1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta"

Transkript

1 Delårsrapport for 1. kvartal april kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Salget i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk og 18% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Resultat af primær drift steg 6%, og overskudsgraden var 27,4%. Justeret for engangseffekten af The BioAg Alliance i 1. kvartal 2014 steg resultat af primær drift ca. 20% og overskudsgraden ca. 1 procentpoint i forhold til 1. kvartal Stigningen i overskudsgrad skyldes primært valutakursudviklingen. Periodens resultat steg 2%, og frie pengestrømme før opkøb var 610 mio. kr. Forventningerne til 2015 justeres udelukkende for valutaer. Den organiske salgsvækst forventes at blive 7-9%. Valutakurserne forventes at give en yderligere positiv effekt, og salget i danske kroner forventes nu at stige 16-18%, mod 13-15% i sidste udmelding. Forventningen til vækst i resultat af primær drift øges ligeledes med 3 procentpoint til 15-17%, og overskudsgraden forventes nu at blive ca. 27%. Forventningen til vækst i årets resultat øges til 11-13% fra tidligere 10-12%, mens forventningerne til nettoinvesteringer, pengestrømme og afkast af investeret kapital er uændrede. Realiseret 1. kvt kvt Forventninger til april* Forventninger til januar Salg, mio. kr Salgsvækst, organisk 8% 11% 7-9% 7-9% Salgsvækst, danske kroner 18% 7% 16-18% 13-15% Bruttomargin 57,7% 57,8% Res. af primær drift, mio. kr Vækst i resultat af primær drift 6% 30% 15-17% 12-14% Overskudsgrad 27,4% 30,4% ~27% 26-27% Periodens resultat, mio. kr Vækst i periodens resultat 2% 35% 11-13% 10-12% Nettoinvesteringer før opkøb**, mio. kr ~1.000 ~1.000 Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) 26,6% 25,6% 25-26% 25-26% Gns. USD/DKK EPS, DKK 2,29 2,20 EPS (udvandet), DKK 2,27 2,18 * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 22. april for resten af ** Nettoinvesteringer i 1. kvartal 2014 justeret for effekten af The BioAg Alliance. Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar: Vi opnåede pæne resultater for salg og indtjening i første kvartal. 8% organisk salgsvækst og en overskudsgrad på over 27% var på niveau med vores forventninger. Der er en god udvikling inden for landbrugs- og fødevaremarkederne, men vi ser også en øget usikkerhed inden for vaskemidler og bioenergi, hvor kunderne reagerer på de volatile valuta-, korn- og energimarkeder. Vi ser positivt på året som helhed og øger forventningerne som følge af stigningen i dollarkursen. Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 1 af 18 Novozymes A/S Investor Relations CVR-nr.: Krogshøjvej Bagsværd Danmark Telefon: Internet:

2 Samlet salg: Organisk: +8% DKK: +18% Salg pr. industri Det samlede salg i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk i forhold til 1. kvartal Valutakurserne, herunder især en 21% stigning i den gennemsnitlige dollarkurs, havde en positiv påvirkning på salget, som i danske kroner steg 18% til i alt mio. kr. Salget til landbrugs- og foderindustrien var den væsentligste bidragyder til salgsvæksten i perioden. Vaskemidler Salg i mio. kr. & vækstrater % / (2)% Føde- og drikkevarer % / +5% Bioenergi % / +8% Landbrug og foder Tekniske og farma % / +4% +43% / +40% 1. kvt kvt Vækst i danske kroner / Vækst i lokal valuta Salgets fordeling 6% Vaskemidler 18% 32% Føde- og drikkevarer Bioenergi 18% Landbrug og foder 26% Tekniske og farma Vaskemidler: Organisk: (2)% DKK: +4% Salget til vaskemiddelindustrien faldt 2% organisk og steg 4% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salgsvæksten var udfordret af et højt sammenligningsgrundlag og svære markeder, især i Nord- og Latinamerika. Salget i Latinamerika var svagt, og Nordamerika var fortsat påvirket af det dynamiske forbrugermarked for vaskemidler, kendetegnet af øget salg af billigere vaskemidler og skarp konkurrence imellem vaskemiddelproducenterne. Det dynamiske amerikanske marked har resulteret i et øget fokus fra nogle kunder på at reducere omkostningerne af vaskemiddelformuleringerne, hvilket har haft en negativ effekt på efterspørgslen efter enzymløsninger. Salget på andre markeder nød fortsat godt af kundernes interesse for at optimere deres vaskemiddelformuleringer med henblik på at øge vaskeevnen og fremme bæredygtigheden. Føde- og drikkevarer: Organisk: +5% DKK: +16% Bioenergi: Organisk: +8% DKK: +28% Salget til føde- og drikkevareindustrien steg 5% organisk og 16% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til bageriindustrien og til fremstilling af sunde fødevarer fortsatte den positive udvikling fra 2014 og bidrog mest til væksten. Salget til stivelsesindustrien var stabilt. Salget til bioenergiindustrien steg 8% organisk og 28% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salgsvæksten var understøttet af en stigning i produktionen af ethanol i USA på ca. 5% i forhold til 1. kvartal Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 2 af 18

3 Ethanolindustrien i USA er inde i en periode med lave ethanolmarginer og skarpt fokus på omkostningsbesparelser, hvilket skaber større usikkerhed og mere udfordrende markedsforhold for udbredelsen af vores yield discovery-produktplatform. Landbrug og foder: Organisk: +40% DKK: +43% Salget til landbrugs- og foderindustrien steg 40% organisk og 43% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget steg 32% i lokal valuta, når der justeres for effekten af The BioAg Alliance-aftalen i februar Salgsvæksten skyldes gode resultater inden for både BioAg og foder samt positive tidsforskydninger af salget kvartalerne imellem. Der var kraftig salgsvækst inden for BioAg, idet The BioAg Alliance fik gavn af, at der i Nordamerika er blevet plantet mere soja og mindre majs, og en positiv udvikling i salget til dyrkning af bælgplanter. Derudover understøttede vellykkede kampagner for tidlig ordreafgivelse og tidligere forsendelser den kraftige vækst i 1. kvartal 2015 i forhold til samme periode sidste år. I 1. kvartal 2015 indregnede Novozymes 81 mio. kr. i udskudte indtægter som omsætning. Der var kraftig stigning i salget til foderindustrien som følge af den fortsat stærke efterspørgsel efter enzymløsninger på tværs af produkter og markeder, især i Nord- og Latinamerika. Derudover var sammenligningsgrundlaget i forhold til 1. kvartal 2014 let. Tekniske og farma: Organisk: +4% DKK: +19% Salget til de tekniske industrier og til farmaindustrien steg 4% organisk og 19% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til farma- og spildevandsindustrien var de største bidragydere til væksten. Geografisk fordeling af salget +20% / +8% 21% / +5% 18% +30% / +15% 10% 38% 34% +5% / +4% Europa/MEA Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika Vækst i danske kroner / Vækst i lokal valuta Europa/MEA: Organisk: +4% DKK: +5% Nordamerika: Organisk: +15% DKK: +30% Asien: Organisk: +5% DKK: +21% Latinamerika: Organisk: +8% DKK: +20% Salget i Europa, Mellemøsten & Afrika (Europa/MEA) steg 4% organisk og 5% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til landbrugs- og foderindustrien var den største bidragyder til væksten, men alle salgsområder bidrog til væksten. Salget i Nordamerika steg 15% organisk og 30% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til landbrugs- og foderindustrien samt bioenergiindustrien bidrog mest til væksten, mens salget til vaskemiddelindustrien var lavere. Salget i Asien steg 5% organisk og 21% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til landbrugs- og foderindustrien samt føde- og drikkevareindustrien bidrog mest til væksten, mens salget til de tekniske industrier og farmaindustrien var lavere. Salget i Latinamerika steg 8% organisk og 20% i danske kroner i forhold til 1. kvartal Salget til landbrugs- og foderindustrien samt føde- og drikkevareindustrien bidrog mest til væksten, mens salget til vaskemiddelindustrien var lavere. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 3 af 18

4 Samlede omkostninger: +14% Omkostninger, andre driftsindtægter og resultat af primær drift De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger og skat, var mio. kr., en stigning på 14% i forhold til 1. kvartal De samlede produktionsomkostninger steg 18% i forhold til samme periode sidste år som følge af et højere aktivitetsniveau og valutakursudviklingen. Bruttoresultat: +18% Bruttomargin: 57,7% Andre driftsindtægter: 16 mio. kr. Bruttoresultatet steg 18%, og bruttomarginen var 57,7%, stort set uændret i forhold til samme periode sidste år (57,8%). Bruttomarginen var positivt påvirket af en smule lavere råvareudgifter, hvilket dog blev opvejet af mindre poster såsom en negativ effekt af The BioAg Alliance-aftalen, der trådte i kraft 10. februar Driftsomkostningerne steg 9% til mio. kr. Driftsomkostninger i forhold til salget var 31%, 2 procentpoint lavere end i samme periode sidste år. Omkostninger til salg og distribution steg 8% og udgjorde 11% af salget Omkostninger til forskning og udvikling steg 11% og udgjorde 13% af salget Omkostninger til administration steg 9% og udgjorde 6% af salget Andre driftsindtægter var 16 mio. kr. mod 176 mio. kr. i 1. kvartal Faldet skyldes The BioAg Alliance-aftalen, som havde en væsentlig positiv effekt på andre driftsindtægter i 1. kvartal 2014 takket være den realiserede engangsindtægt fra overdragelsen af primært immaterielle aktiver til Monsanto ved ikrafttrædelsen af The BioAg Alliance-aftalen. 16 mio. kr. i andre driftsindtægter i 1. kvartal 2015 skyldes primært milepælsbetalinger modtaget på tværs af vækstplatformene. Afskrivninger og amortiseringer var 227 mio. kr. i 1. kvartal 2015 mod 244 mio. kr. i samme periode sidste år. Hvis der ses bort fra nedskrivninger samt accelerede afskrivninger og amortiseringer på 50 mio. kr. i 1. kvartal 2014, steg afskrivninger og amortiseringer 33 mio. kr. Resultat af primær drift: +6% Overskudsgrad: 27,4% Nettofinansomkostninger: 67 mio. kr. Resultat af primær drift steg 6% til 979 mio. kr. fra 923 mio. kr. i 1. kvartal Hvis der ses bort fra den positive effekt af den netto realiserede engangsindtægt fra The BioAg Alliance-aftalen i 1. kvartal 2014, steg resultat af primær drift ca. 20% som følge af højere organisk salg og en positiv effekt af valutakurser. Overskudsgraden var 27,4% mod 30,4% i 1. kvartal Hvis der ses bort fra den positive effekt af den realiserede engangsindtægt fra The BioAg Alliance-aftalen i 1. kvartal 2014, steg overskudsgraden ca. 1 procentpoint, hvilket primært skyldes lavere driftsomkostninger i forhold til salget, hovedsagelig som følge af valutakursudvikliingen. Nettofinansposter og periodens resultat Nettofinansomkostningerne var 67 mio. kr., en stigning fra 21 mio. kr. i 1. kvartal Stigningen skyldes hovedsagelig et tab på 37 mio. kr. på nettokursafdækning/ omvurdering i forhold til en gevinst på 3 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat før skat var 912 mio. kr., en stigning på 1% i forhold til 1. kvartal Effektiv skatteprocent: 22,5 Periodens resultat: +2% Den effektive skatteprocent i 1. kvartal 2015 var 22,5 mod 23,0 i 1. kvartal Den effektive skatteprocent var gunstigt påvirket af nedsættelsen af selskabsskatten i Danmark, hvor skattesatsen gradvist bliver nedsat fra 25% i 2013 til 22% i Fra 2014 til 2015 er skattesatsen faldet 1 procentpoint til 23,5%. Periodens resultat steg 2% til 707 mio. kr. i 1. kvartal 2015, en stigning fra 694 mio. kr. i samme periode sidste år, idet det højere resultat af primær drift delvist blev opvejet af højere nettofinansomkostninger. Hvis der ses bort fra den positive effekt af den netto realiserede engangsindtægt fra The BioAg Alliance-aftalen i 1. kvartal 2014, steg periodens resultat ca. 17% i forhold til samme periode sidste år. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 4 af 18

5 Pengestrømme og balance Pengestrømme fra driften: 762 mio. kr. Nettoinvesteringer før opkøb: 152 mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb: 610 mio. kr. Egenkapitalandel:61% Nettorentebærende gæld: 210 mio. kr. Afkast af investeret kapital: 26,6% Egne aktier: 1,7% Pengestrømme fra driften var 762 mio. kr. i 1. kvartal 2015 mod mio. kr. i samme periode sidste år. Faldet skyldes primært The BioAg Alliance-aftalen, som havde en væsentlig positiv effekt på pengestømme fra driften i 1. kvartal Højere nettodriftskapital, primært som følge af valutakursreguleringer, havde ligeledes en svagt negativ effekt på pengestrømme fra driften. Nettoinvesteringer før opkøb udgjorde 152 mio. kr. i forhold til 85 mio. kr. i 1. kvartal 2014, justeret for The BioAg Alliance-aftalen i 1. kvartal Frie pengestrømme før opkøb var 610 mio. kr. mod mio. kr. i 1. kvartal De frie pengestrømme var negativt påvirket af de lavere pengestrømme fra driften som følge af The BioAg Alliance-aftalen, højere nettoinvesteringer samt højere nettodriftskapital, primært som følge af valutakursreguleringer. Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. marts 2015 mod mio. kr. ultimo Egenkapitalen var stabil, idet det positive bidrag fra totalindkomsten blev opvejet af udbyttebetalinger og køb af egne aktier som led i det igangværende aktietilbagekøbsprogram. Egenkapitalen udgjorde 61% af balancen, uændret fra 31. december Den nettorentebærende gæld var 210 mio. kr. pr. 31. marts 2015 i forhold til en positiv likvidbeholdning, netto, på 716 mio. kr. ultimo Pengestrømme fra driften påvirkede nettogælden positivt, mens udbyttebetalinger på 925 mio. kr., nettokøb af egne aktier for 365 mio. kr. og højere nettodriftskapital havde en negativ effekt på nettogælden. Nettorentebærende gæld/egenkapital-andelen var 0 pr. 31. marts Afkast af investeret kapital (ROIC) inklusive goodwill var 26,6%, en stigning på 1 procentpoint fra 25,6% i 1. kvartal Stigningen skyldes en svag stigning i periodens resultat samt lavere gennemsnitlig investeret kapital. Den 31. marts 2015 var beholdningen af egne B-aktier 5,3 mio. stk., svarende til 1,7% af aktiekapitalen. År til dato 31. marts 2015 havde Novozymes tilbagekøbt aktier til en værdi af ca. 421 mio. kr. inden for det forventede mio. kr.- aktietilbagekøbsprogram for Novozymes annullerede 6,7 mio. aktier i 1. kvartal 2015, jf. selskabsmeddelelse nr. 16 af 27. marts Efter annulleringen er aktiekapitalen 626 mio. kr., fordelt på 313 mio. aktier a 2 kr. Bæredygtighed Resultaterne for bæredygtighed var gode i 1. kvartal med væsentlige effektivitetsforbedringer i energi- og vandforbruget i forhold til den nye 2014-basislinje. Frekvensen af arbejdsulykker steg i forhold til samme periode sidste år og er et fokusområde i resten af 2015, således at Novozymes kan komme tilbage til den positive faldende tendens for arbejdsulykker, som virksomheden har haft de seneste par år. I januar 2015 fik Novozymes en bronzeplacering i RobecoSAM's Sustainability Yearbook 2015 inden for den kemiske sektor, som Novozymes deltager i for første gang medarbejdere 1. kvt kvt mål Vandeffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2014) 3% N/A 10% Energieffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2014) 5% N/A 10% CO 2-effektivitetsforbedring (sammenlignet med 2014) 5% N/A 4% Antal arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 3,1 2,0 <1,7 Fravær 2,0% 2,0% <2% Antal medarbejdere pr. 31. marts Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 5 af 18

6 Forventninger til 2015 Forventninger til april* Forventninger til januar Salgsvækst, organisk 7-9% 7-9% Salgsvækst, danske kr % 13-15% Vækst i resultat af primær drift 15-17% 12-14% Overskudsgrad ~27% 26-27% Vækst i periodens resultat 11-13% 10-12% Nettoinvesteringer før opkøb, mio. kr. ~1.000 ~1.000 Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) 25-26% 25-26% Gns. USD/DKK * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 22. april for resten af Salgsvækst: Organisk: 7-9% DKK: 16-18% Forventningerne til 2015 er fortsat positive og er kun justeret for valutakursudvikling siden udmeldingen i januar. Forventningerne til underliggende salg og indtjening er uændrede. Fra et salgs- og markedsperspektiv har udviklingen i det 1. kvartal øget usikkerheden for hvorledes de volatile valuta-, korn- og energimarkeder muligvis vil ændre kundernes kortsigtede prioriteringer inden for vaskemiddel- og bioenergiindustrien. Grundet vores diversificerede forretning og stærke landbrugs- og fødevaremarkeder, forventer vi en organisk salgsvækst på 7-9% i På basis af valutakurserne pr. 22. april 2015 påvirker valutakurserne resultaterne i positiv retning, og salgsvæksten i danske kroner forventes nu at blive 16-18% mod 13-15% i sidste udmelding. Novozymes forventer et positivt bidrag til salgsvæksten fra alle fem salgsområder. Relativt set forventes bioenergi samt landbrug og foder at bidrage mest til væksten. Salget til vaskemiddelindustrien forventes nu at udvise moderat vækst i året, på niveau med 2014 eller lidt under. Væksten vil være drevet af større indhold af enzymer i vaskemidler i alle prisklasser med henblik på at øge vaskeevnen, også ved lave temperaturer, og optimere vaskemidlernes formulering. Vi forventer imidlertid, at disse langsigtede tendenser bliver dæmpet af den lavere vækst på nogle af de nye vækstmarkeder og det dynamiske nordamerikanske marked. Salgsvæksten inden for føde- og drikkevareindustrien forventes at være drevet af de fortsat positive tendenser og den positive udvikling i bageriindustrien samt stabilisering af det kinesiske marked for stivelsesomdannelse. Sundhedskoncepterne forventes ligeledes at bidrage til salgsvæksten. Salget til bioenergiindustrien forventes at være mere dynamisk i Industrien er inde i en periode med lave ethanolmarginer med deraf følgende skarpe fokus på omkostninger. Det betyder, at markedsforholdene er mere udfordrende, og giver usikkerhed om, hvordan udviklingen i 2015 bliver. Samtidig ser USA's ethanolproduktion ud til at være solid og kan blive større end produktionen i 2014 og dermed overgå nuværende forventninger om stabile produktionsvolumener. Novozymes forventer at lancere nye, innovative løsninger på markedet, så vi fortsat kan fremme kundernes rentabilitet. Salget til landbrugs- og foderindustrien forventes at drage fordel af den fortsatte vækst inden for foder, om end på et lavere niveau end i BioAg-salget forventes at stige kraftigt på linje med tidligere års vækstrater. Størstedelen af væksten inden for landbrug og foder forventes at ligge i 1. halvår 2015, især som følge af sammenligningsgrundlaget. I 2015 forventer Novozymes at indregne ca. 225 mio. kr. af udskudte indtægter som salg. Udskudte indtægter har ingen indflydelse på beregningen af den organiske salgsvækstrate eller på generering af pengestrømme, men kun på den realiserede salgsvækst i danske kroner. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 6 af 18

7 Salget til de tekniske industrier og farmaindustrien forventes at stige, primært som følge af en forventet stigning i farmasalget. Vækst i resultat af primær drift: 15-17% Overskudsgrad: ~27% Skatteprocent: Vækst i årets resultat: 11-13% Nettoinvesteringer: ~1.000 mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb: mio. kr. Afkast af investeret kapital: 25-26% Resultat af primær drift forventes nu at blive 15-17%, en stigning fra 12-14% i sidste udmelding som følge af de øgede forventninger til salgsvæksten i danske kroner. Højere salg og et positivt valutabidrag forventes at skabe en kraftig stigning i resultat af primær drift, når der tages højde for det høje sammenligningsgrundlag med 2014 på grund af The BioAg Alliance-aftalen samt andre engangseffekter, som blev indregnet i Overskudsgraden forventes at blive ca. 27% mod 26-27% i sidste udmelding. Den effektive skatteprocent forventes at blive Årets resultat forventes nu at stige 11-13% mod 10-12% i sidste udmelding. De øgede forventninger skyldes væksten i resultat af primær drift samt det forventede svage fald i skatteprocenten i forhold til Dette forventes imidlertid i et vist omfang at blive opvejet af tab på valutaterminskontrakter, idet 55% af USD/DKK-eksponeringen for 2015 er afdækket på 5,89 USD/DKK. Nettoinvesteringer forventes stadig at blive ca mio. kr. Ud over anlægsinvesteringer til vedligeholdelse er størstedelen af investeringerne beregnet på forbedringer af driftseffektiviteten samt udvidelser inden for forskning og udvikling. Frie pengestrømme forventes stadig at blive mio. kr. Afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill forventes stadig at blive 25-26%. Salg fordelt på valutaer i 2014 og eksponering i 2015: Set fra et valutaperspektiv er resultat af primær drift i 2015 mest eksponeret mod udsving i dollaren og euroen. Alt andet lige forventes en 5% ændring i USD/DKK at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. på årsbasis. Alt andet lige forventes en 5% ændring i EUR/DKK at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. på årsbasis. Afdækning: 2015: USD: 100% af den forventede USD/DKK-nettoeksponering for 2015 er afdækket. Ca. 45% af eksponeringen er afdækket via optioner på 5,65 USD/DKK. Ca. 55% af eksponeringen er afdækket via terminskontrakter på gennemsnitligt 5,89 USD/DKK. I 2014 var ca. 75% af USD/DKK-nettoeksponeringen afdækket via terminskontrakter på 5, : 2014 salg fordelt på valuta ~10% ~10% ~10% ~35% ~35% EUR USD DKK CNY Andre EUR: Ca. 65% af den forventede EUR/DKK-nettoeksponering for 2015 er afdækket via terminskontrakter på 7,43. I 2014 var EUR/DKK-nettoeksponeringen ikke afdækket. USD: 100% af den forventede USD/DKK-nettoeksponering for 1. kvartal 2016 er afdækket via terminskontrakter på gennemsnitligt 6,89 USD/DKK. EUR: Ca. 40% af den forventede EUR/DKK-nettoeksponering for 1. kvartal 2016 er afdækket via terminskontrakter på 7,39. Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 7 af 18

8 Forventningerne til 2015 er baseret på, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer forbliver uændrede året igennem i forhold til noteringskurserne pr. 22. april (DKK) EUR USD BRL CNY Gennemsnitskurs for Gennemsnitskurs for 1. kvartal Gennemsnitskurs for 1. kvartal Noteringskurs 22. april Estimeret gennemsnitskurs for 2015* Udvikling i estimeret kurs for 2015 i forhold til gennemsnitskurs % 22% -4% 21% * Estimeret gennemsnitskurs beregnes som den gennemsnitlige valutakurs ÅTD sammenholdt med noteringskursen 22. april for resten af Forventninger til bæredygtighed Følgende forventninger for bæredygtighedsområdet er inkluderet i forventningerne til Miljø: 10% forbedring af energieffektiviteten i forhold til % forbedring af vandeffektiviteten forhold til % reduktion af CO 2 -intensiteten i forhold til % af vores energi skal komme fra vedvarende energikilder 96,5% overholdelse af vores leverandørprogram 50 mio. tons sparet CO 2 Medaljeplacering i RobecoSAM's Sustainability Yearbook Optagelse på Carbon Disclosure Projects A List Medarbejdere: 1,7 arbejdsulykke pr. million arbejdstimer 2,0% personalefravær 75 i score i "Tilfredshed og motivation" i vores medarbejderundersøgelse 75 i score i "Muligheder for faglig og personlig udvikling" i vores medarbejderundersøgelse 35% af forfremmede medarbejdere er kvinder Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 8 af 18

9 Regnskabspraksis Delårsrapporten for 1. kvartal 2015 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten for 1. kvartal 2015 følger samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2014, med undtagelse af nye, ændrede eller reviderede regnskabsstandarder og fortolkninger (IFRS) som godkendt af EU med virkning fra det regnskabsår, der begynder den 1. januar De nye IFRS-standarder har ikke haft nogen betydning for koncernens delårsrapporter. Udsagn om fremtiden Denne selskabsmeddelelse og de dertilhørende bemærkninger indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om fremtidige begivenheder, fremtidige finansielle resultater, planer, strategier og forventninger. I udsagn om fremtiden indgår ord som bl.a. "mener", "forudser", "forventer", "skønner", "påtænker", "planlægger", "fremskriver", "kan", "eventuelt", "muligvis" og andre ord med tilsvarende betydning. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter, som kan medføre, at de faktiske resultater viser sig at afvige væsentligt fra forventningerne, både positivt og negativt. Risikofaktorer og usikkerhedsmomenter kan bl.a. omfatte uventet udvikling i i) evnen til at udvikle og markedsføre nye produkter; ii) efterspørgslen efter Novozymes' produkter, markedsdrevne prisnedsættelser, branchekonsolidering og lancering af konkurrerende produkter eller forstyrrende teknologier inden for Novozymes' kerneområder; iii) evnen til at beskytte og håndhæve virksomhedens intellektuelle ejendomsret; iv) væsentlige retssager eller misligholdelse af kontrakter; v) realiseringen af potentialet i virksomhedens vækstplatforme, navnlig muligheden for at markedsføre teknologier til biomasseomdannelse eller udviklingen af mikrobielle løsninger til stordriftsafgrøder; vi) politiske forhold som f.eks. godkendelse af enzymer fremstillet af genetisk modificerede organismer; vii) globale økonomiske forhold og kapitalmarkedsforhold, herunder bl.a. valutakurser (i særdeleshed, men ikke udelukkende USD/DKK og EUR/DKK), rentesatser og inflation; viii) betydelige prisfald på råvarer og materialer, som konkurrerer med Novozymes' biologiske løsninger. Virksomheden frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere udsagn om fremtiden som følge af fremtidige udviklinger eller nye oplysninger. Kontaktinformation Investor Relations: Thomas Bomhoff (DK) Klaus Sindahl (DK) Martin Riise (USA) Presse og medier: Rene Tronborg (DK) Frederik Bjoerndal (Europa) +44 (0) Paige Donnelly (USA) Zhang Zheng (Kina) Henrique Pellini (Brasilien) Kanak Angirish (Indien) Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 9 af 18

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2015 for Novozymes A/S. Delårsrapporten er ikke revideret og ikke reviewet af selskabets uafhængige revisor. Delårsrapporten for 1. kvartal 2015 aflægges i overensstemmelse med IAS 34 samt i henhold til yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at koncernens interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en delårsrapport, er tilstrækkelige, samt at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. kvartal Derudover indeholder ledelsesberetningen på de foregående sider efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed og beskriver de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Bagsværd, 23. april 2015 Direktionen Peder Holk Nielsen Adm. direktør Benny D. Loft Per Falholt Andrew Fordyce Thomas Nagy Thomas Videbæk Bestyrelsen Henrik Gürtler Formand Agnete Raaschou-Nielsen Næstformand Heinz-Jürgen Bertram Lars Green Lena Bech Holskov Anders Hentze Knudsen Lars Bo Køppler Lena Olving Jørgen Buhl Rasmussen Mathias Uhlén Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 10 af 18

11 Bilag Bilag 1 Hovedposter og nøgletal 1.1 Nøgletal 1.2 Resultatopgørelse Bilag 2 Bilag 3 Bilag Totalindkomstopgørelse Salgets fordeling 2.1 Industrier 2.2 Geografi Pengestrømsopgørelse Balance og egenkapitalopgørelse 4.1 Balance 4.2 Egenkapitalopgørelse Bilag 5 Nye produkter lanceret i 2015 Bilag 6 Bilag 7 Selskabsmeddelelser for regnskabsåret 2015 (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier, storaktionærmeddelelser og status for tilbagekøb af egne aktier) Finansiel kalender Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 11 af 18

12 Bilag 1: Hovedposter og nøgletal 1.1 Nøgletal (Mio. kr.) 1. kvt kvt % ændring Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 57,7% 57,8% Resultat af primær drift før af-/nedskrivninger ,167 3% Overskudsgrad (EBITDA) 33,7% 38,5% Resultat af primær drift (EBIT) % Overskudsgrad (EBIT) 27,4% 30,4% Finansielle poster, netto (67) (21) Resultat før skat % Skat (1)% Periodens resultat % Resultat pr. aktie a 2 kr. 2,29 2,20 4% Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) 2,27 2,18 4% Nettoinvesteringer * Frie pengestrømme før opkøb og køb af finansielle aktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), inkl. goodwill 26,6% 25,6% Rentebærende gæld, netto 210 (334) Egenkapitalandel 61,0% 60,2% Egenkapitalens forrentning 25,1% 25,6% Nettorentebærende gæld/egenkapital-andel 0,0 (0,1) * Nettoinvesteringer i 1. kvartal 2014 justeret for effekten af The BioAg Alliance. Det rapporterede tal i 1. kvartal 2014 var (334). Novozymes aktiekapital 1. kvt kvt Aktiekapital (mio. stk.) 313,0 319,7 Indre værdi pr. aktie (kr.) 35,96 33,27 Stykstørrelse (kr.) 2,00 2,00 Nominel værdi af aktiekapital (mio. kr.) 626,0 639,4 Egne aktier (mio. stk.) 5,3 5,7 Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 12 af 18

13 1.2 Resultatopgørelse (Mio. kr.) 1. kvt kvt Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomk Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (67) (21) Resultat før skat Skat Periodens resultat Fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser 1 1 Specificering af de finansielle poster Nettovalutagevinst/(tab) (37) 3 Nettorenteudgifter (11) (13) Andre finansielle poster (19) (11) Finansielle poster, netto (67) (21) Resultat pr. aktie a 2 kr. 2,29 2,20 Gns. antal A-/B-aktier, udestående (mio. stk.) 308,4 314,7 Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) Gns. antal A-/B-aktier, udvandet (mio. stk.) 311,0 318,0 1.3 Totalindkomstopgørelse (Mio. kr.) 1. kvt kvt Resultat efter skat Valutareguleringer, dattervirksomheder og minoritetsint. 547 (88) Skat af valutareguleringer 20 2 Valutareguleringer 567 (86) Reguleringer af dagsværdi (65) (4) Skat af reguleringer af dagsværdi 28 9 Omklassificeret til finansielle indtægter/omkostninger (31) (16) Skat af omklassificering af dagsværdi til Finansielle indtægter/omkostninger (7) (4) Pengestrømsafdækning (75) (15) Anden totalindkomst 492 (101) Totalindkomst Periodens totalindkomst fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser 3 1 Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 13 af 18

14 Bilag 2: Salgets fordeling 2.1 Industrier % % valutapåvirkning % M&A- % organisk (Mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. påvirkning ændring vækst Vaskemidler (2) Føde- og drikkevarer Bioenergi Landbrug og foder (8) 40 Tekniske og farma Omsætning (1) (Mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. % ændring 1.kvt/1.kvt Vaskemidler Føde- og drikkevarer Bioenergi Landbrug og foder Tekniske og farma Omsætning Geografi % % valutapåvirkning % M&A- % organisk (Mio. kr.) 1. kvt. 1. kvt. påvirkning ændring vækst Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika (3) 15 Asien & Oceanien Latinamerika Omsætning (1) (Mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. % ændring 1.kvt/1.kvt Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika Omsætning Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 14 af 18

15 Bilag 3: Pengestrømsopgørelse (Mio. kr.) 1. kvt kvt Resultat efter skat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt 403 (170) Betalt selskabsskat (190) (161) Renteindbetalinger 1 1 Renteudbetalinger (14) (14) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (Stigning)/fald i tilgodehavender (242) 90 (Stigning)/fald i varebeholdninger 6 (4) Stigning/(fald) i varekreditorer mv Stigning/(fald) i valutaregulering 11 4 Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle aktiver - - Salg af immaterielle aktiver Salg af materielle aktiver 1 10 Køb af materielle aktiver (153) (85) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ekskl. opkøbsaktivitet og køb af finansielle aktiver (152) 334 Frie pengestrømme før opkøb og køb af finansielle aktiver Virksomhedsopkøb og køb af finansielle aktiver (35) (5) Frie pengestrømme Finansiering Lånoptagelse - - Afdrag på lånoptagelse (377) - Afdækning af nettoinvesteringer (210) - Køb af egne aktier (421) (313) Salg af egne aktier Betalt udbytte (925) (787) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (1.877) (1.070) Nettopengestrømme (1.302) Urealiseret gevinst/tab på valuta og finansielle aktiver, som indgår i likvide reserver 6 (4) Likviditetsforskydning, netto (1.296) Likvide reserver pr. 1. januar Likvide reserver pr. 31. marts Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter udgjorde mio. kr. pr. 31. marts Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 15 af 18

16 Bilag 4: Balance og egenkapitalopgørelse 4.1 Balance Aktiver (Mio. kr.) 31. marts marts dec Færdiggjorte it-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill It-udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse og forudbetalinger Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Investering i associeret virksomhed Andre tilgodehavender Langfristede aktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Tilgodehavender Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 16 af 18

17 Passiver (Mio. kr.) 31. marts marts dec Aktiekapital Valutakursreguleringer Pengestrømsafdækning (85) - (10) Overført overskud Egenkapital tilhørende aktionærerne i Novozymes A/S Minoritetsinteresser Egenkapital Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Udskudte indtægter 874 1, Andre langfristede forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Langfristede forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Udskudte indtægter Skyldig skat Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Egenkapitalopgørelse (Mio. kr.) Aktiekapital Tilhørende aktionærerne i Novozymes A/S Penge- Overført Valutakursreguleringeafdækninstrøms- overskud I alt Minoritetsinteresser I alt Egenkapital pr. 1. januar (10) Periodens resultat Anden totalindkomst 565 (75) Totalindkomst 565 (75) Køb af egne aktier (421) (421) (421) Salg af egne aktier Nedskrivning afegne aktier (13) Udbytte (925) (925) - (925) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser (13) 565 (75) (492) (15) 3 (12) Egenkapital pr. 31. marts (85) Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst (86) (15) (101) - (101) Totalindkomst - (86) (15) Køb af egne aktier (313) (313) (313) Salg af egne aktier Udbytte (787) (787) - (787) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser - (86) (15) (316) (417) 1 (416) Egenkapital pr. 31. marts (12) Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 17 af 18

18 Bilag 6: Nye produkter lanceret i kvt kvt Novozymes Secura et varmestabilt beta-amylaseenzym til fremstilling ved lav ph af maltosesirup; enzymet øger produktaktiviteten og forbliver stabilt under lagring Nyt xylanaseenzym til papirindustrien, som booster blegningen af papirmasse og derved nedsætter doseringen af klordioxid, hvilket betyder lavere omkostninger for møllen og fordele for miljøet Bilag 7: Selskabsmeddelelser for regnskabsåret 2015 (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier, storaktionærmeddelelser og status for tilbagekøb af egne aktier) 20. januar 2015 Koncernregnskab for januar 2015 Påbegyndelse af aktietilbagekøbsprogram 25. februar 2015 Novozymes A/S ordinær generalforsamling marts 2015 Nedsættelse af aktiekapital 23. april 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Bilag 8: Finansiel kalender 6. august 2015 Delårsrapport for 1. halvår oktober 2015 Delårsrapport for første 3 kvartaler januar 2016 Koncernregnskab for februar 2016 Ordinær generalforsamling 2016 Novozymes A/S Selskabsmeddelelse nr. 21, 2015 Side 18 af 18

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes 1. KVARTAL Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne til organisk salgsvækst og resultat fastholdes I 1. kvartal 2016 steg salget 2% organisk og 1% i danske kroner i forhold til 1. kvartal

Læs mere

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Delårsrapport for 1. kvartal 2014 24. april 2014 Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Resultaterne for salgsvækst, indtjening og pengestrømme var stærke i 1. kvartal 2014. Som

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 25. oktober Resultaterne for de første 3 kvartaler i tråd med forventningerne; helårsforventningerne justeret som følge af valutakursudvikling; øget forventning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret

Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret 1H Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret 6. august 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015. Selskabsmeddelelse nr. 37 Salget i 1. halvår 2015 steg 5% organisk og 15% i danske

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten

Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten 2015 Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten 2015: Salget steg 4% organisk og 12% i danske kroner. Resultat af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 29. april 2009 Solid resultatfremgang og 5% salgsvækst i danske kroner i 1. kvartal. Forventning til årets resultat fastholdes. Forventning til salget påvirket af lav

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

1. halvår på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres

1. halvår på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres Delårsrapport for 14. august på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres Salgsvæksten i var på niveau med forventningerne og lå inden for det spænd, der var meldt ud for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

1. kvartal Forventninger til Forventninger til kvt kvt april* 17. januar ,.

1. kvartal Forventninger til Forventninger til kvt kvt april* 17. januar ,. 1. kvartal 2017 God start på 2017 med fremgang for vores strategiske prioriteter. Salg og indtjening på rette spor Salget steg 3% organisk og 4% i danske kroner i 1. kvartal, primært drevet af føde- og

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes

Børsmeddelelse, Novozymes Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. kvartal 2006 26. april 2006 Novozymes fik en god start på 2006 med en vækst i resultat af primær drift på 14% og en vækst i salget på 11%. Forventningerne til

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret 20. januar 2015 Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret Salgsvæksten i 2014 var på niveau med forventningerne. Organisk steg salget 7% (6% i DKK, 7% i lokal valuta) i forhold til 2013.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

1. halvår som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes

1. halvår som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes Delårsrapport for 9. august som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes forløb planmæssigt. Den organiske salgsvækst var 6% (5% i danske kroner, 6% i lokal

Læs mere

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014 21. januar 2014 som ventet; positive forventninger til 2014 Alle finansielle mål for blev nået eller overgået efter gode resultater i 4. kvartal. Den organiske salgsvækst var 7% (5% i danske kroner, 8%

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 2012

DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 2012 DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 25. oktober 12% vækst i resultat af primær drift i de første. Helårsforventningerne til indtjening og pengestrømme fastholdes Salgsvæksten var 6% i danske kroner

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret.

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Børsmeddelelse 28. april 2005, koncernregnskab første kvartal 2005 Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Salget i første kvartal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar:

Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar: 9M 5% stigning i periodens resultat; 2016 forventninger til organisk salg på omkring 2%; forventninger til indtjening justeret inden for tidligere udmelding I de første 3 kvartaler af 2016 steg salget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere