BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE"

Transkript

1 BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE

2 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Rammer for opgaveløsningen Lovgivningen Målsætninger Rammer for madservice 3 3. Organisation Organisation Visitation 4 4. Hjemmeboende Minimumskapacitet og leveringssikkerhed Krav til næringsindhold og portionsstørrelse Kvalitetskrav, ældrekost Kvalitetskrav, diæter Kvalitetskrav, småtspisende (superkost) Krav til valgmuligheder Krav til variation over tid Krav til bestilling og afbestilling Krav til udbringning og levering Krav til tilgængelighed Krav vedrørende højtider/helligdage Tilkøb Krav til observationsforpligtelse Administrative krav 9 5. Kvalitetssikring og opfølgning Generelle krav Oplevet (subjektiv) kvalitet Dialogmøder Brugerundersøgelser Målbar kvalitet Varedeklarationer 10 Appendiks Appendiks 1: Kvalitetsstandard for madservice Sags.id /dok.id

3 1. INDLEDNING Opgaven omfatter: Produktion og levering af mad til hjemmeboende. Opgaven udbydes i henhold til reglerne om udbud af hovedleverandør under godkendelsesmodellen. Opgaven omfatter madservice med udbringning samt levering af diætkost. Hovedleverandøren skal tåle, at andre leverandører godkendes med udgangspunkt i de priser, hovedleverandøren har budt ind med. Bilaget er disponeret som følger: I afsnit 2 beskrives rammerne for madordningen i Odder Kommune. I afsnit 3 præsenteres organiseringen af madservice samt visitationsproceduren. I afsnit 4 beskrives kravene til leverandøren. I afsnit 5 præsenteres krav til ydelserne til hjemmeboende. I afsnit 6 redegøres for kvalitetskontrol. Til bilaget hører følgende appendiks: Appendiks 1: Kvalitetsstandard for madservice. 2. RAMMER FOR OPGAVELØSNINGEN 2.1 Lovgivningen Der er tale om madservice i medfør af Servicelovens 83 stk. 1 nr Målsætninger De konkrete krav til ydelserne fremgår af de følgende afsnit. Odder Kommunes målsætning for den kommunale madservice har afsæt i kommunens madpolitik. Det er et helt overordnet krav, at maden er ernæringsrigtig og af god kvalitet og med brug af gode årstidsbestemte råvarer samt sammensat efter Anbefalinger for den danske institutionskost. Maden skal produceres med færrest mulige tilsætningsstoffer og så tæt på hjemmelavet som muligt og med et minimum af færdigretter, som minimum i det omfang, det er beskrevet nedenfor. Kosten skal styrke de ældres livskvalitet og helbred. Måltidet skal tage udgangspunkt i gennemsnitsanbefalingerne for en 75-årig med et dagsbehov på KiloJoule (ca kcal). Leverandøren skal til enhver tid efterleve de krav, der følger af ovenstående, herunder sikre en løbende tilpasning i takt med ændrede krav. 2.3 Rammer for madservice Odder Kommunes kvalitetsstandard for Madservice er vedlagt som Appendiks 1 til dette bilag. Den til enhver tid gældende kvalitetsstandard udgør en overordnet ramme for den leverance, som Leverandøren skal sikre. Leverandøren ikke kan aflyse levering af maden. Leverandøren retter omgående og for egen regning evt. fejl eller mangler i en leverance. Leverandøren skal helt overordnet leve op til de krav, der fremgår af bilaget. Sags.id /dok.id

4 3. ORGANISATION 3.1 Organisation Ældreområdet er organiseret i Visitationsteamet og Ældreservice. 3.2 Visitation Visitationsteamet Myndighedsfunktion med ansvar for visitation til en lang række sundhedsydelser for såvel voksne handicappede som ældre. Ydelserne vedrører f.eks. pleje og praktisk bistand, genoptræning, personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, boliger, madservice, daghjem, handicapbiler og transport. På hjælpemiddelområdet visiteres også til børn. Herudover varetages driften af kommunens hjælpemiddeldepot. Der er ca. 20 medarbejdere i Visitationsteamet. Ældreservice Udførerfunktion med ansvar for drift af de kommunale opgaver i forhold til 2 plejeboligenheder, hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træningscenter / sundhedscenter, daghjem og korttidsafsnit. Herudover varetager Ældreservice driften af eget kommunalt vikarkorps. Der er ca. 300 medarbejdere ansat i Ældreservice. Hertil kommer en række private leverandører godkendt i henhold til reglerne om frit valg, som servicerer ca. 40 % af borgerne. Visitation til madservice gennemføres den dag, brugeren (eller pårørende, sygeplejen etc.) henvender sig til myndighedsfunktionen. Maden skal kunne leveres inden for 3 dage efter kontakten til myndighedsfunktionen, forudsat at denne giver besked til leverandøren inden for de nedenfor angivne tidsrammer. Dette gælder, medmindre visitator finder det nødvendigt at påbegynde leverancen hurtigere. Der kan eksempelvis i akutte tilfælde være behov for, at leverancen påbegyndes dagen efter kontakten til myndighedsfunktionen, f.eks. ved udskrivning af bruger fra sygehus. 4. HJEMMEBOENDE Der skal produceres og leveres mad til hjemmeboende brugere på de til enhver tid gældende hjemadresser. Leverandøren skal desuden levere mad til hjemmeboende brugere på alternativ adresse inden for kommunegrænsen, når brugerne ønsker dette, f.eks. i sommerhus. Opgaven omfatter madservice med udbringning samt levering af diætkost. Opgaven udbydes i henhold til reglerne om udbud af hovedleverandør under godkendelsesmodellen. Hovedleverandøren skal tåle, at andre leverandører godkendes med udgangspunkt i de priser, hovedleverandøren har budt ind med. Odder Kommunes krav til kvaliteten er beskrevet i det følgende ud fra følgende overskrifter: Minimumskapacitet og leveringsikkerhed Krav til næringsindhold og portionsstørrelse Kvalitetskrav til ældrekost mv. Krav til variation over tid Sags.id /dok.id

5 Krav til bestilling og afbestilling Krav til udbringning og levering Krav til tilgængelighed Krav vedrørende højtider/helligdage Tilkøb Krav til observationsforpligtelse Administrative krav 4.1 Minimumskapacitet og leveringssikkerhed Leverandøren er forpligtet til over for alle visiterede brugere at have den fornødne kapacitet og det fornødne beredskab til at kunne producere og levere madservice dækkende alle de dage, brugerne ønsker det. 4.2 Krav til næringsindhold og portionsstørrelse Leverandøren skal tilbyde følgende kosttyper (tabellen redegør samtidig for tidligere anvendte betegnelser for kosttyperne). Tidligere navne på kostyper Gældende navne på kosttyper Tidligere navne på kosttyper Ældrekost Fuldkost Diæt ældrekost Diabetes Kolestrolfattig Energireduceret Lægeordinerede diæter Lægeordinerede diæter Superkost Energitæt småtspisende Ældrekost Blødkost Blødkost Kvalitetskrav, ældrekost Kosten skal leve op til nedenstående krav: Middag Tilbehør Middag En portion hovedret Hel kød:100 g Fars:120 g Fisk:125 g Fjerkræ:100 g Gryderet: 80 g kød, 2 dl sovs 1,75 dl sovs 100 g kartofler/ 200 g kartoffelmos/ 100 g ris/ pasta 50 g kogte grøntsager 1 dl/50 g råkost/salat m. dressing Tilbehør Syltetøj til pandekager og æbleskiver mm., mælk til frugtgrød. Kammerjunker og tvebakker til relevante retter. Tilbehør til de retter der ikke kan spises uden relevant tilbehør, eller specielt tilbehør, f.eks. agurkesalat og syltede grønne tomater. Tilbehør der ikke sendes ud: Sennep, saft, kanelsukker og smør En portion biret 1½ dl dessert/ 2 ½ dl suppe 2 ½ dl mælkeret / 1 ½ dl frugtgrød m. ½ dl. letmælk 1½ dl /100 g forret Der skal være mulighed for at tilkøbe ekstra mad, madpakker mv. Sags.id /dok.id

6 4.2.2 Kvalitetskrav, diæter Leverandøren skal kunne levere de til enhver tid anvendte diæter i medfør af "Anbefalinger for den danske institutionskost" samt vejledning fra Diabetesforeningen. Leverandøren skal desuden kunne levere særlige hospitals- eller lægeordinerede diæter og vil i den forbindelse få udleveret vejledning og diætbeskrivelse herfra, såfremt en sådan foreligger. Diæter skal leveres i samme mængde og tilbud som ældrekost, såfremt der ikke er begrænsninger i diæten Kvalitetskrav, småtspisende (superkost) Middag Tilbehør Middag En portion hovedret, beriget 1 smørklat (4 g) til grønsager/kartofler /kartoffelmos /ris /pasta Hel kød:75 g Fars:75 g Fisk: 75 g Fjerkræ: 75 g Gryderet: 50 g kød, 1,75 dl sovs (b) ¾ dl flødesovs (b) 50 g kartofler (b)/ 200 g kartoffelmos(b) / 50 g ris/pasta (b) 40 g kogte grøntsager 1/3 dl råkost m. dressing (30 g) Tilbehør Syltetøj til pandekager og æbleskiver mm., mælk til frugtgrød. Kammerjunker og tvebakker til relevante retter. Tilbehør til de retter der ikke kan spises uden relevant tilbehør, eller specielt tilbehør, f.eks. agurkesalat og syltede grønne tomater. Tilbehør der ikke sendes ud: Sennep, saft, kanelsukker og smør En portion biret 1½ dl dessert/ 1½ dl suppe 1½ dl mælkeret/ 1½ dl frugtgrød m. ½ dl fløde 1 dl/70 g forret Der skal være mulighed for tilkøb svarende til ovenfor under ældrekost, jf. også krav til tilkøb nedenfor. 4.3 Krav til valgmuligheder Leverandøren skal generelt kunne tilbyde mad, der tilfredsstiller de fleste brugeres individuelle behov (smag), og herunder tilbyde: Vegetar, med til- og fravalg: f.eks. æg, mælk, fisk, kylling Allergikost efter skema: f.eks. minus kål, stærke krydderier, laks, skaldyr, svampe, ost, nødder Rekreationskost: kun kogt mad Specialdiæter/ønsker Spiser kun siet kartoffelmos og sovs og siet biret Hvis brugeren ønsker kartoffelmos i stedet for kartofler, skal dette opfyldes. Odder Kommune ønsker endelig, at brugerne skal have mulighed for at få mad, hvor der er taget hensyn til religiøse forskrifter i forhold til indholdet; dvs. at det skal være muligt at undgå råvarer, der af religiøse årsager ikke ønskes indtaget (f.eks. en bouillon baseret på svin). Sags.id /dok.id

7 4.4 Krav til variation over tid Odder Kommune stiller krav om, at menuen generelt varierer efter årstiderne og med afsæt i forskellige typer af mad. Konkret skal der pr. måned som minimum sikres fisk 4-5 gange, fjerkræ 4 gange og indmad 1 gang. Der skal tilsvarende sikres en vis variation inden for den enkelte uges valg mellem 14 hovedretter og 17 biretter. Alle retter varierer med kogt og stegt og der veksles mellem kalvekød, oksekød og svinekød. Biretten skal variere mellem mælkemad, frugtgrød, frugtsupper, desserter, frisk frugt 1, og grønsagssupper. 4.5 Krav til bestilling og afbestilling Det er leverandørens ansvar at sikre modtagere af madservice den løbende adgang til samt overblik over menuen med tilhørende valgmuligheder, jf. nedenfor om tilgængelighed. Modtagerne skal kunne vælge kun at modtage hovedret, dvs. man skal kunne fravælge biret, men ikke omvendt. Madservice kan afmeldes for enkeltdage eller for en periode. Brugere i Odder Kommune, der modtager madservice omfattet af det frie leverandørvalg, kan skifte leverandør med 1 måneds varsel. Leverandøren skal være indstillet på løbende at blive kontakt af Odder Kommunes myndighedsfunktion og brugere med henblik på behov for kostændringer, midlertidigt stop ved indlæggelser osv. Bruger kan selv bestille alle former for diæter. Er leverandørens tilbud baseret på varmholdt mad, skal der kunne sendes rettelser frem til kl samme dag. Der skal tilsvarende kunne bestilles og afbestilles varm mad indtil kl samme dag. Er leverandørens tilbud baseret på kølevakuum mad, kølemad eller frostmad skal der kunne sendes rettelser frem til kl sidste hverdag før levering. Der skal tilsvarende kunne bestilles og afbestilles mad frem til kl sidste hverdag før levering. Hvis en bruger bliver akut udskrevet, er leverandøren forpligtet til at levere mad, også selvom det ikke er på sædvanlig leveringsdag. Odder Kommune gør opmærksom på, at nogle brugere ved et tilbud om kølevakuum mad, frostmad eller kølemad vælger at få dette tilbud f.eks. 4 gange om ugen hjemme og mad i et daghjem de øvrige dage. Såfremt brugeren bliver syg, kan dette medføre, at brugeren ikke har mad hjemme til alle sygedage. Leverandøren vil da skulle sørge for den nødvendige leverance. Maden vil blive betalt efter den gældende takst. 4.6 Krav til udbringning og levering Leverandøren er ansvarlig for udbringning til hjemmeboende. Leverandøren tager evt. genbrugsemballage retur. Det er leverandørens opgave at sikre en udbringningsprocedure, herunder en overdragelse fra køkkenpersonale til madudbringere, som sikrer en korrekt leverance. De medarbejdere, som leverer maden hos brugerne, skal være oplært i gældende krav til transport, opbevaring etc. for den pågældende produktionsform. De personer, der leverer ydelsen, skal være bekendt med kommunens kvalitetsstandard og med den konkrete afgørelse i forhold til brugeren, samt kunne 1 Hvis leverandørens tilbud ikke er baseret på en valgmenu med mulighed for at vælge mellem flere forskellige biretter pr. dag, er jordbær det eneste alternativ som frisk frugt, dvs. der kan ikke tilbydes et æble, en pære etc. Sags.id /dok.id

8 kommunikere med brugerne. Maden skal transporteres i overensstemmelse med aktuelle hygiejnemæssige forskrifter, og skal leveres på anvist plads. Består leverandørens tilbud af varm mad, leveres hver dag mellem 11 og (leverandøren oplyser nærmere tidspunkt til brugeren). Mad, som leveres varmt, har minimum spisetemperatur. Kold dessert må ikke stilles oven på varm ret. Leverandøren er behjælpelig med at åbne låg mv. på varmholdt mad. Er brugeren ikke hjemme, anvendes proceduren beskrevet under observationsforpligtelse. Madudbringer skal sætte varm mad i termokasse om forlangende. Leverandøren skal stille fornødne termokasser mm. til rådighed og selv forestå rengøring af disse. Består maden af kølemad, leveres, så maden overholder krav om holdbarhed på min. 72 timer, dvs. mindst leverance hver 3. dag. Består leverandørens tilbud af køle-vakuummad eller frostmad, leveres mindst én gang om ugen. Leverandøren oplyser nærmere tidspunkt til brugeren. Ved kølevakuummad og kølemad sættes maden i køleskabet og madudbringeren kan hjælpe med tjek af køleskabstemperatur. Ved frostmad sættes maden i fryser. Er brugeren ikke hjemme på det aftalte tidspunkt, følges den med Odder Kommune aftalte procedure. Leverandøren er forpligtet til at kontakte brugeren, såfremt det oplyste tidspunkt afviges med mere end ½ time. Ved ændringer i leverandørens køreplan gives besked til brugeren, samt til hjemmeplejen, hvis brugeren bistås af hjemmeplejen i forbindelse med måltidet. Udbringeren skal bære synlig legitimation. Legitimationskortet skal som minimum indeholde leverandørens navn, foto og medarbejderens navn. Legitimationskortet skal inddrages ved en medarbejders ophør i virksomheden. Udbringeren skal altid være velsoigneret og i ren, praktisk arbejdsbeklædning. Nærmere retningslinjer aftales efter kontraktindgåelse. Der må ikke nydes alkohol i arbejdstiden. Madudbringere skal forstå og kunne gøre sig forståelig på dansk. Det er leverandørens ansvar at sikre, at der kan videregives informationer til bruger, der ikke kan læse eller har et synshandicap. Madudbringerne tager relevant materiale med ud til brugerne, så som priser, informationsmateriale, spørgeskemaer. 4.7 Krav til tilgængelighed Leverandøren skal være tilgængelig for telefonisk kontakt, som minimum i tidsrummet fra 7-13 på hverdage ved køle-vakuummad og frostmad; ved varmholdt mad og kølemad på alle ugens dage fra 7-14, samt i øvrigt kunne kontaktes pr. mail. Leverandøren er forpligtet til at udarbejde et informationsmateriale til brugerne med oplysninger om f.eks.: Leveringshyppighed og tidspunkter Hvornår leverandøren kan kontaktes pr. telefon Frister for bestilling og afbestilling af måltider Valg af menuer Omfang af levering af tilbehør til retterne Indholdet og informationerne skal holde sig inden for de stillede krav i udbudsmaterialet. Sags.id /dok.id

9 4.8 Krav vedrørende højtider/helligdage Der skal kunne leveres festmåltider i henhold til højtider og ifølge højtidens tradition eksempelvis andesteg med rødkål til jul. Dette indgår som en integreret del af leverandørens tilbud, dvs. at der ikke udløses ekstra betaling. 4.9 Tilkøb Leverandøren kan tilbyde tilkøb inden for gældende retningslinjer. Odder Kommune ønsker, at hjemmeboende brugere skal have mulighed for at købe forskellige ekstra leverancer. Herunder indkøb af proteindrik. Tilkøb er et anliggende mellem borgeren og leverandøren, hvor borgeren betaler den af leverandøren fastsatte pris for den tilkøbte leverance Krav til observationsforpligtelse Leverandøren kontakter hjemmeplejen, hvis der er uregelmæssigheder hos brugeren, hvis brugeren er betydeligt dårligere end normalt og/eller brugerens behov vedr. mad ændrer sig. I tilfælde, hvor brugeren normalt har ulåst dør, skal der ved låst dør (uden aftale) først ringes til brugeren, hvorefter Odder Kommune (hjemmeplejen/planlægger) kontaktes straks eller ved hjemkomst til leverandøren. Leverandøren skal registrere disse hændelser med navn og adresse på bruger, den konkrete afvigelse, hvem der har foretaget registrering, samt hvem man har talt med fra Odder Kommune Administrative krav Fakturering Fakturaen sendes til kommunens myndighedsafdeling, dog undtaget tilkøbsydelser som faktureres borgeren direkte. Af hensyn til kommunens viderefakturering af omkostningerne til madservice til borgerne, skal fakturaerne afleveres elektronisk til elektronisk indlæsning i kommunens it-system KMD Opus, hvor filen med de nødvendige data indlæses med henblik på viderefakturering/ opkrævning hos borgeren. Fx ved brug af KMD Opus' modul til regningsdebitorer. Inden fakturaen fremsendes til kommunens myndighedsafdeling, skal den være korrigeret for afbudsregistrering. Omsorgssystem Kunden anvender i dag omsorgssystemet KMD Care. Kunden vil sikre at leverandøren får adgang til dette system med henblik på at til- og afmeldinger til madservicen sendes elektronisk til leverandøren. 5. KVALITETSSIKRING OG OPFØLGNING. I dette afsnit beskrives Odder Kommunes krav til opfølgning og kvalitet. 5.1 Generelle krav. Leverandøren skal være indforstået med, at der udføres kvalitetskontrol bl.a. ved brugerundersøgelser, analyser, stikprøver, kvalitetsstandarder osv. Sags.id /dok.id

10 Leverandøren skal mod forlangende levere statistik til Odder Kommune, som kommunen ikke selv har mulighed for at tilvejebringe. 5.2 Oplevet (subjektiv) kvalitet Dialogmøder. Leverandøren skal deltage i dialogmøder med kommunens ældreråd efter behov Brugerundersøgelser. Odder Kommune gennemfører løbende en brugertilfredshedsundersøgelse, og Odder Kommune har en forventning om, at madservicen/leverandøren er omfattet af disse brugerundersøgelser. Undersøgelserne gennemføres ved at visitatorerne stiller borgerne en række spørgsmål i forbindelse med revisitationerne. Odder Kommune forventer, at leverandørerne som minimum kan sikre samme brugertilfredshed som er gældende i dag. Såfremt der i kontraktperioden konstateres et fald i brugertilfredsheden, vil leverandøren skulle tage de fornødne skridt til at rette op på dette. I forlængelse af undersøgelsen vil Odder Kommune drøfte resultatet. Ved problemer vil leverandøren skulle udarbejde forslag til håndtering. Odder Kommune vil desuden følge op på brugernes individuelle oplevelse af kvaliteten i forbindelse med opfølgning på visiterede ydelser. Odder Kommune vil registrerer indkomne klager og opfølgning herpå som afsæt for læring og kvalitetsudvikling. 5.3 Målbar kvalitet. Gældende regler: Leverandøren skal opfylde gældende regler for fødevareproduktion, for opfølgning, hygiejne og egenkontrol. En beskrivelse af Leverandørens egenkontrol er vedlagt ansøgningen som leverandør. 5.4 Varedeklarationer. Leverandøren skal overholde den aftalte varedeklaration. Kunden er berettiget til at føre tilsyn med, at varedeklarationen overholdes. Tilsynet kan forestås af en af kunden valgt 3. part. Sags.id /dok.id

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.6 MADSERVICE, M-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere, som enten på grund af nedsat fysik, psykisk og/eller

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Madudbringning til hjemmeboende (Sundhed og Omsorgsudvalget den 7. april 2014) Formålet med kvalitetsstandarderne er at give en tydelig og klar beskrivelse af de indsatser, der kan leveres

Læs mere

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune 1 of 9 Krav til leverandører af madservice i JANUAR 2014 2 of 9 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I SYDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Kapitel 2. Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet. Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Kapitel 2. Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet. Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Sundhed og Omsorg Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet Kravspecifikation Kapitel 2 Indholdsfortegnelse 1 Madservice til hjemmeboende ældre 2 2

Læs mere

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende.

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende. mad til hver dag fra os til dig fra os til dig den mad, vi spiser, er vigtig for vitaminerne og udseendet Go MAD til hver DAG indhold vores livskvalitet. du har måske bedst muligt. vakuumering De daglige

Læs mere

Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad

Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad Favrskov Mad Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad Hvem er vi Favrskov Mad har et moderne køkken, der har mange års erfaringer med at lave mad til pensionister, efterlønsmodtagere og andre visiterede borgere.

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Leverandør af madservice til hele Hillerød Kommune fra Køkkenet MAD til hver DAG

Leverandør af madservice til hele Hillerød Kommune fra Køkkenet MAD til hver DAG Leverandør af madservice til hele Hillerød Kommune fra Køkkenet MAD til hver DAG Køkkenet MAD til hver DAG den 1.1.2010. 1 Stamdata Leverandør Adresse CVR nr. 29 18 93 66 E-mail Køkkenet MAD til hver DAG

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Madservice februar 2015 Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune J.nr. [XX] Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I GENTOFTE KOMMUNE. Kravspecifikation

MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I GENTOFTE KOMMUNE. Kravspecifikation MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I Kravspecifikation April 2011 KRAVSPECIFIKATION AF MAD TIL HJEMMEBOENDE I 1. KOSTPOLITIKKEN I...4 2. KRAVSPECIFIKATION...5 2.1 Målsætning.... 5 2.2 Valgmuligheder...

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Menukatalog. - mad gør glad. Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus

Menukatalog. - mad gør glad. Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus Menukatalog - mad gør glad Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus Start d. 4. oktober 2010 - Uge 40 Slut d. 9. januar 2011 - Uge 1 KÆRE KUNDER Gitte

Læs mere

Kostformer hos. Favrskov Mad

Kostformer hos. Favrskov Mad Kostformer hos Favrskov Mad Kostformer hos Favrskov Mad For at sikre at borgere, der køber mad hos Favrskov Mad, får mad der er tilpasset individuelle behov, er det vigtigt at tilbyde den rette kostform/diæt,

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Portionerne i Menuplanen

Portionerne i Menuplanen Portionerne i Menuplanen I nedenstående skemaer finder du en oversigt over portionsstørrelser til hhv. vuggestue- og børnehavebørnene til dagens måltider; morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem Kvalitetsstandarder 2014 Hjælp til beboere på plejehjem Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning...3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?........

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

EU-UDBUD. på madservice. ældreafdelingen, Silkeborg Kommune

EU-UDBUD. på madservice. ældreafdelingen, Silkeborg Kommune EU-UDBUD på madservice ældreafdelingen, Silkeborg Kommune 1. INDLEDNING 3 1.1 Opgavens omfang 3 2. UDBUDSBETINGELSER 4 2.1 Forventet tidsplan 4 2.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet 4 2.3 Åbning af de indkomne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

P Å M A D S E R V I C E

P Å M A D S E R V I C E E U - U D B U D P Å M A D S E R V I C E M E D U D B R I N G N I N G Æ L D R E A F D E L I N G E N, S I L K E B O R G K O M M U N E Silkeborg Kommune, 8. maj 2009 Sagsnr. 09/19926 1. INDLEDNING... 1 1.1

Læs mere

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske Mere end Mad Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker Det Danske Gør hverdagen lettere Med Det Danske Madhus som jeres madleverandør får I: Altid velsmagende, frisk og hjemmelavet mad. Mad som er

Læs mere

Information vedrørende kosthåndbog

Information vedrørende kosthåndbog 12 Der henvises i øvrigt til kosthåndbogen på BRKs hjemmeside : www.brk.dk Information vedrørende kosthåndbog Hjemmeboende, borgere på plejehjem og centre og cafeer får mad fra DeViKa Nexø Træffes 9-12

Læs mere

Skab måltidet på tallerknen

Skab måltidet på tallerknen de må o g d lti Det Skab måltidet på tallerknen 9 Mj Normalkost Morgenmåltidet Morgenmåltidet: 1 dl. ymer med 1 spk. drys eller havregrød/øllebrød med mælk 1/2 brik smør 1 sk. franskbrød 1 skive ost +45

Læs mere

Det handler derfor om en hurtig indsats med den rigtige kosttype, eller endnu bedre en generel forebyggende indsats.

Det handler derfor om en hurtig indsats med den rigtige kosttype, eller endnu bedre en generel forebyggende indsats. FORORD At gøre en ernæringsmæssig indsats, er en meget vigtig faktor for at bevare et godt funktionsniveau højt op i alderen. Vægt, vægtudvikling og indtag af mad og drikke er de bedste parametre til at

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for madservice i plejeboliger

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for madservice i plejeboliger Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for madservice i plejeboliger Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Ydelsesområde Målgruppe Lovgrundlag Ydelsens omfang Madservice til plejeboliger.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Måltidspolitik januar 2011

Måltidspolitik januar 2011 Måltidspolitik januar 2011 På Solgården har vi vores eget køkken, hvor vi laver mad til husets beboere og de borgere i ældreboligerne, der vælger at spise deres måltider på Solgården. For konstant at have

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker daglig levering af sund frokostbuffet til personalet. Udbuddet gennemføres

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 1 (Fælleskøkkenet Elbo)

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 1 (Fælleskøkkenet Elbo) Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 1 (Fælleskøkkenet Elbo) FREDERICIA KOMMUNE 2012 2 Kvalitetsopfølgning på leverancerne af mad til borgere i eget hjem Fredericia

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER Side/Page/Seite 1 / 5 Forplejning Maden er det halve ophold Vort køkken, som er sammensat af faglært personale, tilbereder alle måltider af friske råvarer. Der lægges stor vægt på årstidens grøntsager,

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

En undersøgelse af den kommunale MAD. service

En undersøgelse af den kommunale MAD. service En undersøgelse af den kommunale MAD service En undersøgelse af den kommunale MAD service Du kan læse mere om undersøgelsens metode i bilagsrapporten og delundersøgelsen fra Danmarks Fødevareforskning

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Buldervang 2009 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Måltidet er ikke bare mad Ud over at skulle dække et fysisk behov, er måltidet en social funktion, som vi vægter højt. Vi spiser sund og varieret kost. Vi spiser

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Frokostplus frokostordning

Frokostplus frokostordning Frokostplus frokostordning Frokost+ tilbyder en indbydende og varieret frokostordning med et stort udvalg, som dækker de flestes behov og ønsker. Høj service, gode råvarer og stor variation er det, der

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere