BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE"

Transkript

1 BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE

2 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Rammer for opgaveløsningen Lovgivningen Målsætninger Rammer for madservice 3 3. Organisation Organisation Visitation 4 4. Hjemmeboende Minimumskapacitet og leveringssikkerhed Krav til næringsindhold og portionsstørrelse Kvalitetskrav, ældrekost Kvalitetskrav, diæter Kvalitetskrav, småtspisende (superkost) Krav til valgmuligheder Krav til variation over tid Krav til bestilling og afbestilling Krav til udbringning og levering Krav til tilgængelighed Krav vedrørende højtider/helligdage Tilkøb Krav til observationsforpligtelse Administrative krav 9 5. Kvalitetssikring og opfølgning Generelle krav Oplevet (subjektiv) kvalitet Dialogmøder Brugerundersøgelser Målbar kvalitet Varedeklarationer 10 Appendiks Appendiks 1: Kvalitetsstandard for madservice Sags.id /dok.id

3 1. INDLEDNING Opgaven omfatter: Produktion og levering af mad til hjemmeboende. Opgaven udbydes i henhold til reglerne om udbud af hovedleverandør under godkendelsesmodellen. Opgaven omfatter madservice med udbringning samt levering af diætkost. Hovedleverandøren skal tåle, at andre leverandører godkendes med udgangspunkt i de priser, hovedleverandøren har budt ind med. Bilaget er disponeret som følger: I afsnit 2 beskrives rammerne for madordningen i Odder Kommune. I afsnit 3 præsenteres organiseringen af madservice samt visitationsproceduren. I afsnit 4 beskrives kravene til leverandøren. I afsnit 5 præsenteres krav til ydelserne til hjemmeboende. I afsnit 6 redegøres for kvalitetskontrol. Til bilaget hører følgende appendiks: Appendiks 1: Kvalitetsstandard for madservice. 2. RAMMER FOR OPGAVELØSNINGEN 2.1 Lovgivningen Der er tale om madservice i medfør af Servicelovens 83 stk. 1 nr Målsætninger De konkrete krav til ydelserne fremgår af de følgende afsnit. Odder Kommunes målsætning for den kommunale madservice har afsæt i kommunens madpolitik. Det er et helt overordnet krav, at maden er ernæringsrigtig og af god kvalitet og med brug af gode årstidsbestemte råvarer samt sammensat efter Anbefalinger for den danske institutionskost. Maden skal produceres med færrest mulige tilsætningsstoffer og så tæt på hjemmelavet som muligt og med et minimum af færdigretter, som minimum i det omfang, det er beskrevet nedenfor. Kosten skal styrke de ældres livskvalitet og helbred. Måltidet skal tage udgangspunkt i gennemsnitsanbefalingerne for en 75-årig med et dagsbehov på KiloJoule (ca kcal). Leverandøren skal til enhver tid efterleve de krav, der følger af ovenstående, herunder sikre en løbende tilpasning i takt med ændrede krav. 2.3 Rammer for madservice Odder Kommunes kvalitetsstandard for Madservice er vedlagt som Appendiks 1 til dette bilag. Den til enhver tid gældende kvalitetsstandard udgør en overordnet ramme for den leverance, som Leverandøren skal sikre. Leverandøren ikke kan aflyse levering af maden. Leverandøren retter omgående og for egen regning evt. fejl eller mangler i en leverance. Leverandøren skal helt overordnet leve op til de krav, der fremgår af bilaget. Sags.id /dok.id

4 3. ORGANISATION 3.1 Organisation Ældreområdet er organiseret i Visitationsteamet og Ældreservice. 3.2 Visitation Visitationsteamet Myndighedsfunktion med ansvar for visitation til en lang række sundhedsydelser for såvel voksne handicappede som ældre. Ydelserne vedrører f.eks. pleje og praktisk bistand, genoptræning, personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, boliger, madservice, daghjem, handicapbiler og transport. På hjælpemiddelområdet visiteres også til børn. Herudover varetages driften af kommunens hjælpemiddeldepot. Der er ca. 20 medarbejdere i Visitationsteamet. Ældreservice Udførerfunktion med ansvar for drift af de kommunale opgaver i forhold til 2 plejeboligenheder, hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træningscenter / sundhedscenter, daghjem og korttidsafsnit. Herudover varetager Ældreservice driften af eget kommunalt vikarkorps. Der er ca. 300 medarbejdere ansat i Ældreservice. Hertil kommer en række private leverandører godkendt i henhold til reglerne om frit valg, som servicerer ca. 40 % af borgerne. Visitation til madservice gennemføres den dag, brugeren (eller pårørende, sygeplejen etc.) henvender sig til myndighedsfunktionen. Maden skal kunne leveres inden for 3 dage efter kontakten til myndighedsfunktionen, forudsat at denne giver besked til leverandøren inden for de nedenfor angivne tidsrammer. Dette gælder, medmindre visitator finder det nødvendigt at påbegynde leverancen hurtigere. Der kan eksempelvis i akutte tilfælde være behov for, at leverancen påbegyndes dagen efter kontakten til myndighedsfunktionen, f.eks. ved udskrivning af bruger fra sygehus. 4. HJEMMEBOENDE Der skal produceres og leveres mad til hjemmeboende brugere på de til enhver tid gældende hjemadresser. Leverandøren skal desuden levere mad til hjemmeboende brugere på alternativ adresse inden for kommunegrænsen, når brugerne ønsker dette, f.eks. i sommerhus. Opgaven omfatter madservice med udbringning samt levering af diætkost. Opgaven udbydes i henhold til reglerne om udbud af hovedleverandør under godkendelsesmodellen. Hovedleverandøren skal tåle, at andre leverandører godkendes med udgangspunkt i de priser, hovedleverandøren har budt ind med. Odder Kommunes krav til kvaliteten er beskrevet i det følgende ud fra følgende overskrifter: Minimumskapacitet og leveringsikkerhed Krav til næringsindhold og portionsstørrelse Kvalitetskrav til ældrekost mv. Krav til variation over tid Sags.id /dok.id

5 Krav til bestilling og afbestilling Krav til udbringning og levering Krav til tilgængelighed Krav vedrørende højtider/helligdage Tilkøb Krav til observationsforpligtelse Administrative krav 4.1 Minimumskapacitet og leveringssikkerhed Leverandøren er forpligtet til over for alle visiterede brugere at have den fornødne kapacitet og det fornødne beredskab til at kunne producere og levere madservice dækkende alle de dage, brugerne ønsker det. 4.2 Krav til næringsindhold og portionsstørrelse Leverandøren skal tilbyde følgende kosttyper (tabellen redegør samtidig for tidligere anvendte betegnelser for kosttyperne). Tidligere navne på kostyper Gældende navne på kosttyper Tidligere navne på kosttyper Ældrekost Fuldkost Diæt ældrekost Diabetes Kolestrolfattig Energireduceret Lægeordinerede diæter Lægeordinerede diæter Superkost Energitæt småtspisende Ældrekost Blødkost Blødkost Kvalitetskrav, ældrekost Kosten skal leve op til nedenstående krav: Middag Tilbehør Middag En portion hovedret Hel kød:100 g Fars:120 g Fisk:125 g Fjerkræ:100 g Gryderet: 80 g kød, 2 dl sovs 1,75 dl sovs 100 g kartofler/ 200 g kartoffelmos/ 100 g ris/ pasta 50 g kogte grøntsager 1 dl/50 g råkost/salat m. dressing Tilbehør Syltetøj til pandekager og æbleskiver mm., mælk til frugtgrød. Kammerjunker og tvebakker til relevante retter. Tilbehør til de retter der ikke kan spises uden relevant tilbehør, eller specielt tilbehør, f.eks. agurkesalat og syltede grønne tomater. Tilbehør der ikke sendes ud: Sennep, saft, kanelsukker og smør En portion biret 1½ dl dessert/ 2 ½ dl suppe 2 ½ dl mælkeret / 1 ½ dl frugtgrød m. ½ dl. letmælk 1½ dl /100 g forret Der skal være mulighed for at tilkøbe ekstra mad, madpakker mv. Sags.id /dok.id

6 4.2.2 Kvalitetskrav, diæter Leverandøren skal kunne levere de til enhver tid anvendte diæter i medfør af "Anbefalinger for den danske institutionskost" samt vejledning fra Diabetesforeningen. Leverandøren skal desuden kunne levere særlige hospitals- eller lægeordinerede diæter og vil i den forbindelse få udleveret vejledning og diætbeskrivelse herfra, såfremt en sådan foreligger. Diæter skal leveres i samme mængde og tilbud som ældrekost, såfremt der ikke er begrænsninger i diæten Kvalitetskrav, småtspisende (superkost) Middag Tilbehør Middag En portion hovedret, beriget 1 smørklat (4 g) til grønsager/kartofler /kartoffelmos /ris /pasta Hel kød:75 g Fars:75 g Fisk: 75 g Fjerkræ: 75 g Gryderet: 50 g kød, 1,75 dl sovs (b) ¾ dl flødesovs (b) 50 g kartofler (b)/ 200 g kartoffelmos(b) / 50 g ris/pasta (b) 40 g kogte grøntsager 1/3 dl råkost m. dressing (30 g) Tilbehør Syltetøj til pandekager og æbleskiver mm., mælk til frugtgrød. Kammerjunker og tvebakker til relevante retter. Tilbehør til de retter der ikke kan spises uden relevant tilbehør, eller specielt tilbehør, f.eks. agurkesalat og syltede grønne tomater. Tilbehør der ikke sendes ud: Sennep, saft, kanelsukker og smør En portion biret 1½ dl dessert/ 1½ dl suppe 1½ dl mælkeret/ 1½ dl frugtgrød m. ½ dl fløde 1 dl/70 g forret Der skal være mulighed for tilkøb svarende til ovenfor under ældrekost, jf. også krav til tilkøb nedenfor. 4.3 Krav til valgmuligheder Leverandøren skal generelt kunne tilbyde mad, der tilfredsstiller de fleste brugeres individuelle behov (smag), og herunder tilbyde: Vegetar, med til- og fravalg: f.eks. æg, mælk, fisk, kylling Allergikost efter skema: f.eks. minus kål, stærke krydderier, laks, skaldyr, svampe, ost, nødder Rekreationskost: kun kogt mad Specialdiæter/ønsker Spiser kun siet kartoffelmos og sovs og siet biret Hvis brugeren ønsker kartoffelmos i stedet for kartofler, skal dette opfyldes. Odder Kommune ønsker endelig, at brugerne skal have mulighed for at få mad, hvor der er taget hensyn til religiøse forskrifter i forhold til indholdet; dvs. at det skal være muligt at undgå råvarer, der af religiøse årsager ikke ønskes indtaget (f.eks. en bouillon baseret på svin). Sags.id /dok.id

7 4.4 Krav til variation over tid Odder Kommune stiller krav om, at menuen generelt varierer efter årstiderne og med afsæt i forskellige typer af mad. Konkret skal der pr. måned som minimum sikres fisk 4-5 gange, fjerkræ 4 gange og indmad 1 gang. Der skal tilsvarende sikres en vis variation inden for den enkelte uges valg mellem 14 hovedretter og 17 biretter. Alle retter varierer med kogt og stegt og der veksles mellem kalvekød, oksekød og svinekød. Biretten skal variere mellem mælkemad, frugtgrød, frugtsupper, desserter, frisk frugt 1, og grønsagssupper. 4.5 Krav til bestilling og afbestilling Det er leverandørens ansvar at sikre modtagere af madservice den løbende adgang til samt overblik over menuen med tilhørende valgmuligheder, jf. nedenfor om tilgængelighed. Modtagerne skal kunne vælge kun at modtage hovedret, dvs. man skal kunne fravælge biret, men ikke omvendt. Madservice kan afmeldes for enkeltdage eller for en periode. Brugere i Odder Kommune, der modtager madservice omfattet af det frie leverandørvalg, kan skifte leverandør med 1 måneds varsel. Leverandøren skal være indstillet på løbende at blive kontakt af Odder Kommunes myndighedsfunktion og brugere med henblik på behov for kostændringer, midlertidigt stop ved indlæggelser osv. Bruger kan selv bestille alle former for diæter. Er leverandørens tilbud baseret på varmholdt mad, skal der kunne sendes rettelser frem til kl samme dag. Der skal tilsvarende kunne bestilles og afbestilles varm mad indtil kl samme dag. Er leverandørens tilbud baseret på kølevakuum mad, kølemad eller frostmad skal der kunne sendes rettelser frem til kl sidste hverdag før levering. Der skal tilsvarende kunne bestilles og afbestilles mad frem til kl sidste hverdag før levering. Hvis en bruger bliver akut udskrevet, er leverandøren forpligtet til at levere mad, også selvom det ikke er på sædvanlig leveringsdag. Odder Kommune gør opmærksom på, at nogle brugere ved et tilbud om kølevakuum mad, frostmad eller kølemad vælger at få dette tilbud f.eks. 4 gange om ugen hjemme og mad i et daghjem de øvrige dage. Såfremt brugeren bliver syg, kan dette medføre, at brugeren ikke har mad hjemme til alle sygedage. Leverandøren vil da skulle sørge for den nødvendige leverance. Maden vil blive betalt efter den gældende takst. 4.6 Krav til udbringning og levering Leverandøren er ansvarlig for udbringning til hjemmeboende. Leverandøren tager evt. genbrugsemballage retur. Det er leverandørens opgave at sikre en udbringningsprocedure, herunder en overdragelse fra køkkenpersonale til madudbringere, som sikrer en korrekt leverance. De medarbejdere, som leverer maden hos brugerne, skal være oplært i gældende krav til transport, opbevaring etc. for den pågældende produktionsform. De personer, der leverer ydelsen, skal være bekendt med kommunens kvalitetsstandard og med den konkrete afgørelse i forhold til brugeren, samt kunne 1 Hvis leverandørens tilbud ikke er baseret på en valgmenu med mulighed for at vælge mellem flere forskellige biretter pr. dag, er jordbær det eneste alternativ som frisk frugt, dvs. der kan ikke tilbydes et æble, en pære etc. Sags.id /dok.id

8 kommunikere med brugerne. Maden skal transporteres i overensstemmelse med aktuelle hygiejnemæssige forskrifter, og skal leveres på anvist plads. Består leverandørens tilbud af varm mad, leveres hver dag mellem 11 og (leverandøren oplyser nærmere tidspunkt til brugeren). Mad, som leveres varmt, har minimum spisetemperatur. Kold dessert må ikke stilles oven på varm ret. Leverandøren er behjælpelig med at åbne låg mv. på varmholdt mad. Er brugeren ikke hjemme, anvendes proceduren beskrevet under observationsforpligtelse. Madudbringer skal sætte varm mad i termokasse om forlangende. Leverandøren skal stille fornødne termokasser mm. til rådighed og selv forestå rengøring af disse. Består maden af kølemad, leveres, så maden overholder krav om holdbarhed på min. 72 timer, dvs. mindst leverance hver 3. dag. Består leverandørens tilbud af køle-vakuummad eller frostmad, leveres mindst én gang om ugen. Leverandøren oplyser nærmere tidspunkt til brugeren. Ved kølevakuummad og kølemad sættes maden i køleskabet og madudbringeren kan hjælpe med tjek af køleskabstemperatur. Ved frostmad sættes maden i fryser. Er brugeren ikke hjemme på det aftalte tidspunkt, følges den med Odder Kommune aftalte procedure. Leverandøren er forpligtet til at kontakte brugeren, såfremt det oplyste tidspunkt afviges med mere end ½ time. Ved ændringer i leverandørens køreplan gives besked til brugeren, samt til hjemmeplejen, hvis brugeren bistås af hjemmeplejen i forbindelse med måltidet. Udbringeren skal bære synlig legitimation. Legitimationskortet skal som minimum indeholde leverandørens navn, foto og medarbejderens navn. Legitimationskortet skal inddrages ved en medarbejders ophør i virksomheden. Udbringeren skal altid være velsoigneret og i ren, praktisk arbejdsbeklædning. Nærmere retningslinjer aftales efter kontraktindgåelse. Der må ikke nydes alkohol i arbejdstiden. Madudbringere skal forstå og kunne gøre sig forståelig på dansk. Det er leverandørens ansvar at sikre, at der kan videregives informationer til bruger, der ikke kan læse eller har et synshandicap. Madudbringerne tager relevant materiale med ud til brugerne, så som priser, informationsmateriale, spørgeskemaer. 4.7 Krav til tilgængelighed Leverandøren skal være tilgængelig for telefonisk kontakt, som minimum i tidsrummet fra 7-13 på hverdage ved køle-vakuummad og frostmad; ved varmholdt mad og kølemad på alle ugens dage fra 7-14, samt i øvrigt kunne kontaktes pr. mail. Leverandøren er forpligtet til at udarbejde et informationsmateriale til brugerne med oplysninger om f.eks.: Leveringshyppighed og tidspunkter Hvornår leverandøren kan kontaktes pr. telefon Frister for bestilling og afbestilling af måltider Valg af menuer Omfang af levering af tilbehør til retterne Indholdet og informationerne skal holde sig inden for de stillede krav i udbudsmaterialet. Sags.id /dok.id

9 4.8 Krav vedrørende højtider/helligdage Der skal kunne leveres festmåltider i henhold til højtider og ifølge højtidens tradition eksempelvis andesteg med rødkål til jul. Dette indgår som en integreret del af leverandørens tilbud, dvs. at der ikke udløses ekstra betaling. 4.9 Tilkøb Leverandøren kan tilbyde tilkøb inden for gældende retningslinjer. Odder Kommune ønsker, at hjemmeboende brugere skal have mulighed for at købe forskellige ekstra leverancer. Herunder indkøb af proteindrik. Tilkøb er et anliggende mellem borgeren og leverandøren, hvor borgeren betaler den af leverandøren fastsatte pris for den tilkøbte leverance Krav til observationsforpligtelse Leverandøren kontakter hjemmeplejen, hvis der er uregelmæssigheder hos brugeren, hvis brugeren er betydeligt dårligere end normalt og/eller brugerens behov vedr. mad ændrer sig. I tilfælde, hvor brugeren normalt har ulåst dør, skal der ved låst dør (uden aftale) først ringes til brugeren, hvorefter Odder Kommune (hjemmeplejen/planlægger) kontaktes straks eller ved hjemkomst til leverandøren. Leverandøren skal registrere disse hændelser med navn og adresse på bruger, den konkrete afvigelse, hvem der har foretaget registrering, samt hvem man har talt med fra Odder Kommune Administrative krav Fakturering Fakturaen sendes til kommunens myndighedsafdeling, dog undtaget tilkøbsydelser som faktureres borgeren direkte. Af hensyn til kommunens viderefakturering af omkostningerne til madservice til borgerne, skal fakturaerne afleveres elektronisk til elektronisk indlæsning i kommunens it-system KMD Opus, hvor filen med de nødvendige data indlæses med henblik på viderefakturering/ opkrævning hos borgeren. Fx ved brug af KMD Opus' modul til regningsdebitorer. Inden fakturaen fremsendes til kommunens myndighedsafdeling, skal den være korrigeret for afbudsregistrering. Omsorgssystem Kunden anvender i dag omsorgssystemet KMD Care. Kunden vil sikre at leverandøren får adgang til dette system med henblik på at til- og afmeldinger til madservicen sendes elektronisk til leverandøren. 5. KVALITETSSIKRING OG OPFØLGNING. I dette afsnit beskrives Odder Kommunes krav til opfølgning og kvalitet. 5.1 Generelle krav. Leverandøren skal være indforstået med, at der udføres kvalitetskontrol bl.a. ved brugerundersøgelser, analyser, stikprøver, kvalitetsstandarder osv. Sags.id /dok.id

10 Leverandøren skal mod forlangende levere statistik til Odder Kommune, som kommunen ikke selv har mulighed for at tilvejebringe. 5.2 Oplevet (subjektiv) kvalitet Dialogmøder. Leverandøren skal deltage i dialogmøder med kommunens ældreråd efter behov Brugerundersøgelser. Odder Kommune gennemfører løbende en brugertilfredshedsundersøgelse, og Odder Kommune har en forventning om, at madservicen/leverandøren er omfattet af disse brugerundersøgelser. Undersøgelserne gennemføres ved at visitatorerne stiller borgerne en række spørgsmål i forbindelse med revisitationerne. Odder Kommune forventer, at leverandørerne som minimum kan sikre samme brugertilfredshed som er gældende i dag. Såfremt der i kontraktperioden konstateres et fald i brugertilfredsheden, vil leverandøren skulle tage de fornødne skridt til at rette op på dette. I forlængelse af undersøgelsen vil Odder Kommune drøfte resultatet. Ved problemer vil leverandøren skulle udarbejde forslag til håndtering. Odder Kommune vil desuden følge op på brugernes individuelle oplevelse af kvaliteten i forbindelse med opfølgning på visiterede ydelser. Odder Kommune vil registrerer indkomne klager og opfølgning herpå som afsæt for læring og kvalitetsudvikling. 5.3 Målbar kvalitet. Gældende regler: Leverandøren skal opfylde gældende regler for fødevareproduktion, for opfølgning, hygiejne og egenkontrol. En beskrivelse af Leverandørens egenkontrol er vedlagt ansøgningen som leverandør. 5.4 Varedeklarationer. Leverandøren skal overholde den aftalte varedeklaration. Kunden er berettiget til at føre tilsyn med, at varedeklarationen overholdes. Tilsynet kan forestås af en af kunden valgt 3. part. Sags.id /dok.id

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Madservice februar 2015 Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune J.nr. [XX] Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune

Læs mere

Kapitel 2. Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet. Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Kapitel 2. Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet. Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Sundhed og Omsorg Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet Kravspecifikation Kapitel 2 Indholdsfortegnelse 1 Madservice til hjemmeboende ældre 2 2

Læs mere

P Å M A D S E R V I C E

P Å M A D S E R V I C E E U - U D B U D P Å M A D S E R V I C E M E D U D B R I N G N I N G Æ L D R E A F D E L I N G E N, S I L K E B O R G K O M M U N E Silkeborg Kommune, 8. maj 2009 Sagsnr. 09/19926 1. INDLEDNING... 1 1.1

Læs mere

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Madudbringning til hjemmeboende (Sundhed og Omsorgsudvalget den 7. april 2014) Formålet med kvalitetsstandarderne er at give en tydelig og klar beskrivelse af de indsatser, der kan leveres

Læs mere

MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I GENTOFTE KOMMUNE. Kravspecifikation

MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I GENTOFTE KOMMUNE. Kravspecifikation MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I Kravspecifikation April 2011 KRAVSPECIFIKATION AF MAD TIL HJEMMEBOENDE I 1. KOSTPOLITIKKEN I...4 2. KRAVSPECIFIKATION...5 2.1 Målsætning.... 5 2.2 Valgmuligheder...

Læs mere

EU-UDBUD. på madservice. ældreafdelingen, Silkeborg Kommune

EU-UDBUD. på madservice. ældreafdelingen, Silkeborg Kommune EU-UDBUD på madservice ældreafdelingen, Silkeborg Kommune 1. INDLEDNING 3 1.1 Opgavens omfang 3 2. UDBUDSBETINGELSER 4 2.1 Forventet tidsplan 4 2.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet 4 2.3 Åbning af de indkomne

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Mellem Og Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde CVR-nr.: 2918 9811 Leverandører af personlig og praktisk bistand, herunder madservice

Læs mere

Rammeaftale Delaftale 2

Rammeaftale Delaftale 2 Rammeaftale Delaftale 2 Nærværende Rammeaftale er en integreret del af det samlede annonceringsmateriale. Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Rammeaftalen udfyldes af udbyder i tilfælde af

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Rammerne for madordning i 2 2.1 Rammer i 2 2.2 Overordnede målsætninger 3 2.3 Lovgivningen 3 3. Organisering 5 3.1 Organisation 5 3.2 Daginstitutioner

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Center for Sundhed og Omsorg 2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Kvalitetsstandarder Slagelse kommune Indholdsfortegnelse Generel indledning...

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune 2014

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune 2014 Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune 2014 Nordfyns Kommune Vesterled 8 5471 Søndersø 64 82 82 82 www.nordfynskommune.dk bhr@nordfynskommune.dk

Læs mere

Rammeaftale Delaftale 1

Rammeaftale Delaftale 1 Rammeaftale Delaftale 1 Nærværende Rammeaftale er en integreret del af det samlede annonceringsmateriale. Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Rammeaftalen udfyldes af udbyder i tilfælde af

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2. marts og 4. maj 2015 1 1 Efter revidering vedr. tøjvask INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere