Opgaven lød: Kan du fortælle hestesportens historie og kulturhistorie, så det kan læses af andre end hestefolk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaven lød: Kan du fortælle hestesportens historie og kulturhistorie, så det kan læses af andre end hestefolk."

Transkript

1 H E ST E VÆ D D E LØ B S S P O R T E N S K U LT U R H I S T O R I E U D G I V E T A F D A N S K H E S T E V Æ D D E LØ B S K R E V E T A F L A R S D O N AT Z K Y

2 Forsidefoto: Et af de store og overraskende øjeblikke i dansk travhistorie. Det fynske par John K. Hansen og Hairos har besejret heste fra europaeliten i Danmarks internationale storløb Copenhagen Cup, Charlottenlund Foto: Burt Seeger

3 FORORD Opgaven lød: Kan du fortælle hestesportens historie og kulturhistorie, så det kan læses af andre end hestefolk. Svaret: Jeg kan prøve. Det er travsporten, der er min hovedinteresse, og min opvækst var nær Charlottenlund-banen. Beretningen er historisk, men ikke kronologisk, og der lægges vægt på de første 100 år med organiserede væddeløb. Nutidens hestesport skal opleves. Som historie er den fremtidens. Lars Donatzky 3

4 Diligence med tre roligt travende heste og en enkelt i galop. Før jernbanen og automobilet var hesten Danmarks første organiserede væddeløbsbane til præstationsprøver for køreheste kan være den, som Frederik VI s hofmarskal og staldmester Hauch anlagde ved Viborg i Banen var formet som en cirkel, beregnet til to ekvipager, der skulle skifte mellem inder- og yderspor i en diagonal eller sløjfe midtpå, når den halve distance var løbet. Først højre om, så venstre om. I alt en dansk mil eller cirka 7,5 km. De firehjulede køretøjer for tospand vejede lige meget, var lige tunge at trække, og tidsdommeren var intet ringere end en professor i astronomi. Det blev præciseret, at gangarten skulle være trav, men at kortere distancer i galop kunne tillades. Det er et seriøst foretagende, i udgangspunktet slet ikke møntet på publikum og væddemål, men afholdt alene med det formål at udvælge de hurtigste, stærkeste og mest stabile heste med det bedste temperament til avlsarbejde, således at den danske ren- og halvblodsavl kunne blive forædlet. Det tog de bedste tospand ca. 25 minutter at gennemføre, svarende til ca. 18 km/time. Generalsekretær Helge Marks-Jørgensen skrev i Travsportens Årbog mere end 100 år senere i 1944: Thi det må ikke glemmes, at indtil Jernbanenettet blev tæt og derefter Automobilet blev Allemandseje, havde Hesten i alle dens Sværhedsgrader en altovervældende Betydning for Landenes Økonomi, og for Post- og Passagerbefordring (privat som offentlig) spillede det en stor Rolle at have hurtige og udholdende Ride- og Køreheste. Formålet med disse præstationsprøver var klart, køre- og ridehestene skul- 4

5 le forbedres, men de jyske bønder var ikke klar til at optræde og skabe sig for Frederik VI og tronfølgeren, den senere Christian VIII, og helt uden om dette kongelige initiativ arbejdede man i Jylland med grundstammen for den jydske hest, mens opdrætterne i Frederiksborg Amt arbejdede videre efter eget hoved med varmblodige køreheste til grundstammen i frederiksborghesten. Præstationsprøverne holdt op et par år efter. Dronningens væddeløb à la England Det var heller ikke lykkedes at udbrede fuldblodet eller galophesten, som i generationer var blevet udviklet ved præstationsavl gennem væddeløbene i England. Dronning Caroline Mathilde havde allerede bragt ideen til væddeløb med sig ved sit giftermål med Kong Christian VII i 1766, og kongens livlæge Struensee arrangerede de første konkurrencer på fælleden i København d. 4. juni Men væddeløb (og maskebal) blev forbudt allerede året efter, da Struensee havde mødt sin skæbne ved henrettelse samme sted. Han var blevet dømt til døden for majestætsfornærmelse begrundet i magtmisbrug og sit intime forhold til dronningen. Fuldblodsmanien bredte sig fra England til resten af Europa i første halvdel af 1800-tallet: Fuldblodet skulle bruges til at ophjælpe og forbedre alle hesteracer, og ved væddeløb skulle avlsdyrene udvælges. Herhjemme gjorde hertug Christian af Augustenborg et nyt forsøg som foregangsmand fra omkring 1820, og der blev afholdt væddeløb i Holsten og Slesvig, på øerne og endda på Bornholm. Problemet var imidlertid, at det ofte kun var hertugens heste, der deltog. Hertugen og hans ideer om avl på ædle heste fik godt nok betydning for hærens forsyning af kavaleri-heste, men der var stadig ikke reel indflydelse på den danske landavl. Galop og trav på Eremitagesletten 1870 I 1859 gjordes et mere vellykket forsøg fra den danske landadel i form af lensgrever og lensbaroner med stiftelsen af Foreningen til den Ædle Hesteavls fremme med det formål at indkøbe ædle heste til ren- og halvblodsavl, og i 1867 genoptoges væddeløbsvirksomheden, først i Odense, så Slagelse, og fra løverdag d. 16. juli 1870 på Eremitagesletten ved København. Det var både galop- og travløb, men travløbene var under rytter på grund af manglende egnede køretøjer, og derfor er Den første bane i Viborg. 3½ gange højre om, så 3½ gange venstre om det blev til en dansk mil på ca. 7,5 km. 5

6 Væddeløb på Eremitagesletten i Tegning af Knut Ekwall den moderne montésport med ridetravløb så at sige oprindelig og blot genopstået. Det var også på Eremitagesletten, at det første skandinaviske galopderby blev afholdt d. 17. juli 1875 med lensbaron Tage Reedtz-Thotts King of Norfolk som vinder. Det tog et tiår ekstra, før de første organiserede travløb fandt sted på Kjøbenhavns Traverbane på Lyngbyvejen nær Lundehussøen (nu Emdrup Sø), tæt ved, hvor Bernstorffsvej løber ud i Lyngbyvejen. Det skete d. 6. september 1885, arrangeret af Selskabet til Travsportens Fremme. Man vidste godt, at det kun var en spæd begyndelse, og at hestene ikke holdt ønsket kvalitet, men der var pakket med trafik på Lyngbyvejen i timerne forinden, og bommanden i Lundehuset som grænse til byen tjente rigtig mange penge. Dette var den første af utallige festdage på travbanen for den almindelige københavner de næste 130 år. De tre suveræne heste kom udefra, Drowschock fra Hamborg, Spangel og Lilledølen fra Kristiania eller det nuværende Oslo. Travhesten som den seje og udholdende Politikens journalist beskriver i forbindelse med indvielsen, at USA er milevidt foran med traveren. Han nævner avlshingsten Hambletonian født 1849 med 1225 hopper (hingsten blev tillagt faderskabet af ca afkom) og træneren Hiram Woodruff som sportens forældre, og han fortæller: Den bizarre amerikaner med sit go ahead har på kort tid udviklet en racehest, hvis bygningsstil er kørehestens ideal, og hvis hurtighed grænser til det urimelige. Man kan tænke sig en dansk mil travet i godt ni minutter lidt hurtigere end vore Iltog. Samtidig fortæller han: Hver stat, ja 6

7 hver by, som vil gælde for noget, har sin egen smukt anlagte traverbane. I den forbindelse nævnes det, at traveren og gangarten trav er at foretrække, hvis det handler om udholdenhed over lange distancer, og det er naturligvis også behageligst, når man sidder i en drosche, en diligence eller et andet køretøj. Westerns har ofte vist action og vild galop, når hestene trak en stage-coach eller en mail-coach, og det var naturligvis en helt rigtig beskrivelse i tilfælde af flugtadfærd, mens den almindelige, naturlige og brugbare gangart for trækhestene på jævnt underlag var trav. Roskilde tur-retur Med hensyn til distanceevnen skal en af travets pionerer Fernando Møller og hans hoppe Aalborg nævnes. Aalborg var født i 1880 i Nordjylland og kom som arbejdshest til Fernando Møller, der var købmand i Roskilde. Hun var en livlig, fyrig og villig Hoppe med uopslidelig Energi. Hun var hvid af Lød, men Løden var svær at få Øje på, thi Hoppen gik for Kulvogn til Hverdag, og det var ordnet således, at den hver Travdag havde Læs fra Roskilde til København. Efter at have afleveret Læsset kørte Hoppen ud på Traverbanen, blev pudset af, gik Travløb og vandt Præmie, hvorefter Turen gik tilbage til Roskilde igen. Utroligt og dog sandt. Beskrivelsen er generalsekretær Helge Marks-Jørgensens i 1944 i anledning af, at Aalborg da var en af de to oprindelige stamhopper, der stadig havde efterkommere løbende. Det har hun ikke mere, mens den anden, Frigga fra 1885, stadig er at finde i stamtavlen hos en mængde travere i Til gengæld er Aalborg den første hoppe nævnt i den første Dansk Traver Stambog fra Ved starten på Lyngbyvejen september Tegning af K. Hansen Reistrup 7

8 Traveren svæver. Sulkyens store hjul blev udskiftet med pneumatiske cykelhjul med dæk og slange i med Fernando Møghe Fernando Møller var berømt af andre grunde. Han var Fuglekonge 1900 i Roskilde, og han var husvært for forfatteren Agnes Henningsen, samt datteren Esther og den senere så berømte søn kulturradikale Poul Henningsen. Agnes var flyttet på førstesalen hos Fernando Møller efter anbefaling af vennen Gustav Wied. Hun omtaler med varme sin husvært i Byen Erobret. Her nævner hun de lune sommeraftener med vidt åbne vinduer, hvor hun sammen med en veninde og kommisen sad hos købmanden og priste hans travheste, mens de fik en kold øl. Fernando døde i 1924, og i en periode herefter kom Matador-forfatteren Lise Nørgaard og hendes søster som børn forbi med julekurv til enkefru Møller. Lise Nørgaard har ifølge Roskildefugleskydning.dk erkendt, at inspirationen til Fernando Møghe kommer fra hjemmet på Algade. Galoppen en sport for konge og adel I tiden med Aalborg og Fernando Møller omkring år 1900 er det tydeligt, at hestesporten har skilt sig ud i to rivaliserende grene med hver sine disciple. Galoppen eller fuldblodet ansås for det fineste, og fuldblodets rene avl var også helt på plads allerede på dette tidspunkt, hvilket kan illustreres ved, at den internationalt berømte fuldblodshoppe Mowerina blev født hos kammerherre Otto Scavenius på godset Basnæs nær Næstved i Hoppen blev solgt og blev i England mor til bl.a. Donovan, engelsk derbyvinder 1889 og dengang verdensrekordholder med en indtjening 8

9 på pund. Basnæs er historisk kendt af andre grunde, idet H.C. Andersen ofte besøgte Otto Scavenius mor Henriette Scavenius og børnene på vej ud og hjem fra rejser i udlandet. Galop var en sport for konge og adel, skibsredere og direktører, mens travet efterhånden blev en sport for borgerskabet med hesteejere blandt bagermestre, slagtermestre, møbelhandlere, godsejere og storkøbmænd. Det ses i generationer efter, og begge steder vil man i dag kunne finde folk, der ikke har det ringeste ønske om at afkræfte disse stereotyper. I øvrigt kan det som kuriosum nævnes, at den til enhver tid siddende monark har været protektor for galopsporten siden kong Christian IX i 1864, mens travet var stolte af, at kong Christian X s bror prins Harald påtog sig protektoratet for travsporten fra 1914 til Et blåt stempel med farvenuancer. Hattemoden fra Royal Ascot-væddeløbene i England blev bragt med til galop-derbyerne Europa rundt, Klampenborg fik sponsorer som Crome & Goldschmidt og De Danske Spritfabrikker med C.L.O.C., mens Charlottenlund Travbane fik mest ud af Tuborgs sponsorkroner. Det er i øvrigt markant, så forskelligt de to slags væddeløb har succes ude i verden. I England er galoppen enerådende og trav stort set fraværende, i USA fører galoppen klart over travet med hensyn til publikum og popularitet, i Frankrig er sportsgrenene meget store side om side med trav i førersædet, mens travet er helt dominerende i Nordens lande, hvor galop er fraværende i Finland. Andre steder i verden spilles der enorme summer på galopløbene. Det gælder f.eks. i Japan, Korea, Australien og Hongkong. Arabere, fuldblod og en frederiksborghoppe Mens galophesten eller fuldblodet har tre orientalske hingste som stamfædre, importeret til England i årene omkring 1700, er traverracerne i USA og Frankrig opstået ved krydsning af dette fuldblod med nationale køreheste, og dagens danske traver er amerikansk baseret med stænk af fransk blod. I de allerførste år i Danmark før 1900 kørte man dog med en helt anden broget skare af heste: Små norske fjordheste, indførte russiske orloff-travere, enkelte amerikanske travere indført over Tyskland, heste af frederiksborg-blod eller heste af ubestemmelig oprindelse. Fra begyndelsen var der stor succes for den russiske orloffer eller Orlow-traver, opkaldt efter grev Orlow, der Da Fernando Møller blev fuglekonge, skulle der travhest på skiven. 9

10 Det var stort, da dronning Elizabeth II s grå hest Arabian Story besøgte Klampenborg og blev nr. 2 i Skandinavian Open Championship Foto: Burt Seeger var rådgiver for kejserinde Katharina II. Grev Orlow forsøgte på sit stutteri nær Moskva at skabe den ideelle kørehest i 1770 erne, og det lykkedes ved hjælp af den arabiske hingst Smetanka og en dansk blåskimlet hoppe, som efter al sandsynlighed var købt af hans staldmester på auktion i august 1771 på Christiansborg. Hun kom fra det Frederiksborgske stutteri, der på opfordring af Struensee holdt udsalg. Vil man se, hvordan en frederiksborg-hest så ud dengang, er det bare at betragte Saly s berømte rytterstatue af Frederik V på Amalienborgs slotsplads. Seks hingste fra stutteriet stod model, og efter 14 års arbejde og omkostninger, der efter sigende overgik prisen på pladsens fire palæer, blev statuen færdig netop i året for Christiansborg-auktionen. Statuen er i øvrigt blandt de 12 billedkunstværker, der er optaget i den danske kulturkanon. Og statuen er på den måde også travhistorie både i Danmark og i Rusland. Charlottenlund og Klampenborg åbnede Ved travløbene på Lyngbyvejen opstod diskussionen, om man skulle kæmpe for at forædle den danske landrace, eller om man i højere grad skulle satse på indført russisk og senere amerikansk blod, og den strid blev vundet af de sidstnævntes fortalere, der tog initiativet til Det Danske Travselskab og Charlottenlundbanens åbning i Banen havde fra starten af flere ingredienser fra byen. De stadig stående hjørnetårne på Ordrup Jagtvej stammer fra landbrugsudstillingen i og omkring Tivoli i 1888, i øvrigt ligesom Tuborg-flasken i Hellerup, og så brugte man mursten fra det i 1884 nedbrændte andet Christiansborgs slot som stabilt underlag for den egentlige banebelægning. Væddeløbene koncentrerede sig stadig om hovedstaden, og galopsporten var lagt i faste rammer med England som forbillede, da Klampenborg-banen åbnede i Ordrup Mose 5. juni 1910, samtidig med at løbene ophørte på Eremitagesletten, hvor Hubertusjagten nu minder os om de ældste tider. Også Klampenborg-galoppen fik tag i københavnerne, med en kongelig tribune, der efter sigende kom fra en international udstilling i Paris i Der var 10

11 nu kun et par kilometer mellem landets dengang eneste to faste og historiske væddeløbsbaner, som heldigvis begge eksisterer den dag i dag. Pengene kom fra Ollérs pari mutuel Finansieringen af væddeløbene allerede fra Eremitagens og Lyngbyvejens tid kom via totalisatoren, hvor spillerne væddede om, hvem der vandt. Systemet pari mutuel eller gensidigt væddemål var indført omkring 1870 i Paris af Joseph Ollér og nåede efter ganske få år udbredelse til Danmark gennem Tyskland. I dag er pari mutuel forkortet til PMU og kendt fra den grønne trøje i Tour de France og fra utallige spillebutik ker i dagens Frankrig. Systemet er simpelt. Alle gør indsatser efter lyst og pengepung på en vilkårlig hest i et væddeløb. De spiller f.eks. Vinderspil. Indskuddene standses kort før løbsstart, kassen gøres op, og der fratrækkes afgifter til arrangør og stat. Udbetalingspuljen bestemmes herved. Løbet afgøres, og de spillere, der har satset rigtigt, deler udbetalingspuljen i forhold til deres indskud på den pågældende hest. De får udbetalt Vinderoddset gange deres indsats. Moulin Rouge og Olympia for spillepenge Ollér tjente formuer på at udbyde spil til de franske galopløb fra sine hestetrukne De Danske Spritfabrikker og Crome og Goldschmidt var med til at lancere galoppen. 11

12 Den røde sjællandske hoppe Lotte vandt Landmandsløbet 1890 på Lyngbyvejen og blev nr. 2 i samme løb i Charlottenlund i mobile spillebutikker, men det blev for meget for den franske stat, der fængslede ham kortvarigt for at udbyde ulovligt spil, selv om han påpegede, at pari mutuel handlede om viden og ikke om hasard. Et forbud mod spil på hestene blev indført, men det gav den franske sport et knæk, og bookmakingen hørte jo alligevel ikke op. Enden på det hele blev, at lovgiverne ændrede holdning. Så nu blev Ollér i stedet sat i spidsen, da staten indførte PMU og skaffede store indtægter til såvel sporten som statskassen, spillets eneste sikre vindere. Joseph Ollér brugte sin opsparede kapital til at være ophavsmand og medstifter af forlystelsesstederne Moulin Rouge og Olympia i Paris. Der er indført nye spilleformer siden da, men princippet i totalisatoren er stadig det samme. Og det spillende publikum er generelt så gode til at vurdere chancer og til at bestemme odds, at disse svarer fint til hestenes vindersandsynligheder: spiller man generelt heste til odds 2, får man gevinst dobbelt så ofte, som hvis man spiller heste til odds 4. Det giver en slags beskyttelse af den uerfarne spiller, hvis blot han/hun holder sig fra at satse på de helt store odds, som oftest dækker chanceløse heste. Spillernes dygtighed kan den dag i dag aflæses i de professionelle kuskes respekt. Kort før start kører de en tur forbi oddsindikatoren for at se, om de under deres forberedelser har overset nogle væsentlige konkurrenter. Står en hest til et lavt odds, skal de være på vagt. Til gengæld gør den samme gode fastsættelse af odds, at det er svært at tjene penge ved spillet. Kurserne er rigtige. 12

13 Men det ved langt de fleste spillere. De ved udmærket, at spil på heste er en hobby, der generelt koster penge. For mange er den største pointe da også succesen, når de har peget den rigtige hest ud. Det viser indsigt, og det giver en slags håneret over for vennerne. Hesten var død i opløbssvinget Hestesporten var i modsætning til ofte postuleret professionel fra starten af. Der kom travtrænere fra det meste af verden, og allerede i 1891 hyrede man i Lunden den afroamerikanske Alfred Johnstone, dengang naturligvis kaldt negeren. Engang vandt han med hesten Hansl, der styrtede død om umiddelbart efter mål. Nej, nej påstod Johnstone: Hansl var død allerede i opløbssvinget, men så løb den videre som en halshugget høne, mens jeg bar den oppe i linerne. Det kunne kaldes kørekunst. En anden af de bedste dengang var Julius Pajoncek, der oprindelig havde været træner for den russiske fyrst Sturdzas heste. Han kom fra Rumænien efter mellemspil i USA, og han indførte et væld af amerikanske heste, der medførte en mærkbar forædling og forbedring af den danske traverbestand. Pajoncek kunne fortælle følgende historie om den amerikanskfødte Calumet Butler på et tidspunkt, da han var træner i Hamborg: Jeg kørte med den Bestie, Tårnene i Charlottenlund er der stadig. Foto fra Nederst til venstre kunne man få ståplads til 50 øre. Indgang til opløbsstrækningen kostede 1 kr. 13

14 Der er også kvinder i totalisatorkøen omkring år Foto: Knud Thønnesen og jeg skældte ham ud for Schlin gel og Dovenkrop, der kostede mig så dire Penger og ikke vilde trække noget, og så pludselig udbrød jeg: Go ahead, you damned scoundrel og så gik han! Han forstod naturligvis ikke Tisk, fordi han ovre fra Amerika havde været vant til kun at here Engelsk! Nu taler jeg kun Engelsk til ham, og nu kan han lebe lige saa stærkt som den Walter Dear (Walter Dear var Europas bedste på det tidspunkt). Der gik mange historier om de forskellige, og sandt er det i hvert fald, at den amerikanske træner Frank Starr nægtede at kunne forstå dansk, når han blev kaldt til afhøring i dommertårnet i forbindelse med en forseelse. Det frustrerede dommerne, for Starr klarede sig fint på staldterrænet og blandt hesteejere. 55 år i sulkyen Allerstørst betydning af udlændingene fik den 26-årige hollænder Niels Jan Koster, der dukkede op i 1913 sammen med sine forældre. Årsagen var, at totospillet var blevet forbudt grundet uregelmæssigheder i Holland, og at danske hesteejere sendte bud efter ham. Hans betydning kan næppe overvurderes. Han kørte 48 sæsoner indtil han stod af sulkyen efter afskedssejr på Amager Travbane i december Det var blevet til danske sejre, heriblandt 10 danske derbytriumfer et tal, der aldrig bliver overgået. I det meste af perioden var hans stærkeste rival Skovseren, den 14

15 jævnaldrende Sofus Sørensen, der formentlig har danmarksrekord med 55 sæsoner i sulkyen fra 1910 til Vægten til forskel Ikke mange sportsgrene byder på karrierer af den længde, og disse travtrænere og kuske kunne jo også tillade sig at lægge sig lidt ud med alderen, mens galopjockeyer nu som dengang var begrænset af regler, der har udspring i The Jockey Club 1750 fra Newmarket i England. Det er bl.a. prisen for dansk galops internationale samarbejde. Den gængse ridevægt er hævet lidt, men det giver problemer, når unge og stadigt højere og tungere europæere skal holde sig nede på en vægt på under, eller omkring 55 kg, hvis de vil gøre sig gældende som galopjockeyer. Derfor er den internationale sport i dag fuld af sydamerikanske jockeyer, mange fra Chile. Vægten og jockeyernes sundhed er dog til debat i den internationale sammenslutning. Skovseren Sofus Sørensen, 77 år, efter 55 år i sulkyen i Det første internationale mesterskab i 1928 havde deltagelse af Europas bedste travtræner, Charlie Mills fra Berlin (tv.). Han vandt de første tre udgaver af løbet. Her sammen med Niels Jan Koster, hollænderen med rekorden på ti danske derbysejre! Faktisk var der indtil 1932 også vægtudligning i travet. Kusken inklusive bolster og sæde skulle veje mindst 75 kg, og vejede han mere end 85 kg, skulle det offentliggøres for publikum. Selvfølgelig betyder vægten også noget, om end mindre, i travløb, selv med de moderne sulkyer, og Charlottenlunds daværende champion Walther Kaiser fremhævede selv som anbefaling af avlshingsten My Nevele, at hesten i fedtet bane i Stockholm var blevet nr. to i verdenseliten i 1980 med ham og dermed 110 kg i sulkyen. I ridetravsporten er det bestemt, at montérytterne med sadel og evt. ekstra vægtbelastning skal veje mindst 65 kg. 15

16 Unikke tegninger fra Lyngbyvejen... 16

17 Unikke tegninger fra Lyngbyvejen... 17

18 Trænerchampion Bent Olsen (tv.) har været galoptræner først i Aalborg, så Odense, herefter Århus og nu Klampenborg. Han har vundet på alle baner som jockey, også i Billund, der også havde galop i starten. Her modtager han vinderen Half Prince med Oliver Wilson i sadlen. Foto: Burt Seeger Nu kun sportshest Indtil tidspunktet omkring 1. verdenskrig havde traveren været udnyttet som køre-, træk- og ridehest til en del forskellige formål. I Frankrig havde man lagt vægt på at opdrætte en lidt kraftigere og grovere udgave til militært brug, både til persontransport og til materiel. Forskellen fra den amerikanske (og danske) traver kan ses om ikke tydeligt den dag i dag. I England blev traveren indført fra USA og meget elsket som brandhest til Londons brandvæsen. Den var stabil, sikker, hurtig og stærk uden at have fuldblodets nervøsitet. I København løb en del udtjente travere rundt i byen foran hestedroscherne, og i travsportens første tid blev der faktisk holdt væddeløb mellem de københavnske droscher. På de dage var det vanskeligt at hyre en i byen. De droscher, der ikke var på travbanen for at deltage, var ude for at se kollegerne dyste. Men automobilet overtog hestens rolle i byen, på landet var traktoren på vej, og efterhånden blev traveren, ligesom fuldblodshesten, først og fremmest en sportshest, hvis man ser bort fra perioden med benzinmangel under 2. verdenskrig. Det handlede derfor nu kun om at forbedre stilen, fremelske speeden og optimere hurtigheden på distancer mellem 1600 meter og 3000 meter, mens langdistancer på 10 og 20 km blev uinteressante. Der forestod endnu et stort udviklingsarbejde med hensyn til både avl, sulky, bane, foder og træning, og mens den hurtigste danske hest på dansk bane 18

19 i år 1900 var Harriet A med 37,7 km/ time, har italienskfødte Robert Bi i maj i år sat dansk banerekord i Copenhagen Cup med 51,4 km/time. Forskellen er dramatisk, svarende til, at Harriet A manglede mere end 500 meter eller mere end en halv omgang på Lunden, da Robert Bi havde gennemført de 2011 meter. Selv om jeg er lidt usikker på det rimelige i sammenligningen, så vandt Mowerinas søn Donovan som nævnt det engelske galopderby 1889 (derbyet!) i en fart af 53,2 km/time, mens den nuværende derbyrekord over de 2423 meter i Epsom svarer til 57,8 km/time. Folkesport med spise ude hest I løbet af ganske få år fik sporten tag i det københavnske publikum, og der var om søndagen en sand folkevandring mod travbanen. Det foregik fra starten med sejlbåd til Fluepapiret ved Charlottenlund Fort, med hestesporvogn eller dampsporvogn ad Strandvejen, med et af skovtogene til Klampenborg, der standsede i Charlottenlund, på cykel eller til fods. De velbeslåede kunne naturligvis køre med drosche eller senere bil, og ved S-togets indførelse i 1933 kunne man tage et af de specielle travtog til og fra Charlottenlund. Man skulle ud for at følge sine favoritter og satse lidt i totalisatoren. Hvis man var heldig at ramme en vinder til et godt odds, en såkaldt spise ude hest, kunne man invitere på mad bagefter i restauranten Over Stalden, hvor Dagmar Hansen (Oh, Dagmar) optrådte i sommerrevy. Hestenavnene var ikke altid lige til at udtale for den jævne københavner, men så fik de bare øgenavne, og kendte heste som Mabel Pierce og Sovereign Chimes hed aldrig andet end Møbelpetersen og Sjoveren Simes. Det var måske lidt sværere at gennemskue, hvorfor Passepartout blev kaldt Det Røde Hav, og hvorfor Bella la Copia kaldtes Clara Pontoppidan. Det er noget med Jorden rundt i 80 dage og? Liva Weel i Odds 777 kvinder i sulkyen Med til at øge populariteten var, at kendte skuespillere og teaterfolk var engagerede både som gæster og hesteejere. Marguerite Viby og Osvald Helmuth var flittige gæster i Charlottenlund i 1930 erne, senere kom Arthur Jensen og Poul Bundgaard vist mest til galop. En af tidernes bedste galopjockeyer, engelske Lester Piggot, var med succes på besøg på Klampenborg ved 1. udgave af Scandinavian Open Championship i Piggot med tilnavnet the long fellow var som jockey relativt høj med 1,73 m, og han måtte hele karrieren kæmpe med vægten, når han skulle kunne præstere kg. Foto: Burt Seeger 19

20 hedsindtryk ved sporten styrkes! Legenden Koster er mindre heldig med en bemærkning om, at kvindetrav hører hjemme på dyrskuer. Desværre varede dette eksperiment i første omgang kun i fire år, indtil den berømte derbyvinder Tella the Great styrtede om på Amager Travbane i en eneulykke for den helt uskyldige kusk Gritt Corneliussen. Tella pådrog sig benbrud og måtte straks aflives, og dameløbene kom først igen i slutningen af 1960 erne, i første omgang introduceret som ridetravløb. Inspiration fra Sovjet Inspirationen til nye dameløb kom i 1966 fra Sovjetunionen, og datoen var naturligvis 1. maj. Den 27-årige Maria Burdova med 700 sejre fra Moskva-hippodromen besøgte Charlottenlund sam men med flere landsmænd. Hendes ame rikanskfødte Filmen Odds 777 fra 1932 med Liva Weel havde tag i et kæmpepublikum. Det er herfra, vi kender Glemmer du og Gå med i Lunden, som i mange årtier blev brugt som banens kendingsmelodi ved afslutning af væddeløbene. En opfordring til at komme tilbage. Der er næppe tvivl om, at Liva Weels filmsejr med Robinson var en medvirkende årsag til, at kvinder fik lov til at køre specielle dameløb fra 1938, på et tidspunkt, hvor al opmærksomhed på kvindesport handlede om svømmepigerne Jenny Kammersgaard, Ragnhild Hveger og Inge Sørensen og deres enorme succes. Mr. Skeptik bemærker i TravTidende, at pigerne i sulkyen muligvis kan bidrage til, at det umiddelbare skøn- Henrik Leth 47 år som løbskommentator. Foto: Burt Seeger 20

21 Der kom i en kort periode piger i sulkyen i 1938 indtil ulykken med Tella the Great. hest Apex Hanover var danskerne overlegen, men ved en voldsom sammenkørsel i feltet blev den sat ud af spillet. Der skete så det vistnok helt enestående i travhistorien, at flere konkurrenter tilbød et ekstra væddeløb, og så vandt Apex og Maria i stor stil. Alle var glade, og intet optræk til diplomatisk krise. Kort efter kunne kvinderne få normal licens, og Lena Hansen blev træner og kusk i Nykøbing Falster i I staldene var kvinder et særsyn dengang, helt i modsætning til nu. Der var en stor stab af staldmænd fra 1920 erne til 1970 erne, og det var typisk elever, der var droppet ud af folkeskolen efter syv års skolegang. Der var mange typer imellem i en stor aldersspredning, og indtil sidst i tresserne var det sådan, at forældre i omegnen af Charlottenlund Travbane ikke syntes, at det var passende for en ung pige at færdes der på egen hånd. Jeg ved det, for jeg var selv et af de børn, der altid rendte i stalden før og efter skoletid, og jeg begyndte at træne heste på banen i 1960 i en alder af 13 år. Blandt hesteejerne i Jørgen Olsen-stalden var i øvrigt Poul Reichhardt, der få år forinden havde indspillet endnu en publikumssucces om travet, De røde heste fra Stemmen To år senere tog instruktøren Alice O Fredericks og Poul Reichhardt filmpublikummet med til galop med Det store løb. Det er her, Reichhardt lystigt 21

22 Den fynske champion Poul Stripp på æresrunde med 19-oddseren Jolly efter den første derbysejr for en provinstræner i To år senere var det Vagn Lønborg fra Århus med Lykkeprins, og fra 1967 kom derbysejrene fra Århus, Aalborg, Nykøbing, Billund og Skive i løbet af et tiår! i sadlen synger Ibrahim, løb nu til. Den havde stor reklameværdi for galopbanen, men intet kunne måle sig med banens trumfkort. Det var manden med stemmen, Henrik Leth, der var væddeløbskommentator i Klampenborg gennem 47 år! Han blev synonym med galoppen, blev parodieret af Linje 3 og var med i biografernes Haribo-reklamer. Henrik Leth var også formand for Dansk Galop et par år i firserne. Urent trav og hænge ud På tilskuerpladserne på travbanerne blev der diskuteret ivrigt. Dommernes indsats med diskvalifikation for galop og for urent trav blev ofte kritiseret, og ikke sjældent med rette. Det er et ualmindeligt smukt syn at betragte en rent travende hest med dens karakteristiske svæv over jorden, kun afbrudt af en hurtig rytme af samtidige hovslag med et urværks præcision, men det er til gengæld lige så græsseligt at se på en urent travende eller grisegaloperende og formentlig småhalt hest. Men unøjagtigheder skal tolereres, og hvor går grænsen? Den skal hænges ud, altså diskvalificeres. Tilråbene fra publikum var mange, og udtrykket at hænge ud fik ny næring. Det havde den forklaring, at dommerne ved diskvalifikation hængte nummeret på den pågældende hest uden på tårnet. Urent trav og staldfidus indgik i befolkningens hverdagssprog, og selv om det er nok de færreste, der forbinder udtrykket med heste, når de omtaler, at f.eks. en politiker sprang i målet lige før indgåelse af en aftale, så kommer også det fra travbanen. Selv om diskvalifikation for urent trav ophørte, både på grund af forbedret avl, et højnet sportsligt niveau, øget opmærksomhed på hestevelfærd og et nyt regelsæt, lever udtrykket videre i avisoverskrifter, mens de urent travende heste stort set er væk fra løbene. De er ganske enkelt ikke konkurrencedygtige, og de bliver slettet efter opvarmningen, hvis de viser tegn på halthed. Så er det en tur til dyrlægen. De andre baner Der stod Charlottenlund og Klampenborg på det meste af trav- og galopsporten de første halvtreds år, og Det Danske Travselskab (Charlottenlund) var internationalt anerkendt bl.a. på grund af organisatoren Hugo Jørgensen. Han sikrede stambogsføring og regelsæt fra 22

23 den første tid, han var en vigtig repræsentant til den første europæiske travkongres i 1891 og var initiativtager til den anden i København i København var blandt Europas berømte travmetropoler, Wien, Berlin, Moskva, Paris og Rom var de andre. Vi var foregangsland i Norden, da Sverige og Norge først fik totalisatortilladelse senere, og Hugo Jørgensen og senere hans søn Helge Marks-Jørgensen var fødselshjælper såvel der som til banerne på Amager, i Århus og Odense, der åbnede i henholdsvis 1922 (lukket 1976), 1924 og Det vil sige, det var galoppen, der kortvarigt tog føringen i Århus, og de første rationelle travløb må regnes fra 1929 efter omlægning af banen i Marselisborg-skoven. Odense var som nu kombineret trav og galop. Omkring dette tidspunkt bredte interessen for væddeløb og opdræt sig til større og større dele af landet, mange nye amatører og landmænd fandt hestesporten og især travet interessant, og efter 2. verdenskrig gik det stærkt med oprettelsen af nye travbaner, Skive 1949, Aalborg 1954 (også med galop), Bornholm 1960, Nykøbing Falster 1966, Billund 1971 (kortvarigt med galop), Skovbo 1976 (lukket 1991). Nu var travsporten blevet landsdækkende og var en af landets førende sportsgrene, og i slutningen af 1980 erne nåede man op på 4800 travløb i Danmark ved mere end 500 arrangementer om året. Mindst et væddeløbsarrangement og mere end 13 løb i snit pr. dag. Omfanget af opdrættet eksploderede, og der blev født mere end 1430 travføl i 1989! Til sammenligning er der i 2015 planlagt 210 travarrangementer med 1850 travløb, mens Klampenborg har planlagt galop 19 gange med 166 løb, hvortil kommer 91 galopløb fordelt på Århus, Aalborg og Odense. På travfronten fødes skønsmæssigt 400 føl, mens galoppen venter omkring 100 fødsler i år. Amatørerne kunne også Charlottenlund Travbane havde siddet på magten og dominerede totalt i næsten 100 år fra sin fødsel, også selv om fællesorganisationen Centralforbundet for Travsport og Traveravl blev stiftet i Styrkeforholdet var økonomisk begrundet, da spillerne og spilomsætningen fortrinsvis var i København, og det blev stadfæstet i kraft af klart flest stemmer i forbundet. Gennem næsten hele århundredet var det dybest set Charlottenlund, der finansierede for- Ved åbningsdagen 1935 på Fyens Væddeløbsbane. En gammel restaurationsbygning fra Odense var blevet revet ned, skilt ad og samlet igen til Sporvognen i baggrunden. 23

24 Der var masser af heste landet over i 1960 erne. Dette billede med nr. 29 som vinder fra Jydsk Væddeløbsbane i Århus 2. juledag 1962 er dog ikke helt retvisende. Efter alt at dømme er det Anton Nielsen, der vinder med Tarsus i et felt på 18 heste. Dengang var program med endelig startliste nemlig ikke indført endnu, så der var altså mindst 11 sletninger op til løbet. Anton Nielsen var far, bedstefar og oldefar til de senere så kendte og succesrige travtrænere Vagn Lønborg, Henrik Lønborg og Michael Lønborg. bundet, og igennem dette støttede man en overgang provinsbanernes drift via en udligningsordning, indtil en ny afgiftslov blev vedtaget. Så sent som i 1987 var spilomsætningen i Charlottenlund 212 millioner eller rundt regnet halvdelen af alt spil på trav i Danmark! Også på det sportslige område var Charlottenlund og Amager travsportens førende baner i en lang periode, og en stor del af de professionelle i København syntes stadig i 50 erne og 60 erne, at de var urørlige. Hesten blev trillet fire-fem runder til hverdag, hvis den ikke skulle have hurtigarbejde, og så ind i den varme stald igen, efter at staldmanden havde renset boksen ud og pudset hesten af. Det var en ret nem og ukompliceret hverdag for såvel fir- som tobenede. Men så kom selvbinderne, familien Jensen fra Tappernøje, og fra slutningen af 1940 erne begyndte bonden Jens Jensen at købe udtjente og banesure travere hos de københavnske trænere. Han købte hestene billigt, men trænerne syntes alligevel, at det var dem, der havde gjort en god handel. Han kommer til at øve sig med den her, sagde en træner ved en bestemt lejlighed i forbindelse med en handel, og det kom jo også Jens for øre. Se, jeg har øvet mig Et par måneder senere var der væddeløb, og selv om Jens kørte hesten mod overlegen sejr, nåede han ved passage af den pågældende træner at vende sig mod ham og sige: Se, jeg har øvet mig. Hemmeligheden var, at Jens havde taget 24

25 hestene hjem på marken. Nogle blev sat for ploven, andre gik for mælkevogn. Sådan blev styrketræningen udført, og i den frie natur i foldene fik hestene humøret tilbage. Selv kunne han ikke give anden forklaring, og til historien hører også, at han aldrig selv blev god til at oplære en hest fra bunden. Til gengæld overtog han den skadede Cim Payne og fik skabt tressernes bedste travhest. Jens Jensens succes var enorm, men han blev ikke uden grund beskyldt for skjult trænervirksomhed og for adskil- lige andre overtrædelser af løbsreglementet, hvilket medførte udelukkelser og begrænsninger af forskellig art. Han var en torn i øjet på de professionelle, men han gjorde heller ikke meget for at rette ind. I perioder fik han frataget sin licens, og det var her, at datteren Lena Hansen som første kvindelige træner i første omgang overtog ansvaret for stalden, mens Jens var henvist til at køre på staldmandslicens. Jens Jensen-succesen fik så stor betydning, at Lundens daværende champion Walther Kaiser blev den første Traveren Ulvia og en belgier på markarbejde i Tappernøje. 25

26 Det største? Tarok (Jørn Laursen) afviser svensk-amerikanske Wiretapper (Sören Nordin) i Koster Memorial Dansk banerekord og europæisk 4-årsrekord med gennemsnitlig kilometertid 1 minut 15,2. Foto: Burt Seeger københavner, som i nyere tid så lyset og købte sit træningscenter Digelsgård i Nordsjælland. Naturligvis skulle hestene ikke stå 23 timer af døgnet i en boks. De skal ud i naturen, også i løbssæsonen. Tidligere havde det mest været sådan, at trænernes gårde blev brugt som rekonvalescens for skadede heste eller som stutterier. Dannebrog på fire ben Det var jo ikke nogen hemmelighed hos landmændene og amatørerne uden for byerne, at hestene var glade for naturen. Oppe i Skive havde godsejeren Karl Laursen og hans fire sønner som amatører så at sige sat sig på sporten i 1950 erne og 1960 erne, selv om Karl var en moden mand i slutningen af fyrrerne, da han kørte sine første løb. Det er illustreret i Anne-Grethe Bjarups Riis film Tarok fra Filmen blev ikke den store publikumssucces, men det havde hesten til gengæld været. Tarok, Karl og sønnen Jørn bragte nye tusinder til travderby i 1976 og til væddeløb i de følgende år, og Dannebrog på fire ben er det nærmeste, vi sportsligt er kommet verdenstoppen med et rent dansk produkt. Hesten vandt 111 sejre i 165 starter og 2,8 millioner kr., og det var meget dengang i halvfjerdserne (det er det jo stadig). Mange fulgte trioen til VM i New York og til Prix d Amérique i Paris. I det franske travløb blev Tarok og Jørn Laursen nr. 4, kun små fire måneder efter, at dansk galopsport havde leveret en sensation ved en andenplads for Søren Jensen-trænede og brdr. Strecker-ejede Pompøs med Rae Guest i sadlen på Longchamp. Disse placeringer i absolut topklasse var vi ikke vant til. 26

27 På det sportslige område var Lundens dominans blevet brudt allerede i sidste halvdel af tresserne. Indtil da havde de fynske trænere Poul Stripp og Rudolf Jensen samt Århus-championen Vagn Lønborg med mellemrum vist store re sultater i klassiske løb, men fra 1967 og til 1982 tippede det helt over. Kun én gang lykkedes det en lokal Charlottenlund-træner at hjemføre derbysejren: Mogens Larsen og Spathrine C i Travets muskler i Jylland Charlottenlund-banens direktør Carl Andersen krævede fornyelse, Preben Kjærsgaard blev hentet fra Billund i 1981, Steen Juul fra Skive i 1983, og sammen med bl.a. den lokale Lunden-træner Axel Jacobsen stod de for den nye sportslige succes for Lunden. De tre jævnaldrende kuske kører stadigvæk alle stærkt her mere end 30 år senere, selv om de er midt i tresserne. Juul har vundet syv derbyer mod Kosters ti, men har med sit 25. championat (flest sejre i sæsonen) i Charlottenlund på den Meadow Roland og Preben Kjærsgaard vandt Copenhagen Cup Foto: Burt Seeger front overgået Koster. Deres virksomhed i Lunden skabte en knivskarp konkurrence, og set med mine øjne har de været med til at sætte nye høje standarder for at træne heste og for den professionelle sport i det hele taget. Men selv om de med deres lange virke Succes for Aalborg, Flemming Jensen og Local Conch. Ny dansk rekord med kilometertid 1 minut 10,0 sekunder i Sweden Cup på Solvalla-banen i Stockholm i Foto: Burt Seeger 27

28 væddeløbsfest et par gange om året, når man har særlige begivenheder på programmet. Her yder sydsvenskerne også deres bidrag til, at spillet på selve banen overgår, hvad man ser til hverdag. Måske Klampenborgs bedste hest gennem tiderne. Flemming Poulsen-trænede Dano-Mast, her med Mark Larsen. Foto: Burt Seeger og internationale resultater er en stor del af travhistorien, og selv om Juul er still going strong med en stor og meget succesfuld stald, er landets travmuskler flyttet vestpå efter årtusindskiftet, og med trænere som bl.a. Flemming Jensen og Jeppe Juel tilknyttet Aalborg er den bane vel i dag landets førende med Skive som efterfølger, hvad angår sportslig succes. Centrum for travopdrættet er for snart mange årtier siden flyttet vestpå og nordpå fra den oprindelige base nær København, og i mange år har den nordligste del af Jylland nu stået for den største produktion af travere i landet, selv om der findes kvalitetsopdrættere over hele landet. Måske spiller de forskellige jordpriser også voldsomt ind på denne udvikling. Til gengæld nyder Charlottenlund og Klampenborg godt af deres korte afstand til millionbyens heste- og spilleinteresserede, og begge steder lykkes det stadig at samle et stort publikum til Samarbejdet amatør-professionel Der er for mig ingen tvivl om, at sporten er nødt til at være professionel for at fastholde en bred publikumsinteresse, men til gengæld må man tage hatten af for den frivillige indsats, der bliver gjort landet over med den bornholmske amatørbane i Almindingen som et lysende eksempel. Og samtidig er det blevet et særkende, at amatører og professionelle trives side om side i et frugtbart samarbejde, hvor den professionelle gæstekusk giver amatørtræneren afgørende vink til forbedring af hestens udstyr og præstationsevne. Dette nedbringer udgifterne til at hol- To af travhistoriens bedste. Rudolf Le Ann, derbyvinder med 44 sejre og 5,5 millioner kr., Steen Juul med 25 Lunden-championater og syv derbysejre. Foto: Burt Seeger 28

29 de væddeløbshest, og uden denne kombination af amatører og professionelle fandtes sporten ikke, selv om der stadig er en række travtrænere af den gamle skole, som både træner og kører væddeløb for hesteejerne. De største træningsstalde af den slags har i skrivende stund (2/6) Flemming Jensen og Jeppe Juel fra Aalborg, Steen Juul fra Charlottenlund, Kaj Jensen fra Århus, Christian Lindhardt fra Skive, mens f.eks. årets komet 2014 i travet, Peter Jensen, til gengæld træner, men overlader pladsen i sulkyen til kolleger. Han mener, at man skal køre væddeløb på løbende bånd for at holde rutinen i live og for at kunne skabe den fornødne respekt blandt kollegerne. Moden med gæstekuske eller catchdrivere kommer oprindeligt fra USA, og som dansk gæstekusk er det Århusbaserede Birger Jørgensen, der historisk set er helt uden sidestykke med et kuske-vm og en karriere med mere end danske sejre, selv om flere yngre kolleger formentlig kører på samme niveau i dag. Kim Andersen og Søren Jensen har været jockey- og trænerchampions mange gange i Klampenborg. Foto: Burt Seeger Op- og nedture Dansk hestesportshistorie er fyldt med kriser og mellemliggende opgangstider. Lovgivningen og afgifterne har været ændret flere gange, og de sidste fyrre-halvtreds år er spækket med mislykkede forsøg på at give sporten og spillet et nyt løft. Ingen grund til at fordybe sig i detaljerne, men de vigtigste hovedlinjer er: Hestesporten nød godt af en slags monopolstatus sammen med due- og cy kelsport indtil Tipstjenestens start i Omkring 1990 indførte Tipstjene sten Lotto-spillet, dog med en vis kompensation til hestesport og duesport. Duebanerne måtte alligevel lukke. Dantoto gav kortvarigt boost I 1991 etableredes Dantoto med spil på heste fra 100 boder i byerne landet over. Det gav et kortvarigt boost til spilomsætningen, men de københavnske baner kom til at bløde, fordi spillerne, som først og fremmest fandtes i København, nu spillede i boderne hver dag til provinsbanerne og hverken var sultne eller købedygtige, når Lunden eller Klampenborg kaldte til væddeløb. Det havde en negativ virkning på såvel omsætning som tilskuertal i København, og både Klampenborg og Charlottenlund kom i reel og voldsom økonomisk krise. Klampenborg måtte for mindst anden gang i nyere tid hjælpes af private investorer og Lunden måtte gennem en betalingsstandsning. Tendensen med nedgang i tilskuertallet forstærkedes i 1996, hvor Dantoto med Canal Digital gik ind i TV-verde- 29

30 Gæstekusken eller catchdriveren over dem alle: Kuskeverdensmesterskabet ovenfor fra 2009 er faktisk det mindste af det. 28 gange siden 1985 har Birger Jørgensen været oftest sejrende kusk i Danmark til i alt mere end 7500 danske sejre i mere end væddeløb. nen, så man nu også kunne se løbene fra sofaen i hjemmet. Mageligheden sejrede, duften af hestepærer forsvandt, og spilomsætningen voksede ikke som ønsket. Krisen blev landsdækkende, efter at provinsbanerne i nogle år havde nydt godt af spillet fra de københavnske boder. I forsøg på at sikre fremtiden indledte hestesporten i 1998 et samarbejde med svensk travsport og deres spilleselskab ATG, og man planlagde fælles V75-spil på travet med Sverige. I Sverige omsatte dette ugentlige spil alene 3,5 milliarder SEK, mens det samlede travspil på alle begivenheder i Danmark var under en halv milliard på samme tidspunkt. Projektet ville dog kræve en lovændring. En tam kannibal Tipstjenestens bestyrelse reagerede voldsomt, man gav udtryk for frygt for kannibalisering af guldægget lotto, hvorfor det påtænkte spil over grænser næsten for enhver pris skulle blokeres. De stærke idrætsorganisationer frygtede for deres andel af Tips- og Lottomidlerne, og Tipstjenestens direktør erklærede 30

31 åbent og ærligt, at de aftalte millioner kr. årligt i to år som kompensation til hestesporten kunne være godt givet ud for at slippe for en kannibaliserende konkurrent. Kunne hestene give afkast, så var det fint, men det var ikke et bærende argument for Tipstjenestens bestyrelse. Dantoto A/S blev et datterselskab i Tipstjenesten i maj 2000, og Hestesportens Finansieringsfond blev oprettet til en overordnet styring af tilskuddet, der blev udbetalt gennem Kulturministeriet. Men hestene kunne jo ikke komme på fode på to år, hvem havde egentlig troet det, og i 2003 kom hestevæddeløbssporten på fordelingsnøglen for Tips- og Lottomidler. Kald det kompensation eller Tipstjenestens (nu Danske Spil) royalty for spillerettigheder på hestene. Siden er der blevet tilbudt spil på svenske løb også V75 med det primære formål at optimere indtjeningen i Danske Spil, når nu hestene er med på spisesedlen. Dantoto A/S blev nedlagt i 2004, og heste(sporten) blev herefter et produkt blandt andre vidensspil uden speciel opmærksomhed eller prioritering. Tipstjenesten fik kontrollen, men til gengæld betød indkapslingen, at hestesporten nu genererede mindre og mindre til såvel Danske Spil og til sig selv. Den så frygtede kannibal blev holdt indespærret, blev tam og begyndte at spise af sig selv. Ingen kan vide, hvordan det ville være gået, hvis samarbejdet med Sverige om V75 og med hestesportens markedsføring var blevet tilladt i 1998, eller hvis Tipstjenesten i stedet var gået alvorligt ind i år 2000 med en offensiv indstilling og tro på hestespillets muligheder for at generere afkast side om side med lotto. I Sverige har Svenska Spel og hestenes ATG eksisteret udmærket som konkurrenter på markedet og har skabt kæmpeindtægter, og V75-spillet er i dag den afgørende faktor i svensk travsports økonomi. Det vi ved, er at de stærke idrætsorganisationer nu har sikret en voldsom beskæring af hestesportens andel af Danske Spils overskud. Politikere fra forskellige partier har udtrykt velvilje over for hestene, men hvem husker begrundelsen for en beslutning for små tyve år siden, og hvor længe skal man føle sig forpligtiget af en sådan handling? At konsekvenserne af beskæringen kan blive fatale, er ingen vel i tvivl om. At de bliver voldsomme, er helt givet. Hestesporten er ikke bare et arbejde eller en hobby. Det er en livsstil og selve livet for mange mennesker. Det var en version af hestesportens, og mest travets kulturhistorie. Omfanget satte sine begrænsninger i en beretning, der kunne have været en bog. En sådan skrev Ettrup i 1991: Gå med i Lunden, mens Westerberg og Bustrup i 2010 skrev 150 år med fuldblod, fest og farver om galoppen. Fra disse bøger er der også hentet beskrivelser og billeder. PS. Journalisten fra Politiken i 1885 var tæt på pletskud med at sammenligne travhestens muligheder med Iltogets fart. En dansk mil på ni minutter svarer til 50 km/time eller en kilometertid på 1 minut og 12 sekunder. 31

32 WIEGAARDEN.DK AVB TRAVERBANEVEJ CHARLOTTENLUND

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR En stærk SPORT Dansk hestevæddeløbs historie begynder i 1770. Her starter de første heste i et organiseret væddeløb på Københavns Fælled. Siden har sporten

Læs mere

Tysk-amerikaneren Trouble var den overlegne stjerne Kate S. var den suveræne debutant

Tysk-amerikaneren Trouble var den overlegne stjerne Kate S. var den suveræne debutant Åbningdagens seks væddeløb: Tysk-amerikaneren Trouble var den overlegne stjerne Kate S. var den suveræne debutant Af Lars Donatzky Det strømmede mod Lunden med mennesker ud på eftermiddagen den 24. maj

Læs mere

Derbyhistorie. De første år II: De åbne avlsløb begynder og dansk hest vinder kæmpepræmie..

Derbyhistorie. De første år II: De åbne avlsløb begynder og dansk hest vinder kæmpepræmie.. Derbyhistorie II De åbne avlsløb begynder og Metropolitanløbet med den kolossale førstepræmie på 5.000 kr. giver dansk sejr Af Lars Donatzky Princess Earl var en af de heste, der både deltog i løbene på

Læs mere

Team Friis - Tilbageblik på 2014

Team Friis - Tilbageblik på 2014 Team Friis - Tilbageblik på 2014 2014 blev et år hvor stalden kan se tilbage på sin første klassiske sejr, sin første V75 sejr og en storløbssejr i Harald Lunds Mindeløb. 2014 blev året hvor vi endelig

Læs mere

Aalborg træner Peter Jensen starter 3 spændende heste og de får følgende ord med på vejen:

Aalborg træner Peter Jensen starter 3 spændende heste og de får følgende ord med på vejen: 24.07.15 Aalborg træner Peter Jensen starter 3 spændende heste og de får følgende ord med på vejen: 1.løb/8 Thai Paycheck: Er en fin traver, som i dens debut løb lidt urutineret og ikke helt forstod kuskens

Læs mere

Månedens Hesteejer i januar: Stald KTAS

Månedens Hesteejer i januar: Stald KTAS Månedens Hesteejer i januar: Stald KTAS Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 13.20 // Af Henrik Ebbesen // // // Dansk Hestevæddeløb har kåret landets største anpartsstald, Stald KTAS, som Månedens Hesteejer

Læs mere

blev fundament for SUCCES

blev fundament for SUCCES Steen og Pernille Rugaard med deres første avlshoppe Clara RDH, der er mor til Tørveslettens Stamina Besøg på Stutteri Tørvesletten SELSKABSHESTEN blev fundament for SUCCES 54 MAGASINET HEST 02 2011 H110228E1A54.indd

Læs mere

Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen.

Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen. Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen. Løb 1 (V4-1) 3 Dawn Raid var hurtigt ude af starthullerne i fjor, hvor hun vandt på premieredagen og fulgte op med en sejr i næste start.

Læs mere

4.løb/2 Sir Diamond: 5.løb/4 Sir William: 7.løb/2 Viktor B: 6.løb/5 Royal Dream: 7.løb/4:

4.løb/2 Sir Diamond: 5.løb/4 Sir William: 7.løb/2 Viktor B: 6.løb/5 Royal Dream: 7.løb/4: Løbsdag d 26.06.15 Kaj Westergaard seler 3 heste ud fra stalden og med et par spændende chancer: 4.løb/2 Sir Diamond: Gik et helt vildt topløb senest, hvor den sad i dødens hele vejen rundt i toptempo

Læs mere

Foretræde for Folketingets kulturudvalg

Foretræde for Folketingets kulturudvalg Kulturudvalget 2014-15 L 23 Bilag 6 Offentligt Foretræde for Folketingets kulturudvalg 22. oktober 2014 Indledning Som bekendt har Folketinget besluttet at beskære kraftigt i de tipsmidler, som hestevæddeløbssporten

Læs mere

GRATIS ADGANG! Program 25 kr.

GRATIS ADGANG! Program 25 kr. GRATIS ADGANG! Program 25 kr. Velkommen til sportslørdag med kuskematch Hvad er en sportslørdag? En sportslørdag er en dag med et kortere program, og mindre præmiesummer i løbene. Til gengæld giver det

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Derbyhistorie. De første år III: Clara Greenlander vinder det første derby med 225 meters tillæg..

Derbyhistorie. De første år III: Clara Greenlander vinder det første derby med 225 meters tillæg.. Derbyhistorie III Clara Greenlander blev den første derbyvinder trods 225 meters tillæg Af Lars Donatzky Med otte heste i fødselsregistret 1894 var det nu tid til at udskrive det første Dansk Traver Derby

Læs mere

Oprindelsen af moderne racing ligger i 1100-tallet, når

Oprindelsen af moderne racing ligger i 1100-tallet, når Derby Kommet for at blive? Oprindelsen af moderne racing ligger i 1100-tallet, når engelsk riddere returneres fra korstogene med hurtig arabiske heste. Over de næste 400 år, var et stigende antal arabiske

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Her stod de så, alle 50, ivrigt lyttende efter hvad Lene Hansen, med ryggen til, havde at fortælle om Blue Hors. Blue

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner september/oktober Løbsdage i Startmeldingsdatoer september og oktober til løb i september og oktober September: Mandag 1. Skive kl. 18.30 Tirsdag 2. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 3. Aalborg kl.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Copenhagen Cup. De første år: Manden med de fire Copenhagen Cup-sejre.

Copenhagen Cup. De første år: Manden med de fire Copenhagen Cup-sejre. Manden med de fire Copenhagen Cup-sejre Den europæiske champion Charlie Mills satte gang i de Internationale Mesterskaber i Danmark. Tekst: Lars Donatzky Det er de færreste, der opnår at vinde et Copenhagen

Læs mere

BANENUMRE STARTTIDER HAR DU SPØRGSMÅL TIL DANTOTO PRODUKTET, SÅ:

BANENUMRE STARTTIDER HAR DU SPØRGSMÅL TIL DANTOTO PRODUKTET, SÅ: LØBSKALENDER 2017 BANENUMRE DANSKE BANER 01 Charlottenlund 02 Århus 04 Billund 05 Odense 06 Skive 07 Aalborg 08 Nykøbing 09 Bornholm 10 Klampenborg SVENSKE BANER 22 Xpress 24 Solvalla 25 Åby 26 Jägersro

Læs mere

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5 Travkalender Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 Travligaen

Læs mere

Team Don. Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Følg Don på Facebook under facebook.com/teamfriis.don og på

Team Don. Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Følg Don på Facebook under facebook.com/teamfriis.don og på Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Team Don Anpartsprojekt på hesten Don, lillebror til Barok Prospekt for Team Don Team Friis giver dig nu mulighed for at komme med i et spændende anpartsprojekt. Udgangspunktet

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

Årsberetning for 2009

Årsberetning for 2009 Årsberetning for 2009 Foreningen fejrede 150 års jubilæum i beretningsåret, hvilket blev markeret den 20. september på Klampenborg Galopbane med deltagelse af foreningens protektor Hendes Majestæt Dronningen

Læs mere

chancevurderinger til løbene lørdag d. 2.april

chancevurderinger til løbene lørdag d. 2.april chancevurderinger til løbene lørdag d. 2.april Peter Jensen starter 3 spændende heste i dagens program: 2.løb/6 Blue Night: Var meget fin senest trods stor galop kæmpede han med helt fremme. Møder stort

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

mod nye mål DANSK VÆDDELØBSSPORT

mod nye mål DANSK VÆDDELØBSSPORT Starten er gået for hestesporten i Danmark mod en ny og forhåbentlig lysere fremtid. DANSK VÆDDELØBSSPORT mod nye mål DANSK TRAV- OG GALOPSPORT STÅR MIDT I EN BRYDNINGSTID OG GÅR EN SPÆNDENDE FREMTID I

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Velkommen til Sportsdag

Velkommen til Sportsdag É R T N IS E GRAT Velkommen til Sportsdag Prins Haralds Alle 51 B, 5250 Odense SV - tlf. 66 17 17 22 www.fvb-odense.dk Kl. 12.50 Prøveløb Kl. 13.00 1. løb Kl. 13.10 Ponyløb Kl. 13.25 2. løb Kl. 13.45 3.

Læs mere

"Det er ikke mit arbejde, det er min tilværelse"

Det er ikke mit arbejde, det er min tilværelse "Det er ikke mit arbejde, det er min tilværelse" Kategori: Skandinavien Oprettet: Torsdag, 26. januar 2012 11:06 Skrevet af Filip Zwicky Visninger: 3694 Birgitte Nielsen er træner på Jydsk Væddeløbsbane

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner maj/juni Løbsdage i maj og juni Startmeldingsdatoer til løb i maj og juni Maj: Torsdag 1. Nykøbing kl. 18.30 Fredag 2. Odense kl. 17.45 Lørdag 3. Bornholm kl. 13.00 Søndag 4. Lunden kl. 13.15

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner september/oktober Løbsdage i september og oktober Startmeldingsdatoer til løb i september og oktober September: Tirsdag 3. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 4. Aalborg kl. 15.15 Torsdag 5. Billund

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Læs og lær om. Christian Eriksen

Læs og lær om. Christian Eriksen Læs og lær om Christian Eriksen Fakta om Christian Eriksen Christian Danneman Eriksen blev født i Middelfart 14. februar 1992. 1992 var for øvrigt det år, hvor det danske fodboldlandshold blev Europamestre,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Forspil. Sofiero den første dag.

Forspil. Sofiero den første dag. SOFIERO 2005. - iinntteerrnnaattiioonnaall hhuunnddeeddeebbuutt. Forspil. Ikke fordi det har meget med skønhedskonkurrence at gøre men altså, vi var lige til hyrdehundekursus hos Ditte og Christian ugen

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

HFF. Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond. Hestevæddeløbssporten i Danmark

HFF. Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond. Hestevæddeløbssporten i Danmark HFF Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Hestevæddeløbssporten i Danmark Udviklingen i hestevæddeløbssporten i Danmark 2006-2010 udviklingen i hestevæddeløbssporten i Danmark 2006-2010 HFF samlede

Læs mere

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde:

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde: Skattereglernes ABC I april 2011 lykkedes det at få Skatteministeriet til at erkende, at skattereglerne for væddeløbsstalde og stutterier var for stramt administreret af SKAT. Det resulterede i et ministerielt

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

sport.dk Ung handicapidræt

sport.dk Ung handicapidræt sport.dk x- Ung handicapidræt Caroline kan det hele 18-årige Caroline Cecilie Nielsen har været til De Paralymp selv, hendes holdkammerater og hendes familie vandt hun e TEKST: KRISTIAN BANG LARSEN FOTO:

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Det er vigtigt, at vi som trænere fuldstændig forstår vores opgave og således har de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Modulet Sammenhænge indenfor sporten Indhold:

Modulet Sammenhænge indenfor sporten Indhold: Modulet Sammenhænge indenfor sporten Indhold: Det politiske system Pengestrømme i sporten Sportens strukturer DTC og Dansk Hestevæddeløb Banerne Øvrige interessenter Overordnet struktur KULTURMINISTERIET

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

Perser og Exotic. Felis Danica. Racekatte i Danmark

Perser og Exotic. Felis Danica. Racekatte i Danmark Felis Danica Perser og Exotic Perseren er særdeles populær og regnes for verdens mest udbredte racekat. Den kendes på dens lange pels og kraftige, kompakte krop og ikke mindst på dens meget hengivne, rolige

Læs mere

SYLT LAUF 2009 15. Marts

SYLT LAUF 2009 15. Marts SYLT LAUF 2009 15. Marts REKORD LØB!! Ja, så kom tiden til det årlige SYLT LAUF, hvor IAM har været godt repræsenteret de 2 foregående år. I år var der desværre ikke så mange som havde denne tur på ønske

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper.

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper. Fag: Historie Klasse: 6. klasse OpgaveSæt: Hvem var Christian d. 4.? Vikar-Guide 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Christian d. 4. og tag en snak med dem om det. Fortæl evt. hvad du ved

Læs mere

Velkommen til din logbog!

Velkommen til din logbog! Logbog for: Junior Velkommen til din logbog! Denne bog er til dig, der skal træne med Hukommelsesleg Flex. I logbogen får du information om arbejdshukommelsen. Du får at vide, hvordan træningen foregår,

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber

Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber 1 Illustrationskilder Foto på omslag: Anders Kjærbye. Desuden har Scanpix

Læs mere

Julie, Klemens faster

Julie, Klemens faster Julie, Klemens faster Julie er Klemens faster og er mellemleder i socialforvaltningen i Stormstrøms amt. Hun har meget lidt til overs for hendes familie, især Klemens forældrene og sørgede da også for

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Det var ikke en kronologisk gennemgang, for Fritz skiftede igennem hele aftenen fra fortid til

Det var ikke en kronologisk gennemgang, for Fritz skiftede igennem hele aftenen fra fortid til Den 15. februar havde ABC s venner inviteret til foredragsaften med Fritz Mogensen, og som et ekstra krydderi var det også lykkedes arrangørerne, at få en af Danmarks bedste vinterbane-ryttere, Marc Hester,

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 De sidste par uger har der kørt en serie på dr2 med titlen i følelsernes vold, her bliver der i hvert afsnit sat fokus på én bestemt følelse

Læs mere

Sådan underviste jeg mine børn på jordomrejsen

Sådan underviste jeg mine børn på jordomrejsen Rejser 26.09.2014 kl. 17:16 Sådan underviste jeg mine børn på jordomrejsen AF Oliver Batchelor Københavnerfamilie tog både skolebørnene og skolebøgerne med på jordomrejsen. Med tre sønner i skolealderen

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Tmed fire Derbyvindere

Tmed fire Derbyvindere ospandsløb Tmed fire Derbyvindere TEKST: LARS DONATZKY Tospand på Lyngbyvejens tid. Den specielle travdisciplin tospand er kun gennemført i Danmark i tre korte perioder og med store mellemrum. Der var

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at jage med bue og pil helt som vores forfædre gjorde. Næsten da. For der er

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere