VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168308e"

Transkript

1

2 2

3 Værkstedshåndbog Koblingsudstyr 07 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB Udgave e, Mangfoldiggørelse af indholdet i denne publikation, helt eller delvist, er forbudt uden skriftlig tilladelse fra VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB. Forbudet gælder enhver form for mangfoldiggørelse i alle typer medier, inklusive elektroniske. Grafi sk formgivning Isabell Bergman 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE KOBLINGER Generel information...5 VBG 750V/795V Funktionskontrol...6 Service - vedligeholdelse...9 VBG 6000 Vedligeholdelse...14 Udskiftning af luftlåsestift...17 VBG 760 Funktionskontrol...18 Service - vedligeholdelse...19 VBG 3000 RB Funktionskontrol...21 Service - vedligeholdelse...22 VBG 620/623/627 RB Funktionskontrol...23 Service - vedligeholdelse...23 VBG 575V/590V Funktionskontrol...26 Service - vedligeholdelse...29 VBG 8500 Funktionskontrol...35 Service - vedligeholdelse...37 VBG 8040 Funktionskontrol...39 Service - vedligeholdelse...39 VBG 820 Funktionskontrol...41 Service - vedligeholdelse...42 VBG 1050 Funktionskontrol...43 Service - vedligeholdelse...44 TRÆKSTÆNGER MULTI XF TRÆKSTANG Montering...51 Tilspændingsmoment...54 MULTITRÆKSTANG Montering...57 Tilspændingsmomenter...61 AUTOMATTRÆKSTANG Funktionskontrol...62 Slitagegrænser...62 Udskiftning af sliddele...63 Demontering/montering af forreste del...64 AUTOMATTRÆKSTANG Funktionskontrol...66 Slitagegrænser...67 Udskiftning af sliddele...67 Demontering/montering af forreste del...69 TRÆKØJER Udskiftning af sliddele...70 Slitagegrænser...70 ELSTIK E LSTIK 14/17 Generelt...71 Montering...72 E LSTIK 14/17 ADR Generelt...74 Montering...75 AM-ENHED Funktionskontroll...46 LUFTSERVO Funktionskontrol

5 Generel information Generelt De komponenter, der bruges ved sammenkobling af bil og påhængsvogn, udsættes også ved normal anvendelse for meget store påvirkninger. Regelmæssig service og vedligeholdelse er en forudsætning for, at koblingen kan fungere godt i hele dens levetid. Rengør og smør koblingen en gang om ugen. Længden af serviceintervallerne afhænger af typen af påhængsvogn, belastning, vej- og klimaforhold mm. Service kan passende foretages sammen med andre eftersyn af køretøjet, f.eks. for hver eller km. Hvis den daglige kontrol eller sikkerhedseftersynet viser, at en af slitagegrænserne er overskredet, eller at produktets funktion er reduceret, skal der straks foretages service. Hvis en af produktets slitagegrænser er overskredet, er det en indikation af, at også andre dele kræver service. Kontroller at alle advarsels- og informationsmærkater er læselige og ikke er malet over, vasket af eller på anden måde beskadigede. Ulæselige mærkater skal udskiftes og kan bestilles fra VBG. OBS! Alt udstyr ved koblingen skal inden service gøres tryk- og spændingsløst. Dvs. at lufttilførslen og strømmen til servoassisterede koblinger og trækstænger skal afbrydes. Ældre typer af luftservo: Lufttilførslen afbrydes ved lynkoblingen på tilførselsslangen. Hvis koblingen er beskadiget på grund af overbelastning, at vogntoget er kørt i grøften eller at der er bakket imod den, skal kørslen afbrydes og koblingen udskiftes. Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling frembyder altid risiko for klemskader på grund af de kraftige fjedre, der udgør koblingens lukkefunktion. 5

6 VBG 750V/795V Hvis koblingen er udstyret med luftservo eller AM-mekanisme, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Afbryd lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag en kvart omgang mod uret til OFF. Lufttilførsel åben Servicestilling, lufttilførsel afbrudt Ældre typer af luftservo: Lufttilførslen afbrydes ved lynkoblingen på tilførselsslangen. Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling frembyder altid risiko for klemskader på grund af de kraftige fjedre, der udgør koblingens lukkefunktion. a b c a b c Funktionskontrol Løft håndtaget, kontroller at koblingsbolten let kan løftes, og at håndtag og koblingsbolt bliver stående i løftet stilling. Åbn og luk koblingen og kontroller at den stemmer overens med billederne. Hvis der er monteret sensor, skal punkt (d) også være opfyldt. Kontroller ALTID at koblingen er lukket og sikret inden kørsel. Samtlige kriterier for lukket kobling skal være opfyldt, inden kørslen påbegyndes. Version 2.0 Version 3.0 b a a b Åben, usikret kobling (a) Håndtaget er drejet ca. 90 op (b) Signalstiften er ude (c) Koblingsbolten er løftet (d) En rød diode lyser i førerhuset Version 2.0 Version 3.0 c c Version 2.0 Version 3.0 Lukket, sikret kobling (a) Håndtaget er drejet ned (b) Signalstiften er helt inde. (c) Koblingsbolten er nede (d) En grøn diode lyser i førerhuset Version 2.0 Version mm Når koblingen er lukket, skal der være ca. 10 mm frigang i håndtaget, inden signalstiften bevæger sig udefter. Dette gælder kun for version 2.0-mekanisme. Version 2.0-mekanisme 6

7 4 0 0 m l VBG 750V/795V Fastgørelse Kontroller at koblingen kan dreje i fastgørelsen. Koblingen skal være lukket, når drejningen foretages. B Slitagegrænser A Koblingsbolt min. Ø 55,0 mm B Trækøje max. Ø 59,5 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm Yderligere slitagegrænser fi ndes på side 9. A 1. Smøring Smør koblingen en gang ugentligt med VBG Mekanismeolie eller en anden tynd olie. Sørg for at koblingen er ren for vejsnavs, inden smøring foretages. Hvis der ofte trænger vejsnavs ind i koblingen, bør smøreintervallet gøres kortere. For at få den bedste virkning skal koblingen være åben, når den smøres. 7

8 VBG 750V/795V d Funktionskontrol af luftservo Vip det gule håndtag ud (d). Tryk på markeringen Press på håndtaget og drej samtidigt mod uret til OPEN. Drej derefter tilbage til CLOSE. Koblingsbolten skal så blive stående i løftet og låst stilling Foretag til- og frakobling med påhængsvogn ifølge førerinstruktionen. Når koblingen er lukket og låst, skal der lyse en grøn kontrol-diode i førerhuset. Når koblingen er åben, skal der lyse en rød kontrol-diode i førerhuset. Hvis den grønne diode lyser, selv om koblingen er åben, skal sensorens afstand til låsestiften justeres, indtil den røde diode tænder. ca. 1 mm Åbn koblingen og skru den induktive føler indefter, indtil den støder mod låsestiften. Skru føleren en omdrejning tilbage (afstanden mellem signalstift og induktiv føler bliver så ca. 1 mm). Spænd låsemøtrikkerne til, tilspændingsmoment max. 2 Nm. Gælder for sensor version 2.0. Hvis koblingsbolten ikke bliver stående i åben stilling: Smør mekanismen med VBG Mekanismeolie for at opløse eventuelt overfl ødigt fedt inde i mekanismen. e f h g Kontrol for luftutætheder Kontroller at der ikke er hørbare luftutætheder i ventilen (e), tilslutningen til lastbilens luftudtag (f), slanger (g) eller cylinder (h). I ekstrem kulde kan der opstå mindre utætheder for luft. Dette elimineres ved at afbryde lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag (d) en kvart omdrejning mod uret til OFF. 8

9 VBG 750V/795V Service og vedligeholdelse A B Generelt De komponenter, der bruges ved sammenkobling af bil og påhængsvogn, udsættes også ved normal anvendelse for meget store påvirkninger. Regelmæssig service og vedligeholdelse er en forudsætning for, at koblingen kan fungere godt i hele dens levetid. F d F a C b D E c Længden af serviceintervallerne afhænger af typen af påhængsvogn, belastning, vej- og klimaforhold mm. Service kan passende foretages sammen med andre eftersyn af køretøjet, f.eks. for hver eller km. Koblingen skal demonteres mindst en gang om året og undersøges med henblik på slid, korrosion, revner og deformationer. Defekte og slidte dele skal udskiftes. Hvis den daglige kontrol eller sikkerhedseftersynet viser, at en af slitagegrænserne er overskredet, eller at koblingens funktion er reduceret, skal der straks foretages service. Hvis en af koblingens slitagegrænser er overskredet, er det en indikation af, at også andre dele kræver service. Koblingen skal derfor altid demonteres fra trækbjælken ved service af mekanisme og bøsninger. Kontroller fastgørelsen og trækbjælken og udskift slidte komfortblokke og bøsninger. Slitagegrænser e A inderdiameter B yderdiameter C inderdiameter D yderdiameter E yderdiameter F Slidplade Lodret spillerum i koblingsbolten max. 59,5 mm min. 57,0 mm max. 45,7 mm min. 42,5 mm min. 55,0 mm markering på slidplade max. 5,0 mm Sliddele (a) Mekanisme (b) Top- og bundbøsninger (c) Trækøjets slidring (d) Komfortblokke og trækbjælkehylstrets bøsninger (e) Slidplader (VBG 750V har kun en slidplade forneden) Udskiftning af mekanisme og bøsninger Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re skruer og løft mekanismen af koblingshuset. Demonter slidpladerne. 9

10 4 0 0 m l VBG 750V/795V Udskift bøsningerne ved hjælp af VBG-serviceværktøj. Pres de gamle bøsninger ud nedefra. Bøsningerne må ikke slås i eller ud, det beskadiger koblingshuset. Udskift evt. en beskadiget fangmund. Mindre skader og deformationer på fangmunden kræver ikke reparation, fangmunden er ikke integreret med koblingshuset, og så længe funktionen ikke er nedsat, behøver fangmunden ikke at blive udskiftet. Pres i oppefra som vist på fi guren. Bøsningerne må ikke svejses fast a Brug værktøj 12 som styr i topbøsningen. Placer bøsningen på værktøjet inden montering a 10 Brug værktøj 9 som styr i bundhullet. 10 Demontering af bundbøsning Demontering af topbøsning Montering af topbøsning Montering af bundbøsning Monter slidpladerne. På VBG 750V er der kun en slidplade forneden. Tilspændingsmoment 47 Nm. Placer den nye mekanisme på koblingshuset og monter boltene. Tilspændingsmoment M20, kvalitet 8.8, tørt: 80 Nm. Foretag funktionskontrollen på side Smør koblingen med VBG Mekanismeolie eller en anden tynd olie. Sørg for at koblingen er ren for vejsnavs, inden smøring foretages. Hvis der ofte trænger vejsnavs ind i koblingen, bør smøreintervallet gøres kortere. For at få den bedste virkning skal koblingen være åben, når den smøres. 10

11 VBG 750V/795V F h G Kontrol af fastgørelsen Demonter koblingshuset og rengør det for korrosion og gummirester. Kontroller at koblingshuset ikke er bøjet, har revner eller krybestrømsskader (h). Kontroller slitagegrænserne i henhold til nedenstående: F max. Ø 67,2 mm (uden bøsninger) G min. Ø 61,6 mm Krybestrømsskade, max. dybde 0,5 mm. i j Kontroller at der ikke forekommer revnedannelser (i) eller deformationer på trækbjælken, og at trækbjælkens hylster (j) er korrekt fastspændt. Hvis der er slør i koblingens fastgørelse i lodret eller vandret retning, skal komfortblokkene og bøsningen i trækbjælken udskiftes. Der skal lægges plane skiver med min. kvalitet 200 HB under både bolthoveder og møtrikker. Tilspændingsmoment M20, kvalitet 8.8, tørt: 370 Nm. Genmonter koblingen ifølge Montering af kobling. Genmontering Smør hele horisontalbolten (b), inklusive gevindet, med fedt. Det hindrer rustangreb, og den fremtidige service lettes. Monter fastgørelseselementerne som vist på fi guren. *Specifi kt for VBG 795V. Monter eventuelt tilbehør som fangmundsforlænger (c) som vist. Tilspændingsmoment for kronemøtrik Nm. b d * * Bjælkeafstandsskiver 4 mm * Bjælkeafstandsskive 10 mm c Lås kronemøtrikken med splitten (d). Det er meget vigtigt, at splitten ligger helt inden for takkerne på kronemøtrikkerne og sikres korrekt som vist på fi guren. Smør kronemøtrikken ind i fedt og fyld møtrikhætten med fedt. Monter møtrikhætten. Når koblingen genmonteres efter service, skal der altid bruges en ny split. 11

12 VBG 750V/795V k l Udskiftning af signal- og låsestift version 2.0 Løsn de tre skruer, der holder dækslet. Demonter de øvrige dele. Rengør låsestiftens lejefl ader (k) og smør dem med tyndt fedt. Kontroller at centreringsstiften (l) sidder i sin rille. Monter delene som vist på fi guren. Hvis der bruges et dæksel til induktiv føler - juster føleren, så den korrekte funktion opnås, se side 49. Version 2.0-mekanisme Udskiftning af signal- og låsestift version 3.0 Demonter sensoren samt signal- og låsestift i henhold til fi g fig 1 fig fig 3 fig 4 1. fig 5 fig 6 12

13 4 0 0 m l VBG 750V/795V fig 7 fig fig 9 fig

14 VBG 6000 Vedligeholdelse Den største levetid opnås ved at rense og smøre med VBG Mekanismeolie hver uge. Brug ikke fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder ( ) se fi gur 1. Figur 1 Min Ø55 mm Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Til tilkoblingskontrol af mekanismen bruges VBG beskyttelsesindsats art. nr Figur 2 Figur 3 Ikke sikret, åben stilling Ikke sikret, åben stilling Maks. 59,5 Lære Låst stilling Låst stilling Maks. 38,0 Kontrol Koblingen bør af hensyn til trafi ksikkerheden kontrolleres med jævne mellemrum som angivet i det følgende. Koblingen er udstyret med en signal- og låsestift, som kan være mekanisk (fi gur 2) eller luftaktiveret (fi gur 3). Kontroller dens funktion. Når koblingsbolten er slidt ned til Ø 55 mm, skal mekanismen udskiftes eller renoveres. Maks. tilladt spillerum mellem koblingsbolt og trækøje = 4,5 mm. Slitagegrænse på topbøsningen maks. Ø 59,5 mm. Bundbøsningen kontrolleres med slitagelære, som indgår i serviceværktøj Kontrollen kan foretages, når koblingsbolten er i låst stilling. Før slitagelæren opefter fra bundbøsningens underside, se fi gur 4. Hvis læren støder mod koblingsboltens nederste plan, inden den hviler mod bundbøsningens plan, skal bøsningen udskiftes. Hvis overdrejningsstoppet er beskadiget, skal det udskiftes, og koblingen demonteres. Kontroller omhyggeligt at horisontalbolten ikke er bøjet eller beskadiget. Hvis der er slør i koblingens fastgørelse i lodret eller vandret retning, skal komfortblokkene og bøsningen i trækbjælken udskiftes. Kontroller regelmæssigt at trækbjælkebøsningen er korrekt fastspændt, samt at horisontalboltens kronemøtrik er spændt fast. Tilspændingsmoment: Trækbjælkebøsning: 370 Nm Kronemøtrik: Nm Figur 4 Hvis koblingen er beskadiget på grund af overbelastning, at vogntoget er kørt i grøften eller at der er bakket imod den, skal kørslen afbrydes og koblingen udskiftes. Figur 5 14

15 VBG 6000 Advarselsmærkat Demontering af mekanisme Åbn koblingen og afbryd derefter fødeluften til ventilboksen, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Til tilkoblingskontrol af mekanismen bruges VBG beskyttelsesindsats art. nr Figur 6 Figur 7 Løsn luftslangerne på koblingen. Løsn de fi re unbrakobolte, der holder mekanismen, og løft den fri af koblingshuset. Udskiftning af bøsninger Pres bundbøsningen ud fra koblingshusets underside og pres derpå den nye bøsning i oppefra. Brug serviceværktøj art. nr Det er vigtigt, at bøsningens knaster (toppe) sidder vinkelret på trækretningen. Bundbøsningen må ikke svejses fast. Pres topbøsningen ud fra koblingshusets underside. Pres derpå den nye bøsning i oppefra, så udtaget i bøsningens øverste kant vender fremad i kørselsretningen. Brug serviceværktøj art. nr Bøsningen er sikret mod vridning af en låsekugle. Låsekuglen drives i oppefra efter monteringen af bøsningen, så den kommer ned under koblingshusets plan. Topbøsningen må ikke svejses fast. a Udskiftning af koblingsbolt/stempelstang/ membran Demonter spænderingens halvdele og låget. Løsn skruen på undersiden af koblingsbolten. OBS! Sørg for at holde imod på stempelstangen, så membranen ikke beskadiges! Benyt det viste greb for en nøgle (a). Udløs koblingsbolten ved at trykke på udløserarmen (b). Demonter koblingsbolten, skiven, medbringeren og trykfjederen. b Figur 8 15

16 VBG 6000 c Løsn centerskruen med en unbrakonøgle. Benyt det viste greb for en nøgle (c) ved modhold på stempelstangen. Demonter delene som vist på fi guren. Monter den nye stempelstang og dens monteringsdele samt den nye membran og O-ringen som vist på fi guren. Spænd centerskruen fast med en unbrakonøgle, brug en stjernenøgle på det hertil beregnede greb som modhold. Tilspændingsmoment 60 Nm. Figur 9 d e Montering af koblingsbolt Åbn signal- og låsestiften. Smør komponenterne med VBG Mekanismolja. Genmonter trykfjederen. Placer medbringeren i rillen på koblingsbolten som vist på fi guren. Tryk udløserarmen (d) bagud og tryk samtidig koblingsbolten med medbringeren ind. Når koblingsbolten har nået slutstillingen, kan medbringeren sikres i hakket på udløserarmen. Spænd afstandsstykket og gummiskiven fast med unbrakoskruen, tilspændingsmoment 60 Nm. OBS! Sørg for at holde imod på stempelstangen, så membranen ikke beskadiges! Benyt det viste greb for en nøgle (e). Demonter låget og spænderingens halvdele. Kontroller at membranen ligger korrekt og monter boltene løst. Slå på spændebåndet langs omkredsen og spænd samtidig boltene ens på begge sider. Figur 10 Montering af mekanismen Sæt mekanismen på plads i koblingshuset. Monter unbrakoboltene, tilspændingsmoment Nm. Smør alle kontaktfl ader mellem koblingsbolt, bundbøsning og trækøje. Afbryd altid fødeluften til ventilboksen inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for fastklemning. Til tilkoblingskontrol af mekanismen bruges VBG beskyttelsesindsats art. nr Kontrol efter renovering Kontroller at mekanismen fungerer, samt at koblingsbolten løber korrekt i bundbøsningen. Slut fødeluft til ventilboksen og til tilslutningerne på mekanismen. I forbindelse med renovering af koblingen bør trækøjets slidring (art. nr ) også udskiftes for at få størst mulig levetid på hele kombinationen. 16

17 VBG 6000 Figur 11 Fejlfinding Koblingsbolten løftes ikke Kontroller følgende: - fødeluft. - funktion for betjeningsboks. - funktion for signal- og låsestift. Koblingsbolten går ikke i lås Kontroller følgende: - fødeluft. - funktion for betjeningsboks. - funktion for signal- og låsestift. - om der er skader eller grater på koblingsbolt, udløserarm eller bundbøsning. Utæthed for luft Kontroller følgende: - fødeluft. - slangetilslutninger. - funktion for betjeningsboks. - funktion for signal- og låsestift. - spændering på mekanisme. - membran i mekanisme. Mekanismen kan ikke betjenes Kobl fra ved at: - Løsne 4 bolte (A). - Demontere låg og fjeder (B, C). - Demontere aksel (D). - Løsne 4 bolte (E). - Løfte hele mekanismen op. a b Demontering n OPEN DRIVE POSITION c e d k f g Udskiftning af luftlåsestift Fra: Luftlåsestift med 1 nippel Til: Luftlåsestift med 2 nipler Luk koblingen og afbryd fødeluften til betjeningsventilen ved at adskille (a) inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter slangerne (b) (c) (d), y-koblingen (e), luftlåsestiften (f). Demonter niplen (g) fra kobling og slange. Monter den nye låsestift (h) og tilslut luftslangen (i) til låsestiften og betjeningsventilens port 2. Monter den nye nippel (j), Ø 6, og monter den medfølgende luftslange (k) mellem niplen og luftlåsestiften. Tilslut fødeluftslangen (Ø 8) til betjeningsventilens ydre port 1 (m) og lynkoblingens greb (n) som vist på fi guren. j OPEN DRIVE POSITION i Kontroller koblingens funktion ved til / frakobling af påhængsvogn. OBS! Håndtaget på betjeningsventilen skal stå nedad i låst kørestilling, og signal- og låsestiften skal være ubelastet. h Montering m 17

18 VBG Figur 1 Version 2.0-mekanisme Usikret, åben stilling Sikret, låst stilling Funktionskontrol Nå mekanismen er låst, skal der være frigang i håndtaget, 15 o 20 o inden bolten bevæger sig opad. Se fi gur 1. Hvis der ikke er denne frigang, eller hvis mekanismen i øvrigt ikke fungerer tilfredsstillede, selv om den er velsmurt, skal den straks udskiftes. Mekanismen er udstyret med en signal- og låsestift. Kontroller dens funktion i låst stilling hhv. usikret/åben stilling. Se fi gur 1 og 2. Hvis mekanismen er udstyret med luftservo, se instruktion for denne. Usikret, åben stilling Figur 2 Version 3.0-mekanisme Sikret, låst stilling B Slitagegrænser A Koblingsbolt min. Ø 55,0 mm B Trækøje max. Ø 59,5 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm Når koblingsbolten er slidt ned til 55 mm, skal mekanismen udskiftes, se fi g. 3. Kontrollen foretages lettest med VBGs målegaffel, artikelnummer Figur 3 A B A Slitagegrænser A inderdiameter max. B yderdiameter min. C inderdiameter max. D yderdiameter min. E yderdiameter min. 59,5 mm 57,0 mm 49,5 mm 44,8 mm 55,0 mm C D a E d b c Sliddele (a) Mekanisme (b) Top- og bundbøsninger (c) Trækøjets slidring (d) Komfortblok Figur 4 18

19 4 0 0 m l VBG 760 Figur 4 Version 2.0-mekanisme Smøresteder Lynkobling til luftservo Vedligeholdelse af mekanisme Smør mekanismen regelmæssigt med tynd olie. Brug helst VBG Mekanismeolie, en specielt udviklet olie med rustopløsende og smørende egenskaber. Brug aldrig fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder ( ) se figur 3. Den største levetid opnås ved at rense og smøre hver uge. VBG fraråder montering af centralsmøring. Hvis koblingen er udstyret med luftservo version 1.0 eller ældre, skal lynkoblingen smøres regelmæssigt med tynd olie. Se fi gur 4 og 5. Udskiftning af mekanisme 1. Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Figur 5 Version 3.0-mekanisme Hvis koblingen er udstyret med luftservo eller AM-mekanisme, skal fødeluften til ventilboksen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte og løft mekanismen af koblingshuset. Ved udskiftning af bøsning benyttes VBG serviceværktøj, art.nr Træk bund- og topbøsningerne ud opefter. Rengør, kontroller og smør hullet i koblingshuset. Pres de nye bøsningerne i nedefter. Se fi gur 4. Monter mekanismen ifølge Montering af mekanisme. Montering af mekanismen Sæt mekanismen på plads i koblingshuset. Monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Se fi gur 6. Kontroller derpå, at mekanismen fungerer fejlfrit med hensyn til låsefunktion og fastholdelse i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer fejlfrit, spændes boltene med et moment på Nm. Smør koblingen med VBG Mekanismeolie. Smøresteder se fi gur 4 og Figur 6 Version 3.0-mekanisme 1. Mekanisme 2. Koblingshus inkl. horisontalbolt 3. Bundbøsning 4. Topbøsning 5. Lejeskål 6. Lejeskål uden gevind 7. Lejeskål med gevind 8. Komfortblok 9. Møtrikskive 10. Kronemøtrik 11. Låsesæt for kronemøtrik 12. Møtrikhætte

20 VBG 760 Figur 7 Figur 8 Figur 9 Figur mm Kontrol og renovering af fastgørelse Komfortblokkene er sliddele, og de skal udskiftes, så snart de udviser nogen form for slid som for eksempel revner, deformation osv. Hvis komfortblokkene er over 2 år, bør de udskiftes. Se fi gur 7. Kontroller regelmæssigt forspændingen i komfortblokkene. Første kontrol bør foretages efter 5000 km. Kontroller at lejeskålene ikke er bukkede eller har revner. Beskadigede lejeskåle skal udskiftes. Når koblingen demonteres for eksempelvis udskiftning af komfortblokke eller lejeskåle, skal horisontalboltens fastgørelse i koblingshuset kontrolleres. Hvis horisontalbolten er løs, bøjet, gevindet slidt eller beskadiget, eller hvis koblingshuset i øvrigt er beskadiget, skal enheden straks udskiftes. Kontroller også, at der ikke forekommer revnedannelse eller deformation af trækbjælken. Se fi gur 8. Genmontering Monter lejeskålene på trækbjælken. Bjælkeskiven med gevind, pos. 7, skal placeres indvendigt i trækbjælken. Tilspændingsmoment (tørt) 190 Nm. Se fi gur 9. Monter de resterende dele ifølge fi gur 6. Sørg for at gevindet på koblingshusets horisontalbolt er godt indsmurt med fedt. Hold koblingshuset vandret og skru samtidig kronemøtrikken på med hånden. Spænd kronemøtrikken indtil komfortblokkene er forspændt, så afstanden mellem lejeskålenes inderkant er mm. Brug en 70 mm topnøgle. Se fi gur 10. Lås kronemøtrikken med låsesæt Skruen skal ligge helt inden for hakkerne i kronemøtrikken. Se fi gur 11. For at skruen skal kunne placeres korrekt kan det i nogle tilfælde være påkrævet at placere en maks. 6 mm tyk skive (art.nr , se reservedelskatalog) under kronemøtrikken. Stryg fedt over hele kronemøtrikken og sørg for at møtrikhætten krænges korrekt på. Det forhindrer, at møtrikken ruster fast og letter fremtidig service. Kontroller at opbygningen og bagkofangeren ikke hindrer koblingens vinkeludslag. Ved 25 lodret vinkeludslag eller ved rotation 360 kræves der 100 mm fri plads over og under koblingen. 4-8 mm Figur 11 20

21 VBG 3000 RB Figur 1a Koblingsbolt Min. Ø 55,0 mm Maks. Ø 59,5 Trækøje Maks. Ø 59,5 mm Funktionskontrol I låst stilling skal der være i frigang i håndtaget, inden bolten bevæger sig opefter. Hvis der ikke er frigang, eller hvis mekanismen i øvrigt ikke fungerer, skal den udskiftes. Kontroller slitagegrænser som vist på fi gur 1a-b. Kontrollen foretages lettest med VBGs slitagelære: artikelnummer Maks. tilladt lodret spillerum i koblingsbolten: 5 mm. Kontroller signal- og låsestiftens funktion i låst stilling hhv. usikret/åben stilling. Se fi gur 2. Hvis mekanismen er udstyret med med luftservo, se instruktion for denne. Maks 38 Figur 1b Maks. Ø 49,5 Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Ikke sikret, åben stilling Figur 2 Sikret, låst stilling Vedligeholdelse Den største levetid opnås ved at rense og smøre med VBG Mekanismeolie hver uge. Brug ikke fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder ( ) se fi gur 3. Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal lynkoblingen smøres regelmæssigt med tynd olie. Se fi gur 3. Smøresteder Hvis koblingen er beskadiget på grund af overbelastning, at vogntoget er kørt i grøften eller at der er bakket imod den, skal kørslen afbrydes og koblingen udskiftes. Figur 3 Lynkobling til luftservo 21

22 VBG 3000 RB Figur 4 Udskiftning af mekanisme og bøsninger Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte, der holder mekanismen, og løft mekanismen af koblingshuset. Når der skiftes til en ny mekanisme, skal bundbøsningen også udskiftes. Bøsningerne udskiftes ved at presse bøsningerne ud fra undersiden og derpå presse de nye bøsningerne i oppefra. Brug serviceværktøj artikelnummer Topbøsningen er sikret mod vridning af en låsekugle. Når bøsningen er monteret, drives låsekuglen i oppefra, så den kommer ned under koblingshusets plan. Bøsningernes knast monteres vinkelret på trækretningen. Bøsningerne må ikke svejses fast. Se fi gur 11. Sæt mekanismen på koblingshuset. Monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Når mekanismen fungerer uden anmærkninger med hensyn til låsefunktion op åbning, spændes boltene med et tilspændingsmoment på Nm. Smør mekanismen med VBG Mekanismeolie. Smøresteder ( ) se fi gur 3. Udskiftning af koblingshus/trækbjælkebøsning Løsn kronemøtrikken og demonter koblingshuset. Smør hele horisontalbolten på det nye koblingshus med fedt. Det hindrer rustangreb, og den fremtidige renovering lettes. Monter koblingshuset og de øvrige monteringselementer som vist på fi gur 5. Kontroller at gevindet for kronemøtrikken er smurt godt. Spænd kronemøtrikken til. Brug en 85 mm topnøgle. Tilspændingsmoment: Nm. Lås kronemøtrikken med de to låsestifter. Fyld møtrikhætten delvist med fedt. Skru møtrikhætten fast med centerskruen Bundbøsning 2. Topbøsning 3. Mekanisme 4. Koblingshus 5. Overdrejningsalarm 6. Trækbjælkebøsning 7. Skive 8. Låsestift 9. Kronemøtrik 10. Møtrikhætte 11. Bolt Figur 5 22

23 VBG 620/623/627 Figur 1a Maks. Ø 59,5 Maks. 38 mm Maks. Ø 49, Funktionskontrol I låst stilling skal der være i frigang i håndtaget, inden bolten bevæger sig opefter. Hvis der ikke er frigang, eller hvis mekanismen i øvrigt ikke fungerer, skal den udskiftes. Kontroller slitagegrænser som vist på fi gur 1a-b. Kontrollen foretages lettest med VBGs slitagelære: artikelnummer Maks. tilladt lodret spillerum i koblingsbolten: 5 mm. I forbindelse med renovering af koblingen bør trækøjets slidring (art. nr ) også udskiftes for at få størst mulig levetid på hele kombinationen. Kontroller signal- og låsestiftens funktion i låst stilling hhv. usikret/åben stilling. Se fi gur 2. Hvis mekanismen er udstyret med luftservo, se instruktion for denne. Figur 1b Koblingsbolt Min. 55 Trækøje Maks. 59,5 Vedligeholdelse Den største levetid opnås ved at rense og smøre med VBG Mekanismeolie hver uge. Brug ikke fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder se fi gur 3. Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal lynkoblingen smøres regelmæssigt med tynd olie. Se fi gur 3. Figur 2 Figur 3 Ikke sikret, åben stilling Lynkobling til luftservo Sikret, låst stilling Udskiftning af mekanisme og bøsninger Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte, der holder mekanismen, og løft mekanismen af koblingshuset. Når der skiftes til en ny mekanisme, skal top- og bundbøsningen også udskiftes. Bøsningerne udskiftes ved at presse bøsningerne ud fra undersiden og derpå presse de nye bøsningerne i oppefra. Brug serviceværktøj artikelnummer Topbøsningen er sikret mod vridning af en låsekugle. Når bøsningen er monteret, drives låsekuglen i oppefra, så den kommer ned under koblingshusets plan. Bøsningernes knast monteres vinkelret på trækretningen. Se fi gur 3. Bøsningerne må ikke svejses fast. Sæt mekanismen på koblingshuset. Monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Kontroller derpå, at mekanismen fungerer fejlfrit med hensyn til låsefunktion og fastholdelse i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer fejlfrit, spændes boltene med et moment på Nm. Smør mekanismen med VBG Mekanismeolie eller en anden tynd olie. Smøresteder ( ) se fi gur 3. 23

24 VBG 620/623/627 Figur 4.1 Figur 4.2 Revnedannelsesskade Horisontalbolt A Min Ø 61,8 B Maks. Ø 67,2 Slidskade Horisontalbolt (A)* Trækbjælkebøsning (B)* *Uden bøsning Kontrol og renovering af fastgørelse Kontroller regelmæssigt at trækbjælkehystret og horisontalboltens kronemøtrik er korrekt spændt til. Tilspændingsmoment: Trækbjælkebøsning 370 Nm Kronemøtrik Nm Hvis der er slør i koblingens fastgørelse i lodret eller vandret retning, skal komfortblokkene og bøsningen i trækbjælkens bøsning udskiftes. Udskift også deformerede overdrejningsstop. Demonter koblingshuset. Rens horisontalbolten for korrosion og gummirester. Kontroller at horisontalbolten ikke: - er bøjet - har revnedannelser (se fi gur 4.1) - er slidt (slitagegrænser ifølge fi gur 4.2) - har grubedannelser fra krybestrømsskader (se fi gur 4.3) Udskift koblingshuset, hvis det har skader. Kontroller også, at der ikke forekommer revnedannelse eller deformation af trækbjælken. Ved krybestrømsskader skal elstikket og dets stelforbindelse kontrolleres. For at eliminere skader på horisontalbolten monteres der et stelkabel mellem mekanismen og trækbjælkehystret. Monter koblingshuset ifølge Montering af koblingshus. Hvis koblingen er beskadiget på grund af overbelastning, at vogntoget er kørt i grøften eller at der er bakket imod den, skal kørslen afbrydes og koblingen udskiftes. Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Maks. 0,5 Figur 4.3 Krybestrømsskade Grubedannelse Horisontalbolt 24

25 VBG 620/623/627 12b Figur Topbøsning 2. Mekanisme 3. Stelkabel 4. Koblingshus 5. Bundbøsning 6. Horisontalbolt 7. Komfortblok 8. Overdrejningsstop 9. Lejeskål, ydre 10. Trækbjælkebøsning inkl. bøsning 11. Lejeskål, indre 12. Kronemøtrik 12b. Låsesæt for kronemøtrik 13. Møtrikhætte Montering af koblingshus Smør hele horisontalbolten med fedt. Det hindrer rustangreb, og den fremtidige renovering lettes. Monter koblingshuset og de øvrige monteringselementer som vist på fi gur 5. Kontroller at gevindet for kronemøtrikken er smurt godt. Spænd kronemøtrikken til. Brug en 70 mm topnøgle. Tilspændingsmoment: Nm. 4-8 mm Lås kronemøtrikken med låsesæt Skruen skal ligge helt inden for hakkerne i kronemøtrikken. Se fi gur 6. Fyld møtrikhætten delvist med fedt. Monter møtrikhætten omhyggeligt. Det hindrer fastrustning, og den fremtidige service lettes. Figur 6 25

26 VBG 575V/590V a Lufttilførsel åben Servicestilling, lufttilførsel afbrudt Sikkerhedskontrol Foretag en sikkerhedskontrol en gang om ugen. Hvis kontrollen viser, at en af slitagegrænserne er overskredet, eller at koblingens funktion er reduceret, skal der straks foretages service. Hvis koblingen er udstyret med luftservo eller AM-mekanisme, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Afbryd lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag (a) en kvart omgang mod uret til OFF. Hvis koblingen er beskadiget på grund af overbelastning, at vogntoget er kørt i grøften eller at der er bakket imod den, skal kørslen afbrydes og koblingen udskiftes. Max 90 Max Advarsel! a b a b Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Version 2.0 Version 3.0 b a c c a b c c Funktionskontrol Koblingen kan åbnes, når fangmunden er i normal stilling eller drejet maksimalt ud i yderstilling, se fi guren til venstre. Løft håndtaget, kontroller at koblingsbolten let kan løftes, og at håndtag og koblingsbolt bliver stående i løftet stilling. Åbn og luk koblingen og kontroller at den stemmer overens med billederne. Hvis der benyttes en induktiv føler, skal punkt (d) også være opfyldt. Kontroller ALTID at koblingen er lukket og sikret inden kørsel. Samtlige kriterier for lukket kobling skal være opfyldt, inden kørslen påbegyndes. Åben, usikret kobling (a) Håndtaget er drejet ca. 90 op (b) Signalstiften er ude (c) Koblingsbolten er løftet (d) En rød diode lyser i førerhuset Version 2.0 Version 3.0 Version 2.0 Version mm Lukket, sikret kobling (a) Håndtaget er drejet ned (b) Signalstiften er helt inde (c) Koblingsbolten er nede (d) En grøn diode lyser i førerhuset Version 2.0 Version 3.0 Version 2.0-mekanism Når koblingen er lukket, skal der være ca. 10 mm frigang i håndtaget, inden signalstiften bevæger sig udefter. Dette gælder kun for version 2.0-mekanisme. 26

27 4 0 0 m l VBG 575V/590V Fastgørelse Kontroller at koblingen kan dreje i fastgørelsen. Koblingen skal være lukket, når drejningen foretages. Kontroller at fangmunden kan drejes. B Slitagegrænser A Koblingsbolt min. 47,0 mm B Trækøje max. 52,0 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm Yderligere slitagegrænser fi ndes på side 29. A 1. Smøring Smør koblingen en gang ugentligt med VBG Mekanismeolie eller en anden tynd olie. For at få den bedste virkning skal koblingen være åben, når den smøres. 27

28 VBG 575V/590V d Funktionskontrol af luftservo Vip det gule håndtag ud (d). Tryk på markeringen Press på håndtaget og drej samtidigt mod uret til OPEN. Drej derefter tilbage til CLOSE. Koblingsbolten skal så blive stående i løftet og låst stilling Foretag til- og frakobling med påhængsvogn ifølge førerinstruktionen. Når koblingen er lukket og låst, skal der lyse en grøn kontrol-diode i førerhuset.. Når koblingen er åben, skal der lyse en rød kontrol-diode i førerhuset. Hvis den grønne diode lyser, selv om koblingen er åben, skal sensorens afstand til låsestiften justeres, indtil den røde diode tænder. Justering af induktiv føler version 2.0 Åbn koblingen og skru den induktive føler indefter, indtil den støder mod låsestiften. Skru føleren en omdrejning tilbage (afstanden mellem signalstift og induktiv føler bliver så ca. 1 mm). Spænd låsemøtrikkerne til, tilspændingsmoment max. 2 Nm. ca 1 mm Version 2.0 Hvis koblingsbolten ikke bliver stående i åben stilling: Smør mekanismen med VBG Mekanismeolie for at opløse eventuelt overfl ødigt fedt inde i mekanismen. e f g Kontrol for luftutætheder Kontroller at der ikke er hørbare luftutætheder i ventilen (e), tilslutningen til lastbilens luftudtag (f), slanger (g) eller cylinder (h). I ekstrem kulde kan der opstå mindre utætheder for luft. Dette elimineres ved at afbryde lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag (d) en kvart omdrejning mod uret til OFF. Se anvisninger for Luftservo side 48. h 28

29 VBG 575V/590V Service og vedligeholdelse B C A Generelt De komponenter, der bruges ved sammenkobling af bil og påhængsvogn, udsættes også ved normal anvendelse for meget store påvirkninger. Regelmæssig service og vedligeholdelse er en forudsætning for, at koblingen kan fungere godt i hele dens levetid. Længden af serviceintervallerne afhænger af typen af påhængsvogn, belastning, vej- og klimaforhold mm. Service kan passende foretages sammen med andre eftersyn af køretøjet, f.eks. for hver eller km. Koblingen skal demonteres mindst en gang om året og undersøges med henblik på slid, korrosion, revner og deformationer. Defekte og slidte dele skal udskiftes. Hvis den daglige kontrol eller sikkerhedseftersynet viser, at en af slitagegrænserne er overskredet, eller at koblingens funktion er reduceret, skal der straks foretages service. Hvis en af koblingens slitagegrænser er overskredet, er det en indikation af, at også andre dele kræver service. Koblingen skal derfor altid demonteres fra trækbjælken ved service af mekanisme og bøsninger. Kontroller fastgørelsen og trækbjælken og udskift slidte komfortblokke og bøsninger. D E d e a b c Slitagegrænser A yderdiameter min. 51,0 mm B inderdiameter max. 54,0 mm C inderdiameter max. 36,5 mm D yderdiameter min. 33,5 mm E yderdiameter min. 47,0 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm Sliddele (a) Mekanisme (b) Top- og bundbøsninger (c) Trækøjets slidring (d) Gummielementerne og trækbjælkebøsningens bøsninger (e) Slidplade Udskiftning af mekanisme og bøsninger Hvis koblingen er udstyret med luftservo eller AM-mekanisme, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte og løfte mekanismen af koblingshuset. Demonter fangmunden som vist på fi guren. 29

30 VBG 575V/590V Service - vedligeholdelse forts. Udskift bøsningerne ved hjælp af VBG-serviceværktøj. Pres de gamle bøsninger ud nedefra og pres de nye bøsninger i oppefra som vist på fi guren. Bøsningerne må ikke svejses fast. Brug værktøj 7 som styr i topbøsningen. 3 7a 3 7a 7a 8a 8a 2 3 Demontering af bundbøsning Demontering af topbøsning Montering af topbøsning Montering af bundbøsning Smør lejefl aderne mellem koblingshus og fangemund. Smøresteder. Placer fangmunden (k) i normal stilling på koblingshuset. k

31 4 0 0 m l VBG 575V/590V 4xM12x60, 8.8 4xTBRB 80 Nm Placer den nye mekanisme på koblingshuset og monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Foretag funktionskontrollen på side 26. Spænd boltene til. Tilspændingsmoment M12, kvalitet 8.8, tørt: 80 Nm Smør koblingen med VBG Mekanismeolie. For at få den bedste virkning skal koblingen være åben, når den smøres. 31

32 VBG 575V/590V F G Kontrol af fastgørelsen Demonter koblingshuset og rengør det for korrosion og gummirester. Kontroller at koblingshuset ikke er bøjet eller har revner. Kontroller slitagegrænserne i henhold til nedenstående: F max. Ø 67,2 mm (uden bøsninger) G min. Ø 61,6 mm Kontroller at der ikke forekommer revnedannelser (h) eller deformationer på trækbjælken, og at trækbjælkens bøsning (i) er korrekt fastspændt. Tilspændingsmoment M20, kvalitet 8.8, tørt: 370 Nm. h i VBG 575V VBG 590V 4x200 HB 4xM20, 8.8 Montering af trækbjælkebøsning Monter trækbjælkebøsningen (a) med fi re skruer som vist på fi guren. Der skal lægges plane skiver med min. kvalitet 200 HB under både skruehoveder og møtrikker. Tilspændingsmoment M20, kvalitet 8.8, tørt: 370 Nm. 370 Nm Montering af kobling Smør hele horisontalbolten (b), inklusive gevindet, med fedt. Det hindrer rustangreb og den fremtidige service lettes. Monter trækbjælkebøsning som vist på fi guren. Tilspændingsmoment for kronemøtrik Nm. Lås kronemøtrikken med splitten. Det er meget vigtigt, at splitten ligger helt inden for takkerne på kronemøtrikkerne og sikres korrekt som vist på fi guren. Smør kronemøtrikken ind i fedt og fyld møtrikhætten med fedt. Monter møtrikhætten. Når koblingen genmonteres efter service, skal der altid bruges en ny split. k j Udskiftning af signal- og låsestift version 2.0 Løsn de tre skruer, der holder dækslet. Demonter de øvrige dele. Rengør låsestiftens lejefl ader (j) og smør dem med tyndt fedt. Kontroller at centreringsstiften (k) sidder i sin rille. Monter delene som vist på fi guren. Hvis der bruges et dæksel til induktiv føler - juster føleren, så den korrekte funktion opnås, se side 28. Version

33 VBG 575V/590V Udskiftning af signal- og låsestift version 3.0 Demonter sensoren samt signal- og låsestift i henhold til fi g fig 1 fig fig 3 fig 4 1. fig 5 fig 6 33

34 4 0 0 m l VBG 575V/590V Udskiftning af signal- og låsestift version 3.0, forts. fig 7 fig fig 9 fig

35 VBG 8500 Hvis koblingen er udstyret med luftservo eller AMmekanisme, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Afbryd lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag en kvart omgang mod uret til OFF. Ældre typer af luftservo: Lufttilførslen afbrydes ved lynkoblingen på tilførselsslangen. Lufttilførsel åben Servicestilling, lufttilførsel afbrudt Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling frembyder altid risiko for klemskader på grund af de kraftige fjedre, der udgør koblingens lukkefunktion Funktionskontrol Nå mekanismen er låst, skal der være frigang i håndtaget inden bolten bevæger sig opad. Se fi gur 1. Hvis der ikke er denne frigang, eller hvis mekanismen i øvrigt ikke fungerer tilfredsstillede, selv om den er velsmurt, skal den straks udskiftes. Mekanismen er udstyret med en signal- og låsestift. Kontroller dens funktion i låst stilling hhv. usikret/åben stilling. Se fi gur 2. Hvis mekanismen er udstyret med luftservo, se instruktion for denne. Figur 1 Osäkrat, öppet läge Låst läge Ikke sikret, åben stilling Figur 2 Version 3.0-mekanisme Sikret, låst stilling B Slitagegrænser A Koblingsbolt min. Ø 47,0 mm B Trækøje max. Ø 52,0 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm Når koblingsbolten er slidt ned til 47 mm, skal mekanismen udskiftes, se fi g. 3. Kontrollen foretages lettest med VBGs målegaffel, artikelnummer Yderligere slitagegrænser, se side 36. A Figur 3 35

36 4 0 0 m l VBG 8500 B A Slitagegrænser A yderdiameter min. 51,0 mm B inderdiameter max. 54,0 mm C inderdiameter max. 41,3 mm D yderdiameter min. 38,5 mm E yderdiameter min. 47,0 mm Lodret spillerum i koblingsbolten max. 5,0 mm C a D E Sliddele (a) Mekanisme (b) Top- og bundbøsninger (c) Gummielementer c b Smøresteder Figur 4 Version 2.0-mekanisme Lynkobling til luftservo Vedligeholdelse af mekanisme Smør mekanismen regelmæssigt med tynd olie. Brug helst VBG Mekanismeolie, en specielt udviklet olie med rustopløsende og smørende egenskaber. Brug aldrig fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder ( ) se fi gur 4 og 5. Den største levetid opnås ved at rense og smøre hver uge. VBG fraråder montering af centralsmøring. Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal lynkoblingen smøres regelmæssigt med tynd olie. Se fi gur Figur 5 Version 3.0-mekanisme 36

37 VBG 8500 Udskiftning af mekanisme Stik aldrig fi ngrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Figur 6 1 Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte og løft mekanismen af koblingshuset. Ved udskiftning af bøsning benyttes VBG serviceværktøj, art.nr Træk bund- og topbøsningerne ud opefter. Rengør, kontroller og smør hullet i koblingshuset. Pres de nye bøsningerne i nedefter. Genmonter låseskiven (1). Se fi gur 6. Monter mekanismen ifølge Montering af mekanisme. Figur Montering af mekanismen Sæt mekanismen på plads i koblingshuset. Monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Se fi gur 7. Kontroller derpå, at mekanismen fungerer fejlfrit med hensyn til låsefunktion og fastholdelse i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer fejlfrit, spændes boltene med et moment på 80 Nm. Smør koblingen med VBG Mekanismeolie. Smøresteder se fi gur Mekanisme 2. Topbøsning 3. Koblingshus inkl. horisontalbolt 4. Bundbøsning 5. Låseskive Figur 8 5 Kontrol og renovering af fastgørelse Komfortblokkene er sliddele, og de skal udskiftes, så snart de udviser nogen form for slid som for eksempel revner, deformation osv. Hvis komfortblokkene er over 2 år, bør de udskiftes. Se fi gur 8. Kontroller regelmæssigt forspændingen i komfortblokkene. Første kontrol bør foretages efter km. Kontroller at lejeskålene ikke er bukkede eller har revner. Beskadigede lejeskåle skal udskiftes. Når koblingen demonteres for eksempelvis udskiftning af komfortblokke eller lejeskåle, skal horisontalboltens fastgørelse i koblingshuset kontrolleres. Hvis horisontalbolten er løs, bøjet, gevindet slidt eller beskadiget, eller hvis koblingshuset i øvrigt er beskadiget, skal enheden straks udskiftes. Kontroller også, at der ikke forekommer revnedannelse eller deformation af trækbjælken. Se fi gur 9. Figur 9 37

38 VBG 8500 Montering af lejeskåle Monter lejeskålene på trækbjælken. Lejeskålen med gevind, pos. 8, skal placeres indvendigt i trækbjælken. Tilspændingsmoment (tørt) 190 Nm. Se fi gur 10. Figur Montering af koblingshus og øvrige monteringsdele Monter de resterende dele ifølge fi gur 11. Sørg for at gevindet på koblingshusets horisontalbolt er godt indsmurt med fedt. Hold koblingshuset vandret og skru samtidig kronemøtrikken på med hånden Figur Mekanisme 2. Topbøsning 3. Koblingshus inkl. horisontalbolt 4. Bundbøsning 5. Lejeskål 6. Komfortblok 7. Lejeskål uden gevind 8. Lejeskål med gevind 9. Møtrikskive 10. Kronemøtrik 11. Låsesæt for kronemøtrik 12. Møtrikhætte 13. Låseskive mm 3 Figur 12 Kontroller at opbygningen og bagkofangeren ikke hindrer koblingens vinkeludslag. Ved 25 lodret vinkeludslag eller ved rotation 360 kræves der 100 mm fri plads over og under koblingen. Figur mm Spænd kronemøtrikken indtil komfortblokkene er forspændt, så afstanden mellem lejeskålenes inderkant er mm. Brug en 70 mm topnøgle. Se fi gur 12. Lås kronemøtrikken med låsesæt Skruen skal ligge helt inden for hakkerne i kronemøtrikken. Se fi gur 13. For at skruen skal kunne placeres korrekt kan det i nogle tilfælde være påkrævet at placere en maks. 6 mm tyk skive (art.nr , se reservedelsliste) under kronemøtrikken. Stryg fedt over hele kronemøtrikken og sørg for at møtrikhætten krænges korrekt på. Det forhindrer, at møtrikken ruster fast og letter fremtidig service. 38

39 4 0 0 m l VBG 8040 Lufttilførsel åben Servicestilling, lufttilførsel afbrudt Hvis koblingen er udstyret med luftservo skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Afbryd lufttilførslen ved at dreje ventilens røde håndtag en kvart omgang mod uret til OFF. Ældre typer af luftservo: Lufttilførslen afbrydes ved lynkoblingen på tilførselsslangen Figur 1 Version 2.0-mekanisme Ikke sikret, åben stilling Sikret, låst stilling Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling frembyder altid risiko for klemskader på grund af de kraftige fjedre, der udgør koblingens lukkefunktion. Ikke sikret, åben stilling Figur 2 Version 3.0-mekanisme A Sikret, låst stilling A Ø 36,5 mm B Ø 42,0 mm C 5,0 mm B Funktionskontrol Når mekanismen er låst, skal der være i frigang i håndtaget, inden bolten bevæger sig opefter. Se fi gur 1. Hvis der ikke er denne frigang, eller hvis mekanismen i øvrigt ikke fungerer tilfredsstillede, selv om den er velsmurt, skal den straks udskiftes. Mekanismen er udstyret med en signal- og låsestift. Kontroller dens funktion i låst stilling hhv. usikret/åben stilling. Se fi gur 1 og 2. Hvis mekanismen er udstyret med luftservo, se instruktion for denne. Slitagegrænser Når koblingsbolten er slidt ned til 36,5 mm, skal mekanismen udskiftes. Kontrollen foretages lettest med VBG målegaffel, art. nr Maks. tilladt lodret spillerum i koblingsbolten: 5 mm Slitagegrænse for topbøsningen: max. dimension: 54,1 mm Slitagegrænse for bundbøsningen: max. dimension: 31,5 mm 1. Vedligeholdelse af mekanisme Smør mekanismen regelmæssigt med tynd olie. Brug helst VBG Mekanismeolie, en specielt udviklet olie med rustopløsende og smørende egenskaber. Brug aldrig fedt på grund af den seje konsistens. Smøresteder se fi gur 3. Den største levetid opnås ved at rense og smøre hver uge. VBG fraråder montering af centralsmøring. Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal lynkoblingen smøres regelmæssigt med tynd olie. Se fi gur 3. Figur 3 Lynkobling til luftservo 39

40 VBG 8040 Udskiftning af mekanisme Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. Figur 4 1 Hvis koblingen er udstyret med luftservo, skal fødeluften til betjeningsventilen afbrydes, inden arbejdet med koblingen påbegyndes. Demonter mekanismen ved at løsne de fi re bolte og løfte mekanismen af koblingshuset. Ved udskiftning af bøsning benyttes VBG serviceværktøj, art.nr Træk bund- og topbøsningerne ud opefter. Rengør, kontroller og smør hullet i koblingshuset. Pres de nye bøsningerne i nedefter. Se fi gur 4. Monter mekanismen ifølge Montering af mekanisme Montering af mekanismen Sæt mekanismen på plads i koblingshuset. Monter boltene, men spænd dem ikke til med fuldt moment. Se fi gur 5. Kontroller derpå, at mekanismen fungerer fejlfrit med hensyn til låsefunktion og fastholdelse i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer fejlfrit, spændes boltene med et moment på 80 Nm. Smør koblingen med VBG Mekanismeolie. Smøresteder se fi gur 3. Figur 5 1. Mekanisme 2. Topbøsning 3. Koblingshus inkl. horisontalbolt 4. Bundbøsning Figur 6 Kontrol og renovering af fastgørelse Komfortblokkene er sliddele, og de skal udskiftes, så snart de udviser nogen form for slid som for eksempel revner, deformation osv. Hvis komfortblokkene er over 2 år, bør de udskiftes. Se fi gur 6. Kontroller regelmæssigt forspændingen i komfortblokkene. Første kontrol bør foretages efter 5000 km. Kontroller at lejeskålene ikke er bukkede eller har revner. Beskadigede lejeskåle skal udskiftes. Når koblingen demonteres for eksempelvis udskiftning af komfortblokke eller lejeskåle, skal horisontalboltens fastgørelse i koblingshuset kontrolleres. Hvis horisontalbolten er løs, bøjet, gevindet slidt eller beskadiget, eller hvis koblingshuset i øvrigt er beskadiget, skal enheden straks udskiftes. Kontroller også, at der ikke forekommer revnedannelse eller deformation af trækbjælken. Se fi gur 7. Figur 7 40

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600- Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 3600- Ver.1.4 5/04/01 900196-da Table, Tabelle, Tableau 99- RD 300-400 C/S No. 3 600- Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N 50 65 75 100 10 150 175

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt.

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt. Forord: Tak fordi du har købt en Kingring / JinLun JL150-5 motorcykel hos MC4you. Denne model er produceret ved hjælp af avanceret teknologi. Denne model er designet til såvel bykørsel som langture, og

Læs mere

BRUGSANVISNING Tornado-400

BRUGSANVISNING Tornado-400 BRUGSANVISNING Tornado-400 Gælder for Tornado-400 med type-serienr: 310100-00 INDLEDNING OG SIKKERHED INDHOLDSFORTEGNELSE 1 IDENTIFIKATION AF MASKINE... 1 1.1 RESERVEDELSBESTILLING:... 1 2 SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Forord............................................ 2 2 Sikkerhed.......................................... 4 3 Beskrivelse og udstyr................................

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

medemagruppen MC Jazzy 1121 Service manual P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011

medemagruppen MC Jazzy 1121 Service manual P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011 medemagruppen P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011 DK Service manual MC Jazzy 1121 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Service manual P9-0220-S

Læs mere

Indholdsfortegnelse NK/NV. Instruktionbog 673633-DK-05/2001

Indholdsfortegnelse NK/NV. Instruktionbog 673633-DK-05/2001 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 2 Funktionsdiagram... 3 Tilkobling af sprøjten... 4 Betjeningsvejledning... 5 Betjening af bommen... 5 Indstilling af lufttryk i vindkedlen... 6 Indstilling af betjeningsarmatur...

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 02/2014

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 02/2014 DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG DK Version 02/2014 Forord Kære campist Tillykke med din nye campingvogn. Det glæder os, at du har valgt en Hobby. Vi bestræber os

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere