Uddrag af Alfa s Kogebog - 3. Udgave - med supplerende Opskrifter. Udgivet af Aktieselskabet Margarinefabrikken ALFA - Vejen INDLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag af Alfa s Kogebog - 3. Udgave - med supplerende Opskrifter. Udgivet af Aktieselskabet Margarinefabrikken ALFA - Vejen - 1937 INDLEDNING"

Transkript

1 Uddrag af Alfa s Kogebog - 3. Udgave - med supplerende Opskrifter Udgivet af Aktieselskabet Margarinefabrikken ALFA - Vejen Trykt hos O. Testman, Bogtrykkeri, København ( intet forfatternavn! ) Uddrag på 43 A4-sider af Kogebogens 325 sider. Alle emner i bogen er nævnt, men ikke alle opskrifter er gengivet i denne digitale version. Benyt værktøjsliniens muligheder for at forstørre, formindske og søge. Benyt computerens tastatur til at gå sider ned (Pg Dn Page down) og sider op (Pg Up Page up). Tast samtidig Ctrl (Control) og End for komme til slutning. INDLEDNING Hermed foreligger 3. Oplag af Alfa's Kogebog, og den ny Udgave er en virkelig»haandbog i daglig økonomisk Stege- og Kogekunst«, idet der ved de gennemprøvede Opskrifter er taget særligt Hensyn til god, jævn og daglig Mad, selvom der selvfølgelig ogsaa findes festlige Retter i Kogebogen. Endvidere kan det jo ikke nægtes, at i de forløbne 12 Aar, der er gaaet, siden vi i 1925 udsendte den første Kogebog - har baade Tiden og den daglige Mad ændret sig meget. Man er kommet mere ind paa at lave lette Retter - vi spiser mere Frugt og mange Grøntsager - raa saavel som kogte - og sørger i det hele taget for, at Maden bliver let fordøjelig. - Til alt dette er der taget Hensyn i denne Udgave af Alfa's Kogebog - ligesom vi paa Grund af den stigende Interesse, Husmødrene viser Ernæringsspørgsmaalet, har medtaget en Tabel, der viser Fødemidlernes Indhold af Vitaminer. Af Nyt i Alfa's Kogebog er ogsaa et specielt Afsnit om Barnets Ernæring. - Angaaende Tilberedningen og i Særdeleshed Stegningen vil vi gerne sige, at ved Stegning af Kød eller Fisk gælder det altid om at have en Pande, der er godt varm - og et Fedtstof, der taaler stærk Varme - uden at brænde paa. Dette Problem har Margarinefabrikken Alfa løst, idet det høje Brændpunkt vil sige, at Alfa Margarine taaler at blive opvarmet til en meget høj Varmegrad - uden at brænde paa, og at det har stor Betydning i Husholdningen, ved enhver dygtig Husmoder. En systematisk Indholdsfortegnelse bag i Bogen giver et hurtigt Overblik over Bogens forskellige Afsnit, hvor Opskrifteme er ordnet alfabetisk - saaledes at det er let at finde netop den Opskrift, man ønsker. 1

2 Hvad skal jeg købe? Ja, lndkøb er ikke altid den letteste Del af Husholdningen, thi her gælder det om, at baade Kvaliteten og Kvantiteten er rigtig. At der bliver Rester, gør intet, der maa blot ikke være flere Rester, end Husmoderen kan anvende, intet maa gaa til Spilde. Ved lndkøb af Kød er det ikke tilstrækkeligt at se efter Stemplerne, man maa samtidig se efter, om Kødet stammer fra et ungt Dyr. Kødkontrollen gaar kun ud paa at give Oplysning om Dyrets Sundhedstilstand. Et gammelt Dyr kan saaledes være sundt og have 1. Klasses Stempel, selvom Kødet er magert og tørt. Omvendt kan et ungt Dyr have 2. Klasses Stempel, og Kødet kan være af god Kvalitet, (køber man 2. Klasses Kød, skal det koges eller steges særlig længe). - Et gammel Ord siger, at Forkødet bruges til Kogning og Bagkødet til Stegning, og det unge Dyr gør Stegen saftig det gamle Dyr gør Suppen kraftig. OKSEKØD. Ungt Oksekød har en smuk, rød Farve og er overtrukket med et fint lyst Fedtlag. - Naar Dyret bliver ældre, bliver Kødet mørkere og Fedtet mere gulligt; der er tyndere Brusk paa Knoglerne. Oksekød skal hænge 5-8 Dage efter Slagtningen; skal man have en rigtig god Bøf, gør man klogt i at bestille den hos Slagteren i god Tid, da Kødet saa skal hænge lidt længere. Oksekød faas af - 1) Kvier, d.v.s. 2-3 Aars Køer, der ikke har faaet Kalve, af 2) Stude, d.v.s. kastrerede Tyre. I Danmark spises sjældent Kød af Dyr, der er mere end 5 Aar gamle, hvorimod der baade i Norge og Tyskland spises 8-10 Aar gamle Dyr. Tyre har en ram Smag og spises sjældent. Oksens Partering En Okse deles i 2 Halvdele og derefter i 4 Fjerdedele En Forfjerding deles i: Kød: Kendetegn: Anvendelse: Hals 1-5 Halshvirvel Suppe, Hachis, Gullash, Hakkebøf Mellemskært 6-7 Halshvirvel Suppe, Hachis, Spegepølse, Fars, Bankekød Tykkam 1-4 Brysthvirvel Suppe, Hachis, Gullash, Bankekød, Fars etc. Tykreb (Filet) 5-6 Brysthvirvel naar fra Tykreb til Tyksteg, uden paa Ribbenene Fileten kan steges hel eller anvendes til Bøf. Benene koges til Suppe. Mellemreb 7-9 Brysthvirvel Hel Filet, Bøf, Entre-Cóte etc. Højreb Tværreb Tyndbryst Mellembryst Brysthvirvel og i Lændehvirvel den midterste Trediedel af Ribbenene nederste Del af Ribben og Brystben bagerst nederste Del af Ribben og Brystben Hel Filet, Bøf, Entre-Cóte etc. Saltes - Suppe - spises med Gemyse. Saltes - Suppe - spises med Gemyse. Saltes - Suppe - spises med Gemyse. Tykbryst nederste Del af Ribben forrest Saltes - Suppe - spises med Gemyse. Spidsbryst foran Tykbrystet Saltes - Suppe - spises med Gemyse. 2

3 Tyndbov Mellembov (Knudebov) indeholder Skulderbladet, danner 7-Tal indeholder Skulderbladet og Skulderledet Knuden En Bov deles i: Fars, Bøf, Bankekød, Suppekød, Suppe etc. Fars, Bøf, Bankekød, Suppekød, Suppe etc. Marvpibeben indeholder Overarmsben Fars, Bøf, Bankekød, Suppekød, Suppe etc. Forskank Suppe En Bagfjerding deles i: Kød: Kendetegn: Anvendelse: Tyndsteg 2-3 Lændehvirvel Steg, Bøf à la mode, Bøf etc. Mørbradsteg 4-5 Lændehvirvel Steg, Bøf à la mode, Bøf etc. Tyksteg Halestykket Mørbraden 6 Lændehvirvel og 2-3 Bækkenhvirvel Steg, Bøf à la mode, Bøf etc. Hofteleddet, de sidste Bækkenhvirvler Suppe, Suppekød, Ragout, Steg etc. og de første Halehvirvler under Lændehvirvlerne i Mørbradstykket Helstegt, Bøf etc. og lidt i Tykstegen En Kølle deles i: Yderlaar (ret haardt Kød) Saltes - ryges Laartunge Spegepølse, saltes, ryges, Paalæg Inderlaar Isbenet, den tørre Plet (Fedt) Steg, Chateaubriand, Bøf, alt muligt Klumpen Knæskallen (trekantet) Muskel meget senet Fars Bagskank Steg, Chateaubriand, Bøf, skal hænge lidt længere Suppe Slag Bugmusklerne Rullepølse Hoved Hale Suppe, Ragout, Hachis Suppe Smaakød alle smaa ureelle Stykker Hakkebøf, Fars, Hachis etc. 3

4 KALVEKØD Kalvekød er lyst og finttrevlet, Fedtet er hvidt og fast. Spædkalvekød er Kød af en Kalv, der er slagtet lige efter Fødslen. Undertiden fodres Kalven med Mælk 8-10 Dage efter Fødslen og dette giver bedre Spædkalvekød. Sødmælkskalvekød er det bedste og faas af Kalve, der i 7-12 Uger er fodrede med Sødmælk. Kalvens Partering En Kalv deles i 2 Halvdele og derefter i 4 Fjerdedele En Forfjerding deles i: Kød: Kendetegn: Anvendelse: Halsen l-7 Halshvirvel Suppe Bov med Skank Tykbryst forrest (størst) Suppe, Frikasé etc. Suppe, grilleret Kød, Frikasé, Hakkekarbonade, Steg, forlorne Kyllinger etc. Tyndbryst bagerst Suppe, Frikasé, farseret Kalvebryst Kam Brysthvirvlerne Steg, Koteletter Nyrestykke Fra 1. Lændehvirvler til Hofteleddet En Bagfjerding deles i: Kalvenyresteg Slag Bugmusklerne Rullepølse Kølle Skank Hoved kan deles som Oksekølle Steg, Frikandeau, Wienerschnitzel, forlorne Kyllinger etc. Suppe (jævn) Forloren Skildpadde, forl. Skildpaddesuppe. Smaakød alle smaa ureelle Stykker Hakkekarbonade, Fars etc. Dobbelt Kalveryg bestilles hos Slagteren Steg Spædkalvekød deles gerne i 4 Dele, Forkødet koges, Bagkødet steges. Kalveost tilberedes af ureelle Stykker kogt Kød. Spædkalvekød bliver bedst, naar det: 1) ligger i Kærnemælk fra den ene Dag til den anden, 2) naar det blancheres, 3) naar det udbenes inden Stegning eller Kogning. 4

5 FAAREKØD. Faarekød anvendes ret sjældent i Danmark. Kødet skal være mørkerødt og have fine Fibre, Fedtet skal være hvidt og fast. Fedtet kommer let til at smage af Talg. Bedekød d.v.s. Kød af kastrerede Væddere. Bedekød er meget dyrt, da kun en ringe Del af Kødet har Værdi. Ryggen er særlig god, anvendes som Steg; den kan være enkel eller dobbelt; kan ogsaa udskæres som Koteletter. Køllen kan steges eller koges og serveres m. Grøntsager. Forkødet sprænges og spises m. Grøntsager eller anvendes til forskellige Kaalretter. Lammekød: Lammekød har samme Farve som Kalvekød, det faas af Dyr, der er fra 10 Uger til 6 Maaneder; det er dog bedst fra Dyr, der er 3-4 Maaneder. Der indføres en Del islandsk Lammekød, dette er meget saltet og maa udvandes godt. Ligeledes indføres argentinsk Lammekød, det er saltet, ryges herhjemme og egner sig fortræffeligt til Paalæg. Hoved (m. Tunge): Halsen: Boven: Brystet: Kammen: Nyrestykket: Køllen: Faarets og Lammets Partering. Faar og Lam kan deles paa samme Maade som Kalve. Oftest deles Lammet dog kun i 4 Fjerdedele. koges og grilleres Suppe Steg, Frikasé, forsk. Stuvninger, sprænges etc. Frikasé, forsk. Stuvninger, sprængcs etc. Kotelet Kotelet, Steg, sprænges Steg (spækkes med Persille) 5

6 SVINEKØD. Svinekød faas af Grise, der er ca. 4-6 Mndr.; Grise, der er mere end 6 Mndr., har ikke saa velsmagende Kød; de bør veje kg. Kødet skal være lyserødt, Sværen tynd og glat, og Spæklaget skal være hvidt og fast. Hoved: Kam: Nakkestykke: Kamstykke: Mørbradstykke: Mørbrad: Ribben: Bov: Ryg: Bacon eller Mellemflæsk (Flæskesiderne): Bugflæsk: Skinker: Skank: Mellemgulv: Tæer, Hale: Spæk: Tunge: Flommer: Svinets Partering. Sylte - saltes og ryges, serveres med Gemyse Halskarbonade eller Nakkestykke, Kamstykke eller Karbonadestykke Medisterpølse, forloren Svinefilet Steg, Sursteg, Hamburgerryg, Fars etc. Flæskesteg med Svær, Kotelet, Karbonade etc. Forloren And, spækkes og steges, Bøf etc. Ribbensteg. Koges. Suppe, Gemyse steges Svinerygsuppe Saltes, ryges og steges Rullepølse, Leverpostej,,,Forloren Bacon Steg med Svær, - eventuelt udtage Benet (Rulleskinke) - saltes og ryges. Koges til Sylte - saltes til Kaal og Ærter Rullepølse Koges, serveres i Gelé, grilleres Pølser - Spækning (fersk eller røget) Anvendes i Sylte. Saltes - - koges og spises m. Gemyse, el. farseres. Smeltes til Krydderfedt 6

7 HESTEKØD. Hestens Kød er omtrent lige godt, enten Dyret er ungt eller gammelt. Hestekød minder meget om Oksekød, men er mørkere end dette, og Fedtet er mere gulligt; Fibrene er meget fine. Hestekød sælges kun som skært Kød; det er navnlig Fileten og Mørbraden, der anvendes. Hestekød indeholder lidt Glykogen (Kulhydrat) og har derfor en sødlig Smag. Den sødlige Smag kan fortage sig, dersom Kødet lægges lidt i Eddike. Kødet egner sig bedst til lidt krydrede Retter som Bøf, Vildt, Sursteg, Gullash, etc. Fedtet er fortrinligt som Madfedt, og egner sig særlig godt til Fedtkogning. KANINKØD. Kaninens Kød er bedst, naar Dyret er 4-5 Maaneder. Kødet er meget lyst og har en lidt sødlig Smag. Det egner sig bedst til lidt krydrede Retter for Eks. stegt som Hare eller Høns i Flødepeberrod ; det kan spækkes m. Flæsk, tillaves som Ragout, etc. Opskrifter udeladt INDMAD Blod / Brissel / Lunge / Hjerte / Mellemgulv / Lever / Nyre / Kallun Hoved / Hjerne / Tunge / Marv SUPPER Kød- og Urtesupper Grundsuppe / Jævne Supper / Aspargessuppe / Blomkaalssuppe / Brunkaalssuppe / Brun Suppe Foraarssuppe / Forloren Skildpaddesuppe / Grønærtesuppe / Gulerodssuppe / Hof-Suppe Hønsekødsuppe / Kalkunsuppe / Jordskoksuppe / Kartoffelsuppe / Kastanjesuppe / Kraasesuppe Kørvelsuppe / Linsesuppe / Løgsuppe / Oksehalesuppe / Oksekødsuppe / Porresuppe Rosenkaalssuppe / Rødbedesuppe / Sparesuppe / Sellerisuppe / Spinatsuppe / Suppe med Byggryn Suppe italienne / Suppe Jardiniére / Suppe Julienne / Suppe med Makaroni / Suppe Pompadour Suppe Windsor / Tomatsuppe / Tomatsuppe m. Mælk Vidundersuppe m. Baconterninger / Vildtsuppe Andre Supper Gule Ærter / Grønkaal / Hvidkaalssuppe / Brune Bønner Sky Sky (Jus) / Hurtiglavet Sky Fiskesupper Fiskesuppe / Aalesuppe / Brun Fiskesuppe Frugtsupper Abrikossuppe / Appelsinsuppe / Blaabærsuppe / Blommesuppe / Citronsuppe Hybensuppe (m. friske og tørrede Hyben / Hyldebærsuppe (m. friske eller tørrede Hyldebær) Kirsebærsuppe (m. friske eller tørrede Kirsebær) / Rabarbersuppe / Solbærsuppe Æblesuppe (m. friske eller tørrede Æbler) 7

8 Brød- og Grynsupper Brødsuppe / Brødsuppe med Æggeblommer / Byggrynssødsuppe / Havregrynssuppe / Havresuppe Hvid Sagosuppe / Risgrynsuppe / Rød Sagosuppe Ølretter og Koldskaal Hamburger Æggesuppe / Norsk Øllebrød / Ølkoldskaal / Øllebrød Mælkemad Bagt Grød / Boghvedegrød / Bollemælk / Byggrynsgrød / Byggrynsvandgrød / Byggrynsvælling Chokoladesuppe / Fløjlsgrød / Maizenagrød / Havregrød / Kartoffelmelsgrød / Kærnemælkskoldskaal Kærnemælkssuppe / Kørom / Oplagt Mælk / Risengrød / Risengrød med Karamel / Risenvandgrød Risenvælling / Rismelsgrød / Rismelsvælling / Sagovælling / Semoulegrød / Skaansk Grød Smørgrød / Tykmælk / Æggegrød / Æggemælk / Æggevælling Fisk og Skaldyr Aal (røget, ristet, stegt) / Aborre / Bacalao / Bogense Maskintorsk / Brasen Fiskefilet hollandaise / Fiskefilet Mousseline / Fiskefilet med Spinat / Fiskefilet Tartar / Fisketunge Gedde (stegt, farseret) / Helleflynder (ristet, stegt som Bøf) Hornfisk (fyldt m. Fiskefars el. m. Persille) / Hvidling / Karpe / Klipfisk / Kuller Laks (kogt, i Mayonnaise, ristet, røget, helstegt) / Laksørred og Laksforel / Makrel / Marinerede Sild Pighvarre / Plukfisk / Rollmops / Rulle-Aal / Rulle-Sild / Rødspætte (filet, kogt, stegt) / Sandart Sild (i Carry, stegte el. kogte, m. Æbler) / Stenbider / Slethvarre / Spegesild m. Løgsauce / Suder Torsk (Filet m. Baconskiver, stegt, paa norsk Vis, ovnstegt m. Spinat, ristet Torskerogn) Tunfisk (kogt, stegt) / Vindampet Fisk / Ærø Torsk Skaldyr Hummer (i Mayonnaise, i smaa Postejer) / Krabber / Krebs Muslinger (indbagt i Fiskefars, marinerede, stuvede) / Rejer / Vinbjergsnegle / Østers Grøntsager Artiskokker / Asparges / Aubergines (farserede, gratinerede) / Blegselleri el. Bladselleri Blomkaal (a la polonaise, gratineret, stuvet) / Brunkaal / Bønner (grønne, tørrede) / Bønner (hvide) Fuglereder / Græskar / Grønlangkaal / Gulerødder (Puré, Gulerodsrand, brunede, stuvede) Hvidkaal (farseret, fyldt, stuvet) / Jordskokker / Julesalat / Kaal-Dolmer / Karse / Kartoffelfrikadeller Kartoffelkroketter / Kartoffelmos / Kartoffelsalat Kartofler (brunede, franske, fyldte, jydske, stegte, stuvede) / Linsefrikadeller / Linser / Løg / Majs Oliven / Perlebønner / Persille / Persillerødder / Porrer (i Slaabrok, stuvede) / Rosenkaal / Rødkaal Savoykaal / Slikporrer / Snittebønner (saltede, stuvede) / Spidskaal Spinat ( dampet, Spinatrand, svitset) / Surkaal / Voksbønner Forskellige Roer Majroer / Botfeldske Roer / Kaalrabi / Knudekaal / Rødbeder / Selleri (farseret, paneret) Selleribøf / Sellerirand / Skorzonerødder / Turnips Svamperetter Carl Johansvampe / Champignons / Kantareller / Trøfler / Tomatbøf / Tomatfrikadeller Tomater (gratinerede, stegte, stuvede) Ærter Aspargesærter / Grønærter / Grønærtepurée / Sukkerærter / Ærter, russiske 8

9 Makaroni og Ris Makaroni m. Skinke / Makaroni milanaise / Makaronirand / Nudeldejg / Nudler Ris, brasilianske / Ris, brunede / Ris, løse KØDRETTER Oksekød Bankebøf eller Bankekød / Benløse Fugle / Bøf à la Mode / Bøf, engelsk / Bøf, fransk Bøf Lindstrøm / Chateaubriand / Entre-Côte / Forloren Hare / Frikadeller / Gullasch Hakkebøf eller Bøfkarbonade / Kødboller i skarp Sauce / Lobescoves / Hvid Lobescoves Marvben / Oksebryst, kogt / Oksebryst, kogt, saltet / Oksefilet, stegt / Oksefilet Italienne Oksehaleragout / Oksesteg / Roastbeef / Sursteg / Tournedos Kalvekød Forlorne Kyllinger / Forloren Skildpadde / Frikadeller / Grydebøf / Kalv à la Marengo Kalv à la Turque / Kalvebryst, farseret / Kalvebryst, grilleret / Kalvebryst, kogt Kalveechalopper / Kalvefrikandeau / Kalvefrikassé / Kalvefødder / Kalvehaleragout Kalvekarbonade / Kalvekoteletter / Kalvenyresteg / Kalveryg / Kalveskank / Kalvesteg Kinesisk Chow chow / Mixed Grill / Wienerschnitzel - opskrifter fortsat - FAARE- OG LAMMEKØD. Bedekoteletter. Udhugges, Benene skrabes, Slaget afskæres, de bankes let, drysses m. Salt og Peber, vendes i Æg og Rasp, steges i Alfa Margarine. Hertil stuvede Champignons. De forskellige Garneringer til Lammekoteletter kan ligeledes anvendes hertil. Bedekølle. Skanken hugges fra Køllen, Hinderne fjernes, Køllen lægges ca. 2 Timer i Mælk. Spækkes m. Spækstrimler og Persille, brunes i Alfa Margarine, med et Par Rødløg, dryppes m. Sky, steges langsomt mør ca. 2 Timer. Af Skyen afbages brun Sauce, krydret m. Salt og stødt Peber. Serveres m. kogt Makaroni, rystet i Smør, drysses rn. reven Ost. Smaa glaserede Løg el. Kastanjepurée kan ligeledes serveres hertil. Bederyg. Bederyggen hugges ud, afpudses, Benene hugges af til ensartet Længde. Ryggen spækkes fint, drysses m. Salt, steges i varm Ovn ca. 1-1½ Time, dryppes jævnligt m. Sky. Anrettes paa stort Fad; Filet erne skæres fra Ryggen og udskæres, garneres m. forskellige Slags kogte el. glaserede Grøntsager. Saucen afbages af Skyen, tilsat lidt Fløde. 9

10 Bederyg som Vildt. Ryggen lægges 4 Dage i Mælk, tilsat rigelig Eddike. Afvaskes, spækkes godt, drysses m. Salt, steges i varm Ovn 2½-3 Timer. Dryppes jævnlig m. Sky og Fløde. Saucen afbages af Skyen fra Stegen, gøres lys m. Fløde, tilsat lidt Ribsgelé. Hertil Kartofler. lslandsk Lam. Kødet udblødes i koldt Vand 6-8 Dage; Vandet skiftes jævnligt. Sættes over i koldt Vand; koges mørt. Serveres m. Smørsauce og stuvede Grøntsager, især Kaal. Anvendes ogsaa koldt som fortrinligt Smørrebrøds-Paalæg. Lammebryst, grilleret. Kogt Lammebryst pensles m. pisket Æg, dyppes i fin Rasp, brunes paa Pande i rigeligt Alfa Margarine. Serveres med brunet Smør, stuvede Asparges el. Jordskokker. Lammebryst, kogt (¼ kg Lammekød til hver Pers.). Brystet knækkes, Boven skæres fra, begge Dele skylles og koges i Vand, tilsat Salt og Urter. Naar Benene kan slippe Kødet, er det mørt; serveres m. Sauce, afbagt m. Lammesuppen. Saucen varieres m. Tomat-, Carry-, Asparges-, Champignons- el. Rejesauce. Garneres m. Snitter. Lammebryst, sprængt. Brystet knækkes, indgnides m. Salt og Salpeter, staar 2-3 Dage; skylles godt, sættes over i kogende Vand; koges mørt. Serveres m. smeltet Smør og kogte el. stuvede Grøntsager. Lammefrikassé. Lammebrystet knækkes, koges sammen m. nye Gulerødder, Hvidroer og Kartofler. Af Suppen afbages jævn Sauce, som lieres; Lammebrystet og Urterne skæres i passende Stkr.; kommes i Saucen m. hakket Persille. Lammehoved, grilleret. Hovedet flækkes, Øjne og Hjerne tages ud, udblødes ca. 2 Timer, koges, til Skindet kan trækkes af Hoved og Tunge. Pensles m. pisket Æg, vendes i Rasp, brunes lysebrunt i Alfa Margarine. Hjernen befries for Hinden, blancheres i kogende Vand, steges, lægges oven paa Lammehovedet, som derefter drysses m. hakket Persille. Hertil stuvede Grønærter. Lammekotelet. Koteletterne udskæres af Kammen m. et Ben ved hver, Benene skrabes, Kødet bankes let, drysses m. Salt og Peber; steges nogle Min. i brunet Alfa Margarine. Hertil brunet Smør og stuvet Spinat. Til hver Person beregnes to Koteletter. Lammekotelet à la Nelson. Letbankede Koteletter bestrøes m. Salt og Peber, steges let paa begge Sider. Naar de er afkølede, bredes over hver et tyndt Lag Løgpurré; de drysses m. reven Ost, Rasp og smeltet Smør. Koteletterne lægges paa Pande m. brunet Alfa Margarine; steges lysebrune i meget varm Ovn. Hertil Kartoffelkroketter. Lammenyresteg. Nyrestykket knækkes let, el. Benet udskæres, fyldes m. frisk Persille, drysses m. Salt og Peber, sammenrulles, ombindes; steges som Lammesteg ca. 1 1¼ Time. 10

11 Lammeryg. Lammeryggen steges hel, spækket m. Persille. Dryppes jævnlig under Stegningen, ca. ¾-1 Time. Ryggen hugges ud i tykke Skiver m. Benene ved. Serveres m. Grøntsager og kraftig Skysauce. Lammesteg. Hertil anvendes Bagfjerdingen m. Nyrestykke og Slag. Nyrestykket gives nogle Knæk, Skanken afhugges, Stegen afvaskes, fyldes m, Persille, Slaget rulles over, ombindes, smøres m. Alfa Margarine, drysses m. Salt; steges i varm Ovn 1 1 ½ Time; maa jævnligt dryppes. Af Skyen afbages jævn Sauce, der tilsættes Soya og lidt Fløde. Hertil brunede Kartofler. - Nyrestykket kan afhugges; Bagfjerdingen steges da alene, spækket m. Persille. Opskrifter udeladt Svinekød Bacon / Flæskesteg / Flæsk som Bøf / Flæsk m. Surkaal / Stegt Flæsk / Fransk Mørbrad / Grisetæer Hamburgryg / Pork and Beans / Ribbensteg / Skinkeklatter / Skinke, kogt, røget Skinke, kogt, røget, m. Madeira / Skinke, paneret / Skinke, røget / Skinke, røget, indbagt i Rugbrød Sommer-Flæsk / Svenske Rouletter / Svinehoved, røget / Svinekam à l Anglaise / Svinekam, fyldt Svinekam, stegt / Svinekarbonade / Svinekotelet / Svinemørbrad / Svinemørbrad som Bøf Svineragout m. Svesker / Svineryg / Sylte Indmad Tunge / Tunge, farseret / Kalvetunge, farseret, paneret / Hjerte / Svinehjerter, stegte / Lever Lever stegt som Bøf / Lever paa amerikansk Maade / Nyrer / Nyrer, stegt / Nyreragout Brissel / Brissel, stuvet / Hjernen / Hjernefrikadeller / Blod - opskrifter fortsat - VILDT. Nu om Dage bruges ikke meget at lade Vildtet hænge, det spises forholdsvis nyskudt. Har Vildtet imidlertid hængt nogle Dage, kan det lægges i Kærnemælk eller anden Mælk et Døgn, Kødet bliver da lysere, det bliver mere mørt, og Vildtsmagen bliver mindre fremtrædende. Naar man køber uflaaet Vildt, ser man efter: 1. Om der er størknet Blod omkring Skudsaaret, ellers kan Dyret være selvdødt. Naar Dyret er nyskudt, er det udflydende Blod rødt. 2. Dyret maa ikke være for magert, det kan være Tegn paa Sygdom. 3. Øjnene skal være blanke, ikke matte og grumsede. 4. Skindet skal være velholdt, forpjusket Skind tyder paa Sygdom. Naar man køber flaaet Vildt, kan man paa Kødets Farve se om Dyret er ungt eller gammelt; det unge Dyr har det lyseste Kød, ældre Dyrs Kød kan være helt mørkerødt. Kødet af unge Dyr er finttraadet og det mest velsmagende. Vildtkød indeholder ikke meget Fedtstof, hvorfor man maa spække eller bardere det. Vildt anvendes som oftest til Steg, men kan ogsaa anvendes til "Vildtsuppe", Ragout, Bøf etc. - Leveren tillaves som almindelig Lever. Vildt maa forhandles fra Dagen efter Jagtens Begyndelse til 3 Dage efter Jagtens Opør. 11

12 Dyrebov. Spækkes og steges som Dyreryg. Dyrekølle, stegt. En hængt Kølle flaaes, Hinderne fjernes omhyggeligt, Køllen spækkes tæt, lægges i Mælk ca. 12 Timer. Steges som Dyreryg, kræver længere Tid. Dyreryg. Ryggen af Daa- og Raavildt, Hjort el. Hind lægges 24 Timer i Mælk, tilsat Eddike. Befries for alle Hinder, spækkes tæt m. fintskaaret Spæk. Ryggen drysses m. Salt, sættes i varm Ovn, brunes; overhældes m. tyk Mælkestuvning, steges ca. 1Time el. mindre, alt efter Kødets Beskaffenhed. Ryggen maa ikke være tør stegt, men let rød og saftig. Filet erne skæres fra Ryggen paa skraa i Skiver, som atter samles, saa Ryggen synes hel. - En jævn Skysauce tilsættes Fonden fra Bradepanden, som man lader koge af m. lidt tynd Suppe. Saucen smages til m. tyk Fløde og Ribsgelé. Hertil brunede Kartofler og ristede Kastanjer. Hare. Haren flaaes, Hovedet afskæres, Indvoldene udtages, Sidebenene afskæres i ens Længde. Hinderne fjernes fra Ryg og Bagben, Haren spækkes tæt, lægges i Mælk i 24 Timer. Skylles, drysses m. Salt, steges, serveres som Dyreryg. Kanin. Flaaes, rengøres, spækkes tæt. Brunes i varm Ovn, overhældes m. tyk Mælke- el. Skysauce. Steges ca Min. Saucen smages til m. Ribsgelé. Hertil brunede Kartofler. Kaninen kan ogsaa spises som Forlorne Høns og tilberedes i saa Fald med Flødepeberrod. Rensdyr. Ryg og Kølle anvendes stegt. Før Brugen lægges Kødet 2 Dage i Mælk, som skiftes hver Dag. Spækkes m. tykke Spækstrimler, steges, serveres som Dyreryg. Vildsvinehoved. Hovedet skæres af, saa der bliver rigeligt Kød i Nakken. Det renses, skrabes, svides, lægges i Lage af Vand, Eddike, Salt, Peber, Laurbærblade, Enebær og Løg. Henstaar 2 Dage, koges langsomt 2-3 Timer i Vand, tilsat en Flaske Rødvin. Staar i Suppen, til det er fuldstændig afkølet, tages op, pyntes m. udstukne Figurer af Rødder, Citron, Æg, Vindrueblade og Karse, overhældes m. stærk indkogt Sky, saa Hovedet glaseres. En Citron stikkes i Munden, Kødet skæres fra Nakken i store Skiver, som atter samles. Et Dekorationsspyd m. Champignons og Tomater stikkes gennem Hovedet. Garneres m. Æg og Karse. Vildsvineryg. Ryggen hugges til, og Hinderne skæres fra, den lægges i Lage af Mælk, Rødvin, Løg, Peberkorn og Laurbærblade, henstaar 2 Dage. Den skylles, aftørres, pensles m. Æg, drysses m. Rasp, hvori er knuste Enebær, overhældes m. smeltet Alfa Margarine. Brunes i Ovn, dækkes m. smurt groft Papir, steges langsomt ca. 3 Timer. Hertil Kirsebærsauce. Vildtragout. Dyrebov hugges i passende smaa Stkr., der lægges i Lage af Mælk, Rødvin, lidt knuste Enebær. Afskylles, tørres godt, brunes i Alfa Margarine, lidt Sky tilsættes, Kødet dampes langsomt mørt. Saucen jævnes m. udrørt Mel, krydres m. Salt, Peber, Sherry, tilsættes glaserede Perleløg og Champignons. Hertil stegte Kartotler og Snitter. Rester af Dyresteg kan tillaves paa samme Maade. 12

13 FJERKRÆ. Fjerkræ deles i: 1. Tamfugle. 2. Fuglevildt. Fjerkræ er sundt og bruges meget som Sygemad. Det er let fordøjeligt, naar det koges med Skindet, og dette fjernes før Serveringen. Der er ingen lovbefalet Kontrol med Fjerkræ, hvorfor Husmoderen selv maa undersøge lndmaden godt ved Rengøringen. Det er navnlig Leveren, der angribes, f. Eks. sætter Tuberkulose sig der som smaa graa-hvide Perler. Ungt Fjerkræ bruges til Stegning, ældre til Kogning. Paa ungt Fjerkræ skal Skindet være helt og lyst; det skal være velnæret uden at være fedt. Ungt Fjerkræ kendes paa: at Benene har lange, spidse Sporer, lange skarpe Klør, Næbbet er ret blødt, Leddene er tykke og lette at knække over. Hjernekassen lader sig let klemme itu, Brystet er tykt. Huden paa Benene er lys og glat. Ældre Fjerkræ kendes paa: at Huden paa Benene er mørkere og skællet, Sporerne er afslidte, Kløerne er afslidte, Leddene er stive og vanskelige at knække, Næbbet er haardt. Desuden ses efter, om Slagtesaaret er triskt, og at Øjnene ikke er matte. Er Dyret ved at gaa i Forraadnelse, faar det en grønlig Farve over Bugen og Slim under Vingerne. Rengøring af Fjerkræ. Skal man selv plukke Fjerkræ, gøres dette lettest umiddelbart efter Slagtningen, inden Dyret er blevet koldt, og Dyret svides over Ild og gnides af i et Klæde. Huden ved Halsen trækkes lidt ned, og Hovedet afskæres. Benene og Vingerne knækkes i Leddene og skæres derefter over. Derefter giver man Dyret et Snit over Endetarmen; man maa passe paa ikke at snitte for dybt, saa Indvoldene gaar itu. Al lndmaden trækkes ud. Pas paa ikke at beskadige Galdeblæren! Kraasen, Hjertet og Leveren gemmes; ligeledes kan man paa fede Høns finde en Del Tarmfedt, som renses og smeltes. Eventuelle Æg og Æggeblommer opbevares naturligvis. Fødder og Hanekam skyldes i flere Hold Vand og anvendes til Suppe. Fuglene vaskes nu i flere Hold Vand, til de er fuldstændig rene, aftørres godt, og er nu parate til Stegning eller Kogning. Opsætning. Inden Stegningen foretages Opsætningen. Brystbenet knækkes, da Brystet derved faar et mere rundt og fyldigt Udseende, Laarbene trykkes tilbage op mod Brystet og syes eller bindes fast. Skal Fuglen farseres, udtages alle Ben med Undtagelse af Laarbenene. Partering. Er lettest at foretage med en Tranchersaks. Er man ikke i Besiddelse af en saadan, klarer man sig med en Gaffel og en meget skarp Kniv. 1) Laarbenene klippes eller skæres af. 2) Ryggen klippes eller skæres fra Brystet. 3) Brystkødet skæres i pæne Stykker, der atter lægges paa Plads. 4) Efter Stegningen lægges Fuglen paa en Sokkel og anrettes saa hel som muligt. Laarbenene lægges ved Siden af. 1. Tamfugle. Tamfuglene er som Regel plukkede, naar man køber dem. De unge Fugle er bedst, og man staar sig ved at købe middelfedt Fjerkræ, da der ved det fede gaar for meget til Spilde eller det betales for dyrt. And. 1 And til 4 Personer. Steges og serveres som Gaas; men steger i Løbet af ca. 1 Time. And i Salmi. Stegt And parteres i passende Stk., gives Opkog i stærk Skysauce, tilsat Madeira, skrællede Oliven og skaarne Champignons. Garneres m. Butterdejgssnitter el. anrettes i Risrand. And, sprængt. Sprænges som Gaas; kan serveres i Brunkaal, m. Surkaal el. stuvede Grøntsager. Duer. 1 Due til hver Person. Kun unge Duer anvendes; de kendes paa den bløde Næserod. Duer pilles, svides, udtages, ombindes m. en tynd Skive Spæk, brunes, dryppes godt m. Sky og Fløde, steges langsomt ca. ½ Time. Saucen jævnes, krydres m. Salt og Peber; en Klat kold Alfa Margarine piskes i ved Anretningen. Hertil brunede Kartofler. 13

14 Duer som Vildt. Duer spækkes eller barderes, brunes i Alfa Margarine, dryppes m. Fløde eller Mælk, tilsættes Skysauce, koges langsomt Min., flækkes, anrettes; Saucen smages til m. Salt, Peber og Ribsgelé. Hertil brunede Kartofler. Gaas, sprængt. En rengjort Gaas gnides invendig og udvendig m. en Blanding af ¼ kg Salt, en Theskefuld Salpeter, 25 g Sukker. Henstaar paa køligt Sted 2-3 Dage, afvaskes, koges langsomt 1½ - 2 Timer. Serveres m. Grønlangkaal eller andre Grøntsager og Smørsauce. Gaas, stegt. En uopskaaren Gaas paa 5-6 kg til 10 Pers. Gaasen pilles, svides, udtages, Flommen tages ud, Gaasen skylles godt, fyldes med skrællede og ituskaarne Æbler og Svesker, drysses m. Salt og Peber. Gaasen sættes op, indgnides m. Salt, sættes ind i jævn varm Ovn. Steger 2-2½ Time, dryppes den første Time jævnligt m. Sky el. Vand; derefter lader man Skindet blive godt brunt og sprødt. Saucen afbages med Skyen, hvoraf Fedtet er godt afskummet; krydres m. lidt Salt, Peber og Kødekstrakt. Hertil Rødkaal, br. Kartofler. Gaasebryst, røget. Afskaaret Gaasebryst saltes 4-5 Dage i Salt, m, lidt Salpeter; syes sammen som en Pølse, indbindes i ganske tyndt Klæde, røges. Serveres skaarne i tynde Skiver m. Grøntsager el. Røræg. Gaasefedt. Flommen og det afskummede Gaasefedt smeltes m. lidt Nyretalg og skrællede Æbler. Naar Fedtet er afkogt, sies det, henstilles til Afkøling. De afsiede Grever bl. m. Kartoffelmos; smager udmærket. Høns a la Marengo. De rensede og istandgjorte Høns parteres raa i passende Stkr., som aftørres, brunes i varm Alfa Palmin el. brunet Alfa Margarine. Sky hældes over, tilsættes Tomatpuré, Madeira el. Sherry, lidt udrørt Sarepta-Sennep el. Paprika; heri koges Hønsene møre. Saucen jævnes m. udrørt Mel; kan tilsættes hele Champignons. Hertil Snitter. Høns i Carry. Hønsene parteres raa i passende Stkr., svitses i letbrunet Alfa Margarine m. hakkede Løg og Carry. Tynd Suppe el. Vand hældes over Hønsene, som langsomt koges møre. jævnes m. udrørt Mel, Salt og evt. mere Carry. En Klat kold Alfa Margarine røres i Saucen. Serveres i Risrand. Høns i Mayonnaise. Ryggen hugges af kold, kogt Høne. Brystet og Laarene skæres i lange Skiver, lægges atter tilbage mod Skroget, sprøjtes m. Mayonnaise, pyntes m. hakket klar Gelé, Æggesnitter, udhulede Tomater m. Kapers. Omkring Anretningen stikkes Karse el. Kruspersille. Høns, kogte. Unge Høns el. Haner istandgøres, opsættes, koges i let saltet Vand, skummes omhyggeligt, tilsættes Urter som til Suppe. Koges langsomt 1 Time. Serveres m. Sauce som til kogt Kalkun. Høns, stegte. Unge Høns el. Haner spækkes eller barderes, fyldes m. Persille, brunes i Alfa Margarine, dampes i tynd Sky el. Suppe ¾ Time. Skyen sies, jævnes, krydres m. Salt, Peber, lidt Soya. Kan steges i Ovn ca. ½ Time. Hertil br. Kartofler. Italiensk Høne. 1Høne, 25 g Alfa Margarine, 100 g hakket Løg, Timian, Laurbær, Persille, 1Tsk. Mel, ½ l Mælk, ostindisk Carry, 200 g italienske flade Makaroni, reven Ost. Hønen gøres i Stand og parteres i 8 Stkr. (raa), og drysses med Carry, Margarinen brunes og Hønsestykkerne brunes heri, sammen med Krydderierne, der er pakket ind i et Stykke Gaze. Naar Kødet er brunt, kommes Mel og Mælk over, og det steger ca. ½ Time, smages til med Carry. Hertil gives kogte italienske Makaroni; overdrysset med reven Ost. Kalkun, farseret. Den istandgjorte Kalkun lægges m. Brystet mod Bordet. Med en skarp, spids Kniv ridses Skindet op langs Ryggen, Skroget skæres forsigtigt fra Kødet, saa kun Laar og Vinger bliver siddende ved Kødet. Kalkunen bredes ud, drysses indvendig m. Salt. Farsen tilberedes af: 1 Mørbrad, Lever, Hjerte, Kraase, lidt Franskbrød, revet Løg, Salt, Peber, Fløde. Denne Fars stoppes i den nederste Del af Kalkunen; i den øverste Del fyldes en: Kastanjefars: Kastanjer ½ - ¾ kg koges og vejes, Kastanjemos, samme Vægt Franskbrød (udblødt), samme Vægt Alfa Margarine, Salt og Peber. Kalkunen syes sammen, indgnides med Salt, kold Alfa Margarine lægges i Klatter ovenpaa, steges ved jævn Varme ca. 1-1½ Time. Dryppes jævnligt. Sauce af Skyen, Brunede Kartofler serveres til. 14

15 Kalkun, kogt. Den istandgjorte, opsatte Kalkun koges i let saltet Vand, skummes omhyggeligt, tilsættes lidt rengjorte Rødder. Koges langsomt 1-2 Timer, tages op, Baandene fjernes, Kalkunen parteres. Serveres m. lieret Sauce og Snitter. Saucen kan variere mellem Østers-, Champignon-, Selleri-, Asparges-, Carry-, Tomat- og Flødepeberrodssauce (s. u. Saucer). Kalkun, stegt. Den istandgjorte Kalkun fyldes m. Fars, tilberedt af Leveren, Hjertet, Kroen, som skrabes og hakkes fint m. tilsvarende Portion fedt Svinekød, røres m. Salt, Peber, udblødt Franskbrød, ganske lidt Mel, 2-3 Æg. Farsen fyldes i Kalkunen, den opsættes, syes. lndgnides m. Salt, kold Alfa Margarine, sættes i varm Ovn, steges 2-2½ Time, medens den jævnlig dryppes m. Sky. Skulde Kalkunen blive for brun, belægges den m. Papir, smurt m. Alfa Margarine. Saucen afbages af Skyen, krydres m. Salt, stødt Peber, ubetydelig Paprika. Hertil brunede Kartofler. Kapuner og Poularder. Maa ikke være over 8-10 Mdr. gamle. Koges og serveres som Høns. Naar de skal steges, ombindes de m. tynde Spækskiver, fyldes m. hakket Persille, lidt kold Alfa Margarine. Drysses m. Salt, steges ¾ -1 Time, efter Størrelsen, i varm Ovn. En stor, fed Kapun beregnes til 5-6 Pers. Kapuner og Poularder, kogte. Poularder koges, parteres, anrettes overhældte m. Tomatsauce, garneres m. smaa Tarteletter, fyldt m. kogt Ris og Tomater, sauterede i Alfa Margarine. Drysses ved Anretningen m. hakket Persille. Kraaseragout. Kraaserne renses (s. Kraasesuppe), svitses i Alfa Margarine m. hakkede Løg. Sky, tynd Suppe el. Vand tilsættes; de koges langsomt meget møre. Salt, Peber, ituskaarne Æbler og Svesker tilsættes. Ragouten jævnes, smages til m. lidt Eddike og Sukker. Hertil kogte Kartofler el. Kastanjer. Kyllinger. ½ - ¾ Kylling til hver Pers., det afhænger af Størrelsen. Kyllingerne pilles, svides, udtages, skylles; Brystbenet knækkes, Kyllingen sættes op, fyldes m. Persille og den rengjorte Lever og Hjerte. Brunes godt i Sky, dryppes m. Sky og raa Fløde, steges ca. ½ Time; flækkes, anrettes paa grønne Salatblade. Saucen jævnes, koges m. lidt Sky, krydres m. Salt, Peber, lidt Sukker. Hertil br. Kartofler. Tomat Kylling. ½ kg. Kyllinger, ½ kg Tomater. 50 g Alfa Margarine, Fløde, Salt, Peber. Kyllingerne renses og fyldes med to skoldede, flaaede Tomater, der er skaaret i Smaastykker. Kyllingerne brunes og derefter tilsættes Resten af Tomaterne, der ligeledes er flaaet. Lidt Fløde hældes ved og Kyllingerne steger til de er møre. Tomater til stegte Kyllinger giver en dejlig frisk Smag. Løg eller Champignons kan erstatte Tomater. 2. Fuglevildt. Fuglevildt købes som Regel med Fjerbeklædning, og her maa man se, om Fjerbeklædningen er velplejet. Fuglene maa ikke lugte fordærvet, man kan prøve ved at lukke Næbbet op og under Vingerne. Brystet er det bedste; ofte serveres kun Brystet. Agerhøns. Unge Høns er bedst; kendes paa gule Fødder og sort Næb. De flaaes, udtages, ombindes m. Spæk. Brunes i varm Ovn, dryppes m. Sky og Fløde, steges ca. 20 Min. Saucen tilsættes Ribsgelé. 1 hel Agerhøne til hver Pers. Agerhøns i Kaal. Et Hvidkaalshoved skæres meget fint, lægges i Gratinfad, m. Spæk paa Bunden, overhældes m. ½ l kogende Sky, sættes i varm Ovn. 3 Agerhøns brunes i Alfa Margarine, steges halvt møre, lægges i Kaalen, saa den dækker dem, koges færdige i Ovnen. Serveres m. Kaalen i Gratinfadet. Bekkasiner, Brokfugle og Brushøns kan steges og serveres som Agerhøns el. Snepper. Fasan. Regnes for den fineste Hønsefugl; den har fast, hvidt Kød, men ingen udpræget Vildtsmag. Fasanen flaaes, udtages, ombindes m. Spækskiver, steges ½ - ¾ Time, dryppes m. Fløde og Sky; heraf afbages Saucen, tilsættes Ribsgelé. F. anrettes paa Brødsokkel, hvortil Hoved, Hale og Vinger af Fuglen er fastgjort m. Sølvspyd og Naale. Hertil br. Kartofler. 1 Fasan til 3 Pers. 15

16 Hjerpe. Har fint, hvidt, meget velsmagende Kød. De steges og serveres som Agerhøns; kan ogsaa fyldes m. Persille og steges som Kyllinger. Krager. Kun Ungerne anvendes. De plukkes, udtages, fyldes m. Persille og lidt kold Alfa Margarine. Brunes i Alfa Margarine, dryppes m. Sky, steges Min. Hertil Skysauce m. Fløde. Kan flaaes, spækkes eller barderes, steges som Vildt. Kramsfugle. Fuglene plukkes, Indvoldene udtages, Lever, Hjerte og Kro hakkes fint, fyldes i Fuglen, som ombindes med tynde Skiver Spæk, brunes, steges ca. ¼ Time, drysses med Salt. Hertil Flødesauce. Lærker, tilberedes som Kramsfugle (se ovenfor). Pommeransfugle, tilberedes som Kramsfugle (se ovenfor). Raager. Kun Ungeme anvendes. Steges som Krager. Regnspover, Ryler. Kan steges og serveres som Agerhøns el. Snepper. Ryper. 1 Rype til 2. Pers. Kødet er mørkt, Brystet meget kødfuldt. Den norske Rype er større og finere i Smagen end den islandske. Rypen flaaes, udtages, sættes op, spækkes tæt paa Brystet, lægges 8-10 Timer i Mælk. Aftørres, brunes i Alfa Margarine, dryppes m. Fløde og Sky, steges ca Min. Rigelig Fløde kommes i Saucen; den smages til m. Ribsgelé. Tjurer og Røjer. Store Fugle, af Hønsefam.; 1 Fugl beregnes til 5-6 Pers. De flaaes, udtages, spækkes rigeligt eller barderes, Laarene trykkes tilbage mod Brystet, ombindes fast, saa Fuglen faar smuk Form. - Brunes i Alfa Margarine, dryppes m. Sky og Fløde, steges ved langsom Ild ca. 1 Time. Saucen sies, skummes, afbages; tilsættes Ribsgelé. Snepper. 1 Sneppe til hver Pers. Anses for en Delikatesse; hører til det dyreste Vildt. Hoved og Hals flaaes, det øvrige af Fuglen pilles, svides, udtages til Sneppebrød : Lever, Hjerte, Kro renses, hakkes fint, svitses i Alfa Margarine m. lidt hakket Rødløg; denne Dejg smøres paa varmt ristet Franskbrød; hermed garneres de stegte Snepper. Naar de er rengjorte, trykkes Laarene tæt ind mod Brystet; Næbbet stikkes gennem dem. Sneppen ombindes m. Spæk, brunes, dryppes m. Sky og Fløde; steges Min. Serveres m. Flødesauce. Solsorter, Spurve tilberedes som Kramsfugle (se ovenfor). Urhøns. Hønen er bedst, men Hanen er betydelig større; de spækkes godt eller barderes, dryppes jævnligt under Stegningen; Kødet er temmelig tørt. Saucen sies, afbages, tilsættes rigelig Fløde og lidt Ribsgelé. Vildgæs. Gæslingerne er de bedste og steges som tam Gaas el. Vildt. Vildænder. 1 Vildand til 3 Pers. Krik- og Graa-And er de bedste. Friskskudte kan de flaaes og steges straks; er de nogle Dage gamle, maa de, efter at være flaaet, udtaget og spækket tæt, i 8-10 Timer lægges i Mælk, tilsat lidt Eddike. Brunes i Alfa Margarine, steges langsomt i tynd Skysauce, som hældes over Fuglene. Saucen jævnes, tilsættes Fløde og Ribsgelé. Opskrifter udeladt Pølser Bayerske Pølser / Blodpølse / Cervelatpølse / Chipolatapølser / Kødpølse / Leverpølse Medisterpølse / Rullepølse / Spegepølse / Tarme Saltning Saltlage / Hurtig Saltning af Kød / Flæsk / Kryddersild / Lammekød / Medisterpølse, sprængt Mørbrad, sprængt / Oksekød / Oksetunge / Skinke / Spegesild 16

17 Kødfars og Boller Kødfars, Grov Fars / Fars af Kalvekød / Fars af Oksekød / Fars af Svinekød / Farseret Hvidkaal Frikadeller / Kødboller / Kødrand Fiskefars Fiskefars / Fars af Gedde / Fiskeboller / Friskefrikadeller / Fiskerand / Frikadeller af Klipfisk Forskellige Slags Boller etc. Bagt Brød / Brødboller / Brød-Croutons / Brødfars / Melboller / Norfolkboller / Rismelsboller Ristede Rugbrødsterninger / Rugbrødstoppe / Skumboller / Æggehvideboller Fedtkogning Gode Raad ved Fedtkogning Postejer, Krustader, Tarteletter Postejer / Tarteletter / Krustadedejg / Krustader / Gaaseleverpostej / Mosters Leverpostej Gratin Gratin / Spinatgratin / Smaa Timbaler Æg og Æggeretter Kogning af Æg / Æg Americaine / Æg, farserede / Omelet / Omeletter som Efterret Omeletter som Dessert / Æg, pocherede / Røræg / Skidne Æg / Spejlæg / Spejlæg à la Diable Spejlæg m. Skinke el. Bacon / Spejlæg m. Madeirasky / Spejlæg m. Spinat Æggekage / Æggestand Anvendelse af Rester Anvendelse af tørt Brød Franskbrød / Rasp / Rundstykker / Boller / Wienerbrød / Brødbudding / Brødklatter Kød Aubain / Gratindejg / Biksemad / Døde Frikadeller / Finker / Fjerkræ i Sky / Hachis Kogt Kød m. Æg / Kroketter og Rouletter / Skinkerouletter / Miroton / Mors Tungepaalæg Leverbrød / Oksebryst m. Svesker / Pirogier / Ragout / Risotto m. Skinke Romersk Kødret / Ruskomsnusk Fisk Fisk og Grøntsager i Carry / Fisk i Gratinfad / Fiskekroketter og Rouletter Fisk i Mayonnaise / Plukfisk Forskellige Rester Potkäse / Ostebrød / Ostesmør / Risklatter / Salater / Æbler m. Leverpostej 17

18 - opskrifter fortsat - Koldt Bord Et Par Raffinementer, der kan anvendes til Hors d oeuvres saavel som til koldt Bord. Nedenstaaende Opskrifter er Portionsanretninger, der anrettes, inden man gaar til Bords, og ligesom danner et Led i Bordpynten. Brødcroutons m. Selleri og Mayonnaise. En Franskbrød- crouton, herpaa en Skive kogt Selleri af samme Størrelse og Form, paa Midten sprøjtes en Top Mayonnaise, der garneres med revet Gulerod (kogt eller raa, det sidste er det mest forfriskende) rørt op med nogle Draaber Citron. Pyntes med Karse. Brødcroutons m. Skinke og Æg. En Skive Franskbrød udstikkes og ristes i Alfa Margarine. Herpaa lægges et tykt Lag Tomatpuré, dette dækkes af en Skive Skinke og øverst et Spejlæg. Serveres paa Salatblad. Brødcroutons m. Spinat og pocherede Æg. Franskbrød udstikkes og ristes i Alfa Margarine. Stuvet Spinat lægges paa Brødet, herpaa det pocherede Æg, der pyntes med lidt Farve f. Eks. Karse og Tomatstrimler eller Strimler af Hovedsalat og Laksestrimler, eller Trøfler og Gulerødder udstukket med smaa Udstikkerforme. Brødcroutons m. Spinat og Rejer. En Skive Franskbrød udstikkes for Eks. i Hjerteform, ristes i Alfa Margarine, dækkes af et Lag stuvet Spinat, og Rejerne ordnes tæt hele Kanten rundt. Brødcroutons m. Tomat. Skindet tages af Tomateme, disse koges med Salt og Peber. Til 1 dl af denne udkogte Grød tages 2 dl tyk, hvid Sauce. En Skive Franskbrød udstikkes og smøres med Smør, ovenpaa lægges et tykt Lag af Tomatmassen, rigelig reven Ost evt. tilsat lidt Paprika drysses paa. Gratineres Min. Anrettes paa et Salatblad. Brødcroutons m. Torskesalat etc. Et Stykke Rugbrød eller Franskbrød ristes i Alfa Margarine. I Midten lægges en Top af Mayonnaise, der kan indeholde: Kogt Torsk eller Asparges eller Ærter, pyntes med Rejer og Karse. Garneres med Salatblade, hvorpaa der er sprøjtet Mayonnaise. Brødcroutons m. Æble og Leverpostej. 1 Skive Franskbrød pro persona udstikkes og ristes i Alfa Margarine. Ovenpaa lægges en tyk Skive Æble (helst med rød Skræl), Kærnehuset er fjernet. Passeret Leverpostej, der er rørt op med Fløde sprøjtes i en dekorativ Top, pyntes med ganske smaa Strimler rødt Æble, overtrækkes med Sky. Gelé m. Brisler. Hakkede Brisler lægges i smaa Sandkageforme med en meget klar Sky. Anrettes midt paa Tallerkenen med en Krans af Remoulade eller sprøjtet Mayonnaise pyntet med Tomatstrimler og Strimler af Hovedsalat. Okseøje. Et Stykke Rugbrød udskaaret med Udstikkerform eller Glas smøres; midt paa anbringes en raa Æggeblomme i en Løgring, eller om man ønsker det: en Krans af hakkede Løg. Udenom Løgene lægges 1 Ansjos eller 1 benfri Sild; Pupillen sætter vi paa tilsidst i Form af en Kapers. Skovbund. Bunden af en Kagetallerken dækkes med Mayonnaise, Bunden skæres af 1 haardkogt Æg, saaledes at det kan staa, ½ Tomat udhules og stilles paa Ægget, saa det danner en Paddehat; denne Paddehat anbringer vi midt paa Tallerkenen, udenom plantes almindelige kogte Champignons, hist og her en lille Dusk Persille. Tarteletter m. Leverpostej. Leverpostej passeres og røres op med Fløde. I Bunden af Tarteletten lægges et Stykke raat Æble eller Pære, Leverpostejen sprøjtes i Tarteletten, pyntes med Trøfler eller Strimler af grønne eller røde Peberhylstre. Overhældes tilsidst med et tyndt Lag Sky. Tomater med pocherede Æg. En mellemstor Tomat pro persona udhules og fyldes med et pocheret Æg. Pyntes med et Kors af Tomatstrimler og lidt Karse. 18

19 Tomater, udhulede: fyldt m. Mayonnaise og Rejer. Ærter Blomkaal Peberrodssalat (evt. frossen) Ostecreme Serveres paa Salatblade, lidt Mayonnaise kan sprøjtes paa. Yderligere pyntes med lidt Karse og lidt af Tomaternes Fyld, Ærter, Rejer etc. En Skive Rugbrød eller Franskbrød udstikkes og belægges med: hakket salt Kød omkring en Krans af Karse, i Midten en raa Æggeblomme; hakket Spegepølse omkring en Krans af Karse, i Midten en raa Æggeblomme; Laks i Strimler omkring en Krans af Karse, i Midten en raa Æggeblomme; Filet i Strimler omkring en Krans af Karse, i Midten en raa Æggeblomme; hakket røget Sild omkring en Krans af Karse eller Løg, i Midten en raa Æggeblomme; hakket røget Makrel omkring en Krans af Karse eller Løg, i Midten en raa Æggeblomme. Lidt lækkert til det kolde Bord. Fisk i Gelerand. 1 l Fiskesuppe, Blade Gelatine, Laurbærblade, Salt, Peber, Fisk. Fisken (Hornfisk, Aal, Muslinger, Sild) renses, skæres i passende Stykker og koges i Vand med Laurbærblade og Peberkorn, naar Fisken er kogt, hvid og fast i Kødet, lægges den paa et Dørslag, saa Vandet kan løbe fra, og Suppen klares med et Par Æggehvider, smages til og den udblødte Gelatine tilsættes. Randformen skylles cg der hældes et lille Lag Suppe i, naar dette kan bære, lægges Fisken paa, f. Eks. med Citronskiver imellem, husk, at det, der kommer nederst i Randen, ses mest, naar Geleranden vendes. Resten af Suppen hældes over og Randen stilles et koldt Sted og stivner. Gelerand m. Æg og Tomat. En ganske klar Gelé og Skiver af Æg og Tomater evt. lidt Persille. Skal behandles med største Forsigtighed, da den mindste Uklarhed ødelægger Synet. Kalvehjerne m. Brødcroutons. 1 Kalvehjerne, ca. 1 l Vand, 2 Spsk. Eddike, 2 Laurbærblade, Persille, 1 Løg, 30 g Alfa Margarine, 25 g Mel, l Glas Rødvin, Timian, Løg, Persille. Den rensede, udvandede Hjerne koges i 1 l Vand tilsat Eddike, Laurbærblade, Persille og Løg ca. ¾ Time. Margarinen brunes, og Melet røres i, spædes med Suppen, hertil tilsættes smaa Skalotteløg, Timian og Persille, koges Min., hvorefter Timian og Persille tages op. Hjernen lægges i og koges ca. 1 Kvarter. Serveres med Brødcroutons og Hovedsalat. Ostebeignets. Meget stive Æggehvider blandes op med reven Ost tilsat Paprika, afsættes med Ske i kogende Alfa Palmin og koges lysebrune. Osteraffinement. Oliven skrælles og marineres i Vin; fyldes med Ostecreme eller Ostesmør. Ostesmør sprøjtes ud paa Rugkiks, Oliven anbringes i Midten. Fadet garneres med Radiser eller Blegselleri. Tomatraffinement. 6 Tomater udhules, Indmaden sættes over Ilden med 1 dl Olie, 1 stort hakket Løg, det koges, til Løget er mørt. Denne Masse røres op med hakkede Champignons, hakket Persille og eventuel reven Ost; dette fyldes i Tomaterne, lidt Rasp drysses over, Tomaterne gratineres 8-10 Min. Serveres paa Salatblade. Æg og Tomater (til Paaskebordet). 6 Æg koges 9 Min., Blommen tages ud og erstattes med Leverpostej, hvorefter Ægget lukkes sammen igen. En Rede laves midt paa et rundt Fad af Salatblade, uden om stilles 6 overskaarne Tomater, der er fyldt op med Æggeblommerne, som er rørt op med Alfa Margarine og smagt til med Salt og Peber. Pyntes med Karse eller Persille. 19

20 Smørrebrød. Til Smørrebrød anvendes for det meste Rugbrød; det almindeligste er jo som bekendt at dele det i 2 Halvdele, men til Selskabssmørrebrød kan det varieres en Del. Man kan lave 2 eller 4 Snitter af hver Rundtenom, eller man kan med Udstikkerforme skære det ud i Cirkler, i Hjerteform etc. Let og lækkert virker det at dele hvert Stykke i 3 Stykker, saa kan Gæsterne naa at smage paa flere Stykker. Foruden Rugbrød kan anvendes Franskbrød, Sigtebrød, Surbrød, Landbrød, Knækbrød, Pumpernickel o. s. v. Gode Raad, før De begynder at smøre: 1. Saml i Forvejen alt, hvad De skal bruge til Smørrebrødet. 2. Skær Brødet i tynde Skiver, tykke er klodsede og ikke lækre. 3. Sørg for, at Smørret er tilpas blødt; er det meget store Portioner, staar man sig ved at røre det blødt. 4. Smør et jævnt Lag paa, helt ud til Kanten - og ikke for tykt. 5. Smør al Brødet paa een Gang. 6. Skær det i de ønskede Stykker. 7. Læg Paalæget paa. 8. Anbring det paa et køligt Sted. 9. Om muligt anbringes Pynten umiddelbart før Serveringen. Vi deler Smørrebrødet i: 1) Selskabssmørrebrød. 2) Daglig Smørrebrød. 1) Selskabssmørrebrød: Vi begynder med Sild: 1. Gaffelbitar. Kan serveres m. Løgringe og Kapers. 2. Marineret Sild. " 3. Benfri Sild " 4. Ansjos. 5. Sardiner i Olie. 6. Sardiner i Tomat. 7. Sardiner m. Tomatskiver og Oliven. 8. Torskerogn ristet m. Citronsaft. 9. Torskerogn ristet m. Remoulade eller Carrysalat. Saa gaar vi over til Kødretterne: 10. Oksesteg m. Peberrod, Asie og Sky. 11. Oksesteg m. Remoulade. 12. Roastbeef m. Løg og Spejlæg. 13. Tartar med Løgringe og raa Æggeblomme. 14. Sprængt Oksebryst med Gemyse. 15. Kalvesteg med Asier og Rødbeder og Sky. 16. Kalvelever m. Løg og Sauce. 17. Flæskesteg m. Rødkaal. 18. Flæskesteg m. Surt. 19. Hamburgryg m. marineret Blomkaal. 20. Skinke med Spejlæg, Røræg eller Æggestand. 21. Skinke med Purløg og raa Æggeblomme. 22. Leverpostej med Sky og Agurker. 23. Leverpostej med Ansjos og revet Peberrod. 20

21 Og saa lidt Salat: 24. Sildesalat med Spejlæg. 25. Tunge med italiensk Salat. 26. Parisersalat: Champignons og Asparges i Mayonnaise. 27. Ungarsk Salat: Hønsekød, Oliven, Tomat og Hvidløg i Mayonnaise. 28. Mexico-Salat: Banan, raa Æble, Selleri, Valnød og Druer i Mayonnaise. 29. Hummer i Mayonnaise. 30. Rejer i Mayonnaise. 31. Tomatskiver med Peberrodssalat. 32. Tomatskiver med Italiensk Salat. Vi slutter med Osten: 33. Roquefort rørt op med Alfa Margarine og Fløde udsprøjtet. 34. Tomater (faste) eller røde eller grønne Peberhylstre udhules og fyldes med Roquefort med Alfa Margarine og Fløde, skæres i Skiver og lægges paa Brød eller Kiks, begge Dele runde og af Størrelse som Tomaten. 35. Camembert med Strimler af Peberhylstre. 36. Schweitzer-Ost med fikst udskaarne Radiser. Det er jo imidlertid ikke tilstrækkeligt at dynge en Masse lækre Ting paa et Stykke Smørrebrød. Selv om Smørrebrødet er ret sammensat, maa det absolut ikke virke tungt. Desuden er der et Par Smaating, som sætter Prikken over I et ved Anretningen: Grønne Salatblade lægges under Brødet, eller Grønne Salatblade lægges mellem Salaten og Brødet. Grønne Salatblade med Tomater arrangeres i den ene Ende af Fadet. Radiser kan stikkes ind hist og her. Fadet kan pyntes med Persille, i Mangel af dette med Grønkaal. Hvad Sky, Rødbeder, Asier, Agurker, Æggestand, Gulerødder etc. angaar, er det fikst at stikke dem ud med smaa Udstikkerforme. Til Bridgesmørrebrød stikker man Pynten ud med Hjerter, Klør, Ruder og Spar. I Mangel af Udstikkerforme kan en Chatreusekniv anvendes. 2) Daglig Smørrebrød. Til daglig Smørrebrød kan først og fremmest anvendes de fleste Middagsrester, som Steg af enhver Art, stegt Lever, Medisterpølse, Frikadeller, Rester af Kødrand etc. Herpaa kan, for at live lidt op, lægges lidt surt Asier, eller Rødbeder, der kan lægges Sky, eller et Lag temmelig tyk Sauce eventuelt med lidt brunede Løg. I Sommertiden er det dejligt med en Skive raa Agurk eller Tomatskive paa Steg. En Del Paalæg staar man sig ved selv at fabrikere, køb et Kalveslag til en lille Rullepølse. Er De kun 2-3 Personer, kan De købe et Hjerte og tilberede det med Spæk og Krydderier, ombinde det og koge det som, Hjerterullepølse. En anden Gang køber man et Stykke Laartunge, salter det, og man har det herligste saltet Kød til Fedt og Kraftsky. Naar De serverer Tunge til Middag, sørg saa for, De har rigeligt bagefter til Paalæg. De forskellige Slags købte Pølser kan være rart som lidt Variation, men pas paa! det afskaarne Paalæg bliver hurtigt tørt - stift og kedeligt - ikke mindst i Sommervarmen. Overhæld Paalæget i Papiret med Vand, rul det sammen i det vaade Papir og rul det hele ind i et rent Klæde. Leverpostej staar man sig ogsaa ved at fremstille, og synes De Portionen er for stor til Deres Familie, kan De henkoge Resten, til De igen faar Lyst til Leverpostej. Røget Sild eller røget Makrel m. Røræg er let og friskt om Sommeren. Er den røgede Sild blevet for tør, hakker man den sammen med et haardkogt Æg; denne Blanding giver et nydeligt og velsmagende Paalæg. Et Stykke Smørrebrød med Skiver af Æg og Tomat lagt skiftevis, eller Agurkeskiver og Tomatskiver er let og lækkert Sommerpaalæg. 21

Opskrifter 1900-1950

Opskrifter 1900-1950 Opskrifter 1900-1950 Når man skal forstå en gammel opskrift, må man vide, hvor meget de gamle mål er. Nedenstående tabel kan hjælpe dig med at omregne til moderne mål. En kvint Et lod Et pund En pægl En

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

Opskrifter Oktober 2014

Opskrifter Oktober 2014 Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer

Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer Syltet gul vandel med mos af polaris, dild, brunet smør og citron, samt lbe-2. Saltet pighvar og østers Opskrift syltet gul vandel og mos af polaris, dild, brunet

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

KØD / GRØNSAGS SUPPER

KØD / GRØNSAGS SUPPER KØD / GRØNSAGS SUPPER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) FRANSK LAMMESUPPE KINESISK KYLLINGSUPPE SPINAT SUPPE CHAMPIGNON SUPPE LØGSUPPE ASPARGSSUPPE BLOMKÅLS SUPPE JULIENNESUPPE KARTOFFELSUPPE TOMATSUPPE

Læs mere

Mad til17 kræsne ganer

Mad til17 kræsne ganer 17 Mad til kræsne ganer Mad til Kræsne ganer 17 indeholder opskrifter til en lille tapasbuffet Kold hvidløgssuppe med croutons og druer 400 g hvidt brød uden skorpe 300 g mandler uden skal 2 fed hvidløg

Læs mere

Smørrebrød Mandag 31. oktober 2016

Smørrebrød Mandag 31. oktober 2016 Smørrebrød Mandag 31. oktober 2016 Rullepølse Rugbrødet smøres og salatbladet 1 stk. Salatblad lægges på i toppen. Rullepølsen 4-5 sk. Rullepølse lægges på brødet start med to skiver 2 sk. Sky på højre

Læs mere

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken Mørbradgryde med sennepssauce Mørbradgryde med sennepssauce.. 3 Boller i karry...

Læs mere

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Jule menu 2013 Stegte sild i eddikelage 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Lage: 4 dl. Eddike 1 dl. Vand 150 gram Sukker 4 laurbærblade 12 Peberkorn, sorte * 1 Løg Vask sildefileterne godt og lad dem dryppe

Læs mere

Pastagryde med feta. Pasta med kalkun og tomat. 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits løg og hvidløg i 1 min.

Pastagryde med feta. Pasta med kalkun og tomat. 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits løg og hvidløg i 1 min. Pastagryde med feta 1. Fetaosten skæres i tern. 2. Løgene skæres i tern og svitses i en gryde i olien. Pasta med kalkun og tomat 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Fiske- og forretter. 1) Skal med kogt & stegt fiskefilet med rejer, asparges & hollandaisesauce. kr. 74,00

Fiske- og forretter. 1) Skal med kogt & stegt fiskefilet med rejer, asparges & hollandaisesauce. kr. 74,00 Fiske- og forretter 1) Skal med kogt & stegt fiskefilet med rejer, asparges & hollandaisesauce. kr. 74,00 2) 2 Tarteletter med rejer & asparges. kr. 59,00 3) 2 Tarteletter med høns i asparges eller champignon.

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER)

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) OKSEKØD KRYDRET OKSEKØDSPIE SVENSK FARSBRØD AMERIKANSK FARSBRØD UNGARSK RISFAD OKSEKØD I FAD VINTERGRYDE BØFGRYDE M/ GRØNSAGER UNGARSK PAPRIKAGRYDE STRIMLEBØF ALM. GULLASCH

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. august 2008

Eriks Mad og Musik 23. august 2008 Eriks Mad og Musik. august 008 Skaldyr Pil selv rejer - ½ kg hele rejer tskf groft salt dild citron mayonnaise surbrød (eller ristet brød) Bring rigeligt vand i kog og tilsæt salt og dild. Kogte krebs

Læs mere

Pocherede Limfjordsøsters

Pocherede Limfjordsøsters 5 personer Pocherede Limfjordsøsters af Jens Peter Skov, Sallingsund Færgekro 10 Limfjordsøsters medium størrelse 1 l. fiskefond ½ l. hvidvin ½ fennikel Finthakkede urter (gulerødder, porrer, selleri,

Læs mere

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Forret Boullionkogt Gul Vandel med kartoffel dildcreme på Royal, stuvede Rød Vandel og muslinge sauce med dild akvavit Boullionkogt Gul Vandel Kom den

Læs mere

Alle ingredienser blandes og tilsmages med salt og peber og stilles kølig 2 timer før serveringen.

Alle ingredienser blandes og tilsmages med salt og peber og stilles kølig 2 timer før serveringen. Carpaccio 500 g filet mørksej eller brosme ½ dl olivenolie Saften af 1 citron ½ løg 3 saltede drueagurker Fileterne rulles sammen og stilles køligt et par timer. Rullerne skæres i 2 mm tykke skiver og

Læs mere

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på FRISKE RÅVARER Sensommerens med kød på 2 3 Koteletter i fad med friske urter 4 Koteletter og grønt: 4 svinekoteletter (ca. 5 600 g) 200 g champignon eller shiitake svampe 1 squash Sovs: 1 løg 1 fed hvidløg

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver Aftensmad Madpakkeforslag Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekoteletter Klassisk med asparges æggekage med og kartofler bacon Laks fra i fredags med agurkedressing Strimler af

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

Stegt Berberi andebryst med sauce af østershat.

Stegt Berberi andebryst med sauce af østershat. Stegt Berberi andebryst med sauce af østershat. 4 andebryster. 200 g østershat ¼ p. fløde andefond hvidvin honning haricovert bønner brocoli asparges kartofler Start med at skære/trække skindet af brysterne

Læs mere

KARTOFFELFRIKADELLER (DET SUNDE FIBREKØKKEN)

KARTOFFELFRIKADELLER (DET SUNDE FIBREKØKKEN) VEGETAR RETTER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) KARTOFFELFRIKADELLER VARM CHAMPIGNON PATE' SELLERIPOSTEJ GULERODSPOSTEJ GRØNSAGSTERRIN STEGT RØDBEDEFARS GRØNSAGSFRIKADELLER MED RÅ GRØNSAGER GRØNSAGSFRIKADELLER

Læs mere

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser Eriks Mad og Musik.. 0 Kogte nye kartofler Kartofler Groft salt Smør Evt. persille eller dild TEMA: Kartofler Vask kartoflerne og kog dem men endelig ikke for længe. 0- minutter kan være nok, hvis de er

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema:.0. 0 Parmesan snacks 0 g revet parmesan spsk. olivenolie 0g hvedemel æggehvider Blend alle ingredienser. Smør dejen ud på bagepapir og form som kiks. Bag kiksene i ovnen ved 0

Læs mere

Delikatesse/Slagter tilbyder - mad ud af huset!

Delikatesse/Slagter tilbyder - mad ud af huset! Delikatesse/Slagter tilbyder - mad ud af huset! Ring og få en uforpligtende menusnak på 48 70 62 60 www.spar.dk Vejby Strandvej 7 3210 Vejby Tlf. 48 70 62 60 Åbningstider: Alle dage kl. 7:00-20:00 Sammensæt

Læs mere

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 600 g hakket oksekød, 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon 2 tsk. tørret oregano salt,

Læs mere

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern.

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern. Mandag Omelet med ost, kartofler, porrer og salat af rødkål 8 æg 60 gram mælk 20 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 2 store håndfulde frisk persille 100 g kartofler 1-2 stk. porrer Vask

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge UGe 42-43 Indkøbsliste QR-koden for Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksefars 1 kilo tykkamsteg 800 gram kalkungyros 4 stk. store jægerfugle 1 stk citron 1 stk rødløg 9 stk alm løg

Læs mere

Eriks Mad og Musik. 11. 02. 2012 Tema: DDR-mad Østtysk mad. Gurkenjoghurt-Cocktail. Spreewald-agurke snack

Eriks Mad og Musik. 11. 02. 2012 Tema: DDR-mad Østtysk mad. Gurkenjoghurt-Cocktail. Spreewald-agurke snack Spreewald-agurke snack Eriks Mad og Musik. 0. 0 Tema: DDR-mad Østtysk mad Gurkenjoghurt-Cocktail Syltede agurker lille bæger creme fraiche. spsk flydende honning. Rør honningen godt ud i creme fraichen.

Læs mere

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter Familieudvalgets Kartoffelopskrifter Forretter Kartoffelsuppe med karry og rejer 750 g kartofler 3 løg 5 g margarine -2 spsk karry /2 l grønsagsbouillon 2 gulerødder 300 g rejer bdt. purløg Skræl kartoflerne

Læs mere

Farseret, glaseret hare i and med samsk knas. Hareragout i valnøddetærte, syltet selleri og haresauce

Farseret, glaseret hare i and med samsk knas. Hareragout i valnøddetærte, syltet selleri og haresauce ÅRETS BEDSTE VILDTRET 2017 AF SØLLERØD KRO Farseret, glaseret hare i and med samsk knas. Hareragout i valnøddetærte, syltet selleri og haresauce TÆRTE 200g mel 15g salt 12g sukker 120g fint hakkede og

Læs mere

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 nøglehuls retter 1 Oksekødsgryde Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Oksekødsgryde Det skal du bruge (4 pers.) 400 g SMAGFULD hakket oksekød 3-7% 1 spsk. olie 1 stort skrællet groft hakket løg (ca. 90 g)

Læs mere

Jordskokker i hverdagens kost. En håndfuld opskrifter samlet af Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen

Jordskokker i hverdagens kost. En håndfuld opskrifter samlet af Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen Jordskokker i hverdagens kost. En håndfuld opskrifter samlet af Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen 1 Indholdsfortegnelse Jordskokker... 2 Jordskoksuppe med tomat... 3 Jordskokgratin... 3 Ovnstegte

Læs mere

Eriks Mad og Musik TEMA: ÆG. 14. 04. 2012 Tema: Æg. Æggeport. Mayonnaise. Æggesnaps. Ingredienser

Eriks Mad og Musik TEMA: ÆG. 14. 04. 2012 Tema: Æg. Æggeport. Mayonnaise. Æggesnaps. Ingredienser Eriks Mad og Musik. 0. 0 Tema: Æg Æggeport æggeblomme pr. person stort glas portvin pr. person Kom æggeblommerne forsigtigt i glassene. Hæld forsigtigt langs kanten af glassene portvin, så blommen er dækket.

Læs mere

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Kokkeskole den 10. januar 2012 Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Jordskokkesuppe 600g jordskokker 2 stk skalotteløg 1 fed hvidløg 1 bagekartoffel 100g smør 1

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

Menu. Det kan du lave allerede lillejuleaften

Menu. Det kan du lave allerede lillejuleaften Det kan du lave allerede lillejuleaften Her er JuleMåltidsKassen med flæskesteg. Glem alt om stress, det klæder ikke den gode julemad. Start derfor gerne i god tid helst dagen i forvejen. Herunder er listet

Læs mere

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde Gyroskoteletter med varm coleslaw 4 stk. gyroskoteletter 1 4 hvidkål (i fine strimler) 1 forårsløg (skåret i skiver) ½ dl sukker ½ dl eddike 1 ds. tørrede sellerifrø (efter smag) 1 tsk. salt ½ dl vindruekerneolie

Læs mere

Uge 28. Indkøb. Rema1000. Sidste uge. Basis. Denne uge består madplanen af: Spagetti med kødboller, linser og spinat.

Uge 28. Indkøb. Rema1000. Sidste uge. Basis. Denne uge består madplanen af: Spagetti med kødboller, linser og spinat. Denne uge består madplanen af: Uge 28 Spicy Blomkålssuppe med kylling og ærter Spagetti med kødboller, linser og spinat. Omelet m. Tomater og revet blomkål Sommerchili m. Hakket kylling Frikadelleruller

Læs mere

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College Løgkompot til fisk 3 stk. Kepaløg. 2 stk. Stjerne anis. ½ spsk. Karry. 25 gram. Cashewnødder. ½ dl. Hvid balsamico. 1 stor spsk. Honning. Salt og peber. Rapsolie. Pil og rens løgene. Skær fra top til bund

Læs mere

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie.

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie. Mandag Omelet med friske svampe, ost og fennikel 8 stk. æg 0,5 dl mælk 10 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 1 stk. fennikel, delt i halve og skåret super tyndt 200 gram svampe, som Karl

Læs mere

Vi har gjort det grove Mens i laver det sjove. Middelhavets mange muligheder

Vi har gjort det grove Mens i laver det sjove. Middelhavets mange muligheder Vi har gjort det grove Mens i laver det sjove Tema Middelhavets mange muligheder Menu Fyldte tomater med svampe og spinat Aubergine Tzatziki med olivenfrikassé og hvidløg Porretærte og Serrano med feta

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS 600 g hakket oksekød 1 hakket løg 2 fed hvidløg, finthakket 1 bdt. persille 1 æg GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS Tomatsovs: 2 ds. flåede hakkede tomater 1 løg 1 fed knust hvidløg 1 dl tomatpuré

Læs mere

Fars, burgere & toasts

Fars, burgere & toasts Fars, burgere & toasts Fars 1 portion 50 g hvedemel 2-3 dl mælk røres sammen i en skål, hvorefter der tilsættes 500 g hakket kød 2 tsk salt ⅛ tsk peber - det hele røres godt sammen. Til fx forloren hare

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

19. januar 2017 Middelfart Nostalgi v/kurt Reerslev

19. januar 2017 Middelfart Nostalgi v/kurt Reerslev 19. januar 2017 Middelfart Nostalgi v/kurt Reerslev Menu Klassisk Rejecocktal Den Gyldne Gryde Frituestegt Camenbert Klassisk rejecocktail DET SKAL DU BRUGE! ( 4 pers.) Dressing: 0.5 dl hakkede syltede

Læs mere

ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER

ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER 600 g hakket oksekød 2 æg 1 dl. cornflakes 1 løg 2 tsk. dijonsennep ½ dl barbecuesovs 1 dl abrikosmarmelade Forvarm ovnen til 175 grader C alm. ovn. ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER Bland kød, æg, cornflakes,

Læs mere

Opskrifter November 2014

Opskrifter November 2014 Gyroskoteletter med varm coleslaw 4 stk. gyroskoteletter 1 4 hvidkål (i fine strimler) 1 forårsløg (skåret i skiver) ½ dl sukker ½ dl eddike 1 ds. tørrede sellerifrø (efter smag) 1 tsk. salt ½ dl vindruekerneolie

Læs mere

Opskrifter fra Byens Køkken

Opskrifter fra Byens Køkken Opskrifter fra Byens Køkken Alle opskrifterne er udviklet i kreativt samarbejde mellem medarbejderne i Byens Køkken og kokken Claus Holm, som siden har arbejdet videre med opskrifterne. Hans forslag kan

Læs mere

Menu. Det kan du lave allerede lillejuleaften. Gås med brunede og hvide kartofler og sauce af gåsesky. Klassisk rødkål og pocherede æbler med ribsgelé

Menu. Det kan du lave allerede lillejuleaften. Gås med brunede og hvide kartofler og sauce af gåsesky. Klassisk rødkål og pocherede æbler med ribsgelé Det kan du lave allerede lillejuleaften Her er JuleMåltidsKassen med gås. Glem alt om stress, det klæder ikke den gode julemad. Start i god tid, helst dagen i forvejen. Her er et lille overblik over, hvilke

Læs mere

Ossobuco i hvidvin med tomater og oliven

Ossobuco i hvidvin med tomater og oliven Ossobuco i hvidvin med tomater og oliven Ossobuco i hvidvin med tomater og oliven Det skal du bruge (4 pers.) 2-4 pakker Ossobuco 1 tyk skive røget bacon Lidt hvedemel Olie til stegning 1 helt hvidløg

Læs mere

Lam. Det hele lam. Skær bovene fra ved at lægge kniven under skanken og løsne hinderne hele vejen rundt. Når boven er løsnet, brækkes den bagover.

Lam. Det hele lam. Skær bovene fra ved at lægge kniven under skanken og løsne hinderne hele vejen rundt. Når boven er løsnet, brækkes den bagover. Lam Partering Kødet er finttrådet og bliver let mørt. Optøningen skal ske langsomt i køleskab, da det eftermodner kødet. Kødet bliver mere mørt og får mere smag. Bov, kølle og ryg er ca. 2 døgn om at tø

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kylling i karry Sur sød suppe med med ris og svinekødsstrimler salat og

Læs mere

Nigiri Sushi og Futo maki sushi. Til fire seks personer.

Nigiri Sushi og Futo maki sushi. Til fire seks personer. Nigiri Sushi og Futo maki sushi. Til fire seks personer. Sushi ris: 4 dl sushi ris 5 dl vand Marinade: ½ dl riseddike ¼ tsk salt 2 spsk sukker. Nigiri sushi. 20 25 stk. Tynde skiver laks, tun eller hellefisk

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Karrysuppe Pizza med Fiskefilet Hamburgerryg Omelet med med kylling fra

Læs mere

15. september 2016 Stegte Ål

15. september 2016 Stegte Ål 15. september 2016 Stegte Ål Den, der tager ålen ved halen og kvinden på ordet, kan sige, at han ikke har haft hold på nogen af dem. Menu Hovedret Stegte ål m/flødestuvede kartofler Æblepeberrod Agurkesalat

Læs mere

Fjerkræ. Hurtig optøning Fjerkræet kan evt. optøes i en plastpose i lunkent vand, derefter er optøningstiden 3-5 timer.

Fjerkræ. Hurtig optøning Fjerkræet kan evt. optøes i en plastpose i lunkent vand, derefter er optøningstiden 3-5 timer. Fjerkræ Frosset fjerkræ Optøs bedst i køleskab. Den langsomme optøning giver kødet mulighed for at modne, og et yderligere ophold på 1 døgn i køleskab gør det mere mørt og saftigt. Det bør optø og eftermodne

Læs mere

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen (

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen ( Ribbensteg & Brød Ca. 2 kg ribbensteg 2-3 spsk. salt 2 tsk peber 5 laurbærblade 1 l vand Tænd ovnen på 250 0 Salt og peber gnides grundigt ned i alle ridserne i sværen. Del laurbærbladene og stik dem ned

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

MAD UD AF HUSET. Lods-Kroen kan levere personalet til din fest. De kan sørge for anretning af maden, opdækning, servering, opvask, oprydning mv.

MAD UD AF HUSET. Lods-Kroen kan levere personalet til din fest. De kan sørge for anretning af maden, opdækning, servering, opvask, oprydning mv. MAD UD AF HUSET Min. 10 kuverter. Maden skal bestilles min. 5 hverdage inden afholdelse, smørrebrød dog undtaget, dette kan bestilles samme dag og der er intet minimum antal. Priserne er baseret på at

Læs mere

Opskrifter Januar 2015

Opskrifter Januar 2015 Farsbrød i butterdej 250 g spinat 30 g smør 125 g champignon 600 g hakket kalv -og flæskekød 1 æg 1 tsk. salt Peber 1 fed hakket hvidløg ½ tsk. paprika 5 plader butterdej Æg til pensling Damp spinaten

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Fiskepate med krydderurtesauce (1 portion)

Fiskepate med krydderurtesauce (1 portion) Fiskepate med krydderurtesauce Fiskepate og ris 50 g fiskefars (Pernille- eller Thorfisk) 30 g laksefilet uden skind salt 20 g hvide og vilde ris 40 g vand salt Skær laksefileten i ca. ½ cm tynde strimler

Læs mere

Bøfsandwichs sliders. Sliders boller 2 x g. hakket oksekød 500 g. løg Rødbeder Remulade Ketchup Syltede agurker Salt og peber

Bøfsandwichs sliders. Sliders boller 2 x g. hakket oksekød 500 g. løg Rødbeder Remulade Ketchup Syltede agurker Salt og peber Bøfsandwichs sliders Sliders boller 2 x 12 1000 g. hakket oksekød 500 g. løg Rødbeder Remulade Ketchup Syltede agurker Sovs: 50 g. smør Ca. 5 spsk. Hvedemel 1 l. oksebouillon Kulør Tilberedning Finde en

Læs mere

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum.

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Menu Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Opskrift

Læs mere

Når torskerognen har stegt ca. 1 minut, smuldres og vendes den med persille, saft af citron og salt og peber.

Når torskerognen har stegt ca. 1 minut, smuldres og vendes den med persille, saft af citron og salt og peber. Madplan for uge 8 Mandag: Omelet med persille, torskerogn og kartofler og porrer: Til 4 personer 8 æg 60 g mælk 20 g smør 300 g torskerogn, skåret i skiver og ristet 2 store håndfulde frisk persille, plukket

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

viden vækst balance Verden rundt Æg verden rundt 1/9

viden vækst balance Verden rundt Æg verden rundt 1/9 viden vækst balance Æg Verden rundt 1/9 Fakta Æg, egg, ovo, ei, oeuf, ouvo... Overalt i verden er æg en vigtig del af maden. Høns er husdyr, der holdes hvor som helst overalt i verden hos bonden i landsbyen,

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hakkebøf Torskeruller Stegte ris med Medister med Ribbensteg med ramsløg

Læs mere

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGSPARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene

Læs mere

Sprød sommer salat med Grillet Bornholmerhane, æggecreme og crouton

Sprød sommer salat med Grillet Bornholmerhane, æggecreme og crouton Mikkel Marschall er kok på Restaurant Herman Sprød sommer salat med Grillet Bornholmerhane, æggecreme og crouton 4 Bornholmerhane bryster 1 stk. romaine salat 2 stk. hjertesalat 2 skalotteløg 1 dl mayonnaise

Læs mere

Eriks Mad og Musik. 25. december 2010. Vintersalat. Festmad til mange. 10-12 personer

Eriks Mad og Musik. 25. december 2010. Vintersalat. Festmad til mange. 10-12 personer Eriks Mad og Musik. december 00 Vintersalat 0- personer savoykål 0 små rødløg krukke brøndkarse bakke feldsalat spsk citronsaft modne avocado røde grapefrugter g ristede cashewnødder spsk balsamico spsk

Læs mere

Oksebryst som esterhazy. Kartoffelpuré

Oksebryst som esterhazy. Kartoffelpuré SIMRE lad det bare OPSKRIFTER med SIMREMAD simreretterne fås også færdigtilberedt ved din Mesterslagter opskrifter : Lammebov side 8 svinebov side 12 Braiseret kylling side 14 KALVEGULLAScH side 16 PULLED

Læs mere

Eriks Mad og Musik Jordskok- og kartoffelsuppe. Persillepesto

Eriks Mad og Musik Jordskok- og kartoffelsuppe. Persillepesto Jordskok- og kartoffelsuppe Eriks Mad og Musik. 0. 0 00 g. jordskokker 00 g. kartofler (kan varieres med andre rodfrugter) ½ l mælk friskreven muskat salt friskkværnet peber Tilbehør: Bacon, forårsløg

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Sol Sommer. og kartofler fra K-Salat. 7 nemme og lækre retter til hverdag

Sol Sommer. og kartofler fra K-Salat. 7 nemme og lækre retter til hverdag Sol Sommer og kartofler fra K-Salat 7 nemme og lækre retter til hverdag Parma-ruller med Vinaigrette Kartofler 12 hele skiver Parmaskinke 800 g Vinaigrette Kartofler med Soltørrede Tomater og Basilikum

Læs mere

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009 Eriks Mad og Musik. januar 009 Henriettes gulerodssuppe ½ kg gulerødder 0 g smør / dl appelsinsaft l grønsagsbouillon (måske lidt mere) lille grofthakket løg - tskf hakket frisk timian salt peber muskatnød

Læs mere

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Carbonara - Det skal du bruge: 1 ps fuldkornsspaghetti ca. 500 gram, koges 1 minut mindre end angivet på pakke 5 skiver bacon 2 stk. nye små gulerødder,

Læs mere

Opskrifter. Marineret kyllingebryst med pasta. Fremgangsmåde. Ingredienser. Uge 02. mesterslagterens

Opskrifter. Marineret kyllingebryst med pasta. Fremgangsmåde. Ingredienser. Uge 02. mesterslagterens Marineret kyllingebryst med pasta og gorgonzola sovs 4 marinerede kyllingebryster 2 pakker frisk pasta ½ l madlavningsfløde 1 stykke Gorgonzola ost Fedtstof Lidt jævning Ruccula salat Flutes Steg kyllingebrysterne

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

FISKE RETTER ( OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER)

FISKE RETTER ( OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) FISKE RETTER ( OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) TUN I TOMAT PASTA SALAT MED FISK STEGTE FISK MED GRØNSAGER FISKE RATATOUILLE OVNSTEGTE FISK MED GRØNSAGER FISKEFAD PIZZA MED TUN KARTOFFELFAD MED KOGT FISK

Læs mere

Uge 7. Indkøb. Basis. Rema1000. Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde

Uge 7. Indkøb. Basis. Rema1000. Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde Denne uge består madplanen af: Uge 7 Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde Rødspættefilet Helstegt kylling i ovn Risotto med kylling og ærter Kinesiske kyllingewraps Indkøb

Læs mere