1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta"

Transkript

1 Delårsrapport for 1. kvartal april kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Salget i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk og 18% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Resultat af primær drift steg 6%, og overskudsgraden var 27,4%. Justeret for engangseffekten af The BioAg Alliance i 1. kvartal 2014 steg resultat af primær drift ca. 20% og overskudsgraden ca. 1 procentpoint i forhold til 1. kvartal Stigningen i overskudsgrad skyldes primært valutakursudviklingen. Periodens resultat steg 2%, og frie pengestrømme før opkøb var 610 mio. kr. Forventningerne til 2015 justeres udelukkende for valutaer. Den organiske salgsvækst forventes at blive 7-9%. Valutakurserne forventes at give en yderligere positiv effekt, og salget i danske kroner forventes nu at stige 16-18%, mod 13-15% i sidste udmelding. Forventningen til vækst i resultat af primær drift øges ligeledes med 3 procentpoint til 15-17%, og overskudsgraden forventes nu at blive ca. 27%. Forventningen til vækst i årets resultat øges til 11-13% fra tidligere 10-12%, mens forventningerne til nettoinvesteringer, pengestrømme og afkast af investeret kapital er uændrede. Realiseret 1. kvt kvt Forventninger til april* Forventninger til januar Salg, mio. kr Salgsvækst, organisk 8% 11% 7-9% 7-9% Salgsvækst, danske kroner 18% 7% 16-18% 13-15% Bruttomargin 57,7% 57,8% Res. af primær drift, mio. kr Vækst i resultat af primær drift 6% 30% 15-17% 12-14% Overskudsgrad 27,4% 30,4% ~27% 26-27% Periodens resultat, mio. kr Vækst i periodens resultat 2% 35% 11-13% 10-12% Nettoinvesteringer før opkøb**, mio. kr ~1.000 ~1.000 Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) 26,6% 25,6% 25-26% 25-26% Gns. USD/DKK EPS, DKK 2,29 2,20 EPS (udvandet), DKK 2,27 2,18 * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 22. april for resten af ** Nettoinvesteringer i 1. kvartal 2014 justeret for effekten af The BioAg Alliance. Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar: Vi opnåede pæne resultater for salg og indtjening i første kvartal. 8% organisk salgsvækst og en overskudsgrad på over 27% var på niveau med vores forventninger. Der er en god udvikling inden for landbrugs- og fødevaremarkederne, men vi ser også en øget usikkerhed inden for vaskemidler og bioenergi, hvor kunderne reagerer på de volatile valuta-, korn- og energimarkeder. Vi ser positivt på året som helhed og øger forventningerne som følge af stigningen i dollarkursen. Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 1 af 18 Novozymes A/S Investor Relations CVR-nr.: Krogshøjvej Bagsværd Danmark Telefon: Internet:

2 Samlet salg: Organisk: +8% DKK: +18% Salg pr. industri Det samlede salg i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk i forhold til 1. kvartal Valutakurserne, herunder især en 21% stigning i den gennemsnitlige dollarkurs, havde en positiv påvirkning på salget, som i danske kroner steg 18% til i alt mio. kr. Salget til landbrugs- og foderindustrien var den væsentligste bidragyder til salgsvæksten i perioden. Vaskemidler Salg i mio. kr. & vækstrater % / (2)% Føde- og drikkevarer % / +5% Bioenergi % / +8% Landbrug og foder Tekniske og farma % / +4% +43% / +40% 1. kvt kvt Vækst i danske kroner / Vækst i lokal valuta Salgets fordeling 6% Vaskemidler 18% 32% Føde- og drikkevarer Bioenergi 18% Landbrug og foder 26% Tekniske og farma Vaskemidler: Organisk: (2)% DKK: +4% Salget til vaskemiddelindustrien faldt 2% organisk og steg 4% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salgsvæksten var udfordret af et højt sammenligningsgrundlag og svære markeder, især i Nord- og Latinamerika. Salget i Latinamerika var svagt, og Nordamerika var fortsat påvirket af det dynamiske forbrugermarked for vaskemidler, kendetegnet af øget salg af billigere vaskemidler og skarp konkurrence imellem vaskemiddelproducenterne. Det dynamiske amerikanske marked har resulteret i et øget fokus fra nogle kunder på at reducere omkostningerne af vaskemiddelformuleringerne, hvilket har haft en negativ effekt på efterspørgslen efter enzymløsninger. Salget på andre markeder nød fortsat godt af kundernes interesse for at optimere deres vaskemiddelformuleringer med henblik på at øge vaskeevnen og fremme bæredygtigheden. Føde- og drikkevarer: Organisk: +5% DKK: +16% Bioenergi: Organisk: +8% DKK: +28% Salget til føde- og drikkevareindustrien steg 5% organisk og 16% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til bageriindustrien og til fremstilling af sunde fødevarer fortsatte den positive udvikling fra 2014 og bidrog mest til væksten. Salget til stivelsesindustrien var stabilt. Salget til bioenergiindustrien steg 8% organisk og 28% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salgsvæksten var understøttet af en stigning i produktionen af ethanol i USA på ca. 5% i forhold til 1. kvartal Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 2 af 18

3 Ethanolindustrien i USA er inde i en periode med lave ethanolmarginer og skarpt fokus på omkostningsbesparelser, hvilket skaber større usikkerhed og mere udfordrende markedsforhold for udbredelsen af vores yield discovery-produktplatform. Landbrug og foder: Organisk: +40% DKK: +43% Salget til landbrugs- og foderindustrien steg 40% organisk og 43% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget steg 32% i lokal valuta, når der justeres for effekten af The BioAg Alliance-aftalen i februar Salgsvæksten skyldes gode resultater inden for både BioAg og foder samt positive tidsforskydninger af salget kvartalerne imellem. Der var kraftig salgsvækst inden for BioAg, idet The BioAg Alliance fik gavn af, at der i Nordamerika er blevet plantet mere soja og mindre majs, og en positiv udvikling i salget til dyrkning af bælgplanter. Derudover understøttede vellykkede kampagner for tidlig ordreafgivelse og tidligere forsendelser den kraftige vækst i 1. kvartal 2015 i forhold til samme periode sidste år. I 1. kvartal 2015 indregnede Novozymes 81 mio. kr. i udskudte indtægter som omsætning. Der var kraftig stigning i salget til foderindustrien som følge af den fortsat stærke efterspørgsel efter enzymløsninger på tværs af produkter og markeder, især i Nord- og Latinamerika. Derudover var sammenligningsgrundlaget i forhold til 1. kvartal 2014 let. Tekniske og farma: Organisk: +4% DKK: +19% Salget til de tekniske industrier og til farmaindustrien steg 4% organisk og 19% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til farma- og spildevandsindustrien var de største bidragydere til væksten. Geografisk fordeling af salget +20% / +8% 21% / +5% 18% +30% / +15% 10% 38% 34% +5% / +4% Europa/MEA Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika Vækst i danske kroner / Vækst i lokal valuta Europa/MEA: Organisk: +4% DKK: +5% Nordamerika: Organisk: +15% DKK: +30% Asien: Organisk: +5% DKK: +21% Latinamerika: Organisk: +8% DKK: +20% Salget i Europa, Mellemøsten & Afrika (Europa/MEA) steg 4% organisk og 5% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til landbrugs- og foderindustrien var den største bidragyder til væksten, men alle salgsområder bidrog til væksten. Salget i Nordamerika steg 15% organisk og 30% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til landbrugs- og foderindustrien samt bioenergiindustrien bidrog mest til væksten, mens salget til vaskemiddelindustrien var lavere. Salget i Asien steg 5% organisk og 21% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til landbrugs- og foderindustrien samt føde- og drikkevareindustrien bidrog mest til væksten, mens salget til de tekniske industrier og farmaindustrien var lavere. Salget i Latinamerika steg 8% organisk og 20% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til landbrugs- og foderindustrien samt føde- og drikkevareindustrien bidrog mest til væksten, mens salget til vaskemiddelindustrien var lavere. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 3 af 18

4 Samlede omkostninger: +14% Omkostninger, andre driftsindtægter og resultat af primær drift De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger og skat, var mio. kr., en stigning på 14% i forhold til 1. kvartal De samlede produktionsomkostninger steg 18% i forhold til samme periode sidste år som følge af et højere aktivitetsniveau og valutakursudviklingen. Bruttoresultat: +18% Bruttomargin: 57,7% Andre driftsindtægter: 16 mio. kr. Bruttoresultatet steg 18%, og bruttomarginen var 57,7%, stort set uændret i forhold til samme periode sidste år (57,8%). Bruttomarginen var positivt påvirket af en smule lavere råvareudgifter, hvilket dog blev opvejet af mindre poster såsom en negativ effekt af The BioAg Alliance-aftalen, der trådte i kraft 10. februar Driftsomkostningerne steg 9% til mio. kr. Driftsomkostninger i forhold til salget var 31%, 2 procentpoint lavere end i samme periode sidste år. Omkostninger til salg og distribution steg 8% og udgjorde 11% af salget Omkostninger til forskning og udvikling steg 11% og udgjorde 13% af salget Omkostninger til administration steg 9% og udgjorde 6% af salget Andre driftsindtægter var 16 mio. kr. mod 176 mio. kr. i 1. kvartal Faldet skyldes The BioAg Alliance-aftalen, som havde en væsentlig positiv effekt på andre driftsindtægter i 1. kvartal 2014 takket være den realiserede engangsindtægt fra overdragelsen af primært immaterielle aktiver til Monsanto ved ikrafttrædelsen af The BioAg Alliance-aftalen. 16 mio. kr. i andre driftsindtægter i 1. kvartal 2015 skyldes primært milepælsbetalinger modtaget på tværs af vækstplatformene. Afskrivninger og amortiseringer var 227 mio. kr. i 1. kvartal 2015 mod 244 mio. kr. i samme periode sidste år. Hvis der ses bort fra nedskrivninger samt accelerede afskrivninger og amortiseringer på 50 mio. kr. i 1. kvartal 2014, steg afskrivninger og amortiseringer 33 mio. kr. Resultat af primær drift: +6% Overskudsgrad: 27,4% Nettofinansomkostninger: 67 mio. kr. Resultat af primær drift steg 6% til 979 mio. kr. fra 923 mio. kr. i 1. kvartal Hvis der ses bort fra den positive effekt af den netto realiserede engangsindtægt fra The BioAg Alliance-aftalen i 1. kvartal 2014, steg resultat af primær drift ca. 20% som følge af højere organisk salg og en positiv effekt af valutakurser. Overskudsgraden var 27,4% mod 30,4% i 1. kvartal Hvis der ses bort fra den positive effekt af den realiserede engangsindtægt fra The BioAg Alliance-aftalen i 1. kvartal 2014, steg overskudsgraden ca. 1 procentpoint, hvilket primært skyldes lavere driftsomkostninger i forhold til salget, hovedsagelig som følge af valutakursudvikliingen. Nettofinansposter og periodens resultat Nettofinansomkostningerne var 67 mio. kr., en stigning fra 21 mio. kr. i 1. kvartal Stigningen skyldes hovedsagelig et tab på 37 mio. kr. på nettokursafdækning/ omvurdering i forhold til en gevinst på 3 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat før skat var 912 mio. kr., en stigning på 1% i forhold til 1. kvartal Effektiv skatteprocent: 22,5 Periodens resultat: +2% Den effektive skatteprocent i 1. kvartal 2015 var 22,5 mod 23,0 i 1. kvartal Den effektive skatteprocent var gunstigt påvirket af nedsættelsen af selskabsskatten i Danmark, hvor skattesatsen gradvist bliver nedsat fra 25% i 2013 til 22% i Fra 2014 til 2015 er skattesatsen faldet 1 procentpoint til 23,5%. Periodens resultat steg 2% til 707 mio. kr. i 1. kvartal 2015, en stigning fra 694 mio. kr. i samme periode sidste år, idet det højere resultat af primær drift delvist blev opvejet af højere nettofinansomkostninger. Hvis der ses bort fra den positive effekt af den netto realiserede engangsindtægt fra The BioAg Alliance-aftalen i 1. kvartal 2014, steg periodens resultat ca. 17% i forhold til samme periode sidste år. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 4 af 18

5 Pengestrømme og balance Pengestrømme fra driften: 762 mio. kr. Nettoinvesteringer før opkøb: 152 mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb: 610 mio. kr. Egenkapitalandel:61% Nettorentebærende gæld: 210 mio. kr. Afkast af investeret kapital: 26,6% Egne aktier: 1,7% Pengestrømme fra driften var 762 mio. kr. i 1. kvartal 2015 mod mio. kr. i samme periode sidste år. Faldet skyldes primært The BioAg Alliance-aftalen, som havde en væsentlig positiv effekt på pengestømme fra driften i 1. kvartal Højere nettodriftskapital, primært som følge af valutakursreguleringer, havde ligeledes en svagt negativ effekt på pengestrømme fra driften. Nettoinvesteringer før opkøb udgjorde 152 mio. kr. i forhold til 85 mio. kr. i 1. kvartal 2014, justeret for The BioAg Alliance-aftalen i 1. kvartal Frie pengestrømme før opkøb var 610 mio. kr. mod mio. kr. i 1. kvartal De frie pengestrømme var negativt påvirket af de lavere pengestrømme fra driften som følge af The BioAg Alliance-aftalen, højere nettoinvesteringer samt højere nettodriftskapital, primært som følge af valutakursreguleringer. Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. marts 2015 mod mio. kr. ultimo Egenkapitalen var stabil, idet det positive bidrag fra totalindkomsten blev opvejet af udbyttebetalinger og køb af egne aktier som led i det igangværende aktietilbagekøbsprogram. Egenkapitalen udgjorde 61% af balancen, uændret fra 31. december Den nettorentebærende gæld var 210 mio. kr. pr. 31. marts 2015 i forhold til en positiv likvidbeholdning, netto, på 716 mio. kr. ultimo Pengestrømme fra driften påvirkede nettogælden positivt, mens udbyttebetalinger på 925 mio. kr., nettokøb af egne aktier for 365 mio. kr. og højere nettodriftskapital havde en negativ effekt på nettogælden. Nettorentebærende gæld/egenkapital-andelen var 0 pr. 31. marts Afkast af investeret kapital (ROIC) inklusive goodwill var 26,6%, en stigning på 1 procentpoint fra 25,6% i 1. kvartal Stigningen skyldes en svag stigning i periodens resultat samt lavere gennemsnitlig investeret kapital. Den 31. marts 2015 var beholdningen af egne B-aktier 5,3 mio. stk., svarende til 1,7% af aktiekapitalen. År til dato 31. marts 2015 havde Novozymes tilbagekøbt aktier til en værdi af ca. 421 mio. kr. inden for det forventede mio. kr.- aktietilbagekøbsprogram for Novozymes annullerede 6,7 mio. aktier i 1. kvartal 2015, jf. selskabsmeddelelse nr. 16 af 27. marts Efter annulleringen er aktiekapitalen 626 mio. kr., fordelt på 313 mio. aktier a 2 kr. Bæredygtighed Resultaterne for bæredygtighed var gode i 1. kvartal med væsentlige effektivitetsforbedringer i energi- og vandforbruget i forhold til den nye 2014-basislinje. Frekvensen af arbejdsulykker steg i forhold til samme periode sidste år og er et fokusområde i resten af 2015, således at Novozymes kan komme tilbage til den positive faldende tendens for arbejdsulykker, som virksomheden har haft de seneste par år. I januar 2015 fik Novozymes en bronzeplacering i RobecoSAM's Sustainability Yearbook 2015 inden for den kemiske sektor, som Novozymes deltager i for første gang medarbejdere 1. kvt kvt mål Vandeffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2014) 3% N/A 10% Energieffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2014) 5% N/A 10% CO 2-effektivitetsforbedring (sammenlignet med 2014) 5% N/A 4% Antal arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 3,1 2,0 <1,7 Fravær 2,0% 2,0% <2% Antal medarbejdere pr. 31. marts Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 5 af 18

6 Forventninger til 2015 Forventninger til april* Forventninger til januar Salgsvækst, organisk 7-9% 7-9% Salgsvækst, danske kr % 13-15% Vækst i resultat af primær drift 15-17% 12-14% Overskudsgrad ~27% 26-27% Vækst i periodens resultat 11-13% 10-12% Nettoinvesteringer før opkøb, mio. kr. ~1.000 ~1.000 Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) 25-26% 25-26% Gns. USD/DKK * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 22. april for resten af Salgsvækst: Organisk: 7-9% DKK: 16-18% Forventningerne til 2015 er fortsat positive og er kun justeret for valutakursudvikling siden udmeldingen i januar. Forventningerne til underliggende salg og indtjening er uændrede. Fra et salgs- og markedsperspektiv har udviklingen i det 1. kvartal øget usikkerheden for hvorledes de volatile valuta-, korn- og energimarkeder muligvis vil ændre kundernes kortsigtede prioriteringer inden for vaskemiddel- og bioenergiindustrien. Grundet vores diversificerede forretning og stærke landbrugs- og fødevaremarkeder, forventer vi en organisk salgsvækst på 7-9% i På basis af valutakurserne pr. 22. april 2015 påvirker valutakurserne resultaterne i positiv retning, og salgsvæksten i danske kroner forventes nu at blive 16-18% mod 13-15% i sidste udmelding. Novozymes forventer et positivt bidrag til salgsvæksten fra alle fem salgsområder. Relativt set forventes bioenergi samt landbrug og foder at bidrage mest til væksten. Salget til vaskemiddelindustrien forventes nu at udvise moderat vækst i året, på niveau med 2014 eller lidt under. Væksten vil være drevet af større indhold af enzymer i vaskemidler i alle prisklasser med henblik på at øge vaskeevnen, også ved lave temperaturer, og optimere vaskemidlernes formulering. Vi forventer imidlertid, at disse langsigtede tendenser bliver dæmpet af den lavere vækst på nogle af de nye vækstmarkeder og det dynamiske nordamerikanske marked. Salgsvæksten inden for føde- og drikkevareindustrien forventes at være drevet af de fortsat positive tendenser og den positive udvikling i bageriindustrien samt stabilisering af det kinesiske marked for stivelsesomdannelse. Sundhedskoncepterne forventes ligeledes at bidrage til salgsvæksten. Salget til bioenergiindustrien forventes at være mere dynamisk i Industrien er inde i en periode med lave ethanolmarginer med deraf følgende skarpe fokus på omkostninger. Det betyder, at markedsforholdene er mere udfordrende, og giver usikkerhed om, hvordan udviklingen i 2015 bliver. Samtidig ser USA's ethanolproduktion ud til at være solid og kan blive større end produktionen i 2014 og dermed overgå nuværende forventninger om stabile produktionsvolumener. Novozymes forventer at lancere nye, innovative løsninger på markedet, så vi fortsat kan fremme kundernes rentabilitet. Salget til landbrugs- og foderindustrien forventes at drage fordel af den fortsatte vækst inden for foder, om end på et lavere niveau end i BioAg-salget forventes at stige kraftigt på linje med tidligere års vækstrater. Størstedelen af væksten inden for landbrug og foder forventes at ligge i 1. halvår 2015, især som følge af sammenligningsgrundlaget. I 2015 forventer Novozymes at indregne ca. 225 mio. kr. af udskudte indtægter som salg. Udskudte indtægter har ingen indflydelse på beregningen af den organiske salgsvækstrate eller på generering af pengestrømme, men kun på den realiserede salgsvækst i danske kroner. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 6 af 18

7 Salget til de tekniske industrier og farmaindustrien forventes at stige, primært som følge af en forventet stigning i farmasalget. Vækst i resultat af primær drift: 15-17% Overskudsgrad: ~27% Skatteprocent: Vækst i årets resultat: 11-13% Nettoinvesteringer: ~1.000 mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb: mio. kr. Afkast af investeret kapital: 25-26% Resultat af primær drift forventes nu at blive 15-17%, en stigning fra 12-14% i sidste udmelding som følge af de øgede forventninger til salgsvæksten i danske kroner. Højere salg og et positivt valutabidrag forventes at skabe en kraftig stigning i resultat af primær drift, når der tages højde for det høje sammenligningsgrundlag med 2014 på grund af The BioAg Alliance-aftalen samt andre engangseffekter, som blev indregnet i Overskudsgraden forventes at blive ca. 27% mod 26-27% i sidste udmelding. Den effektive skatteprocent forventes at blive Årets resultat forventes nu at stige 11-13% mod 10-12% i sidste udmelding. De øgede forventninger skyldes væksten i resultat af primær drift samt det forventede svage fald i skatteprocenten i forhold til Dette forventes imidlertid i et vist omfang at blive opvejet af tab på valutaterminskontrakter, idet 55% af USD/DKK-eksponeringen for 2015 er afdækket på 5,89 USD/DKK. Nettoinvesteringer forventes stadig at blive ca mio. kr. Ud over anlægsinvesteringer til vedligeholdelse er størstedelen af investeringerne beregnet på forbedringer af driftseffektiviteten samt udvidelser inden for forskning og udvikling. Frie pengestrømme forventes stadig at blive mio. kr. Afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill forventes stadig at blive 25-26%. Salg fordelt på valutaer i 2014 og eksponering i 2015: Set fra et valutaperspektiv er resultat af primær drift i 2015 mest eksponeret mod udsving i dollaren og euroen. Alt andet lige forventes en 5% ændring i USD/DKK at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. på årsbasis. Alt andet lige forventes en 5% ændring i EUR/DKK at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. på årsbasis. Afdækning: 2015: USD: 100% af den forventede USD/DKK-nettoeksponering for 2015 er afdækket. Ca. 45% af eksponeringen er afdækket via optioner på 5,65 USD/DKK. Ca. 55% af eksponeringen er afdækket via terminskontrakter på gennemsnitligt 5,89 USD/DKK. I 2014 var ca. 75% af USD/DKK-nettoeksponeringen afdækket via terminskontrakter på 5, : 2014 salg fordelt på valuta ~10% ~10% ~10% ~35% ~35% EUR USD DKK CNY Andre EUR: Ca. 65% af den forventede EUR/DKK-nettoeksponering for 2015 er afdækket via terminskontrakter på 7,43. I 2014 var EUR/DKK-nettoeksponeringen ikke afdækket. USD: 100% af den forventede USD/DKK-nettoeksponering for 1. kvartal 2016 er afdækket via terminskontrakter på gennemsnitligt 6,89 USD/DKK. EUR: Ca. 40% af den forventede EUR/DKK-nettoeksponering for 1. kvartal 2016 er afdækket via terminskontrakter på 7,39. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 7 af 18

8 Forventningerne til 2015 er baseret på, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer forbliver uændrede året igennem i forhold til noteringskurserne pr. 22. april (DKK) EUR USD BRL CNY Gennemsnitskurs for Gennemsnitskurs for 1. kvartal Gennemsnitskurs for 1. kvartal Noteringskurs 22. april Estimeret gennemsnitskurs for 2015* Udvikling i estimeret kurs for 2015 i forhold til gennemsnitskurs % 22% -4% 21% * Estimeret gennemsnitskurs beregnes som den gennemsnitlige valutakurs ÅTD sammenholdt med noteringskursen 22. april for resten af Forventninger til bæredygtighed Følgende forventninger for bæredygtighedsområdet er inkluderet i forventningerne til Miljø: 10% forbedring af energieffektiviteten i forhold til % forbedring af vandeffektiviteten forhold til % reduktion af CO 2 -intensiteten i forhold til % af vores energi skal komme fra vedvarende energikilder 96,5% overholdelse af vores leverandørprogram 50 mio. tons sparet CO 2 Medaljeplacering i RobecoSAM's Sustainability Yearbook Optagelse på Carbon Disclosure Projects A List Medarbejdere: 1,7 arbejdsulykke pr. million arbejdstimer 2,0% personalefravær 75 i score i "Tilfredshed og motivation" i vores medarbejderundersøgelse 75 i score i "Muligheder for faglig og personlig udvikling" i vores medarbejderundersøgelse 35% af forfremmede medarbejdere er kvinder Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 8 af 18

9 Regnskabspraksis Delårsrapporten for 1. kvartal 2015 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten for 1. kvartal 2015 følger samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2014, med undtagelse af nye, ændrede eller reviderede regnskabsstandarder og fortolkninger (IFRS) som godkendt af EU med virkning fra det regnskabsår, der begynder den 1. januar De nye IFRS-standarder har ikke haft nogen betydning for koncernens delårsrapporter. Udsagn om fremtiden Denne selskabsmeddelelse og de dertilhørende bemærkninger indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om fremtidige begivenheder, fremtidige finansielle resultater, planer, strategier og forventninger. I udsagn om fremtiden indgår ord som bl.a. "mener", "forudser", "forventer", "skønner", "påtænker", "planlægger", "fremskriver", "kan", "eventuelt", "muligvis" og andre ord med tilsvarende betydning. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter, som kan medføre, at de faktiske resultater viser sig at afvige væsentligt fra forventningerne, både positivt og negativt. Risikofaktorer og usikkerhedsmomenter kan bl.a. omfatte uventet udvikling i i) evnen til at udvikle og markedsføre nye produkter; ii) efterspørgslen efter Novozymes' produkter, markedsdrevne prisnedsættelser, branchekonsolidering og lancering af konkurrerende produkter eller forstyrrende teknologier inden for Novozymes' kerneområder; iii) evnen til at beskytte og håndhæve virksomhedens intellektuelle ejendomsret; iv) væsentlige retssager eller misligholdelse af kontrakter; v) realiseringen af potentialet i virksomhedens vækstplatforme, navnlig muligheden for at markedsføre teknologier til biomasseomdannelse eller udviklingen af mikrobielle løsninger til stordriftsafgrøder; vi) politiske forhold som f.eks. godkendelse af enzymer fremstillet af genetisk modificerede organismer; vii) globale økonomiske forhold og kapitalmarkedsforhold, herunder bl.a. valutakurser (i særdeleshed, men ikke udelukkende USD/DKK og EUR/DKK), rentesatser og inflation; viii) betydelige prisfald på råvarer og materialer, som konkurrerer med Novozymes' biologiske løsninger. Virksomheden frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere udsagn om fremtiden som følge af fremtidige udviklinger eller nye oplysninger. Kontaktinformation Investor Relations: Thomas Bomhoff (DK) Klaus Sindahl (DK) Martin Riise (USA) Presse og medier: Rene Tronborg (DK) Frederik Bjoerndal (Europa) +44 (0) Paige Donnelly (USA) Zhang Zheng (Kina) Henrique Pellini (Brasilien) Kanak Angirish (Indien) Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 9 af 18

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2015 for Novozymes A/S. Delårsrapporten er ikke revideret og ikke reviewet af selskabets uafhængige revisor. Delårsrapporten for 1. kvartal 2015 aflægges i overensstemmelse med IAS 34 samt i henhold til yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at koncernens interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en delårsrapport, er tilstrækkelige, samt at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. kvartal Derudover indeholder ledelsesberetningen på de foregående sider efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed og beskriver de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Bagsværd, 23. april 2015 Direktionen Peder Holk Nielsen Adm. direktør Benny D. Loft Per Falholt Andrew Fordyce Thomas Nagy Thomas Videbæk Bestyrelsen Henrik Gürtler Formand Agnete Raaschou-Nielsen Næstformand Heinz-Jürgen Bertram Lars Green Lena Bech Holskov Anders Hentze Knudsen Lars Bo Køppler Lena Olving Jørgen Buhl Rasmussen Mathias Uhlén Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 10 af 18

11 Bilag Bilag 1 Hovedposter og nøgletal 1.1 Nøgletal 1.2 Resultatopgørelse Bilag 2 Bilag 3 Bilag Totalindkomstopgørelse Salgets fordeling 2.1 Industrier 2.2 Geografi Pengestrømsopgørelse Balance og egenkapitalopgørelse 4.1 Balance 4.2 Egenkapitalopgørelse Bilag 5 Nye produkter lanceret i 2015 Bilag 6 Bilag 7 Selskabsmeddelelser for regnskabsåret 2015 (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier, storaktionærmeddelelser og status for tilbagekøb af egne aktier) Finansiel kalender Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 11 af 18

12 Bilag 1: Hovedposter og nøgletal 1.1 Nøgletal (Mio. kr.) 1. kvt kvt % ændring Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 57,7% 57,8% Resultat af primær drift før af-/nedskrivninger ,167 3% Overskudsgrad (EBITDA) 33,7% 38,5% Resultat af primær drift (EBIT) % Overskudsgrad (EBIT) 27,4% 30,4% Finansielle poster, netto (67) (21) Resultat før skat % Skat (1)% Periodens resultat % Resultat pr. aktie a 2 kr. 2,29 2,20 4% Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) 2,27 2,18 4% Nettoinvesteringer * Frie pengestrømme før opkøb og køb af finansielle aktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), inkl. goodwill 26,6% 25,6% Rentebærende gæld, netto 210 (334) Egenkapitalandel 61,0% 60,2% Egenkapitalens forrentning 25,1% 25,6% Nettorentebærende gæld/egenkapital-andel 0,0 (0,1) * Nettoinvesteringer i 1. kvartal 2014 justeret for effekten af The BioAg Alliance. Det rapporterede tal i 1. kvartal 2014 var (334). Novozymes aktiekapital 1. kvt kvt Aktiekapital (mio. stk.) 313,0 319,7 Indre værdi pr. aktie (kr.) 35,96 33,27 Stykstørrelse (kr.) 2,00 2,00 Nominel værdi af aktiekapital (mio. kr.) 626,0 639,4 Egne aktier (mio. stk.) 5,3 5,7 Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 12 af 18

13 1.2 Resultatopgørelse (Mio. kr.) 1. kvt kvt Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomk Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (67) (21) Resultat før skat Skat Periodens resultat Fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser 1 1 Specificering af de finansielle poster Nettovalutagevinst/(tab) (37) 3 Nettorenteudgifter (11) (13) Andre finansielle poster (19) (11) Finansielle poster, netto (67) (21) Resultat pr. aktie a 2 kr. 2,29 2,20 Gns. antal A-/B-aktier, udestående (mio. stk.) 308,4 314,7 Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) Gns. antal A-/B-aktier, udvandet (mio. stk.) 311,0 318,0 1.3 Totalindkomstopgørelse (Mio. kr.) 1. kvt kvt Resultat efter skat Valutareguleringer, dattervirksomheder og minoritetsint. 547 (88) Skat af valutareguleringer 20 2 Valutareguleringer 567 (86) Reguleringer af dagsværdi (65) (4) Skat af reguleringer af dagsværdi 28 9 Omklassificeret til finansielle indtægter/omkostninger (31) (16) Skat af omklassificering af dagsværdi til Finansielle indtægter/omkostninger (7) (4) Pengestrømsafdækning (75) (15) Anden totalindkomst 492 (101) Totalindkomst Periodens totalindkomst fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser 3 1 Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 13 af 18

14 Bilag 2: Salgets fordeling 2.1 Industrier % % valutapåvirkning % M&A- % organisk (Mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. påvirkning ændring vækst Vaskemidler (2) Føde- og drikkevarer Bioenergi Landbrug og foder (8) 40 Tekniske og farma Omsætning (1) (Mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. % ændring 1.kvt/1.kvt Vaskemidler Føde- og drikkevarer Bioenergi Landbrug og foder Tekniske og farma Omsætning Geografi % % valutapåvirkning % M&A- % organisk (Mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. påvirkning ændring vækst Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika (3) 15 Asien & Oceanien Latinamerika Omsætning (1) (Mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. % ændring 1.kvt/1.kvt Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika Omsætning Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 14 af 18

15 Bilag 3: Pengestrømsopgørelse (Mio. kr.) 1. kvt kvt Resultat efter skat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt 403 (170) Betalt selskabsskat (190) (161) Renteindbetalinger 1 1 Renteudbetalinger (14) (14) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (Stigning)/fald i tilgodehavender (242) 90 (Stigning)/fald i varebeholdninger 6 (4) Stigning/(fald) i varekreditorer mv Stigning/(fald) i valutaregulering 11 4 Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle aktiver - - Salg af immaterielle aktiver Salg af materielle aktiver 1 10 Køb af materielle aktiver (153) (85) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ekskl. opkøbsaktivitet og køb af finansielle aktiver (152) 334 Frie pengestrømme før opkøb og køb af finansielle aktiver Virksomhedsopkøb og køb af finansielle aktiver (35) (5) Frie pengestrømme Finansiering Lånoptagelse - - Afdrag på lånoptagelse (377) - Afdækning af nettoinvesteringer (210) - Køb af egne aktier (421) (313) Salg af egne aktier Betalt udbytte (925) (787) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (1.877) (1.070) Nettopengestrømme (1.302) Urealiseret gevinst/tab på valuta og finansielle aktiver, som indgår i likvide reserver 6 (4) Likviditetsforskydning, netto (1.296) Likvide reserver pr. 1. januar Likvide reserver pr. 31. marts Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter udgjorde mio. kr. pr. 31. marts Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 15 af 18

16 Bilag 4: Balance og egenkapitalopgørelse 4.1 Balance Aktiver (Mio. kr.) 31. marts marts dec Færdiggjorte it-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill It-udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse og forudbetalinger Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Investering i associeret virksomhed Andre tilgodehavender Langfristede aktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Tilgodehavender Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 16 af 18

17 Passiver (Mio. kr.) 31. marts marts dec Aktiekapital Valutakursreguleringer Pengestrømsafdækning (85) - (10) Overført overskud Egenkapital tilhørende aktionærerne i Novozymes A/S Minoritetsinteresser Egenkapital Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Udskudte indtægter 874 1, Andre langfristede forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Langfristede forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Udskudte indtægter Skyldig skat Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Egenkapitalopgørelse (Mio. kr.) Aktiekapital Tilhørende aktionærerne i Novozymes A/S Penge- Overført Valutakursreguleringeafdækninstrøms- overskud I alt Minoritetsinteresser I alt Egenkapital pr. 1. januar (10) Periodens resultat Anden totalindkomst 565 (75) Totalindkomst 565 (75) Køb af egne aktier (421) (421) (421) Salg af egne aktier Nedskrivning afegne aktier (13) Udbytte (925) (925) - (925) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser (13) 565 (75) (492) (15) 3 (12) Egenkapital pr. 31. marts (85) Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst (86) (15) (101) - (101) Totalindkomst - (86) (15) Køb af egne aktier (313) (313) (313) Salg af egne aktier Udbytte (787) (787) - (787) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser - (86) (15) (316) (417) 1 (416) Egenkapital pr. 31. marts (12) Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 17 af 18

18 Bilag 6: Nye produkter lanceret i kvt kvt Novozymes Secura et varmestabilt beta-amylaseenzym til fremstilling ved lav ph af maltosesirup; enzymet øger produktaktiviteten og forbliver stabilt under lagring Nyt xylanaseenzym til papirindustrien, som booster blegningen af papirmasse og derved nedsætter doseringen af klordioxid, hvilket betyder lavere omkostninger for møllen og fordele for miljøet Bilag 7: Selskabsmeddelelser for regnskabsåret 2015 (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier, storaktionærmeddelelser og status for tilbagekøb af egne aktier) 20. januar 2015 Koncernregnskab for januar 2015 Påbegyndelse af aktietilbagekøbsprogram 25. februar 2015 Novozymes A/S ordinær generalforsamling marts 2015 Nedsættelse af aktiekapital 23. april 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Bilag 8: Finansiel kalender 6. august 2015 Delårsrapport for 1. halvår oktober 2015 Delårsrapport for første 3 kvartaler januar 2016 Koncernregnskab for februar 2016 Ordinær generalforsamling 2016 Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 18 af 18

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret 20. januar 2015 Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret Salgsvæksten i 2014 var på niveau med forventningerne. Organisk steg salget 7% (6% i DKK, 7% i lokal valuta) i forhold til 2013.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014 21. januar 2014 som ventet; positive forventninger til 2014 Alle finansielle mål for blev nået eller overgået efter gode resultater i 4. kvartal. Den organiske salgsvækst var 7% (5% i danske kroner, 8%

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 2005 blev endnu et godt år for Novozymes. Væksten var 11% i såvel resultat af primær drift som årets resultat væsentligt højere end forventet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere