VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168308e"

Transkript

1

2 2

3 Værkstedshåndbog Koblingsudstyr 07 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB Udgave e, Mangfoldiggørelse af indholdet i denne publikation, helt eller delvist, er forbudt uden skriftlig tilladelse fra VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB. Forbudet gælder enhver form for mangfoldiggørelse i alle typer medier, inklusive elektroniske. Grafi sk formgivning Isabell Bergman 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE KOBLINGER Generel information...5 VBG 750V/795V Funktionskontrol...6 Service - vedligeholdelse...9 VBG 6000 Vedligeholdelse...14 Udskiftning af luftlåsestift...17 VBG 760 Funktionskontrol...18 Service - vedligeholdelse...19 VBG 3000 RB Funktionskontrol...21 Service - vedligeholdelse...22 VBG 620/623/627 RB Funktionskontrol...23 Service - vedligeholdelse...23 VBG 575V/590V Funktionskontrol...26 Service - vedligeholdelse...29 VBG 8500 Funktionskontrol...35 Service - vedligeholdelse...37 VBG 8040 Funktionskontrol...39 Service - vedligeholdelse...39 VBG 820 Funktionskontrol...41 Service - vedligeholdelse...42 VBG 1050 Funktionskontrol...43 Service - vedligeholdelse...44 TRÆKSTÆNGER MULTI XF TRÆKSTANG Montering...51 Tilspændingsmoment...54 MULTITRÆKSTANG Montering...57 Tilspændingsmomenter...61 AUTOMATTRÆKSTANG Funktionskontrol...62 Slitagegrænser...62 Udskiftning af sliddele...63 Demontering/montering af forreste del...64 AUTOMATTRÆKSTANG Funktionskontrol...66 Slitagegrænser...67 Udskiftning af sliddele...67 Demontering/montering af forreste del...69 TRÆKØJER Udskiftning af sliddele...70 Slitagegrænser...70 ELSTIK E LSTIK 14/17 Generelt...71 Montering...72 E LSTIK 14/17 ADR Generelt...74 Montering...75 AM-ENHED Funktionskontroll...46 LUFTSERVO Funktionskontrol

5 Generel information Generelt De komponenter, der bruges ved sammenkobling af bil og påhængsvogn, udsættes også ved normal anvendelse for meget store påvirkninger. Regelmæssig service og vedligeholdelse er en forudsætning for, at koblingen kan fungere godt i hele dens levetid. Rengør og smør koblingen en gang om ugen. Længden af serviceintervallerne afhænger af typen af påhængsvogn, belastning, vej- og klimaforhold mm. Service kan passende foretages sammen med andre eftersyn af køretøjet, f.eks. for hver eller km. Hvis den daglige kontrol eller sikkerhedseftersynet viser, at en af slitagegrænserne er overskredet, eller at produktets funktion er reduceret, skal der straks foretages service. Hvis en af produktets slitagegrænser er overskredet, er det en indikation af, at også andre dele kræver service. Kontroller at alle advarsels- og informationsmærkater er læselige og ikke er malet over, vasket af eller på anden måde beskadigede. Ulæselige mærkater skal udskiftes og kan bestilles fra VBG. OBS! Alt udstyr ved koblingen skal inden service gøres tryk- og spændingsløst. Dvs. at lufttilførslen og strømmen til servoassisterede koblinger og trækstænger skal afbrydes. Ældre typer af luftservo: Lufttilførslen afbrydes ved lynkoblingen på tilførselsslangen. Hvis koblingen er beskadiget på grund af overbelastning, at vogntoget er kørt i grøften eller at der er bakket imod den, skal kørslen afbrydes og koblingen udskiftes. Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling frembyder altid risiko for klemskader på grund af de kraftige fjedre, der udgør koblingens lukkefunktion. 5

6 VBG 750V/795V Hvis koblingen er udstyret med luftservo eller AM-mekanisme, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Afbryd lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag en kvart omgang mod uret til OFF. Lufttilførsel åben Servicestilling, lufttilførsel afbrudt Ældre typer af luftservo: Lufttilførslen afbrydes ved lynkoblingen på tilførselsslangen. Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling frembyder altid risiko for klemskader på grund af de kraftige fjedre, der udgør koblingens lukkefunktion. a b c a b c Funktionskontrol Løft håndtaget, kontroller at koblingsbolten let kan løftes, og at håndtag og koblingsbolt bliver stående i løftet stilling. Åbn og luk koblingen og kontroller at den stemmer overens med billederne. Hvis der er monteret sensor, skal punkt (d) også være opfyldt. Kontroller ALTID at koblingen er lukket og sikret inden kørsel. Samtlige kriterier for lukket kobling skal være opfyldt, inden kørslen påbegyndes. Version 2.0 Version 3.0 b a a b Åben, usikret kobling (a) Håndtaget er drejet ca. 90 op (b) Signalstiften er ude (c) Koblingsbolten er løftet (d) En rød diode lyser i førerhuset Version 2.0 Version 3.0 c c Version 2.0 Version 3.0 Lukket, sikret kobling (a) Håndtaget er drejet ned (b) Signalstiften er helt inde. (c) Koblingsbolten er nede (d) En grøn diode lyser i førerhuset Version 2.0 Version mm Når koblingen er lukket, skal der være ca. 10 mm frigang i håndtaget, inden signalstiften bevæger sig udefter. Dette gælder kun for version 2.0-mekanisme. Version 2.0-mekanisme 6

7 4 0 0 m l VBG 750V/795V Fastgørelse Kontroller at koblingen kan dreje i fastgørelsen. Koblingen skal være lukket, når drejningen foretages. B Slitagegrænser A Koblingsbolt min. Ø 55,0 mm B Trækøje max. Ø 59,5 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm Yderligere slitagegrænser fi ndes på side 9. A 1. Smøring Smør koblingen en gang ugentligt med VBG Mekanismeolie eller en anden tynd olie. Sørg for at koblingen er ren for vejsnavs, inden smøring foretages. Hvis der ofte trænger vejsnavs ind i koblingen, bør smøreintervallet gøres kortere. For at få den bedste virkning skal koblingen være åben, når den smøres. 7

8 VBG 750V/795V d Funktionskontrol af luftservo Vip det gule håndtag ud (d). Tryk på markeringen Press på håndtaget og drej samtidigt mod uret til OPEN. Drej derefter tilbage til CLOSE. Koblingsbolten skal så blive stående i løftet og låst stilling Foretag til- og frakobling med påhængsvogn ifølge førerinstruktionen. Når koblingen er lukket og låst, skal der lyse en grøn kontrol-diode i førerhuset. Når koblingen er åben, skal der lyse en rød kontrol-diode i førerhuset. Hvis den grønne diode lyser, selv om koblingen er åben, skal sensorens afstand til låsestiften justeres, indtil den røde diode tænder. ca. 1 mm Åbn koblingen og skru den induktive føler indefter, indtil den støder mod låsestiften. Skru føleren en omdrejning tilbage (afstanden mellem signalstift og induktiv føler bliver så ca. 1 mm). Spænd låsemøtrikkerne til, tilspændingsmoment max. 2 Nm. Gælder for sensor version 2.0. Hvis koblingsbolten ikke bliver stående i åben stilling: Smør mekanismen med VBG Mekanismeolie for at opløse eventuelt overfl ødigt fedt inde i mekanismen. e f h g Kontrol for luftutætheder Kontroller at der ikke er hørbare luftutætheder i ventilen (e), tilslutningen til lastbilens luftudtag (f), slanger (g) eller cylinder (h). I ekstrem kulde kan der opstå mindre utætheder for luft. Dette elimineres ved at afbryde lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag (d) en kvart omdrejning mod uret til OFF. 8

9 VBG 750V/795V Service og vedligeholdelse A B Generelt De komponenter, der bruges ved sammenkobling af bil og påhængsvogn, udsættes også ved normal anvendelse for meget store påvirkninger. Regelmæssig service og vedligeholdelse er en forudsætning for, at koblingen kan fungere godt i hele dens levetid. F d F a C b D E c Længden af serviceintervallerne afhænger af typen af påhængsvogn, belastning, vej- og klimaforhold mm. Service kan passende foretages sammen med andre eftersyn af køretøjet, f.eks. for hver eller km. Koblingen skal demonteres mindst en gang om året og undersøges med henblik på slid, korrosion, revner og deformationer. Defekte og slidte dele skal udskiftes. Hvis den daglige kontrol eller sikkerhedseftersynet viser, at en af slitagegrænserne er overskredet, eller at koblingens funktion er reduceret, skal der straks foretages service. Hvis en af koblingens slitagegrænser er overskredet, er det en indikation af, at også andre dele kræver service. Koblingen skal derfor altid demonteres fra trækbjælken ved service af mekanisme og bøsninger. Kontroller fastgørelsen og trækbjælken og udskift slidte komfortblokke og bøsninger. Slitagegrænser e A inderdiameter B yderdiameter C inderdiameter D yderdiameter E yderdiameter F Slidplade Lodret spillerum i koblingsbolten max. 59,5 mm min. 57,0 mm max. 45,7 mm min. 42,5 mm min. 55,0 mm markering på slidplade max. 5,0 mm Sliddele (a) Mekanisme (b) Top- og bundbøsninger (c) Trækøjets slidring (d) Komfortblokke og trækbjælkehylstrets bøsninger (e) Slidplader (VBG 750V har kun en slidplade forneden) Udskiftning af mekanisme og bøsninger Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re skruer og løft mekanismen af koblingshuset. Demonter slidpladerne. 9

10 4 0 0 m l VBG 750V/795V Udskift bøsningerne ved hjælp af VBG-serviceværktøj. Pres de gamle bøsninger ud nedefra. Bøsningerne må ikke slås i eller ud, det beskadiger koblingshuset. Udskift evt. en beskadiget fangmund. Mindre skader og deformationer på fangmunden kræver ikke reparation, fangmunden er ikke integreret med koblingshuset, og så længe funktionen ikke er nedsat, behøver fangmunden ikke at blive udskiftet. Pres i oppefra som vist på fi guren. Bøsningerne må ikke svejses fast a Brug værktøj 12 som styr i topbøsningen. Placer bøsningen på værktøjet inden montering a 10 Brug værktøj 9 som styr i bundhullet. 10 Demontering af bundbøsning Demontering af topbøsning Montering af topbøsning Montering af bundbøsning Monter slidpladerne. På VBG 750V er der kun en slidplade forneden. Tilspændingsmoment 47 Nm. Placer den nye mekanisme på koblingshuset og monter boltene. Tilspændingsmoment M20, kvalitet 8.8, tørt: 80 Nm. Foretag funktionskontrollen på side Smør koblingen med VBG Mekanismeolie eller en anden tynd olie. Sørg for at koblingen er ren for vejsnavs, inden smøring foretages. Hvis der ofte trænger vejsnavs ind i koblingen, bør smøreintervallet gøres kortere. For at få den bedste virkning skal koblingen være åben, når den smøres. 10

11 VBG 750V/795V F h G Kontrol af fastgørelsen Demonter koblingshuset og rengør det for korrosion og gummirester. Kontroller at koblingshuset ikke er bøjet, har revner eller krybestrømsskader (h). Kontroller slitagegrænserne i henhold til nedenstående: F max. Ø 67,2 mm (uden bøsninger) G min. Ø 61,6 mm Krybestrømsskade, max. dybde 0,5 mm. i j Kontroller at der ikke forekommer revnedannelser (i) eller deformationer på trækbjælken, og at trækbjælkens hylster (j) er korrekt fastspændt. Hvis der er slør i koblingens fastgørelse i lodret eller vandret retning, skal komfortblokkene og bøsningen i trækbjælken udskiftes. Der skal lægges plane skiver med min. kvalitet 200 HB under både bolthoveder og møtrikker. Tilspændingsmoment M20, kvalitet 8.8, tørt: 370 Nm. Genmonter koblingen ifølge Montering af kobling. Genmontering Smør hele horisontalbolten (b), inklusive gevindet, med fedt. Det hindrer rustangreb, og den fremtidige service lettes. Monter fastgørelseselementerne som vist på fi guren. *Specifi kt for VBG 795V. Monter eventuelt tilbehør som fangmundsforlænger (c) som vist. Tilspændingsmoment for kronemøtrik Nm. b d * * Bjælkeafstandsskiver 4 mm * Bjælkeafstandsskive 10 mm c Lås kronemøtrikken med splitten (d). Det er meget vigtigt, at splitten ligger helt inden for takkerne på kronemøtrikkerne og sikres korrekt som vist på fi guren. Smør kronemøtrikken ind i fedt og fyld møtrikhætten med fedt. Monter møtrikhætten. Når koblingen genmonteres efter service, skal der altid bruges en ny split. 11

12 VBG 750V/795V k l Udskiftning af signal- og låsestift version 2.0 Løsn de tre skruer, der holder dækslet. Demonter de øvrige dele. Rengør låsestiftens lejefl ader (k) og smør dem med tyndt fedt. Kontroller at centreringsstiften (l) sidder i sin rille. Monter delene som vist på fi guren. Hvis der bruges et dæksel til induktiv føler - juster føleren, så den korrekte funktion opnås, se side 49. Version 2.0-mekanisme Udskiftning af signal- og låsestift version 3.0 Demonter sensoren samt signal- og låsestift i henhold til fi g fig 1 fig fig 3 fig 4 1. fig 5 fig 6 12

13 4 0 0 m l VBG 750V/795V fig 7 fig fig 9 fig

14 VBG 6000 Vedligeholdelse Den største levetid opnås ved at rense og smøre med VBG Mekanismeolie hver uge. Brug ikke fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder ( ) se fi gur 1. Figur 1 Min Ø55 mm Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Til tilkoblingskontrol af mekanismen bruges VBG beskyttelsesindsats art. nr Figur 2 Figur 3 Ikke sikret, åben stilling Ikke sikret, åben stilling Maks. 59,5 Lære Låst stilling Låst stilling Maks. 38,0 Kontrol Koblingen bør af hensyn til trafi ksikkerheden kontrolleres med jævne mellemrum som angivet i det følgende. Koblingen er udstyret med en signal- og låsestift, som kan være mekanisk (fi gur 2) eller luftaktiveret (fi gur 3). Kontroller dens funktion. Når koblingsbolten er slidt ned til Ø 55 mm, skal mekanismen udskiftes eller renoveres. Maks. tilladt spillerum mellem koblingsbolt og trækøje = 4,5 mm. Slitagegrænse på topbøsningen maks. Ø 59,5 mm. Bundbøsningen kontrolleres med slitagelære, som indgår i serviceværktøj Kontrollen kan foretages, når koblingsbolten er i låst stilling. Før slitagelæren opefter fra bundbøsningens underside, se fi gur 4. Hvis læren støder mod koblingsboltens nederste plan, inden den hviler mod bundbøsningens plan, skal bøsningen udskiftes. Hvis overdrejningsstoppet er beskadiget, skal det udskiftes, og koblingen demonteres. Kontroller omhyggeligt at horisontalbolten ikke er bøjet eller beskadiget. Hvis der er slør i koblingens fastgørelse i lodret eller vandret retning, skal komfortblokkene og bøsningen i trækbjælken udskiftes. Kontroller regelmæssigt at trækbjælkebøsningen er korrekt fastspændt, samt at horisontalboltens kronemøtrik er spændt fast. Tilspændingsmoment: Trækbjælkebøsning: 370 Nm Kronemøtrik: Nm Figur 4 Hvis koblingen er beskadiget på grund af overbelastning, at vogntoget er kørt i grøften eller at der er bakket imod den, skal kørslen afbrydes og koblingen udskiftes. Figur 5 14

15 VBG 6000 Advarselsmærkat Demontering af mekanisme Åbn koblingen og afbryd derefter fødeluften til ventilboksen, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Til tilkoblingskontrol af mekanismen bruges VBG beskyttelsesindsats art. nr Figur 6 Figur 7 Løsn luftslangerne på koblingen. Løsn de fi re unbrakobolte, der holder mekanismen, og løft den fri af koblingshuset. Udskiftning af bøsninger Pres bundbøsningen ud fra koblingshusets underside og pres derpå den nye bøsning i oppefra. Brug serviceværktøj art. nr Det er vigtigt, at bøsningens knaster (toppe) sidder vinkelret på trækretningen. Bundbøsningen må ikke svejses fast. Pres topbøsningen ud fra koblingshusets underside. Pres derpå den nye bøsning i oppefra, så udtaget i bøsningens øverste kant vender fremad i kørselsretningen. Brug serviceværktøj art. nr Bøsningen er sikret mod vridning af en låsekugle. Låsekuglen drives i oppefra efter monteringen af bøsningen, så den kommer ned under koblingshusets plan. Topbøsningen må ikke svejses fast. a Udskiftning af koblingsbolt/stempelstang/ membran Demonter spænderingens halvdele og låget. Løsn skruen på undersiden af koblingsbolten. OBS! Sørg for at holde imod på stempelstangen, så membranen ikke beskadiges! Benyt det viste greb for en nøgle (a). Udløs koblingsbolten ved at trykke på udløserarmen (b). Demonter koblingsbolten, skiven, medbringeren og trykfjederen. b Figur 8 15

16 VBG 6000 c Løsn centerskruen med en unbrakonøgle. Benyt det viste greb for en nøgle (c) ved modhold på stempelstangen. Demonter delene som vist på fi guren. Monter den nye stempelstang og dens monteringsdele samt den nye membran og O-ringen som vist på fi guren. Spænd centerskruen fast med en unbrakonøgle, brug en stjernenøgle på det hertil beregnede greb som modhold. Tilspændingsmoment 60 Nm. Figur 9 d e Montering af koblingsbolt Åbn signal- og låsestiften. Smør komponenterne med VBG Mekanismolja. Genmonter trykfjederen. Placer medbringeren i rillen på koblingsbolten som vist på fi guren. Tryk udløserarmen (d) bagud og tryk samtidig koblingsbolten med medbringeren ind. Når koblingsbolten har nået slutstillingen, kan medbringeren sikres i hakket på udløserarmen. Spænd afstandsstykket og gummiskiven fast med unbrakoskruen, tilspændingsmoment 60 Nm. OBS! Sørg for at holde imod på stempelstangen, så membranen ikke beskadiges! Benyt det viste greb for en nøgle (e). Demonter låget og spænderingens halvdele. Kontroller at membranen ligger korrekt og monter boltene løst. Slå på spændebåndet langs omkredsen og spænd samtidig boltene ens på begge sider. Figur 10 Montering af mekanismen Sæt mekanismen på plads i koblingshuset. Monter unbrakoboltene, tilspændingsmoment Nm. Smør alle kontaktfl ader mellem koblingsbolt, bundbøsning og trækøje. Afbryd altid fødeluften til ventilboksen inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for fastklemning. Til tilkoblingskontrol af mekanismen bruges VBG beskyttelsesindsats art. nr Kontrol efter renovering Kontroller at mekanismen fungerer, samt at koblingsbolten løber korrekt i bundbøsningen. Slut fødeluft til ventilboksen og til tilslutningerne på mekanismen. I forbindelse med renovering af koblingen bør trækøjets slidring (art. nr ) også udskiftes for at få størst mulig levetid på hele kombinationen. 16

17 VBG 6000 Figur 11 Fejlfinding Koblingsbolten løftes ikke Kontroller følgende: - fødeluft. - funktion for betjeningsboks. - funktion for signal- og låsestift. Koblingsbolten går ikke i lås Kontroller følgende: - fødeluft. - funktion for betjeningsboks. - funktion for signal- og låsestift. - om der er skader eller grater på koblingsbolt, udløserarm eller bundbøsning. Utæthed for luft Kontroller følgende: - fødeluft. - slangetilslutninger. - funktion for betjeningsboks. - funktion for signal- og låsestift. - spændering på mekanisme. - membran i mekanisme. Mekanismen kan ikke betjenes Kobl fra ved at: - Løsne 4 bolte (A). - Demontere låg og fjeder (B, C). - Demontere aksel (D). - Løsne 4 bolte (E). - Løfte hele mekanismen op. a b Demontering n OPEN DRIVE POSITION c e d k f g Udskiftning af luftlåsestift Fra: Luftlåsestift med 1 nippel Til: Luftlåsestift med 2 nipler Luk koblingen og afbryd fødeluften til betjeningsventilen ved at adskille (a) inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter slangerne (b) (c) (d), y-koblingen (e), luftlåsestiften (f). Demonter niplen (g) fra kobling og slange. Monter den nye låsestift (h) og tilslut luftslangen (i) til låsestiften og betjeningsventilens port 2. Monter den nye nippel (j), Ø 6, og monter den medfølgende luftslange (k) mellem niplen og luftlåsestiften. Tilslut fødeluftslangen (Ø 8) til betjeningsventilens ydre port 1 (m) og lynkoblingens greb (n) som vist på fi guren. j OPEN DRIVE POSITION i Kontroller koblingens funktion ved til / frakobling af påhængsvogn. OBS! Håndtaget på betjeningsventilen skal stå nedad i låst kørestilling, og signal- og låsestiften skal være ubelastet. h Montering m 17

18 VBG Figur 1 Version 2.0-mekanisme Usikret, åben stilling Sikret, låst stilling Funktionskontrol Nå mekanismen er låst, skal der være frigang i håndtaget, 15 o 20 o inden bolten bevæger sig opad. Se fi gur 1. Hvis der ikke er denne frigang, eller hvis mekanismen i øvrigt ikke fungerer tilfredsstillede, selv om den er velsmurt, skal den straks udskiftes. Mekanismen er udstyret med en signal- og låsestift. Kontroller dens funktion i låst stilling hhv. usikret/åben stilling. Se fi gur 1 og 2. Hvis mekanismen er udstyret med luftservo, se instruktion for denne. Usikret, åben stilling Figur 2 Version 3.0-mekanisme Sikret, låst stilling B Slitagegrænser A Koblingsbolt min. Ø 55,0 mm B Trækøje max. Ø 59,5 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm Når koblingsbolten er slidt ned til 55 mm, skal mekanismen udskiftes, se fi g. 3. Kontrollen foretages lettest med VBGs målegaffel, artikelnummer Figur 3 A B A Slitagegrænser A inderdiameter max. B yderdiameter min. C inderdiameter max. D yderdiameter min. E yderdiameter min. 59,5 mm 57,0 mm 49,5 mm 44,8 mm 55,0 mm C D a E d b c Sliddele (a) Mekanisme (b) Top- og bundbøsninger (c) Trækøjets slidring (d) Komfortblok Figur 4 18

19 4 0 0 m l VBG 760 Figur 4 Version 2.0-mekanisme Smøresteder Lynkobling til luftservo Vedligeholdelse af mekanisme Smør mekanismen regelmæssigt med tynd olie. Brug helst VBG Mekanismeolie, en specielt udviklet olie med rustopløsende og smørende egenskaber. Brug aldrig fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder ( ) se figur 3. Den største levetid opnås ved at rense og smøre hver uge. VBG fraråder montering af centralsmøring. Hvis koblingen er udstyret med luftservo version 1.0 eller ældre, skal lynkoblingen smøres regelmæssigt med tynd olie. Se fi gur 4 og 5. Udskiftning af mekanisme 1. Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Figur 5 Version 3.0-mekanisme Hvis koblingen er udstyret med luftservo eller AM-mekanisme, skal fødeluften til ventilboksen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte og løft mekanismen af koblingshuset. Ved udskiftning af bøsning benyttes VBG serviceværktøj, art.nr Træk bund- og topbøsningerne ud opefter. Rengør, kontroller og smør hullet i koblingshuset. Pres de nye bøsningerne i nedefter. Se fi gur 4. Monter mekanismen ifølge Montering af mekanisme. Montering af mekanismen Sæt mekanismen på plads i koblingshuset. Monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Se fi gur 6. Kontroller derpå, at mekanismen fungerer fejlfrit med hensyn til låsefunktion og fastholdelse i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer fejlfrit, spændes boltene med et moment på Nm. Smør koblingen med VBG Mekanismeolie. Smøresteder se fi gur 4 og Figur 6 Version 3.0-mekanisme 1. Mekanisme 2. Koblingshus inkl. horisontalbolt 3. Bundbøsning 4. Topbøsning 5. Lejeskål 6. Lejeskål uden gevind 7. Lejeskål med gevind 8. Komfortblok 9. Møtrikskive 10. Kronemøtrik 11. Låsesæt for kronemøtrik 12. Møtrikhætte

20 VBG 760 Figur 7 Figur 8 Figur 9 Figur mm Kontrol og renovering af fastgørelse Komfortblokkene er sliddele, og de skal udskiftes, så snart de udviser nogen form for slid som for eksempel revner, deformation osv. Hvis komfortblokkene er over 2 år, bør de udskiftes. Se fi gur 7. Kontroller regelmæssigt forspændingen i komfortblokkene. Første kontrol bør foretages efter 5000 km. Kontroller at lejeskålene ikke er bukkede eller har revner. Beskadigede lejeskåle skal udskiftes. Når koblingen demonteres for eksempelvis udskiftning af komfortblokke eller lejeskåle, skal horisontalboltens fastgørelse i koblingshuset kontrolleres. Hvis horisontalbolten er løs, bøjet, gevindet slidt eller beskadiget, eller hvis koblingshuset i øvrigt er beskadiget, skal enheden straks udskiftes. Kontroller også, at der ikke forekommer revnedannelse eller deformation af trækbjælken. Se fi gur 8. Genmontering Monter lejeskålene på trækbjælken. Bjælkeskiven med gevind, pos. 7, skal placeres indvendigt i trækbjælken. Tilspændingsmoment (tørt) 190 Nm. Se fi gur 9. Monter de resterende dele ifølge fi gur 6. Sørg for at gevindet på koblingshusets horisontalbolt er godt indsmurt med fedt. Hold koblingshuset vandret og skru samtidig kronemøtrikken på med hånden. Spænd kronemøtrikken indtil komfortblokkene er forspændt, så afstanden mellem lejeskålenes inderkant er mm. Brug en 70 mm topnøgle. Se fi gur 10. Lås kronemøtrikken med låsesæt Skruen skal ligge helt inden for hakkerne i kronemøtrikken. Se fi gur 11. For at skruen skal kunne placeres korrekt kan det i nogle tilfælde være påkrævet at placere en maks. 6 mm tyk skive (art.nr , se reservedelskatalog) under kronemøtrikken. Stryg fedt over hele kronemøtrikken og sørg for at møtrikhætten krænges korrekt på. Det forhindrer, at møtrikken ruster fast og letter fremtidig service. Kontroller at opbygningen og bagkofangeren ikke hindrer koblingens vinkeludslag. Ved 25 lodret vinkeludslag eller ved rotation 360 kræves der 100 mm fri plads over og under koblingen. 4-8 mm Figur 11 20

21 VBG 3000 RB Figur 1a Koblingsbolt Min. Ø 55,0 mm Maks. Ø 59,5 Trækøje Maks. Ø 59,5 mm Funktionskontrol I låst stilling skal der være i frigang i håndtaget, inden bolten bevæger sig opefter. Hvis der ikke er frigang, eller hvis mekanismen i øvrigt ikke fungerer, skal den udskiftes. Kontroller slitagegrænser som vist på fi gur 1a-b. Kontrollen foretages lettest med VBGs slitagelære: artikelnummer Maks. tilladt lodret spillerum i koblingsbolten: 5 mm. Kontroller signal- og låsestiftens funktion i låst stilling hhv. usikret/åben stilling. Se fi gur 2. Hvis mekanismen er udstyret med med luftservo, se instruktion for denne. Maks 38 Figur 1b Maks. Ø 49,5 Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Ikke sikret, åben stilling Figur 2 Sikret, låst stilling Vedligeholdelse Den største levetid opnås ved at rense og smøre med VBG Mekanismeolie hver uge. Brug ikke fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder ( ) se fi gur 3. Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal lynkoblingen smøres regelmæssigt med tynd olie. Se fi gur 3. Smøresteder Hvis koblingen er beskadiget på grund af overbelastning, at vogntoget er kørt i grøften eller at der er bakket imod den, skal kørslen afbrydes og koblingen udskiftes. Figur 3 Lynkobling til luftservo 21

22 VBG 3000 RB Figur 4 Udskiftning af mekanisme og bøsninger Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte, der holder mekanismen, og løft mekanismen af koblingshuset. Når der skiftes til en ny mekanisme, skal bundbøsningen også udskiftes. Bøsningerne udskiftes ved at presse bøsningerne ud fra undersiden og derpå presse de nye bøsningerne i oppefra. Brug serviceværktøj artikelnummer Topbøsningen er sikret mod vridning af en låsekugle. Når bøsningen er monteret, drives låsekuglen i oppefra, så den kommer ned under koblingshusets plan. Bøsningernes knast monteres vinkelret på trækretningen. Bøsningerne må ikke svejses fast. Se fi gur 11. Sæt mekanismen på koblingshuset. Monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Når mekanismen fungerer uden anmærkninger med hensyn til låsefunktion op åbning, spændes boltene med et tilspændingsmoment på Nm. Smør mekanismen med VBG Mekanismeolie. Smøresteder ( ) se fi gur 3. Udskiftning af koblingshus/trækbjælkebøsning Løsn kronemøtrikken og demonter koblingshuset. Smør hele horisontalbolten på det nye koblingshus med fedt. Det hindrer rustangreb, og den fremtidige renovering lettes. Monter koblingshuset og de øvrige monteringselementer som vist på fi gur 5. Kontroller at gevindet for kronemøtrikken er smurt godt. Spænd kronemøtrikken til. Brug en 85 mm topnøgle. Tilspændingsmoment: Nm. Lås kronemøtrikken med de to låsestifter. Fyld møtrikhætten delvist med fedt. Skru møtrikhætten fast med centerskruen Bundbøsning 2. Topbøsning 3. Mekanisme 4. Koblingshus 5. Overdrejningsalarm 6. Trækbjælkebøsning 7. Skive 8. Låsestift 9. Kronemøtrik 10. Møtrikhætte 11. Bolt Figur 5 22

23 VBG 620/623/627 Figur 1a Maks. Ø 59,5 Maks. 38 mm Maks. Ø 49, Funktionskontrol I låst stilling skal der være i frigang i håndtaget, inden bolten bevæger sig opefter. Hvis der ikke er frigang, eller hvis mekanismen i øvrigt ikke fungerer, skal den udskiftes. Kontroller slitagegrænser som vist på fi gur 1a-b. Kontrollen foretages lettest med VBGs slitagelære: artikelnummer Maks. tilladt lodret spillerum i koblingsbolten: 5 mm. I forbindelse med renovering af koblingen bør trækøjets slidring (art. nr ) også udskiftes for at få størst mulig levetid på hele kombinationen. Kontroller signal- og låsestiftens funktion i låst stilling hhv. usikret/åben stilling. Se fi gur 2. Hvis mekanismen er udstyret med luftservo, se instruktion for denne. Figur 1b Koblingsbolt Min. 55 Trækøje Maks. 59,5 Vedligeholdelse Den største levetid opnås ved at rense og smøre med VBG Mekanismeolie hver uge. Brug ikke fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder se fi gur 3. Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal lynkoblingen smøres regelmæssigt med tynd olie. Se fi gur 3. Figur 2 Figur 3 Ikke sikret, åben stilling Lynkobling til luftservo Sikret, låst stilling Udskiftning af mekanisme og bøsninger Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte, der holder mekanismen, og løft mekanismen af koblingshuset. Når der skiftes til en ny mekanisme, skal top- og bundbøsningen også udskiftes. Bøsningerne udskiftes ved at presse bøsningerne ud fra undersiden og derpå presse de nye bøsningerne i oppefra. Brug serviceværktøj artikelnummer Topbøsningen er sikret mod vridning af en låsekugle. Når bøsningen er monteret, drives låsekuglen i oppefra, så den kommer ned under koblingshusets plan. Bøsningernes knast monteres vinkelret på trækretningen. Se fi gur 3. Bøsningerne må ikke svejses fast. Sæt mekanismen på koblingshuset. Monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Kontroller derpå, at mekanismen fungerer fejlfrit med hensyn til låsefunktion og fastholdelse i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer fejlfrit, spændes boltene med et moment på Nm. Smør mekanismen med VBG Mekanismeolie eller en anden tynd olie. Smøresteder ( ) se fi gur 3. 23

24 VBG 620/623/627 Figur 4.1 Figur 4.2 Revnedannelsesskade Horisontalbolt A Min Ø 61,8 B Maks. Ø 67,2 Slidskade Horisontalbolt (A)* Trækbjælkebøsning (B)* *Uden bøsning Kontrol og renovering af fastgørelse Kontroller regelmæssigt at trækbjælkehystret og horisontalboltens kronemøtrik er korrekt spændt til. Tilspændingsmoment: Trækbjælkebøsning 370 Nm Kronemøtrik Nm Hvis der er slør i koblingens fastgørelse i lodret eller vandret retning, skal komfortblokkene og bøsningen i trækbjælkens bøsning udskiftes. Udskift også deformerede overdrejningsstop. Demonter koblingshuset. Rens horisontalbolten for korrosion og gummirester. Kontroller at horisontalbolten ikke: - er bøjet - har revnedannelser (se fi gur 4.1) - er slidt (slitagegrænser ifølge fi gur 4.2) - har grubedannelser fra krybestrømsskader (se fi gur 4.3) Udskift koblingshuset, hvis det har skader. Kontroller også, at der ikke forekommer revnedannelse eller deformation af trækbjælken. Ved krybestrømsskader skal elstikket og dets stelforbindelse kontrolleres. For at eliminere skader på horisontalbolten monteres der et stelkabel mellem mekanismen og trækbjælkehystret. Monter koblingshuset ifølge Montering af koblingshus. Hvis koblingen er beskadiget på grund af overbelastning, at vogntoget er kørt i grøften eller at der er bakket imod den, skal kørslen afbrydes og koblingen udskiftes. Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Maks. 0,5 Figur 4.3 Krybestrømsskade Grubedannelse Horisontalbolt 24

25 VBG 620/623/627 12b Figur Topbøsning 2. Mekanisme 3. Stelkabel 4. Koblingshus 5. Bundbøsning 6. Horisontalbolt 7. Komfortblok 8. Overdrejningsstop 9. Lejeskål, ydre 10. Trækbjælkebøsning inkl. bøsning 11. Lejeskål, indre 12. Kronemøtrik 12b. Låsesæt for kronemøtrik 13. Møtrikhætte Montering af koblingshus Smør hele horisontalbolten med fedt. Det hindrer rustangreb, og den fremtidige renovering lettes. Monter koblingshuset og de øvrige monteringselementer som vist på fi gur 5. Kontroller at gevindet for kronemøtrikken er smurt godt. Spænd kronemøtrikken til. Brug en 70 mm topnøgle. Tilspændingsmoment: Nm. 4-8 mm Lås kronemøtrikken med låsesæt Skruen skal ligge helt inden for hakkerne i kronemøtrikken. Se fi gur 6. Fyld møtrikhætten delvist med fedt. Monter møtrikhætten omhyggeligt. Det hindrer fastrustning, og den fremtidige service lettes. Figur 6 25

26 VBG 575V/590V a Lufttilførsel åben Servicestilling, lufttilførsel afbrudt Sikkerhedskontrol Foretag en sikkerhedskontrol en gang om ugen. Hvis kontrollen viser, at en af slitagegrænserne er overskredet, eller at koblingens funktion er reduceret, skal der straks foretages service. Hvis koblingen er udstyret med luftservo eller AM-mekanisme, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Afbryd lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag (a) en kvart omgang mod uret til OFF. Hvis koblingen er beskadiget på grund af overbelastning, at vogntoget er kørt i grøften eller at der er bakket imod den, skal kørslen afbrydes og koblingen udskiftes. Max 90 Max Advarsel! a b a b Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Version 2.0 Version 3.0 b a c c a b c c Funktionskontrol Koblingen kan åbnes, når fangmunden er i normal stilling eller drejet maksimalt ud i yderstilling, se fi guren til venstre. Løft håndtaget, kontroller at koblingsbolten let kan løftes, og at håndtag og koblingsbolt bliver stående i løftet stilling. Åbn og luk koblingen og kontroller at den stemmer overens med billederne. Hvis der benyttes en induktiv føler, skal punkt (d) også være opfyldt. Kontroller ALTID at koblingen er lukket og sikret inden kørsel. Samtlige kriterier for lukket kobling skal være opfyldt, inden kørslen påbegyndes. Åben, usikret kobling (a) Håndtaget er drejet ca. 90 op (b) Signalstiften er ude (c) Koblingsbolten er løftet (d) En rød diode lyser i førerhuset Version 2.0 Version 3.0 Version 2.0 Version mm Lukket, sikret kobling (a) Håndtaget er drejet ned (b) Signalstiften er helt inde (c) Koblingsbolten er nede (d) En grøn diode lyser i førerhuset Version 2.0 Version 3.0 Version 2.0-mekanism Når koblingen er lukket, skal der være ca. 10 mm frigang i håndtaget, inden signalstiften bevæger sig udefter. Dette gælder kun for version 2.0-mekanisme. 26

27 4 0 0 m l VBG 575V/590V Fastgørelse Kontroller at koblingen kan dreje i fastgørelsen. Koblingen skal være lukket, når drejningen foretages. Kontroller at fangmunden kan drejes. B Slitagegrænser A Koblingsbolt min. 47,0 mm B Trækøje max. 52,0 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm Yderligere slitagegrænser fi ndes på side 29. A 1. Smøring Smør koblingen en gang ugentligt med VBG Mekanismeolie eller en anden tynd olie. For at få den bedste virkning skal koblingen være åben, når den smøres. 27

28 VBG 575V/590V d Funktionskontrol af luftservo Vip det gule håndtag ud (d). Tryk på markeringen Press på håndtaget og drej samtidigt mod uret til OPEN. Drej derefter tilbage til CLOSE. Koblingsbolten skal så blive stående i løftet og låst stilling Foretag til- og frakobling med påhængsvogn ifølge førerinstruktionen. Når koblingen er lukket og låst, skal der lyse en grøn kontrol-diode i førerhuset.. Når koblingen er åben, skal der lyse en rød kontrol-diode i førerhuset. Hvis den grønne diode lyser, selv om koblingen er åben, skal sensorens afstand til låsestiften justeres, indtil den røde diode tænder. Justering af induktiv føler version 2.0 Åbn koblingen og skru den induktive føler indefter, indtil den støder mod låsestiften. Skru føleren en omdrejning tilbage (afstanden mellem signalstift og induktiv føler bliver så ca. 1 mm). Spænd låsemøtrikkerne til, tilspændingsmoment max. 2 Nm. ca 1 mm Version 2.0 Hvis koblingsbolten ikke bliver stående i åben stilling: Smør mekanismen med VBG Mekanismeolie for at opløse eventuelt overfl ødigt fedt inde i mekanismen. e f g Kontrol for luftutætheder Kontroller at der ikke er hørbare luftutætheder i ventilen (e), tilslutningen til lastbilens luftudtag (f), slanger (g) eller cylinder (h). I ekstrem kulde kan der opstå mindre utætheder for luft. Dette elimineres ved at afbryde lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag (d) en kvart omdrejning mod uret til OFF. Se anvisninger for Luftservo side 48. h 28

29 VBG 575V/590V Service og vedligeholdelse B C A Generelt De komponenter, der bruges ved sammenkobling af bil og påhængsvogn, udsættes også ved normal anvendelse for meget store påvirkninger. Regelmæssig service og vedligeholdelse er en forudsætning for, at koblingen kan fungere godt i hele dens levetid. Længden af serviceintervallerne afhænger af typen af påhængsvogn, belastning, vej- og klimaforhold mm. Service kan passende foretages sammen med andre eftersyn af køretøjet, f.eks. for hver eller km. Koblingen skal demonteres mindst en gang om året og undersøges med henblik på slid, korrosion, revner og deformationer. Defekte og slidte dele skal udskiftes. Hvis den daglige kontrol eller sikkerhedseftersynet viser, at en af slitagegrænserne er overskredet, eller at koblingens funktion er reduceret, skal der straks foretages service. Hvis en af koblingens slitagegrænser er overskredet, er det en indikation af, at også andre dele kræver service. Koblingen skal derfor altid demonteres fra trækbjælken ved service af mekanisme og bøsninger. Kontroller fastgørelsen og trækbjælken og udskift slidte komfortblokke og bøsninger. D E d e a b c Slitagegrænser A yderdiameter min. 51,0 mm B inderdiameter max. 54,0 mm C inderdiameter max. 36,5 mm D yderdiameter min. 33,5 mm E yderdiameter min. 47,0 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm Sliddele (a) Mekanisme (b) Top- og bundbøsninger (c) Trækøjets slidring (d) Gummielementerne og trækbjælkebøsningens bøsninger (e) Slidplade Udskiftning af mekanisme og bøsninger Hvis koblingen er udstyret med luftservo eller AM-mekanisme, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte og løfte mekanismen af koblingshuset. Demonter fangmunden som vist på fi guren. 29

30 VBG 575V/590V Service - vedligeholdelse forts. Udskift bøsningerne ved hjælp af VBG-serviceværktøj. Pres de gamle bøsninger ud nedefra og pres de nye bøsninger i oppefra som vist på fi guren. Bøsningerne må ikke svejses fast. Brug værktøj 7 som styr i topbøsningen. 3 7a 3 7a 7a 8a 8a 2 3 Demontering af bundbøsning Demontering af topbøsning Montering af topbøsning Montering af bundbøsning Smør lejefl aderne mellem koblingshus og fangemund. Smøresteder. Placer fangmunden (k) i normal stilling på koblingshuset. k

31 4 0 0 m l VBG 575V/590V 4xM12x60, 8.8 4xTBRB 80 Nm Placer den nye mekanisme på koblingshuset og monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Foretag funktionskontrollen på side 26. Spænd boltene til. Tilspændingsmoment M12, kvalitet 8.8, tørt: 80 Nm Smør koblingen med VBG Mekanismeolie. For at få den bedste virkning skal koblingen være åben, når den smøres. 31

32 VBG 575V/590V F G Kontrol af fastgørelsen Demonter koblingshuset og rengør det for korrosion og gummirester. Kontroller at koblingshuset ikke er bøjet eller har revner. Kontroller slitagegrænserne i henhold til nedenstående: F max. Ø 67,2 mm (uden bøsninger) G min. Ø 61,6 mm Kontroller at der ikke forekommer revnedannelser (h) eller deformationer på trækbjælken, og at trækbjælkens bøsning (i) er korrekt fastspændt. Tilspændingsmoment M20, kvalitet 8.8, tørt: 370 Nm. h i VBG 575V VBG 590V 4x200 HB 4xM20, 8.8 Montering af trækbjælkebøsning Monter trækbjælkebøsningen (a) med fi re skruer som vist på fi guren. Der skal lægges plane skiver med min. kvalitet 200 HB under både skruehoveder og møtrikker. Tilspændingsmoment M20, kvalitet 8.8, tørt: 370 Nm. 370 Nm Montering af kobling Smør hele horisontalbolten (b), inklusive gevindet, med fedt. Det hindrer rustangreb og den fremtidige service lettes. Monter trækbjælkebøsning som vist på fi guren. Tilspændingsmoment for kronemøtrik Nm. Lås kronemøtrikken med splitten. Det er meget vigtigt, at splitten ligger helt inden for takkerne på kronemøtrikkerne og sikres korrekt som vist på fi guren. Smør kronemøtrikken ind i fedt og fyld møtrikhætten med fedt. Monter møtrikhætten. Når koblingen genmonteres efter service, skal der altid bruges en ny split. k j Udskiftning af signal- og låsestift version 2.0 Løsn de tre skruer, der holder dækslet. Demonter de øvrige dele. Rengør låsestiftens lejefl ader (j) og smør dem med tyndt fedt. Kontroller at centreringsstiften (k) sidder i sin rille. Monter delene som vist på fi guren. Hvis der bruges et dæksel til induktiv føler - juster føleren, så den korrekte funktion opnås, se side 28. Version

33 VBG 575V/590V Udskiftning af signal- og låsestift version 3.0 Demonter sensoren samt signal- og låsestift i henhold til fi g fig 1 fig fig 3 fig 4 1. fig 5 fig 6 33

34 4 0 0 m l VBG 575V/590V Udskiftning af signal- og låsestift version 3.0, forts. fig 7 fig fig 9 fig

35 VBG 8500 Hvis koblingen er udstyret med luftservo eller AMmekanisme, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Afbryd lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag en kvart omgang mod uret til OFF. Ældre typer af luftservo: Lufttilførslen afbrydes ved lynkoblingen på tilførselsslangen. Lufttilførsel åben Servicestilling, lufttilførsel afbrudt Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling frembyder altid risiko for klemskader på grund af de kraftige fjedre, der udgør koblingens lukkefunktion Funktionskontrol Nå mekanismen er låst, skal der være frigang i håndtaget inden bolten bevæger sig opad. Se fi gur 1. Hvis der ikke er denne frigang, eller hvis mekanismen i øvrigt ikke fungerer tilfredsstillede, selv om den er velsmurt, skal den straks udskiftes. Mekanismen er udstyret med en signal- og låsestift. Kontroller dens funktion i låst stilling hhv. usikret/åben stilling. Se fi gur 2. Hvis mekanismen er udstyret med luftservo, se instruktion for denne. Figur 1 Osäkrat, öppet läge Låst läge Ikke sikret, åben stilling Figur 2 Version 3.0-mekanisme Sikret, låst stilling B Slitagegrænser A Koblingsbolt min. Ø 47,0 mm B Trækøje max. Ø 52,0 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm Når koblingsbolten er slidt ned til 47 mm, skal mekanismen udskiftes, se fi g. 3. Kontrollen foretages lettest med VBGs målegaffel, artikelnummer Yderligere slitagegrænser, se side 36. A Figur 3 35

36 4 0 0 m l VBG 8500 B A Slitagegrænser A yderdiameter min. 51,0 mm B inderdiameter max. 54,0 mm C inderdiameter max. 41,3 mm D yderdiameter min. 38,5 mm E yderdiameter min. 47,0 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm C a D E Sliddele (a) Mekanisme (b) Top- og bundbøsninger (c) Gummielementer c b Smøresteder Figur 4 Version 2.0-mekanisme Lynkobling til luftservo Vedligeholdelse af mekanisme Smør mekanismen regelmæssigt med tynd olie. Brug helst VBG Mekanismeolie, en specielt udviklet olie med rustopløsende og smørende egenskaber. Brug aldrig fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder ( ) se fi gur 4 og 5. Den største levetid opnås ved at rense og smøre hver uge. VBG fraråder montering af centralsmøring. Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal lynkoblingen smøres regelmæssigt med tynd olie. Se fi gur Figur 5 Version 3.0-mekanisme 36

37 VBG 8500 Udskiftning af mekanisme Stik aldrig fi ngrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Figur 6 1 Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte og løft mekanismen af koblingshuset. Ved udskiftning af bøsning benyttes VBG serviceværktøj, art.nr Træk bund- og topbøsningerne ud opefter. Rengør, kontroller og smør hullet i koblingshuset. Pres de nye bøsningerne i nedefter. Genmonter låseskiven (1). Se fi gur 6. Monter mekanismen ifølge Montering af mekanisme. Figur Montering af mekanismen Sæt mekanismen på plads i koblingshuset. Monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Se fi gur 7. Kontroller derpå, at mekanismen fungerer fejlfrit med hensyn til låsefunktion og fastholdelse i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer fejlfrit, spændes boltene med et moment på 80 Nm. Smør koblingen med VBG Mekanismeolie. Smøresteder se fi gur Mekanisme 2. Topbøsning 3. Koblingshus inkl. horisontalbolt 4. Bundbøsning 5. Låseskive Figur 8 5 Kontrol og renovering af fastgørelse Komfortblokkene er sliddele, og de skal udskiftes, så snart de udviser nogen form for slid som for eksempel revner, deformation osv. Hvis komfortblokkene er over 2 år, bør de udskiftes. Se fi gur 8. Kontroller regelmæssigt forspændingen i komfortblokkene. Første kontrol bør foretages efter km. Kontroller at lejeskålene ikke er bukkede eller har revner. Beskadigede lejeskåle skal udskiftes. Når koblingen demonteres for eksempelvis udskiftning af komfortblokke eller lejeskåle, skal horisontalboltens fastgørelse i koblingshuset kontrolleres. Hvis horisontalbolten er løs, bøjet, gevindet slidt eller beskadiget, eller hvis koblingshuset i øvrigt er beskadiget, skal enheden straks udskiftes. Kontroller også, at der ikke forekommer revnedannelse eller deformation af trækbjælken. Se fi gur 9. Figur 9 37

38 VBG 8500 Montering af lejeskåle Monter lejeskålene på trækbjælken. Lejeskålen med gevind, pos. 8, skal placeres indvendigt i trækbjælken. Tilspændingsmoment (tørt) 190 Nm. Se fi gur 10. Figur Montering af koblingshus og øvrige monteringsdele Monter de resterende dele ifølge fi gur 11. Sørg for at gevindet på koblingshusets horisontalbolt er godt indsmurt med fedt. Hold koblingshuset vandret og skru samtidig kronemøtrikken på med hånden Figur Mekanisme 2. Topbøsning 3. Koblingshus inkl. horisontalbolt 4. Bundbøsning 5. Lejeskål 6. Komfortblok 7. Lejeskål uden gevind 8. Lejeskål med gevind 9. Møtrikskive 10. Kronemøtrik 11. Låsesæt for kronemøtrik 12. Møtrikhætte 13. Låseskive mm 3 Figur 12 Kontroller at opbygningen og bagkofangeren ikke hindrer koblingens vinkeludslag. Ved 25 lodret vinkeludslag eller ved rotation 360 kræves der 100 mm fri plads over og under koblingen. Figur mm Spænd kronemøtrikken indtil komfortblokkene er forspændt, så afstanden mellem lejeskålenes inderkant er mm. Brug en 70 mm topnøgle. Se fi gur 12. Lås kronemøtrikken med låsesæt Skruen skal ligge helt inden for hakkerne i kronemøtrikken. Se fi gur 13. For at skruen skal kunne placeres korrekt kan det i nogle tilfælde være påkrævet at placere en maks. 6 mm tyk skive (art.nr , se reservedelsliste) under kronemøtrikken. Stryg fedt over hele kronemøtrikken og sørg for at møtrikhætten krænges korrekt på. Det forhindrer, at møtrikken ruster fast og letter fremtidig service. 38

39 4 0 0 m l VBG 8040 Lufttilførsel åben Servicestilling, lufttilførsel afbrudt Hvis koblingen er udstyret med luftservo skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Afbryd lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag en kvart omgang mod uret til OFF. Ældre typer af luftservo: Lufttilførslen afbrydes ved lynkoblingen på tilførselsslangen Figur 1 Version 2.0-mekanisme Ikke sikret, åben stilling Sikret, låst stilling Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling frembyder altid risiko for klemskader på grund af de kraftige fjedre, der udgør koblingens lukkefunktion. Ikke sikret, åben stilling Figur 2 Version 3.0-mekanisme A Sikret, låst stilling A Ø 36,5 mm B Ø 42,0 mm C 5,0 mm B Funktionskontrol Når mekanismen er låst, skal der være i frigang i håndtaget, inden bolten bevæger sig opefter. Se fi gur 1. Hvis der ikke er denne frigang, eller hvis mekanismen i øvrigt ikke fungerer tilfredsstillede, selv om den er velsmurt, skal den straks udskiftes. Mekanismen er udstyret med en signal- og låsestift. Kontroller dens funktion i låst stilling hhv. usikret/åben stilling. Se fi gur 1 og 2. Hvis mekanismen er udstyret med luftservo, se instruktion for denne. Slitagegrænser Når koblingsbolten er slidt ned til 36,5 mm, skal mekanismen udskiftes. Kontrollen foretages lettest med VBG målegaffel, art. nr Maks. tilladt lodret spillerum i koblingsbolten: 5 mm Slitagegrænse for topbøsningen: max. dimension: 54,1 mm Slitagegrænse for bundbøsningen: max. dimension: 31,5 mm 1. Vedligeholdelse af mekanisme Smør mekanismen regelmæssigt med tynd olie. Brug helst VBG Mekanismeolie, en specielt udviklet olie med rustopløsende og smørende egenskaber. Brug aldrig fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder se fi gur 3. Den største levetid opnås ved at rense og smøre hver uge. VBG fraråder montering af centralsmøring. Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal lynkoblingen smøres regelmæssigt med tynd olie. Se fi gur 3. Figur 3 Lynkobling til luftservo 39

40 VBG 8040 Udskiftning af mekanisme Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Figur 4 1 Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte og løfte mekanismen af koblingshuset. Ved udskiftning af bøsning benyttes VBG serviceværktøj, art.nr Træk bund- og topbøsningerne ud opefter. Rengør, kontroller og smør hullet i koblingshuset. Pres de nye bøsningerne i nedefter. Se fi gur 4. Monter mekanismen ifølge Montering af mekanisme Montering af mekanismen Sæt mekanismen på plads i koblingshuset. Monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Se fi gur 5. Kontroller derpå, at mekanismen fungerer fejlfrit med hensyn til låsefunktion og fastholdelse i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer fejlfrit, spændes boltene med et moment på 80 Nm. Smør koblingen med VBG Mekanismeolie. Smøresteder se fi gur 3. Figur 5 1. Mekanisme 2. Topbøsning 3. Koblingshus inkl. horisontalbolt 4. Bundbøsning Figur 6 Kontrol og renovering af fastgørelse Komfortblokkene er sliddele, og de skal udskiftes, så snart de udviser nogen form for slid som for eksempel revner, deformation osv. Hvis komfortblokkene er over 2 år, bør de udskiftes. Se fi gur 6. Kontroller regelmæssigt forspændingen i komfortblokkene. Første kontrol bør foretages efter 5000 km. Kontroller at lejeskålene ikke er bukkede eller har revner. Beskadigede lejeskåle skal udskiftes. Når koblingen demonteres for eksempelvis udskiftning af komfortblokke eller lejeskåle, skal horisontalboltens fastgørelse i koblingshuset kontrolleres. Hvis horisontalbolten er løs, bøjet, gevindet slidt eller beskadiget, eller hvis koblingshuset i øvrigt er beskadiget, skal enheden straks udskiftes. Kontroller også, at der ikke forekommer revnedannelse eller deformation af trækbjælken. Se fi gur 7. Figur 7 40

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Sikkerhedskontrol 38-123308d 2009-02-18 Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling

Læs mere

GENERELT f

GENERELT f SAFETY CHECK GENERELT Kontroller regelmæssigt, dog mindst en gang om ugen eller ved mistanke om, at der er forekommet unormale belastninger, som kan påvirke koblingsudstyret, at der ikke er deformationer,

Læs mere

VBG 575V AM. 2005-04-19 38-143208d

VBG 575V AM. 2005-04-19 38-143208d VBG 575V AM 2005-04-19 38-143208d Generelt VBG 575 V AM, art.nr: 09-057700 Koblingen VBG 575V AM er konstrueret til kærrer, påhængsvogne og dollyer med Ø 50 mm trækøje i henhold til ISO standard. Koblingen

Læs mere

Retningslinjer for eftersyn og service. Manuelle koblinger 2017

Retningslinjer for eftersyn og service. Manuelle koblinger 2017 Retningslinjer for eftersyn og service Manuelle koblinger 017 Generel information Generelt De komponenter, der bruges ved sammenkobling af bil og påhængsvogn, udsættes også ved normal anvendelse for meget

Læs mere

VBG 795V. 9b 10 11. 2005-04-19 38-134708k

VBG 795V. 9b 10 11. 2005-04-19 38-134708k VBG 795V 005-04-9 38-34708k Generelt VBG 795V, art. nr: 09-05000 VBG 795V-koblingen er beregnet til store kærrer, påhængsvogne med bogieforvogn og dollyer med trækøje med en diameter på 57,5 mm (i henhold

Læs mere

Automattrækstang

Automattrækstang MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05008e Automattrækstang 6-080000 Beskrivelse VBG Automattrækstang 6-080000 er en udtrækkelig trækstang med to eller flere faste indstillingslængder med luftmanøvreret låsning.

Læs mere

Reservedele Koblinger og udstyr 2011 VBG GROUP SALES A/S Udgave m, 2010-11-25

Reservedele Koblinger og udstyr 2011 VBG GROUP SALES A/S Udgave m, 2010-11-25 RESERVEDELE 0 V i gør livet lettere for brugerne ved hele tiden at udvikle bedre systemer med høj driftsikkerhed og lang levetid. Koblinger, manuelle, automatiske og luftassisterede til påhængsvogne og

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Retningslinjer for inspektion af trækstænger og trækøjer

Retningslinjer for inspektion af trækstænger og trækøjer Retningslinjer for inspektion af trækstænger og trækøjer 2015 Generel information De komponenter, der bruges ved sammenkobling af bil og påhængsvogn, udsættes også ved normal anvendelse for meget store

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216408b

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216408b MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216408b DK Påhængsdel MFC Den information, der findes anvisningen, er den som er aktuel, når monteringsanvisningen fremstilles. VBG forbeholder sig ret til at foretage

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Power-Pak 445 håndvægte system Samlevejledning / instruktionsbog

Power-Pak 445 håndvægte system Samlevejledning / instruktionsbog Power-Pak 445 håndvægte system Samlevejledning / instruktionsbog Dette produkt opfylder de gældende CE-krav. Som dokumentation for garantien gælder købskvitteringen samt følgende oplysninger, som skal

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 1A - SP 5A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 3.1 SP

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 11A - SP 14A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4.

Læs mere

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg Artikel nr.: 12003 DK montagevejledning 2010/01 (Kan bruges som trillebør) Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning 2006/1 DK Samlevejledning AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3

Læs mere

4 Pedalarrangement. 4/1 Speederpedal Speederpedal 4/1 1 Justering af speederpedal 4/1 2. 4/2 Bremsepedal Bremsepedal 4/2 1

4 Pedalarrangement. 4/1 Speederpedal Speederpedal 4/1 1 Justering af speederpedal 4/1 2. 4/2 Bremsepedal Bremsepedal 4/2 1 4 Pedalarrangement 4/1 Speederpedal Speederpedal 4/1 1 Justering af speederpedal 4/1 2 4/2 Bremsepedal Bremsepedal 4/2 1 4/3 Hovedcylinder og bremserør Hovedcylinder og bremserør 4/3 1 Renovering af hovedcylinder

Læs mere

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl.

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl. Da der fra tid til anden har været spørgsmål om dette emne har jeg lavet denne lille guide der dækker samling af koblingssneglen, samt justering afkoblingen. Indledning: Herunder en tegning af de komponenter

Læs mere

2008 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB

2008 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB MFC Chaufførmanual Den information, der fi ndes sidst i manualen, er den som er aktuel, når førermanualen fremstilles. VBG forbeholder sig ret til at foretage ændringer i specifikation og udførelse uden

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

MOTIONSCYKEL Brugsanvisning

MOTIONSCYKEL Brugsanvisning MOTIONSCYKEL Brugsanvisning Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe vores motionscykel. Vi ønsker dig god fornøjelse med din træning. Læs venligst de medfølgende sikkerhedsforanstaltninger og samlevejledningen

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå samtlige de komponenter der enten er en del af koblingen

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Installationsvejledning Nordic blandingsbatterier. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning Nordic blandingsbatterier. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning Nordic blandingsbatterier Læs denne vejledning før installation Indledning Installation, vedligeholdelse og garanti Quooker blandingsbatteriet fås i samme design, som de kogende-vandhaner

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5 PCarrier1 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj... 4 3. Vedligeholdelse... 5 3.1 Motor 50275... 5 3.2

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Garagedonkraft, 2 tons

Garagedonkraft, 2 tons EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137907. (Indgår også i Værkstedssæt 913908) Davidsen

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Vedligeholdelsesvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Vedligeholdelsesvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Vedligeholdelsesvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18 46 SCOTSMAN@SCOTSMAN.DK

Læs mere

Tekniske instruktioner

Tekniske instruktioner T H E R M I Q U E Tekniske instruktioner Kedelmontage for lavtemperaturkedel Milton A/S Kornmarksvej 8 10 2605 Brøndby Tlf.: 46 97 00 00 Fax: 46 97 00 01 K:\framen\instrukt\Die\Gt400\kedel\kedel.fm-f1-151107-ols/lbk

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr Dansk Betjeningsvejledning VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr. 102022 VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr. 102084 FLEX TRADING A/S Hvidemøllevej 9-11 8900 Randers Tlf.: 89 14 14 89 Fax: 89 14 14

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol,!Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003 Brug og vedligeholdelse af ROLTEC bilfastspænding model A22 til model ROLTEC Vision el-kørestol. Indholdsfortegnelse. Generelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - side 1 Normal

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 Brugsvejledning DK For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 12 1 INDHOLD Vigtigt Før ibrugtagning Installation I brug Rengøring og vedligeholdelse VIGTIGT * Afstanden fra komfurets overkant til emhættens

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR FIAT /2007- TYPE 1681 TRÆK NUMMER: /20 FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM

MONTERINGSVEJLEDNING FOR FIAT /2007- TYPE 1681 TRÆK NUMMER: /20 FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM FOR FIAT 500 11/2007- TYPE 1681 TRÆK NUMMER: 17-2011-00/20 FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM Godkendelsesnummer D-værdi Max belastning (horisontalt) Max belastning (vertikalt) e6*94/20*0708*00 5,45 kn 800 Kg 60

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Servicevejledning med delliste

Servicevejledning med delliste Servicevejledning med delliste MAGdrive 50/60 Hz, 3~ CRN 1, 1s, 3, 5 CRN 10, 15, 20 CRN 32, 45, 64, 90 1. CRN 1, 1s, 3, 5, 10, 15, 20... 2 1.1 Tegninger... 2 1.2 Delliste... 4 1.3 Demontering og montering...

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere