Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret"

Transkript

1 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt det gunstige sammenligningsgrundlag, idet 1. kvartal 2009 var presset. De vigtigste valutaer har udviklet sig positivt siden sidste forventningsudmelding og forventes nu at få en positiv effekt på helårsresultaterne. Salget forventes nu at stige 6 8% i danske kroner og 4 6% i lokal valuta. Resultat af primær drift forventes at stige 12 14%, og overskudsgraden af primær drift forventes at blive ca. 21%. Årets resultat forventes at stige 17 19%, og frie pengestrømme før opkøb forventes at blive mio. kr. Resultater for 1. kvartal 2010: Salget steg 9% i danske kroner og 11% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal 2009 Bruttomarginen var 56,3% mod 54,3% for 1. kvartal 2009 Resultat af primær drift var 535 mio. kr., en stigning på 33% i forhold til 1. kvartal 2009 Overskudsgraden var 23,0% mod 19,0% for 1. kvartal 2009 Periodens resultat var 405 mio. kr., en stigning på 36% i forhold til 1. kvartal 2009 Nettoinvesteringerne var 213 mio. kr. mod 127 mio. kr. i 1. kvartal 2009 Frie pengestrømme før opkøb var 270 mio. kr. mod 164 mio. kr. i 1. kvartal 2009 Afkast af investeret kapital (ROIC) var 24,6% mod 20,2% for 1. kvartal 2009 Jeg er meget tilfreds med den stærke udvikling i både salg og indtjening. Der var øget efterspørgsel på de fleste markeder, og store produktivitetsforbedringer og højere kapacitetsudnyttelse i enzymproduktionen bidrog til indtjeningen. Det lykkedes os også at fastholde en stram omkostningsstyring i hele organisationen, siger administrerende direktør Steen Riisgaard og fortsætter: Selv om resultaterne for dette kvartal er yderst tilfredsstillende, er det vigtigt at huske, at 1. kvartal sidste år var påvirket af den globale recession, og på trods af vores gode start på året er der stadig usikkerhed om, hvordan markederne vil udvikle sig fremover. Men på baggrund af den flotte udvikling i 1. kvartal og valutakurserne, som nu synes at gå i den rigtige retning for os, øger vi vores forventninger for hele året. Realiseret Forventninger til 2010 Forventninger til kvt kvt april* 21. januar Salg, mio. kr Salgsvækst, lokal valuta 11% - 4 6% 2 6% Salgsvækst, danske kr. 9% - 6 8% 1 5% Res. af primær drift, mio. kr Vækst i res. af primær drift 33% % 3 7% Overskudsgrad 23,0% 19,0% ~ 21% ~ 20% Periodens resultat, mio. kr Vækst i periodens resultat 36% % 9 13% Nettoinvesteringer, mio. kr Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (ROIC) 24,6% 20,2% ~ 21% ~ 20% Gns. USD/DKK EPS (udvandet), DKK 6,35 4, * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for spotkurserne den 28. april resten af Selskabsmeddelelse nr. 5, 2010 Side 1 af 19 Novozymes A/S Krogshøjvej 36 Investor Relations 2880 Bagsværd Danmark Tlf.: Fax: Internet: CVR-nr.:

2 Salgets fordeling på industrier Samlet salg steg 9% i danske kroner og 11% i lokal valuta Det samlede salg steg 9% i 1. kvartal til mio. kr. Valutakurserne påvirkede salget negativt i kvartalet, og salget i lokal valuta steg 11%. Derudover påvirkede frasalg væksten negativt i kvartalet med ca. 1 %-point. Omsætning i mio. kr. Omsætningens fordeling 1% % 6% 9% 32% Vaskemiddelenzymer Tekniske enzymer Fødevareenzymer Foderenzymer Mikroorganismer 1. kvt kvt % Biofarmaceutiske ing. Enzymsalget steg 13% i danske kroner og 15% i lokal valuta Enzyme Business' salg steg 13% i danske kroner i 1. kvartal til mio. kr. Salget i lokal valuta steg 15%, og frasalget af aktiviteter uden for fødevareenzymindustriens kerneforretning havde en svagt negativ effekt på salgsvæksten. Der var vækst i lokal valuta inden for alle væsentlige industrier med vaskemiddelenzymer og enzymer til de tekniske industrier som de største bidragydere til væksten i perioden. Omsætning i mio. kr. Omsætning i mio. kr Enzyme Business 1. kvt kvt BioBusiness 1. kvt kvt BioBusiness' salg faldt 20% i danske kroner og 24% i lokal valuta BioBusiness' salg var 20% lavere i danske kroner og 24% lavere i lokal valuta i 1. kvartal Tidsforskydninger i salget mellem kvartaler er hovedårsagen til det lavere salg, men frasalg påvirkede også salgsudviklingen i negativ retning i kvartalet. Side 2 af 19

3 Salg i mio. kr. 1. kvt kvt Vaskemiddelenzymer Tekniske enzymer Fødevareenzymer Foderenzymer Mikroorganismer Biofarmaceutiske ingredienser Salget af vaskemiddelenzymer steg 12% i både danske kroner og lokal valuta Salget af tekniske enzymer steg 21% i danske kroner og 27% i lokal valuta Salget af enzymer til ethanolindustrien steg 28% i lokal valuta Salget af fødevareenzymer steg 8% i danske kroner og 9% i lokal valuta Salget af vaskemiddelenzymer steg 12% i både danske kroner og lokal valuta i 1. kvartal Udviklingen skyldes, at forbrugerne i stigende grad efterspurgte vaskemidler med højere enzymindhold i forhold til i 1. kvartal Derudover var salget positivt påvirket af den fortsatte penetration af enzymer i mellem- og lavprisvaskemidler med henblik på at opnå bedre vaskeresultater. Salget af multienzymløsninger til erstatning af traditionelle kemikalier i vaskemiddelformuleringer stiger fortsat og bidrog ligeledes til væksten i kvartalet. Salget af tekniske enzymer steg 21% i danske kroner og 27% i lokal valuta i 1. kvartal Alle industrier bidrog til væksten med enzymer til ethanol-, stivelses- og tekstilindustien som de største bidragydere. Salget af enzymer til tekstilindustrien, herunder især til tekstilmøllerne, steg fra et relativt lavt niveau i 1. kvartal Udviklingen i salget af enzymer til stivelsesindustrien skyldes især øget efterspørgsel fra Kina og Østeuropa. Salget af enzymer til ethanolindustrien steg 21% i danske kroner og 28% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal Salget i 1. kvartal sidste år var negativt påvirket af enkelte kunders lavere ethanolproduktion. Dette var ikke tilfældet for 1. kvartal 2010, hvor også ethanolproduktion og efterspørgsel forventes at være på et relativt højt niveau som følge af gunstige økonomiske forhold for iblanding af ethanol. På trods af det amerikanske markeds nuværende bekymringer over overskydende ethanolproduktionskapacitet og lave ethanolpriser synes industrien at være godt på vej mod at kunne opfylde kravet i Renewable Fuel Standard om produktion af 12 mia. gallon i På det europæiske marked fortsatte den gode udvikling inden for ethanolenzymer, selv om markedet stadig er lille i forhold til det amerikanske. Salget af fødevareenzymer steg 8% i danske kroner og 9% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal Frasalget af ingrediensaktiviteter i Indien, der lå uden for kerneforretningen, påvirkede salgsvæksten negativt med ca. 1 %-point. Større efterspørgsel efter bagerienzymer til forbedring af kvalitet og friskhed i brød samt enzymer til sundhedsfremmende koncepter bidrog positivt til udviklingen. Produktet Opticake Fresh til forbedring af friskheden i kager, der blev lanceret i slutningen af 2009, fortsatte sin fremgang på markedet og bidrog positivt til salgsudviklingen i kvartalet. Salget af enzymer til bryggeriindustrien udviklede sig positivt i kvartalet takket være højere ølvolumener og tilbagevenden til mere normale lagerbeholdninger. Ondea Pro, et enzym, der gør det Side 3 af 19

4 muligt at fremstille øl af høj kvalitet på basis af umaltet byg, og som blev lanceret i 3. kvartal 2009, bidrog også positivt til salgsudviklingen i kvartalet. Salget af foderenzymer var uændret i danske kroner og steg 1% i lokal valuta Salget af mikroorganismer var påvirket af frasalg og tidsforskydninger Salget af BPI var påvirket af tidsforskydninger Fire nye produkter blev lanceret i 1. kvartal 2010 Salget af foderenzymer var uændret i danske kroner og steg 1% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal 2009, hvor salget var stort som følge af lageropbygning hos vores distributionspartner. Dette var ikke tilfældet i 1. kvartal Der var skarp konkurrence på markedet for fytaseenzymer i hele 2009, og dette var til dels også tilfældet i 1. kvartal Fytaseenzymet RONOZYME NP, som blev godkendt af EU i slutningen af 2009, er blevet vel modtaget af markedet og forventes at tage konkurrencen op i Salget af ikke-fytaseenzymer udviklede sig pænt i perioden, og RONOZYME ProAct, et foderenzym, der øger proteinoptagelsen fra fjerkræfoder, er nu blevet godkendt til det europæiske marked. Der afventes stadig markedsføringsgodkendelse i USA. Salget af mikroorganismer faldt 11% i danske kroner og 14% i lokal valuta i forhold til 1. kvartal Salget af græs- og landskabsaktiviteterne i juli 2009 påvirkede salgsvæksten i kvartalet negativt med ca. 9 %-point. Salget til bæredygtigt landbrug (BioAg) faldt svagt, hovedsagelig som følge af tidsforskydninger mellem kvartalerne. Salget af mikroorganismer til industri- og husholdningsrengøring og spildevandsrensning var på niveau med 1. kvartal Salget af biofarmaceutiske ingredienser (BPI) faldt 47% i danske kroner og 53% i lokal valuta. Den negative salgsudvikling i 1. kvartal skyldes især tidsforskydning af relativt store ordrer. Der er væsentlige sæsonudsving i salget til denne industri, da salget omfatter et lille antal relativt store transaktioner. Fire nye produkter blev lanceret i 1. kvartal 2010: Cellic CTec2 et enestående, forbedret cellulasekompleks til omkostningsbesparende hydrolyse inden for kommerciel produktion af bioethanol på basis af celluloseholdige materialer. Høj omdannelseseffektivitet ved anvendelse af sure og neutrale forbehandlede materialer Cellic HTec2 et forbedret hemicellulasekompleks til kommerciel produktion af ethanol på basis af celluloseholdige materialer, som giver endnu bedre hydrolyse end Cellic CTec2, dvs. forbedrer udbyttet af C5-sukker Novamyl Steam et enzym til det kinesiske marked for dampet brød, som forlænger brødets friskhed BG Max TM en kombination af mikroorganismer og enzymer til maksimering af biogasudbyttet og forbedring af effektiviteten i anaerobiske spildvandssystemer Geografisk fordeling af salget 13%/11% 9%/11% 19% 7% 37% 17%/17% Europa/MEA Nordamerika Asien & Oceanien 2%/5% 37% Latinamerika Vækst i danske kroner/vækst i lokal valuta Stærk vækst i EMEA Salget i Europa, Mellemøsten og Afrika (Europa/MEA) steg 17% i både danske kroner og lokal valuta i forhold til 1. kvartal Vaskemiddelenzymer og tekniske enzymer var de største bidragydere til væksten, men fødevare- og foderenzymer udviklede sig også pænt i kvartalet. Side 4 af 19

5 Salget i Nordamerika steg 5% i lokal valuta Tocifret vækst i lokal valuta på nye vækstmarkeder Salget i Nordamerika steg 2% i danske kroner og 5% i lokal valuta i kvartalet. Salget af vaskemiddelenzymer og enzymer til ethanolproduktion var de største bidragydere til væksten, mens lavere salg af mikroorganismer og biofarmaceutiske ingredienser påvirkede salget negativt i kvartalet. Salget i Asien steg 9% i danske kroner og 11% i lokal valuta i kvartalet. Vaskemiddel- og stivelsesenzymer bidrog mest til væksten, mens foderenzymer påvirkede salget i negativ retning. Salget i Latinamerika steg 13% i danske kroner og 11% i lokal valuta i kvartalet. Salget af tekniske enzymer og fødevareenzymer var de største bidragydere til væksten. Omkostninger, andre driftsindtægter og resultat af primær drift De samlede omkostninger steg 4% Bruttomargin på 56,3% De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger og skat, steg 4% til mio. kr. Produktionsomkostninger og andre driftsomkostninger steg som følge af højere volumener og øget aktivitetsniveau. Stigningen i omkostninger blev reduceret af den gunstige valutakursudvikling i forhold til 1. kvartal Den akkumulerede effekt af de store produktivitetsforbedringer igennem hele 2009 havde en positiv effekt på produktionsomkostningerne, mens råvarepriserne stort set var på niveau med 1. kvartal Bruttoresultatet steg 13% i forhold til 1. kvartal 2009 og resulterede i en bruttomargin på 56,3% mod 54,3% for 1. kvartal Produktivitetsforbedringer og øget kapacitetsudnyttelse i enzymfabrikkerne i forhold til 1. kvartal 2009 var hovedårsagerne til den positive udvikling. Et relativt lavere salg af BPI i forhold til 1. kvartal sidste år bidrog også til den samlede udvikling i bruttomarginen, mens valutakursudviklingen havde en negativ påvirkning. Bruttomarginen for Enzyme Business steg godt 2 %-point i forhold til 1. kvartal 2009 og var 58,2%. Som allerede nævnt skyldtes den gunstige udvikling de akkumulerede produktivitetsforbedringer igennem hele 2009 samt, den øgede kapacitetsudnyttelse. Bruttomarginen for BioBusiness var 32,2% i 1. kvartal, et fald på ca. 8 %-point i forhold til samme kvartal sidste år. Den negative udvikling i bruttomarginen skyldes hovedsagelig lavere kapacitetsudnyttele og lavere salg i BPI i forhold til 1. kvartal Andre driftsomkostninger steg 2% til 783 mio. kr. i 1. kvartal Udviklingen skyldes hovedsagelig det øgede aktivitetsniveau inden for forskning og udvikling i forhold til 1. kvartal Den stramme omkostningspolitik, der blev ført i hele 2009 i hele organisationen, blev fastholdt i 1. kvartal 2010, hvor valutakurserne ligeledes bidrog til at reducere stigningen i andre driftsomkostninger. R&D udgjorde 14% af omsætningen Omkostninger til salg, distribution og forretningsudvikling steg 4% og udgjorde 12% af omsætningen Omkostninger til forskning og udvikling steg 10% og udgjorde 14% af omsætningen Omkostninger til administration faldt 10% og udgjorde 8% af omsætningen Andre driftsindtægter faldt 3 mio. kr. til 10 mio. kr. i kvartalet. Indtægterne består hovedsagelig af støtten fra det amerikanske energiministerium til Novozymes' projekt DECREASE, der vedrører udvikling af enzymer til produktion af cellulosebaserede biobrændstoffer. Side 5 af 19

6 Afskrivninger og amortiseringer steg til 151 mio. kr. i kvartalet, en stigning på 8% i forhold til Resultat af primær drift, mio. kr. Overskudsgrad, % ,0 23,0 1. kvt kvt kvt kvt Resultat af primær drift steg 33% Overskudsgrad på 23,0% Resultat af primær drift steg 33% til 535 mio. kr. mod 403 mio. kr. i 1. kvartal Den stærke underliggende salgsvækst, det forbedrede bruttoresultat og en forsigtig udvikling i andre driftsomkostninger havde en positiv effekt på resultat af primær drift. Overskudsgraden var 23,0% mod 19,0% for 1. kvartal Den forbedrede bruttomargin og lavere vækst i andre driftsomkostninger i forhold til salgsvæksten havde en positiv effekt på overskudsgraden, mens valutakurserne påvirkede overskudsgraden negativt i kvartalet. Nettofinansomkostninger og periodens resultat Nettofinansomkostninger steg 4 mio. kr. Nettofinansomkostningerne steg 4 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2009 og var 2 mio. kr. En højere nettogevinst på valutasikring/omvurdering på ca. 20 mio. kr. bidrog positivt til udviklingen i kvartalet, mens andre finansielle poster udviklede sig negativt med 44 mio.kr. hovedsageligt på grund af udviklingen i dagsværdireguleringen af medarbejderaktieoptionsprogrammer. Et fald i nettorenteudgifterne på 20 mio. kr. påvirkede nettofinansomkostningerne positivt i forhold til 1. kvartal sidste år. I slutningen af 1. kvartal 2010 var den nettorentebærende gæld 965 mio. kr. mod 949 mio. kr. ultimo Resultat før skat steg 32% til 533 mio. kr. fra 405 mio. kr. i 1. kvartal Skatteprocent 24,1% Stigning i periodens resultat på 36% I 1. kvartal 2010 var den effektive skatteprocent 24,1% mod 26,4% i 1. kvartal sidste år. Den lavere skatteprocent skyldes de for nylig indgåede AP-aftaler (Advanced Pricing), som medførte et fald i den samlede skatteprocent for kvartalet. Periodens resultat steg 36% til 405 mio. kr. mod 298 mio. kr. i 1. kvartal Pengestrømme og balance Pengestrømme fra driften på 483 mio. kr. Nettoinvesteringer på 213 mio. kr. Pengestrømme fra driften steg 66% til 483 mio. kr. i forhold til 1. kvartal Den positive udvikling skyldes hovedsagelig et højere nettoresultat og en positiv udvikling i driftskapitalen. Et fald i tilgodehavender og lagerbeholdninger og en stigning i gælden bidrog positivt til udviklingen i driftskapitalen i forhold til 1. kvartal sidste år. Nettoinvesteringer før opkøb var 213 mio. kr. i 1. kvartal mod 127 mio. kr. i samme periode Opførelsen af både cgmp-hyaluronsyrefabrikken i Tianjin i Kina og den nye enzymfabrik i Nebraska i USA skrider planmæssigt frem. Hyaluronsyrefabrikken forventes at Side 6 af 19

7 stå færdig i slutningen af 2010 med forventet produktions- og salgsstart i begyndelsen af Novozymes forventer stadig at færdiggøre opførelsen af enzymfabrikken i Nebraska i slutningen af 2011 med fuld produktionskapacitet i midten af Frie pengestrømme før opkøb på 270 mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb var 270 mio. kr. i 1. kvartal mod 164 mio. kr. i 1. kvartal Stigningen i frie pengestrømme skyldes især den øgede pengestrøm fra driften. Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. marts 2010, en stigning fra mio. kr. ultimo Egenkapitalen blev forøget med totalindkomsten og reduceret med udbetalt udbytte på 359 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde 55% af balancen mod 54% ultimo Gæld/egenkapital-andelen var 16% ultimo marts 2010, på niveau med ultimo ROIC på 24,6% For 1. kvartal var afkast af investeret kapital (ROIC) 24,6% mod 20,2% for samme periode 2009, hvilket hovedsagelig kan henføres til højere resultat af primær drift og lavere skatteprocent. Den 31. marts 2010 var beholdningen af egne aktier 2,5 mio. B-aktier, svarende til 3,9% af det samlede antal udestående aktier. Virksomhedens sociale ansvar (CSR) I 2010 har Novozymes indført tre nye mål for vand-, energi- og CO 2 -effektivitet. Målene erstatter tidligere års mål for vand- og energiforbrug og går ud på at opnå en vis procentvis fremgang i forhold til effektivitetsniveauet i Forbedret vand-, energi- og CO 2 -effektivitet Færre arbejdsulykker Lavere personaleomsætning kvt. 1. kvt. Mål Vandeffektivitet (sammenlignet med 2005) 20% 15% 20% Energieffektivitet (sammenlignet med 2005) 19% 12% 30% CO 2 -effektivitet (sammenlignet med 2005) 19% 6% 25% Væsentlige spild Antal arbejdsulykker med dødelig udgang Frekvens af arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 3,3 6,4 < 4.5 Antal medarbejdere pr. 31. marts Personaleomsætning 6,4% 7,5% > 4% - < 9% Fravær 2,5% 2,4% < 3% I forhold til 2005 steg vand-, energi- og CO 2 -effektiviteten i 1. kvartal. Energi- og CO 2 - effektiviteten ligger imidlertid under målene for hele året på henholdsvis 30% og 25%. Medarbejderrelaterede mål blev forbedret i 1. kvartal i forhold til 1. kvartal sidste år, og alle ligger inden for målsætningerne. Side 7 af 19

8 IAS 34 Regnskabspraksis Delårsregnskabet for 1. kvartal 2010 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber. Delårsregnskabet følger samme regnskabspraksis som koncernregnskabet for % vækst i lokal valuta, 6 8% i danske kroner Forventninger til 2010 Det samlede salg forventes nu at stige 4 6% i lokal valuta. Baseret på valutakurserne den 28. april 2010 forventes salgsvæksten i danske kroner at blive 6 8%. Helårsforventningerne til salgsvæksten er baseret på en volatil efterspørgsel året igennem med en gennemsnitlig vækstrate for de næste tre kvartaler, der er lavere end i 1. kvartal. Selv om der ikke forventes nogen strukturelle ændringer i Novozymes forretningsmiljø, formodes det, at 1. kvartal var påvirket af høje globale produktions-niveauer og en optimistisk forventning til årets samlede efterspørgsel i tilgift til et udfordrende 1. kvartal Forventningerne bygger derudover på den formodning, at den amerikanske biobrændstofindustri vil nå en samlet produktion på mellem 12 og 12,5 mia. gallon ethanol i Både Enzyme Business og BioBusiness forventes at stige 4 6% i lokal valuta og 6 8% i danske kroner. Vaskemiddelenzymer og tekniske enzymer forventes at blive de stærkeste vækstmotorer for Enzyme Business, mens mikroorganismeforretningen forventes at blive den største bidragyder til væksten i BioBusiness. Salget af mikroorganismer til BioAgindustrien forventes at nå op på en tocifret organisk vækstrate for året som helhed, hovedsagelig gennem øget geografisk ekspansion. Udviklingen i 2010 forventes dog ikke at nå op på niveau med de sidste to års kraftige vækstrate. Stigning i resultat af primær drift på 12 14% i danske kroner Overskudsgrad ~ 21% Stigning i årets resultat på 17 19% Investeringer på 1,0 1,1 mia. kr. Frasolgte aktiviteter i 2009 påvirker vækstraten i 2010 med ca. 0,5 %-point, ligeligt fordelt på mikroorganismer og fødevareenzymer. Resultat af primær drift forventes nu at stige 12 14% i danske kroner, hovedsagelig som følge af mere favorable valutakurser i forhold til de senest udmeldte forventninger. Den øgede indtjeningsforventning er også et resultat af højere helårsforventninger til salgsvæksten, produktivitetsforbedringer, øget kapacitetsudnyttelse i enzymforretningen samt en fortsat stram omkostningsstyring i hele organisationen. Overskudsgraden forventes nu at blive ca. 21%. Årets resultat i danske kroner forventes nu at stige 17 19% i Højere vækst i resultat af primær drift og lavere skatteprocent forventes at påvirke årets resultat positivt. I slutningen af 2008 indgik Novozymes afdækningskontrakter for USD og JPY for 2009 og Nettopengestrømmen for USD-eksponeringen er afdækket på en DKK/USD-kurs på 591 for hele året, mens nettopengestrømmen for DKK/JPY-eksponeringen er afdækket på kurs 6,53 for hele året. Investeringer forventes fortsat at blive i størrelsesordenen 1,0 1,1 mia. kr., hvilket er lidt højere end investeringsniveauet for Den nye enzymfabrik i Nebraska i USA til en værdi af mio. dollar tegner sig for ca mio. kr. af investeringsbehovet i Fabrikken blev påbegyndt i 2009 og forventes færdig i løbet af tre år. Den nye hyaluronsyrefabrik i Kina, der forventes at stå færdig i slutningen af 2010, tegner sig for 200 mio. kr. Side 8 af 19

9 Frie pengestrømme før opkøb på mio. kr. ROIC ~ 21% Frie pengestrømme før opkøb forventes nu at blive i størrelsesordenen mio. kr., en opjustering, der især skyldes den højere forventning til årets resultat. Afkast af investeret kapital (ROIC) forventes nu at blive ca. 21% som følge af den højere forventning til årets resultat. 29. april 21. januar Salgsvækst, lokal valuta 4 6% 2 6% Salgsvækst, danske kr. 6 8% 1 5% Vækst i res. af primær drift 12 14% 3 7% Overskudsgrad ~ 21% ~ 20% Vækst i årets res % 9 13% Nettoinvesteringer, mio. kr Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af inv. kapital (ROIC) ~ 21% ~ 20% Forventningerne til 2010 er baseret på, at valutakurserne for selskabets vigtigste valutaer, EUR, USD, JPY og CNY, forbliver uændret året igennem i forhold til spotkurserne pr. 28. april (kr.) EUR USD JPY CNY Gennemsnitskurs for ,73 78,47 Gennemsnitskurs for 1. kvartal ,93 78,80 Spotkurs 28. april ,98 82,33 Estimeret gennemsnitskurs for 2010* ,97 81,45 Udvikling i estimeret gennemsnitskurs for 2010 i forhold til gennemsnitskurs 2009* 0% 4% 4% 4% Estimeret gennemsnitskurs for 2010 pr ,78 77,14 * Estimeret gennemsnitskurs beregnes som gns. kurs år til dato samt spotkursen for resten af året. Bemærk: Alt andet lige forventes en 5%-ændring i USD at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. på årsbasis, hvilket svarer til følsomheden i Følgende forventninger for bæredygtighedsområdet er også inkluderet i forventningerne til 2010: Opnå en reduktion i CO 2 -udledningen på i alt mio. tons i 2010 gennem kundernes anvendelse af vores enzymer Øge energieffektiviteten med 30% i 2010 i forhold til 2005 Reducere CO 2 -udledningen med 25% i 2010 i forhold til 2005 Øge vandeffektiviteten med 20% i 2010 i forhold til 2005 Side 9 af 19

10 Udsagn om fremtiden Denne selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder de finansielle forventninger til 2010, der i deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af uforudsete bevægelser på de internationale aktie-, rente- og valutamarkeder, markedsdrevne prisnedsættelser på Novozymes produkter samt lancering af konkurrerende produkter inden for Novozymes kerneforretninger. Kontaktpersoner: Presse og medier: Annegrethe M. Jakobsen (Europa) Tlf. (mobil): Arlan Peters (USA) Tlf. (mobil): Aktieanalytikere og investorer: Tobias Björklund (DK) Tlf. (mobil): Martin Riise (DK) Tlf. (mobil): Thomas Bomhoff (USA) Tlf. (DK mobil): Tlf. (USA mobil): Side 10 af 19

11 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsregnskabet for 1. kvartal 2010 for Novozymes A/S. Delårsregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (som godkendt af EU) samt i henhold til yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at koncernens interne kontroller er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et delårsregnskab, samt at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling pr. 31. marts 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. kvartal Derudover indeholder ledelsesberetningen på de foregående sider efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Bagsværd, 29. april 2010 Direktionen: Steen Riisgaard Benny D. Loft Per Falholt Administrerende direktør Peder Holk Nielsen Thomas Nagy Thomas Videbæk Bestyrelsen: Henrik Gürtler Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Formand Næstformand Jerker Hartwall Søren Jepsen Ulla Morin Michael Munksø Walther Thygesen Mathias Uhlén Side 11 af 19

12 Bilag Bilag 1 Hovedposter og nøgletal kvartal Totalindkomstopgørelse 1.3 Segmentinformation Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Salgets fordeling 2.1 Industrier 2.2 Geografi 2.3 Salg pr. kvartal industrier 2.4 Salg pr. kvartal geografi Pengestrømsopgørelse Balance og egenkapitalens udvikling 4.1 Balance 4.2 Egenkapitalens udvikling Bilag 5 Nye produkter lanceret i 2010 Bilag 6 Bilag 7 Selskabsmeddelelser i 2010 (eksklusive ledelsens handler) Finansiel kalender Side 12 af 19

13 Bilag 1: Hovedposter og nøgletal kvartal % ændring (mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 56,3% 54,3% Resultat af primær drift før af-/ nedskrivninger % Overskudsgrad (EBITDA) 29,5% 25,5% Resultat af primær drift % Overskudsgrad (EBIT) 23,0% 19,0% Nettofinans (2) 2 Resultat før skat % Skat (128) (107) 20% Periodens resultat % Periodens resultat fordeles således: Aktionærer i moderselskabet % Minoritetsinteresser 1 - Nettovalutagevinst/(tab) m.m Nettorenteudgifter (21) (41) Andre finansielle poster (8) 36 Finansielle poster i alt (2) 2 200% Resultat pr. aktie a 10 kr. 6,48 4,81 35% Resultat pr. aktie a 10 kr. 6,35 4,73 34% (udvandet) Frie pengestrømme før opkøb % Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), inkl. goodwill 24,6% 20,2% Rentebærende gæld, netto (39)% Egenkapitalandel i % 55,1% 45,1% Egenkapitalens forrentning i % 27,1% 26,6% Gæld/egenkapital-andel 15,7% 35,3% Side 13 af 19

14 1.2 Totalindkomstopgørelse (mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. Resultat efter skat Øvrig totalindkomst Dagsværdiregulering af Novo Nordisk-aktier heraf overført til finansielle omkostninger/indtægter - (38) Valutakursregulering af dattervirksomheder og minoritetsint Afdækning af nettoinvesteringer i udenlandske dattervirksomhe - (24) Skat af afdækning af nettoinvesteringer i udenlandske dattervirk - 19 Afdækning af fremtidige pengestrømme (104) 20 - heraf overført til finansielle omkostninger/indtægter (25) (62) Skat af afdækning af fremtidige pengestrømme 5 5 Øvrig totalindkomst efter skat Øvrig totalinkomst i alt Periodens totalindkomst fordeles således: Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser Segmentinformation 1. kvt kvt Enzyme Enzyme (Mio. kr.) Business BioBusiness Corporate I alt Business BioBusiness Corporate I alt % ændring Omsætning % Produktionsomkostninger % Bruttoresultat % Bruttomargin 58,2% 32,2% 56,3% 55,9% 40,0% 54,3% Salgs- og distributionsomkostninger % Forsknings- og udviklingsomk % Administrationsomkostninger (10)% Andre driftsindtægter, netto (23)% Resultat af primær drift % Investeringer Immaterielle aktiver Materielle aktiver Investeringer i alt Novozymes' forretningssegmenter afspejler den måde, hvorpå aktiviteterne er opdelt og styret. Selvom omsætningen i Enzyme Business kan opdeles i yderligere aktiviteter, betragtes aktiviteterne som integrerede, da de fleste produktionsfaciliteter er fælles for hele dette forretningssegment. Bruttoresultatet er den primære parameter, som ledelsen anvender til at vurdere segmenternes opnåede resultater. Funktionerne vedrørende salg og distribution, forskning og udvikling samt administration anses for fælles for begge forretningssegmenter, og derfor samles omkostningerne vedrørende disse funktioner under Corporate-funktionen. Omsætningen mellem segmenterne er fratrukket i det sælgende selskab og udgør 3 mio. kr. for 2010 (5 mio. kr. for 2009). Side 14 af 19

15 Bilag 2: Salgets fordeling 2.1 Industrier % ændring % valuta- % ændring i (mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. påvirkning lokal valuta Enzymer (2) 15 - vaskemiddelenzymer tekniske enzymer (6) 27 - fødevareenzymer (1) 9 - foderenzymer (1) 1 BioBusiness (20) 4 (24) - mikroorganismer (11) 3 (14) - BPI (47) 6 (53) Omsætning (2) Geografi % ændring % valuta- % ændring i (mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. påvirkning lokal valuta Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika (3) 5 Asien & Oceanien (2) 11 Latinamerika Omsætning (2) Salg pr. kvartal industrier % ændring (mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 1. kvt./1. kvt. Enzymer vaskemiddelenzymer tekniske enzymer fødevareenzymer foderenzymer BioBusiness (20) - mikroorganismer (11) - BPI (47) Omsætning Salg pr. kvartal geografi % ændring (mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 1. kvt./1. kvt. Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika Omsætning Side 15 af 19

16 Bilag 3: Pengestrømsopgørelse (mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. Resultat efter skat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (321) (129) Renteindbetalinger 8 12 Renteudbetalinger (32) (44) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (Stigning)/fald i tilgodehavender (Stigning)/fald i varebeholdninger Stigning/(fald) i varekreditorer mv. 5 (181) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle aktiver (2) (15) Salg af materielle aktiver 3 3 Køb af materielle aktiver (214) (115) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ekskl. (213) (127) opkøbsaktivitet Frie pengestrømme før opkøb Køb af aktiviteter og selskaber - - Frie pengestrømme efter opkøb Side 16 af 19

17 Bilag 4: Balance og egenkapitalens udvikling 4.1 Balance Aktiver (mio. kr., ultimo perioden) 1. kvt. 1. kvt. Ultimo Færdiggjorte it-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill It-udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Langfristede aktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Øvrige finansielle aktiver (rentebærende) Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Finansielle aktiver i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 17 af 19

18 Passiver (mio. kr., ultimo perioden) 1. kvt. 1. kvt. Ultimo Aktiekapital Egne aktier (1.541) (1.780) (1.624) Øvrig totalindkomst 275 (18) 154 Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Udskudte skatteforpligtelser Langfristede personaleforpligtelser Hensatte forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Langfristede forpligtelser i alt Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig selskabsskat Andre kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Egenkapitalens udvikling (mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. Ultimo Egenkapital primo, ekskl. minoritetsinteresser Betalt udbytte (359) (326) (326) Salg af egne aktier Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter Totalindkomst Egenkapital ultimo, ekskl. minoritetsinteresser Minoritetsinteresser primo Betalt udbytte Ændring i minoritetsinteresser Totalindkomstopgørelse 1 - (1) Minoritetsinteresser ultimo Egenkapital i alt ultimo Side 18 af 19

19 Bilag 5: Nye produkter lanceret i kvartal 2010 Cellic CTec2 et enestående, forbedret cellulasekompleks til omkostningsbesparende hydrolyse inden for kommerciel produktion af bioethanol på basis af celluloseholdige materialer. Høj omdannelseseffektivitet ved anvendelse af sure og neutrale forbehandlede materialer 1. kvartal kvartal kvartal 2010 Cellic HTec2 et forbedret hemicellulasekompleks til kommerciel produktion af ethanol på basis af celluloseholdige materialer, som giver endnu bedre hydrolyse end Cellic CTec2, dvs. forbedrer udbyttet af C5-sukker Novamyl Steam et enzym til det kinesiske marked for dampet brød, som forlænger brødets friskhed BG Max TM en kombination af mikroorganismer og enzymer til maksimering af biogasudbyttet og forbedring af effektiviteten i anaerobiske spildvandssystemer Bilag 6: Selskabsmeddelelser i 2010 Eksklusive ledelsens handel med Novozymes-aktier 21. januar 2010 Koncernregnskab for marts 2010 Ordinær generalforsamling 2010 Bilag 7: Finansiel kalender april 2010 Delårsregnskab for 1. kvartal august 2010 Delårsregnskab for 1. halvår oktober 2010 Delårsregnskab for 3 kvartaler januar 2011 Koncernregnskab for marts 2011 Ordinær generalforsamling Side 19 af 19

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 29. april 2009 Solid resultatfremgang og 5% salgsvækst i danske kroner i 1. kvartal. Forventning til årets resultat fastholdes. Forventning til salget påvirket af lav

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes

Børsmeddelelse, Novozymes Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. kvartal 2006 26. april 2006 Novozymes fik en god start på 2006 med en vækst i resultat af primær drift på 14% og en vækst i salget på 11%. Forventningerne til

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes 1. KVARTAL Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne til organisk salgsvækst og resultat fastholdes I 1. kvartal 2016 steg salget 2% organisk og 1% i danske kroner i forhold til 1. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret.

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Børsmeddelelse 28. april 2005, koncernregnskab første kvartal 2005 Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Salget i første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 25. oktober Resultaterne for de første 3 kvartaler i tråd med forventningerne; helårsforventningerne justeret som følge af valutakursudvikling; øget forventning

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Delårsrapport for 1. kvartal 2014 24. april 2014 Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Resultaterne for salgsvækst, indtjening og pengestrømme var stærke i 1. kvartal 2014. Som

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 2009

KONCERNREGNSKAB FOR 2009 KONCERNREGNSKAB FOR 2009 21. januar 2010 God udvikling i indtjening og pengestrømme i 2009. Positive forventninger til 2010 Der var god udvikling i salg og indtjening i 4. kvartal i forhold til samme kvartal

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007

KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007 KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007 25. oktober 2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening for Novozymes. Salget steg 15% i de tre første kvartaler. Omregnet til danske kroner var væksten 11%. Resultat

Læs mere

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2009

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2009 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2009 13. august 2009 Resultat af primær drift steg 7% i 1. halvår 2009 Som forventet var salgsudviklingen under pres i 2. kvartal 2009. Den globale recession og den pressede

Læs mere

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Delårsrapport for 1. kvartal 2015 23. april 2015 1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Salget i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk og 18% i danske kroner i forhold

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 2012

DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 2012 DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 25. oktober 12% vækst i resultat af primær drift i de første. Helårsforventningerne til indtjening og pengestrømme fastholdes Salgsvæksten var 6% i danske kroner

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 2005 blev endnu et godt år for Novozymes. Væksten var 11% i såvel resultat af primær drift som årets resultat væsentligt højere end forventet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 2008

KONCERNREGNSKAB FOR 2008 KONCERNREGNSKAB FOR 2008 22. januar 2009 Godt 2008-resultat. Nye, øgede langsigtede mål. Vækstforventning til 2009. Høj salgsvækst for 2008 13% i lokal valuta. Årets indtjening var også meget tilfredsstillende.

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Solide resultater for salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal

Solide resultater for salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal KONCERNREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2011 29. april 2011 Solide resultater for salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal Der var solid udvikling i salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal. Salget steg

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr Delårsrapport 2011/12 (1. maj 2011-31. januar 2012) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport pr. 31/1 2012 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere