Årsredegørelse Genbrugspladser 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsredegørelse Genbrugspladser 2014"

Transkript

1 Årsredegørelse Genbrugspladser en del af byen

2 Indhold Forord... 2 Besøgstal og affaldsmængder i Tiltag og driftsaktiviteter i Direkte genbrug... 7 Bløde trafikanter... 9 Seminar Kompetenceudvikling Renovering af asfaltbelægning på Kirstinehøj Kulbanevej lukket en kort periode Bilag

3 Forord Velkommen til den årlige redegørelse for ARCs genbrugspladser, som giver et samlet overblik over årets antal af kundebesøg, affaldsmænger og tiltag på pladserne. På vores 10 genbrugspladser har vi haft en million besøgende, som har afleveret i alt ton affald og genanvendelige materialer. Sammenlignet med tallene for 2013 har der været en stigning i besøgstallet på 25% og en stigning på 10% i den samlede affaldsmængde. En vigtig del af arbejdet på ARCs genbrugspladser er, at få sikret en god og miljømæssig korrekt sortering af det affald, som afleveres på vores pladser. I 2014 har der været øget fokus på at øge mængderne til direkte genbrug, for at sikre at effekterne bliver brugt igen og igen. Kunderne har selv mulighed for at bidrage til dette, ved at give deres ting videre enten i byttecentrene eller byttecontainer på Hvidovre Genbrugsplads og byttemarked på Dragør Genbrugsplads. GENBRUGSGLÆDE for kunder og medarbejdere har været i fokus hele året. Vi ønsker at kunderne får en god oplevelse når de besøger vores 10 genbrugspladser, med et personale der skaber en frugtbar dialog med kunderne. 2

4 Besøgstal og affaldsmængder i 2014 Besøg Der har i 2014 været registreret i alt kunder på ARCs genbrugspladser, hvilket betyder en stigning på 25% i antallet af besøgende if Det skal dog bemærkes, at bløde trafikanter fra 1. januar 2014 er inkluderet i det samlede besøgstal, hvilket er en medvirkende faktor for den kraftige stigning. Bløde trafikanter er kunder, der eks. ankommer til genbrugspladserne gående eller på cykel Udvikling i besøgstal Figur 1 Udvikling i antal besøg på ARC s genbrugspladser Faldet i besøgstallet siden 2007 afspejler virkningen af den økonomiske krise. Den økonomiske krise betød faldende aktivitet i oplandet i forhold til antal boligskifter, flytninger, boligrenoveringer og forbruget generelt. Ud over krisen er faldet i antallet af besøgende også afledt af de nye regler for virksomheders betaling for brug af genbrugspladserne, hvilket har begrænset de professionelles brug af genbrugspladserne i væsentlig grad. Særligt mærkbart er det, at detailvirksomheder (grønthandlere) næsten ikke kommer på genbrugspladserne længere, og at antallet af besøg af håndværkere er blevet væsentligt reduceret. Det vurderes, at antallet af besøg i 2011 rummer ca ekstra besøg, som følge af skybruddet den 2. juli dette år. 3

5 Tabel 1 Antallet af besøgende pr. plads Genbrugsplads Ændring i % Bispeengen Genbrugsstation % Borgervænget Genbrugsstation % Christiania Nærgenbrugsstation % Dragør Genbrugsplads % Hvidovre Genbrugsplads % Kirstinehøj Genbrugsplads % Kulbanevej Genbrugsstation % Vasbygade Genbrugsstation % Vermlandsgade Genbrugsstation % Vægtergangen Genbrugsplads % Samlet besøgstal % Besøgstallet på Kulbanevej Genbrugsstation har været kraftigt påvirket af etableringen af det nye jernbanespor til Ringsted. Pladsen var lukket en måned i foråret og det har siden været en trafikal udfordring for kunderne at finde den korrekte adgangsvej til pladsen, grundet skiftende anlægsarbejder i området. Kirstinehøj fik i september udført renovering af asfaltbelægningen på pladsen, hvilket medførte 18 dages lukning af pladsen. Kunderne blev henvist til Dragør og Vermlandsgade genbrugspaldser. Affaldsmængder På ARCs 10 genbrugspladser blev der i 2014 fraført i alt tons affald, hvilket er en stigning på 10% i forhold til Den stigende affaldsmængde kan være et tegn på at den finansielle krise er blevet mindre, men også vejret i 2014 været mildt og kan være medvirkende til at kunderne kommer oftere på genbrugspladserne. Tabel 2 Affaldsmængder på de enkelte genbrugspladser. Genbrugsplads Ændring i % Bispeengen Genbrugsstation ,6 Borgervænget Genbrugsstation ,2 Christiania Nærgenbrugsstation ,2 Dragør Genbrugsplads ,4 Hvidovre Genbrugsplads ,8 Kirstinehøj Genbrugsplads ,1 Kulbanevej Genbrugsstation ,9 Vasbygade Genbrugsstation ,2 Vermlandsgade Genbrugsstation ,9 Vægtergangen Genbrugsplads ,4 Sum i tons ,8 4

6 Som det fremgår af tabellerne over henholdsvis besøgende og affaldsmængder, er der store forskelle mellem de enkelte genbrugspladser. Dette er naturligt, da der både er stor forskel på genbrugspladsernes størrelse og dermed deres kapacitet, samt genbrugspladsernes beliggenhed i forhold til kunderne. I figur 2 ses den procentvise fordeling af den samlede affaldsmængde i 2014 på de enkelte genbrugspladser. 14% 1% 14% Bispeengen Borgervænget 3% 12% 6% 1% 10% Christiania Dragør Hvidovre Kirstinehøj Kulbanevej 25% 14% Vasbygade Vermlandsgade Vægtergangen Figur 2 Procentvis fordeling af den samlede mængde affald på de enkelte pladser. 5

7 Fordeling af affaldet på behandlingsform har de sidste par år været på samme niveau. I 2014 sendte genbrugspladserne 89 % til genanvendelse eller direkte genbrug, 9 % til energiudnyttelse og 2 % til deponi eller specialbehandling. 0% 2% 9% Deponi 1,8 % Energiudnyttelse 9,2 % Genanvendelse 88,7 % Specialbehandling 0,3 % 89% Figur 3 Fordelingen af affaldet på behandlingsform i Behandlingsformen afgøres af, hvilken kategori det aktuelle behandlingsanlæg har. ARC anvender den registreringsmetodik, som er normen i Danmark (ISAG). Det stadige fald i mængden af affald til energiudnyttelse siden 2010, (som ses i tabellen herunder), skyldes især etableringen af fraktionen Træ til genanvendelse. Etableringen af fraktionen Træ til genanvendelse har nedsat mængderne i fraktionen Stort brændbart så kraftigt, at fraktionen blev nedlagt. De resterende mængder anbringes i stedet fraktionen Springmadrasser og fjedermøbler. Fraktionerne Træ til genanvendelse og hård plast har tillige medvirket til at reducere mængderne i fraktionen Småt brændbart. Fordeling på behandlingsform i % (ISAG) Deponi 2,6 1,9 1,9 2,0 1,8 Energiudnyttelse 20,7 12,5 11,3 9,7 9,2 Genanvendelse 76,4 85,2 86,4 88,0 88,7 Specialbehandling 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 Tabel 3 Behandling af affaldsmængder. 6

8 Tiltag og driftsaktiviteter i 2014 Direkte genbrug Internationale såvel som nationale målsætninger har ændret det syn på vi har på affald, samt øget fokus på at affald indeholder mange ressourcer, som der indenfor en overskuelig årrække vil være mangel på. For at sikre ressourcerne i affaldet har ARC på forskellige måder arbejdet med direkte genbrug i løbet af året. I tilfredshedsundersøgelse foretaget blandt ARCs kunder, var tilbagemeldingen fra over 80 % af de adspurgte, at det er en god ide, at effekter bliver brugt direkte igen. Kunderne har også selv mulighed for at bidrage til direkte genbrug ved at aflevere deres effekter enten i byttecentrene, byttecontainer på Hvidovre Genbrugsplads eller byttemarked på Dragør Genbrugsplads. Ved at give kunderne disse muligheder øges fokus på at affald er en ressource. Mange af vores kunder er glade for at have mulighed for at give deres ting videre til andre, der kan få glæde af dem. Byt, byt, byt og byt igen I løbet af 2014 har der været afholdt en række arrangementer med fokus på genbrug, genanvendelse og ressourcer. Arrangementerne er blevet afholdt i samarbejde med eksterne parter og vores ejerkommuner. Der har været en stor tilslutning til arrangementerne fra både medarbejdernes og kundernes side. Borgervænget Genbrugsstation ARC indgik i 2014 et samarbejde med Sharing Copenhagen. I denne sammenhæng blev der afholdt byttemarked på Borgervængets Genbrugsstation. Arrangementet løb af stablen den 3. maj 2014, og mellem 750 til besøgende deltog ved arrangementet. I samarbejde med en række eksterne partnere var formålet at skabe en bredere forståelse for potentialet i at genbruge og genanvende affald. Udover byttemarked var det også muligt for deltagerne at prøve kræfter i en byggeworkshop, hvor der kunne bygges havemøbler af brugte paller. Cykelværkstedet Pump & Pimp var ligeledes også på pladsen og hjalp kunderne med at reparere cykler. Udover dette var der mulighed for at designe smykker af sjove ting, og kunstneren Thomas Dambo havde udført et kunstværk i form af en stor blomst, der var produceret ved brug af indsamlet plastik på pladsen. 7

9 Kirstinehøj Genrugsplads Den 5. og 6. juli blev der afholdt byttemarked på Kirstinehøj Genbrugsplads efter recepten fra Byttemarked.nu Giv hvad du har tag, hvad du kan bruge. Formålet med byttedagene var dels at fremme direkte genbrug og at opnå yderligere erfaring med denne tilgang til genbrug. Det var to dage med masser af sol, varme og bytteglade kunder. Byttemarkedet havde besøg af 315 kunder, som i alt havde medbragte kg effekter. De medbragte effekter bestod hovedsagligt af små og store brugsgenstande, beklædning og legetøj. Dragør byttemarked I maj 2014 blev byttecenteret på Dragør Genbrugsplads lukket, til fordel for at et ugentligt byttemarked. Konceptet omkring det ugentlige byttemarked betyder, at kunder i løbet af ugen kan aflevere deres effekter til byttemarkedet på pladsen, og at der hver lørdag åbnes i byttemarkedet for bytning af indleverede effekter. Derudover tager medarbejderne gode og brugbare effekter op ad containerne og stiller i byttemarkedet, så det er med til at forlænge levetiden af f.eks. en reol eller en vase. Dermed er både kunder og medarbejdere med til at sørge for, at der hver uge kommer mange kilo effekter til direkte genbrug. Byttemarkedet har været en stor succes, og antallet af besøgende har været stigende fra den første dag. Besøgende til byttemarkedet ankommer, uanset vejret, tidligt om morgenen og venter udenfor genbrugspladsen indtil byttemarkedet åbner. Det anslås, at ca. 2 tons genbrugelige effekter går til direkte genbrug hver lørdag. Medarbejderne er meget glade og positive for byttemarkedet, hvilket har medvirket til en forbedring af arbejdsmiljøet. Kunderne har ligeledes tilkendegivet deres tilfredshed med byttemarkedet i en spørgeskemaundersøgelse. Byttemarkedet skal endelig evalueres i 2015, hvorefter der skal træffes beslutning om det videre forløb. Mursten I 2013 blev der påbegyndt et forsøg på hhv. Borgervænget Genbrugsstation og Kirstinehøj Genbrugsplads. Her blev der indsamlet brugte mursten til direkte genbrug. De indsamlede mursten blev afleveret til virksomheden Gamle Mursten, som har en afdeling i Hedehusene. I 2013 blev der i alt indsamlet 139 tons mursten til genbrug på de to genbrugspladser. Med baggrund i at indsamlingen af mursten til genbrug var gået så godt, blev fraktionen udbredt til 8 af ARCs genbrugspladser. Der blev fastsat en målsætning om at indsamle 400 tons brugte mursten i løbet af Denne målsætning er langt overgået af da der i alt blev indsamlet tons brugte mursten fra de otte pladser. I efteråret af 2014 var en repræsentant fra Gamle Mursten på tur rundt på genbrugspladserne, hvor hun talte med medarbejderne og besvarede de spørgsmål, som medarbejderne oplevede, de fik fra kunderne, samt afklaret de spørgsmål de selv måtte have. Gamle Mursten er meget glad for det indgåede samarbejde med og de mange tons mursten, der leveres fra ARC. Cykelværkstedet Pump & Pimp Der har fra april 2014 og året ud været indsamlet cykler og cykeldele til direkte genbrug på Borgervængets Genbrugsstation. De indsamlede cykler og cykeldele er blevet hentet af det frivillige cykelværksted Pump & Pimp, som har et værksted, hvor effekterne er blevet brugt af børn og voksne til at reparere deres egne cykler med. Cykelværkstedet har også adresse på Borgervænget og ligger i kort afstand fra genbrugsstationen. Indsamlingsprojektet er forløbet godt og er et samarbejde mellem DUI, Københavns Kommune, LAVUK og Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter. Der er, på de syv måneder indsamlingen er forløbet, blevet afhentet kg. cykler og cykeldele på Borgervængets Genbrugsstation. Selv om mængderne må betragtes som værende er små, ligger der et stort potentiale i reparationskonceptet og i den glæde, det er at kunne reparere sin egen cykel. 8

10 Bløde trafikanter På alle ARCs genbrugspladser er der opsat automatiske tællere, for at registrere antallet af besøgende på pladserne. Da registreringen sker via en magnetspole i indkørslen, tælles udelukkende antallet af besøgende, der ankommer i biler. ARC har ikke tidligere medregnet bløde trafikanter så som cyklister og gående. I forbindelse med ibrugtagningen af Bispeengen Genbrugsstation blev der dog ændret på dette, da der var mulighed for at separere de bløde trafikanter fra den kørende trafik, hvilket også gjorde det muligt at opsætte en automatisk tællefunktion for registrering af denne kundegruppe. Tællefunktionen har vist et at antallet af bløde trafikanter er overraskende højt, da disse udgør ca. 50% af det totale antal kunder på hverdage og 30% i weekenderne. Registreringen af bløde trafikanter skal benyttes til at sikre, at antallet af madarbejdere på genbrugspladserne estimeres korrekt i forhold til antallet af kunder, således at medarbejderne har gode muligheder for at have kontakt med kunderne og derved bibeholde det gode serviceniveau og sikre en korrekt sortering af affaldet. 9

11 Seminar Hele genbrugsafdelingen var i 2014 på seminar, hvor emnet Genbrugsglæde blev vendt og drejet i forhold til kunder og os selv. Vi fik et lille indblik i fremtiden af ressourcechef John Thesmer, hvorefter vi gik videre til et oplæg af konsulent Mikkel Gundersen omhandlende begejstring på jobbet, samt hvordan vi møder hinanden og vores kunder. Vi satte fokus på at opleve begejstring på jobbet, samt hvordan vi efterlever og holder fast i Genbrugs og ARCs værdier for derigennem at sikre at vi hele tiden får sat kunden i centrum og giver dem gode oplevelser ved besøg på vores genbrugspladser. Via gruppearbejde og fremlæggelse i plenum, fandt vi frem til, hvordan vi opnår endnu mere GEN- BRUGSGLÆDE for vores kunder og dermed også alle medarbejdere i Genbrug. Et gennemgående tema der var enighed om, at vi kan gøre endnu mere af i dagligdagen er, at byde vores kunder velkommen, samt sikre vi er synlige på pladsen, og huske det gode humør. På langere sigt vil vi arbejde med velkomstskilte, muligheden for makulering af papir, opsætning af flagstænger, åbningstider på genbrugspladserne, samt mange andre tiltag, der giver kunderne værdi. Seminaret var udover det faglige aspekt samtidig også en god mulighed for at alle medarbejdere kunne tale med hinanden, da vi jo til dagligt er meget spredt. Genbrugspladserne var åbne som normalt, da vores faste weekendafløsere i samarbejde med personale fra Kraftværksvej bemandende pladserne. Kompetenceudvikling For at leve op til ARCs og Genbrugs vision og værdier er det fundet nødvendigt at revidere og stramme op på kompetencestrukturen for genbrugsvejlederne, således at den nødvendige opkvalificering og trivsel i medarbejdergruppen sikres, samt medvirke til at fastholde den høje brugertilfredshed med genbrugspladserne Ledelsen i Genbrug har udnævnt fire genbrugsvejledere som mentorer, der fremover får ansvaret for at oplære nye medarbejdere. I samarbejde med Køge Kursuscenter har vi udarbejdet et uddannelsesforløb, der vil styrke den enkelte mentor i arbejdet med oplæringen af de nye medarbejdere. I uddannelsesforløbet gennemgik mentorerne rollen som mentor, profiltyper, anerkendende læringsstile, assertiv kommunikation og psykisk arbejdsmiljø. 10

12 Renovering af asfaltbelægning på Kirstinehøj Grundet fortsatte revnedannelser i asfalten på Kirstinehøj Genbrugsplads, har det været nødvendigt at renovere belægningen på hele pladsen. Renoveringen blev udført i perioden mandag d. 8. september til og med fredag d. 26. september 2014, hvor pladsen var lukket for kunder og modtagelse af affald. I forbindelse med lukningen blev åbningstiden på Dragør Genbrugsplads udvidet, således at der i perioden var åbent på hverdage fra kl. 10,00-18,00. ARC har endvidere igangsat en renovering og/eller udskiftning af containermateriel samt hegn, og der er opsat lokaludsugning over alle fraktioner i olie- og kemikaliehuset. Ligeledes blev der malet kørebaner og gangarealer, hvilket bidrager til et bedre kundeflow på pladsen. Kulbanevej lukket en kort periode Det igangværende arbejde med anlæggelse af det nye jernbanespor til Ringsted har betydet, at der er en del anlægsarbejde i området ved Kulbanevej Genbrugsstation. Dette har medført, at genbrugsstationen har været lukket i en længere periode fra april til maj i Lukningen af pladsen blev anset som nødvendig for at sikre arbejdsmiljøet for medarbejderne på pladsen, da det planlagte anlægsarbejde i perioden kunne medføre, at giftige dampe og partikler ville drive ind over genbrugspladsen. Derudover skulle der i området etableres spunsvægge, som medførte meget støj, der ville genere medarbejderne og kunderne. Kunderne er løbende blevet informeret om lukningen via flyers, bannere, og på Københavns kommunes og ARCs hjemmesider. 11

13

14 Fordeling af fraktioner i perioden 2012 til mængder i tons Alle Pladser Ændring i % Asbest % Asfalt % Aviser og ugeblade % Beton % Blandede batterier % Blyakkumulatorer % Brændbart, småt % Byttecenter* Byttemarked* Deponering % Direkte Genbrug (Hvidovre) % Dæk % Elektronik % F-gasflasker % Fyrværkeri % Genbrug af byggematerialer* Gips til genanv % Haveaffald % Hårde hvidevarer % Ildslukkere % Jern og metal % Jord % Kabler % Lysstofrør & Lyskilder % Maleraffald(gråzone) % Mursten til genbrug* Olie- & kemikalie affald % Paller % Pap % Plast Hård % Plastfolie % Plastkasser % Pump & Pimp* Sanitet % Springmadrasser % Sten og brokker % Tegl % Trykflasker % Trykimpr. træ % Træ til genanvendelse % Tøj og sko % Vinduer % Vægfliser mv % Total % * Fraktioner som er nye, slået sammen med andre eller andet, hvorfor der ikke kan beregnes en reel ændringsprocent 13

15 Fordeling af fraktioner i perioden 2012 til mængder i tons Bispeengen Asbest 10,2 26,4 29,2 Asfalt 5,6 31,4 73,6 Aviser og ugeblade 20,4 91,9 111,1 Beton 194,2 789, ,5 Blandede batterier 0,4 2,5 3,1 Blyakkumulatorer 1,3 6,1 10,2 Brændbart, småt 215,9 871, ,9 Byttecenter ,0 Deponering 29,9 148,8 212,6 Dæk 3,0 18,6 26,0 Elektronik 44,2 194,7 222,2 F-gasflasker - 0,2 1,7 Fyrværkeri - 0,0 0,1 Gips til genanv. 68,6 361,9 507,7 Haveaffald 59,5 497,6 916,6 Hårde hvidevarer 35,6 135,0 177,9 Ildslukkere - - 1,1 Jern og metal 105,7 430,3 573,2 Jord 217,7 806, ,0 Kabler - 8,0 14,8 Lysstofrør & Lyskilder 0,3 2,3 3,5 Maleraffald(gråzone) 10,6 56,8 80,1 Mursten til genbrug ,2 Olie- & kemikalie affald 7,4 28,8 49,7 Paller 3,4 12,4 28,2 Pap 33,9 160,5 260,3 Plast Hård 17,6 66,6 102,0 Plastfolie - 1,6 4,7 Plastkasser 0,5 4,2 5,2 Sanitet 14,4 40,4 70,4 Springmadrasser 42,4 188,0 256,7 Tegl 324, , ,5 Trykflasker - 1,9 0,5 Trykimpr. træ 19,4 103,1 170,7 Træ til genanvendelse 454, , ,6 Tøj og sko 8,1 36,3 66,0 Vinduer 39,5 111,9 174,7 Vægfliser mv. 292, , ,5 Total 2.281, , ,3 Besøgstal

16 Fordeling af fraktioner i perioden 2012 til mængder i tons Borgervænget Asbest 13,6 18,5 12,3 Asfalt 24,7 30,1 46,7 Aviser og ugeblade 67,0 52,8 51,5 Beton 537,8 455,5 482,4 Blandede batterier 1,8 2,1 1,6 Blyakkumulatorer 4,6 4,3 3,0 Brændbart, småt 666,6 582,3 594,2 Byttecenter ,2 Byttemarked 1,3 2,8 1,3 Deponering 81,0 113,9 82,6 Dæk 12,2 8,7 9,2 Elektronik 106,9 96,0 93,0 F-gasflasker 0,1 0,1 0,1 Fyrværkeri 0,1 0,1 0,1 Genbrug af byggematerialer - - 1,3 Gips til genanv. 233,8 213,4 208,5 Haveaffald 359,4 363,6 365,2 Hårde hvidevarer 71,9 69,0 72,2 Ildslukkere 0,2-0,4 Jern og metal 290,8 252,7 244,6 Jord 462,7 530,2 485,2 Kabler - 3,3 5,3 Lysstofrør & Lyskilder 1,4 1,7 1,6 Maleraffald(gråzone) 15,2 15,6 32,5 Mursten til genbrug - 129,4 93,6 Olie- & kemikalie affald 23,8 22,6 20,2 Paller 14,2 20,1 13,9 Pap 163,1 134,2 136,5 Plast Hård 24,4 40,2 47,0 Plastfolie 3,7 5,5 2,6 Plastkasser 6,8 3,9 4,4 Pump & Pimp - - 1,7 Sanitet 27,4 37,9 24,6 Springmadrasser HCS 104,2 87,9 99,7 Tegl 777,9 497,4 357,2 Trykflasker 0,8 0,6 0,3 Trykimpr. træ 46,3 54,4 54,3 Træ til genanvendelse 1.201, , ,1 Tøj og sko 26,0 31,1 29,0 Vinduer 82,7 83,1 79,7 Vægfliser mv. 741,5 780,6 691,3 Total 6.197, , ,2 Besøgstal

17 Fordeling af fraktioner i perioden 2012 til mængder i tons Christiania Blandede batterier - 0,3 0,2 Brændbart, småt 128,7 175,7 202,6 Deponering 110,4 156,5 82,0 Haveaffald* 2,9 16,4 - Jern og metal 44,0 48,3 37,0 Jord ,1 Lysstofrør & Lyskilder - 0,1 0,1 Olie & kemikalie affald 1,1 1,0 1,6 Pap 27,7 4,0 21,7 Plastkasser - - 3,9 Springmadrasser 130,1 139,5 85,6 Sten og brokker 144,9 219,9 159,3 Total 589,8 761,8 706,9 * Fraktionen er udgået Besøgstal

18 Fordeling af fraktioner i perioden 2012 til mængder i tons Dragør Asbest 73,6 99,5 74,2 Asfalt 22,4 26,8 26,1 Aviser og ugeblade 88,2 79,4 77,6 Beton 961,5 997, ,2 Blyakkumulatorer 7,2 7,0 4,8 Brændbart, småt 962,5 939, ,3 Byttecenter ,0 Byttemarked ,0 Deponering 52,7 72,3 57,8 Dæk 15,2 12,6 17,4 Elektronik 96,5 86,2 92,4 F-gasflasker 0,3 0,3 0,2 Fyrværkeri 0,0 0,1 0,0 Gips til genanv. 93,6 101,9 105,7 Haveaffald 2.060, , ,6 Hårde hvidevarer 79,0 72,2 76,8 Ildslukkere 0,8 0,3 0,5 Jern og metal 311,3 300,1 338,3 Jord 1.224, , ,1 Blandede batterier 3,1 3,0 2,7 Kabler - 3,2 3,7 Lysstofrør & Lyskilder 1,1 1,4 1,3 Maleraffald(gråzone) 11,7 16,2 20,8 Mursten til genbrug ,9 Olie- & kemikalie affald 33,2 26,5 26,1 Paller 5,3 5,8 4,5 Pap 120,0 136,0 136,0 Plast Hård 34,8 51,7 64,6 Plastfolie 4,8 1,2 1,0 Plastkasser 0,8 1,4 2,1 Sanitet 13,3 19,5 17,6 Springmadrasser 65,7 72,2 76,6 Tegl 452,8 484,3 359,7 Trykflasker 0,2 0,2 0,8 Trykimpr. træ 110,6 121,6 155,9 Træ til genanvendelse 778,9 820,5 950,9 Tøj og sko 6,8 47,0 40,6 Vinduer 59,2 66,9 67,2 Vægfliser mv. 249,0 276,1 355,3 Total 8.000, , ,3 Besøgstal

19 Fordeling af fraktioner i perioden 2012 til mængder i tons Hvidovre Asbest 94,2 101,1 87,9 Asfalt 109,7 82,5 63,1 Aviser og ugeblade 109,1 111,0 93,0 Beton 2.171, , ,6 Blandede batterier 5,1 4,7 3,9 Blyakkumulatorer 11,0 12,6 9,0 Brændbart, småt 1.366, , ,2 Deponering 167,7 156,9 192,1 Direkte Genbrug 22,9 37,1 43,3 Dæk 25,9 24,0 21,7 Elektronik 167,7 153,2 144,5 F-gasflasker 0,5 0,8 0,4 Fyrværkeri 0,1 0,1 0,1 Gips til genanv. 291,0 267,8 323,2 Haveaffald 1.890, , ,3 Hårde hvidevarer 112,1 105,2 108,4 Ildslukkere 0,6 0,3 0,8 Jern og metal 535,4 478,2 483,0 Jord 2.496, , ,9 Kabler - 5,6 10,2 Lysstofrør & Lyskilder 2,9 2,2 1,9 Maleraffald(gråzone) 27,4 33,2 42,3 Mursten til genbrug ,4 Olie- & kemikalie affald 50,3 41,3 45,7 Paller 13,3 11,7 17,5 Pap 184,7 162,8 195,7 Plast Hård 29,5 75,3 113,9 Plastfolie 9,0 10,4 14,6 Plastkasser 1,3 1,8 2,1 Sanitet 45,3 48,1 54,1 Springmadrasser 128,0 129,8 150,1 Tegl 1.032, ,0 894,2 Trykflasker 1,3 1,1 0,3 Trykimpr. træ 257,1 212,9 274,5 Træ til genanvendelse 1.703, , ,5 Tøj og sko 30,3 32,2 33,3 Vinduer 177,8 141,4 146,3 Vægfliser mv ,2 864, ,6 Total , , ,7 Besøgstal

20 Fordeling af fraktioner i perioden 2012 til mængder i tons Kirstinehøj Asbest 189,1 157,4 126,3 Asfalt 117,5 130,0 100,3 Aviser og ugeblade 59,0 69,9 88,3 Beton 3.943, , ,7 Blandede batterier 6,9 8,1 7,7 Blyakkumulatorer 21,4 19,5 20,9 Brændbart, småt 2.112, , ,8 Byttemarked - - 1,3 Deponering 223,7 206,3 225,2 Dæk 62,9 64,6 61,0 Elektronik 309,6 285,7 265,4 F-gasflasker 1,0 1,0 1,2 Fyrværkeri 0,1-0,1 Gips til genanv. 396,0 427,7 427,9 Haveaffald 4.298, , ,7 Hårde hvidevarer 214,8 222,0 211,3 Ildslukkere 0,7 1,4 1,4 Jern og metal 1.021,2 978,2 937,1 Jord 4.791, , ,0 Kabler - 9,7 14,5 Lysstofrør & Lyskilder 4,5 3,4 4,7 Maleraffald(gråzone) 64,8 73,1 63,0 Mursten til genbrug - 19,4 243,7 Olie- & kemikalie affald 72,3 68,9 74,6 Paller 6,4 13,0 16,9 Pap 279,5 306,6 303,5 Plast Hård 119,4 191,2 208,2 Plastfolie 4,0 5,2 1,7 Plastkasser 2,0 1,7 2,8 Sanitet 75,9 65,1 68,6 Springmadrasser 236,8 227,9 253,7 Tegl 1.875, , ,3 Trykflasker 0,8 0,9 1,6 Trykimpr. træ 367,6 434,1 490,7 Træ til genanvendelse 3.098, , ,0 Tøj og sko 74,1 83,6 79,2 Vinduer 323,8 253,9 229,0 Vægfliser mv , , ,2 Total , , ,4 19

21 Fordeling af fraktioner i perioden 2012 til mængder i tons Kulbanevej Asbest 69,9 58,3 51,9 Asfalt - 9,9 74,2 Aviser og ugeblade 114,1 98,2 71,5 Beton 2.262, , ,6 Blandede batterier 4,0 3,1 2,7 Blyakkumulatorer 12,4 7,6 8,4 Brændbart, småt 1.652, , ,0 Byttecenter ,2 Deponering 258,4 194,1 197,9 Dæk 26,1 21,3 23,3 Elektronik 272,4 197,9 147,9 F-gasflasker 1,1 0,6 0,5 Fyrværkeri 0,1 0,1 0,1 Gips til genanv. 446,0 321,6 295,8 Haveaffald 1.704, , ,9 Hårde hvidevarer 189,7 137,1 131,9 Ildslukkere 0,4 0,5 0,7 Jern og metal 725,0 514,1 429,3 Jord 2.401, , ,6 Kabler - 5,3 7,0 Lysstofrør & Lyskilder 3,7 2,7 3,0 Maleraffald(gråzone) 30,1 33,1 47,2 Mursten til genbrug ,3 Olie- & kemikalie affald 80,0 62,5 38,0 Paller 15,9 40,0 18,8 Pap 341,0 247,9 208,6 Plast Hård 31,5 85,9 103,9 Plastfolie 4,5 7,2 4,7 Plastkasser 7,4 4,4 4,5 Sanitet 72,1 61,4 49,9 Springmadrasser 249,5 198,3 175,5 Tegl 1.739, ,7 604,7 Trykflasker 1,1 0,6 0,8 Trykimpr. træ 201,0 171,2 168,8 Træ til genanvendelse 2.564, , ,0 Tøj og sko 64,4 55,5 48,9 Vinduer 186,9 152,4 122,6 Vægfliser mv , , ,6 Total , , ,0 Besøgstal

22 Fordeling af fraktioner i perioden 2012 til mængder i tons Vasbygade Asbest 10,8 9,0 7,1 Aviser og ugeblade 50,4 47,2 34,6 Beton 161,0 166,8 214,3 Blandede batterier 0,8 0,9 0,5 Blyakkumulatorer 3,2 2,8 2,0 Brændbart, småt 277,3 240,6 276,0 Deponering 47,9 43,5 55,5 Dæk 4,0 3,7 6,5 Elektronik 62,9 62,2 59,8 F-gasflasker 0,2 0,1 0,1 Fyrværkeri - 0,0 0,1 Gips til genanv. 110,1 104,3 133,9 Haveaffald 84,3 76,9 128,4 Ildslukkere 0,3 0,2 0,3 Jern og metal 151,5 121,1 129,3 Jord 129,5 116,9 177,4 Kabler - 2,1 4,4 Lysstofrør & Lyskilder 1,0 0,8 1,1 Maleraffald(gråzone) 11,5 12,1 12,2 Mursten til genbrug ,1 Olie- & kemikalie affald 15,6 10,8 11,7 Paller 4,9 5,2 8,9 Pap 80,7 63,7 74,6 Plast Hård 3,7 15,1 26,2 Plastfolie - - 2,6 Plastkasser 4,3 3,6 2,8 Sanitet 13,4 9,7 14,7 Springmadrasser 58,8 60,5 63,1 Tegl 245,7 173,7 161,9 Trykflasker 0,4 0,5 0,7 Trykimpr. træ 16,3 15,3 27,2 Træ til genanvendelse 531,0 496,4 550,8 Tøj og sko 12,3 16,6 18,3 Vinduer 31,0 30,4 41,2 Vægfliser mv. 269,6 244,7 290,5 Total 2.394, , ,7 Besøgstal

23 Fordeling af fraktioner i perioden 2012 til mængder i tons Vermlandsgade Asbest 63,3 44,0 36,6 Asfalt 96,3 59,2 49,4 Aviser og ugeblade 138,3 125,6 117,4 Beton 1.585, , ,9 Blandede batterier 4,0 4,1 3,8 Blyakkumulatorer 12,9 5,3 3,1 Brændbart, småt 1.479, , ,6 Byttecenter ,0 Deponering 210,4 163,8 220,7 Dæk 34,8 30,9 29,6 Elektronik 273,2 236,6 214,2 F-gasflasker 0,5 1,0 0,7 Fyrværkeri 0,1 0,1 0,1 Gips til genanv. 507,7 466,3 550,5 Haveaffald 875,4 818,7 903,7 Hårde hvidevarer 195,8 170,0 175,3 Ildslukkere 1,0 0,8 1,2 Jern og metal 717,2 565,7 581,0 Jord 2.244, , ,6 Kabler - 7,5 11,9 Lysstofrør & Lyskilder 4,2 3,9 3,4 Maleraffald(gråzone) 57,8 53,4 57,4 Mursten til genbrug ,2 Olie- & kemikalie affald 44,1 39,9 48,6 Paller 26,7 16,8 25,7 Pap 306,2 253,3 269,2 Plast Hård 67,9 106,4 126,1 Plastfolie 3,6 5,5 7,7 Plastkasser 11,8 7,6 9,3 Sanitet 70,1 57,9 70,5 Springmadrasser 284,3 240,6 277,8 Tegl 1.523, , ,6 Trykflasker 0,4 2,0 1,0 Trykimpr. træ 111,8 119,6 117,1 Træ til genanvendelse 2.759, , ,9 Tøj og sko 51,8 49,9 56,1 Vinduer 230,5 144,3 159,6 Vægfliser mv , , ,7 Total , , ,9 Besøgstal

24 Fordeling af fraktioner i perioden 2012 til mængder i tons Vægtergangen Blandede batterier 0,8 0,2 0,9 Blyakkumulatorer - - 0,1 Brændbart, småt 125,8 126,5 104,4 Deponering 55,9 51,0 52,6 Elektronik 26,3 23,4 21,9 Haveaffald 197,6 208,4 265,0 Hårde hvidevarer 12,9 10,1 13,3 Jern og metal 46,3 46,5 44,0 Jord 85,8 115,1 92,0 Kabler - 0,5 0,6 Lysstofrør & Lyskilder 0,2 0,0 0,4 Olie- & kemikalie affald - - 0,4 Pap 19,7 23,4 22,6 Plast Hård 1,1 5,6 10,4 Springmadrasser 10,5 14,7 14,2 Sten og brokker 117,1 146,8 173,9 Træ til genanvendelse 92,6 138,0 106,5 Tøj og sko 5,0 10,1 9,6 Total 797,5 920,3 932,7 Besøgstal

25 24

Besøgstal og affaldsmængder i 2015

Besøgstal og affaldsmængder i 2015 Indhold Forord... 3 Besøgstal og affaldsmængder i 2015... 4 Direkte genbrug... 8 Oplevelse af genbrugspladsen... 9 Service til kunder... 10 ARC i udvikling... 11 Tiltag i 2016... 13 Bilag... 14-25 2 Forord

Læs mere

August Sådan sorterer du

August Sådan sorterer du August 2016 Sådan sorterer du Farven er din nøgle Først finder du den zone, affaldet hører til, derefter finder du det piktogram, affaldet har. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge en

Læs mere

Indhold Forord... 3 Besøgstal og affaldsmængder i 2013... 4 1.1 Antal besøgende på genbrugspladserne... 4 1.2 Modtagne mængder affald... 5 1.

Indhold Forord... 3 Besøgstal og affaldsmængder i 2013... 4 1.1 Antal besøgende på genbrugspladserne... 4 1.2 Modtagne mængder affald... 5 1. 1 Indhold Forord... 3 Besøgstal og affaldsmængder i 2013... 4 1.1 Antal besøgende på genbrugspladserne... 4 1.2 Modtagne mængder affald... 5 1.3 Fordelingen af affaldsmængder på genbrugspladserne... 6

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Genbrugspladser Årsredegørelse 2012

Genbrugspladser Årsredegørelse 2012 Genbrugspladser Årsredegørelse 2012 Bispeengen Genbrugsstation 2012 Side 2 af 22 Forord Denne årlige afrapportering for ARC s genbrugspladser er den 9. i rækken. Årsredegørelsen giver et samlet overblik

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Endeligt Evalueringsnotat

Endeligt Evalueringsnotat Endeligt Evalueringsnotat 24-10-2016 Sagsnr. 13/264 Dok.nr. 5250/16 Initialer LRE/ANR Side 1 af 12 Forsøg med bemandet byttecenter på Vermlandsgade og Kulbanevej samt bemandet byttemarked på Borgervænget

Læs mere

Lærervejledning. Besøg på genbrugspladsen for klasse. Om besøg på genbrugspladsen

Lærervejledning. Besøg på genbrugspladsen for klasse. Om besøg på genbrugspladsen Lærervejledning Besøg på genbrugspladsen for 0.-4. klasse Om besøg på genbrugspladsen Elever i grundskolens 0.-4. klasse inviteres til at besøge ARCs genbrugspladser. Ved besøget lærer eleverne at sortere

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Lærervejledning Besøg genbrugspladsen 0.-4. klasse

Lærervejledning Besøg genbrugspladsen 0.-4. klasse Lærervejledning Besøg genbrugspladsen 0.-4. klasse I sommerhalvåret inviteres folkeskolens mindste elever til at besøge ARCs genbrugspladser. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation

Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation Om Besøg genbrugsstationen I sommerhalvåret inviteres folkeskolens mindste elever til at besøge Genbrugspladsen

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Forslag til Affaldsplan 2009 2012

Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Materiale til Teknik og miljøudvalget Januar 2010 Affaldsplan 2009 2012 er udarbejdet i samarbejde mellem Klintholm I/S ejerkommuner. Affaldsplanen er opdelt i to dele:

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald Bilag 1 Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1631-14 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 SPECIFIKATION 3 1.1 Generelt 3 1.2 Mængder 4 1.3 Modtagelse 5 1.3.1 Fejlsorteringer og

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE

BILAG 1 TILBUDSLISTE BILAG 1 TILBUDSLISTE Transportør skal prissætte de enkelte er til kørsel, tømning og tilbagelevering af container til genbrugspladsen. Alle felter markeret med gult skal udfyldes er en 0 skal dette angives.

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt.

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt. Sorter dit affald På vores genbrugspladser er der store blå skilte på alle containerne. Skiltene har et nummer og en tekst om sorteringen af de forskellige slags affald. Nummeret er den nemmeste måde at

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Godkendt i alt 15 sager (dækkende over 24 anlæg) med en samlet kapacitet på godt 147.450 ton. Derudover 5 anlæg uden fastsat

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder januar 2017

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder januar 2017 Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder januar 2017 Oprindeligt (pr. juni 2015) blev der godkendt i alt 15 sager (dækkende over 24 anlæg) med en samlet kapacitet på godt 147.450 ton.

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Besøg på. Om besøg på. Besøget viden om de. genbrugspladsen. Besøget. Bispeengenn. Dragør. Hvidovre. Kirstinehøj. Kulbanevej.

Besøg på. Om besøg på. Besøget viden om de. genbrugspladsen. Besøget. Bispeengenn. Dragør. Hvidovre. Kirstinehøj. Kulbanevej. Lærervejledning Besøg på genbrugspladsen for 0.-4. klasse Om besøg på genbrugspladsen I sommerhalvåret inviteres elever i grundskolens 0.-4. klasse til at besøge ARCs genbrugspladser. Ved besøget lærer

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174 Kraftvarmeværket Fraført til deponering 17 Sorteret affald fra deponi 1.015 3.598 18 Depotaffald afhentet 7.875 10.944 19 Neddelt affald fra deponi 4.524 9.051 101 Dagrenovation K 31.151 31.905 131 Øvrigt

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK mer SMÅT ELEKTRONIK Vejledning I dette dokument kan du hente piktogramfiler til brug i kommunikationsmateriale som fx brochurer, plakater o. lign. merne til kommunikationsmaterialer kan hentes til frit

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

PIKTOGRAMMER SMÅT ELEKTRONIK

PIKTOGRAMMER SMÅT ELEKTRONIK MER SMÅT ELEKTRONIK VEJLEDNING I dette dokument kan du hente piktogramfiler til brug i kommunikationsmateriale som fx brochurer, plakater o. lign. Piktogrammerne til kommunikationsmaterialer kan hentes

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere