VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168308e"

Transkript

1

2 2

3 Værkstedshåndbog Koblingsudstyr 07 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB Udgave e, Mangfoldiggørelse af indholdet i denne publikation, helt eller delvist, er forbudt uden skriftlig tilladelse fra VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB. Forbudet gælder enhver form for mangfoldiggørelse i alle typer medier, inklusive elektroniske. Grafi sk formgivning Isabell Bergman 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE KOBLINGER Generel information...5 VBG 750V/795V Funktionskontrol...6 Service - vedligeholdelse...9 VBG 6000 Vedligeholdelse...14 Udskiftning af luftlåsestift...17 VBG 760 Funktionskontrol...18 Service - vedligeholdelse...19 VBG 3000 RB Funktionskontrol...21 Service - vedligeholdelse...22 VBG 620/623/627 RB Funktionskontrol...23 Service - vedligeholdelse...23 VBG 575V/590V Funktionskontrol...26 Service - vedligeholdelse...29 VBG 8500 Funktionskontrol...35 Service - vedligeholdelse...37 VBG 8040 Funktionskontrol...39 Service - vedligeholdelse...39 VBG 820 Funktionskontrol...41 Service - vedligeholdelse...42 VBG 1050 Funktionskontrol...43 Service - vedligeholdelse...44 TRÆKSTÆNGER MULTI XF TRÆKSTANG Montering...51 Tilspændingsmoment...54 MULTITRÆKSTANG Montering...57 Tilspændingsmomenter...61 AUTOMATTRÆKSTANG Funktionskontrol...62 Slitagegrænser...62 Udskiftning af sliddele...63 Demontering/montering af forreste del...64 AUTOMATTRÆKSTANG Funktionskontrol...66 Slitagegrænser...67 Udskiftning af sliddele...67 Demontering/montering af forreste del...69 TRÆKØJER Udskiftning af sliddele...70 Slitagegrænser...70 ELSTIK E LSTIK 14/17 Generelt...71 Montering...72 E LSTIK 14/17 ADR Generelt...74 Montering...75 AM-ENHED Funktionskontroll...46 LUFTSERVO Funktionskontrol

5 Generel information Generelt De komponenter, der bruges ved sammenkobling af bil og påhængsvogn, udsættes også ved normal anvendelse for meget store påvirkninger. Regelmæssig service og vedligeholdelse er en forudsætning for, at koblingen kan fungere godt i hele dens levetid. Rengør og smør koblingen en gang om ugen. Længden af serviceintervallerne afhænger af typen af påhængsvogn, belastning, vej- og klimaforhold mm. Service kan passende foretages sammen med andre eftersyn af køretøjet, f.eks. for hver eller km. Hvis den daglige kontrol eller sikkerhedseftersynet viser, at en af slitagegrænserne er overskredet, eller at produktets funktion er reduceret, skal der straks foretages service. Hvis en af produktets slitagegrænser er overskredet, er det en indikation af, at også andre dele kræver service. Kontroller at alle advarsels- og informationsmærkater er læselige og ikke er malet over, vasket af eller på anden måde beskadigede. Ulæselige mærkater skal udskiftes og kan bestilles fra VBG. OBS! Alt udstyr ved koblingen skal inden service gøres tryk- og spændingsløst. Dvs. at lufttilførslen og strømmen til servoassisterede koblinger og trækstænger skal afbrydes. Ældre typer af luftservo: Lufttilførslen afbrydes ved lynkoblingen på tilførselsslangen. Hvis koblingen er beskadiget på grund af overbelastning, at vogntoget er kørt i grøften eller at der er bakket imod den, skal kørslen afbrydes og koblingen udskiftes. Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling frembyder altid risiko for klemskader på grund af de kraftige fjedre, der udgør koblingens lukkefunktion. 5

6 VBG 750V/795V Hvis koblingen er udstyret med luftservo eller AM-mekanisme, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Afbryd lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag en kvart omgang mod uret til OFF. Lufttilførsel åben Servicestilling, lufttilførsel afbrudt Ældre typer af luftservo: Lufttilførslen afbrydes ved lynkoblingen på tilførselsslangen. Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling frembyder altid risiko for klemskader på grund af de kraftige fjedre, der udgør koblingens lukkefunktion. a b c a b c Funktionskontrol Løft håndtaget, kontroller at koblingsbolten let kan løftes, og at håndtag og koblingsbolt bliver stående i løftet stilling. Åbn og luk koblingen og kontroller at den stemmer overens med billederne. Hvis der er monteret sensor, skal punkt (d) også være opfyldt. Kontroller ALTID at koblingen er lukket og sikret inden kørsel. Samtlige kriterier for lukket kobling skal være opfyldt, inden kørslen påbegyndes. Version 2.0 Version 3.0 b a a b Åben, usikret kobling (a) Håndtaget er drejet ca. 90 op (b) Signalstiften er ude (c) Koblingsbolten er løftet (d) En rød diode lyser i førerhuset Version 2.0 Version 3.0 c c Version 2.0 Version 3.0 Lukket, sikret kobling (a) Håndtaget er drejet ned (b) Signalstiften er helt inde. (c) Koblingsbolten er nede (d) En grøn diode lyser i førerhuset Version 2.0 Version mm Når koblingen er lukket, skal der være ca. 10 mm frigang i håndtaget, inden signalstiften bevæger sig udefter. Dette gælder kun for version 2.0-mekanisme. Version 2.0-mekanisme 6

7 4 0 0 m l VBG 750V/795V Fastgørelse Kontroller at koblingen kan dreje i fastgørelsen. Koblingen skal være lukket, når drejningen foretages. B Slitagegrænser A Koblingsbolt min. Ø 55,0 mm B Trækøje max. Ø 59,5 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm Yderligere slitagegrænser fi ndes på side 9. A 1. Smøring Smør koblingen en gang ugentligt med VBG Mekanismeolie eller en anden tynd olie. Sørg for at koblingen er ren for vejsnavs, inden smøring foretages. Hvis der ofte trænger vejsnavs ind i koblingen, bør smøreintervallet gøres kortere. For at få den bedste virkning skal koblingen være åben, når den smøres. 7

8 VBG 750V/795V d Funktionskontrol af luftservo Vip det gule håndtag ud (d). Tryk på markeringen Press på håndtaget og drej samtidigt mod uret til OPEN. Drej derefter tilbage til CLOSE. Koblingsbolten skal så blive stående i løftet og låst stilling Foretag til- og frakobling med påhængsvogn ifølge førerinstruktionen. Når koblingen er lukket og låst, skal der lyse en grøn kontrol-diode i førerhuset. Når koblingen er åben, skal der lyse en rød kontrol-diode i førerhuset. Hvis den grønne diode lyser, selv om koblingen er åben, skal sensorens afstand til låsestiften justeres, indtil den røde diode tænder. ca. 1 mm Åbn koblingen og skru den induktive føler indefter, indtil den støder mod låsestiften. Skru føleren en omdrejning tilbage (afstanden mellem signalstift og induktiv føler bliver så ca. 1 mm). Spænd låsemøtrikkerne til, tilspændingsmoment max. 2 Nm. Gælder for sensor version 2.0. Hvis koblingsbolten ikke bliver stående i åben stilling: Smør mekanismen med VBG Mekanismeolie for at opløse eventuelt overfl ødigt fedt inde i mekanismen. e f h g Kontrol for luftutætheder Kontroller at der ikke er hørbare luftutætheder i ventilen (e), tilslutningen til lastbilens luftudtag (f), slanger (g) eller cylinder (h). I ekstrem kulde kan der opstå mindre utætheder for luft. Dette elimineres ved at afbryde lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag (d) en kvart omdrejning mod uret til OFF. 8

9 VBG 750V/795V Service og vedligeholdelse A B Generelt De komponenter, der bruges ved sammenkobling af bil og påhængsvogn, udsættes også ved normal anvendelse for meget store påvirkninger. Regelmæssig service og vedligeholdelse er en forudsætning for, at koblingen kan fungere godt i hele dens levetid. F d F a C b D E c Længden af serviceintervallerne afhænger af typen af påhængsvogn, belastning, vej- og klimaforhold mm. Service kan passende foretages sammen med andre eftersyn af køretøjet, f.eks. for hver eller km. Koblingen skal demonteres mindst en gang om året og undersøges med henblik på slid, korrosion, revner og deformationer. Defekte og slidte dele skal udskiftes. Hvis den daglige kontrol eller sikkerhedseftersynet viser, at en af slitagegrænserne er overskredet, eller at koblingens funktion er reduceret, skal der straks foretages service. Hvis en af koblingens slitagegrænser er overskredet, er det en indikation af, at også andre dele kræver service. Koblingen skal derfor altid demonteres fra trækbjælken ved service af mekanisme og bøsninger. Kontroller fastgørelsen og trækbjælken og udskift slidte komfortblokke og bøsninger. Slitagegrænser e A inderdiameter B yderdiameter C inderdiameter D yderdiameter E yderdiameter F Slidplade Lodret spillerum i koblingsbolten max. 59,5 mm min. 57,0 mm max. 45,7 mm min. 42,5 mm min. 55,0 mm markering på slidplade max. 5,0 mm Sliddele (a) Mekanisme (b) Top- og bundbøsninger (c) Trækøjets slidring (d) Komfortblokke og trækbjælkehylstrets bøsninger (e) Slidplader (VBG 750V har kun en slidplade forneden) Udskiftning af mekanisme og bøsninger Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re skruer og løft mekanismen af koblingshuset. Demonter slidpladerne. 9

10 4 0 0 m l VBG 750V/795V Udskift bøsningerne ved hjælp af VBG-serviceværktøj. Pres de gamle bøsninger ud nedefra. Bøsningerne må ikke slås i eller ud, det beskadiger koblingshuset. Udskift evt. en beskadiget fangmund. Mindre skader og deformationer på fangmunden kræver ikke reparation, fangmunden er ikke integreret med koblingshuset, og så længe funktionen ikke er nedsat, behøver fangmunden ikke at blive udskiftet. Pres i oppefra som vist på fi guren. Bøsningerne må ikke svejses fast a Brug værktøj 12 som styr i topbøsningen. Placer bøsningen på værktøjet inden montering a 10 Brug værktøj 9 som styr i bundhullet. 10 Demontering af bundbøsning Demontering af topbøsning Montering af topbøsning Montering af bundbøsning Monter slidpladerne. På VBG 750V er der kun en slidplade forneden. Tilspændingsmoment 47 Nm. Placer den nye mekanisme på koblingshuset og monter boltene. Tilspændingsmoment M20, kvalitet 8.8, tørt: 80 Nm. Foretag funktionskontrollen på side Smør koblingen med VBG Mekanismeolie eller en anden tynd olie. Sørg for at koblingen er ren for vejsnavs, inden smøring foretages. Hvis der ofte trænger vejsnavs ind i koblingen, bør smøreintervallet gøres kortere. For at få den bedste virkning skal koblingen være åben, når den smøres. 10

11 VBG 750V/795V F h G Kontrol af fastgørelsen Demonter koblingshuset og rengør det for korrosion og gummirester. Kontroller at koblingshuset ikke er bøjet, har revner eller krybestrømsskader (h). Kontroller slitagegrænserne i henhold til nedenstående: F max. Ø 67,2 mm (uden bøsninger) G min. Ø 61,6 mm Krybestrømsskade, max. dybde 0,5 mm. i j Kontroller at der ikke forekommer revnedannelser (i) eller deformationer på trækbjælken, og at trækbjælkens hylster (j) er korrekt fastspændt. Hvis der er slør i koblingens fastgørelse i lodret eller vandret retning, skal komfortblokkene og bøsningen i trækbjælken udskiftes. Der skal lægges plane skiver med min. kvalitet 200 HB under både bolthoveder og møtrikker. Tilspændingsmoment M20, kvalitet 8.8, tørt: 370 Nm. Genmonter koblingen ifølge Montering af kobling. Genmontering Smør hele horisontalbolten (b), inklusive gevindet, med fedt. Det hindrer rustangreb, og den fremtidige service lettes. Monter fastgørelseselementerne som vist på fi guren. *Specifi kt for VBG 795V. Monter eventuelt tilbehør som fangmundsforlænger (c) som vist. Tilspændingsmoment for kronemøtrik Nm. b d * * Bjælkeafstandsskiver 4 mm * Bjælkeafstandsskive 10 mm c Lås kronemøtrikken med splitten (d). Det er meget vigtigt, at splitten ligger helt inden for takkerne på kronemøtrikkerne og sikres korrekt som vist på fi guren. Smør kronemøtrikken ind i fedt og fyld møtrikhætten med fedt. Monter møtrikhætten. Når koblingen genmonteres efter service, skal der altid bruges en ny split. 11

12 VBG 750V/795V k l Udskiftning af signal- og låsestift version 2.0 Løsn de tre skruer, der holder dækslet. Demonter de øvrige dele. Rengør låsestiftens lejefl ader (k) og smør dem med tyndt fedt. Kontroller at centreringsstiften (l) sidder i sin rille. Monter delene som vist på fi guren. Hvis der bruges et dæksel til induktiv føler - juster føleren, så den korrekte funktion opnås, se side 49. Version 2.0-mekanisme Udskiftning af signal- og låsestift version 3.0 Demonter sensoren samt signal- og låsestift i henhold til fi g fig 1 fig fig 3 fig 4 1. fig 5 fig 6 12

13 4 0 0 m l VBG 750V/795V fig 7 fig fig 9 fig

14 VBG 6000 Vedligeholdelse Den største levetid opnås ved at rense og smøre med VBG Mekanismeolie hver uge. Brug ikke fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder ( ) se fi gur 1. Figur 1 Min Ø55 mm Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Til tilkoblingskontrol af mekanismen bruges VBG beskyttelsesindsats art. nr Figur 2 Figur 3 Ikke sikret, åben stilling Ikke sikret, åben stilling Maks. 59,5 Lære Låst stilling Låst stilling Maks. 38,0 Kontrol Koblingen bør af hensyn til trafi ksikkerheden kontrolleres med jævne mellemrum som angivet i det følgende. Koblingen er udstyret med en signal- og låsestift, som kan være mekanisk (fi gur 2) eller luftaktiveret (fi gur 3). Kontroller dens funktion. Når koblingsbolten er slidt ned til Ø 55 mm, skal mekanismen udskiftes eller renoveres. Maks. tilladt spillerum mellem koblingsbolt og trækøje = 4,5 mm. Slitagegrænse på topbøsningen maks. Ø 59,5 mm. Bundbøsningen kontrolleres med slitagelære, som indgår i serviceværktøj Kontrollen kan foretages, når koblingsbolten er i låst stilling. Før slitagelæren opefter fra bundbøsningens underside, se fi gur 4. Hvis læren støder mod koblingsboltens nederste plan, inden den hviler mod bundbøsningens plan, skal bøsningen udskiftes. Hvis overdrejningsstoppet er beskadiget, skal det udskiftes, og koblingen demonteres. Kontroller omhyggeligt at horisontalbolten ikke er bøjet eller beskadiget. Hvis der er slør i koblingens fastgørelse i lodret eller vandret retning, skal komfortblokkene og bøsningen i trækbjælken udskiftes. Kontroller regelmæssigt at trækbjælkebøsningen er korrekt fastspændt, samt at horisontalboltens kronemøtrik er spændt fast. Tilspændingsmoment: Trækbjælkebøsning: 370 Nm Kronemøtrik: Nm Figur 4 Hvis koblingen er beskadiget på grund af overbelastning, at vogntoget er kørt i grøften eller at der er bakket imod den, skal kørslen afbrydes og koblingen udskiftes. Figur 5 14

15 VBG 6000 Advarselsmærkat Demontering af mekanisme Åbn koblingen og afbryd derefter fødeluften til ventilboksen, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Til tilkoblingskontrol af mekanismen bruges VBG beskyttelsesindsats art. nr Figur 6 Figur 7 Løsn luftslangerne på koblingen. Løsn de fi re unbrakobolte, der holder mekanismen, og løft den fri af koblingshuset. Udskiftning af bøsninger Pres bundbøsningen ud fra koblingshusets underside og pres derpå den nye bøsning i oppefra. Brug serviceværktøj art. nr Det er vigtigt, at bøsningens knaster (toppe) sidder vinkelret på trækretningen. Bundbøsningen må ikke svejses fast. Pres topbøsningen ud fra koblingshusets underside. Pres derpå den nye bøsning i oppefra, så udtaget i bøsningens øverste kant vender fremad i kørselsretningen. Brug serviceværktøj art. nr Bøsningen er sikret mod vridning af en låsekugle. Låsekuglen drives i oppefra efter monteringen af bøsningen, så den kommer ned under koblingshusets plan. Topbøsningen må ikke svejses fast. a Udskiftning af koblingsbolt/stempelstang/ membran Demonter spænderingens halvdele og låget. Løsn skruen på undersiden af koblingsbolten. OBS! Sørg for at holde imod på stempelstangen, så membranen ikke beskadiges! Benyt det viste greb for en nøgle (a). Udløs koblingsbolten ved at trykke på udløserarmen (b). Demonter koblingsbolten, skiven, medbringeren og trykfjederen. b Figur 8 15

16 VBG 6000 c Løsn centerskruen med en unbrakonøgle. Benyt det viste greb for en nøgle (c) ved modhold på stempelstangen. Demonter delene som vist på fi guren. Monter den nye stempelstang og dens monteringsdele samt den nye membran og O-ringen som vist på fi guren. Spænd centerskruen fast med en unbrakonøgle, brug en stjernenøgle på det hertil beregnede greb som modhold. Tilspændingsmoment 60 Nm. Figur 9 d e Montering af koblingsbolt Åbn signal- og låsestiften. Smør komponenterne med VBG Mekanismolja. Genmonter trykfjederen. Placer medbringeren i rillen på koblingsbolten som vist på fi guren. Tryk udløserarmen (d) bagud og tryk samtidig koblingsbolten med medbringeren ind. Når koblingsbolten har nået slutstillingen, kan medbringeren sikres i hakket på udløserarmen. Spænd afstandsstykket og gummiskiven fast med unbrakoskruen, tilspændingsmoment 60 Nm. OBS! Sørg for at holde imod på stempelstangen, så membranen ikke beskadiges! Benyt det viste greb for en nøgle (e). Demonter låget og spænderingens halvdele. Kontroller at membranen ligger korrekt og monter boltene løst. Slå på spændebåndet langs omkredsen og spænd samtidig boltene ens på begge sider. Figur 10 Montering af mekanismen Sæt mekanismen på plads i koblingshuset. Monter unbrakoboltene, tilspændingsmoment Nm. Smør alle kontaktfl ader mellem koblingsbolt, bundbøsning og trækøje. Afbryd altid fødeluften til ventilboksen inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for fastklemning. Til tilkoblingskontrol af mekanismen bruges VBG beskyttelsesindsats art. nr Kontrol efter renovering Kontroller at mekanismen fungerer, samt at koblingsbolten løber korrekt i bundbøsningen. Slut fødeluft til ventilboksen og til tilslutningerne på mekanismen. I forbindelse med renovering af koblingen bør trækøjets slidring (art. nr ) også udskiftes for at få størst mulig levetid på hele kombinationen. 16

17 VBG 6000 Figur 11 Fejlfinding Koblingsbolten løftes ikke Kontroller følgende: - fødeluft. - funktion for betjeningsboks. - funktion for signal- og låsestift. Koblingsbolten går ikke i lås Kontroller følgende: - fødeluft. - funktion for betjeningsboks. - funktion for signal- og låsestift. - om der er skader eller grater på koblingsbolt, udløserarm eller bundbøsning. Utæthed for luft Kontroller følgende: - fødeluft. - slangetilslutninger. - funktion for betjeningsboks. - funktion for signal- og låsestift. - spændering på mekanisme. - membran i mekanisme. Mekanismen kan ikke betjenes Kobl fra ved at: - Løsne 4 bolte (A). - Demontere låg og fjeder (B, C). - Demontere aksel (D). - Løsne 4 bolte (E). - Løfte hele mekanismen op. a b Demontering n OPEN DRIVE POSITION c e d k f g Udskiftning af luftlåsestift Fra: Luftlåsestift med 1 nippel Til: Luftlåsestift med 2 nipler Luk koblingen og afbryd fødeluften til betjeningsventilen ved at adskille (a) inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter slangerne (b) (c) (d), y-koblingen (e), luftlåsestiften (f). Demonter niplen (g) fra kobling og slange. Monter den nye låsestift (h) og tilslut luftslangen (i) til låsestiften og betjeningsventilens port 2. Monter den nye nippel (j), Ø 6, og monter den medfølgende luftslange (k) mellem niplen og luftlåsestiften. Tilslut fødeluftslangen (Ø 8) til betjeningsventilens ydre port 1 (m) og lynkoblingens greb (n) som vist på fi guren. j OPEN DRIVE POSITION i Kontroller koblingens funktion ved til / frakobling af påhængsvogn. OBS! Håndtaget på betjeningsventilen skal stå nedad i låst kørestilling, og signal- og låsestiften skal være ubelastet. h Montering m 17

18 VBG Figur 1 Version 2.0-mekanisme Usikret, åben stilling Sikret, låst stilling Funktionskontrol Nå mekanismen er låst, skal der være frigang i håndtaget, 15 o 20 o inden bolten bevæger sig opad. Se fi gur 1. Hvis der ikke er denne frigang, eller hvis mekanismen i øvrigt ikke fungerer tilfredsstillede, selv om den er velsmurt, skal den straks udskiftes. Mekanismen er udstyret med en signal- og låsestift. Kontroller dens funktion i låst stilling hhv. usikret/åben stilling. Se fi gur 1 og 2. Hvis mekanismen er udstyret med luftservo, se instruktion for denne. Usikret, åben stilling Figur 2 Version 3.0-mekanisme Sikret, låst stilling B Slitagegrænser A Koblingsbolt min. Ø 55,0 mm B Trækøje max. Ø 59,5 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm Når koblingsbolten er slidt ned til 55 mm, skal mekanismen udskiftes, se fi g. 3. Kontrollen foretages lettest med VBGs målegaffel, artikelnummer Figur 3 A B A Slitagegrænser A inderdiameter max. B yderdiameter min. C inderdiameter max. D yderdiameter min. E yderdiameter min. 59,5 mm 57,0 mm 49,5 mm 44,8 mm 55,0 mm C D a E d b c Sliddele (a) Mekanisme (b) Top- og bundbøsninger (c) Trækøjets slidring (d) Komfortblok Figur 4 18

19 4 0 0 m l VBG 760 Figur 4 Version 2.0-mekanisme Smøresteder Lynkobling til luftservo Vedligeholdelse af mekanisme Smør mekanismen regelmæssigt med tynd olie. Brug helst VBG Mekanismeolie, en specielt udviklet olie med rustopløsende og smørende egenskaber. Brug aldrig fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder ( ) se figur 3. Den største levetid opnås ved at rense og smøre hver uge. VBG fraråder montering af centralsmøring. Hvis koblingen er udstyret med luftservo version 1.0 eller ældre, skal lynkoblingen smøres regelmæssigt med tynd olie. Se fi gur 4 og 5. Udskiftning af mekanisme 1. Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Figur 5 Version 3.0-mekanisme Hvis koblingen er udstyret med luftservo eller AM-mekanisme, skal fødeluften til ventilboksen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte og løft mekanismen af koblingshuset. Ved udskiftning af bøsning benyttes VBG serviceværktøj, art.nr Træk bund- og topbøsningerne ud opefter. Rengør, kontroller og smør hullet i koblingshuset. Pres de nye bøsningerne i nedefter. Se fi gur 4. Monter mekanismen ifølge Montering af mekanisme. Montering af mekanismen Sæt mekanismen på plads i koblingshuset. Monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Se fi gur 6. Kontroller derpå, at mekanismen fungerer fejlfrit med hensyn til låsefunktion og fastholdelse i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer fejlfrit, spændes boltene med et moment på Nm. Smør koblingen med VBG Mekanismeolie. Smøresteder se fi gur 4 og Figur 6 Version 3.0-mekanisme 1. Mekanisme 2. Koblingshus inkl. horisontalbolt 3. Bundbøsning 4. Topbøsning 5. Lejeskål 6. Lejeskål uden gevind 7. Lejeskål med gevind 8. Komfortblok 9. Møtrikskive 10. Kronemøtrik 11. Låsesæt for kronemøtrik 12. Møtrikhætte

20 VBG 760 Figur 7 Figur 8 Figur 9 Figur mm Kontrol og renovering af fastgørelse Komfortblokkene er sliddele, og de skal udskiftes, så snart de udviser nogen form for slid som for eksempel revner, deformation osv. Hvis komfortblokkene er over 2 år, bør de udskiftes. Se fi gur 7. Kontroller regelmæssigt forspændingen i komfortblokkene. Første kontrol bør foretages efter 5000 km. Kontroller at lejeskålene ikke er bukkede eller har revner. Beskadigede lejeskåle skal udskiftes. Når koblingen demonteres for eksempelvis udskiftning af komfortblokke eller lejeskåle, skal horisontalboltens fastgørelse i koblingshuset kontrolleres. Hvis horisontalbolten er løs, bøjet, gevindet slidt eller beskadiget, eller hvis koblingshuset i øvrigt er beskadiget, skal enheden straks udskiftes. Kontroller også, at der ikke forekommer revnedannelse eller deformation af trækbjælken. Se fi gur 8. Genmontering Monter lejeskålene på trækbjælken. Bjælkeskiven med gevind, pos. 7, skal placeres indvendigt i trækbjælken. Tilspændingsmoment (tørt) 190 Nm. Se fi gur 9. Monter de resterende dele ifølge fi gur 6. Sørg for at gevindet på koblingshusets horisontalbolt er godt indsmurt med fedt. Hold koblingshuset vandret og skru samtidig kronemøtrikken på med hånden. Spænd kronemøtrikken indtil komfortblokkene er forspændt, så afstanden mellem lejeskålenes inderkant er mm. Brug en 70 mm topnøgle. Se fi gur 10. Lås kronemøtrikken med låsesæt Skruen skal ligge helt inden for hakkerne i kronemøtrikken. Se fi gur 11. For at skruen skal kunne placeres korrekt kan det i nogle tilfælde være påkrævet at placere en maks. 6 mm tyk skive (art.nr , se reservedelskatalog) under kronemøtrikken. Stryg fedt over hele kronemøtrikken og sørg for at møtrikhætten krænges korrekt på. Det forhindrer, at møtrikken ruster fast og letter fremtidig service. Kontroller at opbygningen og bagkofangeren ikke hindrer koblingens vinkeludslag. Ved 25 lodret vinkeludslag eller ved rotation 360 kræves der 100 mm fri plads over og under koblingen. 4-8 mm Figur 11 20

21 VBG 3000 RB Figur 1a Koblingsbolt Min. Ø 55,0 mm Maks. Ø 59,5 Trækøje Maks. Ø 59,5 mm Funktionskontrol I låst stilling skal der være i frigang i håndtaget, inden bolten bevæger sig opefter. Hvis der ikke er frigang, eller hvis mekanismen i øvrigt ikke fungerer, skal den udskiftes. Kontroller slitagegrænser som vist på fi gur 1a-b. Kontrollen foretages lettest med VBGs slitagelære: artikelnummer Maks. tilladt lodret spillerum i koblingsbolten: 5 mm. Kontroller signal- og låsestiftens funktion i låst stilling hhv. usikret/åben stilling. Se fi gur 2. Hvis mekanismen er udstyret med med luftservo, se instruktion for denne. Maks 38 Figur 1b Maks. Ø 49,5 Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Ikke sikret, åben stilling Figur 2 Sikret, låst stilling Vedligeholdelse Den største levetid opnås ved at rense og smøre med VBG Mekanismeolie hver uge. Brug ikke fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder ( ) se fi gur 3. Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal lynkoblingen smøres regelmæssigt med tynd olie. Se fi gur 3. Smøresteder Hvis koblingen er beskadiget på grund af overbelastning, at vogntoget er kørt i grøften eller at der er bakket imod den, skal kørslen afbrydes og koblingen udskiftes. Figur 3 Lynkobling til luftservo 21

22 VBG 3000 RB Figur 4 Udskiftning af mekanisme og bøsninger Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte, der holder mekanismen, og løft mekanismen af koblingshuset. Når der skiftes til en ny mekanisme, skal bundbøsningen også udskiftes. Bøsningerne udskiftes ved at presse bøsningerne ud fra undersiden og derpå presse de nye bøsningerne i oppefra. Brug serviceværktøj artikelnummer Topbøsningen er sikret mod vridning af en låsekugle. Når bøsningen er monteret, drives låsekuglen i oppefra, så den kommer ned under koblingshusets plan. Bøsningernes knast monteres vinkelret på trækretningen. Bøsningerne må ikke svejses fast. Se fi gur 11. Sæt mekanismen på koblingshuset. Monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Når mekanismen fungerer uden anmærkninger med hensyn til låsefunktion op åbning, spændes boltene med et tilspændingsmoment på Nm. Smør mekanismen med VBG Mekanismeolie. Smøresteder ( ) se fi gur 3. Udskiftning af koblingshus/trækbjælkebøsning Løsn kronemøtrikken og demonter koblingshuset. Smør hele horisontalbolten på det nye koblingshus med fedt. Det hindrer rustangreb, og den fremtidige renovering lettes. Monter koblingshuset og de øvrige monteringselementer som vist på fi gur 5. Kontroller at gevindet for kronemøtrikken er smurt godt. Spænd kronemøtrikken til. Brug en 85 mm topnøgle. Tilspændingsmoment: Nm. Lås kronemøtrikken med de to låsestifter. Fyld møtrikhætten delvist med fedt. Skru møtrikhætten fast med centerskruen Bundbøsning 2. Topbøsning 3. Mekanisme 4. Koblingshus 5. Overdrejningsalarm 6. Trækbjælkebøsning 7. Skive 8. Låsestift 9. Kronemøtrik 10. Møtrikhætte 11. Bolt Figur 5 22

23 VBG 620/623/627 Figur 1a Maks. Ø 59,5 Maks. 38 mm Maks. Ø 49, Funktionskontrol I låst stilling skal der være i frigang i håndtaget, inden bolten bevæger sig opefter. Hvis der ikke er frigang, eller hvis mekanismen i øvrigt ikke fungerer, skal den udskiftes. Kontroller slitagegrænser som vist på fi gur 1a-b. Kontrollen foretages lettest med VBGs slitagelære: artikelnummer Maks. tilladt lodret spillerum i koblingsbolten: 5 mm. I forbindelse med renovering af koblingen bør trækøjets slidring (art. nr ) også udskiftes for at få størst mulig levetid på hele kombinationen. Kontroller signal- og låsestiftens funktion i låst stilling hhv. usikret/åben stilling. Se fi gur 2. Hvis mekanismen er udstyret med luftservo, se instruktion for denne. Figur 1b Koblingsbolt Min. 55 Trækøje Maks. 59,5 Vedligeholdelse Den største levetid opnås ved at rense og smøre med VBG Mekanismeolie hver uge. Brug ikke fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder se fi gur 3. Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal lynkoblingen smøres regelmæssigt med tynd olie. Se fi gur 3. Figur 2 Figur 3 Ikke sikret, åben stilling Lynkobling til luftservo Sikret, låst stilling Udskiftning af mekanisme og bøsninger Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte, der holder mekanismen, og løft mekanismen af koblingshuset. Når der skiftes til en ny mekanisme, skal top- og bundbøsningen også udskiftes. Bøsningerne udskiftes ved at presse bøsningerne ud fra undersiden og derpå presse de nye bøsningerne i oppefra. Brug serviceværktøj artikelnummer Topbøsningen er sikret mod vridning af en låsekugle. Når bøsningen er monteret, drives låsekuglen i oppefra, så den kommer ned under koblingshusets plan. Bøsningernes knast monteres vinkelret på trækretningen. Se fi gur 3. Bøsningerne må ikke svejses fast. Sæt mekanismen på koblingshuset. Monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Kontroller derpå, at mekanismen fungerer fejlfrit med hensyn til låsefunktion og fastholdelse i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer fejlfrit, spændes boltene med et moment på Nm. Smør mekanismen med VBG Mekanismeolie eller en anden tynd olie. Smøresteder ( ) se fi gur 3. 23

24 VBG 620/623/627 Figur 4.1 Figur 4.2 Revnedannelsesskade Horisontalbolt A Min Ø 61,8 B Maks. Ø 67,2 Slidskade Horisontalbolt (A)* Trækbjælkebøsning (B)* *Uden bøsning Kontrol og renovering af fastgørelse Kontroller regelmæssigt at trækbjælkehystret og horisontalboltens kronemøtrik er korrekt spændt til. Tilspændingsmoment: Trækbjælkebøsning 370 Nm Kronemøtrik Nm Hvis der er slør i koblingens fastgørelse i lodret eller vandret retning, skal komfortblokkene og bøsningen i trækbjælkens bøsning udskiftes. Udskift også deformerede overdrejningsstop. Demonter koblingshuset. Rens horisontalbolten for korrosion og gummirester. Kontroller at horisontalbolten ikke: - er bøjet - har revnedannelser (se fi gur 4.1) - er slidt (slitagegrænser ifølge fi gur 4.2) - har grubedannelser fra krybestrømsskader (se fi gur 4.3) Udskift koblingshuset, hvis det har skader. Kontroller også, at der ikke forekommer revnedannelse eller deformation af trækbjælken. Ved krybestrømsskader skal elstikket og dets stelforbindelse kontrolleres. For at eliminere skader på horisontalbolten monteres der et stelkabel mellem mekanismen og trækbjælkehystret. Monter koblingshuset ifølge Montering af koblingshus. Hvis koblingen er beskadiget på grund af overbelastning, at vogntoget er kørt i grøften eller at der er bakket imod den, skal kørslen afbrydes og koblingen udskiftes. Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Maks. 0,5 Figur 4.3 Krybestrømsskade Grubedannelse Horisontalbolt 24

25 VBG 620/623/627 12b Figur Topbøsning 2. Mekanisme 3. Stelkabel 4. Koblingshus 5. Bundbøsning 6. Horisontalbolt 7. Komfortblok 8. Overdrejningsstop 9. Lejeskål, ydre 10. Trækbjælkebøsning inkl. bøsning 11. Lejeskål, indre 12. Kronemøtrik 12b. Låsesæt for kronemøtrik 13. Møtrikhætte Montering af koblingshus Smør hele horisontalbolten med fedt. Det hindrer rustangreb, og den fremtidige renovering lettes. Monter koblingshuset og de øvrige monteringselementer som vist på fi gur 5. Kontroller at gevindet for kronemøtrikken er smurt godt. Spænd kronemøtrikken til. Brug en 70 mm topnøgle. Tilspændingsmoment: Nm. 4-8 mm Lås kronemøtrikken med låsesæt Skruen skal ligge helt inden for hakkerne i kronemøtrikken. Se fi gur 6. Fyld møtrikhætten delvist med fedt. Monter møtrikhætten omhyggeligt. Det hindrer fastrustning, og den fremtidige service lettes. Figur 6 25

26 VBG 575V/590V a Lufttilførsel åben Servicestilling, lufttilførsel afbrudt Sikkerhedskontrol Foretag en sikkerhedskontrol en gang om ugen. Hvis kontrollen viser, at en af slitagegrænserne er overskredet, eller at koblingens funktion er reduceret, skal der straks foretages service. Hvis koblingen er udstyret med luftservo eller AM-mekanisme, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Afbryd lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag (a) en kvart omgang mod uret til OFF. Hvis koblingen er beskadiget på grund af overbelastning, at vogntoget er kørt i grøften eller at der er bakket imod den, skal kørslen afbrydes og koblingen udskiftes. Max 90 Max Advarsel! a b a b Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Version 2.0 Version 3.0 b a c c a b c c Funktionskontrol Koblingen kan åbnes, når fangmunden er i normal stilling eller drejet maksimalt ud i yderstilling, se fi guren til venstre. Løft håndtaget, kontroller at koblingsbolten let kan løftes, og at håndtag og koblingsbolt bliver stående i løftet stilling. Åbn og luk koblingen og kontroller at den stemmer overens med billederne. Hvis der benyttes en induktiv føler, skal punkt (d) også være opfyldt. Kontroller ALTID at koblingen er lukket og sikret inden kørsel. Samtlige kriterier for lukket kobling skal være opfyldt, inden kørslen påbegyndes. Åben, usikret kobling (a) Håndtaget er drejet ca. 90 op (b) Signalstiften er ude (c) Koblingsbolten er løftet (d) En rød diode lyser i førerhuset Version 2.0 Version 3.0 Version 2.0 Version mm Lukket, sikret kobling (a) Håndtaget er drejet ned (b) Signalstiften er helt inde (c) Koblingsbolten er nede (d) En grøn diode lyser i førerhuset Version 2.0 Version 3.0 Version 2.0-mekanism Når koblingen er lukket, skal der være ca. 10 mm frigang i håndtaget, inden signalstiften bevæger sig udefter. Dette gælder kun for version 2.0-mekanisme. 26

27 4 0 0 m l VBG 575V/590V Fastgørelse Kontroller at koblingen kan dreje i fastgørelsen. Koblingen skal være lukket, når drejningen foretages. Kontroller at fangmunden kan drejes. B Slitagegrænser A Koblingsbolt min. 47,0 mm B Trækøje max. 52,0 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm Yderligere slitagegrænser fi ndes på side 29. A 1. Smøring Smør koblingen en gang ugentligt med VBG Mekanismeolie eller en anden tynd olie. For at få den bedste virkning skal koblingen være åben, når den smøres. 27

28 VBG 575V/590V d Funktionskontrol af luftservo Vip det gule håndtag ud (d). Tryk på markeringen Press på håndtaget og drej samtidigt mod uret til OPEN. Drej derefter tilbage til CLOSE. Koblingsbolten skal så blive stående i løftet og låst stilling Foretag til- og frakobling med påhængsvogn ifølge førerinstruktionen. Når koblingen er lukket og låst, skal der lyse en grøn kontrol-diode i førerhuset.. Når koblingen er åben, skal der lyse en rød kontrol-diode i førerhuset. Hvis den grønne diode lyser, selv om koblingen er åben, skal sensorens afstand til låsestiften justeres, indtil den røde diode tænder. Justering af induktiv føler version 2.0 Åbn koblingen og skru den induktive føler indefter, indtil den støder mod låsestiften. Skru føleren en omdrejning tilbage (afstanden mellem signalstift og induktiv føler bliver så ca. 1 mm). Spænd låsemøtrikkerne til, tilspændingsmoment max. 2 Nm. ca 1 mm Version 2.0 Hvis koblingsbolten ikke bliver stående i åben stilling: Smør mekanismen med VBG Mekanismeolie for at opløse eventuelt overfl ødigt fedt inde i mekanismen. e f g Kontrol for luftutætheder Kontroller at der ikke er hørbare luftutætheder i ventilen (e), tilslutningen til lastbilens luftudtag (f), slanger (g) eller cylinder (h). I ekstrem kulde kan der opstå mindre utætheder for luft. Dette elimineres ved at afbryde lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag (d) en kvart omdrejning mod uret til OFF. Se anvisninger for Luftservo side 48. h 28

29 VBG 575V/590V Service og vedligeholdelse B C A Generelt De komponenter, der bruges ved sammenkobling af bil og påhængsvogn, udsættes også ved normal anvendelse for meget store påvirkninger. Regelmæssig service og vedligeholdelse er en forudsætning for, at koblingen kan fungere godt i hele dens levetid. Længden af serviceintervallerne afhænger af typen af påhængsvogn, belastning, vej- og klimaforhold mm. Service kan passende foretages sammen med andre eftersyn af køretøjet, f.eks. for hver eller km. Koblingen skal demonteres mindst en gang om året og undersøges med henblik på slid, korrosion, revner og deformationer. Defekte og slidte dele skal udskiftes. Hvis den daglige kontrol eller sikkerhedseftersynet viser, at en af slitagegrænserne er overskredet, eller at koblingens funktion er reduceret, skal der straks foretages service. Hvis en af koblingens slitagegrænser er overskredet, er det en indikation af, at også andre dele kræver service. Koblingen skal derfor altid demonteres fra trækbjælken ved service af mekanisme og bøsninger. Kontroller fastgørelsen og trækbjælken og udskift slidte komfortblokke og bøsninger. D E d e a b c Slitagegrænser A yderdiameter min. 51,0 mm B inderdiameter max. 54,0 mm C inderdiameter max. 36,5 mm D yderdiameter min. 33,5 mm E yderdiameter min. 47,0 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm Sliddele (a) Mekanisme (b) Top- og bundbøsninger (c) Trækøjets slidring (d) Gummielementerne og trækbjælkebøsningens bøsninger (e) Slidplade Udskiftning af mekanisme og bøsninger Hvis koblingen er udstyret med luftservo eller AM-mekanisme, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte og løfte mekanismen af koblingshuset. Demonter fangmunden som vist på fi guren. 29

30 VBG 575V/590V Service - vedligeholdelse forts. Udskift bøsningerne ved hjælp af VBG-serviceværktøj. Pres de gamle bøsninger ud nedefra og pres de nye bøsninger i oppefra som vist på fi guren. Bøsningerne må ikke svejses fast. Brug værktøj 7 som styr i topbøsningen. 3 7a 3 7a 7a 8a 8a 2 3 Demontering af bundbøsning Demontering af topbøsning Montering af topbøsning Montering af bundbøsning Smør lejefl aderne mellem koblingshus og fangemund. Smøresteder. Placer fangmunden (k) i normal stilling på koblingshuset. k

31 4 0 0 m l VBG 575V/590V 4xM12x60, 8.8 4xTBRB 80 Nm Placer den nye mekanisme på koblingshuset og monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Foretag funktionskontrollen på side 26. Spænd boltene til. Tilspændingsmoment M12, kvalitet 8.8, tørt: 80 Nm Smør koblingen med VBG Mekanismeolie. For at få den bedste virkning skal koblingen være åben, når den smøres. 31

32 VBG 575V/590V F G Kontrol af fastgørelsen Demonter koblingshuset og rengør det for korrosion og gummirester. Kontroller at koblingshuset ikke er bøjet eller har revner. Kontroller slitagegrænserne i henhold til nedenstående: F max. Ø 67,2 mm (uden bøsninger) G min. Ø 61,6 mm Kontroller at der ikke forekommer revnedannelser (h) eller deformationer på trækbjælken, og at trækbjælkens bøsning (i) er korrekt fastspændt. Tilspændingsmoment M20, kvalitet 8.8, tørt: 370 Nm. h i VBG 575V VBG 590V 4x200 HB 4xM20, 8.8 Montering af trækbjælkebøsning Monter trækbjælkebøsningen (a) med fi re skruer som vist på fi guren. Der skal lægges plane skiver med min. kvalitet 200 HB under både skruehoveder og møtrikker. Tilspændingsmoment M20, kvalitet 8.8, tørt: 370 Nm. 370 Nm Montering af kobling Smør hele horisontalbolten (b), inklusive gevindet, med fedt. Det hindrer rustangreb og den fremtidige service lettes. Monter trækbjælkebøsning som vist på fi guren. Tilspændingsmoment for kronemøtrik Nm. Lås kronemøtrikken med splitten. Det er meget vigtigt, at splitten ligger helt inden for takkerne på kronemøtrikkerne og sikres korrekt som vist på fi guren. Smør kronemøtrikken ind i fedt og fyld møtrikhætten med fedt. Monter møtrikhætten. Når koblingen genmonteres efter service, skal der altid bruges en ny split. k j Udskiftning af signal- og låsestift version 2.0 Løsn de tre skruer, der holder dækslet. Demonter de øvrige dele. Rengør låsestiftens lejefl ader (j) og smør dem med tyndt fedt. Kontroller at centreringsstiften (k) sidder i sin rille. Monter delene som vist på fi guren. Hvis der bruges et dæksel til induktiv føler - juster føleren, så den korrekte funktion opnås, se side 28. Version

33 VBG 575V/590V Udskiftning af signal- og låsestift version 3.0 Demonter sensoren samt signal- og låsestift i henhold til fi g fig 1 fig fig 3 fig 4 1. fig 5 fig 6 33

34 4 0 0 m l VBG 575V/590V Udskiftning af signal- og låsestift version 3.0, forts. fig 7 fig fig 9 fig

35 VBG 8500 Hvis koblingen er udstyret med luftservo eller AMmekanisme, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Afbryd lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag en kvart omgang mod uret til OFF. Ældre typer af luftservo: Lufttilførslen afbrydes ved lynkoblingen på tilførselsslangen. Lufttilførsel åben Servicestilling, lufttilførsel afbrudt Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling frembyder altid risiko for klemskader på grund af de kraftige fjedre, der udgør koblingens lukkefunktion Funktionskontrol Nå mekanismen er låst, skal der være frigang i håndtaget inden bolten bevæger sig opad. Se fi gur 1. Hvis der ikke er denne frigang, eller hvis mekanismen i øvrigt ikke fungerer tilfredsstillede, selv om den er velsmurt, skal den straks udskiftes. Mekanismen er udstyret med en signal- og låsestift. Kontroller dens funktion i låst stilling hhv. usikret/åben stilling. Se fi gur 2. Hvis mekanismen er udstyret med luftservo, se instruktion for denne. Figur 1 Osäkrat, öppet läge Låst läge Ikke sikret, åben stilling Figur 2 Version 3.0-mekanisme Sikret, låst stilling B Slitagegrænser A Koblingsbolt min. Ø 47,0 mm B Trækøje max. Ø 52,0 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm Når koblingsbolten er slidt ned til 47 mm, skal mekanismen udskiftes, se fi g. 3. Kontrollen foretages lettest med VBGs målegaffel, artikelnummer Yderligere slitagegrænser, se side 36. A Figur 3 35

36 4 0 0 m l VBG 8500 B A Slitagegrænser A yderdiameter min. 51,0 mm B inderdiameter max. 54,0 mm C inderdiameter max. 41,3 mm D yderdiameter min. 38,5 mm E yderdiameter min. 47,0 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm C a D E Sliddele (a) Mekanisme (b) Top- og bundbøsninger (c) Gummielementer c b Smøresteder Figur 4 Version 2.0-mekanisme Lynkobling til luftservo Vedligeholdelse af mekanisme Smør mekanismen regelmæssigt med tynd olie. Brug helst VBG Mekanismeolie, en specielt udviklet olie med rustopløsende og smørende egenskaber. Brug aldrig fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder ( ) se fi gur 4 og 5. Den største levetid opnås ved at rense og smøre hver uge. VBG fraråder montering af centralsmøring. Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal lynkoblingen smøres regelmæssigt med tynd olie. Se fi gur Figur 5 Version 3.0-mekanisme 36

37 VBG 8500 Udskiftning af mekanisme Stik aldrig fi ngrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Figur 6 1 Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte og løft mekanismen af koblingshuset. Ved udskiftning af bøsning benyttes VBG serviceværktøj, art.nr Træk bund- og topbøsningerne ud opefter. Rengør, kontroller og smør hullet i koblingshuset. Pres de nye bøsningerne i nedefter. Genmonter låseskiven (1). Se fi gur 6. Monter mekanismen ifølge Montering af mekanisme. Figur Montering af mekanismen Sæt mekanismen på plads i koblingshuset. Monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Se fi gur 7. Kontroller derpå, at mekanismen fungerer fejlfrit med hensyn til låsefunktion og fastholdelse i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer fejlfrit, spændes boltene med et moment på 80 Nm. Smør koblingen med VBG Mekanismeolie. Smøresteder se fi gur Mekanisme 2. Topbøsning 3. Koblingshus inkl. horisontalbolt 4. Bundbøsning 5. Låseskive Figur 8 5 Kontrol og renovering af fastgørelse Komfortblokkene er sliddele, og de skal udskiftes, så snart de udviser nogen form for slid som for eksempel revner, deformation osv. Hvis komfortblokkene er over 2 år, bør de udskiftes. Se fi gur 8. Kontroller regelmæssigt forspændingen i komfortblokkene. Første kontrol bør foretages efter km. Kontroller at lejeskålene ikke er bukkede eller har revner. Beskadigede lejeskåle skal udskiftes. Når koblingen demonteres for eksempelvis udskiftning af komfortblokke eller lejeskåle, skal horisontalboltens fastgørelse i koblingshuset kontrolleres. Hvis horisontalbolten er løs, bøjet, gevindet slidt eller beskadiget, eller hvis koblingshuset i øvrigt er beskadiget, skal enheden straks udskiftes. Kontroller også, at der ikke forekommer revnedannelse eller deformation af trækbjælken. Se fi gur 9. Figur 9 37

38 VBG 8500 Montering af lejeskåle Monter lejeskålene på trækbjælken. Lejeskålen med gevind, pos. 8, skal placeres indvendigt i trækbjælken. Tilspændingsmoment (tørt) 190 Nm. Se fi gur 10. Figur Montering af koblingshus og øvrige monteringsdele Monter de resterende dele ifølge fi gur 11. Sørg for at gevindet på koblingshusets horisontalbolt er godt indsmurt med fedt. Hold koblingshuset vandret og skru samtidig kronemøtrikken på med hånden Figur Mekanisme 2. Topbøsning 3. Koblingshus inkl. horisontalbolt 4. Bundbøsning 5. Lejeskål 6. Komfortblok 7. Lejeskål uden gevind 8. Lejeskål med gevind 9. Møtrikskive 10. Kronemøtrik 11. Låsesæt for kronemøtrik 12. Møtrikhætte 13. Låseskive mm 3 Figur 12 Kontroller at opbygningen og bagkofangeren ikke hindrer koblingens vinkeludslag. Ved 25 lodret vinkeludslag eller ved rotation 360 kræves der 100 mm fri plads over og under koblingen. Figur mm Spænd kronemøtrikken indtil komfortblokkene er forspændt, så afstanden mellem lejeskålenes inderkant er mm. Brug en 70 mm topnøgle. Se fi gur 12. Lås kronemøtrikken med låsesæt Skruen skal ligge helt inden for hakkerne i kronemøtrikken. Se fi gur 13. For at skruen skal kunne placeres korrekt kan det i nogle tilfælde være påkrævet at placere en maks. 6 mm tyk skive (art.nr , se reservedelsliste) under kronemøtrikken. Stryg fedt over hele kronemøtrikken og sørg for at møtrikhætten krænges korrekt på. Det forhindrer, at møtrikken ruster fast og letter fremtidig service. 38

39 4 0 0 m l VBG 8040 Lufttilførsel åben Servicestilling, lufttilførsel afbrudt Hvis koblingen er udstyret med luftservo skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Afbryd lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag en kvart omgang mod uret til OFF. Ældre typer af luftservo: Lufttilførslen afbrydes ved lynkoblingen på tilførselsslangen Figur 1 Version 2.0-mekanisme Ikke sikret, åben stilling Sikret, låst stilling Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling frembyder altid risiko for klemskader på grund af de kraftige fjedre, der udgør koblingens lukkefunktion. Ikke sikret, åben stilling Figur 2 Version 3.0-mekanisme A Sikret, låst stilling A Ø 36,5 mm B Ø 42,0 mm C 5,0 mm B Funktionskontrol Når mekanismen er låst, skal der være i frigang i håndtaget, inden bolten bevæger sig opefter. Se fi gur 1. Hvis der ikke er denne frigang, eller hvis mekanismen i øvrigt ikke fungerer tilfredsstillede, selv om den er velsmurt, skal den straks udskiftes. Mekanismen er udstyret med en signal- og låsestift. Kontroller dens funktion i låst stilling hhv. usikret/åben stilling. Se fi gur 1 og 2. Hvis mekanismen er udstyret med luftservo, se instruktion for denne. Slitagegrænser Når koblingsbolten er slidt ned til 36,5 mm, skal mekanismen udskiftes. Kontrollen foretages lettest med VBG målegaffel, art. nr Maks. tilladt lodret spillerum i koblingsbolten: 5 mm Slitagegrænse for topbøsningen: max. dimension: 54,1 mm Slitagegrænse for bundbøsningen: max. dimension: 31,5 mm 1. Vedligeholdelse af mekanisme Smør mekanismen regelmæssigt med tynd olie. Brug helst VBG Mekanismeolie, en specielt udviklet olie med rustopløsende og smørende egenskaber. Brug aldrig fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder se fi gur 3. Den største levetid opnås ved at rense og smøre hver uge. VBG fraråder montering af centralsmøring. Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal lynkoblingen smøres regelmæssigt med tynd olie. Se fi gur 3. Figur 3 Lynkobling til luftservo 39

40 VBG 8040 Udskiftning af mekanisme Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Figur 4 1 Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte og løfte mekanismen af koblingshuset. Ved udskiftning af bøsning benyttes VBG serviceværktøj, art.nr Træk bund- og topbøsningerne ud opefter. Rengør, kontroller og smør hullet i koblingshuset. Pres de nye bøsningerne i nedefter. Se fi gur 4. Monter mekanismen ifølge Montering af mekanisme Montering af mekanismen Sæt mekanismen på plads i koblingshuset. Monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Se fi gur 5. Kontroller derpå, at mekanismen fungerer fejlfrit med hensyn til låsefunktion og fastholdelse i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer fejlfrit, spændes boltene med et moment på 80 Nm. Smør koblingen med VBG Mekanismeolie. Smøresteder se fi gur 3. Figur 5 1. Mekanisme 2. Topbøsning 3. Koblingshus inkl. horisontalbolt 4. Bundbøsning Figur 6 Kontrol og renovering af fastgørelse Komfortblokkene er sliddele, og de skal udskiftes, så snart de udviser nogen form for slid som for eksempel revner, deformation osv. Hvis komfortblokkene er over 2 år, bør de udskiftes. Se fi gur 6. Kontroller regelmæssigt forspændingen i komfortblokkene. Første kontrol bør foretages efter 5000 km. Kontroller at lejeskålene ikke er bukkede eller har revner. Beskadigede lejeskåle skal udskiftes. Når koblingen demonteres for eksempelvis udskiftning af komfortblokke eller lejeskåle, skal horisontalboltens fastgørelse i koblingshuset kontrolleres. Hvis horisontalbolten er løs, bøjet, gevindet slidt eller beskadiget, eller hvis koblingshuset i øvrigt er beskadiget, skal enheden straks udskiftes. Kontroller også, at der ikke forekommer revnedannelse eller deformation af trækbjælken. Se fi gur 7. Figur 7 40

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1 E user manual D betriebsanleitung F notice d utilisation Nl handleiding Dk brugsanvisning Sv bruksanvisning DualDrive December 2002 1 Denne instruktion indeholder vigtige informationer om dit SRAM i-motion

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010.

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Betjening af de nye koblede vinduer A/B Langøgård d. 20. november 2014 Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Pudsning For at åbne vinduesrammer, for at

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Cykel vedligehold. Vi kan ikke drages til ansvar for skader på cykel eller materiel opstået under reparation eller renovation.

Cykel vedligehold. Vi kan ikke drages til ansvar for skader på cykel eller materiel opstået under reparation eller renovation. CYKELVEDLIGEHOLD 1 Cykel vedligehold Mange af punkterne i denne guide tager udgangspunkt i cykler med udvendige gear. De fleste af punkterne kan dog direkte overføres til cykler med indvendige gear, da

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

shop & go Volvo TRUCK CENTER DANMARK A/S Volvo Trucks. Driving Progress

shop & go Volvo TRUCK CENTER DANMARK A/S Volvo Trucks. Driving Progress shop & go Volvo TRUCK CENTER DANMARK A/S Volvo Trucks. Driving Progress originale volvo-bremser Det kræver måske 500 hk for at accelerere en tung lastbil, men vidste du at der kræves 10 gange mere effekt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør

Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør Reparations Tips Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør GKN Driveline er verdens førende leverandør af komponenter og systemer til transmissioner til bilindustrien. Vores globale markeds førende

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV.

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. VI GIVER OPBYGGERE FLERE MULIGHEDER. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov.

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Vi giver opbyggere flere muligheder. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt Dansk Elektrisk Markise- Installationsvejledning Indhold Advarsel Det anbefales at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. 2,5m X 2,0m Markise** 8 x Ekspansionsbolte

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere