Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl på Døjsøvej 1, Skanderborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg"

Transkript

1 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl på Døjsøvej 1, Skanderborg

2 Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015 Deltagere: Henrik Müller (formand og mødeleder) Martin Frausing Poulsen (næstformand) Jens Szabo Kurt Myhlert Olsen Malene Stub Selmer Palle Langkjær Stig Jonassen Jens F. Bastrup (adm. direktør) Christina Søndergaard (afdelingschef) (referent) Sara Funch (økonomichef), deltager under punkterne 1-4 Bengt Fromholt-Iversen (Business Developer), deltager under punkterne 5-7 Claus Dalager (revisor), deltager under punkt 1. Dagsorden (med forventede cirkatider): 0. Godkendelse af dagsordenen ( ) 1. Årsrapport 2014 og revision (Lukket punkt) ( ) Pause ( ) 2. Forberedelse til Generalforsamling 2015 ( ) 3. Regnskab 1Q 2015 og budgetopfølgning ( ) 4. Overordnede principper for den prioriterede saneringsplan ( ) Spisning ( ) 5. Plan for byggeri og masterplan ( ) 6. Plan for nye forretningsområder (Lukket punkt) ( ) 7. Plan for udnyttelse af passive ressourcer (Lukket punkt) ( ) Pause ( ) 8. Bestyrelsens selvevaluering ( ) 9. Rapport om virksomhedens drift og udvikling 1Q ( ) 10. Eventuelt ( ) 11. Gennemgang og underskrivelse af protokollen ( ) Der vil være spisning i forbindelse med mødet. Evt. afbud gives inden mødet til Jens Bastrup. 2

3 0. Godkendelse af dagsordenen Dagens bestyrelsesmøde indeholder behandling af Årsrapport 2014 og revisionsprotokollat med deltagelse af Selskabets revisor Claus Dalager. Årsrapporten skal forelægges Generalforsamlingen, der er planlagt den Evt. fokusområder kan afstemmes. Første Budgetopfølgning sker med behandling af regnskab for 1. kvartal. 3 strategiske områder er til behandling på dagens møde: Prioriterede saneringsplaner, Nye forretningsområder og Plan for passive ressourcer. Plan for byggeri og masterplan for området på og om Døjsøvej forelægges af styregruppen til beslutning af det videre forløb. Bestyrelsens selvevaluering er udskudt fra sidste møde til dette. Første kvartalsstatusrapport om virksomhedens drift og udvikling er afrapporteret og forelægges bestyrelsen. Bestyrelsen godkender dagsordenen. Godkendt. 1. Årsrapport 2014(lukket punkt) 2. Forberedelse af Generalforsamling 2015 Den ordinære Generalforsamling afholdes den hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Her deltager formand og næstformand for økonomiudvalget som Generalforsamling. Formand og næstformand for Selskabet samt direktør og økonomichef, mens Selskabets advokat vil forestå dirigent hvervet. Af vedtægternes punkt 6.1 skal Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. Af vedtægterne fremgår selskabets vedtægters punkt 6.3, at Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelt. 3

4 Bestyrelsen skal forholde sig til, om der er yderligere punkterne samt om der er yderligere punkter, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen. Direktør Jens Bastrup indstiller at, Bestyrelsen fastlægger oplæg til indhold til Generalforsamlingen og bemyndiger direktøren til at forestå planlægning af Generalforsamlingen i samarbejde med kommunens administration. Det blev besluttet at Henrik og Martin repræsenterer Selskabets bestyrelse på Generalforsamlingen. Det blev besluttet at Selskabet skal fokuser på følgende til Generalforsamlingen: Den nye strategi Det gode samarbejde ifm. klimatilpasningsprojekterne Asfaltsamarbejdet Samarbejdet med de private vandværker Byggeriet og Masterplanen Det blev desuden besluttet, at Selskabet skal fortælle om udfordringerne med: Særbidrag Vejbidrag 3. Regnskab Q og budgetopfølgning Selskabet regnskab for 1 Q 2015 forelægges til bestyrelsens kommentering og godkendelse. Selskabet regnskab for 1 Q 2015 viser, at omsætningen og de primære omkostninger følger det godkendte budget. Der indstilles til, at selskabets budgetterede afskrivninger korrigeres efter afslutning og opgørelse af afsluttede projekter for Bestyrelsen orienteres omkring problemer med bortskaffelse af slam fra Skanderborg Renseanlæg, der i 1 Q er kørt direkte til forbrænding. Disse ekstra omkostninger kan betyde en korrektion af omkostningsniveauet ved 2 Q regnskab. Bestyrelsen godkender budgetkorrektionerne vedrørende afskrivninger Bestyrelsen godkender budgetkorrektionerne vedrørende afskrivninger. 3.1 Økonomi Q Overordnede principper for den prioriterede saneringsplan 4

5 I henhold til Forretningsudviklingsplan 2015 skal bestyrelsen have forelagt og drøftet de overordnede principper for den prioriterede saneringsplan. Der er udarbejdet et oplæg til behandling i bestyrelsen. Bestyrelsen behandler oplæg til de overordnede principper for den prioriterede saneringsplan, og godkender oplægget, idet den herefter kan være grundlaget for selskabets arbejde på området. Oplægget blev godkendt, herunder vægtningsgrundlaget. 4.1 Overordnede principper for den prioriterede saneringsplan 5. Byggeri og masterplan Der er afholdt møder i styregruppen for masterplan og tilbygning i januar og april. Her er planer for byggeriet og masterplanen gennemgået og en proces besluttet. Der er efter styregruppen anbefalinger udarbejdet et oplæg til behandling i bestyrelsen. Af bilagene fremgår status, planer samt oplæg for byggeri og masterplanen. Bestyrelsen behandler planen for tilbygning og masterplan for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, og godkender planen, idet den herefter udstikker rammerne for aktiviteter i relation til projektet. Det blev besluttet at forlænge processen for identifikation og forventningsafstemning med potentielle partnere / interessenter med tre måneder. 5.1 Status tilbygning og masterplan Døjsøvej 5.2 Tilbygning Masterplan_Status 5.3 Mappe tilbygning_ver_ Mappe Masterplan_ver_02 6. Plan for nye forretningsområder (lukket punkt) 7. Plan for udnyttelse af passive ressourcer (lukket punkt) 5

6 8. Bestyrelsens selvevaluering Bestyrelsen har foretaget en selvevaluering ud fra en skabelon, der blev besluttet på bestyrelsesmøde den Der har været rundsendt en spørgeskemaundersøgelse elektronisk. Resultaterne fra rundspørgen fremgår af bilaget, og kan danne grundlag for bestyrelsens drøftelse. Bestyrelsen foretager en selvevaluering, og fastlægger evt. initiativer Mindre bilagsmateriale til gennemlæsning inden mødet er at foretrække. Det skal tilstræbes at der skal være en weekend mellem fremsending af materiale til gennemlæsning og bestyrelsesmødet. Alle i bestyrelsen ønsker at modtage månedsrapporten tilsendt på mail eller på dropbox. 8.1 Bestyrelsens selvevaluering primo Orientering om virksomhedens drift og udvikling Der er udarbejdet en rapport om virksomhedens drift og udvikling. Heri fremgår status for virksomhedens drift og udvikling, herunder status for opfyldelse af mål 2015 samt gennemførelse af Forretningsudviklingsplan 2015 og kommunikation i 1. kvartal. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning af bestyrelsen. 9.1 Status for drift og udvikling 1. kvartal Eventuelt Teknisk tur og strategievaluering Det overordnede program for den 10. juni blev aftalt. 11. Gennemgang og underskrivning af protokollen 6

7 Bilagsliste: 1.1 Årsrapport Revisionsprotokollat 3.1 Økonomi Q Overordnede principper for den prioriterede saneringsplan 5.1 Status tilbygning og masterplan Døjsøvej 5.2 Tilbygning Masterplan_Status 5.3 Mappe tilbygning_ver_ Mappe Masterplan_ver_ Notat om Forretningsområder 6.2 Præsentation Forretningsområder 7.1 Notat om passive ressourcer 7.2 Præsentation om Passive Ressourcer 8.1 Bestyrelsens selvevaluering primo Status for drift og udvikling 1. kvartal

8 Skanderborg, den 6. maj 2015 Godkendelse af protokol: Henrik Müller Martin Frausing Poulsen Jens Szabo Kurt Myhlert Olsen Malene Stub Selmer Palle Langkjær Stig Jonassen Jens F. Bastrup 8

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Deltagere: Mødeleder: Referent: Kim Røgen (KRØ) Susanne Mortensen (SMO) Jens Jørgen

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for Energi Danmark A/S

Vedtægter for Energi Danmark A/S Vedtægter for Energi Danmark A/S CVR-nr. 17 22 58 98 af 8. april 2014 Energi Danmark A/S 1 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Energi Danmark A/S Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. januar 2014 kl. 11.00-13.00. Dagsorden. Adresse: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. januar 2014 kl. 11.00-13.00. Dagsorden. Adresse: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. januar 2014 kl. 11.00-13.00 Adresse: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tilstede: Peter Enevold, Arne Jakobsen, Søren Weis Sørensen, Søren

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK)

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) 1. Navn, hjemsted og stiftere 2. Formål 3. Medlemmer 4. Kapitalforhold 5. Kommunikation mellem medlemmer og foreningen 6. Kontingent og opsigelsesvarsel

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere