Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester"

Transkript

1 Produkttillæg: SIP Connect til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_SIP_Connect_v_std_ Side 1 af 8

2 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering og drift af Ydelsen SIP Connect. 2 Parter Dette Produkttillæg er indgået i tillæg til den mellem (Parterne fremgår af punkt 1 i Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester) indgåede Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. 3 Indhold 1 Præambel Parter Indhold Bilagsliste Definitioner Ikrafttræden Aftalens genstand Tilbudte samtrafiktjenester Samtrafikpunkter etc Bestilling, afbestilling, oprettelse og drift Debiterbar tid Prognoser Betingelser for adgangen til SIP Connect Aftaler om SIP Connect indgås ikke med Slutbrugere Kunden må ikke erhverve SIP Connect til eget brug Trafik uden aftalemæssig dækning Prissætning Prisregulering Betalingsforpligtelser Fakturering Tekniske specifikationer Overførsel og præsentation af numre Implementering af nummerplan m.v Drift og vedligeholdelse... 8 PT_SIP_Connect_v_std_ Side 2 af 8

3 4 Bilagsliste Følgende bilag er tilknyttet dette produkttillæg. Bilag navn i den tidligere SIP Connect aftale er vist med [] i oversigten: Bilag Beskrivelse 1a Produktspecifikation for SIP Connect: SIP specifikation [bilag E] 1b Produktspecifikation for SIP Connect: Tekniske specifikationer [bilag D] 2a Priser for samtrafiktjenester [bilag A1] 2b Priser for Kundens samtrafiktjenester [bilag A2] 2c Priser for samtrafikpunkter, kapacitet og implementering [bilag B] H I Udgået Udgået 3 Planlægning og prognoser: SIP Connect [bilag F] 4 Driftsaftale [bilag C] 5 Definitioner I tillæg til definitionerne i Generelle vilkår, gælder følgende produktspecifikke definitioner: Udtryk 30-gruppe A-abonnent A-nummer afregningsoplysninger Definition I denne aftale er en 30-gruppe defineret som 30 kredsløbskoblede kanaler mellem TDC s SIP-baserede net og TDC s PSTN reserveret til brug for samtrafikken mellem Kunden og TDC. Kunden har således ingen direkte transmissionsforbindelse til en 30-gruppe. Den terminal, hvorfra opkald foretages. Telefonnummer, der identificerer A-abonnent. A-nummer skal være genereret eller verificeret af et offentligt telenet Følgende oplysninger om samtaler fra kunder i den relevante afregningsperiode: a) A-abonnentens telefonnummer, b) B-abonnentens telefonnummer, c) samtalens varighed i medgåede minutter og sekunder fra B-svar til nedkobling, d) dato og tidspunkt for B-svar, e) efter aftale mellem parterne, eventuelle særlige gebyrer i forbindelse med opkaldet. afvisning Den hyppighed, hvormed et opkaldsforsøg afvises eller blokeres i parternes net. B-abonnent B-svar Den terminal, til hvem A-abonnenten foretager opkald. Et tilbagegående signal vedrørende en centralledning (samtrafikforbindelse), som sendes fra centralen og angiver, at B-abonnenten har besvaret opkaldet. PT_SIP_Connect_v_std_ Side 3 af 8

4 Charging info CLI CLIR debiterbar tid højtakstperiode LRAIC lavtakstperiode mobilnet nedkobling Kundens net Routing info samtrafikforbindelse samtrafikpunkt SIP TDC's net terminering tilgængelighed Trafik Charging info anvendes, når der skal porteres numre til andre Operatører. Parameteren anvendes i beordringsforløbet og sendes fra den operatør, der importerer numrene for at informere om hvilken takst numrene skal have efterfølgende. Se i øvrigt Rules and Procedures for Number Portability. Overførsel af oplysninger om A-abonnentens nummer. Markering, der indikerer, at det overførte A-nummer ikke må overgives til B-abonnenten under nogen form. Conversation time i henhold til Section af CCITT recommendation D.150 Mar del Plata 1968, senest ændret i Mandag til lørdag kl , dog ikke Helligdage, dvs. Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag. Long Run Average Incremental Cost. Mandag til fredag kl samt lørdag fra kl til mandag kl samt Helligdage, dvs. Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag. Net som er baseret på terminaler uden fast geografisk placering. Afbrydelse af forbindelse mellem A og B abonnent (clear forward signal jf. ITU-T recommendation. D-150 Mar del Plata 1968, senest ændret 1999). Med mindre andet er anført Kundens faste telefoninet. Routing info anvendes, når der skal porteres numre til andre Operatører. Parameteren anvendes i beordringsforløbet og sendes fra den operatør, der importerer numrene for at informere om, hvilken dirigering numrene skal have efterfølgende. Se i øvrigt Rules and Procedures for Number Portability. Forbindelse mellem parternes net. Et punkt i en af parternes net, hvor der er adgang til at udveksle samtrafik. Session Initiated Protocol er en protokol, der kan anvendes til at styre telefoni over pakkekoblede forbindelser. Med mindre andet er anført, TDC's kredsløbskoblede og pakkekoblede telenet for fastnettelefoni. Terminering er en tjeneste, hvor en af parterne påtager sig at afslutte et opkald, der oprinder i eller modtages gennem den anden parts net. Kaldet kan være origineret i eller transiteret af den anden parts net og kan afsluttes af den modtagende parts net eller en tredje parts net. Den andel af tiden, hvor en komponent eller et system helt eller delvist fungerer. Telefoni-, fax- eller data-trafik ført på samtrafikforbindelser. 6 Ikrafttræden Dette produkttillæg træder i kraft i henhold til Rammeaftalens punkt 3, og erstatter samtidig alle tidligere aftaler mellem Parterne om TDC s levering og drift af SIP Connect. PT_SIP_Connect_v_std_ Side 4 af 8

5 7 Aftalens genstand Dette Produkttillæg omfatter tilslutning til TDC s net og udveksling af trafik med og gennem TDC s net. 7.1 Tilbudte samtrafiktjenester TDC tilbyder følgende samtrafiktjenester: a) Terminering af trafik fra Kundens net eller andre net i TDC's net. Termineringstjenesten omfatter alene B-abonnenter uden særlige takseringsforhold, som er tildelt 8-cifrede fastnetnumre i den danske nummerplan og tilsluttet TDC's net. Tjenesten omfatter således ikke abonnenter med 70-, 80-, 90- og 909-numre. b) Terminering af trafik fra Kundens net til udenlandske net via TDC's net c) Terminering af trafik fra Kundens net eller andre net i mobilnet eller fastnet via TDC's net. d) Alarmkald (112) fra Kundens fastnetabonnenter e) Oplysningstjenester (113, 118, 1810 og 1811) f) TDC's flexnummer g) Samtrafik mod informations- og indholdstjenester med integreret taksering. h) TDC's automatiske informations- og konferencetjenester i) TDC's offentlige betalingstelefoner j) Internettjeneste k) Opkald til politiets landsdækkende nummer (114) fra Kundens Slutbrugere l) Kundens modtagerbetalertjenester M) International terminering Kunden tilbyder følgende samtrafiktjenester: a) Terminering af trafik fra TDC's net eller andre net i Kundens net b) Access for TDC til trafik fra Kundens net c) TDC's modtagerbetalertjenester d) Kundens personligt nummer/flexnummer e) Opkald til Internettjeneste f) Universelle Internationale Freephone Numre. 7.2 Samtrafikpunkter etc. TDC tilbyder samtrafikpunkter og samtrafikkapacitet, jf. bilag 2c. Disse samtrafikpunkter skal parterne benytte til samtrafik, jf. pkt Bestilling, afbestilling, oprettelse og drift Efter bestilling fra Kunden indretter eller ændrer TDC samtrafikpunkter i TDC's net. Leveringstiden samt prisen for oprettelse og drift af samtrafikpunkter er specificeret i bilag 2c. TDC forpligter sig til at udbygge sit net svarende til den af Kunden bestilte samtrafikkapacitet og de af Kunden leverede trafikprognoser. PT_SIP_Connect_v_std_ Side 5 af 8

6 Samtrafik vil i TDC's net møde samme afvisning, som anden trafik, herunder TDC's egen, der er målsat til 2 % afvisning i travl time. 7.4 Debiterbar tid Debiterbare opkald er de, for hvilke der modtages B-svar. Den debiterbare tid er conversation time i henhold til ITU-T rec. D-150 Mar del Plata 1968, der senest er ændret i Parterne må, med mindre andet er aftalt, ikke sende andet end følgende meddelelser til den originerende abonnent uden forudgående B-svar: 1. Tonesignalerne "optaget", "ringning", "spær" og "fejl" 2. Talemeddelelser svarende til ovennævnte tonesignaler 3. Talemeddelelser om, at en tilringet mobilabonnent er slukket eller uden for dækning. Den totale debiterbare tid for en samtrafiktjeneste opgøres hver kalendermåned som en sum af den debiterbare tid i sekunder for samtlige kald vedrørende den pågældende tjeneste afrundet til hele minutter. 8 Prognoser Kunden skal indsende prognose, jf. Generelle vilkår, punkt 5.3. Prognosen skal være specificeret i henhold til bilag 3. 9 Betingelser for adgangen til SIP Connect 9.1 Aftaler om SIP Connect indgås ikke med Slutbrugere Slutbrugere, herunder storkunder, er ikke berettiget til at kræve indgåelse af en aftale om SIP Connect, hvis de i realiteten ikke udbyder nogen form for tjenester til andre fysiske eller juridiske personer. Ved en storkunde forstås en fysisk person, en juridisk person eller en flerhed af fysiske eller juridiske personer herunder: Virksomheder, der i henhold til årsregnskabsloven udgør en koncern Andre virksomheder, der er organiseret således, at de tilsammen opfylder årsregnskabslovens definitioner for at være en koncern, eller som er kontrolleret af samme ejerkreds, der tilsammen kan øve bestemmende indflydelse. Staten og statsvirksomheder, herunder koncessionerede virksomheder, hvori staten ejer mere end 50 %, inden for ét ressortministeriums ansvarsområde. Samtlige forvaltningsenheder inden for én amtskommune. Samtlige forvaltningsenheder inden for én kommune. Det betragtes eksempelvis som omgåelse af pkt. 9.1, stk. 1, såfremt en storkunde alene udbyder tjenester til én anden storkunde. 9.2 Kunden må ikke erhverve SIP Connect til eget brug En Kunde har kun adgang til at erhverve Ydelserne i henhold til nærværende aftale, såfremt Ydelserne erhverves med henblik på og rent faktisk anvendes til at give adgang til en offentlig telekommunikationstjeneste. Kunderne har således ikke adgang til at erhverve Ydelser i henhold til denne Aftale til eget brug, jf. her definitionen af begrebet storkunde under pkt Erhvervelse af Ydelserne med henblik på udbud af indholdstjenester betragtes ligeledes som eget brug. 10 Trafik uden aftalemæssig dækning Det er den afsendende parts pligt at sørge for, at der er spærret for samtrafiktjenester, som ikke er beordret. Den modtagende part kan vælge at spærre for de pågældende tra- PT_SIP_Connect_v_std_ Side 6 af 8

7 fikrelationer eller at modtage trafikken og afregne efter den modtagende parts til enhver tid fastsatte listepriser for den pågældende trafik. Begge parter vil - når det opdages, at der afsendes/modtages ikke beordrede samtrafiktjenester - uden ugrundet ophold underrette den anden part herom. 11 Prissætning Priserne for de enkelte Ydelser leveret i henhold til dette Produkttillæg fremgår af bilag 2a til bilag 2c samt på Wholesale Online for Prisliste International Samtrafik Prisregulering I tillæg for Generelle vilkår, punkt 10 gælder følgende supplerende betingelser: Prisændringer for samtrafiktjenesten e), f), g), h), i), j), k) eller l) jf. punkt 7.1 skal ikke varsles særskilt, hvis den nye pris er mindre end eller lig med en af Erhvervsstyrelsen fastlagt maksimumpris opgjort efter LRAIC-metoden for tilsvarende samtrafiktjenester. Prisændringer kan meddeles for udvalgte nummerserier således, at der introduceres forskellige samtrafikpriser for trafik til og fra disse nummerserier. Såfremt TDC's meddelelse om prisforhøjelse giver Kunden anledning til at beslutte ikke længere at benytte den pågældende samtrafiktjeneste, skal dette meddeles inden 1 måned fra modtagelse af meddelelsen. Lukning af trafik mod TDC's net skal dog altid ske i overensstemmelse med lovgivningen herom. 12 Betalingsforpligtelser I tillæg for Generelle vilkår, punkt 11 gælder følgende supplerende betingelser: 12.1 Fakturering TDC forsyner Kunden med afregningsoplysninger om trafik. Til brug for opkrævning hos Slutbrugerne skal parterne i øvrigt stille de oplysninger om samtrafik, der med rimelighed anmodes om, til rådighed. Afregning skal ske på grundlag af specificerede fakturaer med angivelse af de ydelser, for hvilke debitering sker. Samtrafikpunkter og samtrafikkapacitet vil pr. betalingselement have to opkrævningselementer: et oprettelsesgebyr og et gebyr pr. kvartal i leje. Oprettelsesgebyret opkræves af TDC i forbindelse med etablering af forbindelser og tillægsydelser. Lejegebyret opkræves af TDC kvartalsvis forud. Den første kvartalsleje påløber fra leveringstidspunktet, således at der alene betales forholdsmæssig leje fra dette tidspunkt til kvartalets udløb. Afgifter for trafik betales månedsvis bagud på grundlag af afregningsperioder, der afsluttes ved midnat den sidste dag i en kalendermåned. TDC skal udstede faktura inden udgangen af den følgende måned. 13 Tekniske specifikationer De tekniske specifikationer fremgår af bilag 1a og 1b. 14 Overførsel og præsentation af numre Parterne skal til enhver tid respektere restriktionsmarkering (CLIR) af numre, således at restriktionsmarkerede numre alene benyttes til debitering, afregning og statistik i forbindelse med parternes udbud af telefonitjenester eller efter aftale til realisering af supplerende tjenester, men må aldrig videregives teknisk eller på anden vis til B-abonnenter. Hvis det dokumenteres, at modparten gentagne gange bryder denne fortrolighed er Parterne med 24 timers varsel berettiget til at afbryde overførsel af A-numre, indtil der er betryggende sikkerhed mod gentagelse. PT_SIP_Connect_v_std_ Side 7 af 8

8 Hvor parterne er blevet enige om, at en given tjeneste, som kræver overførsel af viderestillings-numre, skal virke mellem nettene, skal parterne til enhver tid respektere den præsentationsmarkering, der er vedhæftet et medsendt nummer. Ligeledes skal der foreligge en garanti for, at de implicerede operatører ikke tillader videreføring af sådanne numre til tredje part, med mindre der er indgået aftale om respekt for præsentationsmarkeringer. Parterne skal, hvis teknisk muligt, for alle opkald overføre et A-nummer (CLI). Numre, der benyttes til at identificere et opkalds originerende eller viderestillende abonnent, skal overføres som et i offentlige telenet genereret eller verificeret nummer i henhold til procedurerne beskrevet i bilag D og E. Hvis den ene af Parterne ikke understøtter disse procedurer, skal denne skriftligt garantere, at der til den anden parts net kun overføres A-numre og viderestillingsnumre, der er genererede eller verificerede af et offentligt telenet. Kan en sådan garanti ikke stilles, er den anden part berettiget til efter eget valg enten at sætte restriktionsmarkering på eller fjerne alle A-numre og viderestillingsnumre modtaget fra modparten. Parterne skal sikre, at et opkalds oprindelse kan identificeres ved dets A-nummers landekode. Kan A-nummer af tekniske grunde ikke overføres, skal opkaldets oprindelse anses som international. Hvis den ene af Parterne sender trafik, hvor A-nummers landekode ikke identificerer opkaldets oprindelse, er den anden Part efter eget valg berettiget til at fjerne A-nummer fra trafik modtaget fra modparten. 15 Implementering af nummerplan m.v. TDC har ret til at kræve omkostninger for implementering og ændring af nummerplan m.v. dækket af den part, der foranlediger ændringen. Priser og vilkår for implementering af nummerændringer er angivet i bilag 2c. 16 Drift og vedligeholdelse Retningslinier for den tekniske og driftsmæssige kvalitet samt parternes samarbejde ved driftsforstyrrelser m.v. fremgår af bilag 4. PT_SIP_Connect_v_std_ Side 8 af 8

Aftale nr.: Dato: Aftale om SIP Gateway. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Aftale om SIP Gateway. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: Aftale om SIP Gateway mellem xxx og TDC A/S Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 4 2. PARTERNE... 4 3. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 4 4. DEFINITIONER... 4 5. AFTALENS GENSTAND... 6 5.1 TILBUDTE

Læs mere

Bilag 2a. Priser for samtrafiktjenester

Bilag 2a. Priser for samtrafiktjenester Bilag 2a. Priser for samtrafiktjenester Dette bilag udgør bilag 2a til Produkttillæg for SIP Connect og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag A1: Priser for samtrafiktjenester. 1. Generelle forudsætninger

Læs mere

Aftale. Gateway til PSTN. mellem TDC A/S XXX

Aftale. Gateway til PSTN. mellem TDC A/S XXX 3. november 2008 Aftale om Gateway til PSTN mellem TDC A/S og XXX Side 1 af 18 1. PRÆAMBEL...4 2. PARTERNE...4 3. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...4 4. DEFINITIONER...4 5. AFTALENS GENSTAND...6 5.1 TILBUDTE SAMTRAFIKTJENESTER...

Læs mere

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester Aftale nr.: Til aftale nr.: Dato: Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester mellem og TDC A/S Indholdsfortegnelse 1. Præambel...3 2. Aftalens

Læs mere

Standardtilbud vedrørende terminering af trafik i Hi3G Denmark ApS s mobilnet

Standardtilbud vedrørende terminering af trafik i Hi3G Denmark ApS s mobilnet Standardtilbud vedrørende terminering af trafik i Hi3G Denmark ApS s mobilnet Standardtilbud vedrørende terminering i Hi3G s mobilnet v.2 01122009 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE 4 2. DEFINITIONER

Læs mere

Journal: Side 1 af 18

Journal: Side 1 af 18 Journal: Standardaftale om udveksling af trafik mellem Fullrate A/S og XXX Side 1 af 18 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 4 5. DEFINITIONER... 4 6. AFTALENS GENSTAND... 7 6.1

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Aftale. om udveksling af trafik mobil. mellem TDC A/S XXX

Aftale. om udveksling af trafik mobil. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: Aftale om udveksling af trafik mobil mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. PRÆAMBEL...4 3. PARTERNE...4 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...4 5. DEFINITIONER...4

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftalenr.: Produkttillæg: Fiber og transmission Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT Fiber og transmision v standard 12 06 2009.doc Side 1 af 6 1 Præambel

Læs mere

Juni Standardversion. Aftale om koblet samtrafik mellem Føroya Tele (P/F Telefonverkið) og P/F Xxxx

Juni Standardversion. Aftale om koblet samtrafik mellem Føroya Tele (P/F Telefonverkið) og P/F Xxxx Juni 2014 Standardversion Aftale om koblet samtrafik mellem Føroya Tele (P/F Telefonverkið) og P/F Xxxx Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 3 3. TJENESTER SOM OMFATTES AF AFTALEN...

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Bilag A. Priser for samtrafiktjenester

Bilag A. Priser for samtrafiktjenester Bilag A. Priser for samtrafiktjenester 1. Generelle forudsætninger Dette bilag omhandler priser for TDC's samtrafiktjenester. Priserne er gældende for 1. januar 2013 med mindre andet er angivet i bilaget.

Læs mere

Aftale. om udveksling af trafik. mellem. TDC Mobil A/S. Barablu Mobile Ltd

Aftale. om udveksling af trafik. mellem. TDC Mobil A/S. Barablu Mobile Ltd 14. december 2006 Aftale om udveksling af trafik mellem TDC Mobil A/S og Barablu Mobile Ltd 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. PRÆAMBEL...4 3. PARTERNE...4 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...4

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Tillægsaftale. til aftale om udveksling af trafik. mellem. TDC Totalløsninger A/S. House of Powerline A/S

Tillægsaftale. til aftale om udveksling af trafik. mellem. TDC Totalløsninger A/S. House of Powerline A/S 13. oktober 2006 Tillægsaftale til aftale om udveksling af trafik mellem TDC Totalløsninger A/S og House of Powerline A/S Side 1 af 17 1. PRÆAMBEL...3 2. PARTERNE...3 3. AFTALENS GENSTAND...3 4. PRISER...3

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. Portering af numre. mellem TDC A/S. WakyWaky DK A/S. Option 1. Gensælger med egen OCH-tilslutning

Tillægsaftale. vedrørende. Portering af numre. mellem TDC A/S. WakyWaky DK A/S. Option 1. Gensælger med egen OCH-tilslutning 10. oktober 2007 Tillægsaftale vedrørende Portering af numre mellem TDC A/S og WakyWaky DK A/S Option 1 Gensælger med egen OCH-tilslutning 1.1. BILAGSLISTE 2 2. PRÆAMBEL 3 3. PARTERNE 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Tillægsaftale. Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. V2tel A/S

Tillægsaftale. Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. V2tel A/S 25. august 2006 Tillægsaftale om Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN mellem TDC Totalløsninger A/S og V2tel A/S 1.1 BILAGSLISTE...2 2 PRÆAMBEL... 3 3 PARTERNE... 3 4 AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse 15. september 2006 Tillægsaftale vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse mellem TDC Totalløsninger A/S og ELRO

Læs mere

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net 3. marts 2012 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg IP Transmission kabel-tv Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX 1. marts 2008 Tillægsaftale til Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler om Gensalg VoIP mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark 22. december 2006 Tillægsaftale vedrørende Import af numre til Gensalg Fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og Telia Danmark 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1. BILAGSLISTE 2 2. PRÆAMBEL

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_VULA_v_std_220115 Side 1 af 8 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering

Læs mere

Bilag C. Tekniske specifikationer

Bilag C. Tekniske specifikationer Bilag C. Tekniske specifikationer 1. Anvendelse Dette bilag med dets henvisninger dækker de tekniske krav for sammenkobling mellem TDC og andre telefonioperatørers netværk. Hensigten med de opstillede

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet, ForeningsKombi Valg af rabataftale: Aftaleperiode: [ ] 1 år [ ] 2 år Sæt kryds Trin

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Aftale om samtrafik til og fra Telias mobilnet

Aftale om samtrafik til og fra Telias mobilnet Aftale om samtrafik til og fra Telias mobilnet mellem XXX og Telia Danmark Side 1 af 39 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 2 PRÆAMBEL 6 3 DEFINITIONER 6 4 AFTALENS GENSTAND 10 10 11 11 11 5

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

Produkttillæg: Gensalg fastnet (Gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet) til. Rammeaftale om levering og drift af TDC's engrostjenester

Produkttillæg: Gensalg fastnet (Gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet) til. Rammeaftale om levering og drift af TDC's engrostjenester Produkttillæg: Gensalg fastnet (Gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet) til Rammeaftale om levering og drift af TDC's engrostjenester 1 Præambel I henhold til Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse af

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB November 2015 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost... 3 3. Mobildata hastighed... 3

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Tillægsaftale. til Aftale. Transmission. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Barablu Mobile Ltd.

Tillægsaftale. til Aftale. Transmission. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Barablu Mobile Ltd. 7. september 2006 Tillægsaftale til Aftale om Transmission mellem TDC Totalløsninger A/S og Barablu Mobile Ltd. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 1.1 Bilagsliste...2 2 Præambel...3 3 Parterne...3

Læs mere

Produkttillæg: International Roaming Resale. Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Produkttillæg: International Roaming Resale. Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: International Roaming Resale til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Int_nat_Roaming_Resale_v_std_011113 Side 1 af 13 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de

Læs mere

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms... 3 6.

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

AFTALE OM SAMTRAFIK. mellem. Selskabsnavn CVR Nr. Adresse By Land og landekode/box

AFTALE OM SAMTRAFIK. mellem. Selskabsnavn CVR Nr. Adresse By Land og landekode/box AFTALE OM SAMTRAFIK mellem Selskabsnavn CVR Nr. Adresse By Land og landekode/box og Telia Danmark, Mobility Services CVR.: 20367997 Holmbladsgade 139 DK - 2300 København S Indgået xx. x-måned 20xx Side

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016)

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard-abonnementer på You- See s mobiltjenester (lukket for salg): Mobil Familie Mobil Sms Media Mobil Mix Mobil MixMedia Mobil Tale Mobil imedia Mobil Max Mobil MaxMedia

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Produkttillæg: Samhusning. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Produkttillæg: Samhusning. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester - Produkttillæg: Samhusning til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s ydelse Samhusning. I henhold til

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5.

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Maj 2014 (senest revideret juni 2016)

Maj 2014 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil 0 Timer Mobil 4 Timer Mobil 8 Timer Mobil Fri Tale 2 Timer/1 GB 4 Timer/1 GB 8 Timer/3 GB Fri Tale/5 GB Fri

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) April 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Produkttillæg: Gensalg af mobiltjenester. til. Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Produkttillæg: Gensalg af mobiltjenester. til. Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Gensalg af mobiltjenester til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering og drift

Læs mere

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto)

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. YouSee

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S 25. januar 2008 Tillægsaftale om M-portal til Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet mellem TDC A/S og Siminn Danmark A/S 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 2. PRÆAMBEL 3 3. PARTERNE

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber

Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber Til Ram m eaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem < Kunde> og TDC A/S PT Kobber v standard 01 10 2009.doc Side

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013 2. januar 2013 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg BSA Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Wholesale

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. levering af taksttelegrammer for. Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. debitel Danmark A/S

Tillægsaftale. vedrørende. levering af taksttelegrammer for. Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. debitel Danmark A/S 21. september 2006 Tillægsaftale vedrørende levering af taksttelegrammer for Gateway til PSTN mellem TDC Totalløsninger A/S og debitel Danmark A/S 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1. BILAGSLISTE

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Februar 2015 2 Indhold Abonnementsvilkår for TDC s IP-telefonitjeneste.... 4 1. Abonnementsaftalen... 4 2. Forudsætning om xdsl eller fiber... 4 3. Registrering

Læs mere

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Mobil Basis Mobil 2 Mobil 5 Mobil Fri tale Professionel Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Familie Mobil 2Timer Mobil 6Timer Mobil 12Timer Mobil Fri Timer Mobilpakke 500 MB Mobilpakke 2Timer/3GB Mobilpakke

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og begrænsninger... 2 2.A. Taksering af samtaler (minuttaksering)...

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem <Kunde> og TDC A/S

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem <Kunde> og TDC A/S Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

Tillægsaftale om Fly. til. Gensalg. på mobilområdet. mellem. TDC Mobil A/S. TDC Totalløsninger A/S

Tillægsaftale om Fly. til. Gensalg. på mobilområdet. mellem. TDC Mobil A/S. TDC Totalløsninger A/S 23. februar 2007 Tillægsaftale om Fly til Gensalg på mobilområdet mellem TDC Mobil A/S og TDC Totalløsninger A/S 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 6 2. PRÆAMBEL 12 3. PARTERNE 14 4. AFTALENS

Læs mere

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Oktober 2015 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus gælder følgende vilkår i tillæg

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB YouSee Fri Tale / 5 GB (Med YouSee Konto)

Læs mere

Bilag 1, Definition og Leverancebeskrivelse 1 TEKNISK SETUP Ydelsen er defineret som levering af Global IP-Transit i Nuuk jf. nærmere nedenfor med committed datarate på 25 Mbps og burst-mulighed på 100%

Læs mere

Bilag 1. Tekniske Specifikationer

Bilag 1. Tekniske Specifikationer Bilag 1. Tekniske Specifikationer Dette bilag udgør bilag 1 til Produkttillæg for SIP Gateway og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag E: Tekniske specifikationer hørende til Aftale om SIP Gateway.

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: BSA coax (tidligere BSA Kabel-tv net) til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_BSA_Coax_v_211215 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER... 3

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 1. april 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukter samt Generelle Betingelser - det med småt - for privatkunder. Her er angivet særlige priser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Aftalens parter... 3 3. Taksering... 3 3.A Taksering af samtaler (minuttaksering)... 3 3.B. Taksering af mobildataforbrug

Læs mere