Vedtægter for GO2Green

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for GO2Green"

Transkript

1 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen på Sydfyn, og der skabes grønne jobs i de sydfynske virksomheder, samt være forum for videndeling og sparring indenfor klimaområdet på Sydfyn. Foreningen er en nonprofit-forening. 4 Medlemskab Foreningens medlemmer kaldes partnere. Som partnere i foreningen kan optages alle sydfynske virksomheder indenfor handel, liberale erhverv og industri samt offentlige myndigheder og organisioner, der ønsker engagere sig i opfylde foreningens mål. Såfremt en virksomhed, myndighed eller organision ønsker blive optaget som partner, men ikke opfylder det geografiske kriterie, kan bestyrelsen dispensere fra bestemmelsen. 5 Ledelse Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 9 personer. Følgende har ret til udpege et medlem til bestyrelsen: 1. Svendborg Kommune kan udpege et medlem. Udpegningen sker for en periode svarende til 2. Langeland Kommune kan udpege et medlem. Udpegningen sker for en periode svarende til 3. Sydfyns Elforsyning kan udpege et medlem. Udpegningen sker for en periode svarende til 4. Industrien Sydfyn kan udpege et medlem. Udpegningen sker for 2 år ad gangen. Hvis medlemmet, der repræsenterer Industrien Sydfyn i bestyrelsen, ikke kommer fra en partnervirksomhed, så betaler Industrien Sydfyn et partnerkontingent til GO2Green medlemmer vælges blandt foreningens partnere på generalforsamlingen. Medlemmerne vælges for 2-årige perioder og således, 2 medlemmer vælges i lige årstal, og 3 medlemmer vælges i ulige årstal. Side 1 af 5

2 På generalforsamlingen vælges der 2 suppleanter. Valgene sker for 1 år ad gangen. 6 Bestyrelse Bestyrelsen har ansvaret for foreningens drift. Bestyrelsen påser, foreningens administrive økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til foreningens formål og de lagte budgetter. Bestyrelsen konstituerer sig med minimum formand og næstformand. Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 7 Forretningsudvalg Formand, næstformand og projektleder udgør forretningsudvalget, som varetager den umiddelbare daglige drift under ansvar overfor bestyrelsen. Projektlederen har dog ikke stemmeret. 8 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert andet år i ulige år inden den 15. maj. I lige år afholdes der en mini-generalforsamling i forbindelse med et partnermøde, hvor den formelle dagsorden er: 1. Valg af dirigent 2. Regnskabsaflæggelse 3. Forelæggelse af budget til orientering 4. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år 5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af suppleanter 7. Eventuelt Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse eller ved elektronisk post til foreningens partnere. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse 4. Forelæggelse af budget til orientering 5. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år 6. Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Side 2 af 5

3 Forslag, der af partnere ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Et partnerskab udløser én stemme. Partnere, der tegner sig for større kontingenter, opnår 1 stemme pr. kr ,00, der årligt betales i kontingent. Ingen partnere kan dog opnå mere end 50 stemmer. Partnere, der har 1 5 anste, betaler minimum kr ,00 i årligt kontingent. Hvis der er flere end 5 anste hos partneren, er kontingentet som udgangspunkt på minimum kr ,00 årligt. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller partnere, der repræsenterer 1/3 af stemmerne, ønsker dette. Indkaldelse sker på samme måde som indkaldelse til den ordinære generalforsamling. 9 Hæftelse Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler således ikke foreningens partnere eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 10 Daglig ledelse Bestyrelsen ansætter en projektleder. Projektlederen deltager efter bestyrelsens nærmere bestemmelser i møder med bestyrelsen og forretningsudvalget uden stemmeret. 11 Tegning Foreningen tegnes enten af projektlederen og formanden i forening eller af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved videregående dispositioner, herunder lånoptagelse, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af minimum 5 bestyrelsesmedlemmer. 12 Regnskab Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor vælges for 2 år ad gangen. 13 Budget og kontingent Bestyrelsen udarbejder et årligt budget. Budgettet forelægges generalforsamlingen til orientering. Bestyrelsen indstiller forslag til kontingent til generalforsamlingens godkendelse. 14 Udmeldelse Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen. Ved udmeldelse skal der ske betaling af kontingent for det igangværende år. Side 3 af 5

4 Ingen partnere har krav på nogen andel af foreningens formue i forbindelse med udmeldelse. 15 Vedtægtsændringer Ændring af foreningens vedtægter kræver, forslag til vedtægtsændringer har været udsendt sammen med dagsordenen, og mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende partnere stemmer for forslaget. 16 Foreningens opløsning Opløsning af foreningen kræver, forslaget har været udsendt samtidigt med dagsordenen, og der opnås tilslutning fra mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende partnere. Samtidig med vedtagelsen af foreningens opløsning skal der træffes beslutning om, hvordan foreningens midler skal anvendes. Midlerne skal anvendes til fremme af foreningens formål. Vedtægterne er senest revideret på den ordinære generalforsamling den 7. maj Svendborg, den 7. maj 2015 Side 4 af 5

5 Anders Jørgen Banke Direktør, Sydfyns Elforsyning Carl Aage Jensen Bestyrelsesformand, C.C. Jensen A/S Henrik Nielsen Formand, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget, Svendborg Kommune Simon Risbjerg Direktør, Simon Risbjerg El & Køl A/S Knud Gether Formand, Udvalg for Trafik, Teknik og Miljø, Langeland Kommune Per Schorling Direktør, Proces Support A/S Kim Galsgaard Direktør, NovoTech ApS Per Bihl Indehaver af Tømrermester Per Bihl ApS Finn Methmann Direktør STM Vinduer A/S, Industrien Sydfyn Side 5 af 5

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere