Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sport-, Fritid- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Onsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Meddelelser Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Ingen meddelelser. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 2

3 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/12229 Journalnr.: P22 Sagsforløb: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Teatersæson Resume Da Hørsholm Kommune jf. Rammeaftale for teatervirksomhed i Hørsholm Kommune, ikke har modtaget en liste fra foreninger med teaterforestillinger til sæsonen forelægges Trommens liste med forslag til teater til orientering for SFKU. Forslag Administrationen foreslår, at Sport, Fritid og Kulturudvalget drøfter de manglende ansøgninger og hvad dette har af betydning for teatersæson Sagsfremstilling Sport, Fritid og Kulturudvalget besluttede d. 22. juni 2011 at ligestille teater med øvrige områder på kultur og fritidsområdet ved at vedtage Rammeaftale for teatervirksomhed i Hørsholm Kommune. I aftalens pkt. E, fremgår det, at forudsætning for at opnå støtte er, at Hørsholm Kommune senest første tirsdag, efter det årlige teaterseminar skal modtage en liste fra ansøgende foreninger med antal forestillinger og titler, som der skal søges tilskud til. For sæsonen har Hørsholm Kommune ikke modtaget nogen lister fra foreninger. Sæson Det årlige teaterseminar blev i 2012 afholdt d november og fristen for foreningernes indsendelse af lister med antal forestillinger og titler for sæsonen var tirsdag 20. november. Hørsholm Kommune har ikke modtaget nogen lister fra teaterforeninger i Hørsholm Kommune. Til orientering har Trommen, forespurgt på følgende forestillinger, der såvel antals- og genremæssigt ligger indenfor Trommens normale program: EFTERÅR 2013 I vores bus er glæde.. En cabaret, 50 års jubilæums forestilling (Folketeatret) Primo oktober primo december 2013 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 3

4 Javel, Hr. Minister af Antony Jay og Jonathan Lynn (Folketeatret) Medio september medio november 2013 Gruppe 8 Urpremiere (Det Kgl. Teater) Line Knutzon med bl.a Birthe Neuman Uge Evt. Dyrene i Hakkebakkeskoven (Børneteater) (Teater V) Efterår 2013 Evt. HMS Pinafore Operette (Operaen i midten) Efterår 2013 FORÅR 2014 Ronja Røverdatter af Astrid Lindgren familieforestilling (Folketeatret) Turne primo februar ultimo marts 2014 Den stundesløse af Ludvig Holberg, (Folketeatret) Turne medio marts primo maj 2014 Madam Butterfly en kammeropera (Det Kgl. Teater) Uge eller EVT: Færdig med Fyrre? (Komedie) Comedieteatret Hvis produktionsopøver og premiere Januar-april 2014 Repertoiret udgør på nuværende tidspunkt 6 forestillinger og evt. yderligere 3 forestillinger, som er under forhandling. Så et samlet udbud vil udgøre omkring 9 forestillinger. Repertoiret består af 2 komedier, 1 cabaret, 1 nyt dramatisk værk, 1 opera, samt en børne- familieforestlilling. Hertil kommer eventuelt en børne- familieforestlilling, en operette, samt en komedie. De valgte forestillinger forventes at gennemføres i efterår 2013 og forår Rammeaftalen for teatervirksomhed i Hørsholm Kommune SFKU har ønsket en overordnet aftale, der muliggør at flere foreninger og institutioner som Trommen kan tilbyde teater til borgerne i Hørsholm Kommune. For at muliggøre dette vedtog Sport, Fritid og Kulturudvalget d. 22. juni 2011 Rammeaftale for teatervirksomhed i Hørsholm Kommune gældende for teatersæsonerne , og Rammeaftalen erstatter tidligere aftaler med teaterforeningen Hørsholm Scenen og ændrer foreningstilskuddet fra en bagudrettet underskudsgaranti til et fremadrettet tilskud. For at kunne komme i betragtning har SFKU i rammeaftalen pkt. E vedtaget at: Som forudsætning for at opnå støtte skal Hørsholm Kommune: 1) Senest første tirsdag i november, efter det årlige teaterseminar, modtage en liste med antal forestillinger og titler som der skal søges om tilskud til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 4

5 2) Modtage budget og endeligt program for den kommende sæson senest 1. december i årene 2011, 2012 og Budgettet skal indeholde: A) Udgiftsdel med: Pris på forestillinger Udgifter til opførelse Markedsføring/Pr Administrationsudgifter B) Indtægtsdel med: Forventet belægningsprocent og billetpriser Medlemsgebyrer Tilskud fra Kunststyrelsen Evt. andre tilskud 3) Godkende vedtægter fra ansøgende foreninger senest 1. december i årene 2011, 2012 og ) Godkende eventuel revidering af foreningens vedtægter Bilag - Rammeaftale for teatervirksomhed i Hørsholm Kommune - Teaterforslag Trommen sæson Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte det foreslåede teaterrepertoireudbud for teatersæson Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 5

6 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/22366 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Rungsted Roklub søger om tilskud til et nyt gasfyr Resume Rungsted Roklub søger om tilskud på op til kr. til indkøb af et nyt gasfyr, da man ifølge klubben, har brugt alle klubkassens midler i forbindelse med den just færdiggjorte ombygning. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter hvorvidt, man vil støtte Rungsted Roklub med et tilskud på op til kr. fra Kultur- og Fritidspuljen. Sagsfremstilling Rungsted Roklub søger om tilskud til indkøb af et nyt gasfyr, da man ifølge klubben grundet ombygningen har brugt alle klubkassens midler. Rungsted Roklub har netop afsluttet en større ombygning, således at indendørstræning ikke længere foregår i en kold bådehal, men nu kan foregå i klubbens nye motionslokale. Indendørs roning er en ro-disciplin som er populær og klubbens ungdomsafdeling har fostret flere dygtige kaproere heriblandt Henrik Stephansen, der er verdensmester i indendørs letvægtsroning. Klubben byggede nyt klubhus for 20 år siden, hvor Hørsholm Kommune bidrog med et rente- og afdragsfrit lån på kr. Resten af de ca kr., som det nye hus kostede, blev skaffet primært fra klubben selv. Ombygningen har kostet kr., og det er lykkedes klubben at skaffe sponsorer for ca kr. I denne forbindelse ansøgte klubben Sport, Fritid- og Kulturudvalget om tilskud, men fik afslag. For at få råd til den for klubben vigtige ombygning har klubben ifølge formand for Rungsted Roklub, Hanne Solberg, næsten tømt klubkassen. Klubben forventer, at de nye muligheder vil resultere i en øget medlemstilgang ikke mindst som supplement til klubbens ungdomsafdeling. Formanden pointerer, at klubben, som det fremgår af bilag 1, har likvide midler. Beløbet på i alt kr. hører til klubbens bådfond og salg af en båd. Fonden er en opsparing til nye både samt de penge, som klubben har i baghånden, hvis der skulle ske noget med de både, som klubben hvert år låner til ture fra andre klubber. En forsikring til dækning af den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 6

7 slags, er ifølge klubben ikke rentabel, hvorfor det er almindeligt, at roklubber opretholder likvide midler til at holde den klub, som udlåner en båd, skadesfri. Klubben vil helst ikke budgettere med en medlemstilgang, før den er en realitet, hvorfor man ikke vil låne flere penge, end dem der allerede er lånt til ombygningen. Desværre er klubbens gasfyr, som er anskaffet ved klubhusbyggeriet for 20 år siden, begyndt at volde problemer. Tilkaldte eksperter vurderer, at det synger på sidste vers, hvorfor klubben gerne vil udskifte det inden vinteren. Særligt da idéen med ombygningen var, at indendørs træning kunne foregå under mere tempererede forhold, end klubbens uopvarmede og uisolerede bådhal. Således ansøger Rungsted Roklub om tilskud til et nyt gasfyr. Klubben er pt. ved at indhente tilbud, men har allerede modtaget et overslag på ca kr. Økonomi/personale Der er pt kr. i Kultur- og Fritidspuljen. Bilag - Bilag 1 Regnskab 2011 Godkendt.pdf - MAIL med forhøjelse om ansøgt beløb_ Ansøgning om tilskud til gasfyr - Rungsted Roklub - VS: Ansøgning om tilskud til gasfyr - Rungsted Roklub - Ansøgning Hørsholm Kommune - nyt gasfyr.docx Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Rungsted Roklub har efter dagsordenens udsendelse oplyst at den endelige pris beløber sig til ,50 kr. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte at yde et tilskud på ,50 kr. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 7

8 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/22334 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Renovering af Hørsholm Rungsted Tennisklubs haller 2011 Resume Hørsholm Rungsted Tennisklub har i 2011 i henhold til aftale med Hørsholm Kommune foretaget to store renoverings- og vedligeholdelsesarbejder i deres to haller. Forslag Administrationen indstiller til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at tage orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Dialogen i mellem SEB og Hørsholm Rungsted Tennisklub om tagkonstruktionen i Scanomat Hallen (Codan Hallen) resulterede i at SEB påtog sig ansvaret for renovering af tagkonstruktionen, dermed forsvandt en stor renoveringsbyrde fra HRT. Den store vandskade, som ramte Amokka Hallen den 14. august 2010, endte som en forsikringssag, som blandt andet førte det med sig, at hallen fik et nyt hard court gulv. Dette var oprindeligt et af de projekter, som skulle have været dækket af renoveringsbevillingerne fra Hørsholm Kommune. I 2011 gennemførte Hørsholm Rungsted Tennisklub to store renoveringsarbejder. Scanomat Hallen fik nyt gulv af samme slags som det nye gulv i Amokkahallen, et projekt til kr., og i Amokka Hallen blev der installeret fjernvarme, hvilket stod i kr. Det planlagte projekt, at udskifte den eksisterende belysning til LED-belysning, blev udsat primært på grund af prisen og dermed for lang tilbagebetalingstid, men i samarbejde med Hørsholm Kommunes administration arbejdes der videre på at finde en økonomisk forsvarlig og energirigtig løsning. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 8

9 Bilag Renoveringsarbejder - regnskab.pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 9

10 Bilagsoversigt Pkt. Tilgang Titel nr. Refnr. 2 Åben Rammeaftale for teatervirksomhed i Hørsholm Kommune Åben Teaterforslag Trommen sæson Åben Bilag 1 Regnskab 2011 Godkendt.pdf Åben MAIL med forhøjelse om ansøgt beløb_ Ansøgning om tilskud til gasfyr - Rungsted Roklub Åben VS: Ansøgning om tilskud til gasfyr - Rungsted Roklub - Ansøgning Hørsholm Kommune - nyt gasfyr.docx 4 Åben 2011 Renoveringsarbejder - regnskab.pdf Åben Godkendelse af Masterplan Åben SFKU kvalitetskontraktmål Åben VedtægtforForældresportVallerødskolenaf2012.pdf Åben Henvendelse pr. mail Åben Ansøgning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 10

11 Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde Nadja Maria Hageskov (C) Formand Henrik Klitgaard (B) Næstformand Hanne Merete Lassen (C) Medlem Mette Graah (V) Medlem Birger Bøgeblad (V) Medlem Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Side 11

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2 Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sport-, Fritid,-

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d.28.08.2013 Onsdag 28.08.2013 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Statisik 1. halvår 2013 3 Tilslutningsaftale

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 22-06-2011 Onsdag 22.06.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelse 2 1. kvartal, Hørsholm Bibliotek, Kvartalsstatistik

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Ansøgning om midler til kreative

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fritidshuset Onsdag 23.05.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kvartalsstatistik 1. kvartal - Hørsholm Bibliotek

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB møde den 30/1 2012 3 Indstilling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 27. april 2009 Mandag 27.04.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Godkendelse af udbudsmaterialet for ny klimainstitution

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 24.05.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2012 på Sundhedsudvalgets område 3

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 12.06.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Budget 2015: Indledende dialog mellem HovedMED og ØU 4 Retningslinjer

Læs mere