Bilagets punkt 5 og 6 gælder kun i tilfælde, hvor der er etableret direkte signallænker mellem parterne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagets punkt 5 og 6 gælder kun i tilfælde, hvor der er etableret direkte signallænker mellem parterne."

Transkript

1 Bilag D. Tekniske Specifikationer 1 Anvendelse Dette bilag med dets henvisninger dækker de tekniske krav for sammenkobling mellem parternes netværk. Hensigten med de opstillede krav er dels at sikre imod skader eller forstyrrelser i ét netværk skabt af det andet netværk, dels at sikre en acceptabel kvalitet af samtrafiktjenesten imellem nettene. Bilagets bestemmelser kan løbende ændres eller uddybes i bilaterale aftaler imellem parterne. Ændringer af de tekniske krav skal ske med rimeligt varsel til implementeringen af ændringen, normalt minimum 1 år. Det forudsættes, at begge netværk lever op til gældende danske standarder for telefoninetværk og for tilslutning af kundeudstyr hertil og for elektronisk kommunikationsudstyr i øvrigt. Bilagets punkt 5 og 6 gælder kun i tilfælde, hvor der er etableret direkte signallænker mellem parterne. 2 Fysisk og elektrisk grænseflade Sammenkoblingen af parternes net på det faktiske forbindelsespunkt vil være udstyr af krydsfelttypen med 75 koaxialstik med en 2,048 Mbit/s elektrisk ind- og udgang. Dette forbindelsespunkt installeres af Telia og forsynes med positioner for adgang til afprøvning, således at udstyrsforbindelserne i hvert net kan isoleres og afprøves. 3 Transmission Sammenkoblingens 2,048 Mbit/s systemer struktureres i 64 kbit/s kanaler med en rammestruktur i henhold til G.704 sect 2.3 og 5.1. Telefoni kodes i 64 kbit/s kanalerne i henhold til 8-bit A-lov ifølge ITU-T rec G.711. Parterne skal sikre, at der fra samtrafikpunkterne til telefoniterminaler tilsluttet parternes net er en forsinkelse på maksimalt 2 x 17 ms. Såfremt en part terminerer eller transiterer trafik til udenlandske kunder, må forsinkelsen fra samtrafikpunktet til det internationale referencepunkt ikke overskride 2 x 17 ms. Hvis en parts net ikke overholder disse specifikationer, skal vedkommende sikre kvaliteten af telefoniforbindelser f.eks. ved indkobling af ekkocanceller. 3.1 Synkronisering Parternes net skal enten være synkroniseret med Telia efter master-slaveprincippet med Telia master, eller de skal operere plesiokront med en primær referencestandard (Cæsium standard) i henhold til ITU-T rec G.811, med en langtids nøjagtighed bedre end

2 Ved anvendelse af master-slaveprincippet skal Operatøren overholde kravene i rekommandation G.812 for slave klokker. 4 SS7 net Operatørens signalnet forbindes med Telia signalnet med signallænker til aftalte samtrafikpunkter. Det sikres, at signallænkerne fremføres adskilt. Signallænkerne må kun efter særlig aftale anvendes til anden signalering end den, der sikrer afviklingen af den trafik, der omhandles af denne aftale Signallænkerne fremføres som kanaler i samme 2Mbit/s grupper, der anvendes til den kredsløbskoblede trafik. På Operatørens foranstaltning oprettes signallænker, så belastningen ikke overskrider 0,30 Erlang pr. signallænke i døgnets travleste time. 5 SS7-signalering 5.1 SS7 MTP Message Transfer Part (MTP) er baseret på ITU-T-rekommendationerne Q.-700-Q.707 i Blåbogen 1988, med flg. undtagelser: Procedurer for Signalling Point Restart, er ikke implementeret Procedurer for Multiple Signalling Congestion Status without Congestion Priority (national option), er ikke implementeret Proceduren Transfer Controlled (national option with congestion priorities), er ikke implementeret Proceduren Signalling Route Set Congestion Test (national Option), er ikke implementeret Konsekvensen af modtagelse af processor outage (SIPO) skal undertrykkes i 60 sekunder. Desuden anvendes følgende meddelelser ikke: FCM: RCT TRM: TRA DLM: DLC, CSS, CNS, CNP Følgende timere er ikke implementeret: T7, T9, T15, T16, T18, T19, T20, T21, T24 Signalering mellem parterne sker på netlaget med NI=2. Erhvervsstyrelsen administrerer SPC i dette netlag og tildeler Operatør SPC såvel til samtrafik med Telia som til øvrige anvendelser.

3 5.2 SS7 SCCP SCCP involverer funktionalitet i de to direkte forbundne net, men giver desuden muligheder for end-to-end signalering mellem to operatører. Signalling Connection Control Part (SCCP) er baseret på ITU-T (CCITT) rekommandationerne Q.711-Q.714 i 1996 udgaven. SCCP en understøtter den signalering, som benyttes til brug for Roaming, Short Message Service (SMS) mv. mellem Operatørens net og visse andre operatørers net. Telia understøtter ikke følgende funktioner. Signalinformationer vedrørende disse funktioner genereres ikke i Telias net og ignoreres eller afvises i henhold til standarder ved modtagelse. Q.711/2 og Q.714/ og Q.714/ Protocol Class 3, Flow control connectionoriented service. Q.711/2.1.2 og Q.714/3.9. Permanent signalling connections. Q.711/4.1.2 og Q.714/3.9. Functions for Permanent signalling connections. Q.711/4.3 og Q.714/ Coordinated state change. Telia understøtter ikke følgende signaler/parametre/kodninger. Disse signaler/parametre/kodninger genereres ikke i Telias net og ignoreres ved modtagelse. Q.712/1.4 og Q.713/4.9. Data Acknowledgement (AK). Q.712/1.6 og Q.713/4.8. Data Form 2 (DT2). Q.712/1.7 og Q.713/4.12 og Q.714/3.6. Expedited Data (ED). Q.712/1.8 og Q.713/4.13 og Q.714/3.6. Expedited Data Acknowledgement (EA). Q.712/1.13 og Q.713/4.15 og Q.714/3.7. Reset Confirm (RSC). Q.712/1.14 og Q.713/4.14 og Q.714/3.7. Reset Request (RSR). Q.712/1.16 og Q.713/ Subsystem-Out-of-Service-Grant (SOG). Q.712/1.17 og Q.713/ Subsystem-Out-of-Service-Request (SOR). Q.712/2.6. Diagnostic. Q.712/2.11 og Q.713/3.8. Receive sequence number. Q.712/2.14 og Q.713/3.13. Reset cause. Q.712/2.23 og Q.713/3.20. Long data. Q.713/ Global title indicator, code 0001 (GT includes nature of address indicator only), code 0010 (GT includes translation type only) og 0011 (GT includes translation type, numbering plan and encoding scheme). Q.713/3.6. Protocol class, code 0011 (class 3). Q.713/ Subsystem multiplicity indicator, SMI code 01 (affected subsystem is solitary) og code 10 (affected subsystem is duplicated). Telia understøtter ikke følgende signaler/parametre/kodninger. Disse signaler/parametre/kodninger genereres ikke i Telias net og ignoreres ved modtagelse, men signalinformationerne kan dog transiteres. Q.713/3.11. Release cause, code (Subsystem congestion) og code (Expiration of reset timer). Q.713/3.12. Return cause, code (Subsystem congestion), code (Segmentation not supported) og code (Segmentation failure).

4 Q.713/3.14. Error cause, code (Point code mismatch) og code (Service class mismatch). Q.713/3.15. Refusal cause, code (Subsystem congestion) Parametre Called party address Parameteren Called party address (Q.713/3.4) sættes som følger: a) Invokering af aftalte TCAP/SCCP baserede tjenester: Ved invokering af visse TCAP/SCCP baserede tjenester, eksempelvis CCBS, har Called party address parameteren et format og indhold som for Called party number benyttet for ISUP kald. For andre tjenester, eksempelvis SMS forespørgsel, benyttes normalt kun internationalt format. b) Location update ved mobil roaming: Ved invokering af location update i forbindelse med mobil roaming benyttes: Numbering plan indicator til E.214 (code 7) Nature of address indicator til International number (code 4) Landskode + E.214 nummer for det pågældende mobilnet c) Brug af anlægsadresser (Service Centre Address): Ved invokering af andre TCAP/SCCP baserede tjenester end ovennævnte, samt for efterfølgende signaler (følgende efter invokeringen) i TCAP dialogen benyttes en anlægsadresse i internationalt format. Nummerformatet for SCCP Called party address kan være influeret af Number Portability (for nærmere informationer se afsnit 6.5). Calling party address Parameteren Calling party address (Q.713/3.5) sættes som følger: a) Anlægsadresser (Service Centre Address): Calling party address skal altid være en anlægsadresse i internationalt format. 5.3 SS7 User Part ISDN User Part (ISUP) er baseret på ITU-T (CCITT) rekommandationerne Q.761-Q.764 og Q.850 i 1996 udgaven samt på ETSI's ETS , 1997 (ETSI ISUP version 3). ISUP udgør den nødvendige nationale mellemcentralsignalering for opsætning og nedkobling af forbindelser i ISDN og i PSTN på samtrafik-fladen mellem parternes net.

5 Tjenester ISUP understøtter de i rekommandation Q.767 specificerede bærertjenester, teletjenester og supplerende tjenester, undtagen teletjenesterne: - Mixed Mode - Videotex Udover de i Rec. Q.767 specificerede tjenester kan følgende Call diversion supplementary services (specificeret i ITU-T Q.761-Q.764 og Q.732, Hvidbogen 1992) føres over samtrafikfladen: - Call forwarding unconditional (CFU) - Call forwarding busy (CFB) - Call forwarding no reply (CFNR) Supplerende tjenester ISUP understøtter på samtrafik-fladen de i rekommandationerne ETS til ETS og ETS til ETS specificerede supplerende tjenester. Disse tjenester kan i henhold til en aftale herom føres over samtrafik-fladen. A-kategorier Følgende nationale og internationale A-kategorier kan føres over samtrafik-fladen: - Almindelig abonnent, national Code: Blocking special services Code: Coin-Box Code: Subscriber with priority Code: 11 - Test kald Code: 13 - Datatransmission, national Code: Almindelig abonnent, international Code: 10 - Data call (voice band data), international Code: 12 Meddelelser Følgende meddelelser i henhold til TABLE C-3/Q.767 benyttes ikke: - Continuity (COT) - Continuity Check Request (CCR) Parametre Følgende parametre i henhold til TABLE C-4/Q.767 benyttes ikke: - Automatic Congestion Level (ACL) - Continuity Indicators (COTi)

6 Udover de i TABLE C-4/Q.767 specificerede parametre kan desuden følgende parametre (specificeret i Rec. ITU-T Rec. Q.761-Q.764, Hvidbogen 1992) føres over samtrafik-fladen: - Location Number Code: Original Called Number Code: Redirecting Number Code: Backward call indicators I Backward call indicators (Q.763/3.5) sættes Charge indicator til: Charge (code 2) for alle opkald. Andre kodeværdier vil under ingen omstændigheder føre til fjernelse af taksering/afregning. Called party number Parameteren Called party number (Q.763/3.9) sættes som følger: a) Kald til nationale numre: Nature of address indicator til 'National significant number' (code 3) B-nummeret inkluderer ikke landskode b) Kald til internationale numre: Nature of address indicator til 'International number' (code 4) Landskoden, men ikke udlandspræfikset 00 inkluderes i B-nummeret. Nummerformatet for Called party number inklusiv brug af nature of address indikatorer kan være influeret af tjenester som Number Portability og Carrier Selection. Calling party number Parameteren Calling party number (Q.763/3.10) sættes som følger: a) Opkald, der oprinder i det nationale net: Nature of address indicator til 'National significant number' (code 3) A-nummeret inkluderer ikke landskode b) Kald modtaget fra det internationale net: Nature of address indicator til 'International number' (code 4) Landskoden, men ikke udlandspræfikset 00 inkluderes i A-nummeret.

7 Forward calls indicators I parameteren Forward call indicators (Q.763/3.23) sættes National/international call indicator til 'Call to be treated as a national call' (code 0) for opkald der oprinder i det nationale net, og til 'Call to be treated as an international call' (code 1) for opkald modtaget fra det internationale net. 5.4 Number Portability Gældende regler og procedurer for indførelse af nummerportabilitet i og imellem operatørers faste net fremgår af gældende version af "Rules and procedures on Number Portability, Telekommunikationsindustrien i Danmark". For nummerportabilitet i og imellem operatørers mobile net samt imellem fastnet og mobilnet gælder desuden "Addendum to Rules and procedures on Number Portability"; Additional requirements for Mobile network to Mobile network Number Portability (MNP) and Fixed network to/from Mobile network Number Portability (FMNP); Version 1.1, January Styring af ekko spærreudstyr For styring af ekkospærre-udstyr imellem parternes net skal kravene i ETS (1994) inkl. corrigendum (1996) efterleves af begge parter. 5.6 Gennemkobling af talevejene Gennemkobling af talevejene skal i den originerende central udføres i bagudgående retning ved opkaldets start og i fremadgående retning normalt først ved B-svar. Af hensyn til IN tjenester, der kræver dialog mellem bruger og IN før B-svar, kan gennemkoblingen af talevejen i fremadgående retning for telefonitjenester dog ske enten ved opkaldets start (Q d), andet afsnit) eller på begæring fra IN. I destinationscentralen må talevejene i begge retninger først gennemkobles ved B-svar.

Produktbeskrivelse. Version: 1.0 Dato: 19. februar 2008 Produktchef: Zanne Stensballe Forfatter: Jacob Normann Jørgensen og Karin Buchwald

Produktbeskrivelse. Version: 1.0 Dato: 19. februar 2008 Produktchef: Zanne Stensballe Forfatter: Jacob Normann Jørgensen og Karin Buchwald Side 1 Produktbeskrivelse Telebro Version: 1.0 Dato: 19. februar 2008 Produktchef: Zanne Stensballe Forfatter: Jacob Normann Jørgensen og Karin Buchwald Produktbeskrivelsen udgør bilag 1 til Tillægsaftale

Læs mere

OCH Aftale - Passiv tilslutning -

OCH Aftale - Passiv tilslutning - 1 OCH Aftale - Passiv tilslutning - Mellem OCH DK A/S c/o Telia Holmbladsgade 139 (herefter kaldet OCH) og Navn Adresse Postnummer, by CVR: (herefter kaldet PASSIV KUNDE) er d.d. indgået følgende aftale

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Service Description Telenor SIP Trunk. Telenor SIP Trunk. Tjenestebeskrivelse Version 2.0.1. NYS-248 Version: 2.0.1 Dato: 15-11-2013 Side 1

Service Description Telenor SIP Trunk. Telenor SIP Trunk. Tjenestebeskrivelse Version 2.0.1. NYS-248 Version: 2.0.1 Dato: 15-11-2013 Side 1 Telenor SIP Trunk Tjenestebeskrivelse Version 2.0.1 NYS-248 Version: 2.0.1 Dato: 15-11-2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forkortelser og definitioner... 4 2 Telenor SIP Trunk introduktion... 5 3 Certificering...

Læs mere

Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Indledning... 2 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner... 4 1

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk. 1, og 41, stk.

Læs mere

Mobilt Bredbånd og Bredbånd

Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd VERSION 16 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)...

Læs mere

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

TDC Wholesale Produktbeskrivelser Gensalg Mobil

TDC Wholesale Produktbeskrivelser Gensalg Mobil TDC Wholesale Produktbeskrivelser Gensalg Mobil 28-11-2012 Version 2 1 Indhold 1 Indledning... 6 1.1 Administrative systemer og trafikafregning.... 6 1.2 Varenumre og produktkoder... 6 1.3 Dækning i Danmark...

Læs mere

DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT. Mobilt Bredbånd og Bredbånd

DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT. Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd Version 13 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd og Telefoni,

Læs mere

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15 Det med småt Indhold Prisliste mobil.......................................................... 4 Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil................................ 7 Prisliste Mobilt Bredbånd..............................................

Læs mere

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND Dine fordele og det med småt Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd

Læs mere

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Musik, produktspecifikke vilkår... 8 Bredbånd og Telefoni, prisliste...

Læs mere

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af Branchesalgs IPConnect xdsl produkter (IPConnect DHCP og IPConnect RBE), som stiller TDC's IP-net

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden sendte den 25. september 2009 udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAIC-metoden for 2010 til kommentering

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Hæfte til kurset Netværk Videregående 1

Hæfte til kurset Netværk Videregående 1 Materialer til Netværk Videregående Materialet her er beregnet som undervisningsmateriale på AMU efteruddannelseskurset Netteknik, Serversystemer, installation og konfiguration. Forfattere: Henrik Thomsen,

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser omfatter alle aftaler om din benyttelse af Sonofons telenet (fastnet eller mobilnet) indgået mellem dig på den ene side og på den

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Kontraktnr. Mobilnummer (Mobilnummer som skal overdrages) Efternavn(e) Vær./ Gade/vej Husnr. Evt. bogstav Etage Dør. Efternavn(e) Vær.

Kontraktnr. Mobilnummer (Mobilnummer som skal overdrages) Efternavn(e) Vær./ Gade/vej Husnr. Evt. bogstav Etage Dør. Efternavn(e) Vær. OVERDRAGELSE Telia Mobiltelefoni Indsendes til: Telia, Att. Activation, Holmbladsgade 139, 2300 København S, Erhvervskunde: Tlf. 80 40 40 30, Privatkunde: Tlf. 80 40 40 40 Telia eksemplar Kontraktoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Det med småt. Privatvilkår

Det med småt. Privatvilkår Det med småt Privatvilkår 2 I Priserne er gældende fra 25.09.2013 indhold Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 6 Produktspecifikke vilkår for Mobil 7 Uddrag af lov om betalingstjenester 9

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE HUBS,TRÅDLØS LAN

HERNING TEKNISKE SKOLE HUBS,TRÅDLØS LAN HUBS,TRÅDLØS LAN Trådløs LAN Behovet for kommunikation stiger, der bliver flere og flere stæder hvor det skal bruges. Ikke alle steder er lige tilgængelige og derfor er det trådløs LAN blevet skabt. Udviklingen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere