Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej"

Transkript

1 Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013

2 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar Fælleskonceptet sikrer fri bevægelighed for borgere og virksomheder på tværs af kommunegrænserne i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal. Samtidig er pladsernes drift blevet harmoniseret med hensyn til åbningstider bemanding m.m. Denne miljøberetning indeholder en samlet oversigt over genbrugspladsernes besøgstal og affaldsmængder og desuden gennemgås den enkelte genbrugsplads. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding, februar

3 Præsentation af Genbrugspladserne Navn og beliggenhed: Allerød Genbrugsplads Nordkranvej 10, 3540 Lynge CVR nr.: , P-enhed: Genbrugsplads Bakkegårdsvej Bakkegårdsvej 404B 3050 Humlebæk CVR nr.: , P-enhed: Genbrugsplads Blokken Blokken 48 60, 3460 Birkerød CVR nr.: , P- enhed: Genbrugsplads Containerhaven Rundforbivej 174, 2850 Nærum CVR nr.: , P-enhed: Genbrugsplads Højvangen Højvangen 25A 2480 Fredensborg CVR nr.: , P-enhed: Genbrugsplads Vandtårnsvej Vandtårnsvej 2, 2980 Kokkedal CVR nr.: , P-enhed: Drives af: I/S Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Væsentligste ressource- og miljømæssige parametre: I forbindelse med driften af genbrugspladserne bruges der brændstof til maskiner og el til bl.a. belysning af pladserne. Den største miljømæssigt belastning opstår i forbindelse med kørsel, dvs. udledning af blandt andet CO 2 og partikler, hertil kommer støj og støv. Det er også væsentlig for miljøet, at affaldets ressourcer udnyttes bedst muligt (genanvendelse og forbrænding), og at skadelige stoffer hindres i at slippe ukontrolleret ud i naturen (ved tilførsel til specialbehandling eller deponi). 3

4 Nøgletal fælles for pladserne Der har i 2013 været tale om en mindre stigning i mængderne på ca. 1,4 % i forhold til 2012, besøgstallet steg tilsvarende med ca. 2,2 %. Nedenfor i figur 1. ses udviklingen i besøg og affaldsmængder fra 2012 til 2013 I figur 2. ses, hvorledes affaldet er behandlet. Som det fremgår af figur 2. går 64 % af affaldet til genanvendelse, hvilket er en stigning på 2 % i forhold til året før. Uddybende oplysninger om modtaget affald, forbrug af ressourcer og udledninger findes i afsnittet Miljø og ressourcer fra side 8 og frem. Figur 1. Besøg og affaldsmængder Besøg (antal) Affald (ton) Affald pr. besøg (kg/antal) Affald pr. husstand (kg/antal) Årlig besøg pr. husstand Besøg pr. åbningstime Husstande Figur 2. Affaldets procentvise fordeling på behandlingsform Genanvendelse 1. Forbrænding 2. Specialbehandling 3. Deponering 4. i % 2% % 67%

5 Året der gik Miljøcertificering Der er i 2013 blevet arbejdet på alle genbrugspladserne med at indføre miljøledelse efter ISO standarden og i efteråret 2013 blev alle pladserne miljøcertificeret uden anmærkninger. Ændret åbningstid Pladserne Allerød, Bakkegårdvej og Højvangen fik tilpasset deres åbningstider i 2013 for at sikre ensartet service for borgere og virksomheder, hvilket betyder at de 6 pladser i fælleskonceptet frit kan benyttes alle dage i tidsrummet på tværs af kommune grænserne. 5

6 Driftsmæssige udfordringer: De driftsmæssige udfordringer på genbrugspladserne er forsat at fastholde et højt serviceniveau, samt løbende forbedringer af affaldssorteringen. 6

7 Miljø og ressourcer I nedenstående flowdiagram er de forskellige in- og output fra Genbrugspladerne illustreret. Støj, støv CO 2, partikler Sorteret affald Energi Vand Hjælpestoffer Affald til Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Spildevand 7

8 Sorteret affald Tabel 1. Indsamlede affaldsmængde, fordelt efter behandlingsform (ton) Affald til genanvendelse Papir Pap Flasker Plastflasker og -dunke Plastfolie 6 22 PVC til genanvendelse Jern, metal og kabler Kabler Autogummi Gips Beton Tegl og mursten Asfalt Ren jord Rødder og stød Haveaffald Planglas Rent træ Genanvendelse i alt (ton) Affald til forbrænding Stort brændbart Fjedermøbler Småt brændbart Biomasse Forbrænding i alt (ton) Affald til specialbehandling WEEE-affald* Blyakkumulatorer Batterier Farligt affald** Specialbehandling i alt (ton) Affald til deponering Trykimprægneret træ Asbest Affald til losseplads Affald til fyldplads Deponering i alt I alt (ton)

9 Tabel 2. Farligt affald (kg) Affaldstype Oliefilter Pumpbart olieaffald Diverse kemikalier Malingsrester Spraydåser Blandet affald fra husholdninger I alt farligt affald (kg) Besøg og affald I tabellen nedenfor ses udviklingen i besøg og affald på genbrugspladserne. Tabel 3. Besøg og affald Besøg Besøg (antal) Affald (ton) Ton affald

10 Allerød Genbrugsplads 10

11 Indledning Allerød Genbrugsplads har oplevet en stigning i affaldsmængder og besøg i 2013, som formentlig kan tilskrives en udvidelse af pladsens ugentlige åbningstid fra årsskiftet, med 18 timer. Præsentation af Allerød Genbrugsplads Godkendelses- og tilsynsmyndighed: Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Miljøgodkendelse: Genbrugspladsen i Allerød Kommune er miljøgodkendt af Frederiksborg Amt den 15. marts 2001, med ændring af vilkår 6 den 14. april Aktiviteter og listepunkt: Allerød Genbrugsplads modtager alt affald med undtagelse af dagrenovationslignende, fordærveligt affald, klinisk risikoaffald, støvende asbest, eksplosivt og radioaktivt affald fra borgere og erhvervsvirksomheder i Allerød Kommune. Aktiviteterne er omfattet af listepunkt K 211 1, der omfatter: Containerpladser og genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra virksomheder med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3. 1 Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed.

12 Nøgletal Affaldsmængderne er i 2013 øget med ca. 11 % i forhold til 2012 og besøgstallet er samme periode øget med 9 %. Nedenfor i figur 1. ses udviklingen i besøg og affaldsmængder over de seneste 5 år. I figur 2. ses hvorledes affaldet er behandlet. Figur 1. Besøg og affaldsmængder på Allerød Genbrugsplads Besøg Besøg (antal) Affald (ton) Ton affald Figur 2. Affaldets procentvise fordeling på behandlingsform 1.Genanvendelse 2.Forbrænding 3.Specialbehandling 4.Deponering % 5% 27% 66% 12

13 Året der gik Miljøcertificering Pladsen blev miljøcertificeret sammen med de 5 øvrige pladser som drives af Nordforbrænding i efteråret 2013 uden anmærkninger. Ændret åbningstid Allerød Genbrugsplads fik fra årsskiftet udvidet åbningstiden så pladsen nu kan benyttes i tidsrummet Fra årsskiftet tiltrådte Allerød Kommune et Fælleskoncept sammen med Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner, som skal sikre fri bevægelighed og ensartet service for borgere og virksomheder på de 6 genbrugspladser som Nordforbrænding driver for de 4 kommuner. 13

14 Tabel 1. Indsamlede affaldsmængde, fordelt efter behandlingsform (ton) Affald til genanvendelse Papir Pap Flasker Plastflasker og -dunke Plastfolie 0 2 PVC til genanvendelse Jern og metal Autogummi Gips Beton Tegl og mursten Asfalt Andet byggeaffald Ren jord Rødder og stød Haveaffald Planglas Rent træ Genanvendelse i alt (ton) Affald til forbrænding Stort brændbart Fjedermøbler Småt brændbart Forbrænding i alt (ton) Affald til specialbehandling WEEE-affald Blyakkumulatorer Batterier Farligt affald Specialbehandling i alt (ton) Affald til deponering Imprægneret træ Asbest Affald til losseplads Affald til fyldplads Deponering i alt (ton) I alt (ton)

15 Tabel 2. Farligt affald (kg) Affaldstype Oliefilter Diverse olieaffald Diverse kemikalier Malingsrester Spraydåser Blandet affald fra husholdninger I alt farligt affald (kg) Tabel 3. Besøg og affald Besøg (antal) Affald (ton) Affald pr. besøg (kg/antal) Affald pr. husstand (kg/antal) Årlig besøg pr. husstand Besøg pr. åbningstime Husstande Tabel 4. Ressourceforbrug Ressourcer Bemærkninger Naturgas (m3) Til opvarmning af vand og mandskabshus Miljødiesel (liter) Til diverse maskiner Til belysning i mandskabshus El (kwh) og på pladsen Vand (m3) Til almindelig hygiejne Udledning Sanitetsspildevandet fra mandskabsbygningen ledes til rensning på Lynge Renseanlæg, og mængden svarer stort set til forbruget ovenfor. Afledt regnvand fra pladsen ledes ligeledes til renseanlægget, i det vandet dog passerer en olie- og benzinudskiller inden afledningen. Olie- og benzinudskilleren er tilsluttet den fælles kommunale tømningsordning, der drives af Nordforbrænding. Det skønnes, at der årligt ledes ca m 3 regnvand til renseanlægget. 15

16 Genbrugspladserne Højvangen og Bakkegårdsvej 16

17 Indledning Mængderne er for Bakkegårdsvej og Højvangens vedkommende steget med 7 % i forhold til 2012, hvor besøgstallet har været uændret for Bakkegårdsvej har der været tale om mindre tilbagegang for Højvangen på 2 %. Præsentation af genbrugspladserne Højvangen og Bakkegårdsvej Godkendelses- og tilsynsmyndighed: Fredensborg Kommune, Natur og Miljø Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal Miljøgodkendelse: Højvangen 25A er godkendt som containerplads den 16. februar Bakkegårdsvej 404B er godkendt som containerplads den 30. marts Der er meddelt ændring af vilkår i begge miljøgodkendelser den 20. august Påbud om ændring af vilkår 9 i begge miljøgodkendelser den 20. august Aktivitet og listepunkt: Genbrugspladserne modtager alt affald med undtagelse af dagrenovationslignende og andet fordærveligt affald, klinisk risikoaffald, støvende asbest, forurenet jord, eksplosivt samt radioaktivt affald fra borgere og virksomheder i Fredensborg Kommune. Aktiviteterne er omfattet af listepunkt K 211 2, der omfatter: Containerpladser og genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra virksomheder med en 2 Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed.

18 kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3. Nøgletal Højvangen Besøg (antal) Affald (ton) Affald pr. besøg (kg/antal) Affald pr. husstand (kg/antal) Årlig besøg pr. husstand Besøg pr. åbningstime (Højvangen) Besøg år. åbningstime (Bakkegårdsvej) Husstande Besøg Højvangen Besøg Bakkegårdsvej Besøg og affaldsmængder på Højvangen Antal besøg Besøg (antal) Affald (ton) Modtaget affald

19 Affaldets procentvise fordeling på behandlingsform (Højvangen) Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering % 6% 29% 62% Nøgletal Bakkegårdsvej Besøg (antal) Affald (ton) Affald pr. besøg (kg/antal) Affald pr. husstand (kg/antal) Årlig besøg pr. husstand Besøg pr. åbningstime (Højvangen) Besøg år. åbningstime (Bakkegårdsvej) Husstande Besøg Højvangen Besøg Bakkegårdsvej Besøg og affaldsmængder på Bakkegårdsvej Antal besøg Besøg (antal) Affald (ton) Modtaget affald

20 Affaldets procentvise fordeling på behandlingsform (Bakkegårdsvej) Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering % 6% 32% 59% Året der gik Miljøcertificering Pladserne blev miljøcertificeret sammen med de 4 øvrige pladser som drives af Nordforbrænding i efteråret 2013 uden anmærkninger. Ændring af åbningstid Bakkegårdsvej og Højvangen fik fra årsskiftet udvidet åbningstiden så pladserne nu kan benyttes i tidsrummet Fra årsskiftet tiltrådte Fredensborg Kommune et Fælleskoncept sammen med Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner, som skal sikre fri bevægelighed og ensartet service for borgere og virksomheder på de 6 genbrugspladser som Nordforbrænding driver for de 4 kommuner. 20

21 Højvangen/Indsamlede affaldsmængde fordelt efter behandlingsform (ton) Affald til genanvendelse Papir Pap Flasker Plastflasker og -dunke Plastfolie 2 5 PVC til genanvendelse Jern og metal Kabler 2 Autogummi Tegl, asfalt og beton Beton Gips Ren jord Haveaffald Planglas Rødder og stød Genanvendelse i alt (ton) Affald til forbrænding Småt brændbart Stort brændbart Biomasse Forbrænding i alt (ton) Affald til specialbehandling EE-affald - Kølemøbler - WEEE-affald Blyakkumulatorer Lysstofrør - Batterier Farligt affald Specialbehandling i alt (ton) Affald til deponering Asbest Affald til losseplads Affald til fyldplads Deponering i alt (ton) I alt (ton)

22 Bakkegårdsvej/Indsamlede affaldsmængde fordelt efter behandlingsform (ton) Affald til genanvendelse Papir Pap Flasker Plastflasker og -dunke Plastfolie 1 5 PVC til genanvendelse Jern og metal Autogummi Tegl, asfalt og beton Beton Gips Ren jord Haveaffald Planglas Rødder og stød Genanvendelse i alt (ton) Affald til forbrænding Småt brændbart Stort brændbart Biomasse 44 0 Forbrænding i alt (ton) Affald til specialbehandling EE-affald - Kølemøbler - WEEE-affald Blyakkumulatorer Lysstofrør - Batterier Farligt affald Specialbehandling i alt (ton) Affald til deponering Asbest Affald til losseplads Affald til fyldplads - 0 Deponering i alt (ton) I alt (ton)

23 Højvangen/ Bakkegårdsvej Farligt affald (kg) Affaldstype (kg) Oliefilter Pumpbart olieaffald Diverse kemikalier Malingsrester Spraydåser ,5 Blandet affald fra husholdninger ,5 I alt farligt affald (kg) Farligt affald tilføres Toelt Losseplads, hvor det om lastes, mængderne er derfor opgjort samlet for begge pladser. Til den daglige drift af genbrugspladserne forbruges ressourcerne, som vist nedenfor Højvangen/Ressourceforbrug Ressourcer Bemærkninger El Til belysning i mandskabsbygning og på pladserne Vand Til mandskabsbygning Bakkegårdsvej/Ressourceforbrug Ressourcer Bemærkninger El Til belysning i mandskabsbygning og på pladserne Vand Til mandskabsbygning Udledning Spildevandet fra mandskabsbygningerne ledes til renseanlæg, og mængden svarer stort set til forbruget ovenfor. Afledt regnvand fra pladserne ledes ligeledes til renseanlægget, i det vandet dog passerer en olie- og benzinudskiller. Olie- og benzinudskilleren efterses og om nødvendigt tømmes efter forskrifterne i Regulativ for erhvervsaffald i Fredensborg Kommune. 23

24 Genbrugspladserne Blokken og Containerhaven 7 24

25 Indledning Blokken har i 2013 haft et fald i tilførte mængder i forhold til 2012, mens Containerhaven har set en lille stigning 25

26 Præsentation af Blokken og Containerhaven Godkendelses- og tilsynsmyndighed: Rudersdal Kommune Rådhuset, 2840 Holte Miljøgodkendelse: Blokken: Miljøgodkendelse fra den 18, juni 2010 Containerhaven: Miljøgodkendelse fra den 6. juli 2011 Aktiviteter og listepunkt: Blokken og Containerhaven modtager alt affald med undtagelse af dagrenovation og andet fordærveligt affald, klinisk risikoaffald, støvende asbest, eksplosivt samt radioaktivt affald fra borgere i Rudersdal Kommune. Desuden har erhvervsvirksomheder adgang på Blokken. Aktiviteterne er omfattet af listepunkt K 211 3, der omfatter: Containerpladser og genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra virksomheder med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3. 3 Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed.

27 Nøgletal Figur 1. Besøg og affaldsmængder på Blokken Besøg Besøg (antal) Affald (tons) Affald (tons) Figur 2. Besøg og affaldsmængder i Containerhaven Besøg Besøg (antal) Affald (tons) Affald (tons)

28 Figur 3. Affaldets procentvise fordeling på behandlingsform (Blokken). 1. Genanvendelse 2. Forbrænding 3. Specialbehandling 4. Deponering % 2% % 70% Figur 4. Affaldets procentvise fordeling på behandlingsform (Containerhaven). 26% 1. Genanvendelse 2. Forbrænding 3. Specialbehandling 4. Deponering % % 69% Året der gik Miljøcertificering Pladsen blev miljøcertificeret sammen med de 5 øvrige pladser som drives af Nordforbrænding i efteråret 2013 uden anmærkninger. Fælleskoncept Fra årsskiftet tiltrådte Rudersdal Kommune et Fælleskoncept sammen med Fredensborg, Hørsholm og Allerød Kommuner, som skal sikre fri bevægelighed og ensartet service for borgere og virksomheder på de 6 genbrugspladser som Nordforbrænding driver for de 4 kommuner. 28

29 Tabel 1. (Blokken) Indsamlet affaldsmængde fordelt efter behandlingsform (ton) Affald til genanvendelse Papir Pap Flasker Plastflasker og -dunke ,0 3,5 Plastfolie ,4 3,5 PVC til genanvendelse Autogummi Jern og metal Kabler Gips Asfalt Tegl Beton Ren jord Rødder og stød Haveaffald Planglas Rent træ Genanvendelse i alt (ton) Affald til forbrænding Stort brændbart Fjedermøbler Småt brændbart Biomasse Imprægneret træ Forbrænding i alt (ton) Affald til specialbehandling WEEE Blyakkumulatorer Batterier Farligt affald Specialbehandling i alt (ton) Affald til deponering Asbest Affald til losseplads Affald til fyldplads Deponering i alt (ton) I alt (ton)

30 Tabel 2. (Containerhaven) Indsamlet affaldsmængde fordelt efter behandlingsform (ton) Affald til genanvendelse Papir Pap Flasker Plastflasker og -dunke Plastfolie PVC til genanvendelse Autogummi Jern og metal Kabler Gips Asfalt Tegl Beton Ren jord Rødder og stød Haveaffald Planglas Rent træ Genanvendelse i alt (ton) Affald til forbrænding Stort brændbart Fjedermøbler Småt brændbart Biomasse Imprægneret træ Forbrænding i alt (ton) Affald til specialbehandling WEEE Blyakkumulatorer Batterier Farligt affald Specialbehandling i alt (ton) Affald til deponering Asbest Affald til losseplads Affald til fyldplads Deponering i alt (ton) I alt (ton)

31 Tabel 3. (Blokken) Farligt affald (kg) Affaldstype (kg) Oliefilter Pumpbart olieaffald Diverse kemikalier Malingsrester Spraydåser Blandet affald fra husholdninger I alt farligt affald (kg) Tabel 4. (Containerhaven) Farligt affald (kg) Affaldstype (kg) Oliefilter Pumpbart olieaffald Diverse kemikalier Malingsrester Spraydåser Blandet affald fra husholdninger I alt farligt affald (kg) I tabellen nedenfor ses udviklingen i antal besøgende i Blokken og Containerhaven. Tabel 5. Besøg og affald (Blokken) Besøg (antal) Affald (tons) Affald pr. besøg (kg/antal) Affald pr. husstand (kg/antal) Årlig besøg pr. husstand Besøg pr. åbningstime (antal/time) Husstande

32 Tabel 6. Besøg og affald (Containerhaven) Besøg (antal) Affald (tons) Affald pr. besøg (kg/antal) Affald pr. husstand (kg/antal) Årlig besøg pr. husstand Besøg pr. åbningstime (antal/time) Husstande Ressourceforbrug Til den daglige drift af Blokken og Containerhaven forbruges ressourcerne som vist i tabel 7 og 8. Tabel 7. Ressourceforbrug (Blokken) Ressourcer Bemærkninger Miljødiesel (liter) Til maskinerne El (kwh) Til mandskabsbygning og belysning Vand m Til mandskabsbygning Tabel 8. Ressourceforbrug (Containerhaven) Ressourcer Bemærkninger Miljødiesel (liter) Til maskinerne El (kwh) Til mandskabsbygning og belysning Vand m Til mandskabsbygning Alle tal i tabel 7 og 8 er aflæste. Udledning Sanitetsspildevandet fra Blokken og Containerhaven ledes til offentligt renseanlæg. Mængden svarer stort set til det vandforbrug, der ses ovenfor. Afledt regnvand fra pladserne ledes ligeledes til renseanlægget. 32

33 Genbrugspladsen Vandtårnsvej 33

34 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2013 oplevet en mindre stigning i mængder og besøgende. 34

35 Præsentation af Genbrugspladsen Vandtårnsvej Godkendelses- og tilsynsmyndighed: Fredensborg Kommune, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Miljøgodkendelse: Genbrugspladsen er miljøgodkendt af Frederiksborg Amt den 14. maj Tillæg til miljøgodkendelsen af genbrugspladsen 19. maj 2008, meddelt af Fredensborg Kommune. Aktiviteter og listepunkt: Genbrugspladsen Vandtårnsvej modtager alt affald med undtagelse af dagrenovationslignende, fordærveligt affald, klinisk risikoaffald, støvende asbest, eksplosivt og radioaktivt affald fra borgere og erhvervsvirksomheder i Hørsholm og Fredensborg Kommuner. Aktiviteterne er omfattet af listepunkt K og omfatter: Containerpladser og genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra virksomheder med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3. 4 Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 35

36 Nøgletal Der har i 2013 været tale om en mindre stigning i mængderne på ca. 0,6 % i forhold til 2012, besøgstallet steg tilsvarende med ca. 8 %. Nedenfor i figur 1. ses udviklingen i besøg og affaldsmængder over de seneste 5 år. I figur 2. ses, hvorledes affaldet er behandlet. Som det fremgår af figur 2. går 66 % af affaldet til genanvendelse, hvilket er en stigning på 2 % i forhold til året før. Figur 1. Besøg og affaldsmængder på Genbrugspladsen Vandtårnsvej Besøg (antal) Affald (ton) Affald pr. besøg (kg/antal) Affald pr. husstand (kg/antal) Årlig besøg pr. husstand Besøg pr. åbningstime Husstande Figur 2. Affaldets procentvise fordeling på behandlingsform Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering % 2% % 66% Året der gik Miljøcertificering Pladsen blev miljøcertificeret sammen med de 5 øvrige pladser som drives af Nordforbrænding i efteråret 2013 uden anmærkninger.. 36

37 Sorteret affald Tabel 1. Indsamlede affaldsmængde, fordelt efter behandlingsform (ton) Affald til genanvendelse Papir Pap Flasker Plastflasker og -dunke Plastfolie 1 3 PVC til genanvendelse Jern, metal og kabler Kabler Autogummi Gips Beton Tegl og mursten Asfalt Ren jord Rødder og stød Haveaffald Planglas Rent træ Genanvendelse i alt (ton) Affald til forbrænding Stort brændbart Fjedermøbler Småt brændbart Biomasse Forbrænding i alt (ton) Affald til specialbehandling WEEE-affald* Blyakkumulatorer Batterier Farligt affald** Specialbehandling i alt (ton) Affald til deponering Trykimprægneret træ Asbest Affald til losseplads Affald til fyldplads Deponering i alt I alt (ton)

38 Tabel 2. Farligt affald (kg) Affaldstype Oliefilter Pumpbart olieaffald Diverse kemikalier Malingsrester Spraydåser Blandet affald fra husholdninger I alt farligt affald (kg) Besøg og affald I tabellen nedenfor ses udviklingen i besøg og affald på genbrugspladsen. Tabel 3. Besøg og affald Besøg Besøg (antal) Affald (ton) Ton affald

39 Ressourceforbrug Til den daglige drift af genbrugspladsen forbruges ressourcerne vist i tabel 4. Tabel 4. Ressourceforbrug Ressourcer Bemærkninger Naturgas (m3) Miljødiesel (liter) El (kwh) Vand (m3) Udledning Til opvarmning af vand og mandskabsbygning Til maskiner Til belysning i mandskabsbygning og på pladsen Brugsvand til mandskabsbygning Sanitetsspildevandet fra mandskabsbygningen ledes til rensning på Nivå Renseanlæg, og mængden svarer stort set til forbruget ovenfor. Afledt regnvand fra haveaffaldsgraven ledes ligeledes til renseanlægget, i det vandet dog passerer en olie- og benzinudskiller inden afledningen. Det øvrige overfladevand (regnvand) fra genbrugspladsen udledes via olie- og benzinudskiller til grøften ved Brønsholm Kongevej. Olie- og benzinudskilleren er tilmeldt den fælles kommunale tømningsordning, der drives af Nordforbrænding. 39

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød www.alleroedkommune.dk Fredensborg Kommune

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015 Billede Affald fra landbrug Sorteret affald er nemt - og billigt - at komme af med. Brug sorteringsvejledningen på side 3. Når affaldet er sorteret, kan det

Læs mere

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Godkendt i alt 15 sager (dækkende over 24 anlæg) med en samlet kapacitet på godt 147.450 ton. Derudover 5 anlæg uden fastsat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering...

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og afaftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Ishøj Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt udløber

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Underbilag 1.4 Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 SIGNATURER, DER SKAL ANVENDES... 3 2.1 TYPER AF AFFALDSBEHOLDERE...

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder januar 2017

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder januar 2017 Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder januar 2017 Oprindeligt (pr. juni 2015) blev der godkendt i alt 15 sager (dækkende over 24 anlæg) med en samlet kapacitet på godt 147.450 ton.

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet...

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Opsummering på årets kortlægning...4 3. Usikkerheder og fejlkilder...5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...5 4. Statistisk afrapportering...8 4.1. Indledning...8

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Årsredegørelse Genbrugspladser 2014

Årsredegørelse Genbrugspladser 2014 Årsredegørelse Genbrugspladser 2014 - en del af byen Indhold Forord... 2 Besøgstal og affaldsmængder i 2014... 3 Tiltag og driftsaktiviteter i 2014... 7 Direkte genbrug... 7 Bløde trafikanter... 9 Seminar...

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads

Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads 2014 Esbjerg Kommune Affald 01-10-2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Love, regler og myndighedskrav... 6 1.2 Energi, vand og varme...

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa. Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup

Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa. Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup !"# $" % & ' "$ ( Denne rapport beskriver driften af Reno Djurs genbrugsstationer

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Besøgstal og affaldsmængder i 2015

Besøgstal og affaldsmængder i 2015 Indhold Forord... 3 Besøgstal og affaldsmængder i 2015... 4 Direkte genbrug... 8 Oplevelse af genbrugspladsen... 9 Service til kunder... 10 ARC i udvikling... 11 Tiltag i 2016... 13 Bilag... 14-25 2 Forord

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34 Kortlægning FORSLAG Indholdsfortegnelse i kortlægning 1 Status... 23 1.1. Status for affaldsdata... 23 1.1.1. Husholdningsaffald... 23 1.1.2. Erhvervsaffald... 27 1.2. Status for Affaldsplan 2008 2016...

Læs mere

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning. CM Industrilakering ApS Industrivej 1 8870 Langå Miljø og teknik Natur og miljø Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon +45 24 20 36 93 Telefax +45 89 15 16 60 dorthe.dahl@randers.dk www.randers.dk 25. april

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg 2008 for Høje-Taastrup Kommune side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Opsummering på årets kortlægning... 5 3. Statistisk afrapportering... 6 3.1. Indledning...6

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2008 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere