Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning"

Transkript

1 Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion 80 Beskrivelse af knapper og display 82 Installation og kabling af termostaten 83 - Vælg hvordan du vil styre dit gulvvarmesystem 84 - Anbefalede indstillinger 85 - Indstilling af klokken 86 - Indstilling af maksimal gulvtemperatur 86 - Aflæsning af aktuel gulvtemperatur 87 - Frostsikringsmodus 87 Veria Control T45 er en avanceret digital timer termostat, som gør det muligt at styre dit gulvvarmesystem udfra gulvtemperaturen, rumtemperaturen eller begge dele i kombination. Venligst følg instruktionerne i denne manual for at sikre mange års problemfri brug. Veria ønsker dig held og lykke med dit gulvvarmesystem! - Valg af timer-modus 88 - Programmering af timer 88 Temparaturkalibrering 92 Tekniske specifikationer 93 Veria garanti 94 NB! Termostaten skal installeres af en autoriseret elektriker

3 Beskrivelse af knapper og display Installation/kabling af termostaten Gulvtemperatur Rumtemperatur Frostsikringsmodus aktiveret Termostat tændt Ugedag Timerfunktion aktiveret For at montere termostaten til væggen/vægdåsen skal man først åbne termostaten ved at trykke forsigtig på tapperne nederst på termostaten. For at fastgøre termostaten skrues skruerne i væggen/vægdåsen. Når termostaten er fastgjort og ledningerne er koblet til (se tegning nedenfor), monteres frontpanelet forsigtigt til bagparten igen. Elektrisk vægdåse Tænd/sluk Modus Klokke Op Ned Varmeelementet varmer Model: Veria Control T45 Mains voltage: V~ Ma. load: 13A IP ra ting: IP30 Temperature: 0T30 N L S1 S2 N Load Load L Ma 13A V~ Gulvsensor 82 83

4 TÆND/SLUK Tryk for at tænde og slukke termostaten. ANBEFALEDE INDSTILLINGER Veria anbefaler følgende indstillinger for forskellige typer gulve: VÆLG HVORN DU VIL STYRE DIT GULVVARMESYSTEM Dit Veria gulvvarmesystem kan styres efter enten: Gulvtemperatur - programmodus 2 Varmekablet/måtten tænder og slukker afhængig af den indstillede gulvtemperatur (temperaturen som vises i displayet er altid den aktuelle gulvtemperatur) Rumtemperatur - programmodus 1 & 4 Varmekablet/måtten tænder og slukker afhængig af den indstillede rumtemperatur (temperaturen som vises i displayet er altid den aktuelle rumtemperatur. Kombineret gulv- og rumtemperatur - programmodus 3 & 5 Varmekablet/måtten tænder og slukker afhængig af den indstillede rumtemperatur, dog holdes gulvtemperaturen altid under den indstillede ma. temparetur (gulvtemperatur har forrang for rumtemperatur) Skift mellem de forskellige indstillingsmodus: Med slukket termostat. Tryk og i 6 sekunder Vælg modus 1 til 5 (se tabel på næste side) Afvent et øjeblik uden at trykke på nogen knapper. Termostaten vil nu gå tilbage til hovedbilledet og de nye indstillinger vil blive anvendt. Programmodus 1 (rumføler) Hvis totaleffekt <1840W 2 (gulvføler) Hvis totaleffekt: 0W-2990W Gulvtype 3 (kombineret gulv- og rumføler) Hvis totaleffekt:1840w-2990w 4 (rumføler) Hvis totaleffekt:1840w-2990w 5 (kombineret gulv- og rumføler) Hvis totaleffekt <1840W Trægulv* Klinker** *Gulvbelægningen er parket, laminat, massivt træ, tæppe, linolium eller lignende. **Gulvbelægningen er klinker, fliser, marmor, eller lignende

5 INDSTILLING AF KLOKKEN Med termostaten tændt. Tryk 1 gang, og timer vil blinke. Tryk på op-/nedknapperne for at indstille timer. Tryk knappen igen, og minutter vil blinke. Tryk på op-/nedknapperne for at indstille minutter. Tryk knappen igen, og ugedag vil blinke. Tryk på op-/nedknapperne for at indstille ugedag. Tryk en gang mere på for at gemme dine indstillinger og vende tilbage til hovedbilledet. SE AKTUEL GULVTEMPERATUR (kun i program modus 3 og 5) Med termostaten tændt: Tryk M en gang, FT vises og skærmen vil vise den aktuelle gulvtemperatur. I program modus 2 (gulvføler) er det altid den aktuelle gulvtemperatur der vises. I program modus 1 og 4 (rumføler) er det altid den aktuelle rumtemperatur der vises. INDSTILLING AF MAKSIMAL GULVTEMPERATUR Denne funktion anvendes primært ifm. gulvvarme under trægulve og er kun tilgængelig i kombineret gulv-og rumføler modus (program modus 3 og 5) Termostaten er i modus 3 og 5 forudindstillet til en maksimal temperatur på 35 C. I forbindelse med anvendelse under trægulve bør denne maksimumtemperatur ikke overskrides. Sådan ændrer du den maksimale gulvtemperatur (kun program modus 3 & 5) Med slukket termostat. Hold M knappen inde i 10 sekunder til skærmen viser. Slip derefter M -knappen og skærmen viser nu SET. Du har nå mulighed for at ændre den maksimale gulvtemperatur (temperaturskala 20 C - 45 C) Hvis du vælger at styre gulvvarmen kun med gulvføler (program modus 2) er maksimumtemperaturen indstillet til 35 C, og kan ikke ændres. FROSTSIKRINGS-MODUS For at aktivere frostsikringsmodus. Med slukket termostat. Tryk M i 3 sekunder. Vælg 01 (00 = ikke aktiv) Når frostsikringsmodus er aktiv vil gulvvarmesystemet blive aktiveret hvis temperaturen når under 5 C. Gulvvarmesystemet bliver deaktiveret igen når temperaturen overstiger 7 C. Når frostbeskyttelsestilstand er aktiveret, viser displayet

6 VÆLG TIMER MODUS For at anvende timer modus må du først vælge mellem de forskellige timer-modi: Med termostaten tændt. Hold M knappen inde i 3 sekunder. Du kan nu vælge mellem følgende indstillinger: 00 = Nulstille (deaktivere timerfunktionalitet) 01 = Programmerbar timerfunktion. Skærmen viser Afvent et øjeblik uden at trykke på nogen knapper. Termostaten vil nu gå tilbage til hovedbilledet. De nye indstillinger vil blive anvendt. PROGRAMMERING AF TIMER - TIMER MODUS 01 Når du ønsker at aktivere en fortløbende timerprogrammering af gulvvarmesystemet, skal du først vælge modus 01 Programmerbar timerfunktion (se ovenfor) og skærmen skal vise. Du kan nu indstille dit timerprogram. Termostaten skal indstilles til at have 4 varmeperioder for ugedagene og 4 varmeperioder for weekenden. Den første periode du skal programmere, er indstillingene for ugedage (Mandag - Fredag). bruger disse som reference når du programmerer termostaten - brug evt. skemaet på næste side til din hjælp. Eksempel, ugedag: 1 Tændt kl : Temperaturindstilling 22C 2 Tændt kl : Temperaturindstilling 18C 3 Tændt kl : Temperaturindstilling 22C 4 Tændt kl : Temperaturindstilling 18C Bemærk, at du også skal programmere 4 varmeperioder i weekenden. Du kan evt. vælge at lave den ene varmeperiode meget kort (se eksempel nedenfor) Eksempel, weekend: 1 Tændt kl : Temperaturindstilling 22C 2 Tændt kl : Temperaturindstilling 18C 3 Tændt kl : Temperaturindstilling 22C 4 Tændt kl : Temperaturindstilling 18C Bemærk venligst at programmering af hele ugen (både ugedage og weekend) skal ske i en fortløbende process. Det anbefales derfor at du på forhånd noterer dine indstillinger og 88 89

7 Mine indstillinger: Ugedage: Periode 1 start kl. C Periode 2 start kl. C Periode 3 start kl. C Periode 4 start kl. C Weekend: Periode 1 start kl. C Periode 2 start kl. C Periode 3 start kl. C Periode 4 start kl. C Sådan programmerer du timeren: Tryk på i 3 sekunder, tallet 1 og Mo Tu We Th Fr vises på skærmen. Dette betyder at du kan vælge starttidspunktet for den første varmeperiode for en ugedag. Tryk op/ned for at indstille det ønskede starttidspunkt. Tryk for at bekræfte denne indstilling. Tryk op/ned for at indstille den ønskede temperatur. Tryk for at bekræfte denne indstilling. Gentag ovenstående for periode 2-4 for ugedage. Efter at du har programmeret perioderne 1-4 for ugedagene skal du programmere indstillingerne for weekenden. Sa Su vises i displayet. Tryk op/ned for at indstille det ønskede starttidspunkt. Tryk for at bekræfte indstillingen. Tryk op/ned for at indstille den ønskede temperatur. Gentag ovenstående for periode 2-4 for weekenden. For at deaktivere timerfunktionen igen, vælg Timer Modus 00, Deaktiver (se side 88) Overstyring af indstillinger i TIMERTILSTAND Du kan når som helst ændre den foruddefinerede timertemperaturindstilling ved at trykke på eller. Din manuelle overstyring vil være gældende indtil starten af den næste timercyklus. Herefter genoptager termostaten dine programmerede indstillinger

8 Temperaturkalibrering Tekniske specifikationer TEMPERATURKALIBRERING Hvis du ønsker at kalibere din termostat i forhold til et eksternt termometer, kan du følge nedenstående vejledning. Med slukket termostat. Tryk og i 3 sekunder. Skærmen vil nu vise den målte temperatur. Tryk eller for at indstille den ønsket temperatur (ift. din eksterne termometer) Tryk for at slukke igen. Kalibreringsindstillingerne er blevet gemt. Følertype: Følerværdier: 15 C 18 C 20 C 22 C Skærm: NTC 10 kohm ved 25 C 14,8 kohm 13,1 kohm 12,1 kohm 11,2 kohm LCD Strømforbrug: <2W Temperaturområde: Rumtemp.: 5 C til 35 C Gulvtemp.: 20 C til 35/45 C Nøjagtighed ±1 C IP: IP30 Maksimal belastning: <13A (resistiv) Strømforsyning: V~ Dimensioner: mm (BHD) Afstand mellem fastgørelseshuller: 60mm Indkapsling: ABS + PC flammehæmmende Omgivelsestemperatur: 0~30 C, 5~95% relativ fugtighed (ikke-kondenserende) 92 93

9 Veria garanti Veria garanti Alle Veria-produkter er udviklet til at mange års problemfri brug. Vi tilbyder derfor 12 års garanti på Veria Quickmat og Veria Fleicable, forudsat at installationsvejledningen følges. For andre produkter solgt af Veria, deriblandt Veria Control T45, tilbyder vi 2 års garanti. Garantien dækker produktionsfejl, designmæssige fejl eller fejl på de anvendte materialer. Garantien gælder ikke såfremt: Produktet ikke er installeret i henhold til installationsvejledningen Produktet ikke er installeret af en autoriseret elektriker Fejlen opstod som følge af fejlagtig gulvkonstruktion eller defekt gulv. Såfremt garantien træder i kraft vil Veria enten reparere produktet eller levere et nyt produkt uden omkostninger for dig. Garantien dækker ikke indirekte omkostninger eller følgeskader såsom fejlsøging, reparasjon af gulvet, optagelse af defekt produkt etc. Navn: Adresse: Postnummer/by: Telefon: Elektriker/installatør: Termostatnavn: Stempel: Stamp: Garanticertifikat NB! For at garantibeviset skal være gyldigt skal nedenstående udfyldes af en autoriseret elektiker. Installationsdato: Varenummer: 94 95

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Installations- og brugervejledning living eco Elektronisk radiatortermostat

Installations- og brugervejledning living eco Elektronisk radiatortermostat Installations- og brugervejledning living eco Elektronisk radiatortermostat Danfoss Heating Solutions VIIDB201 09/2013 1 Installationsguide Installationsguide 1. Installation 1.1 Identificer din living

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning ThermoControl Plus 1 Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Sikkerhed 3. Opbygning og funktion

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions Indhold 1. Introduktion.... 4 2. CF2 + Systemoversigt... 4 3. Funktionsoversigt.... 4 4. Montage- og installationsprocedure

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Stealth Cam Limited Warranty

Stealth Cam Limited Warranty Stealth Cam Limited Warranty Dit Stealth Cam er omfattet af en 90 dages begrænsede garanti på reservedele og arbejdskraft fra datoen for den oprindelige køber, og købet skal være foregået via en autoriseret

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere