Idékatalog. Future Welfare Technologies - next practice Aalborg Universitet, Tech College Aalborg, Univerity College Nordjylland og SOSU Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog. Future Welfare Technologies - next practice 2050. Aalborg Universitet, Tech College Aalborg, Univerity College Nordjylland og SOSU Nord"

Transkript

1 Idékatalog Future Welfare Technologies - net practice 2050 Aalborg Universitet, Tech College Aalborg, Univerity College Nordjylland og SOSU Nord

2 Indholdsfortegnelse Scenario 1- IT Moves IN Sundsheds Coach S Sundheds- og servicesystem... 3 Transparent hospital indlæggelse... 5 Samskabelse bygger relationer... 6 BodyChip+ nu med sundhedshistorie... 7 Intelligent madras/seng... 9 Social Kapital Landsbyen App Sundhedsdata og Big Data Kontrol med egen sundhedsdata Crowd Physician Baggrunds diagnosticerings system / Proaktiv diagnosticering Personlig Ergo-bank Velfærdsformidler (Job) Krops identificerende kåbe Konsultation via skype som udgangspunkt i det offentlige Involvere eksisterende indsatser i implementeringsprocesser af ny teknologi for udsatte grupper Gratis udlevering og implemenring af teknologier til alle Nye værdimålingsapps Projektidéer til apps: Scenario 2 Når kørekortet bliver unødvendig Semi Personal Intelligent car SPIT-car SPIT City Personlig drone Førerløs Akutbil Køretid til konstruktiv tid Mobile Arbejdspladser Diagnose biler / lægebiler Aldersintegrerede institutioner Førerløs apotek Personlige måltider leveret med drone Førstehjælpsdroner og førerløse ambulancer... 34

3 Transport fra A-B Byfornyelse - som konsekvens af den førerløse bil Psykisk og social sundhed Koncept om et hjælpeprogram Bilen med all inklusive Datingbil Scenario 3 Biowold Bio-robotter Avartar hjelm til træning af omsorgspersonale Køreplan for livet Mulighed for selvrealisering og motivation Scenario 4 År 2030 Robotter Projekt En-To-tresomhed støtte til forpligtigende, omsorgsfulde og værdiskabende fællesskaber Airbag-beklædning Butler -funktionen i krydsfeltet mellem hjælperobotter og sociale robotter Genoptræningsrobot E-tekstil og virtuel genoptræning Ældreområdet robotter Længst muligt i eget liv! Projektidéer Robotter, der ikke er dybdebeskrevet... 57

4 Scenario 1- IT Moves IN

5 Sundsheds Coach 6 Verden ændre sig, og derfor skal uddannelserne til fremtidens sundhedssystem også ændre sig. Fordi vi lever uden behov for hjælp længere, er det nødvendigt at gentænke samtlige af sundhedspersonalets kompetencer og opgaver eks. ift. diagnose af problemer ift. printede organer. Scenarie: Lise på 23 er i gang med uddannelse til sundhedscoach. Hendes uddannelse gør hende i stand til at agere som primær sundhedsperson for ældre borgere der bor hjemme. Dem er der mange af og hendes arbejde består primært i at vejlede borgerne i hvilke sundhedstilbud der findes og hvordan de kan sammensætte for at understøtte borerens behov. Fordi samfundet er digitaliseret, er en central del af hendes job personlig kontakt til borgene og faciliteter ift. At få disse til at blive selvhjulpne. Tidshorisont for realisering af projektidéen X Mellemlangt ( ) X X X 2

6 3S Sundheds- og servicesystem 2 Et lukket personligt sundhedssystem. (Sundhedsbevarende system) Tilknyttet en coach Indbygget sikkerhedssystem der fortæller brugeren hvis der er behov for læge kontakt Ansvar for egen sundhed du får informationer løbende Chip indhenter data (grundlæggende data) fra personen og interagerer med personenes spejl Sundheds- og servicesystem: Systemet indhenter data fra personen. Dette system bearbejder data og sender videre til eksempelvis: Køleskab som selv handler ind. Motionsvejledninger Apotek hvor håndkøbsmedicin bliver sendt hjem til dig Stresshåndtering systemet giver vejledninger i forbindelse med personlig stresshåndtering Belønningssystem følge egen evt. forbedringer din sundhedstilstand (Mellem ) Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X 3

7 Illustration til projektidé 2 4

8 Transparent hospital indlæggelse 5 Fra patient til borger forløb borger inkluderende aktiviteter. Øget information om forløb til patienten, så denne kan følge proceduren. Kunne udmønte sig i inddragelse som eksempelvis transport af prøver og lign. Empowerment til at vælge selv hvem af de tilknyttes af personalet. BORGER: Øget indblik som styrker inddragelsen Medarbejder: Relevante henvendelser, og intet opsøgende arbejdet On demand Samfund: Økonomisk gevinst Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Borger en/pati enten Medar bejdere n/syste met Samfun det/øk onomie n 5

9 Samskabelse bygger relationer 5 Forskellige mennesker har forskellige kompetencer, som kan være værdiskabende for andre. Det handler blot om at få etableret kontakten. Etablering af nye fællesskaber og motivation til bevægelse (fysisk såvel som kognitivt) gennem brug af elektronisk platform f.eks. touchskærm. Gøre op med et fase opdelt liv bygge bro mellem forskellige aldersgrupper i lokalsamfundet (børnehavenskole-plejehjem) BORGER: Oplever at de bliver set, hørt og derved gør en forskel og får indhold i livet. Indhold og livsglæde Medarbejder: Aflastes idet der er IT understøttet aktiviteter Samfund: Får gladere borgere og derved sundere borgere. Fællesskabet styrkes og afføder robusthed i et folkesundhedsperspektiv Evt. via en interaktiv inviterende robot, som synliggør de forskellige snitflader. Den fysiske tilstedeværelse er central. Evt. via interaktiv skærm. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet Norddanmarks EU Kontor vurdering af projektidéens mulighed for at hente Borgeren/pa tienten Medarbejde ren/systeme t Samfundet/ økonomien (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 6

10 BodyChip+ nu med sundhedshistorie 5 En implementeret chip, som udover at monitorer borgerens sundhedstilstand, ligeledes indeholder biodata og data om borgerens sundhedshistorie og livsbanen. Chippen kan endvidere, via andre devices, sende data om sundhedstilstand til relevante parter. BORGER: Livsbanen jobfunktion, ægtefælle, antal børn osv. skal inddrages, så data forefindes. Livshistorien skal forblive verbal, så mødet mellem mennesker dyrkes. Borger inkluderes i dialog om hvad chippen skal indeholde og hvem der kan vide hvad. Bestemme selv hvem og hvornår chippen bliver læst. Skal stikke armen frem for at den bliver læst. Medarbejder: Plejer kan få viden om borger, så det bliver muligt at føre en samtale med patient. Læge kan ændre og læse medicinkort. Apotek kan ikke blot læse. Skal ikke erstatte de varme hænder Samfund: Spare penge via tidlig opsporing, så præventiv indsats kan implementeres Højne kvalitetssikring via minimering af fejl Mulig risiko for flere indlæggelser Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Borger en/pati enten Medar bejdere n/syste met Samfun det/øk onomie n Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 7

11 Illustration til projektidé 5 Mulighed for at udarbejde en illustration til støtte beskrivelsen af projektidéen. 8

12 Intelligent madras/seng 3 Seng, som kan forebygge liggesår hos patienter Seng, der monitorerer uhensigtsmæssige og længevarende tryk på kroppen og som kan vende patienten automatisk på tidspunkter, som passer optimalt ind i patientens soverytme. Der findes allerede apps, som kan monitorere søvnrytme, men dette forslag går et skridt videre og handler efter patientens beov (vender patienten og derved undgår liggesår) Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X X Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 9

13 Social Kapital Landsbyen App 4 Landsbyen har en social kapital som beboerne har et ansvar for at balancere.. Der er med til at give en større selvbestemmelse, større gennemsigtighed, mobilitet og større fleksibilitet. Motivation for at holde sig frisk bliver mere lystbetonet. Der skal tænke i sundhedsfremmende og forebyggende tiltag frem for at helbrede. Der skal være subkultur Værdiformer, skat / penge Forskellige App`s der kan drive landsbyen Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 10

14 Sundhedsdata og Big Data 6 Udvikling og test af et informationssystem, der indhenter sundhedsdata gennem sensorer i/på kroppen, koblet til et sundhedscenter, diætister, købmand etc. Herved kan sundhedsproblemer identificeres og afhjælpes gennem en holistisk behandling der kan skræddersyes til den enkelte. Scenarie: Børge på 50 lever med sukkersyge og en række livsstilssygdomme. En række sensorer i hans krop registrerer at han har begyndende leversvigt og sender disse informationer til hans læge. Personalet vurderer at der ikke er behov for akut hjælp, men kontakter Børge og booker en tid. Her hjælpes Børge på forskellig vis, og Børge vil i fremtiden få tilsendt en mad-kasse skræddersyet netop hans sundhedssituation og der igangsættes tilbud og forskellige aktiviteter med et formål at højne hans sundheds tilstand. Måske kan systemet også snakke sammen med forsikringen og andre instanser. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X X Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 11

15 Kontrol med egen sundhedsdata 3 En ny facebook til håndtering og aggregering af personlige sundhedsdata Flere og flere devices og services indsamler og gemmer forskellige typer sundhedsdata fra vores dagligdag. Og flere og flere services kan gøre brug af disse data. Dette er et forslag til en form for webservice, hvorfra man kan styre i hvilket omfang privat sundhedsdata skal være tilgængeligt for andre. Der kan opsættes en graduering eksempelvis familie venner naboer hjemmepleje sundhedsvæsen - stat Tidshorisont for realisering af projektidéen Kort ( ) Mellemlangt ( ) X X X Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 12

16 Crowd Physician 11 Global udveksling af personlig sundheds big data (fra såvel monitorering som egne input og læge journal) muliggør et netværk af sundhedspersonale, forskere etc. Som alle kan understøtte og biddrage til diagnosticering af den enkelte. Læger (og i visse tilfælde borgeren selv) kan således automatisk trække på et crowd af eksperter og specialister til tolkning af symptomer. Community driven healthcare Åben adgang til forskning Og andre fede ting Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 13

17 Baggrunds diagnosticerings system / Proaktiv diagnosticering 11 Alt data der indsamles om enkelte borgere gennem wearable tech opsamles i en eller flere helbredsdatabaser der datamines i bagrunden / analyseres efter kendte sygdoms/lidelsesmønstre. Når en borger henvender sig til sundhedssystemet er resultaterne af denne baggrundsanalyse tilgængelig og kan benyttes til at skab faglig kontekst for den fortsatte interaktion. Omvendt er det muligt for sundhedssystemet at henvende sig til borgeren i tilfælde af alarmerende udviklinger i fysisk tilstand. Dette kunne være som automatisk indkaldelse til forebyggende samtaler og som alarm respons til ekstreme situationer (antaget der er tale om realtids behandling af data) Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 14

18 Personlig Ergo-bank 11 Som resultat af personlig monitorering / scanning opbygges og vedligeholdes et datasæt der beskriver dine ergonomiske funktionalitet / bevægelses mønstre og deslige. Dette udgør en personlig bevægelsesprofil som kan benyttes til diagnosticering forebyggelse (også mod sig selv) design af teknologiske hjælpemidler Som eksempel: Pludselig en dag har man behov for en arm protese. Ens bevægelsesstamdata benyttes til at skabe en profil af din naturlige bevægelse til brug i udvikling og tilpasning af protesen. Derefter benyttes data der indsamles efter interventionen til løbende forbedringer / tilpasninger etc. Eksempel #2: Du overvurderer dine MTB evner, falder og kommer til skade. Data fra din profil benyttes til at etablere en personlig golden standard der benyttes som mål for genoptræning. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 15

19 Velfærdsformidler (Job) 11 Velfærdsformidleren er det offentliges snitflade til den enkelte borger. Det er vedkommendes arbejde at hjælpe og rådgive borgeren med hensyn til a) hvilke teknologiske hjælpemidler (moduler) de ville have gavn af, b) hvilke sociale netværk der ville være interessante for dem, c) deres muligheder for fortsat fysisk og mental aktivtiet / velbefindende. Det er formidlerens opgave at hjælpe borgeren til at leve længst muligt i eget liv. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 16

20 Krops identificerende kåbe 4 En vandbesparende og økonomisk kåbe som er selvrensende og identificerer kroppen gang på gang. Vi kan udgå konflikter, og økonomisk vil det øge livkvaliteten og værdien. Den skal kunne være forebyggende i forhold til sygdomme, og kunne registrerer gode bakterier fra onde. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 17

21 Konsultation via skype som udgangspunkt i det offentlige 7 Er udviklet teknologisk, men skal suppleres med procedure i det offentlige kombineret med anvendelse af selvmonitorerede data. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 18

22 Involvere eksisterende indsatser i implementeringsprocesser af ny teknologi for udsatte grupper 7 Allerede eksisterende tillidsrelationer fra f hjemløse til gadesygeplejersketeams og frivillige org. Skal involveres i forbindelse med implemenring i af selvmonitorreringsteknologier. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 19

23 Gratis udlevering og implemenring af teknologier til alle 7 At monitoringsteknologi ift. sundhedsområdet udleveres gratis til alle. Der skal i forbindelse med udleveringen ske en implementeringsunderstøttelse (kompetenceudvikling etc.) i forhold til forskellige borgergrupper. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 20

24 Nye værdimålingsapps 7 Apps der har fokus på måling af alle mulige relevante værdier i et sundhedsperspekt Skal ske i en dialog mellem læge og patient, hvilket målinger, der slås til Tidshorisont for realisering af projektidéen Borger X Mellemlangt ( ) en/pati enten Medar bejdere n/syste met Samfun det/øk onomie n Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 21

25 Projektidéer til apps: Diagnose App: Ensomhedsapp: Arbejdsmiljøapp: Snakke sammen App: Emotionel app : Ud fra monotorering skal den kunne stille diagnose og kolbes sammen med diagnose bilen, det førerløse apotek og akutbilen evt. iris analyse / fingeraftryk App, der skal understtøe formidling mellem kommuner, frivillige organisationer etc. Og ensomme grupper. Formillingscentral Selvsmoniteringssystemer som en delelement i forhold til overvågning af arbejdsmiljø, hvor større virksomheder kan bruge det i forbindelse med APV ere eller lign. En app/database, der har som sit grundprincip at få sundhedsapps til at kommunikere med hinanden. Man kan måle den emotionelle tilstand i den sociale omgang. Sammensætning af personer som har det samme emotionelle match. 22

26 Scenario 2 Når kørekortet bliver unødvendig

27 Semi Personal Intelligent car SPIT-car SPIT City 2 Beskriv med få ord kernen i idéen. Fremtidens bil = Effektiv transport Større sikkerhed Standard for bilens indretning og funktion, for at kunne parkere i store byer. Bilen har ikke behov for meget plads til parkeringsplads. Sammenklappelig Bilen bliver en service Mindre ventetid / indre forurening Alle kan køre bilen / selvkørende Her beskrives idéen i dybden, med de detaljer som kom frem i processen. Hvis gruppen har mulighed for at skitsere, hvad der skal til for at realisere idéen, må dette også gerne komme med. SPIT Car (Kort ) SPIT City (Lang ) Tidshorisont for realisering af projektidéen X Mellemlangt ( ) X X Norddanmarks EU Kontor vurdering af projektidéens mulighed for at hente 24

28 Illustration til projektidé 2 25

29 Personlig drone 3 En drone, der som en personlig hjælper, følger dig igennem hele livet Personlige robotter har der været talt meget om, men dette forslag handler om en personlig drone, som kan assistere den enkelte person i daglige gøremål. Den vil kunne hjælpe med at finde vej, bære baggage, holde øje og monitorere din adfærd og sundhedstilstand Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X X Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) inansiering fra et EU program 26

30 Førerløs Akutbil 4 En bil der fyldt op med akut udstyr og evt. robotter som kan tage over på arbejdsopgaver. Der skal kunne tilkaldes nærmeste sundhedspersonale, og opkobling af nærmeste sygehus. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 27

31 Køretid til konstruktiv tid 6 Udformningen af det fysiske rum i bilen til understøttelse af relevante aktiviteter herunder IT-adgang. Scenarie: HR-chef Marianne sender kl sine børn med førerløs bil til børnehave. Fem minutter efter sætter hun sig i den næste førerløse bil og kører afsted på arbejde. Undervejs checker hun mail og er aktivt arbejdende gennem dem en terminal hun aktiverer, der giver hende adgang til alt ønskeligt. På vej hjem fra arbejde arbejder hun også og gennem terminalen har hun også adgang til indkøb, etc. Som hun ordner. Det fysiske rum kan ændres til at understøtte fokuseret arbejde, fysisk socialt samvær og afslapningstid. Herved er bilen et naturligt rum til arbejde, hygge og lange eller sene ture, hvor eks. børnene sover. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 28

32 Mobile Arbejdspladser 4 Sundhedsklinik på hjul. Arbejde samtidig med at man løser opgaver, mindre spildtid. Dokumentation sker automatisk. Et system der tager hånd om dokumentation. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 29

33 Diagnose biler / lægebiler 4 Førerløs bil Måleredskaber Interaktiv undersøgelse Mulighed for at komme i kontakt med relevant sundhedspersonale Mulighed for at stille en diagnose. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 30

34 Aldersintegrerede institutioner 6 Børnehaver og plejehjem/dagtilbud integreres. Børn og ældre bor i eget hjem meget længere, men transporteres dagligt til et centralt sted hvor de har sociale og praktiske aktiviteter for dem selv og med børnene til mental og fysisk stimulation for begge parter med deraf følgende øget livskvalitet. Scenarie: Ole på 3 år holder børnefødselsdag i børnehaven sammen med oldemor og hendes veninder fra aktivitetscenteret som ligger i samme bygning. Oles forældre og bedsteforældre har ikke tid. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 31

35 Førerløs apotek 4 Bilen apoteket er forberedt med formål for dagen. Borgeren bruger identifikation f. Iris analyse/ fingeraftryk i forhold til at komme ind og få sin medicin. I biler er der en robot som dispenserer medicinen. Robotten er koblet op på ens sundhedsprofil. Materialer er tænkt genanvendelige. Utilsigtede hændelser i mødekomme og dokumenterer afvigelser. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 32

36 Personlige måltider leveret med drone 3 Udsende personlige måltider med præcis de ernæringsmæssige kvaliteter, som der er behov for. Deling af sundhedsmæssige data giver mulighed for at tilpasse personlige måltider til den enkelte patient. Droner kan udsende måltider til den enkelte hurtigt. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) Norddanmarks EU Kontor vurdering af projektidéens mulighed for at hente 33

37 Førstehjælpsdroner og førerløse ambulancer 6 Hurtig hjælp til udkantsområder. Scenarie: 55-årig mand falder bevidstløs om på stranden ved Skagen i juli måned. En førstehjælpsdrone tilkaldes og giver livreddende førstehjælp indtil den førerløse ambulance ankommer og fragter manden til nærmeste sygehus. Undervejs sendes meldinger om borgeren fra ambulancen til hospitalet. Informationerne kommer fra borgerens ur som indeholder relevante data om borgerens tilstand og historik og bliver scannet på vej ind i ambulancen Drone klar i 2020 Førerløs bil i 2030 Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 34

38 Transport fra A-B 8 Kørestol/air båret stol, der kan ændre form og dermed kan komme rundt overalt. Forser alle forhindringer. En model der kan formes efter behov I processen diskuteres det at en stol ikke behøver at have hjul, den kan have ben. Ideen er at borger skal kunne, trods funktionsnedsættelse kan komme fra A-B Stolen der kan tages på og ikke en stol man sætter sig i. Tidshorisont for realisering af projektidéen Kort ( ) Mellemlangt ( ) 35

39 Byfornyelse - som konsekvens af den førerløse bil 8 Udnyttelse af den ekstra plads der opstår når bilerne ikke skal parkeres og når bilerne kommer til at kører med en langt højere gennemsnitsfart end vi kender i dag. Der skal være plads til at kunne eje en bil og at leje en bil. Det handler om tilgængelighed Veje til førerløse biler alene. Høj fart og ingen uheld. Plads til grønne områder som er til at komme til Ikke så meget støj Ikke miljøforurening Lyst til at bo i byerne Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 36

40 Psykisk og social sundhed Øget mobilitet Mindre ensomhed De der ikke kan flyttes i bil. Kan deltage virtuelt Sygdomsfællesskaber Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 37

41 Koncept om et hjælpeprogram 9 Beskrive et koncept om et hjælpeprogram. Tænke i sociale sammenhænge med hjælp Selvmonitorering af stress slik på din Iphone. Når folk får viden, gør det dem til læger. Hvordan sikrer vi kontakten mellem individ og sundhedssektoren. Hvilke konsekvenser har det, at vi hele tiden bliver bombarderet med input. Kan vi lave en konsekvensanalyse fordi vi hele tiden tager beslutninger på baggrund af viden fra andre.. Sundhed i midten: mad monitorering. Mad kan dyrkes overalt på lidt plads. Hvordan transportere. Se På fødekæden. Noget der kan hjælpe kommunerne med medicin f et intelligent medicinplaster. Det skal være nemmere for systemets forskellige dele at analysere dataopsamling, og analyse Logistik og transport mange ting der skal bringes ud eller køre ting fra A til B. Der er også meget transport af ældre. Levere indsatser mere over afstand. Intelligente løsninger skal samles f i et armbånd. Monitorere integrebar usynlig hip opereres usynligt. Et livsstilsprodukt. Skal aftale risikoværdier der skal udløse alarmer og så skal der aftales med lægen, hvad handlingerne skal være. Hvis det er diabetes som kan måle forskellige værdier så det også kan måle risiko for andre sygdomme. Det behøver ikke være blod, der skal måles. Sproget er konstituerende i forståelsen af, hvad det er for en rolle man har få nogle løsninger, der kan fungere. Ændring af adfærd. Hvordan gør man borgeren i stand til at håndtere ændring af adfærd. Hvordan motivere og ønsker, man gøre noget ved det. Skal vi alle gøre alt det rigtige. Hvordan får vi brugt data, så de får den tilsigtede viden. Tage fat i motivationsfaktoren. Hvis man kan bruge det dårlige valg til noget godt f en tatovering, der sidder så en chip her. Humor i det. Koncept: Hvad nu hvis man får informationer automatisk, så man ikke skal logge ind og ud. Hvad hvis nu vi laver et sundhedsvæsen, der er responsivt. Den voksne sundhedsplejerske man bliver konstant observeret og får en besked, hvis man skal undersøges. Chip der kan monitorere kognition, sindsstemninger f i forhold til ensomhed. Levering Monitorering Adfærdsændring Medicinering (fortsættes på næste side) 38

42 Det intelligente medicinplaster Kropsudsmykninger (tatoveringer og piercinger) som monitoreringsudstyr Slik din Iphone Hvad ligger vi i boksen med det kulturelle: Opfattelse af hjælp og det offentliges opgave. Det sundhedsbegreb, vi arbejder med. Motivation som gennemgående Kan vi monitorere sindstilstande som f stress, depression, ensomhed ikke fysiske problematikker Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 39

43 Bilen med all inklusive 10 Personer som ikke selv kan komme fra hjem til bil og tilbage, og som heller ikke har mulighed for selv at fragte varer ind og ud, har brug for en bil, som kan køre helt ind i entreen. Der skal være mulighed for, at indstille bilen til at bilen kun bevæger sig, når personen bevæger sig. Mulighed for at gøre bilen til en del af et rehabilitering projekt. Det skal være således, at hvis personen har KOL, er der ekstra ilt i kabinen. Hvis personen har sovet dårligt, kan den indstilles til at give massage undervejs på turen. Tilpassede indkørsler. Data kommer til bilens computer fra personens aktuelle data. Man skal visiteres til denne slags bil, hvis den har nogle af de ekstra services. Bilen er en delebil, som kan bestilles via en app. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Langsigt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 40

44 Datingbil 10 Alle data om alle personer som er koblet op, gør at to personer bliver matchet. Der er forskellige standarder i biler Alder, køn, aktiviteter, biologiske data, o s v Svinge bil kan tilkøbes Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Langsigt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 41

45 Scenario 3 Biowold

46 Bio-robotter 3 Indre robotter til vedligehold og operation Små biologiske/mekaniske robotter, som vedligeholder kroppen indefra. Kan sluges eller indsættes i blodbaner og organer. Kan både monitorere sundhedstilstand og vedligeholde kroppen eller alarmere ved problemer. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X Langsigt ( ) X X Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 43

47 Avartar hjelm til træning af omsorgspersonale 4 Hjelm der kan bringe folk ind i en anden verden som kan træne i en virtuel verden. Således at sundhedspersonale kan træne virtuelt. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 44

48 Køreplan for livet 8 Kortlægning af DNA Virtuel sundhedscoach til alle Evt. udskiftning af sygt DNA Viden om eks. bioteknologi for at kunne bruge det og ikke blive brugt (mennesket) Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 45

49 Mulighed for selvrealisering og motivation 10 Vende Maslows behovspyramide på hovedet Biologisk adfærdsregulering Hologram coach som sidder på din arm En chip i armen kan måle værdierne hos det enkelte menneske, og ved også, hvad der motivere netop dette menneske i at handle godt og sundt og giver f. eks. belønning / straf Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Langsigt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 46

50 Scenario 4 År 2030 Robotter 47

51 Projekt En-To-tresomhed støtte til forpligtigende, omsorgsfulde og værdiskabende fællesskaber 5 Interessedrevet og opgaveorienteret etablering af aktive fællesskaber via robotaflastning til ikke relationsskabende arbejdsopgaver. Der er relationsskabende potentialer i mange hverdagsopgaver, hvor plejer og borger kan mødes og modne de sociale kompetencer. Dette skal være omdrejningspunktet. Teknologien skal ikke fjerne kontakten mellem mennesker, men fjerne støjen, som udfordrer denne. Effektivitet via automatisering af ikke relationsskabende opgaver. BORGER: Robotter aflaster eller støtter borgeren i opgaver / eksempelvis toiletbesøg, som værner privatsfæren Værdien: ensomhed forebygges og øger trivsel, som styrker helbred (immunforsvar) og livskvalitet MEDRABEJDER: Robotter som dokumenter arbejdsopgaver. Øget tid til nærvær & det sociale Medarbejder støtter til det relationelle arbejde SAMFUND: Sundhedsfremme og forebyggende sparer ressourcer ROBOT EKSEMPLER: 1. Selvkørende bil til hjemmebesøg / frie hænder til andre opgaver så der eksempelvis kan forberedes til kommende borgerbesøg 2. Dokumentationsrobot / robot optager og logger data Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Borger en/pati enten Medar X bejdere n/syste met Samfun X det/øk onomie n Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 48

52 49

53 Airbag-beklædning 3 Tøj, der beskytter med airbag-teknologi ved fald Fald-ulykker er et problem for ældre og svagelige. Der findes allerede cykelhjelme, som pustes op ved kollision, men andre beklædningsdele som bukser eller jakker, som beskytter ved fald kunne være en mulighed. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) X X 50

54 Butler -funktionen i krydsfeltet mellem hjælperobotter og sociale robotter 7 Der skal skabes en robot, der understøtter både den sociale del og den hjælpeunderstøttende del. 1) I forhold til dovne borgere (hjælpefunktioner i dagligdagen, underholdning etc.) 2) I forhold til hjemmeplejen, hospitalet, plejehjem. Der kan købes udskiftelig programmel, der gør at robotten kan håndtere en række funktioner (a la udskiftelige batterier til værktøjer) Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 51

55 Genoptræningsrobot 3 Robot, der hjælper patient med genoptræning i hjemmet. Robot, der kan instruere og monitorere patient i genoptræning. Robotten kan give modstand, tjekke positioner, og har masser af tålmodighed. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Borger en/pati enten Medar bejdere n/syste met Samfun det/øk onomie n 52

56 E-tekstil og virtuel genoptræning 3 Hvis man forestiller sig, at e-tekstiler er i stand til at monitorere biologiske og motoriske aspekter, så vil man kunne lave personlige genoptræningsprogrammer. Feedback gives igennem tøjet for korrekt øvelser Idéen går ud på brug af e-tekstiler i beklædning. Hvis tøjet kan monitorere bevægelse, men også andre aspekter, så vil man kunne sikre at patienten/personen udfører bevægelser og genoptræningsprogrammer korrekt. Hvis tøjet også indeholder muskler, så kan tøjet rette på øvelsen under vejs. Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) 53

57 Ældreområdet robotter Beskriv med få ord kernen i idéen. Ældreområdet robotter skal have flere funktioner f i forhold til medicinering, nødkald, multifunktionel robot hermed reducerer man antallet af løsninger. Robotter der varetager driftsopgaver i et rum for sig selv, hvor der ikke er borgerrettet aktivitet. Robotter der varetager opgaver i tæt relation til mennesker. En omvandrende robot i et hjem som kan programmeres til at varetage individuelle behov. Hænger sammen med om robotter være en kompensation eller en erstatning. Den skal kunne kommunikere som en førerhund, og oversætte problemer f for en person, der er blind. Den skal kunne give de informationer, som den blinde ikke selv kan fange. Kunne guide beboere rundt på plejecenter. Robotteknologi frem for robotter det handler om at automatisere. Robotsne rydder så man forebygger fald. Automatisere arbejdsprocesser al rengøring har man i dag, men det kræver mandskab, som skal fjernes. Kan også tænkes ud i de grønne arealer. Transport og logistik kan automatiseres via robotter og droner. Borgere der har tunge fysiske handicaps f øjenstyring og tanken, der styrer handlinger. Tage fat i det område, hvor man har mange udfordringer grundet manglende retorisk formåen. Tankestyret smart home teknologi også for borgere, som har kognitive problemer. Sociale robotter som kan afkode borgernes behov, når man har særlige kognitive formåen og ønsker fra borgeren. Smart home teknologier der kan varetage flere behov. Madprinter 3 D Natlig medicinering via robot f på puden. Uddannelsesniveauet hvilken betydning får dette for uddannelse og kompetenceudvikling. Kunne servicekortlægge i forhold til service indenfor social- og sundhedsområdet for at se, hvordan det kan automatiseres. Overbygningsuddannelse på tekniske uddannelser. Kunne problemløse i forhold til teknologien. Hvordan skal det sælges og markedsføres? (Fortsættes på næste side) 54

58 Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Vurdering af projektidéens radikalitet (1-5 hvor 5 angiver højeste værdi) 55

59 Længst muligt i eget liv! 11 Robotter Borger o Hvordan holder vi os aktive? o Hvordan holder vi hjerne i gang? Robotter Medarbejder / system o Hvilken rolle har kommunen i at sikre velfærd hos borgerne? o En hel ny verden af IT support (robotter går i stykker men kan robotter fikse robotter?) Robotter - Samfund o Hvordan ændrer vores arbejde / job sig når fysiske udfordringer forsvinder? IDEER: NYT JOB: Velfærds designer / formidler En der sammensætter teknologiske delløsninger til en, brugertilpasset, helhed for den enkelte borger. Dertil personen der løbende tilpasser og vejleder en omkring deres løsning. NYE Boformer: Alle skal have frihed til at leve eget liv når de nu er længst mulig i det. Forskellige interesser og behov fører til et behov for forskellige boformer. Der skal være mulighed for at vælge det der passer til ens situation i livet. By / land Tidshorisont for realisering af projektidéen Mellemlangt ( ) Norddanmarks EU Kontor vurdering af projektidéens mulighed for at hente finansiering fra et EU program 56

60 Projektidéer Robotter, der ikke er dybdebeskrevet Rehab robot: Robot-lignende device, der understøtter analyse, træning, medicinering og ernæring ift. genoptræning. Printes evt. som individuel 3-D print. Elektronisk automatisk ble: Ble hvor der skylles igennem automatisk, når der gevinst. Specielt i forhold til sengeliggende patienter mm.. Fodplejemaskine: Automatisk sko der via GPS udfører fodbehandling Table planner robot: Robotter, der laver bordopstillinger i forskellige lokaler (undervisningslokaler, aktivitetslokaler) Frisørrobot: Kan klippe folks hår og sætte frisurer Tandlægerobot: Gør tingene for folk, der ikke går til tandlæge til at gå til tandlæger. Indbygning af stemmestyring i hjælperobotter: Udvikling af kommunikationsakanaler for handicappede i forhold til kommandoer ift. robotter. (Stemmestyring, blinken med øjnene, tungestyring) Kørestol med individuel styringsprogram (GPS kombineret med motor): Kørestolen skal kunne forprogrammeres til (selvkørende) at køre forskellige ruter tilpasset den enkelte bruger Kørestol med individuel styringsprogram (GPS kombineret med motor): Kørestolen skal kunne forprogrammeres til (selvkørende) at køre forskellige ruter tilpasset den enkelte bruger Kombination af en overvågningsapp. / ernæringssrobot: Overvågningsapp analyser med baggrund i persons sundhedsværdier og foreslår menu, som bestilles automatisk og hvor ernæringsrobotten laver maden. 57

61 58

62 59

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed Shared Care Større medansvar, højere patientsikkerhed og en bedre økonomi. Side 14 Det digitale hospital Hvordan ser det ud? Og hvordan favner det bedst den fremtidige kompleksitet? Side 10 IBM Watson

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 KOMMUNIKATION Tema 1: Overblik over hvad der sker Titel på ide/ønske Hvad går ideen ud på Hvorfor er det vigtigt at gennemføre ideen - hvilket

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Scenarier for det aldrende samfund

Scenarier for det aldrende samfund Scenarier for det aldrende samfund Hvilke valg har vi for fremtiden? Indhold Introduktion...2 Velfærdsteknologiske løsninger...3 Scenarierne og brugerhistorier...4 Erik 79 år...5 Jan og Samira 72 og 68

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

NY TEKNOLOGI I ÆL- DREPLEJEN

NY TEKNOLOGI I ÆL- DREPLEJEN NY TEKNOLOGI I ÆL- DREPLEJEN HVAD BETYDER DET FOR ARBEJDSFORHOLD, FAGLIGHED, KVALITET OG ETIK? FIRE SCENARIER TIL ET PROJEKT I TEKNO- LOGIRÅDET Forfattere: Jakob Erle og Marie Louise Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

Velfærdsteknologi. nye hjælpemidler i ældreplejen

Velfærdsteknologi. nye hjælpemidler i ældreplejen Velfærdsteknologi nye hjælpemidler i ældreplejen 2 ÆldreForum er et uafhængigt råd under Socialministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Rådet skal desuden

Læs mere

Layout & grafik Allan Schmidt, Designskolen Kolding. Foto Alle fotos er taget af projektpartnere. Papir MultiOffset White

Layout & grafik Allan Schmidt, Designskolen Kolding. Foto Alle fotos er taget af projektpartnere. Papir MultiOffset White Redaktion Anne Bøgh Fangel, Alexandra Instituttet Mette Mikkelsen, Designskolen Kolding Jacob Buur, Syddansk Universitet Marie Rørdam Fenger, Alexandra Instituttet Forfattere Mette Mikkelsen, Designskolen

Læs mere

Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013. Teknologibiblioteket. En helt enkel løsning. Loftlifte i Aarhus. Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi

Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013. Teknologibiblioteket. En helt enkel løsning. Loftlifte i Aarhus. Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013 Teknologibiblioteket En helt enkel løsning Loftlifte i Aarhus Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi anno 2013 MARIANNE SKOV IVERSEN Velfærdsteknologi anno 2013 Når

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi VISS.dk Nr. 16 september 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Neuropædagogisk konference Konsulentydelser Efterår 2014 Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE 2013 Fremme af røgfrihed på væresteder, varmestuer og lignende Sundhedsstyrelsen 2013 Projektgruppe: Mette Gry Münchow, Sundhedsstyrelsen, Marlene

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER 2 ET LIV MED KOL - BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET ET SAMARBEJDE MELLEM: FORFATTER: Anne Carstensen LAYOUT: Anne Carstensen DESIGNSKOLEN

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

SOCIAL IT KATALOG. Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT

SOCIAL IT KATALOG. Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT SOCIAL IT KATALOG Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT LIVING IT LAB & SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS 2014 1 Kataloget er udarbejdet i oktober 2014 af Socialt Udviklingscenter SUS og Living

Læs mere

T e k n o l o g isk frems y n 2

T e k n o l o g isk frems y n 2 Teknologisk fremsyn Teknologisk fremsyn 2 Indhold Indledning.... 5 Teknologi #1 Et nationalt system med én elektronisk journal pr. patient.... 9 Udfordringer og virkemidler...10 Teknologi #2 Monitorering

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk

Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk Den lille hvide Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk Indhold Elmehuset 04 Kom indenfor i Elmehuset 08 Hvordan vi arbejder 10 Vores mål og værdier 12 Vores pædagogik 14

Læs mere