file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \0372dcfb-cffd-44e7-b...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b..."

Transkript

1 Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: :15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne om IPS.pdf; Det siger Psykiatrien om IPS.pdf; Kort om beskæftigelsestilbuddet IPS.pdf Fra: Bea Ebersbach Sendt: 9. september :49 Til: Jan Ellebye; SUFKP SOU-indstillinger; Niels Nicolai Nordstrøm Cc: 'Lene Falgaard Eplov' Emne: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! En ny type beskæftigelsestilbud er implementeret i samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Københavns, Odense og Frederiksberg kommuner. Beskæftigelsestilbuddet Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) er et skræddersyet tilbud, som hjælper personer med svære sindslidelser i beskæftigelse eller uddannelse. Den overordnede filosofi er, at personer med svære sindslidelser kan arbejde eller tage en uddannelse, når der opnås et godt match mellem kandidaten og arbejds- eller uddannelsessted og vedkommende sideløbende modtager støtte. Metoden er baseret på velunderbyggede og velbeskrevne principper og er på denne måde intuitivt nem at arbejde med for medarbejderne. Metoden adskiller sig fra traditionel beskæftigelsesindsats ved at være funderet på en tankegang om at både læring og recovery bedst opnås ude på en arbejdsplads, blandt kolleger, i en normal setting. Således er der heller ikke et krav om at man skal være rask for at arbejde, blot at der er et ønske om at arbejde selv om man er syg. Behandling modtages sideløbende og en grundsten i metoden er at beskæftigelseskonsulenten samarbejder tæt med psykiatrien for at sørge for det optimale forløb for den enkelte ledige. Resultatet er ikke bare at ledige kommer i arbejde, men kan ligeså tydeligt aflæses i forbedret livskvalitet og deraf følgende færre indlæggelser og mindre behov for behandling. Igennem to år har vi arbejdet tæt sammen med psykiatrien om at finde den bedst mulige samarbejdsform og samtidigt har vi brugt kræfter på at trænge igennem til arbejdsmarkedet for en lang række mennesker som har meldt sig frivilligt til at være med i projektet. Vi begynder at kunne se de positive resultater og det vil vi gerne dele med andre. Vi har desuden udarbejdet en film om IPS, hvor to kandidater fortæller om hvordan IPS har hjulpet dem. Du kan også høre de to IPS-Teamledere Bea Kolbe Ebersbach og Lars Nielsen, fortælle hvordan de arbejder med IPS og hvad der giver mening i dagligdagen. Se filmen her Vi sender derfor en åben invitation til alle interesserede. I skal være velkomne til at komme og besøge os og høre om hvordan vi arbejder. Venligst kontakt Teamleder Bea Kolbe Ebersbach, for at aftale et besøg Vi glæder os til at se jer! Med venlig hilsen Lene Falgaard Eplov Forskningsoverlæge, ph.d. Programleder for forskning i rehabilitering, recovery & shared care Direkte: / Mail: Bea Kolbe Ebersbach Teamleder IPS Team København-Frederiksberg Tagensvej 20 - opgang 74, 3. sal 2200 København N tlf file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \0372dcfb-cffd-44e7-b

2 file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 2 of Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center København Bispebjerg Bakke 23, indgang 13A, 3.sal 2400 København NV

3 Det siger Kommunerne om IPS En svær målgruppe og ønsket om ny viden til bedre resultater Der er ingen tvivl om, at psykisk syge borgere har været en svær gruppe at håndtere i kommunalt regi. Det har været svært at hjælpe dem i arbejde og det har fyldt meget og været frustrerende ikke at have de bedste redskaber til rådighed. Helle Anttila, afdelingsleder og koordinator for Frederiksbergs Kommunes Rehabiliteringsteam, fortæller, at i forbindelse med førtidsreformen er vi nødt til at have anderledes metoder der kan understøtte disse borgeres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det er ikke lykkes os hidtil og uddyber, hvordan de allerede nu har fået øjnene op for den nye og anderledes måde at arbejde med målgruppen på med IPS. Dels er der den tætte kontakt til behandlingspsykiatrien og måden at se borgeren på. Det er en styrke at gå borgerens vej, som kan være, i vores øjne, en skør vej. Men faktisk viser det en hurtigere effekt, fordi vi udnytter borgerens egen motivation. Vi har haft en mere lineær tænkning og ( ) ville stabilisere borgeren før han går i gang med noget. Evidensbaseret metode giver pondus og viser vej Kommunerne har et udtrykt ønske om at blive bedre til at forstå- og arbejde med denne målgruppe borgere. Der har været mange og forskellige initiativer i mindre projekter, som har været meget adspredte og lokalt forankret. Det er interessant at gå med i et projekt, som har evidens fra andre lande og skabe evidens eller lign. dokumentation, siger enhedschef Jan Rix Rasmussen, Københavns Kommune. Rix Rasmussen har fulgt IPS tæt hele vejen og aktivt arbejdet med at forene samarbejdet mellem det kommunale og behandlingspsykiatrien rent organisatorisk og udtrykker en interesse i at være med til at udvikle noget nyt, bidrage og lære noget nyt, der kan bruges direkte i praksis efterfølgende. Ny viden og nyt perspektiv giver gode resultater Det er rigtig interessant at se resultaterne og på effekten ( )Vi har nogle antagelser og nogle forandringsteorier og vi har hver især nogle bud på, hvad der virker. Men i virkeligheden ved vi relativt lidt om, hvad der bringer dem videre. Sådan fortæller jobcenterchef i Københavns Kommune, Maria Boje, om at gå med i IPS og ser god mening i måden IPS opererer og forestiller sig, at det kan kombineres med den øvrige viden fremadrettet. IPS repræsenterer også et opgør med en mere lineær tænkning og måden at møde borgerne på, hvor stabilitet var en forudsætning før initiativer om arbejde. Nogle taler om det som en berøringsangst eller positiv fordom: at en psykisk syg skal have ro og stabiliseres først. Et tæt samarbejde med behandlerne og kommunerne skaber nye muligheder, så kommunerne godt tør gå med, som Boje siger: Det er jo en anderledes vej end vi traditionelt ville tænke, fordi vi ville stabilisere borgeren før han går i gang med noget ( ) Det rykker ved nogle grænser ift. hvad vi tænker, der er muligt for en borger med en alvorlig psykisk lidelse.

4 Det siger Psykiatrien om IPS Psykiatrien er begejstrede for IPS, fordi indsatsen netop tilbyder dét, som patienterne efterspørger: hjælp til at komme i uddannelse og arbejde. Mange patienter vil rigtig gerne! Og det kan godt lade sig gøre med den rette støtte. IPS matcher patienternes behov og samtidig de visioner og værdier der ligger i behandlingspsykiatrien om fx brugerinddragelse, recovery og inklusion. Direktion og Centerchef om IPS-match af Værdier & Visioner Anne Hertz er vicedirektør i Region H Psykiatri: Der er alt for mange personer med psykisk sygdom som ender på førtidspension ( ) Det kan en indsats, som IPS forebygge ( )IPS er en internationalt anerkendt og evidensbaseret metode, som skaber gode resultater for mennesker med psykisk sygdom og for samfundet som helhed. Centerchef på Psykiatrisk Center København, Karin Garre, er også positiv og glæder sig over IPS, fordi det giver god mening at lave en beskæftigelsesindsats, som rummer og forholder sig til den konkrete behandling såvel som det menneskelige fremtidsperspektiv. Vores patient havde i virkeligheden mange symptomer og var ret dårlig ( ) faktisk var han svært psykotisk. Men han insisterede på, at han godt kunne tænke sig at læse på universitetet. ( ) og han blev mere og mere samlet og apsykotisk. Han kom så ud og fik nogle kurser ( ) Det endte med at han er kommet ind og flytter nu til byen for at læse. Anne Sigsgaard, Ledende sygeplejerske Lokalpsykiatri Odense Bæredygtig Investering i den Enkelte er God Samfundsøkonomi Vilhelm Schultz, overlæge i Opus, København: De syge skal være bland os, ude i daily living, dag for dag, time for time, dér hvor livet leves ( ) så man ikke stigmatiserer og lader dem være i bestemte miljøer ( ) Potentialet er at vi må have mere IPS og åbne op for resten af samfundet, så de kan komme i gang. Hvad IPS kan og om Fremtidspotentialet Anne Sigsgaard, ledende sygeplejerske, Odense, fremhæver nogle af de gode aspekter i IPS: En patient sagde, at det er en god kombination, at nogen hjælper mig med sygdommen og der er andre der hjælper mig med at komme i uddannelse. ( ) Det betyder meget for deres selvværd at de er lige som andre unge og kommer ud i miljøer, hvor der ikke kun er syge unge. ( ) Afstigmatiseringen er væsentlig for dem. Sonja Rasmussen, overlæge, Odense, om hvad der har gjort særligt indtryk ved IPS: IPS giver et helhedsbillede af patienten, ( ) at vi som behandlere har tit fokus på symptomer og hvad der ikke fungerer. Jobkonsulenterne har mere fokus på hvad der fungerer og hvad vi kan bygge videre op. Dér kan vi lære rigtig meget af hinanden. ( ) Man bliver ved, selvom der i perioder ikke er meget overskud. Charlotte Bøttger, ledende sygeplejerske, Frederiksberg/Vanløse om potentialet med IPS: Det er godt ( ) Patienterne vil rigtig gerne ( ) Glæder mig til dén dag det kommer til at køre og bliver en naturlig del af hverdagen at snakke arbejde med patienterne.

5 Kort om beskæftigelsestilbuddet IPS En ny type beskæftigelsestilbud er implementeret i samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Københavns, Odense og Frederiksberg kommuner. Beskæftigelsestilbuddet Individuel Planlagt job med Støtte (IPS) er et skræddersyet tilbud, som hjælper personer med svære sindslidelser i beskæftigelse eller uddannelse. Gode foreløbige IPS-resultater Foreløbige resultater viser, at 38 % af borgerne, som har fået IPS, er kommet i beskæftigelse eller uddannelse. Yderligere 17 % er i gang med virksomhedspraktik, job med løntilskud, fleks- eller skånejob. IPS-projektet har været i gang siden 2012, og per 1. september 2014 er der inkluderet 412 deltagere. Af disse får 277 IPS-tilbuddet, mens 135 borgere indgår i en kontrolgruppe til forskningsprojektet. Vi forventer, at beskæftigelsesraten stiger, da en stor andel kun har fået indsatsen i en kort periode. Der er behov for yderligere 286 borgere for, at forskningsprojektet endeligt kan afgøre effekten af den danske IPS-model. Kommunalt og regionalt samarbejde IPS er en beskæftigelsesindsats, der internationalt har vist gode resultater i forhold til at støtte personer med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Den overordnede filosofi er, at personer med svære sindslidelser kan arbejde eller tage en uddannelse, når der opnås et godt match mellem kandidaten og arbejds- eller uddannelsessted og vedkommende sideløbende modtager intensiv støtte. IPS er integreret i den psykiatriske behandling og har fokus på kandidaternes egne valg og præferencer. Derudover arbejder IPSkonsulenterne opsøgende med henblik på at skabe relationer i det lokale arbejdsmarked og matche deltagerne til ledige stillinger. I sin enkelthed tager IPS afsæt i borgernes erfaringer, interesser og kompetencer og det gode match er hovednøglen til et succesfuldt forløb for alle parter og konsulenterne samarbejder tæt med borgernes psykiatriske behandlere, hvor den tværfaglige indsats bærer en stor del af succesen. Hvordan fungerer IPS i Danmark? Indsatsen udføres af to IPS-team i Frederiksberg, København og Odense. Hvert team består af én teamleder, og to til seks IPS konsulenter. Konsulenterne er ansat i jobcenteret, men er udstationeret i den ambulante psykiatri, hvor de har et tæt samarbejde med den enkelte borgers behandlere og bl.a. deltager i behandlingskonferencer. Resultatet er en åben dialog og uvurderlig informationsdeling om den enkelte kandidat, og dermed en forbedring af vedkommendes muligheder for at komme i job eller uddannelse. Internationale resultater med IPS Et gennemsnit på tværs af 15 internationale forskningsforsøg viser, at 59 % af IPS kandidaterne med svær psykisk sygdom opnår ordinær beskæftigelse, når de modtager IPS-indsats. Dette gør sig kun gældende for ca. 23 % i andre typer af beskæftigelsesindsatser. IPS deltagerne har i udenlandske studier arbejdet flere timer og tjent flere penge. Der er intet, der tyder på, at deltagelse i IPS fører til forværring i symptomer. Samtidig har indsatsen vist sig at være særdeles omkostningseffektiv i en amerikansk kontekst. IPS er mere end blot et beskæftigelsestilbud IPS hjælper mennesker med svære sindslidelser, dvs. socialt udsatte. Lidt under 20 % er førtidspensionister. Dermed er IPS også et socialt tilbud. Med indsatsen får deltagerne bedre mulighed for at blive inkluderet i samfundet og få et større socialt netværk, fordi de får arbejde på det ordinære arbejdsmarked eller får en almindelig studieplads. Udenlandske undersøgelser viser endvidere, at deltagere i IPS får større selvværd. Med andre ord IPS er også med til at bedre den mentale sundhed hos denne socialt udsatte gruppe.

VidensLaboratorium.1. - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer

VidensLaboratorium.1. - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer VidensLaboratorium.1 - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer September 2012 VidensLaboratorium.1 De ikke-jobklare unge med psykiske problemer På vej mod mere viden og bedre effekter Udfordringen

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk Indhold Leder Samarbejde, recovery og co-produktion er afgørende for den gode behandling...side 2 Hvad er recovery?...side 3 Der er gang i recoveryarbejdet i RHP...Side 4 Brikkerne er på plads...side 8

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Den nære psykiatri. en styrket kommunal indsats

Den nære psykiatri. en styrket kommunal indsats Den nære psykiatri en styrket kommunal indsats Den kommunale socialpsykiatri skal opprioriteres! Hvis vi gerne vil: At unge med sindslidelse ikke ender på førtidspension, men kommer i uddannelse og job

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden Socialpædagogik Praksis baseret på viden 3 Forord Viden er vejen til bedre resultater 4 Viden skal være til gavn 6 Praksisforskning med fokus på viden der virker 8 Viden kræver mod til forandring 10 Fra

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger Den Gode Kollega Evalueringsrapport Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger 11 Forord I januar 2007 startede projektpartnerne Beskæftigelsesafdelingen i Norddjurs

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere