Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sport-, Fritid- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Onsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Valg af farve på stole til Tromme- og Lilletrommesalene 2 Velfærd frem for mursten - Fælles rammer for kultur- og fritidsliv 4 Puljen til fritidsaktiviteter for flygtninge 6 Ansøgning om underskudsgaranti til Puccini koncert i Trommen 8 Ansøgning om tilskud til undervisning for flygtningekvinder 10 Meddelelser 13 Bilagsoversigt 14 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: 16/6750 Journalnr.: P20 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Jane Thomsen Valg af farve på stole til Tromme- og Lilletrommesalene Baggrund Sport-, Fritid- og Kulturudvalget skal på mødet beslutte farven på stole i de to sale. (Farveforslag er vedhæftet som bilag) Forslag Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutter farven på stole i Tromme- og Lilletrommesalene. Sagsfremstilling Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede på møde 16. marts, 2016, at kravspecifikationer for Trommesalen skal udarbejdes med udgangspunkt i scenarie B og for Lilletrommen skal kravspecifikationer udarbejdes med udgangspunkt i scenarie L2 med option på scenarie L1. Rambøll, som er totalrådgiver til etablering af fleksible sale i Kulturhus Trommen, præsenterer Farver på stole til Trommesalen og til Lilletrommen i Kulturhus Trommen. Kravene til stolenes stof og farver er beskrevet i byggeprogram, hvor der står: Trommesalen: Stofbeklædningen skal have samme farve på hele stolen og have en slidstyrke min Martindale. Farven på stolen skal være i mørke nuancer. Stof og skum skal være brandhæmmende og opfylde materialekravene i Driftsmæssige Forskrifter. Lilletrommen: Stofbeklædningen skal have en slidstyrke min Martindale og være rengøringsvenlig. Stof og skum skal være brandhæmmende og opfylde krav fra brandmyndig. Økonomi/personale Budget for udførelse af projektet er anslået til 12 mio. kr. til håndværkerydelser inkl. varekøb/bygherreleverancer. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 2

3 Budget til fleksible sale i form af stole og tribuner udgør 6,0 mio. kr. Bilag - Farvekombinationer Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget valgte farveforslag nr. 3. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 3

4 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 16/3740 Journalnr.: P20 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Gitte Søby Velfærd frem for mursten - Fælles rammer for kultur- og fritidsliv Baggrund Velfærd frem for Mursten programmet arbejder med delaftalen: Velfærd fremfor mursten en aktiv udviklings- og investeringsstrategi vedtaget af samtlige partier i forbindelse med Budget Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager orientering om status på Velfærd frem for mursten til efterretning. Sagsfremstilling Projektet Fælles rammer for kultur- og fritidsliv vil på aprilseminaret præsentere første udkast til scenarier, som beskriver muligheder for reducere kommunens bygningsmasse samt reducere på udgifterne til drift og vedligehold af bygningsmassen. Projektet er stadig i den tidlige fase, hvorfor der til aprilseminaret kun bliver præsenteret scenarier for udvalgte ejendomme, mens scenarier for øvrige ejendomme følger til augustkonferencen. På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde den 27. april orienterer administrationen mundtligt udvalget om: status på de enkelte scenarier i overskriftform oplæg til indledning til projektet Fælles rammer for kultur- og fritidsliv principper for faciliteter på kultur- og fritidsområdet. Principperne indgår desuden som en del af drøftelserne på aprilseminaret proces for drøftelse af Velfærd frem for mursten på aprilseminaret o Præsentation af programmet som rammesættende for drøftelserne samt en præsentation af Fremtidens rådhus o Præsentation og plenumdrøftelse af vision/principper for projekterne o Drøftelser i grupper af Sammenhængende børneliv og Fælles rammer for kultur- og fritidsliv o Afrunding og information om processen hen til Augustkonferencen Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 4

5 Formålet med processen på aprilseminaret er at præsentere status på programmet og facilitere politiske drøftelser, som giver videre retning for de enkelte projekter. Sagens tidligere behandling Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28. oktober 2015 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16. marts 2016 Bilag - Præsentation til SFKU - april Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. Præsentation vedhæftes punktet som bilag. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 5

6 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 16/6463 Journalnr.: S49 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Henriette Rude Brytygier Puljen til fritidsaktiviteter for flygtninge Baggrund I budget blev der afsat 1 mio. kr. til integrationsområdet i hvert af årene 2016 og Ud af disse midler er der afsat op til kr. til fritidsaktiviteter for flygtninge, og administrationen har nu udarbejdet et sæt retningslinjer til forvaltning af puljen. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager orienteringen om status på puljen til fritidsaktiviteter for flygtninge til efterretning. Sagsfremstilling I budget blev der afsat midler til integrationsområdet, og ud af disse midler besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15. december at afsætte op til kr. til fritidsaktiviteter for flygtninge. Puljen dækker over: - Betaling for flygtningebørns deltagelse i kommunens sommeraktiviteter - kontingentnedsættelse/-frihed i idrætsklubber og lignende samt i minimalt omfang tilskud til udstyr, - resterende deltagerbetaling for undervisning på Musikskolen efter fripladsen er fratrukket. Tilskud gives alene til Hørsholm borgere på integrationsydelse. Der er som udgangspunkt afsat op til kr. til formålet. Sideløbende med bevilling af midler til fritidsaktiviteter for flygtninge har Sport-, Fritid- og Kulturudvalget taget initiativ til et dialogmøde med foreninger og øvrige interessenter. Dialogmødet blev holdt den 25. november 2015, og som en udløber af mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der den 4. februar 2016 mødtes for at drøfte initiativer til integration via foreningslivet. Arbejdsgruppen besluttede at udarbejde en kontaktliste til foreningerne med det formål at facilitere kontakten mellem foreninger, interessenter og/eller flygtningefamilier. På mødet blev der drøftet flere gode initiativer, som administrationen i samarbejde med foreningerne arbejder videre med. Administrationen har på baggrund af input fra dialogmødet og arbejdsgruppemødet udarbejdet retningslinjer for fordeling af puljen (bilag 1). Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 6

7 Økonomi/personale Der er afsat op til kroner i 2016 til puljen til fritidsaktiviteter for flygtninge. Kommunikation Der udarbejdes materiale vedr. mulighed for at søge om kontingentnedsættelse/-frihed samt resterende deltagerbetaling i løbet af april/maj. Materialet udsendes til interessenter samt lægges på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Administrationen har fokus på den gode historie til lokalpressen i forhold til integration gennem foreningslivet. Administrationen holder sig løbende orienteret om eksterne puljer på området og formidler derom på Hørsholm Kommunes hjemmeside og til interessenterne. Bilag - Bilag 1 - retningslinjer for puljen.pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. Fraværende: Henrik Klitgaard (B) Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 7

8 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 16/5975 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Ansøgning om underskudsgaranti til Puccini koncert i Trommen Baggrund Da Hørsholm Koret ønsker at arrangere en tværkommunal koncert med Puccinis Messe di Gloria i Trommen i april 2018, søges der om underskudsgaranti på op til kr. Forslag Sport-, Fritid- og kulturudvalget skal tage stilling til om man ønsker at støtte Hørsholm Koret med en underskudsgaranti med op til kr. fra kultur- og fritidspuljen. Sagsfremstilling Hørsholm Koret er et lokalt og traditionsrigt kor for blandede stemmer og består af ca. 45 aktive medlemmer. Koret har igennem alle årene afholdt koncerter i Hørsholm og Rungsted kirker samt medvirket ved andre lejligheder som Sankt Hans og jubilæer m.v. Hørsholm Koret ønsker den 18. april 2018, at afholde en koncert i Trommen, hvor koret i samarbejde med flere forskellige deltagere på tværs af kommunegrænser ønsker, at spille en koncert på 75 minutter med værket Messe di Gloria af Puccini. Hørsholm Koret forventer at nedenstående vil være aktører til koncerten. Gladsaxe Kammerkor - 35 sangere Helsingør Kammerkor - 40 sangere Nordsjællands Sinfonia - 60 musikere Dirigent, Klaus Munk-Nielsen Pianist, endnu ukendt kunstner Baryton/solister 2 stk. endnu ukendt kunstnere Hørsholm Koret pointerer i deres ansøgning at koncertens størrelse med de forskellige aktører, vil være en kulturel begivenhed som kan brande Hørsholm Kommune, og øge sin position som en attraktiv kommune for eventuelle tilflyttere og fastholde bestående indbyggere. Hørsholm Koret har taget kontakt til DR og TV2, som muligvis vil bringe indslag om koncerten, men dette er ikke endeligt aftalt endnu. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 8

9 Hørsholm Koret forventer ca. 125 besøgende til de ca. 140 som spiller og synger. Sammenholder man besøgstallet med totalomkostningerne svarer det til ca. 500 kr. pr. besøgende. Med en underskudsgaranti på kr. der sætter billetprisen ned til de budgetterede 120 kr., da vil tilskud pr billet svare til ca. 380 kr. / billet. Omkostning til leje af Trommen udgør ca. 2/3 af koncertens omkostningsbudget. Til orientering har Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bevilliget underskudsgaranti til det rytmiske kro Øre-Sound, med afholdelse af en halvfems mand stor koncert i Trommen den 7. maj Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har de sidste 4 år tildelt flere underskudsgarantier til forskellige foreninger som har ligget fra kr. til kr. Økonomi/personale Budget 2018 Udgifter: Pianist kr. Solister kr. Dirigent kr. Koncertmestre og assistenter Leje af Trommen kr. PR, programmer mv kr. Kor og orkester 0 kr. I alt kr. Indtægter: 125 stk. à kr. 120, kr. Samlet underskud (beregnet) kr. Ledige midler i Kultur- og Fritidspuljen: kr. Bilag - Tilskud til koncert - TrommenAnsøgningPuccini2018.pdf - Tilskud til koncert - TrommenBudgetPuccini2018.pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at støtte Hørsholm Koret med en underskudsgaranti på kr , og opfordrer til, at Hørsholm Koret søger i andre kommuner også. Fraværende: Henrik Klitgaard (B) Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 9

10 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 16/4693 Journalnr.: G01 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Henriette Rude Brytygier Ansøgning om tilskud til undervisning for flygtningekvinder Baggrund DOF Hørsholm Fritidsskole ønsker at arrangere et undervisningsforløb målrettet flygtningekvinder i Hørsholm Kommune og søger om tilskud fra puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og beslutter hvorvidt udvalget vil støtte Hørsholm Fritidsskole med et tilskud på op til ,00 kroner fra Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter. Sagsfremstilling DOF Hørsholm Fritidsskole ønsker at tilbyde holdet Kreativitet og Yoga, der kombinerer håndarbejde og motion. Hertil søges om ,00 kroner i tilskud fra Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter til dækning af omkostninger. Formål DOF Hørsholm Fritidsskole ønsker at introducere Hørsholm Kommunes flygtningekvinder til landets foreningstradition og det at gå til en fritidsaktivitet. DOFs erfaringer fra undervisningsforløb med kvinder med anden etnisk herkomst end dansk viser, at denne type undervisningstilbud kan understøtte integration. Fritidsaktiviteterne skaber en tryg ramme, hvor bevægelse og kreativitet er i fokus, og hvor der samtidig skabes en platform til dels at opbygge netværk og dels at drøfte og udveksle erfaringer om eksempelvis spørgsmål til skole, job, borgerservice, m.m. Undervisningstilbuddet udbydes som gratis aktivitet. Forløbet tilbydes over fire lørdage i efteråret, til Hørsholm Kommunes flygtningekvinder og deres døtre. Der er forplejning til første undervisning, derefter aktiveres kursusdeltagerene til selv at medbringe mad til fællesskabet, hvilket er med til at engagere og fastholde deltagerne. Følgende program planlægges for de fire dage: Kl Yoga Kl Frokost Kl Kreativt håndarbejde Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 10

11 Tidspunkt og varighed af tilbuddet er bestemt ud fra erfaringer fra andre forløb, samt ud fra drøftelser med flygtningekvinder fra Rudersdal Kommune og Allerød Kommune. Kursets to undervisere har erfaring med at arbejde med flygtningekvinder: DOF i Allerød Kommune har i april oprettet et hold med håndarbejde, hvor der til dags dato er tilmeldt 30 flygtningekvinder og piger. DOF samarbejder med Røde Kors og kommunens medarbejdere for at komme i kontakt med målgruppen. Puljen til fritidsaktiviteter for flygtninge kan ikke give tilskud til denne aktivitet, da denne ikke opfylder puljekravene. Puljen til fritidsaktiviteter for er afsat til tre specifikke formål: kontingentnedsættelse/-frihed i idrætsklubber og lignende samt i minimalt omfang tilskud til udstyr, flygtningebørns deltagelse i kommunens sommeraktiviteter samt resterende deltagerbetaling for undervisning på Musikskolen efter fripladsen er fratrukket. Økonomi/personale Økonomien for undervisningsforløbet er følgende: Budget ved deltagere: Lærerløn m. forberedelse kr Materialer yoga kr Materialer håndarbejde kr DOF administration kr Der søges i alt om kr Der er til dags dato kroner tilbage i puljen. Sagens tidligere behandling Sagen er forlagt høringsrådet Idrætsrådet og Fritid- og Kulturrådet. Idrætsrådets høringssvar er: Det bemærkes, at skal dække lønomkostninger. Kommunen har tidligere meddelt at denne pulje ikke kan bruges til at dække løn. Idrætsrådet kan i øvrigt støtte at puljen bruges til at dække de resterende omkostninger materialer og administration på samlet 5.000, idet dog posten DOF administration gerne ses forklaret. Administrationen kan oplyse at retningslinjerne for ansøgninger til Puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter er meget åbne, da ønsket er at fremme de gode ideer fra ansøgerene. Puljen bevilges primært til nye- og nyskabende aktiviteter. Der er ikke modtaget høringssvar fra Fritid- og Kulturrådets indenfor den givne tidsfrist. Bilag DOFHørsholm.pdf Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 11

12 Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget er positive overfor projektet, men punktet sendes tilbage til administrationen, idet udvalget ønsker mere faktuel viden om deltagelse. Fraværende: Henrik Klitgaard (B) Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 12

13 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Meddelelser Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Der blev orienteret om, at Rungsted Ishockey Klub fik på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde d tilladelse til at afholde Camp i skøjtehallen i uge 30, men på grund af bygningsarbejder viser det sig, at det ikke kan lade sig gøre alligevel. Der søges en løsning for at imødekomme den allerede givne tilladelse. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget inviteres til et fællesmøde med Børne- og Skoleudvalget d. 24. maj kl om unge Der er drøftelser i gang om at bane vejen for, at paddle tennis bliver en mulig sportsgren i Hørsholm. Fraværende: Henrik Klitgaard (B) Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 13

14 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 1 Åben Farvekombinationer Åben Præsentation til SFKU - april Åben Bilag 1 - retningslinjer for puljen.pdf Åben Tilskud til koncert - TrommenAnsøgningPuccini2018.pdf Åben Tilskud til koncert - TrommenBudgetPuccini2018.pdf Åben DOFHørsholm.pdf Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 14

15 Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde Nadja Maria Hageskov (C) Formand Henrik Klitgaard (B) Næstformand Esben Dyekjær (C) Medlem Jan H. Klit (C) Medlem Alexander Jonsbak (V) Medlem Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Side 15

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 27.4.2016 Onsdag 27.04.2016 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Valg af farve på stole til Tromme- og Lilletrommesalene

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 28-10-2015 Onsdag 28.10.2015 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Integration via foreningslivet 2 Ansøgning om underskudsgaranti

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 25.5.2016 Onsdag 25.05.2016 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Tilrettelæggelse af udbud vedr. fleksible sale 2 Velfærd

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 17-12-2014 Onsdag 17.12.2014 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Placering af skøjtetræningshal 3 Differentiering

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag 15.12.2015 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Integrationsområdet - prioritering

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Kulturhus Trommen Onsdag 23.04.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ændring i vedtægterne for Den Selvejende Institution

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 26.4.2016 Tirsdag 26.04.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Dispensation af timetal for specialundervisningstilbud 2 Velfærd frem for mursten, orientering inden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 25-06-2014 Onsdag 25.06.2014 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SFKU, Budget 2015-2018: Råderum, budget-

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 14. December 2016 Onsdag 14.12.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Legeplads på Nattergaleengen - ny placering og udvælgelseskriterier

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 17.12.2013 Tirsdag 17.12.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Genudbudsrunde af cafe- og restaurantsdrift i Kulturhus Trommen 3

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde D1 Onsdag 21.06.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Billetstruktur i Hørsholm Svømmehal 2 Museum Nordsjælland - godkendelse

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde mlm. MPU og EBU Torsdag 27.02.2014 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Udbud af håndværkerydelser 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Skøjtetræningshal, valg af model for det videre arbejde

Skøjtetræningshal, valg af model for det videre arbejde Miljø- og Planlægningsudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: 16/2997 Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: 02.03.2016 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Marie

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde MPU ekstraordinært møde Onsdag 10.09.2014 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Terrasse mod vest på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde D1 Onsdag 22.03.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Fremtidens Bibliotek 2 Godkendelse af budget til biograffunktion i Kulturhus

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 26-09-2012 Onsdag 26.09.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Svømmeforeningen søger om støtte til

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 22.6.2016 Onsdag 22.06.2016 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fleksible sale - Akustik i Trommesalen 2 Fremadrettet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 21-05-2014 Onsdag 21.05.2014 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kulturdag 2014 3 Budgetopfølgning 2,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 18.12.2012 Tirsdag 18.12.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på akutpakken december 2012. 3 Resultatoversigt, scorecard og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014:

Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014: Forslag, Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014: Tema: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr / udlånsmaskiner. Titel: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Torsdag 22.06.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt Tværsektoriel stuegang 3 Det nære

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december Torsdag 17.12.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Samling af tandplejen 3 Evaluering af puljeprojekter

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden til ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag 25.10.2016 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Afgift på genbrugspladsen 2 Meddelelser 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 28. januar 2016 Torsdag 28.01.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Placeringsmuligheder - Flygtningeboliger,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-02-2014 Tirsdag 25.02.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kontanthjælpsreform. 3 Udvikling

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 24-02-2015 Tirsdag 24.02.2015 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Drøftelse af Hørsholm Kommunes rolle

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 02-11-2011 Onsdag 02.11.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Implementering af ny Folkeoplysningslov

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 26.09.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Sundhedsudvalgets pulje 2013 3 Status på

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

0konomiudvalget. Onsdag kl M0delokale D2. Referat fra ekstraordinaert m0de Ekstraordinaert 0U m0de den 21. juni H0RSHOLM KOMMUNE

0konomiudvalget. Onsdag kl M0delokale D2. Referat fra ekstraordinaert m0de Ekstraordinaert 0U m0de den 21. juni H0RSHOLM KOMMUNE H0RSHOLM KOMMUNE 0konomiudvalget Referat fra ekstraordinaert m0de Ekstraordinaert 0U m0de den 1. juni Onsdag 1.06.017 kl. 8 00 M0delokale D F0lgende sager behandles mpdet Side Meddelelser Budget 018-01:

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.45 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsråd Dannet den: Torsdag den 08-11-2012 Mødedato: Onsdag den 07-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Johnny

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2015 Onsdag 22.04.2015 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om retningslinjerne for

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere