Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsmanual CF-MC-Masterregulator"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions

2

3 Indhold 1. Introduktion CF2 + Systemoversigt Funktionsoversigt Montage- og installationsprocedure (trinvis) CF-MC-Masterregulator V-aktuatorer Relæer til pumpe- og kedelstyring Tilslutning til global standby Tilslutning til opvarmning og køling Ledningsføring Strømforsyning CF-EA ekstern antenne Flere (2-3) er Rumtermostater, CF-RS, -RP, -RD og -RF Andre systemkomponenter Transmissionstest (linktest) Montage af rumtermostater CF-RS, -RP, -RD og -RF Temperaturindstillinger CF-RS-rumtermostat CF-RD og CF-RF-rumtermostat med digitalt display Konfiguration Aktuatorudgange Relæer til pumpe- og kedelstyring Indgang til global standby samt opvarmning og køling Opvarmning/køling Relæer på flere (2-3) er Trådløst relæ Udskiftning/nulstilling af en Hvornår? Hvordan? Specifikationer CF-MC-Masterregulator Rumtermostater, CF-RS, -RP, -RD og -RF Fejlfinding CF-MC-Masterregulator Rumtermostater, CF-RS, -RP, -RD og -RF Figurer og illustrationer A A B B Danfoss Heating Solutions VIUHK801 02/2013 3

4 1. Introduktion en er en del af det nye trådløse CF2 + styresystem til gulvvarme fra Danfoss. CF2 + er baseret på 2-vejs trådløs kommunikationsteknologi, hvilket giver en høj transmissionssikkerhed, nem trådløs installation, en høj grad af individuel styring af rumtemperatur og dermed optimal komfort og forbedret energieffektivitet. Systemet har en række nyttige funktioner og lettilgængelige applikationsfunktioner Dette omfatter en med kortslutningsbeskyttede udgange, regulering ved hjælp af principperne om impulsbreddemodulering (PWM), global standby, separate relæer til både pumpe- og kedelstyring, selvdiagnosticerende program- og fejlindikator, mulighed for trådløs transmissionstest (linktest) på hver type rumtermostat, nem trådløs systemadgang og udvidede funktioner via den valgfri CF-RC-fjernbetjeningsenhed samt CF-RU-repeater-enhed til udvidet trådløs rækkevidde. 2. CF2+ Systemoversigt (fig. 1) 1a) CF-MC-Masterregulator. 1b) Rumtermostater, CF-RS, -RP, -RD og -RF 1c) CF-RC-fjernbetjeningsenhed. 1d) CF-RU-Repeater-enhed 1e) CF-DS-dugpunktsføler. 1f) Trådløst CF-WR-relæ. 1g) CF-EA ekstern antenne. 3. Funktionsoversigt (fig. 2) Menuvalgsknap Menu LED Valgknap til udgang og konfiguration OK-knap Udgang LED Udgangskabelklemme Relæer til pumpe og kedel Indgang til opvarmning/køling (ekstern ON/OFF-kontakt) Indgang til global standby (8 C) (ekstern ON/OFF-kontakt) Indgang til PT-1000-rørføler Frontdækseludløser. Eksternt antennestik 4. Montage- og installationsprocedure (trinvis) Det trådløse systems transmissionsrækkevidde er tilstrækkeligt til de fleste anvendelsesområder, men trådløse signaler svækkes på vej fra en til rumtermostaterne, og hver enkelt bygning har forskellige forhindringer. Tjekliste for optimal installation og bedste trådløse signalstyrke (fig. 3): Ingen metalobjekter mellem en og rumtermostaterne. Trådløst signal gennem vægge på kortest mulig diagonal afstand. Optimering af det trådløse signal ved at installere en CF-RU-Repeater-enhed. Bemærk! Danfoss anbefaler, at der udarbejdes en installationsplan før start af selve installationen. 4.1 CF-MC-Masterregulator en monteres horisontalt og opretstående. Væg: Fjern frontdækslet (fig. 4). Monteres med skruer og rawlplugs (fig. 5). DIN-skinne: Monter DIN-skinnedelene (fig. 6). Klik DIN-skinnen på (fig. 7). Frigør fra DIN-skinnen (fig. 8). Vigtigt! Gennemfør alle installationer på en som beskrevet nedenfor, inden den tilsluttes til en 230 V-strømforsyning! 4 02/2013 VIUHK801 Danfoss Heating Solutions

5 V-aktuatorer Tilslut de to aktuatorledninger til en udgang (fig. 9). Fastgør kablet - rundt kabel (fig. 10), firkantet/fladt kabel (fig. 11). Bemærk! Hvis NC-aktuatorer (normal lukket) installeres til regulering af gulvvarme ved hjælp af impulsbreddemodulering (PWM) er yderligere konfigurering af aktuatorudgangene ikke nødvendig (se afsnit 6.1). 4.3 Relæer til pumpe- og kedelstyring Pumpe: Tilslut den strømførende ledning (L) hen over pumperelæet fra en ekstern strømforsyning. Sørg for, at strømforsyningen er afbrudt. Tilslut herefter den strømførende ledning, og færdiggør de resterende forbindelser til pumpen i overensstemmelse med eksisterende lovgivning (fig. 12). fastgør kablet (fig.13). Kedel: Tilslut den strømførende ledning (L) hen over kedelrelæet fra en ekstern strømforsyning. Kontrollér, at strømforsyningen er afbrudt. Tilslut herefter den strømførende ledning, og færdiggør de resterende forbindelser til kedlen i overensstemmelse med eksisterende lovgivning. Bemærk! Relæerne til pumpe og kedel er potentialfrie kontakter og kan således IKKE benyttes som direkte strømforsyning. Maksimal belastning er 230 V og 8 A/2 A (induktiv)! 4.4 Indgang til global standby tilslut de to ledninger fra en ekstern kontakt (ON/OFF) til de to klemmer for indgangen til global standby (fig. 14). når denne kontakt er sluttet (ON), vil systemet overstyre det nuværende sætpunkt for alle rumtermostaterne og ændre det til 8 C. Fastgør kablet (fig.15). Bemærk! Global standby sikrer en fast rumtemperatur indstillet til 8 C for alle rumtermostater, men den kan ændres med CF-RC-fjernbetjeningsenheden. Hvis systemet er konfigureret til køling, kan der tilsluttes en dugpunktsføler i stedet for en ekstern kontakt. 4.5 Indgang til opvarmning og køling tilslut begge ledninger fra en ekstern kontakt (ON/OFF) til klemmerne for opvarmning og køling (fig. 16). Når kontakten sluttes (ON), skifter systemet fra opvarmning til køling. Fastgør kablet (fig.17). Bemærk! Når systemet er indstillet til køling, aktiveres aktuatorudgangen (ON for NC-aktuatorer/OFF for NO-aktuatorer), hvis temperaturen i et rum overstiger sætpunktet med +2. Når systemet er indstillet til køling, skal der installeres en dugpunktsføler, som er forbundet til indgangen til global standby og placeret på den primære forsyningsside. 4.6 Ledningsføring Indgang Relæer Aktuatorudgange PT1000 Global standby Opvarmning/ køling Ekstern antenne Maks. 3 m L N L N 4.7 Strømforsyning Tilslut ens strømforsyningsstik til en 230 V-strømforsyning, når alle aktuatorer, pumpe- og kedelstyringer og andre indgange er installeret. Bemærk! Hvis strømforsyningsstikket fjernes fra netledningen under installationen, skal det sikres, at tilslutningen udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. 4.8 CF-EA ekstern antenne Den eksterne CF-EA-antenne installeres som afleder, hvor sendesignalet forhindres af en stor bygning eller en kraftig konstruktions- eller metalbarriere, f.eks hvis en er placeret i et metalskab. Danfoss Heating Solutions VIUHK801 02/2013 5

6 Fjern plastikdækslet fra antennetilslutningen på en (fig. 18). Tilslut den eksterne CF-EA-antenne (fig. 19). anbring den eksterne CF-EA-antenne på den anden side af transmissionsbarrieren væk fra CF- MC-masterregulatoren. 4.9 Flere (2-3) er Bemærk! For at sikre en problemfri installation af 2 og/eller 3 anbefales det at færdiggøre installationen af 1. 1 skal være forbundet til den lokale cirkulationspumpe. Der kan tilsluttes op til 3 er i et system. hvis der er 2 eller 3 er, tilsluttes de til en 230 V-strømforsyning i en sådan afstand fra 1 (maks. 1,5 m), at samtidig håndtering af alle er er mulig. Aktivér installationstilstanden på 1 (fig. 20): Brug menuvalgsknappen til at vælge Installationstilstanden. Installationslysdioden blinker. aktivér installationstilstanden ved at trykke OK. Installationslysdioden tænder. Påbegynd installation på 2 eller 3 (fig. 20): aktivér installation på 1 ved at trykke på OK. installationslysdiode blinker under kommunikation og slukker, når installationen er fuldført. flyt om nødvendigt 2 og/eller 3. Linktest starter automatisk ved gentilslutning til 230 V-strømforsyningen. hvis 2 og/eller 3 har sig egen pumpe, skal relæerne til pumpe og kedel konfigureres i overensstemmelse hermed (se afsnit 6.5). Bemærk! Senere fjernelse af 2 eller 3 fra 1 kan kun ske ved en nulstilling af 1 (se afsnit 7.2) Rumtermostater, CF-RS, -RP, -RD og -RF Bemærk! Tilmelding af rumtermostater til en skal udføres inden for en afstand af 1,5 m. Aktivering af installationstilstanden på en (fig. 20): Brug menuvalgsknappen til at vælge Installationstilstanden. Installationslysdioden blinker. aktivér installationstilstanden ved at trykke OK. Installationslysdioden tænder. Aktivér installationstilstanden på rumtermostaterne CF-RD og -RF (fig. 20/21): tryk på trykknappen. Lysdiode og blinker, når der kommunikeres. Aktivér installationstilstanden på rumtermostaterne CF-RS og -RP (fig. 20/21): tryk på trykknappen /. Lysdiode og blinker, når der kommunikeres. Vælg udgang på en (fig. 20/22): alle tilgængelige udgangsindikatorer på en lyser, og den første af dem blinker. tryk på udgangsknappen for at vælge den ønskede udgang (blinker). Bekræft med OK. alle udgangsindikatorer slukkes. Den valgte udgang forbliver tændt et kort øjeblik. Rumtermostatens installationsstatus (fig. 21): tilfredsstillende: Lysdiode slukker. ikke tilfredsstillende: Lysdiode blinker fem gange. Bemærk! Om nødvendigt kan man tilmelde en rumtermostat til flere udgange ved at gentage installationsprocessen Andre systemkomponenter Installationsproceduren for andre systemkomponenter til en (CF-RC-fjernbetjeningsenhed og CF-RU-repeater-enhed) er beskrevet i den vedlagte vejledning til disse systemkomponenter Transmissionstest (linktest) Transmissionstest (linktest) mellem en og andre systemkomponenter påbegyndes fra de andre systemkomponenter, såsom CF-RU-repeater-enheden, CF-RC-fjernbetjeningsenheden osv. Yderligere information om procedurerne for transmissionstest (linktest) findes i den vedlagte vejledning til disse komponenter. 6 02/2013 VIUHK801 Danfoss Heating Solutions

7 Rumtermostater Når transmissionstesten (linktest) fra en rumtermostat modtages af en, blinker den eller de tildelte udgange. Dette gør det muligt at identificere de udgange, hvortil en rumtermostat er blevet tilmeldt (fig ). Start af transmissionstest fra rumtermostaten (fig. 27): tryk på trykknappen, lysdiode tænder. tilfredsstillende: Lysdiode slukker. ikke tilfredsstillende: Lysdiode blinker fem gange. Ingen linkforbindelse til rumtermostaten: Prøv at flytte rumtermostaten i rummet. eller installer en Repeater-enhed (CF-RU), og placer den mellem en og rumtermostaten. Bemærk! Den eller de udgangsindikatorer på en, der er forbundet med rumtermostaten, blinker under linktesten Montage af CF-RS, -RP, -RD og -RF rumtermostater Rumtermostaterne CF-RS, -RP, -RD og -RF monteres beskyttet mod sollys og andre varmekilder (fig. 23). Monteres med skruer (fig. 24): Bagplade. Udløser til drejeknap (kun tilgængelig til CF-RS og -RD). Låse-/oplåsningsmekanisme til bagplade (drej 90 ). Skruehul til vægmontering. Plads til batterier. Skrue og rawlplug. Bemærk! Fjern de medfølgende strips fra batterierne for at aktivere dem. Om nødvendigt kan man tilmelde en rumtermostat til flere udgange ved at gentage installationsprocessen. 5. Temperaturindstillinger 5.1 Rumtermostater CF-RS og -RP Drejeknap/dæksel (fig. 25): Udløser til drejeknap/dæksel Begrænsning af CF-RS-rumtemperatur (fig. 26): Minimumbegrænsning (blå) (fra 10 C) Maksimumbegrænsning (rød) (op til 30 C) 5.2 CF-RD- og CF-RF-rumtermostat med digitalt display (fig. 21) SET Indstilling af ønsket temperatur MIN Minimumsgrænse for temperatur MAX Maksimumsgrænse for temperatur Ikon til transmissionslink Indikator for lavt batteriniveau Alarmikon Ikon for rumtemperatur* Ikon for gulvtemperatur* * Kun gældende for CF-RF-rumtermostat Danfoss Heating Solutions VIUHK801 02/2013 7

8 Indstillinger, der kun kan ændres via CF-RC-fjernbetjeningsenheden: AUTO Låseikon Timerikon Køleikon** Ikon for automatisk omskiftning** Opvarmningsikon** ** Kun gældende for CF-RD-rumtermostat. En af de standardiserede CF-RD-rumtermostater kan defineres som mastertermostat for trinvis styring af opvarmnings- og køletrin, i henhold til rumtemperaturen. Denne funktion er kun tilgængelig via CF-RC-fjernbetjeningsenheden (se vejledning til CF-RC). Ændring af standardtemperaturen på displayet: Den faktiske rumtemperatur vises som standard i displayet. for at ændre standardvisningen fra den faktiske rumtemperatur til gulvets faktiske overfladetemperatur, tryk og hold trykknappen nede, indtil SET MAX vises i displayet. tryk kort på knappen gentagne gange, indtil eller blinker i displayet. tryk på op/ned-knappen for at vælge den nye standardtemperatur for displayet: Rumtemperatur Gulvets overfladetemperatur Indstilling af rumtemperatur: Kontroller, at den faktiske rumtemperatur vises i displayet. tryk på op/ned-knappen for at indstille den ønskede værdi for rumtemperaturen. SET vises i displayet. når du slipper op/ned-knappen, viser displayet igen den faktiske temperatur. Bemærk! Termostaten regulerer gulvvarmesystemet i henhold til rumtemperaturens sætpunkt og inden for de fastsatte maksimums- og minimumsgrænser for gulvets overfladetemperatur. Begrænsning af rumtemperatur: Kontroller, at den faktiske rumtemperatur vises i displayet. tryk på knappen, indtil SET MAX vises i displayet. tryk på op/ned-knappen for at indstille en maksimumsgrænse for rumtemperaturen. tryk kort på trykknappen, SET MIN vises i displayet. tryk på op/ned-knappen for at indstille en minimumsgrænse for rumtemperaturen. tryk kort på knappen, og gulvets faktiske overfladetemperatur vises i displayet. Grænser for gulvets overfladetemperatur (kun gældende for CF-RF): Kontroller, at gulvets faktiske overfladetemperatur vises i displayet (illustreret med ). tryk og hold trykknappen nede, indtil SET MAX også vises i displayet. tryk på op/ned-knappen for at indstille en maksimumsgrænse for gulvets overfladetemperatur. tryk kort på knappen. SET MIN vises også i displayet. tryk på op/ned-knappen for at indstille en minimumsgrænse for gulvets overfladetemperatur. VIGTIGT! Da varmeafgivelsen fra gulvet kan variere en smule afhængigt af gulvbelægningen og dermed forårsage en unøjagtig temperaturmåling kan det være nødvendigt at justere indstillingerne for maksimumsog minimumstemperaturer for gulvets overfladetemperatur. Det er vigtigt, at du altid følger gulvfabrikantens anbefalinger med hensyn til maks. temperatur for gulvets overfladetemperatur. Det anbefales at inkludere en blandeshunt til gulvopvarmningskredsløb for at sikre en optimal fremløbstemperatur. - Ud over at give et mindre energiforbrug, vil en korrekt indstilling af fremløbstemperaturen eliminere risikoen for en for stor varmeoverførsel til gulvet. 8 02/2013 VIUHK801 Danfoss Heating Solutions

9 6. Konfiguration 6.1 Aktuatorudgange Aktivér udgangstilstanden på en (fig. 20/22): Brug menuvalgsknappen til at vælge udgangstilstanden. Udgangslysdioden blinker. aktivér udgangstilstanden ved at trykke OK. Udgangslysdioden tændes. Vælg udgangskonfiguration: tryk på udgangsvalgknappen, og skift mellem de mulige udgangskonfigurationer - udgangslysdioderne vil være tændt - som angivet nedenfor: 1 lysdiode: Udgangene er konfigureret til NC-aktuatorer med ON/OFF-regulering. 2 lysdioder: Udgangene er konfigureret til NO-aktuatorer med ON/OFF-regulering. 3 lysdioder: Udgangene er konfigureret til NC-aktuatorer med regulering ved hjælp af impulsbreddemodulering (PWM-regulering) til gulvvarme (standard). 4 lysdioder: Udgangene er konfigureret til NO-aktuatorer med regulering ved hjælp af impulsbreddemodulering (PWM-regulering) til gulvvarme. 5 lysdioder: Der er installeret en fjernbetjeningsenhed, og det er ikke muligt at ændre indstillinger fra en. Aktivér den valgte udgangskonfiguration ved at trykke OK. Bemærk! I perioder uden udgangsaktiveringer kører en hver anden uge et ventilbevægelsesprogram, som varer op til 12 minutter. Individuelle udgangskonfigurationer er mulig med CF-RC-fjernbetjeningsenheden, se separat vejledning. 6.2 Relæer til pumpe- og kedelstyring Aktivér relætilstanden på en (fig. 20): Brug menuvalgsknappen til at vælge relætilstanden. Relælysdioden blinker. aktivér relætilstanden ved at trykke OK. Relælysdioden tændes. Vælg relækonfiguration (fig. 20/22): tryk på udgangsvalgknappen og skift mellem de mulige relækonfigurationer - udgangslysdioderne er tændt - angivet nedenfor: ingen lysdioder: Relæerne anvendes ikke. 1 lysdiode: Pumpestyring. 2 lysdioder: Kedelstyring. 3 lysdioder: Pumpe- og kedelstyring. 4 lysdioder: Pumpestyring med 2 min. start/stop-forsinkelse. 5 lysdioder: Pumpe- og kedelstyring med 2 min. start/stop-forsinkelse på pumpe (standard). Aktivér den valgte relækonfiguration ved at trykke OK. Bemærk! Hvis pumperelæet er aktivt, kører en et pumpebevægelsesprogram hver tredje dag, der varer 1 minut. Der kan foretages flere relækonfigurationer via CF-RC-fjernbetjeningsenheden (se separat vejledning). 6.3 Indgang til global standby samt opvarmning og køling Aktivér indgangstilstanden på en (fig. 20): Brug menuvalgsknappen til at vælge indgangstilstanden. Indgangslysdiode blinker. aktivér indgangstilstanden ved at trykke OK. Indgangslysdiode tændes. Vælg indgangskonfiguration (fig. 20/21/22): tryk på udgangsvalgknappen, og skift mellem de mulige indgangskonfigurationer - udgangslysdioderne vil være tændt - som angivet nedenfor: 1 lysdiode: Indgangsportene anvendes ikke. 2 lysdioder: en skifter til køletilstand, hvis indgangen til opvarmning/ køling aktiveres (fig. 2 - ). 3 lysdioder: en skifter til en fastsat rumtemperatur på 8 C for alle rumtermostater, når indgangen til global standby aktiveres (fig. 2 - ). 4 lysdioder: en skifter til køletilstand, hvis indgangen til opvarmning/ køling aktiveres (fig. 2 - ). I opvarmningstilstand skifter en til en fastsat rumtemperatur på 8 C for alle rumtermostater, når indgangen til global standby aktiveres (fig. 2 - ) (standard). aktivér den valgte indgangskonfiguration ved at trykke OK. Danfoss Heating Solutions VIUHK801 02/2013 9

10 6.4 Opvarmning/køling Et 2-rørs-system kan konfigureres til automatisk skift mellem opvarmning/køling. En PT-1000-rørføler skal sluttes til PT-1000-indgangen (fig. 2 - ). Konfiguration er kun mulig via CF-RC-fjernbetjeningsenheden (se separat vejledning). 6.5 Relæer på flere (2-3) er Hvis flere er er forbundet til 1 i et system, skal deres relæer til pumpe- og kedelstyring konfigureres separat! Aktivér relætilstanden på 2/3 (fig. 20): Brug menuvalgsknappen til at vælge relætilstanden. Relælysdioden blinker. Aktivér relætilstanden ved at trykke OK. Relælysdioden tændes. Vælg relækonfiguration (fig. 20/22): tryk på udgangsvalgknappen og skift mellem de mulige relækonfigurationer - udgangslysdioderne er tændt - angivet nedenfor: Anvender pumpe og kedel tilsluttet 1: Ingen lysdioder: Relæerne anvendes ikke (standard). Hvis lokal manifold og pumpe er adskilt: 1 lysdiode: Pumpestyring. 4 lysdioder: Pumpestyring med 2 min. start/stop-forsinkelse. Aktivér den valgte relækonfiguration ved at trykke OK. 6.6 Trådløst relæ Det trådløse CF-WR-relæ kan sluttes til en og konfigureres med CF-RC-fjernbetjeningsenheden (se separat vejledning). 7. Udskiftning/nulstilling af en 7.1 Hvornår? hvis en i et eksisterende CF2 + -system nulstilles til fabriksindstillinger eller udskiftes med en anden, er det nødvendigt også at nulstille alle andre CF2 + -systemkomponenter for at kunne geninstallere dem i den, der er blevet nulstillet eller udskiftet. 7.2 Hvordan? Bemærk! Kun nulstille CF-MC masterregulatoren til fabriksindstillinger hvis den normale in- og afinstallation procedure ikke kan overholdes! Nulstilling af masterregulator, CF-MC (fig. 20/22): Afbryd 230 V-strømforsyningen til en, indtil lysdioden til strømforsyning er slukket. tryk på menuvalgknappen, OK-knappen og udgangsknappen, og hold dem nede på samme tid. tilslut igen 230 V-strømforsyningen til en, og slip alle tre knapper, når strømlysdioden og alle udgangslysdioder er tændt. en nulstilles, når alle udgangslysdioder slukkes. Nulstilling af rumtermostaterne CF-RS, -RP, -RD og -RF (fig. 27): fjern rumtermostaten fra bagpladen, og afbryd et af batterierne. tryk og hold trykknappen nede (linktest), og tilslut igen batteriet. slip trykknappen, når den røde lysdiode tænder og slukker igen. Rumtermostaten er nu nulstillet og klar til at blive installeret i en. Nulstilling af CF-RC-fjernbetjeningsenheden (fig. 28): funktionstast 1, funktionstast 2 og pil ned-tasten aktiveres på samme tid. CF-RC-fjernbetjeningsenheden anmoder om en bekræftelse før nulstilling. hvis du bekræfter med ja, nulstilles CF-RC-fjernbetjeningsenheden, og den er nu klar til at blive installeret til en. Nulstilling af CF-RU-Repeater-enheden (fig. 29): afbryd 230 V-strømforsyningen til CF-RU-Repeater-enheden. tryk og hold trykknappen (linktest) nede, og tilslut 230 V-strømforsyningen igen. slip trykknappen, når den røde lysdiode tænder og slukker igen. CF-RU-Repeater-enheden er nu nulstillet og klar til at blive installeret til en CF-MC-masterregutor /2013 VIUHK801 Danfoss Heating Solutions

11 8. Specifikationer 8.1 Transmissionsfrekvens Transmissionsrækkevidde i almindelige bygninger (op til) Transmissionsstyrke Forsyningsspænding Aktuatorudgange Maks. vedvarende belastning af udgange (samlet) Relæer 868,42 MHz 30 m < 1 mw 230 V AC 10 x 24 V DC 35 VA 230 V AC/8 (2) A Omgivelsestemperatur 0-50 C IP-klasse Rumtermostaterne CF-RS, -RP, -RD og -RF Indstilling af temperaturområde 5-35 C Transmissionsfrekvens Transmissionsrækkevidde i almindelige bygninger (op til) Transmissionsstyrke Batteri Batterilevetid (op til) 868,42 MHz 30 m < 1 mw Alkaline 2 x AA, 1,5 V 1-3 år Omgivelsestemperatur 0-50 C IP-klasse 21 Gulvfølers nøjagtighed* +/- 1 C Gulvfølers emissionskoefficient* 0,9 * Kun gældende for CF-RF-rumtermostat Bemærk! Se separat vejledning til andre komponenter. Danfoss Heating Solutions VIUHK801 02/

12 9. Fejlfinding 9.1 Fejlmelding Udgangslysdiode(r), alarmlysdiode og lysdioder for udgangsmenu blinker. Akustisk alarm er aktiveret* Udgangslysdiode(r), alarmlysdiode og lysdioder for indgangsmenu blinker. Akustisk alarm er aktiveret efter 12 timer** Udgangslysdiode 1-4, alarmlysdiode og indgangslysdiode blinker. Udgangslysdiode 1-5, alarmlysdiode og lysdioder for indgangsmenu blinker. 1: Lysdioderne for alarm og installation blinker i ca. 20 sek. 2: Alarmlysdioder lyser op i ca. 1 sek. Mulig årsag Udgangen eller aktuatoren er kortsluttet, eller aktuatoren er afbrudt Intet trådløst signal fra rumtermostaten, der er forbundet til denne eller disse udgange, eller temperaturen i det pågældende rum er under 5 C. (Kontrollér, hvorvidt rumtermostaten fungerer korrekt ved at foretage en linktest) Intet signal fra CF-RC fjernbetjeningsenhed Intet signal fra 2 eller 3 2 har en ældre softwareudgave, der ikke er kompatibel med den nyere software i 1. * Den akustisk alarm slukkes ved at trykke OK. Fejlmeldingen fortsætter, indtil problemet er løst. ** Hvis signalet til rumtermostaten mistes, aktiveres ens udgang i 15 minutter hver time af hensyn til frostbeskyttelse, indtil problemet er løst. 9.2 Rumtermostaterne CF-RS, -RP, -RD og -RF Fejlmelding Lysdioden ( og *) blinker hvert femte minut Mulig årsag Lavt batteriniveau Lysdioden ( og *) blinker hver 30. sek. Meget lavt batteriniveau Lysdioden, og blinker* Meget lavt batteriniveau - transmissionen er stoppet Lysdioden ( og *) blinker 5 gange Installationen/linktesten er ikke tilfredsstillende E03 og * Aktuatorfejl på udgang (CF-MC) E05 og * Rumtemperatur under 5 C * Kun gældende for rumtermostaterne CF-RD og -RF 12 02/2013 VIUHK801 Danfoss Heating Solutions

13 Danfoss Heating Solutions VIUHK801 02/

14 A1 Fig. 1a/CF-MC Fig. 1b CF-RS CF-RP CF-RD CF-RF Fig. 1c/CF-RC Fig. 1d/CF-RU Fig. 1e/CF-DS Fig. 1f/CF-WR Fig. 1g/CF-EA Fig /2013 VIUHK801 Danfoss Heating Solutions

15 A2 Fig. 3 CF-MC CF-MC! CF-RU CF-RS/-RP/-RD/-RF CF-RS/-RP/-RD/-RF Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Klik! Klik! Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Danfoss Heating Solutions VIUHK801 02/

16 B1 Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20 Fig /2013 VIUHK801 Danfoss Heating Solutions

17 B2 Fig. 22 Fig. 20 Fig. 23 Fig. 24 1,5 m. 0,5 m. 0,25 m. Fig. 25 CF-RS Fig. 26 CF-RP Fig. 27 Fig. 28 Fig. 29 Danfoss Heating Solutions VIUHK801 02/

18 VIUHK801

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler 088U0215 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR401 Danfoss 05/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display 088U0214 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ601 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor. DK Indhold

Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor. DK Indhold 088U0213 GB Instruction CF-RF Room Thermostat with Infrared Floor Sensor D Instruktion CF-RF Raumthermostat mit Infrarot-Bodensensor DK Vejledning CF-RF Rumtermostat med infrarød gulvsensor F Instruction

Læs mere

CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme. VD.UH.J2.01 Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 11.2005 VVS-Automatik 8.01.

CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme. VD.UH.J2.01 Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 11.2005 VVS-Automatik 8.01. CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme Datablad VVS-Automatik 8.01.05 Eksempler på anvendelse Gulvvarmesystemer CF-MC CF-RS CF-RD CF-RF CF-MC CF-RC CF-RP CF-RD CF-RF 2 Kombinerede gulvvarme- og radiatorbaserede

Læs mere

Vejledning CF-RS Standardrumtermostat. DK Indhold

Vejledning CF-RS Standardrumtermostat. DK Indhold 088U0210 GB Instruction CF-RS Standard Room Thermostat D Instruktion CF-RS Raumthermostat (Standard) DK Vejledning CF-RS Standardrumtermostat F Instruction CF-RS Thermostat standard SE Bruksanvisning CF-RS

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

DK Indhold 1. Funktionsoversigt... 16 2. Installation... 17 3. Placering og montering... 17 4. Transmissionstest... 18

DK Indhold 1. Funktionsoversigt... 16 2. Installation... 17 3. Placering og montering... 17 4. Transmissionstest... 18 088U0230 GB Instruction CF-RU Repeater Unit D Instruktion CF-RU Signalverstärker DK Vejledning F Instruction Réémetteur CF-RU SE Bruksanvisning CF-RU Repeater-enhet PL Instrukcja obsługi wzmacniacza sygnału

Læs mere

10 sek. - mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren.

10 sek. - mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Anlægsvejledning Nem at installere. En fornøjelse at bruge. CF2 + styring af trådløs gulvvarme. Gjort forbløffende enkelt. 10 sek. - mere behøver du ikke for at forbinde en

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT INDHOLD 4 5 6 7 8 9 10 GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG TRÅDLØST RELÆ KOMBINERET GULVVARME- OG RADIATOR- SYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT MAKSIMUMKONFIGURATION

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Central Controller www.danfoss.com Indhold 1. Kvik-guide til installation............................................ 4 2. Introduktion........................................................

Læs mere

10 sekunder mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren.

10 sekunder mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nem at installere. En fornøjelse at bruge. CF2 + Trådløs gulvvarme- og kølingsstyring. Gjort forbløffende enkelt. 10 sekunder mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Installationsguide. DEVIlink CC. Central styreenhed. www.devi.com

Installationsguide. DEVIlink CC. Central styreenhed. www.devi.com DEVIlink CC Central styreenhed www.devi.com Indhold 1 Introduktion 4 2 Retningslinjer for installation 5 3 Installationsplan 6 3.1 Korrekt installationsplan.........................6 3.2 Forkert installationsplan.........................7

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Wavin AHC 9000 Serien wavin.dk Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Installationsvejledning for Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Solutions

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Gulvvarme MONTERINGSVEJLEDNING Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Ekstraudstyr...

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Wavin AHC 9000 Serien wavin.dk Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Installationsvejledning for Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Solutions

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin AHC styreenhed til gulvvarme. Styreenheden vises med display, som kan købes seperat.

Monteringsvejledning. Wavin AHC styreenhed til gulvvarme. Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Monteringsvejledning Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Ekstraudstyr...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Installationsvejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Installationsvejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Link SCM Simple Communication Module Installationsvejledning Danfoss Heating Solutions Indholdsfortegnelse Introduktion.... 23 Installation... 23 Montering.... 23

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring.

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring. varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere at give boligejere oplevelsen af den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element, fra gulvvarmestyring

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme 9.00 Gulvvarme FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Selvvirkende styring af blandekreds.......... 9.01 Vejrkompenseret styring af blandekreds....... 9.02 Fortrådet gulvvarmestyring................ 9.03-9.04 Trådløs

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse justeringsknappen. Kan bruges i både varme og kølesystemer.

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Living full of energy /7 Indholdsfortegnelse Roth Touchline reguleringssystem kan indstilles på flere forskellige måder når det skal fungere

Læs mere

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm.

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. living connect + Danfoss Link CC = komplet, trådløs styring med stor brugervenlighed.

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT Drift og vedligehold Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse

Læs mere

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm.

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. living connect + Danfoss Link CC = komplet, trådløs styring med stor brugervenlighed.

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel +43 45 37 97, Fax + 43 45 43 10 www.wirsbo.dk Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0)21 10

Læs mere

Uponor Control System Ledningsført Installationsmanual 9416-126-00 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Ledningsført Installationsmanual 9416-126-00 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Ledningsført Installationsmanual 946-6-00 / IOM- V_07-0 I henhold til vores politik med konstant forbedring og udvikling af produkterne, forbeholder Uponor sig ret til at ændre specifikationer

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

DK Indhold 1. Funktionsoversigt... 38 2. Installation... 39 3. Transmissionstest... 40 4. Montering... 40 5. Menuer... 41

DK Indhold 1. Funktionsoversigt... 38 2. Installation... 39 3. Transmissionstest... 40 4. Montering... 40 5. Menuer... 41 088U0220 GB Instruction CF-RC Remote Controller D Instruktion CF-RC Fernbedienung DK Vejledning F Instruction Commande à distance CF-RC SE Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll PL Instrukcja obsługi pilota

Læs mere

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2 Installations og brugervejledning for modtageren EDKREC2 Generelt: Funktionsprincip Modtageren EDKREC2 og den tilhørende antenne giver mulighed for at kontrollere de to adgange til parkeringen: «INDGANG»

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme.

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. Hvorfor er det en god ide at vælge gulvvarme? Komfort, en lavere varmeregning og meget mere... 5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. varme.danfoss.dk over

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

23 % Oplev mulighederne med fuldt integreret varmestyring. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

23 % Oplev mulighederne med fuldt integreret varmestyring. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Oplev mulighederne med fuldt integreret varmestyring Danfoss Link er en trådløs varmestyringsløsning, der giver mulighed for effektivt at styre både elektroniske termostater

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

GULVVARME 6.00. Marts 2015 135

GULVVARME 6.00. Marts 2015 135 Selvvirkende styring af blandekreds 6.01 Danfoss kompakt shunt 6.02-6.04 Vægindbygningsventil FHV-R og FHV-A 6.05-6.07 Trådløs gulvvarmestyring CF2 + 6.08-6.10 Tilmelding/afmelding af CF2 + rumtermostater

Læs mere

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning DK Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde og funktion...3 Begrænsning af gulvtemperatur...4 LED indikation (lysdiode)...5 Installationsvejledning...6 Placering

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

UPONOR VVS INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Installation og betjeningsmanual

UPONOR VVS INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Installation og betjeningsmanual UPONOR VVS INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System Installation og betjeningsmanual 0 2009 Installation og betjeningsmanual Kvikmanual...3 Forord...6 Copyright og ansvarsfralæggelse...7

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

Installations- og brugervejledning living connect Elektronisk radiatortermostat

Installations- og brugervejledning living connect Elektronisk radiatortermostat Installations- og brugervejledning Elektronisk radiatortermostat Danfoss Heating Solutions VIIDH101 11/2013 1 Installationsguide Installationsguide 1. Installation 1.1 Identificer din -termostat... 4 1.2

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Dynamic Energy Management Øget komfort med mindre energiforbrug

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Dynamic Energy Management Øget komfort med mindre energiforbrug UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Dynamic Energy Management Øget komfort med mindre energiforbrug 5070 06 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management Uponor Control System

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Installationsvejledning ME301-2

Installationsvejledning ME301-2 Installationsvejledning ME301-2 Version 1.0, maj 2013 Praktiske råd 1. Gem vigtige numre S/N xxxxxx +xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummerets placering på enheden. GSM-nummer og enhedens serienummer findes

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Quickguide. Neotherm Vejrkompenseringsanlæg AM40. Til fjernvarme, centralvarme og brugsvandsstyring INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Quickguide. Neotherm Vejrkompenseringsanlæg AM40. Til fjernvarme, centralvarme og brugsvandsstyring INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Quickguide Neotherm Vejrkompenseringsanlæg AM40 Til fjernvarme, centralvarme og brugsvandsstyring Beskrivelse Neotherm AM40 er en varmestyring der kan anvendes til regulering af centralvarme, gulvvarme,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring Teknisk information NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring NeoTherm trådløs gulvvarmestyring Teknisk beskrivelse NeoTherm Basis er en modulopbygget trådløs rumregulering, der standard regulerer op

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning

Installations og betjeningsvejledning Installations og betjeningsvejledning EKRUCBS Installations og betjeningsvejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse For brugeren 2 1 Knapper 2 2 Statusikoner 2 Til installatøren 3 3 Oversigt:

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control INSTALLATION & USER GUIDE Electronic control Fig. 1 Startup view Fig. 2 Rev. 1.1 2 PE L L N 230 V N SENSOR Fig. 3 Connections L / N: Mains 230-240VAC connection OUT / N: Heating cable connection Sensor:

Læs mere

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Solar Sikring Tillykke med din nye Solar Plus Ajax Security Hub Velkommen til hjernen I dit nye Solar Plus alarmsystem. Security Hub ens trådløse to-vejs

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere