Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret"

Transkript

1 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt det gunstige sammenligningsgrundlag, idet 1. kvartal 2009 var presset. De vigtigste valutaer har udviklet sig positivt siden sidste forventningsudmelding og forventes nu at få en positiv effekt på helårsresultaterne. Salget forventes nu at stige 6 8% i danske kroner og 4 6% i lokal valuta. Resultat af primær drift forventes at stige 12 14%, og overskudsgraden af primær drift forventes at blive ca. 21%. Årets resultat forventes at stige 17 19%, og frie pengestrømme før opkøb forventes at blive mio. kr. Resultater for 1. kvartal 2010: Salget steg 9% i danske kroner og 11% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal 2009 Bruttomarginen var 56,3% mod 54,3% for 1. kvartal 2009 Resultat af primær drift var 535 mio. kr., en stigning på 33% i forhold til 1. kvartal 2009 Overskudsgraden var 23,0% mod 19,0% for 1. kvartal 2009 Periodens resultat var 405 mio. kr., en stigning på 36% i forhold til 1. kvartal 2009 Nettoinvesteringerne var 213 mio. kr. mod 127 mio. kr. i 1. kvartal 2009 Frie pengestrømme før opkøb var 270 mio. kr. mod 164 mio. kr. i 1. kvartal 2009 Afkast af investeret kapital (ROIC) var 24,6% mod 20,2% for 1. kvartal 2009 Jeg er meget tilfreds med den stærke udvikling i både salg og indtjening. Der var øget efterspørgsel på de fleste markeder, og store produktivitetsforbedringer og højere kapacitetsudnyttelse i enzymproduktionen bidrog til indtjeningen. Det lykkedes os også at fastholde en stram omkostningsstyring i hele organisationen, siger administrerende direktør Steen Riisgaard og fortsætter: Selv om resultaterne for dette kvartal er yderst tilfredsstillende, er det vigtigt at huske, at 1. kvartal sidste år var påvirket af den globale recession, og på trods af vores gode start på året er der stadig usikkerhed om, hvordan markederne vil udvikle sig fremover. Men på baggrund af den flotte udvikling i 1. kvartal og valutakurserne, som nu synes at gå i den rigtige retning for os, øger vi vores forventninger for hele året. Realiseret Forventninger til 2010 Forventninger til kvt kvt april* 21. januar Salg, mio. kr Salgsvækst, lokal valuta 11% - 4 6% 2 6% Salgsvækst, danske kr. 9% - 6 8% 1 5% Res. af primær drift, mio. kr Vækst i res. af primær drift 33% % 3 7% Overskudsgrad 23,0% 19,0% ~ 21% ~ 20% Periodens resultat, mio. kr Vækst i periodens resultat 36% % 9 13% Nettoinvesteringer, mio. kr Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (ROIC) 24,6% 20,2% ~ 21% ~ 20% Gns. USD/DKK EPS (udvandet), DKK 6,35 4, * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for spotkurserne den 28. april resten af Selskabsmeddelelse nr. 5, 2010 Side 1 af 19 Novozymes A/S Krogshøjvej 36 Investor Relations 2880 Bagsværd Danmark Tlf.: Fax: Internet: CVR-nr.:

2 Salgets fordeling på industrier Samlet salg steg 9% i danske kroner og 11% i lokal valuta Det samlede salg steg 9% i 1. kvartal til mio. kr. Valutakurserne påvirkede salget negativt i kvartalet, og salget i lokal valuta steg 11%. Derudover påvirkede frasalg væksten negativt i kvartalet med ca. 1 %-point. Omsætning i mio. kr. Omsætningens fordeling 1% % 6% 9% 32% Vaskemiddelenzymer Tekniske enzymer Fødevareenzymer Foderenzymer Mikroorganismer 1. kvt kvt % Biofarmaceutiske ing. Enzymsalget steg 13% i danske kroner og 15% i lokal valuta Enzyme Business' salg steg 13% i danske kroner i 1. kvartal til mio. kr. Salget i lokal valuta steg 15%, og frasalget af aktiviteter uden for fødevareenzymindustriens kerneforretning havde en svagt negativ effekt på salgsvæksten. Der var vækst i lokal valuta inden for alle væsentlige industrier med vaskemiddelenzymer og enzymer til de tekniske industrier som de største bidragydere til væksten i perioden. Omsætning i mio. kr. Omsætning i mio. kr Enzyme Business 1. kvt kvt BioBusiness 1. kvt kvt BioBusiness' salg faldt 20% i danske kroner og 24% i lokal valuta BioBusiness' salg var 20% lavere i danske kroner og 24% lavere i lokal valuta i 1. kvartal Tidsforskydninger i salget mellem kvartaler er hovedårsagen til det lavere salg, men frasalg påvirkede også salgsudviklingen i negativ retning i kvartalet. Side 2 af 19

3 Salg i mio. kr. 1. kvt kvt Vaskemiddelenzymer Tekniske enzymer Fødevareenzymer Foderenzymer Mikroorganismer Biofarmaceutiske ingredienser Salget af vaskemiddelenzymer steg 12% i både danske kroner og lokal valuta Salget af tekniske enzymer steg 21% i danske kroner og 27% i lokal valuta Salget af enzymer til ethanolindustrien steg 28% i lokal valuta Salget af fødevareenzymer steg 8% i danske kroner og 9% i lokal valuta Salget af vaskemiddelenzymer steg 12% i både danske kroner og lokal valuta i 1. kvartal Udviklingen skyldes, at forbrugerne i stigende grad efterspurgte vaskemidler med højere enzymindhold i forhold til i 1. kvartal Derudover var salget positivt påvirket af den fortsatte penetration af enzymer i mellem- og lavprisvaskemidler med henblik på at opnå bedre vaskeresultater. Salget af multienzymløsninger til erstatning af traditionelle kemikalier i vaskemiddelformuleringer stiger fortsat og bidrog ligeledes til væksten i kvartalet. Salget af tekniske enzymer steg 21% i danske kroner og 27% i lokal valuta i 1. kvartal Alle industrier bidrog til væksten med enzymer til ethanol-, stivelses- og tekstilindustien som de største bidragydere. Salget af enzymer til tekstilindustrien, herunder især til tekstilmøllerne, steg fra et relativt lavt niveau i 1. kvartal Udviklingen i salget af enzymer til stivelsesindustrien skyldes især øget efterspørgsel fra Kina og Østeuropa. Salget af enzymer til ethanolindustrien steg 21% i danske kroner og 28% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal Salget i 1. kvartal sidste år var negativt påvirket af enkelte kunders lavere ethanolproduktion. Dette var ikke tilfældet for 1. kvartal 2010, hvor også ethanolproduktion og efterspørgsel forventes at være på et relativt højt niveau som følge af gunstige økonomiske forhold for iblanding af ethanol. På trods af det amerikanske markeds nuværende bekymringer over overskydende ethanolproduktionskapacitet og lave ethanolpriser synes industrien at være godt på vej mod at kunne opfylde kravet i Renewable Fuel Standard om produktion af 12 mia. gallon i På det europæiske marked fortsatte den gode udvikling inden for ethanolenzymer, selv om markedet stadig er lille i forhold til det amerikanske. Salget af fødevareenzymer steg 8% i danske kroner og 9% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal Frasalget af ingrediensaktiviteter i Indien, der lå uden for kerneforretningen, påvirkede salgsvæksten negativt med ca. 1 %-point. Større efterspørgsel efter bagerienzymer til forbedring af kvalitet og friskhed i brød samt enzymer til sundhedsfremmende koncepter bidrog positivt til udviklingen. Produktet Opticake Fresh til forbedring af friskheden i kager, der blev lanceret i slutningen af 2009, fortsatte sin fremgang på markedet og bidrog positivt til salgsudviklingen i kvartalet. Salget af enzymer til bryggeriindustrien udviklede sig positivt i kvartalet takket være højere ølvolumener og tilbagevenden til mere normale lagerbeholdninger. Ondea Pro, et enzym, der gør det Side 3 af 19

4 muligt at fremstille øl af høj kvalitet på basis af umaltet byg, og som blev lanceret i 3. kvartal 2009, bidrog også positivt til salgsudviklingen i kvartalet. Salget af foderenzymer var uændret i danske kroner og steg 1% i lokal valuta Salget af mikroorganismer var påvirket af frasalg og tidsforskydninger Salget af BPI var påvirket af tidsforskydninger Fire nye produkter blev lanceret i 1. kvartal 2010 Salget af foderenzymer var uændret i danske kroner og steg 1% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal 2009, hvor salget var stort som følge af lageropbygning hos vores distributionspartner. Dette var ikke tilfældet i 1. kvartal Der var skarp konkurrence på markedet for fytaseenzymer i hele 2009, og dette var til dels også tilfældet i 1. kvartal Fytaseenzymet RONOZYME NP, som blev godkendt af EU i slutningen af 2009, er blevet vel modtaget af markedet og forventes at tage konkurrencen op i Salget af ikke-fytaseenzymer udviklede sig pænt i perioden, og RONOZYME ProAct, et foderenzym, der øger proteinoptagelsen fra fjerkræfoder, er nu blevet godkendt til det europæiske marked. Der afventes stadig markedsføringsgodkendelse i USA. Salget af mikroorganismer faldt 11% i danske kroner og 14% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal Salget af græs- og landskabsaktiviteterne i juli 2009 påvirkede salgsvæksten i kvartalet negativt med ca. 9 %-point. Salget til bæredygtigt landbrug (BioAg) faldt svagt, hovedsagelig som følge af tidsforskydninger mellem kvartalerne. Salget af mikroorganismer til industri- og husholdningsrengøring og spildevandsrensning var på niveau med 1. kvartal Salget af biofarmaceutiske ingredienser (BPI) faldt 47% i danske kroner og 53% i lokal valuta. Den negative salgsudvikling i 1. kvartal skyldes især tidsforskydning af relativt store ordrer. Der er væsentlige sæsonudsving i salget til denne industri, da salget omfatter et lille antal relativt store transaktioner. Fire nye produkter blev lanceret i 1. kvartal 2010: Cellic CTec2 et enestående, forbedret cellulasekompleks til omkostningsbesparende hydrolyse inden for kommerciel produktion af bioethanol på basis af celluloseholdige materialer. Høj omdannelseseffektivitet ved anvendelse af sure og neutrale forbehandlede materialer Cellic HTec2 et forbedret hemicellulasekompleks til kommerciel produktion af ethanol på basis af celluloseholdige materialer, som giver endnu bedre hydrolyse end Cellic CTec2, dvs. forbedrer udbyttet af C5-sukker Novamyl Steam et enzym til det kinesiske marked for dampet brød, som forlænger brødets friskhed BG Max TM en kombination af mikroorganismer og enzymer til maksimering af biogasudbyttet og forbedring af effektiviteten i anaerobiske spildvandssystemer Geografisk fordeling af salget 13%/11% 9%/11% 19% 7% 37% 17%/17% Europa/MEA Nordamerika Asien & Oceanien 2%/5% 37% Latinamerika Vækst i danske kroner/vækst i lokal valuta Stærk vækst i EMEA Salget i Europa, Mellemøsten og Afrika (Europa/MEA) steg 17% i både danske kroner og lokal valuta i forhold til 1. kvartal Vaskemiddelenzymer og tekniske enzymer var de største bidragydere til væksten, men fødevare- og foderenzymer udviklede sig også pænt i kvartalet. Side 4 af 19

5 Salget i Nordamerika steg 5% i lokal valuta Tocifret vækst i lokal valuta på nye vækstmarkeder Salget i Nordamerika steg 2% i danske kroner og 5% i lokal valuta i kvartalet. Salget af vaskemiddelenzymer og enzymer til ethanolproduktion var de største bidragydere til væksten, mens lavere salg af mikroorganismer og biofarmaceutiske ingredienser påvirkede salget negativt i kvartalet. Salget i Asien steg 9% i danske kroner og 11% i lokal valuta i kvartalet. Vaskemiddel- og stivelsesenzymer bidrog mest til væksten, mens foderenzymer påvirkede salget i negativ retning. Salget i Latinamerika steg 13% i danske kroner og 11% i lokal valuta i kvartalet. Salget af tekniske enzymer og fødevareenzymer var de største bidragydere til væksten. Omkostninger, andre driftsindtægter og resultat af primær drift De samlede omkostninger steg 4% Bruttomargin på 56,3% De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger og skat, steg 4% til mio. kr. Produktionsomkostninger og andre driftsomkostninger steg som følge af højere volumener og øget aktivitetsniveau. Stigningen i omkostninger blev reduceret af den gunstige valutakursudvikling i forhold til 1. kvartal Den akkumulerede effekt af de store produktivitetsforbedringer igennem hele 2009 havde en positiv effekt på produktionsomkostningerne, mens råvarepriserne stort set var på niveau med 1. kvartal Bruttoresultatet steg 13% i forhold til 1. kvartal 2009 og resulterede i en bruttomargin på 56,3% mod 54,3% for 1. kvartal Produktivitetsforbedringer og øget kapacitetsudnyttelse i enzymfabrikkerne i forhold til 1. kvartal 2009 var hovedårsagerne til den positive udvikling. Et relativt lavere salg af BPI i forhold til 1. kvartal sidste år bidrog også til den samlede udvikling i bruttomarginen, mens valutakursudviklingen havde en negativ påvirkning. Bruttomarginen for Enzyme Business steg godt 2 %-point i forhold til 1. kvartal 2009 og var 58,2%. Som allerede nævnt skyldtes den gunstige udvikling de akkumulerede produktivitetsforbedringer igennem hele 2009 samt, den øgede kapacitetsudnyttelse. Bruttomarginen for BioBusiness var 32,2% i 1. kvartal, et fald på ca. 8 %-point i forhold til samme kvartal sidste år. Den negative udvikling i bruttomarginen skyldes hovedsagelig lavere kapacitetsudnyttele og lavere salg i BPI i forhold til 1. kvartal Andre driftsomkostninger steg 2% til 783 mio. kr. i 1. kvartal Udviklingen skyldes hovedsagelig det øgede aktivitetsniveau inden for forskning og udvikling i forhold til 1. kvartal Den stramme omkostningspolitik, der blev ført i hele 2009 i hele organisationen, blev fastholdt i 1. kvartal 2010, hvor valutakurserne ligeledes bidrog til at reducere stigningen i andre driftsomkostninger. R&D udgjorde 14% af omsætningen Omkostninger til salg, distribution og forretningsudvikling steg 4% og udgjorde 12% af omsætningen Omkostninger til forskning og udvikling steg 10% og udgjorde 14% af omsætningen Omkostninger til administration faldt 10% og udgjorde 8% af omsætningen Andre driftsindtægter faldt 3 mio. kr. til 10 mio. kr. i kvartalet. Indtægterne består hovedsagelig af støtten fra det amerikanske energiministerium til Novozymes' projekt DECREASE, der vedrører udvikling af enzymer til produktion af cellulosebaserede biobrændstoffer. Side 5 af 19

6 Afskrivninger og amortiseringer steg til 151 mio. kr. i kvartalet, en stigning på 8% i forhold til Resultat af primær drift, mio. kr. Overskudsgrad, % ,0 23,0 1. kvt kvt kvt kvt Resultat af primær drift steg 33% Overskudsgrad på 23,0% Resultat af primær drift steg 33% til 535 mio. kr. mod 403 mio. kr. i 1. kvartal Den stærke underliggende salgsvækst, det forbedrede bruttoresultat og en forsigtig udvikling i andre driftsomkostninger havde en positiv effekt på resultat af primær drift. Overskudsgraden var 23,0% mod 19,0% for 1. kvartal Den forbedrede bruttomargin og lavere vækst i andre driftsomkostninger i forhold til salgsvæksten havde en positiv effekt på overskudsgraden, mens valutakurserne påvirkede overskudsgraden negativt i kvartalet. Nettofinansomkostninger og periodens resultat Nettofinansomkostninger steg 4 mio. kr. Nettofinansomkostningerne steg 4 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2009 og var 2 mio. kr. En højere nettogevinst på valutasikring/omvurdering på ca. 20 mio. kr. bidrog positivt til udviklingen i kvartalet, mens andre finansielle poster udviklede sig negativt med 44 mio.kr. hovedsageligt på grund af udviklingen i dagsværdireguleringen af medarbejderaktieoptionsprogrammer. Et fald i nettorenteudgifterne på 20 mio. kr. påvirkede nettofinansomkostningerne positivt i forhold til 1. kvartal sidste år. I slutningen af 1. kvartal 2010 var den nettorentebærende gæld 965 mio. kr. mod 949 mio. kr. ultimo Resultat før skat steg 32% til 533 mio. kr. fra 405 mio. kr. i 1. kvartal Skatteprocent 24,1% Stigning i periodens resultat på 36% I 1. kvartal 2010 var den effektive skatteprocent 24,1% mod 26,4% i 1. kvartal sidste år. Den lavere skatteprocent skyldes de for nylig indgåede AP-aftaler (Advanced Pricing), som medførte et fald i den samlede skatteprocent for kvartalet. Periodens resultat steg 36% til 405 mio. kr. mod 298 mio. kr. i 1. kvartal Pengestrømme og balance Pengestrømme fra driften på 483 mio. kr. Nettoinvesteringer på 213 mio. kr. Pengestrømme fra driften steg 66% til 483 mio. kr. i forhold til 1. kvartal Den positive udvikling skyldes hovedsagelig et højere nettoresultat og en positiv udvikling i driftskapitalen. Et fald i tilgodehavender og lagerbeholdninger og en stigning i gælden bidrog positivt til udviklingen i driftskapitalen i forhold til 1. kvartal sidste år. Nettoinvesteringer før opkøb var 213 mio. kr. i 1. kvartal mod 127 mio. kr. i samme periode Opførelsen af både cgmp-hyaluronsyrefabrikken i Tianjin i Kina og den nye enzymfabrik i Nebraska i USA skrider planmæssigt frem. Hyaluronsyrefabrikken forventes at Side 6 af 19

7 stå færdig i slutningen af 2010 med forventet produktions- og salgsstart i begyndelsen af Novozymes forventer stadig at færdiggøre opførelsen af enzymfabrikken i Nebraska i slutningen af 2011 med fuld produktionskapacitet i midten af Frie pengestrømme før opkøb på 270 mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb var 270 mio. kr. i 1. kvartal mod 164 mio. kr. i 1. kvartal Stigningen i frie pengestrømme skyldes især den øgede pengestrøm fra driften. Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. marts 2010, en stigning fra mio. kr. ultimo Egenkapitalen blev forøget med totalindkomsten og reduceret med udbetalt udbytte på 359 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde 55% af balancen mod 54% ultimo Gæld/egenkapital-andelen var 16% ultimo marts 2010, på niveau med ultimo ROIC på 24,6% For 1. kvartal var afkast af investeret kapital (ROIC) 24,6% mod 20,2% for samme periode 2009, hvilket hovedsagelig kan henføres til højere resultat af primær drift og lavere skatteprocent. Den 31. marts 2010 var beholdningen af egne aktier 2,5 mio. B-aktier, svarende til 3,9% af det samlede antal udestående aktier. Virksomhedens sociale ansvar (CSR) I 2010 har Novozymes indført tre nye mål for vand-, energi- og CO 2 -effektivitet. Målene erstatter tidligere års mål for vand- og energiforbrug og går ud på at opnå en vis procentvis fremgang i forhold til effektivitetsniveauet i Forbedret vand-, energi- og CO 2 -effektivitet Færre arbejdsulykker Lavere personaleomsætning kvt. 1. kvt. Mål Vandeffektivitet (sammenlignet med 2005) 20% 15% 20% Energieffektivitet (sammenlignet med 2005) 19% 12% 30% CO 2 -effektivitet (sammenlignet med 2005) 19% 6% 25% Væsentlige spild Antal arbejdsulykker med dødelig udgang Frekvens af arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 3,3 6,4 < 4.5 Antal medarbejdere pr. 31. marts Personaleomsætning 6,4% 7,5% > 4% - < 9% Fravær 2,5% 2,4% < 3% I forhold til 2005 steg vand-, energi- og CO 2 -effektiviteten i 1. kvartal. Energi- og CO 2 - effektiviteten ligger imidlertid under målene for hele året på henholdsvis 30% og 25%. Medarbejderrelaterede mål blev forbedret i 1. kvartal i forhold til 1. kvartal sidste år, og alle ligger inden for målsætningerne. Side 7 af 19

8 IAS 34 Regnskabspraksis Delårsregnskabet for 1. kvartal 2010 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber. Delårsregnskabet følger samme regnskabspraksis som koncernregnskabet for % vækst i lokal valuta, 6 8% i danske kroner Forventninger til 2010 Det samlede salg forventes nu at stige 4 6% i lokal valuta. Baseret på valutakurserne den 28. april 2010 forventes salgsvæksten i danske kroner at blive 6 8%. Helårsforventningerne til salgsvæksten er baseret på en volatil efterspørgsel året igennem med en gennemsnitlig vækstrate for de næste tre kvartaler, der er lavere end i 1. kvartal. Selv om der ikke forventes nogen strukturelle ændringer i Novozymes forretningsmiljø, formodes det, at 1. kvartal var påvirket af høje globale produktions-niveauer og en optimistisk forventning til årets samlede efterspørgsel i tilgift til et udfordrende 1. kvartal Forventningerne bygger derudover på den formodning, at den amerikanske biobrændstofindustri vil nå en samlet produktion på mellem 12 og 12,5 mia. gallon ethanol i Både Enzyme Business og BioBusiness forventes at stige 4 6% i lokal valuta og 6 8% i danske kroner. Vaskemiddelenzymer og tekniske enzymer forventes at blive de stærkeste vækstmotorer for Enzyme Business, mens mikroorganismeforretningen forventes at blive den største bidragyder til væksten i BioBusiness. Salget af mikroorganismer til BioAgindustrien forventes at nå op på en tocifret organisk vækstrate for året som helhed, hovedsagelig gennem øget geografisk ekspansion. Udviklingen i 2010 forventes dog ikke at nå op på niveau med de sidste to års kraftige vækstrate. Stigning i resultat af primær drift på 12 14% i danske kroner Overskudsgrad ~ 21% Stigning i årets resultat på 17 19% Investeringer på 1,0 1,1 mia. kr. Frasolgte aktiviteter i 2009 påvirker vækstraten i 2010 med ca. 0,5 %-point, ligeligt fordelt på mikroorganismer og fødevareenzymer. Resultat af primær drift forventes nu at stige 12 14% i danske kroner, hovedsagelig som følge af mere favorable valutakurser i forhold til de senest udmeldte forventninger. Den øgede indtjeningsforventning er også et resultat af højere helårsforventninger til salgsvæksten, produktivitetsforbedringer, øget kapacitetsudnyttelse i enzymforretningen samt en fortsat stram omkostningsstyring i hele organisationen. Overskudsgraden forventes nu at blive ca. 21%. Årets resultat i danske kroner forventes nu at stige 17 19% i Højere vækst i resultat af primær drift og lavere skatteprocent forventes at påvirke årets resultat positivt. I slutningen af 2008 indgik Novozymes afdækningskontrakter for USD og JPY for 2009 og Nettopengestrømmen for USD-eksponeringen er afdækket på en DKK/USD-kurs på 591 for hele året, mens nettopengestrømmen for DKK/JPY-eksponeringen er afdækket på kurs 6,53 for hele året. Investeringer forventes fortsat at blive i størrelsesordenen 1,0 1,1 mia. kr., hvilket er lidt højere end investeringsniveauet for Den nye enzymfabrik i Nebraska i USA til en værdi af mio. dollar tegner sig for ca mio. kr. af investeringsbehovet i Fabrikken blev påbegyndt i 2009 og forventes færdig i løbet af tre år. Den nye hyaluronsyrefabrik i Kina, der forventes at stå færdig i slutningen af 2010, tegner sig for 200 mio. kr. Side 8 af 19

9 Frie pengestrømme før opkøb på mio. kr. ROIC ~ 21% Frie pengestrømme før opkøb forventes nu at blive i størrelsesordenen mio. kr., en opjustering, der især skyldes den højere forventning til årets resultat. Afkast af investeret kapital (ROIC) forventes nu at blive ca. 21% som følge af den højere forventning til årets resultat. 29. april 21. januar Salgsvækst, lokal valuta 4 6% 2 6% Salgsvækst, danske kr. 6 8% 1 5% Vækst i res. af primær drift 12 14% 3 7% Overskudsgrad ~ 21% ~ 20% Vækst i årets res % 9 13% Nettoinvesteringer, mio. kr Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af inv. kapital (ROIC) ~ 21% ~ 20% Forventningerne til 2010 er baseret på, at valutakurserne for selskabets vigtigste valutaer, EUR, USD, JPY og CNY, forbliver uændret året igennem i forhold til spotkurserne pr. 28. april (kr.) EUR USD JPY CNY Gennemsnitskurs for ,73 78,47 Gennemsnitskurs for 1. kvartal ,93 78,80 Spotkurs 28. april ,98 82,33 Estimeret gennemsnitskurs for 2010* ,97 81,45 Udvikling i estimeret gennemsnitskurs for 2010 i forhold til gennemsnitskurs 2009* 0% 4% 4% 4% Estimeret gennemsnitskurs for 2010 pr ,78 77,14 * Estimeret gennemsnitskurs beregnes som gns. kurs år til dato samt spotkursen for resten af året. Bemærk: Alt andet lige forventes en 5%-ændring i USD at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. på årsbasis, hvilket svarer til følsomheden i Følgende forventninger for bæredygtighedsområdet er også inkluderet i forventningerne til 2010: Opnå en reduktion i CO 2 -udledningen på i alt mio. tons i 2010 gennem kundernes anvendelse af vores enzymer Øge energieffektiviteten med 30% i 2010 i forhold til 2005 Reducere CO 2 -udledningen med 25% i 2010 i forhold til 2005 Øge vandeffektiviteten med 20% i 2010 i forhold til 2005 Side 9 af 19

10 Udsagn om fremtiden Denne selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder de finansielle forventninger til 2010, der i deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af uforudsete bevægelser på de internationale aktie-, rente- og valutamarkeder, markedsdrevne prisnedsættelser på Novozymes produkter samt lancering af konkurrerende produkter inden for Novozymes kerneforretninger. Kontaktpersoner: Presse og medier: Annegrethe M. Jakobsen (Europa) Tlf. (mobil): Arlan Peters (USA) Tlf. (mobil): Aktieanalytikere og investorer: Tobias Björklund (DK) Tlf. (mobil): Martin Riise (DK) Tlf. (mobil): Thomas Bomhoff (USA) Tlf. (DK mobil): Tlf. (USA mobil): Side 10 af 19

11 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsregnskabet for 1. kvartal 2010 for Novozymes A/S. Delårsregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (som godkendt af EU) samt i henhold til yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at koncernens interne kontroller er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et delårsregnskab, samt at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling pr. 31. marts 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. kvartal Derudover indeholder ledelsesberetningen på de foregående sider efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Bagsværd, 29. april 2010 Direktionen: Steen Riisgaard Benny D. Loft Per Falholt Administrerende direktør Peder Holk Nielsen Thomas Nagy Thomas Videbæk Bestyrelsen: Henrik Gürtler Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Formand Næstformand Jerker Hartwall Søren Jepsen Ulla Morin Michael Munksø Walther Thygesen Mathias Uhlén Side 11 af 19

12 Bilag Bilag 1 Hovedposter og nøgletal kvartal Totalindkomstopgørelse 1.3 Segmentinformation Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Salgets fordeling 2.1 Industrier 2.2 Geografi 2.3 Salg pr. kvartal industrier 2.4 Salg pr. kvartal geografi Pengestrømsopgørelse Balance og egenkapitalens udvikling 4.1 Balance 4.2 Egenkapitalens udvikling Bilag 5 Nye produkter lanceret i 2010 Bilag 6 Bilag 7 Selskabsmeddelelser i 2010 (eksklusive ledelsens handler) Finansiel kalender Side 12 af 19

13 Bilag 1: Hovedposter og nøgletal kvartal % ændring (mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 56,3% 54,3% Resultat af primær drift før af-/ nedskrivninger % Overskudsgrad (EBITDA) 29,5% 25,5% Resultat af primær drift % Overskudsgrad (EBIT) 23,0% 19,0% Nettofinans (2) 2 Resultat før skat % Skat (128) (107) 20% Periodens resultat % Periodens resultat fordeles således: Aktionærer i moderselskabet % Minoritetsinteresser 1 - Nettovalutagevinst/(tab) m.m Nettorenteudgifter (21) (41) Andre finansielle poster (8) 36 Finansielle poster i alt (2) 2 200% Resultat pr. aktie a 10 kr. 6,48 4,81 35% Resultat pr. aktie a 10 kr. 6,35 4,73 34% (udvandet) Frie pengestrømme før opkøb % Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), inkl. goodwill 24,6% 20,2% Rentebærende gæld, netto (39)% Egenkapitalandel i % 55,1% 45,1% Egenkapitalens forrentning i % 27,1% 26,6% Gæld/egenkapital-andel 15,7% 35,3% Side 13 af 19

14 1.2 Totalindkomstopgørelse (mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. Resultat efter skat Øvrig totalindkomst Dagsværdiregulering af Novo Nordisk-aktier heraf overført til finansielle omkostninger/indtægter - (38) Valutakursregulering af dattervirksomheder og minoritetsint Afdækning af nettoinvesteringer i udenlandske dattervirksomhe - (24) Skat af afdækning af nettoinvesteringer i udenlandske dattervirk - 19 Afdækning af fremtidige pengestrømme (104) 20 - heraf overført til finansielle omkostninger/indtægter (25) (62) Skat af afdækning af fremtidige pengestrømme 5 5 Øvrig totalindkomst efter skat Øvrig totalinkomst i alt Periodens totalindkomst fordeles således: Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser Segmentinformation 1. kvt kvt Enzyme Enzyme (Mio. kr.) Business BioBusiness Corporate I alt Business BioBusiness Corporate I alt % ændring Omsætning % Produktionsomkostninger % Bruttoresultat % Bruttomargin 58,2% 32,2% 56,3% 55,9% 40,0% 54,3% Salgs- og distributionsomkostninger % Forsknings- og udviklingsomk % Administrationsomkostninger (10)% Andre driftsindtægter, netto (23)% Resultat af primær drift % Investeringer Immaterielle aktiver Materielle aktiver Investeringer i alt Novozymes' forretningssegmenter afspejler den måde, hvorpå aktiviteterne er opdelt og styret. Selvom omsætningen i Enzyme Business kan opdeles i yderligere aktiviteter, betragtes aktiviteterne som integrerede, da de fleste produktionsfaciliteter er fælles for hele dette forretningssegment. Bruttoresultatet er den primære parameter, som ledelsen anvender til at vurdere segmenternes opnåede resultater. Funktionerne vedrørende salg og distribution, forskning og udvikling samt administration anses for fælles for begge forretningssegmenter, og derfor samles omkostningerne vedrørende disse funktioner under Corporate-funktionen. Omsætningen mellem segmenterne er fratrukket i det sælgende selskab og udgør 3 mio. kr. for 2010 (5 mio. kr. for 2009). Side 14 af 19

15 Bilag 2: Salgets fordeling 2.1 Industrier % ændring % valuta- % ændring i (mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. påvirkning lokal valuta Enzymer (2) 15 - vaskemiddelenzymer tekniske enzymer (6) 27 - fødevareenzymer (1) 9 - foderenzymer (1) 1 BioBusiness (20) 4 (24) - mikroorganismer (11) 3 (14) - BPI (47) 6 (53) Omsætning (2) Geografi % ændring % valuta- % ændring i (mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. påvirkning lokal valuta Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika (3) 5 Asien & Oceanien (2) 11 Latinamerika Omsætning (2) Salg pr. kvartal industrier % ændring (mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 1. kvt./1. kvt. Enzymer vaskemiddelenzymer tekniske enzymer fødevareenzymer foderenzymer BioBusiness (20) - mikroorganismer (11) - BPI (47) Omsætning Salg pr. kvartal geografi % ændring (mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 1. kvt./1. kvt. Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika Omsætning Side 15 af 19

16 Bilag 3: Pengestrømsopgørelse (mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. Resultat efter skat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (321) (129) Renteindbetalinger 8 12 Renteudbetalinger (32) (44) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (Stigning)/fald i tilgodehavender (Stigning)/fald i varebeholdninger Stigning/(fald) i varekreditorer mv. 5 (181) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle aktiver (2) (15) Salg af materielle aktiver 3 3 Køb af materielle aktiver (214) (115) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ekskl. (213) (127) opkøbsaktivitet Frie pengestrømme før opkøb Køb af aktiviteter og selskaber - - Frie pengestrømme efter opkøb Side 16 af 19

17 Bilag 4: Balance og egenkapitalens udvikling 4.1 Balance Aktiver (mio. kr., ultimo perioden) 1. kvt. 1. kvt. Ultimo Færdiggjorte it-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill It-udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Langfristede aktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Øvrige finansielle aktiver (rentebærende) Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Finansielle aktiver i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 17 af 19

18 Passiver (mio. kr., ultimo perioden) 1. kvt. 1. kvt. Ultimo Aktiekapital Egne aktier (1.541) (1.780) (1.624) Øvrig totalindkomst 275 (18) 154 Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Udskudte skatteforpligtelser Langfristede personaleforpligtelser Hensatte forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Langfristede forpligtelser i alt Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig selskabsskat Andre kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Egenkapitalens udvikling (mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. Ultimo Egenkapital primo, ekskl. minoritetsinteresser Betalt udbytte (359) (326) (326) Salg af egne aktier Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter Totalindkomst Egenkapital ultimo, ekskl. minoritetsinteresser Minoritetsinteresser primo Betalt udbytte Ændring i minoritetsinteresser Totalindkomstopgørelse 1 - (1) Minoritetsinteresser ultimo Egenkapital i alt ultimo Side 18 af 19

19 Bilag 5: Nye produkter lanceret i kvartal 2010 Cellic CTec2 et enestående, forbedret cellulasekompleks til omkostningsbesparende hydrolyse inden for kommerciel produktion af bioethanol på basis af celluloseholdige materialer. Høj omdannelseseffektivitet ved anvendelse af sure og neutrale forbehandlede materialer 1. kvartal kvartal kvartal 2010 Cellic HTec2 et forbedret hemicellulasekompleks til kommerciel produktion af ethanol på basis af celluloseholdige materialer, som giver endnu bedre hydrolyse end Cellic CTec2, dvs. forbedrer udbyttet af C5-sukker Novamyl Steam et enzym til det kinesiske marked for dampet brød, som forlænger brødets friskhed BG Max TM en kombination af mikroorganismer og enzymer til maksimering af biogasudbyttet og forbedring af effektiviteten i anaerobiske spildvandssystemer Bilag 6: Selskabsmeddelelser i 2010 Eksklusive ledelsens handel med Novozymes-aktier 21. januar 2010 Koncernregnskab for marts 2010 Ordinær generalforsamling 2010 Bilag 7: Finansiel kalender april 2010 Delårsregnskab for 1. kvartal august 2010 Delårsregnskab for 1. halvår oktober 2010 Delårsregnskab for 3 kvartaler januar 2011 Koncernregnskab for marts 2011 Ordinær generalforsamling Side 19 af 19

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Delårsrapport for 1. kvartal 2015 23. april 2015 1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Salget i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk og 18% i danske kroner i forhold

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 2005 blev endnu et godt år for Novozymes. Væksten var 11% i såvel resultat af primær drift som årets resultat væsentligt højere end forventet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S

Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S 06/03/2008 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Direktør Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International ASA

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014 21. januar 2014 som ventet; positive forventninger til 2014 Alle finansielle mål for blev nået eller overgået efter gode resultater i 4. kvartal. Den organiske salgsvækst var 7% (5% i danske kroner, 8%

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere