 3 1.2 Produktoversigt... 4. 2. Eksempler på anvendelse...6 Brugsanvisning 1 Indhold 1. Introduktion...3 1.1 Trådløs kommunikation... 3 1.2 Produktoversigt... 4 2. Eksempler på anvendelse...6 2.1 Termostat til én zone med kedelstyring... 6 2.2 System med to zoner

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

HOMEtronic. Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer

HOMEtronic. Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer HOMEtronic Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer Indholdsfortegnelse: side Gulvvarmeregulator...3 Rumenhed...3 Opdeling i temperaturzoner

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 946-059-0 / IOM- V_07-0 I henhold til vores politik med konstant forbedring og udvikling af produkterne, forbeholder Uponor sig

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Uponor Radio 24V, Room Controls DEM

Uponor Radio 24V, Room Controls DEM Uponor Radio 24V, Room Controls DEM D K I N S TA L L AT I O N O G B E TJ E N I N G S VEJLEDNING 05 2013 SE PT NO NL IT FR FI ES DK DE DK Indhold 1 Copyright og ansvarsfralæggelse...3 2 Forord...4 2.1 Sikkerhedsforskrifter...4

Læs mere