DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Oliebranchen etablerer: 4 Ny standard ved eftersyn på oliefyrede kedelanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Oliebranchen etablerer: 4 Ny standard ved eftersyn på oliefyrede kedelanlæg"

Transkript

1 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 4 December Oliebranchen etablerer: 4 Ny standard ved eftersyn på oliefyrede kedelanlæg Boligselskabet KAB 12 Hybridanlæg med varmepumper, gaskedler og solceller DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

2 Den der ventil under den røde øh... dingenot De der har ligget under en kondenserende oliekedel med en lommelygte i kindposen og mobilen presset mod linoleummet ved, at det ikke altid er let at huske navnet på en reservedel. Heldigvis gør det ikke så meget, når der i den anden ende af røret sidder en der kan. Som ved præcis hvilken ventil eller dingenot, du taler om. Og som kan sørge for, at du har den, eller en anden af vores reservedele, næste dag. Electro Energy er Danmarks førende leverandør af varmeteknik. Reservedele til oliefyr, gaskedler og gasbrændere på det danske marked, samt håndplukkede kedler, brændere og pumper fra de bedste europæiske producenter. Ring og få en uforpligtende dingenot-snak på tlf eller læs mere på: - alletiders reservedelshus

3 Uafklaret? Indhold Af Per Langkilde, formand for Dansk Energi Branche forening Side 4 Ny branchestandard for olieservice Forsyningssikkerhedsafgiftens skæbne ser ud til at være uafklaret, når det nye år starter om få dage. Det var ellers intentionen, at den første energiafgift på vedvarende energiformer, som f.eks. træpiller og brænde, skulle have haft premiere primo 2014, men det ser ud til, at hverken de Konservative eller Venstre vil lægge stemmer til forsyningssikkerhedsafgiften, der ellers udspringer af energiforliget fra To forhold synes at være årsag til, at der nu er vaklen i geledderne. Det ene er, at opkrævningen af afgift på mindre leveringer af brænde, som det ses til brændeovne, giver en uforholdsmæssig administrativ byrde, som oveni afgiften kan betyde ekstra omkostninger. I følge flere politikere kan det føre til øget sort handel og grænsehandel med brænde, og forslag om en skorstensafgift som alternativ er da også dukket op. Den er dog absolut heller ikke uden problemer med samme afgift til rig og fattig, til hyggefyring med brænde eller brænde som primær opvarmningskilde. Umiddelbart må en øgning af grænsehandlen dog også være begrænset. 1 m³ brænde vejer trods alt over 300 kg. Det er, hvad en normal trailer kan læsse, og der skal bruges ca. 15 mª brænde til et almindeligt parcelhus. Der synes ikke at være en rigtigt god alternativ løsning i sigte for mindre brændeforbrug. Det andet forhold er, at fjernvarmesektoren synes, at de bliver hårdere ramt end andre energiformer. Reelt er der helt samme afgift pr. GJ brændselsforbrug på fjernvarme, som på brændselsforbruget ved individuel opvarmning. Grunden til at fjernvarmeforbrugerne bliver hårdere ramt er, at den mindre effektivitet ved fjernvarmeproduktion og -distribution end ved moderne individuel opvarmning betyder, at brændselsforbruget er højere ved fjernvarme. Det er fuldstændigt som forbrugere med et gammelt ineffektivt oliefyr de får også en højere årlig afgift. Så der er reelt ikke tale om en særlig høj afgift for fjernvarme, men et højere primærbrændselsforbrug, som gør at afgiften bliver højere for fjernvarmeforbrugerne. Et er dog sikkert. Der skal hentes afgifter ind til statskassen ved den grønne omstilling, og at basere sig på afgifter på fossile brændsler alene er ikke holdbart, da det fossile forbrug jo bliver mindre og mindre. Så mon ikke det nye år alligevel vil bringe en afgift på alle brændsler, fossile eller vedvarende. Der kommer en afklaring, tror jeg. Side 8 Side 11 Side 11 Side 11 Side 12 Side 13 Side 5 Side 15 Side 8 Side 16 Side 7 Side 18 Side 21 Side 11 Side 23 Side Side 10 Side 10 Hybridløsningen - succes eller fiasko? Nyt brancheudvalg under Det Tekniske Sikkerhedsråd Mindeord Kirsten Schönherr Mindeord Allan Nikolaj Jørgensen På vej til at omlægge energiforsyningen i KAB Hybridanlæg med jordslanger i 20 meters dybde Lavthængende frugter ved energirenovering i eksisterende boliger Standardbesparelser ved skift til ny træpillekedel i 2014 Varmenormen DS 469 er revideret Brændermarkedet Kursuskalender Debra EnergiNyt Udgiver: Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup Telefon: Annoncer: Dansk Energi Brancheforening Redaktionsudvalget Erik L. Clément, Bosch A/S, Henning Søegaard, Weishaupt A/S, Michael Strøm, Kierulff a/s, Michael Westergaard, Gastech A/S, Hans Martin Sørensen, HS Tarm, Peter Abell, Electro Energy A/S, Allan Mikkelsen, Viessmann A/S, Max H. Hansen, Energiservice A/S og Jørgen K. Nielsen, Dansk Energi Brancheforening. Ansvarshavende redaktør: Helge Lynggaard Redaktionen afsluttet 18. december Forside: Fra KABs nye byggeri i Måløv. Næste nummer Udkommer medio marts 2014 Redigering og layout: Helge Lynggaard Pressebureauet Århus Grønnegade 80 B, 8000 Århus C Telefon: ISSN: elek.: Debra EnergiNyt 3

4 Branchestandard Ny branchestandard for olieservice Debra har sammen med andre aktører på olieservicemarkedet etableret en ny standard for eftersyn på oliefyrede kedelanlæg Af Jørgen K. Nielsen, Danske Energi Brancheforening I dag findes ingen officielle grænseværdier for oliekedelanlæg i drift. Som vi omtalte i et tidligere nummer af DEBRA Energinyt betød nedlæggelsen af Energistyrelsens eftersynsordning, at der ikke længere er krav til sodtal og røgtab ved oliefyring. Der er heller ikke officielle kriterier for, hvornår en oliekedel kan betegnes som ineffektiv. Det finder olieservicebranchen ikke for særligt hensigtsmæssigt. DEBRA, DS Håndværk & Industri, OR, OSS, Skorstensfejerlauget og TEKNIQ har derfor i fællesskab udarbejdet en ny branchestandard for eftersyn på oliefyrede kedelanlæg, som anviser, hvad et hovedeftersyn bør indeholde, hvordan eftersynet dokumenteres og hvilke grænseværdier, der skal overholdes, for at anlægget kan betragtes som i orden drifts-, energi- og miljømæssigt. Organisationerne opfordrer deres medlemmer og øvrige aktører på olieserviceområdet at tilslutte sig grundlaget for branchestandarden, følge anvisningerne og markedsføre over for kunderne, at deres eftersyn udføres i henhold olieservicebranchens fælles standard for hovedeftersyn. Eftersyn på kedlen Vandtrykket kontrolleres, og er det for lavt, informeres kedelejeren Kedlens forbrændingskammer og røgveje kontrolleres for sodbelægninger, som grundlag for en rensning. Traditionelle kedler skal typisk renses en gang om året. På kondenserende kedler skal vandlåsen kontrolleres og eventuelt renses. Der skal være væske i vandlåsen. Pakninger ved kedler med lukket forbrænding /balanceret aftræk skal være intakte Kedlens røgveje kontrolleres for sod Debra EnergiNyt

5 Eftersyn på oliebrænderen Hovedeftersyn på brænderen foretages typisk en gang årligt og omfatter følgende 10 punkter: 1. Rensning af brænderens luftveje, hvilket betinger en adskillelse af brænderen 2. Rensning og justering af tændelektroder samt kontrol af tilhørende kabler 3. Udskiftning af forfilter på sugeledningen 4. Kontrol/udskiftning af pumpefilter 5. Kontrol/ udskiftning af oliedyse 6. Kontrol og evt. justering af oliepumpens forstøvningstryk 7. Funktionskontrol af driftstermostat og flammesikring 8. Funktionskontrol af evt. aftrækssikring/luftvagt 9. Visuel kontrol af elledninger, olierør og flex slanger - eventuelle anbefalinger noteres på servicerapporten 10. Afsluttende indregulering og justering af oliebrænderen Dysestok ej renset: Rensning og justering af elektroder. Brænderens luftveje skal renses. Målinger på kedelanlægget Mindst følgende målinger skal udføres på kedelanlægget i drift: Sodtal Luftoverskud (O 2 %), Kulilte (CO ppm) Røggastemperatur/rumtemperatur ( C) Røgtab i % (beregning) Skorstenstræk (mbar) Skorstene/- aftrækssystemer Hvis der konstateres sodbelægninger i aftrækssystemet skal den lokale skorstensfejermester kontaktes. Tæthed af balancerede aftræk kontrolleres med måling af O2 % i luftindtaget. >> Debra EnergiNyt 5

6 Branchestandard Grænseværdier Branchens organisationer har fastsat følgende grænseværdier som grundlag for en acceptabel drift af kedelanlægget: Sodtal højst 1 Røgtab højst 10 % Kedlen bør ikke være ældre end fra 1978 Såfremt én eller flere af grænseværdierne overskrides, betegnes kedelanlægget som ineffektivt. Dette noteres i servicerapporten, og der følges op over for kedelejeren med relevant information om økonomiske, miljø- og energimæssige forhold ved udskiftning til et nyt energianlæg. overskrides, skal der gøres noget ved forbrændingen i nærmeste fremtid, da der er risiko for, at CO-indholdet hurtigt kan stige. Der skal tages aktion med det samme, hvis CO-indholdet er over ppm. Kedler fra før 1978 skal registreres som ineffektive. CO-indhold højst 500 ppm Normalt skal CO-indholdet være under 100 ppm. Hvis grænseværdien på 500 ppm CO skal måles og helst ligge over 100 ppm. Dokumentation Alle måleresultater, registreringer og observationer skal registreres i en servicerapport. Måleresultater skal endvidere noteres på et servicemærkat, der anbringes på kedlen. På mærkatet skal endvidere være anført: Servicefirmaets adresse og telefonnummer Serviceteknikerens nummer/initialer Om kedlen er renset % mbar CO: C % ppm Kedelrens udført: Øvrige vilkår Branchestandarden indeholder supplerende retningslinjer for f.eks. indregulering efter kippunkt og krav til uddannelse, måleudstyr og kvalitetskontrol. Kvalitetslabel_wie.indd 1 08/05/ Få den nye branchestandard for olieservice tilsendt. Send en mail til Debra EnergiNyt

7 Milton Grant - kondenserende oliekedel A Brug den nye Milton Grant 20 som døråbner... og kom ind i varmen hos dine kunder! Med Milton Grant 20 præsenterer vi nu en kondenserende oliekedel, der med en række stærke salgsargumenter bliver dit og forbrugernes foretrukne valg: Milton Grant 20 fylder minimalt og giver kunden mere plads i bryggerset Kvaliteten er i top og sikrer lang holdbarhed Kompakt, effektiv og lydsvag Diskret og moderne design Suveræn varmtvandskomfort og præcis varmestyring Kan placeres uafhængigt af gammel skorsten Milton Megatherm A/S Formervangen Glostrup Telefon Telefax Forstand på varme! Milton Megatherm A/S leverer kvalitetsprodukter til fagfolk. Brændere, kedler, fjernvarme, varmepumper, gasradiatorer, strålevarmepaneler, gulvvarme, varmluftblæsere, solvarme.

8 Hybridløsning Hybridløsningen - succes eller fiasko? Lige nu rammer de første hybridløsninger det danske marked, men er markedet klar til hybridløsningen? Og er det en god idé for slutbrugeren? Af Brian Nielsen produktchef Robert Bosch A/S Hybridsystemet er en sammenbygning af to forskellige varmeproducerende produkter med forskelligt drivbrændstof. De første modeller, som har ramt markedet er opbygget af en ny eller eksisterende kondenserende gaskedel, der samarbejder med en el-drevet luft/vand- eller jordvarmepumpe. Grundtanken er, at varmepumpen skal overtage varmeproduktionen i de perioder, hvor det enten er mest økonomisk eller mest miljørigtigt alt efter kundens ønske. Luft/vand varmepumpen er den mest benyttede, da denne løsning er mest omkostningseffektiv for slutbrugeren i forhold til investeringen. Da hybridløsningen er en add on opvarmningskilde, vil slutkunden vurdere merinvesteringen og den tilhørende økonomiske gevinst på samme grundlag, som det tit ses for kunder, der investerer i solvarmesystemer. Barriere for en ægte luft/- vand varmepumpeløsning En af de store barrierer, den ægte varmpumpeløsning møder på det danske marked, er de eksisterende radiatorsystemer, som ikke er egnede til lavtemperatur drift med fremløbstemperatur på C ved -12 C udetemperatur. Hybridløsningen har den fordel, at selv om varmepumpen er designet til at kunne køre ned til ca. -4 C udetemperatur for ude monteret luft/vand varmepumper og ca. + 2 C for indendørs monteret luft/vand varmepumper og typisk med en maximalt fremløbstemperatur op til ca. 50 C, vil gaskedlen kunne supplere til højere temperatur eller overtage hele opvarmningen. Det betyder, at varmepumpens absorber (energioptager) kan være ca. 50 til 70 procent mindre på en hybrid luft/vand varmepumpe end en traditionel ægte luft/- vand varmepumpe. Det giver en markant prisreduktion på hybridløsningen i forhold til den ægte luft/vand varmepumpe. Mulighed for reduceret elafgift med hybrid løsningen En kondenserende kedel kan producere 1 kwh varme for ca. 77 øre med den nuværende naturgas pris. Det betyder, at en varmepumpe med en elpris på 2,20 kr. skal have en SCOP på 2,9 blot for at komme på samme pris på varmen som gaskedlen. I BBR-bekendtgørelse 1010 af 24/10/2012, bilag 1 er anført: Hvis der benyttes flere opvarmningsmidler, registreres det opvarmningsmiddel, der bidrager med mest energi. Det betyder, at hvis varmepumpen kan producere størstedelen af energien til opvarmning af boligen, så kan boligen ændre status i BBR til el opvarmet og dermed være berettiget til reduceret elafgift på 52 øre pr. kwh på alt elforbrug til varmepumpen over et husforbrug på 4000 kwh. Resultatet er, at med en Debra EnergiNyt

9 r er me Tim > <-12< Ude temperatur Figur 1 SCOP på blot 2,2 vil varmpumpen kunne producere varme til samme pris som den kondenserende gaskedel. Hybridløsningen luft/vand varmepumpe vil typisk have en SCOP på mellem 3,1 til 3,4, så hybridløsninger uden reduceret elafgift vil lave varme ca. 11 procent billigere end gaskedlen, og med reduceret elafgift vil hybridløsningen være 33 procent billigere. Hybridløsning passer godt til dansk klimaprofil Når man laver en analyse af DRY data (time baseret ude temperatur data) for Danmark vil man se, at hybridløsningen passer godt til det danske klima. Fiur 1 viser hyppigheden i timer af en bestemt udetemperatur i Danmark målt over 10 års gennemsnit. Der er en tydelig overvægt af timer fra ca.16 grader, hvor varmen bliver tændt i boligerne ned til ca. -3 grader hvorefter grafen glattes ud. Figur 1 viser dog intet omkring et aktuelt energiforbrug ved hvilke udetemperaturer og dermed i sidste ende en energifordeling mellem luft/vand varmepumpen og kedlen. Faktum er, at der benyttes mere energi til opvarmning af boligen ved -10 C grader end +10 C som dermed får indflydelse på fordelingen af energibehovet mellem de to varmekilder. Fig. 2 viser fordelingen af kwh årsforbrug til opvarmning fordelt på en given udetemperatur, beregnet ud fra hyppighed og aktuelt varmebehov ved den givne udetemperatur. Beregninger viser, at ca. 70 kwt Figur 2 Energiforbrug i relation til DRY data Danmark procent af totalt energiforbrug til opvarmning ligger i udetemperatur området fra +17 til 0 C udetemperatur. Det betyder, at en korrekt størrelse varmepumpe vil kunne dække de 70 procent alene med varmepumpen, som samtidigt kan gøre det med en meget høj SCOP for perioden. Varmepumpens effektstørrelse har stor betydning For at opnå en reduktion på elafgiften skal varmepumpen kunne producere mindst 51 % af alt udetemperatur Debra EnergiNyt 9

10 Hybridløsning 9 8 Effektbehov v kwh og VP afgivet effekt 7 6 kw 5 4 Varmepumpe i kw Effektbehov i kw Udetemperatur Figur 3 energi til opvarmning af boligen, hvilket stiller krav til varmepumpens afgivne effekt. Luft/vand varmepumpens afgivne effekt falder i takt med stigende fremløbstemperatur samt faldende udetemperatur. Figur 3 viser en 6 kw hybrid luft/vand varmepumpe i en bolig med et opvarmningsbehov på kwh. Som det kan ses vil varmepumpens effekt kunne klare opvarmning alene ned til ca. +1 C udetemperatur, hvorefter gas kedlen skal hjælpe varmepumpen. Så i dette tilfælde med et hus, der har et dimensionerende effektbehov på 8 kw ved -12 C, vil en varmepumpe med en nominel afgivet effekt på 6 kw kunne klare over halvdelen af varmebehovet. Ved ca. -4 C grader vil luft/- vand varmepumpen udkoble og alt opvarmning sker via gaskedlen. Forventninger Hvis hybridløsningen skal finde indpas i et større antal i naturgasopvarmede boliger kræver det uden tvivl, at hybridsystemet kan opnå reduceret elpris og dermed skal være primær varmeforsyning i boligen ifølge BBR. Ligeledes betyder det årlige gasforbrug også meget for interessen i at investere i disse systemløsninger. Ved årlige gasforbrug under ca m3 vil løsningen ofte være uinteressant pga. tilbagebetalingstiden. I forbindelse med udskiftning af ældre gaskedler kan en kondenserende gaskedel med hybridvarmepumpe uden tvivl være interessant for mange. Hybridløsning med oliekedler For de mange boliger uden for kollektiv varmeforsyning, som har en oliekedel med mere end 12 års drift tilbage, er mulighederne enorme. Desværre lader de færdige hybridløsninger med oliekedler vente på sig, da de generelt er udviklet af gaskedelfabrikanter. Så i første omgang får kunder med gaskedel en mulighed for at blive grønnere og på samme tid reducere deres energiudgifter. Dog vil produkter til oliemarkedet med stand alone varmepumper, der styringsmæssigt kan kobles sammen med en kedel, ses på markedet inden for de næste et til to år. Hybridløsning har også vist sig at have enorme muligheder som del i Smart Grid udbygningen på elforsyningen som pt. planlægges. Årsagen er, at hybridløsningen har to brændstoffer, som betyder at energiselskaberne kan tænde og slukke for varmepumperne uden, at kunden mangler varme, fordi gaskedlen blot vil tage over Debra EnergiNyt

11 Nyt brancheudvalg som led i udvalgsstruktur under Det Tekniske Sikkerhedsråd Til erstatning for bl.a. Gasudvalget og Autorisations-udvalget, er der etableret et nyt samlet udvalg under navnet Brancheudvalget Brancheudvalget beskæftiger sig udelukkende med el-, gas-, vvsog kloakforhold. Herunder autorisationer og teknisk sikkerhed inden for disse områder. Brancheudvalget skal sikre dialog og vidensdeling mellem sikkerhedsstyrelsen og de forskellige brancher og interessenter, bl.a. ved at nedsætte og understøtte netværksgrupper og dialogfora på de specifikke fagområder. Brancheudvalgets opgaver er at informere om de forskellige branchers vilkår, udvikling og udfordringer at skabe vidensdeling om nye bestemmelser, indsatsområder, rapporter og projekter at følge og informere om udviklingen inden for Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområde at rådgive ved udarbejdelse af tekniske regler at medvirke til at fremme branchernes, interessenternes og myndighedernes implementering og administration af Sikkerhedsstyrelsens regler at belyse eller afgive indstillinger om specialiserede og tekniske forhold til brug for arbejdet i Det Tekniske Sikkerhedsråd Første møde i Brancheudvalget blev holdt i august måned. Der vil blive afholdt to faste møder om året og derudover kan der indkaldes efter behov. Brancheudvalget er sammensat af repræsentanter fra: Dansk Erhverv formand Michael Ostenfeld DI Dansk Byggeri TEKNIQ DS Håndværk og Industri Maskinmestrenes Forening Dansk Elforbund Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk Metal Dansk Energi Brancheforening Dansk Energi Mindeord Kirsten Schönherr Dansk Energi Brancheforenings sekretær, Kirsten Schönherr døde 1. november 2013 efter et drøjt halvt år med alvorlig sygdom. Kirsten blev ansat i 1986 i sekretariatet i den daværende Dansk Gas Brancheforening, og har siden arbejdet i foreningen, som efter fusion med andre foreninger blev til DEBRA-Dansk Energi Brancheforening. I gennem mere end 25 år har Kirsten på professionel vis stået for den praktiske del i mange arrangementer i energibranchen, herunder branchekurser og -møder og den traditionsrige udstilling ved Dansk Gas Forenings årsmøder. Ære været hendes minde. Jørgen K. Nielsen Sekretariatschef DEBRA Mindeord Allan Nikolaj Jørgensen Allan Nikolaj Jørgensen, DONG Energy døde 28. november efter et halvt år med alvorlig sygdom. Allan var leder af DONG s olie- og gasserviceaktiviteter, og DEBRA havde derfor de seneste år et tæt samarbejde med ham om kvalitetskontrol på olie- og gasservice. Desuden var Allan et aktivt medlem af redaktionsudvalget for foreningens blad, DEBRA Energinyt og har skrevet adskillige gode artikler i bladet. Det var en stor fornøjelse at arbejde sammen med Allan. Han var kreativ og engageret og dertil meget behagelig og fornøjelig at være sammen med. Ære været hans minde. Jørgen K. Nielsen Sekretariatschef DEBRA Debra EnergiNyt 11

12 Omlægning På vej til at omlægge energiforsyningen i KAB Der er forandringer på vej med brug af alternativ energi Af Finn Sørensen, energi- og varmekonsulent, KAB Mange boligforeninger ønsker at omlægge energiforsyningen til en mere miljøvenlig og økonomisk energiform. I disse år står boligselskabet KAB over for store ændringer i den måde, som energiforsyning defineres i selskabets afdelinger. I nybyggeri stilles vi her og nu over for kravene i BR15 og BR20. Men inden for en meget kort tidshorisont vil også de eksisterende boligafdelinger komme i spil. Mange boligafdelinger ønsker i dag at omlægge energiforsyningen til en mere miljøvenlig og økonomisk energiform eller supplere den eksisterende energiforsyning med alternativ energi. KAB har derfor en forpligtigelse til at rådgive om en bæredygtig energiforsyning af afdelingerne i KAB-fællesskabet. Det er en vigtig opgave at motivere boligorganisationerne til at foretage energirenovering af boligafdelingerne med de deraf følgende store besparelser for klimaet, miljøet og ikke mindst for beboerne. Det kræver en dyb indsigt i teknologiudviklingen, de særlige finansieringsforhold og de afledte driftskonsekvenser af energireducerende tiltag. KAB har en målsætning om at indtage en proaktiv rolle og dermed imødekomme og præge fremtidens krav til bæredygtige og energivenlige bygninger i en kvalitativ retning. Når KAB i fremtiden skal reducere energiforbruget i boligorganisationernes bygninger, er det vigtigt, at det vil ske på en omkostningseffektiv måde, så det ikke sker på bekostning af indeklimaet og arkitekturen. I dag er forbruget i KABadministrerede ejendomme primært fordelt på fjernvarme, gas- og elvarme. Men der er forandringer på vej med brug af alternativ energi og det drejer sig i særdeleshed om solceller, som derfor har og har haft en særlig bevågenhed i KAB. Der er dog stor forskel på, hvordan de enkelte ejendomme bruger den købte energi. Mange af de store ejendomme har et stort spild i forbindelse med transporten af energien. Det gælder for eksempel store ledningsstab i fjernvarmeområder, hvor ejendommen har en varmecentral, som fordeler den købte fjernvarme ud til de enkelte boligblokke. Ydermere er hovedparten af alle ejendommene fra før 1979, og selv om mange af dem er godt vedligeholdt, har man utidssvarende tekniske installationer. I forbindelse med at prisen på energi er steget og forsat stiger, er der kommet en stigende interesse for, hvordan man kan opnå besparelser. KAB s egne energi- og varmekonsulenter deltager aktivt med forslag og ideer til løsninger af kundernes ønsker. Her skal jeg blot opliste nogle af de væsentligste fokusområder som varme- og energikonsulenterne i dag arbejder på og med: Energi reduktion. Opvarmning af brugsvand. Ventilation med genvinding. Styringer og CTS løsninger. Alternative energiformer. Energi til den rigtige pris Energihandleplaner Klimaskærm / Efterisolering. Beboernes besparelser strøm, skrald m.v Debra EnergiNyt

13 Ved KAB hybridløsning i Måløv kobles gaskedlerne ind, hivs jordvaremeanlægget ikke kan dække det aktuelle varembehov. Nyt boligbyggeri: Hybridanlæg med jordslanger 20 meter nede Ny KAB-boligafdeling har jordvarmeanlæg med 40 meter lange slanger, som er boret ned i jorden KAB har opført en ny afdeling i 2012/13 i Måløv, hvor der er installeret hybridanlæg, så man har både gaskedel, varmepumpe og solceller til henholdsvis at dække bygningernes varmebehov til opvarmning og varmtvandsproduktion. Derudover går en del af solcelleproduktionen til at dække el-forbruget i ejendommen. Der er installeret tre decentrale varmecentraler i afdelingen, som i princippet er ens. I korte træk fungere anlæggene ud fra, at energibehovet primært skal dækkes af varmepumpen. Hvis varmepumpen ikke kan dække det aktuelle varmebehov alene, kobles gaskedlen ind for at supplere og sikre, at varmebehovet bliver opfyldt. Dette gør sig naturligvis især gældende ved varmtvandsproduktion. At det varme vands temperatur på ca. 55 C er korrekt, har stor betydning for KAB, fordi man ikke ønsker problemer med legionella. Jordvarmesystemet er et såkaldt radialt boret jordvarmesystem. I stedet for at lægge jordslanger eller bore en sonde ned i jorden er der faktisk tale om en blanding af de to nævnte typers systemer. Det vil sige, at man borer flere jordslanger ud i et mønster, som nærmest minder om en edderkop, hvor borebrønden er kroppen og jordslangerne er benene. Slangerne er i gennemsnit ca. 40 meter lange pr. styk og boret ned i dybde på ca. 20 meter. Selve jordvarmeanlægget er det andet af >> Debra EnergiNyt 13

14 Omlægning KABs hybridløsning i Måløv omfatter både varmepumper, gaskedler og solceller. de to første af sin type i Danmark. KAB har også installeret det første system af denne type på et nyt plejecenter i Ballerup. Jordvarmeanlæg til køling Ventilationsanlæggene er balancerede centrale systemer, som jeg ikke vil omtale yderligere i denne artikel men blot bemærke, at man om sommeren genvinder den varme, som er i udsugningsluften og lægger den retur i jorden. Samtidig bruges jordvarmeanlægget til køling af lejlighederne tilsvarende om sommeren. CTS-anlæg er en nødvendighed Til at styre, regulere og overvåge hybridanlæggene og de varmeforbrugende systemer som varmtvand og gulvvarmesystem samt ventilation, er det nødvendigt at koble det ind over et CTS-anlæg. Der er så mange signaler og meldinger, som skal registreres, tolkes og efterfølgende skal der foretages ændringer af anlæggets set-punkter. Som regel kan et hybridanlæg til større ejendomme ikke fås som en samlet standardløsning fra én leverandør så man kan bruge deres styringer. Derfor bliver man nødt til at bygge anlæggene op af komponenter fra forskellige leverandører. Og at få komponenterne til at spille sammen er ikke nogen let opgave, men det lykkes nu alligevel Uddannelse af driftspersonale Driftspersonalet er en utrolig vigtig partner, når man skal arbejde med sådanne komplekse anlæg. Det kræver, at de har en god forståelse af, hvordan et sådan anlæg virker, og hvad der skal gøres for at anlæggene kører optimalt. Denne udvikling vil stille nye krav til de faglige kompetencer hos KAB medarbejdere og i særlig grad til driftsledere og ejendomsfunktionærer samt til deres samarbejdspartnere i byggeriet. Rådgivere og entreprenører vil blive stillet over for nye udfordringer om at styrke videndelingen i det bæredygtige og energirigtige byggeri. Det er et område, hvor rådgivere og leverandørerne skal stramme op og få en bedre koordinering af, hvem gør hvad og om hvordan sådan en opgave skal løses. Der er ikke kun et krav i byggefasen, men absolut lige så vigtig i driftsfasen, hvilket igen stiller krav til leverandørerne og til de driftsansvarlige medarbejdere i KAB. Energi-og ressourceambassadør KAB er selv i gang med at udvikle et nyt kursus, der som arbejdstitel bliver kaldt energi-og ressourceambassadør. Det vil som indhold tage udgangspunkt i de nye typer varmesystemer, men ikke mindst også hvor kan jeg som driftsansvarlig finde nogle besparelser i min egen afdeling og hvor man lærer at påvirke beboerne til at tænke mere i adfærd, når det handler om energi Debra EnergiNyt

15 Jordvarmeanlæg Boligselskabet KAB: Lavthængende frugter ved energirenovering i eksisterende boliger I den eksisterende boligmasse er der mange lavt hængende frugter, og disse forsøger energi- og varmekonsulenterne i vores daglige arbejde at høste i samarbejde med driftschefer og driftspersonale. I den gamle boligmasse foretages der naturligvis hele tiden energirenoveringer af ejendommene, og her tages alle nye tanker med omkring optimering af det varmeproducerende system og det varmeforbrugende system. Men mulighederne for gennemførelsen er som regel mere begrænset, fordi der som regel ikke er økonomisk mulighed for at tage alle nødvendige eller ønskede forhold med. Derfor handler det ofte om at gå på kompromis. Som eksempel: Skal man skifte vandledninger og faldstammer eller skal man udskifte det gamle et-strengsvarmeanlæg med et nyt to-strengsvarmeanlæg eller skal man renovere den gamle varmecentral? Svarene kræver, at man foretager mange beregninger for, hvad der økonomisk bedst kan betale sig og evt. at der efter en renovering spares så meget, at det frigiver penge til en anden energiopgave. Nogle gange er der intet valg, for installationerne kan være så nedslidte og medtagne, at der må gøres noget. Så der er tale om, at tingene sker med små skridt, men KAB har hele tiden fokus på at forbedre og optimere boligafdelingerne på den energimæssige side. Det handler ofte om at gå på kompromis, når der skal energirenoveres. KAB har hele tiden fokus på at forbedre og optimere varmesystemerne Debra EnergiNyt 15

16 Fra nytår er der standardværdier for energibesparelsen ved disse træpillekedler. Standardbesparelser ved skift til ny træpillekedel i 2014 Mens der har været standardværdier for energibesparelsen ved at skifte til ny varmepumpe, gas- eller oliekedel har det været nødvendigt at lave specifikke beregninger for energibesparelsen ved at skifte til en ny træpillekedel f.eks. fra en gammel oliekedel. Fra nytår kommer der også standardværdier for skift til automatisk fyret træpille kedel, som overholder Bygningsreglementets energikrav. DEBRA har medvirket med udarbejdelse af oplæg til energibesparelsen ved udskiftning fra gammel oliekedel til ny træpillekedel. fortsætter næste side DEBRA søger foreningens kommende sekretariatschef DEBRA-Dansk Energi Brancheforening udvider sekretariatet med en medarbejder, som i første omgang primært skal beskæftige sig med og varetage brancheinteresser for varmepumper og lignende grønne energiløsninger. På længere sigt vil opgaverne omfatte individuelle opvarmningsanlæg generelt. Det er intentionen, at den nye medarbejder skal tage over efter vores nuværende sekretariatschef, når han efter en overgangsperiode træder af. Arbejdsopgaverne omfatter primært: fremme af medlemmernes forretningsmæssige muligheder gøre medlemmernes og foreningens synspunkter gældende over for andre parter på energiområdet varetage repræsentation af foreningen i relevante eksterne udvalg indsamle og formidle information til medlemmerne om relevante markedsmæssige og faglige forhold gennemføre informationsmøder og konferencer for energibranchen igangsætte og gennemføre faglige og markedsrettede projekter til gavn for medlemmerne Dine kvalifikationer: Vi forestiller os en udadvendt person, som har gode evner og erfaring i skriftlig og mundtlig kommunikation kompetent kan netværke med kontaktpersoner i styrelser, organisationer og virksomheder har interesse for energi og miljøpolitik har forståelse for opvarmningsprincipper for bygninger Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos DEBRA s formand Per Langkilde på telefon Ansøgning kan sendes til Hvem er DEBRA? DEBRA Dansk Energi Brancheforening er en interesseorganisation, der repræsenterer ca. 120 producenter/leverandører/servicevirksomheder for gaskedler, biokedler, varmepumper og oliekedler, samt solvarme- og solcelleanlæg. Vores aktiviteter er især målrettet de ca individuelle energianlæg i Danmark, som ikke er forsynet med fjernvarme. Du kan læse mere på Ansøgningsfrist: 20. december Tiltrædelse: Snarest. Arbejdssted: Dansk Energi Brancheforening, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup. Kontaktperson: Per Langkilde, telefon Debra EnergiNyt

17 er du klædt godt nok på til at rådgive og Sælge varmepumper? Hos Weishaupt er vores varmepumpeteam altid klar til at hjælpe dig med: Følgende standardværdier og vilkår vil være gældende Standardværdi BIO 1: kwh/år/stk. Konvertering fra olie til automatisk fyret træpillekedel (Oliekedel fra 1978 eller nyere) Situation før: Olieopvarmet hus med kedel fra 1978 eller nyere Situation efter: Automatisk fyret træpillekedel (kedel klasse 5 i DS/EN 303-5, 2012 Centralvarmekedler til fast brændsel ) Standardværdi BIO 2: 5.905kWh/år/stk. Konvertering fra olie til automatisk fyret træpillekedel (Oliekedel fra 1977 eller ældre) Situation før: Olieopvarmet hus med oliekedel fra 1977 eller ældre Situation efter: Automatisk fyret træpillekedel (kedel klasse 5 i DS/EN 303-5, 2012 Centralvarmekedler til fast brændsel ) Ved skift til andre typer biokedler skal der fortsat laves specifikke beregninger af den opnåede energibesparelse. Det samme gælder ved udskiftning af en gammel biokedel til en ny træpillekedel. Det skal lige nævnes, at det også er muligt at få håndværkerfradrag ved udskiftning til ny biokedel. Viden og teknologi om varmepumper Valg af løsning (luft/vand eller jordvarme) Korrekt dimensionering af anlæg Beregning af besparelse Salgspræsentation til kunder Udarbejdelse af tilbud Vejledning i installation Hjælp til efterfølgende serviceaftale Vi er din seriøse varmepumpepartner, så kontakt os hvis du vil sælge fremtidens energirigtige løsninger eller vide mere om vores varmepumpekoncept. Sælger du varmepumper eller vil du gerne? Giv DEBRA EnergiNyt til en kollega Som du nu har erfaret, er DEBRA EnergiNyt blevet elektronisk. Du har derfor modtaget bladet via en mail. Hvis du har kollegaer eller branchekolleger, som du synes skal have glæde af bladet, så send en mail til med deres navn, firma og mailadresse. Max Weishaupt A/S Tlf Debra EnergiNyt 17

18 Varmenorm Varmenormen DS 469 er revideret Varmenormen omfatter nu både varme- og køleanlæg Af Nils Lygaard senior konsulent TEKNIQ Efter revisionen af DS 469 er køleområdet kommet med, da energiforbruget i bygninger anvendes til både opvarmning og køling og da begge områder reguleres af bygningsreglementet. Den tidligere norm omhandlede alene vandbårne varmeanlæg. Nu gælder den alle former for varmeanlæg, både centralvarme, luftvarme, el-varme samt komfortkøleanlæg, både vandbårne og luftbårne. Dog er proces kølanlæg ikke omfattet af normen. Alle typer af forsyninger er omfattet som eksempel: anlæg beregnet til gas, olie og biomasse solvarme varmepumper fjernvarme geotermi og el samt køleanlæg grundvandskøling havnekøling og fjernkøling Et stort afsnit i normen er naturligt nok afsat til en række skærpede krav til styring og indregulering af anlæggene. Funktionskravene for anlæggene er sat i højsædet i den reviderede norm, og langt hen ad vejen er der ryddet ud i vejledningsord som bør, der er erstattet af skal. Det er således ikke længere muligt at lave de bløde landinger og udføre installationer, som vi plejer nu skal de udføres og dokumenteres som anført i normen. Normen omfatter ikke krav til selve forsyningsanlægget, men kun de dele af forsyningsanlægget, der hører naturligt med til varme- eller køleanlægget. Normen omfatter således for eksempel ikke: kedlen fjernvarmestikket varmepumpen kølemaskinen eller elforsyningen Varmeanlæg For varmeanlægget er det gældende, at den dimensionerende rumtemperatur for opvarmning skal kunne opretholdes i rummene ved den dimensionrede udetemperatur under forudsætning af kontinuerlig drift af opvarmning. Endvidere skal den dimensionerende rumtemperatur for opvarmning også kunne opretholdes i rummene i hele opvarmfortsætter side 20 Skal leve op til nye krav Baggrunden for revision af normen var bl.a. at den tidligere udgave af DS 469 var fra 1991 med tillæg i 2002 og Den tidligere udgave manglede således teknologisk opdatering til de nyeste opvarmningssystemer og en teknisk gennemskrivning for at kunne leve op til de krav, der blev vedtaget i EU i 2010 som en revision af direktivet for bygningers energimæssige ydeevne. Dette direktiv har fokus på at optimere energiforbruget i bygninger og at reducere energispildet mest muligt. Danmark har pligt til at implementere EU direktiver i dansk lovgivning, og Bygningsreglementet er det regelsæt, der regulerer alle forhold omkring byggeri, herunder bygningers indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer. I denne forbindelse blev det indføjet i bygningsreglementet at varmeanlæg med vand som varmebærende medium skal dimensioneres, udføres og afleveres, som anvist i DS 469. Samtidig blev det af Energistyrelsen, som ansvarlig for den lovmæssige administration af reglerne, besluttet at normen DS 469 skulle revideres. Normen blev ratificeret i februar 2013 med en overgangsperiode for endelig ikrafttrædelse den 1. september Debra EnergiNyt

19 VARMEPROGRAM Find store besparelser på varmeregningen Valg af opvarmningsform er et spørgsmål om temperament, og huset du bor i, men der er stadig mange muligheder for at spare penge på varmeregnigen Om du foretrækker alternativ energi, som en varmepumpe der udnytter solens oplagrede varme i jorden, solfangere på taget, en biobrændselskedel, eller du i stedet hellere vil have en oliekedel eller en gaskedel, er som oftest meget individuelt. Uanset, hvilken løsning du vælger, har BAXI en miljørigtig løsning til dig. BAXI kedler og varmepumper fra HS Tarm har meget høj nyttevirkning, og sikrer dig store beparelser på varmeregningen. Ved udskiftning af den ældre ikke kondenserende gaskedel med en ny kondenserende, kan du spare op til 30% af varmeregningen. Skifter du i stedet til en varmepumpe er der mulighd for besparelser på helt op til 50 %. Alezio-II H BAXI Luft-vand varmepumpe til separat varmtvandsbeholder. Kan også leveres som unit med indbygget varmtvandsbeholder. Alezio-II H har høje SCOP-værdier og giver mulighed for sammenkobling med eksisterende varmekilde. Inklusiv gratis vejrkompensering ENERGIMÆRKE A Inklusiv gratis vejrkompensering Luft-vand varmepumpe Gas WHBS A-mærket væghængt kondenserende gaskedel til separat varmtvandsbeholder. WHBS har et stort modulationsområe ( kw) og en virkningsgrad på op til 109% Find din lokale BAXI forhandler på BAXI kedler fra Debra nr 4 263x185.indd :03: Debra EnergiNyt 19

20 Den nye varmenorm gælder alle former for varmeanlæg. ningssæsonen, når udetemperaturen er højere end den dimensionerende udetemperatur. For dimensionering af varmeanlægget gælder generelt: Tf / Tr = 60 / 40 C Kondenserende kedler eller varmepumper Tf = 55 C Gulvvarme Tf = 45 C Varmt brugsvand Tf / Tr = 60 / 30 C Øvrige dimensionerings forudsætninger, Udetemperatur -12 C Rumtemperatur 20 C Varmetab dimesioneres i henhold til DS 418 Gulvoverflader max. 29o C / gennemsnit 27 C, max. 35 C udenfor opholdszoner Brugsvand opvarmes fra 10 til 55 C Indblæsningstemperatur fra ventilation 35 C Udetemperatur for varme pumper -7 C Styring og regulering af varmeanlæg Centralvarmeanlæg skal forsynes med kontinuert, automatisk styring af fremløbstemperaturen efter varmebehovet. Styringen skal udformes, så der lukkes for varmeforsyningen og cirkulationspumpen stoppes, når der ikke er behov for opvarmning. Varmeanlæg skal kunne styres, så der opnås det ønskede termiske indeklima i rummene med lavest muligt energiforbrug. Der skal være automatisk regulering med individuel styring af varmetilførslen efter behovet i det enkelte rum. Køleanlæg For mekanisk køling gælder, at den dimensionerende rumtmeperatur for køling skal kunne opretholdes i rummene ved den dimensionerende varmebelastning, udetemperatur og luftfugtighed under forudsætning af kontinuerlig drift af kølingen. Diemensionerings forudsærtninger Udetemperatur 26 C og 60 % RF Rumtemperatur 26 C Kompensering for solindfald og intern varmebelastning Gulvoverflader min. 20 C / min. 18 C udenfor opholdszoner Tf / Tr = 10 / 16 C Styring og regulering af køleanlæg For styring og regulering af køleanlæg gælder at centralkøling skal forsynes med automatisk styring af fremløbstemperaturen efter kølebehovet. For luftkøleanlæg gælder, at disse skal forsynes med automatisk styring af indblæsningstemperaturen efter kølebehovet. Endvidere henvises til de generelle krav om styring og regulering, som anført under varmeanlæg. Tilgængelighed til anlæg Normen anfører, at ikke-udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfri og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til levetiden for de bygningsdele, som anlægget indbygges i. Det skal være muligt at kontrollere funktionen af ikke-udskiftelige anlægsdele inden indbygning foretages. Der må ikke være samlinger på ikke-udskiftelige anlægsdele. Svejsninger er dog tilladt, idet de skal kontrolleres inden installationen. Hvad betyder ændringerne for branchen Nogle vil vågne op til en brat overraskelse. Men de virksomheder, der løbende har holdt sig ajour med den tekniske udvikling og de gradvist implementerede krav om opnåelse af energibesparelser, vil nok ikke mærke den store forandring. Det er dog vist, at det ikke længere kan lade sig gøre at lave billige varme- og køleanlæg på bekostning af driftsøkonomien og det vil uden tvivl have en gunstig indvirkning på konkurrenceforholdene. Ens regler for alle er af det gode for alle indvolverede parter i processen Debra EnergiNyt

21 Brændermarkedet Solgte og registrerede gaskedler gaskedler blev ikke registreret i kvartal 2013 Procentafvigelsen mellem solgte og registrerede kedler er på niveau med samme periode i fjor, men ligger lidt over den samlede afvigelse for DEBRA Solgte og registrerede, installerede gaskedler Solgte/registrerede gaskedler kvartal kvartal Solgte Registrerede i alt Afvigelse Afvigelse i procent 8 pct. 8 pct. 7 pct. Opgørelsen dækker 98 pct. af gaskedelmarkedet. Dansk Energi Brancheforening, november 2013 Faldende antal installerede gaskedler Gaskedelmarkedet kvartal 2013 Antallet af registrerede, installerede gaskedler er faldet med godt 13 procent i forhold til samme periode i fjor. Nyinstallationer er faldet med 14 procent og udskiftninger med 13 procent. Det ser dog lidt bedre ud end første halvår, hvor faldet var på cirka 18 procent. DEBRA Hele landet kvartal kvartal 2012 Traditionelle kedler Kondenserende kedler Samlet antal Heraf nyinstallationer Heraf udskiftninger Antal registrerede, installerede gaskedler under 135 kw. Gasbrændere kvartal 2013 Oliebrændere kvartal 2013 Gasbrændermarkedet steget en smule Salget af gasbrændere i villastørrelsen er steget cirka 68 procent. For større gasbrændere, som fylder mest antalsmæssigt, er salget faldet en smule. DEBRA Stigning i oliebrændermarkedet Villabrændersalget er steget med 12 procent. Større brændere er faldet en smule. Opgørelsen dækker kun løse oliebrændere. Brændere integrerede i oliekedler indgår ikke. DEBRA Solgte gasbrændere Under 60 kw Over 60 kw Samlet antal Solgte oliebrændere Under 60 kw (villabrændere) Over 60 kw Samlet antal kvartal kvartal kvartal kvartal Antal solgte gasbrændere. Antal solgte oliebrændere Debra EnergiNyt 21

22 Internetkontakter fordi kvalitet altid betaler sig Tegn en WEB - Logo annonce Kontakt enten Dansk Energi Brancheforenings sekretariat på tlf eller redaktør Helge Lynggaard på Industri- og strålevarme Telt- og stålhaller Stillads- og liftudlejning Badebroer Industri- og strålevarme Telt- og stålhaller Stillads- og liftudlejning Badebroer DEBRA EnergiNyt ønsker alle læsere og annoncører en glædelig jul og godt nytår Giv en kollega et gratis abonnement på DEBRA EnergiNyt i julegave - få ham eller hende til at sende sit navn og mailadresse til Debra EnergiNyt

23 Kalenderen Efteruddannelser for service- og installationsvirksomheder certifikatuddannelser og andre aktuelle kurser forår Det anbefales altid at kontakte den enkelte skole ved planlægning af kursusforløb. Kursus Varighed Startdato EUC Syd (Tønder) eftersyn/reparation på oliekedler under 100 kw 15 dage Tlf.: oliefyrsmontør over 120 kw (100 kw) 10 dage AMU Hoverdal eftersyn/reparation på oliekedler under 100 kw 15 dage K kontakt skolen Tlf.: Gas Construction Collage Aalborg Forkurser til certifikatkursusforløb 2-5 dage K kontakt skolen Tlf.: A-certifikat kursusforløb 16 dage 23.01, EUC Sjælland (Slagelse) a-certifikat 16 dage Tlf.: EUC Syd (Tønder) Forkurser til certifikatkurser 2-5 dage 17.02, Tlf.: a-certifikat kursusforløb 16 dage certifikat kursusforløb - gasbrændere over 135 kw 16 dage Syddansk Erhvervsskole Tlf.: , a-certifikat kursusforløb 16 dage 31.01, TEC Teknisk Erhvervsskole Center A-certifikat kursusforløb 16 dage K kontakt skolen Gladsaxe, tlf.: Uddannelsescenter Herning A-certifikat kursusforløb 16 dage 06.01, Tlf.: Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød A-certifikat kursusforløb 16 dage K kontakt skolen Tlf.: Biobrændsel EUC Sjælland (Næstved) biobrændsel KSO-certifikat 3 dage 20.01, Tlf.: Uddannelsescenter Herning Tlf.: Biobrændsel KSO-certifikat 3 dage K kontakt skolen Construction Collage Aalborg Tlf.: Biobrændsel KSO-certifikat 3 dage EUC Sjælland (Næstved) varmepumpeinstallation 4 dage 24.02, Tlf.: Syddansk Erhvervsskole Varmepumper 3 dage Tlf.: , EUC Syd (Aabenraa) Varmepumper 3 dage 20.01, Tlf.: TEC Teknisk Erhvervsskole Center Varmepumper 3 dage K kontakt skolen Gladsaxe, tlf.: Uddannelsescenter Herning Varmepumper 3 dage Tlf.: Construction Collage Aalborg Varmepumper 3 dage Tlf.: Olie Varmepumper Den jyske håndværkerskole Kølekurser K kontakt skolen Tlf.: Solvarme Uddannelsescenter Herning Tlf.: Solvarme 3 dage EUC Sjælland (Næstved) solvarme 3 dage 27.01, Tlf.: Construction Collage Aalborg Tlf.: Solvarme 3 dage Konferencer, temamøder, kurser o. lign. Dansk Gas Forening-DGF dgf årsmøde hotel Scandic, Sydhavnen november K københavn Debra EnergiNyt 23

24 Varmekompetence Et samarbejde med stærke fordele Gastech-Energi er Danmarks førende når det gælder miljørigtig varme. Vi er specialister i naturgaskedler, varmepumper og løsninger med solvarme og vi forhandler produkter fra nogle af Europas førende producenter. Som noget nyt tilbyder vi også solcelleanlæg, inkl. inverter og montageudstyr. Komplet sortiment Kondenserende gaskedler fra Geminox fra 2,3-52,6 kw Jordvarmepumper fra CTC og IDM fra kw Luft-til-vand varmepumper fra CTC og IDM fra kw Solvarmeanlæg fra Geminox og CTC Solceller fra F&S Solar Concept Invertere fra SMA Service er et nøglebegreb Vi leverer lynhurtigt, men vores engagement slutter ikke, når produkterne er leveret. Derfor tilbyder vi også et omfattende serviceprogram til de installatører, vi samarbejder med: Service- og tryghedsaftaler Extranet med løbende opdatering Adgang til salgs- og marketingsupport Vi stiller krav Vi stiller store krav til os selv og til de produkter, vi leverer. Derfor stiller vi også store krav til vores samarbejdspartnere. Er du parat til at leve op til det, kan vi love dig et fagligt udfordrende og udbytterigt samarbejde. Kontakt os Kontakt os på telefon eller mail til så hører du meget hurtigt fra os.

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Olieservicekontrol: 8 30 procent af oliekedlerne er over 35 år gamle. Kedler 16 Kan garantier misforstås?

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Olieservicekontrol: 8 30 procent af oliekedlerne er over 35 år gamle. Kedler 16 Kan garantier misforstås? DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 1 April - 2014 Olieservicekontrol: 8 30 procent af oliekedlerne er over 35 år gamle Kedler 16 Kan garantier misforstås?

Læs mere

Velkommen til branchemøder

Velkommen til branchemøder Velkommen til branchemøder Et fantastisk positivt samarbejde mellem Dansk Energi Brancheforening DS Håndværk & Industri Oliefyrsservicebranchens Registreringsudvalg Olie- & gasbrænder Service Sammenslutningen

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Energiforlig marts 2012 Det er regeringens målsætning, at den danske el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035. Som led i denne målsætning

Læs mere

BRANCHEMØDER Skorstensfejerens rolle

BRANCHEMØDER Skorstensfejerens rolle Skorstensfejerens rolle Artikel i Fagbladet Skorstensfejeren Til alle skorstensfejere i Danmark Der er udarbejdet en ny branchestandard for skorstensfejere, der deltager i OR-ordningen. Det har efter udvalgets

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi. af Brian Nielsen Robert Bosch A/S

Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi. af Brian Nielsen Robert Bosch A/S DGF Gastekniske Dage 2011 Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi af Brian Nielsen Robert Bosch A/S 1 DGF Gastekniske Dage 2011 Markedet ønsker grønne og

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger 12. maj 2015 - Gastekniske Dage 2015 Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger Set fra produktleverandøren Vaillant A/S, Anders Zeeberg Hybrid - hvad er det? Hybrid stammer oprindeligt fra latin

Læs mere

BRANCHEMØDER AUGUST Markedsføring af serviceeftersyn

BRANCHEMØDER AUGUST Markedsføring af serviceeftersyn Markedsføring af serviceeftersyn Hvordan ser du på fremtiden? Eller ser du nye muligheder i morgendagen? Udsendte Pressemeddelelser: Skift din gamle oliekedel nu hvis du stadig vil fyre med olie Pr.

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler. Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler. Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 1 Marts - 2013 Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang

Læs mere

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group Vølund Varmeteknik Spar penge og CO 2 - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag Member of the NIBE Group Tilskud til energiforbedringer Der kan være mange penge

Læs mere

Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017

Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017 Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Emner de næste 30 minutter.. Kort om VEB.. Baggrunden og formål med udvikling af hybridvarmepumper

Læs mere

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog Varmepumper nye værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP 54 Varmepumper / Konvertering fra biomasse til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

Varme- og køleanlæg i bygninger

Varme- og køleanlæg i bygninger Dansk standard DS 469 2. udgave 2013-02-06 Varme- og køleanlæg i bygninger Heating and cooling systems in buildings DS 469 København DS projekt: M253996 ICS: 91.140.10 Første del af denne publikations

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Økonomisk varmepumpe. - Hold varmen hele året rundt!

EKSPERTER I VARMT VAND. Økonomisk varmepumpe. - Hold varmen hele året rundt! EKSPERTER I VARMT VAND Økonomisk varmepumpe Økonomisk Hold varmen varmepumpe hele året rundt! - Hold varmen hele året rundt! Varmepumper fra METRO THERM en sikker gevinst for din pengepung og miljøet Varmepumper

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation cnc@teknologisk.dk Indhold Regulering og virkemidler Varmekilder

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen

Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen Indhold Energirenovering - Hvorfor? Overordnede rammer Lovgrundlag DS 469 DS 452 DS 3090 Gider vi? Potentiale Hvem? Byggeprocessen Konkurrenter Muligheder

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Informationsmøde om skrotning af oliefyr Helsingør 9/

Informationsmøde om skrotning af oliefyr Helsingør 9/ Informationsmøde om skrotning af oliefyr Helsingør 9/11-2016 1. Hvad er reglerne? 2. Energirenovering hører med i skrotningen 3. Muligheder for skift af varmeanlæg Alternativer til olie- og gasfyr 1. Der

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Temadag om Varmepumper Vejen Kommunes Kursuscenter Præsentation Den 5. april 2016

Temadag om Varmepumper Vejen Kommunes Kursuscenter Præsentation Den 5. april 2016 Temadag om Varmepumper Vejen Kommunes Kursuscenter Præsentation Den 5. april 2016 Erfaringer med varmepumper I Vejen Kommunes egne bygninger og projekter INGENIØR NE har været en del af. Oplægsholdere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 2013

EOF OR Prisliste gældende for 2013 Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Prisliste EOF OR fra 1. april 2013

Prisliste EOF OR fra 1. april 2013 Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Kr. OR Type Std.-værdi nr. (uddybes på hjemmesiden svk.teknologisk.dk) stand vær. * fakt Inkl. Prioritetsfakt. (ekskl. moms) inkl. moms Udskiftning

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler. Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler. Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 1 Marts - 2013 Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åløkken 35 Postnr./by: 5792 Årslev BBR-nr.: 430-023734 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Slut med jobfradrag 6 Fortsat mulighed for gode tilskud til energibesparelser

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Slut med jobfradrag 6 Fortsat mulighed for gode tilskud til energibesparelser DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 Oktober- 2014 Slut med jobfradrag 6 Fortsat mulighed for gode tilskud til energibesparelser Indbydelse til reception

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss varmepumper (generelt). Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out

Læs mere

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Mikkel Sørensen Udfordring Varmepumper er allerede i dag i mange tilfælde den samfundsøkonomisk billigste opvarmningsform udenfor fjernvarmeområder Privatøkonomisk

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP1 Varmepumper / Skift af radiatorventiler Standardhus for elopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Skift af radiatorventiler

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Status for vand-og varmenormsarbejdet

Status for vand-og varmenormsarbejdet Dansk Gas Forening Gastekniske Dage 2013 Status for vand-og varmenormsarbejdet Ved Afdelingsleder Tommy Steen Møller Brøndum A/S DS 439 Norm for vandinstallationer 4. udgave 2009 - en konsekvensrettelse

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler.

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler. Vejrkompensering hvilke krav gælder hvornår? Leon Buhl, Teknologisk Institut Baggrund Instituttet er blevet anmodet om at udarbejde et oplæg vedrørende fjernvarmeløsninger og vejrkompensering i form af

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyportstræde 32 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2014 Til den 22. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Kromai 110 6200 aabenraa 580-023356-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere