Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5"

Transkript

1 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden mulighed for at fjernstyre sin Comfort central med et bredt valg af kommandoer. Modulet kan yderligere fungere som backup for centralens integrerede PSTN telefonforbindelse. Alarmer til Kontrolcentral kan sendes i forskellige protokoller såsom XSIA, SIA, CID eller som SMS. Alarmer kan også sendes som almindelig SMS besked, eller som talemeddelelse til en mobiltelefon, og man har mulighed for til- og frakobling af centralen via sin mobiltelefon. Modulet kan bruges sammen med alle versioner af Comfort centralerne. For at kunne udnytte alle de nye funktioner i version 5 skal CS5500 betjeningspanelet være mindst version 3 og/eller UDX softwaren være version 3 eller nyere. For at modulet kan anvendes kræves et aktivt SIM kort, som købes separat. Ved brug af GPRS skal SIM kortet have denne funktion aktiveret.. 1

2 Forudsætninger Når du tilslutter et CS7002 GSM/GPRS modul til centralen, vil dette automatisk blive indlæst i både centralen og betjeningspanelet. Betjeningspanelet får modulet indprogrammeret og menu strukturen kan nu vises. Derefter skal det nye modul fabriksindstilles. I de efterfølgende eksempler bliver UDX softwaren brugt til at beskrive opsætningen af udstyret, men det er også muligt at lave hele programmeringen via betjeningspanelet. Modulet skal bruges til at overføre fastnet alarmer via GSM nettet. Eksempel 1: Centralen har ingen fastnet telefon installeret og CS7002 modulet skal i dette eksempel, virke på den måde at alle alarmer bliver afsendt via GSM nettet. Da CS7002 nu virker som en trådløs fastnet telefon skal alle hændelser indstilles i centralen, og det er kun disse som vil blive afsendt. 1. Afbryd 230VAC og batterispænding til centralen og installer derefter CS7002 modulet i kabinettet. For yderligere information se venligst CS7002A installationsvejledning 2. Tilslut batteri og derefter 230VAC. 3. Opdater centralen og fabriksindstil CS Dette gøres via CS5500 betjeningspanelet. Se side Start med at læse CS7002 modulets opsætning med UDX softwaren. 5. SIM kortet bliver leveret med en PIN kode som man kan vælge at bruge. Indtast f. eks 4588 Ellers fjernes pinkode visning på SIM kortet. Dette gøres ved at bruge en almindelig mobiltelefon på normal vis. Og der tastes ingen kode i feltet. Husk at Sende dette til CS7002 modulet. 6. Afbryd 230VAC og batterispænding til centralen og installer SIM kortet i CS7002 modulet. 7. Tilslut batteri og derefter 230VAC. 8. Nu er CS7002 modulet klar til at sende på GSM nettet. Husk også at kontrollere signalstyrken. Se venligst side For at sende alarmer via GSM modulet skal følgende indtastes: Telefonnummer 1 - ID kode - Protokol - Hændelser Dette indtastes under Central Telefonnr. Husk at sætte et A foran telefonnumret. (Indtastes som #0 via betjeningspanelet) 10. Nu er CS7002 modulet opsat og klar til at sende i XSIA format til telefonnummer , med ID kode 1234 Har man installeret et talemodul i centralen skal man bare ændre protokollen til tale for at sende talebeskeder til f. eks sin mobiltelefon. 2

3 Modulet skal bruges til at overføre SMS alarmer via GSM nettet Eksempel 2: Man ønsker at overføre sine alarmer som SMS beskeder til en kontrolcentral. Det er beskeder i SMS format som er kodet i enten SIA eller CID format. Her bruges modulet aktivt dvs. at hændelserne som skal afsendes til kontrolcentral indstilles i CS7002 modulet. 1. Start med at følge eksempel 1 indtil punkt 8, således at CS7002 modulet er klar til at sende. 2. Indtast SMS 1 telefonnummer til kontrolcentralen 3. Vælg den ønskede protokol f. eks CID 4. Indtast SMS service center adresse (besked central) fra din teleudbyder. Husk at dette telefonnummer altid starter med (+). Det skrives som ( D ) i UDX softwaren og indtastes som #3 via betjeningspanelet. Se også side Indtast nu ID koden som er oplyst af kontrolcentralen. Er systemet område opdelt med flere brugere, indtastes i stedet ID koderne for områderne. Bemærk: at ved CID er ID koden 4-cifret og 6-cifret ved SIA. Koderne skal indtastes 8-cifret, dvs. hvis ID koden er 7002 skal den indtastes som Vælg nu Rapporterings valg 1 7. Vælg destination til SMS 1 8. Vælg de alarmhændelser man ønsker der skal sendes kontrolcentralen 9. Nu er CS7002 modulet klar til at sende SMS beskeder i CID format til telefonnummer med ID kode 7002 Husk at Sende dette til CS7002 modulet. Husk: Der skal ikke indtastes nogen data i faneblad i Central > telefonnummer 3

4 Modulet skal bruges til at sende SMS beskeder i klart sprog til mobiltelefonen Eksempel 3: Man ønsker at overføre sine alarmer som SMS beskeder til en eller flere mobiltelefoner som det vises i betjeningspanelet. Her bruges modulet aktivt dvs. at hændelserne som skal afsendes til mobiltelefonerne indstilles i CS Start med at følge eksempel 1 indtil punkt 8, således at CS7002 modulet er klar til at sende. 2. Indtast SMS service center adresse (besked central) fra din teleudbyder Husk at dette telefonnummer altid starter med (+). Det skrives som ( D ) i UDX softwaren og indtastes som #3 via betjeningspanelet. Se også side Indtast telefonnummer 1. Man har mulighed for at sende SMS beskeder til 16 forskellige mobiltelefoner. 4. Vælg derefter hvilke Rapporterings valg som skal være aktiv. Man kan her vælge 8 forskellige eller en kombination af disse. 5. Vælg derefter hvor mange SMS beskeder som kan sendes som én besked. F. eks 4 stk. 6. Vælg nu Rapporterings valg 1 Der er mulighed for at indstille 6 forskellige rapporterings valg som virker uafhængig af hinanden. 7. Vælg destination til Hometext Rapport gruppe 1 8. Ved at vælge rapport forsinkelse til 0 sekunder vil SMS beskeden blive afsendt med det samme. Det betyder at kommer der 3 alarmer vil der sendes 3 SMS beskeder. Hvis tiden sættes til f. eks 60 sek, vil alarmer der kommer indenfor denne tid blive sendt i samme SMS besked. 9. Vælg derefter de hændelser som skal sendes til det telefonnummer du har valgt under pkt. 3. 4

5 10. Teksten som sendes i SMS beskederne ligger i betjenings panelet. Skriv navnet på de personer som har adgang til alarmsystemet. Ellers vil der f. eks stå Bruger5 hvis det er brugerkoden på plads 5 der har tilkoblet anlægget sidst. 11. Navnet på den aktuelle zone der er i alarm kommer fra betjeningspanelet (193). Skriv navnene på zonerne hvis de ikke allerede har fået et navn, og Send det til centralen. 12. Vælg det betjeningspanel som informationerne skal hentes fra. 13. Man har mulighed for at give SMS beskeden et navn således at man nemmere kan kende forskel på de forskellige beskeder på sin mobil telefon. Husk at Sende alle moduler der er lavet rettelser i til centralen. Nu er CS7002 modulet klar til at sende SMS beskeder i klart sprog. Eksempel på en SMS besked: GE Security DK 01/10 17:41 Alarm 02 Fælles kontor 01/10 14:00 Foregående tilkobling 02 Hans Hansen 02 henviser til det aktive område. 5

6 Modulet skal sende alarmer via GPRS Eksempel 4: Man ønsker at overføre sine alarmer via GPRS til en kontrolcentral. Det er beskeder som er kodet i enten XSIA, SIA eller CID format, og vil kunne modtages af en OH-Receiver. Her bruges modulet aktivt dvs. at hændelserne som skal afsendes til kontrolcentral indstilles i CS7002 Start med at følge eksempel 1 indtil punkt 8, således at CS7002 modulet er klar til at sende. 1. Start med at vælge GPRS Dette gøres ved at fjerne for Tilslutnings type 2. En af fordelene ved GPRS, er at der kan laves polling på forbindelsen. Vælg dette. 3. Vælg protokollen til SIA. Ved CID fjernes Hvis man ønsker XSIA vælges dette under faneblad Hometext kontrol Ved at sætte i rapportering (XSIA/SIA) 4. Indtast GPRS APN 1. Dette er et adgangspunkt som oplyses af din teleudbyder, og kan variere fra de forskellige selskaber. Se for øvrigt XXX. 5. Indtast den tid i minutter (mellem 1 255) som kræves. Dette aftales med kontrol centralen. Hvis tiden ønskes i Timer vælges dette under faneblad Hometext kontrol. Ved at sætte i Polling i timer (Timer/Min) 6

7 6. Husk at sætte porten til f. eks 3800 eller De fleste kontrolcentraler bruger disse porte til alarm opkald. Denne port oplyses af kontrolcentralen. Se også side 9 7. Indtast modtagerens IP adresse i TCP/IPmodtager 1. Denne adresse oplyses af kontrolcentralen. Se også side 9 I DHCP Tildelt IP adresse har du mulighed for at aflæse din dynamiske IP adresse 8. Indtast nu ID koden som er oplyst af kontrolcentralen. Er systemet område opdelt med flere brugere, indtastes i stedet ID koderne for områderne. Bemærk: at ved CID er ID koden 4-cifret og 6- cifret ved SIA. Koderne skal indtastes 8-cifret, dvs. hvis ID koden er skal den indtastes som Sæt TCP/IP modtager nr. til 0001 & TCP/IP linie nr. til Vælg nu Rapporterings valg Vælg Destination til TCP/IP 1 (GPRS) 12. Vælg derefter de hændelser som skal rapporteres til kontrolcentralen. Husk at Sende dette til centralen. Nu er CS7002 modulet klar til at sende Alarm hændelser via GPRS i SIA format til TCP/IP adr med polling hvert 20 min. 7

8 Modulet skal kunne styre Comfort centralen. Eksempel 5: Man ønsker at kunne styre sin Comfort central, således at man kan sende forskellige kommandoer, samt styre en udgang via sin mobil telefon. Start med at følge eksempel 1 indtil punkt 8, således at CS7002 modulet er klar til at sende. 1. Indtast det telefonnummer som skal kunne styre Comfort centralen. Man kan her have op til 16 forskellige telefonnumre indtastet. 2. Bruger nummer (1). Der henvises her til brugerkode 1. Denne bruger er som start Masterbruger, og kan lave alle ændringer. Alle brugerkoder kan sættes til Masterbruger under standard indstillinger Koder i centralen. 3. Start med at vælge Hometext kontrol Dette gøres ved at sætte for System kontrol 4. Sæt i Brug password hvis man ønsker større sikkerhed på centralen 5. Hvis man ønsker at modtage SMS beskeder som sendes til centralen fra ukendte telefoner sættes i Videresend ukendt SMS til administration. ( Brugernummer 1 vil modtage disse) 6. Indtast f. eks som password for brugernummer 1. 8

9 7. Vælg hændelse 49, for udgang 1 på centralen. Nu er CS7002 modulet klar til at modtage hometext kontrol SMS beskeder fra mobiltelefon indtastet under punkt 1. F. eks Send SMS med password beskyttelse: skift ekstern udgang 1 - Centralens udgang 1 er nu aktiv i 10 sekunder. Er password ikke valgt sendes i stedet: Skift ekstern udgang 1 Og man modtager en SMS: Ekstern funktion(er) aktiveret Kommandoer til Comfort centralen Kommandoer som kan sendes til centralen. Eksempler på tilbagemelding fra centalen. Udgang ( X10 ) Til ( X10 ) Fra ( X10 ) Skift ekstern udgang Brugerkode Slet brugerkode Start rapportering Stop rapportering Registrer Sprog Hjaelp Bruger detaljer Vis udgange (X10) Password Password til telefon Status Tilkoble Frakoble Deltilkoble Zone status Udkoble Haendelse Alarm områdeliste Der er en alarm i områderne på listen. Tilkoblet område-liste Områderne på listen er blevet tilkoblet. Deltilkoblet område-liste Områderne på listen er blevet deltilkoblet. Frakoblet område-liste Områderne på listen er blevet frakoblet. Ikke klart område-liste Områderne på listen kan ikke tilkobles. Område n Åben zone-liste Zonerne på listen i dette område er åbne. Område n Spærret zone-liste Zonerne på listen i dette område er udkoblet. Eksempler på kommandoer: tilkoble 1 3 Område 1 & 3 tilkobles brugerkode Brugerkode 10 er sat til 1234 deltilkoble 2 Område 2 deltilkobles stop rapportering Centralen stopper alarmrapportering hjaelp Alle kommandoer sendes til mobiltelefonen slet brugerkode 10 Fjerner brugerkode 10 Kontrolcentraler: IP adresse Port : TCP IP Polling: TCP IP Port: GPRS Polling: GPRS Den Jydske Kontrolcentral A/S sek min Rednings-Ringen sek sek Dan Kontrol A/S sek sek 9

10 Indprogrammering & fabriksindstilling af CS7002 GSM/GPRS modul 1. Tryk OK/Menu og tast teknikerkode 1278 Menu 1 Menuvalg Tast kode eller 2. Tryk OK Menu 1.1 Teknikermenu +Opdat. moduler 3. Tryk OK Opdat. moduler opdaterer Centralen går ud på bussen og indlæser de nye moduler, som er tilsluttet og lægger disse ind. 4. Tryk på NO og eller til det aktuelle modul, og tryk OK og Fabriksindstil derefter modulet. Afslut programmeringen med # # OK. CS7002 GPRS modul Afslut med OK Test af signalstyrke: Man bør checke netværkets signalstyrke for at sikre en stabil drift. RF signalstyrken: Værdi skal ligge i området Ved værdier under 10, prøv at flytte antennen til en anden position for at forbedre signalstyrken. Værdien 99 er ukendt. Bit error rate (kun GPRS): 99 betyder at datakvaliteten er OK. Flag 1 Flag 2 1 GSM enhed kommunikation 2 SIM kortet accepteret 3 Logget på GSM netværket 4 SIM PUK kode kræves 5 Sender SMS 6 Anvender GSM Audio 7 Anvender GSM CSD (High speed data kanal) 8 GPRS tilsluttet 8 Godt GSM signal 1 * 2 * SMS service center adresse & adgangspunkt: Teleselskaberne bruger forskellige telefonnumre til deres besked central. Dette skal indtastes for at CS7002 skal kunne sende sine alarmer som SMS beskeder. Eksempler på nogle selskaber og deres SMS service center adresse (Besked central) telefonnumre: SMS service center adresse APN Telmore internet TDC internet Telia Telenor internet 10

11 Menustruktur Version 5 11

12 12

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2 Bruger manual INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Formålet med denne manual...4 Retningslinjer...4 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade)...5 Zoner og områder i AlphaVision

Læs mere

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2 200 og 400 serien Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien Udgave 2 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Forberedelse... 5 Medfølgende tilbehør... 5 Hardware... 6 IRIS 200 kabinet... 6 IRIS 200 serien

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere