Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100"

Transkript

1 Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Brugervejledning Digital HDTV receiver med USB interface, PVR funktion og HDMI tilslutning Version 1.0.1_ DK

2 Indhold 1. Symbolforklaring Indledning Sikkerhedsinstruktion Produkt overblik Overblik over indhold i pakning Frontpanel: Bagpanel: Modtager tilslutning Antenne tilslutning TV tilslutning via scart Tv tilslutning via HDMI Tilslutning af motorstyring (DiSEqC 1.2) Fjernbetjening Montering af batterier Fjernbetjening Knapper på fjernbetjeningen Direkte taster Opstart af modtager Montering af strømforsyning Første step Menuen Navigere rundt i menuen Navigere i tastaturet /4 Program guide Teletext/Subtitles Audio sprog Genveje til programmer Hovedmenu: Installations menu Antenne indstilling Transponder liste LNB Indstilling Programsøgning Fabriksindstilling Softwareopdatering Programredigerings menu Flyt kanal Spring kanal over Lås kanal Slet kanal Omdøb kanal Rediger favoritter Genskab liste Sortering A-Z/ Frekvens Gem en programliste på USB Sorter programmer Audio/Video menu System menu Menu sprog Undertekst sprog Audio Sprog Pop-up display tid Sæt password Side 2

3 14.6 Information Tidsindstilling Timer indstilling USB menu Funktioner Timeshift funktion PVR-Funktion Isætning af USB stik USB struktur menu Multimedia Player Musik Foto Film PVR Multimedia opsætning Status og Formatering Status USB-memory stick Formatering Problemer og løsninger Vedligehold Rengøring Bortskaffelse Service Specifikationer Tekniske data Konformitetserklæring Side 3

4 1. Symbolforklaring Disse symboler hjælper dig til at få større forståelse af denne brugervejledning og refererer til vigtige indikeringer og faresignaler. Dette symbol står for specielle vigtige regler, hvis man ser bort fra disse kan det føre til skade på helbred, ejendom og miljø.! OK Du modtager denne advarsel, hvis ændringer der foretages kan få vidtrækkende konsekvenser - som for eksempel fuldstændig sletning af data. Her kan du modtage yderlig information omkring udstyr, tilbehør og indstillinger af din modtager. Her kan du få tips, som gør det nemmere for dig at bruge din modtager. Reference til kapitel og side De enkelte trin, du skal udføre for at indstille og programmere din modtager, der er nummereret liste Angivelse af hvilken tast på fjernbetjeningen der skal anvendes Satellit Præsentation og angivelse af menuer og undermenuer, hvor du kan ændre indstillingerne Side 4

5 2. Indledning Kære kunde, Det er nu mere end 10 år siden at de første digitale udsendelser blev sendt ud over Europa og de første digitale modtagere så dagens lys. I løbet af få år slukker de sidste analoge udsendelser. Nu ser vi mere og mere indhold i HDTV. HD blev en standard for de offentlige TV-stationer i bla. Tyskland i februar Fremtidens transmissioner vil i stigende grad blive i HD. Nye muligheder for transmission kræver nye funktioner i satellitmodtageren. TV har længe været en del af multimediaverdenen, og i det her tilfælde er den digitale satellitmodtager linket. Nye medier og funktioner, konverteres i vores produkter ved hjælp af vores software. Og giver dig maksimal udnyttelse af de nye muligheder. Du har valgt en modtager fra vores nyeste generation. For eksempel kan de billeder du har gemt på din PC, nu ses på fjernsynet via et USB-stik, eller du kan bruge USB-stikket til at tilslutte en ekstern harddisk. Sådanne lagringsmedier er med til at overtage funktionen fra video-optageren. Vær dog fortrolig med modtageren før du starter den op. Gennemlæs venligst brugervejledningen. Læs venligst denne sikkerhedsinstruktion! Begynd med kapitlet Tilslutning af modtageren, Side 8. Efter programindstilling kan du se de fleste kanaler, fordi de prædefinerede kanallister er specifikke for hvert land. Du kan se det i kapitlet Installationsmenu, side 16, og lave de nødvendige ændringer. Du kan finde alle nødvendige step til at gøre det på de følgende sider. I kapitlet Problemer og løsninger, side 30. Her kan du finde direkte henvisninger til de respektive kapitler, som kan være nyttige til at løse eventuelle fejl. Vi håber du vil nyde den gode modtagekvalitet med din FaVal Mercury HS 100. Side 5

6 3. Sikkerhedsinstruktion Dette produkt er produceret efter internationale sikkerhedsforskrifter og standarder. Venligst læs denne vejledning for din egen sikkerhed, og brug retningslinjerne når du betjener modtageren. Generel håndtering: Stik ikke metalgenstande ind i åbninger i produktet. Elektriske stød: Hold ikke produktet med våde hænder der vil være risiko for elektrisk stød. Forbindelse til strømkilde: Brug kun dette produkt sammen med en passende strømkilde. Forbind kun enheden til Multiswitch / LNB når enheden er slukket: Modtageren må ikke være tilsluttet lysnettet når du monterer din LNB (Low Noise Block Converter) eller multiswitch (i flerbrugersystemer). Ellers kan din LNB blive beskadiget. Montering til TV og Video: Modtageren må ikke være tilsluttet lysnettet, når du sætter den til dit TV eller video med SCART og HDMI kablet. Optimal placering: Du bør undgå at placere din modtager i rum med fugt, eller hvor den bliver udsat for direkte sollys. Hvis produktet ikke bruges i længere tid: Hvis produktet ikke benyttes i længere tid (ferie) afbryd da forbindelsen til lysnettet. Åben aldrig modtageren: Dette kan føre til elektrisk stød!! Tildæk aldrig modtageren: Produktet er fabrikeret med små ventilationskanaler som sikring mod overophedning. Små objekter kan falde ned i modtageren gennem disse huller. Derfor skal man undgå at lægge små objekter på produktet. Jordforbindelse til din antenneinstallation: Lynnedslag er som bekendt farlige, derfor kan det være en fordel at forbinde antennen til husets jordforbindelse. Sikring mod lynnedslag: For at sikre modtageren mod lynnedslag, anbefales det at tage strøm og antenne tilslutning fra, inden et tordenvejr nærmer sig. Brug kun originale dele og tilbehør: Brug kun originale dele der er anbefalet af fagfolk, for at undgå ødelæggelse af udstyret og fysisk skade. Dette sikrer også at garantien er intakt. Al reparation må kun udføres af fagfolk. Side 6

7 Produktets anvendelse: Produktet er udviklet til modtagelse af digitale TV og Radio programmer med ukodet indhold, og må derfor kun bruges til dette. Anden brug af enheden anses for at være ukorrekt og kan føre til skader på ejendom eller endog mulige personskader. Producenten påtager sig ikke noget ansvar for skade eller skader, der blev påført som følge af manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne eller forkert brug af enheden. Indstillingerne på modtageren kan kun foretages af personer, der har den fornødne viden om, hvordan man håndterer forbrugerelektronik. Det betyder også, at enhver person, der samler, forbinder, bruger, renser eller bortskaffer denne modtager har læst enhedens brugervejledning fuldt ud, for at sikre, at den anvendes korrekt efter hensigten. Opbevar vejledningen sikkert til netop dette formål. 4. Produkt overblik. 4.1 Overblik over indhold i pakning Når du har åbnet kassen tjek da om følgende indhold er der: 4.2 Frontpanel: 1 Satellit modtager 1 Strømforsyning 1 Fjernbetjening 2 Batterier (type AAA) 1 Brugervejledning Status display: Signal/Stand-by 2. Display: Programnummer og tid 3. IR: Infrarød sensor 4. POWER: On/Off Side 7

8 4.3 Bagpanel: LNB OUT: Bruges normalt ikke 2. LNB IN: Antenne ind 3. TV-SCART: SCART stik til TV eller video 4. S/PDIF: Digital audio stik 5. DV-OUT: Digital Video (HDMI) anbefales til TV tilslutning, da det giver optimal billede gengivelse 6. USB: Til USB-stik eller harddisk 7. DC12V: 12 volt stik til adapter strømforsyning (kan også bruges i campingvogn) 5. Modtager tilslutning. Monter først modtageren med tilbehør og alle enheder som TV og Video, før strømmen sættes til! Ellers kan produktet blive ødelagt! 5.1 Antenne tilslutning. Montér kablet direkte til LNB en på din parabolantenne. Der skal monteres F-stik i begge ender af koaksialkablet. Disse skrues på stikket LNB IN på receiveren (mens den er slukket) og på LNB en i den anden ende. Hvis der benyttes multiswitch monteres kablet på denne. Koaksialkabel er ikke inkluderet i pakningen. LNB: Low Noise Block Converter. Modtageenheden på parabolantennen. 5.2 TV tilslutning via scart. Monter scartstikket i både TV og modtager. SCART stik: Kabelforbindelse mellem enheder. Side 8

9 Koaksialkabel: Kabel som forbinder LNB og Receiver. 5.3 Tv tilslutning via HDMI. Nyere Tv har monteret en HDMI indgang, og denne kan med stor fordel bruges til din FaVal Mercury HS 100. Forbind HDMI kablet til HDMI in på dit TV og DV-OUT stikket på modtageren. HDMI: Signal uden datakomprimering i transmission, derved udelukkes systemrelateret tab af kvalitet. Dataoverførslen sker meget hurtigt, således at også store mængder af data let kan overføres. Desuden kan den høje kvalitet i HDMI kablet tillade kabelføring på op til ca. 20 meter uden forstyrrelser. 5.4 Tilslutning af motorstyring (DiSEqC 1.2) Tilslut din LNB til DiSeqC 1.2 motoren via et koaksialkabel. Et andet kabel er tilsluttet fra terminalen på DiSeqC 1.2 motoren, til LNB IN på receiveren. Overhold sikkerhedsforskrifterne vedrørende arbejde med motor antenne - dette må kun udføres af fagfolk! 6. Fjernbetjening 6.1 Montering af batterier. Du skal bruge 2 stk. type AAA, 1.5V, batterier for at fjernbetjeningen virker. Brug altid nye batterier. Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen, og monter begge batterier som angivet i bunden af batteri-rummet. Sæt herefter dækslet på igen. Udskiftning af batterier. Udskift altid begge batterier på samme tid. Hvis batteriet har lækket, beskyt da hænder og øjne. Rengør battericontaineren med en fugtig klud. HUSK!! Indholdet i batterier er ætsende og kan beskadige tøj og omgivelser. Hvis fjernebetjeningen ikke bruges i en længere periode, udtag da batterierne og læg dem et tørt og sikkert sted. Brugte batterier skal altid bortskaffes efter det enkelte lands love, da batterier indeholder giftstoffer der er skadelige for miljøet! Side 9

10 6.2 Fjernbetjening. TÆND/SLUK MUTE NUMMERRISKE TASTER TV/RADIO EPG LYD+/LYD- FAVORIT KANALER SIDE+/SIDE- AUDIO DISP INFO SUB TILBAGE FREMAD SAT MENU OK KANAL+/KANAL- EXIT MODE TIMER TILBAGE GÅ TIL TXT AFSPIL /USB SKIP PREVIEW SKIP NEXT OPTAG PAUSE Side 10

11 6.3 Knapper på fjernbetjeningen TÆND/SLUK Skift mellem tænd og sluk NUMMERISKE TASTER Indtast direkte programnummer. Eller PIN kode m.m. TV/RADIO Skift mellem TV og Radio EPG (program guide) Kalder den elektroniske program guide frem LYD +/- Lyd op og ned, samt skift højre / venstre i menuen. FAVORIT KANALER Kalder favoritkanallisten frem SIDE +/- Rul gennem siderne på listen AUDIO (RØD TAST) Vælg lydspor (hvis denne service er tilgængelig) DISP (GUL TAST) Ændre billedopløsning INFO Kalder INFO pop-up frem på skærmen med mere detaljerede oplysninger om de programmer der kører. SUB Undertekster on/off (hvis denne service er tilgængelig) TILBAGE ( ) Tilbage, ved gentagne tryk øges hastigheden FREMAD ( ) Fremad, ved gentagne tryk øges hastigheden SKIP/PREV ( I ) Skip funktion (skifter til forrige billede) SKIP/NEXT ( I ) Skip funktion (skifter til næste billede) MUTE Tænd/sluk for lyden SAT Kalder programlisten frem for den satellit der anvendes MENU Kalder menuen frem OK Godkend dit valg Kalder programlisten frem KANAL+/- Bruges til kanalskift EXIT (LUK) Exit bruges til at komme ud af menuen Eventuelle ændringer vil gå tabt MODE (GRØN TAST) Vælg skærmopløsning TIMER (BLÅ TAST) Kalder timer frem PAUSE Pausefunktion RECALL Indstilling af Recall liste i "System" menuen Off Skift til det forrige program On Viser en liste over sidste sete kanaler GÅ TIL Kalder et program frem ved at skrive dets navn. TEXT (teletext) Gå til teletext PLAY ( ) Video afspilning slutter pause funktionen /USB Stop optagelse Kalder USB-menu frem Optag PAUSE (II) Pause funktion ved afspilning forskudt optagelse (Timeshift) Side 11

12 7. Direkte taster. Du kan direkte kontrollere menuen, eller funktioner med tasterne på fjernebetjeningen: INFO: I TV indstilling, kaldes programinformationer frem om hvad der aktuelt bliver set. Menu præsentation, side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.. AUDIO: Kontrol over audio indstillinger Audio sprog, side 15. MENU: Kalder hovedmenu frem Menu, side 12. EPG: Kalder EPG menu frem Program guide, side 14. TXT: Teletext Teletext/Undertekster, page 14. SUB: Kalder undertekstfunktion frem Teletext/undertekster, side 14. FAV: Kalder favoritlisten frem Rediger i favoritliste, side.21 GOTO: Kald TV-liste frem (brug herefter numeriske taster) 8. Opstart af modtager Du har nu fortaget de nødvendige tilslutninger. Afhængig af model er der muligvis en film til at beskytte displayet på fronten, denne kan fjernes. 8.1 Montering af strømforsyning. Sæt net adapteren i stikkontakten og stik det runde stik i DC12V-stikket på bagsiden af receiveren. Monter herefter de andre stik, i de tilhørende enheder og tænd for kontakten. 8.2 Første step. Tænd Receiveren på ON/OFF knappen på fronten. Tænd for dit TV og vælg SCART eller HDMI, alt efter installation. Som hovedregel starter TV et automatisk på AV-kanalen, men hvis du mod forventning ikke har billede efter start, skal du trykke på AV-tasten på fjernbetjeningen til dit TV. Afhængig af model af TV, skal du også trykke på en numerisk tast (1) for at tænde det. 9. Menuen Du har nu med succes tilsluttet din modtager til dit TV. Tryk MENU for at få denne frem på skærmen. En menu er et tekstfelt, der indsættes på TV-skærmen. Menupunkter, der kan vælges, er normalt fremhævet i farver. De muligheder der ikke er fremhævet i farver, kan ikke efterfølgende ændres eller indstilles. Indstillingsmulighederne for de fleste menuer er forklaret i den nederste bjælke i menuen (pop ups). Du kan til enhver tid gå direkte til menu, ved at bruge tasten MENU. Du vil bruge de følgende taster til at navigere med i det daglige: Side 12

13 9.1 Navigere rundt i menuen. På menuen, som du ser på tv-skærmen, kan du justere indstillingerne for din modtager. Menuen består af flg. punkter i hovedmenuen "installation", "program redigering", "audio / videoindstilling", "system", "timer", "USB" samt de respektive undermenuer. Modtageren har standardværdierne som er typiske for dit land. Derfor skal du normalt ikke foretage ændringer i nogle undermenuer. Du kan navigere rundt i menuerne ved at bruge de følgende taster: VOL+/VOL- (Skift mellem hoved menu og undermenuer), CH+/CH- (skift i undermenuen og op og ned i undermenuen). De valgte parametre er fremhævet i farver, og er derfor let at få øje på. Hvis du er i en undermenu, kan du gå tilbage til hovedmenu ved at trykke på EXIT. Også de direkte taster så som INFO og EXIT såvel som de farvede taster, kan bruges til at navigere rundt i menuen, og / eller fremkalde individuelle indstillinger. Vær opmærksom på adgangskravene i menuen. I menuen kan du bevæge dig op og ned i listerne (program list, satellit list) med CH+/CH- i enkelte step mellem programmerne. Med PAGE+/PAGE- kan du køre side for side igennem. I TV programlisten såvel som i EPG program listen kan du vælge et TV program direkte, med en numerisk tast. Du skal bruge en PIN kode for at kunne programmere i individuel menu opsætning. Fabriksindstillingen er Med EXIT kan du komme tilbage fra en menu eller et pop-up vindue. Vær opmærksom på adgangskravene i det nederste felt i menuen pop-ups, hvilken tast du faktisk skal trykke på, for at dette lykkes. Noter dig de enkle taster du skal bruge for at navigere i menuen. Du vil hurtig blive fortrolig med din nye modtager. Alle justeringer er lavet på denne måde. 9.2 Navigere i tastaturet I nogle områder som når du for eksempel tilføjer en satellit, kan du tilføje et navn ved at bruge det indsatte tastatur. I tastaturet kan du bevæge dig mellem bogstaverne, ved at bruge VOL+/VOL- / CH+/CH- og bekræfte med OK. Slet bogstaver med den GRØNNE TAST, Efter programmering af TV kanalen vil et informationsfelt blive vist efter få sekunder ved hvert kanalskift. Side 13

14 9-3/4 Program guide Mercury HS 100 Program guide, TV program guide (EPG) EPG kan i stigende grad tage over fra programguider i aviser og ugeblade. I EPG en vil du få et overblik over live udsendelser såvel som udsendelser der bliver sendt på et senere tidspunkt. EPG: Electronisk Program Guide, informerer om live udsendelser og programmer der sendes senere. Data til EPG en udsendes fra den TV station der sender udsendelsen. Hvor langt tid ud i fremtiden du kan se, er forskelligt fra udbyder til udbyder. Du kan gå direkte til EPG ved at trykke på knappen EPG på din fjernbetjening. Hvis der ikke er nogen EPG data, kan det skyldes forsinkelse af data fra udbyderen. Hvis data ikke dukker op, kan det skyldes at udbyderen ikke udsender EPG data. Hvis en udsendelse ændres med kort varsel kan den oprindelige tid stadig være i din EPG. Dette er ikke nogen fejl i modtageren, det afhænger helt af udbyderen. Forskellige informationer er tilgængelige i din EPG fra de fleste programmer (program kategori og sluttidspunkt) Tryk EPG frem med EPG tasten. Stil dig på den TV station som du ønsker information fra til venstre i listen. I den højre side vil du se et overblik over hvilke programmer der bliver sendt nu, og hvilke der kommer senere. Vælg med OK tasten, og mere information om programmet vil komme frem i højre side af skærmen. Tryk på RØD TAST: Rul tilbage. Tryk på den Gule TAST: Rul fremad. Fremhæv det program som ønskes optaget og tryk på den BLÅ TAST (set Timer) program info vil herefter kunne findes i timer menuen. EPG information kan kaldes frem under udsendelsen ved at trykke to gange på knappen INFO. 9-5 Teletext/Subtitles Teletext, som er kendt fra den analoge verden, bliver også sendt ud i den digitale verden af TV stationer. Den digitale modtager dekoder TTV signalet og viser det på skærmen. Nogle TV stationer udbyder forskellige undertekster. Tryk på SUB tasten. Vælg undertekstning. De forskellige sprog kan herefter ses på skærmen, og kan herefter aktiveres. Vær opmærksom på at ikke alle TV stationer udbyder flerkanals lyd og undertekster. Tryk på TXT knappen, hvorefter teletext kommer på skærmen. Side 14

15 For at kunne se en specifik side indtastes sidens nummer, eller brug VOL+/VOL-/CH+/CH-. Du kan få den sidste side vist igen, ved at bruge de farvede taster. Du afbryder teletext ved at taste EXIT. 9-6 Audio sprog Nogle TV stationer tilbyder forskellige nationaliteter af kommentatorer. Hvis du ønsker at ændre lydspor på en aktuel udsendelse: Tryk på AUDIO tasten på fjernbetjeningen. Vælg det ønskede lydspor CH+/CH-. Vælg det ønskede audio format med VOL+/VOL- ( Stereo, Højre, Venstre ). For at afslutte tryk på EXIT knappen igen. 9-7 Genveje til programmer Tryk på GOTO tasten, en pop-up kommer til syne hvor du kan indtaste det første bogstav i programnavnet som du leder efter. I TV indstilling tryk på OK tasten. Det aktuelle program popper op. Med VOL+/VOL- kan du rulle gennem de forskellige kategorier så som FTA (frie kanaler), betalings kanaler osv. Eller gå direkte til den ønskede station med CH+/CH-. Tryk på SAT knappen, en liste dukker op med de aktuelle gemte satellitter. Med CH+/CHkan du køre gennem de ønskede satellitter og de stationer du ønsker at have på listen. Bekræft dit valg med OK. Tryk på FAV tasten, for at kalde favoritlisten frem. Ved at trykke gentagende gange på FAV tasten, kan du skifte mellem de favoritlister du har defineret. Du kan altid vælge et TV program direkte ved at trykke det ønskede tal på tastaturet. 10. Hovedmenu: Konfiguration og indledende installation TV og Radio programmer kan først modtages efter installation. Vi har allerede hjulpet dig godt på vej, da vi har forprogrammeret modtageren så den passer efter dit valg af land, og du behøver derfor ikke at foretage dig andet. Hvis du skulle ønske at modtage andre kanaler, skal du gennemgå de følgende afsnit. OSD: On-Screen-Display, - Display som vises på TV skærmen, og som viser det aktuelle valg, du har indtastet med fjernbetjeningen. OSD kaldes også pop-up Hvis du ønsker specielle indstillinger skal du trykke på OK, om nødvendig skal du indtaste PIN koden. Du kan altid ændre fabriksindstillingen Password, side 24 I dette tilfælde indtast din PIN kode Bekræft med OK. PIN: Personlig kode (numerisk). Kun den som har koden til produktet, har adgang til låste menuer. Ved leveringen er PIN koden Side 15

16 11. Installations menu. I installationsmenuen kan du definere satellit indstillinger og søge efter programmer. Tryk på hoved menuen med knappen MENU Antenne indstilling. Mercury HS 100 I installationsmenuen vælges Antenne indstillinger med CH+/CH- og bekræft med OK. Du kan redigere følgende værdier. Indstillinger Muligheder Information Tilføj satellit Tryk på den RØDE TAST, flyt et niveau op med tastaturet her kan du skrive et navn på satellitten. Under EAST/WEST vælges East eller West med VOL+/VOL- tasterne. Og herefter indtastes en værdi med de numeriske taster. Vælg bånd med VOL+/VOL-, tasterne. Aflsut med EXIT. Indstillinger Muligheder Information Rediger satellit Fremhæv den ønskede satellit i listen, og tryk herefter GRØN TAST for at redigere. Samme fremgangsmåde som for tilføj satellit. Slet satellit Fremhæv den satellit som du ønsker at slette. Kald funktionen frem med den GULE TAST, efterfulgt af OK Transponder liste For at kunne redigere i transponderlisten kræves det at du har de nøjagtige data på transponderen. Normalt kan du tilføje programmer til listen ved at scanne satellitten, som beskrevet længere nede. I installationsmenuen vælges Antenne værdier med CH+/CH- og bekræft med OK. Brug SAT tasten til at skifte fra satellit- til transponderliste. Du kan redigere følgende værdier: Indstillinger muligheder Information Tilføj transponder Tryk på RØD TAST for at tilføje. Definer derefter Side 16

17 Redigere transponder Slet transponder frekvensen og symbolraten med de numeriske taster. Vælg den ønskede polarisation (H / V) og kom ud af pop-up menuen med tryk på EXIT. Fremhæv den ønskede transponder i listen, og tryk herefter GRØN TAST for at redigere. Redigere er samme fremgangsmåde som tilføj transponder. Fremhæv den transponder som skal slettes. Tryk på GUL TAST, og herefter på OK. - - Med den BLÅ TAST starter du søgningen. - Efter søgningen er afsluttet trykkes på EXIT. - Du kan stoppe søgningen når du ønsker ved at trykke på EXIT TASTEN. Transponder: Transmissionskanal på en satellit. Forskellige programudbydere TV stationer sender på samme transponder. Hvis stationerne er i familie forsøger man at samle disse på den samme transponder LNB Indstilling. I Antenne-indstillingsmenuen, kan du definere LNB indstillinger i listen til højre. Fremhæv den satellit i listen til venstre, som du ønsker at redigere. Du kan redigere følgende værdier: Indstillinger Muligheder Information LNB-Type Prædefineret Skift mellem de forskellige modeller med CH+/CH- LNB spænding Prædefineret Skift med CH+/CH-. 22KHz on/off Skift med CH+/CH-. ToneBurst Denne funktion bruges ikke mere. DiSEqC 1.0/ DiSEqC 1.1 Off /DiSEqC 1.0/ DiSEqC 1.1 Tryk på OK tasten, i det følgende kan du køre mellem de valgte muligheder. Vælg en indstilling som passer til din DiSEqC switch. (For motorstyring se den engelske vejledning). Med EXIT kan du altid komme ud af menuen Programsøgning I Installation vælg Antenne indstilling med CH+/CH- efterfulgt af OK. Du kan redigere følgende værdier: Indstillinger Muligheder. Information Scan Mode Normal/Blind Normal søgning: Søger efter alle tilgængelige Scan/Netværks kanaler. Søgning Blind Scan: Søger på alle frekvenser på satellitten Netværk: Søgning efter opsatte parametre på satellitten (operatør bestemt). Kodning Alle/FTA(frie)/ Med VOL+/VOL- vælg den ønskede søgning. Kodet programmer Alle: Modtageren søger alle programmer. Side 17

18 FTA: Modtageren søger alle frie programmer Kodet Programmer: Receiveren søger alle kodet programmer. Type TV/Radio/TV + Radio Med VOL+/VOL- vælges den ønskede søgning. Med den BLÅ TAST startes søgningen. Når søgningen er færdig trykkes på EXIT. Du kan altid stoppe søgningen ved at trykke EXIT Blind Scan: Der søges automatisk i hele frekvensbåndet uden at kende de enkelte frekvenser på forhånd. Du skal kun definere start- og slutfrekvens. Noter venligst at Blind scan tager længere tid. Netværks søgning: En kode fortæller modtageren hvor den skal finde de næste kanaler, herved nedsættes søgetiden Fabriksindstilling I Hovedmenuen vælges Fabriksindstilling med VOL+/VOL-. Password til nulstilling er ( ). Med CH+/CH- vælges muligheden All (alle data bliver slettet) Program (kun programlisterne bliver slettet) Radio list (kun Radiolisterne bliver slettet), Låste Programmer (kun låste programmer bliver slettet). Bekræft ved tryk på OK Softwareopdatering. I Installation vælg Softwareopdatering med CH+/CH- og tryk derefter OK. og bekræft med tryk på OK. Modtageren starter med at downloade den nye software. Det kan tage flere minutter. Når modtageren er færdig, er den automatisk nulstillet. Vælg Gem og indlæs kanal liste, for at overføre dine individuelle opsætninger til en anden HS 100. Vigtigt: Opdater din modtager med mellemrum, så du sikrer optimal udnyttelse af den. Vores udviklere arbejder hele tiden på nye innovative muligheder. Denne modtager er derfor altid på linje med de bedste i markedet. Hvis der skulle opstå problemer med softwaren under brugen af din modtager, kan du ofte afhjælpe det selv, ved at opdatere modtageren med den seneste software. Du sparer derved dig selv for eventuelle store udgifter for at tage modtageren med til en forhandler. Side 18

19 12. Programredigerings menu I den følgende menu kan du indstille præferencer for dine individuelle seervaner. Du arrangerer dine programmer i TV- og radiolister efter eget valg. Vær venligst opmærksom på at vi forklarer hvordan du laver en TV liste. Du kan selvfølgelig også på samme måde lave din egen liste med radioprogrammer. For at gøre det, skifter du til radio med TV/Radio tasten. Det er ikke muligt at se TV, og samtidig høre radio! Hvis du ikke er i nogen menu, men i stedet i normal TV mode, kan du kalde en liste over TV kanaler frem, ved at trykke på OK tasten. Brug denne funktionalitet hvis du har lavet en ny søgning og ønsker at finde en specifik kanal. Her kan du også søge efter HD-Programmer eller frie programmer. Dette gør det hurtigere hvis et stort antal programmer er blevet fundet. Ved at trykke på OK tasten én gang kommer listen frem, og den forsvinder igen når du trykker på OK igen Flyt kanal I hovedmenuen vælges Programredigering med VOL+/VOL- Med CH+/CH- vælges Program/Liste og herefter trykkes der på OK. Med CH+/CH- tasten fremhæves stationen. Du kan fremhæve mere end en station af gangen. Med den RØDE TAST aktiveres flyttefunktionen. Med CH+/CH- flytter du programmet hen hvor du ønsker at gemme det, og med OK tasten bekræfter du at programmet er placeret det rigtige sted. Tryk OK. Forlad menuen med EXIT. Redigering af kanalerne kan gøres med lethed, hvis du kender nummeret på den placering, kanalen skal flyttes til. Fremhæv radio-og TV-station der skal flyttes, og tryk på GOTO-knappen (F3), i pop-up menu, der tastes det sted hvor programmet skal placeres ved hjælp af de numeriske taster. Bekræft med OK Spring kanal over I hovedmenuen vælges Programredigering med VOL+/VOL- Med CH+/CH- vælges Program/Lister og bekræft med OK. Med CH+/CH- fremhæves den ønskede station. Du kan fremhæve mere end én kanal. Med den GRØNNE TAST kan du aktivere SKIP (Spring over) i programlisten. For at komme ud af menuen trykkes på EXIT. Side 19

20 12.3 Lås kanal Mercury HS 100 I hovedmenuen vælges Programredigering med VOL+/VOL- Med CH+/CH- vælges Program/Lister og bekræft med OK. Med CH+/CH- fremhæves den ønskede kanal. Du kan fremhæve mere end én kanal af gangen. Med den BLÅ TAST aktiveres lås programmet i programlisten. Efterfølgende vil du blive bedt om at indtaste password. For at komme ud af menuen tryk EXIT Slet kanal I hovedmenuen vælges Programredigering med VOL+/VOL- Med CH+/CH- vælges Program/Lister og bekræfter med OK. Med CH+/CH- fremhæves den ønskede kanal. Du kan fremhæve mere end én kanal af gangen. Med den GULE TAST aktiveres slet programmet i programlisten. For at komme ud af menuen tryk EXIT Omdøb kanal I hovedmenuen vælges Programredigering med VOL+/VOL- Med CH+/CH- vælges Program/Lister og bekræft med OK. Med CH+/CH- fremhæves den ønskede kanal. Du kan fremhæve mere end én kanal af gangen. Med INFO-tasten (F1) fremkaldes et tastatur. Skriv det nye navn på kanalen. Der navigeres på tastaturet med VOL+/VOL-/CH+/CH-, bekræft ved brug af OK Rediger favoritter. I hovedmenuen vælges Programredigering med VOL+/VOL- Med CH+/CH- vælges Program/Lister og bekræft med OK. Med CH+/CH- fremhæves den ønskede kanal. Du kan fremhæve mere end én kanal af gangen. Med FAV-tasten overføres de valgte stationer til favoritlisten. Med menutasten åbnes favoritmenuen. I pop-up vinduet vælges en kategori for den fremhævede kanal (Film, Nyheder, Sport, Musik). For at komme ud af menuen tryk EXIT. Du starter favoritlisten ved at trykke på FAV-tasten. Ved at trykke FAV-tasten igen kan du navigere gennem alle dine favoritlister. Tryk på SAT-tasten i Program redigerings menuen og et pop-up vindue kommer frem. Her kan du vælge den satellit hvor den ønskede kanal ligger og derefter redigere den Genskab liste I hovedmenuen vælges System med VOL+/VOL- Side 20

21 Med CH+/CH- vælg Recall list (genskab liste). Med VOL+/VOL- navigeres til den ønskede mulighed (on/off). Du kommer ud af menuen ved at trykke på EXIT Sortering A-Z/ Frekvens I hovedmenuen vælges Programredigering med VOL+/VOL-. Med CH+/CH- vælges Sortering A-Z/Frekvens vælg den ønskede sortering med VOL+/VOL Gem en programliste på USB I hovedmenuen vælges Programredigering med VOL+/VOL-. Med CH+/CH- vælges Hent og gem og bekræft herefter med OK. Gem programliste på USB memory stick, og overfør den til en anden FaVal Mercury HS 100 (se dialog boks). Sæt dit USB medie i modtageren. I "Installations" menuen åbnes "Hent modtager data fra USB" tryk ok for at indlæse opsætningen. Bemærk at når filen er uploadet fra USB mediet, vil modtageren automatisk blive nulstillet Sorter programmer I hovedmenuen skal du vælge "Programredigering" med VOL + / VOL-. Med CH + / CH- vælg "Programmer / Lister" og bekræft dit valg med OK. Med VOL + / VOL- vælges den ønskede sortering (Frekvens, Navn eller Kodning). Afslut menuen ved at trykke på EXIT. Side 21

22 13. Audio/Video menu I Audio/Video menuen kan du definere formater i audio og video. Du kan redigere i følgende værdier: Indstillinger Muligheder Information Billedformat 4:3 Letterboxformat (LB) Med VOL+/VOL- navigeres til den ønskede indstilling. Letterbox: Fælles format. Billedet bliver vist i fuld LB mode, der er dog stadig sorte striber i top og bund hvis et 16:9 format bliver vist på et 4:3 TV. 4:3 Full-screen format (PS) Hele skærmen er fyldt i full-screen mode, dog vil dele af billedet mangle i både højre og venstre side hvis et 16:9 format vises på et 4:3 TV. 16:9 bredformat format Bredformat format, bruges blandt andet til at vise biograf film (vælg 16:9 hvis dit TV understøtter dette format). Med VOL+/VOL- vælges den ønskede indstilling Opløsning Farvestandard PAL/NTSC Med VOL+/VOL- vælges den ønskede indstilling. PAL er standard i Europa og i nogle lande i Asien NTSC er brugt i bl.a. Japan og USA. Videoudgang RGB/CVBS Med VOL+/VOL- vælges den ønskede indstilling. Vælg RGB, hvis dit TV understøtter dette, da RGB giver et bedre billede. Digital Audio Til/Fra Med VOL+/VOL- vælges den ønskede indstilling. Forlad menuen ved at trykke på EXIT. Side 22

23 14. System menu. I Systemmenuen kan du bl.a. definere hvor lang tid menuen skal være på skærmen samt menu sprog Menu sprog I hovedmenuen vælges System med VOL+/VOL-. Med CH+/CH- vælges Menu sprog. Med VOL+/VOL- vælges det ønskede sprog. Forlad menuen ved at trykke på EXIT Undertekst sprog I hovedmenuen vælges System med VOL+/VOL-. Med CH+/CH- vælges undertekst sprog. Med VOL+/VOL- vælges det ønskede sprog. Forlad menuen ved at trykke på EXIT Audio Sprog I hovedmenuen vælges System med VOL+/VOL-. Med CH+/CH- vælges Audio sprog. Med VOL+/VOL- vælges det ønskede sprog. Forlad menuen ved at trykke på EXIT Pop-up display tid I hovedmenuen vælges System med VOL+/VOL-. Med CH+/CH- vælges Pop-up display tid. Med VOL+/VOL- vælges den ønskede tid. Forlad menuen ved at trykke på EXIT Sæt password I hovedmenuen vælges System med VOL+/VOL-. Med CH+/CH- vælges sæt password Tast det gamle password med de numeriske taster (fabriks indstillingen er ), Med CH+/CH- vælges Nyt password og det skrives med de numeriske taster. Med CH+/CH- vælges Bekræft password og gentag indtastningen. Forlad menuen ved at trykke på EXIT Information I hovedmenuen vælges System med VOL+/VOL-. Med CH+/CH- vælges Information. Information omkring den nuværende software og hardware ses på skærmen. Din software version er vist her. Du kan altid se på vores hjemmeside om du har den nyeste version. Hvis ikke, kan du se under punktet Side 23

24 Software, side 18. hvordan du skal forholde dig. 15. Tidsindstilling I menuen tidsindstilling kan du indtaste den aktuelle tid og dato i din region. I hovedmenuen vælges System med VOL+/VOL-. Du kan redigere i følgende værdier: Indstillinger Muligheder Information Automatisk tid On/Off Vælg den ønskede indstilling VOL+/VOL-. On: Automatisk overførsel fra satellitten, dato kan ikke redigeres manuelt. Off: Fremhæv Tids zone og naviger i felterne med CH+/CH-. Tidszone Vælg med VOL+/VOL-. Automatisk sluk Off/individual/ 15/30/45/60/75/90 min Vælg med VOL+/VOL-. Modtageren slukker efter det ønskede antal minutter. Stand-by UR On/Off Display slukker Sommertid On/Off Automatisk omskiftning sommer/vinter tid Forlad menuen ved at trykke på EXIT. Normalt er det ikke nødvendigt at ændre i tidsmenuen, da tidsinformation normalt transmitteres fra satellitten Timer indstilling. Tryk på Timer funktionen. Herefter kan det markeres om det skal være en gang, hver dag eller ugentligt. Kald timermenuen frem i TV mode med den BLÅ TAST. Kald timermenuen frem fra EPG med den GRØNNE TAST. Overførsel af et fremhævet program i EPG en: Fremhæv et program til venstre med VOL+ tasten, programmet flytter sig til et område til højre. Vælg programmet med CH+/CH og overfør udsendelsen til timer administration med den BLÅ TAST. Du kan få flere informationer om det valgte program ved at trykke på OK. Med den RØDE TAST køres en dag tilbage, og med den GULE TAST køres en dag frem. I Time menuen: Tilføj en begivenhed med den RØDE TAST I Timermenuen: Rediger en eksisterende begivenhed med den GRØNNE TAST. I Timermenuen: Slet en eksisterende begivenhed med den GULE TAST. Op til 30 begivenheder kan redigeres. PVR: Personal Video Recorder. En videreudvikling af den kendte Video. Side 24

25 Modtageren vil ikke acceptere en tid eller dato som er overskredet. hvis dette skulle ske ved en fejl vil modtageren skrive error (fejl) i timeren. Tjek herefter de indtastede data og ret eventuelle fejl. Brug timeren så du ikke går glip af dine favoritudsendelser! 16. USB menu Med denne modtager kan du ikke alene se aktuelle programmer, du kan også optage dem. Ydermere kan du også se billeder, video eller høre musik som er gemt på et USB-stik. Følgende formater understøttes: Video format: 3gp, avi, dat, div, divx, m2t1, m2ts, mkv, mov, mp4, mpa, mpe, mpeg, mpg, tp, trp, ts, vob Musik format: mp3, aac, wma, wav Stilbillede format: bmp, png, jpg, jpeg, jpe Undertekst format: srt, sub Husk at købe et USB-stik eller en USB harddisk! 16.1 Funktioner Med /USB tasten får du direkte adgang til USB menuen. Med REC- tasten kan du starte en optagelse af en kørende udsendelse. I toppen af skærmen kan du se hvornår optagelsen er startet. Med /USB - tasten (i optage mode) stopper du optagelsen. Med PLAY tasten starter du afspilning af en optagelse, og med denne tast starter du også fremvisning af stilbilleder. Med FORWARD spoles frem i udsendelsen, og hvis du trykker flere gange øges hastigheden. Med PLAY går du tilbage til normal afspilningshastighed. Med BACKWARD spoles tilbage i udsendelsen, og hvis du trykker flere gange øges hastigheden. Med PLAY går du tilbage til normal mode. Med SKIP/PREV (I ) og SKIP/NEXT ( I ) kan du springe mellem dine optagelser Timeshift funktion Timeshift: Forskudt TV. Du kan på samme tid optage og se et program. Du behøver ikke vente til programmet er slut før du kan se det. Du kan pause et program f.eks. hvis telefonen ringer. Tryk på PAUSE tasten (TV billedet fryser), og når samtalen er slut, kan du fortsætte hvor du slap ved at trykke på PLAY tasten. Optagelsen fortsætter i baggrunden så du kan se programmet helt til ende. Ved at trykke ( FORWARD ) kommer du tilbage til normal tid. Følgende taster kan bruges under Timeshift: Side 25

26 PAUSE: Start Timeshift. PLAY: Start afspilningen fra hvor du satte den på pause. INFO: Info bjælken fader ind og ud automatisk. /USB: Slut Timeshift. Vigtig information om USB-stik og harddisk: Timeshift kan være begrænset på nogle USB-stik. Dette kan skyldes at mediet er for langsomt. Tjek dit USB-stik som beskrevet her: Status og formatering, page PVR-Funktion For en bedre udnyttelse af din modtageres optagefunktion kan du tilslutte en ekstern harddisk via USB. Fremgangsmåden er den samme som for et USB-stik. Nødvendige specifikationer på USB-stik: FAT, FAT32, NTFS samt at de skal understøtte USB 2.0 High Speed Standard. Kun på denne måde kan du bruge alle funktioner uden fejl. FAT formatering skal gøres på en PC De forskellige datastandarder gør at hukommelsesstørrelsen for angivelse af resttid vil være upræcis. Vær også opmærksom på at HD-TV programmer fylder mere end SD programmer (High Definition/Standard Definition). Ved optagelse af HD-TV skal en harddisk altid benyttes. På din PC kan du lave en mappe til dine optagelser. Du kan lægge optagelserne ind i undermapper, så de er lette at finde igen. Med USB-stik på bagsiden tilbyder FaVal Mercury HS 100 moderne lagring teknologi. Formater der tidligere skulle bruges sammen med forskellige enheder kan nu ses på dit TV. Muligheden for at anvende flere harddiske, og til at bytte dem, betyder at du ikke er afhængig af kapacitetsgrænsen, og gør det muligt for dig at opbygge et omfattende mediebibliotek Isætning af USB stik Sæt USB mediet i stikket på bagsiden af modtageren. I TV mode tryk på /USB tasten for at fremkalde menuen. I pop-up menuen kan du nu tjekke dine programmer, starte optagelse m.m USB struktur menu 17.1 Multimedia Player Du kan optage og afspille følgende formater Musik, Billeder, Film og PVR Musik I hovedmenuen vælges USB med VOL+/VOL- Med CH+/CH- vælges Multimedia afspiller. Bekræft dit valg med OK. Med VOL+/VOL- vælges Musik. Bekræft med OK. Side 26

27 Indholdet vil blive præsenteret i undermapper på skærmen. Vælg indholdet på dit USB medie med OK. I det listede indhold, foretages dit valg med CH+/CH- og OK. Herefter startes afspilning Foto I hovedmenuen vælges USB med VOL+/VOL- Med CH+/CH- vælges Multimedia Player. Bekræft med OK. Med VOL+/VOL- vælges Foto. Bekræft med OK. Modtageren præsenterer indholdet i undermapperne. Bekræft den undermappe der skal vises og tryk OK for at få indholdet vist. Folderen Foto er vist her, så du kan vælge med OK. Billederne vil blive vist i fuld skærmstørrelse. Du kan skifte i billederne med SKIP/PREV (I ) /SKIP/NEXT ( I ). Med tasten PLAY kan du starte en automatisk afspilning. Du kan stoppe dette ved at trykke på /USB eller EXIT Film. I Film menuen er video-filer lagret. I hovedmenuen vælg USB med VOL+/VOL- Med CH+/CH- vælg Multimedia Player. Bekræft med OK. Med VOL+/VOL- vælg Film. Bekræft med OK. Modtageren præsenterer indholdet i undermapperne. Bekræft den undermappen der skal vises og tryk OK for at få indholdet vist. Du kan foretage dit valg med CH+/CH- i listen. OK vil starte afspilningen i fuld skærmstørrelse PVR I PVR menuen kan du styre de optagelser du har lavet I hovedmenuen vælges USB med VOL+/VOL- Med CH+/CH- vælges Multimedia Player. Bekræft med OK. Med CH+/CH- vælges PVR. Bekræft med OK. Vælg det ønskede USB-stik og bekræft med OK Modtageren informerer om eksisterende optagelser, længde, samt filens størrelse. Bekræft med OK for at se den valgte optagelse i et lille preview vindue, eller tryk på BLÅ tast for at vise optagelsen i fuld størrelse. Slet optagelsen med den GULE tast. Nyt navn kan angives med den GRØNNE tast Multimedia opsætning I hovedmenuen vælges USB med VOL+/VOL- Med CH+/CH- vælges Multimedia opsætning. Bekræft med OK. I denne menu kan du programmere hvordan dine multimedia filer skal præsenteres Gør dit valg med VOL+/VOL-. Du lukker menuen med EXIT. Side 27

28 18. Status og Formatering 18.1 Status USB-memory stick De tekniske data på USB-stikket er vist her. I hovedmenuen vælges Status og Formatering med VOL+/VOL- Vælg USB-hukommelses status med CH+/CH- bekræft med OK. Informationen på USB en vises i den følgende menu Formatering I hovedmenuen vælges Status og Formatering med VOL+/VOL- Vælg Formatering med CH+/CH- bekræft med OK! VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT VED FORMATERING SLETTES ALLE DATA! Side 28

29 19. Problemer og løsninger Problem Intet billede eller lyd, ingen lys i display Intet billede eller lyd, men der er lys i displayet Intet billede men der er lyd Ingen billede eller lyd Mulig løsning Tjek om strømforsyningskablet er monteret, om adapteren sidder i stikket og om det er tændt. Modtageren står i Stand-by mode. Tryk på tænd/sluk knappen. Herefter tænder modtageren. Modtageren står i radiomode. Skift til TV mode (tryk TV/R). Kontrollér om kablerne på bagsiden af modtageren er trykket helt ind, og kontroller også kablerne på TV et Antennen peger ikke direkte på satellitten. Juster parabolantennen! Dette kan kræve brug af fagfolk! Billedet falder ud periodisk. Tjek om kablet er monteret på terminalen på LNB en og sidder rigtig på modtageren. Dårlig forbindelse mellem parabolantennen og modtageren. Kontroller om der står genstande i vejen for parabolantennen. (Træer kan vokse op til 40 cm på et år). Parabolantennen er for lille. Montér en større parabol (spørg en fagmand). Kablet kan være for langt (max 40 meter) ved normalt kabel. Der kan være sne på parabolskærmen. Din LNB kan være defekt og skal udskiftes. Side 29

30 Problemer Fjernbetjeningen virker ikke, eller ikke særlig godt. Mulige løsninger Batterierne skal udskiftes. (Udskift begge batterier på én gang). Modtageren er blokeret. Sluk for modtageren. Receiveren er tildækket. Fjernbetjeningen peger ikke direkte på modtageren. Ingen modtagelse af programmer du tidligere har modtaget. Optagelse er ikke mulig. Batterierne er monteret forkert / batterier mangler. Fjern batterierne og tjek polariteten og isæt batterierne igen. Frekvensen på satellitten er blevet ændret. Lav en ny søgning. Der er ikke noget USB medie tilgængeligt. Sæt et USB-stik eller en harddisk i modtageren. Harddisken passer ikke til receiveren. Tjek producenten Timeshift Timeshift virker ikke. Dit USB-stik har ikke den rigtige hastighed. Kontakt din forhandler. VÆR OPMÆRKSOM PÅ: ALT ARBEJDE PÅ TAG, OG PÅ STIGE MED PARABOLANTENNER BØR KUN FORETAGES AF EN SPECIALIST. BRUG ALTID KUN ORGINALE TILBEHØRSPRODUKTER. Side 30

31 20. Vedligehold 20.1 Rengøring VÆR OPMÆRKSOM: FØR DU RENGØR MODTAGEREN, SKAL STRØMFORSYNINGEN AFMONTERES! INGEN VÆSKER MÅ KOMME I MODTAGEREN! BRUG ALDRIG EN VÅD KLUD, ELLER RENSEVÆSKER, DA DETTE KAN ØDELÆGGE OVERFLADEN Bortskaffelse VÆR OPMÆRKSOM PÅ. HVERKEN RECEIVEREN ELLER BATTERIERNE MÅ SMIDES I NORMALT AFFALD. RECEIVEREN SKAL BEHANDLES SOM ELEKTRONIK SKROT. Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer og det er derfor specielt vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. (Denne er kun nødvendig, hvis batteriet indeholder de pågældende stoffer). Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning Service Kontakt din lokale forhandler. Side 31

32 21. Specifikationer 21.1 Tekniske data Tuner Demodulation QPSK, 8PSK Input sensitivity -25 to -65 dbm Impedance 75 Ohm LNB Vertical : +13 V, 14 V +/-5 % LNB-Sound-Switch 22 KHz+/-2 khz, 0.6 V pp+/-0.2 V DiSEqC Version 1.0/1.1/1.2, USALS ZF-frequency range 950 MHz 2150 MHz Connections Input IEC F- socket Loop Through IEC F-socket TV-Scart CVBS, RGB, Audio L/R S/PDIF 1x coaxial USB 1 interface USB 2.0 Supported video formats: 3gp, avi, dat, div, divx, m2t1, m2ts, mkv, mov, mp4, mpa, mpe, mpeg, mpg, tp, trp, ts, vob Supported music formats: mp3, aac, wma, wav Supported image formats: bmp, png, jpg, jpeg, jpe Video recording format: MPG DV-outlet Digital Video- (HDMI) connection MPEG TS A/V Decoder Screen resolution 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC) HD-resolution 576 p & 576 i, 720 p & 720 i, 1080 i Input bit rate Max. 45 Mbit/s Video decoding MPEG-2 ISO/IEC & MPEG-4/Part 10 ISO/IEC Video MPEG-2 Audio decoding MPEG-1/2 Audio Layer 1 or 2 Audio mode Single, Stereo, Joint Stereo, Two-channel Power supply Input voltage Receiver: 12 VDC; Network adapter: VAC Power consumption Max. 20 W, Stand-by < 1 W Dimensions/Weight Net weight < 1 kg Operating temperature 0 C - 40 C Storage temperature -40 C - 65 C Side 32

33 21.2 Konformitetserklæring Det erklæres hermed at produktet er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder: Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC EN 60065:2002 +A1:2006 EMC (Elktromagnetisk kompatibilitet) 2004/108/EC EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55020:2007 EN :2000+A1:2005 EN :1995+A12001+A2:2005 IEC Edition 1.2 (2001) IEC Second Edition (2004) Model type: Digital HDTV satellit modtager med USB og HDMI. Distributed by Max Communication GmbH. Your device bears the CE symbol. DiSEqC is a registered trademark of EUTELSAT. All rights reserved, in particular copying, distribution and translation. Side 33

34 Digital HDTV-Satellite Receiver FaVal Mercury HS 100 Side 34

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

HDTV satellit receiver SXHD

HDTV satellit receiver SXHD HDTV satellit receiver SXHD Instruktionsbog Version: 19.10.2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Produktbeskrivelse... 4 1.1 Leveringsomfang... 4 1.2 Receiver... 5 1.3 Fjernbetjening... 6 2 Tilslutning

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD 1.0 INTRODUKTION 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opsætning 3 1.4 Features & Tilbehør 3 2.0 DIN MODTAGER

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere