Idékatalog. Future Welfare Technologies - next practice Aalborg Universitet, Tech College Aalborg, Univerity College Nordjylland og SOSU Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog. Future Welfare Technologies - next practice 2050. Aalborg Universitet, Tech College Aalborg, Univerity College Nordjylland og SOSU Nord"

Transkript

1 Idékatalog Future Welfare Technologies - net practice 2050 Aalborg Universitet, Tech College Aalborg, Univerity College Nordjylland og SOSU Nord

2 Indholdsfortegnelse Scenario 1- IT Moves IN Sundsheds Coach S Sundheds- og servicesystem... 3 Transparent hospital indlæggelse... 5 Samskabelse bygger relationer... 6 BodyChip+ nu med sundhedshistorie... 7 Intelligent madras/seng... 9 Social Kapital Landsbyen App Sundhedsdata og Big Data Kontrol med egen sundhedsdata Crowd Physician Baggrunds diagnosticerings system / Proaktiv diagnosticering Personlig Ergo-bank Velfærdsformidler (Job) Krops identificerende kåbe Konsultation via skype som udgangspunkt i det offentlige Involvere eksisterende indsatser i implementeringsprocesser af ny teknologi for udsatte grupper Gratis udlevering og implemenring af teknologier til alle Nye værdimålingsapps Projektidéer til apps: Scenario 2 Når kørekortet bliver unødvendig Semi Personal Intelligent car SPIT-car SPIT City Personlig drone Førerløs Akutbil Køretid til konstruktiv tid Mobile Arbejdspladser Diagnose biler / lægebiler Aldersintegrerede institutioner Førerløs apotek Personlige måltider leveret med drone Førstehjælpsdroner og førerløse ambulancer... 34

3 Transport fra A-B Byfornyelse - som konsekvens af den førerløse bil Psykisk og social sundhed Koncept om et hjælpeprogram Bilen med all inklusive Datingbil Scenario 3 Biowold Bio-robotter Avartar hjelm til træning af omsorgspersonale Køreplan for livet Mulighed for selvrealisering og motivation Scenario 4 År 2030 Robotter Projekt En-To-tresomhed støtte til forpligtigende, omsorgsfulde og værdiskabende fællesskaber Airbag-beklædning Butler -funktionen i krydsfeltet mellem hjælperobotter og sociale robotter Genoptræningsrobot E-tekstil og virtuel genoptræning Ældreområdet robotter Længst muligt i eget liv! Projektidéer Robotter, der ikke er dybdebeskrevet... 57

4 Scenario 1- IT Moves IN

5 Sundsheds Coach 6 Verden ændre sig, og derfor skal uddannelserne til fremtidens sundhedssystem også ændre sig. Fordi vi lever uden behov for hjælp længere, er det nødvendigt at gentænke samtlige af sundhedspersonalets kompetencer og opgaver eks. ift. diagnose af problemer ift. printede organer. Scenarie: Lise på 23 er i gang med uddannelse til sundhedscoach. Hendes uddannelse gør hende i stand til at agere som primær sundhedsperson for ældre borgere der bor hjemme. Dem er der mange af og hendes arbejde består primært i at vejlede borgerne i hvilke sundhedstilbud der findes og hvordan de kan sammensætte for at understøtte borerens behov. Fordi samfundet er digitaliseret, er en central del af hendes job personlig kontakt til borgene og faciliteter ift. At få disse til at blive selvhjulpne. Tidshorisont for realisering af projektidéen X Mellemlangt ( ) X X X 2

6 3S Sundheds- og servicesystem 2 Et lukket personligt sundhedssystem. (Sundhedsbevarende system) Tilknyttet en coach Indbygget sikkerhedssystem der fortæller brugeren hvis der er behov for læge kontakt Ansvar for egen sundhed du får informationer løbende Chip indhenter data (grundlæggende data) fra personen og interagerer med personenes spejl Sundheds- og servicesystem: Systemet indhenter data fra personen. Dette system bearbejder data og sender videre til eksempelvis: Køleskab som selv handler ind. Motionsvejledninger Apotek hvor håndkøbsmedicin bliver sendt hjem til dig Stresshåndtering systemet giver vejledninger i forbindelse med personlig stresshåndtering Belønningssystem følge egen evt. forbedringer din sundhedstilstand (Mellem ) Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X 3

7 Illustration til projektidé 2 4

8 Transparent hospital indlæggelse 5 Fra patient til borger forløb borger inkluderende aktiviteter. Øget information om forløb til patienten, så denne kan følge proceduren. Kunne udmønte sig i inddragelse som eksempelvis transport af prøver og lign. Empowerment til at vælge selv hvem af de tilknyttes af personalet. BORGER: Øget indblik som styrker inddragelsen Medarbejder: Relevante henvendelser, og intet opsøgende arbejdet On demand Samfund: Økonomisk gevinst Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Borger en/pati enten Medar bejdere n/syste met Samfun det/øk onomie n 5

9 Samskabelse bygger relationer 5 Forskellige mennesker har forskellige kompetencer, som kan være værdiskabende for andre. Det handler blot om at få etableret kontakten. Etablering af nye fællesskaber og motivation til bevægelse (fysisk såvel som kognitivt) gennem brug af elektronisk platform f.eks. touchskærm. Gøre op med et fase opdelt liv bygge bro mellem forskellige aldersgrupper i lokalsamfundet (børnehavenskole-plejehjem) BORGER: Oplever at de bliver set, hørt og derved gør en forskel og får indhold i livet. Indhold og livsglæde Medarbejder: Aflastes idet der er IT understøttet aktiviteter Samfund: Får gladere borgere og derved sundere borgere. Fællesskabet styrkes og afføder robusthed i et folkesundhedsperspektiv Evt. via en interaktiv inviterende robot, som synliggør de forskellige snitflader. Den fysiske tilstedeværelse er central. Evt. via interaktiv skærm. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet Norddanmarks EU Kontor vurdering af projektidéens mulighed for at hente Borgeren/pa tienten Medarbejde ren/systeme t Samfundet/ økonomien (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 6

10 BodyChip+ nu med sundhedshistorie 5 En implementeret chip, som udover at monitorer borgerens sundhedstilstand, ligeledes indeholder biodata og data om borgerens sundhedshistorie og livsbanen. Chippen kan endvidere, via andre devices, sende data om sundhedstilstand til relevante parter. BORGER: Livsbanen jobfunktion, ægtefælle, antal børn osv. skal inddrages, så data forefindes. Livshistorien skal forblive verbal, så mødet mellem mennesker dyrkes. Borger inkluderes i dialog om hvad chippen skal indeholde og hvem der kan vide hvad. Bestemme selv hvem og hvornår chippen bliver læst. Skal stikke armen frem for at den bliver læst. Medarbejder: Plejer kan få viden om borger, så det bliver muligt at føre en samtale med patient. Læge kan ændre og læse medicinkort. Apotek kan ikke blot læse. Skal ikke erstatte de varme hænder Samfund: Spare penge via tidlig opsporing, så præventiv indsats kan implementeres Højne kvalitetssikring via minimering af fejl Mulig risiko for flere indlæggelser Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Borger en/pati enten Medar bejdere n/syste met Samfun det/øk onomie n Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 7

11 Illustration til projektidé 5 Mulighed for at udarbejde en illustration til støtte beskrivelsen af projektidéen. 8

12 Intelligent madras/seng 3 Seng, som kan forebygge liggesår hos patienter Seng, der monitorerer uhensigtsmæssige og længevarende tryk på kroppen og som kan vende patienten automatisk på tidspunkter, som passer optimalt ind i patientens soverytme. Der findes allerede apps, som kan monitorere søvnrytme, men dette forslag går et skridt videre og handler efter patientens beov (vender patienten og derved undgår liggesår) Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X X Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 9

13 Social Kapital Landsbyen App 4 Landsbyen har en social kapital som beboerne har et ansvar for at balancere.. Der er med til at give en større selvbestemmelse, større gennemsigtighed, mobilitet og større fleksibilitet. Motivation for at holde sig frisk bliver mere lystbetonet. Der skal tænke i sundhedsfremmende og forebyggende tiltag frem for at helbrede. Der skal være subkultur Værdiformer, skat / penge Forskellige App`s der kan drive landsbyen Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 10

14 Sundhedsdata og Big Data 6 Udvikling og test af et informationssystem, der indhenter sundhedsdata gennem sensorer i/på kroppen, koblet til et sundhedscenter, diætister, købmand etc. Herved kan sundhedsproblemer identificeres og afhjælpes gennem en holistisk behandling der kan skræddersyes til den enkelte. Scenarie: Børge på 50 lever med sukkersyge og en række livsstilssygdomme. En række sensorer i hans krop registrerer at han har begyndende leversvigt og sender disse informationer til hans læge. Personalet vurderer at der ikke er behov for akut hjælp, men kontakter Børge og booker en tid. Her hjælpes Børge på forskellig vis, og Børge vil i fremtiden få tilsendt en mad-kasse skræddersyet netop hans sundhedssituation og der igangsættes tilbud og forskellige aktiviteter med et formål at højne hans sundheds tilstand. Måske kan systemet også snakke sammen med forsikringen og andre instanser. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X X Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 11

15 Kontrol med egen sundhedsdata 3 En ny facebook til håndtering og aggregering af personlige sundhedsdata Flere og flere devices og services indsamler og gemmer forskellige typer sundhedsdata fra vores dagligdag. Og flere og flere services kan gøre brug af disse data. Dette er et forslag til en form for webservice, hvorfra man kan styre i hvilket omfang privat sundhedsdata skal være tilgængeligt for andre. Der kan opsættes en graduering eksempelvis familie venner naboer hjemmepleje sundhedsvæsen - stat Tidshorisont for realisering af projektidéen Kort ( ) Mellemlangt ( ) X X X Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 12

16 Crowd Physician 11 Global udveksling af personlig sundheds big data (fra såvel monitorering som egne input og læge journal) muliggør et netværk af sundhedspersonale, forskere etc. Som alle kan understøtte og biddrage til diagnosticering af den enkelte. Læger (og i visse tilfælde borgeren selv) kan således automatisk trække på et crowd af eksperter og specialister til tolkning af symptomer. Community driven healthcare Åben adgang til forskning Og andre fede ting Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 13

17 Baggrunds diagnosticerings system / Proaktiv diagnosticering 11 Alt data der indsamles om enkelte borgere gennem wearable tech opsamles i en eller flere helbredsdatabaser der datamines i bagrunden / analyseres efter kendte sygdoms/lidelsesmønstre. Når en borger henvender sig til sundhedssystemet er resultaterne af denne baggrundsanalyse tilgængelig og kan benyttes til at skab faglig kontekst for den fortsatte interaktion. Omvendt er det muligt for sundhedssystemet at henvende sig til borgeren i tilfælde af alarmerende udviklinger i fysisk tilstand. Dette kunne være som automatisk indkaldelse til forebyggende samtaler og som alarm respons til ekstreme situationer (antaget der er tale om realtids behandling af data) Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 14

18 Personlig Ergo-bank 11 Som resultat af personlig monitorering / scanning opbygges og vedligeholdes et datasæt der beskriver dine ergonomiske funktionalitet / bevægelses mønstre og deslige. Dette udgør en personlig bevægelsesprofil som kan benyttes til diagnosticering forebyggelse (også mod sig selv) design af teknologiske hjælpemidler Som eksempel: Pludselig en dag har man behov for en arm protese. Ens bevægelsesstamdata benyttes til at skabe en profil af din naturlige bevægelse til brug i udvikling og tilpasning af protesen. Derefter benyttes data der indsamles efter interventionen til løbende forbedringer / tilpasninger etc. Eksempel #2: Du overvurderer dine MTB evner, falder og kommer til skade. Data fra din profil benyttes til at etablere en personlig golden standard der benyttes som mål for genoptræning. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 15

19 Velfærdsformidler (Job) 11 Velfærdsformidleren er det offentliges snitflade til den enkelte borger. Det er vedkommendes arbejde at hjælpe og rådgive borgeren med hensyn til a) hvilke teknologiske hjælpemidler (moduler) de ville have gavn af, b) hvilke sociale netværk der ville være interessante for dem, c) deres muligheder for fortsat fysisk og mental aktivtiet / velbefindende. Det er formidlerens opgave at hjælpe borgeren til at leve længst muligt i eget liv. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 16

20 Krops identificerende kåbe 4 En vandbesparende og økonomisk kåbe som er selvrensende og identificerer kroppen gang på gang. Vi kan udgå konflikter, og økonomisk vil det øge livkvaliteten og værdien. Den skal kunne være forebyggende i forhold til sygdomme, og kunne registrerer gode bakterier fra onde. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 17

21 Konsultation via skype som udgangspunkt i det offentlige 7 Er udviklet teknologisk, men skal suppleres med procedure i det offentlige kombineret med anvendelse af selvmonitorerede data. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 18

22 Involvere eksisterende indsatser i implementeringsprocesser af ny teknologi for udsatte grupper 7 Allerede eksisterende tillidsrelationer fra f hjemløse til gadesygeplejersketeams og frivillige org. Skal involveres i forbindelse med implemenring i af selvmonitorreringsteknologier. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 19

23 Gratis udlevering og implemenring af teknologier til alle 7 At monitoringsteknologi ift. sundhedsområdet udleveres gratis til alle. Der skal i forbindelse med udleveringen ske en implementeringsunderstøttelse (kompetenceudvikling etc.) i forhold til forskellige borgergrupper. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 20

24 Nye værdimålingsapps 7 Apps der har fokus på måling af alle mulige relevante værdier i et sundhedsperspekt Skal ske i en dialog mellem læge og patient, hvilket målinger, der slås til Tidshorisont for realisering af projektidéen Borger X Mellemlangt ( ) en/pati enten Medar bejdere n/syste met Samfun det/øk onomie n Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 21

25 Projektidéer til apps: Diagnose App: Ensomhedsapp: Arbejdsmiljøapp: Snakke sammen App: Emotionel app : Ud fra monotorering skal den kunne stille diagnose og kolbes sammen med diagnose bilen, det førerløse apotek og akutbilen evt. iris analyse / fingeraftryk App, der skal understtøe formidling mellem kommuner, frivillige organisationer etc. Og ensomme grupper. Formillingscentral Selvsmoniteringssystemer som en delelement i forhold til overvågning af arbejdsmiljø, hvor større virksomheder kan bruge det i forbindelse med APV ere eller lign. En app/database, der har som sit grundprincip at få sundhedsapps til at kommunikere med hinanden. Man kan måle den emotionelle tilstand i den sociale omgang. Sammensætning af personer som har det samme emotionelle match. 22

26 Scenario 2 Når kørekortet bliver unødvendig

27 Semi Personal Intelligent car SPIT-car SPIT City 2 Beskriv med få ord kernen i idéen. Fremtidens bil = Effektiv transport Større sikkerhed Standard for bilens indretning og funktion, for at kunne parkere i store byer. Bilen har ikke behov for meget plads til parkeringsplads. Sammenklappelig Bilen bliver en service Mindre ventetid / indre forurening Alle kan køre bilen / selvkørende Her beskrives idéen i dybden, med de detaljer som kom frem i processen. Hvis gruppen har mulighed for at skitsere, hvad der skal til for at realisere idéen, må dette også gerne komme med. SPIT Car (Kort ) SPIT City (Lang ) Tidshorisont for realisering af projektidéen X Mellemlangt ( ) X X Norddanmarks EU Kontor vurdering af projektidéens mulighed for at hente 24

28 Illustration til projektidé 2 25

29 Personlig drone 3 En drone, der som en personlig hjælper, følger dig igennem hele livet Personlige robotter har der været talt meget om, men dette forslag handler om en personlig drone, som kan assistere den enkelte person i daglige gøremål. Den vil kunne hjælpe med at finde vej, bære baggage, holde øje og monitorere din adfærd og sundhedstilstand Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X X Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) inansiering fra et EU program 26

30 Førerløs Akutbil 4 En bil der fyldt op med akut udstyr og evt. robotter som kan tage over på arbejdsopgaver. Der skal kunne tilkaldes nærmeste sundhedspersonale, og opkobling af nærmeste sygehus. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 27

31 Køretid til konstruktiv tid 6 Udformningen af det fysiske rum i bilen til understøttelse af relevante aktiviteter herunder IT-adgang. Scenarie: HR-chef Marianne sender kl sine børn med førerløs bil til børnehave. Fem minutter efter sætter hun sig i den næste førerløse bil og kører afsted på arbejde. Undervejs checker hun mail og er aktivt arbejdende gennem dem en terminal hun aktiverer, der giver hende adgang til alt ønskeligt. På vej hjem fra arbejde arbejder hun også og gennem terminalen har hun også adgang til indkøb, etc. Som hun ordner. Det fysiske rum kan ændres til at understøtte fokuseret arbejde, fysisk socialt samvær og afslapningstid. Herved er bilen et naturligt rum til arbejde, hygge og lange eller sene ture, hvor eks. børnene sover. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 28

32 Mobile Arbejdspladser 4 Sundhedsklinik på hjul. Arbejde samtidig med at man løser opgaver, mindre spildtid. Dokumentation sker automatisk. Et system der tager hånd om dokumentation. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 29

33 Diagnose biler / lægebiler 4 Førerløs bil Måleredskaber Interaktiv undersøgelse Mulighed for at komme i kontakt med relevant sundhedspersonale Mulighed for at stille en diagnose. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 30

34 Aldersintegrerede institutioner 6 Børnehaver og plejehjem/dagtilbud integreres. Børn og ældre bor i eget hjem meget længere, men transporteres dagligt til et centralt sted hvor de har sociale og praktiske aktiviteter for dem selv og med børnene til mental og fysisk stimulation for begge parter med deraf følgende øget livskvalitet. Scenarie: Ole på 3 år holder børnefødselsdag i børnehaven sammen med oldemor og hendes veninder fra aktivitetscenteret som ligger i samme bygning. Oles forældre og bedsteforældre har ikke tid. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 31

35 Førerløs apotek 4 Bilen apoteket er forberedt med formål for dagen. Borgeren bruger identifikation f. Iris analyse/ fingeraftryk i forhold til at komme ind og få sin medicin. I biler er der en robot som dispenserer medicinen. Robotten er koblet op på ens sundhedsprofil. Materialer er tænkt genanvendelige. Utilsigtede hændelser i mødekomme og dokumenterer afvigelser. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 32

36 Personlige måltider leveret med drone 3 Udsende personlige måltider med præcis de ernæringsmæssige kvaliteter, som der er behov for. Deling af sundhedsmæssige data giver mulighed for at tilpasse personlige måltider til den enkelte patient. Droner kan udsende måltider til den enkelte hurtigt. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) Norddanmarks EU Kontor vurdering af projektidéens mulighed for at hente 33

37 Førstehjælpsdroner og førerløse ambulancer 6 Hurtig hjælp til udkantsområder. Scenarie: 55-årig mand falder bevidstløs om på stranden ved Skagen i juli måned. En førstehjælpsdrone tilkaldes og giver livreddende førstehjælp indtil den førerløse ambulance ankommer og fragter manden til nærmeste sygehus. Undervejs sendes meldinger om borgeren fra ambulancen til hospitalet. Informationerne kommer fra borgerens ur som indeholder relevante data om borgerens tilstand og historik og bliver scannet på vej ind i ambulancen Drone klar i 2020 Førerløs bil i 2030 Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 34

38 Transport fra A-B 8 Kørestol/air båret stol, der kan ændre form og dermed kan komme rundt overalt. Forser alle forhindringer. En model der kan formes efter behov I processen diskuteres det at en stol ikke behøver at have hjul, den kan have ben. Ideen er at borger skal kunne, trods funktionsnedsættelse kan komme fra A-B Stolen der kan tages på og ikke en stol man sætter sig i. Tidshorisont for realisering af projektidéen Kort ( ) Mellemlangt ( ) 35

39 Byfornyelse - som konsekvens af den førerløse bil 8 Udnyttelse af den ekstra plads der opstår når bilerne ikke skal parkeres og når bilerne kommer til at kører med en langt højere gennemsnitsfart end vi kender i dag. Der skal være plads til at kunne eje en bil og at leje en bil. Det handler om tilgængelighed Veje til førerløse biler alene. Høj fart og ingen uheld. Plads til grønne områder som er til at komme til Ikke så meget støj Ikke miljøforurening Lyst til at bo i byerne Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 36

40 Psykisk og social sundhed Øget mobilitet Mindre ensomhed De der ikke kan flyttes i bil. Kan deltage virtuelt Sygdomsfællesskaber Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 37

41 Koncept om et hjælpeprogram 9 Beskrive et koncept om et hjælpeprogram. Tænke i sociale sammenhænge med hjælp Selvmonitorering af stress slik på din Iphone. Når folk får viden, gør det dem til læger. Hvordan sikrer vi kontakten mellem individ og sundhedssektoren. Hvilke konsekvenser har det, at vi hele tiden bliver bombarderet med input. Kan vi lave en konsekvensanalyse fordi vi hele tiden tager beslutninger på baggrund af viden fra andre.. Sundhed i midten: mad monitorering. Mad kan dyrkes overalt på lidt plads. Hvordan transportere. Se På fødekæden. Noget der kan hjælpe kommunerne med medicin f et intelligent medicinplaster. Det skal være nemmere for systemets forskellige dele at analysere dataopsamling, og analyse Logistik og transport mange ting der skal bringes ud eller køre ting fra A til B. Der er også meget transport af ældre. Levere indsatser mere over afstand. Intelligente løsninger skal samles f i et armbånd. Monitorere integrebar usynlig hip opereres usynligt. Et livsstilsprodukt. Skal aftale risikoværdier der skal udløse alarmer og så skal der aftales med lægen, hvad handlingerne skal være. Hvis det er diabetes som kan måle forskellige værdier så det også kan måle risiko for andre sygdomme. Det behøver ikke være blod, der skal måles. Sproget er konstituerende i forståelsen af, hvad det er for en rolle man har få nogle løsninger, der kan fungere. Ændring af adfærd. Hvordan gør man borgeren i stand til at håndtere ændring af adfærd. Hvordan motivere og ønsker, man gøre noget ved det. Skal vi alle gøre alt det rigtige. Hvordan får vi brugt data, så de får den tilsigtede viden. Tage fat i motivationsfaktoren. Hvis man kan bruge det dårlige valg til noget godt f en tatovering, der sidder så en chip her. Humor i det. Koncept: Hvad nu hvis man får informationer automatisk, så man ikke skal logge ind og ud. Hvad hvis nu vi laver et sundhedsvæsen, der er responsivt. Den voksne sundhedsplejerske man bliver konstant observeret og får en besked, hvis man skal undersøges. Chip der kan monitorere kognition, sindsstemninger f i forhold til ensomhed. Levering Monitorering Adfærdsændring Medicinering (fortsættes på næste side) 38

42 Det intelligente medicinplaster Kropsudsmykninger (tatoveringer og piercinger) som monitoreringsudstyr Slik din Iphone Hvad ligger vi i boksen med det kulturelle: Opfattelse af hjælp og det offentliges opgave. Det sundhedsbegreb, vi arbejder med. Motivation som gennemgående Kan vi monitorere sindstilstande som f stress, depression, ensomhed ikke fysiske problematikker Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 39

43 Bilen med all inklusive 10 Personer som ikke selv kan komme fra hjem til bil og tilbage, og som heller ikke har mulighed for selv at fragte varer ind og ud, har brug for en bil, som kan køre helt ind i entreen. Der skal være mulighed for, at indstille bilen til at bilen kun bevæger sig, når personen bevæger sig. Mulighed for at gøre bilen til en del af et rehabilitering projekt. Det skal være således, at hvis personen har KOL, er der ekstra ilt i kabinen. Hvis personen har sovet dårligt, kan den indstilles til at give massage undervejs på turen. Tilpassede indkørsler. Data kommer til bilens computer fra personens aktuelle data. Man skal visiteres til denne slags bil, hvis den har nogle af de ekstra services. Bilen er en delebil, som kan bestilles via en app. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Langsigt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 40

44 Datingbil 10 Alle data om alle personer som er koblet op, gør at to personer bliver matchet. Der er forskellige standarder i biler Alder, køn, aktiviteter, biologiske data, o s v Svinge bil kan tilkøbes Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Langsigt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 41

45 Scenario 3 Biowold

46 Bio-robotter 3 Indre robotter til vedligehold og operation Små biologiske/mekaniske robotter, som vedligeholder kroppen indefra. Kan sluges eller indsættes i blodbaner og organer. Kan både monitorere sundhedstilstand og vedligeholde kroppen eller alarmere ved problemer. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X Langsigt ( ) X X Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 43

47 Avartar hjelm til træning af omsorgspersonale 4 Hjelm der kan bringe folk ind i en anden verden som kan træne i en virtuel verden. Således at sundhedspersonale kan træne virtuelt. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 44

48 Køreplan for livet 8 Kortlægning af DNA Virtuel sundhedscoach til alle Evt. udskiftning af sygt DNA Viden om eks. bioteknologi for at kunne bruge det og ikke blive brugt (mennesket) Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 45

49 Mulighed for selvrealisering og motivation 10 Vende Maslows behovspyramide på hovedet Biologisk adfærdsregulering Hologram coach som sidder på din arm En chip i armen kan måle værdierne hos det enkelte menneske, og ved også, hvad der motivere netop dette menneske i at handle godt og sundt og giver f. eks. belønning / straf Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Langsigt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 46

50 Scenario 4 År 2030 Robotter 47

51 Projekt En-To-tresomhed støtte til forpligtigende, omsorgsfulde og værdiskabende fællesskaber 5 Interessedrevet og opgaveorienteret etablering af aktive fællesskaber via robotaflastning til ikke relationsskabende arbejdsopgaver. Der er relationsskabende potentialer i mange hverdagsopgaver, hvor plejer og borger kan mødes og modne de sociale kompetencer. Dette skal være omdrejningspunktet. Teknologien skal ikke fjerne kontakten mellem mennesker, men fjerne støjen, som udfordrer denne. Effektivitet via automatisering af ikke relationsskabende opgaver. BORGER: Robotter aflaster eller støtter borgeren i opgaver / eksempelvis toiletbesøg, som værner privatsfæren Værdien: ensomhed forebygges og øger trivsel, som styrker helbred (immunforsvar) og livskvalitet MEDRABEJDER: Robotter som dokumenter arbejdsopgaver. Øget tid til nærvær & det sociale Medarbejder støtter til det relationelle arbejde SAMFUND: Sundhedsfremme og forebyggende sparer ressourcer ROBOT EKSEMPLER: 1. Selvkørende bil til hjemmebesøg / frie hænder til andre opgaver så der eksempelvis kan forberedes til kommende borgerbesøg 2. Dokumentationsrobot / robot optager og logger data Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Borger en/pati enten Medar X bejdere n/syste met Samfun X det/øk onomie n Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 48

52 49

53 Airbag-beklædning 3 Tøj, der beskytter med airbag-teknologi ved fald Fald-ulykker er et problem for ældre og svagelige. Der findes allerede cykelhjelme, som pustes op ved kollision, men andre beklædningsdele som bukser eller jakker, som beskytter ved fald kunne være en mulighed. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X X 50

54 Butler -funktionen i krydsfeltet mellem hjælperobotter og sociale robotter 7 Der skal skabes en robot, der understøtter både den sociale del og den hjælpeunderstøttende del. 1) I forhold til dovne borgere (hjælpefunktioner i dagligdagen, underholdning etc.) 2) I forhold til hjemmeplejen, hospitalet, plejehjem. Der kan købes udskiftelig programmel, der gør at robotten kan håndtere en række funktioner (a la udskiftelige batterier til værktøjer) Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 51

55 Genoptræningsrobot 3 Robot, der hjælper patient med genoptræning i hjemmet. Robot, der kan instruere og monitorere patient i genoptræning. Robotten kan give modstand, tjekke positioner, og har masser af tålmodighed. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Borger en/pati enten Medar bejdere n/syste met Samfun det/øk onomie n 52

56 E-tekstil og virtuel genoptræning 3 Hvis man forestiller sig, at e-tekstiler er i stand til at monitorere biologiske og motoriske aspekter, så vil man kunne lave personlige genoptræningsprogrammer. Feedback gives igennem tøjet for korrekt øvelser Idéen går ud på brug af e-tekstiler i beklædning. Hvis tøjet kan monitorere bevægelse, men også andre aspekter, så vil man kunne sikre at patienten/personen udfører bevægelser og genoptræningsprogrammer korrekt. Hvis tøjet også indeholder muskler, så kan tøjet rette på øvelsen under vejs. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 53

57 Ældreområdet robotter Beskriv med få ord kernen i idéen. Ældreområdet robotter skal have flere funktioner f i forhold til medicinering, nødkald, multifunktionel robot hermed reducerer man antallet af løsninger. Robotter der varetager driftsopgaver i et rum for sig selv, hvor der ikke er borgerrettet aktivitet. Robotter der varetager opgaver i tæt relation til mennesker. En omvandrende robot i et hjem som kan programmeres til at varetage individuelle behov. Hænger sammen med om robotter være en kompensation eller en erstatning. Den skal kunne kommunikere som en førerhund, og oversætte problemer f for en person, der er blind. Den skal kunne give de informationer, som den blinde ikke selv kan fange. Kunne guide beboere rundt på plejecenter. Robotteknologi frem for robotter det handler om at automatisere. Robotsne rydder så man forebygger fald. Automatisere arbejdsprocesser al rengøring har man i dag, men det kræver mandskab, som skal fjernes. Kan også tænkes ud i de grønne arealer. Transport og logistik kan automatiseres via robotter og droner. Borgere der har tunge fysiske handicaps f øjenstyring og tanken, der styrer handlinger. Tage fat i det område, hvor man har mange udfordringer grundet manglende retorisk formåen. Tankestyret smart home teknologi også for borgere, som har kognitive problemer. Sociale robotter som kan afkode borgernes behov, når man har særlige kognitive formåen og ønsker fra borgeren. Smart home teknologier der kan varetage flere behov. Madprinter 3 D Natlig medicinering via robot f på puden. Uddannelsesniveauet hvilken betydning får dette for uddannelse og kompetenceudvikling. Kunne servicekortlægge i forhold til service indenfor social- og sundhedsområdet for at se, hvordan det kan automatiseres. Overbygningsuddannelse på tekniske uddannelser. Kunne problemløse i forhold til teknologien. Hvordan skal det sælges og markedsføres? (Fortsættes på næste side) 54

58 Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 55

59 Længst muligt i eget liv! 11 Robotter Borger o Hvordan holder vi os aktive? o Hvordan holder vi hjerne i gang? Robotter Medarbejder / system o Hvilken rolle har kommunen i at sikre velfærd hos borgerne? o En hel ny verden af IT support (robotter går i stykker men kan robotter fikse robotter?) Robotter - Samfund o Hvordan ændrer vores arbejde / job sig når fysiske udfordringer forsvinder? IDEER: NYT JOB: Velfærds designer / formidler En der sammensætter teknologiske delløsninger til en, brugertilpasset, helhed for den enkelte borger. Dertil personen der løbende tilpasser og vejleder en omkring deres løsning. NYE Boformer: Alle skal have frihed til at leve eget liv når de nu er længst mulig i det. Forskellige interesser og behov fører til et behov for forskellige boformer. Der skal være mulighed for at vælge det der passer til ens situation i livet. By / land Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Norddanmarks EU Kontor vurdering af projektidéens mulighed for at hente finansiering fra et EU program 56

60 Projektidéer Robotter, der ikke er dybdebeskrevet Rehab robot: Robot-lignende device, der understøtter analyse, træning, medicinering og ernæring ift. genoptræning. Printes evt. som individuel 3-D print. Elektronisk automatisk ble: Ble hvor der skylles igennem automatisk, når der gevinst. Specielt i forhold til sengeliggende patienter mm.. Fodplejemaskine: Automatisk sko der via GPS udfører fodbehandling Table planner robot: Robotter, der laver bordopstillinger i forskellige lokaler (undervisningslokaler, aktivitetslokaler) Frisørrobot: Kan klippe folks hår og sætte frisurer Tandlægerobot: Gør tingene for folk, der ikke går til tandlæge til at gå til tandlæger. Indbygning af stemmestyring i hjælperobotter: Udvikling af kommunikationsakanaler for handicappede i forhold til kommandoer ift. robotter. (Stemmestyring, blinken med øjnene, tungestyring) Kørestol med individuel styringsprogram (GPS kombineret med motor): Kørestolen skal kunne forprogrammeres til (selvkørende) at køre forskellige ruter tilpasset den enkelte bruger Kørestol med individuel styringsprogram (GPS kombineret med motor): Kørestolen skal kunne forprogrammeres til (selvkørende) at køre forskellige ruter tilpasset den enkelte bruger Kombination af en overvågningsapp. / ernæringssrobot: Overvågningsapp analyser med baggrund i persons sundhedsværdier og foreslår menu, som bestilles automatisk og hvor ernæringsrobotten laver maden. 57

61 58

62 59

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Teknologiområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt? Status på handlingen Telemonitorering

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Gruppe 1 Det Virtuelle Patienthus Nøgleord: Sensorteknologi, monitorering via GPS, Gyro, interaktiv medicinæske Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Individuel

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

InCare. CIM Care Systemer. Mere tid til pleje og omsorg

InCare. CIM Care Systemer. Mere tid til pleje og omsorg InCare CIM Care Systemer Mere tid til pleje og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Seminar, Danske Ældreråd Nyborg Strand, 29. april 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Velfærd gennem Stemmestyring

Velfærd gennem Stemmestyring Velfærd gennem stemmestyring Stemmestyring af boligen Selvudvikling Stemmestyring i boligen Døre Sving- og skydedøre samt skabsdøre og -låger åbnes hurtigt og nemt med en enkelt kommando. Eksempelvis kan

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune Telesundhed på tværs erfaringer og ønsker i kommunalt perspektiv Kulturhuset Islands Brygge, 24. september

Læs mere

Program for workshop 1

Program for workshop 1 Program for workshop 1 Seniorkurser fremrykket forebyggelse Seniorkurser Lisbeth Møllegaard Hansen (fysioterapeut) Tidlig opsporing af funktionsnedsættelse Signe Pedersen (Cand. Scient. San. Publ.) Spørgsmål

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE Undersøgelsen er gennemført i Lev Vel projekt Forebyggende Selvmonitorering, som del af SPOR 1. Undersøgelsen har været gennemført i perioden jan. feb. 2012, og data

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

NIM. Corporate Health Programs

NIM. Corporate Health Programs NIM Corporate Health Programs 360 integrerede sundhedsløsninger Nordic Integrative Medicine Virsomheder, der investerer i medarbejdernes sundhed og velvære, opnår langsigtede økonomiske fordele. Arbejdsrelateret

Læs mere

Trivselsskærmen careplan

Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan er en tablet-løsning målrettet ældreplejen, der kan skabe stor værdi for borgere og personale i ældreplejen. careplan er skalerbar

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends

Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends Region Midtjyllands Megasatsning på erhverv-sundhed Leif Jakobsen Drivkræfter og udviklingstendenser Forventninger Teknologi Sundhedssektoren

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Hensigten med denne pjece er, at give information om forskellige hjælpemidler, som anvendes efter operation med indsættelse

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere