BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE"

Transkript

1 BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE

2 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Rammer for opgaveløsningen Lovgivningen Målsætninger Rammer for madservice 3 3. Organisation Organisation Visitation 4 4. Hjemmeboende Minimumskapacitet og leveringssikkerhed Krav til næringsindhold og portionsstørrelse Kvalitetskrav, ældrekost Kvalitetskrav, diæter Kvalitetskrav, småtspisende (superkost) Krav til valgmuligheder Krav til variation over tid Krav til bestilling og afbestilling Krav til udbringning og levering Krav til tilgængelighed Krav vedrørende højtider/helligdage Tilkøb Krav til observationsforpligtelse Administrative krav 9 5. Kvalitetssikring og opfølgning Generelle krav Oplevet (subjektiv) kvalitet Dialogmøder Brugerundersøgelser Målbar kvalitet Varedeklarationer 10 Appendiks Appendiks 1: Kvalitetsstandard for madservice Sags.id /dok.id

3 1. INDLEDNING Opgaven omfatter: Produktion og levering af mad til hjemmeboende. Opgaven udbydes i henhold til reglerne om udbud af hovedleverandør under godkendelsesmodellen. Opgaven omfatter madservice med udbringning samt levering af diætkost. Hovedleverandøren skal tåle, at andre leverandører godkendes med udgangspunkt i de priser, hovedleverandøren har budt ind med. Bilaget er disponeret som følger: I afsnit 2 beskrives rammerne for madordningen i Odder Kommune. I afsnit 3 præsenteres organiseringen af madservice samt visitationsproceduren. I afsnit 4 beskrives kravene til leverandøren. I afsnit 5 præsenteres krav til ydelserne til hjemmeboende. I afsnit 6 redegøres for kvalitetskontrol. Til bilaget hører følgende appendiks: Appendiks 1: Kvalitetsstandard for madservice. 2. RAMMER FOR OPGAVELØSNINGEN 2.1 Lovgivningen Der er tale om madservice i medfør af Servicelovens 83 stk. 1 nr Målsætninger De konkrete krav til ydelserne fremgår af de følgende afsnit. Odder Kommunes målsætning for den kommunale madservice har afsæt i kommunens madpolitik. Det er et helt overordnet krav, at maden er ernæringsrigtig og af god kvalitet og med brug af gode årstidsbestemte råvarer samt sammensat efter Anbefalinger for den danske institutionskost. Maden skal produceres med færrest mulige tilsætningsstoffer og så tæt på hjemmelavet som muligt og med et minimum af færdigretter, som minimum i det omfang, det er beskrevet nedenfor. Kosten skal styrke de ældres livskvalitet og helbred. Måltidet skal tage udgangspunkt i gennemsnitsanbefalingerne for en 75-årig med et dagsbehov på KiloJoule (ca kcal). Leverandøren skal til enhver tid efterleve de krav, der følger af ovenstående, herunder sikre en løbende tilpasning i takt med ændrede krav. 2.3 Rammer for madservice Odder Kommunes kvalitetsstandard for Madservice er vedlagt som Appendiks 1 til dette bilag. Den til enhver tid gældende kvalitetsstandard udgør en overordnet ramme for den leverance, som Leverandøren skal sikre. Leverandøren ikke kan aflyse levering af maden. Leverandøren retter omgående og for egen regning evt. fejl eller mangler i en leverance. Leverandøren skal helt overordnet leve op til de krav, der fremgår af bilaget. Sags.id /dok.id

4 3. ORGANISATION 3.1 Organisation Ældreområdet er organiseret i Visitationsteamet og Ældreservice. 3.2 Visitation Visitationsteamet Myndighedsfunktion med ansvar for visitation til en lang række sundhedsydelser for såvel voksne handicappede som ældre. Ydelserne vedrører f.eks. pleje og praktisk bistand, genoptræning, personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, boliger, madservice, daghjem, handicapbiler og transport. På hjælpemiddelområdet visiteres også til børn. Herudover varetages driften af kommunens hjælpemiddeldepot. Der er ca. 20 medarbejdere i Visitationsteamet. Ældreservice Udførerfunktion med ansvar for drift af de kommunale opgaver i forhold til 2 plejeboligenheder, hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træningscenter / sundhedscenter, daghjem og korttidsafsnit. Herudover varetager Ældreservice driften af eget kommunalt vikarkorps. Der er ca. 300 medarbejdere ansat i Ældreservice. Hertil kommer en række private leverandører godkendt i henhold til reglerne om frit valg, som servicerer ca. 40 % af borgerne. Visitation til madservice gennemføres den dag, brugeren (eller pårørende, sygeplejen etc.) henvender sig til myndighedsfunktionen. Maden skal kunne leveres inden for 3 dage efter kontakten til myndighedsfunktionen, forudsat at denne giver besked til leverandøren inden for de nedenfor angivne tidsrammer. Dette gælder, medmindre visitator finder det nødvendigt at påbegynde leverancen hurtigere. Der kan eksempelvis i akutte tilfælde være behov for, at leverancen påbegyndes dagen efter kontakten til myndighedsfunktionen, f.eks. ved udskrivning af bruger fra sygehus. 4. HJEMMEBOENDE Der skal produceres og leveres mad til hjemmeboende brugere på de til enhver tid gældende hjemadresser. Leverandøren skal desuden levere mad til hjemmeboende brugere på alternativ adresse inden for kommunegrænsen, når brugerne ønsker dette, f.eks. i sommerhus. Opgaven omfatter madservice med udbringning samt levering af diætkost. Opgaven udbydes i henhold til reglerne om udbud af hovedleverandør under godkendelsesmodellen. Hovedleverandøren skal tåle, at andre leverandører godkendes med udgangspunkt i de priser, hovedleverandøren har budt ind med. Odder Kommunes krav til kvaliteten er beskrevet i det følgende ud fra følgende overskrifter: Minimumskapacitet og leveringsikkerhed Krav til næringsindhold og portionsstørrelse Kvalitetskrav til ældrekost mv. Krav til variation over tid Sags.id /dok.id

5 Krav til bestilling og afbestilling Krav til udbringning og levering Krav til tilgængelighed Krav vedrørende højtider/helligdage Tilkøb Krav til observationsforpligtelse Administrative krav 4.1 Minimumskapacitet og leveringssikkerhed Leverandøren er forpligtet til over for alle visiterede brugere at have den fornødne kapacitet og det fornødne beredskab til at kunne producere og levere madservice dækkende alle de dage, brugerne ønsker det. 4.2 Krav til næringsindhold og portionsstørrelse Leverandøren skal tilbyde følgende kosttyper (tabellen redegør samtidig for tidligere anvendte betegnelser for kosttyperne). Tidligere navne på kostyper Gældende navne på kosttyper Tidligere navne på kosttyper Ældrekost Fuldkost Diæt ældrekost Diabetes Kolestrolfattig Energireduceret Lægeordinerede diæter Lægeordinerede diæter Superkost Energitæt småtspisende Ældrekost Blødkost Blødkost Kvalitetskrav, ældrekost Kosten skal leve op til nedenstående krav: Middag Tilbehør Middag En portion hovedret Hel kød:100 g Fars:120 g Fisk:125 g Fjerkræ:100 g Gryderet: 80 g kød, 2 dl sovs 1,75 dl sovs 100 g kartofler/ 200 g kartoffelmos/ 100 g ris/ pasta 50 g kogte grøntsager 1 dl/50 g råkost/salat m. dressing Tilbehør Syltetøj til pandekager og æbleskiver mm., mælk til frugtgrød. Kammerjunker og tvebakker til relevante retter. Tilbehør til de retter der ikke kan spises uden relevant tilbehør, eller specielt tilbehør, f.eks. agurkesalat og syltede grønne tomater. Tilbehør der ikke sendes ud: Sennep, saft, kanelsukker og smør En portion biret 1½ dl dessert/ 2 ½ dl suppe 2 ½ dl mælkeret / 1 ½ dl frugtgrød m. ½ dl. letmælk 1½ dl /100 g forret Der skal være mulighed for at tilkøbe ekstra mad, madpakker mv. Sags.id /dok.id

6 4.2.2 Kvalitetskrav, diæter Leverandøren skal kunne levere de til enhver tid anvendte diæter i medfør af "Anbefalinger for den danske institutionskost" samt vejledning fra Diabetesforeningen. Leverandøren skal desuden kunne levere særlige hospitals- eller lægeordinerede diæter og vil i den forbindelse få udleveret vejledning og diætbeskrivelse herfra, såfremt en sådan foreligger. Diæter skal leveres i samme mængde og tilbud som ældrekost, såfremt der ikke er begrænsninger i diæten Kvalitetskrav, småtspisende (superkost) Middag Tilbehør Middag En portion hovedret, beriget 1 smørklat (4 g) til grønsager/kartofler /kartoffelmos /ris /pasta Hel kød:75 g Fars:75 g Fisk: 75 g Fjerkræ: 75 g Gryderet: 50 g kød, 1,75 dl sovs (b) ¾ dl flødesovs (b) 50 g kartofler (b)/ 200 g kartoffelmos(b) / 50 g ris/pasta (b) 40 g kogte grøntsager 1/3 dl råkost m. dressing (30 g) Tilbehør Syltetøj til pandekager og æbleskiver mm., mælk til frugtgrød. Kammerjunker og tvebakker til relevante retter. Tilbehør til de retter der ikke kan spises uden relevant tilbehør, eller specielt tilbehør, f.eks. agurkesalat og syltede grønne tomater. Tilbehør der ikke sendes ud: Sennep, saft, kanelsukker og smør En portion biret 1½ dl dessert/ 1½ dl suppe 1½ dl mælkeret/ 1½ dl frugtgrød m. ½ dl fløde 1 dl/70 g forret Der skal være mulighed for tilkøb svarende til ovenfor under ældrekost, jf. også krav til tilkøb nedenfor. 4.3 Krav til valgmuligheder Leverandøren skal generelt kunne tilbyde mad, der tilfredsstiller de fleste brugeres individuelle behov (smag), og herunder tilbyde: Vegetar, med til- og fravalg: f.eks. æg, mælk, fisk, kylling Allergikost efter skema: f.eks. minus kål, stærke krydderier, laks, skaldyr, svampe, ost, nødder Rekreationskost: kun kogt mad Specialdiæter/ønsker Spiser kun siet kartoffelmos og sovs og siet biret Hvis brugeren ønsker kartoffelmos i stedet for kartofler, skal dette opfyldes. Odder Kommune ønsker endelig, at brugerne skal have mulighed for at få mad, hvor der er taget hensyn til religiøse forskrifter i forhold til indholdet; dvs. at det skal være muligt at undgå råvarer, der af religiøse årsager ikke ønskes indtaget (f.eks. en bouillon baseret på svin). Sags.id /dok.id

7 4.4 Krav til variation over tid Odder Kommune stiller krav om, at menuen generelt varierer efter årstiderne og med afsæt i forskellige typer af mad. Konkret skal der pr. måned som minimum sikres fisk 4-5 gange, fjerkræ 4 gange og indmad 1 gang. Der skal tilsvarende sikres en vis variation inden for den enkelte uges valg mellem 14 hovedretter og 17 biretter. Alle retter varierer med kogt og stegt og der veksles mellem kalvekød, oksekød og svinekød. Biretten skal variere mellem mælkemad, frugtgrød, frugtsupper, desserter, frisk frugt 1, og grønsagssupper. 4.5 Krav til bestilling og afbestilling Det er leverandørens ansvar at sikre modtagere af madservice den løbende adgang til samt overblik over menuen med tilhørende valgmuligheder, jf. nedenfor om tilgængelighed. Modtagerne skal kunne vælge kun at modtage hovedret, dvs. man skal kunne fravælge biret, men ikke omvendt. Madservice kan afmeldes for enkeltdage eller for en periode. Brugere i Odder Kommune, der modtager madservice omfattet af det frie leverandørvalg, kan skifte leverandør med 1 måneds varsel. Leverandøren skal være indstillet på løbende at blive kontakt af Odder Kommunes myndighedsfunktion og brugere med henblik på behov for kostændringer, midlertidigt stop ved indlæggelser osv. Bruger kan selv bestille alle former for diæter. Er leverandørens tilbud baseret på varmholdt mad, skal der kunne sendes rettelser frem til kl samme dag. Der skal tilsvarende kunne bestilles og afbestilles varm mad indtil kl samme dag. Er leverandørens tilbud baseret på kølevakuum mad, kølemad eller frostmad skal der kunne sendes rettelser frem til kl sidste hverdag før levering. Der skal tilsvarende kunne bestilles og afbestilles mad frem til kl sidste hverdag før levering. Hvis en bruger bliver akut udskrevet, er leverandøren forpligtet til at levere mad, også selvom det ikke er på sædvanlig leveringsdag. Odder Kommune gør opmærksom på, at nogle brugere ved et tilbud om kølevakuum mad, frostmad eller kølemad vælger at få dette tilbud f.eks. 4 gange om ugen hjemme og mad i et daghjem de øvrige dage. Såfremt brugeren bliver syg, kan dette medføre, at brugeren ikke har mad hjemme til alle sygedage. Leverandøren vil da skulle sørge for den nødvendige leverance. Maden vil blive betalt efter den gældende takst. 4.6 Krav til udbringning og levering Leverandøren er ansvarlig for udbringning til hjemmeboende. Leverandøren tager evt. genbrugsemballage retur. Det er leverandørens opgave at sikre en udbringningsprocedure, herunder en overdragelse fra køkkenpersonale til madudbringere, som sikrer en korrekt leverance. De medarbejdere, som leverer maden hos brugerne, skal være oplært i gældende krav til transport, opbevaring etc. for den pågældende produktionsform. De personer, der leverer ydelsen, skal være bekendt med kommunens kvalitetsstandard og med den konkrete afgørelse i forhold til brugeren, samt kunne 1 Hvis leverandørens tilbud ikke er baseret på en valgmenu med mulighed for at vælge mellem flere forskellige biretter pr. dag, er jordbær det eneste alternativ som frisk frugt, dvs. der kan ikke tilbydes et æble, en pære etc. Sags.id /dok.id

8 kommunikere med brugerne. Maden skal transporteres i overensstemmelse med aktuelle hygiejnemæssige forskrifter, og skal leveres på anvist plads. Består leverandørens tilbud af varm mad, leveres hver dag mellem 11 og (leverandøren oplyser nærmere tidspunkt til brugeren). Mad, som leveres varmt, har minimum spisetemperatur. Kold dessert må ikke stilles oven på varm ret. Leverandøren er behjælpelig med at åbne låg mv. på varmholdt mad. Er brugeren ikke hjemme, anvendes proceduren beskrevet under observationsforpligtelse. Madudbringer skal sætte varm mad i termokasse om forlangende. Leverandøren skal stille fornødne termokasser mm. til rådighed og selv forestå rengøring af disse. Består maden af kølemad, leveres, så maden overholder krav om holdbarhed på min. 72 timer, dvs. mindst leverance hver 3. dag. Består leverandørens tilbud af køle-vakuummad eller frostmad, leveres mindst én gang om ugen. Leverandøren oplyser nærmere tidspunkt til brugeren. Ved kølevakuummad og kølemad sættes maden i køleskabet og madudbringeren kan hjælpe med tjek af køleskabstemperatur. Ved frostmad sættes maden i fryser. Er brugeren ikke hjemme på det aftalte tidspunkt, følges den med Odder Kommune aftalte procedure. Leverandøren er forpligtet til at kontakte brugeren, såfremt det oplyste tidspunkt afviges med mere end ½ time. Ved ændringer i leverandørens køreplan gives besked til brugeren, samt til hjemmeplejen, hvis brugeren bistås af hjemmeplejen i forbindelse med måltidet. Udbringeren skal bære synlig legitimation. Legitimationskortet skal som minimum indeholde leverandørens navn, foto og medarbejderens navn. Legitimationskortet skal inddrages ved en medarbejders ophør i virksomheden. Udbringeren skal altid være velsoigneret og i ren, praktisk arbejdsbeklædning. Nærmere retningslinjer aftales efter kontraktindgåelse. Der må ikke nydes alkohol i arbejdstiden. Madudbringere skal forstå og kunne gøre sig forståelig på dansk. Det er leverandørens ansvar at sikre, at der kan videregives informationer til bruger, der ikke kan læse eller har et synshandicap. Madudbringerne tager relevant materiale med ud til brugerne, så som priser, informationsmateriale, spørgeskemaer. 4.7 Krav til tilgængelighed Leverandøren skal være tilgængelig for telefonisk kontakt, som minimum i tidsrummet fra 7-13 på hverdage ved køle-vakuummad og frostmad; ved varmholdt mad og kølemad på alle ugens dage fra 7-14, samt i øvrigt kunne kontaktes pr. mail. Leverandøren er forpligtet til at udarbejde et informationsmateriale til brugerne med oplysninger om f.eks.: Leveringshyppighed og tidspunkter Hvornår leverandøren kan kontaktes pr. telefon Frister for bestilling og afbestilling af måltider Valg af menuer Omfang af levering af tilbehør til retterne Indholdet og informationerne skal holde sig inden for de stillede krav i udbudsmaterialet. Sags.id /dok.id

9 4.8 Krav vedrørende højtider/helligdage Der skal kunne leveres festmåltider i henhold til højtider og ifølge højtidens tradition eksempelvis andesteg med rødkål til jul. Dette indgår som en integreret del af leverandørens tilbud, dvs. at der ikke udløses ekstra betaling. 4.9 Tilkøb Leverandøren kan tilbyde tilkøb inden for gældende retningslinjer. Odder Kommune ønsker, at hjemmeboende brugere skal have mulighed for at købe forskellige ekstra leverancer. Herunder indkøb af proteindrik. Tilkøb er et anliggende mellem borgeren og leverandøren, hvor borgeren betaler den af leverandøren fastsatte pris for den tilkøbte leverance Krav til observationsforpligtelse Leverandøren kontakter hjemmeplejen, hvis der er uregelmæssigheder hos brugeren, hvis brugeren er betydeligt dårligere end normalt og/eller brugerens behov vedr. mad ændrer sig. I tilfælde, hvor brugeren normalt har ulåst dør, skal der ved låst dør (uden aftale) først ringes til brugeren, hvorefter Odder Kommune (hjemmeplejen/planlægger) kontaktes straks eller ved hjemkomst til leverandøren. Leverandøren skal registrere disse hændelser med navn og adresse på bruger, den konkrete afvigelse, hvem der har foretaget registrering, samt hvem man har talt med fra Odder Kommune Administrative krav Fakturering Fakturaen sendes til kommunens myndighedsafdeling, dog undtaget tilkøbsydelser som faktureres borgeren direkte. Af hensyn til kommunens viderefakturering af omkostningerne til madservice til borgerne, skal fakturaerne afleveres elektronisk til elektronisk indlæsning i kommunens it-system KMD Opus, hvor filen med de nødvendige data indlæses med henblik på viderefakturering/ opkrævning hos borgeren. Fx ved brug af KMD Opus' modul til regningsdebitorer. Inden fakturaen fremsendes til kommunens myndighedsafdeling, skal den være korrigeret for afbudsregistrering. Omsorgssystem Kunden anvender i dag omsorgssystemet KMD Care. Kunden vil sikre at leverandøren får adgang til dette system med henblik på at til- og afmeldinger til madservicen sendes elektronisk til leverandøren. 5. KVALITETSSIKRING OG OPFØLGNING. I dette afsnit beskrives Odder Kommunes krav til opfølgning og kvalitet. 5.1 Generelle krav. Leverandøren skal være indforstået med, at der udføres kvalitetskontrol bl.a. ved brugerundersøgelser, analyser, stikprøver, kvalitetsstandarder osv. Sags.id /dok.id

10 Leverandøren skal mod forlangende levere statistik til Odder Kommune, som kommunen ikke selv har mulighed for at tilvejebringe. 5.2 Oplevet (subjektiv) kvalitet Dialogmøder. Leverandøren skal deltage i dialogmøder med kommunens ældreråd efter behov Brugerundersøgelser. Odder Kommune gennemfører løbende en brugertilfredshedsundersøgelse, og Odder Kommune har en forventning om, at madservicen/leverandøren er omfattet af disse brugerundersøgelser. Undersøgelserne gennemføres ved at visitatorerne stiller borgerne en række spørgsmål i forbindelse med revisitationerne. Odder Kommune forventer, at leverandørerne som minimum kan sikre samme brugertilfredshed som er gældende i dag. Såfremt der i kontraktperioden konstateres et fald i brugertilfredsheden, vil leverandøren skulle tage de fornødne skridt til at rette op på dette. I forlængelse af undersøgelsen vil Odder Kommune drøfte resultatet. Ved problemer vil leverandøren skulle udarbejde forslag til håndtering. Odder Kommune vil desuden følge op på brugernes individuelle oplevelse af kvaliteten i forbindelse med opfølgning på visiterede ydelser. Odder Kommune vil registrerer indkomne klager og opfølgning herpå som afsæt for læring og kvalitetsudvikling. 5.3 Målbar kvalitet. Gældende regler: Leverandøren skal opfylde gældende regler for fødevareproduktion, for opfølgning, hygiejne og egenkontrol. En beskrivelse af Leverandørens egenkontrol er vedlagt ansøgningen som leverandør. 5.4 Varedeklarationer. Leverandøren skal overholde den aftalte varedeklaration. Kunden er berettiget til at føre tilsyn med, at varedeklarationen overholdes. Tilsynet kan forestås af en af kunden valgt 3. part. Sags.id /dok.id

Odder BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION

Odder BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION Odder BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION VEJLEDNING I dette bilag beskrives krav til de ydelser, der skal leveres i henhold til Odder Kommune. Kravene til løsningen er nummereret Krav nn og Tilbud nn, hvor Krav

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med madog måltider?... 4 Hvad kan du få hjælp til?...

Læs mere

Madservice til borgere i eget hjem. Rudersdal Kommune

Madservice til borgere i eget hjem. Rudersdal Kommune Madservice til borgere i eget hjem Rudersdal Kommune Lovgrundlag Madservice er omfattet af 83 i Lov om Social Service (Serviceloven), med tilhørende Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning,

Læs mere

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Kvalitetsstandard for madservice december 2011 Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og støtte og 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.6 MADSERVICE, M-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere, som enten på grund af nedsat fysik, psykisk og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav Hvad er ydelsens lovgrundlag Lov om social Service 83. Hvilke behov dækker ydelsen Madservice til borgere, der opfylder visitationskriterierne. Hvad er formålet med ydelsen At borgeren får et ernæringsrigtigt

Læs mere

Kvalitetsstandard Madservice

Kvalitetsstandard Madservice Kvalitetsstandard Madservice Januar 2010 MADORDNING. LOV OM SOCIAL SERVICE 83 1 HVILKE BORGERE KAN MODTAGE MAD 1 YDELSEN 1 LEVERING 3 KVALITETSKRAV 3 KLAGEMULIGHED 4 Madordning. Lov om social service 83

Læs mere

2.1.5 Madservice (M-pakke)

2.1.5 Madservice (M-pakke) 2.1.5 (M-pakke) Værdiformulering At borgeren mødes med respekt og professionalisme At der ydes hjælp og service i dialog og samarbejde med borgeren At der ydes hjælp og service ud fra den enkelte borgers

Læs mere

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93,

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Kvalitetsstandard 2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Visitation Borgere i egen bolig: Kan henvende sig direkte til Social og Handicap, Team

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE 2014 MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Godkendt KBM 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere 2009 1 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Kvalitetsstandard for Ernæring Madservice med udbringning

Kvalitetsstandard for Ernæring Madservice med udbringning Kvalitetsstandard for Ernæring Madservice med udbringning Kvalitetsstandard for ernæring Hvad er ydelsens lovgrundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen indgår i ydelsen Servicelovens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for madservice med levering 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Vordingborg Madservice

Vordingborg Madservice Vordingborg Madservice God og veltilberedt mad lige til døren September 2015 Vordingborg Madservice mad med høj kvalitet - og den gode smag Vi tilbereder velsmagende mad af friske råvarer, fra de bedste

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Krav til leverandører af madservice (frit valg)

Krav til leverandører af madservice (frit valg) Krav til leverandører af madservice (frit valg) 1. Lovgrundlag Madservice er en ydelse tildelt efter 83 stk. 1 nr. 3 i Serviceloven. Dette betyder, at borgeren skal være visiteret til at modtage mad. Denne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice uden levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice uden levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for madservice uden levering 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med og uden levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at

Læs mere

Februar 2009. Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune

Februar 2009. Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune Februar 2009 Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I DEN ØSTLIGE DEL AF NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren

Læs mere

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Til kommunale og private leverandører af Madservice med udbringning og Spisetilbud Københavns Kommune Sundheds-

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2013 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre, at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Madudbringning til hjemmeboende (Sundhed og Omsorgsudvalget den 7. april 2014) Formålet med kvalitetsstandarderne er at give en tydelig og klar beskrivelse af de indsatser, der kan leveres

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE 2014 MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til ydelsen Hvilke

Læs mere

Ønsket er noteret. Det er ikke muligt inden for de annoncerede tidsfrister at afholde spørgemøde. De dele af kosten, som leverandøren

Ønsket er noteret. Det er ikke muligt inden for de annoncerede tidsfrister at afholde spørgemøde. De dele af kosten, som leverandøren NOTAT Projekt Udbud af madservice Kunde Odder Kommune Dato -10-04 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odder Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Udbudsbetingelser 5.3 DDM kan ikke deltage

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3 Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr.

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune MARTS 2011 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Det gode måltid. - en del af din hverdag. Hjemmelavet mad fra Madservice Aalborg er et godt valg.

Det gode måltid. - en del af din hverdag. Hjemmelavet mad fra Madservice Aalborg er et godt valg. Det gode måltid - en del af din hverdag Hjemmelavet mad fra Madservice Aalborg er et godt valg. Velkommen til Madservice Aalborg Velkommen til Madservice Aalborg. Vi glæder os til et godt samarbejde, og

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune Kvalitetsstandard for madordning i Odense Kommune Den 9/1 2014 Lovgrundlag Lov om social service 83. Her står at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til

Læs mere

Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne oplever at få måltider af både kulinarisk og ernæringsmæssig god kvalitet.

Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne oplever at få måltider af både kulinarisk og ernæringsmæssig god kvalitet. Notat Bilag 2 Den 5. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sekretariatet Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Madens kvalitet Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 17 Kvalitetsstandard for madservice med levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 17 Kvalitetsstandard for madservice med levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for madservice med levering 2017 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2015

Madservice. Kvalitetsstandard 2015 Madservice Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Indhold Uddybning Lovgrundlag 83 i Lov om Social Service Ydelsens art Madservice med udbringning Ydelsens formål Dagligt at producere og levere et ernæringsrigtigt

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3.

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem () 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1.2 Politiske målsætninger Madservice udgør dagens hovedmåltid og består af en hovedret

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice

Læs mere

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag indeholder de 2 kvalitetsstandarder, som vil være gældende fra rammeaftalens start 1. december 2015. Myntevej 3, 8920 Randers

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til madservice, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du ikke selv er i stand til at sørge for din egen

Læs mere

VORDINGBORG MADSERVICE. AFDELING FOR PLEJE OG OMSORG madservice.vordingborg.dk

VORDINGBORG MADSERVICE. AFDELING FOR PLEJE OG OMSORG madservice.vordingborg.dk VORDINGBORG MADSERVICE AFDELING FOR PLEJE OG OMSORG madservice.vordingborg.dk VORDINGBORG MADSERVICE MAD MED HØJ KVALITET - og den gode smag Vi tilbereder velsmagende mad af gode råvarer, fra de bedste

Læs mere

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune 1 of 9 Krav til leverandører af madservice i JANUAR 2014 2 of 9 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I SYDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2014

Madservice. Kvalitetsstandard 2014 Madservice Kvalitetsstandard 2014 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice).

KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE Lovgrundlag Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). Hvilket behov dækker hjælpen Madservice til borgere som

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune JANUAR 2018 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Velkommen til Assens Kommunes. Madservice

Velkommen til Assens Kommunes. Madservice Velkommen til Assens Kommunes Madservice 1 Kære borger Velkommen til Assens Kommunes Madservice. Tak fordi du har valgt os som din madleverandør. Vi glæder os til et godt samarbejde. I denne folder kan

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad.

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Velkommen til Fælleskøkkenet

Velkommen til Fælleskøkkenet Velkomst Velkommen til Fælleskøkkenet Se mere på www.fælleskøkkenet.dk Indhold Velkommen 3 Sådan bestiller du 5 Levering 6 Opbevaring 7 Tips til dit måltid 9 Sådan varmes maden 10 Lidt ekstra at vælge

Læs mere

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Hvilke behov skal Et tilbud om døgnforplejning for beboere på plejecentre. ydelsen dække: Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen At tilbyde, producere og levere en ernæringsrigtig

Læs mere

Januar Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den vestlige del af Norddjurs Kommune

Januar Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den vestlige del af Norddjurs Kommune Januar 2007 Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i den vestlige del af Norddjurs Kommune 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I DEN VESTLIGE DEL AF NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren

Læs mere

Kvalitetsstandard for forplejningspakken

Kvalitetsstandard for forplejningspakken Kvalitetsstandard for forplejningspakken 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 Hvad står der i serviceloven?... 2 Hvad er forplejningspakken, og hvad består

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2016

Madservice. Kvalitetsstandard 2016 Madservice Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6.

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE...

Læs mere

Har du lyst til at prøvesmage vores mad - kan du som ny kunde få en GRATIS prøvepakke

Har du lyst til at prøvesmage vores mad - kan du som ny kunde få en GRATIS prøvepakke Har du lyst til at prøvesmage vores mad - kan du som ny kunde få en GRATIS prøvepakke Velkommen Din Private Kok glæder sig til at give dig nogle dejlige og varierede madoplevelser hver dag. Vi har mange

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan få madservice?... 4 Formål med ydelsen madservice...

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2011 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Madservice efter Servicelovens 83

Madservice efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Til borger... 4 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice?... 4 Opstart og

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilberedning og udbringning af mad

Kvalitetsstandard for tilberedning og udbringning af mad Kvalitetsstandard for tilberedning og udbringning af mad Kvalitetsstandarden indeholder fire dele: 1. Rammer 2. Tildeling (Visitation) 3. Indhold 4. Udførelse (Udfører Formål Det formelle grundlag Kvalitetsopfølgning

Læs mere

Mad der smager af meget mere

Mad der smager af meget mere Din lokale madleverandør Mad der smager af meget mere Se mere på www.fælleskøkkenet.dk Fælleskøkkenet er en aktiv medspiller i lokalsamfundet som en god arbejdsplads, og fordi vi støtter initiativer, der

Læs mere

Kapitel 2. Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet. Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Kapitel 2. Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet. Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Sundhed og Omsorg Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet Kravspecifikation Kapitel 2 Indholdsfortegnelse 1 Madservice til hjemmeboende ældre 2 2

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice og spisetilbud?...

Læs mere

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende.

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende. mad til hver dag fra os til dig fra os til dig den mad, vi spiser, er vigtig for vitaminerne og udseendet Go MAD til hver DAG indhold vores livskvalitet. du har måske bedst muligt. vakuumering De daglige

Læs mere

Du har mulighed for at vælge mellem flere retter og der må gerne bestilles flere af samme slags. Vær opmærksom på påstemplet "holdbarhedsdato".

Du har mulighed for at vælge mellem flere retter og der må gerne bestilles flere af samme slags. Vær opmærksom på påstemplet holdbarhedsdato. Produkter Kølevakummad Levering af mad til Voksenspecialområdet kan ske på 2 måder, enten ved bulkpakninger eller som enkeltportioner. Produktionsformen er identisk og det er alene leveringensformen der

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2014 Du kan blive visiteret til madservice, hvis du eller din ægtefælle/samlever ikke er i stand til at sørge for din egen mad. Der vil ved alle visitationer

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Egedal Kommune. Kvalitetsstandard for Madservice

Egedal Kommune. Kvalitetsstandard for Madservice Kvalitetsstandard for Madservice Januar 2010 Madservice med udbringning Bekendtgørelse nr.979 a 01.10.2008 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp på ældreområdet

Læs mere

Leverandørkrav. Madservice Godkendelse af leverandører. Frit leverandørvalg

Leverandørkrav. Madservice Godkendelse af leverandører. Frit leverandørvalg Leverandørkrav. Madservice Godkendelse af leverandører. Frit leverandørvalg 1 INDLEDNING...2 1.1 BAGGRUND...2 1.1.1. Materialets opbygning...2 1.2. YDELSERNES SAMMENSÆTNING...2 2. GODKENDELSESPROCEDURE...3

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til madservice, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset, og du eller din ægtefælle ikke

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Godkendt KMB 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service 91. Hvilke behov

Læs mere

Madservice Hjemmeboende borgere

Madservice Hjemmeboende borgere Madservice Hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard 2017 Hvad er madservice? Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du får nok at drikke, er velernæret

Læs mere

Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad

Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad Favrskov Mad Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad Hvem er vi Favrskov Mad har et moderne køkken, der har mange års erfaringer med at lave mad til pensionister, efterlønsmodtagere og andre visiterede borgere.

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Private Kok Dato for tilsynsbesøg: 19.09.13 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 10.50-11.30 Deltagere i tilsynet

Læs mere

Ringsted Kommune. Kostkoncept for forplejning på plejecenter

Ringsted Kommune. Kostkoncept for forplejning på plejecenter Ringsted Kommune Kostkoncept for forplejning på plejecenter 1 Indledning Kostkonceptet beskriver rammerne for forplejningen på plejecentrerne i Ringsted Kommune. Kostkonceptet er et internt arbejdsredskab

Læs mere

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF Madservice leverer god smag på bestilling

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF Madservice leverer god smag på bestilling Madservice leverer god smag på bestilling MADSERVICE Hvem er Madservice egentlig - og hvad kan vi? Madservice, det kommunale produktionskøkken, sætter en stor ære i at sammensætte retter, der smager godt

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 16. august 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 9.50 10.30

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007. Madservice til plejeboliger sags.id. 917426 / dok.id. 776928

Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007. Madservice til plejeboliger sags.id. 917426 / dok.id. 776928 Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007 Madservice til plejeboliger sags.id. 917426 / dok.id. 776928 Indhold: Lovgrundlag Ydelsens art Ydelsens formål Ydelsens indhold Uddybning: 83 i Lov om Social Service.

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune JANUAR 2017 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I SYDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI`

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` 1 INDHOLD Kære beboer 3 Fra jord til bord 4 Den rigtige kost til dig 4 Menuplaner 5 Din kostpakke 6 Tilpasset mad

Læs mere

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Ældreservice Udvalgsformanden 3 Formål 4 Traditioner 4 Kvalitet 4 Fleksibilitet 5 Valgmuligheder 6 Ernæringsvejledning 7 Information 8 Udvalgsformanden

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 18. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 12.30-13.30

Læs mere

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E%

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E% Kommunens nuværende Cook chill produktion. hvor Hjemmelavet mad der køles ned. produktionsform maden tilberedes, nedkøles og derefter portioneres i enkelt portioner. Hvilke kostformer leveres? Valgmulighed

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Sundhed og Ældre Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Lovgrundlag: Lov om social service 83 Sundhedsloven 119 Ydelsen dækker: Formål med ydelsen: Ydelsen Madservice er et

Læs mere

Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83 og Ældre- og Handicapforvaltningens kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetskrav til private leverandører. Frit leverandørvalg til: personlig hjælp og pleje praktisk hjælp madservice

Kvalitetskrav til private leverandører. Frit leverandørvalg til: personlig hjælp og pleje praktisk hjælp madservice Kvalitetskrav til private leverandører Frit leverandørvalg til: personlig hjælp og pleje praktisk hjælp madservice 2 1. Opgaver og målgruppe (Servicelovens 83, stk. 1)... 4 2. Beskrivelse af opgaver og

Læs mere