DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009"

Transkript

1 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL april 2009 Solid resultatfremgang og 5% salgsvækst i danske kroner i 1. kvartal. Forventning til årets resultat fastholdes. Forventning til salget påvirket af lav økonomisk aktivitet. Salget i 1. kvartal 2009 var påvirket af den globale økonomiske afmatning og en amerikansk bioethanolindustri i vanskeligheder, hvilket resulterede i et salg i lokal valuta på niveau med sidste år. Dette var lavere end forventet. Helårsforventningen til salget i lokal valuta er nu svagt positiv på baggrund af salget i 1. kvartal og lavere forventninger. Udviklingen i resultat og pengestrømme var bedre end forventet for kvartalet. Den forventede overskudsgrad for 2009 øges til 19-20%. De nuværende valutakurser reducerer forventet helårsvækst i resultat af primær drift i danske kroner. Forventningen til vækst i årets resultat fastholdes. Vi vidste fra starten, at 2009 ville blive et barsk år, og det blev så sandelig bekræftet af første kvartal. Omfanget af den globale økonomiske afmatning, som indikeret af kvartalet, har overrasket både os og vores kunder. Derudover faldt vores salg til den amerikanske bioethanolindustri, så salget endte under forventningerne, siger administrerende direktør Steen Riisgaard. Vi reducerer derfor vores forventning til salgsvæksten for 2009 til at være svagt positiv. Modsat forventer vi en pæn stigning i overskudsgraden. Samlet set er usikkerheden om fremtiden dog stadig betragtelig." Salg, mio. kr. Salgsvækst, lokal valuta Salgsvækst, kr. Realiseret Forventninger 1. kvt kvt april* 22. januar % 5% Svagt positiv >4% - 3 8% 8 13% Primær drift, mio. kr. Vækst i primær drift Overskudsgrad 403 8% 19,0% ,4% % 19 20% % ~19% Resultat eft. skat, mio. kr. Vækst i resultat eft. skat % % % Nettoinvesteringer, mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr. Afkast af investeret kapital (ROIC) ,2% 19,3% ~19% ~19% Gns. USD/DKK EPS (udvandet), DKK 4,73 4, * Forudsætter, at valutakurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for spotkurserne 28. april resten af Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 1 af 22 Novozymes A/S Krogshøjvej 36 Investor Relations 2880 Bagsværd Denmark Tlf Fax: Internet: CVR-nr.:

2 Omsætning Bilag 1 & 2 5% salgsvækst i danske kroner som følge af gunstig valutaeffekt Det samlede salg steg 5% til mio. kr. Valutakurserne, især den styrkede amerikanske dollar, påvirkede salget positivt med 5%-point. Der var ingen opkøbseffekter, og salget i lokal valuta var således på niveau med samme periode sidste år. Omsætning i mio. kr. Omsætningens fordeling kvt kvt % 8% 9% 31% 21% 28% Vaskemiddelenzymer Tekniske enzymer Fødevareenzymer Foderenzymer Mikroorganismer Biofarmaceutiske ing. Mindre fald i salget af enzymer i kvartalet Salget inden for Enzyme Business steg 4% i danske kroner i 1. kvartal. I lokal valuta faldt salget med 2%. Kvartalet var negativt påvirket af den økonomiske afmatning på tværs af industrier og af en afmatning i den amerikanske bioethanolproduktion. Omsætning i mio. kr. Omsætning i mio. kr Enzyme Business 1. kvt kvt BioBusiness 1. kvt kvt % organisk salgsvækst i BioBusiness Salget inden for BioBusiness, som omfatter mikroorganismer og biofarmaceutiske ingredienser (BPI), steg 16% i lokal valuta og 14% i danske kroner. Den høje vækst i kvartalet kan henføres til tidsforskydning af salget af mikroorganismer til bæredygtigt landbrug (BioAg). Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 2 af 22

3 Salg i mio. kr Vaskemiddelenzymer Tekniske enzymer Fødevareenzymer Foderenzymer Mikroorganismer Biofarmaceutiske ingredienser 1. kvartal kvartal 2009 Salget af vaskemiddelenzymer steg 3% i danske kroner og var på niveau med 1. kvartal 2008 i lokal valuta. Udviklingen skyldes hovedsageligt forbrugernes skift til vaskemidler indeholdende færre enzymer (trading down). Lavere forbrug af vaskemidler samt lagerjustering som følge af den økonomiske afmatning har ikke synligt påvirket kvartalets salg af enzymer. Vaskemiddelindustrien arbejder fortsat på at øge brugen af enzymer for således at reducere deres afhængighed af petrokemiske ingredienser. Gunstig valutaeffekt giver 7% vækst i DKK for tekniske enzymer Ingen vækst i kvartalet for enzymer til bioethanol som følge af svækket industri Salget af tekniske enzymer steg 7% i danske kroner og faldt 5% i lokal valuta. Salget af tekstilenzymer var fortsat svækket og fulgte derudover den negative udvikling i de globale tekstilmængder. Enzymsalget til andre tekniske industrier lå lidt under niveauet i samme periode sidste år. Salget af enzymer til produktion af bioethanol faldt 3% i lokal valuta i 1. kvartal. Den amerikanske bioethanolindustri er i vanskeligheder, og Novozymes var mere påvirket end konkurrenterne af kundernes kapacitetsnedskæringer i kvartalet. Den annualiserede ethanolproduktion i USA var i starten af 2009 lavere end i 4. kvartal 2008, som følge af lavere efterspørgsel efter bioethanol på grund af den lave benzinpris. Dette fjernede incitamentet for frivillig iblanding af bioethanol i benzin og satte bioethanolproducenternes rentabilitet under pres. Det har medført lavere kapacitetsudnyttelse og midlertidig lukning af bioethanolfabrikker. Økonomisk afmatning medfører fald i salget af fødevareenzymer i kvartalet Salget af fødevareenzymer var på niveau med 1. kvartal i 2008 i danske kroner, men faldt 5% i lokal valuta. Salget af enzymer til bageriindustrien i 1. kvartal var ligeledes på niveau med samme periode sidste år. Enzymer anvendes primært til industriel fremstilling af brød, som er en relativ billig Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 3 af 22

4 dagligvare, hvis efterspørgsel forventes at være stabil under en økonomisk afmatning. Salget af enzymer til bryggeriindustrien var negativt påvirket af den økonomiske afmatning, især på vækstmarkederne, som medførte en nedgang i ølsalget. Derudover var efterspørgslen efter bryggerienzymer i kvartalet lavere som følge af kunders finansielle vanskeligheder samt lavere råvarepriser. Salget af foderenzymer steg 7% i danske kroner og 5% i lokal valuta. Den gunstige udvikling i kvartalet skyldes lageropbygning i leverandørleddet. Salgsvæksten blev reduceret af den lavere globale kødproduktion, som medførte lavere efterspørgsel efter dyrefoder og dermed enzymer. Derudover mindskede de lave råvarepriser incitamentet til at bruge enzymer. RONOZYME ProAct, som øger fordøjelsen af protein i sojabaseret svine- og fjerkræfoder, klarede sig godt i kvartalet efter lanceringen i oktober BioAg bag 17% organisk vækst for mikroorganismer Salget af mikroorganismer steg 21% i danske kroner og 17% i lokal valuta. Aktiviteterne inden for bæredygtigt landbrug (BioAg) udviste pæne resultater som følge af fremskydt forsalg til såsæsonen end sidste år. Salget af mikroorganismer til industriel og husholdningsrengøring faldt lidt i kvartalet som følge af den igangværende indskrænkning af produktsortimentet. Salget af biofarmaceutiske ingredienser (BPI) steg 16% i lokal valuta og faldt 2% i danske kroner. Den positive udvikling i kvartalet skyldes tidsmæssig forskydning i salget. Udviklingen i 1. kvartal i danske kroner er derudover påvirket af det svækkede britiske pund. Geografisk fordeling af salget 8% / 8% 8% / (3)% 19% 7% 35% (5)% / (5)% Europa/MEA Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika 13% / 3% 39% Vækst i danske kroner / Vækst i lokal valuta Salget i Østeuropa påvirket af kunders kreditforhold Salget i Europa, Mellemøsten og Afrika (Europa/MEA) faldt 5% både i danske kroner og i lokal valuta. Især var 1. kvartals salg i Østeuropa påvirket af den økonomiske afmatning og kunders og distributørers Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 4 af 22

5 finansielle vanskeligheder. Salget i Nordamerika steg 3% i lokal valuta Foderenzymer fremmer vækst i Latinamerika Salget i Nordamerika steg 13% i danske kroner og 3% i lokal valuta. Salget af mikroorganismer til BioAg-industrien og af enzymer til vaskemiddel- og fødevareindustrien havde en positiv virkning på salgsvæksten, mens salget af enzymer til bioethanolindustrien havde en negativ effekt. Salget i Asien steg 8% i danske kroner og faldt 3% i lokal valuta. Især salget af tekstil- og fødevareenzymer udviklede sig ugunstigt, mens salget af foderenzymer viste gode resultater. Salget i Latinamerika steg 8% både i danske kroner og lokal valuta. Der var en gunstig udvikling i salget af foderenzymer, mens salget af enzymer til bryggeri- og vaskemiddelindustrien var under pres. Bilag 5 Nye produkter Der blev lanceret to nye produkter til cellulosebaseret bioethanol i 1. kvartal 2009: Cellic CTec, et unikt cellulasekompleks til omkostningseffektiv hydrolyse ved fremstilling af bioethanol fra celluloseholdigt materiale. Produktet giver høj omdannelseseffektivitet på syre og ph-neutrale forbehandlede råmaterialer Cellic HTec, et hemicellulasekompleks, der giver endnu bedre hydrolyse i forhold til Cellic CTec og øger udbyttet af C5-sukker I 2010 forventer Novozymes at muliggøre kommerciel produktion af bioethanol baseret på celluloseholdige råmaterialer ved at bringe endnu mere omkostningseffektive enzymer på markedet. Kommerciel produktion vil forudsætte, at det nuværende subsidieniveau for cellulosebaseret bioethanol i USA er gældende. Omkostninger og indtægter Bilag 1 & 4 Bruttomargin på 54,3% De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger og skat, var mio. kr. i 1. kvartal, en stigning på 5%, der hovedsageligt kan henføres til højere salgs- og distributionsomkostninger. Produktionsomkostningerne steg 1%, negativt påvirket af den styrkede dollarkurs og relativt højere indirekte produktionsomkostninger, som delvist modsvares af positive produktivitetsforbedringer og lavere opkøbseffekter i 1. kvartal 2009 i forhold til sidste år. Bruttomarginen for 1. kvartal 2009 var 54,3% sammenlignet med 52,4% for samme periode sidste år. Udviklingen skyldes hovedsageligt den gunstige valutakursudvikling og en forbedret bruttomargin for BioBusiness. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 5 af 22

6 Bilag 1.2 BioBusiness' bruttomargin i 1. kvartal 2008 blev påvirket af engangsposter vedrørende IFRS-justeringer af opkøbte aktiviteter samt lukning af aktiviteter, hvilket reducerede bruttomarginen med ca. 15%-point til 20%. Til sammenligning var BioBusiness bruttomargin for 1. kvartal %, positivt påvirket af det høje BioAg-salg. Der var en mindre forbedring i Enzyme Business' bruttomargin i forhold til 1. kvartal Den gunstige valutakursudvikling og produktivitetsforbedringer blev delvist modsvaret af lavere kapacitetsudnyttelse. Andre driftsomkostninger steg 10% til 764 mio. kr. i 1. kvartal 2009, hvilket blandt andet skyldes valutakursudviklingen og et øget aktivitetsniveau, der blev igangsat i R&D udgør 13,5% af omsætningen Omkostninger til salg og distribution, herunder forretningsudvikling, steg 14% og udgjorde 13% af omsætningen Omkostninger til forskning og udvikling steg 9% og udgjorde 13,5% af omsætningen Omkostninger til administration steg 5% og udgjorde 9% af omsætningen Totale afskrivninger og amortiseringer steg til 140 mio. kr., en stigning på 17% i forhold til 1. kvartal Dette afspejler primært styrkelsen af en række valutaer, især den amerikanske dollar, og i mindre omfang et højere investeringsniveau. Bilag 1 Resultat af primær drift Resultat af primær drift, i mio. kr. Overskudsgrad, % ,4 19,0 1. kvartal kvartal % stigning i resultat af primær drift Overskudsgrad på 19,0% Resultat af primær drift steg 8% til 403 mio. kr. sammenlignet med 372 mio. kr. i 1. kvartal Overskudsgraden var 19,0% mod 18,4% i 1. kvartal sidste år. Den forbedrede bruttomargin (som forklaret ovenfor) og den gunstige valutakursudvikling påvirkede positivt, men blev delvist opvejet af det øgede aktivitetsniveau. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 6 af 22

7 Forbedrede nettofinansposter Nettofinansposter Nettofinansomkostningerne faldt 22 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal sidste år og resulterede dermed i en indtægt på 2 mio. kr. Denne udvikling skyldes hovedsageligt valutakursgevinster i 1. kvartal Ændring i forpligtelsen relateret til medarbejderaktieoptioner var på niveau med ændringen i 1. kvartal Nettorenteudgifterne steg 13 mio. kr. til 41 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal 2008 som følge af et højere renteniveau og lavere renteindtægter. Den rentebærende nettogæld var mio. kr. efter 1. kvartal 2009 mod mio. kr. ultimo Der blev realiseret en nettovalutagevinst på 7 mio. kr. i 1. kvartal, hvilket var en forbedring på 34 mio. kr. sammenlignet med samme periode Udviklingen skyldes positive valutaeffekter af en omvurdering af balancen, som dog delvist blev modsvaret af tab på valutaafdækning. 13% stigning i periodens resultat Resultat før skat og periodens resultat Resultat før skat steg 15% til 405 mio. kr. fra 352 mio. kr. i 1. kvartal Periodens resultat steg 13% til 298 mio. kr. mod 264 mio. kr. i samme periode Pengestrømme og balance Bilag 3 Pengestrømme fra driften på 291 mio. kr. Lavere investeringsniveau i 1. kvartal som følge af tidsforskydning Bilag 1 & 4 Gæld/egenkapitalandel på 35% Pengestrømme fra driften var 291 mio. kr. mod 400 mio. kr. i 1. kvartal Udviklingen skyldes hovedsageligt tidsforskydning mellem de to år med hensyn til betaling af leverandører af varer og tjenesteydelser og skat. Ændringer i tilgodehavender og lagerbeholdninger havde en positiv virkning på pengestrømme fra driften. Nettoinvesteringer før opkøb var 127 mio. kr. mod 179 mio. kr. i 1. kvartal Investeringsniveauet i kvartalet var lavere end forventet som følge af mindre tidsforskydninger i forbindelse med opførelsen af nye produktionsanlæg i Kina og USA. Frie pengestrømme før opkøb var 164 mio. kr. mod 221 mio. kr. for 1. kvartal Udviklingen kan hovedsageligt henføres til de lavere pengestrømme fra driften i kvartalet. Balance og egenkapitalens udvikling Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. marts 2009 mod mio. kr. ultimo Egenkapitalen blev forøget med periodens totalindkomst og reduceret med udbetalt udbytte på 326 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde 45% af balancen, på niveau med ultimo Gæld/egenkapital-andelen var 35% pr. 31. marts 2009 mod 31% ultimo Ændringen skyldes øget nettogæld som følge af udbetalt udbytte. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 7 af 22

8 Afkast af investeret kapital på 20,2% Afkast af investeret kapital var 20,2% i 1. kvartal 2009 sammenlignet med 19,3% i samme periode Den 31. marts 2009 var beholdningen af egne aktier 3,0 mio. B-aktier, svarende til 4,6% af det samlede antal udestående aktier. Forventninger til 2009 Forventet salgsvækst for enzymer reduceres Forventet 2009 overskudsgrad øget Forventning til årets resultat fastholdes Novozymes sænker forventningerne til 2009-salget til en svagt positiv vækst fra tidligere 3-8% vækst i lokal valuta. Salgsforventningerne for BioBusiness fastholdes, mens de nye 2009-forventninger til Enzyme Business-salget er baseret på følgende forudsætninger: Opfyldelse af 2009 Renewable Fuel Standard (RFS) i USA, som foreskriver iblanding af i alt 10,5 mia. gallon bioethanol i benzin, eksklusive overført overskudsiblanding fra 2008 (såkaldt RINS). Forventningen bygger på RINS på ca. 0,5 mia. gallon med deraf følgende RFS-bestemt vækst i bioethanolproduktionen på ~10% over Denne stigning afspejler den lave ende af den tidligere udmeldte forventning. En væsentlig forskel fra det tidligere forventede er, at Novozymes forventede vækst i salget af ethanolenzymer, nu ligger på ca. 5% for 2009 Ingen yderligere forværring af det globale økonomiske aktivitetsniveau Der er yderligere muligheder og risci i forhold til de givne forventninger, men den usædvanlig høje usikkerhed og den manglende gennemsigtighed gør det vanskeligt at kvantificere disse. Forventningen til resultat af primær drift for hele året er positivt påvirket af en lavere end forventet stigning i driftsomkostningerne og en højere end forventet stigning i produktivitetsforbedringerne for resten af året. Dette opvejer virkningen af den lavere forventede salgsvækst. Den forventede overskudsgrad øges derfor til 19-20% fra tidligere ca. 19%. De nuværende valutakurser reducerer forventningerne til vækst i salget og primær drift i danske kroner. Forventet resultat for året fastholdes dog som følge af valutakursafdækning af USD og JPY. Spotkurserne 28. april 2009 for selskabets vigtigste valutaer var højere end gennemsnitskurserne for 2008, men lavere end de spotkurser, der lå til grund for forventningerne pr. 22. januar Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 8 af 22

9 (kr.) USD JPY CNY Gennemsnitskurs for ,95 73,44 Gennemsnitskurs for 1. kvartal ,13 83,74 Spotkurs 28. april ,96 83,98 Estimeret gennemsnitskurs for 2009* 573 6,00 83,92 Udvikling i estimeret gennemsnitskurs for 2009* 12% 21% 14% i forhold til gennemsnitskurs 2008 Estimeret gennemsnitskurs for 2009 pr ,42 84,40 * Estimeret gennemsnitskurs beregnes som gns. kurs år til dato samt spotkursen for resten af året. Under forudsætning af, at selskabets vigtigste valutaer, især EUR, USD, JPY og CNY, forbliver på niveauet for spotkurserne 28. april 2009 resten af 2009, forventes: 29. april 22. januar Salgsvækst, lokal valuta Svagt positiv 3 8% Salgsvækst, danske kroner >4% 8 13% Vækst i primær drift 7 12% 10 15% Overskudsgrad 19 20% ~19% Vækst i årets resultat 5 10% 5 10% Nettoinvesteringer, mio. kr Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (ROIC) ~19% ~19% Bemærk: Alt andet lige forventes en 5%-ændring i USD at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. Novozymes har afdækket størstedelen af USD-eksponeringen for 2009 på kurs 548 og for 2010 på kurs 590. JPY-eksponeringen for 2009 er afdækket på kurs 6,42. Bæredygtighedsredegørelse Bilag 6 Vand- og energiforbrug pænt inden for målet Vand og energi effektiv udnyttelse af ressourcerne Forbruget af vand relateret til solgte produkter faldt 5% i 1. kvartal, mens forbruget af energi relateret til solgte produkter faldt 2% i forhold til samme periode Målet for 2009 er, at stigningen i henholdsvis forbruget af vand og energi skal være mindst 2%-point mindre end den realiserede vækst i salget opgjort i lokal valuta. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 9 af 22

10 Arbejdsulykker Frekvensen af rapporterede arbejdsulykker med fravær var 6,4 pr. mio. arbejdstimer i 1. kvartal 2009 sammenlignet med 4,1 i 1. kvartal Frekvensen ligger over målet for 2009 om maksimalt 4,5 arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer. Der er igangsat initiativer for at reducere frekvensen af arbejdsulykker. Personaleomsætning og -fravær Personaleomsætningen for de 12 måneder, der sluttede 31. marts 2009, var 7,5% sammenlignet med 12,2% for den foregående 12 måneders periode. Målet for 2009 er en omsætning på under 9%. Fraværsprocenten var 2,4% for 1. kvartal 2009, hvilket er lidt lavere end i samme periode Målet for 2009 er en fraværsprocent på under 3. Begge medarbejdermål for 2009 ligger inden for de satte mål. Regnskabspraksis IAS 34 Regnskabet for 1. kvartal 2009 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber. Regnskabet følger samme regnskabspraksis som koncernregnskabet for 2008 med undtagelse af aktivering af låneomkostninger og præsentation af totalindkomst, som nu vises i en separat opgørelse. Aktivering af låneomkostninger beregnes fremadrettet fra og med 2009, og effekten udgjorde under 1 mio. kr. i 1. kvartal Udsagn om fremtiden Denne selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder de finansielle forventninger til 2009, der i deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af uforudsete bevægelser på de internationale aktie-, rente- og valutamarkeder, markedsdrevne prisnedsættelser på Novozymes produkter samt lancering af konkurrerende produkter inden for Novozymes kerneforretninger. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 10 af 22

11 Bagsværd, 29. april 2009 Bestyrelsen Novozymes A/S Kontaktpersoner Presse og medier: Annegrethe M. Jakobsen (Europa) Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Paige Donnelly (USA) Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Aktieanalytikere og investorer: Camilla Kinch Jensen Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Tobias Björklund (USA) Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Novozymes er verdens førende inden for bioinnovation. Sammen med kunder i en lang række industrier skaber vi morgendagens industrielle, biologiske løsninger, der både forbedrer vores kunders forretning og udnyttelsen af verdens ressourcer. Læs mere på Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 11 af 22

12 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsregnskabet for Novozymes A/S Koncernen for 1. kvartal Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IAS 34) samt i henhold til yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og at koncernens interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et delårsregnskab, er tilstrækkelige, således at delårsregnskabet for koncernen giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling pr. 31. marts 2009 samt af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. kvartal Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen, jf. de foregående sider, indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Bagsværd, 29. april 2009 Direktion: Steen Riisgaard Benny D. Loft Per Falholt Adm. direktør Peder Holk Nielsen Thomas Nagy Thomas Videbæk Bestyrelse: Henrik Gürtler Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Formand Næstformand Jerker Hartwall Søren Jepsen Ulla Morin Michael Munksø Walther Thygesen Mathias Uhlén Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 12 af 22

13 Bilag Bilag1 Hovedposter og nøgletal 1.1 For 1. kvartal Totalindkomstopgørelse 1.3 Segmentinformation Bilag 2 Salgets fordeling 2.1 Industrier 2.2 Geografi 2.3 Salg pr. kvartal industrier 2.4 Salg pr. kvartal geografi Bilag 3 Pengestrømsopgørelse Bilag 4 Balance og egenkapitalens udvikling 4.1 Balance 4.2 Egenkapitalens udvikling Bilag 5 Nye produkter lanceret i 2009 Bilag 6 Udvalgte nøgletal for miljø- og socialområdet Bilag 7 Selskabsmeddelelser for 2009 (eksklusive ledelsens handler) Bilag 8 Finansiel kalender Bilag 9 Forventninger til 2009 Bilag 10 Salgsforventninger pr. område Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 13 af 22

14 Bilag 1: Hovedposter og nøgletal 1.1 For 1. kvartal ændring (mio. kr.) 1. kvt 1. kvt kvt./kvt. Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 54,3% 52,4% Resultat af primær drift % Overskudsgrad 19,0% 18,4% Nettofinans 2 (20) Resultat før skat % Skat (107) (88) 22% Periodens resultat % Periodens resultat fordeles således: Aktionærer i moderselskabet % Minoritetsinteresser 0 0 Nettovalutagevinst/(tab) m.m. 7 (27) Nettorenteudgifter (41) (28) Andre finansielle poster Finansielle poster i alt* 2 (20) 110% Resultat pr. aktie a 10 kr. 4,81 4,27 13% Gns. antal A-/B-aktier, udestående (mio. stk.) 62,0 61,8 Resultat pr. aktie a 10 kr. 4,73 4,19 13% (udvandet) Gns. antal A-/B-aktier, udvandet 63,0 63,0 (mio. stk.) Frie pengestrømme før opkøb Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), inkl. goodwill 20,2% 19,3% Rentebærende gæld, netto Egenkapitalandel i % 45,1% 39,1% Egenkapitalens forrentning i % 26,6% 29,4% Gæld/egenkapital andel 35,3% 50,7% * Der er foretaget en reallokering mellem nettovalutagegevinst/(tab) og andre finansielle poster i 1. kvartal Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 14 af 22

15 1.2 Totalindkomstopgørelse (mio. kr.) 1. kvt 1. kvt Resultat efter skat Øvrig totalindkomst Valutakursregulering af dattervirksomheder og minoritetsinteresse 76 (85) Dagsværdiregulering af derivater, netto (65) (8) Øvrige reguleringer (6) (21) Skat af øvrige totalindkomstkomponenter 24 6 Øvrig totalindkomst efter skat 29 (108) Øvrig totalinkomst i alt Periodens totalindkomst fordeles således: Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser Segmentinformation 1. kvt kvt Enzyme Enzyme ændring (Mio. kr.) Business BioBusiness Corporate Total Business BioBusiness Corporate Total kvt./kvt. Omsætning % Produktionsomkostninger % Bruttoresultat % 55,9% 40,0% 54,3% 55,7% 19,7% 52,4% Salgs- og distributionsomkostninger % Forsknings- og udviklingsomkostninger % Administrationsomkostninger % Andre driftsindtægter, netto % Resultat af primær drift % Investeringer Køb af virksomheder Immaterielle aktiver Materielle aktiver Investeringer i alt Novozymes' forretningssegmenter afspejler den måde, hvorpå aktiviteterne er opdelt og styret. Selvom omsætningen i Enzyme Business kan opdeles i yderligere aktiviteter, betragtes aktiviteterne som integrerede, da de fleste produktionsfaciliteter er fælles for hele dette forretningssegment. Bruttoresultatet er den primære parameter, som ledelsen anvender til at vurdere segmenternes opnåede resultater. Funktionerne vedrørende salg og distribution, forskning og udvikling samt administration anses som fælles for begge segmenter, og derfor samles omkostningerne vedrørende disse funktioner under Corporate-funktionen. Omsætningen mellem segmenterne er fratrukket i det sælgende selskab og udgør 4 mio. kr. for 1. kvt (5 mio. kr. for 1. kvt ). Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 15 af 22

16 Bilag 2: Salgets fordeling 2.1 Industrier % ændring % valuta- % ændring i (mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. påvirkning lokal valuta Enzymer (2) - vaskemiddelenzymer tekniske enzymer (5) - fødevareenzymer (5) - foderenzymer BioBusiness (2) 16 - Mikroorganismer BPI (2) (18) 16 Omsætning Bemærk: Der er foretaget en mindre reallokering på 3 mio. kr. fra tekniske enzymer til BPI i 1. Kvartal Geografi % ændring % valuta- % ændring i (mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. påvirkning lokal valuta Europa, Mellemøsten & Afrika (5) 0 (5) Nordamerika Asien & Oceanien (3) Latinamerika Omsætning Salg pr. kvartal industrier % ændring % valuta- % ændring i (mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 1. kvt./1. kvt. påvirkning lokal valuta Enzymer (2) - vaskemiddelenzymer tekniske enzymer (5) - fødevareenzymer (5) - foderenzymer BioBusiness (2) 16 - Mikroorganismer BPI (2) (18) 16 Omsætning Bemærk: Der er foretaget en reallokering på 8 mio. kr. fra BPI til tekniske enzymer i 4. kvartal , 2 og 3 mio. kr. er blevet reallokeret fra tekniske enzymer til BPI i henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal Salg pr. kvartal geografi % ændring % valuta- % ændring i (mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt. 1. kvt./1. kvt. påvirkning lokal valuta Europa, Mellemøsten & Afrika (5) 0 (5) Nordamerika Asien & Oceanien (3) Latinamerika Omsætning Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 16 af 22

17 Bilag 3: Pengestrømsopgørelse og finansielle reserver (mio. kr.) 1. kvt 1. kvt Resultat efter skat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (129) (60) Renteindbetalinger Renteudbetalinger (44) (3) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (Stigning)/fald i tilgodehavender 51 (170) (Stigning)/fald i varebeholdninger 22 2 Stigning/(fald) i leverandører af varer og tjenesteydelser og andre forpligtelser (181) 55 Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle aktiver (15) (12) Salg af materielle aktiver 3 1 Køb af materielle aktiver (115) (168) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ekskl. (127) (179) opkøbsaktivitet Frie pengestrømme før opkøb Køb af aktiviteter og selskaber 0 0 Frie pengestrømme efter opkøb Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 17 af 22

18 Bilag 4: Balance og egenkapitalens udvikling 4.1 Balance Aktiver (mio. kr.) 1. kvt 1. kvt Ultimo Færdiggjorte it-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill It-udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Øvrige finansielle aktiver (rentebærende) Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Finansielle aktiver i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 18 af 22

19 Passiver (mio. kr.) 1. kvt 1. kvt Ultimo Aktiekapital Egne aktier (1.780) (1.833) (1.791) Øvrig totalindkomst (18) (70) (32) Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Udskudte skatteforpligtelser Langfristede personaleforpligtelser Hensatte forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Langfristede forpligtelser i alt Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig selskabsskat Andre kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Egenkapitalens udvikling (mio. kr., ultimo perioden) 1. kvt 1. kvt Egenkapital primo, ekskl. minoritetsinteresser Betalt udbytte (326) (309) Salg af egne aktier 11 4 Aktiebaseret aflønning 14 9 Totalindkomst Egenkapital, ekskl. minoritetsinteresser Minoritetsinteresser pr. 1. januar Periodens overskud 0 0 Betalt udbytte 0 0 Valutaregulering, etc. 0 (1) Ændring i minoritetsinteresser 0 0 Minoritetsinteresser 11 9 Egenkapital i alt ultimo Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 19 af 22

20 Bilag 5: Nye produkter lanceret i kvartal kvartal 2009 Cellic CTec, et unikt cellulasekompleks til omkostningseffektiv hydrolyse ved fremstilling af bioethanol fra celluloseholdigt materiale. Produktet giver høj omdannelseseffektivitet på syre og ph-neutrale forbehandlede råmaterialer Cellic HTec, et hemicellulasekompleks, der giver endnu bedre hydrolyse i forhold til Cellic CTec og øger udbyttet af C5-sukker Bilag 6: Udvalgte nøgletal for miljø- og socialområdet % ændring 1. kvt. 1. kvt. Vandforbrug (relateret til solgte mængder), m³ (5) Energiforbrug (relateret til solgte mængder), GJ (2) Væsentlige spild - - Antal arbejdsulykker med dødelig udgang - - Frekvens af arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 6,4 4,1 Antal medarbejdere pr. 31. marts Personaleomsætning 7,5% 12,2% Fravær 2,4% 2,5% Bilag 7: Selskabsmeddelelser for 2009 Eksklusive ledelsens handel med Novozymes-aktier 22. januar 2009 Koncernregnskab for marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 20 af 22

21 Bilag 8: Finansiel kalender april 2009 Delårsregnskab for 1. kvartal august 2009 Delårsregnskab for 1. halvår september 2009 Kapitalmarkedsdage oktober 2009 Delårsregnskab for 3 kvartaler januar 2010 Koncernregnskab for marts 2010 Ordinær generalforsamling Bilag 9: Forventninger til april 22. januar Salgsvækst, lokal valuta Svagt positiv 3 8% Salgsvækst, danske kroner >4% 8 13% Vækst i primær drift 7 12% 10 15% Overskudsgrad 19 20% ~19% Vækst i årets resultat 5 10% 5 10% Nettoinvesteringer, mio. kr Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr. Afkast af investeret kapital (ROIC) ~19% ~19% Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 21 af 22

22 Bilag 10: Salgsforventninger pr. område Forventet vækst 29. april januar (DKK) 2009 (lokal valuta) 2009 (DKK) 2009 (lokal valuta) Langsigtet mål (lokal valuta) Vaskemiddelenzymer 4-8% 1-5% Tekniske enzymer 13-18% 5-10% >4% Svagt positiv Fødevareenzymer 5-9% 1-5% Foderenzymer 15-20% 10-15% >10%* Mikroorganismer 0% ~(10)% 0% ~(10)% BPI ~10% ~5% ~10% ~5% Salg i alt >4% Svagt positiv 8-13% 3-8% >10%* * Organisk vækst inkl. enzymer der erstatter overfladeaktivestoffer i vaskemidler, eks. enzymer til konverting af biomasse Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 9, 2009 Side 22 af 22

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret.

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Børsmeddelelse 28. april 2005, koncernregnskab første kvartal 2005 Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Salget i første kvartal

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007

KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007 KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007 25. oktober 2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening for Novozymes. Salget steg 15% i de tre første kvartaler. Omregnet til danske kroner var væksten 11%. Resultat

Læs mere

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes 1. KVARTAL Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne til organisk salgsvækst og resultat fastholdes I 1. kvartal 2016 steg salget 2% organisk og 1% i danske kroner i forhold til 1. kvartal

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 2008

KONCERNREGNSKAB FOR 2008 KONCERNREGNSKAB FOR 2008 22. januar 2009 Godt 2008-resultat. Nye, øgede langsigtede mål. Vækstforventning til 2009. Høj salgsvækst for 2008 13% i lokal valuta. Årets indtjening var også meget tilfredsstillende.

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 25. oktober Resultaterne for de første 3 kvartaler i tråd med forventningerne; helårsforventningerne justeret som følge af valutakursudvikling; øget forventning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes

Børsmeddelelse, Novozymes Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. kvartal 2006 26. april 2006 Novozymes fik en god start på 2006 med en vækst i resultat af primær drift på 14% og en vækst i salget på 11%. Forventningerne til

Læs mere

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Delårsrapport for 1. kvartal 2014 24. april 2014 Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Resultaterne for salgsvækst, indtjening og pengestrømme var stærke i 1. kvartal 2014. Som

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 2007

KONCERNREGNSKAB FOR 2007 KONCERNREGNSKAB FOR 2007 25. januar 2008 2007 var et rigtigt godt år for Novozymes. Året stod i vækstens tegn med højere end forventet salgsvækst på 14%. De finansielle resultater var tilfredsstillende,

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2009

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2009 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2009 13. august 2009 Resultat af primær drift steg 7% i 1. halvår 2009 Som forventet var salgsudviklingen under pres i 2. kvartal 2009. Den globale recession og den pressede

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 2005 blev endnu et godt år for Novozymes. Væksten var 11% i såvel resultat af primær drift som årets resultat væsentligt højere end forventet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Børsmeddelelse. Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 2004

Børsmeddelelse. Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 2004 Børsmeddelelse 31. januar 2005 Koncernregnskabsmeddelelse for 2004 2004 blev et meget tilfredsstillende år på trods af valutakursudviklingen. Resultaterne er væsentligt bedre end forventet ved årets start

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Delårsrapport for 1. kvartal 2015 23. april 2015 1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Salget i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk og 18% i danske kroner i forhold

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 19 2005/06 4. juli 2006 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes Økonomiske

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere