Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk"

Transkript

1 Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk Klyngekataloget giver et overblik over de væsentlige danske klyngeorganisationer og innovationsnetværk. De danske klynger og netværk har selv bidraget med beskrivelsen af deres virkeområde og aktiviteter. Tilsammen dækker deres aktivitetspalet bredt en lang række fagområder. Fælles for de beskrevne klynger og netværk er, at: de har et formål om at skabe vækst og videnbaseret udvikling for en erhvervsgruppe med et fagfællesskab de har en aktiv og central deltagelse af triple helix aktører, dvs. både virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører/civilsamfundet de har etableret en organisering af klyngen/aktiviteterne, der har ressourcer til at udbyde services og aktiviteter for deltagerne, og der sigter på en langsigtet/vedvarende indsats de har opnået en medlems- og/eller deltagerkreds på minimum 20 Ud over de beskrevne heri eksisterer mange andre netværk i Danmark samt mange spirende klynger og netværk, der bliver interessante at følge de kommende år. Dermed er nærværende samling ikke udtømmende, men en oversigt der løbende kan opdateres og føres ajour.

2 ENERGI... 4 EnergyVision... 5 FleksEnergi... 7 Hub North... 9 Innovationsnetværket for Biomasse - INBIOM Innovationsnetværket Offshoreenergy.dk ipower Lean Energy Cluster VE-Net BYGGERI...21 InnoBYG - Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri SmartCity Nordjylland MILJØ...25 Copenhagen Cleantech Cluster Danish Water Forum Gate 21 - Innovationsnetværk for grøn omstilling gennem OPI Innovationsnetværk for Miljøteknologi - Inno-MT Innovationsnetværket for Klimatilpasning Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark FØDEVARER...39 Danish Food Cluster FoodNetwork Future Food Innovation inspire VIFU - Videncenter for fødevareudvikling INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI...50 Animation Hub BrainsBusiness ICT North Denmark InfinIT Innovationsnetværk for it Innovationsnetværk for Dansk Lydteknologi It forum Shareplay SERVICE...63 Innovationsnetværket for Finans IT Innovationsnetværket BRANDBASE

3 Innovationsnetværk Service Platform OPLEVELSESØKONOMI OG TURISME...70 Interactive Denmark Invio Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi PRODUKTIONSTEKNOLOGI, MATERIALER OG DESIGN...75 Arctic Cluster of Raw Materials (ACRM) CenSec DAMRC Design2Innovate Dansk Materiale Netværk Innovationsnetværket DANSK LYS Innovationsnetværket for Produktion (Inno-Pro) Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning Innovationsnetværket PlastNet Innovationsnetværket Robocluster Mechatronics Cluster Denmark (MCD) Stålcentrum SUNDHED/MEDICO...99 BioMed Community Biopeople Denmark s Life Science Cluster Medico Innovation Medicon Valley Alliance (MVA) MedTech Innovation Innovationsnetværk for Medicoteknik MedTech Innovation Center, Fonden MTIC Welfare Tech TRANSPORT Det Maritime Danmark Fyns Maritime Klynge Green Ship of the Future MARCOD Maritimt Center for Optimering og Drift Transportens Innovationsnetværk

4 ENERGI 4

5 EnergyVision EnergiVision er en nordjysk energiplatform med deltagelse af Aalborg Universitet, Region Nordjylland, de nordjyske kommuner samt en lang række nordjyske virksomheder beskæftiget inden for energiområdet. PROJEKTER/AKTIVITETER Vidensopbygning Kortlægningsaktiviteter En udtømmende kortlægning af Nordjyllands erhvervsliv samt forsknings- og udviklingsenheder på energiområdet skal danne basis for en lang række af EnergyVisions øvrige aktiviteter. For at muliggøre flere vidensopbyggende aktiviteter har EnergyVision endvidere fået udarbejdet energiregnskaber for hver af de nordjyske kommuner samt regionen. Kompetenceopbygning I samarbejde med Aalborg Universitet, PlanEnergi og Samsø Energiakademi har EnergyVision gennemført kurser i strategisk energiplanlægning for de nordjyske kommuner. Kursusrækken fokuserede på at kompetenceudvikle kommunale energiplanlæggere, dels i forbindelse med udarbejdelse og håndtering af energiregnskaber, dels i forbindelse med implementering af energiplaner i kommunerne Omstillingsscenarier Der iværksættes en analyse af omkostninger og effektivitet af en bred vifte af eksisterende muligheder til nedbringelse af CO 2 -udledninger fra husholdninger, industri, handel, transport og det offentlige. Analysen undersøger de dermed forbundne investeringsbehov, det finansielle afkast, CO 2 -besparelser og konsekvenser for økonomien og beskæftigelsen. Innovation Fokusnetværk EnergyVision medvirker til at opstarte værdikædebaserede (ofte triple helix-organiserede) fokusnetværk inden for energisektorer, hvor disse ikke findes, og supplerer eksisterende netværk inden for de udpegede fyrtårne med praktiske ressourcer. I regi af netværkene afholdes workshops og events med fokus på innovation på tværs af værdikæden. EnergyVisionaries EnergyVision udpeger et panel af nøglepersoner i den nordjyske energibranche, personer med særlige visioner for energiområdet, EnergyVisionaries. Nøglepersonerne mødes til forskellige sessions, hvor de på udfordrende og udviklende vis stilles over for problemstillinger, som de finder innovative løsninger på. Åbent Universitet EnergyVision afholder branchespecifikke Åbent Universitet-arrangementer, hvor virksomheder fra en bestemt energibranche præsenteres for mulighederne i forskellige samarbejder med AAU. Dette kan fx foregå i samarbejde med eksisterende netværk, klynger eller brancheforeninger. 5

6 Branding Brandingstrategi I samarbejde med Conexia PR og en række nøglepersoner indenfor energiområdet i Nordjylland har EnergyVision udarbejdet en strategi for branding af nordjyske energikompetencer. I kommunikationsstrategien er planlagt forskellige konkrete profilerings-initiativer, der løbende vil blive realiseret. Fyrtårne I brandingstrategien er udpeget en række særlige nordjyske styrkepositioner indenfor energiområdet. For hver af disse styrkepositioner vil der blive udarbejdet en fyrtårns -strategi, der udstikker retningen for en række forskellige kommunikationsaktiviteter. Hvert enkelt fyrtårn vil tage udgangspunkt i et nyt eller det eksisterende netværk omkring styrkepositionen. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Aalborg Universitet, Region Nordjylland, Nordjyske Kommuner, virksomheder inden for energiområdet, erhvervsfremmeorganisationer INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE University of Oslo, OREEC, Oslo Teknopol, Forskningsparken Oslo Innovation Center, Stavanger University ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 74 NØGLEORD Vindenergi, Solenergi, Geotermi, Bølgekraft, Biogas, Biomasse, Energioptimering, Energineutralt byggeri, bæredygtige energisystemer, bæredygtig transport GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nordjysk initiativ med fokus på det nordjyske område KONTAKT For yderligere information, kontakt venligst: Projektkoordinator Esben Ahlmann Hjuler Tlf Projektkoordinator Lene Horn, Tlf Læs mere på: 6

7 FleksEnergi - Innovativt netværk for fleksibel fjernvarme FleksEnergi er et nordjysk netværksprojekt, som driver udviklingsprojekter og samler hele værdikæden af virksomheder, rådgivere, fjernvarmeværker og vidensinstitutioner inden for fjernvarmesektoren i Nordjylland. Region Nordjylland er nemlig verdensledende på områder som fjernvarmerør, biogasanlæg, solvarmeanlæg, geotermiske varmeanlæg samt inden for forskning, softwareudvikling og rådgivning på det kollektive varmeforsyningsområde. Disse kompetencer skal styrkes og skærpes, så Nordjylland også fremover kan forblive i førertrøjen og udnytte sit vækst- og eksportpotentiale både i Danmark og internationalt. For at kunne styrke den nordjyske fjernvarmesektors fortsatte vækst og internationalisering, påtager FleksEnergi sig derfor rollen som facilitator for samarbejde mellem sektorens forskellige interessenter og sætter nogle fælles målsætninger: Det overordnede mål på klima- og forsyningssiden er en udfasning af de fossile brændsler og dermed en reduktion af CO 2 -udledningen. Det nordjyske fjernvarmesystem skal optimeres på produktions- såvel som på distributionsområdet bl.a. gennem inddragelse af lokale og vedvarende energikilder. På erhvervssiden er målsætningen en skærpelse af den nordjyske konkurrencedygtighed på området, en styrkelse af eksportmulighederne og en profilering af de nordjyske kompetencer, der skal skabe vækst og flere arbejdspladser. Derfor er det FleksEnergis formål at skabe forudsætningerne for udvikling og realisering af fremtidens kollektive varmeløsninger og dermed skabe vækst og arbejdspladser inden for fjernvarmesektoren. PROJEKTER/AKTIVITETER Overordnet omfatter projektet følgende indsatsområder i 2015: FleksEnergi fokuserer på at synliggøre, at Nordjylland er verdensmestre i fremtidens energisystem, idet Nordjylland har en stor andel fleksibel decentral kraftvarme, der muliggør implementeringen af store mængder vedvarende energi i energisystemet, eksempelvis vindenergi, geotermi, biomasse og solvarme. FleksEnergis mål er at være et forum for vidensudveksling og skabelse af samarbejdsrelationer i den Nordjyske fjernvarmesektor. Det sker gennem videreudvikling af netværksaktiviteter som formidling af ny viden, temadage og match-making aktiviteter. FleksEnergi er således med til at formidle viden fra forskningsprojekter i samarbejde med Aalborg Universitet, der er verdensførende inden for fjernvarmeforskning. Styrket innovation og adgang til nye markeder via samarbejdsprojekter på tværs i værdikæden er afgørende for den nordjyske sektors fortsatte udvikling. Virksomhederne efterspørger et styrket regionalt samarbejde med fjernvarmeværker, rådgivere og vidensinstitutioner, fordi det har stor værdi for virksomhederne at kunne efterprøve nye innovative løsninger i praksis på regionale fjernvarmeværker. 7

8 Derfor arbejder FleksEnergi bl.a. med et udviklingsprojekt om lavtemperatur-fjernvarme. Projektets formål er at etablere et partnerskab på tværs af den nordjyske fjernvarmebranche samt at formulere en række konceptforslag, som kan danne rammen for partnerskabets aktiviteter med at udvikle, teste og produktmodne lavtemperatur-teknologien. Det er planen at konceptet skal testes i fire nordjyske byer med start i Endelig skal FleksEnergi medvirke til at udbrede kendskabet om fjernvarme via et EU-projekt bl.a. i Nordtyskland, hvor FleksEnergi skal dele praktisk og innovativ erfaring fra nordjyske fjernvarmeprojekter, hvor virksomheder og fjernvarmeindustri samarbejder. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Aalborg Samarbejdet, Aalborg Kommune, Business Aalborg, Thisted Varmeforsyning, Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen, Institut for samfundsudvikling og planlægning, Aalborg Universitet, Institut for energiteknik, Aalborg Universitet, Morsø Kommune, Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, Brønderslev Forsyning A/S, ARCON Solar, EMD International og PlanEnergi. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Region Slesvig-Holsten og tyske konsulenter. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER FleksEnergi-netværket har 170 personlige medlemmer, der repræsenterer de forskellige interessenter i fjernvarmesektoren: Forskningsinstitutioner, rådgivere, virksomheder, kommuner, energiselskaber, fjernvarmeværker m.fl. NØGLEORD Fremtidens fjernvarmeløsninger, vedvarende energi, lokale energikilder, solvarme, geotermi, biomasse, forskning, udvikling, innovation, vidensudveksling og -generering samt smart energy systems. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nordjysk initiativ med fokus på det nordjyske område. KONTAKT Projektleder Hanne Skovby Tlf Læs mere på: 8

9 Hub North - udvikling af den nordjyske vindmølleindustri Hub North er et norddansk netværk med målrettet profilering indenfor vindenergi. Aktørerne er virksomheder, der producerer til vindmølleindustrien, direkte eller som underleverandører til større producenter. Nordjylland står stærkt som et af Danmarks og Nordeuropas førende centre for vindmølleindustrien. Arbejdskraften er skræddersyet til en klynge af virksomheder med vindenergi. Viden og erfaring fra landsdelens mange værfter og store industrier er bygget op gennem generationer og er også tilgængelig for nuværende og nye aktører. Den kommende arbejdskraft, der skal sørge for nyudviklingen, er også sikret. Aalborg Universitet er allerede storleverandører af ingeniører og forskere indenfor vindenergi og vedvarende energi generelt. Tech College og andre læreanstalter tager sig af uddannelsen af den øvrige nødvendige arbejdskraft til det nordjyske kraftcenter indenfor vindenergi. PROJEKTER/AKTIVITETER Erhvervsnetværket Hub North har som mål at synliggøre, forene, udvikle og styrke den nordjyske vindmølleindustri. Netværket skal samtidig ses som en integreret del af den danske vindmølleindustri og i videst mulige omfang lægge op til samarbejde på tværs af landsdelene. Hub North vil med udgangspunkt i fokusering på det regionale og nationale også anlægge et globalt udsyn. Målet er at skabe grundlag for at udvikle eksisterende virksomheder og tiltrække udenlandske investorer og virksomheder og dermed være med til at skabe fremtidens arbejdspladser. Aktørerne i Hub North tæller virksomheder, der producerer til vindmølleindustrien, direkte eller som underleverandører til større producenter. Andre naturlige medlemmer af netværket er uddannelses- og videninstitutioner og interesseorganisationer. Hub North vil løbende synliggøre alle medlemsvirksomhedernes kompetencer og på den måde gøre det enklere for virksomhederne at samarbejde. Erhvervsnetværkets mål er også at udpege de rette erhvervsfremmemidler, som kunne være interessante for netværkets medlemmer, og at hjælpe med at skrive ansøgning til rette sted. Hub North vil arbejde for at forbedre rammevilkårene for vindmølleindustrien i det nordlige Danmark. Det betyder, at netværket vil samle og synliggøre de forhold og problemstillinger, som kræver politisk stillingtagen. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Aalborg Havn, Region Nordjylland, Aalborg Universitet (6 institutter), Dansk Industri i Nordjylland, Invest in Denmark, erhvervskontorerne i de 10 nordjyske kommuner, FORCE Technology samt Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling udgør netværkets bagland. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Klyngeekspert Rodin Genoff, Australien ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Ca. 220 NØGLEORD 9

10 Netværk, underleverandører, forskning, udvikling, innovation, vindenergi, vindmøller, grøn energi, smart grid, bæredygtigt samfund GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nordjysk initiativ med et fokus på det nordjyske område KONTAKT Projektleder Henrik Wadmann Tlf Projektkoordinator Alex Søgaard Moreno Tlf Læs mere på: 10

11 Innovationsnetværket for Biomasse - INBIOM INBIOM er fundamentet for et dansk kraftcenter inden for teknologi til produktion, håndtering, konvertering og anvendelse af biomasse. Det enorme potentiale, der eksisterer både nationalt og internationalt inden for denne sektor, skal udnyttes til gavn for danske virksomheder samt forsknings- og vidensinstitutioner. Netværket fokuserer på at udvikle processer, produkter og virksomheder via demonstrationsprojekter, videndeling samt aktiv iværksætteri- og internatonaliseringsvejledning. Det drejer sig bl.a. om behandlingsteknologi, produktion, håndtering, lagring, efterbehandling og produktudnyttelse. INBIOM er som et innovationsnetværk både en klyngeorganisation med stærke regionale forankringer og et triple helix partnerskab med deltagelse af private virksomheder og organisationer, forsknings-, uddannelses- og andre videninstitutioner samt offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og andre offentlige organisationer. PROJEKTER/AKTIVITETER Netværket arbejder med projekter inden for seks temaer: Biomasse Projekt(er) der omhandler dyrkning/driftsstrategi, indsamling/ høst, planlægning/database af biomasse til energiformål Teknologi Projekt(er) der omhandler separering/forbehandling af biomasse, konverteringer, bioraffinaderier og luftkvalitet/emissioner Energi-tema Projekt(er) inden for pyrolyse, forbrænding, forgasning, biogas, bioliquid, energibalancer, mv. Miljø Projekt(er) omkring næringssalte, genanvendelse af fosfor, gødningsproduktion, udvaskning, miljøfremmede stoffer, mv. Rammebetingelser Projekt(er) inden for lovgivning, certificering, test og økonomi Tværgående tema Spænder over virksomhedsudvikling, internationalisering, iværksætteri og markedsudvikling AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Konsortiet bag INBIOM består af Agro Tech, Ingeniørhøjskolen i Aarhus, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aarhus Universitet og Agro Business Park. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE INBIOM har samarbejdspartnere i de fleste Europæiske lande samt Brasilien og Kina. 11

12 ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 574 medlemmer pr fra 304 organisationer, heraf mere end 200 danske SMV er. NØGLEORD Biomasse, bioenergi, miljøteknologi, biogas, miljø, biobrændstoffer. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt innovationsnetværk med landdækkende aktiviteter KONTAKT Netværksleder Jacob Mogensen Tlf Læs mere på: 12

13 Innovationsnetværket Offshoreenergy.dk Offshoreenergy.dk er det nationale innovationsnetværk for offshore industrien. Netværket arbejder for at forankre, koordinere og videreudvikle den viden og kompetence, der findes i den danske offshore olie & gas, havmølle, bølgeenergi og maritime offshore industri. Offshoreenergy.dk er en medlemsdrevet organisation, hvis formål er at forstærke og understøtte den danske offshore industris bestræbelser på til stadighed at være konkurrencedygtig. Offshoreenergy.dk er som et innovationsnetværk både en klyngeorganisation med stærke regionale forankringer og et nationalt triple helix partnerskab med deltagelse af private virksomheder og organisationer, forsknings-, uddannelses- og andre videninstitutioner samt offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og andre offentlige organisationer fra hele landet. PROJEKTER/AKTIVITETER Netværket opererer med en række udviklingsprojekter inden for offshore området, eksempelvis: Danish offshore oil and gas goes international part II The project will accurately identify the knowledge export opportunities for Danish offshore technology for five oil and gas markets: Norway, Greenland, Angola, Brazil and the Middle East. Small and Medium sized Offshore Wind Enterprises (SMOVV) The project works with a range of activities aimed at Danish SME s, including a handbook for new companies, network opportunities. Danish sustainable offshore decommissioning The project aims to develop a Danish concept and consortium for the sustainable elimination of obsolete offshore installations. DSF Network Through active networking, the goal is to define Danish offshore Windpower development- and research projects with related engaged partners. South Baltic OFF.E.R South Baltic OFF.E.R aims to bring together offshore wind regions from Denmark, Germany, Poland, Lithuania and Sweden. Offshore Energy The aim of the project is to contribute to further develop the offshore sector and thus create renewed employment growth. Offshore Supply The sub-project has its focus at development of small and medium-sized companies within offshore oil and gas. Substitution of materials This sub-project has its focus at substitution of materials offshore. 13

14 Coordination of offshore educations The sub-project concentrates at organizing an education evironment in the area that may support the companies. Based on the needs of the companies a collaboration across educational institutions is established. Recruitment and marketing The sub-project focuses at recruitment of member of staff of the future for the offshore industry. Education teams, focus at municipal primary and lower secondary schools and the upper secondary educations, virtual learning etc. are some of the focus. The offshore wind industry The sub-project has its focus on development of the offshore wind industry. Documentation of macro financial conditions, possibilities and barriers in correlation with knowledge transfer in and between clusters, analysis of value chain etc. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE FORCE Technology, Ramboll Oil, Siemens Wind Power, A2SEA, Aalborg Universitet, Semco Maritime, Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, Sydvestjysk Udviklingsforum SVUF, Syddansk Universitet, Erhvervsakademi SydVest, Maersk Drilling, Ocean Team Scandinavia A/S, Valtor Offshore A/S INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Offshore Center Angola, Offshore Center Brasilien, Stavanger Business Forum, Grønlands Arbejdsgiverforening, East of England Energy Group, German Wind ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Offshoreenergy.dk har 240 betalende medlemsvirksomheder og videninstitutioner. NØGLEORD Offshore olie & gas, havmøller, bølgeenergi og maritim offshore industri. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt innovationsnetværk med nationale og internationale aktiviteter. Sekretariatet er placeret i Esbjerg, men Offshoreenergy.dk har etableret satellitkontorer i Brasilien, Norge, Grønland og Angola. KONTAKT Kontaktperson: Morten Basse Jensen Tlf Læs mere på: 14

15 ipower logo indsættes ipower er en strategisk platform for innovation og forskning i intelligent el. Platformen har til formål at bidrage til udvikling af et intelligent og fleksibelt elsystem, der kan håndtere en stor andel vedvarende elproduktion, hvor produktionen varierer med energi fra både sol, vind og vand. Fokuset er således omstillingen fra forbrugsstyret elproduktion til produktionsstyret fleksibelt elforbrug. ipower fremmer forskning og udvikling af intelligent styring af elforbrugs- og produktionsenheder, værktøjer til styring af millioner af fleksible forbrugsenheder i husholdninger og virksomheder samt metoder til drift af elnet med fleksibel elproduktion. ipower ledes af DTU Elektro. PROJEKTER/AKTIVITETER ipower arbejder med syv arbejdspakker også kaldet work packages (WP). En række af parterne er udenlandske aktører, og derfor er engelsk valgt som fælles sprog i samarbejdet: WP1: Domestic Demand Response The aim is to develop application configurable control schemes that with a minimal computational complexity can support intelligent power utilization. WP2: Industrial Demand Response The main aim of this work package is to develop application-configurable control schemes that can support intelligent power utilization with minimal computational complexity. WP3: Distribution Grid Operation The purpose of this work package is to examine the challenges to the distributions grids introduced by fluctuating RES and a large number of EVs and HPs in the consumption. WP4: Control and Market Operation The research objectives of WP4 consists of analysing, designing, testing, and evaluating different control policies that are able to mobilize a large number of flexible consumers. WP5: Socio-economic and Investor Evaluation The innovative objective is to understand the market situation for flexible demand side units through the analysis of a number of exemplary business cases. WP6: Consumer Behavior The WP has the purpose of uncovering end user behavior and preferences related to smart grid and smart home technologies, as the mobilization of the consumption-flexible prosumers is of vital importance for the realization of a future flexible energy system based on renewables. WP 7: Information Sharing Platform The work package focuses on matchmaking activities such as to organize workshops, matchmaking-, networking- and knowledge sharing events across two or more WP s in order to ensure commercialization of the ipower platform results. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 15

16 Balslev, COWI, Danfoss A/S, Danish Energy Association, Danish Technological Institute, Develco Products, DONG Energy Power A/S, DTU, Electronic Houskeeper, ENFOR A/S, Greentech Solutions ApS, Greenwave Reality ApS, Gridmanager, Grundfos A/S, IBM Denmark ApS, KPMG, Kolding School of Design, Lodam Electronics, NeoGrid Technologies ApS, Nilan A/S, Nordjysk Elhandel A/S (NEAS), Vestas Wind Systems A/S, Vestfrost Solutions, QEES ApS, Saseco ApS, Zense Technology, Aalborg University INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE University of California Berkley, Lund University, University College Dublin, University of Illinois, National Consumer Research Centre Finland ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER I alt 26, se listen under Aktører/Samarbejdspartnere NØGLEORD Smart Grid, intelligent el, el-produktion, elforbrug, vindenergi, distributionsnetværk, forbrugsenheder, forbrugeradfærd, innovation, forskning. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING En nationalt strategisk platform KONTAKT Kontaktperson: Henrik W. Bindner Læs mere på: 16

17 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster ønsker at skabe de bedste rammer for, at udviklingen af energieffektive teknologier og løsninger kan finde sted. Danske virksomheder skal have endnu bedre betingelser for at fremme innovationen, skabe nye markeder, jobs og økonomisk udvikling inden for dette område. Lean Energy Cluster understøtter cleantech forretningsudvikling inden for energi- og klimateknologi. Derfor er klyngen koncentreret om at udvikle teknologier og løsninger inden for områderne energieffektiviseringer og intelligente energisystemer. Det er afgørende, at vi i Danmark evner at skabe forretning på vores energibevidsthed og udvikle energieffektive teknologier og løsninger, der kan styrke vores konkurrenceevne på det internationale marked. Lean Energy Cluster er en primært virksomhedsdrevet klynge med meget tætte bånd til universiteter, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder. Klyngen er national med internationale ambitioner. PROJEKTER/AKTIVITETER Lean Energy Cluster har aktiviteter indenfor tre hovedområder: 1. Innovativ teknologi- og projektudvikling 2. Uddannelse og opkvalificering aktiviteter, der skal medvirke til at sikre, at klyngens aktører har mulighed for at beskæftige og rekruttere medarbejdere med de rigtige kvalifikationer 3. Lobbyvirksomhed der skal medvirke til at sikre, at klyngens medlemmer har de bedst mulige rammebetingelser for at sikre vækst og nye jobs. Derudover står Lean Energy bag KVCA, i daglig tale kaldet Køleklyngen, der er et medlemsbaseret klyngeinitiativ. Formålet med KVCA er igennem videndeling og fælles projekter at fremme udviklingen af den danske køleteknik samt at fastholde og vækste den danske konkurrenceevne. Klyngens medlemmer kommer fra hele Danmark og har alle en interesse for køleteknik. Klyngen består af store og små virksomheder, universiteter og uddannelsesinstitutioner og rådgivere og GTS'er. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Lean Energy Cluster arbejder tæt sammen med Syddansk Vækstforum. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Lean Energy Cluster har i rammerne af det internationale ECO-Cluster projekt tætte forbindelser til en lang række europæiske klyngeorganisationer ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER I klyngerelaterede projekter og aktiviteter indgår ca. 80 virksomheder, universiteter, vidensinstitutioner og myndigheder. Der er 35 direkte medlemmer. NØGLEORD Cleantech, Energieffektivitet, Smart Grid, Innovation, Teknologiudvikling, Produktudvikling, Uddannelse, Opkvalificering, Forretningsudvikling 17

18 GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Klyngen har rod i Region Syddanmark, men har et nationalt sigte. KONTAKT Direktør Preben Birr-Pedersen Tlf Projektleder Helena Pedersen Tlf Læs mere på: 18

19 VE-Net VE-Net er den nationale platform på energiområdet. For universiteter og videninstitutioner er netværket en ideel platform til at få anvendt deres forskning i virksomhederne og få opbygget tætte bånd til erhvervslivet og dermed kunne bistå i innovationsprocessen i virksomhederne. For virksomhederne er netværket en mulighed for at få den anvendte forskning og innovation ind i virksomheden og få udviklet tekniske kompetencer, der kan føre til øget vækst, beskæftigelse og eksport. PROJEKTER/AKTIVITETER Netværket har syv udviklingsgrupper: Affald som ressource Affald er en ressource, der gennem bedre sortering kan opnå en større energiudnyttelse. Affald kan også gøres flydende og anvendes i biogasanlæg, til elproduktion eller i transportsektoren. Gruppen henvender sig til transportører og forhandlere af affaldsfraktioner, leverandører af SRO-systemer, rådgiverbranchen og el og varme- handelshuse samt udviklere af nye former for energiudnyttelse. Bioenergi Formålet med denne aktivitet er at sætte fokus på bioraffinering som en del af bioenergien i et fremtidigt dansk energisystem. Gruppen henvender sig til bioenergi vækstindustrier samt forskning og udvikling inden for bioenergi og VE. Gasformige energibærere Emnerne er integration af biogas og andre VE-gasser i energisystemet, hvordan gasnettet kan fungere som energilager og om opgradering/rensning af biogas til naturgasnettet. Gruppen består af virksomhedsrepræsentanter, driftsledere på biogasanlæg, forskere og andre interessenter inden for produktion, opgradering og anvendelse af VE-gasser. Intelligent energi omkostnings effektivisering Energiforbruget til industrielle processer herunder tørring, ventilation og køl/frys udgør i størrelsesordenen 20 % af den danske industris totale forbrug. Der er store optimeringsmuligheder, og gruppen vil fokusere på intelligente systemløsninger, så energien bruges internt i produktionssystemet eller i elnettet. Gruppen henvender sig til industri, landbrug og servicevirksomheder. Fjernvarme og køling Formålet med aktiviteten er at fremme fjernvarmen som en fordelagtig energi- og omkostningseffektiv løsning til udnyttelse af vedvarende energikilder og overskudsenergi, herunder især el-systemet og overskudsvarme fra industrien. Gruppen henvender sig til fjernvarmeværker og producenter af komponenter til fjernvarmesystemer samt til rådgivende ingeniører, kommuner og leverandører. Intelligent integration af VE For at elsystemet kan optage den stigende mængde af energi fra vedvarende energikilder er det nødvendigt, at forbruget i industrien og private hjem kan spille sammen med nettet til markedet og nettet. Derfor arbejder denne gruppe bl.a. på definition af udviklings- og testplatform til produkter og systemer til intelligente huse. Gruppen henvender sig til virksomheder, institutioner og andre der forsker i, udvikler, producerer eller markedsfører produkter og systemer til intelligente huse. Sol-el 19

20 Elproduktion fra solceller vil i de kommende år blive stadigt mere populært. For at sikre at de mange nye solelsystemer fungerer tilfredsstillende og at markedet fungerer optimalt, er der behov for en række hjælpeværktøjer. Gruppen arbejder bl.a. på en certificeringsordning (KSO) for solcelleudstyr, VE-direktiv kvalificering, udvikling af store solelparker og vurdere tilslutningsproblemstillinger. Gruppen henvender sig til solcelleteknologivirksomheder, der ser en interesse i at bearbejde tværgående problemstillinger, samt arkitekter og installatører. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Dansk Energi, DI Energibranchen, Dansk Fjernvarme, DS Håndværk & Industri, TEKNIQ Installatørernes Organisation, Foreningen for Danske Kraftvarmeværker, DONG Energy, DTU, FORCE Technology, Teknologisk Institut, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Udenrigsministeriet. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbh, Tyskland, Energie Impuls, Tyskland, Modell Hohenlohe, Tyskland, Fraunhofer Gesellschaft, Tyskland. University of California, Berkeley, USA, Innovationscentrene i München, San Francisco og Shanghai samt Udenrigsministeriets repræsentationer i Europa. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Godt 1400 NØGLEORD Energi, energiteknologi, energiproduktion, energidistribution, energilagring, vedvarende energi, affald som ressource, bioraffinering, fjernvarme og -køling, intelligent energi, smart grid, energieffektivisering, gasformige energibærere, solceller og photovoltaics (PV). GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt netværk med landdækkende aktiviteter KONTAKT Eva Ryberg Tlf Læs mere på: 20

21 BYGGERI 21

22 InnoBYG - Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri, som samler branchen på tværs af faglighed og har fokus på videndeling, netværk og udvikling i branchen og hos medlemmerne, både inden for landets grænser og internationalt. I InnoBYG faciliterer vi udviklingen af byggebranchen ved at adressere en række samfundsmæssige udfordringer, som alle har relation til energieffektivitet og bæredygtighed i byggeriet. InnoBYG er som et innovationsnetværk både en klyngeorganisation med stærke regionale forankringer og et triple helix partnerskab med deltagelse af private virksomheder og organisationer, forsknings-, uddannelses- og andre videninstitutioner samt offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og andre offentlige organisationer. PROJEKTER/AKTIVITETER InnoBYG faciliterer projekter og afholder aktiviteter, som ligger inden for rammerne innovation, og bæredygtigt byggeri. InnoBYG har gennemført udviklingsprojekter, bl.a. under overskrifterne Bæredygtig energirenovering, Den bæredygtige byggeplads, Bygherrens værdier i forbindelse med bæredygtigt byggeri, Aktivering af bygningers konstruktion, Udvikling af installationspakker samt Brand og byggematerialer. Fra december 2014 starter InnoBYG nye projekter op, bl.a. inden for anvendelse og håndtering af ressourcer og affald og totalværdi/totaløkonomi. Derudover fortsætter indsatsen om bæredygtig energirenovering i 2015/16. InnoBYG har desuden gennemført flere Innovation Express projekter, bl.a. i samarbejde med to østrigske netværk, og i samarbejde med et sydkoreansk netværk. Med fokus på videndeling, netværk og innovation i byggeriet, nationalt som internationalt, initierer InnoBYG ud over udviklingsprojekterne også matchmaking samt videndelings- og formidlingsarrangementer, så som konferencer, on-site besøg, studieture og gå-hjem-møder m.v. Som samarbejdspartner på den årlige Building Green fagmesse for bæredygtigt byggeri i Forum, arrangerer InnoBYG bl.a. matchmakingsessioner under konceptet Building Green Connections sammen med messearrangøren og EEN. I 2014 deltog 133 virksomheder i matchmaking og der blev afholdt 181 møder à 20 minutter. I 2014 lancerede InnoBYG og Building Green desuden en ny pris, Det Bæredygtige Element, hvor en fagjury udvalgte en vinder på baggrund af 15 nominerede, som bl.a. var indstillet af InnoBYGs styregruppe. Siden opstart i 2010 har InnoBYG sekretariatet arrangeret over 30 netværksaktiviteter, herunder otte store konferencer. Dertil kommer workshops og gå-hjem møder afholdt og arrangeret i forbindelse med udviklingsprojekterne. I 2014 har InnoBYG desuden startet et regionalt netværk for grønne SMV er op i 22

23 Region Sjælland i samarbejde med Det Grønne Iværksætterhus. Det er tanken at starte lignende netværk op i andre regioner, såfremt der er interesse for det. Under overskriften Projekthjælp, har netværkets medlemmer desuden mulighed for at få hjælp til at videreudvikle en idé til et udviklingsprojekt. InnoBYG hjælper med idésparring, fondssøgning (i samarbejde med Innovationsradar.dk) samt projektpartnersøgning. Projekthjælpen varetages af netværkslederen og Ledergruppen, hvor alle netværkets universitets- og videninstitutionspartnere er repræsenteret. InnoBYG faciliterer desuden en LinkedIn gruppe, hvor deltagerne har mulighed for at lægge diskussioner, information om relevante arrangementer med mere op, fx søge projektpartnere, diskutere behov og barrierer, få input og henvisninger eller lign., under overskriften energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Gruppen tæller, pr. 1. december 2014, 1880 medlemmer. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Netværkets styregruppe består af: Dansk Byggeri (formandsposten), BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Tekniq, DTU, Aalborg Universitet/Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Teknologisk Institut, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Danske ARK, DI Byggematerialer, VELUX, Energistyrelsen, Kunstakademiets Arkitektskole, Håndværksrådet og Gate 21. Derudover samarbejder InnoBYG med en række andre initiativer og aktører, fx InnoMT, Byens Netværk, Euroforum (Building Green messe), Innovationsradar.dk, InBIOM, Transportens Innovationsnetværk, Det Grønne Iværksætterhus, KEA. INTERNATIONALE SMARBEJDSPARTNERE Wood Cluster Tyrol, Østrig og Green Building Cluster, Østrig, Incheon Techno Park, South Korea, Byggdialogg, Sverige, Tretorget, Norge samt forskellige europæiske videninstitutioner gennem vores udviklingsprojekter. I 2014 blev der i forbindelse med Cluster-to-Cluster BSR Meeting i Berlin etableret platformen til et konsortium bestående af mindst 6 andre europæiske netværk inden for byggesektoren. Dette konsortium undersøger muligheden for at ansøge et H2020 call i ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 357 medlemmer, 730 modtagere af nyhedsmail, 1880 medlemmer af LinkedIn gruppe NØGLEORD Innovation, bæredygtighed, energirenovering, netværk, videndeling, matchmaking, udvikling, projektinitiering, projekthjælp GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt innovationsnetværk med landdækkende og internationale aktiviteter. KONTAKT Sekretariatet Tlf Læs mere på: 23

24 SmartCity Nordjylland SmartCitys formål er at virke som et omdrejningspunkt for netværk/klyngedannelse inden for udvikling og produktion af byggeri i primært Region Nordjylland, og hermed skabe vækst og arbejdspladser inden for byggeerhverv og dertil relaterede erhverv. PROJEKTER/AKTIVITETER SmartCity sekretariat har igangsat og gennemført 32 netværksmøder, seminarer og workshops siden Ligeledes er fire afklaringsprojekter, målrettet specifikke udfordringer og muligheder gennemført. I perioden fra og frem til gennemførte SmartCity Projektprogram 1 - forretningsudvikling. 15 målrettede virksomhedsprojekter med deltagelse af 40 virksomheder blev igangsat og gennemført med et samlet budget på 12,5 mio. kr. I periode fra og frem til gennemfører SmartCity Projektprogram 2 - energirigtigt byggeri. 10 nordjyske demonstrationsprojekter med deltagelse af ni kommuner og Region Nordjylland, uddannelsesinstitutioner samt det nordjyske byggeerhverv igangsat. Samlet budgetramme er 13,5 mio. kr. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Byggeklyngen SmartCity bygger på et stærkt netværk af virksomheder og uddannelsesinstitutioner inden for byggebranchen, der aktivt samarbejder om at realisere ovenstående mål og visioner. SmartCity består af 20 førende industrivirksomheder, fem uddannelsesinstitutioner og ni kommuner i Nordjylland. Se hjemmeside for information om samarbejdspartnerne. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Internationalt samarbejde foregår via University College Nordjylland og Aalborg Universitet ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 34 NØGLEORD Partnerskabelse, forretningsudvikling, netværk til viden, projektinitering og gennemførelse i relation til byggebranchen GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nordjysk initiativ med fokus på det nordjyske område KONTAKT Sekretariatsleder Sisse Falkencrone, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg Tlf Læs mere på: 24

25 MILJØ 25

26 Copenhagen Cleantech Cluster Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) har som vision at udvikle en af verdens førende og mest anerkendte cleantech klynger, der skaber markant værdi for klyngens virksomheder og forskningsmiljøer ved at binde cleantech-teknologier og miljøer sammen på tværs af brancher og værdikæder. CCC er startet i 2009 som et partnerskabsbaseret projekt støttet med i alt 142 mio. DKK af Region Hovedstaden og Region Sjælland samt EU s Strukturfonde. CCC er i dag etableret som en non profit forening, og er på kort tid blevet én af verdens mest markante cleantech klyngeorganisationer. PROJEKTER/AKTIVITETER Projektet Copenhagen Cleantech Cluster har fem fokusområder, hvorigennem cleantech aktører i klyngen inddrages: Facilitering, Matchmaking, Test & Demonstration, Innovation & Iværksætteri og International Outreach. Facilitering Information og analyser Markedsanalyser, undersøgelser, rapporter og informationsaktiviteter som giver et overblik over klyngens aktører, samfundsøkonomisk udvikling inden for cleantech, cleantech markedet samt danske kompetencer inden for specifikke industrier som fx smart grid, affald og vand. Adgang til information - One Stop Shop One Stop Shop giver interessenter et overblik over den danske cleantechklynge. One Stop Shop er videnscentret som bringer partnerne sammen ved at sikre adgang til relevant information, de seneste rapporter, materialer, kommende aktiviteter og meget mere. Online promovering af dansk cleantech StateofGreen s website(www.stateofgreen.com) har til formål at promovere danske virksomheder internationalt hver gang Danmark omtales som en grøn nation. Websitet giver virksomheder muligheden for at fremvise deres kernekompetencer, samt at tage direkte kontakt til hinanden. Matchmaking Matchmaking aktiviteter CCC driver en lang række events, præsentationer, workshops, m.m., hvor aktører bringes sammen om et relevant tema. Herunder drives branchespecifikke netværk inden for smart grid, sustainable biofuel og smart cities The Business Collaboration Portal Formålet er at tilbyde forskere fra Københavns Universitet assistance til at finde relevante virksomheder til samarbejde, samtidig med at virksomheder er tilbudt hjælp til at lokalisere forskere fra KU. Cleantech Partnership Cleantech Partnership har til formål at fremme udvikling og vækst blandt cleantech virksomheder ved at befordre øget partnerskab mellem store danske virksomheder og mindre vækstvirksomheder, samt at levere ideer, forretningsmodeller og andre typer service. Partnerskab for brint og brændselsceller Formålet er at generere og implementere nye projekter inden for området, der skaber vækst og skaber nye investeringer Test & Demonstration Test og Demonstrations Værktøj Virksomheder og organisationer som søger test- eller demonstrationsfaciliteter kan bruge denne test&demowebsite til at lokalisere virksomheder og organisationer som tilbyder disse faciliteter. Test og Demonstrationsfacilitet hos DHI 26

27 Projektet tilbyder danske producenter og leverandører af vand og spildevandsteknologier en testfacilitet af høj standard for at bidrage til accelerationen af udvikling og testning af nye vand- og spildevandsteknologier. Copenhagen Cleantech Park Byudviklingsprojekt i Frederikssund, der giver optimale etableringsbetingelser for cleantechvirksomheder inklusive bygninger, infrastruktur, grøn energiforsyning, full scale test- og demonstrationsfaciliteter mv. Villa Watt Projektet viser i praksis hvad IT-branchen og byggebranchen kan inden for IT- og klimaløsninger for derigennem at udvikle og udbrede brugen af intelligente løsninger til styring og reduktion af energiforbrug i eksisterende bygninger. Innovation & iværksætteri Accelerace Målet med Accelerace programmet er at hjælpe lovende danske nystartede virksomheder med at udvikle en international og action-orienteret forretningsplan ved at assistere med viden, teknologier, ressourcer og markedsindblik. Mentoring program Programmet er designet til at få virksomheder til at realisere deres fulde vækstpotentiale ved at tilbyde disse råd og vejledning gennem en tilknyttet mentor. Gap-funding Formålet med gap-funding er at tilbyde lovende cleantech forskning ekstra kapital og ressourcer for at kunne forcere Valley of Death mellem forskning og kommerciel finansiering. International outreach International Cleantech Network(ICN) ICN har til hensigt at skabe internationale samarbejder mellem cleantech klynger fra hele verden, og derved åbne op for tværregionale partnerskaber, uddannelse og forretning. Udstilling hovedstaden som grønt vækstlaboratorium Formålet er at synliggøre klyngens løsninger internationalt ved at skabe et udstillingsvindue for grønne byløsninger. Udstillingen bruges ifbm. større events. I tillæg til disse projektaktiviteter arbejder CCC kontinuerligt på at lancere nye initiativer, der støtter udviklingen af en dansk cleantech klynge i verdensklasse. Det drejer sig bl.a. om: Complex Cleantech Solutions(CCS) Formålet er at danske virksomheder gennem CCS bliver præsenteret for nye internationale kunder og markeder og derved kan være med til at udvikle komplekse cleantech løsninger til det internationale marked. Projektet er støttet af Industriens Fond. Øresund Smart City Hub Formålet er at opbygge en permanent innovationsplatform for cleantech i Øresundsregionen med fokus på såkaldte Smart Cities-løsninger for hele Øresundsregionen. Projektet er støttet af Interreg. COOLSWEEP COOrdinating and Leveraging regional knowledge for initiating a Sustainable and optimised EU Waste to EnErgy Programme forventes støttet af EU kommissionen ultimo Projektpartnerne er 6 europæiske cleantech klynger samt FORA AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Tilsagnsmodtager og overordnet ansvarlig er Copenhagen Capacity, der også huser CCC sekretariatet. CCC projektet drives af 11 partnere: DI, Scion DTU, DTU, Københavns Universitet, Copenhagen Capacity, Stateofgreen, Frederikssund Erhverv, Symbion, DHI, Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstadsregionen samt Københavns Kommune. Dertil kommer 50 netværkspartnere som inkluderer forskningsinstitutioner, kommuner og forskellige store nationale samt internationale virksomheder. 27

28 INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE CCC prioriterer internationalt samarbejde højt, og har dialog med mange cleantech klynger, virksomheder, universiteter mv. over hele verden. CCC driver to større internationale projekter: The International Cleantech Network (ICN) og Complex Cleantech Solutions (CCS). CCC samarbejder med alle relevante cleantech spillere i Danmark. ICN partnere: Copenhagen Cleantech Cluster, Denmark; Aclima, Spain; Colorado Clean Energy Cluster (CCEC), Colorado U.S.; Eco World Styria, Austria; Lombardy Energy Cluster, Italy; Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC), Norway; Singapore Sustainability Alliance (SSA), Singapore; Research Triangle Cleantech Cluster (RTCC), North Carolina U.S.; Tenerrdis, France og Renewable Energy Hamburg, Germany. CCS: Masdar Institute, Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater; Marilia kommune, Sao Paulo i Brasilien; Miljøministeriet i Hong Kong; Krasnodar kommune i Rusland; Regional udviklingsmyndighed, Anatolien i Tyrkiet; Bratislava kommune i Slovakiet samt en række kontakter og projekter i Indien og Kina. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Copenhagen Cleantech Cluster har 248 medlemmer. NØGLEORD Cleantech; Energi; Grøn energi, Energi infrastruktur, Energieffektivitet, Energilagring Miljø; Bæredygtige materialer, Vand og Spildevand, Luft og Miljø og Affald og Genbrug For definition af cleantech og faglige fokusområder, se desuden GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Klyngen har rod i og særlig fokus på hovedstadsområdet, men samarbejder både nationalt og internationalt med relevante cleantech spillere. KONTAKT CCC Sekretariatet Brian Valbjørn Sørensen Tlf Læs mere på: 28

29 Danish Water Forum Danish Water Forum (DWF) er en samlende organisation for den dansk vandsektor, der har til formål at øge vidensdeling indenfor sektoren, mellem den danske og den internationale vandsektor og at fremme spredning og eksport af danske vandkompetencer. DWF har mere end 50 institutionelle medlemmer fra alle områder af vandsektoren. DWF arbejder med vidensdeling gennem møder og workshops og med en række konkrete projekter til fremme af systemeksport af dansk miljøteknologisk viden gennem partnerskaber i bl.a. Indien og Kina. PROJEKTER/AKTIVITETER Danish Water Forum arbejder pt. med følgende projekter: Innovativ Grøn Systemeksport Arbejder for at fremme partnerskaber til eksport af systemløsninger indenfor vandsektoren, særligt omkring spildevand, grundvand, urban vand-effektivitet og lokal afledning af regnvand. Dansk Indisk Spildevandspartnerskab Partnerskab til etablering af demonstrationsprojekter for forbedret spildevandsrensning i Indien Dansk Indisk Slampartnerskab Partnerskab for fremme af eksport af teknologi til forbedret håndtering af slam i Indien Forsknings- og Innovationsplatformen Vand Forsknings- og Innovationsplatformen Vand (Danish Water Research and Innovation Platform) blev stiftet den 12. december Formålet med platformen er at identificere behov, muligheder og udfordringer for dansk forskning, innovation og teknologiudvikling inden for vandsektoren. FIP-V har udarbejdet en vision for Dansk Vandforskning og den danske vandsektor frem imod år Vision Visionen vil løbende blive revideret og opdateret. Danish Water Forum fungerer som sekretariat for platformen. ReThink Water Projektet Rethink Water understøtter en vision om at udvikle Danmark til en global water hub, og ambitionen er at brande dansk ekspertise internationalt som frontløber inden for bæredygtige vandløsninger, og gøre Danmark til et omdrejningspunkt for udvikling og fremme af intelligente løsninger. Derudover har DWF netop afsluttet SPLASH EUWI Era-Net og Vidensnetværk for Vand og Udvikling se mere på AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Medlemmer såsom Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Dansk Industri, forskningsinstitutioner og enkelte virksomheder, derudover er der samarbejdsaftaler med Eksportrådet og Eksportforeningen. DWF i samarbejder også med lokale ambassader, Innovationsnetværk for Miljøteknologi, Københavns Kommune, Copenhagen Clean-Tech Cluster, Region Midt og en række andre aktører i vandsektoren. 29

30 INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Danish Water Forum er medlem af: World Water Council, European Water Association, European Water Partnership, International Water Association, Water Supply and Sanitation Technology Platform. DWF samarbejder derudover med Tata Group Indien, Global Water Partnership, Nownet, nationale vandpartnerskaber (primært europæiske) ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 50 institutionelle medlemmer NØGLEORD Vidensdeling, netværk, miljøteknologi, eksportfremme, vand og miljø, vandforskning, vand og udvikling, clean-tech GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Er et nationalt initiativ med internationalt orienteret aktiviteter. KONTAKT Danish Water Forum Agern Allé 2970 Hørsholm Tlf Læs mere på: 30

31 Gate 21 - Innovationsnetværk for grøn omstilling gennem OPI Innovationsnetværk for grøn omstilling gennem OPI er forankret i Gate 21 og består af 59 medlemmer. Netværket har som det eneste i Danmark fokus på videndeling om OPI (offentlig privat innovation) som en motor for grøn vækst. Netværket fokuserer på, hvordan vi kan bruge de offentlige - og særligt de kommunale - investeringer i grøn omstilling som en løftestang for et tættere samarbejde mellem erhvervsliv, forskning og kommuner. Det skaber innovative og konkurrencedygtige energioptimerende løsninger. Gate 21 driver flere projekter, som netværksmedlemmerne kan deltage i eller få viden fra. Projekterne har udgangspunkt i tre indsatsområder: Transport, Energi og Ressourcer og By & Byg. Alle Gate 21 s aktiviteter er triple-helix konstruktioner, hvor forskningen spiller en central rolle i udviklingen af nye innovative løsninger. PROJEKTER/AKTIVITETER Gate 21 tilbyder i dag en række netværksaktiviteter og driver ni OPI projekter. Netværkets medlemmer kan deltage direkte i projekterne eller høste erfaringerne til implementering i egen organisation. Projekter Plan C et OPI projekt om udvikling af nye løsninger til energirenovering Formel M et OPI projekt om udbredelse af mobilitetsplanlægning i kommunal trafikplanlægning Carbon 20 et OPI projekt om reduktion af SMV eres CO 2 -udledning i samarbejde med kommunen DOLL en platform for udvikling og afprøvning af nye intelligente belysningsløsninger til kommunerne CO 2 -neutralt byrumsarmatur et OPI projekt om udvikling af gadebelysning med integrerede solceller og vindmøller PV Boost et OPI projekt med fokus på at udbrede solceller til kommunale og almene bygninger Øvrige netværksaktiviteter Konferencer årlige konferencer for deltagere Netværksarrangementer fx Strategisk Forum med fokus på videndeling om OPI projekter Insight 21 halvårlig publikation med fokus på videndeling om resultater af OPI projekter Nyhedsbrev kvartalsvise nyhedsbreve med fokus på videndeling om OPI projekter AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 25 Virksomheder: Airmaster, Coor Service Management, DONG Energy, DOMINIA A/S, Enemærke & Petersen, Hald og Halberg, Henning Larsen Architects, Ai-gruppen, Green Mobility, Cenergia, IQ Energy, Kuben Management, NCC, Velux, Schneider Electric, Erik Møller Arkitekter, Rørbæk og Møller Arkitekter, Rønne og Lundgren, Teknologisk Institut, Smith Innovation,Tetraplan, Rambøl, PlanEnergi, Resursium,Veksø Mobility 22 Kommuner: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Ballerup Kommune, Furesø Kommune, Fredensborg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Gribskov Kommune, 31

32 Næstved Kommune, Københavns Kommune, Vallensbæk Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Ishøj Kommune, Frederiksberg Kommune, Hørsholm Kommune, Egedal Kommune, Greve Kommune, Roskilde kommune, Odense Kommune 5 Videninstitutioner: Kunstakademiets Arkitektskole (KADK), Roskilde Universitet, Ingeniørhøjskolen København, DTU, Aalborg Universitet 7 Øvrige: Bygningsstyrelsen, KAB, ARC, BO-VEST, Movia, VEKS, Vestforbrænding INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Energy Agency of Vysocina (CZ), HU University of Applied Sciences Utrecht Master of Urban and Area Development (NL), Limassol Municipality (CY), Stratagem Energy Ltd. (CY), Institut pro Udržitelný Rozvoj Sídel o.s. (CZ), ERVET (IT), Province of Trevise (IT), Sogesca S.R.L. (IT), Strategic Planning City of Burgos (ES), Agentia Provincial de la Energia de Avila (ES), Tescnalia Research & Innovation (ES), Environment Agency Midden Holland (NL), Arnhem Nijmegen City Region (NL), International Society of City and Regional Planners (NL), WE Consultants Sustainable Building (NL), EVA (Basque Country), REA North (HR), AESS(IT), CENTRU (RO), City of Warzaw (PL), Energy Saving Trust (UK), Kaunas Regional Energy Agency (LT), ELCA (European Lighting Cluster Alliance), Sustainable Business Hub Skåne (SE), Malmö Stad (SE), Lunds Universitet (SE), Lund Stad (SE), Kristianstads Kummun (SE), Kummunförbundet Skåne (SE), Energikontoret Skåne (SE) ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Gate 21 har 59 medlemmer og partnere, heraf er de 25 virksomheder NØGLEORD Offentlig privat innovation, Innovationsfremmende udbud, Grøn omstilling, Strategisk energiplanlægning, Kommuner, Triple Helix, Teknik & Miljø, Energirenovering, Energirenovering, Mobilitetsplanlægning, Facilities Management, LED-belysning, fotonik, solceller, BIPV, Smart City GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Netværket har medlemmer fra hele Danmark KONTAKT Poul Erik Lauridsen Vognporten Albertslund Tlf Læs mere på 32

33 Innovationsnetværk for Miljøteknologi - Inno-MT Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) arbejder for at finde nye og innovative produkter og services på tværs af sektorerne jord, vand, luft og affald. Alle netværkets aktiviteter bliver sammensat for at realisere en mission om at fremme miljøteknologisk innovation i den danske miljøteknologiske sektor, med særligt fokus på at øge eksporten, væksten og beskæftigelsen i danske SMV'er. Virksomheder, universiteter og uddannelsesinstitutioner kan via Inno-MT udveksle viden og indgå i samarbejdsprojekter med andre virksomheder og forskere i den danske miljøteknologiske sektor. Inno-MT har stærke regionale forankringer og et triple helix partnerskab med deltagelse af private virksomheder og organisationer, forsknings-, uddannelses- og andre videninstitutioner samt offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og andre offentlige organisationer. PROJEKTER/AKTIVITETER Inno-MT udvikler de faglige aktiviteter løbende baseret på medlemmernes interesser og ønsker, og har således ikke faste faglige spor, der løber igennem hele projektperioden. Aktiviteterne er struktureret omkring Inno-MT s faglige fokus på jord, luft, vand og affald samt tværgående aktiviteter. Netværkets primære aktiviteter er: Faglige arrangementer Temadage, workshops og konferencer. Alle Inno-MT s arrangementer har et element af matchmaking og fokuserer på muligheden for at møde mulige samarbejdspartnere. Status medio 2012 var en samlet deltagelse på 536 personer til Inno-MT s arrangementer, heraf 198 repræsentanter for SMV er. Projekter Både Inno-MT finansierede bobleprojekter og hjælp til partnersøgning og søgning af relevante puljer. Inno-MT s medlemmer har løbende mulighed for at udvikle projekter inden for rammen af Inno-MT s bevilling og få tildelt kr. til teknologiudvikling. Disse såkaldte bobleprojekter skal have minimum 4 fire og seks videninstitutioner deltager i projekter under Inno- MT. Analyser Analyser af teknologier og udviklingsområder af særlig interesse for netværkets medlemmer. Gennemføres af Inno-MT partnere, med deltagelse af virksomhederne. Analyserne skal resultere i anbefalinger til konkrete teknologiudviklingsprojekter, som videreføres i medlemskredsen. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE INNO-MT er initieret af de fire teknologiske serviceinstitutter: AgroTech, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut, i samarbejde med Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Inno-MT's sekretariat er placeret hos Copenhagen Capacity, i samme hus som Copenhagen Cleantech Cluster, for at sikre bedst mulig synergi. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Eco World Styria, Østrig og Singapore Sustainability Alliance 33

34 ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Inno-MT har i dag 82 medlemmer, fordelt på virksomheder, GTS-institutter, universitets- og forskningsinstitutter, organisationer og myndigheder. NØGLEORD Teknologiudvikling, serviceinnovation, miljøteknologi, vand, luft, jord og affald. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt innovationsnetværk med landdækkende aktiviteter. KONTAKT Netværksleder Kaspar Dam Mikkelsen Tlf Læs mere på: 34

35 Innovationsnetværket for Klimatilpasning Formålet med innovationsnetværket (tidligere partnerskabet Vand i Byer) er at skabe et landsdækkende netværk, som samler alle aktører, der arbejder med klimatilpasning, at bidrage til klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndtering og skabe nye grønne arbejdspladser i Danmark. PROJEKTER/AKTIVITETER Netværket har igangsat følgende projekter: IP01 - Permeable befæstelser Projektet afprøver forskellige permeable befæstelser med det formål at få belyst deres permabilitet og anvendelighed i en urban kontekst. IP02 - Udvikling og dokumentation af nedsivningsløsninger med filterjord Det er projektets overordnede formål at afprøve og videreudvikle nedsivningsløsninger med filterjord, som kan håndtere regnafstrømning fra vej- of parkeringsarealer under danske forhold, samt at udforme vejledninger til design og anlæggelse af sådanne systemer. IP03 - Branding af LAR Formålet med projektet er at fremme videndeling omkring LAR blandt danske aktører, samt at præsentere danske LAR-kompetencer nationalt og internationalt. Videndeling sker primært via hjemmesiden der er udviklet i projektet. IP04 - Fra kontrol til styring - Risikovurdering i vandforsyningen Formålet med projektet er at udvikle og implementere risikostyring som en del af klimatilpasning i vandforsyningen. IP05 - Lad det regne med frøer Kan klimatilpasning af byer til et ændret nedbørsmønster samtidig styrke byernes biodiversitet Formålet med projektet er at udvikle strategier og fysiske metoder til håndtering af nedbør i byens landskab, der samtidig forbedrer naturindholdet i urbane biotoper og reducerer byernes barriereeffekt for omkringliggende biotoper. IP06 - Desinfektion af kloakoverløb (DesiCSO) Formålet er at udvikle systemer til kemisk desinfektion efter samme princip som desinfektion med hypoklor, men ved at anvende andre desinfektionsmidler, som er mindre miljøskadelige. IP07 - Kan grønne tage tage vand? Hydrauliske egenskaber for grønne tage Formålet med projektet er at undersøge grønne tages hydrauliske egenskaber som et led i klimatilpasning af afløbssystemer. Undersøgelsen består i litteraturgennemgang, udarbejdelse af måleprogram samt opstilling af vandbalancer for forskellige typer grønne tage. IP08 - Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Projektets formål er at styrke borgernes aktive deltagelse i en innovativ klimatilpasning med vand i byer. IP09 - Integreret forvaltning af vand i byer- analyse af institutionelle, lovgivningsmæssige og finansielle aspekter Projektet har to overordnede formål: 1) At gennemføre af en analyse af metoder, som har været anvendt i integreret vandforvaltning i byer, herunder at analysere ansvars- og rollefordeling, barrierer og resurser og finansiering af aktiviteterne. 2) Bidrage til en indledende diskussion af og formulering af anbefalinger til fremtidig organisering af integreret vandforvaltning i byer, herunder håndtering af kraftige regnhændelser og oversvømmelser i byområder. IP10 - Regn med kvalitet Bedre styr på afstrømningens kvalitet er en forudsætning for bæredygtig og innovativ klimatilpasning 35

36 Formålet med projektet er gennem en række aktiviteter og produkter at løfte hele sektoren, inklusive de centrale myndigheder, på området håndtering af regnafstrømningens kvalitet, i forhold til vurdering af risiko, overblik over metoder til rensning, og grundlag for udlednings- og nedsivningstilladelser. IP11 - Klimaskole. Konceptudvikling af den klimatilpassede folkeskole Formålet med dette projekt er at udvikle et koncept til lokal håndtering af regnvand herunder håndtering af ekstremregn - på en folkeskole (Lindebjergskolen) samt tilhørende sportshal (Gundsølillehallen) i Roskilde Kommune, der kan overføres til alle andre skoler i landet. IP12 - Nordhavn en bydel i vandbalance Projektets udviklingsmål er at demonstrere hvorledes man med ny teknologi kan etablere en bydel, hvor vandkredsløbet er tilrettelagt efter principper om bæredygtighed, så bydelen er i vandbalance og minimerer påvirkningen af vandressourcen. IP13 - Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Formålet med dette projekt er at dokumentere om afkoblingerne ved Pilebroen på Bornholm har været en succes. Det undersøges bl.a. om antallet aflastninger til Knuds Næs er blevet reduceret og om energiforbruget til pumpning af vand er faldet markant. Desuden skal faskinernes effektivitet dokumenteres i forhold til tømmetid og borgernes erfaringer med drift af LAR-anlæggene, borgermøder mv. undersøges. IP14 Økonomi i LAR anlæg og drift Formålet med dette projekt er at dokumentere udgifter forbundet med anlæg og drift af nyere LAR-anlæg i Danmark og om muligt omsætte data til typiske enhedspriser. Desuden registreres evt. planlægnings, anlægs- og driftsmæssige udfordringer af såvel teknisk som ikke-teknisk karakter. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Agrotech, DHI, DTU Management, DTU Miljø, GEUS, KU Life, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet DMU INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Der deltager p.t. følgende internationale virksomheder: Innovationcenter Denmark (ICD), Californien, Geldof c.s.holprijp, Holland samt AM Landskab, Holland. De internationale samarbejder styrkes desuden gennem projektet Rethinkwater mv. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Der er p.t. 140 aktører fordelt på vidensinstitutioner, private (forsyninger, rådgivere, producenter, entreprenører samt interesseorganisationer) og offentlige (kommuner) virksomheder NØGLEORD Klimatilpasning, Lokal Afledning af Regn (LAR), regnafstrømning, regnvandshåndtering, vandteknologier, vandressourceforvaltning, bæredygtighed, klimarobusthed, skybrud. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt innovationsnetværk med landdækkende aktiviteter. KONTAKT Kontaktperson: Ulrik Hindsberger Læs mere på: 36

37 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) har til formål at fremme og sikre arbejdet med bæredygtighed i erhvervslivet i Nordjylland. Netværket består af et offentligt-privat samarbejde mellem kommuner, forskning og udvikling samt private virksomheder. Gennem en kombination af miljøforbedringer og erhvervsudvikling har virksomheder i Aalborg og Hjørring Kommune mulighed for at for styrke deres konkurrenceevne. Udveksling af viden og konkrete indsatser på virksomhederne danner rammen for virksomhedernes arbejde med bæredygtig udvikling. Som partner i NBE får virksomhederne bl.a. gennemført en bæredygtighedsscreening af deres produktion og produkter samt mulighed for erfaringsudveksling med andre virksomheder, som også prioriterer grøn vækst. Netværket giver således de deltagende virksomheder mulighed for at forbedre deres klima- og miljøpræsentation og skabe innovative løsninger. PROJEKTER/AKTIVITETER Netværket har fokus på følgende aktiviteter: Netværksmøder Fire gange om året afholdes netværksmøder hos en af de deltagende virksomheder. I 2012 blev der blevet afholdt netværksmøder hos Fibertex Personal Care A/S, Skallerup Klit Feriecenter A/S, Aalborg Havn A/S og Siemens Wind Power A/S med følgende temaer: Netværket nu og fremover, Energi, Genanvendelse og upcycling og Miljøkommunikation. Temaerne afhænger af virksomhedernes ønsker og behov. Morgenmøder Morgenmøder afholdes ca. en gang om måneden afhængigt af virksomhedernes efterspørgsel. Morgenmøderne tager et af de emner op, som er diskuteret til det foregående netværksmøde. Morgenmødet afholdes hos en af de deltagende virksomheder. Spotting Miljøsagsbehandlerne i Aalborg og Hjørring Kommuner spotter de virksomheder, der kan have interesse i at deltage i netværket. På miljøtilsynet præsenterer sagsbehandleren virksomheden for netværket og dets muligheder. Bæredygtighedsscreening Når virksomhederne har sagt ja til at deltage i netværket, får de foretaget en bæredygtighedsscreening af deres produktion og produkter. Til bæredygtighedsscreeningen udnyttes de kompetencer, som NBE s parter har, hvor alle kan bidrage med forskellig viden og erfaring. På den måde dækkes mange aspekter af virksomheden i bæredygtighedsscreeningen. Virksomheden gennemgås, og der opstilles en række mulige projekter, som virksomheden kan fokusere på. 37

38 Projekter NBE samarbejder med virksomhederne omkring de forskellige projekter, der skal igangsættes. Baseret på bæredygtighedsscreeningen identificeres de indsatsområder, som prioriteres i første omgang. Projektets parter støtter virksomheden i at påbegynde projekterne og finde de nødvendige ressourcer. Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling Virksomhedens deltagelse i NBE medfører udarbejdelsen af en "Plan for bæredygtig forretningsudvikling". Planen er et strategisk værktøj, der beskriver den fremadrettede indsats inden for bæredygtighed både ift. produktion og produkt. Planen skal give værdi for virksomheden og indgår som en del af virksomhedens forretningsstrategi. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE NBE er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Aalborg Erhvervsafdeling, Hjørring Erhvervscenter, Aalborg Universitet, Energi Nord og de deltagende virksomheder. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Aalborg Commitments ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 40 virksomheder i Aalborg og Hjørring Kommuner NØGLEORD Bæredygtighed, erhvervsudvikling, grøn omstilling, miljøforbedringer, grøn vækst, klima, Cradle2Cradle og innovation GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nordjysk initiativ med fokus på det nordjyske område. KONTAKT Projektleder Lene Mariane Nielsen Tlf Læs mere på 38

39 FØDEVARER 39

40 Danish Food Cluster Danish Food Cluster er en klyngeorganisation etableret på initiativ af den danske fødevareindustri. Med sine 135 medlemmer (november 2014) dækker klyngen ca. 75 % af den samlede omsætning i industrien såvel som 5 universiteter og store organisationer i sektoren. Dette er klyngens første strategi, som er for Vision og mission Visionen er at bygge en verdensledende klynge inden for fødevareinnovation et hub for talent, investering, virksomheder og videnskab. Missionen er at facilitere innovation gennem branding og samarbejde i hele fødevarekæden med fokus på medlemmernes synlighed og vækst. Mål: Øge vækstraten hos medlemmerne Sikre pipeline for nye produkter, teknologi, forretningsmodeller og talent Finde nye løsninger til at skabe værdi i industrien og takle den globale fødevareudfordring Sørge for bevidsthed og anerkendelse i den danske fødevareklynge PROJEKTER/AKTIVITETER Optimere innovation Kortlægning, supportere R&D infrastruktur, tilpasse initiativer, skabe overblik og enkelthed Netværk og samarbejde Skabe og støtte op om netværk, matchmaking og sikre et miljø for videndeling og samarbejde. Branding, anerkendelse og synlighed National og international synlighed, forbedre image, tiltrække talen, investering og funding. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Danish Food Clusters bestyrelse består af følgende 12 medlemmer fra industrien, som tager ansvar for organisationens strategi, forretningsplan og budget: Paul Cornillon, Arla Foods (formand) Erik Bisgaard Madsen, Københavns Universitet (næstformand) Esben Laulund, Chr Hansen A/S Hanne Kvist, Royal Greenland A/S Anne Elsser-Gravesen, ISI Food Protection Anne Maria Hansen, Teknologisk Institut Carl Bjarne Mikkelsen, ISIS A/S Henrik Caspar Wegener, Danmarks Tekniske Universitet Niels Christian Nielsen, Aarhus Universitet 40

41 Jan Mousing, Landbrug & Fødevarer Ole Linnet Juul, Dansk Industri Erik Sejersen, Region Midtjylland INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE European Food Alliance, Skåne Food Innovation Network og Food Valley NL ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Danish Food Cluster har 121 medlemmer fra fødevaresektoren, som er en blanding af virksomheder, offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner. 244 af medlemmernes ansatte er medlem af Danish Food Clusters LinkedIn gruppe. NØGLEORD Branding, innovation, videndeling, samarbejde, hub, talent, investering, fødevaresektor GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Danish Food Cluster har ingen geografisk afgrænsning og dækker hele den danske fødevaresektor samt er åben for internationale medlemmer KONTAKT Lone Ryg Olsen CEO Mobil: Maiken Juul Hansen Project Manager Mobil: Danish Food Cluster Agro Food Park Aarhus N. Læs mere på: 41

42 FoodNetwork - Fødevaresektorens Innovationsnetværk FoodNetwork har til formål at skabe vækst og udvikling gennem dannelse af netværk, projekter og aktiviteter på tværs af erhverv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt gennem offentligt og privat samspil. Netværket er den samlende og koordinerende enhed, der skaber overblik og synlighed omkring relevante samarbejdspartnere for alle aktører i fødevaresektoren. FoodNetwork er som et innovationsnetværk både en klyngeorganisation med stærke regionale forankringer og et triple helix partnerskab med deltagelse af private virksomheder og organisationer, forsknings-, uddannelses- og andre videninstitutioner samt offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og andre offentlige organisationer. PROJEKTER/AKTIVITETER FoodNetwork opererer med følgende aktiviteter og projekter: NETVÆRKS OG MATCHMAKINGAKTIVITETER Vidensberedskab: Vidensberedskabet hjælper med at udvikle virksomheders ideer og med at finde de rigtige videnleverandører til virksomhederne. ProjektAcceleratoren: Et innovations- og erhvervsudviklingsprojekt der, ved at formidle kontakt mellem fødevarevirksomheder og studerende på alle uddannelsesniveauer og fagområder, bidrager til at SMVer kan fastholde og udvikle kompetent arbejdskraft. Emballagenetværk: Emballering, materialeteknologi og design ligger ofte i udkanten af målgruppens uddannelses- og erfaringsområde, så netværket skal løfte deltagernes kompetencer inden for feltet med henblik på udvikling af mere hensigtsmæssige emballageløsninger. Fødevaresikkerhedsnetværk: Formålet med netværket er at medvirke til en god fødevaresikkerhed i den industrielle fødevareproduktion samt at sikre, at netværkets medlemmer løbende holdes a jour med de lovgivnings- og kontrolmæssige udviklinger der sker. Medlemmerne er primært kvalitetschefer/- medarbejdere på mellemstore fødevarevirksomheder og der afholdes fire årlige erfaringsbaserede netværksmøder med input fra relevante videnleverandører. Temadage og workshops: FoodNetwork arrangerer temadage og workshops om aktuelle emner, der er relevante for virksomheder i fødevareindustrien. INTERNATIONALISERING Erhvervsdelegation til international messe: FoodNetwork organiserer netværksdelegationer til internationale fødevare-/procesudstyrsmesser med indlagt mulighed for deltagelse i matchmaking. Individuel assistance: Der tilbydes specialiseret, individuel assistance og matchmaking til fødevarevirksomheder mht. identificering af udenlandske samarbejdspartnere, agenter, underleverandører og rådgivning om forsknings- og innovationsmidler m.v. 42

43 UDVIKLINGSPROJEKTER / SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER Fremtidens fisk- og skaldyrsproduktion: Fisk og skaldyr udgør mere end 12 % af fødevareerhvervets samlede eksport og er fortsat stigende. Væksten er betinget af, at der udvikles nye forretningsmuligheder. Den stigende efterspørgsel pga. befolkningstilvæksten giver et øget behov for fremstilling af proteinrige bæredygtige fødevarer. Derfor forventes det, at efterspørgslen på fisk og skaldyr vil stige markant. FoodNetwork vil bidrage til ny udvikling af fisk- og skaldyrserhvervet i hele værdikæden, fra fiskene og skaldyrene kommer op af vandet, til de ligger på forbrugerens tallerken. FOODTECH nye bæredygtige og sikre procesteknologier: Fødevaresektoren står over for en massiv produktivitetsudfordring produktionsprocesserne skal automatiseres, og det skal ske med fortsat fokus på fødevaresikkerhed og bæredygtighed. FoodNetwork har fokus på at styrke udviklingen af nye procesteknologier med bæredygtig produktivitetsstigning, fleksibilitet og hygiejnisk design. Samspillet mellem producenter af udstyr, fødevarevirksomheder og forsknings- og videninstitutioner er afgørende, hvis det skal lykkes at skabe innovation, vækst og optimering i procesteknologien. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE FoodNetwork er et partnerskab bestående af 6 universiteter, 4 GTS-institutter, 1 university college, 3 erhvervsakademier, 1 erhvervsskole, 6 erhvervsorganisationer, 7 vækst- og videnmiljøer, 4 klynger/netværk og 5 regioner og 1 regionskommune. I ovenstående aktiviteter er følgende partnere involveret som videnleverandører: VIFU (administrator), DTU, Teknologisk Institut, IPU, Uddannelsescenter Holstebro, Erhvervsakademi MidtVest, Agro Business Park, Nupark, Stålcentrum og Konsumfisk. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Aquimer (national fiskeriklynge i Frankrig), Packbridge (svensk emballageklynge), AINS (catalonsk klynge for producenter af sundhedsfremmende fødevarer), Kompetenznetzwerk Ernährungswirtschaft Schleswig- Holstein (tysk erhvervsorganisation), EHEDG European Hygienic Engineering & Design Group og EEN Enterprise Europe Network. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Ca. 400 virksomheder deltager årligt i FoodNetworks aktiviteter. NØGLEORD Fødevarer, fiskeri, fødevareudvikling, produktudvikling, procesudstyr, matchmaking, fødevaresikkerhed, emballering, skaldyr, procesteknologi, hygiejnisk design. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt innovationsnetværk med landdækkende og internationale aktiviteter. KONTAKT Netværksleder Britt Sandvad Tlf Læs mere på: 43

44 Future Food Innovation Future Food Innovation (FFI) har til opgave at styrke innovationskraften og sikre et bæredygtigt og internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv. Det skal ske ved at bringe virksomheder, videnmiljøer og brugere sammen på nye måder, så de kan udvikle, og afprøve nye metoder og samarbejdsrelationer. FFI opererer på to niveauer: Dels i forhold til at skabe vækst og udvikling hos fødevarevirksomheder, der deltager i FFIs aktiviteter og dels i forhold til at styrke en vedvarende innovationskultur i virksomhederne. FFI er hovedoperatør på Region Midtjyllands fødevaresatsning Klog hverdagsmad og har i udgangspunktet primært haft fokus på fødevareaktører i Midtjylland. Regionens engagement i Foodbest-samarbejdet omkring etablering af et fødevare-kic og et øget samarbejde med andre danske regioner og nationale fødevareinitiativer har dog betydet et større geografisk virkefelt for FFI og dermed også en tydeligere national og international profil. PROJEKTER/AKTIVITETER FFI opererer med følgende aktiviteter: Facilitering af viden- og innovationssamarbejder FFI fungerer som et innovationsmiljø, hvor fødevarevirksomheder, videnmiljøer og andre fødevareaktører bringes sammen og får hjælp til at finde relevant viden, mulige samarbejdspartnere, finansieringskilder mv. Med to GTS, et universitet, en brobygger og en forskerpark, repræsenterer FFI konsortieparterne en meget stor videnpulje og projektportefølje samt et omfattende nationalt såvel som internationalt fødevarefagligt netværk. FFI kan desuden støtte erhvervsrettede forskningsaktiviteter, eksempelvis Ph.d.-projekter og post docs. Støtte til innovation i fødevarevirksomheder Differentieringspuljen, som udbydes og administreres af FFI, støtter produkt- og teknologiudviklingsprojekter, hvor formålet er at bane vejen for produktion og afsætning af nye højkvalitetsog højværdiprodukter fra fødevarevirksomheder. Målet er, at virksomheder som støttes til vækst gennem differentieringspuljen, opnår bedre økonomiske præstationer end sammenlignelige virksomheder, der ikke deltager bl.a. i form af større omsætning, eksportfremgang og bedre priskonkurrence. Internationalisering FFI arbejder tæt sammen med Europe Enterprise Network (EEN) - et netværk etableret af Europa- Kommissionen, som har til formål at hjælpe virksomheder og videninstitutioner med at få kontakter og kontrakter i andre lande. I alt består EEN af knap 600 organisationer med ca erfarne fagfolk i 50 lande. FFI iværksætter bl.a. forskellige B2B aktiviteter og informationsaktiviteter om EU s programmidler. Desuden deltager FFI aktivt i samarbejdet med Foodbest i processen frem mod en ansøgning om et europæisk Knowledge and Innovation Community (KIC) på fødevareområdet. Endelig arrangerer FFI internationale studieture, workshops og matchmakingaktiviteter i forbindelse med internationale messer og konferencer, eksempelvis SIAL, European Seafood Exposition og European Food Venture Forum. Kurser og workshops FFI arrangerer og bidrager til en række kompetenceudviklingsaktiviteter, der dels skal medvirke til at profilere og binde innovationsmiljøet sammen og dels skal hjælpe grupper af aktører inden for fødevareerhvervet med samarbejde og metodeudvikling i forskellige faser af innovationsprocesser. Desuden arrangerer FFI større 44

45 konferencer, eksempelvis Food Health Conference 2011 og Nyt, Nordisk og Naturligt i forbindelse med Food Festival Uddannelses- og kompetencebehov i fødevarevirksomheder I samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland gennemfører FFI eksperimenter baseret på deltagende fødevarevirksomheders konkrete udfordringer. Målet er et antal showcases, der regionalt såvel som nationalt kan medvirke til at inspirere til at skabe en mere sammenhængende indsats på uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Agro Business Park, VIFU, Teknologisk Institut, AgroTech, Aarhus Universitet (Mapp-centret og Institut for Fødevarer) INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Enterprise Europe Network (EEN) består af 600 organisationer i 53 lande. 14 af disse lande, herunder Danmark, deltager i EENs Agrofood Sector Group. Agrofood Sector Group er en bottom up aktivitet for EEN partnere, der har særligt mange Agrofood virksomheder i deres region, og som gerne vil gøre en særlig indsats for netop denne gruppe af virksomheder. Følgende organisationer er eksempler på medlemmer i Agrofood Sector Group: Chambre de Commerce et d'industrie de Région Basse-Normandie, Frankrig; Centro De Innovación Y Transferencia De Tecnologia De Andalucía, Spanien; Agentschap NL, Holland; Zenit Zentrum Für Innovation Und Technik Nordrhein-Westfalen, Tyskland; Ege University, Tyrkiet; Nofima AS, Norway. FFI samarbejder med ECOFOOD STM, der gennemfører masterclass forløb, hvor deltagerne får viden og læring indenfor miljøledelse. FFI har desuden et tæt og koordineret samarbejde med Foodbests sekretariat og partnerskab samt med organisationen Europe Unlimited omkring European Food Venture Forum. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER I perioden har ca. 500 virksomheder og 30 viden- og uddannelsesorganisationer været involveret i innovationsmiljøet FFI (Innovationsprojekter, PhD-forløb, kurser og workshops, matchmaking, vejledning, virksomhedsbesøg mv.). Fortrinsvist aktører fra Region Midtjylland har været involveret, men også aktører fra de øvrige regioner i Danmark og fra udlandet har deltaget. NØGLEORD Fødevarer, innovationssamarbejde, internationalisering, uddannelse og kompetence, kapitalformidling, innovationsmiljø, innovation, differentiering GEOGRAFISK AFGRÆNSNING FFI har primært haft fokus på fødevareaktører i Midtjylland, men indgår i nationale samarbejder, der betyder et større geografisk virkefelt og en tydeligere national og international profil. KONTAKT Direktør Lars Visbech Sørensen, formand for FFIs styregruppe Direkte tlf.: Mobil: Læs mere på: 45

46 inspire inspire er en strategisk platform for fødevaresektoren. Platformen har til formål at forbedre den danske fødevaresektors produktivitet og globale konkurrencedygtighed. inspire er en åben og fleksibel platform, der fokuserer på at initiere og koordinere aktiviteter inden for industrirelevante områder, hvor universiteter, GTS institutter, fødevarevirksomheder og disses leverandører og brancheorganisationer kan gøre en forskel ved at samarbejde om forskning, innovation, uddannelse og effektiv formidling af resultater. Via inspire kan virksomheder få adgang til forskere, ny viden og mulige samarbejdspartnere indenfor industrien. Det vil være muligt at deltage i en lang række innovationsaktiviteter, for eksempel temamøder, konferencer og samarbejdsprojekter. Samtidig får virksomhederne hjælp til forretningsudvikling, med udgangspunkt i den generede viden og de etablerede samarbejdsprojekter. PROJEKTER/AKTIVITETER inspires projekter er inddelt i tre områder: Produktion - Udvikling af fremtidens fødevareproduktionskæde Ud fra teoretisk håndtering af komplekse produktionsdata udvikles simple modeller. Modellerne styrer produktionsprocesser med henblik på at øge fleksibiliteten samt øge kvaliteten af slutprodukter og optimere ressourceforbruget. Inden for Produktion har inspire fem projekter: o Integrated Modelling of Food Production Chains o Control & Surveillance of Automated Production Steps o Integrated Modelling of Large Scale Hospital Food Service Production o o Improved Cutting Operations in Food Processing Optimising Product Quality throughout the Distribution Chain for Fresh & Semi-processed Fruits and Vegetables Proces - Procesanalytisk teknologi til optimering af kvalitet, energi og vandforbrug. Gennem design af produktionsprocesser, og typisk ved brug af sensorer, skabes en real-time processtyring. Herigennem opnås en sikkerhed for slutproduktkvalitet, som traditionelt er blevet styret af retrospektiv proceskontrol og dermed risiko for spild. Inden for Proces har inspire tre projekter: o Exploration of high-throughput FTIR-based solutions as an effective tool for correlating economically important milk quality characteristics with genetic markers o Applying PAT for optimization of water management o MicroPAT - Metabolic profiling of food protective cultures by NMR spectroscopy Produkt - Forbedring af fødevarekvalitet ved kontrol af molekylær funktionalitet Ud fra en forståelse og kontrol af mikrostrukturer i fødevarer kan nye og forbedrede funktionaliteter udvikles, bl.a. som functional foods eller clean label. Inden for Produkt har inspire otte projekter: o Techniques for evaluations of microstructure in food o Novel Approaches to investigate Structure, Aggregation, and Practical Implications of Casein and Casein Micelles o Effect of individual proteins and pre-processing on the mechanism of heat inactivation of indigenous milk enzymes 46

47 o o o o o Mathematical modelling of vegetable oil crystallization Use of protein hydrolysates obtained from meat by-products as natural and healthy ingredients for food products Improving texture of dairy products through high-intensity ultrasound processing Investigation of protein-exopolysaccharide A Pinch of Salt Tværgående projekter i inspire - Matche industriudfordringer med forskningsviden samt forbrugerperspektiv ved design af fødevareproduktionskæder I inspire er kunde- og forbrugerpræferencer integreret som en horisontal aktivitet i projekterne, bl.a. med henblik på at afdække etiske forhold ved introduktion af ny teknologi og nye fødevarer. Heri skabes viden om konsumenter, forbrugerønsker, opfattelse af fødevarer og fødevareteknologi, trends inden for etiske parametre, bæredygtighed m.v. På den måde er inspire med til at sikre høj grad af værdiskabelse hos forbrugeren og en accept af den teknologi, der benyttes til nye produktionsmetoder, processer og produkter. Inden for det tværgående område har inspire to projekter o The inspire industry-research Brokering Community o Communicability and Impression Management in the Design of Food Production Chains NIC, Nationalt IngrediensCenter Virksomheder, universiteter og brancheorganisationer samarbejder om at styrke uddannelse, forskning og innovation indenfor ingrediensområdet. inspire er den organisatoriske platform og yder sekretariatsbistand for NIC og formålet er at fastholde og udvikle den danske konkurrencesituation indenfor ingredienser. Det skal ske ved at styrke kompetenceudvikling i uddannelser, sikring af højt specialiseret arbejdskraft, fremme forsknings- og innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner og ved at stimulere spin-outs. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE AgroTech, Danish Meat Research Institute, Delta, DHI, FORCE Technology, Teknologisk Institut, DTU, Københavns Universitet, Århus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE BCH Ltd., Spring Place, Millfold, Whitworth Lancashire OL 12 8DN ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER + 80 tilknyttede virksomheder i demoprojekter og/eller forsknings- og innovationsprojekter NØGLEORD Fødevarer, produktionskæder, fødevarekvalitet, procesteknologi. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING En nationalt strategisk platform. KONTAKT Kontaktperson: Jakob Neimann Tlf Læs mere på: 47

48 VIFU - Videncenter for fødevareudvikling VIFU er stiftet som en forening med det formål at skabe og formidle et samarbejde mellem erhvervsvirksomheder og uddannelses-, rådgivnings- og forskningsinstitutioner og dermed styrke den samlede mængde af viden og kompetence på fødevare- og relaterede områder i Danmark. Bag VIFU står et konsortium af 11 aktører se under samarbejdspartnere. Formand for VIFU er Bent Claudi Lassen. VIFU har fokus på fødevarer, fødevareudvikling og fødevareinnovation. Inden for den branche er VIFU med til at skabe vækst og udvikling ved at danne utraditionelle alliancer og kombinere viden fra forskningen med erfaring fra fødevareerhvervet og dermed opnå resultater, som alle kan have gavn af. I VIFU kalder medarbejderne sig selv for brobyggere de bygger nemlig bro mellem forskning, udvikling og praktisk erfaring. I alle projekter, netværk og aktiviteter forsøger VIFU at bidrage til samarbejde og erfaringsudveksling mellem fødevareforskningen og fødevareerhvervet og ligeledes mellem den industrialiserede og den håndværksbaserede fødevareproduktion. Alle medarbejdere i VIFU har projektledelse og netværksdannelse som sine spidskompetencer, og er ildsjæle inden for hvert sit felt. VIFU fungerer som igangsætter i forbindelse med en række netværk, og forsøger at sætte de mennesker sammen, som kan have glæde af hinandens erfaring og viden. VIFU arrangerer konferencer, workshops, messer, studieture og flere aktiviteter for både store og små fødevareproducenter og virksomheder samt relaterede erhverv. PROJEKTER/AKTIVITETER Administrator af FoodNetwork Fødevaresektorens Innovationsnetværk FoodNetwork er et nationalt netværk, der tæller universiteter, GTS er, udviklingsparker, erhvervsskoler og vidensmiljøer. FoodNetworks formål er at skabe vækst og udvikling gennem matchmaking, videnspredning, netværksfacilitering og udviklingsprojekter. Desuden er der i FoodNetwork en række internationale aktiviteter, bl.a. erhvervsdelegationer til større internationale messer og samarbejde med franske og tyske fødevareklynger. Se de aktuelle aktiviteter på Sekretariat for Smagen af Danmark Smagen af Danmark er en paraplyorganisation for en række lokale og regionale fødevarenetværk. Smagen af Danmark arbejder for at forbedre de håndværksbaserede fødevareproducenters muligheder for vækst og udvikling. Smagen af Danmark kører i øjeblikket to GUDP-projekter med VIFU som projektleder: Nationalt Resursecentrum for små fødevareproducenter, innovative udviklere samt madhåndværkere og A-Doc, som skal sikre at danske fødevareproducenter fortsat kan differentiere sig ved hjælp af videnskabelig dokumentation af egenartede kvaliteter og autenticitet. Konsortiemedlem af Future Food Innovation Future Food Innovation er et innovationsmiljø, der skal varetage Region Midtjyllands satsning på fødevareområdet. VIFU er her en aktiv partner i udvikling af miljøet og har bl.a. medvirket til at understøtte regionens fødevarenetværk og arrangeret workshops og konferencer. VIFU er desuden projektleder på to Differentieringspuljeprojekter, Dansk And og GOLocal samt et Innovationspuljeprojekt, Ready2Cook. Begge puljer er en del af Region Midtjyllands fødevaresatsning. 48

49 Operatør på FØDEVAREmidt I samarbejde med Væksthus Midtjylland, er VIFU operatør på programmet FØDEVAREmidt - et virksomhedsudviklingsprogram, særligt rettet mod fødevarevirksomheder, som har til formål at øge innovationskompetencerne i de små og mellemstore fødevarevirksomheder. Programmet screener fødevarevirksomheder i Region Midtjylland, udarbejder udviklingsplaner for virksomheder med udviklingsbehov og -potentiale og yder tilskud til køb af rådgivning. VIFU er desuden involveret i forskellige lokale aktiviteter på fødevareområdet herunder bl.a. Madlandet i vest og Spejderlejren AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE VIFUs konsortium: EUC Nordvest, UCH - Uddannelsescenter Holstebro, Teknologisk Institut, MAPP ved Aarhus Universitet, FoodDTU, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, VIA University College, Hedens og Fjordens Landsbrugscenter, Nupark, Institut for fødevarer ved Aarhus Universitet, Regional kommunal repræsentation v/holstebro Kommune Partnere i FoodNetwork: Aalborg Universitet, Agro Business Park, AgroTech, EUC Nordvest, DTU, FORCE Technology, Københavns Universitet, Nordsøen Forskerpark, Nupark, Stålcentrum, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut, Uddannelsescenter Holstebro, Aarhus Universitet, VIFU VIFU samarbejder med alle fødevarenetværk i hhv. Smagen af Danmark og Region Midtjylland INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Aquimer fransk akvakulturklynge Kompetenznetzwerk Ernährungswirtschaft Schleswig-Holstein tysk fødevareklynge ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 15 A-medlemmer (vidensinstitutioner/aktører) 30 B-medlemmer (betalende virksomheder) 1707 netværksmedlemmer (ikke betalende virksomheder) NØGLEORD Fødevareudvikling, fødevareinnovation, fødevarenetværk, småskala produktion, madhåndværk, fødevarekvalitet, fødevaresikkerhed, fødevareemballage, kvalitets- og autencitetsdokumentation, lokale råvarer, forretningsgørelse af innovationsprocessen, bæredygtighed, udnyttelse af restprodukter GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt videncenter med både regionale og nationale aktiviteter. KONTAKT Direktør Dorte Storper Læs mere på: 49

50 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 50

51 Animation Hub Animation Hub er et netværk, der eksperimenterer med animation i udviklings- og formidlingssammenhænge, primært med sigte på aftagere uden for underholdningsindustrien. Med udgangspunkt i animationskompetencer inden for idéudvikling, visualisering, cinematografi, interfacedesign og simulering, bidrager netværket til at skabe og dele ny viden, skabe innovation samt fremme eksport, vækst, beskæftigelse - både inden for animationsfeltet og bredt for dansk erhvervsliv. Netværket bidrager til øget gennemslagskraft for virksomheder, hvor det er en kritisk udfordring at finde nye veje til forståelse, accept og involvering - i innovationsprocesser, konceptudvikling, markedsføring, samt inden for læring, vejledning og interaktionsdesign. Netværket er tæt forbundet med den accelererende udvikling inden for IT og medier, herunder aktører inden for fx gaming, e-læring mv. PROJEKTER/AKTIVITETER Animations Hubs aktiviteter relaterer sig til animation som pædagogisk udviklings-, visualiserings- og formidlingsværktøj. Faglige projekter Netværket gennemfører udviklingsprojekter, der kobler animationskompetence med kommercielle og faglige problemstillinger inden for udvikling, markedsføring og formidling af produkter og services, med særligt fokus på virksomheder, der arbejder med højteknologi i international kontekst. Faglige projekter gennemføres både som forsknings- og udviklingsprojekter. Eksempler på faglige projekter: Medico / Visualisering af molekylære strukturer, design af medicin, diagnosticering mv Health Care / Patient Education, procedurer ved hofteoperationer Undervisning / Videnskabformidling, samarbejder mellem forlag, vidensinstitioner og animationvirksomheder Interface / Animationsbaseret interaktion på små skærme (fx mobile devices) Matchmaking Netværkets matchmakingaktiviteter sigter mod at øge kendskabet til de særlige kompetencer, som er knyttet til animationsbranchen. Ofte resulterer netværkets matchmaking i opstart af "faglige projekter", hvor ideer og prototyper kan udvikles og afprøves. En del matchmakingaktiviteter fortsætter som kommercielle aktiviteter. Regionalt Klyngeprojekt Projektet Visuelle Veje er målrettet midtjyske virksomheder, der ønsker at udnytte det potentiale for formidling og produktudvikling. Projektet er sponsoreret af Region Midtjylland og har et samlet budget på ca 8 mio kr (16 mio kr, inklusive medfinansiering). Projektet er udviklet af Animation Hub, og forventer at realisere ca samarbejdsprojekter inden udgangen af AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE The Animation Workshop, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Imaginove, AudioVisual Cluster, Frankrig, samt en række animationsorienetede uddannelsesinstitutioner i både EU, USA, Sydamerika og Afrika 51

52 ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER NØGLEORD Animation, (data) visualisering, 2D/3D, design, markedsføring, produktudvikling, innovation, cross media, serious gaming, computer grafik, rendering, pipeline design, pædagogik, e-læring, træning, instruktion, web, app-udvikling. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt innovationsnetværk med landdækkende aktiviteter. KONTAKT Kontaktperson: Søren Poulsen Tlf Læs mere på: og 52

53 BrainsBusiness ICT North Denmark BrainsBusiness ICT North Denmark er et regionalt erhvervsklyngeinitiativ, der fokuserer på nordjyske virksomheder og vidensinstitutioner inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Det nordjyske IKT-miljø er det tredjestørste IKT-miljø i Danmark med godt jobs og en samlet omsætning i erhvervet på 15,1 mia.kr. Det langsigtede mål for BrainsBusiness ICT North Denmark projekt er at bidrage til, at den nordjyske IKTklynge anerkendes som en af de mest attraktive og konkurrencedygtige IKT-klynger i Europa. Denne vision er styrende for den samlede indsats på den måde, at BrainsBusiness ICT North Denmark konkret har defineret tre hovedopgaver for samarbejdet: Styrke konkurrencedygtigheden af de nordjyske IKT-virksomheder igennem styrket innovation og udvikling i hele forretningen Øge anerkendelsen af den nordjyske IKT-klynge gennem branding og synliggørelse af klyngen og klyngens styrkepositioner Skabe attraktive rammebetingelser for IKT-virksomheder i Nordjylland ved at forbedre adgang til viden, kompetencer, relevant infrastruktur og ressourcer. PROJEKTER/AKTIVITETER BrainsBusiness ICT North Denmark arbejder på grundlag af en forretningsmodel med fire niveauer af services og aktiviteter: Open service hvor der arbejdes med PR/synlighed, analyser og tiltrækning af investeringer/talenter Community hvor der arbejdes med netværksdannelse for at styrke det indbyrdes kendskab, tilliden og relationerne mellem virksomhederne indbyrdes og virksomhederne og vidensmiljøer. Community+ - hvor der arbejdes med skræddersyede og værdiskabende services til grupper af virksomheder og specifikke IKT-fagmiljøer Co-creation hvor virksomhederne og vidensmiljøerne finder sammen i nye innovative partnerskaber, der kan generere en styrket konkurrenceevne. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Klyngeinitiativet er baseret på et partnerskab mellem erhvervslivet, Aalborg Universitet, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Aalborg Samarbejdet. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Internationale organisationer: European Cluster Collaboration Platform, TCI (The Competitiveness Institute), European Cluster Managers Club Klynger/netværk: 53

54 Cluster 55 (S), IKT Grenland (N), Mobile Heights (S), Hermia (SF), Visorial Information Technology (Litauen), Latvian IT Cluster (Letland), Trådlös Framtid/Oslo Teknopol (N), Forum Virium (SF), Future Position X (S), Mobkom.net (D), ICT West Pomerania (PL), Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny (PL), Pomerania ICT Cluster (PL), Oslo Medtech (N), Culiminatum Centre for Expertise in Living Business (SF), Skåne Food Innovation Network (S), Triple-Steelix (S), Airport Cluster Finland (SF), GöteborgBIO (S), NCE Subsea (N), NCE Culinology (N), ICT Cluster Bern (Schweiz), BICCNet (D), DSP Valley (B) ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 135 betalende medlemsvirksomheder NØGLEORD Teknologiske kerneområder: Trådløs & mobil kommunikation, indlejrede software systemer, dataintensive systemer, human-computer interaction Kommercielle fokusområder: Telekom, Digital sundhed, Intelligent transport og logistik, Smart Grid, IT-services, Digitale oplevelser og indhold. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et regionalt initiativ med fokus på Nordjylland. KONTAKT Projektleder Birgit Pia Nøhr Tlf Læs mere på: 54

55 InfinIT Innovationsnetværk for it InfinIT har til formål at skabe og dele ny viden, skabe innovationer samt fremme eksport, vækst og beskæftigelse ved at bygge bro mellem virksomheder og forskere, som arbejder med udvikling af produkter med it i; såvel som innovativ anvendelse af it på mere traditionelle platforme. InfinIT har fokus både på udvikling af nye teknologianvendelser og udvikling af selve teknologien. Kontakten kan dreje sig om alt fra uformel videnudveksling til etablering af større eller mindre forskningsprojekter. På teknologisiden spænder InfinIT over indlejrede systemer, mobilteknologi, pervasive teknologier, fremtidens internet m.v. og på domænesiden beskæftiger InfinIT sig med så forskellige brancher som livsstil, transport, byggeri, kommunikation, energi, fødevarer m.v. InfinIT er som et innovationsnetværk både en klyngeorganisation med stærke regionale forankringer og et triple helix partnerskab med deltagelse af private virksomheder og organisationer, forsknings-, uddannelses- og andre videninstitutioner samt offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og andre offentlige organisationer. PROJEKTER/AKTIVITETER InfinIT har organiseret sig i en række domænespecifikke interessegrupper: Softwaretest Formålet med aktiviteterne i gruppen er at sikre et forum til videnoverførsel og innovation virksomheder imellem samt mellem industri og forskning med henblik på effektiv kvalitetssikring. Højniveau sprog til indlejrede systemer Formålet med gruppen er at sikre et forum til videnoverførsel og innovation, både virksomhederne imellem og mellem forskning og industri med henblik på håndtering af den stærkt øgede kompleksitet af systemer. Mobil og pervasive læring Formålet med gruppen er at styrke samarbejdet mellem virksomheder og videnmiljøer på området for udvikling af services og kommunikationsløsninger på mobile og pervasive platforme og gennem specifikke samarbejder at styrke forsknings- og udviklingsmæssige spydspidskompetencer og skabe konkurrencedygtige nicher. Usability og interaktionsdesign Gruppen ser nærmere på design af kommunikationsløsninger til internet, mobile og pervasive platforme; hvordan man kommer godt fra start, sikrer at usability er rigtig, hvornår man skal inddrage brugerne, og hvilke værktøjer, der kan hjælpe. Intelligente tekstiler Gruppen samler danske og udenlandske forskere, virksomheder og brugere med det formål i fællesskab at udvikle it-tekstiler til brug på en række domæner som fx plejesektoren, livsstilsområdet, træning m.v. Sporings- og positioneringstjenester Gruppen samler danske og udenlandske forskere, virksomheder og brugere, som arbejder med produktudvikling eller er underleverandører til produkter, hvor sporings- og positionstjenester er central i løsningen; det kan fx være på så forskellige domæner som flytrafik og spil. Gruppen arbejder både med indendørs og udendørs sporings- og positioneringstjenester, samt samspillet imellem dem i forbindelse med udvikling af tjenester, der virker på forskellige platforme. 55

56 Smart Grid & Intelligente Bygninger Gruppen fokuserer på intelligent anvendelse og udnyttelse af energi i bygninger. Emner kan fx være hvordan man kombinerer og integrerer forskellige it-systemer for at opnå energioptimeringer, og hvordan brugere af bygninger forholder sig til - og bruger - teknologi. Sikkerhedskritiske systemer Målet for interessegruppen er at samle de interesserede aktører på området og at afholde regelmæssige arrangementer, der kan understøtte en bedre forståelse for de teoretiske begreber og praktiske metoder, der anvendes i udviklingen af sikkerhedskritiske systemer. Processer og it Gruppen skaber en national ramme for udveksling af viden og erfaringer inden for både tekniske og organisatoriske aspekter af arbejdsprocesser og ikt-understøttelsen af disse. Der fokuseres på, hvorledes processer og arbejdsgange i komplekse sammenhænge kan analyseres, modelleres og teknologiunderstøttes. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Aktørerne bag: Alexandra Instituttet; Center for Indlejrede Software Systemer - Aalborg Universitet; Center for SoftwareInnovation - a part of DELTA; Datalogisk Institut - Aarhus Universitet; Institut for Informatik og Matematisk Modellering - Danmarks Tekniske Universitet; IT-Universitetet i København og Knowledge Lab - Syddansk Universitet Samarbejdspartnere: Videncenter for Intelligente Tekstiler INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Bavarian IT Security & Safety Cluster, Tyskland, DSP Valley Cluster, Belgien, Wielkopolska ICT Cluster, Polen, Textilhögskolan i Borås/Smart Textiles initiativet, Sverige og Peking Universitet, Kina. NØGLEORD Informationsteknologi, indlejrede systemer, mobile og pervasive systemer, fremtidens internet, interaktionsdesign, kommunikationsteknologi, positionering, tracking, it-tekstiler. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt innovationsnetværk med landdækkende aktiviteter. KONTAKT Aalborg - Susan Kragelund Tlf E- mail: eller København - Rikke Koch Tlf Læs mere på: 56

57 Innovationsnetværk for Dansk Lydteknologi Med henblik på at udvikle og dele ny viden samler Netværk for Dansk Lydteknologi mennesker, organisationer og virksomheder, der beskæftiger sig med lydteknologi. På et åbent og engagerende værdigrundlag skabes et nyt forum for innovation, samarbejde og formidling af viden på tværs af faglige områder med henblik på at opfylde netværkets vision. Visionen er, at Danmark er et førende land i verden inden for lydteknologi, når det gælder viden, forskning og uddannelse. Dansk Lydteknologi er indbegrebet af den højeste kvalitet i produkter og services, i det fysiske rum, og i sociale sammenhænge. Det overordnede strategiske mål er, at netværket bidrager til, at den danske lydsektor transformerer sine produkter og services, og derigennem medvirker til at fremme eksport, vækst og beskæftigelse. Netværk for Dansk Lydteknologi er som et innovationsnetværk både en klyngeorganisation med stærke regionale forankringer og et triple helix partnerskab med deltagelse af private virksomheder og organisationer, forsknings-, uddannelses- og andre videninstitutioner samt offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og andre offentlige organisationer. PROJEKTER/AKTIVITETER Netværket arbejder inden for følgende fem temaområder: Lydoptagelse og reproduktion, herunder: Professionelle livelydsystemer, HiFi-systemer og klasse-d forstærker systemer Diagnose og monitoreringssystemer, herunder: Lydmiljøanalyse, retsvidenskab og overvågning samt målesystemer Digitale mediesystemer, herunder: Organisering og henting af musik og lyd inkl. semantisk audio, professionelle broadcast produktionssystemer og Home entertainmentsystemer inkl. spil Designede lydlandskaber og lydbranding, herunder: Lydkommunikation og lyd til elbiler Hjælpemidler og medicinsk udstyr, herunder: Høreinstrumenter og lyd i hospitalssektoren AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE ASIP-Net, IEEE Denmark Section, AES Denmark Section, Dansk Akustisk selskab, AkuNet, Promus, Roskilde Festival, Connect Denmark, Techtrans, Væksthus Hovedstadsregionen, Innovationscenter Denmark, Shanghai, Invest in Denmark, Danish-Chinese Business Forum INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE China Audio Industry Association ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Flere end 550 enkeltpersoner og 321 virksomheder og organisationer medlem af netværket. Ca. 60 % er medlemmerne er tilknyttet private virksomheder. 57

58 NØGLEORD Lydteknologi, akustik, lydsystemer, lyddesign, målings- og transducerteknologier. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt innovationsnetværk med landdækkende aktiviteter. KONTAKT Sekretariatet Tlf Læs mere på: 58

59 It forum It-forum er et vidensnetværk for it-interesserede virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. Netværket har lokalafdelinger i Aarhus, Silkeborg, Viborg, Randers, Herning, Horsens/Hedensted, Trekantsområdet og Sønderborg. It-forum har endvidere et formaliseret samarbejde med ICT Norcom, it-forum Fyn og ITB regional, således at netværket er landsdækkende. It-forum skaber og vedligeholder netværket ved at afholde netværksmøder, virksomhedsbesøg, workshops, seminarer, ERFAog vækstgrupper, studierejser og konferencer. It-forum midtjylland skaber rammerne for, at medlemmerne kan mødes på kryds og tværs. Derved opstår mulighed for vidensdeling og for at skabe nye samarbejdsrelationer. It-forum virker som brobygger til forsknings- og vidensnetværk for IT, herunder ITforskerparken og Alexandra instituttet på Katrinebjerg i Århus. it-forum er en klyngeorganisation med stærke regionale forankringer og et triple helix partnerskab med deltagelse af private virksomheder og organisationer, forsknings-, uddannelses- og andre videninstitutioner samt offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og andre offentlige organisationer. I medlemskredsen og bestyrelsen er der repræsentanter for alle dele af triple helix. It-forum er en non-profit forening den primære indtægtskilde er bidrag fra medlemmerne. Arrangementer It-forum arbejder primært med netværksdannelse og vidensformidling, hvor der afholdes mere end 50 årlige arrangementer med i alt omkring 3000 deltagere til arrangementerne. Arrangementer dækker bredt fra ledelse til agil software udvikling, fra Big Data til test af software og meget andet. Omdrejningspunktet er altid IT hvor det er medlemmernes ønsker til arrangementer der prioriteres. PROJEKTER/AKTIVITETER It-forum som aktør på diverse projekter, som har til fælles at skabe innovation og vækst. Business Missions it-forum arrangerer flere årlige ture til eg. Silicon Valley, Indien, Cebit og andre steder efter nærmere ønske fra medlemmerne Appy Days APPY DAYS er en enestående mulighed for at eksperimentere, prøve ideer af og måske etablere et mere formelt udviklingssamarbejde med en eller flere partnere. Samtidig foregår dagene som en konkurrence, hvor et panel af førende it- og forretningsfolk udpeger den App, som efter deres mening kan skabe størst værdi, har det bedste design, hvor gruppen havde størst fremdrift og i det hele taget er den bedste idé. Special interest Groups it-forum organiserer special interest groups i forhold til de varmeste emner for virksomhederne, eksempler er blandt andet, Agil udvikling, ledelse, salg, internationalisering, digitalmarkedsføring m.m. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE It-forum arbejder blandt andet sammen med følgende organisationer: 1. Lokale erhvervsråd og afdelinger 2. Alexandra Instituttet 3. ViaUC 4. Væksthuset midtjylland 5. Censec 6. Smart Aarhus 59

60 7. Produktionsuniverset Hedensted 8. Creative Business Center (CBC) 9. Animation Hub 10. Aarhus kommune / Business Region Aarhus 11. ConnectDanmark 12. Region Midtjylland 14. IT Forum Fyn 15. ICT Norcom 16. ITB 17. ITEK INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE It-forum arbejder sammen med PIN-SME: PIN-SME is an association formed in 2007 to represent the interests of Europe s ICT SME sector. Currently ten national and regional associations are members, representing some 50,000 ICT SME companies that account for around 200,000 jobs. PIN-SME aims to ensure that ICT SMEs get talked to rather than just talked about. It provides a voice for ICT SMEs in the policy and business arenas and is already represented in several EU expert groups and taskforces. (www.pin-sme.eu) ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Ca. 500 NØGLEORD IT, Informationsteknologi, Mobility, Digital markedsføring, Netværk, Forretningsudvikling, Innovation, Digitalisering, IT Awards, IT Events GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Ingen men primære aktiviteter er i Region Midtjylland og den jyske del af region Syddanmark KONTAKT Direktør Bo Sejer Frandsen Tlf Læs mere på: 60

61 Shareplay Shareplay er en offentlig organisation, der arbejder for at skabe vækst og styrke innovationen i midtjyske og nordjyske virksomheder inden for medier, computerspil og andre digitale platforme. I det daglige arbejde hjælper Shareplay indholdsproducenter af audio/visuelle koncepter til at arbejde på tværs af medier og brancher med det formål at skabe innovationsbaseret vækst. Apps, computerspil, TV, film og animationer kan give nye oplevelser og involvere brugerne, hvis indholdet planlægges, afstemmes og koordineres til forskellige platforme og situationer. Formålet er at skabe vækst i Region Nordjylland og Region Midtjylland gennem innovative udviklingsaktiviteter og samarbejder. Shareplay har tre hovedfokusområder: Netværk, Fond og Strategisk udvikling: Netværket har ca 750 medlemmer og vokser løbende og findes på Fonden støtter tværgående medieudviklingsprojekter i virksomheder i Region Nordjylland og Region Midtjylland med op til kr. Fonden er etableret med midler fra EU gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. De strategiske udviklingsprojekter har til formål og udvikle de audiovisuelle brancher i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Shareplay finansieres af Region Midtjylland og Region Nordjylland og sekretariatet har til huse i Filmby Aarhus på Aarhus Havn. Derudover har Shareplay regionale agenter i hhv. Aalborg, Aarhus og Viborg. Bag Shareplay står et konsortium bestående af fire partnere: Alexandra Instituttet, Bretteville i Aalborg under Aalborg Erhvervsafdeling, FilmbyAarhus og The Animation Workshop i Viborg. PROJEKTER/AKTIVITETER Netværk arbejder for skabe nye forbindelser og deling af viden mellem virksomheder Forretningsudviklingsforløb som f.eks. Passion A/S, hvor små 100 virksomheder fra de to regioner deltog i konferencer og workshops slutteligt en pitch konference over investorer Konferencer som f.eks. Global and Social i Biffen i Aalborg omkring nye global afsætnings og opmærksomhed gennem sociale medier eller Games Business i efteråret (sammen med Brains Business) Masterclasses Innovation camps som f.eks. PixelJam med deltagere fra 40 kreative virksomheder der udvikler nye oplevelses- og forretningskoncepter. Matchmaking med henblik på nye forretningspartnerskaber. F.eks. som effekt af Pixel Jam arbejdede, f.eks. JK Innovation fra Aalborg videre med Københavnske produktionsselskaber. Fond arbejder for innovation på tværs af medier og brancher Støtte til samspil om innovation for virksomheder med forskellig faglighed og mellem videninstitutioner Af første uddeling af støtte gik kr ud af til projekter forankret hos virksomheder hos Region Nordjylland (bl.a. Oscar Film og Progressive Media). 61

62 Strategisk udvikling langsigtet udvikling af de audiovisuelle brancher og deres kompetencer i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Udvalgte projekter: North Sea Screen Partners der skaber netværk og synlighed for attraktioner og lokationer, og har arbejdet med filmturisme som websitet med udgangspunkt i erfaringer fra Region Nordjylland såvel som Skåne Bermuda hvor Platform 4 er partner der omhandler at skabe samarbejde og infrastruktur for talenter og vækstmiljøerne på tværs af Region Nordjylland og Region Midtjylland. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Alexandra Instituttet, Bretteville/DreamHouse, FilmbyAarhus, The Animation Workshop, Brains Business, Invio, MMEX, ikraft, IT Forum, Headstart, ROSA, Kraft, ComputerSpilZonen, AnimationHUB, Væksthus Midtjylland, Væksthus Nordjylland, Danske Film Institut, Promus Internationale: CineRegio, First Motion, NSSP, idrops, Power To The Pixel og løbende dialog med andre internationale cross/transmedia initiativer i Europa. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Ca. 920 medlemmer. Netværket, dets aktiviteter og materiale fra workshops, seminarer og blogs kan findes på og den aktuelle liste over medlemmer findes her: NØGLEORD Cross media, transmedia, innovation, forretningsudvikling, kreative erhverv, indholdsproducenter, computerspil, investering, animation, visualisering, 2D/3D, design, markedsføring, produktudvikling, serious media/gaming, pipeline design, pædagogik, e-læring, træning, instruktion, web, app-udvikling. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et fælles nord- og midtjysk initiativ med fokus på Region Nordjylland og Region Midtjylland. KONTAKT Sekretariatsleder for Shareplay Kristian Krämer Filmbyen 23, 1. sal 8000 Aarhus C. Tlf Læs mere på og netværket findes på 62

63 SERVICE 63

64 Innovationsnetværket for Finans IT Innovationsnetværket for Finans IT samler forskere, virksomheder og organisationer om at udvikle den danske finans-it styrkeposition. Innovationsnetværket er mødestedet for forskere, virksomheder og startsups i klyngen og udvikler den gennem events og ambitiøse projekter med internationalt potentiale. PROJEKTER/AKTIVITETER Innovationsnetværkets fem fokusområder er Fintech og Iværksætteri, Digitale Processer, It-sikkerhed, Computational Finance og Platform, betaling & usability. Forskellige arrangementer og miniprojekter bliver igangsat inden for disse fokusområder. Stærke netværk mellem finans og it og mellem virksomheder og forskning på finans-it området. Skabes bl.a. gennem afholdelse af møder, workshops, netværk og konferencer. Arrangementerne afholdes over hele landet. Det månedlige gå-hjem-møde Get F IT og årets største konference inden for finans-it, Finance ITday. Styrket samarbejde mellem universiteter og virksomheder som grundlag for mere forsknings- og innovationssamarbejde. Analyser og projekter på fokusområderne. Styrket internationalt samarbejde på finans-it området samt tiltrækning af virksomheder til København og styrket eksport. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Netværket er etableret af følgende virksomheder, der også er repræsenteret i netværkets styregruppe: Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, Copenhagen Business School, Copenhagen Fintech Innovation and Research, Danmarks Tekniske Universitet, DELTA, Finansrådet, IT Universitetet og Københavns Universitet. Herudover er følgende organisationer inviteret med i netværkets styregruppe: Forsikring og Pension, DI-ITEK, ItBranchen og Finansforbundet. Foreningen CFIR er sekretariat for Innovationsnetværket for Finans IT. CFIR er en almennyttig forening med det formål at fremme den danske finans-it styrkeposition. CFIR er en medlemsorganisation for alle med interesse for finans-it området. Der tilbydes to former for medlemskab: basis og kernemedlemmer. Kernemedlemskab er for virksomheder, videninstitutioner organisationer og offentlige myndigheder, der vil være aktive i foreningens arbejde og inden for fintech-området herunder innovationsnetværkets fokusområder. Basismedlemskab er for virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, der ønsker at være associeret med og snuse til CFIRs aktiviteter, få nyhedsbrevet og deltage i det månedlige Get F IT-møde. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 64

65 Der er ikke internationale partnere i selve CFIRs partnerkreds. CFIR samarbejder med internationale virksomheder og universiteter som led i aktiviteterne ovenfor. Herudover kontakt til en række international klynger på finans-it området. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Innovationsnetværket arbejder i 2014 med ca. 80 tætte partnere. Pr udgangen af 2014 har foreningen CFIR 22 medlemmer - et antal som forventes at vokse betydeligt. NØGLEORD Finans-it, netværk, forskningssamarbejde, innovation, kompetence, internationalisering. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Innovationsnetværket for Finans ITs arbejder i hele Danmark og samarbejder internationalt. KONTAKT Direktør Anette Broløs Tlf / Læs mere på: 65

66 Innovationsnetværket BRANDBASE Innovationsnetværket BRANDBASE samler danske og internationale spidskompetencer inden for den brede vifte af forskningsfelter, som i dag er nødvendige for at kunne forstå forbrugere og skabe markeder. BRANDBASE forskerne supplerer og fornyr traditionel marketing med nye forskningsbaserede tilgange til markedsinnovation og forbrugerforståelse. Sammen med praktikere blandt såvel service- som fremstillingsvirksomheder udvikler netværket nye koncepter, metoder og modeller til branding og produktudvikling, der spiller med moderne, kritiske forbrugeres mentalitet. Netværkets formål er at sprede viden om et stadigt med komplekst marked og bidrage til nytænkning, der kan fremme dansk eksport, vækst og beskæftigelse. I BRANDBASE samarbejder forskere fra den klassiske erhvervsøkonomiske tradition med forskere, der har en humanistisk eller kunstnerisk/designmæssig baggrund. Denne kombination er stadig sjælden i en dansk kontekst, men den er helt essentiel for at matche et marked, hvor symbolske og emotionelle dimensioner ved produkter, brands og services bliver mere og mere afgørende for forbrugerne. Innovationsnetværket BRANDBASE kan både betegnes som en klyngeorganisation med stærke regionale forankringer og et triple helix partnerskab med deltagelse af private virksomheder og branche- /erhvervsorganisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og andre offentlige organisationer. PROJEKTER BRANDBASEs projekter gennemføres typisk over et år, og vi søsætter løbende nye. I øjeblikket kører følgende ni udviklingsprojekter: Emotionel segmentering Projektet trækker på emotionspsykologisk og neurovidenskabelig viden og fokuserer på, hvordan følelser påvirker præferencer, og hvordan denne indsigt kan anvendes til at skræddersy produkter og kommunikation. Fra mikrobryggeri til ølbranche Mange markeder oplever en stigende fragmentering. Dette projekt ruster virksomheder fra bryggerisektoren, som er eksemplarisk for denne udvikling, til at tackle de nye udfordringer. Kulturbaseret brandingstrategi BRANDBASE har introduceret Cultural Strategy konceptet, som er en ny tilgang til branding, der er udviklet i en amerikansk kontekst, og arbejder videre med at tilpasse konceptet til danske virksomheders forhold. Mobile undersøgelses- og designmetoder I dette projekt samarbejder forskere og virksomheder om at udvikle alternativer til de dyre eksperimentelle metoder, som fx Eyetracking, der kan give indsigt i, hvordan hjernen reagerer på input udefra. Nordic Sound 66

67 Forskere med viden om branding og markedsskabelse udvikler sammen med udøvende musikere brandet Nordic Sound, der er rettet mod både et dansk og et internationalt publikum. Sociale mediefodspor Projektet innoverer måden at indsamle og analysere netbrugeres adfærd på med henblik på at innovere analyse- og mediebureauers rådgivning omkring forbrugeradfærd på sociale medier. Udvikling af forretningsmodeller, værdi og samarbejdsformer i den grafiske branche Forskningsviden om forretningsmodeller skal hjælpe den grafiske branche til at udnytte de nye muligheder, som brancheglidningen åbner for. Udvikling af stærke danske modebrands Små, nyskabende modevirksomheder, som er eksemplariske for kreative virksomheder indenfor mange andre brancher, får ny viden og værktøjer til, hvordan de kan vækste uden at miste deres egenart og kreative potentiale. Værktøjer til branding, service og forretningsmodeller De deltagende virksomheder får viden om, hvordan de kan skabe en eksperimenterende innovationsplatform og opbygge kompetencer til at udvikle services, forretningsmodeller og brandingteknikker. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Syddansk Universitet (Campus Odense og Campus Kolding), Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School og VIA Teko Design & Business. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Royal Holloway University of London, UK, Bodø Graduate School of Business, Norge, University of Leicester, UK, University of Innsbruck, Østrig, Skema Business School Lille, France, Stockholm University, Sverige, Aalto University, Finland. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Vi har i alt 643 medlemmer. Dvs. private medlemskaber. De 643 fordeler sig således: 484 personer fra private virksomheder (heraf 346 forskellige private virksomheder) 36 personer er studerende (heraf fra 9 forskellige videninstitutioner) 62 personer fra viden-/forskningsinstitutioner (heraf 39 forskellige institutioner) 61 personer fra andre offentlige institutioner (heraf 47 forskellige institutioner) NØGLEORD Forbrugerforståelse, Markedsinnovation, Strategisk kommunikation, Produktudvikling, Branding GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt innovationsnetværk med landsdækkende aktiviteter og en lang række internationale samarbejdspartnere. KONTAKT Netværksleder Judy Hermansen Tlf /Mob Læs mere på: 67

68 Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk Service Platform fremmer realisering af vækstmuligheder i virksomheders serviceforretning gennem innovation og samarbejde. Forskning, viden og virksomhedsengagement er nøglen. Serviceinnovation omdrejningspunktet. Netværket vil bidrage til: Beskæftigelse Serviceerhvervene skal fortsat bidrage til broderparten af beskæftigelsesvæksten i Danmark. Produktivitet De hjemmemarkedsorienterede serviceerhvervs bidrager positivt til Danmarks produktivitetsudvikling. Internationalisering De hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv skal stå stærkt i den internationale konkurrence, hvad enten den udspiller sig herhjemme eller i udlandet. Fire brancheområder og tre faglige områder Innovationsnetværk Service Platform skaber rammer for samarbejde mellem virksomheder, universiteter og videnmiljøer inden for fire brancheområder. Digital detail - crosschannel forretning og digitale services Servicefunktioner i industri og handel servitization, service og eftersalg Videnservice rådgivning inden for serviceinnovation, servicedesign og tilknyttede ITservices B2B Manuelle service rengøring, facility management På tværs af de fire brancheområder arbejder Innovationsnetværk Service Platform på tre faglige områder Teknologianvendelse i levering og produktion af service - som driver Forretningsmodeller for service som metode Internationalisering af service som mulighed PROJEKTER/AKTIVITETER Service Platform tilbyder en bred vifte af aktiviteter; workshops, seminarer, konferencer og udviklingsforløb målrettet virksomheders specifikke serviceudfordringer. Den enkelte aktivitet kan være målrettet brancher eller jobfunktioner, men altid med service og serviceinnovation som omdrejningspunkt. Service Platform er organiseret i fire platforme, der samler virksomheder og forskere, deler og formidler viden, anvender metoder til serviceinnovation og skaber nye samarbejdsprojekter. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Service Platform drives af et konsortium, som omfatter Agro Tech, Alexandra Instituttet, Arkitektskolen Aarhus, Copenhagen Business School - Institut for Afsætningsøkonomi, DELTA, Development Centre UMT, Force Technology, Københavns Erhvervsakademi, Roskilde Universitet - Center for Servicestudier, Syddansk 68

69 Universitet Institut for Marketing & Management, Teknologisk Institut, Tænketanken DEA, VIA University College, Aalborg Universitet Center for Communication, Media and Information technologies CMI, Aarhus Universitet CEI INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Service Platform har samarbejder med en række international videnmiljøer og universitetr: Florida State University, Karlstad Universitet, University of Exeter, Riben Retail Industry Business Engagement Network, RIKON, Waterford Institute of Technology, Stenden University, samt European Service Innovation Center. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 1022 medlemmer af netværket, heraf 764 fra private virksomheder NØGLEORD Serviceinnovation, service, servitization, serviceleverance, serviceydelse, forretningsmodel, detailhandel, fremstilling, handel, videnservice, serviceerhverv. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt innovationsnetværk med landdækkende aktiviteter. KONTAKT Kontaktperson: Mette Abrahamsen Tlf Læs mere på: 69

70 OPLEVELSESØKONOMI OG TURISME 70

71 Interactive Denmark Interactive Denmark er en netværksorganisation, der arbejder med forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse og internationalisering rettet mod virksomheder i de kreative digitale erhverv. Interactive Denmark har særligt fokus på digitale indholdsproducenter indenfor computerspil, apps, digitale læremidler og e-health, men også beslægtede digitale erhverv som animation, film og TV støttes. Formålet er at skabe nye arbejdspladser i de kreative digitale erhverv i Interactive Denmark er en privat forening, der støttes af kommuner, regioner og staten. Stifterne af foreningen er Producentforeningen, CAPNOVA og Shareplay, ved Aarhus Kommune. Der er indgået partneraftale med Microsoft Danmark, og foreningen støttes økonomisk i af Markedsmodningsfonden, Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Region Nordjylland samt Region Midtjylland. Der føres desuden positive samtaler med Region Syddanmark samt Region Sjælland om fremtidig støtte til partnerskabet Interactive Denmark. PROJEKTER/AKTIVITETER Forretningsudvikling: Interactive Denmark tilbyder forskellige former for forretningsudviklingsforløb, for at skabe tidlig adgang til klyngenetværk, forbedret national inkubation og hurtigere vækst. Forløbene kaldes SOLID og SOLID+. Se mere her: Kapital: Interactive Denmark arbejder på kapitalområdet for at skabe bedre adgang til finansiering i klyngen og øget synlighed og information om den danske klynge som investeringsområde. Som et selvstændigt projekt arbejders der på, i samarbejde med CAPNOVA, at skabe en kapitalfond, målrettet digitale og interaktive producenter. Internationalisering: Interactive Denmark arbejder på internationaliseringsområdet for at skabe bedre adgang til internationale investorer, hurtigere international vækst og øget international opmærksomhed på Danmark som investeringsområde. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE: Interactive Denmarks netværk består af en lang række virksomheder, organisationer og samarbejdspartnere, med både nationalt og internationalt perspektiv. Samarbejdet mellem Interactive Denmark og vores partnerne er fundamentalt for projektets mulighed for at hjælpe virksomheder og interessenter i branchen. Ud over Interactive Denmarks partnere og sponsorer, samarbejder Interactive Denmark med blandt andet med Aalborg Kommune, The Animation Workshop og Arsenalet, Viborg, Den Danske Filmskole, København, DADIU, CONNECT Denmark, Game Academy, Grenå, Det Danske Filminstitut og Media Desk Denmark og Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Interactive Denmark samarbejder med de nordiske spilorganisationer i regi af Nordic Game Institute (sammenslutning af nordiske producentforeninger) samt internationale organisationer og virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Interactive Denmark samarbejder desuden med de danske innovationscentre i 71

72 San Francisco og Shanghai. Det primære fokus er at styrke kreative digitale producenters adgang til nye markeder, netværk, forretningsudvikling og kapital. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Interactive Denmark har som sådan ikke medlemmer, men netværket har siden begyndelsen i 2009 været i kontakt med over personer. Antallet af kernevirksomheder er steget fra 72 i 2009 til 228 i NØGLEORD Forretningsudviklende kompetencer indenfor udvikling og kommercialisering af digitale spil (computerspil), samt netværk og vejledning om markedet for læringsprodukter og e-health. Forretningsmodeller for mobile enheder, online services og specifikke spilplatforme. IP & rettigheder, kapitalfremskaffelse, iværksætteri og eksport. Samarbejder med uddannelser om efteruddannelser og inkubationsaktiviteter for iværksættere. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING National KONTAKT Interactive Denmark, C/O Producentforeningen Bernhard Bangs Allé 25, 2000 Frederiksberg Projektdirektør Jan Neiiendam Tlf / Læs mere på: 72

73 Invio Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi Invio Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi styrker viden om oplevelsesøkonomi gennem ny forskning, videndeling, matchmaking og samspil mellem virksomheder og videninstitutioner. På den måde skal virksomhedernes evne til udvikling og innovation styrkes, så der i sidste instans skabes øget vækst og beskæftigelse i erhvervslivet. Invio er som innovationsnetværk både et videns- og kompetencenetværk, en klyngeorganisation med stærke regionale forankringer i samtlige danske regioner samt et triple helix-partnerskab med deltagelse af private virksomheder og organisationer, forsknings-, uddannelses- og videninstitutioner samt offentlige myndigheder og andre offentlige organisationer. Invio beskæftiger sig med oplevelsesbaseret innovation og forretningsudvikling og fungerer tillige som en klyngeorganisation for de danske oplevelseserhverv inden for events og festivaler, attraktioner, gastronomi og turisme. Invio Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi har to overordnede formål: At innovere oplevelser og dermed styrke innovationskapaciteten i oplevelseserhvervene i Danmark. At innovere med oplevelser i andre erhverv og dermed fremme oplevelsesinnovation i hele Danmarks erhvervsliv. Invio arbejder som innovationsnetværk for at få den nyeste viden om oplevelser, teknologi og innovation bragt i anvendelse i erhvervslivet med det formål at skabe udvikling og vækst. PROJEKTER/AKTIVITETER Invio arbejder med følgende aktivitetstyper: Innovationsprojekter inden for Invios temaområder Matchmaking mellem vidensmiljøer og erhvervslivet Formidling af ny viden via konferencer, seminarer, workshops, hjemmeside og nye publikationer Internationaliseringsinitiativer Der igangsættes løbende innovationsprojekter og aktiviteter inden for netværkets fem hovedfokusområder: events og festivaler, attraktioner, gastronomi, turisme og oplevelsesteknologier. I disse projekter deltager private og offentlige virksomheder aktivt. Konkurrencen på markedet for oplevelser er hård, og det kræver konstant fokus på kundernes oplevelser, hvis branchen skal blive ved med at tiltrække gæster, publikum og kunder både nationalt og internationalt. Invio har mange års erfaring med nationalt og internationalt samarbejde om oplevelsesøkonomisk innovation, og vil løbende bringe disse og nye erfaringer i spil i netværkets aktiviteter. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Partnerne i Invio er Aalborg Universitet, RUC, Teknologisk Institut og CKO (Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi), som alle sidder med den nyeste viden om oplevelsesøkonomi i Danmark. 73

74 INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Bl.a.: European Centre of the Experience Economy (Holland), Strategic Horizons LLP (USA), LEO - Lapland centre of Expertise for the Experience industry (Finland), ARENA Usus (Norge), Innovative Opplevelser (Norge), TVX. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Netværket har ca. 350 dedikerede medlemmer. Netværket har ca registrerede modtagere af det månedlige nyhedsbrev, hvoraf de fleste er private virksomhedsrepræsentanter. NØGLEORD Oplevelser, turisme, events, festivaler, attraktioner, gastronomi, oplevelsesøkonomi, oplevelsesdesign, oplevelsesteknologier, innovation, forretningsudvikling. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt innovationsnetværk med landdækkende såvel som internationale aktiviteter. KONTAKT Netværksleder Jens F. Jensen Tlf E- mail: Netværkskoordinator Claus Østergaard Tlf Netværkskoordinator Søren Smed Tlf Læs mere på: 74

75 PRODUKTIONSTEKNOLOGI, MATERIALER OG DESIGN 75

76 Arctic Cluster of Raw Materials (ACRM) ACRM er en netværksplatform, der er med til at styrke den grønlandske og danske konkurrenceevne og bidrage til bæredygtig vækst og beskæftigelse inden for mineindustrien. Ved at samle virksomheder med interesser, erfaringer og kompetencer inden for mineindustrien er klyngens mål at styrke og støtte erhvervssamarbejde, opbygge konsortier og forretningskoncepter samt skabe teknologi- og kompetenceløft for danske og grønlandske virksomheder i Arktis generelt og Grønland specifikt. PROJEKTER/AKTIVITETER B2B-møder med relevante mineselskaber, indsamling af viden og opbygning af kompetencer gennem relevante workshops fx om rammebetingelser i Grønland og erfaringer fra andre minenationer og mineindustrien i Arktis samt udvikling af kompetencegivende innovationsforløb i samarbejde med DTU Polar AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Initiativet blev igangsat af Dansk Industri, Grønlandsk Arbejdsgiverforening og Danmarks Tekniske Universitet i 2013 og er støttet Industriens Fond indtil udgangen af 2014 INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Bl.a. internationale mineselskaber som f.eks. Hudson Ressources, Greenland Minerals and Energy, London Mining, True North Gems mfl. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Pt. 30 medlemmer herunder bl.a. FLSmidt, Mt Højgaard, Rambøll, Air Greenland, Siemens Grønland, Orbicon og Grundfos NØGLEORD Råstoffer, mineindustri, Arktis, Grønland, konkurrenceevne, klyngesamarbejde, innovation, triple helix, vækst og videnbaseret udvikling, konsortier, netværk, erhvervsfremme, bæredygtigt samarbejde GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Arktis og især Grønland KONTAKT Project Manager Patrick Christian Laraignou Tlf Læs mere på: 76

77 CenSec CenSec er Danmarks førende klyngeorganisation for virksomheder med interesse i defense, security, space, aerospace, railway og andre højteknologiske industrier. CenSec har små 100 betalende medlemsvirksomheder med førende kompetencer inden for mekanik, elektronik og softwareudvikling. Blandt medlemmerne er også de førende danske universiteter og videninstitutioner på området. CenSec hjælper medlemsvirksomhederne med at udvikle nye, innovative forretnings- og underleverandørnetværk med henblik på at styrke virksomhedernes internationale salg inden for CenSecs fokusområder. CenSec tilbyder også medlemsvirksomhederne assistance til at opbygge markedsviden, kompetencer og uddannelse, så de kan deltage i de forretningsmæssige netværk. PROJEKTER/AKTIVITETER CenSec tilbyder en række basis netværksaktiviteter med fokus på videnopbygning, afklaring og vejledning inden for følgende indsatsfelter: Market & technology intelligence (nyhedstjenester, tema netværksmøder). Strategiudvikling (individuelle og kollektive afklaringsforløb, screeninger). Produkt- og teknologiudvikling (matchmaking og projektudvikling). Eksport og internationalisering (messedeltagelse, business missions, eksportfremstød). AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE AAU (Institut for Mekanik & Produktion, Institut for Elektroniske Systemer), DTU Space, DTU Transport, DTU Management, KU (Space Science Center, Center for Militære Studier), SDU Counter Terrorism Research Lab, Alexandra Instituttet, Force Technology, DBI, Teknologisk Institut, AluCluster, DAMRC Danish Advanced Manufacturing Research Center, Big Science Sekretariatet, Det Danske Forsvar, Politiet, Udenrigsministeriet m.fl. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE The University of Sheffield Advanced Manufacturing Research Center og CFK Valley Stade (Hamburg) via DAMRC. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 100 NØGLEORD Satellitkommunikation, - overvågning og positionering, RFID, software defined / cognitive radio, radar- og antennesystemer, advanced audio systems, autonome systemer, sensorer, overvågnings- og aflytningsudstyr, biometri, kryptering og dekryptering, IP/network security, command control systems, advanced manufacturing, kompositter og intelligente tekstiler. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING En national klyngeorganisation. KONTAKT Sekretariatet Tlf Læs mere på: 77

78 DAMRC -Danish Advanced Manufacturing Research Center DAMRC er en industridrevet klyngeorganisation bl.a. bestående af universiteter, offentlige aktører og industrivirksomheder. DAMRC er et forsknings- og udviklingscenter inden for avancerede produktionsmetoder og materialer, der udvikler og omsætter nyeste viden til praktiske løsninger og industrinære uddannelser til gavn for danske industrivirksomheders globale konkurrenceevne. PROJEKTER/AKTIVITETER ECOJET -R&D under EU FP7 Voxen Technology- Produktionsmodning Fagerlund Værktøjs- og maskinfabrik - Produktionsoptimering MillPart - Procesudvikling Danish Aerotech A/S - Produktionsoptimering Multicut - Produktionsoptimering InnoMill - Robotbearbejdning store emner VSR Vibratory Stress Relief - Afspænding af emner før og efter bearbejdning CryoMac II Kryogenkøling - kølemetode med stort potentiale (økonomi & kvalitet) AdFil - Avanceret Filtrering FREMAC - Ny bearbejdningsteknologi AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE DAMRC er etableret som en forening, der er åben for nye medlemmer, som ønsker at bidrage til foreningens idégrundlag. Foreningen tæller i dag følgende 42 medlemmer: AVS Danmark,Boeing, CADSYS, Center of excellence Vest, CGTech Ltd., DACS, Danish Aerotech A/S, Delcam, DMG MORI SEIKI DENMARK Aps, ECM Industries, Erhvervscentret, Erhvervsrådet Herning og Ikast- Brande, Erowa Technology Scandinavia A/S, Fagerlunds Værktøjs- og maskinfabrik, Fanuc Danmark, Fremstillingsindustrien - en del af DI, Hermle, Herning Kommune, IDE-PRO Software & Engineering, Ikast-Brande Kommune, KP Komponenter A/S, Kyocera Unimerco A/S, LORC, Lpm production, Mazak Danmark, Metal Herning, Multicut A/S, Niebuhr Gears, Prodan, RadiJet Aps, Region Midtjylland, Sandvik Coromant, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Syddansk Erhvervsskole, Vejle Kommune, VIA University College, VIBORGegnens Erhvervsråd, Virtuelt Videncenter for Innovation, Voxen Technology Aps, Aalborg Universitet, Aarhus Kommune, Aarhus Universitet Department of Engineering. Ud over de nævnte medlemmer arbejder DAMRC sammen med de danske GTS institutter (særligt DFM, Force Technology og Teknologisk Institut) samt de danske universiteter Syddansk Universitet og DTU samt en lang række produktionsvirksomheder. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE DAMRC er en del af flygiganten Boeings globale vidennetværk GlobalNet, der bl.a. tæller: AMRC Advanced Manufacturing Research Center, University of Sheffield, UK IMAST Polymeric Materials Composites and Structures Engineering District, Campania Region, IT SERC Aerospace Singapore Engineering Research Center in Aerospace, Singapore DMRC Direct Manufacturing Research Center, University of Paderborn, GDR TPRC Thermoplastics Research Center, University of Twente AusAMRC Advanced Manufacturing Research Center Australia, Swinburne University of Technology, Au IVHM Integrated Vehicle Health Management, Cranfield University, UK CAMT Center for Advanced Manufacturing Technology, Missouri University of Science & Technology, USA 78

79 CCM R&D Canadian Composites Mfg R&D, Inc., Canada AFRC Advanced Forming Research Center, Strathclyde University, UK BR&TE Boeing Research & Technology Europe NCAIR National Center for Aerospace & Research, Mumbai, India CIMRC Canadian Innovative Materials Research Center, Canada Japan AMRC, Japan Advanced Manufacturing Research Center Derudover har DAMRC samarbejde med følgende udenlandske partnere: CFK Valley, Stade Tyskland (Komposit-klynge) DLR, Tyskland (forskningsorganisation) NLR, Holland (forskningsorganisation) Université libra de Bruxelles, Belgien Twente Universitet, Holland Sheffield Hallam University, UK Cambridge University, UK Missouri University of Science Technology, USA Mondragon Unibertsitatea, Spanien CICmarGUNE, Spanien University of Bilbao, Spanien Fraunhofer, Tyskland University of British Columbia, Canada ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Foreningen tæller i dag følgende 42 medlemmer se under Aktører/Samarbejdspartnere NØGLEORD Avanceret produktionsteknologi / nye materialer /produktionsoptimering / uddannelse / Forskning & Udvikling, metalindustri, kompositindustri. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING En klyngeorganisation med et fysisk teknologicenter i Midtjylland, men med nationale og internationale aktiviteter KONTAKT DAMRC - Danish Advanced Manufacturing and Research Center Sandagervej 10, 7400 Herning Tlf Læs mere på: 79

80 Design2Innovate Formålet med Design2Innovate er at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at udvikle virksomheden og skabe forretningsmæssig vækst gennem brug af design som et redskab. Design2Innovate understøtter at flere virksomheder går ind i udviklings- og innovationsprocesser, hvor design indgår. Design2Innovate styrker således efterspørgslen efter design hos de etablerede virksomheder, så de øger både vækst og eksport, og samtidig vil projektet styrke væksten i designvirksomheder. Design tilbyder gennemprøvede og effektive metoder til at fremme innovation, forstå og inddrage brugere, finde den hurtigste vej fra ide til afprøvning og sikre bæredygtighed i produktionen. Design2Innovate har en stærk forankring i det regionale forsknings- og designmiljø, partnerskab med nationale designorienterede virksomheder og offentlige institutioner samt et internationalt fokus. PROJEKTER/AKTIVITETER Design2Innovate tilbyder en række aktiviteter med fokus på, hvordan design kan styrke virksomheder i produkt-, service- og forretningsudviklingen. Design Updates: Korte eftermiddagsmøder om design og innovation Designkonsultationer: 10 timers rådgivning med en designkonsulent Designintroduktioner: 3 x 2-dages kurser i design metode for medarbejdere Cradle to Cradle: Skræddersyet bæredygtighedsprogrammer for virksomheder Derudover tilbyder Design2Innovate efteruddannelse for designere og en årlig international DesignCamp. Design2Innovates analyseenhed er forankret på Syddansk Universitet. Analyseenheden skal: Belyse dynamikken i virksomhedernes trin på designtrappen (pdf) Gennemføre følgestudier af centrale dele af aktiviteterne i Design2innovate Udarbejde virksomhedsanalyser og -cases, som belyser virksomhedernes brug af design Forestå Netværksaktiviteter for virksomheder der arbejder med design som redskab til innovation AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Projektledelsen og sekretariatet er baseret på Designskolen Kolding. Designskolen Kolding er ansvarlig for netværksaktiviteter, rådgivning og kompetenceudvikling rettet mod virksomheder og designere. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet udgør, som den videnudviklende part, Design2innovates analyseenhed. Tæt samarbejde med Invest in Denmark. En medarbejder fra Invest in Denmark er udstationeret ved Designskolen i Kolding med design som indsatsområde. Sekretariatet for Dansk Design og Arkitektur Konsortium - Danish har til huse på Designskolen i Kolding. Design2innovate er finansieret af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond, LEGO, DONG Energy, Syddansk Vækstforum og Design City Kolding. 80

81 ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Design2Innovate har flere end 100 offentlige og private partnere i projektet. NØGLEORD Design, Design Thinking, Innovation, Forretningsudvikling, Opkvalificering, Virksomhedsanalyse GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Stærk regional forankring i Region Syddanmark, men nationale samarbejdspartnere og et internationalt fokus. KONTAKT Sekretariatsleder Thit Juul Madsen Tlf Projektleder Karsten Bech Tlf Læs mere på: 81

82 Dansk Materiale Netværk Dansk Materiale Netværk har til formål at styrke virksomhedernes globale konkurrencekraft ved at styrke industriens viden til at vælge de optimale konstruktionsmaterialer til et givet produkt. Dansk Materiale Netværk vil løse denne opgave ved at være den industriportal, der er bindeleddet mellem virksomhederne, universiteterne, GTS institutterne, andre viden institutioner og uddannelsesinstitutioner. Dansk Materiale Netværk vil skabe et stadigt stærkere samspil mellem forskning, uddannelse, rådgivning og industri på materialeområdet med fokus på danske virksomheders konkurrenceevne. PROJEKTER/AKTIVITETER Dansk Materiale Netværk arbejder for at sikre dansk industri en førerposition i den globale konkurrence ved at styrke industriens muligheder for innovativ brug af konstruktionsmaterialer og udvikling af nye, konkurrencedygtige produkter ved: At indsamle og skabe viden om materialer samt om de processer og produktionsteknologier, der relaterer sig hertil. At levere teknisk formidling, uddannelse, netværksaktiviteter og projektarbejde med afsæt i danske virksomheders behov. At give industrien nem adgang til en bred vifte af fagkompetencer inden for plast, kompositter, aluminium, letvægtsmetaller og rustfrit stål. At facilitere og styrke samarbejdet mellem videnleverandører og industri med henblik på innovation og udvikling At styrke samarbejdet mellem industri og undervisningsinstitutioner med henblik på at optimere undervisningen og efteruddannelse på materialeområdet efter industriens behov. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Dansk Materiale Netværk har knyttet sine interessenter sammen i en kontingentbetalende medlemskreds på ca. 300 medlemmer. Medlemskredsen består af både virksomheder, universiteter, tekniske skoler, GTS institutter og konsulentvirksomheder. Af Interessenter blandt vidensinstitutioner kan nævnes DTU, IPU, FORCE, Teknologisk Institut, AAU, SDU, Hansenberg, SDE Vejle og Erhvervsakademiet Lillebælt. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE EHEDG i Frankfurt, herunder kommer Techniche Universität München, Campden UK, Ainia Valencia, TNO NL ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Ca. 300 medlemsvirksomheder og person mailliste på ca NØGLEORD Materialevidenskab, polymerteknologi, overfladebehandling, limning, procesteknologi, procesudstyr, design. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Nationalt initiativ med nationale og internationale aktiviteter. 82

83 KONTAKT Dansk Materiale Netværk Niels Bohrs Vej Esbjerg Tlf eller 83

84 Innovationsnetværket DANSK LYS Innovationsnetværket DANSK LYS har til formål at skabe og dele ny viden, skabe innovationer samt fremme eksport, vækst og beskæftigelse for danske lysaktører igennem samarbejde mellem førende forsknings- og vidensinstitutioner samt udviklings- og innovationsaktive eller parate virksomheder og andre offentlige aktører inden for lys og belysning. Det overordnede faglige fokus er lys i alle dets former, og derfor er fokus såvel på dagslys som på kunstlys. Dog med det ultimative fokus, at det skal kunne omsættes til kommercielle produkter og/eller forskning. Netværkets medlemmer tæller aktører, som specialiserer sig inden for følgende kategorier: Lyskilder Arkitektur Armaturer Rådgivning & design Kommuner Events og institutioner Innovationsnetværket DANSK LYS er både en klyngeorganisation med stærke nationale forankringer og et triple helix partnerskab med deltagelse af private virksomheder og organisationer, forsknings-, uddannelses- og andre videninstitutioner samt offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og andre offentlige organisationer. PROJEKTER/AKTIVITETER Netværket faciliterer diverse aktiviteter, som kan være med til at skabe grundlaget for innovation og vækst som konferencer, workshops, seminarer, studieture, nyhedsbreve etc. Derudover støtter netværket også 7 forsknings- og virksomhedssamarbejdsprojekter, som hver især har fokus på tilblivelsen af innovation inden for kunst- og dagslyssektoren. Disse projekter er kort fortalt: Bedre Lys Bedre Betjening Gennem studier af ældres behov for lys vil projektet forsøge at finde de mest optimale belysningsscenarioer for 65+ segmentet. Levetid på strømforsyninger til LED belysning I forbindelse med LED s store ydeevne er der større behov for kvalitetsstrømforsyninger. Projektet har til formål at teste og vurdere det marked for strømforsyninger, der er i dag. For herigennem at kunne produktudvikle inden for området. Solcelledrevne OLED-løsninger Projektet har fokus på at kombinere OLED og solceller i et produkt til brug i det offentlige rum. 84

85 Virtuel simulering Oprettelse af en virtuel simulering af vejbelysning på villaveje til brug for planlægningsprocessen for kommuner. Vinduet som kunst- og dagslyskilde Projektet har fokus på at integrere kunst- og dagslys i et produkt. Perceptuel test af lys Projektet har til formål at belyse de forskellige perceptioner af lys og brugen heraf. Dagslysindtag og glassets dagslyspotentiale Projektet vil finde nye måder, hvorpå dagslysindtaget kan optimeres i bygninger. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE DANSK LYS konsortium består af DTU Elektro(Netværksleder), DTU Fotonik, DTU Byg, AAU Plan, AAU AD:MT, AAU SBI, SDU Mærsk McKinney Møller Instituttet, Arkitektskolen i Århus, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Designskolen i Kolding, IT Universitetet, Ingeniørhøjskolen i Aarhus, DELTA og Dansk Center for Lys (sekretariat). Derudover har innovationsnetværket tætte samarbejdspartnere fra industrien og det offentlige marked. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE DANSK LYS samarbejder især med den europæiske lysbranche gennem organisationer som; NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (TNO); The Netherlands, LUND UNIVERSITY; Sweden, LIGHTINGEUROPE; Belgium, FUNDACION ESADE; Spain, LUCI ASSOCIATION; France, CLUSTER LUMIERE ASSOCIATION; France, LUCE IN VENETO SCARL; Italy, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN; Belgium, CLUSTER D IL LUMINACIO DE CATALUNYA; Spain, KAMER VAN KOOPHANDEL; The Netherlands, UNIVERSITY COLLEGE LONDON; United Kingdom, VILNIAUS UNIVERSITETAS; Lithuania, UNIVERSITAET BASEL; Switzerland, AALTO-KORKEAKOULUSAATIO; Finland, RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN; The Netherlands, MALMO STAD; Sweden, COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA; Italy, HOCHSCHULE FUER ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG; Germany, STAVANGER COMMUNE; Norway, GEMEENTE EINDHOVEN; The Netherlands, UNIVERSITY OF OXFORD; United Kingdom, REVO MEDIA PARTNERS LIMITED; United Kingdom, MUNICH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES; Germany. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER DANSK LYS har på nuværende tidspunkt 480 personlige medlemmer af netværket. NØGLEORD Belysning, kunstlys, dagslys, lyskilder, armaturer, lysstyring, matchmaking, innovation, idégenerering, internationalt netværk. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING DANSK LYS er et nationalt innovationsnetværk. KONTAKT Innovationsnetværket DANSK LYS Tlf: / Mail: Læs mere: 85

86 Innovationsnetværket for Produktion (Inno-Pro) Innovationsnetværket for Produktion (Inno-Pro) er et innovationsnetværk, som styrker små og mellemstore virksomheder, der producerer højteknologiske produkter. Vi hjælper med at overføre forskning til udvikling og styrker derigennem danske virksomheders konkurrencekraft. Inno-Pro er et netværk for virksomheder inden for blandt andet avanceret materiel, mekatronik, specialiseret metal- og materialebearbejdning, ingeniør- og testservices, IT-, software- og kommunikationsløsninger samt andre højteknologiske forretningsområder. Innovationsnetværket for Produktion er specialister på fem fagområder: Sikkerhed og risikostyring Kvalitetsstyring Human Factor Teknologi og processer Forretningsmodeller inden for højværdiproduktion Kompetencerne er funderet i danske styrkepositioner, hvor der gælder ekstraordinære høje kvalitets- og managementkrav. Fælles for områderne er, at der er en nultolerance overfor fejl. Vi bygger bro mellem vidensinstitutioner og virksomheder. Vores mål er at skabe vækst og arbejdspladser gennem industriel konkurrencekraft. PROJEKTER/AKTIVITETER Mass Customization Målet med dette projekt er at hjælpe virksomheder inden for byggeindustrien med at udnytte "Mass Customization" i deres produktionsproces. Upgradia Udvikling af nye forretningsmodeller baseret på kontinuerlige produktopgraderinger. Nulfejlsproduktion Anvendelse af metoder omkring kvalitetskontrol og produktsikkerhed fra rumindustrien i højteknologisk produktion i Danmark. Innovative tilgange til produktionssikkerhed Dette projekt fokuserer på sikkerhed i produktion - herunder opkvalificering af virksomheder efter ISO/IEC standarden. 86

87 AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Partnerne i Innovationsnetværket er Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Alexandra Instituttet og FORCE Technology, som alle har særlige kompetencer inden for en række fagområder, som kan styrke Danmarks produktionsvirksomheder. Derudover samarbejder Innovationsnetværket for Produktion med de danske innovationsnetværk, særligt Transportens Innovationsnetværk, Dansk MaterialeNetværk, Livsstil Bolig & Beklæsning, RoboCluster, Dansk Lys, Offshoreenergy.dk, Biomasse, Lean Energy, Miljøteknologi, Food Network, de danske ambassader, særligt i USA, UK, Kina, Tyskland og Sverige, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitets Center for Militære Studier, IT-Universitetet i København, UAS-Denmark, de fem regionale væksthuse, Søfartsstyrelsen, Vindmølleindustrien, Arbejdsgiverne, Danmarks Rederiforening, Danske Maritime, BIMCO, DAMRC - Danish Advanced Manufacturing Research Center, MADE - Manufacturing Academy of Denmark, Fremstillingsindustrien i Danmark, Mercantec, Center for Industri, VIA University College og Project Green Zero, Dansk Produktions Univers, Midtjyllands EU-kontor. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE The University of Sheffield Advanced Manufacturing Research Center, Stanford University, Harvard University, TU Delft University, University of London, Politechnico di Milano, Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio Spa, NASA, Bayern Innovativ, West of England Aerospace Forum, The European Commission DG for Industry & Enterprise, The European Association of Development Agencies, The European Defence Agency, The European Space Agency, Lithuanian Space Agency, The Polish Wood Cluster, Madrid Cluster Securidad, Baltic Institute for Leadership Development, Satellite Navigation Berchtesgardener Land, Fondazione Cluster Technologies for Smart Cities and Communities (Italien), Domotys (Spanien), Innovation and Culture (Bulgarien). ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 125 NØGLEORD Sikkerhed og risikostyring, kvalitetsstyring, human factor, teknologi og processer, forretningsmodeller inden for højværdiproduktion, pervasive computing, avanceret materiel, mekatronik, specialiseret metalog materialebearbejdning, ingeniør- og testservices, IT-, software- og kommunikationsløsninger, proces & automation, materialeteknologi, prøvningsteknologi, mikro- og nanoproduktionsteknologier, additive manufacturing, multi business model, nulfejlsproduktion, produktionssikkerhed, upgradia, mass costumization, nulfejlsproduktion, produktionssikkerhed GEOGRAFISK AFGRÆNSNING En national klyngeorganisation. KONTAKT Sekretariatet (Hos CenSec) Tlf.: Læs mere på: 87

88 Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning har til formål at fremme vækst og innovation i bolig- og beklædningsbranchen ved at identificere, formidle og forankre ny viden samt være brobygger mellem virksomheder og forsknings- og videninstitutioner. Livsstil Bolig & Beklædning er som et innovationsnetværk både en klyngeorganisation med stærke regionale forankringer og et triple helix partnerskab med deltagelse af private virksomheder og organisationer, forsknings-, uddannelses- og andre videninstitutioner samt offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og andre offentlige organisationer. PROJEKTER/AKTIVITETER Netværkets aktiviteter er organiseret inden for fire forskellige fagområder:1) Innovation og Design, 2)Nye Materialer, 3)Fremtidens Livsstil og 4)Beklædning / Fashion. De igangværende projekter er: Innovation & Design Brugerdreven innovation (JOIN): JOIN er en online community innovationsplatform, hvor virksomheder, designere og forbrugere sammen systematisk kan udvikle succesfulde produkter. Se mere på Pit Stop: Projektet tager udgangspunkt i kreative virksomheders behov med fokus på forretningsudvikling, procesinnovation samt nye produkter og services. Post. doc, Brugen af mellemled i internationalt indkøb: Formålet er at skabe viden om den værdi mellemled skaber i handlen mellem danske virksomheder og internationale leverandører. Den viden kan hjælpe danske livsstilsvirksomheder til at forbedre deres value-for-money, når de anvender mellemled. CSR: To projekter der sætter fokus på, hvordan virksomhederne kan arbejde med CSR på en måde, der er tilpasset virksomhedens ambitionsniveau og øvrige karakteristika og giver adgang til relevant forskning, professionelt netværk, internationale kontakter og matchmaking. Innovation Cups: Flere gange årligt gennemføres et koncentreret innovationsforløb Innovation Cup i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder inden for træ- og møbelindustrien. Konsortium for strategisk design: Formålet er at skabe forståelse i danske livsstilsvirksomheder for anvendelsen af designkompetencer som et strategisk redskab samt etablere et konsortium. Nye serviceydelser nye konkurrenceparametre: Hvordan virksomheder kan udvikle serviceydelser, der støtter op omkring, og giver en øget værdi til deres eksisterende produktportefølje og derigennem tilfører et strategisk, helhedstænkende og konkurrencedygtig element til differentiering på markedet samt øget værdi. Innovation Express III: Internationaliseringsprojekt inden for a)strategisk design, b) ekspertviden om nye materialer og c) Mapping the future. Der samarbejdes med clusters og vidensmiljøer i udlandet med henblik på vidensdeling, udveksling, samt workshop, som kvalificerer de deltagende virksomheder til gensidigt samarbejde med tyske virksomheder og fremtidig deltagelse i et større europæisk projekt. Nye Materialer: Materialebibliotek: Skabe en platform af nye og bæredygtige materialer for virksomheder, forsknings- og videregående uddannelsesinstitutioner i DK. 88

89 Modificeret træ i udendørsmøbler: At undersøge hvorvidt det er muligt at fremstille holdbare udendørsmøbler i varmebehandlet eller furfuryleret træ. Mere funktionalitet i møbler & interiør: Tilvejebringe viden om nye muligheder for at indbygge forbedret funktionalitet i møbler og interiør til gavn for virksomheder, der producerer møbler og interiørtekstiler, herunder tæpper og gardiner. Retrokoncepter: Formålet er at skabe øget vækst i SMVer via konceptudvikling & story telling fra historiske traditioner til oplevelsesøkonomisk tankegang samt overføre improvisationsteatrets kreative teknikker til nye redskaber i innovationsprocessen i SMVer. Ph.d Materialeforståelse med bæredygtighed i fokus for studerende på designuddannelser: Projektet søger at skabe en bevidsthed om betydningen af materialevalget i produktudviklingen med det formål at gøre udviklere i bedre i stand til at udvikle bæredygtige produkter. Tekstilmølle: Afklare grundlaget for etablering af en tekstilmølle som et indsamlings- og genanvendelsesanlæg af tekstiler i organiske fibre. Beklædning, der redder liv: Se på muligheden for at produktudvikle beklædning, der kan forhindre tab af menneskeliv i såvel militærsituationer, som situationer hvor nødhjælpsarbejdere/redningspersonale bliver sendt ind i katastrofeområder eller i krigszoner. Fremtidens livsstil: Ph.d Kritisk Design: Overførsel og videreformidling af viden fra ph.d.-projektet Design som kritisk praksis til netværkets partnere og interessenter. Digital Map of the Future: 12 virksomheder går foran som eksempelvirksomheder og igennem to til tre strategiske spildage internt i hver virksomheds ledelse, med henblik på at vise nytteværdien af spilteknikker som en valid og overskuelig form til at omsætte ellers svær tilgængelig viden og anlægge langsigtede mål, der kan sikre, at virksomhederne er rustede også i et længere tidsperspektiv. Beklædning/ Fashion: Inno-Match: Finde og evt. tilpasse en innovationsmodel, som mindre kreative virksomheder har interesse i at benytte til at systematisere og udvikle deres innovationsaktiviteter fremover. Kidz & Tweens konference+ Bæredygtighed til Kidz & Tweens: Planlægge og afholde international børnekonference med henblik på at berige danske livsstilsvirksomheder med sidste nye viden om forskellige vigtige aspekter, når man sælger og udvikler til dette segment. Talentudvikling - Vilkår for innovation, kreativitet & læring i modebranchen: Dette projekt fokuserer på de potentialer for innovation og kreativitet, der ligger i løbende at udvikle og investere i modebranchens menneskelige kreative ressourcer. Innovation i modens designprocesser og metode: Udforske og få indblik i forskellige designprocesser i modebranchen internationalt. Der gives derved nye vinkler på det daglige arbejde for danske designere i modebranchen. 89

90 AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Konsortiet består af: CBS, Arkitektskolen i Aarhus, Kunstakademiet, Designskolen Kolding, Aarhus Universitet, Innovation Lab, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut / træ og miljø, TEKO design & business/via UC, Development Centre UMT (Sekretariat) INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Möbel- und Holzbau cluster, Østrig. Cluster Neue Werkstoffe Bayern Innovativ, Tyskland,.TCI Network,The Global practitioners network for Competitiveness, Clusters an Innovation, Spanien. Transplant, Norge. Mikkeli Applied University, Finland. Aegean Exporters' Associations, Tyrkiet. Hasso Platner/D-school, Berlin. Bergische Universität Vuppertal, Kaliningrad furniture Association, IDC West Sweden, Art Academy of Latvia, Modern House Creation Cluster, Lithuania, Poznan University of Life Science, Living Business Cluster Finland m.fl. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 52 dialogvirksomheder deltagende virksomheder i projekter og mere end 700 deltagende i arrangementer om året. NØGLEORD Bolig, beklædning, design, innovation, matchmaking. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt innovationsnetværk med landdækkende aktiviteter. KONTAKT Netværksleder Betina Simonsen Tlf Læs mere på: 90

91 Innovationsnetværket PlastNet Innovationsnetværket PlastNet har til formål at skabe og dele ny viden igennem samarbejde mellem en række virksomheder, universiteter og videninstitutioner med interesse for plast og polymere materialer. Netværkets faglige fokusområde er - ud over at øge kendskabet til plast - at fremme og innovere anvendelsen af plast inden for og på tværs af brancher. Formålet med netværkssamarbejdet i PlastNet er, at danske virksomheder fra et plast og polymerteknisk synspunkt skal komme på forkant i den globale konkurrence. PlastNet er som et innovationsnetværk både en klyngeorganisation med stærke regionale forankringer og et nationalt triple helix partnerskab med deltagelse af private virksomheder og organisationer, forsknings-, uddannelses- og andre videninstitutioner samt offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og andre offentlige organisationer. PROJEKTER/AKTIVITETER Netværket arbejder med 13 projekter: Udvikling af forbedrede teglprodukter ved anvendelse af plastfibre Projektet har til formål at forbedre teglprodukter ved tilsætning af plastfibre. Prøvning og analyse af plast Formålet med dette projekt er overfor såvel brugere som potentielle brugere af plastmaterialer at overskueliggøre omfanget af analyse og prøvningsværktøjer samt deres funktion. Innovative plastmaterialer Formålet med projektet er at holde polymerinteresserede virksomheder såvel inden for som uden for plastbranchen orienteret om nye materialer og nye/ alternative anvendelser af plastmaterialer samt aktivt at bidrage til at de nye og alternative anvendelser finder sted i praksis. Fortsættelse af projektet Fremtidens bolig Projektet fremtidens bolig skal gennem anvendelse af nye - fortrinsvis plastbaserede materialer og andre højteknologiske produkter kombineret med nye konstruktions- og byggeprincipper realisere et koncept for en fremtidsorienteret, energieffektiv boligtype primært til det lave individuelle byggeri. Skade- og havariundersøgelser af plast Formålet med projektet er at udvikle kompetencer til på en hurtig og systematisk måde at finde årsagen til en skade i et plastprodukt. Engangsartikler i bioplast Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for produktion og levering af engangsartikler i bioplast til detailhandel og forbrugere. Innovative plastanvendelser for optimering af solcellemoduler En række virksomheder med SunSil fra Toftlund i spidsen arbejder på at udvikle energisystemer, der kan medvirke til en bedre og mere effektiv udnyttelse af den vedvarende energi fra solen til gavn for den enkelte bruger og for miljøet. Udvikling af emballage til sund skolemad 91

92 Formålet med projektet er at udvikle emballage til sund skolemad, som både dækker nutidens emballeringsbehov og søger at imødekomme fremtidens behov. Kompositmaterialer i korrosive miljøer Projektets formål er at udvikle kompositte materialer, der er korrosionsbestandige, specielt i kloridholdige miljøer, og desuden byder på nye designmæssige og arkitektoniske muligheder, så æstetikken samtidig øges. Valg af materialer til fremtidens bolig Projektet skal gennem anvendelse af nye, fortrinsvis plastbaserede materialer og andre højteknologiske produkter - kombineret med nye konstruktions- og byggeprincipper - realisere et koncept for en fremtidsorienteret boligtype primært til det lave, individuelle byggeri. Efteruddannelse af plastindustriens medarbejdere PCD og AMU SYD ønsker i samarbejde med en række virksomheder at udvikle plastrelaterede kurser, der bygger bro mellem AMU SYD s traditionelle kurser og den øgede teoretiske viden, der er behov for hos plastproducenterne. Substitution af materialer offshore Projektet har fokus på substitution af materialer offshore. Polymere materialer er relativt lette, korroderer ikke og kan derfor ved øget anvendelse byde på væsentlige besparelser i offshoresektoren. GenVind Nationalt initiativ omkring genanvendelse af plastkompositter, herunder specifikt vindmølleindustrien. FORCE Technology, Teknologisk Institut, Plastindustrien og Plast Center Danmark, som er konsortieparter i innovationsnetværket PlastNet er på forskellig vis involverede i dette konsortium. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Plast Center Danmark, Force Technology, Teknologisk Institut, Aalborg Universtet, DTU, Syddansk Universitet, Sydvestjysk Udviklingsforum, brancheorganisationen Plastindustrien i Danmark, LEGO System A/S, Coloplast A/S, Fiberline Composites A/S, Triax A/S INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE CFK-Valley Stade Hamburg, Tyskland og Kunststoff-Cluster, Østrig. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Netværket har 59 medlemmer NØGLEORD Plast, polymer, hærdeplast, termoplast, gummi, elastomere, resiner, matrix, fibre, prøvning og analyse af plast, adhæsion, befugtning. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt innovationsnetværk med landdækkende aktiviteter. KONTAKT Centerleder Dorte Bælum, Plast Center Danmark Tlf Læs mere på: og på 92

93 Innovationsnetværket Robocluster Innovationsnetværket RoboCluster samler de danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket initierer nye samarbejder, netværk og udviklingsprojekter, hvor forskere, erhvervsfolk og borgere mødes om ny intelligent teknologi til anvendelse i det danske samfund. Samarbejdsformen sikrer at teknologi, viden og kompetencer inden for robot- og automationsteknologiske løsninger samles og videreudvikles til nyttig gavn for alle. Målet er gennem udvikling af robotteknologi til læring, pleje & sundhed, produktion og jordbrug at skabe de bedste rammer for udvikling, vækst og innovation og derved øge den nationale og internationale konkurrenceevne. RoboCluster er som et innovationsnetværk både en klyngeorganisation og et triple helix partnerskab med deltagelse af private virksomheder og organisationer, forsknings-, uddannelses- og andre videninstitutioner samt offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og andre offentlige organisationer. RoboCluster bidrager gennem netværkets arbejde til løsningen af flere af de samfundsmæssige udfordringer, som Danmark står overfor i fremtiden. Netværkets indsatsområder arbejder for at udvikle Danmark som konkurrencedygtigt produktionsland, for at udvikle en højteknologisk sundhedssektor tæt på borgeren samt for at udvikle fremtidens miljø- og klimavenlige danske landbrug i pagt med naturen. PROJEKTER/AKTIVITETER Netværket fokuserer på udvikling, vækst og innovation af robotteknologi inden for fire udvalgte udviklingsområder: Biologisk produktion, Industriel produktion, Leg og læring samt Pleje og sundhed. Herunder et udvalg af igangværende projekter i RoboCluster-netværket: AIM - avanceret automations investerings model Udvikling af benchmarkingværktøj til måling af virksomheders effekt af indføring af avanceret fremstillingsteknologi. ASETA - autonome helikoptere til ukrudtsbekæmpelse Udvikling af autonome helikoptere til bekæmpelse af ukrudt i marker i samarbejde med autonome køretøjer. Bin-Picker I Bin-Picker-projektet udvikles verdens første hyldevare, der kan genkende og opsamle ustrukturerede emner fleksibelt, hurtigt og med høj præcision og sende dem videre i produktionsprocessen. Den fuldautomatiske sterilcentral og procedurepakning Den fuldautomatiske sterilcentral og procedurepakning arbejder specifikt mod udvikling og produktion af relevante robot- og automationsteknologiske hjælpemidler og designelementer til hospitalernes sterilcentraler. Den intelligente sprøjtebom Udvikling af en ny generation af sprøjtebomme til intelligent, miljøeffektiv og stedsspecifik ukrudtsbekæmpelse i landbruget. Mobile robotter til markedet Udvikling og forskning i markedsklare og robuste mobile robotter 93

94 RoBlood Udvikling af en robot, der kan tage blodprøver med fuldstændig sikkerhed til gavn for såvel patienter som sygehuspersonale StaldTek Udvikling af svinestalde med avanceret, integreret robotteknologi. Quad-AV Den førerløse traktor Udvikling af sensorsystem til førerløse traktorer til den grønne sektor Tora Robotics Rådgivning omkring udvikling af nyt firma omkring robotteknologisk sortering af affald Offshore Robotics Udvikling af robotteknologi til vedligehold i offshoreindustrien - Delprojekt med Offshorecenter Esbjerg Offshore Cluster project Klyngeopbyggende projekt i samarbejde med norske offshore-centre AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE RoboCluster er forankret i partnerne Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Designskolen Kolding, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Robotdalen, Sverige, Panasonic, Japan, Georgia tech, USA, Robot laboratory, Osaka, Japan, Fraunhofer, Tyskland, FIRST Scandinavia, Bodø, Norge m.fl. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Dansk Robot Netværk (Industri): 110 medlemmer alle private virksomheder CareNet: ca. 60 medlemmer fra kommuner primært MedicNet: ca. 200 medlemmer fra sygehuse, private, mfl. Agrobotic Network: ca. 30 medlemmer fra landbrug, gartneri, kommuner Skoleteknologisk Netværk: ca. 50 medlemmer, primært fra BogU afdelinger i kommuner Ca. 400 ikke-betalende medlemmer, der ikke er medlem af nogen af de faglige netærk Ca nyhedsbrevsmodtagere NØGLEORD Robotter, robotteknologi, automationsteknologi, velfærdsteknologi, sundhedsteknologi, biologisk produktion, leg- og læringsteknologier. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt innovationsnetværk med landdækkende aktiviteter. KONTAKT Sekretariatsleder Bjarke Nielsen Tlf Læs mere på: 94

95 Mechatronics Cluster Denmark (MCD) Mechatronics Cluster Denmark (MCD) er en kompetenceklynge, der har til formål at skabe vækst og videnbaseret udvikling inden for mekatronik-området. Mekatronik er ren intelligens. Gennem avanceret teknologi, intelligent styring og innovative løsninger skaber klyngens virksomheder fremtidens kreative og intelligente mekatroniske produkter og løsninger. Mekatroniske produkter er derfor ofte stærkere, mindre, mere brugervenlige, og ikke mindst miljømæssigt mere bæredygtige løsninger. Klyngeinitiativet er opstået på baggrund af de mange virksomheder i Sønderborg, der udvikler, producerer og sælger inden for mekatronik-området. MCD har en aktiv deltagelse af mange virksomheder, på grund af store virksomheder som Danfoss, Linak og Siemens findes der en hel underskov af specialiserede underleverandører som ofte er i toppen af deres felt på verdensplan. Derudover har klyngen central deltagelse af flere videninstitutioner og offentlige aktører. PROJEKTER/AKTIVITETER Fire netværks- og erfagrupper inden for mekatronik-området udgør hovedaktiviteten i MCD: Project Management Project Management arbejder bredt med emner inden for projektledelse. Et typisk mødeforløb består af en eller flere præsentationer fra mødets deltagere. Præsentationerne er uformelle, og lægger op til en åbenhjertig, uformel diskussion og erfaringsudveksling. Præsentationen kan også komme fra en gæstetaler, som ikke er fast medlem af gruppen. Effektiv Produktudvikling Effektiv produktudvikling er for enhver der i større eller mindre grad tager ansvar for eller optimerer dele af produktudviklingen. I Effektiv Produktudvikling netværket ser MCD på det, der binder helheden sammen, vha. værdier, principper, processer og metoder: Fx Lean og Agil Produktudvikling, modenhed for produktudvikling, team sammensætning, samarbejdsmetoder, time-to-market optimering, kravsudvikling, kvalitetsstyring, kvalitetsoptimering. LEAN LEAN erfa er for medarbejdere, der er sat i spidsen for et LEAN projekt i deres virksomhed. Gruppen diskuterer konkrete problemstillinger og får ny viden og værktøjer gennem spændende foredrag og erfaringsudveksling. Mekanisk konstruktion Mekanisk konstruktion er en praktisk orienteret netværksgruppe for ingeniører, der arbejder med mekanisk konstruktion. Ofte kan en konkret problemstilling tage langt tid at løse hvis man ikke har erfaring med den pågældende opgave. I gruppen bringes disse problemstillinger på banen og bliver behandlet. Flere end 60 medarbejdere fra medlemsvirksomhederne deltager i MCDs netværk og erfagrupper. Herudover arbejder MCD med følgende indsatser: 95

96 MCD som brobygger Mekatronik har mange sammenfald med forskellige tekniske fagområder og er dermed medvirkende til at skabe fælles interesse og bygge broer mellem forskellige industrier, uddannelse og forskning. MCD vil gerne stimulere den udvikling yderligere og arbejder derfor kontinuerligt på at opbygge et tæt samarbejde mellem klyngens medlemmer og partnere inden for uddannelse og forskning inden for innovativ mekatronik, såvel i Danmark som resten af verdenen. Projekt: The Smart Factory Et PhD-projekt udsprunget af et samarbejde mellem SDU og klyngen som omhandler konsortiedannelse mellem SMV'er. Formålet er at skabe mulighed for øget konkurrenceevne ved sammen at kunne byde ind på større opgaver i konkurrence med store virksomheder. Projektet starter december Turnusordning Mulighed for graduate programmes, der fungerer som en turnusordning mellem klyngens virksomheder. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Mekatronisk Selskab (klyngens bestyrelsesformand sidder i bestyrelsen), Syddansk Universitet & Mads Clausen Instituttet, DTU, EUC Syd, Business College Syd, Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (fungerer som sekretariat for klyngen) og Udviklingsråd Sønderjylland. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Mekatronikklyngen tæller i dag 30 medlemmer. NØGLEORD Mechatronics, Elektro-mechanics, Electronic Systems, Control Engineering, Control Systems, Digital Control Systems, Computers, Mechanical CAD, Mechanical Systems GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Klyngen har rod i og har særligt fokus på Region Syddanmark. KONTAKT Mechatronics Cluster Denmark Alsion 2, 6400 Sønderborg Tlf Læs mere på: 96

97 Stålcentrum Staalcentrum har til formål at skabe et internationalt vækstcenter for markedsdrevet udvikling af innovativt produktionsudstyr til fremstilling, emballering samt distribution af fødevarer og ingredienser. I et offentligt og privat samarbejde på tværs af virksomheder, myndigheder, vidensmiljøer og uddannelsesinstitutioner arbejder Stålcentrum for at styrke innovation og forretningsudvikling i virksomhederne. Det sker igennem videndeling, nyttiggørelse af ny viden og forskningsopbygning, som understøtter medlemsvirksomhedernes orientering mod nye vækstmarkeder. Som partner i Fødevaresektorens Innovationsnetværk - FoodNetwork har Staalcentrum yderligere kontakt til levnedsmiddelproducenter og har herved en kontaktflade til videreudvikling af procesudstyr. Staalcentrum arbejder for at få virksomheder, universiteter, vidensinstitutioner og andre undervisningsinstitutioner til at arbejde sammen i udvikling af nyt udstyr, processer og optimal udnyttelse af nye konstruktionsmaterialer. PROJEKTER/AKTIVITETER Stålcentrum arbejder for yderligere internationalisering af virksomhederne og ser på udvikling af fremtidens effektive processer til sikker fødevareproduktion: Internationalisering via samarbejde med EHEDG - European Hygienic Engineering & Design Group Uddannelseskortlægning med fokus på behov for efteruddannelseskurser for de forskellige faggrupper Innovation i procesudstyr søges afprøvet via et formaliseret evalueringsskema, hvor udstyret gennemgås for alle kritiske parametre. Udstyr får en karakter der kan påvirkes ved videreudvikling af et forbedret design. Kendskab til materialet rustfrit stål er afgørende for anvendelse i de meget forskellige produktionsmiljøer, har betydning for hvilken kvalitet der skal anvendes og hvilken overfladebehandling det bør have. Er undergruppe afsøger kontinuerligt ny viden og planlægger temadage og undersøger projektmuligheder. Kontinuerlig videndeling mellem virksomheder og matchmaking mellem virksomheder og vidensinstitutioner. Stålcentrum er en del af FoodNetwork, der er et nationalt netværk, der tæller universiteter, GTS er, udviklingsparker, erhvervsskoler og vidensmiljøer. FoodNetworks formål er at skabe vækst og udvikling gennem matchmaking, videnspredning, netværksfacilitering og udviklingsprojekter. Desuden er der i FoodNetwork en række internationale aktiviteter, bl.a. erhvervsdelegationer til 97

98 større internationale messer og samarbejde med franske og tyske fødevareklynger. Se de aktuelle aktiviteter på AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Staalcentrum har knyttet sine interessenter sammen i en kontingentbetalende medlemskreds på ca. 90, medlemskredsen består af både virksomheder, universiteter, tekniske skoler, GTS institutter og konsulentvirksomheder. Af interessenter blandt vidensinstitutioner er: DTU Food, IPU, FORCE, Teknologisk Institut, Hansenberg, SDE Vejle og Erhvervsakademiet Lillebælt. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE EHEDG i Frankfurt, herunder kommer Techniche Universität München, Campden UK, Ainia Valencia, TNO NL, INRA Lille. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Ca. 90 medlemsvirksomheder og en person mailliste på ca. 450 modtagere. NØGLEORD Hygiejnisk design, fødevaresikkerhed, materialeegenskaber, procesudstyr. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Nationalt initiativ med nationale og internationale aktiviteter. KONTAKT Stålcentrum C/O Hansenberg Skovvangen Kolding Tlf Læs mere på: 98

99 SUNDHED/MEDICO 99

100 BioMed Community BioMed Community er en klyngeorganisation, hvis vigtigste opgave er at udvikle erhvervsklyngen inden for medico- og sundhedsteknologi i Nordjylland. Fokus er erhvervsmæssig vækst og målene er: Flere virksomheder, flere jobs samt større synlighed og branding af Nordjylland som en attraktiv medtech region. Indsatsen for at styrke erhvervslivet inden for medico i Nordjylland sker på flere måder. BioMed Community er opbygget som en viden- eller kompetenceklynge, som består af en gruppe virksomheder og en række relaterede aktører inden for et specialiseret erhverv, som delvist er af samme værdikæde. Virksomhederne deler i et vist omfang marked, teknologi og har en række rammebetingelser og udfordringer til fælles med hensyn til produktudvikling og regulatoriske krav med hensyn til klinisk test og godkendelse, afsætning mv. Modsat en industriklynge er der ikke en stor modervirksomhed i toppen af klyngen. Derimod er der et tæt samarbejde med Aalborg Universitet og Aalborg Sygehus, som begge spiller en afgørende rolle med hensyn til forskningsmæssig og klinisk innovation som kilde til forretningsudvikling. PROJEKTER/AKTIVITETER Projektet fokuserer på følgende indsatsområder: 1. Klyngeorganisationens udvikling a. Netværksskabende aktiviteter og projektudvikling b. Nyhedsformidling og markedsføring af klyngen c. Arbejde med klyngestruktur, medlemskaber og klyngeøkonomi d. Udvikling af internationalt klyngesamarbejde MedTech Intercluster 2. Fremme vækst i iværksætteri, virksomheder og arbejdspladser a. Tilførsel af forretningsressourcer til iværksættere og innovative projekter via kvalificeret assistance til forretningsudvikling, herunder økonomisk tilskud til rådgivning b. Tiltrækning af kapital og investorsøgning og opsøgende salg af innovationsprojekter c. Gennemførsel af flere projektbørser og investorpræsentationer 3. Skærpelse af regionens forretningskompetencer: a. Kortlægning af kompetencer og kompetenceudviklingsbehov for virksomhed og klynge b. Tilførsel af forretningsressourcer og kompetenceudvikling c. Workshops, videndeling og sparring vedr. branchespecifikke kompetencer 4. Offentlig Privat Innovation (OPI): a. Opstille modeller for offentlig-privat innovation (OPI), der skal tages i anvendelse for at opnå et succesfyldt samarbejde med virksomheder b. Iværksætte initiativer til at styrke medarbejderdreven innovation i kommunerne c. Medvirke til at kommunerne kan fungere som testsite for innovationsprojekter inden for sundhed og velfærd d. Medvirke til fælles afsætningsstrategi for offentlig sundhedsinnovation i regionen AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Partnerne er Aalborg Universitet, Aalborg Erhvervsråd, Aalborg Samarbejdet og Aalborg Sygehus samt en række virksomheder. Projektet støttes desuden af EU-Regionalfonden. 100

101 INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Swedish MedTech, Finnish Health Technology Association (FiHTA), Oslo MedTech ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER BioMed Community netværket tæller 50 virksomheder og 350 personlige medlemmer NØGLEORD Sundhedsteknologi, medico udstyr, forretningsudvikling, Offentlig-Privat Innovation, telemedicin, medicinsk informatik, medicinsk beslutningsstøtte, smerteforskning, neurostimulation, motorisk kontrol, diagnosticering, velfærdsteknologi, rehabiliteringsudstyr GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Klyngeorganisation med fokus på Nordjylland. KONTAKT BioMed Community c/o Erhvervsafdelingen Aalborg Kommune Boulevarden 13 DK-9000 Aalborg Tlf Projektleder Finn Allan Larsen Læs mere på: 101

102 Biopeople Denmark s Life Science Cluster Biopeople er det landsdækkende innovationsnetværk inden for Life Science og arbejder for at fremme nye samarbejder, netværk, kompetencer og viden mellem danske og udenlandske virksomheder og videns- og uddannelsesinstitutioner. Målet er at øge vækst, produktudvikling og jobskabelse hos deltagere både på kort og lang sigt. Biopeople er forankret som et indlejret center ved Købehavns Universitet. Biopeople modtog EU s Gold Label for excellent klyngeledelse som den første europæiske klyngeorganisation inden for Medico/Sundhed. Biopeople har et regionalt, nationalt og internationalt fokus, og samarbejder med klynger, videninstitutioner og virksomheder primært i de nordiske lande, Europa og USA. PROJEKTER/AKTIVITETER Biopeople består af et sekretariat, der arbejder for at inspirere virksomheder og videninstitutioner til videndeling, kompetenceudviklende aktiviteter og nye netværk og nye samarbejder. Nye netværk og nye samarbejder Biopeople implementerer med nye koncepter for mødepladser mellem forskere og virksomheder som fx Agora inden for biotech og fødevareringredienser, og hjælpeprogrammer for entreprenører. Biopeople har et internationalt matchmaking program med internationale og danske virksomheder, videninstitutioner og klynger, der hvert år søsætter nye samarbejder og partnerskaber. Biopeople implementerer voucherprogrammer for at fremme internationalt samarbejde mellem små virksomheder og videninstitutioner. Videndeling Biopeople fokuserer på videndeling om produktudvikling, regulatoriske forhold, biobanker, biomarkører, diagnostik og patientsegmentering. Kompetenceudvikling Biopeople er inspirator til og deltager i nye kompetenceudviklende aktiviteter regionalt og internationalt, der er rettet mod behovet for kvalificeret arbejdskraft til virksomheder. Biopeople bidrager til uddannelse vedrørende sikkerhedsaspekter i biomedicinsk forskning. Biopeople deltager i et europæisk uddannelsesprogram vedr. empowerment af patienter. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Konsortiepartnere: Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien, Dansk Biotek, Landbrug & Fødevarer, KU, DTU, SDU, AAU, AU, RUC, CBS, Bioneer, Teknologisk institut, DHI, SSI, Sundhedsstyrelsen, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland. Samarbejdspartnere: Copenhagen Capacity, DELTA, Invest in Denmark, Medico Innovation, MedTech Innovation Center, Pharmadanmark, BioMed Community. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 102

103 Biopeople har mange internationale samarbejdspartnere, især fra internationale samarbejdsprogrammer. Biopeople samarbejder bl.a. med: Handelskammer Lübeck, Life Science Nord, FoodRegio, Cluster Life Sciences & Healthcare Berlin-Brandenburg (Tyskland), Medicon Village, Invest in Skåne, Lund University, KTH Stockholm, Karolinska Institut, SwedenBio (Sverige), BioTurku, Viikki Food Center (Finland), Oslo Cancer Cluster, Oslo Medtech (Norge), LifetechLimburg (Belgien) og LifeScienceAlley (USA). Øvrige internationale samarbejdspartnere fremgår af Biopeople er dansk Liaison kontor for ScanBalt BioRegion, Projektpartnere: og Uddannelsessamarbejder: og ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Ca. 150 store og små virksomheder inden for Life Science. Medlemsvirksomheder i Biopeople er bl.a.: ALK, BGI Europe, BioAdvice, Biogen Idec (Denmark) Manufacturing, Chr. Hansen, CiToxLAB Scantox, CLC Bio, CMC Biologics, DuPont, Exiqon, Genomic Expression, H. Lundbeck, Huntingdon Life Sciences, LEO Pharma, Maribo Medico, Meabco, Novo Nordisk, Novozymes, Pipeline Biotech, Radiometer Medical, Saxocon, Symphogen, Taconic, Unisensor, UNIZYME Laboratories, og Zealand Pharma. Alle virksomheder, der er interesseret i Biopeople s services og ydelser er velkommen. NØGLEORD Life Science. Klynge. Industri. SMV. Bioteknologi. Farmaceutiske produkter. Sundhedsfremmende fødevareingredienser. Kombinationsprodukter. Biomedicin. Biomarkør. Diagnostik. Telemedicin. Sundheds- IT. Regulatoriske forhold. Produktion. Innovation. Videndeling. Kompetence. Netværk. Samarbejde. Partnerskab. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Biopeople er et landsdækkende innovationsnetværk. Vi samarbejder med klynger inden for life science området i Norden, Europa og USA. KONTAKT Direktør Per Spindler Tlf Vicedirektør Sophie Labrosse Tlf Læs mere på: LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/biopeople /about 103

104 Medico Innovation Innovation og Vækst gennem videndeling og netværk Medico Innovations formål er at skabe vækst gennem innovation inden for den medicotekniske branche i Danmark. Det gør Medico Innovation gennem etablering og facilitering af konkrete offentlige-private innovationspartnerskaber samt gennem netværksaktiviteter, hvor netværkets målgrupper (industri, forskning og sundhedsvæsen) mødes, udveksler ideer og viden, og ikke mindst antænder gnisten til den næste innovation. Herudover afprøvermedico Innovationforskellige former for kompetenceudvikling og skaber overblik over tilgængelige test- og laboratoriefaciliteter. På sigt er det planen, at der skabes en decideret medico-teknisk klynge med geografisk afsæt i hovedstadsregionen, men med et nationalt såvel som internationalt virkefelt og udsyn. Medico Innovation er startet som et femårigt projekt med støtte af brancheforeningen Medico Industrien, DTU, forskerparken Scion DTU, DELTA samt Vækstforum Hovedstaden og EU s regionalfond PROJEKTER/AKTIVITETER Medico Innovation bygger broer Matchmaking En væsentlig del af Medico Innovations aktiviteter og arbejde består i at matche virksomheder med forskere og sundhedsfagligt/teknisk personale omkring medicotekniske problemstillinger og muligheder, der kræver tværdisciplinært samarbejde. Formålet med matchmaking på tværs af sektorer og discipliner, er at skabe grobund for deciderede udviklingssamarbejder såvel som at knytte bånd til fremtidige samarbejder mellem aktørerne i den medicotekniske klynge. Offentlige-Private Innovationssamarbejder (OPI) Medico Innovation igangsætter fem konkrete innovationssamarbejder mellem offentlige og private parter. Det er målet at private medicotekniske virksomheder, universiteter og hospitaler går sammen om at udvikle nye innovative idéer og koncepter inden for sundhedsområdet. De fem OPI er baserer sig på brugerinddragelse samt tværfagligt samarbejde og skal udvikle nyt og innovativt udstyr samt skabe fundamentet til nye arbejdspladser, enten i start-ups eller i eksisterende virksomheder. Netværk Medico Innovations hovedtemaer danner grundlag for interesse-baserede netværk, som har til hensigt at bygge nye relationer mellem industri, forskning og sundhedsvæsenet. Visse netværk såsom Danish Medical Imaging Network skaber grobund for deciderede udviklingssamarbejder, mens andre arbejder mere med generel videndeling. Vores vision for netværkene er at tætte relationer mellem virksomhederne, hospitalerne og forskningen giver et bedre grundlag for videndeling, innovation, helhedsorienterede løsninger og udnyttelse af forskningsbaseret viden. Øvrige aktiviteter Medico Innovations aktiviteter vil o Øge innovationskraften ved at fremme klyngedannelse inden for medicoområdet o Sikre idé og konceptudvikling 104

105 o o o o Styrke samspillet om brugerdreven innovation mellem virksomheder, universiteter og hospitaler, bl.a. via Offentlig Privat Innovation (OPI) Udbrede anvendelsen af ny teknologi ved at fremme viden og teknologioverførsel fra universiteter til SMV er, eksempelvis inden for fotonik, materialeteknologi og IKT Sikre medicovirksomheder adgang til forskningsbaserede laboratorie og udviklingsfaciliteter Udvikling af de menneskelige ressourcer i medicoindustrien via udvikling og test af kompetenceudviklingsforløb, eksempelvis inden for innovationsledelse og industrielt design AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Medico Innovation er startet som et femårigt projekt med støtte af brancheforeningen Medico Industrien, DTU, forskerparken Scion DTU, DELTA samt Vækstforum Hovedstaden og EU s regionalfond. Medico Innovation arbejder i tæt samarbejde med følgende netværkspartnere: Center for Sundhedsinnovation DTU Business INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Medico Innovation arbejder i tæt samarbejde med følgende netværkspartnere: Stockholm Medtech Growth Innovation Center Denmark München, Innovation Center Denmark Siliconvalley, Innovation Center Denmark Shanghai Oslo Medtech ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Der er ca. 200 aktive deltagere i Medico Innovations aktiviteter. Nyhedsbrevet har omkring 750 læsere. NØGLEORD Innovation, medicoteknik, OPI, sundhed, brugerdreven innovation, diagnostik, minimal invasiv kirurgi, telecare, devices and apps, point of care GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Nationalt initiativ med nationalt fokus. KONTAKT Medico Innovation Diplomvej Lyngby Projektchef Dorthe Kjær Pedersen Tlf Mobil Læs mere på: 105

106 Medicon Valley Alliance (MVA) MVA er en dansk-svensk medlemsorganisation for life science virksomheder, universiteter, regioner samt hospitaler i Øresundsregionen. MVA er den samlende kraft bag en fælles vision og strategi for life science, og som non-profit organisation udtænker, initierer og faciliterer MVA initiativer på vegne af life science miljøet i Øresundsregionen til gavn for regionen Medicon Valley som helhed. MVA arbejder for at styrke det regionale samarbejde og det internationale kendskab til Medicon Valley. MVA er den eneste organisation, der har hele Medicon Valleys økosystem om hovedfokus. Vi arbejder for at sikre, at alle medlemmer i Medicon Valley får værdi af økosystemet, hvad enten der er tale om start-up virksomheder, globale virksomheder eller offentlige organisationer. PROJEKTER/AKTIVITETER Alt arbejde i MVA tager udgangspunkt i regionens udfordringer. Vi styrker Medicon Valley ved at brande regionen på det globale life science kort og ved at samarbejde med regionen. Med over 250 life science klynger på verdensplan er det nødvendigt at kunne adskille sig på attraktivitet for at kunne tiltrække talent, vækst og jobskabelse. MVAs to strategiske projekter, Medicon Valley Beacons og MVA Ambassador Program spiller en central rolle i dette arbejde. MVA arbejder for at gøre Medicon Valley til en attraktiv destination for tiltrækning af de største talenter inden for life science. Vi skaber værdi for vores medlemmer ved at iværksætte og initiere initiativer, der sørger for, at Medicon Valley ligger langt fremme i den globale konkurrence om at tiltrække talent. MVA er med til at sikre, at medlemmerne har adgang til en konstant gruppe af højtuddannede medarbejdere, hvilket sikrer jobskabelse i regionen. Ved at have et dansk-svensk samarbejde med regioner, universiteter og industrien, sikrer MVA at kunne spotte de mange synergier, der er med til at løfte Medicon Valley i den globale konkurrence for tiltrækning af talent. Strategiske initiativer: Gennem sine strategiske initiativer søger MVA at sikre den fremtidige attraktivitet i regionen. MVA Ambassador Program: Er en unik service, der assisterer organisationer og virksomheder i Medicon Valley i deres internationalisering. Netværkets ambassadører er lokalt baserede i de mest højt profilerede life science klynger i verden, og de agerer som opdragsgivernes forlængede arm. På nuværende tidspunkt er der ambassadører til stede i USA (på Østkysten og Vestkysten) og i Japan. Siden programmets start i 2018 har det leveret stærke resultater for kunder fra Medicon Valley ved at hjælpe dem med at udvikle deres forretning og skabe relationer til de helt rigtige personer i udlandet. Medicon Valley Beacons: Medicon Valley Beacon projektet er et strategisk initiativ, der bidrager til at tiltrække talent til regionen ved at skabe en række verdensklasse forskningsmiljøer. Projektet er karakteriseret ved at være et samarbejde mellem både Danmark og Sverige og samtidig mellem den offentlige og private sektor, der søger at sikre Øresundsregionens position i den globale konkurrence inden for life science. Denne sammensætning skaber helt unikke og stærke synergier, der gør Medicon Valley konkurrencedygtig på verdensplan. I den globale konkurrence er det en afgørende succesfaktor, at de lokale life science organisationer kan tiltrække og fastholde talent og kapital. Derfor skal regionen Medicon Valley skabe et stærkt og attraktivt forskningsmiljø, som kan tiltrække disse. Dette skal Beacon projektet sikre ved at identificere og udvikle nogle forskningsområder, som bygger på innovative kombinationer af eksisterende styrkeområder og fremtidige behov. Ved at identificere og udvikle disse forskningsfyrtårne, Beacons, kan MVA skabe en fælles strategi for life science i Øresundsregionen, som kan sikre vækst og placere 106

107 Øresundsregionen på verdenskortet som en ledende life scienceklynge. Følgende Beacons er etableret: Systembiologi, Drug delivery, Immunregulering og strukturbiologi. Projektet startede i et samarbejde med Invest in Skåne og blev finansieret af EU Interreg. Dette formelle samarbejde sluttede efter planen d. 31. oktober Netværk/events: Det overordnede formål med MVAs events er at skabe en platform for alle medlemmer i regionen, hvor nye ideer og partnerskaber kan etableres. MVAs netværk og events tager alle afsæt i regionens udfordringer og muligheder inden for life science. MVA arrangerer hvert år ca. 30 events, der bringer danske og svenske repræsentationer fra hele MVAs medlemsbase sammen for at udveksle viden og erfaringer og netværke. Ved MVAs events bringes hele økosystemet, bestående af forskere, investorer, service providers, entreprenører, life science virksomheder og det offentlige sammen, hvilket spiller en central rolle i arbejdet med at styrke Medicon Valleys image både nationalt og internationalt. MVAs events favner bredt med møder fra bl.a. det store tilbagevendende årsmøde, til morgenmøder og halvdagsseminarer, der er et koncept, hvor MVA i samarbejde med en eller flere medlemmer sætter fokus på et relevant emne inden for life sicence, til Executive Club middagsmøder for direktører og topchefer samt den årlige golfturnering. Ved alle events er der stor fokus på vidensdeling og netværk. MVA skaber årligt nye events for medlemmer, hvormed samarbejdet i Øresund styrkes. Medlemsfordele: MVA har desuden forhandlet en lang række medlemsfordele hjem til medlemmer af MVA. Alle disse medlemsfordele giver rabatter på forskellige ydelser, som medlemmer af MVA i frit omfang kan gøre brug af, og som er med til at give værdig til et MVA medlemskab. Rammevilkår: Gennem et proaktivt pressearbejde både på den danske og svenske side samt gennem sit politiske netværk er Medicon Valley Alliance aktiv i den politiske debat. MVA italesætter relevante emner der påvirker attraktiviteten for life science i Øresundsregionen, baseret på analyser og fakta. AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Alle MVAs initiativer udføres i tæt samarbejde med medlemmerne. MVA arbejder ikke autonomt, bestyrelsen og medlemmerne er dikterende for arbejdet og det strategiske fokus. Nogle af de tætte samarbejdspartnere er: Virksomheder: Novo Nordisk, Lundbeck, LEO Pharma og Camurus AB. Regioner og regionale aktører: Region Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Rigshospitalet. Interesseorganisationer: Visita (Swedish Hospitality Industry) og LIF Danmark. Universiteter: Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Lunds Universitet og Malmö Universitet. INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE BayBio (San Francisco, USA), BioCom (Southern California, USA), MassBio (Massachusetts, USA), One Nucleus (UK), Oslo Cancer Cluster, BioJapan (Japan), Japan Bioindustry Association (Japan) samt andre mindre organisationer i Japan. ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 260 virksomheder, organisationer og universiteter, som tilsammen beskæftiger godt mennesker. NØGLEORD Life science, Medicon Valley, Beacon, farmaceutiske industri, biotek, medico teknik, Øresundssamarbejdet, netværk, strategisk udvikling, rammevilkår, attraktivitet. 107

108 GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Netværket er forankret i og har sit primære fokus på Øresundsregionen. KONTAKT Medicon Valley Alliance Tlf Læs mere på: 108

109 MedTech Innovation Innovationsnetværk for Medicoteknik Danmark skal være blandt de bedste og mest attraktive lande i verden for skabelsen af fremtidens innovative løsninger inden for medicinsk udstyr og sundhedsteknologi. Som afsæt for at dansk forskning, innovation og forretningsskabelse kan opnå en styrket konkurrencekraft på det globale marked går de tre etablerede medtech netværk, Medico Innovation, MTIC og BioMed Community sammen og danner det fælles nationale netværk: MedTech Innovation. MedTech Innovation vil med sin partnerkreds skabe rammer for at forskningsmæssig og klinisk viden omsættes til værdiskabende innovation i virksomhederne. Baseret på en strategi om intelligent specialisering vil netværket danne fundament for en national medico teknisk klynge med et internationalt virkefelt og udsyn. Netværket vil samarbejde med lignende klynger internationalt og dermed sikre danske virksomheder adgang til udenlandske markeder og samarbejdspartnere. Målgruppen er virksomheder og organisationer, som udvikler, producerer og sælger medicinsk udstyr. Partnerne er DTU, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, DELTA, Teknologisk Institut, MedicoIndustrien, virksomheder, Scion DTU, MTIC, BioMed Community, Aalborg Universitetshospital, Århus Universitetshospital og Herlev Hospital. PROJEKTER/AKTIVITETER MasterClasses, Medico Bazar, Visionsdag, Innovationsprojekter, matchmaking og videnspredning AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE Scion DTU, MTIC, BioMed Community, DTU, MedicoIndustrien, DELTA, AU, AAU, KU, Teknologisk Institut, Unisensor, Aalborg Universitetshospital, Herlev Hospital, Aarhus Universitetshospital, Hyposafe, Cook Medical INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE Stockholm Medtech Growth, Swedish MedTech, Finnish Health Technology Association (FiHTA), Oslo MedTech, Innovation Center Denmark München, Innovation Center Denmark Siliconvalley, Innovation Center Denmark Shanghai ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 460 NØGLEORD Sundhedsteknologi, Forretningsudvikling, Telemedicin, Medicinsk informatik, Rehabiliteringsudstyr Kommercialisering, Regulatoriske forhold, Patent, Klinisk evidens, Sundhedsøkonomi, Innovation, Produktudvikling, Strategi, Medicoteknisk udstyr, Sundheds IT, Medical device, Brugerdreven innovation, Diagnostik, Minimal invasiv kirurgi, Telecare, Point of care GEOGRAFISK AFGRÆNSNING Et nationalt innovationsnetværk med landdækkende aktiviteter KONTAKT Netværksleder Dorthe Kjær Pedersen Tlf Læs mere på: 109

Klynger og innovationsnetværk

Klynger og innovationsnetværk Klynger og innovationsnetværk I forbindelse med den kommende klynge- og netværksstrategi har Styrelsen for Forskning og Innovation sammen med Netmatch påbegyndt en kortlægning af de danske klynger og innovationsnetværk.

Læs mere

Performanceregnskab 2015 Det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark

Performanceregnskab 2015 Det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark Performanceregnskab 2015 Det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark Udarbejdet af Cluster Excellence Denmark på vegne af Klyngeforum Forum for klynge- og netværksindsatsen

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND Date: June 25th 2009 Name Steen Donner Fordelene ved klynger European Cluster Observatory: Mere innovative 100% flere patenter og varemærkeregistreringer Højere

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Møde i Internationaliseringsudvalget - Aarhus Kommune. Morten Kildahl-Sørensen, Senior Project Manager

Møde i Internationaliseringsudvalget - Aarhus Kommune. Morten Kildahl-Sørensen, Senior Project Manager Møde i Internationaliseringsudvalget - Aarhus Kommune Morten Kildahl-Sørensen, Senior Project Manager mks@cleancluster.dk STÆRKESTE CLEANTECH-KLYNGE I EUROPA CLEAN har til formål at fremme grøn vækst og

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen Århus 7. april 2011 Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet Manager Oil & Gas Tommy Petersen 1 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Manager Oil & gas Tommy Petersen Velkommen

Læs mere

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland BEDRE Overblik Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland 2017 Vi sætter denne gang fokus på grøn vækst og grønne job I Aalborg Kommunes Erhvervsplan for 2015-2018 (Aalborg Den Globale Videns og Industriby)

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Cleantech. Udvikling Fyn 2.0

Cleantech. Udvikling Fyn 2.0 Cleantech Udvikling Fyn 2.0 Hvad er Cleantech? Hvad er Cleantech? Energilagring Bæredygtige materialer Energieffektivisering Vand og spildevand CLEANTECH Infrastruktur Distribution Luft og miljø VE og

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB INTRODUKTION TIL KLYNGELANDSKABET I DANMARK - OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB Kommunernes Landsforening Oktober/november 2017 SLIDE NR. 1 CLUSTER EXCELLENCE DENMARK Skal udvikle

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

WEIB. WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event

WEIB. WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event WEIB WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event Danmarks største, nationale klyngeorganisation med mere end 280 medlemmer National kompetencecenter & innovation netværk for dansk offshore

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Transform2012, Dag 2 DGI Byen 22. November 2012 Lektor, PhD, Brian Vad Mathiesen Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VE-Net. Et højteknologisk energi-netværk. VE-Net

VE-Net. Et højteknologisk energi-netværk. VE-Net Et højteknologisk energi-netværk Hvad er? Kan man samle den danske forsknings- og udviklingsindsats indenfor vedvarende energi? Eva Ryberg M. Sc. Sekretariatsleder Fra central til decentral energiproduktion

Læs mere

Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk

Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk Klyngekataloget giver et overblik over de væsentlige danske klyngeorganisationer og innovationsnetværk. De danske klynger og netværk har selv bidraget

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 Strategisk energiplanlægning i Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 UDFORDRINGEN? omstilling til fornybar energiproduktion kræver øget samarbejde, innovation og planlægning Der skal sideløbende

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Innovationsnetværket VE-Net

Innovationsnetværket VE-Net Innovationsnetværket VE-Net - Et netværk for den danske energisektor Oplæg for MEA 15. sept. 2011 Eva Ryberg Sekretariatsleder, M.Sc. Teknologisk Institut evry@teknologisk.dk INNOVATION DANMARK - Et centralt

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013 24. Januar 2013 Havvindmøller 6+ MV Tommy Petersen Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The information contained herein

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Skandinaviens Biogaskonference

Skandinaviens Biogaskonference Skandinaviens Biogaskonference GreenLab Skive Ambitionen Skive Kommune vil være en af de førende kommuner i verden, med hensyn til omlægning fra fossile energikilder til bæredygtig energi. Det erklærede

Læs mere

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Indhold Vandvision 2025 IWA 2020 Og Vandet fra Landet Baggrund for Vandvisionen Udviklet i samarbejde mellem Miljøministeriet,

Læs mere

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 1 The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 2 KVCA members Compagnies Universities Knowledge centers Organisations 3 KVCA members Nye Medlemmer i 2009: 4 Core activities 1 Knowledge sharing / Networking

Læs mere

Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt

Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt Hvad skal man gøre hvis man har en god idé?! Presented by Hans G. Enggrob, DHI Definition på cleantech: Cleantech is new technology and related business models

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation vs. eksportfremme Marketing Salg og distribution Messedeltagelse

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere