Idékatalog. Future Welfare Technologies - next practice Aalborg Universitet, Tech College Aalborg, Univerity College Nordjylland og SOSU Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog. Future Welfare Technologies - next practice 2050. Aalborg Universitet, Tech College Aalborg, Univerity College Nordjylland og SOSU Nord"

Transkript

1 Idékatalog Future Welfare Technologies - net practice 2050 Aalborg Universitet, Tech College Aalborg, Univerity College Nordjylland og SOSU Nord

2 Indholdsfortegnelse Scenario 1- IT Moves IN Sundsheds Coach S Sundheds- og servicesystem... 3 Transparent hospital indlæggelse... 5 Samskabelse bygger relationer... 6 BodyChip+ nu med sundhedshistorie... 7 Intelligent madras/seng... 9 Social Kapital Landsbyen App Sundhedsdata og Big Data Kontrol med egen sundhedsdata Crowd Physician Baggrunds diagnosticerings system / Proaktiv diagnosticering Personlig Ergo-bank Velfærdsformidler (Job) Krops identificerende kåbe Konsultation via skype som udgangspunkt i det offentlige Involvere eksisterende indsatser i implementeringsprocesser af ny teknologi for udsatte grupper Gratis udlevering og implemenring af teknologier til alle Nye værdimålingsapps Projektidéer til apps: Scenario 2 Når kørekortet bliver unødvendig Semi Personal Intelligent car SPIT-car SPIT City Personlig drone Førerløs Akutbil Køretid til konstruktiv tid Mobile Arbejdspladser Diagnose biler / lægebiler Aldersintegrerede institutioner Førerløs apotek Personlige måltider leveret med drone Førstehjælpsdroner og førerløse ambulancer... 34

3 Transport fra A-B Byfornyelse - som konsekvens af den førerløse bil Psykisk og social sundhed Koncept om et hjælpeprogram Bilen med all inklusive Datingbil Scenario 3 Biowold Bio-robotter Avartar hjelm til træning af omsorgspersonale Køreplan for livet Mulighed for selvrealisering og motivation Scenario 4 År 2030 Robotter Projekt En-To-tresomhed støtte til forpligtigende, omsorgsfulde og værdiskabende fællesskaber Airbag-beklædning Butler -funktionen i krydsfeltet mellem hjælperobotter og sociale robotter Genoptræningsrobot E-tekstil og virtuel genoptræning Ældreområdet robotter Længst muligt i eget liv! Projektidéer Robotter, der ikke er dybdebeskrevet... 57

4 Scenario 1- IT Moves IN

5 Sundsheds Coach 6 Verden ændre sig, og derfor skal uddannelserne til fremtidens sundhedssystem også ændre sig. Fordi vi lever uden behov for hjælp længere, er det nødvendigt at gentænke samtlige af sundhedspersonalets kompetencer og opgaver eks. ift. diagnose af problemer ift. printede organer. Scenarie: Lise på 23 er i gang med uddannelse til sundhedscoach. Hendes uddannelse gør hende i stand til at agere som primær sundhedsperson for ældre borgere der bor hjemme. Dem er der mange af og hendes arbejde består primært i at vejlede borgerne i hvilke sundhedstilbud der findes og hvordan de kan sammensætte for at understøtte borerens behov. Fordi samfundet er digitaliseret, er en central del af hendes job personlig kontakt til borgene og faciliteter ift. At få disse til at blive selvhjulpne. Tidshorisont for realisering af projektidéen X Mellemlangt ( ) X X X 2

6 3S Sundheds- og servicesystem 2 Et lukket personligt sundhedssystem. (Sundhedsbevarende system) Tilknyttet en coach Indbygget sikkerhedssystem der fortæller brugeren hvis der er behov for læge kontakt Ansvar for egen sundhed du får informationer løbende Chip indhenter data (grundlæggende data) fra personen og interagerer med personenes spejl Sundheds- og servicesystem: Systemet indhenter data fra personen. Dette system bearbejder data og sender videre til eksempelvis: Køleskab som selv handler ind. Motionsvejledninger Apotek hvor håndkøbsmedicin bliver sendt hjem til dig Stresshåndtering systemet giver vejledninger i forbindelse med personlig stresshåndtering Belønningssystem følge egen evt. forbedringer din sundhedstilstand (Mellem ) Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X 3

7 Illustration til projektidé 2 4

8 Transparent hospital indlæggelse 5 Fra patient til borger forløb borger inkluderende aktiviteter. Øget information om forløb til patienten, så denne kan følge proceduren. Kunne udmønte sig i inddragelse som eksempelvis transport af prøver og lign. Empowerment til at vælge selv hvem af de tilknyttes af personalet. BORGER: Øget indblik som styrker inddragelsen Medarbejder: Relevante henvendelser, og intet opsøgende arbejdet On demand Samfund: Økonomisk gevinst Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Borger en/pati enten Medar bejdere n/syste met Samfun det/øk onomie n 5

9 Samskabelse bygger relationer 5 Forskellige mennesker har forskellige kompetencer, som kan være værdiskabende for andre. Det handler blot om at få etableret kontakten. Etablering af nye fællesskaber og motivation til bevægelse (fysisk såvel som kognitivt) gennem brug af elektronisk platform f.eks. touchskærm. Gøre op med et fase opdelt liv bygge bro mellem forskellige aldersgrupper i lokalsamfundet (børnehavenskole-plejehjem) BORGER: Oplever at de bliver set, hørt og derved gør en forskel og får indhold i livet. Indhold og livsglæde Medarbejder: Aflastes idet der er IT understøttet aktiviteter Samfund: Får gladere borgere og derved sundere borgere. Fællesskabet styrkes og afføder robusthed i et folkesundhedsperspektiv Evt. via en interaktiv inviterende robot, som synliggør de forskellige snitflader. Den fysiske tilstedeværelse er central. Evt. via interaktiv skærm. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet Norddanmarks EU Kontor vurdering af projektidéens mulighed for at hente Borgeren/pa tienten Medarbejde ren/systeme t Samfundet/ økonomien (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 6

10 BodyChip+ nu med sundhedshistorie 5 En implementeret chip, som udover at monitorer borgerens sundhedstilstand, ligeledes indeholder biodata og data om borgerens sundhedshistorie og livsbanen. Chippen kan endvidere, via andre devices, sende data om sundhedstilstand til relevante parter. BORGER: Livsbanen jobfunktion, ægtefælle, antal børn osv. skal inddrages, så data forefindes. Livshistorien skal forblive verbal, så mødet mellem mennesker dyrkes. Borger inkluderes i dialog om hvad chippen skal indeholde og hvem der kan vide hvad. Bestemme selv hvem og hvornår chippen bliver læst. Skal stikke armen frem for at den bliver læst. Medarbejder: Plejer kan få viden om borger, så det bliver muligt at føre en samtale med patient. Læge kan ændre og læse medicinkort. Apotek kan ikke blot læse. Skal ikke erstatte de varme hænder Samfund: Spare penge via tidlig opsporing, så præventiv indsats kan implementeres Højne kvalitetssikring via minimering af fejl Mulig risiko for flere indlæggelser Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Borger en/pati enten Medar bejdere n/syste met Samfun det/øk onomie n Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 7

11 Illustration til projektidé 5 Mulighed for at udarbejde en illustration til støtte beskrivelsen af projektidéen. 8

12 Intelligent madras/seng 3 Seng, som kan forebygge liggesår hos patienter Seng, der monitorerer uhensigtsmæssige og længevarende tryk på kroppen og som kan vende patienten automatisk på tidspunkter, som passer optimalt ind i patientens soverytme. Der findes allerede apps, som kan monitorere søvnrytme, men dette forslag går et skridt videre og handler efter patientens beov (vender patienten og derved undgår liggesår) Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X X Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 9

13 Social Kapital Landsbyen App 4 Landsbyen har en social kapital som beboerne har et ansvar for at balancere.. Der er med til at give en større selvbestemmelse, større gennemsigtighed, mobilitet og større fleksibilitet. Motivation for at holde sig frisk bliver mere lystbetonet. Der skal tænke i sundhedsfremmende og forebyggende tiltag frem for at helbrede. Der skal være subkultur Værdiformer, skat / penge Forskellige App`s der kan drive landsbyen Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 10

14 Sundhedsdata og Big Data 6 Udvikling og test af et informationssystem, der indhenter sundhedsdata gennem sensorer i/på kroppen, koblet til et sundhedscenter, diætister, købmand etc. Herved kan sundhedsproblemer identificeres og afhjælpes gennem en holistisk behandling der kan skræddersyes til den enkelte. Scenarie: Børge på 50 lever med sukkersyge og en række livsstilssygdomme. En række sensorer i hans krop registrerer at han har begyndende leversvigt og sender disse informationer til hans læge. Personalet vurderer at der ikke er behov for akut hjælp, men kontakter Børge og booker en tid. Her hjælpes Børge på forskellig vis, og Børge vil i fremtiden få tilsendt en mad-kasse skræddersyet netop hans sundhedssituation og der igangsættes tilbud og forskellige aktiviteter med et formål at højne hans sundheds tilstand. Måske kan systemet også snakke sammen med forsikringen og andre instanser. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X X Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 11

15 Kontrol med egen sundhedsdata 3 En ny facebook til håndtering og aggregering af personlige sundhedsdata Flere og flere devices og services indsamler og gemmer forskellige typer sundhedsdata fra vores dagligdag. Og flere og flere services kan gøre brug af disse data. Dette er et forslag til en form for webservice, hvorfra man kan styre i hvilket omfang privat sundhedsdata skal være tilgængeligt for andre. Der kan opsættes en graduering eksempelvis familie venner naboer hjemmepleje sundhedsvæsen - stat Tidshorisont for realisering af projektidéen Kort ( ) Mellemlangt ( ) X X X Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 12

16 Crowd Physician 11 Global udveksling af personlig sundheds big data (fra såvel monitorering som egne input og læge journal) muliggør et netværk af sundhedspersonale, forskere etc. Som alle kan understøtte og biddrage til diagnosticering af den enkelte. Læger (og i visse tilfælde borgeren selv) kan således automatisk trække på et crowd af eksperter og specialister til tolkning af symptomer. Community driven healthcare Åben adgang til forskning Og andre fede ting Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 13

17 Baggrunds diagnosticerings system / Proaktiv diagnosticering 11 Alt data der indsamles om enkelte borgere gennem wearable tech opsamles i en eller flere helbredsdatabaser der datamines i bagrunden / analyseres efter kendte sygdoms/lidelsesmønstre. Når en borger henvender sig til sundhedssystemet er resultaterne af denne baggrundsanalyse tilgængelig og kan benyttes til at skab faglig kontekst for den fortsatte interaktion. Omvendt er det muligt for sundhedssystemet at henvende sig til borgeren i tilfælde af alarmerende udviklinger i fysisk tilstand. Dette kunne være som automatisk indkaldelse til forebyggende samtaler og som alarm respons til ekstreme situationer (antaget der er tale om realtids behandling af data) Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 14

18 Personlig Ergo-bank 11 Som resultat af personlig monitorering / scanning opbygges og vedligeholdes et datasæt der beskriver dine ergonomiske funktionalitet / bevægelses mønstre og deslige. Dette udgør en personlig bevægelsesprofil som kan benyttes til diagnosticering forebyggelse (også mod sig selv) design af teknologiske hjælpemidler Som eksempel: Pludselig en dag har man behov for en arm protese. Ens bevægelsesstamdata benyttes til at skabe en profil af din naturlige bevægelse til brug i udvikling og tilpasning af protesen. Derefter benyttes data der indsamles efter interventionen til løbende forbedringer / tilpasninger etc. Eksempel #2: Du overvurderer dine MTB evner, falder og kommer til skade. Data fra din profil benyttes til at etablere en personlig golden standard der benyttes som mål for genoptræning. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 15

19 Velfærdsformidler (Job) 11 Velfærdsformidleren er det offentliges snitflade til den enkelte borger. Det er vedkommendes arbejde at hjælpe og rådgive borgeren med hensyn til a) hvilke teknologiske hjælpemidler (moduler) de ville have gavn af, b) hvilke sociale netværk der ville være interessante for dem, c) deres muligheder for fortsat fysisk og mental aktivtiet / velbefindende. Det er formidlerens opgave at hjælpe borgeren til at leve længst muligt i eget liv. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 16

20 Krops identificerende kåbe 4 En vandbesparende og økonomisk kåbe som er selvrensende og identificerer kroppen gang på gang. Vi kan udgå konflikter, og økonomisk vil det øge livkvaliteten og værdien. Den skal kunne være forebyggende i forhold til sygdomme, og kunne registrerer gode bakterier fra onde. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 17

21 Konsultation via skype som udgangspunkt i det offentlige 7 Er udviklet teknologisk, men skal suppleres med procedure i det offentlige kombineret med anvendelse af selvmonitorerede data. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 18

22 Involvere eksisterende indsatser i implementeringsprocesser af ny teknologi for udsatte grupper 7 Allerede eksisterende tillidsrelationer fra f hjemløse til gadesygeplejersketeams og frivillige org. Skal involveres i forbindelse med implemenring i af selvmonitorreringsteknologier. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 19

23 Gratis udlevering og implemenring af teknologier til alle 7 At monitoringsteknologi ift. sundhedsområdet udleveres gratis til alle. Der skal i forbindelse med udleveringen ske en implementeringsunderstøttelse (kompetenceudvikling etc.) i forhold til forskellige borgergrupper. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 20

24 Nye værdimålingsapps 7 Apps der har fokus på måling af alle mulige relevante værdier i et sundhedsperspekt Skal ske i en dialog mellem læge og patient, hvilket målinger, der slås til Tidshorisont for realisering af projektidéen Borger X Mellemlangt ( ) en/pati enten Medar bejdere n/syste met Samfun det/øk onomie n Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 21

25 Projektidéer til apps: Diagnose App: Ensomhedsapp: Arbejdsmiljøapp: Snakke sammen App: Emotionel app : Ud fra monotorering skal den kunne stille diagnose og kolbes sammen med diagnose bilen, det førerløse apotek og akutbilen evt. iris analyse / fingeraftryk App, der skal understtøe formidling mellem kommuner, frivillige organisationer etc. Og ensomme grupper. Formillingscentral Selvsmoniteringssystemer som en delelement i forhold til overvågning af arbejdsmiljø, hvor større virksomheder kan bruge det i forbindelse med APV ere eller lign. En app/database, der har som sit grundprincip at få sundhedsapps til at kommunikere med hinanden. Man kan måle den emotionelle tilstand i den sociale omgang. Sammensætning af personer som har det samme emotionelle match. 22

26 Scenario 2 Når kørekortet bliver unødvendig

27 Semi Personal Intelligent car SPIT-car SPIT City 2 Beskriv med få ord kernen i idéen. Fremtidens bil = Effektiv transport Større sikkerhed Standard for bilens indretning og funktion, for at kunne parkere i store byer. Bilen har ikke behov for meget plads til parkeringsplads. Sammenklappelig Bilen bliver en service Mindre ventetid / indre forurening Alle kan køre bilen / selvkørende Her beskrives idéen i dybden, med de detaljer som kom frem i processen. Hvis gruppen har mulighed for at skitsere, hvad der skal til for at realisere idéen, må dette også gerne komme med. SPIT Car (Kort ) SPIT City (Lang ) Tidshorisont for realisering af projektidéen X Mellemlangt ( ) X X Norddanmarks EU Kontor vurdering af projektidéens mulighed for at hente 24

28 Illustration til projektidé 2 25

29 Personlig drone 3 En drone, der som en personlig hjælper, følger dig igennem hele livet Personlige robotter har der været talt meget om, men dette forslag handler om en personlig drone, som kan assistere den enkelte person i daglige gøremål. Den vil kunne hjælpe med at finde vej, bære baggage, holde øje og monitorere din adfærd og sundhedstilstand Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X X Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) inansiering fra et EU program 26

30 Førerløs Akutbil 4 En bil der fyldt op med akut udstyr og evt. robotter som kan tage over på arbejdsopgaver. Der skal kunne tilkaldes nærmeste sundhedspersonale, og opkobling af nærmeste sygehus. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 27

31 Køretid til konstruktiv tid 6 Udformningen af det fysiske rum i bilen til understøttelse af relevante aktiviteter herunder IT-adgang. Scenarie: HR-chef Marianne sender kl sine børn med førerløs bil til børnehave. Fem minutter efter sætter hun sig i den næste førerløse bil og kører afsted på arbejde. Undervejs checker hun mail og er aktivt arbejdende gennem dem en terminal hun aktiverer, der giver hende adgang til alt ønskeligt. På vej hjem fra arbejde arbejder hun også og gennem terminalen har hun også adgang til indkøb, etc. Som hun ordner. Det fysiske rum kan ændres til at understøtte fokuseret arbejde, fysisk socialt samvær og afslapningstid. Herved er bilen et naturligt rum til arbejde, hygge og lange eller sene ture, hvor eks. børnene sover. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 28

32 Mobile Arbejdspladser 4 Sundhedsklinik på hjul. Arbejde samtidig med at man løser opgaver, mindre spildtid. Dokumentation sker automatisk. Et system der tager hånd om dokumentation. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 29

33 Diagnose biler / lægebiler 4 Førerløs bil Måleredskaber Interaktiv undersøgelse Mulighed for at komme i kontakt med relevant sundhedspersonale Mulighed for at stille en diagnose. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 30

34 Aldersintegrerede institutioner 6 Børnehaver og plejehjem/dagtilbud integreres. Børn og ældre bor i eget hjem meget længere, men transporteres dagligt til et centralt sted hvor de har sociale og praktiske aktiviteter for dem selv og med børnene til mental og fysisk stimulation for begge parter med deraf følgende øget livskvalitet. Scenarie: Ole på 3 år holder børnefødselsdag i børnehaven sammen med oldemor og hendes veninder fra aktivitetscenteret som ligger i samme bygning. Oles forældre og bedsteforældre har ikke tid. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 31

35 Førerløs apotek 4 Bilen apoteket er forberedt med formål for dagen. Borgeren bruger identifikation f. Iris analyse/ fingeraftryk i forhold til at komme ind og få sin medicin. I biler er der en robot som dispenserer medicinen. Robotten er koblet op på ens sundhedsprofil. Materialer er tænkt genanvendelige. Utilsigtede hændelser i mødekomme og dokumenterer afvigelser. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 32

36 Personlige måltider leveret med drone 3 Udsende personlige måltider med præcis de ernæringsmæssige kvaliteter, som der er behov for. Deling af sundhedsmæssige data giver mulighed for at tilpasse personlige måltider til den enkelte patient. Droner kan udsende måltider til den enkelte hurtigt. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) Norddanmarks EU Kontor vurdering af projektidéens mulighed for at hente 33

37 Førstehjælpsdroner og førerløse ambulancer 6 Hurtig hjælp til udkantsområder. Scenarie: 55-årig mand falder bevidstløs om på stranden ved Skagen i juli måned. En førstehjælpsdrone tilkaldes og giver livreddende førstehjælp indtil den førerløse ambulance ankommer og fragter manden til nærmeste sygehus. Undervejs sendes meldinger om borgeren fra ambulancen til hospitalet. Informationerne kommer fra borgerens ur som indeholder relevante data om borgerens tilstand og historik og bliver scannet på vej ind i ambulancen Drone klar i 2020 Førerløs bil i 2030 Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 34

38 Transport fra A-B 8 Kørestol/air båret stol, der kan ændre form og dermed kan komme rundt overalt. Forser alle forhindringer. En model der kan formes efter behov I processen diskuteres det at en stol ikke behøver at have hjul, den kan have ben. Ideen er at borger skal kunne, trods funktionsnedsættelse kan komme fra A-B Stolen der kan tages på og ikke en stol man sætter sig i. Tidshorisont for realisering af projektidéen Kort ( ) Mellemlangt ( ) 35

39 Byfornyelse - som konsekvens af den førerløse bil 8 Udnyttelse af den ekstra plads der opstår når bilerne ikke skal parkeres og når bilerne kommer til at kører med en langt højere gennemsnitsfart end vi kender i dag. Der skal være plads til at kunne eje en bil og at leje en bil. Det handler om tilgængelighed Veje til førerløse biler alene. Høj fart og ingen uheld. Plads til grønne områder som er til at komme til Ikke så meget støj Ikke miljøforurening Lyst til at bo i byerne Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 36

40 Psykisk og social sundhed Øget mobilitet Mindre ensomhed De der ikke kan flyttes i bil. Kan deltage virtuelt Sygdomsfællesskaber Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 37

41 Koncept om et hjælpeprogram 9 Beskrive et koncept om et hjælpeprogram. Tænke i sociale sammenhænge med hjælp Selvmonitorering af stress slik på din Iphone. Når folk får viden, gør det dem til læger. Hvordan sikrer vi kontakten mellem individ og sundhedssektoren. Hvilke konsekvenser har det, at vi hele tiden bliver bombarderet med input. Kan vi lave en konsekvensanalyse fordi vi hele tiden tager beslutninger på baggrund af viden fra andre.. Sundhed i midten: mad monitorering. Mad kan dyrkes overalt på lidt plads. Hvordan transportere. Se På fødekæden. Noget der kan hjælpe kommunerne med medicin f et intelligent medicinplaster. Det skal være nemmere for systemets forskellige dele at analysere dataopsamling, og analyse Logistik og transport mange ting der skal bringes ud eller køre ting fra A til B. Der er også meget transport af ældre. Levere indsatser mere over afstand. Intelligente løsninger skal samles f i et armbånd. Monitorere integrebar usynlig hip opereres usynligt. Et livsstilsprodukt. Skal aftale risikoværdier der skal udløse alarmer og så skal der aftales med lægen, hvad handlingerne skal være. Hvis det er diabetes som kan måle forskellige værdier så det også kan måle risiko for andre sygdomme. Det behøver ikke være blod, der skal måles. Sproget er konstituerende i forståelsen af, hvad det er for en rolle man har få nogle løsninger, der kan fungere. Ændring af adfærd. Hvordan gør man borgeren i stand til at håndtere ændring af adfærd. Hvordan motivere og ønsker, man gøre noget ved det. Skal vi alle gøre alt det rigtige. Hvordan får vi brugt data, så de får den tilsigtede viden. Tage fat i motivationsfaktoren. Hvis man kan bruge det dårlige valg til noget godt f en tatovering, der sidder så en chip her. Humor i det. Koncept: Hvad nu hvis man får informationer automatisk, så man ikke skal logge ind og ud. Hvad hvis nu vi laver et sundhedsvæsen, der er responsivt. Den voksne sundhedsplejerske man bliver konstant observeret og får en besked, hvis man skal undersøges. Chip der kan monitorere kognition, sindsstemninger f i forhold til ensomhed. Levering Monitorering Adfærdsændring Medicinering (fortsættes på næste side) 38

42 Det intelligente medicinplaster Kropsudsmykninger (tatoveringer og piercinger) som monitoreringsudstyr Slik din Iphone Hvad ligger vi i boksen med det kulturelle: Opfattelse af hjælp og det offentliges opgave. Det sundhedsbegreb, vi arbejder med. Motivation som gennemgående Kan vi monitorere sindstilstande som f stress, depression, ensomhed ikke fysiske problematikker Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 39

43 Bilen med all inklusive 10 Personer som ikke selv kan komme fra hjem til bil og tilbage, og som heller ikke har mulighed for selv at fragte varer ind og ud, har brug for en bil, som kan køre helt ind i entreen. Der skal være mulighed for, at indstille bilen til at bilen kun bevæger sig, når personen bevæger sig. Mulighed for at gøre bilen til en del af et rehabilitering projekt. Det skal være således, at hvis personen har KOL, er der ekstra ilt i kabinen. Hvis personen har sovet dårligt, kan den indstilles til at give massage undervejs på turen. Tilpassede indkørsler. Data kommer til bilens computer fra personens aktuelle data. Man skal visiteres til denne slags bil, hvis den har nogle af de ekstra services. Bilen er en delebil, som kan bestilles via en app. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Langsigt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 40

44 Datingbil 10 Alle data om alle personer som er koblet op, gør at to personer bliver matchet. Der er forskellige standarder i biler Alder, køn, aktiviteter, biologiske data, o s v Svinge bil kan tilkøbes Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Langsigt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 41

45 Scenario 3 Biowold

46 Bio-robotter 3 Indre robotter til vedligehold og operation Små biologiske/mekaniske robotter, som vedligeholder kroppen indefra. Kan sluges eller indsættes i blodbaner og organer. Kan både monitorere sundhedstilstand og vedligeholde kroppen eller alarmere ved problemer. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X Langsigt ( ) X X Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 43

47 Avartar hjelm til træning af omsorgspersonale 4 Hjelm der kan bringe folk ind i en anden verden som kan træne i en virtuel verden. Således at sundhedspersonale kan træne virtuelt. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 44

48 Køreplan for livet 8 Kortlægning af DNA Virtuel sundhedscoach til alle Evt. udskiftning af sygt DNA Viden om eks. bioteknologi for at kunne bruge det og ikke blive brugt (mennesket) Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 45

49 Mulighed for selvrealisering og motivation 10 Vende Maslows behovspyramide på hovedet Biologisk adfærdsregulering Hologram coach som sidder på din arm En chip i armen kan måle værdierne hos det enkelte menneske, og ved også, hvad der motivere netop dette menneske i at handle godt og sundt og giver f. eks. belønning / straf Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Langsigt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 46

50 Scenario 4 År 2030 Robotter 47

51 Projekt En-To-tresomhed støtte til forpligtigende, omsorgsfulde og værdiskabende fællesskaber 5 Interessedrevet og opgaveorienteret etablering af aktive fællesskaber via robotaflastning til ikke relationsskabende arbejdsopgaver. Der er relationsskabende potentialer i mange hverdagsopgaver, hvor plejer og borger kan mødes og modne de sociale kompetencer. Dette skal være omdrejningspunktet. Teknologien skal ikke fjerne kontakten mellem mennesker, men fjerne støjen, som udfordrer denne. Effektivitet via automatisering af ikke relationsskabende opgaver. BORGER: Robotter aflaster eller støtter borgeren i opgaver / eksempelvis toiletbesøg, som værner privatsfæren Værdien: ensomhed forebygges og øger trivsel, som styrker helbred (immunforsvar) og livskvalitet MEDRABEJDER: Robotter som dokumenter arbejdsopgaver. Øget tid til nærvær & det sociale Medarbejder støtter til det relationelle arbejde SAMFUND: Sundhedsfremme og forebyggende sparer ressourcer ROBOT EKSEMPLER: 1. Selvkørende bil til hjemmebesøg / frie hænder til andre opgaver så der eksempelvis kan forberedes til kommende borgerbesøg 2. Dokumentationsrobot / robot optager og logger data Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Borger en/pati enten Medar X bejdere n/syste met Samfun X det/øk onomie n Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 48

52 49

53 Airbag-beklædning 3 Tøj, der beskytter med airbag-teknologi ved fald Fald-ulykker er et problem for ældre og svagelige. Der findes allerede cykelhjelme, som pustes op ved kollision, men andre beklædningsdele som bukser eller jakker, som beskytter ved fald kunne være en mulighed. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X X 50

54 Butler -funktionen i krydsfeltet mellem hjælperobotter og sociale robotter 7 Der skal skabes en robot, der understøtter både den sociale del og den hjælpeunderstøttende del. 1) I forhold til dovne borgere (hjælpefunktioner i dagligdagen, underholdning etc.) 2) I forhold til hjemmeplejen, hospitalet, plejehjem. Der kan købes udskiftelig programmel, der gør at robotten kan håndtere en række funktioner (a la udskiftelige batterier til værktøjer) Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 51

55 Genoptræningsrobot 3 Robot, der hjælper patient med genoptræning i hjemmet. Robot, der kan instruere og monitorere patient i genoptræning. Robotten kan give modstand, tjekke positioner, og har masser af tålmodighed. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Borger en/pati enten Medar bejdere n/syste met Samfun det/øk onomie n 52

56 E-tekstil og virtuel genoptræning 3 Hvis man forestiller sig, at e-tekstiler er i stand til at monitorere biologiske og motoriske aspekter, så vil man kunne lave personlige genoptræningsprogrammer. Feedback gives igennem tøjet for korrekt øvelser Idéen går ud på brug af e-tekstiler i beklædning. Hvis tøjet kan monitorere bevægelse, men også andre aspekter, så vil man kunne sikre at patienten/personen udfører bevægelser og genoptræningsprogrammer korrekt. Hvis tøjet også indeholder muskler, så kan tøjet rette på øvelsen under vejs. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 53

57 Ældreområdet robotter Beskriv med få ord kernen i idéen. Ældreområdet robotter skal have flere funktioner f i forhold til medicinering, nødkald, multifunktionel robot hermed reducerer man antallet af løsninger. Robotter der varetager driftsopgaver i et rum for sig selv, hvor der ikke er borgerrettet aktivitet. Robotter der varetager opgaver i tæt relation til mennesker. En omvandrende robot i et hjem som kan programmeres til at varetage individuelle behov. Hænger sammen med om robotter være en kompensation eller en erstatning. Den skal kunne kommunikere som en førerhund, og oversætte problemer f for en person, der er blind. Den skal kunne give de informationer, som den blinde ikke selv kan fange. Kunne guide beboere rundt på plejecenter. Robotteknologi frem for robotter det handler om at automatisere. Robotsne rydder så man forebygger fald. Automatisere arbejdsprocesser al rengøring har man i dag, men det kræver mandskab, som skal fjernes. Kan også tænkes ud i de grønne arealer. Transport og logistik kan automatiseres via robotter og droner. Borgere der har tunge fysiske handicaps f øjenstyring og tanken, der styrer handlinger. Tage fat i det område, hvor man har mange udfordringer grundet manglende retorisk formåen. Tankestyret smart home teknologi også for borgere, som har kognitive problemer. Sociale robotter som kan afkode borgernes behov, når man har særlige kognitive formåen og ønsker fra borgeren. Smart home teknologier der kan varetage flere behov. Madprinter 3 D Natlig medicinering via robot f på puden. Uddannelsesniveauet hvilken betydning får dette for uddannelse og kompetenceudvikling. Kunne servicekortlægge i forhold til service indenfor social- og sundhedsområdet for at se, hvordan det kan automatiseres. Overbygningsuddannelse på tekniske uddannelser. Kunne problemløse i forhold til teknologien. Hvordan skal det sælges og markedsføres? (Fortsættes på næste side) 54

58 Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 55

59 Længst muligt i eget liv! 11 Robotter Borger o Hvordan holder vi os aktive? o Hvordan holder vi hjerne i gang? Robotter Medarbejder / system o Hvilken rolle har kommunen i at sikre velfærd hos borgerne? o En hel ny verden af IT support (robotter går i stykker men kan robotter fikse robotter?) Robotter - Samfund o Hvordan ændrer vores arbejde / job sig når fysiske udfordringer forsvinder? IDEER: NYT JOB: Velfærds designer / formidler En der sammensætter teknologiske delløsninger til en, brugertilpasset, helhed for den enkelte borger. Dertil personen der løbende tilpasser og vejleder en omkring deres løsning. NYE Boformer: Alle skal have frihed til at leve eget liv når de nu er længst mulig i det. Forskellige interesser og behov fører til et behov for forskellige boformer. Der skal være mulighed for at vælge det der passer til ens situation i livet. By / land Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Norddanmarks EU Kontor vurdering af projektidéens mulighed for at hente finansiering fra et EU program 56

60 Projektidéer Robotter, der ikke er dybdebeskrevet Rehab robot: Robot-lignende device, der understøtter analyse, træning, medicinering og ernæring ift. genoptræning. Printes evt. som individuel 3-D print. Elektronisk automatisk ble: Ble hvor der skylles igennem automatisk, når der gevinst. Specielt i forhold til sengeliggende patienter mm.. Fodplejemaskine: Automatisk sko der via GPS udfører fodbehandling Table planner robot: Robotter, der laver bordopstillinger i forskellige lokaler (undervisningslokaler, aktivitetslokaler) Frisørrobot: Kan klippe folks hår og sætte frisurer Tandlægerobot: Gør tingene for folk, der ikke går til tandlæge til at gå til tandlæger. Indbygning af stemmestyring i hjælperobotter: Udvikling af kommunikationsakanaler for handicappede i forhold til kommandoer ift. robotter. (Stemmestyring, blinken med øjnene, tungestyring) Kørestol med individuel styringsprogram (GPS kombineret med motor): Kørestolen skal kunne forprogrammeres til (selvkørende) at køre forskellige ruter tilpasset den enkelte bruger Kørestol med individuel styringsprogram (GPS kombineret med motor): Kørestolen skal kunne forprogrammeres til (selvkørende) at køre forskellige ruter tilpasset den enkelte bruger Kombination af en overvågningsapp. / ernæringssrobot: Overvågningsapp analyser med baggrund i persons sundhedsværdier og foreslår menu, som bestilles automatisk og hvor ernæringsrobotten laver maden. 57

61 58

62 59

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

Idékatalog. Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere

Idékatalog. Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere Idékatalog Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere Udviklet af medarbejdere i plejesektoren i Odsherred Kommune i foråret 2012 1 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi mindske fysisk

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Danskernes holdning til digital velfærd. September 2013

Danskernes holdning til digital velfærd. September 2013 Danskernes holdning til digital velfærd September 2013 1. Indledning 2 1.1 Digital velfærd nye muligheder...2 1.2 Hovedresultater...2 2. Danskernes overordnede holdning til digital velfærd 3 2.1 Danskerne

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

KMD VIVA. Den selvhjulpne og samarbejdende borger i Helsenettet TROMSØ 16-06-2015. Jørgen Straarup Chefkonsulent KMD

KMD VIVA. Den selvhjulpne og samarbejdende borger i Helsenettet TROMSØ 16-06-2015. Jørgen Straarup Chefkonsulent KMD KMD VIVA Den selvhjulpne og samarbejdende borger i Helsenettet TROMSØ 16-06-2015 Jørgen Straarup Chefkonsulent KMD AGENDA Kort om KMD Viva Løsningen Hvordan er løsningen anvendt i praksis Erfaringer/barrierer

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

>Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008

>Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 1 Hvad er ABT-fonden? >Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 >3 mia. kr. i støtte fra 2009-2015 Baggrund: >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service gruppen

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Teknologiområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt? Status på handlingen Telemonitorering

Læs mere

Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje

Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje Charlotte Niss & Henriette Søgaard Lauridsen 4MSc Industriel Design, Arkitektur & Design Aalborg Universitet Efterår

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

Projekter i Sundhed 2015

Projekter i Sundhed 2015 Indsatser 2015 Type af aktivitet Effekt Kompetenceudvikling af medarbejdere Osteoporose, Ernæring, kroniske smerter, fald, KOL I forhold til den geriatriske borger har optimeret træningsindsatsen Ernæring

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Baggrund: Den Intelligente Hospitals- og Plejeseng

Baggrund: Den Intelligente Hospitals- og Plejeseng Baggrund: Den Intelligente Hospitals- og Plejeseng Den demografiske udvikling betyder flere ældre og folk med kroniske sygdomme, men færre hænder til at opretholde serviceniveauet i pleje- og sundhedssektoren.

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015

Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015 Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015 Mitii koncept til individuel og superviseret hjemmetræning Mitii er næste generations sundhedsteknologi - funderet på forskning fra Helene Elsass Center

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

PRIVAT STØTTE OG HJÆLP

PRIVAT STØTTE OG HJÆLP PRIVAT STØTTE OG HJÆLP Det skal altid være muligt at være herre over sit eget liv. Selvom handicap eller sygdom fylder, har man krav på at have den bedst mulige hverdag på egne betingelser. Man skal kunne

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Nr. Projektbeskrivelse (udfyldt i 2012) Videomøder 1. Videokonference ved psykiatri og misbrug, så nogle møder kan afholdes virtuelt. tværorganisatorisk, tværsektorielt

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler Dilemmakort Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende Vejledning og udvalgte eksempler Januar 2013 Version 1.02 Kontakt os vi modtager gerne feedback:

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap Velfærdsteknologi Sundhed, Ældre og Handicap VELFÆRDSTEKNOLOGI I HJØRRING KOMMUNE I Hjørring Kommune vil vi i samarbejde mellem borgere og medarbejdere skabe rammerne for et godt liv for vores borgere.

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Seminar, Danske Ældreråd Nyborg Strand, 29. april 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED TRÆNING FØR PLEJE. gennem et aktivt seniorliv

GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED TRÆNING FØR PLEJE. gennem et aktivt seniorliv GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED gennem et aktivt seniorliv Tag hånd om en aktiv tilværelse Træning før Pleje er et nyt visitationskoncept fra Aalborg Kommune, hvor vi sammen med dig

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Velfærdsteknologi til borgere med udviklingshæmning og mentale/kognitive handicap -hvad findes, hvad kan teknologierne?

Velfærdsteknologi til borgere med udviklingshæmning og mentale/kognitive handicap -hvad findes, hvad kan teknologierne? Velfærdsteknologi til borgere med udviklingshæmning og mentale/kognitive handicap -hvad findes, hvad kan teknologierne? Lone Gaedt Teknologisk Institut Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi Pædagogisk

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

TENDENSER I TEKNOLOGIUDVIKLINGEN

TENDENSER I TEKNOLOGIUDVIKLINGEN TENDENSER I TEKNOLOGIUDVIKLINGEN SELF-CARE & SELV-MONITORERING Patient empowerment Borgerne ønsker mere kontrol over deres eget liv og helbred Borgeren tager mere ansvar for egen sundhed Patienter og pårørende

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Forebyggende selvmonitorering styres af DELTA www.madebydelta.com Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Tænker din kommune nyt inden for ældrepleje? Så har

Læs mere

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Lunge-monolog hospitalet. https://www.youtube.com/watch?v=lljdrsezyb0&feature=player_embedded Samarbejde med og om patienten Praktiserende læge

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Workshop, DKDK Nyborg Strand, 10. september 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme Gamles

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Vi har blik for hele din sundhed

Vi har blik for hele din sundhed Vi har blik for hele din sundhed Her er alle muligheder åbne I Herning Kommune lægger vi vægt på et aktivt medborgerskab både til gavn for dig selv og til glæde for andre. Mulighederne inden for sundheds-

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Center for Primær Sundhed primsund@im.dk kopi til Louise Filt lfi@im.dk DET ETISKE RÅD Ravnsborggade 2, 4. sal 2200 København

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg

Projekt forebyggende hjemmebesøg Projekt forebyggende hjemmebesøg Del 1: Kort sammenfatning af rapporten Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Sundhedsafdelingen

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

NIM. Corporate Health Programs

NIM. Corporate Health Programs NIM Corporate Health Programs 360 integrerede sundhedsløsninger Nordic Integrative Medicine Virsomheder, der investerer i medarbejdernes sundhed og velvære, opnår langsigtede økonomiske fordele. Arbejdsrelateret

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning Fremtidens plejeboliger Rammesætning På vej mod fremtidens plejeboliger Hvad håber og ønsker vi? Fremtidens plejeboliger. Pejlemærkerne er. Pejlemærke 1 Pejlemærke 2 Pejlemærke 3 Pejlemærke 4 Pejlemærke

Læs mere

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Baggrund Hermed præsenteres resultatet af arbejdet med omstillingen Fælles indsats på plejecentre,

Læs mere