1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta"

Transkript

1 Delårsrapport for 1. kvartal april kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Salget i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk og 18% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Resultat af primær drift steg 6%, og overskudsgraden var 27,4%. Justeret for engangseffekten af The BioAg Alliance i 1. kvartal 2014 steg resultat af primær drift ca. 20% og overskudsgraden ca. 1 procentpoint i forhold til 1. kvartal Stigningen i overskudsgrad skyldes primært valutakursudviklingen. Periodens resultat steg 2%, og frie pengestrømme før opkøb var 610 mio. kr. Forventningerne til 2015 justeres udelukkende for valutaer. Den organiske salgsvækst forventes at blive 7-9%. Valutakurserne forventes at give en yderligere positiv effekt, og salget i danske kroner forventes nu at stige 16-18%, mod 13-15% i sidste udmelding. Forventningen til vækst i resultat af primær drift øges ligeledes med 3 procentpoint til 15-17%, og overskudsgraden forventes nu at blive ca. 27%. Forventningen til vækst i årets resultat øges til 11-13% fra tidligere 10-12%, mens forventningerne til nettoinvesteringer, pengestrømme og afkast af investeret kapital er uændrede. Realiseret 1. kvt kvt Forventninger til april* Forventninger til januar Salg, mio. kr Salgsvækst, organisk 8% 11% 7-9% 7-9% Salgsvækst, danske kroner 18% 7% 16-18% 13-15% Bruttomargin 57,7% 57,8% Res. af primær drift, mio. kr Vækst i resultat af primær drift 6% 30% 15-17% 12-14% Overskudsgrad 27,4% 30,4% ~27% 26-27% Periodens resultat, mio. kr Vækst i periodens resultat 2% 35% 11-13% 10-12% Nettoinvesteringer før opkøb**, mio. kr ~1.000 ~1.000 Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) 26,6% 25,6% 25-26% 25-26% Gns. USD/DKK EPS, DKK 2,29 2,20 EPS (udvandet), DKK 2,27 2,18 * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 22. april for resten af ** Nettoinvesteringer i 1. kvartal 2014 justeret for effekten af The BioAg Alliance. Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar: Vi opnåede pæne resultater for salg og indtjening i første kvartal. 8% organisk salgsvækst og en overskudsgrad på over 27% var på niveau med vores forventninger. Der er en god udvikling inden for landbrugs- og fødevaremarkederne, men vi ser også en øget usikkerhed inden for vaskemidler og bioenergi, hvor kunderne reagerer på de volatile valuta-, korn- og energimarkeder. Vi ser positivt på året som helhed og øger forventningerne som følge af stigningen i dollarkursen. Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 1 af 18 Novozymes A/S Investor Relations CVR-nr.: Krogshøjvej Bagsværd Danmark Telefon: Internet:

2 Samlet salg: Organisk: +8% DKK: +18% Salg pr. industri Det samlede salg i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk i forhold til 1. kvartal Valutakurserne, herunder især en 21% stigning i den gennemsnitlige dollarkurs, havde en positiv påvirkning på salget, som i danske kroner steg 18% til i alt mio. kr. Salget til landbrugs- og foderindustrien var den væsentligste bidragyder til salgsvæksten i perioden. Vaskemidler Salg i mio. kr. & vækstrater % / (2)% Føde- og drikkevarer % / +5% Bioenergi % / +8% Landbrug og foder Tekniske og farma % / +4% +43% / +40% 1. kvt kvt Vækst i danske kroner / Vækst i lokal valuta Salgets fordeling 6% Vaskemidler 18% 32% Føde- og drikkevarer Bioenergi 18% Landbrug og foder 26% Tekniske og farma Vaskemidler: Organisk: (2)% DKK: +4% Salget til vaskemiddelindustrien faldt 2% organisk og steg 4% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salgsvæksten var udfordret af et højt sammenligningsgrundlag og svære markeder, især i Nord- og Latinamerika. Salget i Latinamerika var svagt, og Nordamerika var fortsat påvirket af det dynamiske forbrugermarked for vaskemidler, kendetegnet af øget salg af billigere vaskemidler og skarp konkurrence imellem vaskemiddelproducenterne. Det dynamiske amerikanske marked har resulteret i et øget fokus fra nogle kunder på at reducere omkostningerne af vaskemiddelformuleringerne, hvilket har haft en negativ effekt på efterspørgslen efter enzymløsninger. Salget på andre markeder nød fortsat godt af kundernes interesse for at optimere deres vaskemiddelformuleringer med henblik på at øge vaskeevnen og fremme bæredygtigheden. Føde- og drikkevarer: Organisk: +5% DKK: +16% Bioenergi: Organisk: +8% DKK: +28% Salget til føde- og drikkevareindustrien steg 5% organisk og 16% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til bageriindustrien og til fremstilling af sunde fødevarer fortsatte den positive udvikling fra 2014 og bidrog mest til væksten. Salget til stivelsesindustrien var stabilt. Salget til bioenergiindustrien steg 8% organisk og 28% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salgsvæksten var understøttet af en stigning i produktionen af ethanol i USA på ca. 5% i forhold til 1. kvartal Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 2 af 18

3 Ethanolindustrien i USA er inde i en periode med lave ethanolmarginer og skarpt fokus på omkostningsbesparelser, hvilket skaber større usikkerhed og mere udfordrende markedsforhold for udbredelsen af vores yield discovery-produktplatform. Landbrug og foder: Organisk: +40% DKK: +43% Salget til landbrugs- og foderindustrien steg 40% organisk og 43% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget steg 32% i lokal valuta, når der justeres for effekten af The BioAg Alliance-aftalen i februar Salgsvæksten skyldes gode resultater inden for både BioAg og foder samt positive tidsforskydninger af salget kvartalerne imellem. Der var kraftig salgsvækst inden for BioAg, idet The BioAg Alliance fik gavn af, at der i Nordamerika er blevet plantet mere soja og mindre majs, og en positiv udvikling i salget til dyrkning af bælgplanter. Derudover understøttede vellykkede kampagner for tidlig ordreafgivelse og tidligere forsendelser den kraftige vækst i 1. kvartal 2015 i forhold til samme periode sidste år. I 1. kvartal 2015 indregnede Novozymes 81 mio. kr. i udskudte indtægter som omsætning. Der var kraftig stigning i salget til foderindustrien som følge af den fortsat stærke efterspørgsel efter enzymløsninger på tværs af produkter og markeder, især i Nord- og Latinamerika. Derudover var sammenligningsgrundlaget i forhold til 1. kvartal 2014 let. Tekniske og farma: Organisk: +4% DKK: +19% Salget til de tekniske industrier og til farmaindustrien steg 4% organisk og 19% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til farma- og spildevandsindustrien var de største bidragydere til væksten. Geografisk fordeling af salget +20% / +8% 21% / +5% 18% +30% / +15% 10% 38% 34% +5% / +4% Europa/MEA Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika Vækst i danske kroner / Vækst i lokal valuta Europa/MEA: Organisk: +4% DKK: +5% Nordamerika: Organisk: +15% DKK: +30% Asien: Organisk: +5% DKK: +21% Latinamerika: Organisk: +8% DKK: +20% Salget i Europa, Mellemøsten & Afrika (Europa/MEA) steg 4% organisk og 5% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til landbrugs- og foderindustrien var den største bidragyder til væksten, men alle salgsområder bidrog til væksten. Salget i Nordamerika steg 15% organisk og 30% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til landbrugs- og foderindustrien samt bioenergiindustrien bidrog mest til væksten, mens salget til vaskemiddelindustrien var lavere. Salget i Asien steg 5% organisk og 21% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til landbrugs- og foderindustrien samt føde- og drikkevareindustrien bidrog mest til væksten, mens salget til de tekniske industrier og farmaindustrien var lavere. Salget i Latinamerika steg 8% organisk og 20% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til landbrugs- og foderindustrien samt føde- og drikkevareindustrien bidrog mest til væksten, mens salget til vaskemiddelindustrien var lavere. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 3 af 18

4 Samlede omkostninger: +14% Omkostninger, andre driftsindtægter og resultat af primær drift De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger og skat, var mio. kr., en stigning på 14% i forhold til 1. kvartal De samlede produktionsomkostninger steg 18% i forhold til samme periode sidste år som følge af et højere aktivitetsniveau og valutakursudviklingen. Bruttoresultat: +18% Bruttomargin: 57,7% Andre driftsindtægter: 16 mio. kr. Bruttoresultatet steg 18%, og bruttomarginen var 57,7%, stort set uændret i forhold til samme periode sidste år (57,8%). Bruttomarginen var positivt påvirket af en smule lavere råvareudgifter, hvilket dog blev opvejet af mindre poster såsom en negativ effekt af The BioAg Alliance-aftalen, der trådte i kraft 10. februar Driftsomkostningerne steg 9% til mio. kr. Driftsomkostninger i forhold til salget var 31%, 2 procentpoint lavere end i samme periode sidste år. Omkostninger til salg og distribution steg 8% og udgjorde 11% af salget Omkostninger til forskning og udvikling steg 11% og udgjorde 13% af salget Omkostninger til administration steg 9% og udgjorde 6% af salget Andre driftsindtægter var 16 mio. kr. mod 176 mio. kr. i 1. kvartal Faldet skyldes The BioAg Alliance-aftalen, som havde en væsentlig positiv effekt på andre driftsindtægter i 1. kvartal 2014 takket være den realiserede engangsindtægt fra overdragelsen af primært immaterielle aktiver til Monsanto ved ikrafttrædelsen af The BioAg Alliance-aftalen. 16 mio. kr. i andre driftsindtægter i 1. kvartal 2015 skyldes primært milepælsbetalinger modtaget på tværs af vækstplatformene. Afskrivninger og amortiseringer var 227 mio. kr. i 1. kvartal 2015 mod 244 mio. kr. i samme periode sidste år. Hvis der ses bort fra nedskrivninger samt accelerede afskrivninger og amortiseringer på 50 mio. kr. i 1. kvartal 2014, steg afskrivninger og amortiseringer 33 mio. kr. Resultat af primær drift: +6% Overskudsgrad: 27,4% Nettofinansomkostninger: 67 mio. kr. Resultat af primær drift steg 6% til 979 mio. kr. fra 923 mio. kr. i 1. kvartal Hvis der ses bort fra den positive effekt af den netto realiserede engangsindtægt fra The BioAg Alliance-aftalen i 1. kvartal 2014, steg resultat af primær drift ca. 20% som følge af højere organisk salg og en positiv effekt af valutakurser. Overskudsgraden var 27,4% mod 30,4% i 1. kvartal Hvis der ses bort fra den positive effekt af den realiserede engangsindtægt fra The BioAg Alliance-aftalen i 1. kvartal 2014, steg overskudsgraden ca. 1 procentpoint, hvilket primært skyldes lavere driftsomkostninger i forhold til salget, hovedsagelig som følge af valutakursudvikliingen. Nettofinansposter og periodens resultat Nettofinansomkostningerne var 67 mio. kr., en stigning fra 21 mio. kr. i 1. kvartal Stigningen skyldes hovedsagelig et tab på 37 mio. kr. på nettokursafdækning/ omvurdering i forhold til en gevinst på 3 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat før skat var 912 mio. kr., en stigning på 1% i forhold til 1. kvartal Effektiv skatteprocent: 22,5 Periodens resultat: +2% Den effektive skatteprocent i 1. kvartal 2015 var 22,5 mod 23,0 i 1. kvartal Den effektive skatteprocent var gunstigt påvirket af nedsættelsen af selskabsskatten i Danmark, hvor skattesatsen gradvist bliver nedsat fra 25% i 2013 til 22% i Fra 2014 til 2015 er skattesatsen faldet 1 procentpoint til 23,5%. Periodens resultat steg 2% til 707 mio. kr. i 1. kvartal 2015, en stigning fra 694 mio. kr. i samme periode sidste år, idet det højere resultat af primær drift delvist blev opvejet af højere nettofinansomkostninger. Hvis der ses bort fra den positive effekt af den netto realiserede engangsindtægt fra The BioAg Alliance-aftalen i 1. kvartal 2014, steg periodens resultat ca. 17% i forhold til samme periode sidste år. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 4 af 18

5 Pengestrømme og balance Pengestrømme fra driften: 762 mio. kr. Nettoinvesteringer før opkøb: 152 mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb: 610 mio. kr. Egenkapitalandel:61% Nettorentebærende gæld: 210 mio. kr. Afkast af investeret kapital: 26,6% Egne aktier: 1,7% Pengestrømme fra driften var 762 mio. kr. i 1. kvartal 2015 mod mio. kr. i samme periode sidste år. Faldet skyldes primært The BioAg Alliance-aftalen, som havde en væsentlig positiv effekt på pengestømme fra driften i 1. kvartal Højere nettodriftskapital, primært som følge af valutakursreguleringer, havde ligeledes en svagt negativ effekt på pengestrømme fra driften. Nettoinvesteringer før opkøb udgjorde 152 mio. kr. i forhold til 85 mio. kr. i 1. kvartal 2014, justeret for The BioAg Alliance-aftalen i 1. kvartal Frie pengestrømme før opkøb var 610 mio. kr. mod mio. kr. i 1. kvartal De frie pengestrømme var negativt påvirket af de lavere pengestrømme fra driften som følge af The BioAg Alliance-aftalen, højere nettoinvesteringer samt højere nettodriftskapital, primært som følge af valutakursreguleringer. Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. marts 2015 mod mio. kr. ultimo Egenkapitalen var stabil, idet det positive bidrag fra totalindkomsten blev opvejet af udbyttebetalinger og køb af egne aktier som led i det igangværende aktietilbagekøbsprogram. Egenkapitalen udgjorde 61% af balancen, uændret fra 31. december Den nettorentebærende gæld var 210 mio. kr. pr. 31. marts 2015 i forhold til en positiv likvidbeholdning, netto, på 716 mio. kr. ultimo Pengestrømme fra driften påvirkede nettogælden positivt, mens udbyttebetalinger på 925 mio. kr., nettokøb af egne aktier for 365 mio. kr. og højere nettodriftskapital havde en negativ effekt på nettogælden. Nettorentebærende gæld/egenkapital-andelen var 0 pr. 31. marts Afkast af investeret kapital (ROIC) inklusive goodwill var 26,6%, en stigning på 1 procentpoint fra 25,6% i 1. kvartal Stigningen skyldes en svag stigning i periodens resultat samt lavere gennemsnitlig investeret kapital. Den 31. marts 2015 var beholdningen af egne B-aktier 5,3 mio. stk., svarende til 1,7% af aktiekapitalen. År til dato 31. marts 2015 havde Novozymes tilbagekøbt aktier til en værdi af ca. 421 mio. kr. inden for det forventede mio. kr.- aktietilbagekøbsprogram for Novozymes annullerede 6,7 mio. aktier i 1. kvartal 2015, jf. selskabsmeddelelse nr. 16 af 27. marts Efter annulleringen er aktiekapitalen 626 mio. kr., fordelt på 313 mio. aktier a 2 kr. Bæredygtighed Resultaterne for bæredygtighed var gode i 1. kvartal med væsentlige effektivitetsforbedringer i energi- og vandforbruget i forhold til den nye 2014-basislinje. Frekvensen af arbejdsulykker steg i forhold til samme periode sidste år og er et fokusområde i resten af 2015, således at Novozymes kan komme tilbage til den positive faldende tendens for arbejdsulykker, som virksomheden har haft de seneste par år. I januar 2015 fik Novozymes en bronzeplacering i RobecoSAM's Sustainability Yearbook 2015 inden for den kemiske sektor, som Novozymes deltager i for første gang medarbejdere 1. kvt kvt mål Vandeffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2014) 3% N/A 10% Energieffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2014) 5% N/A 10% CO 2-effektivitetsforbedring (sammenlignet med 2014) 5% N/A 4% Antal arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 3,1 2,0 <1,7 Fravær 2,0% 2,0% <2% Antal medarbejdere pr. 31. marts Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 5 af 18

6 Forventninger til 2015 Forventninger til april* Forventninger til januar Salgsvækst, organisk 7-9% 7-9% Salgsvækst, danske kr % 13-15% Vækst i resultat af primær drift 15-17% 12-14% Overskudsgrad ~27% 26-27% Vækst i periodens resultat 11-13% 10-12% Nettoinvesteringer før opkøb, mio. kr. ~1.000 ~1.000 Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) 25-26% 25-26% Gns. USD/DKK * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 22. april for resten af Salgsvækst: Organisk: 7-9% DKK: 16-18% Forventningerne til 2015 er fortsat positive og er kun justeret for valutakursudvikling siden udmeldingen i januar. Forventningerne til underliggende salg og indtjening er uændrede. Fra et salgs- og markedsperspektiv har udviklingen i det 1. kvartal øget usikkerheden for hvorledes de volatile valuta-, korn- og energimarkeder muligvis vil ændre kundernes kortsigtede prioriteringer inden for vaskemiddel- og bioenergiindustrien. Grundet vores diversificerede forretning og stærke landbrugs- og fødevaremarkeder, forventer vi en organisk salgsvækst på 7-9% i På basis af valutakurserne pr. 22. april 2015 påvirker valutakurserne resultaterne i positiv retning, og salgsvæksten i danske kroner forventes nu at blive 16-18% mod 13-15% i sidste udmelding. Novozymes forventer et positivt bidrag til salgsvæksten fra alle fem salgsområder. Relativt set forventes bioenergi samt landbrug og foder at bidrage mest til væksten. Salget til vaskemiddelindustrien forventes nu at udvise moderat vækst i året, på niveau med 2014 eller lidt under. Væksten vil være drevet af større indhold af enzymer i vaskemidler i alle prisklasser med henblik på at øge vaskeevnen, også ved lave temperaturer, og optimere vaskemidlernes formulering. Vi forventer imidlertid, at disse langsigtede tendenser bliver dæmpet af den lavere vækst på nogle af de nye vækstmarkeder og det dynamiske nordamerikanske marked. Salgsvæksten inden for føde- og drikkevareindustrien forventes at være drevet af de fortsat positive tendenser og den positive udvikling i bageriindustrien samt stabilisering af det kinesiske marked for stivelsesomdannelse. Sundhedskoncepterne forventes ligeledes at bidrage til salgsvæksten. Salget til bioenergiindustrien forventes at være mere dynamisk i Industrien er inde i en periode med lave ethanolmarginer med deraf følgende skarpe fokus på omkostninger. Det betyder, at markedsforholdene er mere udfordrende, og giver usikkerhed om, hvordan udviklingen i 2015 bliver. Samtidig ser USA's ethanolproduktion ud til at være solid og kan blive større end produktionen i 2014 og dermed overgå nuværende forventninger om stabile produktionsvolumener. Novozymes forventer at lancere nye, innovative løsninger på markedet, så vi fortsat kan fremme kundernes rentabilitet. Salget til landbrugs- og foderindustrien forventes at drage fordel af den fortsatte vækst inden for foder, om end på et lavere niveau end i BioAg-salget forventes at stige kraftigt på linje med tidligere års vækstrater. Størstedelen af væksten inden for landbrug og foder forventes at ligge i 1. halvår 2015, især som følge af sammenligningsgrundlaget. I 2015 forventer Novozymes at indregne ca. 225 mio. kr. af udskudte indtægter som salg. Udskudte indtægter har ingen indflydelse på beregningen af den organiske salgsvækstrate eller på generering af pengestrømme, men kun på den realiserede salgsvækst i danske kroner. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 6 af 18

7 Salget til de tekniske industrier og farmaindustrien forventes at stige, primært som følge af en forventet stigning i farmasalget. Vækst i resultat af primær drift: 15-17% Overskudsgrad: ~27% Skatteprocent: Vækst i årets resultat: 11-13% Nettoinvesteringer: ~1.000 mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb: mio. kr. Afkast af investeret kapital: 25-26% Resultat af primær drift forventes nu at blive 15-17%, en stigning fra 12-14% i sidste udmelding som følge af de øgede forventninger til salgsvæksten i danske kroner. Højere salg og et positivt valutabidrag forventes at skabe en kraftig stigning i resultat af primær drift, når der tages højde for det høje sammenligningsgrundlag med 2014 på grund af The BioAg Alliance-aftalen samt andre engangseffekter, som blev indregnet i Overskudsgraden forventes at blive ca. 27% mod 26-27% i sidste udmelding. Den effektive skatteprocent forventes at blive Årets resultat forventes nu at stige 11-13% mod 10-12% i sidste udmelding. De øgede forventninger skyldes væksten i resultat af primær drift samt det forventede svage fald i skatteprocenten i forhold til Dette forventes imidlertid i et vist omfang at blive opvejet af tab på valutaterminskontrakter, idet 55% af USD/DKK-eksponeringen for 2015 er afdækket på 5,89 USD/DKK. Nettoinvesteringer forventes stadig at blive ca mio. kr. Ud over anlægsinvesteringer til vedligeholdelse er størstedelen af investeringerne beregnet på forbedringer af driftseffektiviteten samt udvidelser inden for forskning og udvikling. Frie pengestrømme forventes stadig at blive mio. kr. Afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill forventes stadig at blive 25-26%. Salg fordelt på valutaer i 2014 og eksponering i 2015: Set fra et valutaperspektiv er resultat af primær drift i 2015 mest eksponeret mod udsving i dollaren og euroen. Alt andet lige forventes en 5% ændring i USD/DKK at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. på årsbasis. Alt andet lige forventes en 5% ændring i EUR/DKK at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. på årsbasis. Afdækning: 2015: USD: 100% af den forventede USD/DKK-nettoeksponering for 2015 er afdækket. Ca. 45% af eksponeringen er afdækket via optioner på 5,65 USD/DKK. Ca. 55% af eksponeringen er afdækket via terminskontrakter på gennemsnitligt 5,89 USD/DKK. I 2014 var ca. 75% af USD/DKK-nettoeksponeringen afdækket via terminskontrakter på 5, : 2014 salg fordelt på valuta ~10% ~10% ~10% ~35% ~35% EUR USD DKK CNY Andre EUR: Ca. 65% af den forventede EUR/DKK-nettoeksponering for 2015 er afdækket via terminskontrakter på 7,43. I 2014 var EUR/DKK-nettoeksponeringen ikke afdækket. USD: 100% af den forventede USD/DKK-nettoeksponering for 1. kvartal 2016 er afdækket via terminskontrakter på gennemsnitligt 6,89 USD/DKK. EUR: Ca. 40% af den forventede EUR/DKK-nettoeksponering for 1. kvartal 2016 er afdækket via terminskontrakter på 7,39. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 7 af 18

8 Forventningerne til 2015 er baseret på, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer forbliver uændrede året igennem i forhold til noteringskurserne pr. 22. april (DKK) EUR USD BRL CNY Gennemsnitskurs for Gennemsnitskurs for 1. kvartal Gennemsnitskurs for 1. kvartal Noteringskurs 22. april Estimeret gennemsnitskurs for 2015* Udvikling i estimeret kurs for 2015 i forhold til gennemsnitskurs % 22% -4% 21% * Estimeret gennemsnitskurs beregnes som den gennemsnitlige valutakurs ÅTD sammenholdt med noteringskursen 22. april for resten af Forventninger til bæredygtighed Følgende forventninger for bæredygtighedsområdet er inkluderet i forventningerne til Miljø: 10% forbedring af energieffektiviteten i forhold til % forbedring af vandeffektiviteten forhold til % reduktion af CO 2 -intensiteten i forhold til % af vores energi skal komme fra vedvarende energikilder 96,5% overholdelse af vores leverandørprogram 50 mio. tons sparet CO 2 Medaljeplacering i RobecoSAM's Sustainability Yearbook Optagelse på Carbon Disclosure Projects A List Medarbejdere: 1,7 arbejdsulykke pr. million arbejdstimer 2,0% personalefravær 75 i score i "Tilfredshed og motivation" i vores medarbejderundersøgelse 75 i score i "Muligheder for faglig og personlig udvikling" i vores medarbejderundersøgelse 35% af forfremmede medarbejdere er kvinder Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 8 af 18

9 Regnskabspraksis Delårsrapporten for 1. kvartal 2015 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten for 1. kvartal 2015 følger samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2014, med undtagelse af nye, ændrede eller reviderede regnskabsstandarder og fortolkninger (IFRS) som godkendt af EU med virkning fra det regnskabsår, der begynder den 1. januar De nye IFRS-standarder har ikke haft nogen betydning for koncernens delårsrapporter. Udsagn om fremtiden Denne selskabsmeddelelse og de dertilhørende bemærkninger indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om fremtidige begivenheder, fremtidige finansielle resultater, planer, strategier og forventninger. I udsagn om fremtiden indgår ord som bl.a. "mener", "forudser", "forventer", "skønner", "påtænker", "planlægger", "fremskriver", "kan", "eventuelt", "muligvis" og andre ord med tilsvarende betydning. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter, som kan medføre, at de faktiske resultater viser sig at afvige væsentligt fra forventningerne, både positivt og negativt. Risikofaktorer og usikkerhedsmomenter kan bl.a. omfatte uventet udvikling i i) evnen til at udvikle og markedsføre nye produkter; ii) efterspørgslen efter Novozymes' produkter, markedsdrevne prisnedsættelser, branchekonsolidering og lancering af konkurrerende produkter eller forstyrrende teknologier inden for Novozymes' kerneområder; iii) evnen til at beskytte og håndhæve virksomhedens intellektuelle ejendomsret; iv) væsentlige retssager eller misligholdelse af kontrakter; v) realiseringen af potentialet i virksomhedens vækstplatforme, navnlig muligheden for at markedsføre teknologier til biomasseomdannelse eller udviklingen af mikrobielle løsninger til stordriftsafgrøder; vi) politiske forhold som f.eks. godkendelse af enzymer fremstillet af genetisk modificerede organismer; vii) globale økonomiske forhold og kapitalmarkedsforhold, herunder bl.a. valutakurser (i særdeleshed, men ikke udelukkende USD/DKK og EUR/DKK), rentesatser og inflation; viii) betydelige prisfald på råvarer og materialer, som konkurrerer med Novozymes' biologiske løsninger. Virksomheden frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere udsagn om fremtiden som følge af fremtidige udviklinger eller nye oplysninger. Kontaktinformation Investor Relations: Thomas Bomhoff (DK) Klaus Sindahl (DK) Martin Riise (USA) Presse og medier: Rene Tronborg (DK) Frederik Bjoerndal (Europa) +44 (0) Paige Donnelly (USA) Zhang Zheng (Kina) Henrique Pellini (Brasilien) Kanak Angirish (Indien) Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 9 af 18

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2015 for Novozymes A/S. Delårsrapporten er ikke revideret og ikke reviewet af selskabets uafhængige revisor. Delårsrapporten for 1. kvartal 2015 aflægges i overensstemmelse med IAS 34 samt i henhold til yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at koncernens interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en delårsrapport, er tilstrækkelige, samt at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. kvartal Derudover indeholder ledelsesberetningen på de foregående sider efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed og beskriver de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Bagsværd, 23. april 2015 Direktionen Peder Holk Nielsen Adm. direktør Benny D. Loft Per Falholt Andrew Fordyce Thomas Nagy Thomas Videbæk Bestyrelsen Henrik Gürtler Formand Agnete Raaschou-Nielsen Næstformand Heinz-Jürgen Bertram Lars Green Lena Bech Holskov Anders Hentze Knudsen Lars Bo Køppler Lena Olving Jørgen Buhl Rasmussen Mathias Uhlén Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 10 af 18

11 Bilag Bilag 1 Hovedposter og nøgletal 1.1 Nøgletal 1.2 Resultatopgørelse Bilag 2 Bilag 3 Bilag Totalindkomstopgørelse Salgets fordeling 2.1 Industrier 2.2 Geografi Pengestrømsopgørelse Balance og egenkapitalopgørelse 4.1 Balance 4.2 Egenkapitalopgørelse Bilag 5 Nye produkter lanceret i 2015 Bilag 6 Bilag 7 Selskabsmeddelelser for regnskabsåret 2015 (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier, storaktionærmeddelelser og status for tilbagekøb af egne aktier) Finansiel kalender Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 11 af 18

12 Bilag 1: Hovedposter og nøgletal 1.1 Nøgletal (Mio. kr.) 1. kvt kvt % ændring Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 57,7% 57,8% Resultat af primær drift før af-/nedskrivninger ,167 3% Overskudsgrad (EBITDA) 33,7% 38,5% Resultat af primær drift (EBIT) % Overskudsgrad (EBIT) 27,4% 30,4% Finansielle poster, netto (67) (21) Resultat før skat % Skat (1)% Periodens resultat % Resultat pr. aktie a 2 kr. 2,29 2,20 4% Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) 2,27 2,18 4% Nettoinvesteringer * Frie pengestrømme før opkøb og køb af finansielle aktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), inkl. goodwill 26,6% 25,6% Rentebærende gæld, netto 210 (334) Egenkapitalandel 61,0% 60,2% Egenkapitalens forrentning 25,1% 25,6% Nettorentebærende gæld/egenkapital-andel 0,0 (0,1) * Nettoinvesteringer i 1. kvartal 2014 justeret for effekten af The BioAg Alliance. Det rapporterede tal i 1. kvartal 2014 var (334). Novozymes aktiekapital 1. kvt kvt Aktiekapital (mio. stk.) 313,0 319,7 Indre værdi pr. aktie (kr.) 35,96 33,27 Stykstørrelse (kr.) 2,00 2,00 Nominel værdi af aktiekapital (mio. kr.) 626,0 639,4 Egne aktier (mio. stk.) 5,3 5,7 Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 12 af 18

13 1.2 Resultatopgørelse (Mio. kr.) 1. kvt kvt Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomk Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (67) (21) Resultat før skat Skat Periodens resultat Fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser 1 1 Specificering af de finansielle poster Nettovalutagevinst/(tab) (37) 3 Nettorenteudgifter (11) (13) Andre finansielle poster (19) (11) Finansielle poster, netto (67) (21) Resultat pr. aktie a 2 kr. 2,29 2,20 Gns. antal A-/B-aktier, udestående (mio. stk.) 308,4 314,7 Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) Gns. antal A-/B-aktier, udvandet (mio. stk.) 311,0 318,0 1.3 Totalindkomstopgørelse (Mio. kr.) 1. kvt kvt Resultat efter skat Valutareguleringer, dattervirksomheder og minoritetsint. 547 (88) Skat af valutareguleringer 20 2 Valutareguleringer 567 (86) Reguleringer af dagsværdi (65) (4) Skat af reguleringer af dagsværdi 28 9 Omklassificeret til finansielle indtægter/omkostninger (31) (16) Skat af omklassificering af dagsværdi til Finansielle indtægter/omkostninger (7) (4) Pengestrømsafdækning (75) (15) Anden totalindkomst 492 (101) Totalindkomst Periodens totalindkomst fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser 3 1 Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 13 af 18

14 Bilag 2: Salgets fordeling 2.1 Industrier % % valutapåvirkning % M&A- % organisk (Mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. påvirkning ændring vækst Vaskemidler (2) Føde- og drikkevarer Bioenergi Landbrug og foder (8) 40 Tekniske og farma Omsætning (1) (Mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. % ændring 1.kvt/1.kvt Vaskemidler Føde- og drikkevarer Bioenergi Landbrug og foder Tekniske og farma Omsætning Geografi % % valutapåvirkning % M&A- % organisk (Mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. påvirkning ændring vækst Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika (3) 15 Asien & Oceanien Latinamerika Omsætning (1) (Mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. % ændring 1.kvt/1.kvt Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika Omsætning Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 14 af 18

15 Bilag 3: Pengestrømsopgørelse (Mio. kr.) 1. kvt kvt Resultat efter skat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt 403 (170) Betalt selskabsskat (190) (161) Renteindbetalinger 1 1 Renteudbetalinger (14) (14) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (Stigning)/fald i tilgodehavender (242) 90 (Stigning)/fald i varebeholdninger 6 (4) Stigning/(fald) i varekreditorer mv Stigning/(fald) i valutaregulering 11 4 Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle aktiver - - Salg af immaterielle aktiver Salg af materielle aktiver 1 10 Køb af materielle aktiver (153) (85) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ekskl. opkøbsaktivitet og køb af finansielle aktiver (152) 334 Frie pengestrømme før opkøb og køb af finansielle aktiver Virksomhedsopkøb og køb af finansielle aktiver (35) (5) Frie pengestrømme Finansiering Lånoptagelse - - Afdrag på lånoptagelse (377) - Afdækning af nettoinvesteringer (210) - Køb af egne aktier (421) (313) Salg af egne aktier Betalt udbytte (925) (787) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (1.877) (1.070) Nettopengestrømme (1.302) Urealiseret gevinst/tab på valuta og finansielle aktiver, som indgår i likvide reserver 6 (4) Likviditetsforskydning, netto (1.296) Likvide reserver pr. 1. januar Likvide reserver pr. 31. marts Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter udgjorde mio. kr. pr. 31. marts Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 15 af 18

16 Bilag 4: Balance og egenkapitalopgørelse 4.1 Balance Aktiver (Mio. kr.) 31. marts marts dec Færdiggjorte it-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill It-udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse og forudbetalinger Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Investering i associeret virksomhed Andre tilgodehavender Langfristede aktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Tilgodehavender Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 16 af 18

17 Passiver (Mio. kr.) 31. marts marts dec Aktiekapital Valutakursreguleringer Pengestrømsafdækning (85) - (10) Overført overskud Egenkapital tilhørende aktionærerne i Novozymes A/S Minoritetsinteresser Egenkapital Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Udskudte indtægter 874 1, Andre langfristede forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Langfristede forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Udskudte indtægter Skyldig skat Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Egenkapitalopgørelse (Mio. kr.) Aktiekapital Tilhørende aktionærerne i Novozymes A/S Penge- Overført Valutakursreguleringeafdækninstrøms- overskud I alt Minoritetsinteresser I alt Egenkapital pr. 1. januar (10) Periodens resultat Anden totalindkomst 565 (75) Totalindkomst 565 (75) Køb af egne aktier (421) (421) (421) Salg af egne aktier Nedskrivning afegne aktier (13) Udbytte (925) (925) - (925) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser (13) 565 (75) (492) (15) 3 (12) Egenkapital pr. 31. marts (85) Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst (86) (15) (101) - (101) Totalindkomst - (86) (15) Køb af egne aktier (313) (313) (313) Salg af egne aktier Udbytte (787) (787) - (787) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser - (86) (15) (316) (417) 1 (416) Egenkapital pr. 31. marts (12) Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 17 af 18

18 Bilag 6: Nye produkter lanceret i kvt kvt Novozymes Secura et varmestabilt beta-amylaseenzym til fremstilling ved lav ph af maltosesirup; enzymet øger produktaktiviteten og forbliver stabilt under lagring Nyt xylanaseenzym til papirindustrien, som booster blegningen af papirmasse og derved nedsætter doseringen af klordioxid, hvilket betyder lavere omkostninger for møllen og fordele for miljøet Bilag 7: Selskabsmeddelelser for regnskabsåret 2015 (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier, storaktionærmeddelelser og status for tilbagekøb af egne aktier) 20. januar 2015 Koncernregnskab for januar 2015 Påbegyndelse af aktietilbagekøbsprogram 25. februar 2015 Novozymes A/S ordinær generalforsamling marts 2015 Nedsættelse af aktiekapital 23. april 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Bilag 8: Finansiel kalender 6. august 2015 Delårsrapport for 1. halvår oktober 2015 Delårsrapport for første 3 kvartaler januar 2016 Koncernregnskab for februar 2016 Ordinær generalforsamling 2016 Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 18 af 18

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014 21. januar 2014 som ventet; positive forventninger til 2014 Alle finansielle mål for blev nået eller overgået efter gode resultater i 4. kvartal. Den organiske salgsvækst var 7% (5% i danske kroner, 8%

Læs mere

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret 20. januar 2015 Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret Salgsvæksten i 2014 var på niveau med forventningerne. Organisk steg salget 7% (6% i DKK, 7% i lokal valuta) i forhold til 2013.

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

4. kvt. 2013. Ændring %/pp Nettoomsætning 689 612 12,5 % 2.410 2.205 9,3 % Bruttomargin 21,4 % 23,5 % -2,1pp. Ændring %/pp 2014

4. kvt. 2013. Ændring %/pp Nettoomsætning 689 612 12,5 % 2.410 2.205 9,3 % Bruttomargin 21,4 % 23,5 % -2,1pp. Ændring %/pp 2014 Årsregnskabsmeddelelse for Organisk vækst i nettoomsætningen på 9 % i Solid overskudsgrad på 11 % fastholdt Resultatet i hovedtal Nettoomsætningen steg med 9,3 % til DKK 2.41 mio. Resultat af primær drift

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Redegørelser 4 Risikofaktorer 9 Anvendt regnskabspraksis 10 Påtegninger 18 Novozymes Koncernen 21 Hoved- og nøgletal 1998-2002 37 Dattervirksomheder af Novozymes A/S 38

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.18, 2012/13 9. januar 2013 delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2011 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Læs mere

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25.

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25. Selskabsmeddelelse nr. 1/2014 29. januar 2014 Q1 2013/14 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2013/14 (1. oktober 2013-31. december 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 11%. Målt i danske kroner

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere